Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Proces jakości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Proces jakości"

Transkrypt

1 Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Proces jakości

2 Czynniki konkurencyjności (Oakland 1992) Jakość Cena Warunki dostawy

3 Jakość (koń) (...) jest mi potrzebny koń...

4 Jakość (QMI 1991) zgodność z wymaganiami - jeśli klient precyzyjnie przedstawił swoje wymagania przydatność użytkowa - jeśli klient określił funkcje wyrobu spełnienie wymagań uzgodnionych z klientem - jeśli przed zawarciem umowy były prowadzone uzgodnienia

5 Jakość (...) przydatność użytkowa (Juran) stopień spełnienia wymagań odbiorcy; w wyrobach przemysłowych jakość jest kombinacją jakości projektu i jakości produkcji (EOQC) zespół właściwości i charakterystyk liczbowych wyrobu lub usługi, które wpływają na ich zdolność do zaspokojenia potrzeb (ISO 8402:1994)

6 Jakość (grzebień) (...) - zgodność z wymaganiami niełamliwy?

7 Jakość (IS0 9000:2000) Jakość - stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Jakość - stopień, w jakim zestaw naturalnych właściwości spełnia wymagania

8 Pętla jakości (ISO 9004:1989) Marketing i badania rynku Tworzenie projektu/specyfikacji i konstruowanie wyrobu Zaopatrzenie Likwidacja Planowanie i rozwój procesu Pomoc techniczna i obsługiwanie Odbiorca/ klient Producent/ dostawca Produkcja Instalowanie i uruchamianie Kontrola i badania Sprzedaż i dystrybucja Pakowanie i przechowywanie

9 Zarządzanie jakością (ISO 9000:2000) Zarządzanie jakością - skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i nadzorowania mające na względzie jakość. Organizacja - grupa ludzi wraz z infrastrukturą, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań. Jakość - stopień, w jakim zestaw naturalnych właściwości spełnia wymagania.

10 Podstawowe koncepcje zarządzania biznesem w ujęciu historycznym (Helman, Głażewska 2000) I generacja - struktury cechowe II generacja - model Taylorowski III generacja - zarządzanie przez wyniki (MBR) IV generacja - Company Wide Quality Control (kompleksowe zarządzanie jakością) Total Quality Management

11 I generacja struktury cechowe (Helman, Głażewska 2000) Prosta struktura organizacyjna Doskonałość, mistrzostwo jako cel Brak instynktu wzrostu Właściciel mistrz Przewodzenie jako dominująca funkcja zarządzania Kształcenie, doskonalenie jako wartości decydujące o stylu pracy Wysoka efektywność komunikacji we wszystkich kierunkach Dochodzenie do doskonałości u boku mistrza

12 II generacja model Taylorowski (Helman, Głażewska 2000) Hierarchiczna, wysoka struktura organizacyjna Pomnożenie zysków i majątku jako cel Silny instynkt wzrostu Właściciel technik, specjalista w danej dziedzinie Kontrolowanie jako dominująca funkcja zarządzania Posłuszeństwo, prostota, masowość jako wartości decydujące o stylu pracy Komunikacja wyłącznie pionowa z góry do dołu Niewykształcona siła robocza, prosty instruktaż

13 III generacja zarządzanie przez wyniki (Helman, Głażewska 2000) Hierarchiczna, wydziałowa struktura organizacyjna Krótkookresowe zyski, realizacja bieżących planów wydziałów firmy jako cel Silny instynkt wzrostu Zespół wynajętych specjalistów-menedżerów, zarząd Planowanie i organizowanie jako dominujące funkcje zarządzania Rywalizacja, osiąganie wyników w krótkim okresie jako wartości decydujące o stylu pracy Komunikacja lepsza z góry do dołu niż odwrotnie; liczne zakłócenia w komunikacji poziomej Wykształceni pracownicy specjaliści, szkolenia kierunkowe

14 IV generacja kompleksowe zarządzanie jakością (Helman, Głażewska 2000) Firma jako syntetyczna całość powiązana z otoczeniem Wykreowanie mechanizmu organizacji samouczącej się potrójna rola każdego elementu organizacji (odbiorca, dostawca, twórca) Ograniczanie losowej zmienności charakterystyk procesów realizacja zadań just in point (ściśle na wymiar)

15 Jakość w Japonii i świecie zachodnim (Juran 1989) JAKOŚĆ (sprzedawalność produktów) Zachód Japonia Rok

16 System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System zarządzania jakością - system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. System zarządzania - system ustanawiania polityki i celów oraz osiągania tych celów. System - zestaw wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących elementów.

17 Zapewnienie jakości (ISO 9000:2000) Zapewnienie jakości - część zarządzania jakością ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że wymagania jakościowe będą spełnione. Wymaganie - potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe.

18 Sterowanie jakością (ISO 9000:2000) Sterowanie jakością - część zarządzania jakością ukierunkowana na spełnienie wymagań dotyczących jakości

19 Kontrola jakości (ISO 9000:2000) Kontrola, inspekcja - ocenianie zgodności przez obserwację i orzecznictwo w połączeniu, odpowiednio, z pomiarami, przeprowadzeniem badań lub stosowaniem sprawdzianów

20 Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu (Wierciak 2012) Wykład (15 godzin) Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania jakością, w szczególności na etapie projektowania; wybrane zagadnienia z zakresu niezawodności zaliczenie: 2 kolokwia (30 p.) Projektowanie (15 godzin) Elementy systemu zarządzania jakością przy projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów technicznych (w powiązaniu z tematami prac dyplomowych) zaliczenie: opracowane wyniki ćwiczeń (15 p.)

21 Zagadnienia jakości... - zakres wykładu (Wierciak 2012) 1. Wprowadzenie pojęcia, zarządzanie jakością - rys historyczny proces jakości 2. Zarządzanie jakością struktury organizacyjne, zasady zarządzania jakością, polityka jakości koncepcja systemów zarządzania wg ISO 9001:2000 interpretacja wybranych wymagań normy 3. Sterowanie procesem projektowania strategie rynkowe przedsiębiorstw, badania, rozwój, projektowanie specyfikacja wymagań model sterowania projektowaniem wg normy ISO 9001:2000 nadzór nad dokumentacją techniczną 4. Eksploatacja obiektów technicznych cykl życia wyrobu: określenie potrzeb, projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja eksploatacja i jej elementy składowe, strategie eksploatacyjne modele procesów eksploatacji 5. Użytkowanie urządzeń - wybrane zagadnienia niezawodności definicja niezawodności sposoby zwiększania niezawodności na etapie projektowania modele niezawodności maszyn i urządzeń

22 Zagadnienia jakości... - zakres ćwiczeń projektowych (Wierciak 2012) 1. Planowanie jakości 2. Identyfikacja procesów. Cele dotyczące jakości 3. Dodatkowe aspekty projektowania 4. Komunikacja w procesie projektowania 5. Analiza FMEA (rodzajów i skutków uszkodzeń)

23 Zagadnienia jakości... ocena z przedmiotu (Wierciak 2012) punkty z kolokwiów + punkty z ćwiczeń 9

24 Zagadnienia jakości... - wykaz źródeł (Wierciak 2002) Auditor/Lead Auditor Training Course. Materiały szkoleniowe. Quality Management International. London 1993 Feigenbaum A.V.: Total Quality Control. 3-rd Edition. McGraw-Hill, Inc Jensen F.T, Knudsen L., Larsson Ch.: Koordynator Jakości. Materiały szkoleniowe. Danish Technological Institute. Kopenhagen 1993 Juran J.M., Gryna F.M.(Jr.): Quality Planning and Analysis. From Product Development through Use. Second Edition. McGraw-Hill, Inc Juran J.M.: Juran on Leadership for Quality. An Executive Handbook. The Free Press. New York 1989 Menedżer jakości. Praca zbiorowa pod red. J. Bagińskiego. OWPW. Warszawa 2000 Oakland J.S.: Total Quality Management. Butterworth-Heinemann Ltd. Oxford 1992 Priest J. W.: Engineering Design for Producibility and Reliability. Marcel Dekker, Inc. New York and Basel 1988 Stebbing L.: Quality Assurance. The route to efficiency and competitiveness. 2-nd edition. Ellis Horwood Ltd.1990 Stebbing L.: Quality Management in the Service Industry. Ellis Horwood Ltd. 1990

25 Harmonogram zajęć 2012 (Wierciak 2012)

26 Trylogia jakości Jurana (Juran 1989) Planowanie jakości Sterowanie jakością Doskonalenie jakości Proces jakości

27 Wykres trylogii Jurana (Juran 1989) Planowanie jakości 40 Koszty złej jakości Sterowanie jakością (podczas operacji) Sporadyczne odchylenie 20 Chroniczne straty (warunki do doskonalenia) Pierwotna strefa sterowania jakością Nowa strefa sterowania jakością 0 Doskonalenie jakości 0 Zdobyte doświadczenia Czas Proces jakości

28 Planowanie jakości (Juran 1989) 1. Określenie, kim są klienci 2. Określenie potrzeb klientów 3. Opracowanie cech produktów, które odpowiadają potrzebom klientów 3. Opracowanie procesów umożliwiających wytworzenie przyjętych cech 4. Przeniesienie wynikających stąd planów na siły wytwórcze Proces jakości

29 Sterowanie jakością (Juran 1989) 1. Ocena rzeczywistych cech jakościowych 2. Porównanie rzeczywistych cech z celami jakościowymi 3. Działanie na rzecz zmniejszenia różnic Proces jakości

30 Doskonalenie jakości (Juran 1989) Proces jakości 1. Ustanowienie infrastruktury potrzebnej do zapewnienia rocznego doskonalenia jakości 2. Zidentyfikowanie szczegółowych potrzeb w zakresie doskonalenia - projekty doskonalenia 3. Ustanowienie dla każdego z projektów zespołu wykonawców z jasno sformułowaną odpowiedzialnością za pomyślne zakończenie 4. Dostarczanie zasobów, motywacji i szkoleń wymaganych przez zespół, aby mógł on: - diagnozować przyczyny, - stymulować ustanowienie środków zaradczych, - ustanawiać kontrolę zakresu prac.

31 POMIARY Algorytm planowania jakości (Juran 1989) Identyfikow anie klientów Wykaz klientów Rozpoznanie potrzeb klientów Wykaz potrzeb klientów (w ich języku) Tłumaczenie Potrzeby klientów (w naszym języku) Rozw ój produktu Cechy produktu Rozw ój procesu Cechy procesu (proces gotowy do produkcji) Proces jakości Przekazanie do operacji

32 Analiza klientów i sprzedaży (Juran 1989) 100 Wielu pożytecznych Udział procentowy 0 Niewielu istotnych Klienci Sprzedaż Proces jakości

33 Klasyfikacja klientów ze względu na sposób użycia wyrobu (Juran 1989) 1. Przetwórcy 2. Handlowcy 3. Użytkownicy końcowi 3. Społeczeństwo Proces jakości

34 Potrzeby (Juran 1989) Stwierdzone i rzeczywiste Dostrzeżone Kulturowe Zabezpieczenia przed niezamierzonym użyciem Proces jakości

35 Metody ujawniania potrzeb klienta (Juran 1989) Postawienie się w roli klienta Kontakty z klientami Badania rynku... potrzeby klienta są ruchomym celem Proces jakości

36 Ćwiczenie 1 Identyfikacja klientów i ich potrzeb (Juran 1989) 1. Temat pracy dyplomowej i nazwisko prowadzącego 2. Wyrób (usługa) stanowiąca przedmiot pracy 3. Wykaz klientów 4. Wykaz potrzeb klientów w ich języku 5. Wykaz potrzeb klientów w języku naszej firmy 6. Wymagania techniczne dla wyrobu Proces jakości

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Procesowy model zarządzania jakością (ISO 9001:2000) K L I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Modele zarządzania jakością

Modele zarządzania jakością Modele zarządzania jakością Mieczysław DIETRICH Wstęp Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management) jest kluczowym pojęciem w organizacji oznaczającym proces, którego celem rynkowym jest

Bardziej szczegółowo

1. Rola jakości w zarządzaniu firmą

1. Rola jakości w zarządzaniu firmą 1/17 MODUŁ I Pojęcia podstawowe. Wprowadzenie do problematyki jakości. Znaczenie jakości we współczesnej gospodarce. Kluczowe strategie zarządzania opartego na kryterium jakości 2/17 1. Rola jakości w

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. dr hab. inż. Robert Ulewicz, Prof. PCz.

Zarządzanie jakością. dr hab. inż. Robert Ulewicz, Prof. PCz. Zarządzanie jakością dr hab. inż. Robert Ulewicz, Prof. PCz. Jak zdefiniować pojęcie jakości czym jest jakość dla klienta a czym dla producenta? R.Ulewicz Jakość? "Stwierdziliśmy, że tak jak inne ważne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1. Istota i zakres jakości

1. Istota i zakres jakości Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 1. Istota i zakres jakości Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje nowych rozwiązań. W.E. Deming 1.1. Jakość i jej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI KWALIFIKACJE PROJECT MANAGERA edycja 2013/2014 Praca podyplomowa ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy Wykład 5 (1) Jakość w projekcie informatycznym - normy ISO: Ogólne dot. jakości: ISO 8402 - terminologia ISO 9000 - wytyczne dotyczące wyboru modelu ISO 9001/3 - modele systemu jakości Dot. oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Literatura. Wprowadzenie do zarządzania jakością. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) 1. dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Zarządzanie jakością. Literatura. Wprowadzenie do zarządzania jakością. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) 1. dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Zarządzanie jakością dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl Literatura Urbaniak M., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa 2004 r.; Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul Tomasz Koch, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul Tomasz Koch, Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul Tomasz Koch, Politechnika Wrocławska Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XXwieku - rys historyczny, definiowanie jakości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

vol. 10, nr 2 (37) zarządzanie jakością

vol. 10, nr 2 (37) zarządzanie jakością vol. 10, nr 2 (37) zarządzanie jakością lato 2012 vol. 10, nr 2 (37) zarządzanie jakością lato 2012 Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski ISSN 1644-9584 Redakcja dr hab. prof. UW Beata Glinka, dr

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP dr inż. Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP Streszczenie: Tematyka zarządzania procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo