Zielony marketing w branży gadżetów promocyjnych. Raport zrównoważonego rozwoju firmy Advert Ant. Studio Reklamy Marta Jastrzębska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zielony marketing w branży gadżetów promocyjnych. Raport zrównoważonego rozwoju firmy Advert Ant. Studio Reklamy Marta Jastrzębska."

Transkrypt

1 Zielony marketing w branży gadżetów promocyjnych Raport zrównoważonego rozwoju firmy Advert Ant. Studio Reklamy Marta Jastrzębska. 2014

2 Spis treści 1. Oświadcze kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla Advert Ant. Studio Reklamy i jej strategii CSR Kluczowe informacje o firmie Produkty i usługi Zielony marketing i zrównoważony rozwój w firmie Relacje z interesariuszami firmy Wskaźniki ekonomiczne Aspekty wpływu społecznego Indeks CSR

3 1. Oświadcze kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla Advert Ant. Studio Reklamy i jej strategii CSR Szanowni Państwo Już od początku działalności firmy Advert Ant. Studio Reklamy koncentruję się na promowaniu i wdrażaniu proekologicznych rozwiązań konsumenckich. Moim celem jest dalszy rozwój firmy przy poszanowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz etycznego prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Szczegól skupiam się na optymalizacji efektywności firmy i zmjszaniu jej negatywnego oddziaływania na środowisko, a także oferowaniu najwyższej jakości produktów swoim Klientom. Staram się propagować wiedzę na temat szkodliwości materiałów wykorzystywanych w produkcji, a także ograniczać odpady i minimalizować użycie materiałów kancerogennych (PCW) poprzez zastąpie ich papierem poliestrowym dzięki wykorzystaniu plotera stołowego. Rezultatem mych działań jest stworzony dla Advert Art raport społecznej odpowiedzialności za rok kalendarzowy 2014, który mam przyjemność przedstawić. Raport został sporządzony według wytycznych Global Reporting Initiative G4 i stanowi usystematyzowany zbiór wszelkich danych dotyczących CSR w mojej firmie, a równocześ jest to zobowiąza do rozszerzenia działalności społecznej i ekologicznej w kolejnych latach. Do momentu wprowadzenia strategii CSR wszelkie działania firmy były prowadzone intuicyj i raportowane. W przyszłym cyklu raportowania znajdzie się więcej dokładnych informacji dotyczących bliskich mi tematów łańcucha dostaw i aspektów takich jak zużycie 3

4 energii i wody, bioróżnorodność, emisja gazów cieplarnianych, ścieków i odpadów, poważ od 2015 roku kwestie te będą na bieżąco monitorowane. To pierwszy tego typu dokument firmy, a kolejne tworzone będą w cyklu rocznym. Zachęcam do zapoznania się z raportem społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Advert Ant, a także kierowania do m wszelkich komentarzy i uwag. Z poważam Marta Jastrzębska 4

5 2. Kluczowe informacje o firmie Advert Ant. Studio Reklamy Marta Jastrzębska to jednoosobowa działalność prowadzona przez osobę fizyczną od 2010 roku w Opolu. Marta Jastrzębska jest osobą, która nadzoruje, identyfikuje i zarządza wszelkimi kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi. Ważne jest dla j poszanowa praw człowieka, pracownika, a także pozytywny wpływ na społeczność lokalną. Planowany jest rozwój firmy, wprowadze działu B+R (badawczorozwojowego), zajmującego się zmjszam wpływu tworzyw sztucznych na środowisko, a także zatrud kolejnych pracowników. Na razie kwestie dotyczące zatrudnia, relacji między pracownikami a kierownictwem, różnorodności, BHP, procedur antykorupcyjnych czy szanowania praw człowieka wewnątrz firmy są możliwe do raportowania. 3. Produkty i usługi Firma zajmuje się handlem detalicznym produktów poligraficznych, głów gadżetów reklamowych o standardowych kształtach, wysokiej jakości i w niskiej ce. Firma swoje działania w głównej mierze realizuje w trzech krajach w Polsce, w Belgii i w Holandii. Advert Ant wyróżnia trzy rodzaje oferowanych produktów: Gadżety wizerunkowe: wizytówki, ulotki, plakaty, czyściki telefoniczne. Gadżety aktywizujące sprzedaż: mousepady z kalendarzem, podkładki pod kubek, maty śniadaniowe, maty handlowe, maty reklamowe, czyściki telefoniczne, wobblery. Gadżety pamiątkowe: magnesy, puzzle magnetyczne, znaczki, badgesy, 5

6 naklejki, breloki. Analiza firmy Advert Ant pozwoliła wyróżnić najistotjsze szanse i zagrożenia. Do głównych szans zalicza się m.in. dużą efektywność marketingu rekomendacyjnego, plany związane z utworzem działy badawczorozwojowego, wielość oferowanych produktów, których posiada konkurencja, poszukiwa przez konsumentów produktów ekologicznych, konkurencyjność cen i wysoki popyt na artykuły reklamowe. Główne zagrożenia to z kolei m.in. duża konkurencja w branży poligraficznej i reklamowej, zmiany prawne związane z wpływem na środowisko naturalne, ciągle rosnące wymagania rynku, koszty wewnętrzne ponoszone przez firmę oraz polityka cenowa konkurencji. Advert Ant poprzez swoje działania kieruje się podstawowymi zasadami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim ciągle poprawia jakość swych produktów i usług przy poszanowaniu środowiska naturalnego i praw człowieka, kieruje się uczciwymi praktykami, propaguje wiedzę na temat CSR wśród swych interesariuszy, a także bierze udział w projekcie zaangażowania społecznego. 4. Zielony marketing i zrównoważony rozwój w firmie Advert Ant już od początku swej działalności stara się promować i wdrażać proekologiczne zachowania konsumenckie. Firma uzyskała zgodny z normami środowiskowymi ISO 14001:2004 ECO certyfikat W trosce o środowisko, który pozwala wyróżnić na rynku firmy proekologiczne. Dotychczas firma podjęła się wielu inicjatyw społecznych i kieruje się procedurą wyboru partnerów lokalnych, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej. Szczegól istotne z punktu widzenia Advert Ant były następujące inicjatywy: wsparcie produktowe Fundacji Mam Marze w ramach IV Ogólnopolskiego Dnia Marzeń oraz wsparcie Stowarzyszenia Galopem.pl i Klubu LKJ Lewada w ramach Zakrzowskiego 6

7 Pikniku Kawaleryjskiego czyli Amazonki i Ułani. Advert Ant od 2010 roku corocz wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz bierze udział w pomocy na rzecz lokalnego schroniska, organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Psychologii, jednak oszacowa nakładów pieniężnych posionych z tego tytułu jest trudne do wykonania. Ponadto właścicielka firmy Marta Jastrzębska prowadzi zajęcia z Technik Poligraficznych w ramach kierunku Technika Organizacji Reklamy w szkole policealnej TEB Edukacja, a sama firma jest członkiem Promotional Product Service Instytut (PSI) prestiżowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa działające w branży artykułów reklamowych. Advert Ant jest odpowiedzialne za ocenę zgodności postępowania w zakresie prawa ochrony środowiska w rozbiciu na poszczególne komponenty środowiska, a wszystkie jej produkty są zgodne z regulacjami. Żaden z interesariuszy zgłosił zgodności z prawem i uregulowaniami dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów czy usług. Firma w ramach projektu Wdroże zielonego marketingu w firmie Advert Ant. Studio Reklamy tyle informuje swych interesariuszy o szkodliwości których sprzedawanych przez nią produktów, co produkuje własne materiały, ogranicza odpady przy produkcji i minimalizuje użycie materiałów kancerogennych, by przez takie działania wpłynąć pozytyw na środowisko naturalne i propagować rozwiązania proekologiczne. Firma dba o zdrowie i bezpieczeństwo klienta, a w celu poprawy relacji z kluczowymi interesariuszami przeprowadziła wśród nich badania telefoniczne i kwestionariuszowe. Wynika z nich, że Advert Ant uznają oni za firmę bardzo rzetelną, wierzącą w kompetencje swoich dostawców i budującą z nimi sieci partnerskie. Klienci podkreślają przede wszystkim indywidualne podejście, innowacyjność, profesjonalną obsługę, a także wysoką jakość oferowanych produktów. 7

8 5. Relacje z interesariuszami firmy Interesariusze firmy zostali zmapowani na podstawie analizy wywiadu pogłębionego (bada IDI) z właścicielką firmy. Zostały wyznaczone grupy interesariuszy oraz dokład opisane, kto wchodzi w ich skład. Grupy interesariuszy: 1. Klienci indywidualni podmioty składające jednorazowe zamówienia. Pojawiają się raz na kwartał, ich zachowania są cykliczne. 2. Klienci korporacyjni zamówienia składane są raz w roku za pomocą przetargu, realizacja ich jest cykliczna. Są to: Axxel, Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. SkłodowskiejCurie, Politechnika Opolska, Mustache, Xima. 3. Dostawcy: Teba, Xerox, Axxel, Tauron Polska Energia, firma ochroniarska, Pan Pikto, administrator lokalu, biuro rachunkowe, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, firmy szkoleniowe,psi, Witard, Panorama firm, Mnumi, banki. 4. Podwykonawcy: Słodycze reklamowe, Viva Pens, Euro Technika, 5. Sąsiedzi 6. Organizacje pozarządowe: PSI, Fundacja Mam Marze, Stowarzysze Galopem.pl, 7. Środowisko naturalne 8. Inne instytucje: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Fundacja Rozwoju Śląska (RIF), Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Fundusz Poręczeń Wzajemnych, 9. Społeczność lokalna: Szkoła Policealna TEB Opole. 8

9 Dokonano analizy wyróżnionych interesariuszy według trójstopniowej skali wpływu. Wyniki przedstawiono poniżej. Duży wpływ Średni wpływ Mały wpływ Axxel Teba Xerox Tauron Polska Energia Pan Pikto Mnumi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Środowisko naturalne Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Bank Szkoła Policealna TEB Opole Firma ochroniarska Administrator lokalu Biuro rachunkowe Panorama firm Fundusz poręczeń wzajemnych Stowarzysze galopem.pl Słodycze reklamowe Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. SkłodowskiejCurie Viva Pens Euro Technika Politechnika Opolska Fundacja Mam Marze Sąsiedzi Firmy szkoleniowe Xima PSI Witard Mustache Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Ponadto przeanalizowana została forma komunikacji z interesariuszami. Firma Advert Ant komunikuje się z nimi najczęściej w sposób bezpośredni, telefoniczny i mailowy. Dla klientów wprowadzono także specjalne formularze zamówień przez Internet oraz elektroniczne projektowa zamawianych artykułów, 9

10 co znacząco poprawia jakość oferowanych usług. Z przeprowadzonego dialogu z interesariuszami wynika, że wiedza na temat pozytywnego wpływu Advert Ant na środowisko naturalne jest wystarczająca. Firma przewiduje zintensyfikowa działań komunikacyjnych już od kolejnego cyklu raportowania. 6. Wskaźniki ekonomiczne Firma Advert Ant jako jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną jest zobligowana do publikacji wartości ekonomicznych z uwzględm przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, podzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych. Dotyczy to rówż zbierania informacji na temat implikacji finansowych i szans dla działań organizacji wynikających ze zmian klimatycznych. Advert Ant kontroluje swoje ryzyko finansowe, a także w odpowiedzialny sposób dysponuje swym kapitałem. Jak dotąd firma otrzymała żadnego znaczącego wsparcia od państwa. Ze względu na jednoosobową działalność gospodarczą firmy Advert Ant możliwe jest określe których wytycznych wskazanych w GRI 4. Przedsiębiorstwo zatrudnia obec pracowników, zatem ma podpisanych umów zbiorowych. Firma ta pokrywa zobowiązań emerytalnych, może monitorować wysokości wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej, a także odsetka wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej na rynku lokalnym. 10

11 7. Aspekty wpływu społecznego Prezentowany raport jest jak dotąd pierwszym takim dokumentem w firmie Advert Ant. Został on oparty o międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative G4. Kwestie, które poddano raportowaniu, zostały wyróżnione w rozmowie z właścicielką firmy Martą Jastrzębską, pochodzą z audytu organizacyjnego i audytu społecznego, a także z dokumentów, które stanowią zasoby Advert Ant. W procesie tworzenia treści raportu społecznego zidentyfikowano istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego oraz określono ich charakter i zakres oddziaływania. Granice aspektu zostały oznaczone literą w (wewnętrzne) i z (zewnętrzne). GRUPA 1 ASPEKTY KLUCZOWE środowisko naturalne (w, z), zgodność z regulacjami środowiskowymi (w, z), kontakt i komunikacja z klientem (w, z), komunikacja z dostawcami (w, z), edukacja (w), działania na rzecz społeczności lokalnej (w, z), jakość oferowanych usług(w), zdrowie i bezpieczeństwo interesariuszy (z) GRUPA 2 ASPEKTY O ŚREDNIEJ WADZE wyniki ekonomiczne (w, z) GRUPA 3 O NAJMNIEJSZEJ WADZE zatrud (w), 11

12 przeciwdziała korupcji (w), przeciwdziała dyskryminacji (w), równe wynagradza pracowników (w). 12

13 8. Indeks CSR Wskaźnik Wytyczne GRI Strona w raporcie Obszar według ISO Strategia i analiza. Oświadcze kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa G4 1 zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) 34 na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. G4 2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk. 6 Profil organizacji. G4 3 Nazwa organizacji. 1 G4 4 Główne marki, produkty i/lub usługi. 56 G4 5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 5 G4 6 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz poda nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczegól adekwatne w kontekście treści raportu. 5 G4 7 Forma własności i struktura prawna organizacji. 5 G4 8 Obsługiwane rynki, z zaznaczem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. 5 G4 9 Skala działalności. 5 G4 10 Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy G4 11 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi. 10 G4 12 Opis łańcucha dostaw. 3 G4 14 Wyjaś, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. 10 G4 15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. 6 G4 16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/ /międzynarodowych organizacjach 7 Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń. G4 18 Proces definiowania treści raportu

14 G4 19 Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego 1112 G4 20 Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla poszczególnych 1112 podmiot biznesowych G4 21 Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, 1112 z uwzględm podmiotów, spoza organizacji. Zaangażowa interesariuszy. G4 24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. 8 G4 25 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy 8 angażowanych przez organizację. G4 26 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według 910 typu i grupy interesariuszy. G4 27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, rówż poprzez ich zaraportowa. 10 Parametry raportu. G4 28 Okres raportowania (np. rok obrotowy/ /kalendarzowy). 3 G4 30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.). 4 G4 31 Osoba kontaktowa. 4 G4 32 Indeks CSR Nadzór, zobowiązania i zaangażowa. Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, G4 34 odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak 5 na przykład tworze strategii czy nadzór nad organizacją. Etyka i rzetelność. G4 56 Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki 3 WYNIKI W WYMIARZE EKONOMICZNYM Wyniki ekonomiczne. Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględm przychodów, 6.8. G4 EC1 kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, podzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji 14

15 G4 EC2 G4 EC3 G4 EC4 G4 EC5 G4 EC6 państwowych. Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych. Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach. Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa. Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji. Odsetek wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej z rynku lokalnego. Pośredni wpływ ekonomiczny. Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadcze usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania G4 EC7 komercyjne, przekazywa towarów oraz 67 działania probono. Wpływ tych działań na społeczeństwo. WYNIKI W WYMIARZE ŚRODOWISKOWYM Surowce i materiały. EN DMA Podejście zarządcze. 34 G4 EN2 Energia. Procent materiałów pochodzących z recyklingu, wykorzystanych w procesie produkcyjnym EN DMA Podejście zarządcze. 34 G4 EN3 G4 EN7 Woda. G4 EN8 Bezpośred i pośred zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych energetycz lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię. Łączny pobór wody według źródła. Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny G4 EN9 pobór wody. Bioróżnorodność

16 EN DMA Podejście zarządcze. 34 Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub G4 EN11 obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów. Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i G4 EN12 obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi. Emisje i ścieki. EN DMA Podejście zarządcze. 34 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów G4 EN19 cieplarnianych i uzyskane efekty. Ścieki i odpady. EN DMA Podejście zarządcze. 34 Całkowita objętość ścieków według jakości i G4 EN22 docelowego miejsca przeznaczenia. Produkty i usługi. G4 EN27 Inicjatywy służące zmjszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu. Zgodność z regulacjami. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji G4 EN29 pozafinansowych za przestrzega prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Ocena środowiskowa dostawców. EN DMA Podejście zarządcze. 34 G4 EN32 G4 EN33 G4 EN34 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani oce pod kątem kryteriów środowiskowych. Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia stosunków pracowniczych w łańcuchu dostaw. Liczba skarg dotyczących wpływu środowiskowego skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne. WYNIKI W WYMIARZE SPOŁECZNYM

17 Miejsce pracy: zatrud. Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji G4 LA1 pracowników, według grup wiekowych, płci i regionu. Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które są G4 LA2 dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w pełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych. Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji G4 LA3 po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, w odsieniu do płci. Miejsce pracy: relacje między pracownikami a kierownictwem. Minimalne wyprzedze, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze G4 LA4 wskazam, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych. Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP). LA DMA G4 LA5 G4 LA6 G4 LA7 G4 LA8 Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy). Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy. Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz obecności w pracy, a także liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów. Zatrud w warunkach podwyższonego ryzyka chorób zawodowych. Aspekt BHP w układach zbiorowych pracy. Miejsce pracy: różnorodność i równość szans. Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, G4 LA12 przynależności do mjszości oraz innych wskaźników różnorodności. Stosunek podstawowego wynagrodzenia GA LA13 mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska

18 Ocena dostawców. Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa i LA DMA higieny pracy). Odsetek dostawców, którzy zostali poddani G4 LA14 oce pod kątem kryteriów pracowniczych. Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia G4 LA15 stosunków pracowniczych w łańcuchu dostaw. Mechanizm przekazywania skarg. Liczba skarg dotyczących stosunków G4 LA16 pracowniczych skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne. Prawa człowieka: procedury odnoś zamówień i inwestycji. 5 HR DMA Podejście zarządcze. 5 G4 HR1 Procent i całkowita liczba umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem. Prawa człowieka: przeciwdziała dyskryminacji. G4 HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii. Prawa człowieka: swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych. G4 HR4 Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagroże dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa. Prawa człowieka: praca dzieci. G4 HR5 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków. Prawa człowieka: praca przymusowa i obowiązkowa. Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą

19 istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków Prawa człowieka: Prawa ludności rdzennej. G4 HR8 Ocena dostawców. Łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania. HR DMA Podejście zarządcze. 5 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani G4 HR10 oce pod kątem kryteriów praw człowieka. Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia praw G4 HR11 człowieka w łańcuchu dostaw. Mechanizm przekazywania skarg. Liczba skarg dotyczących zagrożenia dla praw G4 HR12 człowieka skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne. Społeczność lokalna. SO DMA Podejście zarządcze. 67 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem G4 SO1 działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności. Działania o znaczącym potencjalnym bądź G4 SO2 istjącym negatywnym wpływie na lokalną społeczność. Działania antykorupcyjne. SO DMA Podejście zarządcze. 5 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych G4 SO3 poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją. Procent pracowników przeszkolonych w zakresie G4 SO4 polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji. Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki G4 SO5 korupcji. Udział w życiu publicznym

20 G4 SO6 Zgodność z regulacjami. Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji G4 SO8 pozafinansowych z tytułu zgodności z prawem i regulacjami. Ocena dostawców. SO DMA Podejście zarządcze. 3 G4 SO9 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani oce pod kątem kryteriów społecznych. G4 SO10 Istotny aktualny i potencjalne zagrożenia społeczne w łańcuchu dostaw. Odpowiedzialność za produkt: zdrowie i bezpieczeństwo klienta. PR DMA G4 PR1 G4 PR2 G4 PR3 G4 PR5 Podejście zarządcze. Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom. Całkowita liczba przypadków zgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględm rodzaju skutków. Rodzaj informacji o produktach i usługach wymagających na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym. Praktyki związane z zapewm satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta. Odpowiedzialność za produkt: zgodność z regulacjami. Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu G4 PR9 zgodności

21 z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług 21

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A.

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2013 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. Pierwszy zintegrowany raport korporacyjny przygotowany zgodnie ze standardami raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju określonymi w ramach

Bardziej szczegółowo

[Mierniki raportów CSR]

[Mierniki raportów CSR] TÜV NORD Polska Sp. z o.o. [Mierniki raportów CSR] [Raport społecznej odpowiedzialności przygotowany według standardów GRI 4] Biuro Rachunkowe Anna Anna Klepacka 2014-09-08 [Opracowanie mierników raportów

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2010 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU... 3 OŚWIADCZENIE PREZESA... 4 INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH... 5 Władze Grupy Apator... 12 Struktura organizacyjna.... 13

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r.

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Communication on Progress Szanowni Państwo, Warszawa, 30.03.2012 r. 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Raportujemy! MS Consulting Group s.c.

Raportujemy! MS Consulting Group s.c. Raportujemy! MS Consulting Group s.c. Sporządził: Robert Król Stanowisko: Konsultant ds. CSR E-mail: biuro@polskistartup.pl Raport warto przesłać do GRI na adres: Global Reporting Initiative P.O. Box 10039

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. 2013-2014

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. 2013-2014 Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. 2013-2014 Wdrożenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Lublin 2014 Raport Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 CSR Code 2012/2013 CSR Code Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 Spis treści Grupa Nowy Styl w liczbach 4 1 Kim jesteśmy? 9 1.1 Nasza strategia 14 1.2 Władze spółki 16 1.3 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AUCHAN POLSKA 2013 Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Rok 2013 był rokiem wyzwań dla Auchan Polska. Zakończyliśmy proces budowania Wizji wraz ze wszystkimi współpracownikami,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko raport 2012 2 www.budimex.pl Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 1 opinia biegłego rewidenta budujemy

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Warszawa, październik 2007 Spis treści (indeks GRI) Wizja i strategia........................................................... 5 Wizja

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 ROK OŚWIADCZENIE PREZESA... 3 INFORMACJE O GRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności

Bardziej szczegółowo

RESPECT Index. Uwarunkowania związane z przygotowaniem spółki do weryfikacji

RESPECT Index. Uwarunkowania związane z przygotowaniem spółki do weryfikacji Uwarunkowania związane z przygotowaniem spółki do weryfikacji Dlaczego warto być firmą odpowiedzialną? Odpowiedzialny biznes (Corporate Responsibility) Uwarunkowania i korzyści związane z uporządkowanym

Bardziej szczegółowo