EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320"

Transkrypt

1 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. M Z t o Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Spis rzeczy A B Prawidłowa eksploatacja wózka Opis pojazdu 1 Opis stosowania... B 1 2 Opis modułów konstrukcyjnych i sposobu funkcjonowania... B Pojazd... B 3 3 Dane techniczne wersji standardowej... B Parametry wydajnościowe... B Ciężar (wszystkie dane w kg)... B Ogumienie... B Norma EN... B Warunki eksploatacji wózka... B 7 4 Punkty znakowania i tabliczki znamionowe... B Tabliczka znamionowa, pojazd... B Wykres obciążenia, pojazd... B Wykres obciążenia zębów podnośnika widłowego (urządzenie podstawowe)... B Wykres obciążenia przystawki... B 10 C Transport i uruchamianie 1 Załadunek dźwigu... C 11 2 Zabezpieczanie pojazdu przy transporcie... C 11 3 Pierwsze uruchomienie... C 13 4 Przemieszczanie pojazdu bez napędu własnego... C 14 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Bezpieczeństwo przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D 2 3 Otwieranie pokrywy akumulatora z układem zabezpieczającym (opcja)... D 3 4 Odsłonić akumulator... D 4 5 Ładowanie akumulatora... D 5 6 Demontaż i montaż akumulatora... D 6 7 Zamykanie kołpaka akumulatora... D 7 8 Sygnalizator rozładowania akumulatora, czujnik rozładowania baterii, licznik roboczogodzin... D 7 I 1

5 E Eksploatacja 1 Przepisy bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka... E 1 2 Opis elementów obsługowych i sygnalizacyjnych... E Przełącznik w desce rozdzielczej... E Przełącznik konsoli sterowniczej... E 4 3 Sygnalizacja informacyjno-serwisowa... E Wyświetlacz informacyjny... E Diody ostrzegawcze (LED)... E unkcje klawiszy klawiatury... E Tekstowe komunikaty ostrzegawcze w wyświetlaczu... E Wyświetlanie programów jazdy... E Wskazania wyświetlacza... E Zmiana parametrów pojazdu... E 9 4 Uruchamianie pojazdu... E Kontrole i czynności poprzedzające codzienne uruchomienie... E Ustawić siedzenie kierowcy... E Ustawianie kolumny kierownicy... E Doprowadzanie pojazdu do stanu gotowości eksploatacyjnej... E Ustawianie godziny... E Pas bezpieczeństwa... E Automatyczny / mechaniczny układ zabezpieczający (opcja)... E 14 5 Eksploatacja wózka... E Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka... E Jazda... E Kierowanie... E Hamowanie... E Obsługa urządzenia podnośnikowego i przystawek (dźwignia sterująca)... E Obsługa urządzenia podnośnikowego i przystawek (multipilot)... E Podejmowanie, transportowanie i odkładanie jednostek ładunkowych E Parkowanie pojazdu w stanie zabezpieczonym... E Holowanie przyczep... E Ciężary przyczep... E 30 6 Usuwanie awarii... E Nadzorowanie temperatury... E 31 I 2

6 Obsługa i konserwacja wózka 1 Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska Przepisy bezpieczeństwa pracy przy konserwacji wózka Konserwacja i kontrola Lista czynności konserwacyjnych EG 316/318/ Plan smarowania EG 316/318/ Środki eksploatacyjne Opis prac konserwacyjnych i zachowawczych Przygotowywanie pojazdu do prac konserwacyjnych i zachowawczych Otworzyć tylną pokrywę zamykającą Skontrolować zamocowanie kół Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego Skontrolować poziom oleju przekładniowego Spuścić olej Wlać olej Wymienić filtr oleju hydraulicznego Skontrolować poziom płynu hamulcowego Konserwacja pasa bezpieczeństwa Skontrolować bezpieczniki elektryczne Ponowne uruchomienie wózka Odstawienie wózka Czynności zabezpieczajace przed odstawieniem wózka Czynności zabezpieczajace wykonywane w trakcie odstawienia wózka Ponowne uruchomienie wózka po odstawieniu Kontrola stanu technicznego wózka pod względem bezpieczeństwa pracy po dłuższym okresie jego eksploatacji lub po wypadku (D kontrola UVV według BGV D27) I 3

7 I 4

8 A Z Prawidłowa eksploatacja wózka Wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzeń do transportu poziomego (VDMA) dostarczane są wraz z maszyną. Stanowią one integralną część Instrukcji Obsługi i należy bezwzględnie ich przestrzegać. Podane w nich zalecenia nie ograniczają przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych. Elektryczny wózek unoszący z dyszlem przeznaczony jest do unoszenia i poziomego transportu ładunków. Wózek należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej Instrukcji Obsługi. Stosowanie wózka do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała, ładunku i samego wózka. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń na skutek podnoszenia zbyt ciężkich ładunków lub jednostronnego obciążenia wózka. Maksymalny udźwig wózka podano na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu lub na wykresie obciążeń. Użytkownik musi zapewnić odnawianie uszkodzonych i/lub nieczytelnych wykresów obciążeń. Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem, w miejscach o dużym zapyleniu, ani też w środowisku zagrażającym powstaniem korozji. M Obowiązki użytkownika: W rozumieniu Instrukcji Obsługi użytkownikiem wózka jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje wózek samodzielnie lub na zlecenie której wózek jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem wózka. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie swoje oraz osób trzecich nie zostało narażone na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownicy wózka muszą zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego stosowania, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zgodę odnośnych władz miejscowych, jednakże zgoda taka nie zastępuje zgody producenta. Ciężary podwieszane lub ciągnione: Do pojazdu można przyłączać tylko takie ciężary podwieszane lub ciągnione, dla których pojazd jest dopuszczony do użytkowania. A 1

9 A 2

10 B Opis pojazdu 1 Opis stosowania Pojazd EG jest elektrycznym przenośnikiem widłowym z siedzeniem dla kierowcy w wersji czterokołowej. Jest on wolnonośnym wózkiem obciążnikowym, który przy pomocy znajdującego się z przodu podnośnika widłowego może bez przeszkód rozładowywać towary z samochodów ciężarowych i układać ładunki na rampach lub w magazynach regałowych. Możliwe jest także podejmowanie palet z zamkniętymi podporami dennymi. Typy pojazdów i ich maksymalna nośność: Typ max nośność *) Punkt ciężkości obciążenia EG 316k 1600 kg 500 mm EG kg 500 mm EG 318k 1800 kg 500 mm EG kg 500 mm EG kg 500 mm *) Obowiązujące pod względem nośności są znajdujące się na pojeździe wykresy obciążeniowe B 1

11 2 Opis modułów konstrukcyjnych i sposobu funkcjonowania Poz. Nazwa 1 t Daszek ochronny dla kierowcy 2 t Siedzenie kierowcy 3 t Obciążnik 4 t Akumulatory 5 t Oś napędowa 6 t Podnośnik widłowy 7 t Rusztowanie podnośne 8 t Układ kierowniczy B 2

12 2.1 Pojazd Układ kierowniczy (8): Niewielkie siły kierujące wynoszące 15 N oraz korzystny stosunek przekładu z 5 obrotami kierownicy umożliwiają wygodne i szybkie kierowanie pojazdem. Dzięki hydraulicznemu zębatkowemu układowi kierowniczemu możliwe jest zminimalizowanie ilości części zużywających się; ponadto układ stanowi kompaktową jednostkę kierowniczą. Siedzenie kierowcy (2): Centrum wózka widłowego stanowi siedzenie kierowcy. Jest to szczególnie mocny punkt naszych pojazdów. Wielofunkcyjne urządzenie sterujące, tzw. multipilot (opcja), oferuje jako specyficzny element sterujący najwyższy komfort, ponieważ grupuje on wszystkie funkcje hydrauliczne oraz przełącznik kierunku jazdy w jednej dźwigni. Do zestawu należy siedzenie komfortowe oraz regulowana kolumna kierownicy, a także półka na papiery i przedmioty osobiste kierowcy. Dach ochronny pojazdu (2) jest przystosowany do montażu w kabinie i daje się w związku z tym szybko zakładać. Układ elektryczny i elektroniczny: Najnowocześniejsza technika prądu trójfazowego przy użyciu magistrali CAN, wymagającej niewielkiej ilości wiązek kabli. Uzyskujemy dzięki temu redukcję potencjału awaryjnego związanego z pęknięciami kabli oraz znaczne przyśpieszenie procesu lokalizacji usterek. Skomplikowany układ sterowania jest skonstruowany w sposób prosty, bezpieczny i elastyczny. W zależności od ładunku i otoczenia roboczego kierowca może wybierać pomiędzy 5 programami jazdy: od najwyższej wydajności do programu energooszczędnego. Nadzwyczaj wygodna i przede wszystkim szybka analiza błędów jest możliwa dzięki komputerowi PC. Napęd i hamulec: Dwusilnikowy napęd przedni zapewnia w każdej chwili optymalną trakcję kół napędowych. Proporcjonalnie do kąta skrętu każdy silnik uzyskuje dokładnie taką prędkość obrotową, jaka jest w danej chwili konieczna. Uruchamiany hydraulicznie hamulec cierny wielopłytkowy w kąpieli olejowej jako główny hamulec roboczy praktycznie nie wymaga konserwacji. Hermetyzacja przekładni pozwala na stosowanie pojazdu nawet w agresywnym chemicznie otoczeniu. Ponadto wózek widłowy jest hamowany prądnicowo przez silniki jezdne aż do całkowitego zatrzymania. Dzięki temu minimalizowane jest zużycie energii. Nawet na rampie wózek nie stacza się po pochyłości. Układ hydrauliczny: Wszystkie funkcje są bardzo czułe, proporcjonalne i jednoczesne (o ile nie ma to wpływu na bezpieczeństwo obsługi). Dla umożlwieinia wyższego stopnia efektywności agregat hydrauliczny oraz serwomotor wspomagania kierownicy pracują oddzielnie. Mikrofiltr ciśnieniowy daje się wymieniać od góry (bez wypływania oleju hydraulicznego). Rusztowanie podnośne (7): Naszym celem jest optymalizacja widoczności. Walcowane na zimno profile stalowe o wysokiej wytrzymałości są niezwykle wąskie, co daje się zauważyć w szczególności w przypadku trójstopniowego rusztowania podnośnikowego za sprawą wyjątkowo dobrej widoczności. Taki sam dobry wynik jest osiągany w przypadku podnośnika widłowego. Szyny podnośnikowe i podnośnik widłowy przesuwają się na trwale smarowanych i nie wymagających dzięki temu konserwacji wałkach skośnych. B 3

13 3 Dane techniczne wersji standardowej Nazwa EG EG EG EG EG 316k k h 1 Wysokość rusztowania podnośnego w stanie mm wciągniętym h 2 Skok swobodny mm h 3 Skok mm h 4 Wysokość rusztowania podnośnego w stanie mm wciągniętym h 6 Wysokość ponad dachem ochronnym mm h 7 Wysokość siedzenia mm Wysokość sprzęgła 410/ 410/ 410/ 410/ 410/ h mm L 1 Długość łącznie z widłami mm L 2 Długość łącznie z grzbietem wideł mm b 1 Szerokość łączna mm e Szerokość wideł mm m 1 Odstęp między podłożem a podwoziem z obciążeniem pod mm rusztowaniem podnośnym m 2 Odstęp między podłożem a podwoziem w międzykołowym mm punkcie środkowym Ast Szerokość korytarza roboczego przy paletach 800 x 1200 wzdłuż mm Ast Szerokość korytarza roboczego przy paletach 1000 x mm poprzecznie W a Promień nawrotu mm x Odstęp ciężaru mm y Rozstaw kół mm B 4

14 B 5

15 3.1 Parametry wydajnościowe Nazwa Q Nośność (przy C = 500 mm) *) C Odstęp punktów ciężkości obciążenia Prędkość jazdy z ciężarem / bez ciężaru Prędkość unoszenia, podnoszenie z ciężarem / bez ciężaru Prędkość unoszenia, opuszczanie z ciężarem / bez ciężaru Zdolność pokonywania wznoszeń (30 min) z ciężarem / bez ciężaru Max zdolność pokonywania wzniesień (5 min) z ciężarem / bez ciężaru Przyśpieszenie (10m) z ciężarem / bez ciężaru EG 316k EG 316 EG 318k EG 318 EG kg mm 17,0/ 17,0 0,50/ 0,65 0,55/ 0,55 7,5/ 12,5 17,0/ 17,0 0,50/ 0,65 0,55/ 0,55 17,0/ 17,0 0,44/ 0,56 0,55/ 0,55 17,0/ 17,0 0,44/ 0,56 0,55/ 0,55 7/11,5 6/10,5 6/10,5 17,0/ 17,0 0,40/ 0,56 0,55/ 0,55 5,5/ 10,5 km/ h m/s m/s 27/35 27/35 26/35 25/35 24/35 % 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 3,9/3,5 4/3,5 s % *) przy rusztowaniu podnośnikowym w położeniu stojącym w pionie 3.2 Ciężar (wszystkie dane w kg) Nazwa Ciężar własny (łącznie z akumulatorem) Siła nacisku na oś, przód (bez ciężaru) Siła nacisku na oś, przód (z ciężarem) Siła nacisku na oś, tył (bez ciężaru) Siła nacisku na oś, tył (z ciężarem) EG 316k EG 316 EG 318k EG 318 EG Ogumienie Nazwa EG 316k EG 316 EG 318k EG 318 EG 320 Ogumienie SE(L) SE(L) SE SE SE Rozmiar ogumienia, 18x7-8 18x / / /50-10 przód (16PR) (16PR) Rozmiar ogumienia, tył 16x6-8 16x6-8 16x6-8 16x6-8 16x6-8 B 6

16 3.4 Norma EN Stałe natężenie hałasu : 67 db(a) Z pomiar EN zgodny z normą ISO Stałe natężenie hałasu jest zgodne z normą, a średnia mierzona uwzględnia poziom hałasu w czasie jazdy, podnoszenia i biegu jałowego.pomiar wykonano na wysokości uszu kierowcy. Wibracje: 1,05 m/s 2 Z pomiar EN Drgania odziaływujące na kierowcę są zgodne z normą przyspieszenia wahadłowego liniowo zintegrowanego z ciężarem w pozycji pionowej. Pomiar ustalany jest po przekroczeniu progu rozpędu i osiągnięciu stałej prędkości. Zgodność elektromagnetyczna (EMV) Z Producent potwierdza utrzymanie wartości granicznych dla występowania zakłóceń elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia, jak również próbę rozładowań elektrostatycznych EN i zawartych tam odnośników. Zmiany w instalacji elektrycznej i elektronicznych komponentach oraz ich przyporządkowanie dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody producenta. 3.5 Warunki eksploatacji wózka Z Temperatura otoczenia - w czasie pracy -20 C +40 C W czasie pracy ciągłej poniżej 5 C, w chłodni lub w warunkach ekstremalnych temperatur, wilgotnego powietrza należy specjalnie doposażyć wózek w komponenty ochronne i uzyskać dopuszczenie do ruchu. B 7

17 4 Punkty znakowania i tabliczki znamionowe Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, jak np. wykresy obciążeniowe, punkty zaczepu i tabliczki znamionowe, muszą być stale czytelne; w razie potrzeby elementy te należy odnawiać. Poz. Nazwa 3 Tabliczka znamionowa 9 Tabliczka Ustawianie kolumny kierownicy 10 Tabliczka Punkt zaczepu 13 Tabliczka "Nośność" 17 Tabliczka "unkcja hydrauliczna (multipilot)" 18 Tabliczka "Przestrzegać instrukcji obsługi" 19 Tabliczka "Jazda z uniesionym ciężarem, pochylanie słupa z uniesionym ciężarem zabronione" 20 Tabliczka "Nie na ciężarze, nie pod ciężarem, punkt zagrożenia zmieżdżeniem" 21 Tabliczka Plakietka kontrolna 22 Tabliczka kontrolna UVV 23 Tabliczka "Punkty zaczepowe" 30 Tabliczka "Ostrzeżenie przed przewróceniem" 31 Tabliczka "Przewożenie osób zabronione" 32 Tabliczka "Wlać olej hydrauliczny" 33 Tabliczka Limit skoku B 8

18 4.1 Tabliczka znamionowa, pojazd Z Poz. Nazwa Poz. Nazwa 34 Typ 40 Producent 35 Numer seryjny 41 Ciężar baterii min/max w kg 36 Ładowność w kg 42 Moc w kw 37 Bateria: Napięcie V 43 Położenie punktu środka obciążenia w mm 38 Ciężar bez baterii w kg 44 Rok produkcji 39 Producent -Logo 45 Opcja W przypadku zapytań dotyczących pojazdu lub zamawiania części zamiennych proszę podawać numer seryjny (35). 4.2 Wykres obciążenia, pojazd Wykres obciążenia, pojazd (13) podaje nośność Q pojazdu w kg przy rusztowaniu podnośnikowym stojącym z położeniu pionowym. W formie tabeli podano tutaj maksymalną nośność przy określonym punkcie ciężkości obciążenia D (w mm) i żądanej wysokości uniesienia H (w mm). Przykład: B 9

19 Przykład obliczania nośności maksymalnej: Przy punkcie ciężkości obciążenia D równym 600 mm i maksymalnym skoku uniesienia H równym 3600 mm nośność maksymalna Q wynosi 1105 kg. 4.3 Wykres obciążenia zębów podnośnika widłowego (urządzenie podstawowe) Wykres obciążenia zębów podnośnika widłowego podaje nośność Q zębów podnośnika widłowego w kg. W formie wykresu podano tutaj maksymalną nośność przy różnych punktach ciężkości obciążenia D (w mm). 4.4 Wykres obciążenia przystawki Wykres obciążeń przystawki podaje nośność pojazdu Q w kg w połączeniu z daną przystawką. Podany w wykresie obciążeń przystawki numer seryjny musi być zgodny z tabliczką znamionową przystawki, ponieważ nośność jest zawsze specjalnie podawana przez producenta. Jest ona podawana w taki sam sposób co nośność pojazdu i należy ją obliczać analogicznie. Znaczniki w kształcie strzałek (46 i 47) na słupie wewnętrznym względnie zewnętrznym pokazują kierowcy, kiedy osiągane są podane w wykresie obciążenia wartości graniczne wysokości skoku uniesienia B 10

20 C Transport i uruchamianie 1 Załadunek dźwigu M Stosować tylko urządzenia podnośnikowe o wystarczającej nośności (ciężar załadunkowy = ciężar własny + ciężar akumulatora; zob. tabliczka znamionowa pojazdu). 1 Pojazd parkować w pozycji zabezpieczonej (Zob. rozdz. E). Uprząż dźwigu mocować do poprzecznicy ramy zaczepowej (1) oraz do sprzęgu zaczepowego (2). M Elementy mocujące uprzęży dźwigu muszą być rozmieszczone tak, aby przy unoszeniu nie stykały się one z elementami montażowymi ani z dachem pojazdu. 2 2 Zabezpieczanie pojazdu przy transporcie M Podczas transportu na samochodzie ciężarowym lub przyczepie pojazd należy prawidłowo unieruchomić klinami i przymocować linami. Ciężarówka wzgl. przyczepa musi dysponować znajdującymi się w podłodze pierścieniami zaczepowymi do lin. Załadunek mogą przeprowadzać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowane osoby z zachowaniem zaleceń dyrektyw VDI 2700 i VDI 2703 (RN). Prawidłowe zaplanowanie i wykonanie środków zabezpieczających ładunek jest konieczne indywidualnie w każdym przypadku PL C 11

21 Z Do mocowania linami urządzenia z zamontowanym słupem unoszącym należy wykorzystać punkty zaczepowe na górnej poprzecznicy słupa oraz trzpień zaczepu przyczepy. Mocowanie linami i unieruchamianie klinami przy zamontowanym rusztowaniu unoszącym Z Jeżeli urządzenie jest transportowane bez rusztowania unoszącego, liny należy przeprowadzić z przodu nad dachem ochronnym. Mocowanie linami i unieruchamianie klinami bez rusztowania unoszącego 1003.PL C 12

22 3 Pierwsze uruchomienie M Przybliżone położenie środka ciężkości Pierwsze uruchomienie pojazdu oraz zapoznanie kierowcy z zasadami jego obsługi może być dokonywane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel. Jeżeli dostawa obejmuje kilka pojazdów, należy zapewnić montaż elementów nośnych, ruszto-wań podnośnikowych i pojazdów pod-stawowych o jednym i tym samym numerze seryjnym. Pojazd eksploatować wyłącznie przy użyciu prądu akumulatorowego. Prostowany prąd zmienny wywołuje uszkodzenia elektronicznych elementów konstrukcyjnych pojazdu. Kable przyłączeniowe akumulatorów (kable ciągnione) muszą być krótsze niż 6 m. Aby przygotować pojazd do eksploatacji po jego dostawie lub przetransportowaniu, należy wykonać następujące czynności: Skontrolować wyposażenie pod względem kompletności. Skontrolować przyłącza akumulatora. Skontrolować moment dociągu nakrętek kół (zob. rozdz. ). Uruchomić pojazd zgodnie z odpowiednimi zasadami (zob. rozdz. E) PL C 13

23 4 Przemieszczanie pojazdu bez napędu własnego Jeżeli konieczne jest odholowanie pojazdu, należy postępować w następujący sposób: Z Drążek holowniczy lub linę holowniczą zamocować do sprzęgu zaczepowego pojazdu holującego i oraz do pojazdu, który ma być holowany. Wyjąć wtyczkę akumulatora (zob. rozdz. D). Zwolnić hamulec ręczny. Na siedzeniu pojazdu holowanego musi się znajdować jedna osoba kierująca. Pojazd holować z minimalną prędkością. Ponieważ nie jest włączony układ wspomagania kierownicy, pojazdem można kierować tylko przy użyciu większej niż zazwyczaj siły PL C 14

24 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Bezpieczeństwo przy pracy z akumulatorami kwasowymi Przed przystąpieniem do prac z akumulatorem odstawić i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E). Osoby upoważnione: Ładowania, konserwacji i wymiany akumulatorów mogą dokonywać tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Należy przy tym przestrzegać tej instrukcji obsługi i zaleceń producenta akumulatorów i stacji ładowania. Zabezpieczenie p-poż: Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 metrów od pojazdu podstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwopalne oraz narzędzia i maszyny iskrzące. Pomieszczenie powinno posiadać odpowiednią wentylację. W pogotowiu powinny znajdować się środki gaśnicze. Konserwacja akumulatorów: Pokrywa cel akumulatora powinna być utrzymywana w stanie suchym i czystym. Bieguny i zaciski kabli powinny być czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokładnie dokręcone. Akumulatory z odizolowanymi klemami należy przykryć matą izolacyjną. M Utylizacja akumulatorów: Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie środowiska czy ustawami utylizacji. Należy przestrzegać zaleceń producenta co do utylizacji. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdzić, czy pokrywa nie spowoduje uszkodzenia kabli. Ponieważ akumulatory zawierają rozcieńczone kwasy o właściwościach trujących i żrących, podczas prac z akumulatorami należy używać ubrania ochronnego i okularów zabezpieczających. Unikać kontaktu z elektrolitem. Jeśli jednak ubranie, skóra lub oczy, zostaną skażone elektrolitem należy do ich przemycia użyć dużej ilości wody ponadto przy skażeniu oczu lub skóry należy skontaktować się z lekarzem. Kwas wylany z akumulatora należy natychmiast zneutralizować. D 1

25 2 Typy akumulatorów W zależności od typu zastosowania pojazd jest wyposażany w różnego typu akumulatory. Poniższa tabela ukazuje przewidziane w postaci standardu kombinacje, podobnie do normy DIN 43535, podając zarazem pojemność akumulatorów: EG 316k EG 316 EG 318k EG 318 EG V - 5PzS - Akumulator 550 Ah 48 V - 6PzS - Akumulator 660 Ah 48 V - 5PzS - Akumulator 550 Ah 48 V - 6PzS - Akumulator 660 Ah 48 V - 6PzS - Akumulator 660 Ah Ciężar akumulatora podany jest na tabliczce znamionowej. Ciężar i wymiary akumulatora mają poważny wpływ na stabilność pozycyjną pojazdu. W związku z tym akumulatory muszą się zgadzać pod względem wymiarów i ciężaru z danymi podany w poniższej tabeli i na rysunku. Eksploatacja pojazdu z akumulatorami o parametrach innych niż podane w tym miejscu jest dozwolona tylko za zgodą producenta. Pojazd EG 316k/318k EG 316/318/320 Akumulator napędowy 48 V Rozmiar (mm) L max B max H1 +/- 2 mm H2 +/- 2 mm Cięż. znam. (-5/+8%) w kg podobnie do normy DIN Ah Ah D 2

26 3 Otwieranie pokrywy akumulatora z układem zabezpieczającym (opcja) M Jeżeli pojazd jest wyposażony w układ zabezpieczający, pokrywę akumulatora można otwierać tylko wtedy, jeżeli obejmy zabezpieczające są odchylone na dół. W przypadku automatycznego układu zabezpieczającego zablokować guzik ustalający (2) i przechylić obejmę w dół. 2 D 3

27 4 Odsłonić akumulator Zaparkować pojazd w pozycji zabezpieczonej (zob. rozdz. E). Zwolnić blokadę kolumny kierownicy (1), przesunąć kolumnę kierownicy do przodu i zabezpieczyć ją w tej pozycji. Zachować zwiększoną uwagę przy odblokowywaniu i blokowaniu kołpaka zaworu sterującego. 1 Z multipilotem (opcja): Zsunąć kołpak zaworu sterującego (2) do przodu do momentu jego zablokowania. Osłonę akumulatora z siedzeniem kierowcy (3) ostrożnie odchylić do tyłu. Z pilotem pojedynczym: 3 2 Przez przyciśnięcie dźwigni (4) odblokować kołpak zaworu sterującego (2) i przechylić go do przodu. Osłonę akumulatora z siedzeniem kierowcy (3) ostrożnie odchylić do tyłu. 2 4 Wyjąć wtyczkę akumulatora (5). Jeżeli występuje, zdjąć z akumulatora matę izolującą. Łączenie i odłączanie wtyczki akumulatora oraz gniazdka może mieć miejsce tylko przy wyłączonym wyłączniku głównym i prostowniku. 5 D 4

28 5 Ładowanie akumulatora M Odsłonić akumulator. Łączenie i odłączanie wtyczki akumulatora oraz gniazdka może mieć miejsce tylko przy wyłączonym prostowniku. Podczas ładowania wszystkie powierzchnie baterii należy odsłonić, aby zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulator nie wolno kłaść żadnych przedmiotów metalowych lub zawierających metal. Przed ładowaniem skontrolować wszystkie złącza kablowe i stykowe pod względem widocznych uszkodzeń. Kabel prostownikowy i stację prostownikową połączyć z wtykiem akumulatora (5). Włączyć stację prostownikową i naładować akumulator zgodnie z przepisami producenta akumulatora i stacji prostownikowej. 5 efg-v d03 Należy przy tym bezwzględnie przetrzegać zasad bezpieczeństwa sformułowanych przez producenta akumulatora i stacji prostownikowej. Pokrywa akumulatora podczas ładowania musi być koniecznie otwarta, aby umożliwić ulatnianie się powstających w procesie ładowania gazów. Nie używać ognia i otwartych źródeł światła. Niebezpieczeństwo wybuchu! D 5

29 6 Demontaż i montaż akumulatora Odsłonić akumulator Wyjąć drzwiczki boczne (6,7). 6 7 Aby unikać zwarć, akumulatory z otwartymi biegunami lub złączami należy przykrywać matą gumową. W przypadku wymiany akumulatora przy pomocy uprzęży dźwigowej zapewnić wystarczającą nośność (zob. ciężar akumulatora na tabliczce znamionowej akumulatora przy tacy akumulatora). Uprząż dźwigową przeprowadzić przez otwory w dachu ochronnym kierowcy; musi ona wywierać pionową siłę ciągu, aby nie dochodziło do zgniatania tacy akumulatora. Haki należy rozmieścić tak, aby przy zluzowanej uprzęży dźwigowej nie mogły one spaść na komory akumulatora. Zaczepić uprząż dźwigową do tacy efg v d04 mitte akumulatora. Przy pomocy uprzęży dźwigowej unieść akumulator na prawo w kierunku jazdy nad ramę, a następnie wysunąć go na bok. Montaż akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności kroków. W przypadku wymiany akumulatora dozwolony jest wyłącznie montaż takiej samej wersji akumulatora. Po ponownym zamontowaniu akumulatora skontrolować wszystkie złącza kablowe i stykowe pod względem widocznych uszkodzeń. Pokrywy i drzwiczki boczne muszą być pewnie zamknięte. Przy wymianie wzgl. montażu akumulatora należy uważać na stabilne zamocowanie akumulatora w komorze akumulatorowej pojazdu. D 6

30 7 Zamykanie kołpaka akumulatora Z multipilotem (opcja): Pociągnąć kołpak zaworu sterującego do przodu, odblokowując go jednocześnie przez przyciśnięcie dźwigni (8). Kołpak zaworu sterującego powraca samoczynnie do tyłu. Z pilotem pojedynczym: 8 Po zamknięciu kołpaka akumulatora przechylić kołpak zaworu sterującego do tyłu do chwili jego zablokowania. 8 Sygnalizator rozładowania akumulatora, czujnik rozładowania baterii, licznik roboczogodzin M Sygnalizator rozładowania akumulatora: Stan naładowania akumulatora (9) jest ukazywany w krokach 10% w wyświetlaczu układu sygnalizacyjno-serwisowego (100% = moc akumulatora 100%, wskazanie 0% = moc akumulatora 20%). Seryjne ustawienie sygnalizatora i czujnika rozładowania baterii opiera się na akumulatorach standardowych. W przypadku stosowania akumulatorów bezkonserwacyjnych sygnalizator musi być ustawiony tak, aby za wartością procentową pojawił się symbol T. W przypadku niedokonania tego ustawienia akumulator może zostać uszkodzony za sprawą zjawiska rozładowania głębokiego. W celu dokonania ustawienia tego instrumentu należy wezwać serwis producenta pojazdu Naładowanie baterii jest konieczne przy mocy pozostałościowej 20% w przypadku akumulatorów standardowych lub mocy pozostałościowej 40% w przypadku akumulatorów bezkonserwacyjnych. Z Czujnik rozładowania akumulatora: W przypadku przekroczenia przez akumulator dolnego progu mocy pozostałościowej następuje wyłączenie funkcji unoszenia. Układ informacyjno-serwisowy wyświetla odpowiedni komunikat.. unkcja unoszenia jest ponownie włączana dopiero po osiągnięciu przez przyłączony akumulator co najmniej 40% naładowania. Licznik roboczogodzin: Roboczogodziny (10) są wyświetlane obok stanu naładowania baterii. Licznik roboczogodzin ukazuje łączny czas ruchów jezdnych i ruchów skokowych. D 7

31 D 8

32 E Eksploatacja 1 Przepisy bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka Zgoda na jazdę: Wózek mogą eksploatować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie i wykazały wobec właściwych organów swe umiejętności korzystania z wózka. Prawa, obowiązki i zasady zachowania się kierowcy: Kierowca (użytkownik wózka) musi zostać przeszkolony w zakresie swych praw i obowiązków oraz zasad eksploatacji wózka. Podczas korzystania z wózka kierowcy przysługują określone prawa. Podczas obsługi pojazdów z trybem pieszym, należy nosić obuwie ochronne. Zakaz eksploatacji przez osoby nieupoważnione: Osobą odpowiedzialną za eksploatację wózka w czasie pracy jest kierowca. Nie może on dopuszczać do korzystania i eksploatacji wózka przez osoby nieupoważnione. Wózek nie jest przeznaczony do przewożenia i podnoszenia osób. Uszkodzenia i awarie: W przypadku wystąpienia uszkodzenia lub awarii wózka bądź jego wyposażenia należy bezzwłocznie zgłosić je przełożonym. Nie można korzystać z wózków niezdatnych do eksploatacji (z powodu np.: zużytych kół lub uszkodzonych hamulców) do czasu usunięcia uszkodzenia. Naprawy: Kierowca nie posiadający odpowiedniego przeszkolenia nie może samodzielnie dokonywać żadnych napraw wózka. Pod żadnym pozorem nie może on wyłączać elementów istotnych dla bezpiecznej eksploatacji wózka. Obszar zagrożenia: Obszarem zagrożenia jest obszar, na którym istnieje niebezpieczeństwo zranienia osób wózkiem,lub ktrórymś z jego zespołów podczas jazdy wózka. Do obszaru zagrożenia zalicza się też obszar, na którym może dojść do zranienia na skutek spadnięcia ładunku lub opadnięcia / podniesienia wideł wózka. Osoby nieupoważnione należy ostrzec przed wstępem na obszar zagrożenia. W odniesieniu do osób należy stosować symbole i tablice ostrzegawcze. Jeśli mimo ostrzeżeń na obszarze zagrożenia znajdują się osoby nieupoważnione, należy unieruchomić wózek. Urządzenia bezpieczeństwa i tablice ostrzegawcze: Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku stosowania opisanych w niniejszej Instrukcji Obsługi urządzeń bezpieczeństwa i tablic ostrzegawczych. E 1

33 2 Opis elementów obsługowych i sygnalizacyjnych Poz. Element obsługowy bądź unkcja sygnalizacyjny 1 Kierownica t Kierowanie pojazdem przy pomocy 6 obrotów kierownicy z lewej do prawej. 2 Układ informacyjno-serwisowy t Sygnalizacja ważnych parametrów jazdy i unoszenia, sygnały ostrzegawcze, wskazówki dotyczące błędów w obsłudze i sygnalizacja serwisowa. 3 Hamulec ręczny t Zabezpiecza pojazd w pozycji stojącej. 4 Blokada kolumny kierownicy t Kolumna kierownicy jest ustawiana w żądanym odstępie i blokowana. 5 Zamek przełącznika t Włączanie i wyłączanie prądu sterującego. Po wyjęciu kluczyka pojazd jest zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. 6 Pedał jazdy t Prędkość pojazdu jest regulowana bezstopniowo. 7 Pedał hamulca t Hamowanie pojazdu. 8 Przełącznik kierunku jazdy Multipilot (wielofunkcyjna jednostka sterująca) Klakson o Ustawianie żądanego kierunku jazdy. Steruje funkcjami słupa podnośnego. Wywoływanie sygnału ostrzegawczego. 9 Dźwignia sterująca dla o np. sygnał "oświetlenie robocze wł." wyposażenia dodatkowego 10 Wyłącznik główny WYŁĄCZNIK AWARYJNY t Włączanie i wyłączanie prądu sterującego. 11 Sterowanie dwupedałowe Pedał jazdy wstecz 12 Sterowanie dwupedałowe Pedał hamulca 13 Sterowanie dwupedałowe Pedał jazdy naprzód o Uruchomienie powoduje jazdę pojazdu do tyłu Prędkość jazdy jest regulowana bezstopniowo. o Hamowanie pojazdu. o Uruchomienie powoduje jazdę pojazdu do przodu Prędkość jazdy jest regulowana bezstopniowo. 14 Przełącznik kierunku jazdy t Ustawianie żądanego kierunku jazdy. 15 Klakson t Wydawanie sygnału ostrzegawczego. 16 Pilot pojedynczy Unoszenie opuszczanie t Unoszenie bądź opuszczanie podnośnika widłowego. 17 Dźwignia sterująca Pochylanie rusztowania podnośnego t Podnośnik widłowy jest pochylany do przodu bądź do tyłu. 18 Dźwignia sterująca Dodatkowy układ hydrauliczny (ZH1) Popychacz boczny 19 Dźwignia sterująca Dodatkowy układ hydrauliczny (ZH2) 20 Przełącznik Dodatkowy układ hydrauliczny (ZH3) o Podnośnik widłowy jest przesuwany w lewo bądź w prawo. o Przewidziana dla montowanych dodatkowo urządzeń hydraulicznych. o Przełączanie z ZH2 na ZH3 t = wyposażenie seryjne o = wyposażenie dodatkowe E 2

34 Pojazd z multipilotem (opcja) Sterowanie dwupedałowe (opcja) Pojazd z pilotem pojedynczym i dźwigniami sterującymi E 3

35 2.1 Przełącznik w desce rozdzielczej unkcja Przełącznik świateł awaryjnych Przełącznik Lampa obrotowa / Lampa postojowa Przełącznik układu mycia szyby Położenie 1 Wycieraczki wł. Położenie 2 Układ mycia szyby wł. 2.2 Przełącznik konsoli sterowniczej unkcja Przełącznik mostkujący Wyłączenie skoku Przełącznik Jazda pełznąca Przełącznik Ogrzewanie siedzenia Przełącznik Oświetlenie pojazdu (światło postojowe / światło mijania) Przełącznik Reflektor roboczy E 4

36 3 Sygnalizacja informacyjno-serwisowa Z Na wyświetlaczu układu informacyjno-serwisowego (LCD) wyświetlane są parametry robocze, stan naładowania baterii, godziny robocze oraz dane serwisowe i diagnostyczne. unkcję sygnalizatorów ostrzegawczych spełnia sześć diod świetlnych LED (24) do (29), umieszczonych ponad wyświetlaczem. Klawiatura z czterema klawiszami (30) do (33) jest potrzebna do wybierania, odczytywania i dokonywania zmian parametrów pojazdu. Pojazd jest dostarczany wraz z dwoma różnymi kluczami: dla osoby obsługującej kod klucza: 702 (czerwony): możliwa obsługa pojazdu, kierowca może wybierać spośród 5 programów jazdy, dla serwisu / warsztatu kod klucza: 738 (szary): możliwa obsługa pojazdu, program LISA daje się stosować również do dokonywania zmian parametrów pojazdu w trybie obsługi. Zmiany w trybie serwisowym mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta! 3.1 Wyświetlacz informacyjny Poz. Wskazanie 21 Godziny robocze / Godzina 22 Wskazanie ustawienia kół 23 Wskazanie mocy akumulatora E 5

37 3.2 Diody ostrzegawcze (LED) Sześć diod świetlnych sygnalizuje następujące stany eksploatacyjne: Poz. unkcja 24 Oświetlenie wł. (zielona LED) 25 Hamulec ręczny zaciągnięty (czerwona LED) 26 Kierunek jazdy do przodu (kierunek napędowy) (zielona LED) 27 Kierunek jazdy do tyłu (kierunek jazdy z obciążeniem) (zielona LED) 28 Poziom płynu hamulcowego zbyt niski (czerwona LED) 29 Kierunkowskazy (zielona LED) 3.3 unkcje klawiszy klawiatury Poz unkcja unkcja podwójna Stopniowe zwiększanie wybranego programu Wybór poszczególnych punktów menu od dołu do góry unkcja podwójna Stopniowe zmniejszanie wybranego programu Wybór poszczególnych punktów menu od góry do dołu unkcja podwójna Uaktywnianie menu wyboru z menu głównego Potwierdzanie zapytania przez NIE -> x 33 unkcja poczwórna Opuszczanie wybranego punktu menu Zapamiętywanie zmienionego programu Potwierdzanie zapytania przez TAK -> q Zmiana wskazania pomiędzy funkcjami Godziny robocze / Godzina E 6

38 3.4 Tekstowe komunikaty ostrzegawcze w wyświetlaczu W menu tym w wyświetlaczu ukazywane są komunikaty ostrzegawcze dotyczące pojazdu. Z wskazania Programy jazdy przy pomocy klawisza q (33) można przejść do wskazania komunikatów ostrzegawczych. 3.5 Wyświetlanie programów jazdy Wybieranie poszczególnych programów jazdy powoduje zmianę zachowania się pojazdu podczas jazdy. akt ten należy uwzględnić przy uruchamianiu pojazdu! Zmian parametrów można dokonywać tylko przy nieruchomym pojeździe i bez wykonywania ruchów urządzenia unoszącego. Wyboru parametrów można dokonywać tylko przy nieruchomym pojeździe i bez wykonywania ruchów urządzenia unoszącego. Uruchamianie pojazdu (zob. rozdz. 4), Wsunąć kluczyk do zamka przełącznika stacyjki i przekręcić do oporu w prawo. W wyświetlaczu pojawia się na ok. 3 sekundy menu użytkownika z nazwą pojazdu, następnie zaś wyświetlane są stan naładowania baterii oraz ilość godzin roboczych. Przycisnąć klawisz menu wyboru (32). W wyświetlaczu ukazywany jest wybrany program pojazdu. Aby zmienić program jazdy, należy postępować zgodnie z poniższym wykresem. Przy pomocy 5 programów pojazd można przyśpieszać bądź wyhamowywać w skali od "wolno" do "maksymalnie". AKU xxx % xxh 3) AKU xxx % xx:xx 4) 5) PROGRAM JAZDY XX L 1) USTAWIANIE GODZINY 6) PROGRAM JAZDY 1 S 2) PROGRAM JAZDY 2 S 2) PROGRAM JAZDY 3 S 2) PROGRAM JAZDY 4 S 2) PROGRAM JAZDY 5 S 2) Zmienić? tak nie? 1) L = Odczytaj program jazdy (tryb odczytu) 2) S = Zmień program jazdy (tryb zapisu) 3) Wskazanie Godziny robocze 4) Wskazanie Godzina 5) Wybór parametrów 6) Zmiana programu jazdy E 7

39 3.6 Wskazania wyświetlacza Na wyświetlaczu ukazywane są dane eksploatacyjne i zgłoszenia awaryjne. Za pośrednictwem menu użytkownika można ustawiać następujące parametry. W tym miejscu ustawiany jest czas między maksymalnym przesunięciem przełącznika jazdy a 100% regulacją układu elektronicznego. Zwolnienie pedału jazdy powoduje zainicjowanie procesu hamowania przez układ sterowania prądem jazdy. Wartość leży tu pomiędzy 0% (swobodny wybieg) a określoną wartością maksymalną, równą wartości minimalnej hamowania nawrotnego. Ustawienie hamulca nawrotnego ma wpływ na hamowanie i przy zmianach kierunku jazdy. Rzeczywisty stopień wyhamowania przy zmianie kierunku jazdy jest też dodatkowo zależny od pozycji pedału. PRZYś P I E Z E N I E L HAMULEC WYB I EGU L HAMULECNAWROTNY L HAMULECPEDAŁ OWY L Wspomaganie hamulca mechanicznego. Siła hamowania jest regulowana w zależności od ustawienia Ustawianie prędkości maksymalnej wstecz. Ustawianie maksymalnej prędkości wstecz, gdy jest uruchamiany przełącznik jazdy wolnej. PRĘ DK. J. WO L N A WSTECZ L WS T E C Z L Ustawianie prędkości maksymalnej naprzód. PRĘ DK. NAPRZÓD L Ustawianie maksymalnej prędkości naprzód, gdy jest uruchamiany przełącznik jazdy wolnej. J. WO L N A N A P R Z Ó D L Wydaje akustyczny sygnał alarmowy przy nieprawidłowej obsłudze. BRZĘ CZYK WŁ. / WY Ł L Ustawione wstępnie wartości mogą tu być wyświetlane i ustawiane. USTAWI ENPODSTAW. L E 8

40 3.7 Zmiana parametrów pojazdu Zmiana parametrów pojazdu ma wpływ na jego zachowanie się podczas jazdy. akt ten należy uwzględnić przy uruchamianiu pojazdu! Zmian parametrów można dokonywać tylko przy nieruchomym pojeździe i bez wykonywania ruchów urządzenia unoszącego. Uruchamianie pojazdu, Wsunąć kluczyk (szary) do zamka przełącznika stacyjki i przekręcić do oporu w prawo. W wyświetlaczu pojawia się na ok. 3 sekundy menu użytkownika z nazwą pojazdu, następnie zaś wyświetlane są aktualny kąt skrętu, stan naładowania baterii oraz ilość godzin roboczych. Przycisnąć klawisz menu wyboru (32). W wyświetlaczu wyświetlana jest funkcja "Przyśpieszenie" z odpowiednim parametrem. Aby przeglądać lub zmieniać parametry pojazdu należy postępować zgodnie z poniższym wykresem. Przemieszczanie się pomiędzy 10 parametrami ustawień odbywa się przy pomocy klawiszy (30) i (31). AKU xxx % xxh 3) AKU xxx % xx:xx 4) Przyśpieszenie L 1) Hamulec wybiegu Przyśpieszenie S 2) Hamulec wybiegu Zmienić? 5) Hamulec nawrotny Hamulec pedałowy 6) Hamulec nawrotny Hamulec pedałowy tak Prędkość wstecz Jazda wolna wstecz Prędkość naprzód Jazda wolna naprzód Brzęczyk wł./wył. Prędkość wstecz Jazda wolna wstecz Prędkość naprzód Jazda wolna naprzód Brzęczyk wł./wył. nie? Ustawienie podstawowe Ustawienie podstawowe 1) L = Odczytaj program jazdy (tryb odczytu) 2) S = Zmień program jazdy (tryb zapisu) 3) Wskazanie Godziny robocze" 4) Wskazanie Godzina" 5) Wybór parametrów 6) Zmiana programu jazdy E 9

41 4 Uruchamianie pojazdu Przed uruchomieniem pojazdu, rozpoczęciem jego obsługiwania lub podniesieniem jednostki ładunkowej kierowca musi się przekonać, że w strefie zagrożenia nie przebywają ludzie. 4.1 Kontrole i czynności poprzedzające codzienne uruchomienie Kontrola wzrokowa całego pojazdu (w szczególności kół i elementu podejmującego ciężary) pod względem uszkodzeń. Skontrolować, czy łańcuchy obciążeniowe są równomiernie naprężone. Skontrolować zamocowanie akumulatora i przyłącza kabli. 4.2 Ustawić siedzenie kierowcy Z Aby uzyskać optymalną amortyzację siedzenia, siedzenie należy ustawić zgodnie z wagą kierowcy. Przy ustawianiu zgodnie z wagą kierowcy siedzenie musi być odciążone! Z Ustawianie wagi kierowcy: Element nastawczy "Siedzenie" (35) pociągnąć do oporu w kierunku wskazywanym przez strzałkę i odciągnąć z powrotem. Poprzednie ustawienie wagi powraca do wartości minimalnej. Zakres ustawienia amortyzacji siedzenia wynosi od 50 kg do 130 kg. Ponownie przesuwać element 34 nastawczy "Siedzenie" (35) w 37 kierunku strzałki na tyle, dopóki na 36 podziałce wagi "Siedzenie " (36) nie 35 zostanie osiągnięty odpowiedni znacznik. Następnie przesunąć element nastawczy "Siedzenie" w jego poprzednie położenie. Zająć miejsce na siedzeniu. Ustawianie oparcia siedzenia: Pociągając do góry element nastawczy oparcia (37), ustawić jego pochylenie. Zwolnić element nastawczy oparcia (37); spowoduje to zablokowanie oparcia. Z Ustawianie pozycji siedzącej: Odciągnąć blokadę siedzenia (34) ku zewnątrz i przemieścić siedzenie we właściwą pozycję przez przesuwanie go do przodu lub do tyłu. Ponownie zwolnić blokadę siedzenia (34), pozwalając na jej zablokowanie. Blokada siedzenia musi zostać pewnie zablokowana w ustawionej pozycji. Ustawienia siedzenia nie wolno zmieniać podczas jazdy! Opis ustawiania siedzenia odnosi się do zakresu seryjnego wyposażenia standardowego. W przypadku wersji odbiegających od wyposażenia standardowego należy skorzystać z instrukcji ustawiania wydanej przez producenta wyposażenia. Przy ustawianiu należy uważać, aby wszystkie elementy obsługi były łatwo dostępne z siedzenia. E 10

42 4.3 Ustawianie kolumny kierownicy Zwolnić blokadę kolumny kierownicy (4) i ustawić kolumnę w żądanym położeniu przez przesunięcie jej do przodu lub do tyłu. Ponownie zablokować blokadę kolumny kierownicy Doprowadzanie pojazdu do stanu gotowości eksploatacyjnej Z Odblokować wyłącznik główny (10). W tym celu: Wcisnąć dźwigienkę (s) i wyciągnąć ją ku górze (r) do momentu wyczuwalnego zaskoczenia wyłącznika głównego. Wsunąć kluczyk do zamka przełącznika stacyjki (5) i przekręcić go do oporu w prawo w położenie "I". Skontrolować funkcjonowanie przycisku klaksonu (38). Skontrolować hamulec elektryczny i hydrauliczny pod względem funkcjonowania. Pojazd jest teraz gotowy do eksploatacji. Sygnalizator stanu naładowania akumulatora i awarii (3) ukazuje pozostającą moc akumulatora. Po pociągnięciu WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO i przekręceniu kluczyka stacyjki w prawo, pojazd wykonuje trwający przez ok. 3-4 sek. auto-test (kontrola układów sterowania i silników). W czasie tym nie jest możliwe wykonywanie ruchów jezdnych. Przyciśnięcie pedału jazdy w czasie auto-testu powoduje wyświetlenie w wyświetlaczu komunikatu Stan spoczynku - jazda Ustawianie godziny Przycisnąć klawisz X (32). Wyświetlane jest odpowiednie menu wyboru. Przyciskać klawisz 30 lub 31 do chwili wyświetlenia funkcji USTAWIANIE GODZINY. Klawiszem X (32) przemieszczać się między polami godzin i minut, dająca się aktualnie zmieniać wartość miga. Klawiszami 30/31 dokonać zmiany wartości. Godzinę potwierdzić klawiszem q (33). Zmiany zatwierdzić klawiszem q (33) lub anulować klawiszem X (32). E 11

43 4.6 Pas bezpieczeństwa Pas bezpieczeństwa należy zakładać przed każdym przemieszczeniem naziemnego pojazdu przenośnikowego. Pas bezpieczeństwa chroni przed ciężkimi zranieniami! Z Pas bezpieczeństwa chronić przed zanieczyszczeniami (np. przykrywać go w czasie przerw w pracy) i regularnie oczyszczać. Zamarznięty zamek lub zwijacz pasa należy odmrozić i wysuszyć, aby zapobiec jego ponownemu zamarznięciu. Temperatura ciepłego powietrza przy suszeniu nie może przekraczać +60 stopni! Nie dokonywać modyfikacji pasa bezpieczeństwa! Zwiększone ryzyko wad funkcjonowania. Pasy bezpieczeństwa wymieniać po każdym wypadku. Do dozbrajania i napraw używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Wymianę uszkodzonych lub nie funkcjonujących pasów bezpieczeństwa na nowe należy zlecać autoryzowanemu punktowi handlowemu lub jednej z filii producenta. Zachowanie w sytuacjach nadzwyczajnych Jeżeli naziemny pojazd przenośnikowy grozi przewróceniem, pod żadnym pozorem nie zdejmować pasa bezpieczeństwa i nie podejmować prób zeskoczenia z pojazdu. Zeskakiwanie z pojazdu niesie ze sobą zwiększone ryzyko zranień! Zachowanie prawidłowe: Pochylić górną część ciała nad kierownicę. Przytrzymać kierownicę obydwoma rękami i podeprzeć się stopami. Pochylić ciało przeciwko kierunkowi upadku. E 12

44 Instrukcja obsługi pasa bezpieczeństwa Przed uruchomieniem naziemnego pojazdu przenośnikowego wyciągnąć pas ze zwijacza bez szarpnięć, opasać nim uda tak, aby ściśle przylegał do ciała, i zamknąć zamek. Przy zakładaniu pas nie może być skręcony! Przy obsługiwaniu pojazdu (np. jeździe, unoszeniu i opuszczaniu ciężarów itp.) należy siedzieć możliwie jak najdalej z tyłu tak, aby plecy przylegały do oparcia siedzenia. Z Automat blokujący pasa bezpieczeństwa pozwala na wystarczającą swobodę ruchów w siedzeniu. Jeżeli kierowca siedzi na przedniej krawędzi siedzenia, ochrona jest mniej efektywna ze względu na zbyt dużą długość taśmy pasa. Pasa używać tylko do zabezpieczania jednej osoby. Z Po użyciu przycisnąć czerwony przycisk i dłonią podprowadzić język zamka do zwijacza. Uderzenie języka zamka o obudowę może uaktywnić automat blokujący pasa. Taśma pasa nie daje się wtedy wyciągać. Zwalnianie blokady: Ze zwiększoną siłą wyciągnąć pas o 10 mm do 15 mm z obudowy. Pozwolić na samoczynne wciągnięcie pasa, aby zwolnić automat blokujący. Pas daje się ponownie wyciągać. Zachowanie przy uruchamianiu pojazdu na dużej pochyłości Z Automat blokujący blokuje wyciąganie pasa, jeżeli pojazd znajduje się w dużym pochyleniu. Pas nie daje się wyciągać ze zwijacza. Ostrożnie wyprowadzić pojazd z pochyłości i założyć pas. E 13

45 4.7 Automatyczny / mechaniczny układ zabezpieczający (opcja) Pojazdu nie wolno pod żadnym pozorem używać bez funkcjonującego układu zabezpieczającego. Po każdym wypadku należy zlecić sprawdzenie układu zabezpieczającego przez autoryzowany przez nas personel. Nie dokonywać zmian układu zabezpieczającego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji należy zachowywać wymiar 90 mm przy obciążonym siedzeniu kierowcy między obejmą (1) a powierzchnią siedzenia. 1 Zachowanie w nietypowych sytuacjach Jeżeli pojazd grozi przewróceniem, nie należy pod żadnym pozorem próbować wyskoczyć z pojazdu. Wyskakiwanie z pojazdu oznacza zwiększone ryzyko zranienia. Prawidłowe zachowanie Pochylić górną część ciała nad kierownicę. Przytrzymać kierownicę obydwoma rękami i podeprzeć się stopami. Pochylić ciało przeciwko kierunkowi upadku. E 14

46 Instrukcja obsługi układu zabezpieczającego (automatycznego) Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić funkcjonowanie układu zabezpieczającego. Guzik ustalający (2) nie może być wciśnięty. Zająć pozycję w siedzeniu Przekręcić kluczyk stacyjki w pozycję WŁ.". Po zwolnieniu hamulca postojowego obie obejmy zabezpieczające z lewej i prawej strony zamykają i blokują się samoczynnie. Należy uważać, aby obejmy zabezpieczające mogły się swobodnie poruszać. 2 3 Po odstawieniu pojazdu i zaciągnięciu hamulca postojowego obejmy zabezpieczające otwierają się automatycznie. Kluczyk stacyjki można przekręcić w położenie "0" i wyjąć dopiero po otwarciu się obejm zabezpieczających. W przypadku awarii zasilania prądem układ zabezpieczający można odblokować przez pociągnięcie guzika (3). Obejmy zabezpieczające można następnie przechylić ręcznie do tyłu. Instrukcja obsługi układu zabezpieczającego (mechanicznego) Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić funkcjonowanie układu zabezpieczającego. W celu otwarcia układu wcisnąć lewą obejmą zabezpieczającą do wewnątrz, jednocześnie przechylając ją do góry; po zwolnieniu obejmy przesuwa się ona samoczynnie na dół i blokuje się. E 15

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 01.04- Instrukcja obsługi p 52020317 01.04 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 08.04- Instrukcja obsługi p 52025600 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL

EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL 01.01- Instrukcji obsługi p 50137039 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 01.03- Instrukcji obsługi p 52001564 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B 50-507 WROCŁAW ul. Ziębicka 34-38 tel. 071 336 80 01 fax. 071 798 99 71 www.word.wroc.pl e-mail: sekretariat@word.wroc.pl NIP: 899-21-98-741 Regon: 931191367 INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Przeznaczone dla operatorów logistyki Renault upowaŝnia CAT do rozpowszechniania tego dokumentu wśród swoich pracowników, dostawców i podwykonawców. WYSTAWCA:

Bardziej szczegółowo

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe 4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe Parametry techniczne Dane silnika Producent Deutz Typ silnika TCD 2,9 L4 Liczba cylindrów 4 Moc (maks.) 55,4 (75*) kw (KM) przy (maks.) 2,3 obr./min. Pojemność skokowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

CX12 S4 1150X520 PLUS

CX12 S4 1150X520 PLUS CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Vauxhall Corsa Mk III (D) PUBLICATION XZB1201PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści

Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści Strona wahliwe Informacje ogólne... 1 Opis techniczny... 1 Przepisy... 2 WaŜne informacje... 2 Podnoszenie i

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 DANE EKSPLOATACYJNE: Długość całkowita - 10 770 mm Szerokość - 2 500 mm Rozstaw osi - 5 000 mm Ilość miejsc siedzących - 43 Wysokość - 3 080

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

WÓZKI PALETOWE WÓZEK UNOSZĄCY PALETOWY TYP AC30. Udźwig [kg] 2500 Długość wideł [mm] 800 1000 1150 Masa [kg] 70 74 76

WÓZKI PALETOWE WÓZEK UNOSZĄCY PALETOWY TYP AC30. Udźwig [kg] 2500 Długość wideł [mm] 800 1000 1150 Masa [kg] 70 74 76 WÓZEK UNOSZĄCY PALETOWY TYP AC Udźwig 2500 kg GTP - Koła przednie duże gumowe, tylne rolki małe poliuretanowe podwójne AC25 Udźwig [kg] 2500 Masa [kg] 70 74 76 PTP lub GTP WÓZEK UNOSZĄCY PALETOWY WRU4-2200

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Renault Megane II PUBLICATION XZB1215PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej! Poduszka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodów. część I. Honda Motor Europe Ltd

Instrukcja obsługi samochodów. część I. Honda Motor Europe Ltd Instrukcja obsługi samochodów Standardy kierowcy część I Honda Motor Europe Ltd 1 Ubrania robocze wymagania Bez metalowych sprzączek Metalowe ochrony palców - wewnatrz 2 Honda Genba odzież - kamizelka

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo