Airblock FG. Płaskie urządzenie z silnikiem jednofazowym EC Zespół Airblock FG do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Airblock FG. Płaskie urządzenie z silnikiem jednofazowym EC Zespół Airblock FG do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji"

Transkrypt

1 Airblock FG Płaskie urządzenie z silnikiem jednofazowym EC Zespół Airblock FG do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Kampmann.de/installation_manuals

2 1.50 Airblock FG Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! N a s t ę p s t w e m nieprzestrzegania niniejszej wskazówki mogą być poważne szkody osobowe lub rzeczowe. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! N a s t ę p s t w e m nieprzestrzegania niniejszej wskazówki mogą być poważne szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane przez prąd elektryczny. Przed rozpoczęciem prac montażowych i instalacyjnych należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję! Wszystkie osoby montujące, uruchamiające i eksploatujące ten produkt są zobowiązane do przekazania niniejszej instrukcji wszystkim korzystającym z urządzenia równolegle lub w późniejszym czasie aż po ostatniego użytkownika. Instrukcję należy zachować aż do czasu definitywnego zakończenia eksploatacji urządzenia! Zmiany w treści lub szacie graficznej mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi! 1. Użycie zgodnie z przeznaczeniem Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Działanie Standardowa budowa instalacji Zespół nawiewny (z wymiennikiem ciepła i filtrem F7) Budowa urządzenia Montaż Przyłącze hydrauliczne Podłączenie elektryczne Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klapy rewizyjnej Obudowa Silnik wentylatora Wymiennik ciepła Cu/Al Wymiana filtra Zespół wywiewny Budowa urządzenia Montaż Podłączenie elektryczne Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klapy rewizyjnej Obudowa Silnik wentylatora Uruchamianie zespołów wentylatorowych Łączenie zespołów Airblock Zespół rekuperacyjny Budowa urządzenia Montaż Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klap rewizyjnych Obudowa Przeciwprądowy wymiennik ciepła Wymiana filtra... 32

3 Airblock FG Zespół klimatyzacyjny Budowa urządzenia Montaż Przyłącze hydrauliczne Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klap rewizyjnych Obudowa Wymiennik ciepła Cu/Al Wymiana filtra (opcja) Zespół filtr workowego Budowa urządzenia Montaż Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klap rewizyjnych Obudowa Wymiana filtra Zespół filtra pyłkowego Budowa urządzenia Montaż Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klap rewizyjnych Obudowa Wymiana filtra Części zamienne Filtry Komponenty regulacyjne

4 1.50 Airblock FG 1. Użycie zgodne z przeznaczeniem Program Airblock firmy Kampmann to uniwersalny system powietrzny o szerokim zastosowaniu. Urządzenia zbudowane są zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowiązujących reguł bezpieczeństwa. Jednak w przypadku błędnego montażu lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem może powstać zagrożenie dla osób lub dojść do uszkodzenia urządzenia lub innych przedmiotów. Urządzenia przeznaczone są wyłącznie do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Inne lub wykraczające ponad to zastosowanie traktowane jest jako użycie niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody wynikłe z tego tytułu odpowiada wyłącznie użytkownik urządzenia. Użycie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, eksploatacji oraz konserwacji. Należy wytłumić system poprzez izolację kanałów powietrznych (wykonuje inwestor)! Podczas przechowywania i montażu należy chronić produkty przed wilgocią. W razie wątpliwości należy uzgodnić zastosowanie z producentem. Inne lub wykraczające ponad to zastosowanie traktowane jest jako użycie niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody wynikłe z tego tytułu odpowiada wyłącznie użytkownik urządzenia. Montaż tego produktu wymaga wiedzy specjalistycznej z zakresu ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i elektrotechniki. Wiedza ta, stanowiąca z reguły przedmiot nauczania zawodowego w specjalności wymienionej w punkcie 2., nie została tutaj opisana. Za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu odpowiada użytkownik. Zespoły nawiewne Airblock nie są przeznaczone do podłączania do zimnej wody! Tryb klimatyzacji wymaga zastosowania zespołów klimatyzacyjnych z programu akcesoriów. Są one przeznaczone do pracy z wodą lodową (typ **302140) lub czynnikiem chłodniczym (typ **302230) i wyposażone w wannę kondensatu umieszczoną pod wymiennikiem ciepła do montażu poziomego. Granice zastosowania urządzenia Uwaga! W razie możliwości zamarznięcia należy stosować środek przeciw zamarzaniu! Miejsce montażu Airblock FG przeznaczony jest do stosowania w suchych, niekurzących się nadmiernie i niezamarzających pomieszczeniach i należy chronić go przed wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Idealna temperatura to 5 do 30 C. 4

5 Airblock FG Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż oraz prace konserwacyjne przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko elektroinstalatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia. Przyłączenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi zakładu energetycznego. W przypadku nieprzestrzegania przepisów i instrukcji obsługi mogą wystąpić zakłócenia działania oraz szkody następcze i zagrożenie osób. Błędne przyłączenie polegające na zamianie przewodów grozi śmiercią! Przed rozpoczęciem wszelkich prac przyłączeniowych i konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie wszystkich części urządzenia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Regularnie sprawdzać wyposażenie elektryczne wentylatora (patrz instrukcja eksploatacji wentylatora). natychmiast wymienić luźne lub uszkodzone kable. Ładunek elektryczny (>50 C) pomiędzy przewodem sieciowym i przyłączem przewodu ochronnego po wyłączeniu zasilania w przypadku równoległego podłączenia kilku wentylatorów (np. rozmiar 7 i 9). Zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed dotknięciem. Przed przystąpieniem do prac przy przyłączu elektrycznym należy zewrzeć przewody przyłącza do sieci z przewodem ochronnym. Również przy wyłączonym urządzeniu na zaciskach i przyłączach występuje napięcie. Otwierać urządzenie dopiero po 5 min od wyłączenia napięcia na wszystkich biegunach. W razie usterki na wirniku i wiatraku występuje napięcie elektryczne. Wirnik i wiatrak mają izolację podstawową. Nie dotykać w stanie zamontowanym! Przy załączonym napięciu lub zapisanej prędkości obrotowej wentylator automatycznie rusza np. po przerwie w zasilaniu. Dlatego nie przebyć w strefie zagrożenia urządzenia. Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu wyłączyć napięcie i zabezpieczyć urządzenie przed ponownym włączeniem. Odczekać, aż urządzenie się zatrzyma. Po zakończeni prac usunąć z urządzenia ewentualne narzędzia, mostki zwierające i inne przedmioty. Obudowa układu elektronicznego wentylatora może być bardzo gorąca. Niebezpieczeństwo oparzenia. Ventylator ma zabezpieczenie na wypadek zablokowania. 5

6 1.50 Airblock FG 3. Działanie Zespół nawiewny zasysa powietrze z pomieszczenia lub z zewnątrz przez wbudowany wentylator promieniowy oraz filtr i transportuje je przez wymiennik ciepła (czynnik grzewczy: woda grzewcza). Podgrzane powietrze doprowadzane jest do pomieszczenia przez odpowiedni osprzęt. Zespół wywiewny składa się z części wentylatorowej. Dzięki dodatkowemu osprzętowi Airblock FG może służyć również do klimatyzacji (woda lodowa, parownik bezpośredni) lub jako instalacja ciśnieniowa z filtrem pyłkowym klasy H13 do sklepów spożywczych. Można też zamontować zespół filtra workowego F7 (wg DIN EN 779). Komponenty opisane w niniejszej instrukcji mają przyłącza (elektryczne, hydrauliczne, kondensatu) po lewej stronie. Montaż i konserwacja urządzeń z przyłączami po prawej stronie odbywa się w analogiczny sposób. Zespół rekuperacyjny Zespół klimatyzacyjny z parownikiem Zespół klimatyzacyjny Zespół filtra pyłkowego Zespół filtr workowego Zespół wywiewny Zespół nawiewny 6

7 Airblock FG Standardowa budowa instalacji 1 Siatka ochronna 2 Ramka montażowa do siatki ochronnej 3 Przelot ścienny 4 Zespół mieszający, krótki 5 Tłumik 6 Króćce izolacyjne 7 Zespół nawiewny Airblock 8 Zespół klimatyzacyjny Airblock na wodę lodową 9 Zespół przyłączeniowy rur elastycznych Widok z góry Przykład 1: Instalacja powietrza mieszanego Montaż w suficie podwieszanym, zasysanie powietrza zewnętrznego przez ścianę; poziomy montaż zespołu nawiewnego Airblock FG w suficie podwieszanym. Stosunek powietrza obiegowego do zewnętrznego regulowany przez zespół mieszający, krótki. Dostosowanie wysokości do sufitu podwieszanego poprzez króciec przesuwny. Zasysanie powietrza obiegowego przez kratkę liniową. Od strony nawiewu i wywiewu tłumiki redukujące odgłosy. Opcjonalny zespół klimatyzacyjny po stronie nawiewu powietrza. 7

8 1.50 Airblock FG 2 Zespół przyłączeniowy rur elastycznych 3 Tłumik 4 Kompaktowy zespół filtracyjny 5 Króćce izolacyjne 6 Zespół wywiewny Airblock 7 Trójnik kompaktowy 8 Zespół rekuperacyjny (przeciwprądowy) 9 Żaluzja zamykająca 10 Żaluzja kompaktowa 11 Kolano 90, długie 12 Pusty kanał 13 Przelot ścienny 14 Ramka montażowa do siatki ochronnej 15 Siatka ochronna 16 Zespół nawiewny Airblock 17 Zespół klimatyzacyjny Airblock na wodę lodową Przykład 2: Instalacja rekuperacyjna Montaż w suficie podwieszanym, zasysanie powietrza zewnętrznego i usuwanego przez ścianę; poziomy montaż zespołu nawiewnego Airblock FG w suficie podwieszanym. Wlot powietrza zewnętrznego przez kratkę pogodową w ścianie. Prowadzenie powietrza przez zespół rekuperacyjny dla regulowanej rekuperacji ciepła poprzez obejście. Tryb obiegowy / rekuperacyjny poprzez zespół mieszający, kompaktowy (opcja), regulowany. Dogrzewanie nawiewanego powietrza przez grzałkę na wodę grzewczą w zespole nawiewnym albo chłodzenie w zespole klimatyzacyjnym (opcja). Doprowadzenie powietrza wywiewanego poprzez zespół przyłączeniowy rur elastycznych i kratkę wlotu powietrza, prowadzenie powietrza przez zespół rekuperacyjny. Prowadzenie usuwanego powietrza przez żaluzje i kratkę pogodową przez ścianę zewnętrzną. Wskazówka: Zespół wywiewny umieszczony jest do zastosowania zespołu mieszającego (opcja) w pozycji tłoczącej; aby zapewniać optymalny przepływ powietrza przez zespół rekuperacyjny, zalecane jest umieszczenie w pozycji ssącej! 8

9 Airblock FG Zespół przyłączeniowy rur elastycznych 3 Tłumik 4 Króćce izolacyjne 5 Filtr wstępny w wersji wsuwanej G4 6 Zespół klimatyzacyjny Airblock 7 Odkraplacz 8 Zespół wywiewny Airblock 9 Zespół filtra pyłkowego Przykład 3: Instalacja ciśnieniowa (jako instalacja obiegowa) Montaż w suficie podwieszanym; montaż poziomy zespołu nawiewnego Airblock FG w suficie podwieszanym. Wlot powietrza obiegowego przez zespół przyłączeniowy rur elastycznych i tłumiki. Chłodzenie powietrza (w razie potrzeby) przez zespół klimatyzacyjny z możliwością zamocowania odkraplacza (opcja). Wsuwany filtr G4 (opcja) jako filtr wstępny w mocowaniu filtra zespołu klimatyzacyjnego. Końcowy filtr pyłkowy H13. Wylot powietrza przez zespół przyłączeniowy rur elastycznych z rozdziałem na kilka rur elastycznych (przewody ze szwem spiralnym) i nawiewniki szczelinowe powyżej lady. 2 Zespół przyłączeniowy rur elastycznych 3 Tłumik 4 Króćce izolacyjne 5 Zespół wywiewny Airblock 6 Żaluzja zamykająca 7 Przelot ścienny 8 Siatka ochronna 9 Ramka montażowa do siatki ochronnej Widok z góry Przykład 4: instalacja wywiewna Montaż w suficie podwieszanym, zasysanie powietrza przez sufit; poziomy montaż zespołu wywiewnego Airblock FG w suficie podwieszanym. Wlot powietrza przez zespół przyłączeniowy rur elastycznych i tłumiki. Prowadzenie usuwanego powietrza przez żaluzje i kratkę pogodową przez ścianę zewnętrzną. 9

10 1.50 Airblock FG 5. Zespół nawiewny (z wymiennikiem ciepła i filtrem F7) 5.1 Budowa urządzenia L dł szer. B wys. H Zespół nawiewny Airblock FG 7 Rys.: Montaż konsoli do podwieszania 1 Konsola do podwieszania z otworem podłużnym (4 szt., dostarczone w złączonej torbie) 2 Przetwornik do pomiaru przepływu (akcesoria opcjonalne) 3 Skrzynka przyłączeniowa silnika 4 Klapa rewizyjna, wstępnie zmontowana* (zaznaczony symboliczny fragment) 5 Obudowa 6 Wentylator EC, 230 V 7 Przykręcane zawiasy klapy rewizyjnej* (zamontowane 2 szt.) 8 Łącznik po stronie wylotu powietrza 9 Łącznik po stronie wlotu powietrza 10 Kierunek powietrza 11 Wsuwany filtr F7 12 Wymiennik ciepła 13 Przyłącze dolotowe 14 Przyłącze powrotne 15 Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień (akcesoria opcjonalne) * Klapę rewizyjną można zamontować w zależności od miejsca w pozycji obróconej o 180 ; przykręcane zawiasy można zamocować zarówno na łączniku po stronie wylotu powietrza, jak i po stronie wlotu powietrza. Przykręcane zawiasy montuje się do odpowiedniego łącznika dwiema śrubami M6x16 każdy. Wymiary zespołu Rozmiar Długość [mm] Zespół nawiewny Szerokość [mm] Wysokość [mm] Masa [kg] BG BG BG BG Wszystkie wymiary zewnętrzne. 10

11 Airblock FG Montaż Obudowa 5 urządzenia Airblock ma standardowo cztery zaczepy 1 w postaci przykręcanych kątowników montażowych z otworami podłużnymi do uniwersalnego montażu. Ze względu na kołnierz przyłączeniowy z wieloma otworami mocującymi wszystkie zespoły Airblock nadają się do montażu akcesoriów i osprzętu z normowanymi profilami przyłączy kanałów. Uszczelnić wszystkie miejsca styku taśmą uszczelniającą. Śruby i taśma uszczelniająca są częścią zestawu. Załączone zestawy połączeniowe umożliwiają szeregowe łączenie kilku zespołów Airblock, filtrujących i klimatyzacyjnych poprzez boczne skręcenie elementów. Przy montażu urządzeń należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni do czynności obsługowych i konserwacyjnych każdego zespołu Airblock i osprzętu. Dotyczy to przede wszystkim strefy przyłączeniowej (czynnik grzewczy / chłodniczy, przyłącze elektryczne 13 / itd.). Zapewnić izolację hałasów poprzez zastosowanie w miejscu montażu tłumików gumowych. Wypoziomować urządzenie. Pamiętać, że filtr 11 można wyjmować do konserwacji tylko w dół! Uwaga: W przypadku kombinacji z zespołem rekuperacyjnym wyjąć filtr F7 z zespołu nawiewnego! W tej konfiguracji urządzeń Airblock przewidziany jest tylko jeden poziom filtracji. Połączyć nadzór zamarzania i filtra 15 do regulacji (patrz schematy). Wskazówka: Do montażu i konserwacji zespołów Airblock należy pod zespołami i obok nich (po stronie przyłączy) wykonać w miejscu montażu otwory rewizyjne! 5.3 Przyłącze hydrauliczne Podłączyć przewody dolotowe i powrotne zgodnie z oznaczeniem na obudowie. Zapewnić odcięcie, odpowietrzenie i opróżnianie. Przy podłączaniu wymiennika ciepła należy uwzględnić, co następuje 12 : Podczas podłączania króćce przyłączeniowe wymiennika ciepła należy bezwzględnie podtrzymywać kluczem do śrub lub innym nadającym się do tego celu narzędziem! Uwaga: do celów konserwacyjnych wymiennika ciepła przewidziano demontaż boczny! 11

12 1.50 Airblock FG 5.4 Podłączenie elektryczne Użycie niewłaściwych urządzeń załączających oraz zastosowanie niewystarczających zabezpieczeń może doprowadzić do powstania szkód. W takich wypadkach producent odmawia jakiejkolwiek gwarancji. Przyłącze elektryczne dopuszczalne jest tylko w instalacjach wyposażonych w odłączenie od sieci wszystkich biegunów ze rozwarciem styków wynoszącym co najmniej 3 mm! Przewody elektryczne należy ułożyć bez naciągania i naprężania ich! Wszystkie rozmiary wymagają zasilania 230 V / 50/60 Hz i można nimi sterować poprzez wejście sterownicze 0-10 V / PWM. Rozmiary 8 i 9 można zasilać alternatywnie przez wbudowane złącze MODBUS RTU. Do eksploatacji przetwornika pomiaru przepływu i/lub różnicy ciśnień konieczne jest dodatkowo zasilanie 24 V. W przypadku stosowania różnicowych wyłączników ochronnych do silników EC muszą one reagować na każdy rodzaj prądu (typ B). Aby zapewnić możliwie wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, zalecamy zastosowanie prądu zadziałania 300 ma oraz opóźnionego zadziałania (niskoczuły, charakterystyka K). Podłączyć najpierw przewód ochronny PE do skrzynki przyłączeniowej silnika. Podłączyć urządzenie zgodnie z odpowiednim schematem wg tabeli: Rozmiar bez przetwornika pomiaru przepływu od nr. fabrycznego CAD z przetwornikiem pomiaru przepływu od nr. fabrycznego CAD brak możliwości brak możliwości W skrzynce przyłączeniowej silnika występuje bezpotencjałowa przetwornica 250 V / 6 A (AC1) / 2 A (AC3) do zgłaszania pozycji 0 przełącznika lub zaniku napięcia. Dla rozmiarów 8 i 9 sygnalizowany jest niezależnie od rodzaju wysterowania dodatkowo komunikat błędu wentylatora. Dane elektryczne silnika EC Typ Napięcie / częstotliwość Maks. natężenie prądu Moc / V / 50/60 Hz 1,4 A 0,17 kw / V / 50/60 Hz 2,8 A 0,34 kw / V / 50/60 Hz 3,2 A 0,73 kw / V / 50/60 Hz 6,4 A 1,46 kw Więcej wskazówek znajduje się w instrukcji eksploatacji danego wentylatora! 12

13 Airblock FG Komponenty regulacyjne Dane techniczne akcesoriów dostarczonych oddzielnie lub montowanych fabrycznie znajdują się w załączonej informacji technicznej: Opis akcesoriów Dodatek w oznaczeniu typu Airblock Typ dostarczonego akcesorium / części zamiennej Termostat przeciwzamrożeniowy...0f0 BG 6: BG 7, 8, 9: Presostat różnicowy filtra, pasujący do zespołu nawiewnego typu **300300, zespołu klimatyzacyjnego typu **302140, zespołu rekuperacyjnego typu **301700, zespołu filtra pyłkowego typu ** i zespołu filtra workowego typu ** D Informacja techniczna producenta w zestawie Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień, filtr i wentylator...00p lub...p00 w zestawie Przetwornik pomiaru przepływu do regulacji przepływu...v00 w zestawie Możliwa jest kombinacja komponentów, np. VFP Skrzynka przyłączeniowa silnika 2 Przetwornik do pomiaru przepływu 3 Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień 4 Presostat różnicowy PS Przepust kablowy do zamontowanego wewnątrz termostatu przeciwzamrożeniowego 13

14 1.50 Airblock FG 5.6. Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem wszelkich prac przyłączeniowych i konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie wszystkich części urządzenia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Obudowę można otworzyć dopiero po zatrzymaniu silnika. Niebezpieczeństwo obrażeń! Po zakończeniu prac sprawdzić działanie wszystkich funkcji Otwieranie klapy rewizyjnej W celu konserwacji urządzenia Airblock FG należy stanąć na stabilnej podstawie, np. podeście. Nie stosować drabin! Nie stać przy tym w zasięgu otwarcia klapy! Uwaga! Nie otwierać klapy rewizyjnej 4 zbyt szeroko! Ciężar klapy wynosi w zależności od konstrukcji do 20 kg. Nie otwierać klapy rewizyjnej o więcej niż 90! Czynności: 1. Za pomocą załączonego klucza kwadratowego otworzyć rygle (4 lub 6 szt. na klapę rewizyjną), obracając je o 90 do wewnątrz. 2. Opuścić klapę rewizyjną, taż aby haki zabezpieczające automatycznie zaczepiły się w łączniku obudowy; haki zapobiegają gwałtownemu opadnięciu klapy. 3. Unieść lekko unieść klapę rewizyjną, wcisnąć hak zabezpieczający, tak aby móc do przeprowadzić przez zaczep w łączniku obudowy. 4. Ostrożnie opuścić klapę rewizyjną do żądanej pozycji. Otwieranie klapy rewizyjnej (ilustracja uproszczona) Widok szczegółowy od dołu Widok szczegółowy haka zabezpieczającego 14

15 Airblock FG Obudowa Ocynkowana, podwójna obudowa 5 wentylatora promieniowego nie wymaga konserwacji. Zanieczyszczenia zewnętrzne obudowy nie mają wpływu na działanie urządzenia. Zanieczyszczenia wewnątrz obudowy wskazują na niedostateczną konserwację Silnik wentylatora Silnik z wirnikiem zewnętrznym 6 urządzenia Airblock nie wymaga konserwacji. Obustronnie zamknięte łożyska kulkowe silnika są nasmarowane bezobsługowo. Osady na wentylatorze i dyszy wlotowej zmniejszają przepływ powietrza i należy je usunąć: Okręcić śruby z zamkiem i otworzyć klapę rewizyjną 4. Otworzyć klapę rewizyjną całkowicie w dół. Teraz wentylatory są dostępne do czyszczenia. Wentylator i wewnętrzną stronę obudowy należy regularnie (co najmniej raz w roku) sprawdzać i czyścić w razie zanieczyszczenia. Więcej wskazówek znajduje się w instrukcji eksploatacji danego wentylatora! Po zakończeniu prac zdjąć zabezpieczenie przed włączeniem Wymiennik ciepła Cu/Al Przy prawidłowym konserwowaniu instalacji, tzn. przy odpowiednim sprawdzaniu i wymianie filtra, wymiennik ciepła 12 nie wymaga konserwacji (patrz str. 16). Jeżeli mimo to konieczna jest konserwacja lub naprawa, należy postępować w następujący sposób: Przeprowadzić kontrolę wzrokową wymiennika ciepła. W tym celu otworzyć klapę rewizyjną 4. Wymiennik ciepła można wyjąć przez boczny otwór rewizyjny. W tym celu należy najpierw zdjąć przewody rurowe dolotu i powrotu. Następnie odkręcić śruby mocowania wymiennika i wyjąć wymiennik ciepła na bok. Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w punkcie 5.3. Po opróżnieniu w wymienniku ciepła mogą z znajdować się jeszcze resztki wody. Czyszczenie wymiennika ciepła: Przy osadach z kurzu wymiennik ciepła Cu/Al urządzenia Airblock należy przedmuchać odpowiednim sprężonym powietrzem lub przepłukać odpowiednim środkiem. Należy zachować przy tym szczególną ostrożność, gdyż płytki aluminiowe mogą się łatwo wygiąć, utrudniając potem przepływ powietrza! (Wykrzywione lamele należy wyprostować odpowiednim narzędziem.) 15

16 1.50 Airblock FG Wymiana filtra Zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa na str. 14, rozdział i 5.6.2! Kaseta filtracyjna F7 w ramie z fiberplastu 11 (w zespole nawiewnym). Wymiana filtra zespołu nawiewnego (klapa rewizyjna niewidoczna) Sprawdzać kasetę filtracyjną F7 11 co najmniej 1 x w roku (w razie potrzeby częściej). W razie zanieczyszczenia kasetę filtracyjną należy wymienić. Otworzyć klapę rewizyjną 4 i odblokować zabezpieczenie filtra. Wyjąć kasetę filtracyjną F7 w dół. W razie potrzeby użyć worka do wychwycenia spadających nieczystości i kurzu. W urządzeniach w rozmiarze 9 filtr składa się w połowie. Dzięki temu daje się łatwiej wyjąć i złożyć do utylizacji w niezajmujący wiele miejsca sposób, tak aby wypadło jak najmniej nieczystości. Wsunąć nową kasetę filtracyjną do otworu filtra i zamknąć zabezpieczenia filtra. Zamienne kasety filtracyjne F7 dostępne są w ofercie akcesoriów. Kasety filtracyjne F7 nie nadają się do regeneracji. Zutylizować zanieczyszczony filtr. Kasety filtracyjne F7 nie zawierają metali i dają się w pełni spopielić. 16

17 Airblock FG Zespół wywiewny 6.1 Budowa urządzenia L dł. 2 1 szer. B wys. H Konsola do podwieszania z otworem podłużnym (4 szt., dostarczone w załączonej torbie) 2 Przetwornik pomiaru przepływu (opcjonalne akcesoria) 3 Skrzynka przyłączeniowa silnika 4 Klapa rewizyjna, wstępnie zmontowana* (widoczny symboliczny fragment) 5 Obudowa 6 Wentylator EC 7 Przykręcany zawias do klapy rewizyjnej* (2 szt. wstępnie zmontowane) 8 Łącznik po stronie wylotu powietrza 9 Łącznik po stronie wlotu powietrza 10 Kierunek powietrza Rys.: Montaż konsoli do podwieszania * Klapę rewizyjną można zamontować w zależności od miejsca w pozycji obróconej o 180 ; przykręcane zawiasy można zamocować zarówno na łączniku po stronie wylotu powietrza, jak i po stronie wlotu powietrza. Przykręcane zawiasy montuje się do odpowiedniego łącznika dwiema śrubami M6x16 każdy. Wymiary zespołu Rozmiar Długość [mm] Zespół wywiewny Szerokość [mm] Wysokość [mm] Masa [kg] BG BG BG BG Wszystkie wymiary zewnętrzne. 17

18 1.50 Airblock FG 6.2 Montaż Obudowa 5 urządzenia Airblock ma standardowo cztery zaczepy 1 w postaci przykręcanych kątowników montażowych z otworami podłużnymi do uniwersalnego montażu. Ze względu na kołnierz przyłączeniowy z wieloma otworami mocującymi wszystkie zespoły Airblock nadają się do montażu akcesoriów i osprzętu z normowanymi profilami przyłączy kanałów. Uszczelnić wszystkie miejsca styku taśmą uszczelniającą. Śruby i taśma uszczelniająca są częścią zestawu. Załączone zestawy połączeniowe umożliwiają szeregowe łączenie kilku zespołów Airblock, filtrujących i klimatyzacyjnych poprzez boczne skręcenie elementów. Przy montażu urządzeń należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni do czynności obsługowych i konserwacyjnych każdego zespołu Airblock i osprzętu. Dotyczy to przede wszystkim strefy przyłączeniowej (przyłącze elektryczne 3 itd.). Zapewnić izolację hałasów poprzez zastosowanie w miejscu montażu tłumików gumowych. Wypoziomować urządzenie. Wskazówka: W przypadku montażu w suficie podwieszanym lub montażu w zabudowie do montażu i konserwacji zespołów Airblock należy pod zespołami i obok nich (po stronie przyłączy) wykonać otwory rewizyjne! 6.3 Podłączenie elektryczne Użycie niewłaściwych urządzeń załączających oraz zastosowanie niewystarczających zabezpieczeń może doprowadzić do powstania szkód. W takich wypadkach producent odmawia jakiejkolwiek gwarancji. Wszystkie rozmiary wymagają zasilania 230 V / 50/60 Hz i można nimi sterować poprzez wejście sterownicze 0-10 V / PWM. Rozmiary 8 i 9 można zasilać alternatywnie przez wbudowane złącze MODBUS RTU. Do eksploatacji przetwornika pomiaru przepływu i/lub różnicy ciśnień konieczne jest dodatkowo zasilanie 24 V. W przypadku stosowania różnicowych wyłączników ochronnych do silników EC muszą one reagować na każdy rodzaj prądu (typ B). Aby zapewnić możliwie wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, zalecamy zastosowanie prądu zadziałania 300 ma oraz opóźnionego zadziałania (niskoczuły, charakterystyka K). Podłączyć najpierw przewód ochronny PE. Podłączyć urządzenie zgodnie z odpowiednim schematem wg tabeli: Rozmiar bez przetwornika pomiaru przepływu od nr. fabrycznego CAD z przetwornikiem pomiaru przepływu od nr. fabrycznego CAD brak możliwości brak możliwości

19 Airblock FG 1.50 W skrzynce przyłączeniowej silnika występuje bezpotencjałowa przetwornica 250 V / 6 A (AC1) / 2 A (AC3) do zgłaszania pozycji 0 przełącznika lub zaniku napięcia. Dla rozmiarów 8 i 9 sygnalizowany jest niezależnie od rodzaju wysterowania dodatkowo komunikat błędu wentylatora. Dane elektryczne silnika EC Typ Napięcie / częstotliwość Maks. natężenie prądu Moc / V / 50/60 Hz 1,4 A 0,17 kw / V / 50/60 Hz 2,8 A 0,34 kw / V / 50/60 Hz 3,2 A 0,73 kw / V / 50/60 Hz 6,4 A 1,46 kw Więcej wskazówek znajduje się w instrukcji eksploatacji danego wentylatora! 19

20 1.50 Airblock FG 6.4 Komponenty regulacyjne Dane techniczne akcesoriów dostarczonych oddzielnie lub montowanych fabrycznie znajdują się w załączonej informacji technicznej: Opis akcesoriów Dodatek w oznaczeniu typu Airblock Typ dostarczonego akcesorium / części zamiennej Informacja techniczna producenta Przetwornik różnicy ciśnień wentylatora...p00 w zestawie Przetwornik pomiaru przepływu do regulacji przepływu...v00 w zestawie 20

21 Airblock FG Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem wszelkich prac przyłączeniowych i konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie wszystkich części urządzenia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Obudowę można otworzyć dopiero po zatrzymaniu silnika. Niebezpieczeństwo obrażeń! Po zakończeniu prac sprawdzić działanie wszystkich funkcji Otwieranie klapy rewizyjnej W celu konserwacji urządzenia Airblock FG należy stanąć na stabilnej podstawie, np. podeście. Nie stosować drabin! Nie stać przy tym w zasięgu otwarcia klapy! Uwaga! Nie otwierać klapy rewizyjnej 4 zbyt szeroko! Ciężar klapy wynosi w zależności od konstrukcji do 20 kg. Nie otwierać klapy rewizyjnej o więcej niż 90! Czynności: 1. Za pomocą załączonego klucza kwadratowego otworzyć rygle (4 lub 6 szt. na klapę rewizyjną), obracając je o 90 do wewnątrz. 2. Opuścić klapę rewizyjną, taż aby haki zabezpieczające automatycznie zaczepiły się w łączniku obudowy; haki zapobiegają gwałtownemu opadnięciu klapy. 3. Unieść lekko unieść klapę rewizyjną, wcisnąć hak zabezpieczający, tak aby móc do przeprowadzić przez zaczep w łączniku obudowy. 4 Ostrożnie opuścić klapę rewizyjną do żądanej pozycji. Otwieranie klapy rewizyjnej (ilustracja uproszczona) Widok szczegółowy od dołu Widok szczegółowy haka zabezpieczającego 21

22 1.50 Airblock FG Obudowa Ocynkowana, podwójna obudowa 5 wentylatora promieniowego nie wymaga konserwacji. Zanieczyszczenia zewnętrzne obudowy nie mają wpływu na działanie urządzenia. Zanieczyszczenia wewnątrz obudowy wskazują na niedostateczną konserwację Silnik wentylatora Silnik z wirnikiem zewnętrznym 6 urządzenia Airblock nie wymaga konserwacji. Obustronnie zamknięte łożyska kulkowe silnika są nasmarowane bezobsługowo. Osady na wentylatorze i dyszy wlotowej zmniejszają przepływ powietrza i należy je usunąć: Odkręcić śruby z zamkiem i otworzyć klapę rewizyjną. 4. Otworzyć klapę rewizyjną całkowicie w dół. Teraz wentylatory są dostępne do czyszczenia. Wentylator i wewnętrzną stronę obudowy należy regularnie (co najmniej raz w roku) sprawdzać i czyścić w razie zanieczyszczenia. Więcej wskazówek znajduje się w instrukcji eksploatacji danego wentylatora! Po zakończeniu prac zdjąć zabezpieczenie przed włączeniem. 22

23 Airblock FG Uruchamianie zespołów wentylatorowych Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia sprawdzić: - Czy przewód ochronny podłączony jest prawidłowo do wszystkich urządzeń? - Czy wszystkie przewody podłączone są prawidłowo, zgodnie ze schematami połączeń? - Czy wszystkie przewody mają wymagane przekroje? - Czy przy wysterowaniu przez złącze MODBUS RTU oba przełączniki DIP są prawidłowo ustawione? BG 8: ON BG 9: OFF - W przypadku przetwornika pomiaru przepływu i/lub różnicy ciśnień: czy obecne jest napięcie 24 V? Przestrzegać również wskazówek dotyczących uruchomienia innych części instalacji. Po prawidłowym przeprowadzeniu ww. kontroli można włączyć zespół Airblock poprzez włączenie zasilania skrzynki przyłączeniowej silnika, włączenie zespołów wentylatorowych w skrzynce przyłączeniowej silnika i zmianę sygnału wejściowego 0-10 VDC lub transmisję sygnału przez złącze MODBUS RTU. Po pierwszym uruchomieniu urządzenia sprawdzić: - Czy wszystkie wentylatory obracają się swobodnie, czy słychać odgłosy tarcia? Jeżeli słychać odgłosy tarcia, należy ustalić ich przyczynę. Wyłączanie urządzeń: - Podczas pracy urządzenie wyłącza się poprzez wejście sterujące. - Nie włączać / wyłączać urządzenia poprzez zasilanie sieciowe (np. w trybie taktowania). - Przy odłączaniu od zacisków pamiętać, aby uziemienie odłączyć na końcu. - Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa opisanych w rozdziale 2. 23

24 1.50 Airblock FG 8. Łączenie zespołów Airblock Profil węzłowy 2 Prowadzenie profilu węzłowego 3 Śruba samoblokująca M8 x 16 4 Obudowa 5 Klapa rewizyjna Rys. Zespół Airblock (ilustracja uproszczona) Zespoły skręca się za pomocą elementów połączeniowych dostarczonych w załączonej torebce. Dwa moduły montuje się w czterech punktach w rogach urządzenia. Czynności montażowe dla jednego punktu: Do rogów urządzenia dostęp jest przez otwór rewizyjny. W razie potrzeby należy wyjąć wsuwane filtry (M5, F7 lub H13) z modułu, aby zapewnić sobie optymalny dostęp. 1. Otworzyć klapę rewizyjną Przykręcić profil węzłowy 1 za pomocą dwóch blachowkrętów do obudowy Prowadzenie profilu węzłowego 2 przykręcić dwoma blachowkrętami do sąsiedniej obudowy. 4. Zespoły ustawić tak, aby otwory przykręconego profilu węzłowego 1, prowadzenia profilu węzłowego 2 i obudowy się pokrywały; skręcić moduły w punkcie połączeniowym za pomocą śruby samoblokującej M8 x

25 Airblock FG Zespół rekuperacyjny 9.1 Budowa urządzenia Wskazówka: Aby zapewnić optymalny dostęp podczas konserwacji, należy zamontować 2 klapy rewizyjne zarówno na górze, jak i na spodzie urządzenia. 1 dł. L szer. B wys. H Konsola do podwieszania z otworem podłużnym (6 szt., dostarczone w załączonej torbie) 2 Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień (opcjonalne akcesoria) 3 Przeciwprądowy wymiennik ciepła 4 Klapa rewizyjna, wstępnie zmontowana* (widoczny symboliczny fragment) 5 Obudowa 6 Klapa obejściowa 7 Przykręcany zawias do klapy rewizyjnej* (2 szt. wstępnie zmontowane na każdą klapę rewizyjną) 8 Łącznik po stronie wylotu powietrza 9 Łącznik po stronie wlotu powietrza 10 Wanna kondensatu 11 Króciec odpływowy do wanny kondensatu 12 Pompa kondensatu (akcesoria) 13 Filtr 14 Powietrze usuwane 15 Powietrze zewnętrzne 16 Powietrze nawiewane 17 Powietrze wywiewane * Klapę rewizyjną można zamontować w zależności od miejsca w pozycji obróconej o 180 ; przykręcane zawiasy można zamocować zarówno na łączniku po stronie wylotu powietrza, jak i po stronie wlotu powietrza. Przykręcane zawiasy montuje się do odpowiedniego łącznika dwiema śrubami M6x16 każdy. 25

26 1.50 Airblock FG Wymiary zespołu Rozmiar Długość [mm] Zespół rekuperacyjny Szerokość [mm] Wysokość [mm] Masa [kg] BG BG BG BG Wszystkie wymiary zewnętrzne. 9.2 Montaż Obudowa 5 urządzenia Airblock ma standardowo sześć zaczepów 1 w postaci przykręcanych kątowników montażowych z otworami podłużnymi do uniwersalnego montażu. Ze względu na kołnierz przyłączeniowy z wieloma otworami mocującymi wszystkie zespoły Airblock nadają się do montażu akcesoriów i osprzętu z normowanymi profilami przyłączy kanałów. Zespół rekuperacyjny wyposażony jest w wannę kondensatu 10 ze spadkiem na wszystkie strony i bocznym króćcem odpływu kondensatu 11. Wypoziomować urządzenie! Powstający kondensat należy odprowadzać przez indywidualnie przez syfon podłączony do króćca odpływu kondensatu (zapewniany w miejscu montażu) lub przez przewód zbiorczy. Kondensat musi mieć możliwość swobodnego odpływu: zapewnić odpowiedni wolny przekrój króćca odpływu kondensatu. Przewód kondensatu należy ułożyć bez załamań ze spadkiem w stronę odpływu kanalizacyjnego w miejscu montażu. Dobrać odpowiednią średnicę przewodu kondensatu. Syfon w przewodzie kondensatu należy chronić przed wysychaniem (w razie potrzeby przez zastosowanie syfonu kulowego). Wskazówka: Do montażu i konserwacji zespołów Airblock należy pod zespołami i obok nich (po stronie przyłączy) wykonać w miejscu montażu otwory rewizyjne! Pamiętać, że filtry 13 można wyjmować do konserwacji w do dołu lub w górę! 26

27 Wysokość cieczy zaporowej Hs Airblock FG 1.50 Odpływy kondensatu Wszystkie odpływy kondensatu muszą być wyposażone w syfon. Należy zapewnić dostateczną wysokość cieczy zaporowej (Hs) (patrz rysunek obok). Wysokość cieczy zaporowej: Hs = H + 50 mm H = podciśnienie statyczne w urządzeniu (mm WS) (1 mm WS = 9,81 Pa) Minimalna wysokość cieczy zaporowej Hs = 60 mm Opis akcesoriów Presostat różnicowy filtra, pasujący do zespołu nawiewnego typu **300300, zespołu klimatyzacyjnego typu **302140, zespołu rekuperacyjnego typu **301700, zespołu filtra pyłkowego typu ** i zespołu filtra workowego typu ** Komponenty regulacyjne Dane techniczne akcesoriów dostarczonych oddzielnie lub montowanych fabrycznie znajdują się w załączonej informacji technicznej: Dodatek w oznaczeniu typu Airblock Typ dostarczonego akcesorium / części zamiennej...00d Informacja techniczna producenta Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień filtra...00p w zestawie Do eksploatacji przetwornika pomiaru różnicy ciśnień filtra konieczne jest dodatkowo zasilanie 24 V Konserwacja Przestrzegać przepisowych interwałów konserwacji. Interwały zależą od różnych czynników (np. warunków budowlanych, zanieczyszczenia itd.) i mogą odbiegać od zaleceń producenta. Jeśli w trakcie regularnych kontroli stwierdzone zostanie zwiększone zanieczyszczenie, niezbędne interwały konserwacyjne dostosować do rzeczywistych potrzeb. 27

28 1.50 Airblock FG Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem wszelkich prac przyłączeniowych i konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie wszystkich części urządzenia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Obudowę można otworzyć dopiero po zatrzymaniu silnika. Niebezpieczeństwo obrażeń! Po zakończeniu prac sprawdzić działanie wszystkich funkcji Otwieranie klap rewizyjnych W celu konserwacji urządzenia Airblock FG należy stanąć na stabilnej podstawie, np. podeście. Nie stosować drabin! Nie stać przy tym w zasięgu otwarcia klapy! Uwaga! Nie otwierać klapy rewizyjnej 4 zbyt szeroko! Ciężar klapy wynosi w zależności od konstrukcji do 20 kg. Nie otwierać klapy rewizyjnej o więcej niż 90! Czynności: 1. Za pomocą załączonego klucza kwadratowego otworzyć rygle (4 lub 6 szt. na klapę rewizyjną), obracając je o 90 do wewnątrz. 2. Opuścić klapę rewizyjną, taż aby haki zabezpieczające automatycznie zaczepiły się w łączniku obudowy; haki zapobiegają gwałtownemu opadnięciu klapy. 3. Unieść lekko unieść klapę rewizyjną, wcisnąć hak zabezpieczający, tak aby móc do przeprowadzić przez zaczep w łączniku obudowy. 4. Ostrożnie opuścić klapę rewizyjną do żądanej pozycji. Otwieranie klapy rewizyjnej (ilustracja uproszczona) Widok szczegółowy od dołu Widok szczegółowy haka zabezpieczającego 28

29 Airblock FG Obudowa Ocynkowana, podwójna obudowa 5 wentylatora promieniowego nie wymaga konserwacji. Zanieczyszczenia zewnętrzne obudowy nie mają wpływu na działanie urządzenia. Zanieczyszczenia wewnątrz obudowy wskazują na niedostateczną konserwację. Zespoły rekuperacyjne wyposażone są u góry i u dołu w dwie klapy rewizyjne Przeciwprądowy wymiennik ciepła Przy prawidłowym konserwowaniu instalacji, tzn. przy odpowiednim sprawdzaniu i wymianie filtra, przeciwprądowy wymiennik ciepła 3 nie wymaga konserwacji (patrz str. 32). Jeżeli mimo to konieczna jest konserwacja lub naprawa, należy postępować w następujący sposób: Otworzyć klapy rewizyjne i przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem zanieczyszczenia przeciwprądowego wymiennika ciepła. Przy widocznym mocnym zanieczyszczeniu: 1. Wykręcić śruby z płaskim łbem M6 (2 szt.) i zdjąć podpórkę środkową. 2. Zdemontować wannę kondensatu; odkręcić śruby samoblokujące M6 (4 szt). Wyjąć wannę kondensatu z króćcem odpływowym z przyległej ścianki bocznej i zdjąć wannę w dół. Pamiętać, że w wannie kondensatu może znajdować się resztka wody. 3. Zdemontować przeciwprądowy wymiennik ciepła; wykręcić śruby motylkowe (2 szt.), tak aby profil zaciskowy dał się swobodnie poruszać. Przesunąć profil zaciskowy w otworach podłużnych na bok, tak aby móc wyjąć w dół przeciwprądowy wymiennik ciepła. Wyjąć kolejno przeciwprądowe wymienniki ciepła i wyczyścić je. Montaż komponentów odbywa się w kolejności odwrotnej do demontażu. Wskazówka: Demontaż opisanych komponentów odnosi się do urządzeń montowanych w sposób wiszący. W przypadku urządzeń montowanych w sposób leżący przegląd odbywa się tak samo, gdyż klapy rewizyjne i podpora środkowa znajdują się zarówno pod spodem, jak i na górze. Jedynie wanna kondensatu zamontowana jest na spodzie. Demontaż wanny kondensatu nie jest w tym przypadku potrzebny. Czyszczenie wanny kondensatu: Czyścić wannę kondensatu i odkraplacz (opcja) w regularnych odstępach czasu. Czyszczenie wymiennika ciepła: Przy osadach z kurzu zespoły przeciwprądowe Airblock należy przedmuchać odpowiednim sprężonym powietrzem lub przepłukać wymiennik ciepła odpowiednim środkiem. Należy zachować przy tym szczególną ostrożność, gdyż płytki aluminiowe mogą się łatwo wygiąć, utrudniając potem przepływ powietrza! (Wykrzywione płytki należy wyprostować odpowiednim narzędziem.) 29

30 1.50 Airblock FG Demontaż podpory środkowej Demontaż wanny kondensatu (szczegóły) 30

31 Demontaż wanny kondensatu Airblock FG 1.50 Wyjmowanie zespołów rekuperacyjnych X X 31

32 1.50 Airblock FG Wymiana filtra Zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa na str. 27 i 28, rozdział i 9.4.2! Kaseta filtracyjna w ramie z fiberplastu 13 (klasa filtra: M5 do powietrza wywiewanego i F7 do powietrza zewnętrznego wg DIN EN 779). Sprawdzać kasety filtracyjne 13 co najmniej 1 x w roku (w razie potrzeby częściej). W razie zanieczyszczenia kasetę filtracyjną należy wymienić. Otworzyć klapy rewizyjne 4 i odblokować zabezpieczenie filtra. Wyjąć kasety filtracyjne w dół lub w górę. Przy klapie rewizyjnej otwartej całkowicie do dołu (zakres otwarcia 1780 mm) należy przeprowadzić filtr obok klapy rewizyjnej. W tym celu należy o 10 odchylić wsuwaną szynę, w której osadzony jest filtr. W stanie odchylony (patrz wymiar 1780 mm) filtr można po prostu wyjąć do dołu. W razie potrzeby użyć worka do wychwycenia spadających nieczystości i kurzu. W urządzeniach w rozmiarze 9 filtr składa się w połowie. Dzięki temu daje się łatwiej wyjąć i złożyć do utylizacji w niezajmujący wiele miejsca sposób, tak aby wypadło jak najmniej nieczystości. Wsunąć nową kasetę filtracyjną do otworu filtra i zamknąć zabezpieczenia filtra. Zamienne kasety filtracyjne dostępne są w ofercie akcesoriów. Kasety filtracyjne nie nadają się do regeneracji. Uwaga: Przed zamknięciem klap rewizyjnych przestawić uchwyt filtra z powrotem do pozycji pionowej! Zutylizować zanieczyszczony filtr. Kasety filtracyjne nie zawierają metali i dają się w pełni spopielić. X X 0-10 X

33 Airblock FG Zespół klimatyzacyjny 10.1 Budowa urządzenia L dł. 1 szer. B Dane techniczne pompy kondensatu znajdują się w załączonej instrukcji producenta! H wys Konsola do podwieszania z otworem podłużnym (4 szt., dostarczone w załączonej torbie) 2 Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień (opcjonalne akcesoria) 3 Wymiennik ciepła 4 Klapa rewizyjna, wstępnie zmontowana* (zaznaczony symboliczny fragment) 5 Obudowa 6 Filtr 7 Przyłącze dolotowe 8 Przyłącze powrotne 9 Króciec odpływowy do wanny kondensatu 10 Kierunek powietrza 11 Łącznik po stronie wylotu powietrza 12 Łącznik po stronie wlotu powietrza 13 Przykręcany zawias do klapy rewizyjnej* (2 szt. wstępnie zmontowane) 14 Wanna kondensatu Rys.: Montaż konsoli do podwieszania * Klapę rewizyjną można zamontować w zależności od miejsca w pozycji obróconej o 180 ; przykręcane zawiasy można zamocować zarówno na łączniku po stronie wylotu powietrza, jak i po stronie wlotu powietrza. Przykręcane zawiasy montuje się do odpowiedniego łącznika dwiema śrubami M6x16 każdy. Wymiary zespołu Rozmiar Długość [mm] Zespół klimatyzacyjny Szerokość [mm] Wysokość [mm] Masa [kg] BG BG BG BG Wszystkie wymiary zewnętrzne. 33

34 1.50 Airblock FG 10.2 Montaż Obudowa 5 urządzenia Airblock ma standardowo cztery zaczepy 1 w postaci przykręcanych kątowników montażowych z otworami podłużnymi do uniwersalnego montażu. Ze względu na kołnierz przyłączeniowy z wieloma otworami mocującymi wszystkie zespoły Airblock nadają się do montażu akcesoriów i osprzętu z normowanymi profilami przyłączy kanałów. Zespół klimatyzacyjny wyposażony jest w wannę kondensatu 14 ze spadkiem na wszystkie strony i bocznym króćcem odpływu kondensatu 9. Wypoziomować urządzenie! Powstający kondensat należy odprowadzać przez indywidualnie przez syfon podłączony do króćca odpływu kondensatu (zapewniany w miejscu montażu) lub przez przewód zbiorczy. Wszystkie elementy przewodzące wodę (rurki, zawory, złącza) należy uszczelnić w całej ciągłości aż po urządzenie izolacją paroprzepuszczalną! Stosować tylko właściwe zawieszenia rur do trybu klimatyzacji (obejmy do rur chłodniczych). Zainstalować elementy zabezpieczające (np. naczynia wzbiorcze, zawory nadciśnieniowe i nadmiarowe). Kondensat musi mieć możliwość swobodnego odpływu: zapewnić odpowiedni wolny przekrój króćca odpływu kondensatu. Przewód kondensatu należy ułożyć bez załamań ze spadkiem w stronę odpływu kanalizacyjnego w miejscu montażu. Dobrać odpowiednią średnicę przewodu kondensatu. Syfon w przewodzie kondensatu należy chronić przed wysychaniem (w razie potrzeby przez zastosowanie syfonu kulowego). Wskazówka: Do montażu i konserwacji zespołów Airblock należy pod zespołami i obok nich (po stronie przyłączy) wykonać w miejscu montażu otwory rewizyjne! Odpływy kondensatu Wszystkie odpływy kondensatu muszą być wyposażone w syfon. Należy zapewnić dostateczną wysokość cieczy zaporowej (Hs) (patrz rysunek obok). Wysokość cieczy zaporowej: Hs = H + 50 mm H = podciśnienie statyczne w urządzeniu (mm WS) (1 mm WS = 9,81 Pa) Minimalna wysokość cieczy zaporowej Hs = 60 mm Wysokość cieczy zaporowej Hs 34

35 Airblock FG Przyłącze hydrauliczne Podłączyć przewody dolotowe i powrotne zgodnie z oznaczeniem na obudowie. Zapewnić odcięcie, odpowietrzenie i opróżnianie. Przy podłączaniu wymiennika ciepła należy uwzględnić, co następuje: Podczas podłączania króćce przyłączeniowe wymiennika ciepła należy bezwzględnie podtrzymywać kluczem do śrub lub innym nadającym się do tego celu narzędziem! Przy montażu urządzeń należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni do czynności obsługowych i konserwacyjnych każdego zespołu Airblock i osprzętu. Dotyczy to przede wszystkim strefy przyłączeniowej (czynnik grzewczy / chłodniczy, przyłącze elektryczne 7 / itd.). Pamiętać: Do celów konserwacyjnych wymiennika ciepła 3 przewidziano demontaż boczny! 35

36 1.50 Airblock FG 10.4 Komponenty regulacyjne Dane techniczne akcesoriów dostarczonych oddzielnie lub montowanych fabrycznie znajdują się w załączonej informacji technicznej: Opis akcesoriów Dodatek w oznaczeniu typu Airblock Typ dostarczonego akcesorium / części zamiennej Termostat przeciwzamrożeniowy...0f0 BG 6: BG 7, 8, 9: Presostat różnicowy filtra, pasujący do zespołu nawiewnego typu **300300, zespołu klimatyzacyjnego typu **302140, zespołu rekuperacyjnego typu **301700, zespołu filtra pyłkowego typu ** i zespołu filtra workowego typu ** D Informacja techniczna producenta w zestawie Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień filtra...00p w zestawie Możliwa jest kombinacja komponentów, np....0fp Do eksploatacji przetwornika pomiaru różnicy ciśnień filtra konieczne jest dodatkowo zasilanie 24 V. 36

37 Airblock FG Konserwacja Przestrzegać przepisowych interwałów konserwacji. Częstotliwość czynności konserwacyjnych zależy od warunków pracy, patrz też konserwacja wymiennika ciepła i konserwacja filtra 6 na str. 38, Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem wszelkich prac przyłączeniowych i konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie wszystkich części urządzenia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Obudowę można otworzyć dopiero po zatrzymaniu silnika. Niebezpieczeństwo obrażeń! Po zakończeniu prac sprawdzić działanie wszystkich funkcji Otwieranie klap rewizyjnych Wskazówka: Aby zapewnić optymalny dostęp podczas konserwacji, należy zamontować 2 klapy rewizyjne zarówno na górze, jak i na spodzie urządzenia. W celu konserwacji urządzenia Airblock FG należy stanąć na stabilnej podstawie, np. podeście. Nie stosować drabin! Nie stać przy tym w zasięgu otwarcia klapy! Uwaga! Nie otwierać klapy rewizyjnej 4 zbyt szeroko! Ciężar klapy wynosi w zależności od konstrukcji do 20 kg. Nie otwierać klapy rewizyjnej o więcej niż 90! Czynności: 1. Za pomocą załączonego klucza kwadratowego otworzyć rygle (4 lub 6 szt. na klapę rewizyjną), obracając je o 90 do wewnątrz. 2. Opuścić klapę rewizyjną, taż aby haki zabezpieczające automatycznie zaczepiły się w łączniku obudowy; haki zapobiegają gwałtownemu opadnięciu klapy. 3. Unieść lekko unieść klapę rewizyjną, wcisnąć hak zabezpieczający, tak aby móc do przeprowadzić przez zaczep w łączniku obudowy. 4. Ostrożnie opuścić klapę rewizyjną do żądanej pozycji. 37

38 1.50 Airblock FG Otwieranie klapy rewizyjnej (ilustracja uproszczona) Widok szczegółowy od dołu Widok szczegółowy haka zabezpieczającego Obudowa Ocynkowana, podwójna obudowa 5 wentylatora promieniowego nie wymaga konserwacji. Zanieczyszczenia zewnętrzne obudowy nie mają wpływu na działanie urządzenia. Zanieczyszczenia wewnątrz obudowy wskazują na niedostateczną konserwację. Zespoły klimatyzacyjne wyposażone są u góry i u dołu w klapę rewizyjną Wymiennik ciepła Cu/Al Przy prawidłowym konserwowaniu instalacji, tzn. przy odpowiednim sprawdzaniu i wymianie filtra, wymiennik ciepła 3 nie wymaga konserwacji (patrz str. 39). Jeżeli mimo to konieczna jest konserwacja lub naprawa, należy postępować w następujący sposób: Przeprowadzić kontrolę wzrokową wymiennika ciepła. W tym celu otworzyć klapę rewizyjną 4. Wymiennik ciepła można wyjąć przez boczny otwór rewizyjny. W tym celu należy najpierw zdjąć przewody rurowe dolotu i powrotu Następnie odkręcić śruby mocowania wymiennika i wyjąć wymiennik ciepła na bok. Wannę kondensatu 14 i odkraplacz (jeśli jest) regularnie sprawdzać i w razie potrzeby czyścić. 38

39 Airblock FG 1.50 Czyszczenie wymiennika ciepła: Przy osadach z kurzu wymiennik ciepła Cu/Al urządzenia Airblock należy przedmuchać odpowiednim sprężonym powietrzem lub przepłukać odpowiednim środkiem. Należy zachować przy tym szczególną ostrożność, gdyż płytki aluminiowe mogą się łatwo wygiąć, utrudniając potem przepływ powietrza! (Wykrzywione płytki należy wyprostować odpowiednim narzędziem.) Wymiana filtra (opcja) Zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa na str. 37, rozdział i ! Kaseta filtracyjna w ramie z fiberplastu 6 (w zespole klimatyzacyjnym opcjonalna). Jeżeli zespół klimatyzacyjny wyposażony jest w filtr: Sprawdzać kasetę filtracyjną 6 co najmniej 1 x w roku (w razie potrzeby częściej). W razie zanieczyszczenia kasetę filtracyjną należy wymienić. Otworzyć klapę rewizyjną 4 i odblokować zabezpieczenie filtra. Wyjąć kasetę filtracyjną w dół. W razie potrzeby użyć worka do wychwycenia spadających nieczystości i kurzu. W urządzeniach w rozmiarze 9 filtr składa się w połowie. Dzięki temu daje się łatwiej wyjąć i złożyć do utylizacji w niezajmujący wiele miejsca sposób, tak aby wypadło jak najmniej nieczystości. Wsunąć nową kasetę filtracyjną do otworu filtra i zamknąć zabezpieczenia filtra. Zamienne kasety filtracyjne dostępne są w ofercie akcesoriów. Kasety filtracyjne nie nadają się do regeneracji. Zutylizować zanieczyszczony filtr. Kasety filtracyjne nie zawierają metali i dają się w pełni spopielić. 39

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG

Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG Dwukrotna wydajność dzięki technologii bliźniaczej Technologia bliźniacza optymalizuje przepływ powietrza i zwiększa wydajność, a jednocześnie umożliwia

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 1/8 RIS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 2/8 RIS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 1/7 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 2/7 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi 1.26 1.45 5-stopniowy sterownik trójfazowy 1.96 Instrukcja instalacji i obsługi Zachować do późniejszego wykorzystania! Przeczytać koniecznie przed pierwszym uruchomieniem! I 087/03/11/1 PL 1.96 5-stopniowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Systemy klimatyzacyjne na wodę lodową KaCool D

Systemy klimatyzacyjne na wodę lodową KaCool D Systemy klimatyzacyjne na wodę lodową KaCool D Zalety KaCool D Bezkonkurencyjne zalety Szczegóły Dane techniczne Warianty regulacji Wymiary Korzyści dla klienta! KaCool D: zaskakująco niewidoczny w suficie.

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 19-02-2017 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 19-02-2017 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Wentylatory dachowe. Instrukcja instalacji. Do wentylatorów dachowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym (nie dotyczy wersji przeciwwybuchowej!

Wentylatory dachowe. Instrukcja instalacji. Do wentylatorów dachowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym (nie dotyczy wersji przeciwwybuchowej! y dachowe Grupa artykułów 1.60 Instrukcja instalacji Do wentylatorów ch w wykonaniu jedno- i trójfazowym (nie dotyczy wersji przeciwwybuchowej!) I161/06/00/0.2PL 1.60 y dachowe 1. Zastosowanie zgodne z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi 1.26 1.45 TIP Aparaty grzewczo-wentylacyjne 1.57 Aparat grzewczo-wentylacyjny z 2-stopniowym silnikiem trójfazowym Aparat grzewczo-wentylacyjny z 1-stopniowym silnikiem jednofazowym Przechowywać starannie

Bardziej szczegółowo

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło: 2-02-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) 2-02-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory KaDeck

Klimakonwektory KaDeck Klimakonwektory KaDeck KaDeck w czterech odsłonach KaDeck wyróżnia się dużą wszechstronnością. Istnieją cztery wersje: Montaż: w suficie podwieszanym* lub na suficie Rozmieszczenie: z boku lub pośrodku

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi 1.26 1.4 Airblock FG 1.0 Urządzenie płaskie z jednostopniowym silnikiem jednofazowym Urządzenie płaskie z dwustopniowym silnikiem trójfazowym Zespoły Airblock FG do filtrowania i chłodzenia powietrza Zachować

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC Czujnik przeciwzamrożeniowy do stosowania po stronie powietrza QAF63.2-J QAF63.6-J Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

System powietrzny Ultra

System powietrzny Ultra System powietrzny Ultra Bezkonkurencyjne zalety Zalety Ultra Przykładowe układy Warianty regulacji Dane techniczne Wymiary Korzyści dla klienta! Ultra: najlepiej sprzedający się system do dużych pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu Nagrzewnica at Nagrzewnica at Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków 3 3 modele(i) 3 9 kw Grzałki elektryczne Zastosowanie Nagrzewnice serii Kot to kompaktowe i ciche urządzenia stacjonarne. Najlepiej

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT 300 E2V EC z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne zapewniające filtrację i dopływ

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna strona 2 / 9 DUPLEX 25 Multi / 3/ - Me.19.EC3 - Mi.19.EC3 - S7.C - Fe.4 - Jednostka: DUPLEX 25 Multi Specyfikacja: Fi.4 - B.LM24A - H./ - H.71/ - H./ - Typ

Bardziej szczegółowo

Wentylatory kanałowe. Instrukcja instalacji. do wentylatorów kanałowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym

Wentylatory kanałowe. Instrukcja instalacji. do wentylatorów kanałowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym Wentylatory kanałowe Grupa artykułów 1.60 Instrukcja instalacji do wentylatorów kanałowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym Ważna dokumentacja! Chronić przed zniszczeniem! I212/06/02/0.1PL 1.60 Wentylatory

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 1/8 RIS 200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 2/8 RIS 200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło: 19-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) 19-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoWell 520 Modułowy system przyłączeniowy Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Tłumik ComfoWell CW-S 520 firmy Zehnder o kompaktowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRAL WENTYLACYJNYCH WYWIEWNYCH EKOZEFIR CWEC/CWK

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRAL WENTYLACYJNYCH WYWIEWNYCH EKOZEFIR CWEC/CWK INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRAL WENTYLACYJNYCH WYWIEWNYCH EKOZEFIR CWEC/CWK NIP 967-06-54-369, 85-055 Bydgoszcz; ul. Podolska 13; e-mail: biuro@ekozefir.pl, www.ekozefir.pl SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne i zasady

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO-

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- Gdynia -NGO- 1998 1/12 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH i KLIMATYZACYJNYCH KLIMOR Spółka z o.o. 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8 tel. (058) 622-30-81 fax. (058)

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU aereco wentylacja sp. z o.o. ul. Dobra 13 Łomna Las 05-152 Czosnów tel: 22 380 30 00 fax: 22 380 30 01 e-mail: biuro@aereco.com.pl www.aereco.com.pl www.axpir.com.pl

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA ZASTOSOWANIE Kanałowe wentylatory osiowo-odśrodkowe TT MIX do kanałów o średnicy od 100 mm do 315 mm przeznaczone są do montażu w systemie

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H)

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 1/9 RIS 2500 EC Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 2/9 RIS 2500 EC Opis Centrale wentylacyjne RIS EC wyposażone są w krzyżowy wymiennik

Bardziej szczegółowo

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi INSTALACJI, OBSŁUGI I UTRZYMANIA http://www.wszystkodobasenow.pl Serwis pomp basenowych: https://www.wszystkodobasenow.pl/czesci-do-pomp-basenowych Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) 26-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Cennik urządzeń. Kanały i akcesoria. Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy.

Cennik urządzeń. Kanały i akcesoria. Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy. Cennik urządzeń Systemy recovairgwarancja zdrowego klimatu. recovair Kanały i akcesoria Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy. Rekuperacja Kanały i akcesoria Warunki podane w tym cenniku nie stanowią

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-05-2017 1/8 RIRS 700 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) 26-05-2017 2/8 RIRS 700 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 17-01-2017 1/8 RIS 1500 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 17-01-2017 2/8 RIS 1500 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa nagrzewnica stacjonarna

Karta katalogowa nagrzewnica stacjonarna Karta katalogowa nagrzewnica stacjonarna Nagrzewnica at 3 3 9 kw Grzałki elektryczne 3 modele(i) Nagrzewnica at Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków Zastosowanie Nagrzewnice serii Kot to kompaktowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu Sterownik ECON Instrukcja obsługi i montażu Opis regulatora i systemu Przy odbiorze, stanowiącym integralną część dostawy, należy uważnie sprawdzić poprawność wszystkich elementów. Części oznaczone na

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo