SST-12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SST-12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SST-12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 1. Wstęp Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Obmiar robót Odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane...12 PANTEL 1

2 OKŁADZINY I TYNKI WEWNĘTRZNE. CPV , , Wstęp 1.1 Przedmiot SST W niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek i wykładzin w związku z budową budynku Terminala pasażerskiego portu lotniczego "Mazury" wraz z infrastrukturą techniczną (dojścia, dojazdy, przyłącza, instalacje zewnętrzne) oraz budynku wiaty technicznej z kotłownią w Szymanach, na działkach nr geodez. 463/13, gm. Szczytno. 1.2 Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: kładzeniem tynków gipsowych wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych wykonaniem okładzin z płyt kamiennych wykonaniem okładzin z blachy tytanowo-cynkowanej wykonaniem okładzin z tapet z włókna szklanego wykonaniem okładzin z szyby dark grey gr. 0,6 mm wykonaniem okładzin z paneli drewnianych (żaluzje). 1.4 Określenia podstawowe Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. okładzina pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji tynk mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu obrzutka mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały 2.1 Wymagania ogólne Do wykonania ww. elementów mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót murowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. PANTEL 2

3 2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót Tynk gipsowy Tynk gipsowy gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. Należy przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia. Dane techniczne: średnia grubość tynku 10 mm (grubość min. 8 mm) ciężar nasypowy ok kg/m 3 uziarnienie do 1,2 mm wydajność 100 kg = 100 l zaprawy zużycie 1,0 kg na mm i m 2 twardość kulkowa 12,0 N/mm 2 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 1,8 N/mm 2 wytrzymałość na ściskanie >3,5 N/mm 2 ciężar objętościowy ok kg/m3 współczynnik oporu dyfuzyjnego μ ok. 8 współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,35 W/mK czas schnięcia średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) Środki gruntujące Wszystkie tynki gipsowe, jako tynki jednowarstwowe, wymagają gruntowania podłoża. Projektuje się zastosowanie środka gruntującego, wyrównującego chłonność podłoża Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł Piasek (PN-EN 13139:2003) Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm Wyroby gresowe Gres barwiony w masie płytka rektyfikowana 29,7x59,7cm powierzchnia naturalna klasa ścieralności 5 fuga epoksydowa, składniki A+B, maksymalnie 3 mm, kolor szary 15. Analizowano np. Nowa Gala Trend Stone TS13 i TS12 lub inną równorzędną o równorzędnych parametrach Tapety z włókna szklanego Zaprojektowano tapetę Sigmascan, z włókna szklanego lub inną równorzędną. Jest to tapeta do intensywnego używania (24 sploty: klasyczne, ekonomiczne, dekoracyjne). W kombinacji z wysokojakościową farbą ścienną, warstwa szklana sprawia, że ściany są bardziej odporne na uszkodzenia (zwłaszcza mechaniczne). PANTEL 3

4 2.2.4 Grunt na bazie żywic akrylowych Grunt akrylowy (koncentrat) ma zastosowanie jako powłoka gruntująca na podłoża o różnych stopniach absorpcji. Pokrywany następnie farbami na bazie żywic organicznych. Zwiększa przyczepność następnych warstw. Dane techniczne powłoki gruntującej Gęstość ok. 1,0 g/cm 3 (biała) zawartość części stałych wydajność praktyczna sucha dotykowo po następna warstwa po okres magazynowania Klej i grunt do tapet z włókna szklanego ok. 25,9% objętości ok. 8 m 2 /l, zależna od rodzaju i struktury powierzchni ok. 2 godz. ok. 6 godz. 12 miesięcy w chłodnym i suchym miejscu Projektuje się wodorozcieńczalny, kryjący klej na bazie polioctanu winylu przeznaczony do klejenia tapet, jak również do gruntowania przyklejonych już tapet. Dane techniczne - klej Gęstość 20±0,5 o C, [g/cm 3 ] 1,330 Czas schnięcia powłoki w 23±2 o C, [h] 16 h Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h Zawartość części stałych, min.[%obj.] 54,7 Rekomendowana ilość warstw 1-2 Wydajność Blacha tytanowo cynkowa Właściwiści patrz SST Pokrycie dachowe Drewno Klejenie do 3,5 m 2 /l w zależności od wzoru Gruntowanie: 10 m 2 /l Projektuje się ścianę wewnętrzną obłożoną drewnianą żaluzją, wykonaną z desek drewnianych dębowych o wymiarach 8x2cm, zamocowanych na stelażu drewnianym (dąb). Następnie osadzonych na ścianie z okładziną szklaną (szczegół wg rys. D108, D108a, D108b) Impregnacja drewna W pierwszym etapie impregnacji projektuje się zastosowanie preparatu bezbarwnego, wodnego impregnatu do drewna, niepalnego, bezwonnego i niedrażniącwgo skóry, przeznaczonego do stosowania na zewnątrz i we wnętrzach. Przeznaczony jest zarówno do profilaktycznej ochrony zdrowego drewna oraz likwidacji ognisk zapalnych w drewnie już zainfekowanym lub zaatakowanym przez szkodniki. Ma skutecznie zapobiegać ciemnej i jasnej zgniliźnie, grzybowi domowemu i siniźnie, a także owadom z rodziny kołatkowatych, kózkowatych i kornikowatych oraz termitom. Do stosowania wyłącznie na surowe drewno. Właściwości: głęboko wnika w drewno zapobiega powstawaniu grzybów chroni przed insektami wydajność: do 5m 2 /l kolor 9900 bezbarwny Jako wykończenie projektuje się preparat, mający zastosowanie do konserwacji i zdobienia wszelkich konstrukcji i elementów drewnianych na zewnątrz oraz wewnątrz. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Ponadto, tworzy gładką powłokę o satynowym połysku. Jest odporny na wodę i promienie UV. Chroni podłoże przed sinizną i pleoenią. Ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości. Uwypukla rysunek i strukturę drewna. Własciwości: chroni przed działaniem wody chroni przed promieniami UV podkreśla rysunek drewna wydajność: do 15m 2 /l kolor 7805 dąb PANTEL 4

5 Wyżej wymieniony sposób impregnacji zastosować do wszystkich elementów drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych Płyty kamienne Na ścianie za czeck-in ami projektuje okładzinę ścienną - kwarcyt czarny cięty w pasma o wielkości 3,5x18 cm o zróżnicowanej grubości od 3 do 1,5 cm kolor czarny z drobinkami miki, wg wzoru na rysunku. 3. Sprzęt 3.1 Wymagania ogólne Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 3.2 Sprzęt do wykonania okładzin Do wykonywania robót należy stosować: szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących łaty do sprawdzania równości powierzchni poziomice wkładki dystansowe mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym pojemniki do przygotowania kompozycji klejących gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny młotek (500 g) przyrząd montażowy miara drewniana lub zwijana drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna kliny drewniane klocek do dobijania desek jako podkładu należy używać naturalnych materiałów mieszadła mechanicznego: śmigłowe - do mieszania żywic bez wypełniacza, koszykowe - do mieszania żywic z wypełniaczem (np. piaskiem kwarcowym) betoniarki zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne maszyny do rozkładania materiału rozpylacze niskociśnieniowe graca ząbkowana wałek okolcowany różnego rodzaju wałków z włosiem krótkim lub długim oraz strukturalnych szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego PANTEL 5

6 narzędzia lub urządzenia do cięcia łaty do sprawdzania równości powierzchni poziomnice mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym pojemniki do kleju. 4. Transport 4.1 Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. Ponadto należy wyroby dostarczać w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywać i transportować zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technologicznych i przechowywać w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta posadzek. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 4.2 Pakowanie i magazynowanie płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m 2 płytek na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr... składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach wysokość składowania do 1,8 m 4.3 Transport materiałów przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm opakowania układać ściśle obok siebie; na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 5. Wykonanie robót 5.1 Wymagania ogólne Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne. 5.2 Wykonywanie robót tynkowych Informacje ogólne Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur Przygotowanie podłoży Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: równe PANTEL 6

7 nośne i mocne wystarczająco stabilne jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane) szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń wolne od wykwitów nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5 C. Ostrzeżenia i wskazówki: Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów Sprawdzenie podłoża pod tynk Ogólne sprawdzenie podłoża. Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, włoski - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania Tynkowanie. Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. Podane w punkcie wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie Ciepłe warunki pogodowe Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. PANTEL 7

8 Zimne warunki pogodowe W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5 C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5 C. Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Należy przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży) Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą mokre na mokre lub też długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu Szlamy zwiększające przyczepność Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny (dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą mokre na mokre. Przestrzegać wskazówek producenta Wykonanie tynków gipsowych Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy. Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C. Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 5.3 Wykonywanie okładzin Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Wymagania i wykonanie: podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 C PANTEL 8

9 dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym; należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia; płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki; spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu minut; po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc; czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką; w końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki; nie wolno czyścić glazury na sucho na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i wykończeniowe PCV; profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach w narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 5.4 Wykonanie żaluzji drewnianych Podział ram żaluzji musi być powtarzalny i tworzyć rytm, każde przesunięcia będą negatywnie wpływały na odbiór całego elementu. Przekrój B-B szczegółowo pokazuje ten podział i wynikające z niego otwory drzwiowe i inne przejścia. Jest to bardzo ważny element wpływający na jakość przestrzeni i bardzo znacząca jest tu odpowiednia jakość jego wykonania oraz utrzymanie zaprojektowanych podziałów. Podziały te nierozerwalnie mają wpływ na ściany i ich otwory. Wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Dostosować do wytycznych wykonawczych. Wymiary poszczególnych elementów przed zamówieniem sprawdzić z natury. Ostateczny element należy przedstawić do akceptacji przez Projektanta obiektu Szyba dark grey gr. 0,6 mm Mocować na dystansie drewnianym 3 cm gr. 3,6 cm mocowanym do ściany murowanej. Wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Dostosować do wytycznych wykonawczych. Wymiary poszczególnych elementów przed zamówieniem sprawdzić z natury. 6. Kontrola jakości robót 6.1 Wymagania ogólne Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. W trakcie robót wykonać odbiory międzyoperacyjne. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw. 6.2 Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. PANTEL 9

10 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 6.3 Badania w czasie odbioru Badania okładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych równości podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów instalacyjnych jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. łaty) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 7. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych Jednostką obmiarową jest m 2 wykonanej okładziny. 8. Odbiór robót 8.1 Ogólne zasady odbioru podkładów. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 8.2 Odbiór podłoży Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. PANTEL 10

11 8.3 Odbiór okładzin Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową prawidłowości ukształtowania powierzchni przyczepności do podłoża prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. szerokości i prostoliniowości spoin Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: ocenę wyników badań wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót dokonać wpisu do dziennika budowy. Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża na całej powierzchni. Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić: dla tynków gipsowych 0,025 MPa gla tynków cementowych 0,050 MPa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). Niedopuszczalne są: wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp. trwałe ślady zacieków na powierzchni odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: ocenę wyników badań wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PB. 9. Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne. Cena obejmuje wykonanie 1 m 2 posadzki i zawiera dostarczenie niezbędnych materiałów do wykonania robót przygotowanie i oczyszczenie podłoża wykonanie okładzin ściennych zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony uporządkowanie stanowiska pracy wywiezienie i utylizacja materiałów. 10. Przepisy związane PN-75/B Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. PN-93/B Odporność ogniowa PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym PANTEL 11

12 PN-91/M Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości PN-EN ISO :2004(U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych PN-EN :2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników PN-EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie PN-EN 1910:2002 Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa. Oznaczanie stabilności wymiarowej Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości PN-70/B Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. PN-EN Wapno budowlane PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy PN-85/B Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 Tynki, wydane ITB 2003 r. PANTEL 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-4 OKŁADZINY CERAMICZNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...124 1.1. Przedmiot SST...124 1.2. Zakres stosowania SST...124 1.3. Określenia podstawowe...124

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI Zał. 4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 454-1 TYNKI 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-10 TYNKI WEWNĘTRZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-10 TYNKI WEWNĘTRZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-10 TYNKI WEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 268 1.1. Przedmiot SST... 268 1.2. Zakres stosowania SST... 268 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Kładzenie glazury SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania 2. Wymagania dotyczące robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA 45262000-1 PODŁOŻA I PODKŁADY Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 77 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 79 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Kładzenie terakoty SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania 2. Wymagania dotyczące robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) GRUPA 45.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 15 SST 01 - TYNKI ZEWNĘTRZNE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV Warszawa 2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV Warszawa 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV 45400000-1 Warszawa 2011 1 1/10. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE. 10.1. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, GIPSOWE 1.WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr kodu CPV 45410000-4 TYNKOWANIE Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST Specyfikacja Techniczna SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OKŁADZINY CERAMICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OKŁADZINY CERAMICZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OKŁADZINY CERAMICZNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA 45453000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (NADPROŻE W ŚCIANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 04.00 ROBOTY MURARSKIE KOD CPV 45262500-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 66 2. MATERIAŁY... 66 3. SPRZĘT... 67 4. TRANSPORT... 67 5. WYKONANIE ROBÓT... 67 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SST. 06. ROBOTY TYNKARSKIE SPIS TREŚCI

SST. 06. ROBOTY TYNKARSKIE SPIS TREŚCI SST. 06. ROBOTY TYNKARSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW)

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) S 02.00 ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA STACJI KONTROLI POJAZDÓW ul. Ostrobramska 38, 04-139 Warszawa OWLANYC WYKO KONAN BUD ANYCH UDOWL TYN

PRZEBUDOWA STACJI KONTROLI POJAZDÓW ul. Ostrobramska 38, 04-139 Warszawa OWLANYC WYKO KONAN BUD ANYCH UDOWL TYN SPECY CYFIKACJA TECHNI NICZNA WYKO KONAN NANIA I ODBIORU ROBÓT BUD UDOWL OWLANYC ANYCH TYN YNKI WEWN WNĘ TRZNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE Zał. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45- ROBOTY MUROWE. Wstęp.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z betonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-8 POSADZKI DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...256 1.1. Przedmiot SST...256 1.2. Zakres stosowania ST...256 1.3. Określenia podstawowe...256

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 11.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 11.0 84 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Okładziny ścienne i podłogowe ST 11.0 85 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych. Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-5 Roboty tynkarskie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5 ROBOTY TYNKARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-6 POSADZKI Z PŁYT GRESOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...138 1.1. Przedmiot SST...138 1.2. Zakres stosowania ST...138 1.3. Określenia podstawowe...138

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PODŁOŻA I PODKŁADY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i związanych z podkładami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-1 TYNKI WEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 05. MALOWANIE I OKŁADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 05. MALOWANIE I OKŁADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 05. MALOWANIE I OKŁADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05. Malowanie i okładziny ścienne wewnętrzne..63 5.1. Wstęp...63 5.1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Okładziny ścienne ST 04.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Okładziny ścienne ST 04.03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Okładziny ścienne CPV 45431000-7 ST 04.03 111 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE ST-02.00

ROBOTY MUROWE ST-02.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE ST-02.00 ST-02.00 Roboty murowe 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót;... 3 2. MATERIAŁY....

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE ;

PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE ; Obiekt PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w Rzeszowie Adres Rzeszów ul. Rejtana 3 działki nr 19/5 obręb 208 jedn. ewid. 186301_1, kategoria obiektów IX Inwestor Jednostka projektowa Zespół

Bardziej szczegółowo

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/3 - TYNKI Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie Dokumentacja projektowa : - rzut piwnic -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 08 Kod CPV , TYNKI WEWNĘTRZNE I ROBOTY MALARSKIE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 08 Kod CPV , TYNKI WEWNĘTRZNE I ROBOTY MALARSKIE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 08 Kod CPV 45 410 000-4, 45 442 100-8 TYNKI WEWNĘTRZNE I ROBOTY MALARSKIE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B.02. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

B.02. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I B.02. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE KOD CPV 45410000-4 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Część A B - 04 PODŁOŻA I POSADZKI

Część A B - 04 PODŁOŻA I POSADZKI Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz utwardzenie terenu wokół budynku od strony wschodniej i południowej Część A B - 04 PODŁOŻA I POSADZKI CPV: 45432100-5

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SST9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH KOD CPV 45432111-5 UKŁADANIE WYKŁADZIN DYWANOPODOBNYCH NA PODŁOGACH 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 06 Tynkowanie strona 1

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 06 Tynkowanie strona 1 ST 06 Tynkowanie strona 1 Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie,

do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie, NIVOPLAN SZPACHLÓWKA DO WYRÓWNYWANIA ŚCIAN ZAKRES ZASTOSOWANIA wyrównywanie ścian pionowych, do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

SST -04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI WEWNĘTRZNE CPV

SST -04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI WEWNĘTRZNE CPV SST -04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST TYNKI WEWNĘTRZNE CPV 45410000-4 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5 ROBOTY TYNKARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

4.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00 TYNKI

4.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00 TYNKI 4.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00 TYNKI 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

4.12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00 POSADZKI I OKŁADZINY SCHODÓW

4.12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00 POSADZKI I OKŁADZINY SCHODÓW 4.12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00 POSADZKI I OKŁADZINY SCHODÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POSADZKI CPV- 45431100-8 kładzenie terakoty 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKI, OKŁADZINY CPV Tynkowanie CPV Okładziny

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKI, OKŁADZINY CPV Tynkowanie CPV Okładziny SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKI, OKŁADZINY CPV 45243000-4 Tynkowanie CPV 45262650-2 Okładziny 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SST 1.1.10 Płyty klimatyczne.

SST 1.1.10 Płyty klimatyczne. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.10 Płyty klimatyczne. CPV: 45411000 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SST 11 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE. kody CPV:

SST 11 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE. kody CPV: SST 11 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REWALORYZACJA HIST. ZESPOŁU HIPODROMU W SOPOCIE WRAZ Z REMONTEM I ROZBUDOWĄ SST 453-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-4 OKŁADZINY ŚCIENNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...220 1.1.

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B 6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B 6 Dział: Grupa: Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE CPV 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST SST -04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE CPV 45410000-4 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OKŁADZINY CERAMICZNE I GRESOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OKŁADZINY CERAMICZNE I GRESOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-3 OKŁADZINY CERAMICZNE I GRESOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 103 Przedmiot SST... 103 Zakres stosowania ST... 103 Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST- 00.07 45421146-9 Sufity podwieszane

Specyfikacja Techniczna ST- 00.07 45421146-9 Sufity podwieszane Specyfikacja Techniczna ST- 00.07 45421146-9 Sufity podwieszane Strona 1 SST-00.07- Lekki zabudowy i sufity podwieszone z płyt g-k 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb. Załącznik nr 2 Numer sprawy FDP/2310/20/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb. Adres obiektu : ul. Słowackiego 114/118 97-300

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 139 1.1. Przedmiot SST... 139 1.2. Zakres stosowania... 139 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa i remont hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Gorzów Wielkopolski, ul. Czereśniowa 1 (SST- 3) Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr B Posadzki ceramiczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr B Posadzki ceramiczne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr B.08.00.00 Posadzki ceramiczne Kod CPV 45431200 7 Kładzenie płytek Kod CPV 45431200 8 Kładzenie terakoty SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr kodu CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST Specyfikacja Techniczna SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB Instytut

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6a)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6a) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6a) Zadanie inwestycyjne: Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych P W S Z im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 PODŁOGA SPORTOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot ST... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2 1.3. Określenia podstawowe... 2 1.4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul Konopnickiej 20 w Ustroniu.

Nazwa zadania: Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul Konopnickiej 20 w Ustroniu. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul Konopnickiej 20 w Ustroniu. Inwestor: Miasto Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń wykonał:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE KOD 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 6 Roboty murowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 6 Roboty murowe Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW I N Ż Y N I E R I A L Ą D O W A Magdalena Radlak 45-355 OPOLE, UL 1 - GO MAJA 97/2 NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560 mail: magproj@o2.pl, tel. +48 885 599 251 SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty wykończeniowe SST B 01.03.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty wykończeniowe SST B 01.03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty wykończeniowe SST B 01.03.00 Odtworzenia posadzki z płytek ceramicznych w krużgankach budynku Muzeum Narodowego w Gdańsku 1.Wstęp. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-21 TYNKI 1. WSTĘP

Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-21 TYNKI 1. WSTĘP Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-21 TYNKI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek i obudów z płyt G/K oraz gładzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PŁYTKAMI CERAMICZNYMI SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH WEWNETRZNYCH - KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH WEWNETRZNYCH - KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH WEWNETRZNYCH - KOD CPV 45410000 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B Roboty murowe KOD CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B Roboty murowe KOD CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 Roboty murowe KOD CPV 45260000-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 8 Dział: Grupa: Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MURARSKIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 45453000-7 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-6 ELEWACJA 80 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 82 2. MATERIAŁY... 83 3. SPRZĘT... 83 4. TRANSPORT... 84 5. WYKONANIE ROBÓT... 84 6. KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 86 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 88 2. MATERIAŁY... 88 3. SPRZĘT. 89 4. TRANSPORT....89 5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie PRACE NAPRAWCZE TYNKU I PRACE TYNKARSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MURARSKIE

ROBOTY MURARSKIE 4522522- ROBOTY MURARSKIE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2. Zakres stosowania ST... 3 1.3. Zakres robót objętych ST... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

SST 05 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY MURARSKIE I MUROWE. kody CPV:

SST 05 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY MURARSKIE I MUROWE. kody CPV: SST 05 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY MURARSKIE I MUROWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH D.08.02.00 D.08.02.01 CHODNIKI CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Tynkowanie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Tynkowanie Nazwa elementu robót: Remont tynków i gzymsów elewacji balkonów. Remont tynków w innych elementach Rozdział w PB-W: I-1, I-2, I-10 etap II, III-2 ST 1-4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-4 POSADZKA ŻYWICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-4 POSADZKA ŻYWICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-4 POSADZKA ŻYWICZNA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 211 Przedmiot SST... 211 Zakres stosowania ST... 211 Określenia podstawowe... 211 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI OBMIAR ROBÓT...

Spis treści 1 WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI OBMIAR ROBÓT... TYNKI I OKŁADZINY Spis treści 1 WSTĘP... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 2 2 MATERIAŁY... 2 2.1 WODA PN-EN 1008:2004... 2 2.2 PIASEK PN EN 13139:2003... 2 2.3 ZAPRAWY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POSADZKI BETONOWE ZBROJONE WŁÓKNEM ROZPROSZONYM

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POSADZKI BETONOWE ZBROJONE WŁÓKNEM ROZPROSZONYM WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE ZBROJONE WŁÓKNEM ROZPROSZONYM 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 454-3 POSADZKI GRESOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ST 2.2. S.T Tynki (CPV ) S.T Tynki cementowo - wapienne

ST 2.2. S.T Tynki (CPV ) S.T Tynki cementowo - wapienne ST 2.2. S.T.-2.2.4. Tynki (CPV 45410000-4) S.T.-2.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-4 TYNKI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 112 1.1. Przedmiot SST... 112 1.2. Zakres stosowania SST... 112 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 02.15.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW CPV 45442100-8 SPIS TREŚCI: 1 Wstęp 2 Materiały 3 Sprzęt 4 Transport 5 Wykonanie robót 6 Kontrola jakości robót 7 Obmiar robót

Bardziej szczegółowo