Zielony marketing w branży gadżetów promocyjnych. Raport zrównoważonego rozwoju firmy Advert Ant. Studio Reklamy Marta Jastrzębska.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zielony marketing w branży gadżetów promocyjnych. Raport zrównoważonego rozwoju firmy Advert Ant. Studio Reklamy Marta Jastrzębska."

Transkrypt

1 Zielony marketing w branży gadżetów promocyjnych Raport zrównoważonego rozwoju firmy Advert Ant. Studio Reklamy Marta Jastrzębska. 2014

2 Spis treści 1. Oświadcze kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla Advert Ant. Studio Reklamy i jej strategii CSR Kluczowe informacje o firmie Produkty i usługi Zielony marketing i zrównoważony rozwój w firmie Relacje z interesariuszami firmy Wskaźniki ekonomiczne Aspekty wpływu społecznego Indeks CSR

3 1. Oświadcze kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla Advert Ant. Studio Reklamy i jej strategii CSR Szanowni Państwo Już od początku działalności firmy Advert Ant. Studio Reklamy koncentruję się na promowaniu i wdrażaniu proekologicznych rozwiązań konsumenckich. Moim celem jest dalszy rozwój firmy przy poszanowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz etycznego prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Szczegól skupiam się na optymalizacji efektywności firmy i zmjszaniu jej negatywnego oddziaływania na środowisko, a także oferowaniu najwyższej jakości produktów swoim Klientom. Staram się propagować wiedzę na temat szkodliwości materiałów wykorzystywanych w produkcji, a także ograniczać odpady i minimalizować użycie materiałów kancerogennych (PCW) poprzez zastąpie ich papierem poliestrowym dzięki wykorzystaniu plotera stołowego. Rezultatem mych działań jest stworzony dla Advert Art raport społecznej odpowiedzialności za rok kalendarzowy 2014, który mam przyjemność przedstawić. Raport został sporządzony według wytycznych Global Reporting Initiative G4 i stanowi usystematyzowany zbiór wszelkich danych dotyczących CSR w mojej firmie, a równocześ jest to zobowiąza do rozszerzenia działalności społecznej i ekologicznej w kolejnych latach. Do momentu wprowadzenia strategii CSR wszelkie działania firmy były prowadzone intuicyj i raportowane. W przyszłym cyklu raportowania znajdzie się więcej dokładnych informacji dotyczących bliskich mi tematów łańcucha dostaw i aspektów takich jak zużycie 3

4 energii i wody, bioróżnorodność, emisja gazów cieplarnianych, ścieków i odpadów, poważ od 2015 roku kwestie te będą na bieżąco monitorowane. To pierwszy tego typu dokument firmy, a kolejne tworzone będą w cyklu rocznym. Zachęcam do zapoznania się z raportem społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Advert Ant, a także kierowania do m wszelkich komentarzy i uwag. Z poważam Marta Jastrzębska 4

5 2. Kluczowe informacje o firmie Advert Ant. Studio Reklamy Marta Jastrzębska to jednoosobowa działalność prowadzona przez osobę fizyczną od 2010 roku w Opolu. Marta Jastrzębska jest osobą, która nadzoruje, identyfikuje i zarządza wszelkimi kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi. Ważne jest dla j poszanowa praw człowieka, pracownika, a także pozytywny wpływ na społeczność lokalną. Planowany jest rozwój firmy, wprowadze działu B+R (badawczorozwojowego), zajmującego się zmjszam wpływu tworzyw sztucznych na środowisko, a także zatrud kolejnych pracowników. Na razie kwestie dotyczące zatrudnia, relacji między pracownikami a kierownictwem, różnorodności, BHP, procedur antykorupcyjnych czy szanowania praw człowieka wewnątrz firmy są możliwe do raportowania. 3. Produkty i usługi Firma zajmuje się handlem detalicznym produktów poligraficznych, głów gadżetów reklamowych o standardowych kształtach, wysokiej jakości i w niskiej ce. Firma swoje działania w głównej mierze realizuje w trzech krajach w Polsce, w Belgii i w Holandii. Advert Ant wyróżnia trzy rodzaje oferowanych produktów: Gadżety wizerunkowe: wizytówki, ulotki, plakaty, czyściki telefoniczne. Gadżety aktywizujące sprzedaż: mousepady z kalendarzem, podkładki pod kubek, maty śniadaniowe, maty handlowe, maty reklamowe, czyściki telefoniczne, wobblery. Gadżety pamiątkowe: magnesy, puzzle magnetyczne, znaczki, badgesy, 5

6 naklejki, breloki. Analiza firmy Advert Ant pozwoliła wyróżnić najistotjsze szanse i zagrożenia. Do głównych szans zalicza się m.in. dużą efektywność marketingu rekomendacyjnego, plany związane z utworzem działy badawczorozwojowego, wielość oferowanych produktów, których posiada konkurencja, poszukiwa przez konsumentów produktów ekologicznych, konkurencyjność cen i wysoki popyt na artykuły reklamowe. Główne zagrożenia to z kolei m.in. duża konkurencja w branży poligraficznej i reklamowej, zmiany prawne związane z wpływem na środowisko naturalne, ciągle rosnące wymagania rynku, koszty wewnętrzne ponoszone przez firmę oraz polityka cenowa konkurencji. Advert Ant poprzez swoje działania kieruje się podstawowymi zasadami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim ciągle poprawia jakość swych produktów i usług przy poszanowaniu środowiska naturalnego i praw człowieka, kieruje się uczciwymi praktykami, propaguje wiedzę na temat CSR wśród swych interesariuszy, a także bierze udział w projekcie zaangażowania społecznego. 4. Zielony marketing i zrównoważony rozwój w firmie Advert Ant już od początku swej działalności stara się promować i wdrażać proekologiczne zachowania konsumenckie. Firma uzyskała zgodny z normami środowiskowymi ISO 14001:2004 ECO certyfikat W trosce o środowisko, który pozwala wyróżnić na rynku firmy proekologiczne. Dotychczas firma podjęła się wielu inicjatyw społecznych i kieruje się procedurą wyboru partnerów lokalnych, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej. Szczegól istotne z punktu widzenia Advert Ant były następujące inicjatywy: wsparcie produktowe Fundacji Mam Marze w ramach IV Ogólnopolskiego Dnia Marzeń oraz wsparcie Stowarzyszenia Galopem.pl i Klubu LKJ Lewada w ramach Zakrzowskiego 6

7 Pikniku Kawaleryjskiego czyli Amazonki i Ułani. Advert Ant od 2010 roku corocz wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz bierze udział w pomocy na rzecz lokalnego schroniska, organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Psychologii, jednak oszacowa nakładów pieniężnych posionych z tego tytułu jest trudne do wykonania. Ponadto właścicielka firmy Marta Jastrzębska prowadzi zajęcia z Technik Poligraficznych w ramach kierunku Technika Organizacji Reklamy w szkole policealnej TEB Edukacja, a sama firma jest członkiem Promotional Product Service Instytut (PSI) prestiżowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa działające w branży artykułów reklamowych. Advert Ant jest odpowiedzialne za ocenę zgodności postępowania w zakresie prawa ochrony środowiska w rozbiciu na poszczególne komponenty środowiska, a wszystkie jej produkty są zgodne z regulacjami. Żaden z interesariuszy zgłosił zgodności z prawem i uregulowaniami dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów czy usług. Firma w ramach projektu Wdroże zielonego marketingu w firmie Advert Ant. Studio Reklamy tyle informuje swych interesariuszy o szkodliwości których sprzedawanych przez nią produktów, co produkuje własne materiały, ogranicza odpady przy produkcji i minimalizuje użycie materiałów kancerogennych, by przez takie działania wpłynąć pozytyw na środowisko naturalne i propagować rozwiązania proekologiczne. Firma dba o zdrowie i bezpieczeństwo klienta, a w celu poprawy relacji z kluczowymi interesariuszami przeprowadziła wśród nich badania telefoniczne i kwestionariuszowe. Wynika z nich, że Advert Ant uznają oni za firmę bardzo rzetelną, wierzącą w kompetencje swoich dostawców i budującą z nimi sieci partnerskie. Klienci podkreślają przede wszystkim indywidualne podejście, innowacyjność, profesjonalną obsługę, a także wysoką jakość oferowanych produktów. 7

8 5. Relacje z interesariuszami firmy Interesariusze firmy zostali zmapowani na podstawie analizy wywiadu pogłębionego (bada IDI) z właścicielką firmy. Zostały wyznaczone grupy interesariuszy oraz dokład opisane, kto wchodzi w ich skład. Grupy interesariuszy: 1. Klienci indywidualni podmioty składające jednorazowe zamówienia. Pojawiają się raz na kwartał, ich zachowania są cykliczne. 2. Klienci korporacyjni zamówienia składane są raz w roku za pomocą przetargu, realizacja ich jest cykliczna. Są to: Axxel, Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. SkłodowskiejCurie, Politechnika Opolska, Mustache, Xima. 3. Dostawcy: Teba, Xerox, Axxel, Tauron Polska Energia, firma ochroniarska, Pan Pikto, administrator lokalu, biuro rachunkowe, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, firmy szkoleniowe,psi, Witard, Panorama firm, Mnumi, banki. 4. Podwykonawcy: Słodycze reklamowe, Viva Pens, Euro Technika, 5. Sąsiedzi 6. Organizacje pozarządowe: PSI, Fundacja Mam Marze, Stowarzysze Galopem.pl, 7. Środowisko naturalne 8. Inne instytucje: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Fundacja Rozwoju Śląska (RIF), Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Fundusz Poręczeń Wzajemnych, 9. Społeczność lokalna: Szkoła Policealna TEB Opole. 8

9 Dokonano analizy wyróżnionych interesariuszy według trójstopniowej skali wpływu. Wyniki przedstawiono poniżej. Duży wpływ Średni wpływ Mały wpływ Axxel Teba Xerox Tauron Polska Energia Pan Pikto Mnumi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Środowisko naturalne Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Bank Szkoła Policealna TEB Opole Firma ochroniarska Administrator lokalu Biuro rachunkowe Panorama firm Fundusz poręczeń wzajemnych Stowarzysze galopem.pl Słodycze reklamowe Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. SkłodowskiejCurie Viva Pens Euro Technika Politechnika Opolska Fundacja Mam Marze Sąsiedzi Firmy szkoleniowe Xima PSI Witard Mustache Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Ponadto przeanalizowana została forma komunikacji z interesariuszami. Firma Advert Ant komunikuje się z nimi najczęściej w sposób bezpośredni, telefoniczny i mailowy. Dla klientów wprowadzono także specjalne formularze zamówień przez Internet oraz elektroniczne projektowa zamawianych artykułów, 9

10 co znacząco poprawia jakość oferowanych usług. Z przeprowadzonego dialogu z interesariuszami wynika, że wiedza na temat pozytywnego wpływu Advert Ant na środowisko naturalne jest wystarczająca. Firma przewiduje zintensyfikowa działań komunikacyjnych już od kolejnego cyklu raportowania. 6. Wskaźniki ekonomiczne Firma Advert Ant jako jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną jest zobligowana do publikacji wartości ekonomicznych z uwzględm przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, podzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych. Dotyczy to rówż zbierania informacji na temat implikacji finansowych i szans dla działań organizacji wynikających ze zmian klimatycznych. Advert Ant kontroluje swoje ryzyko finansowe, a także w odpowiedzialny sposób dysponuje swym kapitałem. Jak dotąd firma otrzymała żadnego znaczącego wsparcia od państwa. Ze względu na jednoosobową działalność gospodarczą firmy Advert Ant możliwe jest określe których wytycznych wskazanych w GRI 4. Przedsiębiorstwo zatrudnia obec pracowników, zatem ma podpisanych umów zbiorowych. Firma ta pokrywa zobowiązań emerytalnych, może monitorować wysokości wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej, a także odsetka wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej na rynku lokalnym. 10

11 7. Aspekty wpływu społecznego Prezentowany raport jest jak dotąd pierwszym takim dokumentem w firmie Advert Ant. Został on oparty o międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative G4. Kwestie, które poddano raportowaniu, zostały wyróżnione w rozmowie z właścicielką firmy Martą Jastrzębską, pochodzą z audytu organizacyjnego i audytu społecznego, a także z dokumentów, które stanowią zasoby Advert Ant. W procesie tworzenia treści raportu społecznego zidentyfikowano istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego oraz określono ich charakter i zakres oddziaływania. Granice aspektu zostały oznaczone literą w (wewnętrzne) i z (zewnętrzne). GRUPA 1 ASPEKTY KLUCZOWE środowisko naturalne (w, z), zgodność z regulacjami środowiskowymi (w, z), kontakt i komunikacja z klientem (w, z), komunikacja z dostawcami (w, z), edukacja (w), działania na rzecz społeczności lokalnej (w, z), jakość oferowanych usług(w), zdrowie i bezpieczeństwo interesariuszy (z) GRUPA 2 ASPEKTY O ŚREDNIEJ WADZE wyniki ekonomiczne (w, z) GRUPA 3 O NAJMNIEJSZEJ WADZE zatrud (w), 11

12 przeciwdziała korupcji (w), przeciwdziała dyskryminacji (w), równe wynagradza pracowników (w). 12

13 8. Indeks CSR Wskaźnik Wytyczne GRI Strona w raporcie Obszar według ISO Strategia i analiza. Oświadcze kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa G4 1 zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) 34 na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. G4 2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk. 6 Profil organizacji. G4 3 Nazwa organizacji. 1 G4 4 Główne marki, produkty i/lub usługi. 56 G4 5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 5 G4 6 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz poda nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczegól adekwatne w kontekście treści raportu. 5 G4 7 Forma własności i struktura prawna organizacji. 5 G4 8 Obsługiwane rynki, z zaznaczem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. 5 G4 9 Skala działalności. 5 G4 10 Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy G4 11 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi. 10 G4 12 Opis łańcucha dostaw. 3 G4 14 Wyjaś, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. 10 G4 15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. 6 G4 16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/ /międzynarodowych organizacjach 7 Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń. G4 18 Proces definiowania treści raportu

14 G4 19 Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego 1112 G4 20 Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla poszczególnych 1112 podmiot biznesowych G4 21 Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, 1112 z uwzględm podmiotów, spoza organizacji. Zaangażowa interesariuszy. G4 24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. 8 G4 25 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy 8 angażowanych przez organizację. G4 26 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według 910 typu i grupy interesariuszy. G4 27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, rówż poprzez ich zaraportowa. 10 Parametry raportu. G4 28 Okres raportowania (np. rok obrotowy/ /kalendarzowy). 3 G4 30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.). 4 G4 31 Osoba kontaktowa. 4 G4 32 Indeks CSR Nadzór, zobowiązania i zaangażowa. Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, G4 34 odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak 5 na przykład tworze strategii czy nadzór nad organizacją. Etyka i rzetelność. G4 56 Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki 3 WYNIKI W WYMIARZE EKONOMICZNYM Wyniki ekonomiczne. Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględm przychodów, 6.8. G4 EC1 kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, podzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji 14

15 G4 EC2 G4 EC3 G4 EC4 G4 EC5 G4 EC6 państwowych. Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych. Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach. Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa. Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji. Odsetek wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej z rynku lokalnego. Pośredni wpływ ekonomiczny. Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadcze usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania G4 EC7 komercyjne, przekazywa towarów oraz 67 działania probono. Wpływ tych działań na społeczeństwo. WYNIKI W WYMIARZE ŚRODOWISKOWYM Surowce i materiały. EN DMA Podejście zarządcze. 34 G4 EN2 Energia. Procent materiałów pochodzących z recyklingu, wykorzystanych w procesie produkcyjnym EN DMA Podejście zarządcze. 34 G4 EN3 G4 EN7 Woda. G4 EN8 Bezpośred i pośred zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych energetycz lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię. Łączny pobór wody według źródła. Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny G4 EN9 pobór wody. Bioróżnorodność

16 EN DMA Podejście zarządcze. 34 Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub G4 EN11 obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów. Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i G4 EN12 obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi. Emisje i ścieki. EN DMA Podejście zarządcze. 34 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów G4 EN19 cieplarnianych i uzyskane efekty. Ścieki i odpady. EN DMA Podejście zarządcze. 34 Całkowita objętość ścieków według jakości i G4 EN22 docelowego miejsca przeznaczenia. Produkty i usługi. G4 EN27 Inicjatywy służące zmjszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu. Zgodność z regulacjami. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji G4 EN29 pozafinansowych za przestrzega prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Ocena środowiskowa dostawców. EN DMA Podejście zarządcze. 34 G4 EN32 G4 EN33 G4 EN34 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani oce pod kątem kryteriów środowiskowych. Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia stosunków pracowniczych w łańcuchu dostaw. Liczba skarg dotyczących wpływu środowiskowego skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne. WYNIKI W WYMIARZE SPOŁECZNYM

17 Miejsce pracy: zatrud. Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji G4 LA1 pracowników, według grup wiekowych, płci i regionu. Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które są G4 LA2 dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w pełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych. Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji G4 LA3 po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, w odsieniu do płci. Miejsce pracy: relacje między pracownikami a kierownictwem. Minimalne wyprzedze, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze G4 LA4 wskazam, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych. Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP). LA DMA G4 LA5 G4 LA6 G4 LA7 G4 LA8 Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy). Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy. Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz obecności w pracy, a także liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów. Zatrud w warunkach podwyższonego ryzyka chorób zawodowych. Aspekt BHP w układach zbiorowych pracy. Miejsce pracy: różnorodność i równość szans. Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, G4 LA12 przynależności do mjszości oraz innych wskaźników różnorodności. Stosunek podstawowego wynagrodzenia GA LA13 mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska

18 Ocena dostawców. Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa i LA DMA higieny pracy). Odsetek dostawców, którzy zostali poddani G4 LA14 oce pod kątem kryteriów pracowniczych. Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia G4 LA15 stosunków pracowniczych w łańcuchu dostaw. Mechanizm przekazywania skarg. Liczba skarg dotyczących stosunków G4 LA16 pracowniczych skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne. Prawa człowieka: procedury odnoś zamówień i inwestycji. 5 HR DMA Podejście zarządcze. 5 G4 HR1 Procent i całkowita liczba umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem. Prawa człowieka: przeciwdziała dyskryminacji. G4 HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii. Prawa człowieka: swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych. G4 HR4 Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagroże dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa. Prawa człowieka: praca dzieci. G4 HR5 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków. Prawa człowieka: praca przymusowa i obowiązkowa. Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą

19 istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków Prawa człowieka: Prawa ludności rdzennej. G4 HR8 Ocena dostawców. Łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania. HR DMA Podejście zarządcze. 5 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani G4 HR10 oce pod kątem kryteriów praw człowieka. Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia praw G4 HR11 człowieka w łańcuchu dostaw. Mechanizm przekazywania skarg. Liczba skarg dotyczących zagrożenia dla praw G4 HR12 człowieka skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne. Społeczność lokalna. SO DMA Podejście zarządcze. 67 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem G4 SO1 działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności. Działania o znaczącym potencjalnym bądź G4 SO2 istjącym negatywnym wpływie na lokalną społeczność. Działania antykorupcyjne. SO DMA Podejście zarządcze. 5 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych G4 SO3 poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją. Procent pracowników przeszkolonych w zakresie G4 SO4 polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji. Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki G4 SO5 korupcji. Udział w życiu publicznym

20 G4 SO6 Zgodność z regulacjami. Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji G4 SO8 pozafinansowych z tytułu zgodności z prawem i regulacjami. Ocena dostawców. SO DMA Podejście zarządcze. 3 G4 SO9 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani oce pod kątem kryteriów społecznych. G4 SO10 Istotny aktualny i potencjalne zagrożenia społeczne w łańcuchu dostaw. Odpowiedzialność za produkt: zdrowie i bezpieczeństwo klienta. PR DMA G4 PR1 G4 PR2 G4 PR3 G4 PR5 Podejście zarządcze. Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom. Całkowita liczba przypadków zgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględm rodzaju skutków. Rodzaj informacji o produktach i usługach wymagających na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym. Praktyki związane z zapewm satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta. Odpowiedzialność za produkt: zgodność z regulacjami. Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu G4 PR9 zgodności

21 z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług 21

Wskaźniki GRI przedstawione w raporcie

Wskaźniki GRI przedstawione w raporcie 11 Wskaźniki GRI przedstawione w raporcie Wskaźniki GRI zostały opracowane przez Światową Inicjatywę Sprawozdawczą (Global Reporting Initiative). Jest to niezależna sieć interesariuszy, których misją jest

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Pan Pikto Łukasz Jurkiewicz

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Pan Pikto Łukasz Jurkiewicz Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Pan Pikto Łukasz Jurkiewicz 2014 SPIS TREŚCI Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju i strategii CSR dla Pana

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy Dostawcy Dbamy o to, aby filozofia działania naszych partnerów biznesowych była zgodna z naszymi wartościami. Pracujemy razem w oparciu o przejrzystą Politykę Zakupową. Współpracujemy z ponad 500 dostawcami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Wizja, Misja, Strategia i Wartości

Wizja, Misja, Strategia i Wartości Wizja, Misja, Strategia i Wartości Nasza wizja Być najlepszą na świecie firmą w branży farb i lakierów dzięki stałemu dostarczaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań cieszących

Bardziej szczegółowo

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług Wersja 8.0 Październik 2016 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: WPROWADZENIE... 3 ZAKRES... 3 POLITYKA...

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

Oferta inkorporacji praktyk (CSR) społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju Dla norm: ISO26000, SA8000, AA1000, M-01standard

Oferta inkorporacji praktyk (CSR) społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju Dla norm: ISO26000, SA8000, AA1000, M-01standard BADANIA I USŁUGI ROZWOJOWE Oferta inkorporacji praktyk (SR) społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju Dla norm: ISO26000, SA8000, AA1000, M-01standard A. Raportowanie SR B. Komunikacja zewnętrzna.

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Podmiot musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług audytu środowiskowego.

Podmiot musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług audytu środowiskowego. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie audytu środowiskowego, który jest częścią projektu Wdrożenie zielonego marketingu w firmie Advert Ant. Studio Reklamy. Projekt jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Raport CSR 2014/2015. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ASPI Joanna Łachacz

Raport CSR 2014/2015. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ASPI Joanna Łachacz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ASPI JOANNA ŁACHACZ FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Raport CSR 2014/2015 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW POLITYKA FIRMY

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW POLITYKA FIRMY Założenia polityki 1. Provident Polska S.A. uznaje swoją odpowiedzialność za zarządzanie wywieranymi przez siebie wpływami pośrednimi i dąży do uwzględnienia wpływów etycznych, społecznych oraz związanych

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dostawcy CRH. Kodeks Dostawcy CRH. Leading with Integrity

Kodeks Dostawcy CRH. Kodeks Dostawcy CRH. Leading with Integrity Leading with Integrity Wprowadzenie Wymogi w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) dla wszystkich dostawców Naruszenia Kodeksu, zgłaszanie naruszeń i przegląd Załączniki I. Oświadczenie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT CSR/ Zrównoważonego Rozwoju za 2014 rok

RAPORT CSR/ Zrównoważonego Rozwoju za 2014 rok RAPORT CSR/ Zrównoważonego Rozwoju za 201 rok Testility Lilianna Poradzińska Strona 1 1 SPIS TREŚCI 2 OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELKI TESTILITY (G-1)... 3 2. O Raporcie (G-DMA, G-12, G-13, G -16, G-2, G-25,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES:

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: styczeń-październik 2014 Cykl raportowania: dwuletni Osoba kontaktowa/kontakt w sprawie pytań dot. zawartości niniejszego raportu: Edward Grześkowiak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w BOŚ Banku

Dobre praktyki w BOŚ Banku 7 grudnia 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Dobre praktyki w BOŚ Banku Zielone Biuro Zielone standardy w biznesie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Podmiot musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług audytu organizacyjnego i audytu społecznego.

Podmiot musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług audytu organizacyjnego i audytu społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie audytu organizacyjnego i audytu społecznego, które są częścią projektu Wdrożenie zielonego marketingu w firmie Advert Ant. Studio

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Konferencja Reforma regulacyjna sektora bankowego priorytety na rok 2014 23 października 2013 Rekomendacje KNF przegląd wybranych zmian Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem w bankach Monika Jezierska,

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Współpraca w zakresie realizacji działań społecznej odpowiedzialności: Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o.

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Strategia zrównoważonego rozwoju Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego rozwoju 3.1 Prawa konsumenta

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Dialog z interesariuszami podejście strategiczne do CSR. Monika Kulik Ekspert ds. CSR w Grupie TP

Dialog z interesariuszami podejście strategiczne do CSR. Monika Kulik Ekspert ds. CSR w Grupie TP Dialog z interesariuszami podejście strategiczne do CSR Monika Kulik Ekspert ds. CSR w Grupie TP Plan prezentacji 1. Nasze podejście do CSR 2. Dlaczego zdecydowaliśmy się na dialog 3. Co jest dla nas przedmiotem

Bardziej szczegółowo