Airblock FG. Płaskie urządzenie z silnikiem jednofazowym EC Zespół Airblock FG do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Airblock FG. Płaskie urządzenie z silnikiem jednofazowym EC Zespół Airblock FG do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji"

Transkrypt

1 Airblock FG Płaskie urządzenie z silnikiem jednofazowym EC Zespół Airblock FG do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Kampmann.de/installation_manuals

2 1.50 Airblock FG Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! N a s t ę p s t w e m nieprzestrzegania niniejszej wskazówki mogą być poważne szkody osobowe lub rzeczowe. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! N a s t ę p s t w e m nieprzestrzegania niniejszej wskazówki mogą być poważne szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane przez prąd elektryczny. Przed rozpoczęciem prac montażowych i instalacyjnych należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję! Wszystkie osoby montujące, uruchamiające i eksploatujące ten produkt są zobowiązane do przekazania niniejszej instrukcji wszystkim korzystającym z urządzenia równolegle lub w późniejszym czasie aż po ostatniego użytkownika. Instrukcję należy zachować aż do czasu definitywnego zakończenia eksploatacji urządzenia! Zmiany w treści lub szacie graficznej mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi! 1. Użycie zgodnie z przeznaczeniem Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Działanie Standardowa budowa instalacji Zespół nawiewny (z wymiennikiem ciepła i filtrem F7) Budowa urządzenia Montaż Przyłącze hydrauliczne Podłączenie elektryczne Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klapy rewizyjnej Obudowa Silnik wentylatora Wymiennik ciepła Cu/Al Wymiana filtra Zespół wywiewny Budowa urządzenia Montaż Podłączenie elektryczne Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klapy rewizyjnej Obudowa Silnik wentylatora Uruchamianie zespołów wentylatorowych Łączenie zespołów Airblock Zespół rekuperacyjny Budowa urządzenia Montaż Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klap rewizyjnych Obudowa Przeciwprądowy wymiennik ciepła Wymiana filtra... 32

3 Airblock FG Zespół klimatyzacyjny Budowa urządzenia Montaż Przyłącze hydrauliczne Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klap rewizyjnych Obudowa Wymiennik ciepła Cu/Al Wymiana filtra (opcja) Zespół filtr workowego Budowa urządzenia Montaż Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klap rewizyjnych Obudowa Wymiana filtra Zespół filtra pyłkowego Budowa urządzenia Montaż Komponenty regulacyjne Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Otwieranie klap rewizyjnych Obudowa Wymiana filtra Części zamienne Filtry Komponenty regulacyjne

4 1.50 Airblock FG 1. Użycie zgodne z przeznaczeniem Program Airblock firmy Kampmann to uniwersalny system powietrzny o szerokim zastosowaniu. Urządzenia zbudowane są zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowiązujących reguł bezpieczeństwa. Jednak w przypadku błędnego montażu lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem może powstać zagrożenie dla osób lub dojść do uszkodzenia urządzenia lub innych przedmiotów. Urządzenia przeznaczone są wyłącznie do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Inne lub wykraczające ponad to zastosowanie traktowane jest jako użycie niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody wynikłe z tego tytułu odpowiada wyłącznie użytkownik urządzenia. Użycie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, eksploatacji oraz konserwacji. Należy wytłumić system poprzez izolację kanałów powietrznych (wykonuje inwestor)! Podczas przechowywania i montażu należy chronić produkty przed wilgocią. W razie wątpliwości należy uzgodnić zastosowanie z producentem. Inne lub wykraczające ponad to zastosowanie traktowane jest jako użycie niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody wynikłe z tego tytułu odpowiada wyłącznie użytkownik urządzenia. Montaż tego produktu wymaga wiedzy specjalistycznej z zakresu ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i elektrotechniki. Wiedza ta, stanowiąca z reguły przedmiot nauczania zawodowego w specjalności wymienionej w punkcie 2., nie została tutaj opisana. Za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu odpowiada użytkownik. Zespoły nawiewne Airblock nie są przeznaczone do podłączania do zimnej wody! Tryb klimatyzacji wymaga zastosowania zespołów klimatyzacyjnych z programu akcesoriów. Są one przeznaczone do pracy z wodą lodową (typ **302140) lub czynnikiem chłodniczym (typ **302230) i wyposażone w wannę kondensatu umieszczoną pod wymiennikiem ciepła do montażu poziomego. Granice zastosowania urządzenia Uwaga! W razie możliwości zamarznięcia należy stosować środek przeciw zamarzaniu! Miejsce montażu Airblock FG przeznaczony jest do stosowania w suchych, niekurzących się nadmiernie i niezamarzających pomieszczeniach i należy chronić go przed wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Idealna temperatura to 5 do 30 C. 4

5 Airblock FG Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż oraz prace konserwacyjne przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko elektroinstalatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia. Przyłączenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi zakładu energetycznego. W przypadku nieprzestrzegania przepisów i instrukcji obsługi mogą wystąpić zakłócenia działania oraz szkody następcze i zagrożenie osób. Błędne przyłączenie polegające na zamianie przewodów grozi śmiercią! Przed rozpoczęciem wszelkich prac przyłączeniowych i konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie wszystkich części urządzenia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Regularnie sprawdzać wyposażenie elektryczne wentylatora (patrz instrukcja eksploatacji wentylatora). natychmiast wymienić luźne lub uszkodzone kable. Ładunek elektryczny (>50 C) pomiędzy przewodem sieciowym i przyłączem przewodu ochronnego po wyłączeniu zasilania w przypadku równoległego podłączenia kilku wentylatorów (np. rozmiar 7 i 9). Zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed dotknięciem. Przed przystąpieniem do prac przy przyłączu elektrycznym należy zewrzeć przewody przyłącza do sieci z przewodem ochronnym. Również przy wyłączonym urządzeniu na zaciskach i przyłączach występuje napięcie. Otwierać urządzenie dopiero po 5 min od wyłączenia napięcia na wszystkich biegunach. W razie usterki na wirniku i wiatraku występuje napięcie elektryczne. Wirnik i wiatrak mają izolację podstawową. Nie dotykać w stanie zamontowanym! Przy załączonym napięciu lub zapisanej prędkości obrotowej wentylator automatycznie rusza np. po przerwie w zasilaniu. Dlatego nie przebyć w strefie zagrożenia urządzenia. Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu wyłączyć napięcie i zabezpieczyć urządzenie przed ponownym włączeniem. Odczekać, aż urządzenie się zatrzyma. Po zakończeni prac usunąć z urządzenia ewentualne narzędzia, mostki zwierające i inne przedmioty. Obudowa układu elektronicznego wentylatora może być bardzo gorąca. Niebezpieczeństwo oparzenia. Ventylator ma zabezpieczenie na wypadek zablokowania. 5

6 1.50 Airblock FG 3. Działanie Zespół nawiewny zasysa powietrze z pomieszczenia lub z zewnątrz przez wbudowany wentylator promieniowy oraz filtr i transportuje je przez wymiennik ciepła (czynnik grzewczy: woda grzewcza). Podgrzane powietrze doprowadzane jest do pomieszczenia przez odpowiedni osprzęt. Zespół wywiewny składa się z części wentylatorowej. Dzięki dodatkowemu osprzętowi Airblock FG może służyć również do klimatyzacji (woda lodowa, parownik bezpośredni) lub jako instalacja ciśnieniowa z filtrem pyłkowym klasy H13 do sklepów spożywczych. Można też zamontować zespół filtra workowego F7 (wg DIN EN 779). Komponenty opisane w niniejszej instrukcji mają przyłącza (elektryczne, hydrauliczne, kondensatu) po lewej stronie. Montaż i konserwacja urządzeń z przyłączami po prawej stronie odbywa się w analogiczny sposób. Zespół rekuperacyjny Zespół klimatyzacyjny z parownikiem Zespół klimatyzacyjny Zespół filtra pyłkowego Zespół filtr workowego Zespół wywiewny Zespół nawiewny 6

7 Airblock FG Standardowa budowa instalacji 1 Siatka ochronna 2 Ramka montażowa do siatki ochronnej 3 Przelot ścienny 4 Zespół mieszający, krótki 5 Tłumik 6 Króćce izolacyjne 7 Zespół nawiewny Airblock 8 Zespół klimatyzacyjny Airblock na wodę lodową 9 Zespół przyłączeniowy rur elastycznych Widok z góry Przykład 1: Instalacja powietrza mieszanego Montaż w suficie podwieszanym, zasysanie powietrza zewnętrznego przez ścianę; poziomy montaż zespołu nawiewnego Airblock FG w suficie podwieszanym. Stosunek powietrza obiegowego do zewnętrznego regulowany przez zespół mieszający, krótki. Dostosowanie wysokości do sufitu podwieszanego poprzez króciec przesuwny. Zasysanie powietrza obiegowego przez kratkę liniową. Od strony nawiewu i wywiewu tłumiki redukujące odgłosy. Opcjonalny zespół klimatyzacyjny po stronie nawiewu powietrza. 7

8 1.50 Airblock FG 2 Zespół przyłączeniowy rur elastycznych 3 Tłumik 4 Kompaktowy zespół filtracyjny 5 Króćce izolacyjne 6 Zespół wywiewny Airblock 7 Trójnik kompaktowy 8 Zespół rekuperacyjny (przeciwprądowy) 9 Żaluzja zamykająca 10 Żaluzja kompaktowa 11 Kolano 90, długie 12 Pusty kanał 13 Przelot ścienny 14 Ramka montażowa do siatki ochronnej 15 Siatka ochronna 16 Zespół nawiewny Airblock 17 Zespół klimatyzacyjny Airblock na wodę lodową Przykład 2: Instalacja rekuperacyjna Montaż w suficie podwieszanym, zasysanie powietrza zewnętrznego i usuwanego przez ścianę; poziomy montaż zespołu nawiewnego Airblock FG w suficie podwieszanym. Wlot powietrza zewnętrznego przez kratkę pogodową w ścianie. Prowadzenie powietrza przez zespół rekuperacyjny dla regulowanej rekuperacji ciepła poprzez obejście. Tryb obiegowy / rekuperacyjny poprzez zespół mieszający, kompaktowy (opcja), regulowany. Dogrzewanie nawiewanego powietrza przez grzałkę na wodę grzewczą w zespole nawiewnym albo chłodzenie w zespole klimatyzacyjnym (opcja). Doprowadzenie powietrza wywiewanego poprzez zespół przyłączeniowy rur elastycznych i kratkę wlotu powietrza, prowadzenie powietrza przez zespół rekuperacyjny. Prowadzenie usuwanego powietrza przez żaluzje i kratkę pogodową przez ścianę zewnętrzną. Wskazówka: Zespół wywiewny umieszczony jest do zastosowania zespołu mieszającego (opcja) w pozycji tłoczącej; aby zapewniać optymalny przepływ powietrza przez zespół rekuperacyjny, zalecane jest umieszczenie w pozycji ssącej! 8

9 Airblock FG Zespół przyłączeniowy rur elastycznych 3 Tłumik 4 Króćce izolacyjne 5 Filtr wstępny w wersji wsuwanej G4 6 Zespół klimatyzacyjny Airblock 7 Odkraplacz 8 Zespół wywiewny Airblock 9 Zespół filtra pyłkowego Przykład 3: Instalacja ciśnieniowa (jako instalacja obiegowa) Montaż w suficie podwieszanym; montaż poziomy zespołu nawiewnego Airblock FG w suficie podwieszanym. Wlot powietrza obiegowego przez zespół przyłączeniowy rur elastycznych i tłumiki. Chłodzenie powietrza (w razie potrzeby) przez zespół klimatyzacyjny z możliwością zamocowania odkraplacza (opcja). Wsuwany filtr G4 (opcja) jako filtr wstępny w mocowaniu filtra zespołu klimatyzacyjnego. Końcowy filtr pyłkowy H13. Wylot powietrza przez zespół przyłączeniowy rur elastycznych z rozdziałem na kilka rur elastycznych (przewody ze szwem spiralnym) i nawiewniki szczelinowe powyżej lady. 2 Zespół przyłączeniowy rur elastycznych 3 Tłumik 4 Króćce izolacyjne 5 Zespół wywiewny Airblock 6 Żaluzja zamykająca 7 Przelot ścienny 8 Siatka ochronna 9 Ramka montażowa do siatki ochronnej Widok z góry Przykład 4: instalacja wywiewna Montaż w suficie podwieszanym, zasysanie powietrza przez sufit; poziomy montaż zespołu wywiewnego Airblock FG w suficie podwieszanym. Wlot powietrza przez zespół przyłączeniowy rur elastycznych i tłumiki. Prowadzenie usuwanego powietrza przez żaluzje i kratkę pogodową przez ścianę zewnętrzną. 9

10 1.50 Airblock FG 5. Zespół nawiewny (z wymiennikiem ciepła i filtrem F7) 5.1 Budowa urządzenia L dł szer. B wys. H Zespół nawiewny Airblock FG 7 Rys.: Montaż konsoli do podwieszania 1 Konsola do podwieszania z otworem podłużnym (4 szt., dostarczone w złączonej torbie) 2 Przetwornik do pomiaru przepływu (akcesoria opcjonalne) 3 Skrzynka przyłączeniowa silnika 4 Klapa rewizyjna, wstępnie zmontowana* (zaznaczony symboliczny fragment) 5 Obudowa 6 Wentylator EC, 230 V 7 Przykręcane zawiasy klapy rewizyjnej* (zamontowane 2 szt.) 8 Łącznik po stronie wylotu powietrza 9 Łącznik po stronie wlotu powietrza 10 Kierunek powietrza 11 Wsuwany filtr F7 12 Wymiennik ciepła 13 Przyłącze dolotowe 14 Przyłącze powrotne 15 Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień (akcesoria opcjonalne) * Klapę rewizyjną można zamontować w zależności od miejsca w pozycji obróconej o 180 ; przykręcane zawiasy można zamocować zarówno na łączniku po stronie wylotu powietrza, jak i po stronie wlotu powietrza. Przykręcane zawiasy montuje się do odpowiedniego łącznika dwiema śrubami M6x16 każdy. Wymiary zespołu Rozmiar Długość [mm] Zespół nawiewny Szerokość [mm] Wysokość [mm] Masa [kg] BG BG BG BG Wszystkie wymiary zewnętrzne. 10

11 Airblock FG Montaż Obudowa 5 urządzenia Airblock ma standardowo cztery zaczepy 1 w postaci przykręcanych kątowników montażowych z otworami podłużnymi do uniwersalnego montażu. Ze względu na kołnierz przyłączeniowy z wieloma otworami mocującymi wszystkie zespoły Airblock nadają się do montażu akcesoriów i osprzętu z normowanymi profilami przyłączy kanałów. Uszczelnić wszystkie miejsca styku taśmą uszczelniającą. Śruby i taśma uszczelniająca są częścią zestawu. Załączone zestawy połączeniowe umożliwiają szeregowe łączenie kilku zespołów Airblock, filtrujących i klimatyzacyjnych poprzez boczne skręcenie elementów. Przy montażu urządzeń należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni do czynności obsługowych i konserwacyjnych każdego zespołu Airblock i osprzętu. Dotyczy to przede wszystkim strefy przyłączeniowej (czynnik grzewczy / chłodniczy, przyłącze elektryczne 13 / itd.). Zapewnić izolację hałasów poprzez zastosowanie w miejscu montażu tłumików gumowych. Wypoziomować urządzenie. Pamiętać, że filtr 11 można wyjmować do konserwacji tylko w dół! Uwaga: W przypadku kombinacji z zespołem rekuperacyjnym wyjąć filtr F7 z zespołu nawiewnego! W tej konfiguracji urządzeń Airblock przewidziany jest tylko jeden poziom filtracji. Połączyć nadzór zamarzania i filtra 15 do regulacji (patrz schematy). Wskazówka: Do montażu i konserwacji zespołów Airblock należy pod zespołami i obok nich (po stronie przyłączy) wykonać w miejscu montażu otwory rewizyjne! 5.3 Przyłącze hydrauliczne Podłączyć przewody dolotowe i powrotne zgodnie z oznaczeniem na obudowie. Zapewnić odcięcie, odpowietrzenie i opróżnianie. Przy podłączaniu wymiennika ciepła należy uwzględnić, co następuje 12 : Podczas podłączania króćce przyłączeniowe wymiennika ciepła należy bezwzględnie podtrzymywać kluczem do śrub lub innym nadającym się do tego celu narzędziem! Uwaga: do celów konserwacyjnych wymiennika ciepła przewidziano demontaż boczny! 11

12 1.50 Airblock FG 5.4 Podłączenie elektryczne Użycie niewłaściwych urządzeń załączających oraz zastosowanie niewystarczających zabezpieczeń może doprowadzić do powstania szkód. W takich wypadkach producent odmawia jakiejkolwiek gwarancji. Przyłącze elektryczne dopuszczalne jest tylko w instalacjach wyposażonych w odłączenie od sieci wszystkich biegunów ze rozwarciem styków wynoszącym co najmniej 3 mm! Przewody elektryczne należy ułożyć bez naciągania i naprężania ich! Wszystkie rozmiary wymagają zasilania 230 V / 50/60 Hz i można nimi sterować poprzez wejście sterownicze 0-10 V / PWM. Rozmiary 8 i 9 można zasilać alternatywnie przez wbudowane złącze MODBUS RTU. Do eksploatacji przetwornika pomiaru przepływu i/lub różnicy ciśnień konieczne jest dodatkowo zasilanie 24 V. W przypadku stosowania różnicowych wyłączników ochronnych do silników EC muszą one reagować na każdy rodzaj prądu (typ B). Aby zapewnić możliwie wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, zalecamy zastosowanie prądu zadziałania 300 ma oraz opóźnionego zadziałania (niskoczuły, charakterystyka K). Podłączyć najpierw przewód ochronny PE do skrzynki przyłączeniowej silnika. Podłączyć urządzenie zgodnie z odpowiednim schematem wg tabeli: Rozmiar bez przetwornika pomiaru przepływu od nr. fabrycznego CAD z przetwornikiem pomiaru przepływu od nr. fabrycznego CAD brak możliwości brak możliwości W skrzynce przyłączeniowej silnika występuje bezpotencjałowa przetwornica 250 V / 6 A (AC1) / 2 A (AC3) do zgłaszania pozycji 0 przełącznika lub zaniku napięcia. Dla rozmiarów 8 i 9 sygnalizowany jest niezależnie od rodzaju wysterowania dodatkowo komunikat błędu wentylatora. Dane elektryczne silnika EC Typ Napięcie / częstotliwość Maks. natężenie prądu Moc / V / 50/60 Hz 1,4 A 0,17 kw / V / 50/60 Hz 2,8 A 0,34 kw / V / 50/60 Hz 3,2 A 0,73 kw / V / 50/60 Hz 6,4 A 1,46 kw Więcej wskazówek znajduje się w instrukcji eksploatacji danego wentylatora! 12

13 Airblock FG Komponenty regulacyjne Dane techniczne akcesoriów dostarczonych oddzielnie lub montowanych fabrycznie znajdują się w załączonej informacji technicznej: Opis akcesoriów Dodatek w oznaczeniu typu Airblock Typ dostarczonego akcesorium / części zamiennej Termostat przeciwzamrożeniowy...0f0 BG 6: BG 7, 8, 9: Presostat różnicowy filtra, pasujący do zespołu nawiewnego typu **300300, zespołu klimatyzacyjnego typu **302140, zespołu rekuperacyjnego typu **301700, zespołu filtra pyłkowego typu ** i zespołu filtra workowego typu ** D Informacja techniczna producenta w zestawie Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień, filtr i wentylator...00p lub...p00 w zestawie Przetwornik pomiaru przepływu do regulacji przepływu...v00 w zestawie Możliwa jest kombinacja komponentów, np. VFP Skrzynka przyłączeniowa silnika 2 Przetwornik do pomiaru przepływu 3 Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień 4 Presostat różnicowy PS Przepust kablowy do zamontowanego wewnątrz termostatu przeciwzamrożeniowego 13

14 1.50 Airblock FG 5.6. Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem wszelkich prac przyłączeniowych i konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie wszystkich części urządzenia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Obudowę można otworzyć dopiero po zatrzymaniu silnika. Niebezpieczeństwo obrażeń! Po zakończeniu prac sprawdzić działanie wszystkich funkcji Otwieranie klapy rewizyjnej W celu konserwacji urządzenia Airblock FG należy stanąć na stabilnej podstawie, np. podeście. Nie stosować drabin! Nie stać przy tym w zasięgu otwarcia klapy! Uwaga! Nie otwierać klapy rewizyjnej 4 zbyt szeroko! Ciężar klapy wynosi w zależności od konstrukcji do 20 kg. Nie otwierać klapy rewizyjnej o więcej niż 90! Czynności: 1. Za pomocą załączonego klucza kwadratowego otworzyć rygle (4 lub 6 szt. na klapę rewizyjną), obracając je o 90 do wewnątrz. 2. Opuścić klapę rewizyjną, taż aby haki zabezpieczające automatycznie zaczepiły się w łączniku obudowy; haki zapobiegają gwałtownemu opadnięciu klapy. 3. Unieść lekko unieść klapę rewizyjną, wcisnąć hak zabezpieczający, tak aby móc do przeprowadzić przez zaczep w łączniku obudowy. 4. Ostrożnie opuścić klapę rewizyjną do żądanej pozycji. Otwieranie klapy rewizyjnej (ilustracja uproszczona) Widok szczegółowy od dołu Widok szczegółowy haka zabezpieczającego 14

15 Airblock FG Obudowa Ocynkowana, podwójna obudowa 5 wentylatora promieniowego nie wymaga konserwacji. Zanieczyszczenia zewnętrzne obudowy nie mają wpływu na działanie urządzenia. Zanieczyszczenia wewnątrz obudowy wskazują na niedostateczną konserwację Silnik wentylatora Silnik z wirnikiem zewnętrznym 6 urządzenia Airblock nie wymaga konserwacji. Obustronnie zamknięte łożyska kulkowe silnika są nasmarowane bezobsługowo. Osady na wentylatorze i dyszy wlotowej zmniejszają przepływ powietrza i należy je usunąć: Okręcić śruby z zamkiem i otworzyć klapę rewizyjną 4. Otworzyć klapę rewizyjną całkowicie w dół. Teraz wentylatory są dostępne do czyszczenia. Wentylator i wewnętrzną stronę obudowy należy regularnie (co najmniej raz w roku) sprawdzać i czyścić w razie zanieczyszczenia. Więcej wskazówek znajduje się w instrukcji eksploatacji danego wentylatora! Po zakończeniu prac zdjąć zabezpieczenie przed włączeniem Wymiennik ciepła Cu/Al Przy prawidłowym konserwowaniu instalacji, tzn. przy odpowiednim sprawdzaniu i wymianie filtra, wymiennik ciepła 12 nie wymaga konserwacji (patrz str. 16). Jeżeli mimo to konieczna jest konserwacja lub naprawa, należy postępować w następujący sposób: Przeprowadzić kontrolę wzrokową wymiennika ciepła. W tym celu otworzyć klapę rewizyjną 4. Wymiennik ciepła można wyjąć przez boczny otwór rewizyjny. W tym celu należy najpierw zdjąć przewody rurowe dolotu i powrotu. Następnie odkręcić śruby mocowania wymiennika i wyjąć wymiennik ciepła na bok. Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w punkcie 5.3. Po opróżnieniu w wymienniku ciepła mogą z znajdować się jeszcze resztki wody. Czyszczenie wymiennika ciepła: Przy osadach z kurzu wymiennik ciepła Cu/Al urządzenia Airblock należy przedmuchać odpowiednim sprężonym powietrzem lub przepłukać odpowiednim środkiem. Należy zachować przy tym szczególną ostrożność, gdyż płytki aluminiowe mogą się łatwo wygiąć, utrudniając potem przepływ powietrza! (Wykrzywione lamele należy wyprostować odpowiednim narzędziem.) 15

16 1.50 Airblock FG Wymiana filtra Zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa na str. 14, rozdział i 5.6.2! Kaseta filtracyjna F7 w ramie z fiberplastu 11 (w zespole nawiewnym). Wymiana filtra zespołu nawiewnego (klapa rewizyjna niewidoczna) Sprawdzać kasetę filtracyjną F7 11 co najmniej 1 x w roku (w razie potrzeby częściej). W razie zanieczyszczenia kasetę filtracyjną należy wymienić. Otworzyć klapę rewizyjną 4 i odblokować zabezpieczenie filtra. Wyjąć kasetę filtracyjną F7 w dół. W razie potrzeby użyć worka do wychwycenia spadających nieczystości i kurzu. W urządzeniach w rozmiarze 9 filtr składa się w połowie. Dzięki temu daje się łatwiej wyjąć i złożyć do utylizacji w niezajmujący wiele miejsca sposób, tak aby wypadło jak najmniej nieczystości. Wsunąć nową kasetę filtracyjną do otworu filtra i zamknąć zabezpieczenia filtra. Zamienne kasety filtracyjne F7 dostępne są w ofercie akcesoriów. Kasety filtracyjne F7 nie nadają się do regeneracji. Zutylizować zanieczyszczony filtr. Kasety filtracyjne F7 nie zawierają metali i dają się w pełni spopielić. 16

17 Airblock FG Zespół wywiewny 6.1 Budowa urządzenia L dł. 2 1 szer. B wys. H Konsola do podwieszania z otworem podłużnym (4 szt., dostarczone w załączonej torbie) 2 Przetwornik pomiaru przepływu (opcjonalne akcesoria) 3 Skrzynka przyłączeniowa silnika 4 Klapa rewizyjna, wstępnie zmontowana* (widoczny symboliczny fragment) 5 Obudowa 6 Wentylator EC 7 Przykręcany zawias do klapy rewizyjnej* (2 szt. wstępnie zmontowane) 8 Łącznik po stronie wylotu powietrza 9 Łącznik po stronie wlotu powietrza 10 Kierunek powietrza Rys.: Montaż konsoli do podwieszania * Klapę rewizyjną można zamontować w zależności od miejsca w pozycji obróconej o 180 ; przykręcane zawiasy można zamocować zarówno na łączniku po stronie wylotu powietrza, jak i po stronie wlotu powietrza. Przykręcane zawiasy montuje się do odpowiedniego łącznika dwiema śrubami M6x16 każdy. Wymiary zespołu Rozmiar Długość [mm] Zespół wywiewny Szerokość [mm] Wysokość [mm] Masa [kg] BG BG BG BG Wszystkie wymiary zewnętrzne. 17

18 1.50 Airblock FG 6.2 Montaż Obudowa 5 urządzenia Airblock ma standardowo cztery zaczepy 1 w postaci przykręcanych kątowników montażowych z otworami podłużnymi do uniwersalnego montażu. Ze względu na kołnierz przyłączeniowy z wieloma otworami mocującymi wszystkie zespoły Airblock nadają się do montażu akcesoriów i osprzętu z normowanymi profilami przyłączy kanałów. Uszczelnić wszystkie miejsca styku taśmą uszczelniającą. Śruby i taśma uszczelniająca są częścią zestawu. Załączone zestawy połączeniowe umożliwiają szeregowe łączenie kilku zespołów Airblock, filtrujących i klimatyzacyjnych poprzez boczne skręcenie elementów. Przy montażu urządzeń należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni do czynności obsługowych i konserwacyjnych każdego zespołu Airblock i osprzętu. Dotyczy to przede wszystkim strefy przyłączeniowej (przyłącze elektryczne 3 itd.). Zapewnić izolację hałasów poprzez zastosowanie w miejscu montażu tłumików gumowych. Wypoziomować urządzenie. Wskazówka: W przypadku montażu w suficie podwieszanym lub montażu w zabudowie do montażu i konserwacji zespołów Airblock należy pod zespołami i obok nich (po stronie przyłączy) wykonać otwory rewizyjne! 6.3 Podłączenie elektryczne Użycie niewłaściwych urządzeń załączających oraz zastosowanie niewystarczających zabezpieczeń może doprowadzić do powstania szkód. W takich wypadkach producent odmawia jakiejkolwiek gwarancji. Wszystkie rozmiary wymagają zasilania 230 V / 50/60 Hz i można nimi sterować poprzez wejście sterownicze 0-10 V / PWM. Rozmiary 8 i 9 można zasilać alternatywnie przez wbudowane złącze MODBUS RTU. Do eksploatacji przetwornika pomiaru przepływu i/lub różnicy ciśnień konieczne jest dodatkowo zasilanie 24 V. W przypadku stosowania różnicowych wyłączników ochronnych do silników EC muszą one reagować na każdy rodzaj prądu (typ B). Aby zapewnić możliwie wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, zalecamy zastosowanie prądu zadziałania 300 ma oraz opóźnionego zadziałania (niskoczuły, charakterystyka K). Podłączyć najpierw przewód ochronny PE. Podłączyć urządzenie zgodnie z odpowiednim schematem wg tabeli: Rozmiar bez przetwornika pomiaru przepływu od nr. fabrycznego CAD z przetwornikiem pomiaru przepływu od nr. fabrycznego CAD brak możliwości brak możliwości

19 Airblock FG 1.50 W skrzynce przyłączeniowej silnika występuje bezpotencjałowa przetwornica 250 V / 6 A (AC1) / 2 A (AC3) do zgłaszania pozycji 0 przełącznika lub zaniku napięcia. Dla rozmiarów 8 i 9 sygnalizowany jest niezależnie od rodzaju wysterowania dodatkowo komunikat błędu wentylatora. Dane elektryczne silnika EC Typ Napięcie / częstotliwość Maks. natężenie prądu Moc / V / 50/60 Hz 1,4 A 0,17 kw / V / 50/60 Hz 2,8 A 0,34 kw / V / 50/60 Hz 3,2 A 0,73 kw / V / 50/60 Hz 6,4 A 1,46 kw Więcej wskazówek znajduje się w instrukcji eksploatacji danego wentylatora! 19

20 1.50 Airblock FG 6.4 Komponenty regulacyjne Dane techniczne akcesoriów dostarczonych oddzielnie lub montowanych fabrycznie znajdują się w załączonej informacji technicznej: Opis akcesoriów Dodatek w oznaczeniu typu Airblock Typ dostarczonego akcesorium / części zamiennej Informacja techniczna producenta Przetwornik różnicy ciśnień wentylatora...p00 w zestawie Przetwornik pomiaru przepływu do regulacji przepływu...v00 w zestawie 20

21 Airblock FG Konserwacja Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem wszelkich prac przyłączeniowych i konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie wszystkich części urządzenia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Obudowę można otworzyć dopiero po zatrzymaniu silnika. Niebezpieczeństwo obrażeń! Po zakończeniu prac sprawdzić działanie wszystkich funkcji Otwieranie klapy rewizyjnej W celu konserwacji urządzenia Airblock FG należy stanąć na stabilnej podstawie, np. podeście. Nie stosować drabin! Nie stać przy tym w zasięgu otwarcia klapy! Uwaga! Nie otwierać klapy rewizyjnej 4 zbyt szeroko! Ciężar klapy wynosi w zależności od konstrukcji do 20 kg. Nie otwierać klapy rewizyjnej o więcej niż 90! Czynności: 1. Za pomocą załączonego klucza kwadratowego otworzyć rygle (4 lub 6 szt. na klapę rewizyjną), obracając je o 90 do wewnątrz. 2. Opuścić klapę rewizyjną, taż aby haki zabezpieczające automatycznie zaczepiły się w łączniku obudowy; haki zapobiegają gwałtownemu opadnięciu klapy. 3. Unieść lekko unieść klapę rewizyjną, wcisnąć hak zabezpieczający, tak aby móc do przeprowadzić przez zaczep w łączniku obudowy. 4 Ostrożnie opuścić klapę rewizyjną do żądanej pozycji. Otwieranie klapy rewizyjnej (ilustracja uproszczona) Widok szczegółowy od dołu Widok szczegółowy haka zabezpieczającego 21

22 1.50 Airblock FG Obudowa Ocynkowana, podwójna obudowa 5 wentylatora promieniowego nie wymaga konserwacji. Zanieczyszczenia zewnętrzne obudowy nie mają wpływu na działanie urządzenia. Zanieczyszczenia wewnątrz obudowy wskazują na niedostateczną konserwację Silnik wentylatora Silnik z wirnikiem zewnętrznym 6 urządzenia Airblock nie wymaga konserwacji. Obustronnie zamknięte łożyska kulkowe silnika są nasmarowane bezobsługowo. Osady na wentylatorze i dyszy wlotowej zmniejszają przepływ powietrza i należy je usunąć: Odkręcić śruby z zamkiem i otworzyć klapę rewizyjną. 4. Otworzyć klapę rewizyjną całkowicie w dół. Teraz wentylatory są dostępne do czyszczenia. Wentylator i wewnętrzną stronę obudowy należy regularnie (co najmniej raz w roku) sprawdzać i czyścić w razie zanieczyszczenia. Więcej wskazówek znajduje się w instrukcji eksploatacji danego wentylatora! Po zakończeniu prac zdjąć zabezpieczenie przed włączeniem. 22

23 Airblock FG Uruchamianie zespołów wentylatorowych Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia sprawdzić: - Czy przewód ochronny podłączony jest prawidłowo do wszystkich urządzeń? - Czy wszystkie przewody podłączone są prawidłowo, zgodnie ze schematami połączeń? - Czy wszystkie przewody mają wymagane przekroje? - Czy przy wysterowaniu przez złącze MODBUS RTU oba przełączniki DIP są prawidłowo ustawione? BG 8: ON BG 9: OFF - W przypadku przetwornika pomiaru przepływu i/lub różnicy ciśnień: czy obecne jest napięcie 24 V? Przestrzegać również wskazówek dotyczących uruchomienia innych części instalacji. Po prawidłowym przeprowadzeniu ww. kontroli można włączyć zespół Airblock poprzez włączenie zasilania skrzynki przyłączeniowej silnika, włączenie zespołów wentylatorowych w skrzynce przyłączeniowej silnika i zmianę sygnału wejściowego 0-10 VDC lub transmisję sygnału przez złącze MODBUS RTU. Po pierwszym uruchomieniu urządzenia sprawdzić: - Czy wszystkie wentylatory obracają się swobodnie, czy słychać odgłosy tarcia? Jeżeli słychać odgłosy tarcia, należy ustalić ich przyczynę. Wyłączanie urządzeń: - Podczas pracy urządzenie wyłącza się poprzez wejście sterujące. - Nie włączać / wyłączać urządzenia poprzez zasilanie sieciowe (np. w trybie taktowania). - Przy odłączaniu od zacisków pamiętać, aby uziemienie odłączyć na końcu. - Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa opisanych w rozdziale 2. 23

24 1.50 Airblock FG 8. Łączenie zespołów Airblock Profil węzłowy 2 Prowadzenie profilu węzłowego 3 Śruba samoblokująca M8 x 16 4 Obudowa 5 Klapa rewizyjna Rys. Zespół Airblock (ilustracja uproszczona) Zespoły skręca się za pomocą elementów połączeniowych dostarczonych w załączonej torebce. Dwa moduły montuje się w czterech punktach w rogach urządzenia. Czynności montażowe dla jednego punktu: Do rogów urządzenia dostęp jest przez otwór rewizyjny. W razie potrzeby należy wyjąć wsuwane filtry (M5, F7 lub H13) z modułu, aby zapewnić sobie optymalny dostęp. 1. Otworzyć klapę rewizyjną Przykręcić profil węzłowy 1 za pomocą dwóch blachowkrętów do obudowy Prowadzenie profilu węzłowego 2 przykręcić dwoma blachowkrętami do sąsiedniej obudowy. 4. Zespoły ustawić tak, aby otwory przykręconego profilu węzłowego 1, prowadzenia profilu węzłowego 2 i obudowy się pokrywały; skręcić moduły w punkcie połączeniowym za pomocą śruby samoblokującej M8 x

25 Airblock FG Zespół rekuperacyjny 9.1 Budowa urządzenia Wskazówka: Aby zapewnić optymalny dostęp podczas konserwacji, należy zamontować 2 klapy rewizyjne zarówno na górze, jak i na spodzie urządzenia. 1 dł. L szer. B wys. H Konsola do podwieszania z otworem podłużnym (6 szt., dostarczone w załączonej torbie) 2 Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień (opcjonalne akcesoria) 3 Przeciwprądowy wymiennik ciepła 4 Klapa rewizyjna, wstępnie zmontowana* (widoczny symboliczny fragment) 5 Obudowa 6 Klapa obejściowa 7 Przykręcany zawias do klapy rewizyjnej* (2 szt. wstępnie zmontowane na każdą klapę rewizyjną) 8 Łącznik po stronie wylotu powietrza 9 Łącznik po stronie wlotu powietrza 10 Wanna kondensatu 11 Króciec odpływowy do wanny kondensatu 12 Pompa kondensatu (akcesoria) 13 Filtr 14 Powietrze usuwane 15 Powietrze zewnętrzne 16 Powietrze nawiewane 17 Powietrze wywiewane * Klapę rewizyjną można zamontować w zależności od miejsca w pozycji obróconej o 180 ; przykręcane zawiasy można zamocować zarówno na łączniku po stronie wylotu powietrza, jak i po stronie wlotu powietrza. Przykręcane zawiasy montuje się do odpowiedniego łącznika dwiema śrubami M6x16 każdy. 25

26 1.50 Airblock FG Wymiary zespołu Rozmiar Długość [mm] Zespół rekuperacyjny Szerokość [mm] Wysokość [mm] Masa [kg] BG BG BG BG Wszystkie wymiary zewnętrzne. 9.2 Montaż Obudowa 5 urządzenia Airblock ma standardowo sześć zaczepów 1 w postaci przykręcanych kątowników montażowych z otworami podłużnymi do uniwersalnego montażu. Ze względu na kołnierz przyłączeniowy z wieloma otworami mocującymi wszystkie zespoły Airblock nadają się do montażu akcesoriów i osprzętu z normowanymi profilami przyłączy kanałów. Zespół rekuperacyjny wyposażony jest w wannę kondensatu 10 ze spadkiem na wszystkie strony i bocznym króćcem odpływu kondensatu 11. Wypoziomować urządzenie! Powstający kondensat należy odprowadzać przez indywidualnie przez syfon podłączony do króćca odpływu kondensatu (zapewniany w miejscu montażu) lub przez przewód zbiorczy. Kondensat musi mieć możliwość swobodnego odpływu: zapewnić odpowiedni wolny przekrój króćca odpływu kondensatu. Przewód kondensatu należy ułożyć bez załamań ze spadkiem w stronę odpływu kanalizacyjnego w miejscu montażu. Dobrać odpowiednią średnicę przewodu kondensatu. Syfon w przewodzie kondensatu należy chronić przed wysychaniem (w razie potrzeby przez zastosowanie syfonu kulowego). Wskazówka: Do montażu i konserwacji zespołów Airblock należy pod zespołami i obok nich (po stronie przyłączy) wykonać w miejscu montażu otwory rewizyjne! Pamiętać, że filtry 13 można wyjmować do konserwacji w do dołu lub w górę! 26

27 Wysokość cieczy zaporowej Hs Airblock FG 1.50 Odpływy kondensatu Wszystkie odpływy kondensatu muszą być wyposażone w syfon. Należy zapewnić dostateczną wysokość cieczy zaporowej (Hs) (patrz rysunek obok). Wysokość cieczy zaporowej: Hs = H + 50 mm H = podciśnienie statyczne w urządzeniu (mm WS) (1 mm WS = 9,81 Pa) Minimalna wysokość cieczy zaporowej Hs = 60 mm Opis akcesoriów Presostat różnicowy filtra, pasujący do zespołu nawiewnego typu **300300, zespołu klimatyzacyjnego typu **302140, zespołu rekuperacyjnego typu **301700, zespołu filtra pyłkowego typu ** i zespołu filtra workowego typu ** Komponenty regulacyjne Dane techniczne akcesoriów dostarczonych oddzielnie lub montowanych fabrycznie znajdują się w załączonej informacji technicznej: Dodatek w oznaczeniu typu Airblock Typ dostarczonego akcesorium / części zamiennej...00d Informacja techniczna producenta Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień filtra...00p w zestawie Do eksploatacji przetwornika pomiaru różnicy ciśnień filtra konieczne jest dodatkowo zasilanie 24 V Konserwacja Przestrzegać przepisowych interwałów konserwacji. Interwały zależą od różnych czynników (np. warunków budowlanych, zanieczyszczenia itd.) i mogą odbiegać od zaleceń producenta. Jeśli w trakcie regularnych kontroli stwierdzone zostanie zwiększone zanieczyszczenie, niezbędne interwały konserwacyjne dostosować do rzeczywistych potrzeb. 27

28 1.50 Airblock FG Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem wszelkich prac przyłączeniowych i konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie wszystkich części urządzenia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Obudowę można otworzyć dopiero po zatrzymaniu silnika. Niebezpieczeństwo obrażeń! Po zakończeniu prac sprawdzić działanie wszystkich funkcji Otwieranie klap rewizyjnych W celu konserwacji urządzenia Airblock FG należy stanąć na stabilnej podstawie, np. podeście. Nie stosować drabin! Nie stać przy tym w zasięgu otwarcia klapy! Uwaga! Nie otwierać klapy rewizyjnej 4 zbyt szeroko! Ciężar klapy wynosi w zależności od konstrukcji do 20 kg. Nie otwierać klapy rewizyjnej o więcej niż 90! Czynności: 1. Za pomocą załączonego klucza kwadratowego otworzyć rygle (4 lub 6 szt. na klapę rewizyjną), obracając je o 90 do wewnątrz. 2. Opuścić klapę rewizyjną, taż aby haki zabezpieczające automatycznie zaczepiły się w łączniku obudowy; haki zapobiegają gwałtownemu opadnięciu klapy. 3. Unieść lekko unieść klapę rewizyjną, wcisnąć hak zabezpieczający, tak aby móc do przeprowadzić przez zaczep w łączniku obudowy. 4. Ostrożnie opuścić klapę rewizyjną do żądanej pozycji. Otwieranie klapy rewizyjnej (ilustracja uproszczona) Widok szczegółowy od dołu Widok szczegółowy haka zabezpieczającego 28

29 Airblock FG Obudowa Ocynkowana, podwójna obudowa 5 wentylatora promieniowego nie wymaga konserwacji. Zanieczyszczenia zewnętrzne obudowy nie mają wpływu na działanie urządzenia. Zanieczyszczenia wewnątrz obudowy wskazują na niedostateczną konserwację. Zespoły rekuperacyjne wyposażone są u góry i u dołu w dwie klapy rewizyjne Przeciwprądowy wymiennik ciepła Przy prawidłowym konserwowaniu instalacji, tzn. przy odpowiednim sprawdzaniu i wymianie filtra, przeciwprądowy wymiennik ciepła 3 nie wymaga konserwacji (patrz str. 32). Jeżeli mimo to konieczna jest konserwacja lub naprawa, należy postępować w następujący sposób: Otworzyć klapy rewizyjne i przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem zanieczyszczenia przeciwprądowego wymiennika ciepła. Przy widocznym mocnym zanieczyszczeniu: 1. Wykręcić śruby z płaskim łbem M6 (2 szt.) i zdjąć podpórkę środkową. 2. Zdemontować wannę kondensatu; odkręcić śruby samoblokujące M6 (4 szt). Wyjąć wannę kondensatu z króćcem odpływowym z przyległej ścianki bocznej i zdjąć wannę w dół. Pamiętać, że w wannie kondensatu może znajdować się resztka wody. 3. Zdemontować przeciwprądowy wymiennik ciepła; wykręcić śruby motylkowe (2 szt.), tak aby profil zaciskowy dał się swobodnie poruszać. Przesunąć profil zaciskowy w otworach podłużnych na bok, tak aby móc wyjąć w dół przeciwprądowy wymiennik ciepła. Wyjąć kolejno przeciwprądowe wymienniki ciepła i wyczyścić je. Montaż komponentów odbywa się w kolejności odwrotnej do demontażu. Wskazówka: Demontaż opisanych komponentów odnosi się do urządzeń montowanych w sposób wiszący. W przypadku urządzeń montowanych w sposób leżący przegląd odbywa się tak samo, gdyż klapy rewizyjne i podpora środkowa znajdują się zarówno pod spodem, jak i na górze. Jedynie wanna kondensatu zamontowana jest na spodzie. Demontaż wanny kondensatu nie jest w tym przypadku potrzebny. Czyszczenie wanny kondensatu: Czyścić wannę kondensatu i odkraplacz (opcja) w regularnych odstępach czasu. Czyszczenie wymiennika ciepła: Przy osadach z kurzu zespoły przeciwprądowe Airblock należy przedmuchać odpowiednim sprężonym powietrzem lub przepłukać wymiennik ciepła odpowiednim środkiem. Należy zachować przy tym szczególną ostrożność, gdyż płytki aluminiowe mogą się łatwo wygiąć, utrudniając potem przepływ powietrza! (Wykrzywione płytki należy wyprostować odpowiednim narzędziem.) 29

30 1.50 Airblock FG Demontaż podpory środkowej Demontaż wanny kondensatu (szczegóły) 30

31 Demontaż wanny kondensatu Airblock FG 1.50 Wyjmowanie zespołów rekuperacyjnych X X 31

32 1.50 Airblock FG Wymiana filtra Zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa na str. 27 i 28, rozdział i 9.4.2! Kaseta filtracyjna w ramie z fiberplastu 13 (klasa filtra: M5 do powietrza wywiewanego i F7 do powietrza zewnętrznego wg DIN EN 779). Sprawdzać kasety filtracyjne 13 co najmniej 1 x w roku (w razie potrzeby częściej). W razie zanieczyszczenia kasetę filtracyjną należy wymienić. Otworzyć klapy rewizyjne 4 i odblokować zabezpieczenie filtra. Wyjąć kasety filtracyjne w dół lub w górę. Przy klapie rewizyjnej otwartej całkowicie do dołu (zakres otwarcia 1780 mm) należy przeprowadzić filtr obok klapy rewizyjnej. W tym celu należy o 10 odchylić wsuwaną szynę, w której osadzony jest filtr. W stanie odchylony (patrz wymiar 1780 mm) filtr można po prostu wyjąć do dołu. W razie potrzeby użyć worka do wychwycenia spadających nieczystości i kurzu. W urządzeniach w rozmiarze 9 filtr składa się w połowie. Dzięki temu daje się łatwiej wyjąć i złożyć do utylizacji w niezajmujący wiele miejsca sposób, tak aby wypadło jak najmniej nieczystości. Wsunąć nową kasetę filtracyjną do otworu filtra i zamknąć zabezpieczenia filtra. Zamienne kasety filtracyjne dostępne są w ofercie akcesoriów. Kasety filtracyjne nie nadają się do regeneracji. Uwaga: Przed zamknięciem klap rewizyjnych przestawić uchwyt filtra z powrotem do pozycji pionowej! Zutylizować zanieczyszczony filtr. Kasety filtracyjne nie zawierają metali i dają się w pełni spopielić. X X 0-10 X

33 Airblock FG Zespół klimatyzacyjny 10.1 Budowa urządzenia L dł. 1 szer. B Dane techniczne pompy kondensatu znajdują się w załączonej instrukcji producenta! H wys Konsola do podwieszania z otworem podłużnym (4 szt., dostarczone w załączonej torbie) 2 Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień (opcjonalne akcesoria) 3 Wymiennik ciepła 4 Klapa rewizyjna, wstępnie zmontowana* (zaznaczony symboliczny fragment) 5 Obudowa 6 Filtr 7 Przyłącze dolotowe 8 Przyłącze powrotne 9 Króciec odpływowy do wanny kondensatu 10 Kierunek powietrza 11 Łącznik po stronie wylotu powietrza 12 Łącznik po stronie wlotu powietrza 13 Przykręcany zawias do klapy rewizyjnej* (2 szt. wstępnie zmontowane) 14 Wanna kondensatu Rys.: Montaż konsoli do podwieszania * Klapę rewizyjną można zamontować w zależności od miejsca w pozycji obróconej o 180 ; przykręcane zawiasy można zamocować zarówno na łączniku po stronie wylotu powietrza, jak i po stronie wlotu powietrza. Przykręcane zawiasy montuje się do odpowiedniego łącznika dwiema śrubami M6x16 każdy. Wymiary zespołu Rozmiar Długość [mm] Zespół klimatyzacyjny Szerokość [mm] Wysokość [mm] Masa [kg] BG BG BG BG Wszystkie wymiary zewnętrzne. 33

34 1.50 Airblock FG 10.2 Montaż Obudowa 5 urządzenia Airblock ma standardowo cztery zaczepy 1 w postaci przykręcanych kątowników montażowych z otworami podłużnymi do uniwersalnego montażu. Ze względu na kołnierz przyłączeniowy z wieloma otworami mocującymi wszystkie zespoły Airblock nadają się do montażu akcesoriów i osprzętu z normowanymi profilami przyłączy kanałów. Zespół klimatyzacyjny wyposażony jest w wannę kondensatu 14 ze spadkiem na wszystkie strony i bocznym króćcem odpływu kondensatu 9. Wypoziomować urządzenie! Powstający kondensat należy odprowadzać przez indywidualnie przez syfon podłączony do króćca odpływu kondensatu (zapewniany w miejscu montażu) lub przez przewód zbiorczy. Wszystkie elementy przewodzące wodę (rurki, zawory, złącza) należy uszczelnić w całej ciągłości aż po urządzenie izolacją paroprzepuszczalną! Stosować tylko właściwe zawieszenia rur do trybu klimatyzacji (obejmy do rur chłodniczych). Zainstalować elementy zabezpieczające (np. naczynia wzbiorcze, zawory nadciśnieniowe i nadmiarowe). Kondensat musi mieć możliwość swobodnego odpływu: zapewnić odpowiedni wolny przekrój króćca odpływu kondensatu. Przewód kondensatu należy ułożyć bez załamań ze spadkiem w stronę odpływu kanalizacyjnego w miejscu montażu. Dobrać odpowiednią średnicę przewodu kondensatu. Syfon w przewodzie kondensatu należy chronić przed wysychaniem (w razie potrzeby przez zastosowanie syfonu kulowego). Wskazówka: Do montażu i konserwacji zespołów Airblock należy pod zespołami i obok nich (po stronie przyłączy) wykonać w miejscu montażu otwory rewizyjne! Odpływy kondensatu Wszystkie odpływy kondensatu muszą być wyposażone w syfon. Należy zapewnić dostateczną wysokość cieczy zaporowej (Hs) (patrz rysunek obok). Wysokość cieczy zaporowej: Hs = H + 50 mm H = podciśnienie statyczne w urządzeniu (mm WS) (1 mm WS = 9,81 Pa) Minimalna wysokość cieczy zaporowej Hs = 60 mm Wysokość cieczy zaporowej Hs 34

35 Airblock FG Przyłącze hydrauliczne Podłączyć przewody dolotowe i powrotne zgodnie z oznaczeniem na obudowie. Zapewnić odcięcie, odpowietrzenie i opróżnianie. Przy podłączaniu wymiennika ciepła należy uwzględnić, co następuje: Podczas podłączania króćce przyłączeniowe wymiennika ciepła należy bezwzględnie podtrzymywać kluczem do śrub lub innym nadającym się do tego celu narzędziem! Przy montażu urządzeń należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni do czynności obsługowych i konserwacyjnych każdego zespołu Airblock i osprzętu. Dotyczy to przede wszystkim strefy przyłączeniowej (czynnik grzewczy / chłodniczy, przyłącze elektryczne 7 / itd.). Pamiętać: Do celów konserwacyjnych wymiennika ciepła 3 przewidziano demontaż boczny! 35

36 1.50 Airblock FG 10.4 Komponenty regulacyjne Dane techniczne akcesoriów dostarczonych oddzielnie lub montowanych fabrycznie znajdują się w załączonej informacji technicznej: Opis akcesoriów Dodatek w oznaczeniu typu Airblock Typ dostarczonego akcesorium / części zamiennej Termostat przeciwzamrożeniowy...0f0 BG 6: BG 7, 8, 9: Presostat różnicowy filtra, pasujący do zespołu nawiewnego typu **300300, zespołu klimatyzacyjnego typu **302140, zespołu rekuperacyjnego typu **301700, zespołu filtra pyłkowego typu ** i zespołu filtra workowego typu ** D Informacja techniczna producenta w zestawie Przetwornik pomiaru różnicy ciśnień filtra...00p w zestawie Możliwa jest kombinacja komponentów, np....0fp Do eksploatacji przetwornika pomiaru różnicy ciśnień filtra konieczne jest dodatkowo zasilanie 24 V. 36

37 Airblock FG Konserwacja Przestrzegać przepisowych interwałów konserwacji. Częstotliwość czynności konserwacyjnych zależy od warunków pracy, patrz też konserwacja wymiennika ciepła i konserwacja filtra 6 na str. 38, Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem wszelkich prac przyłączeniowych i konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie wszystkich części urządzenia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Obudowę można otworzyć dopiero po zatrzymaniu silnika. Niebezpieczeństwo obrażeń! Po zakończeniu prac sprawdzić działanie wszystkich funkcji Otwieranie klap rewizyjnych Wskazówka: Aby zapewnić optymalny dostęp podczas konserwacji, należy zamontować 2 klapy rewizyjne zarówno na górze, jak i na spodzie urządzenia. W celu konserwacji urządzenia Airblock FG należy stanąć na stabilnej podstawie, np. podeście. Nie stosować drabin! Nie stać przy tym w zasięgu otwarcia klapy! Uwaga! Nie otwierać klapy rewizyjnej 4 zbyt szeroko! Ciężar klapy wynosi w zależności od konstrukcji do 20 kg. Nie otwierać klapy rewizyjnej o więcej niż 90! Czynności: 1. Za pomocą załączonego klucza kwadratowego otworzyć rygle (4 lub 6 szt. na klapę rewizyjną), obracając je o 90 do wewnątrz. 2. Opuścić klapę rewizyjną, taż aby haki zabezpieczające automatycznie zaczepiły się w łączniku obudowy; haki zapobiegają gwałtownemu opadnięciu klapy. 3. Unieść lekko unieść klapę rewizyjną, wcisnąć hak zabezpieczający, tak aby móc do przeprowadzić przez zaczep w łączniku obudowy. 4. Ostrożnie opuścić klapę rewizyjną do żądanej pozycji. 37

38 1.50 Airblock FG Otwieranie klapy rewizyjnej (ilustracja uproszczona) Widok szczegółowy od dołu Widok szczegółowy haka zabezpieczającego Obudowa Ocynkowana, podwójna obudowa 5 wentylatora promieniowego nie wymaga konserwacji. Zanieczyszczenia zewnętrzne obudowy nie mają wpływu na działanie urządzenia. Zanieczyszczenia wewnątrz obudowy wskazują na niedostateczną konserwację. Zespoły klimatyzacyjne wyposażone są u góry i u dołu w klapę rewizyjną Wymiennik ciepła Cu/Al Przy prawidłowym konserwowaniu instalacji, tzn. przy odpowiednim sprawdzaniu i wymianie filtra, wymiennik ciepła 3 nie wymaga konserwacji (patrz str. 39). Jeżeli mimo to konieczna jest konserwacja lub naprawa, należy postępować w następujący sposób: Przeprowadzić kontrolę wzrokową wymiennika ciepła. W tym celu otworzyć klapę rewizyjną 4. Wymiennik ciepła można wyjąć przez boczny otwór rewizyjny. W tym celu należy najpierw zdjąć przewody rurowe dolotu i powrotu Następnie odkręcić śruby mocowania wymiennika i wyjąć wymiennik ciepła na bok. Wannę kondensatu 14 i odkraplacz (jeśli jest) regularnie sprawdzać i w razie potrzeby czyścić. 38

39 Airblock FG 1.50 Czyszczenie wymiennika ciepła: Przy osadach z kurzu wymiennik ciepła Cu/Al urządzenia Airblock należy przedmuchać odpowiednim sprężonym powietrzem lub przepłukać odpowiednim środkiem. Należy zachować przy tym szczególną ostrożność, gdyż płytki aluminiowe mogą się łatwo wygiąć, utrudniając potem przepływ powietrza! (Wykrzywione płytki należy wyprostować odpowiednim narzędziem.) Wymiana filtra (opcja) Zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa na str. 37, rozdział i ! Kaseta filtracyjna w ramie z fiberplastu 6 (w zespole klimatyzacyjnym opcjonalna). Jeżeli zespół klimatyzacyjny wyposażony jest w filtr: Sprawdzać kasetę filtracyjną 6 co najmniej 1 x w roku (w razie potrzeby częściej). W razie zanieczyszczenia kasetę filtracyjną należy wymienić. Otworzyć klapę rewizyjną 4 i odblokować zabezpieczenie filtra. Wyjąć kasetę filtracyjną w dół. W razie potrzeby użyć worka do wychwycenia spadających nieczystości i kurzu. W urządzeniach w rozmiarze 9 filtr składa się w połowie. Dzięki temu daje się łatwiej wyjąć i złożyć do utylizacji w niezajmujący wiele miejsca sposób, tak aby wypadło jak najmniej nieczystości. Wsunąć nową kasetę filtracyjną do otworu filtra i zamknąć zabezpieczenia filtra. Zamienne kasety filtracyjne dostępne są w ofercie akcesoriów. Kasety filtracyjne nie nadają się do regeneracji. Zutylizować zanieczyszczony filtr. Kasety filtracyjne nie zawierają metali i dają się w pełni spopielić. 39

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Wskazówka: Ten kocioł grzewczy może być wyłącznie opalany gazem ziemny/gazem płynnym! Logano plus SB735 gaz Dla firmy instalacyjnej Przeczytać

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 6706098-00.ST Montaż na dachu 6 70 68 95 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia recyrkulacyjne i nawiewne do ogrzewania oraz chłodzenia obiektów wielkokubaturowych.

Urządzenia recyrkulacyjne i nawiewne do ogrzewania oraz chłodzenia obiektów wielkokubaturowych. Urządzenia recyrkulacyjne i nawiewne do ogrzewania oraz chłodzenia obiektów wielkokubaturowych. Bezpieczeństwo Urządzenie recyrkulacyjne do ogrzewania wysokich pomieszczeń Urządzenie recyrkulacyjne do

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wentylatory dachowe. Instrukcja instalacji. Do wentylatorów dachowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym (nie dotyczy wersji przeciwwybuchowej!

Wentylatory dachowe. Instrukcja instalacji. Do wentylatorów dachowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym (nie dotyczy wersji przeciwwybuchowej! y dachowe Grupa artykułów 1.60 Instrukcja instalacji Do wentylatorów ch w wykonaniu jedno- i trójfazowym (nie dotyczy wersji przeciwwybuchowej!) I161/06/00/0.2PL 1.60 y dachowe 1. Zastosowanie zgodne z

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo