Polish. Instrukcja obsługi produktów EdmoLift

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "85928 - Polish. Instrukcja obsługi produktów EdmoLift"

Transkrypt

1 85928 Polish Instrukcja obsługi produktów EdmoLift

2 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift Podnośnik podestowy Podest uchylnopodnośny Podnośnik magazynowy Pochylnia Ręczny wózek roboczy WP Przenośnik magazynowy TZ/EZ Polish

3 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podnośnik podestowy EdmoLift Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora podnośnika podestowego Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Opuszczanie podnośnika Funkcje bezpieczeństwa Czynności po użyciu Jednostka kontrolna Instalacja Rozpakowanie Podłączenie zasilania Serwisowanie i konserwacja Instalacja wyłącznika barier zabezpieczających Instalacja podnośnika na podłożu lub w zagłębieniu Copyright

4 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podnośnik podestowy EdmoLift Budowa 4350 Układ hydrauliczny 43 Zawory hydrauliczne 4445 Układ elektryczny 43 Schemat elektryczny 4649 Budowa mechaniczna 50 Konserwacja 62, 63 Układ hydrauliczny 62 Układ elektryczny 62 Urządzenia mechaniczne 62 Punkty smarowania 63 Wykrywanie usterek Ryzyko podczas działania Wskazówki opracowywania analizy ryzyka 7375 Akcesoria Ogólne 76 Zwrot gwarancyjny części Copyright

5 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podest uchylnopodnośny EdmoLift Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora podestu uchylnopodnośnego Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Obniżanie podestu uchylnopodnośnego Funkcje bezpieczeństwa Czynności po użyciu Jednostka kontrolna Instalacja Rozpakowanie Podłączenie zasilania Serwisowanie i konserwacja Instalacja wyłącznika barier zabezpieczających Instalacja podestu uchylnopodnośnego na podłożu lub w zagłębieniu Copyright

6 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podest uchylnopodnośny EdmoLift Budowa Układ hydrauliczny Zawory hydrauliczne Układ elektryczny Schemat elektryczny Budowa mechaniczna Konserwacja Układ hydrauliczny Układ elektryczny Urządzenia mechaniczne Punkty smarowania Wykrywanie usterek , Ryzyko podczas działania Wskazówki opracowywania analizy ryzyka 7072 Akcesoria Ogólne Zwrot gwarancyjny części Copyright

7 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podnośnik magazynowy EdmoLift Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora podnośnika magazynowego Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Obniżanie podnośnika magazynowego Funkcje bezpieczeństwa Czynności po użyciu Urządzenie manewrujące Instalacja Rozpakowanie Podłączenie zasilania 31, Copyright

8 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podnośnik magazynowy EdmoLift Budowa Układ hydrauliczny Zawory hydrauliczne Układ elektryczny Schemat elektryczny Budowa mechaniczna Konserwacja Układ hydrauliczny Układ elektryczny Urządzenia mechaniczne Wykrywanie usterek 4652, Ryzyko podczas działania Wskazówki opracowywania analizy ryzyka 7072 Akcesoria Ogólne Zwrot gwarancyjny części Copyright

9 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Pochylnia EdmoLift Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora pochylni Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Obniżanie pochylni Funkcje bezpieczeństwa Czynności po użyciu Urządzenie manewrujące Instalacja Rozpakowanie Podłączenie zasilania Podparcie pochylni Instalacja wyłącznika barier zabezpieczających Mocowanie dolne pochylni , , 41, Copyright

10 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Pochylnia EdmoLift Budowa Układ hydrauliczny Układ elektryczny Budowa mechaniczna Konserwacja Układ hydrauliczny Układ elektryczny Urządzenia mechaniczne Punkty smarowania 4652, , Wykrywanie usterek Ryzyko podczas działania Akcesoria Wskazówki opracowywania analizy ryzyka Ogólne Zwrot gwarancyjny części Copyright

11 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Ręczny wózek roboczy EdmoLift WP Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora ręcznego wózka roboczego WP Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Dane techniczne ręcznego wózka roboczego WP Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Obniżanie ręcznego wózka roboczego WP Funkcje bezpieczeństwa Czynności po użyciu Urządzenie manewrujące Budowa Budowa mechaniczna Zastosowanie Układ elektryczny Schemat elektryczny , Copyright

12 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Ręczny wózek roboczy EdmoLift WP Konserwacja Układ hydrauliczny Układ elektryczny Wykrywanie usterek Ryzyko podczas działania Akcesoria Wskazówki opracowywania analizy ryzyka Ogólne Zwrot gwarancyjny części Copyright

13 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Przenośnik magazynowy EdmoLift TZ/EZ Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora przenośnika magazynowego TZ/EZ Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Dane techniczne przenośnika magazynowego TZ/EZ Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Opuszczanie przenośnika magazynowego Podnoszenie ładunku Budowa Budowa mechaniczna Układ elektryczny Ładowarka do akumulatora Schemat elektryczny Jednostka hydrauliczna Pompa nożna Zasilanie akumulatorowe Schemat hydrauliczny , Copyright

14 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Konserwacja Układ hydrauliczny Układ elektryczny Urządzenia mechaniczne Wykrywanie usterek Ryzyko podczas działania Akcesoria Wskazówki opracowywania analizy ryzyka Ogólne Zwrot gwarancyjny części Copyright

15 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Wstęp UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytaj uważnie podręcznik użytkownika! Podręcznik zawiera niezwykle istotne informacje odnośnie zastosowania produktu, jego żywotności i niezawodności w użytkowaniu. Zabrania się używania urządzenia osobom nieupoważnionym! Znajomość działania urządzenia i bezpiecznych metod obsługi zapewnia jego bezwypadkowe użytkowanie! Aby uniknąć wypadków, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek i zasad bezpieczeństwa. 2 Podnośniki podestowe, magazynowe, podesty uchylnopodnośne, pochylnie i przenośniki magazynowe TZ/EZ Nasze produkty są zaprojektowane i wykonane jako bezpieczne, niezawodne i trwałe urządzenia robocze. Jako urządzenia standardowe, podnośniki podestowe EdmoLift, przenośniki TZ/EZ, podesty uchylnopodnośne i pochylnie spełniają podstawowe wymagania zgodności z normą podnośników podestowych EN Europejska norma EN zawiera wymagania bezpieczeństwa dla podnośników podestowych, używanych do podnoszenia i/lub obniżania obiektów i/lub osób przeprowadzających przenoszenie obiektów za pomocą podnośnika podestowego do wysokości roboczej 3,0 m. UWAGA! Produkty są przeznaczone do przenoszenia towarów, nie powinny być używane do podnoszenia osób. Dostępne są podnośniki podestowe obsługiwane ręcznie, jak i elektrycznie, stacjonarne i ruchome. Do dźwigu można ponadto zakupić akcesoria lub zakupić podnośnik z akcesoriami montowanymi na miejscu, w celu zbudowania bezpiecznej i wydajnej stacji roboczej. 3 Ręczny wózek roboczy WP Ręczne wózki robocze WP EdmoLift oddawane klientowi, w pełni spełniają wymagania Normy EN Bezpieczeństwo pojazdów przemysłowych, Część 1. Pojazdy dźwigowe są oznaczone znakiem CE, zgodnie z Dyrektywą Maszynową. WP work positioners can also be supplied with accessories,to assist in achieving a safe and efficient workstation. 4 Uwaga! Produkty EdmoLift mogą być zastosowane w sytuacjach, w których nie będą one spełniały normy podnośników podestowych EN 1570 lub normy pojazdów przemysłowych EN 1757Pt.1. Mogą też wystąpić sytuacje, w których użycie podnośnika będzie niezgodne z innymi normami. W takich przypadkach należy przeprowadzić analizę ryzyka oraz wydać deklarację zgodności, zgodnie z Dyrektywą Maszynową. Copyright

16 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów 1 Wymagania prawne W przepisach Work Environment Act, WEA (Ustawa o Środowisku Pracy), wymagania odnośnie stanowiska roboczego są włączone do przepisów o środowisku pracy. Należy: Zapobiegać uszkodzeniu zdrowia, wypadkom i narażeniu na szkodliwe oddziaływanie. Zapewnić w pełni bezpieczne warunki pracy Pracodawca powinien upewnić się, czy zatrudniony personel posiada kwalifikacje odpowiednie do wykonywanej pracy oraz czy jest świadomy ewentualnego ryzyka. Zadaniem pracownika jest współtworzenie dobrego środowiska pracy. Pracownik ma obowiązek wykonywania wszelkich poleceń i instrukcji, stosowania wszystkich środków bezpieczeństwa i ogólnie zachowania wszelkiej ostrożności potrzebnej, aby uniknąć uszkodzenia zdrowia i wypadków. W przypadku, gdy praca do wykonania jest związana z wysokim ryzykiem, pracownik powinien natychmiast poinformować o tym pracodawcę. 2 Podstawowe wymagania dla operatora produktów EdmoLift Dobry wzrok i słuch Odpowiedzialność Zrównoważenie psychiczne Zdolność oceny sytuacji 3 Szkolenie Produkty Edmolift powinny być obsługiwane wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel, posiadający odpowiednią wiedzę o konserwacji i sterowaniu urządzeniem! Przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem i zrozumienie zasad dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia oraz przepisów bezpieczeństwa pracy jest zatem niezbędne. Dla bezpieczeństwa pracy najważniejsze są: odpowiednie zastosowanie, przeglądy, konserwacja i obsługa. 4 Unikaj niebezpiecznych sytuacji! Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, czy podnośnik i jego funkcje bezpieczeństwa działają poprawnie Sprawdź miejsce pracy Przy manewrowaniu zachowaj uwagę i ostrożność Używaj podnośnika wyłącznie do celów, dla których został on zaprojektowany 16 Copyright

17 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Operator podnośnika powinien sprawdzić:: Czy urządzenie posiada świadectwa testów, certyfikaty / oznaczenie CE? Czy urządzenie jest w pełni sprawne? Czy urządzenie jest odpowiednie do jego zastosowania? Sprawdzić masę i rozkład ładunku. Jakie materiały zastosowano jako uchwyt towarów? Czy są one w dobrym stanie? Czy urządzenie jest wyposażone w dodatkowe uchwyty lub akcesoria chwytne? Czy działają one prawidłowo? Czy działanie wymaga zastosowania specjalnych akcesoriów? 6 Uwaga! Sprawdź: Obchodzenie się z towarami niebezpiecznymi Czy nad podnośnikiem lub pochylnią nie ma przeszkód zakłócających tor ruchu Czy ładowanie nie odbywa się w niebezpiecznych warunkach Czy posadzka posiada wystarczającą nośność, aby utrzymać masę podnośnika i towaru Czy w pobliżu nie ma osób nieupoważnionych Pozostałe czynniki ryzyka 7 Uwaga! Jeżeli maszyna pracuje w miejscu publicznym, a szczególnie, jeżeli w pobliże pracującej maszyny mogą dostać się dzieci, operator powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, zamykające dostęp do strefy niebezpiecznej, np. odgrodzić miejsce niebezpieczne taśmą lub założyć odpowiednie osłony. Każdy użytkownik produktów EdmoLift ma obowiązek przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej treścią. Copyright

18 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Zastosowanie Użycie podnośników EdmoLift do innych celów lub w innych warunkach może zmienić ich ładowność lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto, niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie może spowodować unieważnienie gwarancji. Jeżeli firma EdmoLift nie podała odmiennych informacji, maszyna jest przeznaczona do użytkowania wyłącznie w budynkach, w miejscu suchym, dobrze oświetlonym i w umiarkowanej temperaturze. Jeżeli jedno z następujących działań nie zostało dopuszczone przez producenta do zastosowania w określonych warunkach, zabrania się powiększania podestu podnośnika, nierównego obciążania podestu, obciążania punktowego lub narażania go na działanie sił poziomych. Wybór modelu podnośnika, który najlepiej nadaje się do zastosowania w danej sytuacji, jest zależny od konkretnych warunków pracy maszyny w indywidualnym zastosowaniu. Oprócz zabezpieczeń, jakie posiada podnośnik, mogą być potrzebne dodatkowe środki ostrożności lub dodatkowe zabezpieczenia podnośnika. Właściciel powinien omówić odpowiednie czynności z reprezentantem firmy EdmoLift, pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo lub ze specjalistą ds. BHP. Zalecamy wykonanie analizy ryzyka zgodnie z Dyrektywą Maszynową. Patrz także Ryzyko przy działaniu Instrukcję należy udostępnić upoważnionemu personelowi zakładu, przechowywać w bezpiecznym miejscu oraz przekazywać razem z maszyną przy każdej zmianie miejsca działania. 2 Podnośnik podestowy Podnośniki podestowe EdmoLift mogą być stosowane do szerokiego zakresu zadań. Ich podstawowym przeznaczeniem jest podnoszenie i opuszczanie ładunków, równomiernie obciążających cały podest, jak np. palet. Do typowych zastosowań należy np. podawanie i układanie części maszyn przetwórczych, montaż szafek elektrycznych, konserwacja maszyn itp. Podnośniki podestowe są przeznaczone do pracy na płaskiej, twardej podstawie lub podłożu. Mogą być posadowione na podłożu lub schowane w otworze w podłożu. Mogą być także ustawione na podwoziu kołowym. Podłoże musi posiadać wystarczającą nośność do utrzymania ciężaru podnośnika podestowego razem z ładunkiem. W przypadku podnośników podestowych przeznaczonych do pracy w jednym miejscu, zaleca się ich przytwierdzenie do podłoża w celu uniknięcia przypadkowych przesunięć spowodowanych uderzeniem pojazdu przemysłowego. W określonych warunkach, np. gdy podnośnik posiada funkcję pochylni lub jest przeznaczony dla ładunków poziomych lub niewspółśrodkowych, konieczne jest przytwierdzenie podnośnika podestowego do podłoża w celu zapewnienia jego stabilności. Odpowiednie zastosowanie i informacje o ładunku są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji oraz zawarte w normie EN Copyright

19 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Przenośniki magazynowe Ręczne wózki robocze i przenośniki magazynowe EdmoLift są zaprojektowane jako narzędzia pracy do wygodnego i wydajnego przemieszczania, z ładunkiem lub bez, pomiędzy różnymi stanowiskami roboczymi w pomieszczeniach, w zwykłych warunkach przemysłowych i magazynowych pod względem temperatury, wilgotności i oświetlenia. Do typowych zastosowań należy wymiana narzędzi, montaż, konserwacja i naprawa maszyn i szafek sterowniczych, podawanie i układanie części maszyn przetwórczych i praca na powierzchniach magazynowych. Podczas przemieszczania podnośnika pomiędzy stanowiskami roboczymi, ładunek powinien zawsze znajdować się w pozycji dolnej. Odpowiednie zastosowanie i informacje o ładunku są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji oraz zawarte w normie EN 1757pt.1. 4 Podesty uchylnopodnośne, podnośniki magazynowe i pochylnie. Podesty uchylnopodnośne, podnośniki magazynowe i pochylnie EdmoLift mogą być stosowane do szerokiego zakresu zadań. Podstawowym zadaniem podestów uchylnopodnośnych jest podnoszenie, opuszczanie i nachylanie ładunków, równomiernie obciążających cały podest, jak np. Europalet, palet dwuwejściowych i skrzyniopalet. Pochylnie są przeznaczone do nachylania ładunków. Do typowych zastosowań podestów uchylnopodnośnych, podnośników magazynowych i pochylni należy układanie części maszyn przetwórczych, montaż szafek elektrycznych, przenoszenie części w przemyśle samochodowym itp. Urządzenia te umożliwiają nachylanie podestu oraz ładunku. Oprócz zwiększonej wydajności produkcji, urządzenia ułatwiają pracę i zapewniają operatorom odpowiednią wygodę i ergonomię. Przy przechylaniu istnieje niebezpieczeństwo przesunięcia i upadku ładunku (np. palety, kontenera, skrzyniopalety), co może spowodować obrażenia personelu lub uszkodzenia ładunku. Jest zatem niezwykle ważne, aby tak ustawić podest uchylnopodnośny/podnośnik magazynowy/pochylnię, aby przy ewentualnym upadku/przesunięciu podczas pochylania nikt nie odniósł obrażeń. Ponadto, przechylanie powinno być wykonywane wyłącznie w sposób zapewniający bezpieczeństwo ładunkowi, a użyta podstawa powinna być odpowiednio przystosowana do przenoszonego ładunku. Do typowych akcesoriów należą ograniczniki ładunku, zapobiegające zsunięciu ładunku z podestu podczas nachylania. Podesty uchylnopodnośne, podnośniki magazynowe i pochylnie są przeznaczone do pracy na płaskiej, twardej podstawie lub podłożu. Podłoże musi posiadać wystarczającą nośność do utrzymania ciężaru podestu uchylnopodnośnego/podnośnika magazynowego/pochylni wraz z ładunkiem. W przypadku podestów uchylnopodnośnych i pochylni przeznaczonych do pracy w jednym miejscu, zaleca się ich przytwierdzenie do podłogi w celu uniknięcia przypadkowych przesunięć spowodowanych uderzeniem pojazdu przemysłowego. Przewidziane zastosowania i właściwości ładunku są zgodne z treścią dokumentu Deklaracji Zgodności UE 5 Instrukcje recyclingu Produkowane przez nas podnośniki podestowe są wykonane z materiałów wtórnych lub z materiałów podlegających recyclingowi. Wyspecjalizowane firmy zajmują się zużytymi podnośnikami podestowymi, ich demontażem i ponownym, właściwym zastosowaniem materiałów. Copyright

20 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli podnośników podestowych Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. Zgodnie z normą EN 16570, podstawowe wymagania stanowią: 100% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. lub 50% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie długości podestu. lub 33% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie szerokości podestu. Maksymalne dopuszczalne siły poziome: 10% nośności znamionowej (maksymalnej), działającej poziomo, na poziomie podestu. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest zmierzyć działanie sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. W przypadku uzgodnienia innego rozmieszczenia obciążenia, należy sprawdzić dane w dokumentacji zamówienia. Intensywne użytkowanie, wysoka prędkość, trudne warunki otoczenia i praca wielozmianowa może wymagać dopasowania mocniejszych elementów, jak np. łożysk bardziej wytrzymałych, niż zastosowane w wersji standardowej. Dokumentacja zamówienia i Deklaracja Zgodności UE zawierają dane techniczne każdego podnośnika podestowego. 20 Copyright

21 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli podestów uchylnopodnośnych Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. Zgodnie z normą SSEN 1570, podstawowe wymagania stanowią: 100% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. lub 50% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie długości podestu. lub 33% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie szerokości podestu. B/2 l ll lll 1/1 L 1/2 L/2 1/3 L Copyright

22 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Środek ciężkości Maksymalne dopuszczalne siły poziome: 10% nośności znamionowej (maksymalnej), działającej poziomo, na poziomie podestu. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest ocenić działanie istniejących sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. Jako że podesty uchylnopodnośne są przeznaczone do nachylania ładunków, należy też zwrócić uwagę na środek ciężkości w związku z wysokością ładunku ustawionego na podeście. Zobacz poniższy rysunek, na którym zaznaczona jest maksymalna wysokość środka ciężkości. Poniższa tabela przedstawia największą dopuszczalną wysokość środka ciężkości przy opuszczaniu do maksymalnego kąta nachylenia UWAGA! Zakłada się, że podest uchylnopodnośny jest bezpiecznie posadowiony na podłożu zgodnie z instrukcją na stronie 41. Dane techniczne każdego z podnośników znajdują się w specyfikacji zamówienia oraz w Deklaracji Zgodności UE. 1/1 h1 h2 1/3 h3 Tp 1/2 Tp Tp l ll lll Model Maks. nośność h1(mm) h2(mm) h3(mm) (Kg) AL ALT ALT ART ART ART ALT 1500 U ALT 1500 UE ALT 1500 GB ART 1500 GV ALT ALT 3000 U ALT 3000 UE ALT 3000 GB Uwaga! Zakłada się, że ładunek jest umieszczony stabilnie i bezpiecznie. Copyright

23 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli podnośników magazynowych Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. Zgodnie z normą SSEN 1570, podstawowe wymagania stanowią: 100% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. lub 50% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie długości podestu. lub 33% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie szerokości podestu. 1/1 1/2 1/3 Maksymalne dopuszczalne siły poziome: 10% nośności znamionowej (maksymalnej), działającej poziomo, na poziomie podestu. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest zmierzyć działanie sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. W przypadku uzgodnienia innego rozmieszczenia obciążenia, należy sprawdzić dane w dokumentacji zamówienia. Intensywne użytkowanie, wysoka prędkość, trudne warunki otoczenia i praca wielozmianowa może wymagać dopasowania mocniejszych elementów, jak np. łożysk bardziej wytrzymałych, niż zastosowane w wersji standardowej. Dokumentacja zamówienia i Deklaracja Zgodności UE zawierają dane techniczne każdego podnośnika. Copyright

24 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli podnośników magazynowych Typ Nośność kg Widły mm Przesuw podnośnika mm Min. wys. mm Maks. wys. mm TSL 1002 TSE 1002 TSLN 1002 TSL x x x x Typ TSL 1002 TSE 1002 TSLN 1002 TSL 1502 Długość całk. mm Szerokość całk. mm Czas podnoszenia s Silnik kw 0,75 0,75 0, Masa kg Typ Kolumna TSL Nośność kg Przesuw podnośnika mm Mocowanie do podłoża Moment dokręcania przy montażu akcesoriów xM12 81 Nm Typ Kolumna TSL Czas podnoszenia s Silnik kw Waga kg Copyright

25 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli Pochylnia Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. Zgodnie z normą SSEN 1570, podstawowe wymagania stanowią: 100% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. lub 50% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie długości podestu. lub 33% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie szerokości podestu. 1/1 1/2 1/3 Maksymalne dopuszczalne siły poziome: 10% nośności znamionowej (maksymalnej), działającej poziomo, na poziomie podestu. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest zmierzyć działanie sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. W przypadku uzgodnienia innego rozmieszczenia obciążenia, należy sprawdzić dane w dokumentacji zamówienia. Intensywne użytkowanie, wysoka prędkość, trudne warunki otoczenia i praca wielozmianowa może wymagać dopasowania mocniejszych elementów, jak np. łożysk bardziej wytrzymałych, niż zastosowane w wersji standardowej. Dokumentacja zamówienia i Deklaracja Zgodności UE zawierają dane techniczne każdego podnośnika. Copyright

26 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli przenośników magazynowych TZ/EZ Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. Zgodnie z normą SSEN 1570, podstawowe wymagania stanowią: 100% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. lub 50% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie długości podestu. lub 33% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie szerokości podestu. 1/1 1/2 1/3 Maksymalne dopuszczalne siły poziome: 10% nośności znamionowej (maksymalnej), działającej poziomo, na poziomie podestu. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest zmierzyć działanie sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. W przypadku uzgodnienia innego rozmieszczenia obciążenia, należy sprawdzić dane w dokumentacji zamówienia. Intensywne użytkowanie, wysoka prędkość, trudne warunki otoczenia i praca wielozmianowa może wymagać dopasowania mocniejszych elementów, jak np. łożysk bardziej wytrzymałych, niż zastosowane w wersji standardowej. Dokumentacja zamówienia i Deklaracja Zgodności UE zawierają dane techniczne każdego podnośnika. Typ CZ 153 CZ 303 CZ 503 CZD 203 TZ 303 TZ 503 TZ 503B TZ 1000B TZD 203 TZD 203B TZD 400B EZ Nośność kg Podest mm 900x x x x x x x x x x x x800 Min. wys. mm Maks. wys. mm Copyright Długość całk. mm Szerokość całk. mm Działanie 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC Pompa nożna Pompa nożna Pompa nożna 12V DC 12V DC Pompa nożna 12V DC 12V DC Masa kg

27 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowego modelu ręcznego wózka roboczego WP Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu.. Zauważ, że maks. ładowność dotyczy ładunku równomiernie rozłożonego na całym podeście przy podstawowym działaniu każdego modelu ręcznego wózka roboczego. Rzeczywista możliwość pracy z akcesoriami jest wyszczególniona oddzielnie dla każdego z akcesoriów, w tabeli na następnej stronie. Jeżeli to kupujący dodaje akcesoria, może być konieczne założenie nowej tabliczki masy na ręcznym wózku. Zgodnie z normą dla wózków roboczych EN 17571, podstawowe wymagania są następujące: * 100% nośności znamionowej ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu/części dodatkowej. * Środek ciężkości powinien pokrywać się ze środkiem podestu/części dodatkowej * Nie jest dopuszczalne stosowanie sił poziomych. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest ocenić działanie istniejących sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. Dla wszelkich pozostałych rodzajów ładunku, należy sprawdzić tabliczkę rozkładu ładunku na wózku roboczym. G = Środek ciężkości H = Maks. wys. podestu Q = Maks. dopuszczalna ładowność (nośność) D = Maks. środek ciężkości Odległość od masztu do podestu/części dodatkowej D nie może przekraczać połowy długości podestu. W celu sprawdzenia możliwości przenoszenia specyficznych ładunków, nie spełniających kryteriów standardowych, prosimy o skontaktowanie się z firmą EdmoLift. Copyright

28 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli ręcznych wózków roboczych WP Typ Nośność kg Maks. wysokość wysokość mm Min. mm Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Podest WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 39 WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 39 WP 85 EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 42 WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 42 WP 105 EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 45 WP 105L x V/7,2Ah 1,5A/230V 44 WP 105L EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 45 WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 43 WP 155 EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 45 WP 155L x V/7,2Ah 1,5A/230V 44 WP 155L EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 49 WP x V/12Ah 1,5A/230V 64 WP X mm Akumulatora Ładowarka Masa kg 28 Copyright

29 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Instrukcje bezpieczeństwa dla podnośników EdmoLift Uwaga! Urządzenia EdmoLift powinny być obsługiwane wyłącznie przez upoważnione i właściwie przeszkolone osoby. Pamiętaj, że jako operator jesteś odpowiedzialny za zapobieganie wypadkom! Używaj podnośnika wyłącznie do celów, dla których został on zaprojektowany Urządzenia EdmoLift powinny być obsługiwane bezpiecznie, uważnie i z koncentracją. Nie przeciążaj urządzeń EdmoLift. Aby ustawić stabilnie ładunek, staraj się umieścić go na środku podestu. Unikaj nakładania ładunków, których wymiary nie pozwalają na zmieszczenie ich w całości na podeście. Upewnij się, czy ładunek jest ustawiony stabilnie w razie potrzeby zabezpiecz go. Urządzenia EdmoLift nie mogą być stosowane do przenoszenia wolno wiszących ładunków. Podczas pracy noś bezpieczne obuwie, a jeżeli zadania tego wymagają, także gogle zabezpieczające i kombinezon. Należy zastosować się do odnośnych przepisów bezpiecznego użytkowania. Stosowanie odnośnych przepisów montażu jest obowiązkowe. Kontrole, serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo. W przypadku wykrycia awarii, powiadom kierownika prac. Nie używaj urządzenia przed usunięciem awarii. Przed użyciem sprawdź, czy napięcie znamionowe podnośnika jest zgodne z napięciem sieciowym, oraz czy urządzenie posiada właściwe okablowanie i wyłączniki zabezpieczające. Operator powinien widzieć bez przeszkód niebezpieczne części podestu i ładunku, przez cały czas ruchu pionowego. Aby zapewnić w pełni bezpieczne warunki działania, urządzenie może wymagać więcej niż jednego mechanizmu wyłącznika bezpieczeństwa. Uważaj, aby nie wkładać rąk, ramion, stóp, ani żadnej innej części ciała ani przedmiotu do urządzenia, kiedy podest jest podniesiony. Jeżeli pod podestem znajdują się osoby lub przeszkody, nie obniżaj podestu. Nigdy nie przemieszczaj wózka z podniesionym ładunkiem. Istnieje ryzyko przewrócenia! Jeżeli nie zostało to wyraźnie dozwolone, zabrania się wchodzenia i przebywania wszelkim osobom na obszarze pracy przenośnika, ani na ładunku. Nie pozwalaj na kontakt części ruchomych z pobliskimi obiektami. Normy EN 294, 349 i 811 zawierają ogólne wytyczne dla bezpieczeństwa. Nie używaj urządzeń EdmoLift zamiast podnośnika do podnoszenia np. pojazdów. Urządzenie powinno być zamontowane w taki sposób, aby żaden hałas od niego pochodzący nie był wzmocniony. Upewnij się, że podnośnik jest używany na stałym, poziomym i płaskim podłożu i jest dobrze osadzony za pomocą śrub lub podobnych narzędzi. Podnośniki z przechyłem powinny być bezwzględnie przytwierdzone do podłoża. Urządzeń wyposażonych w kółka transportowe nie należy stosować na powierzchni, której nachylenie przekracza 2%. Przed pozostawieniem urządzeń bez dozoru oraz przed załadowaniem i rozładowaniem upewnij się, czy hamulce są zablokowane w celu uniknięcia niezamierzonych przesunięć. Do załadowania i rozładowania urządzeń EdmoLift zawsze używaj bezpiecznych urządzeń dźwigowych o wystarczającej ładowności. Jeżeli używasz wózka widłowego lub pojazdu przemysłowego do ładowania, miejsce załadunku powinno posiadać zabezpieczenie przed ruchem podnośnika. Jeżeli pracujesz blisko maszyn, uważaj na miejsca niebezpieczne, w których występuje zagrożenie uwięźnięcia. Copyright

30 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Nie używaj urządzeń EdmoLift jako blatów do spawania, chyba że zostały one do tego celu specjalnie przystosowane. Unikaj kontaktu urządzenia z żywnością. Nie obsługuj urządzenia w otoczeniu potencjalnie zagrożonym wybuchem. Urządzenia EdmoLift nie są zaizolowane przed napięciem elektrycznym i nie dają żadnej osłony w przypadku zetknięcia z odsłoniętymi przewodami lub obiektami pod napięciem. Zachowaj bezpieczną odległość od odsłoniętych przewodów lub obiektów pod napięciem Spawanie lub szlifowanie powierzchni może spowodować wydzielanie szkodliwych dla zdrowia gazów lub zanieczyszczeń. Stosuj odpowiednie zabezpieczenia i metody pracy Nigdy nie dokonuj zmian ani modyfikacji w częściach urządzenia istotnych dla jego bezpieczeństwa i stabilności. Jako części zamienne należy stosować wyłącznie oryginalne części EdmoLift. W przeciwnym przypadku, zobowiązania gwarancyjne producenta zostaną unieważnione. Podnośniki z podestami pochylanymi wymagają szczególnej uwagi w zakresie wymiarów i położenia ładunku, aby uniknąć utraty stabilności ładunku i podnośnika. Jeżeli maszyna pracuje w miejscu publicznym, a szczególnie, jeżeli w pobliże pracującej maszyny mogą dostać się dzieci, operator powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, zamykające dostęp do strefy niebezpiecznej. Przy obsłudze w szczególnych warunkach, zalecamy wykonanie analizy ryzyka zgodnie z Dyrektywą Maszynową. Zwykle nie jest dozwolony przewóz osób na podestach urządzeń EdmoLift, ani ich obecność na podeście, kiedy znajduje się on w położeniu górnym. Urządzenie umożliwia przemieszczanie osób na podeście tylko wtedy, kiedy jest to wyraźnie i widocznie określone na oznakowaniu. Nie używać urządzeń z zasilaniem akumulatorowym podczas ładowania akumulatorów. Zużyte akumulatory powinny być traktowane jako odpady szkodliwe dla środowiska i jako takie, składowane w odpowiednich warunkach. Podczas kontroli, prac naprawczych i serwisowych, w obszarze ładowania nie powinien znajdować się żaden ładunek. Zablokuj mechanizm dźwigający za pomocą wsporników zabezpieczających. Zetknięcie skóry z olejem hydraulicznym może spowodować reakcje alergiczne. Używaj odpowiednich ograniczników ładunku, właściwych dla każdego towaru i wielkości ładunku. Jeżeli na podeście dopuszcza się przewóz lub przebywanie osób: Nie próbuj schodzić z podniesionego podestu! Nie włączaj podnośnika, jeżeli barierka na podeście nie jest bezpiecznie przytwierdzona, a bramka zamknięta! Nie siadaj ani nie wchodź na barierkę! Zawsze stój obiema nogami na podeście! Dla bezpieczeństwa i wydajności pracy oraz trwałości urządzenia, najważniejsze są: odpowiednie zastosowanie, przeglądy, konserwacja i obsługa. Podnośniki z pochylnią Podesty uchylnopodnośne UWAGA! Krawędź podestów uchylnopodnośnych U, UE i GB nie posiada ramy zabezpieczającej. Jeżeli położenie urządzenia nie zapewnia bezpieczeństwa, mogą być potrzebne inne środki ochronne, jak np. oznakowanie lub zamówienie dodatkowej części EdmoLift Składana krawędź ładowna, wiązka światła lub przełącznik krańowy opóźnienia czasu. Przeprowadź analizę ryzyka i skonsultuj się z przedstawicielem EdmoLift w sprawie doboru odpowiednich działań, dostosowanych do użycia urządzenia i warunków. 30 Copyright

31 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Przy odbiorze Dostarczane urządzenie jest w pełni przetestowane. Maszyna posiada płyn hydrauliczny. Standardowo, płyn ten to olej hydrauliczny zgodny z ISO 32. W przypadku innych płynów, sprawdź specyfikację zamówienia. W standardowym zestawie, układ elektryczny jest zasilany prądem 3fazowym 400 V, 50 Hz. Urządzenie nie posiada przewodu zerowego. System sterowania (szafka kontrolna, rama zabezpieczająca, zawór elektromagnetyczny, wyłączniki krańcowe, itp.) działa przy napięciu 24 V pr. st. Obwód sterowania jest zasilany z szafki elektrycznej (w zestawie) i zawiera: transformator, prostownik, stycznik silnika, płytkę drukowaną, wyłączniki zabezpieczające obwodu sterowania i przyłącza. Dodatkowe przyłącza, np. dla wyłączników krańcowych itp., także wchodzą w skład zestawu. Podnośniki są malowane na kolory: Niebieski = RAL 5005 Żółty/pomarańczowy = RAL Naklejki Regularnie sprawdzaj, czy naklejki na podnośniku nie uległy uszkodzeniu, czy są w pełni czytelne i czy zawierają tekst w odpowiednim języku.należy wymienić uszkodzone i nieczytelne naklejki. Znak Instrukcja operatora jest dołączony do niniejszej instrukcji. Znak ten zawiera informację, że urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników oraz oznaczenie maksymalnej ładowności znamionowej. Podczas montażu podnośnika, należy umieścić tę informację przy stanowisku obsługi. 3 Naklejki i oznaczenia W szczególnych przypadkach, dopuszcza się inne miejsca dla naklejek. Do niektórych akcesoriów lub części dodatkowych mogą być także dołączone naklejki. Umieść tabliczkę operatora na stanowisku obsługi. Copyright

32 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Naklejki na podnośnikach podestowych 1 Naklejka maks. ładowności, 2 szt Naklejka EdmoLift 2 szt. Naklejka serwisu i konserwacji, 2 szt. Naklejka ostrzegawcza, 2 szt Oznaczenie maszyny, 1 szt. 3 Naklejki na podestach uchylnopodnośnych Naklejka maks. ładowności, 2 szt. Naklejka EdmoLift 2 szt. Naklejka serwisu i konserwacji, 2 szt. Naklejka ostrzegawcza, 1 szt. Oznaczenie maszyny, 1 szt Naklejki na pochylniach Naklejka maks. ładowności, 2 szt. Naklejka EdmoLift 2 szt. Naklejka ostrzegawcza, 1 szt. Oznaczenie maszyny, 1 szt Copyright

33 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Naklejki na podnośnikach magazynowych Naklejka maks. ładowności, 2 szt. Naklejka EdmoLift 2 szt. Naklejka ostrzegawcza, 1 szt. Oznaczenie maszyny, 1 szt Naklejki na ręcznych wózkach roboczych WP 1 Naklejka maks. ładowności, 2 szt Naklejka EdmoLift 2 szt. Naklejka ostrzegawcza, 2 szt. Oznaczenie maszyny, 1 szt. Oznaczenie użytkownika, 1 szt Naklejki na przenośnikach magazynowych TZ/EZ Naklejka maks. ładowności, 2 szt. Naklejka EdmoLift 3 szt. Naklejka ostrzegawcza, 2 szt. Oznaczenie maszyny, 1 szt. Oznaczenie użytkownika, 1 szt Copyright

34 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Obsługa podnośnika podestowego, podestu uchylnopodnośnego, podnośnika magazynowego i pochylni Układ hydrauliczny jest podłączony do sieci elektrycznej. Sprawdź, czy napięcie zasilacza jest zgodne z napięciem sieciowym. Podczas obsługi podnośnika panel kontrolny powinien być ustawiony tak, aby nie zasłaniać operatorowi podnośnika i ładunku. UWAGA! Zabrania się przebywania i wchodzenia osób na obszar roboczy w pobliżu podnośnika, a także w miejsca, w których zachodzi niebezpieczeństwo upadku ładunku podczas przechylania. Zabrania się używania urządzeń EdmoLift osobom nieupoważnionym. Urządzenia EdmoLift powinny być obsługiwane bezpiecznie, uważnie i z koncentracją! Funkcje kontrolne UP, DOWN i TILT (góra, dół i nachylenie) są sterowane z zabezpieczeniem typu deadman, tzn. po zwolnieniu właściwego przycisku maszyna przerywa ruch na osiągniętej pozycji. Po zakończeniu pracy, podest powinien być obniżony do skrajnej pozycji dolnej, a maszyna odłączona od zasilania sieciowego wyłącznikiem sieciowym. Jeżeli zachodzi jakiekolwiek ryzyko użycia maszyny przez osoby nieupoważnione, należy zablokować wyłącznik w pozycji OFF. Można także zablokować układ sterowania. 2 Obniżanie podnośnika Upewnij się, czy obniżanie podnośnika nie stwarza niebezpieczeństwa dla osób ani przedmiotów. Sprawdź, czy podczas opuszczania podestu nie uderzy on w przeszkody. 3 Funkcje bezpieczeństwa Na początku każdej zmiany roboczej należy sprawdzić działanie ramy zabezpieczającej. W razie, gdy rama zabezpieczająca została aktywowana, konieczne jest znalezienie i usunięcie przyczyny zatrzymania maszyny. Przed rozpoczęciem ponownego obniżania podestu, naciśnij krótko przycisk UP (reset) UWAGA! Krawędź podestów uchylnopodnośnych U nie posiada ramy zabezpieczającej. Podest posiada otwory przeznaczone do zamocowania ograniczników ładunku Podnośniki EdmoLift z systemem hydraulicznym Typu II są wyposażone w elektrycznie sterowane zawory bezpieczeństwa połączone z cylindrami. Zawory te są otwierane jednocześnie z zaworem opuszczania podczas obniżania podnośnika. Elektrycznie sterowane zawory bezpieczeństwa zapobiegają opuszczeniu podestu, umożliwiając taki ruch tylko po naciśnięciu przycisku DOWN. Blok zaworów w zasilaczu zawiera zawór sterowania przepływem z wyrównaniem ciśnienia, umożliwiający dopasowanie prędkości opuszczania. Maksymalna dopuszczalna prędkość opuszczania i prędkość promienia podestu podczas nachylania wynosi 100 mm/sek. Na skrzynce kontrolnej umieszczony jest przycisk zatrzymania awaryjnego, który po uaktywnieniu pozostaje wciśnięty. Wciśnięcie przycisku zatrzymania awaryjnego powoduje zatrzymania wszelkich ruchów sterowanych elektronicznie. Po ustaleniu powodu uaktywnienia przycisku zatrzymania awaryjnego i po przywróceniu bezpiecznych warunków pracy, przekręć przycisk Stop zgodnie z ruchem wskazówek zegara, umożliwiając zwolnienie przycisku i zwolnienie zatrzymania. Aby zapewnić w pełni bezpieczne warunki działania, urządzenie może wymagać więcej niż jednego mechanizmu wyłącznika bezpieczeństwa. 34 Copyright

35 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Czynności po użyciu Podesty mogą być pozostawione w położeniu górnym pod warunkiem, że nie utrudnia to pracy i nie powoduje niebezpieczeństwa. Zaleca się więc, aby po ukończeniu pracy opuścić podest do pozycji dolnej. Wysokość podniesionego podestu może ulec zmianie z następujących powodów: Zmiana objętości oleju spowodowana zmianą temperatury zewnętrznej. Ubytki w zaworach, przewodach lub przyłączach. Wyciek z cylindra Jeżeli zachodzi jakiekolwiek ryzyko użycia maszyny przez osoby nieupoważnione, należy zablokować wyłącznik w pozycji OFF. Układ sterowania może być zamykany na kłódkę. Jednostka sterowania 2. Zatrzymanie awaryjne Urządzenia EdmoLift są wyposażone w przycisk zatrzymania awaryjnego, umieszczony na panelu kontrolnym. Dodatkowo, istnieje możliwość zamówienia innych układów zatrzymania awaryjnego, łatwo dostępnych z innych miejsc. Wciśnięcie przycisku zatrzymania awaryjnego powoduje zatrzymanie wszelkich ruchów sterowanych elektronicznie. Przycisk zatrzymania awaryjnego jest czerwony, umieszczony w widocznym miejscu. Po ustaleniu powodu uaktywnienia przycisku zatrzymania awaryjnego i po przywróceniu bezpiecznych warunków pracy, przekręć przycisk Stop zgodnie z ruchem wskazówek zegara, umożliwiając zwolnienie przycisku i zwolnienie zatrzymania. 3. Podesty uchylnopodnośne Podczas rozpoczęcia podnoszenia z pozycji dolnej, podest zachowuje ten sam kąt nachylenia, jaki miał podczas ostatniego ruchu obniżającego. Może być zatem konieczne ustawienie początkowe podestu na 0, w celu uniknięcia niepotrzebnych przechyleń po rozpoczęciu pracy. 5 UWAGA! Podest może poruszać się na boki w zasięgu do 440 mm, zależnie od toru przesuwu podnośnika UP (W GÓRĘ) DOWN (W DÓŁ) TILT DOWN (PRZECHYL TILT UP (PRZECHYL W W DÓŁ) Copyright GÓRĘ) Zatrzymanie awaryjne 35

36 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Przechylenia Zatrzymanie awaryjne UP (W GÓRĘ) DOWN (W DÓŁ) DOWN (W DÓŁ) UP (W GÓRĘ) 5 Podnośnik magazynowy Zatrzymanie awaryjne 1 2 UP (W GÓRĘ) DOWN (W DÓŁ) Nachylenie 1 Nachylenie 2 6 Podnośnik podestowy Zatrzymanie awaryjne UP (W GÓRĘ) DOWN (W DÓŁ) 36 Copyright

37 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Obsługa ręcznego wózka roboczego WP EdmoLift 1. Podnoszenie ładunku Jednostka kontrolna służy do sterowania podnoszeniem i obniżaniem za pomocą operacji deadman. Panel jest połączony z maszyną spiralnym przewodem i kiedy nie jest używany, powinien być odwieszony na uchwycie maszyny. W celu zapewnienia komfortu, uchwyt został zaprojektowany dla różnych ustawień rąk i posiada regulację wysokości (oprócz WP 200). UP (W GÓRĘ) DOWN (W DÓŁ) 2. Obniżanie ładunku Upewnij się, że obniżenie ładunku nie stwarza ryzyka dla zdrowia osób. Zwróć szczególną uwagę, aby na torze przenoszenia ładunku nie znajdowały się przeszkody, o które mógłby on zahaczyć. 3. Funkcje bezpieczeństwa Tylne koła są wyposażone w hamulce postojowe, zapobiegające przypadkowym przemieszczeniom. Elektroniczne urządzenie przeciwprzeciążeniowe, wbudowane w konstrukcję maszyny, zapobiega podnoszeniu ładunków o zbyt dużej masie. Urządzenie składa się z wyłącznika krańcowego, kontrolującego napięcie łańcucha. Elektroniczne zabezpieczenie silnika zapobiega przeciążeniu silnika, np. przy przeładowaniu lub przy zbyt długim działaniu. 4. Czynności po zastosowaniu Po zakończeniu pracy, urządzenie powinno być obniżone do skrajnej pozycji dolnej, a maszyna odłączona od zasilania sieciowego wyłącznikiem sieciowym. Podłącz przewód ładowarki do zasilania sieciowego 220/240 V pr. przem. Dobrze naładowane akumulatory umożliwiają wydajną pracę maszyny podczas całej zmiany roboczej. Jeżeli zachodzi jakiekolwiek ryzyko użycia maszyny przez osoby nieupoważnione, należy ją umieścić tak, aby zablokować dostęp osób trzecich lub przymocować maszynę do budynku albo innego obiektu za pomocą łańcucha, kabla metalowego lub innego zamknięcia (nie wchodzi w skład zestawu.) 5 Przenośnik magazynowy EdmoLift TZ P rzewód ładowarki: Wtyczka ładowarki podłączana jest do gniazdka 220/240V pr. przem. Ładowarka automatycznie steruje przepływem prądu i wyłącza się automatycznie po całkowitym naładowaniu akumulatorów. Akumulatory AccuCF nie wymagają konserwacji. Są kompaktowe, zamknięte w obudowie i nie wymagają kontroli ani uzupełniania wodą. Należy uważać, aby akumulatory były czyste i suche. Należy ładować akumulatory tak często, jak jest to możliwe. Zaleca się ładowanie akumulatorów po każdej zmianie roboczej. Podnoszenie podestu Aby podnieść podest, przytrzymaj przycisk. Zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie podnoszenia. Obniżanie podestu Upewnij się, czy obniżanie podestu nie stwarza niebezpieczeństwa dla osób ani przedmiotów. Zwróć szczególną uwagę na niebezpieczeństwo zakleszczenia się podestu ponad obiektami. Naciśnięcie uchwytu obniżania powoduje rozpoczęcie obniżania, poprzez otwarcie zaworu obniżania za pomocą przewodu. Copyright

38 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Montaż podnośnika podestowego, podestu uchylnopodnośnego, podnośnika magazynowego i pochylni Przez cały czas pracy pod podestem wsporniki serwisowe (blokady do konserwacji) powinny być założone. Należy przestrzegać odnośnych przepisów bezpiecznego użytkowania, budowlanych i montażowych. Montaż instalacji elektrycznej powinien być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Montaż elementów mechanicznych należy powierzyć kompetentnym technikom. Zamontować główny wyłącznik zasilania sieciowego w ten sposób, aby podczas obsługi był łatwo dostępny dla operatora. Sprawdzić, czy napięcie podnośnika odpowiada zasilaniu elektrycznemu, oraz czy zastosowane przewody zasilania i wyłączniki zabezpieczające odpowiadają parametrom zasilania. Panel kontrolny powinien zawierać przycisk wyłącznika awaryjnego. Urządzenie może wymagać instalacji innych wyłączników awaryjnych w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi na obszarze roboczym. Jeżeli panel kontrolny znajduje się na podeście, podnośnik powinien być wyposażony w co najmniej jeden dodatkowy wyłącznik awaryjny. Instalacja dodatkowego panelu kontrolnego wymaga połączenia przewodami szeregowymi z pierwszym panelem. Do połączenia jest potrzebny przewód 5 żyłowy. UWAGA! Podczas prac montażowych na podeście nie może znajdować się ładunek. Rozpakowanie Sprawdź, czy maszyna nie została uszkodzona podczas transportu. Przewód elektryczny ( test tail ) do podłączenia tymczasowego znajduje się przy zasilaczu. Nie podnosić ramy bezpieczeństwa. Może to spowodować uszkodzenie i problemy w działaniu. (Podnośnik może być unoszony, ale nie obniżany.) Podłącz wtyczkę głównego zasilania do sieci. Główny przewód zasilania sieciowego składa się z 4 żył: 3 faz (czarna, niebieska, brązowa) i uziemienia (zielonożółta.) Zwykle nie używa się żyły zerowej. Dostarczany zestaw nie obejmuje zwykle gniazda CEE, osłony silnika i wyłącznika zasilania. Włącz zasilanie. Jeżeli silnik się uruchamia, ale podest się nie podnosi, zamień dwie fazy. Silnik nie powinien obracać się w odwrotnym kierunku zbyt długo, jako że może to spowodować uszkodzenie pompy. 38 Copyright

39 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Prąd znamionowy. Sprawdź typ zasilacza, napięcie i moc znamionową silnika. kw = Moc znamionowa silnika In = Prąd znamionowy A = bezpiecznik zasilania UWAGA! W niektórych typach, jednofazowy zasilacz może wytworzyć większą moc silnika. Bezpiecznik główny 315 ma 230V 125 ma 400V 315 ma 500V Urządzenie trójfazowe kw In A kw In A kw In A H11, H11,2 H24 H34 H43 H44 H64 H611 H811 H1111,20,30 H1520,30 H15/50 H20/50 H23/50 H30/ H44 HC44 HC24 TILT H44 TILT HC44TILT Bezpiecznik główny 1 A 115V/50Hz 1 A 115V/60Hz 315 ma 230V urządzenie jednofazowe kw In A kw In A kw In A HE11, HE11,2 HE21 HE24 HE34 HE44 HE411 HE11, HE11.2 HE21, HE24, HE33 HE34, HE44, HE64, HE HE44 HCE44 HCE24 TILT HE44 TILT HCE44 TILT Change voltage from 400V 3phase to 230V 3phase 400V AC 230V AC Zmień napięcie z 3fazowego 400V na 3fazowe 230V. Przy zmianie z 400V na 230V, przełóż pomarańczową żyłę do L3, a niebieską do LC. Należy wymienić oba bezpieczniki na 315 ma Inert. Copyright

40 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Zakładanie wspornika serwisowego (blokady do konserwacji) na podnośniku. Podczas wykonywania wszelkich prac pod podnośnikiem lub w jego bezpośredniej bliskości należy założyć wsporniki serwisowe (blokady do konserwacji). Dotyczy to prac montażowych, konserwacji, kontroli oraz napraw. W przypadku, jeżeli podnośnik posiada więcej niż jedną parę wysięgników, należy założyć wsporniki serwisowe po obu stronach. Podnośnik podestowy Podesty uchylnopodnośne Blokady po obu stronach Bolec montażowy do otworu. Wciśnij Zwolnij ciśnienie, obniżanie i przechylanie 40 Copyright

41 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Przechylenia Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Pociągnij do góry za bolec końcowy Przeciągnij bolec końcowy do pozycji bolca Rozładuj pochylnię Przenośniki magazynowe TZ/EZ Rama bezpieczeństwa Regulacja wyłącznika ramy bezpieczeństwa 0.51 mm Copyright

42 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Mocowanie dolne podestu uchylnopodnośnego Wszystkie modele podnośników uchylnopodnośnych EdmoLift należy koniecznie przytwierdzić do podłoża. Mocowanie podestu uchylnopodnośnego. Wszystkie modele podestów uchylnopodnośnych EdmoLift należy koniecznie przytwierdzić do podłoża za pomocą śrub/kołków rozporowych lub podobnych mocowań. Ze względu na zasięg ruchów podestu, podest uchylnopodnośny należy umieścić na powierzchni podłoża, a nie w otworze. Instalacja: 1. Rama podstawy podestu uchylnopodnośnego nie działa jak standardowa rama wspierająca. Podłoże powinno być koniecznie płaskie i stabilne, a miejsce montażu, w razie potrzeby, powinno posiadać odpowiednie odprowadzanie wody. Pamiętaj, że podest uchylnopodnośny ma dosyć duży zasięg ruchów i nie dopuszczaj go do zetknięcia z innymi narzędziami pracy, ciągami transportowymi, maszynami lub ze ścianami. Patrz poniżej: 2. Podnieś podest i zablokuj mechanizm. Patrz rysunek na stronie Ustaw podest uchylnopodnośny w zamierzonym położeniu. Obróć stroną nachylającą do planowanej pozycji pracy z ładunkiem. Patrz rysunek poniżej: 4. Przeprowadź uruchomienie próbne. Jeżeli jest to potrzebne, zmień prędkość obniżania. Maksymalna prędkość obniżania i prędkość peryferyjna podestu nie może przekraczać 100 mm/s przy pełnym obciążeniu. 5. Sprawdź działanie ramy bezpieczeństwa z wszystkich stron. Jeżeli jest to potrzebne, ustaw odpowiednio. 6. Podczas obsługi podestu panel kontrolny powinien być ustawiony tak, aby nie zasłaniać operatorowi1podestu i ładunku. 7. Przytwierdź podestuchylnopodnośny do podłoża za pomocą śrub rozporowych lub podobnych mocowań. Patrz powyżej. 8. Sprawdź, czy wszelkie przewody elektryczne i hydrauliczne są podłączone w taki sposób, że nie zachodzi ryzyko ich uszkodzenia. Zasięg ruchu podestu uchylnopodnośnego Podest uchylnopodnośny posiada dużą strefę ruchu. Należy bezwzględnie tak ustawić podest, aby ani on, ani ładunek nie kolidowały z innymi strefami roboczymi, ciągami transportowymi, maszynami lub elementami konstrukcji budynku. Stanowisko obsługi powinno być tak wybrane, aby w zasięgu ruchu maszyny lub ładunku lub w zasięgu upadku ładunku nie znajdowały się żadne osoby. UWAGA! Podest może poruszać się na boki w zasięgu do 440 mm, zależnie od toru przesuwu podnośnika Typ F = Moment kn Liczba śrub rozporowych AL, ALT, ART AL, ALT ART ALT, ART F F F F 42 Copyright

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi.

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4.1 Podstawowe dane techniczne Wózki przesuwane są z wykorzystaniem wysokowytrzymałych suwaków techno-polimerowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM ANIKOL ul. Podzamcze 2 32-210 Książ Wielki tel/fax: +48 41 383 80 34 PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM Wydanie:1 Maj 2012 Opracowanie: ANIKOL Jarosław Kruczek www.anikol.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL9 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersjach XL) Prędkość: do 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 560 mm Standardowa długość skoku: 650 mm Kolor:

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL11 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersji XL) Prędkość: 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 575 mm Standardowa długość skoku: 635 mm Kolor: wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA Przed użyciem Opisana w tej instrukcji leżanka SPA przystosowana jest do pracy w salonach kosmetycznych oraz gabinetach SPA. Forma, odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 Właściwości: Krótki kabel mocowany do DB5 w celu połączenia z CBD4 za pomocą oddzielnego kabla silnika DESKLINE Maks. siła: 800 N (na nogę) Maks. prędkość: 38 mm/s

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK LA23 DANE TECHNICZNE

SIŁOWNIK LA23 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA23 Właściwości i opcje: Siła pchania: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N lub 900N Siła ciągnięcia: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N lub 900N Kolor obudowy: szary lub czarny Klasa szczelności:

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK LA28 DANE TECHNICZNE

SIŁOWNIK LA28 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA28 Właściwości: Siła: do 3 N (z silnikiem wzmocnionym) Stopień szczelności: IP1 Kabel prosty o dł. 2,3 m z wtyczką jack 6,3 mm (dla siłowników z kontaktronem prosty o dł. 2,3

Bardziej szczegółowo

Framax-uchwyt dźwigowy

Framax-uchwyt dźwigowy 06/2012 Oryginalna instrukcja użytkowania 999230016 pl Zachować do przyszłego użytku Framax-uchwyt dźwigowy Nr. art. 588149000 produkowane od 1998 roku BU 06078 geprüfte Sicherheit Przedstawienie produktu

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE

PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE Jest to prosty i ekonomiczny podnośnik dwukolumnowy, przeznaczony do podnoszenia pojazdów o masie do 3500 kg Wysoka wytrzymałośd kolumn, gwarantująca stabilnośd. Cechy podnośnika:

Bardziej szczegółowo

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 46 GLT 48 Pojemniki wielkogabarytowe 50 VDA-GLT 5 KOLOX 54 KOLOX specjalny 57 PALOX Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 47 Pojemniki wielkogabarytowe VDA-GLT / KOLOX / KOLOX specjalny Składane, do składowania

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI

VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI 10.77T200 TOWER LIFT Tower Lift jest kompaktowym i bardzo nowoczesnym podnośnikiem zapewniającym, dzięki swojej stabilności, bezpieczne przenoszenie pacjentów. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Podnośnik basenowy Handi-Move 3200 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podnośnik basenowy Handi-Move 3200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podnośnik basenowy Handi-Move 3200 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. BEZPIECZEŃSTWO 1. Wyciągnij zaślepkę tulei 2. Sprawdź czy tuleja jest pusta 3. Zanim użyjesz podnośnika basenowego upewnij się czy sworzeń podłogowy

Bardziej szczegółowo