Zarzą dzanie Jakoś cią

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzą dzanie Jakoś cią"

Transkrypt

1 Specjalność Zarzą dzanie Jakoś cią (PLAN STUDIÓW)

2 Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Zarządzanie Jakością VII VIII IX X w c l p s w c l p s w c l p s w c l p s JS JAKOŚĆ I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 75 JS-01 Podstawy systemu zapewnienia jakości 15 1 JS-02 Struktury i utrzymanie systemów zapewnienia jakości JS-03 Systemy zarządzania środowiskowego PW JAKOŚĆ W PROCESACH WYTWARZANIA 120 PW-01 Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania materiałów konstrukcyjnych PW-02 Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania I PW-03 Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania II PW-04 Zapewnienie jakości w procesach specjalnych MO METODY OCENY JAKOŚCI 75 MO-01 Metody oceny jakości materiałów metalowych MO-02 Metody oceny jakości materiałów niemetalowych 15 1 MO-03 Metody oceny jakości wyrobów i konstrukcji PJ PROJEKTOWANIE JAKOŚCI I ORGANIZACJI SYSTEMÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 120 PJ-01 Projektowanie polityki jakości przedsiębiorstwa księga jakości 15 1 PJ-02 Projektowanie algorytmów i procedur zapewnienia jakości PJ-03 Metody komputerowe w projektowaniu jakości PJ-04 Akredytacja i certyfikacja laboratoriów badań jakości 15 1 PJ-05 Auditowanie systemu zapewnienia jakości 15 1 ZJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIA 75 ZJ-01 Europejska polityka jakości regulacje prawne 15 1 ZJ-02 Zarządzanie procesami wytwarzania 15 1 ZJ-03 Systemy kompleksowego zarządzania jakością TQM 15 1 ZJ-04 Zarządzanie kadrami i zasobami ludzkimi 15 1 ZJ-05 Zarządzanie kosztami jakości 15 1 DJ DOKUMENTOWANIE JAKOŚCI WYROBÓW 45 DJ-01 Dokumentowanie jakości wyrobów 15 1 DJ-02 Certyfikacja wyrobów 15 1 DJ-03 Normalizacja 15 1 PP II Praca przejściowa II 60 4 SD Seminarium dyplomowe 30 2 Praktyka 3 tyg. Egzaminy (1) (1) (2) RAZEM 600 (6) (14) (18) (2) UWAGA: Liczbę godzin w poszczególnych semestrach podano w wymiarze tygodniowym.

3 Podstawy systemu zapewnienia jakości JS- 01 Semestr VII WYKŁADY: Koncepcja systemu zapewnienia jakości i ewolucja w kierunku systemu zarządzania. Podstawowe definicje jakości. Rola systemu jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rola kierownictwa w systemie zarządzania jakością. Wymagania systemu jakości. Europejskie kryteria jakości. Promocja działań projakościowych Europejska, Polska Nagroda Jakości, zasady konkursu. Regionalne nagrody jakości Małopolska Nagroda Jakości. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Struktury i utrzymanie systemów zapewnienia jakości JS-02 VII W1, C1 (2 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Podstawy normalizacji, zasady opracowywania i wdrażania norm międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Normy jakościowe, rodzina norm ISO 9000, historia nowelizacji norm ISO Budowa i wdrażanie systemu zarządzania jakością, problemy związane z wdrażaniem systemu. Podstawowe metody jakości: narzędzia jakości, diagram przyczynowo-skutkowy metoda Ishikawy, analiza Pareto Lorenza, analiza przyczyn i skutków wad FMEA. ĆWICZENIA: Interpretacja norm ISO 9000 dla specyficznych przypadków wdrażania systemu zapewnienia jakości. Identyfikacja przyczyn i skutków zdarzeń za pomocą metody Ishikawy. Hierarchizacja ważności zdarzeń poprzez analizę Pareto. Krytyczna analiza przyczyn i skutków niezgodności metodą FMEA. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

4 Systemy zarządzania środowiskowego JS- 03 Semestr VII WYKŁADY: Polityka ekologiczna państwa w latach dziewięćdziesiątych oraz nowa polityka ekologiczna państwa w stosunku do zakładów przemysłowych. System zarządzania środowiskiem w Polsce w świetle norm prawnych oraz instrumenty finansowo-prawne. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji i obiektów istniejących w świetle polskiego prawa i dyrektyw UE. Dobrowolne systemy zarządzania środowiskiem w zakładach przemysłowych, geneza powstania, korzyści z ich wdrażania. System EMAS. System zarządzania wg ISO Strategia czystszej produkcji. Konflikty społeczne a działalność inwestycyjna i przemysłowa dyrektywa UE o dostępie społeczeństwa do informacji w zakresie ochrony środowiska. LABORATORIUM: Formułowanie polityki ekologicznej przedsiębiorstwa. Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych w wybranym zakładzie przemysłowym. Formułowanie celów i zadań środowiskowych przedsiębiorstwa. Tworzenie programu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. Programowanie planu szkoleń pracowników przedsiębiorstwa. Opracowanie procedury prowadzenia auditu. Wykonanie koreferatu do oceny oddziaływania na środowisko wybranego zakładu przemysłowego. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania materiałów konstrukcyjnych PW-01 S i d (W C) k Semestr VIII WYKŁADY: Procesy technologiczne otrzymywania wyrobów i półwyrobów hutniczych. Rodzaje i przebieg procesów metalurgicznych. Hutnicze procesy obróbki plastycznej. Regulowane walcowanie, walcowanie ze sterowaną rekrystalizacją, obróbka cieplno-plastyczna. Stalowe wyroby hutnicze: wlewki, półwyroby, wyroby płaskie, wyroby długie, inne wyroby. Wymagania stawiane wyrobom hutniczym. Podział tworzyw metalowych. Podział stali według struktur. Podział stopów żelaza według norm polskich i europejskich. Numer materiałowy. Jakość użytkowa materiału konstrukcyjnego. Charakterystyka procesu zniszczenia materiału metalowego. ĆWICZENIA: Ocena jakości materiału konstrukcyjnego w oparciu o badania struktury. Dobór na podstawie jego struktury. Klasyfikacja materiałów konstrukcyjnych według zasto-

5 sowania. Zasady doboru zamienników materiałowych. Przykłady uszkodzeń elementów wywołanych wadami pochodzenia hutniczego. Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania I PW-02 Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: VIII W1, C1 (3 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Procesy odlewnicze: Wymagania dotyczące jakości odlewów w umowach sprzedaży. Postanowienia europejskich norm dotyczących badania odlewów. Pobieranie próbek z partii odlewów. Metody badań odlewów. Ocena jakości odlewów parametry i badania. Procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej: Czynniki wpływające na jakość obróbki cieplnej. Czynniki wpływające na jakość obróbki cieplno-chemicznej. Źródła wad powstających w wyniku obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Metody oceny jakości obróbki cieplnej. Metody oceny jakości obróbki cieplno-chemicznej. Procesy obróbki plastycznej: Czynniki wpływające na dokładność wymiarowo-kształtową wyrobów kształtowanych plastycznie. Wpływ obróbki plastycznej na powstawanie naprężeń wewnętrznych oraz ich wpływ na własności użytkowe wyrobów. Wpływ obróbki plastycznej na powstawanie tekstury i jej wpływ na własności użytkowe wyrobów. Rola mechanizacji i automatyzacji procesów obróbki plastycznej w zapewnieniu jakości. ĆWICZENIA: Procesy odlewnicze: Ocena jakości powierzchni odlewów (chropowatość). Identyfikacja wad odlewów i sposoby ich usuwania. Kontrola dokładności wymiarowych. Procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej: Projektowanie warunków technicznych wytwarzania i odbioru wskazanych elementów maszyn poddanych obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej. Procesy obróbki plastycznej: Dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobów kutych i prasowanych. Dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobów wykrawanych i tłoczonych. Dr hab. inż. Stanisław Okoński

6 Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania II PW-03 VIII W1, L1 (2 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Rola układu obróbkowego w kształtowaniu jakości wyrobów. Oddziaływanie układu obróbkowego na jakość technologiczną wyrobu. Komputerowo wspomagany system nadzorowania stanu strefy obróbki w procesie skrawania. Czujniki do diagnostyki stanu strefy obróbki kryteria doboru. Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej przedmiotu w procesach obróbki. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce i nadzorowaniu procesów wytwarzania. Układy diagnostyki stanu strefy obróbki przykłady rozwiązań. Prognozowanie wskaźników stanu procesu i jakości przedmiotu. Przetwarzanie sygnałów diagnostycznych interpretacja zmian wartości sygnału diagnostycznego. LABORATORIUM: Badanie stanu układu obróbkowego poprzez pomiar parametrów drgań mechanicznych. Badanie charakterystyki oprzyrządowania technologicznego. Badanie sygnału wysokoczęstotliwościowej emisji akustycznej. Pomiary składowych siły skrawania jako sygnału diagnostycznego w procesie skrawania. Pomiary wskaźników energetycznych (natężenie prądu, pobór mocy) w procesie obróbki. Pośrednie metody nadzorowania stanu przedmiotu w procesie obróbki. Wieloparametrowe układy diagnostyczne w nadzorowaniu stanu narzędzi i przedmiotu. Dr inż. Krzysztof Karbowski Zapewnienie jakości w procesach specjalnych PW-04 Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: VIII W1, C1 (2 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Interpretacja pojęcia procesy specjalne wg ISO Procesy specjalne stosowane w budowie maszyn, konstrukcji i wytwarzaniu materiałów metalowych. Procesowe podejście do zapewnienia jakości w procesach specjalnych. Dobór wymagań dotyczących zapewnienia jakości w spawalnictwie zgodnie z EN Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie zgodnie z EN Standardowe i podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie zgodnie z EN 729-3/4. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu nadzorującego i wykonującego procesy specjalne. Normalizacyjne wspomaganie zapewnienia jakości w procesach specjalnych. Dokumentowanie procesów specjalnych i możliwości komputerowego wspomagania tych prac.

7 ĆWICZENIA: Przegląd projektu wyrobu wytwarzanego z zastosowaniem procesów specjalnych. Zaprojektowanie schematu doboru wymagań dotyczących jakości wskazanego wyrobu spawanego. Opracowanie kryteriów doboru personelu wykonawczego i podwykonawców procesów specjalnych. Opracowanie kryteriów doboru personelu nadzorującego, kontrolującego oraz przeprowadzającego próby i badania. Opracowanie projektu poziomów akceptacji i poziomu badań dla wskazanej kategorii wyrobów. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK Metody oceny jakości materiałów metalowych MO-01 Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: VIII W1, L1 (3 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Podział badań w zależności od celu, zakresu, warunków oraz skutków badań. Podstawowe pojęcia dotyczące pobierania próbek do badań. Próbka ogólna. Próbka pierwotna. Odcinek próbny. Próbka kwalifikacyjna. Próbka do badań. Wytyczne pobierania materiału do badania. Zakres badań materiałów metalowych. Badania składu chemicznego. Badania makroskopowe. Badania mikroskopowe optyczne i elektronowe. Badania właściwości mechanicznych. Ocena odporności na pękanie. Badania w obniżonych temperaturach. Zasady badań. Algorytmy prowadzenia badań. Cechowanie wyrobów hutniczych. Kod Towarowo-Materiałowy w zastosowaniu do wyrobów metalowych. LABORATORIUM: Przygotowanie materiału do badań z wybranych wyrobów hutniczych. Ustalenie ilości próbek do badań i miejsca ich pobierania. Przeprowadzenie wybranych rodzajów badań. Ocena wyników uzyskanych z badań. Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Projektowanie polityki jakości przedsiębiorstwa księga jakości PJ-01 Semestr, wymiar godz. (P), pkt.: VIII P1 (1 pkt.) Semestr VIII PROJEKTOWANIE: Analiza wymagań norm ISO serii 9000 w zakresie polityki jakości, projektowanie wizji, misji i polityki jakości organizacji. Wymagania norm ISO serii 9000

8 i ISO w zakresie opracowania księgi jakości. Projekt struktury i treści księgi jakości w podejściu procesowym. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Semestr, wymiar godz. (W, P), pkt.: Projektowanie algorytmów i procedur zapewnienia jakości PJ-02 IX W1, P2 (6 pkt.) WYKŁADY: Dokumentacja systemu zarządzania jakością opisy procesów, procedury, instrukcje, zapisy, wymagania normy ISO 9001 w zakresie dokumentowania, struktura dokumentacji systemu. Metodyka opracowywania i edycji dokumentów, projektowanie struktury i szaty graficznej. Nadzorowanie dokumentów, zapewnienie identyfikacji, archiwizacja. Modyfikacja dokumentów, metody wprowadzania zmian i aktualizowanie istniejących dokumentów. PROJEKTOWANIE: Projektowanie struktury i przebiegu procesów, opracowywanie algorytmów. Projektowanie wybranych procedur systemu jakości dla zadanych warunków. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Metody komputerowe w projektowaniu jakości PJ-03 IX W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Wspomaganie komputerowe zarządzania dokumentacją systemu jakości. Uzyskiwanie stałej poprawy jakości zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi. Wspomaganie komputerowe narzędzi jakości FMEA, plany kontroli, analiza R&R, SPC. Zastosowanie metod komputerowych w laserowych systemach kontroli jakości. Metody komputerowe w kontroli jakości.

9 LABORATORIUM: Komputerowe zarządzanie dokumentacją systemu jakości. Komputerowa baza środków kontrolno pomiarowych. Analiza FMEA wspomagana komputerowo. Komputerowa analiza geometrii części maszyn z zastosowaniem układów laserowych. Komputerowa ocena parametrów geometrycznych i kinematycznych urządzeń technologicznych z zastosowaniem układów laserowych. Dr inż. Jan Rewilak Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Akredytacja i certyfikacja laboratoriów badań jakości PJ-04 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Znaczenie badań i certyfikacji dla wymiany towarowej, likwidacja barier w wymianie handlowej. Pojęcie i rola akredytacji w europejskim systemie badań i certyfikacji, założenia systemu akredytacji, system akredytacji w Unii Europejskiej i w Polsce, organizacje akredytujące i certyfikujące. Normalizacja dotycząca akredytacji, normy serii EN Akredytacja laboratoriów badawczych i pomiarowych, normy EN i EN Budowa systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i pomiarowych. Proces uzyskiwania akredytacji. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Auditowanie systemu zapewnienia jakości PJ-05 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Interpretacja norm ISO 9000 dla potrzeb auditu jakości. Normy dotyczące auditowania: ISO , , , Kryteria kwalifikacji auditorów. Metodyka planowania auditu, opracowanie harmonogramu. Wstępny przegląd dokumentacji auditowanego, ocena zgodności dokumentacji. Prowadzenie auditu, rola auditora wiodącego. Dokumentowanie auditu, sporządzanie raportu z auditu. Dr inż. Marek Rączka

10 Europejska polityka jakości regulacje prawne ZJ-01 Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: VII W1 (2 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Koncepcja globalna Unii Europejskiej, cele i strategia polityki europejskiej, prawodawstwo europejskie, dyrektywy europejskie, koncepcja nowego podejścia, dyrektywy nowego podejścia, znak CE i jego rola w wymianie handlowej na terytorium Unii. Biała Księga. Budowa systemu badań i certyfikacji w Europie. Obszar zharmonizowany i dobrowolny. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Zarządzanie procesami wytwarzania ZJ-02 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Strategie organizacji i zarządzania produkcją. Zarządzanie przepływem materiałów energii i informacji. Przemysłowe procesy wytwarzania. Struktura procesu produkcyjnego i wytwórczego. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji. Kryteria wyboru organizacji produkcji. Współczesne techniki planowania i sterowania produkcją (m. in. MRP-I, MRP-II, JiT, KANBAN). Zarządzanie systemami produkcyjnymi. Zarządzanie marketingowe. Zarządzanie innowacjami i rozwojem nowego produktu. Zarządzanie procesami wytwarzania w warunkach restrukturyzacji procesów gospodarczych. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Systemy kompleksowego zarządzania jakością TQM ZJ-03 Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Koncepcja jakości totalnej: warunki powstania koncepcji jakości totalnej, wpływ zmian ekonomicznych, politycznych i socjologicznych na rozwój tej koncepcji, zmiany w za-

11 kresie technologii i warunków pracy, ewolucja rynku, ewolucja strukturalna przedsiębiorstw od Taylora do przedsiębiorstwa nowoczesnego, ewolucja relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie, waloryzacja i motywacja pracownika w systemie zarządzania jakością. Zarządzanie przez jakość TQM: 8 zasad TQM, rola kierownictwa w zarządzaniu jakością, podstawy zarządzania, poziomy dojrzałości CMM, reengineering, lean management, benchmarking i in., przeszkody "ludzkie" na drodze do jakości. Filozofia Deminga: koło Deminga, 14 punktów Deminga. Podejście procesowe: procesy główne, pomocnicze, ogólne; definiowanie procesu; cele procesów, zarządzanie procesami; miary i wskaźniki procesów. Europejskie kryteria oceny jakości: model jakości EFQM, Europejska Nagroda Jakości. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik S ( ) Zarządzanie kadrami i zasobami ludzkimi ZJ- 04 WYKŁADY: Proces gospodarowania kadrami i planowanie zasobów ludzkich. Szkolenie i doskonalenie kadr jako element strategii rozwoju firmy. Awanse, przeniesienia, zwolnienia z pracy. Systemy wynagradzania. Metody motywowania sposoby zarządzania kadrami. Techniki kontroli menedżerskiej. Wywieranie wpływu na ludzi wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Kształtowanie umiejętności negocjacyjnych. Dr inż. Anna Boratyńska-Sala Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Zarządzanie kosztami jakości ZJ-05 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Struktura kosztów jakości. Koszty kształtowania jakości technologicznej wyrobów. Zewnętrzne koszty jakości analiza i ocena. Kwantyfikacja jakości wyrobu modelowanie kosztów jakości. Analiza przyczyn i skutków powstawania wad wyrobu metoda FMEA i jej związek z kosztami jakości. Analiza kosztów jakości i ocena ekonomiczna przedsięwzięć w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Prognozowanie kosztów

12 jakości zagadnienia metodologiczne, metody i modele. Dekretacja księgowa kosztów jakości. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Semestr, wymiar godz. (C), pkt.: Dokumentowanie jakości wyrobów DJ-01 IX C1 ( 2 pkt.) ĆWICZENIA: Rodzaje dokumentów kontroli. Definicje stosowanych terminów kontroli. Kontrola wewnętrzna. Kontrola odbiorcza. Zaświadczenia o jakości. Pojęcie atestu. Atest specjalny. Wystawianie atestów materiałowych. Pojęcie świadectwa odbioru. Rodzaje świadectw odbioru. Protokół odbioru. Dokumenty kontroli wystawiane przez kooperanta lub pośrednika. Opracowywanie dokumentów kontroli. Potwierdzanie dokumentów kontroli. Obieg dokumentów kontroli. Nazwy dokumentów kontroli w językach obcych. Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Semestr, wymiar godz. (C), pkt.: Certyfikacja wyrobów DJ-02 IX C1 (2 pkt.) ĆWICZENIA: Przygotowanie wniosku o certyfikację wskazanego wyrobu. Określenie kryteriów oceny warunków techniczno-organizacyjnych wytwórcy. Merytoryczna ocena dokumentacji wniosku. Dokonanie analizy i oceny wyników badań wyrobu pod kątem zgodności. Opracowanie projektu organizacyjnego jednostki certyfikującej wyroby zgodnie z PN-EN Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK

13 Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Normalizacja DJ-03 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Główne cele i zadania normalizacji. Rola normalizacji w gospodarce wolnorynkowej i współpracy międzynarodowej. Poziomy normalizacji: międzynarodowa, regionalna, krajowa. Struktury organizacji normalizacyjnych ISO, CEN, PKN. Warunki członkostwa PKN w Europejskich Komitetach CEN/CENELEC. Harmonizacja norm w regionie. Działania dostosowawcze PKN do warunków UE. Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ICS). Rodzaje i układ Katalogów Norm. Informacja normalizacyjna w kraju przegląd form. Elektroniczne źródła informacji normalizacyjnej, rodzaje baz, sposoby dostępu. Metodyka korzystania z norm i posługiwania się dokumentami normalizacyjnymi. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK

Organizacja i Zarzą dzanie. Przedsię biorstwem

Organizacja i Zarzą dzanie. Przedsię biorstwem Specjalność Organizacja i Zarzą dzanie Przedsię biorstwem (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Studia dzienne magisterskie Specjalność: Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12. 11. 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

E2_HES Przedmiot Humanistyczny (Zarządzanie Nazwa modułu. jakością)

E2_HES Przedmiot Humanistyczny (Zarządzanie Nazwa modułu. jakością) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu E2_HES Przedmiot Humanistyczny (Zarządzanie Nazwa modułu jakością) Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 15 1.1. Zasady naukowej organizacji szkoła klasycznej teorii organizacji... 15 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wyk. ćw. ECTS Metody ilościowe i jakościowe - EGZAMIN 20wE - Metody ilościowe i jakościowe - 10ćw.

Przedmiot wyk. ćw. ECTS Metody ilościowe i jakościowe - EGZAMIN 20wE - Metody ilościowe i jakościowe - 10ćw. Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 01/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu SYSTEMY STEROWANIA JAKOŚCIĄ W ODLEWNI SYSTEMS OF CONTROLLING THE QUALITY OF CASTING/FOUNDRY PRODUCTION Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.-M-MiBM-N-EP-000_09 PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Etap podstawowy Sem. I I rok Sem. II Sem. III Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn 06.05.009

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów r. Przedmioty wspólne

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów r. Przedmioty wspólne RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów 11.04.2012 r. Kierunek: Przedmioty wspólne Rzeszów 19.12.2012 r. Semestr 1 DJ Język obcy techniczny 0 0 20 0 0 2 FM

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza i modelowanie systemu informacyjnego. 10 Przedmioty nietechniczne D

Analiza i modelowanie systemu informacyjnego. 10 Przedmioty nietechniczne D Kierunek: Zarz dzanie i in ynieria produkcji Wszystkie specjalno ci Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Semestr 1 Lp. Składnik tre ci w grupie 1 Zarz dzanie strategiczne B Zarz dzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6 ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.1-M-MiBM-S1-EP-000_09 Standard 1. ychowanie fizyczne 60 4 1 1. Język obcy I* 60 4 1 1 3. Język obcy II** 60 4 3 1 4. Informatyka 5 Bazy danych 1 1 6 Języki programowania 7 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej

Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-03_15gen

Bardziej szczegółowo

5.5. Pytania i polecenia 5.6. Ćwiczenie

5.5. Pytania i polecenia 5.6. Ćwiczenie Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie do metod i technik zarządzania 1.1. Ewolucja metod i technik zarządzania 1.2. Istota metod i technik zarządzania 1.3. Metody i techniki zarządzania - definicje 1.4. Wybrane

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 2 Data edycji: 03.2012 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 5 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo