Easy-Screen Mk II Sita wibracyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Easy-Screen Mk II Sita wibracyjne"

Transkrypt

1 Easy-creen Mk II ita wibracyjne Instrukcja P/N C - Polish - NORDON (UK) LTD. D TOCKPORT

2 Numer zamówienia P/N = Numer zamówienia dla wyrobów firmy Nordson Uwaga Jest to wydawnictwo Nordson Corporation, które jest chronione prawem autorskim. Oryginalne prawo autorskie z roku Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, rozpowszechniana, lub tłumaczona na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nordson Corporation. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są przedmiotem zmian bez powiadamiania. Znaki Towarowe 100 Plus, Blue Box, ChromaFlex, Cleanleeve, Cleanpray, Cross-Cut, Easy Coat, Econo-Coat, Equi=Bead, Flexi-pray, FloMelt, Flow-Manager, Flow entry, FoamMelt, FoamMix, Helix, Hot hot, Hot titch, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, Meltex, Microet, Multican, Nordson, Omnican, PRX, Posi-top, Pro-Flo, RBX, Ready-Coat Rhino, elect Coat, hur-lok, mart pray, ystem entry, The Melting Pot, Thread Coat, Tribomatic, Unican, UpTime i Versa-pray są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nordson Corporation. AquaGuard, BetterBook, CF, CPX, CanWorks, ControlCoat, Controlled Fiberization, Easy-Feed, Easy-creen, Excel 2000, Fibermelt, Flow-Tracker, Porous Coat, PowderGrid, PrintGuard, Pulse pray, CF, elect Cure, pray Master, ure-bond, Ultra Pulse, Versa-Coat, Versa creen i Package of Values są znakami towarowymi firmy Nordson Corporation. COV_PL_450400C Easy-creen Mk II

3 Oświadczenie zgodności Oświadczenie zgodności 98/37/EC 73/23/EEC My, Nordson (U.K.) Limited Ashurst Drive, Cheadle Heath, tockport, Cheshire, K3 0RY, United Kingdom Oświadczamy, że w zakresie naszej wyłącznej odpowiedzialności za dostawę/produkcję produktu(ów) Nazwa produktu Easy-creen Mk II Numer(y) modelu , , , , and Rodzaje wykonania produktu Wszystkie do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, że produkt ten jest zgodny z niżej wymienionymi normami oraz innymi normatywnymi dokumentami. Bezpieczeństwo B EN :1993 Bezpieczeństwo Maszyn i Urządzeń -Osprzęt elektryczny maszyn stosownie do postanowień Dyrektyw 98/37EC i 73/23/EEC. EN 60335: Część 1:1988 Bezpieczeństwo sprzętu gospodarstwa domowego i podobnych urządzeń elektrycznych B EN 292:1991 Bezpieczeństwo Maszyn i Urządzeń - Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania Nordson (U.K.) Ltd., 16 November 1998 Jim Ainsworth General Manager NB ref EN45014 (B7514) Easy-creen Mk II

4 Oświadczenie zgodności Easy-creen Mk II

5 pis treści I pis treści Gratulacje z powodu zakupu produktu firmy Nordson Wasze bezpieczeństwo jest istotne dla firmy Nordson... O-1 Prosimy o Wasze sugestie... O-1 Nordson International Europe... O-3 Distributors in Eastern & outhern Europe... O-3 Outside Europe / Hors d'europe / Fuera de Europa... O-4 Africa / Middle East... O-4 Asia / Australia / Latin America... O-4 Japan... O-4 North America... O-4 Rozdział 1 Bezpieczeństwo 1. Wprowadzenie ymbole dotyczące bezpieczeństwa Wykwalifikowany personel Warunki stosowania Instalacja Działanie Ukryte zagrożenia Działania w przypadku awarii systemu lub podzespołów Konserwacja i naprawa Utylizacja Rozdział 2 Opis 1. Przeznaczenie urządzenia Właściwości Easy-creen Mk II

6 II pis treści Rozdział 3 Instalacja 1. Transport Rozpakowanie Ustawianie Demontaż Przechowywanie Usuwanie Ustawianie urządzenia Połączenia elektryczne Rozdział 4 Obsługa Rozdział 5 Konserwacja Rozdział 6 Usuwanie usterek Rozdział 7 Części 1. Codzienna obsługa Obsługa codzienna Wstęp Wstęp Wykorzystanie ilustracyjnego spisu części Warianty tojak sita Easy-creen Obudowa sita Lista części sita Lista części sita Rozdział 8 Dane techniczne 1. Elektryczne Hałas Wlot proszku Easy-creen Mk II

7 Wstęp O-1 Gratulacje z powodu zakupu produktu firmy Nordson przęt firmy Nordson jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z określonymi parametrami technicznymi, wykorzystując elementyo wysokiej jakości i najlepsze osiągnięcia technologiczne, które zapewniają pewną, długotrwałą eksploatację. Wasz produkt był dokładnie zbadany pod kątem działania przed wysyłką. Dane i parametry techniczne zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie wydania wyrobu. Firma Nordson zastrzega sobie prawo zmian w treści niniejszej instrukcji i/lub specyfikacji bez powiadamiania. Prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Jest to wasz przewodnik dla bezpiecznego montażu, działania produkcyjnego i efektywnego konserwacji. Zalecamy przechowywanie tej instrukcji dla potrzeb przyszłości. Wasze bezpieczeństwo jest istotne dla firmy Nordson Prosimy uważnie przeczytać Instrukcje bezpieczeństwa. Wasz produkt jest zaprojektowany dla tak aby działał bezpiecznie gdy będzie stosowany według wydanych instrukcji. Jednakże, potencjalne niebezpieczeństwo występuje gdy instrukcje - a w szczególności instrukcje bezpieczeństwa - w niniejszej instrukcji i całej związanej dokumentacji nie są zastosowane. Prosimy o Wasze sugestie Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie lub pytania dotyczące produktów firmy Nordson, części zamiennych lub instrukcji, to prosimy bez wahania skontaktować się z firmą Nordson. Odnośnie adresów patrz do części Nordson International. E1994 Nordson Corporation Wszystkie prawa zastrzeźone CONG_PL_B--1294

8 O-2 Wstêp CONG_PL_B E1994 Nordson Corporation Wszystkie prawa zastrzeźone

9 Introduction O-3 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Erkrath Lüneburg Italy Netherlands Norway Poland Portugal Russia lovak Republic pain weden witzerland United Kingdom Hot Melt Finishing pectral Technology Distributors in Eastern & outhern Europe Contact: Nordson DED, Germany E 2000 Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_I--0100

10 O-4 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtenir la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific outh Division, UA Japan Japan North America Canada UA Hot Melt Finishing NI_EN_I E 2000 Nordson Corporation All rights reserved

11 Rozdział 1 Bezpieczeństwo E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

12 1-0 Bezpieczeństwo A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

13 Bezpieczeństwo 1-1 Rozdział 1 Bezpieczeństwo 1. Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera ogólne instrukcje bezpiecznego korzystania ze sprzętu firmy Nordson. zczegółowe ostrzeżenia dotyczące poszczególnych czynności i urządzeń zawarte są w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji. Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia i ścisle stosować się do wszelkich instrukcji. Nie zastosowanie się grozi smiercią lub kalectwem, oraz zniszczeniami materialnymi. Aby bezpiecznie korzystać ze sprzętu, należy : przeczytać i przyswoić sobie ogólne instrukcje bezpieczeństwa zawarte w tej części instrukcji obsługi przed przystąpieniem do istalacji, obsługi, konserwacji, lub naprawy sprzętu. przeczytać i ściśle stosować się do instrukcji podanych w niniejszej dokumentacji w odniesieniu do wykonywania opisywanych czynności i opisywanego sprzętu. przechowywać instrukcję w miejscu łatwo dostępnym dla personelu instalującego, obsługującego, oraz dokonującego konserwacji lub napraw tego sprzętu. stosować się do wszelkich obowiązujących procedur BHP wymaganych przez dane przedsiębiorstwo, normy przemysłowe oraz inne przepisy. Zapoznać się z przepisami przeciwpożarowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi instalacji i obsługi proszkowych systemów natryskowych. uzyskać i przeczytać Karty Danych Bezpieczeństwa Materiałów (Material afety Data heets - MD) wszystkich używanych materiałów. 2. ymbole dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z symbolami przedstawionymi w tym rozdziale. ymbole te ostrzegają przed zagrożeniami i warunkami które grożą obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniami materialnymi. OTRZEŻENIE: Niezastosowanie się może doprowadzić do zranienia, śmierci lub uszkodzenia sprzętu. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

14 1-2 Bezpieczeństwo 2. ymbole dotyczące bezpieczeństwa (cd.) OTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego. Niezastosowanie się do ostrzeżenia może doprowadzić do zranienia, śmierci lub uszkodzenia sprzętu. OTRZEŻENIE: Odłączyć urządzenie od linii zasilającej. Niezastosowanie się do ostrzeżenia może doprowadzić do zranienia, śmierci lub uszkodzenia sprzętu. OTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo eksplozji lub pożaru. Nie wolno używać ognia, otwartych płomieni ani palić papierosów. OTRZEŻENIE: Należy założyć odzież ochronną, okularyi atestowaną maskę ochronną. Niezastosowanie się może doprowadzić do poważnych obrażeń. OTRZEŻENIE: ystem lub materiał pod ciśnieniem. Usunąć ciśnienie. Niezastosowanie się do ostrzeżenia grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią. UWAGA: Niezastosowanie się może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. 3. Wykwalifikowany personel "Wykwalifikowany personel" jest niniejszym określony jako osoby, które szczegółowo znają i rozumieją sprzęt oraz jego bezpieczną obsługę, konserwację i naprawę. Wykwalifikowany personel jest fizycznie zdolny do wykonywania wymaganych zadań, zaznajomiony ze wszystkimi odnośnymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa i został odpowiednio przeszkolony by mógł bezpiecznie instalować, obsługiwać, dokonywać konserwacji oraz napraw sprzętu. Na przedsiębiorstwie użytkującym sprzęt spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, iż jego personel spełnia te warunki. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

15 Bezpieczeństwo Warunki stosowania OTRZEŻENIE: Wykorzystanie tego sprzętu w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji grozi obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniami materialnymi. Używaj tego sprzętu tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi. Nordson Corporation nie może ponosić odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione w wyniku nietypowego, nie przewidzianego zastosowania swojego sprzętu. przęt ten jest zaprojektowany i przewidziany wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zastosowania nie opisane w niniejszej instrukcji będą uznane za zastosowania nie przewidywane i grożą poważnym uszkodzeniem ciała, śmiercią lub szkodami materialnymi. Nie przewidywane zastosowanie może również mieć miejsce, gdy: dokonane zostaną w sprzęcie zmiany, które nie są zalecane lub opisane w niniejszej instrukcji lub użyte będą części, które nie są oryginalnymi częściami zamiennymi firmy Nordson, nie zostanie zapewnione, iż sprzęt uzupełniający zgodny jest z wymogami odpowiednich instytucji, z lokalnymi przepisami, oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, użyte zostaną materiały lubsprzęt towarzyszący, które są nieodpowiednie lub niezgodne z posiadanym sprzętem firmy Nordson, niewykwalifikowany personel dopuszczony zostanie do wykonywania jakichkolwiek czynności. 5. Instalacja Przed rozpoczęciem instalowania sprzętu przeczytaj rozdział dotyczący instalacji w instrukcjach obsługi wszystkich podzespołów systemu. Dokładne zrozumienie poszczególnych elementów systemu i ich wymogów pozwoli zainstalować system w bezpiecznie i sprawnie. Pozwól tylko wykwalifikowanemu personelowi instalować urządzenia firmy Nordson i towarzyszący towarzyszący osprzęt. Używaj wyłącznie atestowanego wyposażenia. Użycie nieatestowanego wyposażenia w systemie posiadającym odpowiednie dopuszczenia może unieważnić dopuszczenia. Upewnij się, że cały sprzęt jest przewidziany i zatwierdzony dla środowiska, w którym jest używany. tosuj się do wszystkich instrukcji dotyczących instalowania podzespołów i osprzętu. Wszystkie podłączenia elektryczne, pneumatyczne, gazowe i hydrauliczne wykonaj zgodnie z obowiązującymi przepisami. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

16 1-4 Bezpieczeństwo 5. Instalacja (cd.) Zainstaluj ręczne zawory zamykające na liniach doprowadzających powietrze do systemu. Pozwala to na usunięcie ciśnienia i odcięcie systemu pneumatycznego przed rozpoczęciem serwisu i napraw. Zainstaluj blokowany wyłącznik odcinający linię zasilającą przed urządzeniami elektrycznymi. Używaj przewodów elektrycznych o średnicy i izolacji wystarczającej do obsługi wymaganego napięcia i natężenia. Całość instalacji musi być zgodna z lobowiązującymi przepisami. Uziem całysprzęt przewodzący elektryczność w promieniu 3 metrów (10 stóp) od obszaru natrysku. Nieuziemiony sprzęt przewodzący może zakumulować ładunek elektrostatyczny zdolny wywołać pożar lub eksplozję, jeśli wystapi iskrzenie (wyładowanie). Przeprowadź wszystkie przewody elektryczne, oraz węże i okablowanie powietrzne zabezpieczonymi kanałami. Upewnij się, że nie będą narażone na uszkodzenie przez ruchomy sprzęt. Nie zaginaj kabli elektrostatycznych łukiem o promieniu mniejszym niż 152 mm. Zainstaluj blokady bezpieczeństwa i atestowany, szybki system wykrywania pożaru. Mają one wyłączyć system natryskowy w przypadku awarii wentylatora wyciągowego w kabinie, w przypadku wykrycia pożaru lub w razie innej niebezpiecznej sytuacji. Upewnij się, że podłoga obszaru lakierowania jest przewodząca, a platforma operatora jest uziemiona. Używaj wyłącznie wyznaczonych punktów lub zaczepów do podnoszenia i przesuwania sprzętu ciężkiego. Podczas podnoszenia zrównoważ i zablokuj ładunek by uniknąć przesuwania. Urządzenia podnośnikowe muszą być zbadane, certyfikowane i oznaczone dla ciężarów większych niż przenoszony sprzęt. Chroń wszystkie komponenty przed uszkodzeniem, zużyciem i szkodliwymi warunkami środowiska. Zapewnij wystarczającą przestrzeń do obsługi, rozładowania pojemników ze sprzętem, usunięcia pokryw i opakowań. Jeżeli urządzenia zabezpieczające muszą być usunięte dla umożliwienia montażu, zainstaluj je natychmiast po zakończeniu prac i sprawdź prawidłowość ich działania. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

17 Bezpieczeństwo Działanie przęt ten powinien być obsługiwany wyłącznie przez personel wykwalifikowany, fizycznie zdolny do jego obsługi, bez zaburzeń w ocenie i czasie reakcji. Przeczytaj wszystkie instrukcje obsługi podzespołów przed uruchomieniem proszkowego systemu natryskiwania. Dogłębne zrozumienie podzespołów i ich działania pomoże bezpiecznie i wydajnie obsługiwać system. Używaj tego sprzętu wyłącznie w środowisku, dla którego jest przeznaczony. Nie używaj sprzętu w środowisku wilgotnym, łatwopalnym lub wybuchowym, o ile nie został on przeznaczony do bezpiecznego użytku w tych środowiskach. Przed uruchomieniem sprzętu, sprawdź wszystkie bezpieczniki, systemy wykrywania ognia oraz urządzenia ochronne, takie jak panele i pokrywy. Upewnij się że wszystkie urządzenia są w pełni sprawne. Nie uruchamiaj systemu, jeżeli urządzenia te nie działają prawidłowo. Nie odłączaj i nie omijaj automatycznych bezpieczników lub zablokowanych wyłączników elektrycznych i zaworów pneumatycznych. Pamiętaj gdzie są wyłączniki awaryjne (EMERGENCY TOP), zawory wyłączające, oraz gaśnice. Upewnij się, że działają. Jeżeli jakiś podzespół jest uszkodzony, natychmiast wyłącz izablokuj system. Przed uruchomieniem, upewnij się, że wszystkie przewodzące urządzenia zainstalowane w obszarze natryskiwania są uziemione. Nigdy nie używaj sprzętu, o którym wiadomo, że źle funkcjonuje lub nie jest szczelny. Nie próbuj używać sprzętu elektrycznego w przypadku pojawienia się wody. Nigdy nie dotykaj gołych złączy elektrycznych sprzętu, gdy włączone jest zasilanie (przełącznik w pozycji ON). Nie używaj sprzętu przy ciśnieniach wyższych niż znamionowe maksymalne ciśnienie robocze któregokolwiek podzespołu. Zapoznaj się z dopuszczalnymi temperaturami i ciśnieniami w całym sprzęcie, którym operujesz. Rozpoznaj potencjalne zagrożenia z nimi związane i zachowaj stosowną ostrożność. Noś obuwie o przewodzących podeszwach np. skórzanych lub używaj taśm uziemiających by utrzymać połączenie z ziemią podczas pracy ze sprzętem elektrostatycznym, lub w jego pobliżu. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

18 1-6 Bezpieczeństwo 6. Działanie (cd.) Nie noś na lub przy sobie przedmiotów metalowych (biżuteria, narzędzia) podczas pracy ze sprzętem elektrostatycznym lub w jego pobliżu. Nie uziemiony metal może zakumulować ładunek elektrostatyczny i spowodować porażenia prądem. Utrzymuj kontakt skóry z metalem pomiędzy dłonią i rękojeścią podczas używania elektrostatycznego pistoletu, aby uniknąć porażenia. Pracując w rękawicach, wytnij odpowiednie otwory na palce lub dłonie. Trzymaj części ciała lub luźne ubranie z daleka od ruchomego sprzętu i jego ruchomych części. Zdejmij biżuterię osobistą i zakryj lub zwiąż długie włosy. Noś atestowane maski ochronne, okulary ochronne, oraz rękawice podczas obsługi pojemników z proszkiem, napełniania zbiorników, operowania sprzętem lakierniczym, oraz dokonywania prac serwisowych lub czyszczenia. Unikaj osiadania proszku na swojej skórze. Nigdy nie kieruj ręcznych pistoletów w swoją stronę lub w stronę innych osób. Nie pal papierosów w obszarze lakierowania. Zapalony papieros może wywołać pożar lub wybuch. Jeżeli zauważysz łuk elektryczny w obszarze natryskiwania, natychmiast wyłącz cały system. Łuk elektryczny może spowodowac pożar lub wybuch. Wyłącz wszystkie zasilanie pistoletów i uziem elektrody przed przystąpieniem do regulowania pistoletów. Wyłącz urządzenia transportujące przed dokonaniem pomiarów lub inspekcji malowanych obiektu. Myj często odsłonięte części ciała wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem i piciem. Nie stosuj rozpuszczalników do usunięcia ze skóry materiałów napylanych. Nie stosuj sprężonego pod wysokim ciśnieniem powietrza do zdmuchnięcia pyłu z ubrania lub skóry. prężone pod wysokim ciśnieniem powietrze może być wtłoczone pod skórę i spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Traktuj wszystkie złączki i węże ciśnieniowe tak, jakby mogły być nieszczelne i spowodować uszkodzenie ciała. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

19 Bezpieczeństwo Ukryte zagrożenia Użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń w miejscu pracy, których często nie można całkowicie wyeliminować: odkryte powierzchnie sprzętu, które mogą być gorące lub mieć ostre krawędzie, a które nie mogą być całkowicie zabezpieczone urządzenia elektryczne, które mogą pozostawać pod napięciem przez pewien czas po wyłączeniu sprzętu opary i materiały, które mogą spowodować reakcje uczuleniowe, lub inne kłopoty zdrowotne automatyczne hydrauliczne, pneumatyczne lub mechaniczne urządzenia lub części, które mogą ruszyć bez ostrzeżenia niezabezpieczone ruchome konstrukcje mechaniczne 8. Działania w przypadku awarii systemu lub podzespołów Nie używaj systemu zawierającego wadliwie działające podzespoły. Jeżeli jakiś podzespół zacznie funkcjonować wadliwie, natychmiast wyłącz (OFF) cały system. Odłącz i zablokuj zasilanie elektryczne. Zamknij i zablokuj hydrauliczne i pneumatyczne zawory odcinające i usuń ciśnienie. Dopuszczaj do wykonania napraw wyłącznie personel wykwalifikowany. Napraw lub wymień uszkodzony podzespół. 9. Konserwacja i naprawa Dopuszczaj wyłącznie wykwalifikowany personel do przeprowadzenia konserwacji, wykrywania i usuwania usterek oraz prac naprawczych i serwisowych. Zawsze noś odpowiednie ubrania ochronne i korzystaj z urządzeń zabezpieczających podczas pracy serwisowej. tosuj się do procedur serwisowych zalecanych w instrukcjach obsługi. Nie obsługuj i nie reguluj żadnego urządzenia, o ile nie jest obecna druga osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Nordson. Użycie nie zatwierdzonych części lub dokonanie nie zatwierdzonych modyfikacji sprzętu może naruszyć warunki dopuszczenia sprzętu i stworzyć zagrożenie. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

20 1-8 Bezpieczeństwo 9. Konserwacja i naprawa (cd.) Przed rozpoczęciem naprawy wyłącz, zablokuj i oznacz wyłącznik odcinający zasilanie elektryczne naprawianego urządzenia. Nie przystępuj do naprawyt sprzętu elektrycznego, jeżeli znajdyje się w nim woda. Nie naprawiaj sprzętu elektrycznego w środowisku o dużej wilgotności. Do pracy przy sprzęcie elektrycznym używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami. Nie próbuj serwisować poruszających się części urządzeń. Wyłącz urządzenie i odetnij zasilanie. Zabezpiecz sprzęt przed niekontrolowanym ruchem. Usuń ciśnienie przed przystąpieniem do obsługi sprzętu. Zastosuj się do odnośnych instrukcji w tej dokumentacji. Upewnij się, że pomieszczenie w którym pracujesz jest wystarczająco wentylowane. Jeżeli wymagana jest próba "pod napięciem", przeprowadź ją ostrożnie, a następnie wyłącz i odetnij zasilanie, gdy tylko zakończysz próbę. Po zakończeniu obsługi podłącz wszystkie odłączone kable i przewody uziemiające sprzęt. Uziem wszystkie przewodzące urządzenia. Linie zasilające podłączone do wyłączników na panelach sterujących mogą pozostać pod napięciem, o ile nie zostaną odłączone. Przed rozpoczęciem naprawy upewnij się, że zasilanie jest odłączone. Następnie odczekaj 5 minut po wyłączeniu zasilania aby rozładowały się kondensatory. Wyłącz zasilanie i uziem elektrodę pistoletu przed regulacją lub czyszczeniem. Utrzymuj styki wysokiego napięcia w czystości i zaizoluj je dielektrycznym smarem lub olejem. prawdzaj okresowo wszystkie złącza uziemiające przy pomocy standardowego omomierza. Oporność na uziemieniu nie może przekraczać jednego megaoma. Jeżeli wystąpi łuk, natychmiast wyłącz system. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

21 Bezpieczeństwo 1-9 prawdzaj okresowo wyłączniki blokujące dla zapewnienia ich sprawności. OTRZEŻENIE: Używanie uszkodzonego sprzętu elektrostatycznego jest niebezpieczne i może spowodować porażenie, pożar, lub wybuch. W ramach okresowych przeglądów powinny być wykonywane testy oporności. Nie składaj materiałów łatwopalnych na obszarze lub w pomieszczeniu lakierniczym. Trzymaj pojemniki z materiałami łatwopalnymi z dala od kabin lakierniczych, aby nie znajdowały się w zasięgu ewentualnego pożaru kabiny. Jeżeli nastąpi pożar lub wybuch, obecność materiałów łatwopalnych w tym obszarze zwiększy ryzyko obrażeń i zniszczeń materialnych. Utrzymuj porządek i czystość. Nie pozwól by kurz i pył zbierały się w obszarze lakierowania, kabinie, lub na sprzęcie elektrycznym. Przeczytaj te informacje uważnie i zastosuj się do instrukcji. 10. Utylizacja Utylizacja sprzętu i materiałów zużytych podczas pracy i czyszczenia, powinna być dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

22 1-10 Bezpieczeństwo A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

23 Rozdział 2 Opis Easy-creen Mk II

24 2-0 Opis Easy-creen Mk II

25 Opis 2-1 Rozdział 2 Opis Rys Przeznaczenie urządzenia Urządzenie Easy-creen Mk II przeznaczone jest do przesiewania organicznych proszkowych materiałów malarskich, z możliwością zasilania zarówno proszkiem świeżym jak i pochodzącym z recyrkulacji. Easy-creen Mk II

26 2-2 Opis 2. Właściwości ito wibracyjne Easy-creen Mk II używane jest jako element układu odzysku proszku do oddzielania cząsteczek proszku w zależności od rozmiarów, w procesie przesiewania. Cząsteczki przechodzące przez sito gromadzone są w zbiorniku do ponownego użycia. ita Easy-creen Mk II występują w dwóch rozmiarach, o średnicy 450 mm i 600 mm. Charakteryzują się następującymi cechami: zybka i łatwa zmiana koloru Zgodność ze wszystkimi typami aplikacji i systemów odzysku. Dostępność zarówno w postaci wolonostojącej jak i do montażu na istniejących urządzeniach. Gładkie, pokryte proszkowo wnętrze dla zminimalizowania obsługi i czyszczenia. Elektryczny wibrator dla zmniejszenia zużycia energii i poziomu hałasu. Prosta i trwała konstrukcja. Odzyskiwany proszek odzielany jeast od powietrza transportującego przez minicyklon, który jest połączony z systemem wentylacji. Odzyskany proszek spada na wymienne, naciągnięte sito. Przesiany proszek wraca do fluidyzowanego zbiornika, z którego zasilane są pistolety. Świeży proszek może być wprowadzany, mieszany i przesiewany używając drugiego wlotu minicyklonu. Easy-creen Mk II

27 Rozdział 3 Instalacja Easy-creen Mk II

28 3-0 Instalacja Easy-creen Mk II

29 Instalacja 3-1 Rozdział 3 Instalacja OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. 1. Transport Urządzenie należy transportować w taki sposób, aby uniknąć jego uszkodzenia. Urządzenia nie należy rzucać. Urządzenie należy opakować odpowiednimi materiałami i mocnym kartonem. Patrz punkt: pecyfikacje, dane dotyczące ciężaru. Urządzenie należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wilgoci, pyłów i drgań. 2. Rozpakowanie Urządzenie należy rozpakować ostrożnie, aby nie spowodować jego uszkodzenia. prawdzić urządzenie pod względem uszkodzeń powstałych w transporcie. Zachować materiały opakowaniowe dla przyszłego użycia. W przeciwnym wypadku należy je usunąć zgodnie z miejscowymi przepisami. 3. Ustawianie Urządzenie należy zabezpieczyć przed wilgocią, nadmiernym zapyle niem i drganiami. Wymiary - patrz rozdział: Dane techniczne. 4. Demontaż Wyłączyć zasilanie sieciowe i następnie odłączyć od urządzenia wszystkie elementy. 5. Przechowywanie Urządzenie należy zapakować w odpowiednie materiały opakowaniowe i mocny karton. Należy je zabezpieczyć przed wilgocią, pyłem i dużymi zmianami temperatury (kondensacja). 6. Usuwanie Urządzenia należy usunąć (zlikwidować) zgodnie z miejscowymi przepisami. Easy-creen Mk II

30 3-2 Instalacja 7. Ustawianie urządzenia OTRZEŻENIE: Instalację powinien wykonać wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. 1. Dla jednostek mocowanych do podłogi, zamocować stojak na dobrze wypoziomowanej podłodze. Jednostki montowane na ścianie powinny być zamocowane z użyciem odpowiednich uchwytów, zapewniających wypoziomowanie sita. 2. Umieść obudowę sita na stojaku; sprawdź czy wibrator jest położony zgodnie z rysunkiem dla sit 450 mm i 600 mm; przeprowadź kołki przez otwory w stojaku. 3. Zamocuj sito do stojaka używając gałek mocujących. 4. Umieść zbiornik proszku pod wylotem sita i załóż odcinek rękawa pomiędzy wylotem i wlotem. prawdź czy rękaw ma prześwit dla swobodnego przepływu proszku. Rys. 3-1 UWAGA: Zastosować możliwie krótki przewód wentylacyjny i sprawdzić czy przewód nie ma zwisu, aby uniknąć gromadzenia się proszku. Przewód wentylacyjny powinien być podłączony do układu odzysku w punkcie, w którym występuje podciśnienie nie przekraczające 0.5 kpa. 5. Podłącz przewód wentylacyjny od wierzchołka cyklonu do układu odzysku. 6. Zamocuj przewód wentylacyjny pomiedzy zbiornikiem i układem odzysku. 7. Podłącz podawanie proszku z układu odzysku do minicyklonu, zamocuj wąż (węże) transferowy(e) do wlotu cyklonu i zabezpiecz załączonymi zaciskami. prawdź, czy wszystkie nieużywane wloty są zamknięte załączonymi zaślepkami. Easy-creen Mk II

31 Instalacja Połączenia elektryczne OTRZEŻENIE: Połączenia elektryczne powinny być wykonane tylko przez wykwalifikowanych elektryków. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Kabel zasilający sita Easy-creen Mk II powinien być podłączony do wyłącznika o parametrach odpowiednich do zastosowanego silnika. Połącz kable zgodnie z poniższą tabelą. Oznaczenie kabla Miejsce podłączenia 1 L1 2 L2 3 L3 Zielono-żółty Uziemienie Zasilanie elektryczne sita Easy-creen Mk II powinno być blokowane przez system odzysku w taki sposób, żeby sito mogło działać tylko podczas pracy systemu odzysku. Easy-creen Mk II

32 3-4 Instalacja Easy-creen Mk II

33 Rozdział 4 Obsługa Easy-creen Mk II

34 4-0 Obsługa Easy-creen Mk II

35 Obsługa 4-1 Rozdział 4 Obsługa OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. 1. Codzienna obsługa 1. ilnik wibratora sita należy uruchomić poprzez włączenie zasilania, po czym sprawdzić, czy sito wibruje. 2. Wibrator dostarczany do klienta jest ustawiony na najmniejsze wibracje. Aby przestawić na silniejsze wibracje usuń boczne osłony wibratora i przesuń ciężarki aż do osiągnięcia wymaganych wibracji. 3. Doprowadź proszek do cyklonu. Informacje na temat ustawiania systemu podawania proszku znajdują się w dokumentacji producenta. 4. Jeśli do systemu dostarczany jest świeży proszek, stosunek świeżego proszku do proszku z odzysku można zmieniać kontrolując ilość proszku z każdego źródła. 5. Aby wyłączyć sito, najpierw wyłącz systemy podawania proszku a następnie wyłącz zasilanie silnika wibratora. UWAGA: terowanie systemem odzysku powinno być tak zaprojektowane, żeby nie więcej niż dwie pompy transferowe (max. 3 bary) dostarczały proszek jednocześnie. Przekroczenie zalecanej ilości może powodować nadmierne ciśnienie i zmniejszenie wydajności przesiewania. Easy-creen Mk II

36 4-2 Obsługa Easy-creen Mk II

37 Rozdział 5 Konserwacja Easy-creen Mk II

38 5-0 Konserwacja Easy-creen Mk II

39 Konserwacja 5-1 Rozdział 5 Konserwacja OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. OTRZEŻENIE: Oddychanie w zapylonym powietrzu (zawierającym proszki malarskie) może być niebezpieczne dla zdrowia. Prosimy zwrócić się do producenta proszku o Kartę Zabezpieczenia Danych Materiału (MD) dla uzyskania informacji. Należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony górnych dróg oddechowych. 1. Obsługa codzienna UWAGA: Podczas obsługi lub czyszczenia sprawdź, czy siatka nie uległa uszkodzeniu. Jeśli siatka ma oznaki uszkodzenia, natychmiast wymień ją. W odstępach czasu zależnych od ilości zużywanego proszku ale nie rzadziej niż raz na ośmiogodzinną zmianę sprawdź, czy siatka nie ma uszkodzeń, usuń zgromadzony materiał, który nie przeszedł przez sito, odkurzaczem albo, po rozebraniu sita, sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem. Raz na ośmiogodzinną zmianę rozbierz sito i cyklon, wyczyść je usuwając nadmiar proszku, przetrzyj niepylącą szmatką i zmontuj ponownie jak opisano poniżej. Umieść siatkę w obudowie sita i załóż podstawę. Zamocuj podstawę zaczepami sprawdzając, czy siatka znajduje się pomiędzy podstawą i obudową. Easy-creen Mk II

40 5-2 Konserwacja 1. Obsługa codzienna (cd.) Załóż pokrywę sita na obudowę. Zamocuj pokrywę zaczepami.. UWAGA: Konieczne jest wywarcie zaczepami tylko takiego nacisku, aby utrzymać na swoim miejscu pokrywę i podstawę sita. Śruby regulacyjne w kolankach zaczepów pozwalają wyregulować siłę zaciskania. Należy upewnić się, że nacisk je ustawiony tak, aby nie powodować odkształceń pokrywy lub podstawy. prawdź uszkodzenia uszczelek i wymień w razie potrzeby. prawdź, czy węże wentylacyjne nie są zablokowane, oczyść je i ponownie zamocuj. prawdź, czy zewnętrzne kable i węże nie są uszkodzone, w razie potrzeby wymień lub zreperuj. Easy-creen Mk II

41 Rozdział 6 Usuwanie usterek Easy-creen Mk II

42 6-0 Usuwanie usterek Easy-creen Mk II

43 Usuwanie usterek 6-1 Rozdział 6 Usuwanie usterek OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. 1. Wstęp W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe informacje dotyczące naprawy podstawowych usterek. Czasami do wykonania naprawy potrzebne są bardziej szczegółowe informacje, schematy i przyrządy pomiarowe. Należy wziąć pod uwagę to, że uszkodzenie może mieć kilka przyczyn. Zaleca się więc sprawdzenie wszystkich możliwych przyczyn. W czasie kontroli wizualnej należy odnaleźć wszystkie widoczne uszkodzenia takie jak pęknięte przewody, brakujące elementy mocujące itd. - uszkodzenia te należy natychmiast naprawić. Urządzenie nie zawiera części naprawialnych, wszystkie uszkodzone części muszą być wymienione na odpowiednie części firmy Nordson. Problem Potencjalna przyczyna Działanie korygujące Wibrator nie działa Brak zasilania prawdź zasilanie Proszek zbiera się na siatce Zanieczyszczony proszek w zbiorniku Nadmierny hałas w czasie pracy Proszek wydostaje się spod pokrywy lub podstawy Wibrator uszkodzony atka nie jest czyszczona wystarczająco często Za małe oczka siatki dla stosowanego proszku Za szybkie podawanie proszku Uszkodzona siatka sita itka niestarannie oczyszczona przed zamontowaniem Pokrywa lub podstawa słabo zamocowana Uszczelki uszkodzone Za ciasne zaczepy pokrywy, pokrywa odkształcona prawdź kabel Wymień wibrator Czyść siatkę częściej Zwiększ rozmiar siatki Zmniejsz podawanie proszku Wymień siatkę Upewnij się, że siatka jest zysta i włożona tą samą stroną do góry prawdź i popraw zamocowania prawdź i popraw zamocowania Wymień uszczelki Poluzuj zaczepy i wymień uszczelkę pokrywy Easy-creen Mk II

44 6-2 Usuwanie usterek Easy-creen Mk II

45 Rozdział 7 Części Easy-creen Mk II

46 7-0 Części Easy-creen Mk II

47 Części 7-1 Rozdział 7 Części 1. Wstęp Aby zamówić części, prosimy zadzwonić do Biura Obsługi Klienta firmy Nordson lub do waszego miejscowego przedstawiciela firmy Nordson. Należy stosować poniższy pięciokolumnowy spis części, oraz towarzyszący rysunek, aby poprawnie opisać i umiejscowić części. Wykorzystanie ilustracyjnego spisu części Numery w kolumnie pozycja - Poz. odpowiadają numerom, które identyfikują części na rysunkach poprzedzających każdy spis części. Gdy podane części nie są ujęte na rysunku to kod N (Nie pokazane) jest zastosowany. Znak poziomy (-) jest stosowany gdy numer części odnosi się do wszystkich części na rysunku. ześcio-cyfrowy numer w kolumnie Część jest numerem części firmy NordsonCorporation.zeregkresekwtejkolumnie( ) oznacza, że część nie może być zamawiana oddzielnie. Kolumna Opis podaje nazwę części, jak również jej wymiary i inne charakterystyczne cechy gdy jest to konieczne. Akapity przedstawiają związki pomiędzy zespołami, podzespołami i częściami. Poz. P/N Opis Ilość Uwaga Zespół Podzespółł 2 A Częśćć 1 Jeżeli zamówicie zespół, to pozycje 1 i 2 będą uwzględnione. Jeżeli zamówicie pozycję 1, to pozycja 2 będzie uwzględniona. Jeżeli zamówicie pozycję 2, to otrzymacie jedynie pozycję 2. Numer w kolumnie Ilość jest ilością wymaganą dla urządzenia, zespołu lub podzespołu. Kod AR (według potrzeb) jest stosowany w kolumnie jeżeli numer części jest pozycją masową zamówienia w określonej ilości lub jeżeli ilość dla zespołu zależy od wersji produktu lub modelu. Litery w kolumnie Uwagi odnoszą się do uwag na końcu każdego spisu części. Uwagi zawierają istotne informacje na temat zużycia i zamawiania. Należy zwrócić szczególną uwagę na podane uwagi. Easy-creen Mk II

48 7-2 Części 2. Warianty Dostępne są warianty sita Easy-creen II, wszystkie oparte na tej samej konstrukcji. Poniższe listy wymieniają dostępne warianty i listy części pokazanych na następnych stronach dla wszystkich wariantów. Średnica sita i wielkość wylotu Ø 450, wylot 50 mm Ø 450, wylot 100 mm Ø 600, wylot 100 mm Vibrator motor size Ø 450, trzy fazy Ø 600, trzy fazy Gęstość siatki 500 micronów (dostrczane standardowo) 245 i 300 micronów dostępne na życzenie Easy-creen Mk II

49 Części tojak sita Easy-creen Rys. 7-1 Poz. P/N Opis Ilość Zespół stojaka Zespół stojaka M10 Gałka M10 x 50 Śruba M10 Podkładka 2 Easy-creen Mk II

50 7-4 Części 4. Obudowa sita Top & Bottom Rys. 7-2 Easy-creen Mk II

51 Części Lista części sita 450 Poz. P/N Opis Ilość Easy-creen Mk II otworów wlotowych 2" Easy-creen Mk II otworów wlotowych 4" Pokrywa sita (6 otworów wlotowych) Pokrywa cyklonu Podstawa sita 50 mm śr. zewn Podstawa sita 100 mm śr. zewn Obudowa sita Zamocowanie antywibracyjne Kołek antywibracyjny iatka sita Klamra zaciskowa Klamra zaciskowa M6 Gałka Wibrator elektryczny Uszczelka 450 śr zewn. x 400 śr. wewn x 3 gr Tuleja - 4" Tuleja - 2" M8 x 30 Śruba sześciokątna M8 Podkładka sprężysta M8 Podkładka płaska M4 x 8 Śruba M4 x 6 Śruba M4 Podkładka sprężysta M4 Nakrętka sześciokątna M3 x 12 Śruba sześciokątna Nakładki PVC 3/ M3 Nakrętka Uszczelka pokrywy cyklonu Uszczelka - Easy-creen Mk II

52 7-6 Części 6. Lista części sita 600 Poz. P/N Opis Ilość Easy-creen Mk II otworów wlotowych 4" Pokrywa sita (6 otworów wlotowych) Pokrywa cyklonu Podstawa sita 100 mm śr. zewn Obudowa sita Zamocowanie antywibracyjne Kołek antywibracyjny iatka sita Klamra zaciskowa Klamra zaciskowa M6 Gałka Wibrator elektryczny Uszczelka 600 śr. zewn. x 400 śr wewn. x 3 gr Tuleja - 4" M8 x 30 Lg śruba sześciokątna M8 Podkładka sprężysta M8 Podkładka płaska M4 x 8 Śruba M4 x 6 Śruba M4 Podkładka sprężysta M4 Nakrętka sześciokątna M3 x 12 Śruba Nakładki PVC 3/ M3 Nakrętka Uszczelka pokrywy cyklonu Uszczelka - Easy-creen Mk II

53 Rozdział 8 Dane techniczne Easy-creen Mk II

54 8-0 Dane techniczne Easy-creen Mk II

55 Dane techniczne 8-1 Rozdział 8 Dane techniczne 1. Elektryczne Średnica sita (mm) Napięcie (VAC) Częstotliwość (Hz) Moc (W) Prąd (A) 0,35 0,35 2. Hałas Średnica sita (mm) Hałas dba Mierzony w odległości 1m od powierzchni urządzenia na wysokości 1,6 m. 3. Wlot proszku Maksymalna ilość wlotów proszku używanych jednocześnie nie powinna przekraczać dwóch. Easy-creen Mk II

56 8-2 Dane techniczne Easy-creen Mk II

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 2015 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do przyszłego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Arkusz instrukcji. Do systemu malowania proszkowego Powietrze pilotujące Dopływ powietrza z instalacji klienta

Arkusz instrukcji. Do systemu malowania proszkowego Powietrze pilotujące Dopływ powietrza z instalacji klienta Arkusz instrukcji P/N 7499A0 - Polish- Wózek do 55 galonowych beczek z proszkiem HDLV Opis Zobacz rysunek. W wózku do 55-galonowych beczek z proszkiem HDLV zastosowano pompę HDLV Prodigy do tłoczenia świeżego

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Puller Prod. no 59475

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Puller Prod. no 59475 INSTRUKCJA OBSŁUGI Puller Prod. no 59475 Lista części...3 Opis urządzenia...4 Środowisko pracy...4 Bezpieczeństwo osobiste...4 Schemat połączenia...5 Opis działania...5 Konserwacja...6 2 Lista części 1

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 70

Instrukcja obsługi VAC 70 Instrukcja obsługi PL VAC 70 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 6 rys. 5 rys. 7 rys. 8 rys. 9 rys. 11 rys. 10 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy { STIHL AK 10, 20, 30 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy polski Spis treści Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru. Farby drukarskie zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka

Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka Prod. no 59476 Lista części...3 Środowisko pracy...4 Bezpieczeństwo w czasie pracy...4 Opis działania...5 Konserwacja...6 Schemat połączenia...6

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Wentylatory kanałowe INSTRUKCJA

Wentylatory kanałowe INSTRUKCJA Wentylatory kanałowe INSTRUKCJA Diagram demontażu Dotyczy modelu DV-PP-L-100 / DV-PP-L-125 Zdejmij klamrę zaciskową Dotyczy modelu DV-PP-L-100 / DV-PP-L-125 Zdejmij klamrę zaciskową Dotyczy modeli DV-PP-L-150

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc.

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc. Woltomierz samochodowy Equus Instrukcja obsługi Nr produktu: 842060 Produkt ten spełnia wymagania norm krajowych i europejskich. Przeznaczenie Woltomierz przeznaczony jest do wyświetlania na pokładzie

Bardziej szczegółowo

Systemy kabin proszkowych ColorMax

Systemy kabin proszkowych ColorMax ystemy kabin proszkowych Instrukcjaobsługi -Polish- Zachowaj do wykorzystania w przyszłości NORDON (UK) LTD. D TOCKPORT Numer katalogowy P/N = Numer katalogowy produktu firmy Nordson Uwaga Jest to publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i lista części zamiennych. MRS Zbiornik pośredni

Instrukcja obsługi i lista części zamiennych. MRS Zbiornik pośredni PL Instrukcja obsługi i lista części zamiennych MRS Zbiornik pośredni Dokumentacja MRS Zbiornik pośredni Prawa autorskie 2006 ITW Gema GmbH Wszystkie prawa zastrzeżone. Publikacja chroniona prawem autorskim.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i lista części zamiennych. OptiPlus C1 Kontrola odmuchu węży

Instrukcja obsługi i lista części zamiennych. OptiPlus C1 Kontrola odmuchu węży PL Instrukcja obsługi i lista części zamiennych OptiPlus C1 Kontrola odmuchu węży Dokumentacja OptiPlus C1 Kontrola odmuchu węży Prawa autorskie 2000 ITW Gema AG Wszystkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Rotacyjne sito proszku

Rotacyjne sito proszku Instrukcja P/N 409 472 A - Polish - NORDON (UK) LTD. D TOCKPORT Numer zamówienia P/N = Numer zamówienia dla wyrobów firmy Nordson Notatka Jest to wydawnictwo Nordson Corporation, które jest chronione prawem

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897 INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897 MODEL POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA H-891 125ml 250ml LM-891 125ml 250ml RODZAJ ZASILANIA GWINT WEWN. ZUZYCIE POWIETRZA Górny pobór 1/4' 4.5-8.0cfm (128-230l/min)

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE.

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE. Zestaw Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 Model nr 136-5802 Form No. 3412-233 Rev B Instrukcja instalacji Bezpieczeństwo KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI. Separator Olej/woda 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI. Separator Olej/woda 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI Separator Olej/woda OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE 02/14 Separator PURO MINI został zaprojektowany do oddzielania oleju z kondensatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYATORÓW C.VEC 750 1500-500 Instrukcja montażu C.VEC/1/5 ZAECENIA INSTAACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie: - podstawy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU TŁUMACZENIE ORYGINALNEGO DOKUMENTU Przed wprowadzeniem do magazynu, instalacją lub przystąpieniem do eksploatacji urządzenia (przeznaczonego wyłącznie do zastosowań profesjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL W imieniu firmy FABER dziękujemy za zaufanie i zakup naszego silnika. Od ponad 60 lat nasza firma opracowuje nowe rozwiązania technologiczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

MŁOT PNEUMATYCZNY WYBURZENIOWY MW728A8

MŁOT PNEUMATYCZNY WYBURZENIOWY MW728A8 MŁOT PNEUMATYCZNY WYBURZENIOWY MW728A8 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Wymiana czujnika tlenu Wprowadzenie Czujnik tlenu należy wymieniać co dwa lata lub tak często, jak to konieczne. Ogólne wytyczne dotyczące napraw Wykonując serwis respiratora, należy zapoznać się z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo