PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNEK SZPITALA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNEK SZPITALA"

Transkrypt

1 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel./fax.: , PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNEK SZPITALA Budynek nr 2 Projekt remontu budynku szpitala: ocieplenie ścian ocieplenie stropodachu wymiana części okien Obiekt: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul Weigla 5 - BUDYNEJ NR 2 Zespół projektowy: Inwestor: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul Weigla 5 Wykonawca: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, ul. Pełczyńska 11 Projektant Podpis Sprawdzający Podpis Cześć budowlana : Dr inż. arch. Agnieszka Cena Soroko DOIA nr: DS-0113 Arch. inż. Edward Kamiński Wrocław, wrzesień 2007

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU. DANE OGÓLNE WROCŁAW, UL WEIGLA 5 - BUDYNEJ NR WROCŁAW, UL WEIGLA MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY SPORZĄDZANIU OPRACOWANIA: NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE OGÓLNE DANE TECHNICZNE BUDYNKU OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU OKREŚLENIE OPTYMALNEGO OPORU CIEPLNEGO OCIEPLNIE ŚCIAN TECHNOLOGIĄ BEZSPOINOWEGO OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNY OPIS OCIEPLENIE ŚCIANY W MIEJSCACH SZCZEGÓLNYCH OCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH SZCZELINY DYLATACYJNE OCIEPLENIE GZYMSÓW OCIEPLENIE ATTYK WYMIANA ORAZ MONTAŻ PRZEWODÓW PIONOWYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKOŃCZENIE ELEWACJI REMONT I OCIEPLENIE BALKONÓW REMONT PODJAZDÓW I SCHODÓW...8 ZBICIE ISTNIEJĄCEJ WARSTWY, WYGŁADZENIE. USZCZELNIENIE PAPĄ PRAZ FOLIA W PŁYNIE POŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE, GRESOWE ZGODNIE Z PROJEKTEM. UWAGA STOLARKA WINNA BYĆ DOSTOSOWANA DO NOWEGO POZIOM MU TARASU OBRÓBKI BLACHARSKIE BARIERKI I ELMENTY STALOWE WYMIANA STOLARKI OCIEPLENIE STROPODACHU KOLORYSTYKA INFORMACJA DOTYCZACA ODSTĘPST OD PROJEKTU INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA...9 Zestawienie rysunków: Plan sytuacyjny rys. 1 Elewacje południowa rys. 2 Elewacje Zachodnia rys. 3 Elewacje wschodnia rys. 4 Zestawienie stolarki rys.5 2 2

3 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM, że projekt budowlany remontu 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul Weigla 5 - BUDYNEJ NR 2 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Agnieszka Cena-Soroko Edward Kamieński. DANE OGÓLNE 1.1.Obiektt: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 3 3

4 Wrocław, ul Weigla 5 - BUDYNEJ NR Inwestor:: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul Weigla Cel opracowania: wykonanie projektu budowlanego dotyczącego: 1. Remontu budynku w zakresie: - ocieplenie ścian - Ocieplenie stropodachu - częściowa wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej - Remont balkonów i tarasów - montaż daszków wejściowych - wymiana pokrycia dachowego - wymiana opierzenia rynien i rur spustowych - wymiana opraw oświetleniowych Zgodnie z zaleceniami inwestora projekt podzielono na 7 części zgodnie z przyjętym podziałem budynku przez inwestora. Cześć budynku nr III jest nie opracowana ze względu na wykonana już termomodernizacje tej części ocieplenie ścian, remont balkonów i tarasów. 1.4.Podstawa opracowania: umowa z inwestorem 1.5.Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania: [1] Inwentaryzacja budowlana przekazana przez inwestora, [2] audyt energetyczny opracowany przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska [3] wizja lokalna [5] Instrukcja ITB Nr 334/02 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą BSO. oraz normy: 1.6.Normy i dokumenty związane PN-EN ISO 6946:2004 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania PN-99/B Płyty styropianowe (PS-E). PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. PN-86/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Właściwości ochronne w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. Z.U.A.T-15/V.03 System ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB, Warszawa, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. nr 75 poz. 690). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz. U. nr 46 poz. 459).w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1999 r. (Dz. U. nr 79 poz. 900).zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 140 poz. 906) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Instrukcja ITB Nr 360 Badania i ocena betonowych płyt warstwowych w budynkach mieszkalnych. ITB, Warszawa Instrukcja ITB Nr Wytyczne stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych "Polkit B" i "Olkit". ITB, Warszawa, Ogólne dane techniczne budynku. Budynek szpitala Powierzchnia zabudowy m2 Kubatura budynku m3 Powierzchnia użytkowa 1552 m2 4 4

5 1.8. Opis stanu istniejącego Budynek służby zdrowia zrealizowany w okresie przedwojennym w latach 60- tych. Budynek nie figuruje w ewidencji zabytków Wrocławia. Budynek wolnostojący podpiwniczony zlokalizowany w strefa termiczna III, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek podpiwniczony ilość kondygnacji 1. Dach stropodach kryty papą Ocena istniejącego stanu technicznego budynku Konstrukcja Na podstawie oględzin elementów konstrukcyjnych oraz relacji użytkownika obiektów nie stwierdzono poważniejszych uszkodzeń konstrukcyj. Budynek o konsytuacji tradycyjne, murowanej z stropodachem, pokryty papą. Ściany fundamentowe Ściany ogólnie w stanie dobrym, występują lokalne zawilgocenia muru i uszkodzenia tynku, spowodowane wadliwym odprowadzeniem wody od budynku. Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej gr. 38 cm Współczynnik przenikania ciepła wynosi U = 1,663 W/m2K, Ściany nie spełniają aktualnych wymagań pod względem izolacji termicznej. Na elewacji występują elementy ozdobne z piaskowca: Ściany piwnic oraz tarasów nad poziomem terenu wykończone bloczkami z piaskowca. Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych oraz ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych, ociepleniem balkonów i powierzchni tarasów i balkonów oraz ocieplenie gzymsów. Dach Konstrukcja dachu stropodach wentylowany kryty papa. Współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,652 W/m2K. Przewiduje się ocieplenie stropodachu. Okna i drzwi Okna wymienione PCV o U=1,5 W/m2K. Okna niewymienione drewniane, skrzynkowe o współczynniku 3,2 W/,2K.Okna piwniczne U=5,1 W/m2K, nie spełniające aktualnych wymagań pod względem izolacyjności termicznej. Drzwi drewniane zewnętrzne drewniane wyeksploatowane do wymiany. Stolarka na poziomie piwnic - stalowa o U=5,1 W/m2K Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło 153,8 kw 1707,6 GJ E=91,98 kwh/m3a Budynek wymaga docieplenia. 2. OKREŚLENIE OPTYMALNEGO OPORU CIEPLNEGO W projekcie przyjęto optymalizację ocieplenia przegród budowlanych na podstawie audytu energetycznego. W audycie energetyczny obliczono optymalną grubość docieplenia dla poszczególnych przegród zewnętrznych: U dla stropodachu Przyjęto ocieplenie wełną mineralną lub celulozową gr 13cm, o λ=0,04 W/mK, U=0,216 W/m 2 K.. U dla Ścian zewnętrznych Przyjęto ocieplenie styropianen gr 11 cm, o λ=0,031 W/mK, U=0,241 W/m 2 K U dla okien i drzwi Przyjęto okna o współczynniku przenikania ciepła Uok=1,3 W/m2K (profil okna co najmniej pięciokomorowy z 4/16/4 z powłoką niskoemisyjną, wypełnioną argonem, współczynnik infiltracji o U=1,0 W/m2K, a=0,3. Stolarka okienna Uok=1,8 W/m2K 5 5

6 3. OCIEPLNIE ŚCIAN TECHNOLOGIĄ BEZSPOINOWEGO OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 3.1. Ogólny opis Zastosowano system ociepleniowy ATLAS tynk polimerowo-mineralny malowany farba silikonowa. Technologia bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynku (BSO) polega na bezspoinowym przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za pomocą zaprawy klejącej. Konieczne jest przy rozpoczęciu kładzenia płyty zastosowanie listwy startowej lub kampinos z PCV. Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu BSO, cały układ ociepleniowy, złożony z elementów też musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość ocieplenia. Na oczyszczona powierzchnię ściany stosować: Unigrunt, warstwę klejowa Atlas HOTER S, styropian, Zaprawa klejowa HOTER U, siatka z włókna szklanego ( 1 warstwa ) do wysokości 3 m powyżej poziomu ternu zastosować 2 warstwy siatki ), cienkościenny mineralny tynk strukturalny ATLAS CERMIN SN-MAL 15 Do robót ociepleniowych ścian budynku zaprojektowano płyty styropianowe: Ściany : EPS 70 grubości 11 cm o λ=0,031 Platinium Plus, Cokoły : EPS 70 grubość 10 cm o λ=0,035 Gold Plus, Ościeża : EPS 70 grubość 3 cm o λ=0,031 Platinium Plus, Podokienniki: EPS 70 grubość 3 cm o λ=0,035 Gold Plus, Ochrona p.pożarowa. Zalecenia: - Sprawdzać każdą dostawę styropianu czy posiada cechę samogaśnięcia zgodnie z normą PN-88/C Instalacje elektryczne na budynku dostosować do styczności ze styropianem. - Urządzenia piorunochronne dostosować do kładzionej izolacji. Profil startowy o szerokości 11 cm z kapinosem mocowany na całej długości ocieplanych ścian budynku lub listwa systemowa gwarantująca odpowiednie wyprofilowanie kapinosa. Profile zakończające powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. Również elementy zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować się takimi samymi cechami. Kapinos z aluminium lub PCV zastosować w części nadproża otworów okiennych i drzwiowych. Krawędzie i narożniki zabezpieczyć podwójną siatką na zakładkę. Kolejność i zakres wykonywania robót ociepleniowych i wykończeniowych Przygotowanie ściany do ocieplenia: 1. W części cokołowej usunąć bloki piaskowca uzupełnić bloczkami gazobetonowymi gr 12 cm na zaprawie cementowej. 2. Demontaż rur spustowych oraz rynien 3. Demontaż podokienników betonowych zewnętrznych 4. Demontaż istniejących luksferów i zamurowanie otworów zgodnie z rysunkami bloczkami gazobetonowymi gr 24 cm na zaprawie cementowo wapiennej 5. Przygotować otwory okienne pod projektowane okna wykonać nadproże 2xdwutopwnik 80. Długość oparcia po 20 cm z każdej strony 6. Demontaż krat okiennych 7. Demontaż kratek wentylacyjnych 8. Kontrola spoistości tynku 6 6

7 9. Naprawa tynków i wypionowanie ścian Ocieplenie ścian zewnętrznych Kolejność warstw : 1. Przygotowanie podłoża ściennego - oczyszczenie. Spłukanie woda pod ciśnieniem. 2. Środek gruntujący płyn gruntujący 3. Zaprawa klejąca przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży 4. Styropian gr 11 i 3 cm Platinium Plus oraz 10 i 3 cm Gold Plus o λ=0, Zaprawa zbrojąca do siatki 6. Siatka zbrojąca 145 g 7. Tynk polimerowo-mineralny gr. minimum 2 mm 8. Farba silikonowa, przeznaczona do malowania wyprawy tynkarskiej w ociepleniach, dostarczana w postaci gotowej do stosowania-farbę nanosić po całkowitym związaniu tynku Nie przewiduje się kołkowania ściany do 25 m wysokości. Kolorystyka zgodnie z projektem 4. OCIEPLENIE ŚCIANY W MIEJSCACH SZCZEGÓLNYCH 4.1. Ocieplenie ościeży okiennych Docieplenia miejsc szczególnych: takich jak podokienniki zaprojektowano z płyt styropianowych typu Platinium Plus o współczynniku przewodzenia λ=0,031 W/mK. Grubość płyt wynosi minimum 3 cm. Zgodność z normą PN-EN :2003 Przygotowanie podłoża ościeży. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplane ościeża. Tkaninę należy wywinąć zapewniając właściwą współpracę siatki z warstwa kleju oraz odpowiednią długość kotwienia Szczeliny dylatacyjne Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub narożnego W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i tamę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pianke rozprężną Ocieplenie gzymsów Gzymsy ocieplić styropianem GOLD PLUS gr 3 cm. Przed wykonaniem ocieplenie należy zdemontować obróbki blacharskie oraz zdemontować ostatnia warstwę blachodachówki Ocieplenie attyk Mury ogniowe ocieplić ze strony zewnętrznej jak dla ściany zewnętrznej oraz od wewnętrznej warstwą styropianu EPS-70 Gold Plus o współ 0,035 W/mK grubość 5 cm. Przed przyklejeniem płyt styropianowych należy zdjąć obróbki blacharskie osłaniające ścianę, a powierzchnię pod obróbką oczyścić, wyrównać i osadzić klocki drewniane do mocowania nowej obróbki. 7 7

8 4.5. Wymiana oraz montaż przewodów pionowych instalacji odgromowej W miejscu występowania przewodów pionowych instalacji odgromowej wykonać bruzdę oraz poprowadzić przewód instalacji odgromowej w peszlu PE Wykończenie elewacji Zastosować opaski wokół otworów okiennych ze styropianu Platinium PLUS gr 2 cm szerokości 10 cm Tynk cienkowarstwowy baranek 2 mm. Przy balkonach i tarasach parteru wykonać płytki cokołowe z kamienia piaskowca. Przy balkonach płytka posadzkowa gresowa. Elementy piaskowca istniejące piaskować i 2 x hydrofobizować Atlas SILSTOP 5. REMONT I OCIEPLENIE BALKONÓW Ocieplenie balkonów styropianem Gold Plus gr 3 cm od strony wierzchniej i od spodu. Warstwy balkonu: na oczyszczona warstwę betonu z istniejących kafelek, podkładowej warstwy betonu oraz opierzenia oraz barierek wykonać: warstwę wyrównawczą, 2 x papa termozgrzewalna, styropian, folia w płynie, płytki gresowe. Zachować dylatacje co 3 m zgodnie z projektem. Wykonać dylatację na płytkach gresowych stosują Fugę poliuretanową Silafklex PRO 3 WF szer 5 mm. Otwór wentylacyjny wypełnić sznurem dylatacyjnym 6 mm 6. REMONT PODJAZDÓW i SCHODÓW Zbicie istniejącej warstwy, wygładzenie. Uszczelnienie papą praz folia w płynie Położyć płytki ceramiczne mrozoodporne, gresowe zgodnie z projektem. Uwaga stolarka winna być dostosowana do nowego poziom mu tarasu. Zachować dylatacje na poziomie warstwy wyrównawczej oraz płytek po obwodzie, dylatacja podłużna środkiem oraz poprzecznie co 3 m.. 7. OBRÓBKI BLACHARSKIE Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 30mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe. Blacha gr 0,6 mm tytan cynk. Rynny półokrągłe 15 i 20 cm rury spustowe zgodnie z istniejącymi. Podokienniki z blachy ocynkowanej powlekane. Gr 0,6 mm 8. BARIERKI I ELMENTY STALOWE Barierki stalowe zgodnie z projektem z profili stalowych 40/40/3 zamkniętych, zimnogiętych zgodnie z projektem. Montować w istniejących gniazdach po likwidacji starych barierek. Pomalować farba antykorozyjna oraz 2 x farba ftalowa kolor szary. Wysokość barierki 110cm. 9. WYMIANA STOLARKI W budynku przewiduje się wymianę stolarki okiennej oraz wymianę drzwi garażowych. Stolarka okienna jednoramowa PCV, 5-komorwa, szkło o współczynniku 1,0 kw/m2k. Projektuje się drzwi wejściowe ALU ciepłe, szkło bezpieczne, z samozamykaczem i pochwytami Wymiana stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki.. Informacje o wykonywaniu robót 1.1 Demontaż istniejących okien 1.2 Demontaż parapetów zewnętrznych 1.3 Montaż nowych okien 1.4 Montaż parapetów zewnętrznych 1.5 Wykonanie uzupełnienia tynków wewnętrznych 1.6 Malowanie 8 8

9 Istniejąca stolarkę drzwiowa na poziomie piwnicy oczyścić i pomalować farbami antykorozyjnymi i farba ftalowa 2 x. kolor jasno szary. 10. OCIEPLENIE STROPODACHU Dach nad częścią najniższą parterową należy docieplić na całej powierzchni stropu włóknem celulozowym EKOFIBER, przez wdmuchanie, metodą suchą grubość 13 cm + 3 cm ( dodatek na osiadanie), (przekrój A-A ). Zachować istniejące kratki wentylacyjne. Zastosować kominki wentylacyjne 1 na 50m2 zgodni z wymaganiami dostawcy włókna. 11. KOLORYSTYKA Farba silikonowa elewacyjna - NCS S 1020-Y 20R opaska, gzymsy - NCS S 0510Y 20R - kolor główny Cokół piaskowiec naturalny Parapety blacha - powlekana biel Barierki kolor szary RAL INFORMACJA DOTYCZACA ODSTĘPST OD PROJEKTU Do nieistotnych odstępstw od projektu zalicza się: - zastąpienie materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania budynku innymi, pod warunkiem zachowania przepisów konstrukcyjnych, normowych warunków cieplnych oraz wyglądu zewnętrznego budynku. 13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: Inwestor: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul Weigla 5 - BUDYNEJ NR 2 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul Weigla 5 Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostały opracowane na podstawie: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U , - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.U , - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U z póz. zmian., - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych -Dz. U , - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U z późniejszymi zmianami. SPIS TREŚCI: I. Zakres robót i kolejność realizacji. II. Przewidywane zagrożenia. III. Oznakowanie miejsca zagrożenia. IV. Instruktaż pracowników i postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia. V. Środki ochrony indywidualnej. VI. Nadzór nad pracami. VII. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów. VIII. Przechowywanie dokumentów. IX. Praca na wysokości. I. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI. o Ocieplenia stropu, dachu pomieszczenia o Wymiana okien 9 9

10 II. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA. Przewidywane do realizacji roboty związane z termomodemizacją budynku stwarzają zagrożenie upadkiem z wysokości - podczas prowadzenia robót dociepleniowych oraz zagrożenie porażenia prądem elektrycznym - podczas prowadzenia prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej. Zagrożenia występują również przy wykonywaniu wykopów przy wykonywaniu robót kanalizacji. Zagrożenia te występować będą podczas całego okresu trwania tych robót. W związku z tym, że roboty mają być wykonywane na czynnych instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych, nie wyłączonych spod napięcia, należy zorganizować je zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. III. OZNAKOWANIE MIEJSCA ZAGROŻENIA. Miejsce realizacji robót, które mogą stwarzać zagrożenie upadkiem z wysokości, porażeniem prądem lub wpadnięciem do wykopów należy wyraźnie oznakować, zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. W miejscu tym należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia (znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu). Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku - w miejscu lub najbliższym otoczeniu określonego miejsca zagrożenia. Znaki należy usunąć, gdy przestanie istnieć zagrożenie, którego dotyczą. IV. INSTRUKTARZ PRACOWNIKÓW I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA. Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych, inwestor i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie. Osoba kierująca pracownikami przeprowadza szkolenie stanowiskowe pracowników na danym stanowisku danej budowy, a następnie udokumentowuje to podpisem szkolonego w książce szkoleń danej budowy. Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy osoba kierująca jest obowiązana do poinformowania o: zakresie pracy, jaką mają wykonać, rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić, postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia. Osoba kierująca pracownikami dba o to aby nie dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada dostatecznych umiejętności oraz znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty mogą wykonywać tylko ci pracownicy, którzy zostali wstępnie przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy instrukcjami, np. Instrukcją w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy" oraz zostali przeszkoleni praktycznie (instruktaż stanowiskowy) na stanowisku pracy. Do pracy na wysokości może zostać wyznaczony tylko ten pracownik, który: posiada zaświadczenie lekarskie z określonym terminem ważności badań lekarskich stwierdzających zdolność do pracy na wysokości do 3,Om lub powyżej 3,0 m, posiada umiejętność posługiwania się przydzielonymi ochronami osobistymi oraz urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości, wykazuje się aktualnie dobrą sprawnością fizyczną i psychiczną. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłączenie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Dla każdego zagrożenia jakie może wystąpić należy ustalić sposób postępowania w przypadku wystąpienia danego zagrożenia, a w tym: zorganizować pomoc i ratunek osobom, którym zagraża niebezpieczeństwo, zabezpieczyć miejsce wystąpienia zagrożenia, zawiadomić przełożonych o zaistniałym zagrożeniu. Miejsce prowadzenia prac winno być tak zorganizowane aby zapewniało bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Należy je wyposażyć w środki i sprzęt gaśniczy. Punkty rozmieszczenia muszą być łatwo dostępne, należy je widocznie oznakować oraz zamieścić instrukcje obsługi. Z miejscem prowadzenia prac należy zapewnić łączność telefoniczną oraz umieścić w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacje o telefonach alarmowych. W miejscu prowadzenia prac lub pobliżu należy zapewnić pomieszczenie, w którym znalazłaby się punkt pierwszej pomocy. Usytuowanie oraz wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy. Punkt pierwszej pomocy oraz apteczka, w widocznym miejscu, powinna mieć wywieszona instrukcję o udzielaniu pierwszej pomocy. 1010

11 V. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Każdy pracownik zobowiązany jest do używania środków ochrony indywidualnej, właściwych dla prowadzonych prac, do których zalicza się: odzież ochronną kaski ochronne, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, środki ochrony kończyn. Dostarczone pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny: być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia, uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy, uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, być odpowiednio dopasowane do użytkowania - po wykonaniu niezbędnej regulacji. Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku oraz być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W razie potrzeby, w celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej, pracodawca powinien zorganizować pokazy używania tych środków. Środki ochrony indywidualnej powinny być przechowywane w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności. Stan techniczny narzędzi i środków ochrony indywidualnej należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem. VI. NADZÓR NAD PRACAMI. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego wydawanego przez poleceniodawcę. Charakter prac wymaga sprawowania nadzoru nad nimi. W tym celu należy powołać osoby funkcyjne, które czuwać będą nad bezpieczną organizacją pracy. Mogą to być: koordynujący, osoba, która odpowiada za: skoordynowanie przewidzianych do wykonania prac, wynikających z polecenia, określenie czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem miejsca pracy, wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy i likwidację miejsca pracy i rozpoczęcie robót, zapisanie w dzienniku operacyjnym ustaleń, dopuszczający, osoba wyznaczana przez poleceniodawcę, do której obowiązków należy: przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do wykonania pracy, sprawdzenie wykonania pracy, zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakończeniu, nadzorujący, osoba wyznaczana przez poleceniodawcę, do której obowiązków należy: sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od dopuszczającego, jeżeli zostało przygotowane właściwie, zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonania pracy, ciągły nadzór nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca pracy, powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy. Nadzorujący nie powinien wykonywać innych prac poza czynnościami nadzoru. kierujący zespołem, osoba, do której obowiązków należy: dobór pracowników o umiejętnościach zawodowych odpowiednich do wykonania poleconej pracy, sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejęcie go od dopuszczającego, jeżeli zostało przygotowane właściwie, zaznajomienie podległych pracowników ze sposobem przygotowania miejsca pracy, występujących zagrożeniach w miejscu pracy i bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy, zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny, egzekwowanie do członków zespołu stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów bhp w czasie wykonywania pracy, powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy. VII. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW. Materiały należy przechowywać wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym na terenie prowadzenia robót (zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy) lub w zamykanych pomieszczeniach - magazynkach. Ich pobieranie może odbywać się wyłącznie przez osoby wyznaczone przez nadzór techniczny budowy. Przy składowaniu materiałów należy określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczania wysokość składowania oraz zapewnić, aby masa składowanych materiałów nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania. Składowanie materiałów należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich wywrócenie, zsunięcie lub spadnięcie. Materiały przechowuje się w oryginalnych opakowaniach i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. 1111

12 W przypadku przechowywania w magazynkach materiałów niebezpiecznych należy informacje o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Na terenie prowadzonych prac należy zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania materiałów. Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczanie. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności danego środka transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywanie się ze środka transportu. VIII. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW. Dokumentacja budowlana i wykonawcza winna być przechowywana na terenie prowadzenia robót, w miejscu do tego wyznaczonym, uniemożliwiającym jej zaginięcie, zniszczenie itp. Dokumentacja powinna być łatwo dostępna dla osób prowadzących nadzór nad robotami. Fragmenty dokumentacji, stosowane do aktualnie wykonywanej pracy, otrzymuj ą brygadziści. Instrukcje obsługi narzędzi wykorzystywanych w tracie prowadzenia robót oraz świadectwa badania elektronarzędzi powinny znajdować się w siedzibie firmy. IX. PRACA NA WYSOKOŚCI. Wymagania ogólne. Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi na nieosłoniętej przestrzeni ani nie zabezpieczonej konstrukcją lub innym urządzeniem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. Podczas prac na wysokości powinny być wykonane w miarę możliwości zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości: balustrady ochronne z poręczy na wysokości 1,1 m, deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m, a przestrzeń między nimi należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób uniemożliwiający upadek pracownika z wysokości, siatki ochronne - zamontowane o kondygnację niżej. Siatki ochronne stosuje się zamiast barier ochronnych, których zamontowanie uniemożliwiałoby prowadzenie prac, środki ochrony indywidualnej. Prace na wysokości powinny być tak zorganizowane i prowadzone, aby pracownicy wykonujący takie prace nie musieli wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoją. Przy pracach wykonywanych na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości 2,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić aby: drabiny, klamry, rusztowania, pomsty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed niespodziewaną zmianą położenia oraz miały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie, pomost roboczy spełniał odpowiednie wymagania: powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, urządzeń i niezbędnych materiałów, podłoga powinna być równa i pozioma, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, widocznym miejscu umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2,0 m nad poziomem podłogi lub terenem zewnętrznym oraz na podestach ruchomych wiszących należy: zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojście do stanowisk pracy, zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania dokonać przeglądu technicznego, rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone we właściwych przepisach oraz Polskich Normach. Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów oraz na drabinach i klamrach powyżej 3,0 m nad poziomem terenu lub podłogi należy: przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość, a także stan techniczny elementów mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. Arch. Agnieszka Cena Soroko 1212

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNEK SZPITALA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNEK SZPITALA Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 50-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel./fax.: 071 326 13 43, e-mail: cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNEK SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOIZOLACJA ŚCIAN, DACHU, KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOIZOLACJA ŚCIAN, DACHU, KOLORYSTYKA ELEWACJI WAW NAZWA: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU BUDYNEK NR 2 (ZABIEGOWY) ADRES 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Wieniecka 49 NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Zakres koniecznych do wykonania prac

Zakres koniecznych do wykonania prac Załącznik nr 1 do pisma z dnia 07.12.2011r znak RGPiIK/RPO.042.1.2011 Zakres koniecznych do wykonania prac dot.: projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Usług Projektowych. Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Usług Projektowych. Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW Zakład Usług Projektowych LERBUD Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: ZADANIE: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat 1 Brzeg maj 2007 r. METRYKA PROJEKTU TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat LOKALIZACJA : Brzeg ul. Gaj 3 INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku 8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku Podstawą wykonania prac termomodernizacyjnych jest audyt energetyczny budynku dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii opracowany w lipcu 2015 r. przez

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Budynki ECL termomodernizacja działania związane z II iteracją programu PPE wykonanie ocieplenia budynku SUW Lublin, (Styczeń, 2014) Zawartość 1. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zabudowa loggii zlokalizowanych nad wejściem do budynku przy ul. Dunikowskiego 11 w Gliwicach (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń) Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r.

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 106/2015 REB V Nr 16/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Pawilon I 0,00 0,00 0,00 0,00 Pawilon I - ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym: odbicie tynków, zaprawy 1 wyrównujące, płyty styropianu FS-15 gr.12cm, przygotowanie podłoża, wyprawa m2 1192,83 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 37-110 Żołynia Wydrze259 Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackie, tel.: (017) 22 61 281,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, Koszalin

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosańska 2a/2, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Żyierskiego 77-78 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00 INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00 PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 15 W STALOWEJ WOLI Adres: STALOWA WOLA UL. OBROŃCÓW

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE

Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE 44 Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE o sporządzeniu projektu budowlanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z Audytem Energetycznym budynku S.P.Z.O.Z. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt : Zakres : Adres inwestycji : Żłobek nr Rzeszów, ul. Piękna 18

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt : Zakres : Adres inwestycji : Żłobek nr Rzeszów, ul. Piękna 18 VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Ocieplenie ścian zewnętrznych, Ocieplenie stropodachu wentylowanego, Kolorystyka elewacji.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE 84-230 Rumia, ul. Jantarowa 1; Tel. 58 355 26 14, kom. 505 071 990, wegner@gd.home.pl Temat: Docieplenie ścian elewacji budynku weterynarii Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo