Polish. Instrukcja obsługi produktów EdmoLift

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "85928 - Polish. Instrukcja obsługi produktów EdmoLift"

Transkrypt

1 85928 Polish Instrukcja obsługi produktów EdmoLift

2 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift Podnośnik podestowy Podest uchylnopodnośny Podnośnik magazynowy Pochylnia Ręczny wózek roboczy WP Przenośnik magazynowy TZ/EZ Polish

3 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podnośnik podestowy EdmoLift Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora podnośnika podestowego Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Opuszczanie podnośnika Funkcje bezpieczeństwa Czynności po użyciu Jednostka kontrolna Instalacja Rozpakowanie Podłączenie zasilania Serwisowanie i konserwacja Instalacja wyłącznika barier zabezpieczających Instalacja podnośnika na podłożu lub w zagłębieniu Copyright

4 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podnośnik podestowy EdmoLift Budowa 4350 Układ hydrauliczny 43 Zawory hydrauliczne 4445 Układ elektryczny 43 Schemat elektryczny 4649 Budowa mechaniczna 50 Konserwacja 62, 63 Układ hydrauliczny 62 Układ elektryczny 62 Urządzenia mechaniczne 62 Punkty smarowania 63 Wykrywanie usterek Ryzyko podczas działania Wskazówki opracowywania analizy ryzyka 7375 Akcesoria Ogólne 76 Zwrot gwarancyjny części Copyright

5 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podest uchylnopodnośny EdmoLift Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora podestu uchylnopodnośnego Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Obniżanie podestu uchylnopodnośnego Funkcje bezpieczeństwa Czynności po użyciu Jednostka kontrolna Instalacja Rozpakowanie Podłączenie zasilania Serwisowanie i konserwacja Instalacja wyłącznika barier zabezpieczających Instalacja podestu uchylnopodnośnego na podłożu lub w zagłębieniu Copyright

6 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podest uchylnopodnośny EdmoLift Budowa Układ hydrauliczny Zawory hydrauliczne Układ elektryczny Schemat elektryczny Budowa mechaniczna Konserwacja Układ hydrauliczny Układ elektryczny Urządzenia mechaniczne Punkty smarowania Wykrywanie usterek , Ryzyko podczas działania Wskazówki opracowywania analizy ryzyka 7072 Akcesoria Ogólne Zwrot gwarancyjny części Copyright

7 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podnośnik magazynowy EdmoLift Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora podnośnika magazynowego Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Obniżanie podnośnika magazynowego Funkcje bezpieczeństwa Czynności po użyciu Urządzenie manewrujące Instalacja Rozpakowanie Podłączenie zasilania 31, Copyright

8 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Podnośnik magazynowy EdmoLift Budowa Układ hydrauliczny Zawory hydrauliczne Układ elektryczny Schemat elektryczny Budowa mechaniczna Konserwacja Układ hydrauliczny Układ elektryczny Urządzenia mechaniczne Wykrywanie usterek 4652, Ryzyko podczas działania Wskazówki opracowywania analizy ryzyka 7072 Akcesoria Ogólne Zwrot gwarancyjny części Copyright

9 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Pochylnia EdmoLift Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora pochylni Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Obniżanie pochylni Funkcje bezpieczeństwa Czynności po użyciu Urządzenie manewrujące Instalacja Rozpakowanie Podłączenie zasilania Podparcie pochylni Instalacja wyłącznika barier zabezpieczających Mocowanie dolne pochylni , , 41, Copyright

10 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Pochylnia EdmoLift Budowa Układ hydrauliczny Układ elektryczny Budowa mechaniczna Konserwacja Układ hydrauliczny Układ elektryczny Urządzenia mechaniczne Punkty smarowania 4652, , Wykrywanie usterek Ryzyko podczas działania Akcesoria Wskazówki opracowywania analizy ryzyka Ogólne Zwrot gwarancyjny części Copyright

11 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Ręczny wózek roboczy EdmoLift WP Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora ręcznego wózka roboczego WP Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Dane techniczne ręcznego wózka roboczego WP Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Obniżanie ręcznego wózka roboczego WP Funkcje bezpieczeństwa Czynności po użyciu Urządzenie manewrujące Budowa Budowa mechaniczna Zastosowanie Układ elektryczny Schemat elektryczny , Copyright

12 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Ręczny wózek roboczy EdmoLift WP Konserwacja Układ hydrauliczny Układ elektryczny Wykrywanie usterek Ryzyko podczas działania Akcesoria Wskazówki opracowywania analizy ryzyka Ogólne Zwrot gwarancyjny części Copyright

13 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Przenośnik magazynowy EdmoLift TZ/EZ Wstęp Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów Wymagania prawne Podstawowe wymagania dla operatora przenośnika magazynowego TZ/EZ Szkolenie Instrukcje użytkownika Obszary zastosowania Instrukcje recyclingu Dane techniczne Rozkład ładunku Dane techniczne przenośnika magazynowego TZ/EZ Instrukcje bezpieczeństwa Przy odbiorze Warunki dostawy Naklejki Pozycje naklejek Działanie Opuszczanie przenośnika magazynowego Podnoszenie ładunku Budowa Budowa mechaniczna Układ elektryczny Ładowarka do akumulatora Schemat elektryczny Jednostka hydrauliczna Pompa nożna Zasilanie akumulatorowe Schemat hydrauliczny , Copyright

14 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Konserwacja Układ hydrauliczny Układ elektryczny Urządzenia mechaniczne Wykrywanie usterek Ryzyko podczas działania Akcesoria Wskazówki opracowywania analizy ryzyka Ogólne Zwrot gwarancyjny części Copyright

15 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Wstęp UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytaj uważnie podręcznik użytkownika! Podręcznik zawiera niezwykle istotne informacje odnośnie zastosowania produktu, jego żywotności i niezawodności w użytkowaniu. Zabrania się używania urządzenia osobom nieupoważnionym! Znajomość działania urządzenia i bezpiecznych metod obsługi zapewnia jego bezwypadkowe użytkowanie! Aby uniknąć wypadków, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek i zasad bezpieczeństwa. 2 Podnośniki podestowe, magazynowe, podesty uchylnopodnośne, pochylnie i przenośniki magazynowe TZ/EZ Nasze produkty są zaprojektowane i wykonane jako bezpieczne, niezawodne i trwałe urządzenia robocze. Jako urządzenia standardowe, podnośniki podestowe EdmoLift, przenośniki TZ/EZ, podesty uchylnopodnośne i pochylnie spełniają podstawowe wymagania zgodności z normą podnośników podestowych EN Europejska norma EN zawiera wymagania bezpieczeństwa dla podnośników podestowych, używanych do podnoszenia i/lub obniżania obiektów i/lub osób przeprowadzających przenoszenie obiektów za pomocą podnośnika podestowego do wysokości roboczej 3,0 m. UWAGA! Produkty są przeznaczone do przenoszenia towarów, nie powinny być używane do podnoszenia osób. Dostępne są podnośniki podestowe obsługiwane ręcznie, jak i elektrycznie, stacjonarne i ruchome. Do dźwigu można ponadto zakupić akcesoria lub zakupić podnośnik z akcesoriami montowanymi na miejscu, w celu zbudowania bezpiecznej i wydajnej stacji roboczej. 3 Ręczny wózek roboczy WP Ręczne wózki robocze WP EdmoLift oddawane klientowi, w pełni spełniają wymagania Normy EN Bezpieczeństwo pojazdów przemysłowych, Część 1. Pojazdy dźwigowe są oznaczone znakiem CE, zgodnie z Dyrektywą Maszynową. WP work positioners can also be supplied with accessories,to assist in achieving a safe and efficient workstation. 4 Uwaga! Produkty EdmoLift mogą być zastosowane w sytuacjach, w których nie będą one spełniały normy podnośników podestowych EN 1570 lub normy pojazdów przemysłowych EN 1757Pt.1. Mogą też wystąpić sytuacje, w których użycie podnośnika będzie niezgodne z innymi normami. W takich przypadkach należy przeprowadzić analizę ryzyka oraz wydać deklarację zgodności, zgodnie z Dyrektywą Maszynową. Copyright

16 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Ogólne instrukcje dla pracowników i operatorów 1 Wymagania prawne W przepisach Work Environment Act, WEA (Ustawa o Środowisku Pracy), wymagania odnośnie stanowiska roboczego są włączone do przepisów o środowisku pracy. Należy: Zapobiegać uszkodzeniu zdrowia, wypadkom i narażeniu na szkodliwe oddziaływanie. Zapewnić w pełni bezpieczne warunki pracy Pracodawca powinien upewnić się, czy zatrudniony personel posiada kwalifikacje odpowiednie do wykonywanej pracy oraz czy jest świadomy ewentualnego ryzyka. Zadaniem pracownika jest współtworzenie dobrego środowiska pracy. Pracownik ma obowiązek wykonywania wszelkich poleceń i instrukcji, stosowania wszystkich środków bezpieczeństwa i ogólnie zachowania wszelkiej ostrożności potrzebnej, aby uniknąć uszkodzenia zdrowia i wypadków. W przypadku, gdy praca do wykonania jest związana z wysokim ryzykiem, pracownik powinien natychmiast poinformować o tym pracodawcę. 2 Podstawowe wymagania dla operatora produktów EdmoLift Dobry wzrok i słuch Odpowiedzialność Zrównoważenie psychiczne Zdolność oceny sytuacji 3 Szkolenie Produkty Edmolift powinny być obsługiwane wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel, posiadający odpowiednią wiedzę o konserwacji i sterowaniu urządzeniem! Przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem i zrozumienie zasad dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia oraz przepisów bezpieczeństwa pracy jest zatem niezbędne. Dla bezpieczeństwa pracy najważniejsze są: odpowiednie zastosowanie, przeglądy, konserwacja i obsługa. 4 Unikaj niebezpiecznych sytuacji! Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, czy podnośnik i jego funkcje bezpieczeństwa działają poprawnie Sprawdź miejsce pracy Przy manewrowaniu zachowaj uwagę i ostrożność Używaj podnośnika wyłącznie do celów, dla których został on zaprojektowany 16 Copyright

17 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Operator podnośnika powinien sprawdzić:: Czy urządzenie posiada świadectwa testów, certyfikaty / oznaczenie CE? Czy urządzenie jest w pełni sprawne? Czy urządzenie jest odpowiednie do jego zastosowania? Sprawdzić masę i rozkład ładunku. Jakie materiały zastosowano jako uchwyt towarów? Czy są one w dobrym stanie? Czy urządzenie jest wyposażone w dodatkowe uchwyty lub akcesoria chwytne? Czy działają one prawidłowo? Czy działanie wymaga zastosowania specjalnych akcesoriów? 6 Uwaga! Sprawdź: Obchodzenie się z towarami niebezpiecznymi Czy nad podnośnikiem lub pochylnią nie ma przeszkód zakłócających tor ruchu Czy ładowanie nie odbywa się w niebezpiecznych warunkach Czy posadzka posiada wystarczającą nośność, aby utrzymać masę podnośnika i towaru Czy w pobliżu nie ma osób nieupoważnionych Pozostałe czynniki ryzyka 7 Uwaga! Jeżeli maszyna pracuje w miejscu publicznym, a szczególnie, jeżeli w pobliże pracującej maszyny mogą dostać się dzieci, operator powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, zamykające dostęp do strefy niebezpiecznej, np. odgrodzić miejsce niebezpieczne taśmą lub założyć odpowiednie osłony. Każdy użytkownik produktów EdmoLift ma obowiązek przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej treścią. Copyright

18 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Zastosowanie Użycie podnośników EdmoLift do innych celów lub w innych warunkach może zmienić ich ładowność lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto, niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie może spowodować unieważnienie gwarancji. Jeżeli firma EdmoLift nie podała odmiennych informacji, maszyna jest przeznaczona do użytkowania wyłącznie w budynkach, w miejscu suchym, dobrze oświetlonym i w umiarkowanej temperaturze. Jeżeli jedno z następujących działań nie zostało dopuszczone przez producenta do zastosowania w określonych warunkach, zabrania się powiększania podestu podnośnika, nierównego obciążania podestu, obciążania punktowego lub narażania go na działanie sił poziomych. Wybór modelu podnośnika, który najlepiej nadaje się do zastosowania w danej sytuacji, jest zależny od konkretnych warunków pracy maszyny w indywidualnym zastosowaniu. Oprócz zabezpieczeń, jakie posiada podnośnik, mogą być potrzebne dodatkowe środki ostrożności lub dodatkowe zabezpieczenia podnośnika. Właściciel powinien omówić odpowiednie czynności z reprezentantem firmy EdmoLift, pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo lub ze specjalistą ds. BHP. Zalecamy wykonanie analizy ryzyka zgodnie z Dyrektywą Maszynową. Patrz także Ryzyko przy działaniu Instrukcję należy udostępnić upoważnionemu personelowi zakładu, przechowywać w bezpiecznym miejscu oraz przekazywać razem z maszyną przy każdej zmianie miejsca działania. 2 Podnośnik podestowy Podnośniki podestowe EdmoLift mogą być stosowane do szerokiego zakresu zadań. Ich podstawowym przeznaczeniem jest podnoszenie i opuszczanie ładunków, równomiernie obciążających cały podest, jak np. palet. Do typowych zastosowań należy np. podawanie i układanie części maszyn przetwórczych, montaż szafek elektrycznych, konserwacja maszyn itp. Podnośniki podestowe są przeznaczone do pracy na płaskiej, twardej podstawie lub podłożu. Mogą być posadowione na podłożu lub schowane w otworze w podłożu. Mogą być także ustawione na podwoziu kołowym. Podłoże musi posiadać wystarczającą nośność do utrzymania ciężaru podnośnika podestowego razem z ładunkiem. W przypadku podnośników podestowych przeznaczonych do pracy w jednym miejscu, zaleca się ich przytwierdzenie do podłoża w celu uniknięcia przypadkowych przesunięć spowodowanych uderzeniem pojazdu przemysłowego. W określonych warunkach, np. gdy podnośnik posiada funkcję pochylni lub jest przeznaczony dla ładunków poziomych lub niewspółśrodkowych, konieczne jest przytwierdzenie podnośnika podestowego do podłoża w celu zapewnienia jego stabilności. Odpowiednie zastosowanie i informacje o ładunku są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji oraz zawarte w normie EN Copyright

19 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Przenośniki magazynowe Ręczne wózki robocze i przenośniki magazynowe EdmoLift są zaprojektowane jako narzędzia pracy do wygodnego i wydajnego przemieszczania, z ładunkiem lub bez, pomiędzy różnymi stanowiskami roboczymi w pomieszczeniach, w zwykłych warunkach przemysłowych i magazynowych pod względem temperatury, wilgotności i oświetlenia. Do typowych zastosowań należy wymiana narzędzi, montaż, konserwacja i naprawa maszyn i szafek sterowniczych, podawanie i układanie części maszyn przetwórczych i praca na powierzchniach magazynowych. Podczas przemieszczania podnośnika pomiędzy stanowiskami roboczymi, ładunek powinien zawsze znajdować się w pozycji dolnej. Odpowiednie zastosowanie i informacje o ładunku są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji oraz zawarte w normie EN 1757pt.1. 4 Podesty uchylnopodnośne, podnośniki magazynowe i pochylnie. Podesty uchylnopodnośne, podnośniki magazynowe i pochylnie EdmoLift mogą być stosowane do szerokiego zakresu zadań. Podstawowym zadaniem podestów uchylnopodnośnych jest podnoszenie, opuszczanie i nachylanie ładunków, równomiernie obciążających cały podest, jak np. Europalet, palet dwuwejściowych i skrzyniopalet. Pochylnie są przeznaczone do nachylania ładunków. Do typowych zastosowań podestów uchylnopodnośnych, podnośników magazynowych i pochylni należy układanie części maszyn przetwórczych, montaż szafek elektrycznych, przenoszenie części w przemyśle samochodowym itp. Urządzenia te umożliwiają nachylanie podestu oraz ładunku. Oprócz zwiększonej wydajności produkcji, urządzenia ułatwiają pracę i zapewniają operatorom odpowiednią wygodę i ergonomię. Przy przechylaniu istnieje niebezpieczeństwo przesunięcia i upadku ładunku (np. palety, kontenera, skrzyniopalety), co może spowodować obrażenia personelu lub uszkodzenia ładunku. Jest zatem niezwykle ważne, aby tak ustawić podest uchylnopodnośny/podnośnik magazynowy/pochylnię, aby przy ewentualnym upadku/przesunięciu podczas pochylania nikt nie odniósł obrażeń. Ponadto, przechylanie powinno być wykonywane wyłącznie w sposób zapewniający bezpieczeństwo ładunkowi, a użyta podstawa powinna być odpowiednio przystosowana do przenoszonego ładunku. Do typowych akcesoriów należą ograniczniki ładunku, zapobiegające zsunięciu ładunku z podestu podczas nachylania. Podesty uchylnopodnośne, podnośniki magazynowe i pochylnie są przeznaczone do pracy na płaskiej, twardej podstawie lub podłożu. Podłoże musi posiadać wystarczającą nośność do utrzymania ciężaru podestu uchylnopodnośnego/podnośnika magazynowego/pochylni wraz z ładunkiem. W przypadku podestów uchylnopodnośnych i pochylni przeznaczonych do pracy w jednym miejscu, zaleca się ich przytwierdzenie do podłogi w celu uniknięcia przypadkowych przesunięć spowodowanych uderzeniem pojazdu przemysłowego. Przewidziane zastosowania i właściwości ładunku są zgodne z treścią dokumentu Deklaracji Zgodności UE 5 Instrukcje recyclingu Produkowane przez nas podnośniki podestowe są wykonane z materiałów wtórnych lub z materiałów podlegających recyclingowi. Wyspecjalizowane firmy zajmują się zużytymi podnośnikami podestowymi, ich demontażem i ponownym, właściwym zastosowaniem materiałów. Copyright

20 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli podnośników podestowych Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. Zgodnie z normą EN 16570, podstawowe wymagania stanowią: 100% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. lub 50% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie długości podestu. lub 33% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie szerokości podestu. Maksymalne dopuszczalne siły poziome: 10% nośności znamionowej (maksymalnej), działającej poziomo, na poziomie podestu. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest zmierzyć działanie sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. W przypadku uzgodnienia innego rozmieszczenia obciążenia, należy sprawdzić dane w dokumentacji zamówienia. Intensywne użytkowanie, wysoka prędkość, trudne warunki otoczenia i praca wielozmianowa może wymagać dopasowania mocniejszych elementów, jak np. łożysk bardziej wytrzymałych, niż zastosowane w wersji standardowej. Dokumentacja zamówienia i Deklaracja Zgodności UE zawierają dane techniczne każdego podnośnika podestowego. 20 Copyright

21 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli podestów uchylnopodnośnych Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. Zgodnie z normą SSEN 1570, podstawowe wymagania stanowią: 100% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. lub 50% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie długości podestu. lub 33% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie szerokości podestu. B/2 l ll lll 1/1 L 1/2 L/2 1/3 L Copyright

22 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Środek ciężkości Maksymalne dopuszczalne siły poziome: 10% nośności znamionowej (maksymalnej), działającej poziomo, na poziomie podestu. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest ocenić działanie istniejących sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. Jako że podesty uchylnopodnośne są przeznaczone do nachylania ładunków, należy też zwrócić uwagę na środek ciężkości w związku z wysokością ładunku ustawionego na podeście. Zobacz poniższy rysunek, na którym zaznaczona jest maksymalna wysokość środka ciężkości. Poniższa tabela przedstawia największą dopuszczalną wysokość środka ciężkości przy opuszczaniu do maksymalnego kąta nachylenia UWAGA! Zakłada się, że podest uchylnopodnośny jest bezpiecznie posadowiony na podłożu zgodnie z instrukcją na stronie 41. Dane techniczne każdego z podnośników znajdują się w specyfikacji zamówienia oraz w Deklaracji Zgodności UE. 1/1 h1 h2 1/3 h3 Tp 1/2 Tp Tp l ll lll Model Maks. nośność h1(mm) h2(mm) h3(mm) (Kg) AL ALT ALT ART ART ART ALT 1500 U ALT 1500 UE ALT 1500 GB ART 1500 GV ALT ALT 3000 U ALT 3000 UE ALT 3000 GB Uwaga! Zakłada się, że ładunek jest umieszczony stabilnie i bezpiecznie. Copyright

23 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli podnośników magazynowych Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. Zgodnie z normą SSEN 1570, podstawowe wymagania stanowią: 100% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. lub 50% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie długości podestu. lub 33% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie szerokości podestu. 1/1 1/2 1/3 Maksymalne dopuszczalne siły poziome: 10% nośności znamionowej (maksymalnej), działającej poziomo, na poziomie podestu. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest zmierzyć działanie sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. W przypadku uzgodnienia innego rozmieszczenia obciążenia, należy sprawdzić dane w dokumentacji zamówienia. Intensywne użytkowanie, wysoka prędkość, trudne warunki otoczenia i praca wielozmianowa może wymagać dopasowania mocniejszych elementów, jak np. łożysk bardziej wytrzymałych, niż zastosowane w wersji standardowej. Dokumentacja zamówienia i Deklaracja Zgodności UE zawierają dane techniczne każdego podnośnika. Copyright

24 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli podnośników magazynowych Typ Nośność kg Widły mm Przesuw podnośnika mm Min. wys. mm Maks. wys. mm TSL 1002 TSE 1002 TSLN 1002 TSL x x x x Typ TSL 1002 TSE 1002 TSLN 1002 TSL 1502 Długość całk. mm Szerokość całk. mm Czas podnoszenia s Silnik kw 0,75 0,75 0, Masa kg Typ Kolumna TSL Nośność kg Przesuw podnośnika mm Mocowanie do podłoża Moment dokręcania przy montażu akcesoriów xM12 81 Nm Typ Kolumna TSL Czas podnoszenia s Silnik kw Waga kg Copyright

25 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli Pochylnia Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. Zgodnie z normą SSEN 1570, podstawowe wymagania stanowią: 100% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. lub 50% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie długości podestu. lub 33% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie szerokości podestu. 1/1 1/2 1/3 Maksymalne dopuszczalne siły poziome: 10% nośności znamionowej (maksymalnej), działającej poziomo, na poziomie podestu. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest zmierzyć działanie sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. W przypadku uzgodnienia innego rozmieszczenia obciążenia, należy sprawdzić dane w dokumentacji zamówienia. Intensywne użytkowanie, wysoka prędkość, trudne warunki otoczenia i praca wielozmianowa może wymagać dopasowania mocniejszych elementów, jak np. łożysk bardziej wytrzymałych, niż zastosowane w wersji standardowej. Dokumentacja zamówienia i Deklaracja Zgodności UE zawierają dane techniczne każdego podnośnika. Copyright

26 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli przenośników magazynowych TZ/EZ Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. Zgodnie z normą SSEN 1570, podstawowe wymagania stanowią: 100% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu. lub 50% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie długości podestu. lub 33% nośności znamionowej (maksymalnej) ładunku równomiernie rozmieszczonego na połowie szerokości podestu. 1/1 1/2 1/3 Maksymalne dopuszczalne siły poziome: 10% nośności znamionowej (maksymalnej), działającej poziomo, na poziomie podestu. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest zmierzyć działanie sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. W przypadku uzgodnienia innego rozmieszczenia obciążenia, należy sprawdzić dane w dokumentacji zamówienia. Intensywne użytkowanie, wysoka prędkość, trudne warunki otoczenia i praca wielozmianowa może wymagać dopasowania mocniejszych elementów, jak np. łożysk bardziej wytrzymałych, niż zastosowane w wersji standardowej. Dokumentacja zamówienia i Deklaracja Zgodności UE zawierają dane techniczne każdego podnośnika. Typ CZ 153 CZ 303 CZ 503 CZD 203 TZ 303 TZ 503 TZ 503B TZ 1000B TZD 203 TZD 203B TZD 400B EZ Nośność kg Podest mm 900x x x x x x x x x x x x800 Min. wys. mm Maks. wys. mm Copyright Długość całk. mm Szerokość całk. mm Działanie 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC Pompa nożna Pompa nożna Pompa nożna 12V DC 12V DC Pompa nożna 12V DC 12V DC Masa kg

27 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowego modelu ręcznego wózka roboczego WP Uwaga! Nośność maksymalna dotyczy tylko ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu.. Zauważ, że maks. ładowność dotyczy ładunku równomiernie rozłożonego na całym podeście przy podstawowym działaniu każdego modelu ręcznego wózka roboczego. Rzeczywista możliwość pracy z akcesoriami jest wyszczególniona oddzielnie dla każdego z akcesoriów, w tabeli na następnej stronie. Jeżeli to kupujący dodaje akcesoria, może być konieczne założenie nowej tabliczki masy na ręcznym wózku. Zgodnie z normą dla wózków roboczych EN 17571, podstawowe wymagania są następujące: * 100% nośności znamionowej ładunku równomiernie rozmieszczonego na całej powierzchni podestu/części dodatkowej. * Środek ciężkości powinien pokrywać się ze środkiem podestu/części dodatkowej * Nie jest dopuszczalne stosowanie sił poziomych. Wystąpienie sił poziomych może być spowodowane na przykład poprzez nacisk na podnośnik lub ładunek lub przy ciągnięciu lub pchaniu palety albo narzędzia czy części znajdującej się na podeście. W przypadku oddziaływania siły poziomej, zwiększa się moment przechylający ładunku. Jako że trudno jest ocenić działanie istniejących sił poziomych, należy zachować maksymalną ostrożność. Dla wszelkich pozostałych rodzajów ładunku, należy sprawdzić tabliczkę rozkładu ładunku na wózku roboczym. G = Środek ciężkości H = Maks. wys. podestu Q = Maks. dopuszczalna ładowność (nośność) D = Maks. środek ciężkości Odległość od masztu do podestu/części dodatkowej D nie może przekraczać połowy długości podestu. W celu sprawdzenia możliwości przenoszenia specyficznych ładunków, nie spełniających kryteriów standardowych, prosimy o skontaktowanie się z firmą EdmoLift. Copyright

28 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Dane techniczne standardowych modeli ręcznych wózków roboczych WP Typ Nośność kg Maks. wysokość wysokość mm Min. mm Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Podest WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 39 WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 39 WP 85 EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 42 WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 42 WP 105 EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 45 WP 105L x V/7,2Ah 1,5A/230V 44 WP 105L EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 45 WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 43 WP 155 EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 45 WP 155L x V/7,2Ah 1,5A/230V 44 WP 155L EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 49 WP x V/12Ah 1,5A/230V 64 WP X mm Akumulatora Ładowarka Masa kg 28 Copyright

29 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Instrukcje bezpieczeństwa dla podnośników EdmoLift Uwaga! Urządzenia EdmoLift powinny być obsługiwane wyłącznie przez upoważnione i właściwie przeszkolone osoby. Pamiętaj, że jako operator jesteś odpowiedzialny za zapobieganie wypadkom! Używaj podnośnika wyłącznie do celów, dla których został on zaprojektowany Urządzenia EdmoLift powinny być obsługiwane bezpiecznie, uważnie i z koncentracją. Nie przeciążaj urządzeń EdmoLift. Aby ustawić stabilnie ładunek, staraj się umieścić go na środku podestu. Unikaj nakładania ładunków, których wymiary nie pozwalają na zmieszczenie ich w całości na podeście. Upewnij się, czy ładunek jest ustawiony stabilnie w razie potrzeby zabezpiecz go. Urządzenia EdmoLift nie mogą być stosowane do przenoszenia wolno wiszących ładunków. Podczas pracy noś bezpieczne obuwie, a jeżeli zadania tego wymagają, także gogle zabezpieczające i kombinezon. Należy zastosować się do odnośnych przepisów bezpiecznego użytkowania. Stosowanie odnośnych przepisów montażu jest obowiązkowe. Kontrole, serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo. W przypadku wykrycia awarii, powiadom kierownika prac. Nie używaj urządzenia przed usunięciem awarii. Przed użyciem sprawdź, czy napięcie znamionowe podnośnika jest zgodne z napięciem sieciowym, oraz czy urządzenie posiada właściwe okablowanie i wyłączniki zabezpieczające. Operator powinien widzieć bez przeszkód niebezpieczne części podestu i ładunku, przez cały czas ruchu pionowego. Aby zapewnić w pełni bezpieczne warunki działania, urządzenie może wymagać więcej niż jednego mechanizmu wyłącznika bezpieczeństwa. Uważaj, aby nie wkładać rąk, ramion, stóp, ani żadnej innej części ciała ani przedmiotu do urządzenia, kiedy podest jest podniesiony. Jeżeli pod podestem znajdują się osoby lub przeszkody, nie obniżaj podestu. Nigdy nie przemieszczaj wózka z podniesionym ładunkiem. Istnieje ryzyko przewrócenia! Jeżeli nie zostało to wyraźnie dozwolone, zabrania się wchodzenia i przebywania wszelkim osobom na obszarze pracy przenośnika, ani na ładunku. Nie pozwalaj na kontakt części ruchomych z pobliskimi obiektami. Normy EN 294, 349 i 811 zawierają ogólne wytyczne dla bezpieczeństwa. Nie używaj urządzeń EdmoLift zamiast podnośnika do podnoszenia np. pojazdów. Urządzenie powinno być zamontowane w taki sposób, aby żaden hałas od niego pochodzący nie był wzmocniony. Upewnij się, że podnośnik jest używany na stałym, poziomym i płaskim podłożu i jest dobrze osadzony za pomocą śrub lub podobnych narzędzi. Podnośniki z przechyłem powinny być bezwzględnie przytwierdzone do podłoża. Urządzeń wyposażonych w kółka transportowe nie należy stosować na powierzchni, której nachylenie przekracza 2%. Przed pozostawieniem urządzeń bez dozoru oraz przed załadowaniem i rozładowaniem upewnij się, czy hamulce są zablokowane w celu uniknięcia niezamierzonych przesunięć. Do załadowania i rozładowania urządzeń EdmoLift zawsze używaj bezpiecznych urządzeń dźwigowych o wystarczającej ładowności. Jeżeli używasz wózka widłowego lub pojazdu przemysłowego do ładowania, miejsce załadunku powinno posiadać zabezpieczenie przed ruchem podnośnika. Jeżeli pracujesz blisko maszyn, uważaj na miejsca niebezpieczne, w których występuje zagrożenie uwięźnięcia. Copyright

30 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Nie używaj urządzeń EdmoLift jako blatów do spawania, chyba że zostały one do tego celu specjalnie przystosowane. Unikaj kontaktu urządzenia z żywnością. Nie obsługuj urządzenia w otoczeniu potencjalnie zagrożonym wybuchem. Urządzenia EdmoLift nie są zaizolowane przed napięciem elektrycznym i nie dają żadnej osłony w przypadku zetknięcia z odsłoniętymi przewodami lub obiektami pod napięciem. Zachowaj bezpieczną odległość od odsłoniętych przewodów lub obiektów pod napięciem Spawanie lub szlifowanie powierzchni może spowodować wydzielanie szkodliwych dla zdrowia gazów lub zanieczyszczeń. Stosuj odpowiednie zabezpieczenia i metody pracy Nigdy nie dokonuj zmian ani modyfikacji w częściach urządzenia istotnych dla jego bezpieczeństwa i stabilności. Jako części zamienne należy stosować wyłącznie oryginalne części EdmoLift. W przeciwnym przypadku, zobowiązania gwarancyjne producenta zostaną unieważnione. Podnośniki z podestami pochylanymi wymagają szczególnej uwagi w zakresie wymiarów i położenia ładunku, aby uniknąć utraty stabilności ładunku i podnośnika. Jeżeli maszyna pracuje w miejscu publicznym, a szczególnie, jeżeli w pobliże pracującej maszyny mogą dostać się dzieci, operator powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, zamykające dostęp do strefy niebezpiecznej. Przy obsłudze w szczególnych warunkach, zalecamy wykonanie analizy ryzyka zgodnie z Dyrektywą Maszynową. Zwykle nie jest dozwolony przewóz osób na podestach urządzeń EdmoLift, ani ich obecność na podeście, kiedy znajduje się on w położeniu górnym. Urządzenie umożliwia przemieszczanie osób na podeście tylko wtedy, kiedy jest to wyraźnie i widocznie określone na oznakowaniu. Nie używać urządzeń z zasilaniem akumulatorowym podczas ładowania akumulatorów. Zużyte akumulatory powinny być traktowane jako odpady szkodliwe dla środowiska i jako takie, składowane w odpowiednich warunkach. Podczas kontroli, prac naprawczych i serwisowych, w obszarze ładowania nie powinien znajdować się żaden ładunek. Zablokuj mechanizm dźwigający za pomocą wsporników zabezpieczających. Zetknięcie skóry z olejem hydraulicznym może spowodować reakcje alergiczne. Używaj odpowiednich ograniczników ładunku, właściwych dla każdego towaru i wielkości ładunku. Jeżeli na podeście dopuszcza się przewóz lub przebywanie osób: Nie próbuj schodzić z podniesionego podestu! Nie włączaj podnośnika, jeżeli barierka na podeście nie jest bezpiecznie przytwierdzona, a bramka zamknięta! Nie siadaj ani nie wchodź na barierkę! Zawsze stój obiema nogami na podeście! Dla bezpieczeństwa i wydajności pracy oraz trwałości urządzenia, najważniejsze są: odpowiednie zastosowanie, przeglądy, konserwacja i obsługa. Podnośniki z pochylnią Podesty uchylnopodnośne UWAGA! Krawędź podestów uchylnopodnośnych U, UE i GB nie posiada ramy zabezpieczającej. Jeżeli położenie urządzenia nie zapewnia bezpieczeństwa, mogą być potrzebne inne środki ochronne, jak np. oznakowanie lub zamówienie dodatkowej części EdmoLift Składana krawędź ładowna, wiązka światła lub przełącznik krańowy opóźnienia czasu. Przeprowadź analizę ryzyka i skonsultuj się z przedstawicielem EdmoLift w sprawie doboru odpowiednich działań, dostosowanych do użycia urządzenia i warunków. 30 Copyright

31 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Przy odbiorze Dostarczane urządzenie jest w pełni przetestowane. Maszyna posiada płyn hydrauliczny. Standardowo, płyn ten to olej hydrauliczny zgodny z ISO 32. W przypadku innych płynów, sprawdź specyfikację zamówienia. W standardowym zestawie, układ elektryczny jest zasilany prądem 3fazowym 400 V, 50 Hz. Urządzenie nie posiada przewodu zerowego. System sterowania (szafka kontrolna, rama zabezpieczająca, zawór elektromagnetyczny, wyłączniki krańcowe, itp.) działa przy napięciu 24 V pr. st. Obwód sterowania jest zasilany z szafki elektrycznej (w zestawie) i zawiera: transformator, prostownik, stycznik silnika, płytkę drukowaną, wyłączniki zabezpieczające obwodu sterowania i przyłącza. Dodatkowe przyłącza, np. dla wyłączników krańcowych itp., także wchodzą w skład zestawu. Podnośniki są malowane na kolory: Niebieski = RAL 5005 Żółty/pomarańczowy = RAL Naklejki Regularnie sprawdzaj, czy naklejki na podnośniku nie uległy uszkodzeniu, czy są w pełni czytelne i czy zawierają tekst w odpowiednim języku.należy wymienić uszkodzone i nieczytelne naklejki. Znak Instrukcja operatora jest dołączony do niniejszej instrukcji. Znak ten zawiera informację, że urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników oraz oznaczenie maksymalnej ładowności znamionowej. Podczas montażu podnośnika, należy umieścić tę informację przy stanowisku obsługi. 3 Naklejki i oznaczenia W szczególnych przypadkach, dopuszcza się inne miejsca dla naklejek. Do niektórych akcesoriów lub części dodatkowych mogą być także dołączone naklejki. Umieść tabliczkę operatora na stanowisku obsługi. Copyright

32 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Naklejki na podnośnikach podestowych 1 Naklejka maks. ładowności, 2 szt Naklejka EdmoLift 2 szt. Naklejka serwisu i konserwacji, 2 szt. Naklejka ostrzegawcza, 2 szt Oznaczenie maszyny, 1 szt. 3 Naklejki na podestach uchylnopodnośnych Naklejka maks. ładowności, 2 szt. Naklejka EdmoLift 2 szt. Naklejka serwisu i konserwacji, 2 szt. Naklejka ostrzegawcza, 1 szt. Oznaczenie maszyny, 1 szt Naklejki na pochylniach Naklejka maks. ładowności, 2 szt. Naklejka EdmoLift 2 szt. Naklejka ostrzegawcza, 1 szt. Oznaczenie maszyny, 1 szt Copyright

33 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Naklejki na podnośnikach magazynowych Naklejka maks. ładowności, 2 szt. Naklejka EdmoLift 2 szt. Naklejka ostrzegawcza, 1 szt. Oznaczenie maszyny, 1 szt Naklejki na ręcznych wózkach roboczych WP 1 Naklejka maks. ładowności, 2 szt Naklejka EdmoLift 2 szt. Naklejka ostrzegawcza, 2 szt. Oznaczenie maszyny, 1 szt. Oznaczenie użytkownika, 1 szt Naklejki na przenośnikach magazynowych TZ/EZ Naklejka maks. ładowności, 2 szt. Naklejka EdmoLift 3 szt. Naklejka ostrzegawcza, 2 szt. Oznaczenie maszyny, 1 szt. Oznaczenie użytkownika, 1 szt Copyright

34 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Obsługa podnośnika podestowego, podestu uchylnopodnośnego, podnośnika magazynowego i pochylni Układ hydrauliczny jest podłączony do sieci elektrycznej. Sprawdź, czy napięcie zasilacza jest zgodne z napięciem sieciowym. Podczas obsługi podnośnika panel kontrolny powinien być ustawiony tak, aby nie zasłaniać operatorowi podnośnika i ładunku. UWAGA! Zabrania się przebywania i wchodzenia osób na obszar roboczy w pobliżu podnośnika, a także w miejsca, w których zachodzi niebezpieczeństwo upadku ładunku podczas przechylania. Zabrania się używania urządzeń EdmoLift osobom nieupoważnionym. Urządzenia EdmoLift powinny być obsługiwane bezpiecznie, uważnie i z koncentracją! Funkcje kontrolne UP, DOWN i TILT (góra, dół i nachylenie) są sterowane z zabezpieczeniem typu deadman, tzn. po zwolnieniu właściwego przycisku maszyna przerywa ruch na osiągniętej pozycji. Po zakończeniu pracy, podest powinien być obniżony do skrajnej pozycji dolnej, a maszyna odłączona od zasilania sieciowego wyłącznikiem sieciowym. Jeżeli zachodzi jakiekolwiek ryzyko użycia maszyny przez osoby nieupoważnione, należy zablokować wyłącznik w pozycji OFF. Można także zablokować układ sterowania. 2 Obniżanie podnośnika Upewnij się, czy obniżanie podnośnika nie stwarza niebezpieczeństwa dla osób ani przedmiotów. Sprawdź, czy podczas opuszczania podestu nie uderzy on w przeszkody. 3 Funkcje bezpieczeństwa Na początku każdej zmiany roboczej należy sprawdzić działanie ramy zabezpieczającej. W razie, gdy rama zabezpieczająca została aktywowana, konieczne jest znalezienie i usunięcie przyczyny zatrzymania maszyny. Przed rozpoczęciem ponownego obniżania podestu, naciśnij krótko przycisk UP (reset) UWAGA! Krawędź podestów uchylnopodnośnych U nie posiada ramy zabezpieczającej. Podest posiada otwory przeznaczone do zamocowania ograniczników ładunku Podnośniki EdmoLift z systemem hydraulicznym Typu II są wyposażone w elektrycznie sterowane zawory bezpieczeństwa połączone z cylindrami. Zawory te są otwierane jednocześnie z zaworem opuszczania podczas obniżania podnośnika. Elektrycznie sterowane zawory bezpieczeństwa zapobiegają opuszczeniu podestu, umożliwiając taki ruch tylko po naciśnięciu przycisku DOWN. Blok zaworów w zasilaczu zawiera zawór sterowania przepływem z wyrównaniem ciśnienia, umożliwiający dopasowanie prędkości opuszczania. Maksymalna dopuszczalna prędkość opuszczania i prędkość promienia podestu podczas nachylania wynosi 100 mm/sek. Na skrzynce kontrolnej umieszczony jest przycisk zatrzymania awaryjnego, który po uaktywnieniu pozostaje wciśnięty. Wciśnięcie przycisku zatrzymania awaryjnego powoduje zatrzymania wszelkich ruchów sterowanych elektronicznie. Po ustaleniu powodu uaktywnienia przycisku zatrzymania awaryjnego i po przywróceniu bezpiecznych warunków pracy, przekręć przycisk Stop zgodnie z ruchem wskazówek zegara, umożliwiając zwolnienie przycisku i zwolnienie zatrzymania. Aby zapewnić w pełni bezpieczne warunki działania, urządzenie może wymagać więcej niż jednego mechanizmu wyłącznika bezpieczeństwa. 34 Copyright

35 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Czynności po użyciu Podesty mogą być pozostawione w położeniu górnym pod warunkiem, że nie utrudnia to pracy i nie powoduje niebezpieczeństwa. Zaleca się więc, aby po ukończeniu pracy opuścić podest do pozycji dolnej. Wysokość podniesionego podestu może ulec zmianie z następujących powodów: Zmiana objętości oleju spowodowana zmianą temperatury zewnętrznej. Ubytki w zaworach, przewodach lub przyłączach. Wyciek z cylindra Jeżeli zachodzi jakiekolwiek ryzyko użycia maszyny przez osoby nieupoważnione, należy zablokować wyłącznik w pozycji OFF. Układ sterowania może być zamykany na kłódkę. Jednostka sterowania 2. Zatrzymanie awaryjne Urządzenia EdmoLift są wyposażone w przycisk zatrzymania awaryjnego, umieszczony na panelu kontrolnym. Dodatkowo, istnieje możliwość zamówienia innych układów zatrzymania awaryjnego, łatwo dostępnych z innych miejsc. Wciśnięcie przycisku zatrzymania awaryjnego powoduje zatrzymanie wszelkich ruchów sterowanych elektronicznie. Przycisk zatrzymania awaryjnego jest czerwony, umieszczony w widocznym miejscu. Po ustaleniu powodu uaktywnienia przycisku zatrzymania awaryjnego i po przywróceniu bezpiecznych warunków pracy, przekręć przycisk Stop zgodnie z ruchem wskazówek zegara, umożliwiając zwolnienie przycisku i zwolnienie zatrzymania. 3. Podesty uchylnopodnośne Podczas rozpoczęcia podnoszenia z pozycji dolnej, podest zachowuje ten sam kąt nachylenia, jaki miał podczas ostatniego ruchu obniżającego. Może być zatem konieczne ustawienie początkowe podestu na 0, w celu uniknięcia niepotrzebnych przechyleń po rozpoczęciu pracy. 5 UWAGA! Podest może poruszać się na boki w zasięgu do 440 mm, zależnie od toru przesuwu podnośnika UP (W GÓRĘ) DOWN (W DÓŁ) TILT DOWN (PRZECHYL TILT UP (PRZECHYL W W DÓŁ) Copyright GÓRĘ) Zatrzymanie awaryjne 35

36 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Przechylenia Zatrzymanie awaryjne UP (W GÓRĘ) DOWN (W DÓŁ) DOWN (W DÓŁ) UP (W GÓRĘ) 5 Podnośnik magazynowy Zatrzymanie awaryjne 1 2 UP (W GÓRĘ) DOWN (W DÓŁ) Nachylenie 1 Nachylenie 2 6 Podnośnik podestowy Zatrzymanie awaryjne UP (W GÓRĘ) DOWN (W DÓŁ) 36 Copyright

37 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Obsługa ręcznego wózka roboczego WP EdmoLift 1. Podnoszenie ładunku Jednostka kontrolna służy do sterowania podnoszeniem i obniżaniem za pomocą operacji deadman. Panel jest połączony z maszyną spiralnym przewodem i kiedy nie jest używany, powinien być odwieszony na uchwycie maszyny. W celu zapewnienia komfortu, uchwyt został zaprojektowany dla różnych ustawień rąk i posiada regulację wysokości (oprócz WP 200). UP (W GÓRĘ) DOWN (W DÓŁ) 2. Obniżanie ładunku Upewnij się, że obniżenie ładunku nie stwarza ryzyka dla zdrowia osób. Zwróć szczególną uwagę, aby na torze przenoszenia ładunku nie znajdowały się przeszkody, o które mógłby on zahaczyć. 3. Funkcje bezpieczeństwa Tylne koła są wyposażone w hamulce postojowe, zapobiegające przypadkowym przemieszczeniom. Elektroniczne urządzenie przeciwprzeciążeniowe, wbudowane w konstrukcję maszyny, zapobiega podnoszeniu ładunków o zbyt dużej masie. Urządzenie składa się z wyłącznika krańcowego, kontrolującego napięcie łańcucha. Elektroniczne zabezpieczenie silnika zapobiega przeciążeniu silnika, np. przy przeładowaniu lub przy zbyt długim działaniu. 4. Czynności po zastosowaniu Po zakończeniu pracy, urządzenie powinno być obniżone do skrajnej pozycji dolnej, a maszyna odłączona od zasilania sieciowego wyłącznikiem sieciowym. Podłącz przewód ładowarki do zasilania sieciowego 220/240 V pr. przem. Dobrze naładowane akumulatory umożliwiają wydajną pracę maszyny podczas całej zmiany roboczej. Jeżeli zachodzi jakiekolwiek ryzyko użycia maszyny przez osoby nieupoważnione, należy ją umieścić tak, aby zablokować dostęp osób trzecich lub przymocować maszynę do budynku albo innego obiektu za pomocą łańcucha, kabla metalowego lub innego zamknięcia (nie wchodzi w skład zestawu.) 5 Przenośnik magazynowy EdmoLift TZ P rzewód ładowarki: Wtyczka ładowarki podłączana jest do gniazdka 220/240V pr. przem. Ładowarka automatycznie steruje przepływem prądu i wyłącza się automatycznie po całkowitym naładowaniu akumulatorów. Akumulatory AccuCF nie wymagają konserwacji. Są kompaktowe, zamknięte w obudowie i nie wymagają kontroli ani uzupełniania wodą. Należy uważać, aby akumulatory były czyste i suche. Należy ładować akumulatory tak często, jak jest to możliwe. Zaleca się ładowanie akumulatorów po każdej zmianie roboczej. Podnoszenie podestu Aby podnieść podest, przytrzymaj przycisk. Zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie podnoszenia. Obniżanie podestu Upewnij się, czy obniżanie podestu nie stwarza niebezpieczeństwa dla osób ani przedmiotów. Zwróć szczególną uwagę na niebezpieczeństwo zakleszczenia się podestu ponad obiektami. Naciśnięcie uchwytu obniżania powoduje rozpoczęcie obniżania, poprzez otwarcie zaworu obniżania za pomocą przewodu. Copyright

38 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Montaż podnośnika podestowego, podestu uchylnopodnośnego, podnośnika magazynowego i pochylni Przez cały czas pracy pod podestem wsporniki serwisowe (blokady do konserwacji) powinny być założone. Należy przestrzegać odnośnych przepisów bezpiecznego użytkowania, budowlanych i montażowych. Montaż instalacji elektrycznej powinien być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Montaż elementów mechanicznych należy powierzyć kompetentnym technikom. Zamontować główny wyłącznik zasilania sieciowego w ten sposób, aby podczas obsługi był łatwo dostępny dla operatora. Sprawdzić, czy napięcie podnośnika odpowiada zasilaniu elektrycznemu, oraz czy zastosowane przewody zasilania i wyłączniki zabezpieczające odpowiadają parametrom zasilania. Panel kontrolny powinien zawierać przycisk wyłącznika awaryjnego. Urządzenie może wymagać instalacji innych wyłączników awaryjnych w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi na obszarze roboczym. Jeżeli panel kontrolny znajduje się na podeście, podnośnik powinien być wyposażony w co najmniej jeden dodatkowy wyłącznik awaryjny. Instalacja dodatkowego panelu kontrolnego wymaga połączenia przewodami szeregowymi z pierwszym panelem. Do połączenia jest potrzebny przewód 5 żyłowy. UWAGA! Podczas prac montażowych na podeście nie może znajdować się ładunek. Rozpakowanie Sprawdź, czy maszyna nie została uszkodzona podczas transportu. Przewód elektryczny ( test tail ) do podłączenia tymczasowego znajduje się przy zasilaczu. Nie podnosić ramy bezpieczeństwa. Może to spowodować uszkodzenie i problemy w działaniu. (Podnośnik może być unoszony, ale nie obniżany.) Podłącz wtyczkę głównego zasilania do sieci. Główny przewód zasilania sieciowego składa się z 4 żył: 3 faz (czarna, niebieska, brązowa) i uziemienia (zielonożółta.) Zwykle nie używa się żyły zerowej. Dostarczany zestaw nie obejmuje zwykle gniazda CEE, osłony silnika i wyłącznika zasilania. Włącz zasilanie. Jeżeli silnik się uruchamia, ale podest się nie podnosi, zamień dwie fazy. Silnik nie powinien obracać się w odwrotnym kierunku zbyt długo, jako że może to spowodować uszkodzenie pompy. 38 Copyright

39 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Prąd znamionowy. Sprawdź typ zasilacza, napięcie i moc znamionową silnika. kw = Moc znamionowa silnika In = Prąd znamionowy A = bezpiecznik zasilania UWAGA! W niektórych typach, jednofazowy zasilacz może wytworzyć większą moc silnika. Bezpiecznik główny 315 ma 230V 125 ma 400V 315 ma 500V Urządzenie trójfazowe kw In A kw In A kw In A H11, H11,2 H24 H34 H43 H44 H64 H611 H811 H1111,20,30 H1520,30 H15/50 H20/50 H23/50 H30/ H44 HC44 HC24 TILT H44 TILT HC44TILT Bezpiecznik główny 1 A 115V/50Hz 1 A 115V/60Hz 315 ma 230V urządzenie jednofazowe kw In A kw In A kw In A HE11, HE11,2 HE21 HE24 HE34 HE44 HE411 HE11, HE11.2 HE21, HE24, HE33 HE34, HE44, HE64, HE HE44 HCE44 HCE24 TILT HE44 TILT HCE44 TILT Change voltage from 400V 3phase to 230V 3phase 400V AC 230V AC Zmień napięcie z 3fazowego 400V na 3fazowe 230V. Przy zmianie z 400V na 230V, przełóż pomarańczową żyłę do L3, a niebieską do LC. Należy wymienić oba bezpieczniki na 315 ma Inert. Copyright

40 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Zakładanie wspornika serwisowego (blokady do konserwacji) na podnośniku. Podczas wykonywania wszelkich prac pod podnośnikiem lub w jego bezpośredniej bliskości należy założyć wsporniki serwisowe (blokady do konserwacji). Dotyczy to prac montażowych, konserwacji, kontroli oraz napraw. W przypadku, jeżeli podnośnik posiada więcej niż jedną parę wysięgników, należy założyć wsporniki serwisowe po obu stronach. Podnośnik podestowy Podesty uchylnopodnośne Blokady po obu stronach Bolec montażowy do otworu. Wciśnij Zwolnij ciśnienie, obniżanie i przechylanie 40 Copyright

41 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Przechylenia Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Pociągnij do góry za bolec końcowy Przeciągnij bolec końcowy do pozycji bolca Rozładuj pochylnię Przenośniki magazynowe TZ/EZ Rama bezpieczeństwa Regulacja wyłącznika ramy bezpieczeństwa 0.51 mm Copyright

42 Instrukcja obsługi produktów EdmoLift PL Mocowanie dolne podestu uchylnopodnośnego Wszystkie modele podnośników uchylnopodnośnych EdmoLift należy koniecznie przytwierdzić do podłoża. Mocowanie podestu uchylnopodnośnego. Wszystkie modele podestów uchylnopodnośnych EdmoLift należy koniecznie przytwierdzić do podłoża za pomocą śrub/kołków rozporowych lub podobnych mocowań. Ze względu na zasięg ruchów podestu, podest uchylnopodnośny należy umieścić na powierzchni podłoża, a nie w otworze. Instalacja: 1. Rama podstawy podestu uchylnopodnośnego nie działa jak standardowa rama wspierająca. Podłoże powinno być koniecznie płaskie i stabilne, a miejsce montażu, w razie potrzeby, powinno posiadać odpowiednie odprowadzanie wody. Pamiętaj, że podest uchylnopodnośny ma dosyć duży zasięg ruchów i nie dopuszczaj go do zetknięcia z innymi narzędziami pracy, ciągami transportowymi, maszynami lub ze ścianami. Patrz poniżej: 2. Podnieś podest i zablokuj mechanizm. Patrz rysunek na stronie Ustaw podest uchylnopodnośny w zamierzonym położeniu. Obróć stroną nachylającą do planowanej pozycji pracy z ładunkiem. Patrz rysunek poniżej: 4. Przeprowadź uruchomienie próbne. Jeżeli jest to potrzebne, zmień prędkość obniżania. Maksymalna prędkość obniżania i prędkość peryferyjna podestu nie może przekraczać 100 mm/s przy pełnym obciążeniu. 5. Sprawdź działanie ramy bezpieczeństwa z wszystkich stron. Jeżeli jest to potrzebne, ustaw odpowiednio. 6. Podczas obsługi podestu panel kontrolny powinien być ustawiony tak, aby nie zasłaniać operatorowi1podestu i ładunku. 7. Przytwierdź podestuchylnopodnośny do podłoża za pomocą śrub rozporowych lub podobnych mocowań. Patrz powyżej. 8. Sprawdź, czy wszelkie przewody elektryczne i hydrauliczne są podłączone w taki sposób, że nie zachodzi ryzyko ich uszkodzenia. Zasięg ruchu podestu uchylnopodnośnego Podest uchylnopodnośny posiada dużą strefę ruchu. Należy bezwzględnie tak ustawić podest, aby ani on, ani ładunek nie kolidowały z innymi strefami roboczymi, ciągami transportowymi, maszynami lub elementami konstrukcji budynku. Stanowisko obsługi powinno być tak wybrane, aby w zasięgu ruchu maszyny lub ładunku lub w zasięgu upadku ładunku nie znajdowały się żadne osoby. UWAGA! Podest może poruszać się na boki w zasięgu do 440 mm, zależnie od toru przesuwu podnośnika Typ F = Moment kn Liczba śrub rozporowych AL, ALT, ART AL, ALT ART ALT, ART F F F F 42 Copyright

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalne

Tłumaczenie oryginalne Tłumaczenie oryginalne Winda serwisowa AVANTI Podręcznik użytkownika oraz instalacji Model SHARK - Tłumaczenie oryginalnej - Data wydania: Wydanie 0 (WE): 0/20 Wersja : 3/0/ Producent: AVANTI Wind Systems

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania Second Third Edition Seventh First Printing Part Part No. No. 43645 97780PO Instrukcja obsługi Wydanie trzecie Nakład pierwszy Ważne! Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU

PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU KONSERWACJI I SERWISU WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY serii: PLE 11 / 12 / 13. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi kontroli, konserwacji i obsługi wciągnika łańcuchowego. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi 400 V Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

VERMEIREN. Express V

VERMEIREN. Express V VERMEIREN Express V I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią produktu i musi być dołączona do każdego sprzedawanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim I N S P I R E D B Y E F F I C I E N C Y Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100 PL tłumaczenie z oryginału w Producent Interroll Dynamic Storage 310, rue du Clair Bocage Zone d'activité

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo