Easy-Screen Mk II Sita wibracyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Easy-Screen Mk II Sita wibracyjne"

Transkrypt

1 Easy-creen Mk II ita wibracyjne Instrukcja P/N C - Polish - NORDON (UK) LTD. D TOCKPORT

2 Numer zamówienia P/N = Numer zamówienia dla wyrobów firmy Nordson Uwaga Jest to wydawnictwo Nordson Corporation, które jest chronione prawem autorskim. Oryginalne prawo autorskie z roku Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, rozpowszechniana, lub tłumaczona na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nordson Corporation. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są przedmiotem zmian bez powiadamiania. Znaki Towarowe 100 Plus, Blue Box, ChromaFlex, Cleanleeve, Cleanpray, Cross-Cut, Easy Coat, Econo-Coat, Equi=Bead, Flexi-pray, FloMelt, Flow-Manager, Flow entry, FoamMelt, FoamMix, Helix, Hot hot, Hot titch, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, Meltex, Microet, Multican, Nordson, Omnican, PRX, Posi-top, Pro-Flo, RBX, Ready-Coat Rhino, elect Coat, hur-lok, mart pray, ystem entry, The Melting Pot, Thread Coat, Tribomatic, Unican, UpTime i Versa-pray są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nordson Corporation. AquaGuard, BetterBook, CF, CPX, CanWorks, ControlCoat, Controlled Fiberization, Easy-Feed, Easy-creen, Excel 2000, Fibermelt, Flow-Tracker, Porous Coat, PowderGrid, PrintGuard, Pulse pray, CF, elect Cure, pray Master, ure-bond, Ultra Pulse, Versa-Coat, Versa creen i Package of Values są znakami towarowymi firmy Nordson Corporation. COV_PL_450400C Easy-creen Mk II

3 Oświadczenie zgodności Oświadczenie zgodności 98/37/EC 73/23/EEC My, Nordson (U.K.) Limited Ashurst Drive, Cheadle Heath, tockport, Cheshire, K3 0RY, United Kingdom Oświadczamy, że w zakresie naszej wyłącznej odpowiedzialności za dostawę/produkcję produktu(ów) Nazwa produktu Easy-creen Mk II Numer(y) modelu , , , , and Rodzaje wykonania produktu Wszystkie do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, że produkt ten jest zgodny z niżej wymienionymi normami oraz innymi normatywnymi dokumentami. Bezpieczeństwo B EN :1993 Bezpieczeństwo Maszyn i Urządzeń -Osprzęt elektryczny maszyn stosownie do postanowień Dyrektyw 98/37EC i 73/23/EEC. EN 60335: Część 1:1988 Bezpieczeństwo sprzętu gospodarstwa domowego i podobnych urządzeń elektrycznych B EN 292:1991 Bezpieczeństwo Maszyn i Urządzeń - Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania Nordson (U.K.) Ltd., 16 November 1998 Jim Ainsworth General Manager NB ref EN45014 (B7514) Easy-creen Mk II

4 Oświadczenie zgodności Easy-creen Mk II

5 pis treści I pis treści Gratulacje z powodu zakupu produktu firmy Nordson Wasze bezpieczeństwo jest istotne dla firmy Nordson... O-1 Prosimy o Wasze sugestie... O-1 Nordson International Europe... O-3 Distributors in Eastern & outhern Europe... O-3 Outside Europe / Hors d'europe / Fuera de Europa... O-4 Africa / Middle East... O-4 Asia / Australia / Latin America... O-4 Japan... O-4 North America... O-4 Rozdział 1 Bezpieczeństwo 1. Wprowadzenie ymbole dotyczące bezpieczeństwa Wykwalifikowany personel Warunki stosowania Instalacja Działanie Ukryte zagrożenia Działania w przypadku awarii systemu lub podzespołów Konserwacja i naprawa Utylizacja Rozdział 2 Opis 1. Przeznaczenie urządzenia Właściwości Easy-creen Mk II

6 II pis treści Rozdział 3 Instalacja 1. Transport Rozpakowanie Ustawianie Demontaż Przechowywanie Usuwanie Ustawianie urządzenia Połączenia elektryczne Rozdział 4 Obsługa Rozdział 5 Konserwacja Rozdział 6 Usuwanie usterek Rozdział 7 Części 1. Codzienna obsługa Obsługa codzienna Wstęp Wstęp Wykorzystanie ilustracyjnego spisu części Warianty tojak sita Easy-creen Obudowa sita Lista części sita Lista części sita Rozdział 8 Dane techniczne 1. Elektryczne Hałas Wlot proszku Easy-creen Mk II

7 Wstęp O-1 Gratulacje z powodu zakupu produktu firmy Nordson przęt firmy Nordson jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z określonymi parametrami technicznymi, wykorzystując elementyo wysokiej jakości i najlepsze osiągnięcia technologiczne, które zapewniają pewną, długotrwałą eksploatację. Wasz produkt był dokładnie zbadany pod kątem działania przed wysyłką. Dane i parametry techniczne zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie wydania wyrobu. Firma Nordson zastrzega sobie prawo zmian w treści niniejszej instrukcji i/lub specyfikacji bez powiadamiania. Prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Jest to wasz przewodnik dla bezpiecznego montażu, działania produkcyjnego i efektywnego konserwacji. Zalecamy przechowywanie tej instrukcji dla potrzeb przyszłości. Wasze bezpieczeństwo jest istotne dla firmy Nordson Prosimy uważnie przeczytać Instrukcje bezpieczeństwa. Wasz produkt jest zaprojektowany dla tak aby działał bezpiecznie gdy będzie stosowany według wydanych instrukcji. Jednakże, potencjalne niebezpieczeństwo występuje gdy instrukcje - a w szczególności instrukcje bezpieczeństwa - w niniejszej instrukcji i całej związanej dokumentacji nie są zastosowane. Prosimy o Wasze sugestie Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie lub pytania dotyczące produktów firmy Nordson, części zamiennych lub instrukcji, to prosimy bez wahania skontaktować się z firmą Nordson. Odnośnie adresów patrz do części Nordson International. E1994 Nordson Corporation Wszystkie prawa zastrzeźone CONG_PL_B--1294

8 O-2 Wstêp CONG_PL_B E1994 Nordson Corporation Wszystkie prawa zastrzeźone

9 Introduction O-3 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Erkrath Lüneburg Italy Netherlands Norway Poland Portugal Russia lovak Republic pain weden witzerland United Kingdom Hot Melt Finishing pectral Technology Distributors in Eastern & outhern Europe Contact: Nordson DED, Germany E 2000 Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_I--0100

10 O-4 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtenir la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific outh Division, UA Japan Japan North America Canada UA Hot Melt Finishing NI_EN_I E 2000 Nordson Corporation All rights reserved

11 Rozdział 1 Bezpieczeństwo E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

12 1-0 Bezpieczeństwo A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

13 Bezpieczeństwo 1-1 Rozdział 1 Bezpieczeństwo 1. Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera ogólne instrukcje bezpiecznego korzystania ze sprzętu firmy Nordson. zczegółowe ostrzeżenia dotyczące poszczególnych czynności i urządzeń zawarte są w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji. Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia i ścisle stosować się do wszelkich instrukcji. Nie zastosowanie się grozi smiercią lub kalectwem, oraz zniszczeniami materialnymi. Aby bezpiecznie korzystać ze sprzętu, należy : przeczytać i przyswoić sobie ogólne instrukcje bezpieczeństwa zawarte w tej części instrukcji obsługi przed przystąpieniem do istalacji, obsługi, konserwacji, lub naprawy sprzętu. przeczytać i ściśle stosować się do instrukcji podanych w niniejszej dokumentacji w odniesieniu do wykonywania opisywanych czynności i opisywanego sprzętu. przechowywać instrukcję w miejscu łatwo dostępnym dla personelu instalującego, obsługującego, oraz dokonującego konserwacji lub napraw tego sprzętu. stosować się do wszelkich obowiązujących procedur BHP wymaganych przez dane przedsiębiorstwo, normy przemysłowe oraz inne przepisy. Zapoznać się z przepisami przeciwpożarowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi instalacji i obsługi proszkowych systemów natryskowych. uzyskać i przeczytać Karty Danych Bezpieczeństwa Materiałów (Material afety Data heets - MD) wszystkich używanych materiałów. 2. ymbole dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z symbolami przedstawionymi w tym rozdziale. ymbole te ostrzegają przed zagrożeniami i warunkami które grożą obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniami materialnymi. OTRZEŻENIE: Niezastosowanie się może doprowadzić do zranienia, śmierci lub uszkodzenia sprzętu. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

14 1-2 Bezpieczeństwo 2. ymbole dotyczące bezpieczeństwa (cd.) OTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego. Niezastosowanie się do ostrzeżenia może doprowadzić do zranienia, śmierci lub uszkodzenia sprzętu. OTRZEŻENIE: Odłączyć urządzenie od linii zasilającej. Niezastosowanie się do ostrzeżenia może doprowadzić do zranienia, śmierci lub uszkodzenia sprzętu. OTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo eksplozji lub pożaru. Nie wolno używać ognia, otwartych płomieni ani palić papierosów. OTRZEŻENIE: Należy założyć odzież ochronną, okularyi atestowaną maskę ochronną. Niezastosowanie się może doprowadzić do poważnych obrażeń. OTRZEŻENIE: ystem lub materiał pod ciśnieniem. Usunąć ciśnienie. Niezastosowanie się do ostrzeżenia grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią. UWAGA: Niezastosowanie się może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. 3. Wykwalifikowany personel "Wykwalifikowany personel" jest niniejszym określony jako osoby, które szczegółowo znają i rozumieją sprzęt oraz jego bezpieczną obsługę, konserwację i naprawę. Wykwalifikowany personel jest fizycznie zdolny do wykonywania wymaganych zadań, zaznajomiony ze wszystkimi odnośnymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa i został odpowiednio przeszkolony by mógł bezpiecznie instalować, obsługiwać, dokonywać konserwacji oraz napraw sprzętu. Na przedsiębiorstwie użytkującym sprzęt spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, iż jego personel spełnia te warunki. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

15 Bezpieczeństwo Warunki stosowania OTRZEŻENIE: Wykorzystanie tego sprzętu w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji grozi obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniami materialnymi. Używaj tego sprzętu tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi. Nordson Corporation nie może ponosić odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione w wyniku nietypowego, nie przewidzianego zastosowania swojego sprzętu. przęt ten jest zaprojektowany i przewidziany wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zastosowania nie opisane w niniejszej instrukcji będą uznane za zastosowania nie przewidywane i grożą poważnym uszkodzeniem ciała, śmiercią lub szkodami materialnymi. Nie przewidywane zastosowanie może również mieć miejsce, gdy: dokonane zostaną w sprzęcie zmiany, które nie są zalecane lub opisane w niniejszej instrukcji lub użyte będą części, które nie są oryginalnymi częściami zamiennymi firmy Nordson, nie zostanie zapewnione, iż sprzęt uzupełniający zgodny jest z wymogami odpowiednich instytucji, z lokalnymi przepisami, oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, użyte zostaną materiały lubsprzęt towarzyszący, które są nieodpowiednie lub niezgodne z posiadanym sprzętem firmy Nordson, niewykwalifikowany personel dopuszczony zostanie do wykonywania jakichkolwiek czynności. 5. Instalacja Przed rozpoczęciem instalowania sprzętu przeczytaj rozdział dotyczący instalacji w instrukcjach obsługi wszystkich podzespołów systemu. Dokładne zrozumienie poszczególnych elementów systemu i ich wymogów pozwoli zainstalować system w bezpiecznie i sprawnie. Pozwól tylko wykwalifikowanemu personelowi instalować urządzenia firmy Nordson i towarzyszący towarzyszący osprzęt. Używaj wyłącznie atestowanego wyposażenia. Użycie nieatestowanego wyposażenia w systemie posiadającym odpowiednie dopuszczenia może unieważnić dopuszczenia. Upewnij się, że cały sprzęt jest przewidziany i zatwierdzony dla środowiska, w którym jest używany. tosuj się do wszystkich instrukcji dotyczących instalowania podzespołów i osprzętu. Wszystkie podłączenia elektryczne, pneumatyczne, gazowe i hydrauliczne wykonaj zgodnie z obowiązującymi przepisami. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

16 1-4 Bezpieczeństwo 5. Instalacja (cd.) Zainstaluj ręczne zawory zamykające na liniach doprowadzających powietrze do systemu. Pozwala to na usunięcie ciśnienia i odcięcie systemu pneumatycznego przed rozpoczęciem serwisu i napraw. Zainstaluj blokowany wyłącznik odcinający linię zasilającą przed urządzeniami elektrycznymi. Używaj przewodów elektrycznych o średnicy i izolacji wystarczającej do obsługi wymaganego napięcia i natężenia. Całość instalacji musi być zgodna z lobowiązującymi przepisami. Uziem całysprzęt przewodzący elektryczność w promieniu 3 metrów (10 stóp) od obszaru natrysku. Nieuziemiony sprzęt przewodzący może zakumulować ładunek elektrostatyczny zdolny wywołać pożar lub eksplozję, jeśli wystapi iskrzenie (wyładowanie). Przeprowadź wszystkie przewody elektryczne, oraz węże i okablowanie powietrzne zabezpieczonymi kanałami. Upewnij się, że nie będą narażone na uszkodzenie przez ruchomy sprzęt. Nie zaginaj kabli elektrostatycznych łukiem o promieniu mniejszym niż 152 mm. Zainstaluj blokady bezpieczeństwa i atestowany, szybki system wykrywania pożaru. Mają one wyłączyć system natryskowy w przypadku awarii wentylatora wyciągowego w kabinie, w przypadku wykrycia pożaru lub w razie innej niebezpiecznej sytuacji. Upewnij się, że podłoga obszaru lakierowania jest przewodząca, a platforma operatora jest uziemiona. Używaj wyłącznie wyznaczonych punktów lub zaczepów do podnoszenia i przesuwania sprzętu ciężkiego. Podczas podnoszenia zrównoważ i zablokuj ładunek by uniknąć przesuwania. Urządzenia podnośnikowe muszą być zbadane, certyfikowane i oznaczone dla ciężarów większych niż przenoszony sprzęt. Chroń wszystkie komponenty przed uszkodzeniem, zużyciem i szkodliwymi warunkami środowiska. Zapewnij wystarczającą przestrzeń do obsługi, rozładowania pojemników ze sprzętem, usunięcia pokryw i opakowań. Jeżeli urządzenia zabezpieczające muszą być usunięte dla umożliwienia montażu, zainstaluj je natychmiast po zakończeniu prac i sprawdź prawidłowość ich działania. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

17 Bezpieczeństwo Działanie przęt ten powinien być obsługiwany wyłącznie przez personel wykwalifikowany, fizycznie zdolny do jego obsługi, bez zaburzeń w ocenie i czasie reakcji. Przeczytaj wszystkie instrukcje obsługi podzespołów przed uruchomieniem proszkowego systemu natryskiwania. Dogłębne zrozumienie podzespołów i ich działania pomoże bezpiecznie i wydajnie obsługiwać system. Używaj tego sprzętu wyłącznie w środowisku, dla którego jest przeznaczony. Nie używaj sprzętu w środowisku wilgotnym, łatwopalnym lub wybuchowym, o ile nie został on przeznaczony do bezpiecznego użytku w tych środowiskach. Przed uruchomieniem sprzętu, sprawdź wszystkie bezpieczniki, systemy wykrywania ognia oraz urządzenia ochronne, takie jak panele i pokrywy. Upewnij się że wszystkie urządzenia są w pełni sprawne. Nie uruchamiaj systemu, jeżeli urządzenia te nie działają prawidłowo. Nie odłączaj i nie omijaj automatycznych bezpieczników lub zablokowanych wyłączników elektrycznych i zaworów pneumatycznych. Pamiętaj gdzie są wyłączniki awaryjne (EMERGENCY TOP), zawory wyłączające, oraz gaśnice. Upewnij się, że działają. Jeżeli jakiś podzespół jest uszkodzony, natychmiast wyłącz izablokuj system. Przed uruchomieniem, upewnij się, że wszystkie przewodzące urządzenia zainstalowane w obszarze natryskiwania są uziemione. Nigdy nie używaj sprzętu, o którym wiadomo, że źle funkcjonuje lub nie jest szczelny. Nie próbuj używać sprzętu elektrycznego w przypadku pojawienia się wody. Nigdy nie dotykaj gołych złączy elektrycznych sprzętu, gdy włączone jest zasilanie (przełącznik w pozycji ON). Nie używaj sprzętu przy ciśnieniach wyższych niż znamionowe maksymalne ciśnienie robocze któregokolwiek podzespołu. Zapoznaj się z dopuszczalnymi temperaturami i ciśnieniami w całym sprzęcie, którym operujesz. Rozpoznaj potencjalne zagrożenia z nimi związane i zachowaj stosowną ostrożność. Noś obuwie o przewodzących podeszwach np. skórzanych lub używaj taśm uziemiających by utrzymać połączenie z ziemią podczas pracy ze sprzętem elektrostatycznym, lub w jego pobliżu. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

18 1-6 Bezpieczeństwo 6. Działanie (cd.) Nie noś na lub przy sobie przedmiotów metalowych (biżuteria, narzędzia) podczas pracy ze sprzętem elektrostatycznym lub w jego pobliżu. Nie uziemiony metal może zakumulować ładunek elektrostatyczny i spowodować porażenia prądem. Utrzymuj kontakt skóry z metalem pomiędzy dłonią i rękojeścią podczas używania elektrostatycznego pistoletu, aby uniknąć porażenia. Pracując w rękawicach, wytnij odpowiednie otwory na palce lub dłonie. Trzymaj części ciała lub luźne ubranie z daleka od ruchomego sprzętu i jego ruchomych części. Zdejmij biżuterię osobistą i zakryj lub zwiąż długie włosy. Noś atestowane maski ochronne, okulary ochronne, oraz rękawice podczas obsługi pojemników z proszkiem, napełniania zbiorników, operowania sprzętem lakierniczym, oraz dokonywania prac serwisowych lub czyszczenia. Unikaj osiadania proszku na swojej skórze. Nigdy nie kieruj ręcznych pistoletów w swoją stronę lub w stronę innych osób. Nie pal papierosów w obszarze lakierowania. Zapalony papieros może wywołać pożar lub wybuch. Jeżeli zauważysz łuk elektryczny w obszarze natryskiwania, natychmiast wyłącz cały system. Łuk elektryczny może spowodowac pożar lub wybuch. Wyłącz wszystkie zasilanie pistoletów i uziem elektrody przed przystąpieniem do regulowania pistoletów. Wyłącz urządzenia transportujące przed dokonaniem pomiarów lub inspekcji malowanych obiektu. Myj często odsłonięte części ciała wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem i piciem. Nie stosuj rozpuszczalników do usunięcia ze skóry materiałów napylanych. Nie stosuj sprężonego pod wysokim ciśnieniem powietrza do zdmuchnięcia pyłu z ubrania lub skóry. prężone pod wysokim ciśnieniem powietrze może być wtłoczone pod skórę i spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Traktuj wszystkie złączki i węże ciśnieniowe tak, jakby mogły być nieszczelne i spowodować uszkodzenie ciała. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

19 Bezpieczeństwo Ukryte zagrożenia Użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń w miejscu pracy, których często nie można całkowicie wyeliminować: odkryte powierzchnie sprzętu, które mogą być gorące lub mieć ostre krawędzie, a które nie mogą być całkowicie zabezpieczone urządzenia elektryczne, które mogą pozostawać pod napięciem przez pewien czas po wyłączeniu sprzętu opary i materiały, które mogą spowodować reakcje uczuleniowe, lub inne kłopoty zdrowotne automatyczne hydrauliczne, pneumatyczne lub mechaniczne urządzenia lub części, które mogą ruszyć bez ostrzeżenia niezabezpieczone ruchome konstrukcje mechaniczne 8. Działania w przypadku awarii systemu lub podzespołów Nie używaj systemu zawierającego wadliwie działające podzespoły. Jeżeli jakiś podzespół zacznie funkcjonować wadliwie, natychmiast wyłącz (OFF) cały system. Odłącz i zablokuj zasilanie elektryczne. Zamknij i zablokuj hydrauliczne i pneumatyczne zawory odcinające i usuń ciśnienie. Dopuszczaj do wykonania napraw wyłącznie personel wykwalifikowany. Napraw lub wymień uszkodzony podzespół. 9. Konserwacja i naprawa Dopuszczaj wyłącznie wykwalifikowany personel do przeprowadzenia konserwacji, wykrywania i usuwania usterek oraz prac naprawczych i serwisowych. Zawsze noś odpowiednie ubrania ochronne i korzystaj z urządzeń zabezpieczających podczas pracy serwisowej. tosuj się do procedur serwisowych zalecanych w instrukcjach obsługi. Nie obsługuj i nie reguluj żadnego urządzenia, o ile nie jest obecna druga osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Nordson. Użycie nie zatwierdzonych części lub dokonanie nie zatwierdzonych modyfikacji sprzętu może naruszyć warunki dopuszczenia sprzętu i stworzyć zagrożenie. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

20 1-8 Bezpieczeństwo 9. Konserwacja i naprawa (cd.) Przed rozpoczęciem naprawy wyłącz, zablokuj i oznacz wyłącznik odcinający zasilanie elektryczne naprawianego urządzenia. Nie przystępuj do naprawyt sprzętu elektrycznego, jeżeli znajdyje się w nim woda. Nie naprawiaj sprzętu elektrycznego w środowisku o dużej wilgotności. Do pracy przy sprzęcie elektrycznym używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami. Nie próbuj serwisować poruszających się części urządzeń. Wyłącz urządzenie i odetnij zasilanie. Zabezpiecz sprzęt przed niekontrolowanym ruchem. Usuń ciśnienie przed przystąpieniem do obsługi sprzętu. Zastosuj się do odnośnych instrukcji w tej dokumentacji. Upewnij się, że pomieszczenie w którym pracujesz jest wystarczająco wentylowane. Jeżeli wymagana jest próba "pod napięciem", przeprowadź ją ostrożnie, a następnie wyłącz i odetnij zasilanie, gdy tylko zakończysz próbę. Po zakończeniu obsługi podłącz wszystkie odłączone kable i przewody uziemiające sprzęt. Uziem wszystkie przewodzące urządzenia. Linie zasilające podłączone do wyłączników na panelach sterujących mogą pozostać pod napięciem, o ile nie zostaną odłączone. Przed rozpoczęciem naprawy upewnij się, że zasilanie jest odłączone. Następnie odczekaj 5 minut po wyłączeniu zasilania aby rozładowały się kondensatory. Wyłącz zasilanie i uziem elektrodę pistoletu przed regulacją lub czyszczeniem. Utrzymuj styki wysokiego napięcia w czystości i zaizoluj je dielektrycznym smarem lub olejem. prawdzaj okresowo wszystkie złącza uziemiające przy pomocy standardowego omomierza. Oporność na uziemieniu nie może przekraczać jednego megaoma. Jeżeli wystąpi łuk, natychmiast wyłącz system. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

21 Bezpieczeństwo 1-9 prawdzaj okresowo wyłączniki blokujące dla zapewnienia ich sprawności. OTRZEŻENIE: Używanie uszkodzonego sprzętu elektrostatycznego jest niebezpieczne i może spowodować porażenie, pożar, lub wybuch. W ramach okresowych przeglądów powinny być wykonywane testy oporności. Nie składaj materiałów łatwopalnych na obszarze lub w pomieszczeniu lakierniczym. Trzymaj pojemniki z materiałami łatwopalnymi z dala od kabin lakierniczych, aby nie znajdowały się w zasięgu ewentualnego pożaru kabiny. Jeżeli nastąpi pożar lub wybuch, obecność materiałów łatwopalnych w tym obszarze zwiększy ryzyko obrażeń i zniszczeń materialnych. Utrzymuj porządek i czystość. Nie pozwól by kurz i pył zbierały się w obszarze lakierowania, kabinie, lub na sprzęcie elektrycznym. Przeczytaj te informacje uważnie i zastosuj się do instrukcji. 10. Utylizacja Utylizacja sprzętu i materiałów zużytych podczas pracy i czyszczenia, powinna być dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

22 1-10 Bezpieczeństwo A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

23 Rozdział 2 Opis Easy-creen Mk II

24 2-0 Opis Easy-creen Mk II

25 Opis 2-1 Rozdział 2 Opis Rys Przeznaczenie urządzenia Urządzenie Easy-creen Mk II przeznaczone jest do przesiewania organicznych proszkowych materiałów malarskich, z możliwością zasilania zarówno proszkiem świeżym jak i pochodzącym z recyrkulacji. Easy-creen Mk II

26 2-2 Opis 2. Właściwości ito wibracyjne Easy-creen Mk II używane jest jako element układu odzysku proszku do oddzielania cząsteczek proszku w zależności od rozmiarów, w procesie przesiewania. Cząsteczki przechodzące przez sito gromadzone są w zbiorniku do ponownego użycia. ita Easy-creen Mk II występują w dwóch rozmiarach, o średnicy 450 mm i 600 mm. Charakteryzują się następującymi cechami: zybka i łatwa zmiana koloru Zgodność ze wszystkimi typami aplikacji i systemów odzysku. Dostępność zarówno w postaci wolonostojącej jak i do montażu na istniejących urządzeniach. Gładkie, pokryte proszkowo wnętrze dla zminimalizowania obsługi i czyszczenia. Elektryczny wibrator dla zmniejszenia zużycia energii i poziomu hałasu. Prosta i trwała konstrukcja. Odzyskiwany proszek odzielany jeast od powietrza transportującego przez minicyklon, który jest połączony z systemem wentylacji. Odzyskany proszek spada na wymienne, naciągnięte sito. Przesiany proszek wraca do fluidyzowanego zbiornika, z którego zasilane są pistolety. Świeży proszek może być wprowadzany, mieszany i przesiewany używając drugiego wlotu minicyklonu. Easy-creen Mk II

27 Rozdział 3 Instalacja Easy-creen Mk II

28 3-0 Instalacja Easy-creen Mk II

29 Instalacja 3-1 Rozdział 3 Instalacja OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. 1. Transport Urządzenie należy transportować w taki sposób, aby uniknąć jego uszkodzenia. Urządzenia nie należy rzucać. Urządzenie należy opakować odpowiednimi materiałami i mocnym kartonem. Patrz punkt: pecyfikacje, dane dotyczące ciężaru. Urządzenie należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wilgoci, pyłów i drgań. 2. Rozpakowanie Urządzenie należy rozpakować ostrożnie, aby nie spowodować jego uszkodzenia. prawdzić urządzenie pod względem uszkodzeń powstałych w transporcie. Zachować materiały opakowaniowe dla przyszłego użycia. W przeciwnym wypadku należy je usunąć zgodnie z miejscowymi przepisami. 3. Ustawianie Urządzenie należy zabezpieczyć przed wilgocią, nadmiernym zapyle niem i drganiami. Wymiary - patrz rozdział: Dane techniczne. 4. Demontaż Wyłączyć zasilanie sieciowe i następnie odłączyć od urządzenia wszystkie elementy. 5. Przechowywanie Urządzenie należy zapakować w odpowiednie materiały opakowaniowe i mocny karton. Należy je zabezpieczyć przed wilgocią, pyłem i dużymi zmianami temperatury (kondensacja). 6. Usuwanie Urządzenia należy usunąć (zlikwidować) zgodnie z miejscowymi przepisami. Easy-creen Mk II

30 3-2 Instalacja 7. Ustawianie urządzenia OTRZEŻENIE: Instalację powinien wykonać wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. 1. Dla jednostek mocowanych do podłogi, zamocować stojak na dobrze wypoziomowanej podłodze. Jednostki montowane na ścianie powinny być zamocowane z użyciem odpowiednich uchwytów, zapewniających wypoziomowanie sita. 2. Umieść obudowę sita na stojaku; sprawdź czy wibrator jest położony zgodnie z rysunkiem dla sit 450 mm i 600 mm; przeprowadź kołki przez otwory w stojaku. 3. Zamocuj sito do stojaka używając gałek mocujących. 4. Umieść zbiornik proszku pod wylotem sita i załóż odcinek rękawa pomiędzy wylotem i wlotem. prawdź czy rękaw ma prześwit dla swobodnego przepływu proszku. Rys. 3-1 UWAGA: Zastosować możliwie krótki przewód wentylacyjny i sprawdzić czy przewód nie ma zwisu, aby uniknąć gromadzenia się proszku. Przewód wentylacyjny powinien być podłączony do układu odzysku w punkcie, w którym występuje podciśnienie nie przekraczające 0.5 kpa. 5. Podłącz przewód wentylacyjny od wierzchołka cyklonu do układu odzysku. 6. Zamocuj przewód wentylacyjny pomiedzy zbiornikiem i układem odzysku. 7. Podłącz podawanie proszku z układu odzysku do minicyklonu, zamocuj wąż (węże) transferowy(e) do wlotu cyklonu i zabezpiecz załączonymi zaciskami. prawdź, czy wszystkie nieużywane wloty są zamknięte załączonymi zaślepkami. Easy-creen Mk II

31 Instalacja Połączenia elektryczne OTRZEŻENIE: Połączenia elektryczne powinny być wykonane tylko przez wykwalifikowanych elektryków. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Kabel zasilający sita Easy-creen Mk II powinien być podłączony do wyłącznika o parametrach odpowiednich do zastosowanego silnika. Połącz kable zgodnie z poniższą tabelą. Oznaczenie kabla Miejsce podłączenia 1 L1 2 L2 3 L3 Zielono-żółty Uziemienie Zasilanie elektryczne sita Easy-creen Mk II powinno być blokowane przez system odzysku w taki sposób, żeby sito mogło działać tylko podczas pracy systemu odzysku. Easy-creen Mk II

32 3-4 Instalacja Easy-creen Mk II

33 Rozdział 4 Obsługa Easy-creen Mk II

34 4-0 Obsługa Easy-creen Mk II

35 Obsługa 4-1 Rozdział 4 Obsługa OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. 1. Codzienna obsługa 1. ilnik wibratora sita należy uruchomić poprzez włączenie zasilania, po czym sprawdzić, czy sito wibruje. 2. Wibrator dostarczany do klienta jest ustawiony na najmniejsze wibracje. Aby przestawić na silniejsze wibracje usuń boczne osłony wibratora i przesuń ciężarki aż do osiągnięcia wymaganych wibracji. 3. Doprowadź proszek do cyklonu. Informacje na temat ustawiania systemu podawania proszku znajdują się w dokumentacji producenta. 4. Jeśli do systemu dostarczany jest świeży proszek, stosunek świeżego proszku do proszku z odzysku można zmieniać kontrolując ilość proszku z każdego źródła. 5. Aby wyłączyć sito, najpierw wyłącz systemy podawania proszku a następnie wyłącz zasilanie silnika wibratora. UWAGA: terowanie systemem odzysku powinno być tak zaprojektowane, żeby nie więcej niż dwie pompy transferowe (max. 3 bary) dostarczały proszek jednocześnie. Przekroczenie zalecanej ilości może powodować nadmierne ciśnienie i zmniejszenie wydajności przesiewania. Easy-creen Mk II

36 4-2 Obsługa Easy-creen Mk II

37 Rozdział 5 Konserwacja Easy-creen Mk II

38 5-0 Konserwacja Easy-creen Mk II

39 Konserwacja 5-1 Rozdział 5 Konserwacja OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. OTRZEŻENIE: Oddychanie w zapylonym powietrzu (zawierającym proszki malarskie) może być niebezpieczne dla zdrowia. Prosimy zwrócić się do producenta proszku o Kartę Zabezpieczenia Danych Materiału (MD) dla uzyskania informacji. Należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony górnych dróg oddechowych. 1. Obsługa codzienna UWAGA: Podczas obsługi lub czyszczenia sprawdź, czy siatka nie uległa uszkodzeniu. Jeśli siatka ma oznaki uszkodzenia, natychmiast wymień ją. W odstępach czasu zależnych od ilości zużywanego proszku ale nie rzadziej niż raz na ośmiogodzinną zmianę sprawdź, czy siatka nie ma uszkodzeń, usuń zgromadzony materiał, który nie przeszedł przez sito, odkurzaczem albo, po rozebraniu sita, sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem. Raz na ośmiogodzinną zmianę rozbierz sito i cyklon, wyczyść je usuwając nadmiar proszku, przetrzyj niepylącą szmatką i zmontuj ponownie jak opisano poniżej. Umieść siatkę w obudowie sita i załóż podstawę. Zamocuj podstawę zaczepami sprawdzając, czy siatka znajduje się pomiędzy podstawą i obudową. Easy-creen Mk II

40 5-2 Konserwacja 1. Obsługa codzienna (cd.) Załóż pokrywę sita na obudowę. Zamocuj pokrywę zaczepami.. UWAGA: Konieczne jest wywarcie zaczepami tylko takiego nacisku, aby utrzymać na swoim miejscu pokrywę i podstawę sita. Śruby regulacyjne w kolankach zaczepów pozwalają wyregulować siłę zaciskania. Należy upewnić się, że nacisk je ustawiony tak, aby nie powodować odkształceń pokrywy lub podstawy. prawdź uszkodzenia uszczelek i wymień w razie potrzeby. prawdź, czy węże wentylacyjne nie są zablokowane, oczyść je i ponownie zamocuj. prawdź, czy zewnętrzne kable i węże nie są uszkodzone, w razie potrzeby wymień lub zreperuj. Easy-creen Mk II

41 Rozdział 6 Usuwanie usterek Easy-creen Mk II

42 6-0 Usuwanie usterek Easy-creen Mk II

43 Usuwanie usterek 6-1 Rozdział 6 Usuwanie usterek OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. 1. Wstęp W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe informacje dotyczące naprawy podstawowych usterek. Czasami do wykonania naprawy potrzebne są bardziej szczegółowe informacje, schematy i przyrządy pomiarowe. Należy wziąć pod uwagę to, że uszkodzenie może mieć kilka przyczyn. Zaleca się więc sprawdzenie wszystkich możliwych przyczyn. W czasie kontroli wizualnej należy odnaleźć wszystkie widoczne uszkodzenia takie jak pęknięte przewody, brakujące elementy mocujące itd. - uszkodzenia te należy natychmiast naprawić. Urządzenie nie zawiera części naprawialnych, wszystkie uszkodzone części muszą być wymienione na odpowiednie części firmy Nordson. Problem Potencjalna przyczyna Działanie korygujące Wibrator nie działa Brak zasilania prawdź zasilanie Proszek zbiera się na siatce Zanieczyszczony proszek w zbiorniku Nadmierny hałas w czasie pracy Proszek wydostaje się spod pokrywy lub podstawy Wibrator uszkodzony atka nie jest czyszczona wystarczająco często Za małe oczka siatki dla stosowanego proszku Za szybkie podawanie proszku Uszkodzona siatka sita itka niestarannie oczyszczona przed zamontowaniem Pokrywa lub podstawa słabo zamocowana Uszczelki uszkodzone Za ciasne zaczepy pokrywy, pokrywa odkształcona prawdź kabel Wymień wibrator Czyść siatkę częściej Zwiększ rozmiar siatki Zmniejsz podawanie proszku Wymień siatkę Upewnij się, że siatka jest zysta i włożona tą samą stroną do góry prawdź i popraw zamocowania prawdź i popraw zamocowania Wymień uszczelki Poluzuj zaczepy i wymień uszczelkę pokrywy Easy-creen Mk II

44 6-2 Usuwanie usterek Easy-creen Mk II

45 Rozdział 7 Części Easy-creen Mk II

46 7-0 Części Easy-creen Mk II

47 Części 7-1 Rozdział 7 Części 1. Wstęp Aby zamówić części, prosimy zadzwonić do Biura Obsługi Klienta firmy Nordson lub do waszego miejscowego przedstawiciela firmy Nordson. Należy stosować poniższy pięciokolumnowy spis części, oraz towarzyszący rysunek, aby poprawnie opisać i umiejscowić części. Wykorzystanie ilustracyjnego spisu części Numery w kolumnie pozycja - Poz. odpowiadają numerom, które identyfikują części na rysunkach poprzedzających każdy spis części. Gdy podane części nie są ujęte na rysunku to kod N (Nie pokazane) jest zastosowany. Znak poziomy (-) jest stosowany gdy numer części odnosi się do wszystkich części na rysunku. ześcio-cyfrowy numer w kolumnie Część jest numerem części firmy NordsonCorporation.zeregkresekwtejkolumnie( ) oznacza, że część nie może być zamawiana oddzielnie. Kolumna Opis podaje nazwę części, jak również jej wymiary i inne charakterystyczne cechy gdy jest to konieczne. Akapity przedstawiają związki pomiędzy zespołami, podzespołami i częściami. Poz. P/N Opis Ilość Uwaga Zespół Podzespółł 2 A Częśćć 1 Jeżeli zamówicie zespół, to pozycje 1 i 2 będą uwzględnione. Jeżeli zamówicie pozycję 1, to pozycja 2 będzie uwzględniona. Jeżeli zamówicie pozycję 2, to otrzymacie jedynie pozycję 2. Numer w kolumnie Ilość jest ilością wymaganą dla urządzenia, zespołu lub podzespołu. Kod AR (według potrzeb) jest stosowany w kolumnie jeżeli numer części jest pozycją masową zamówienia w określonej ilości lub jeżeli ilość dla zespołu zależy od wersji produktu lub modelu. Litery w kolumnie Uwagi odnoszą się do uwag na końcu każdego spisu części. Uwagi zawierają istotne informacje na temat zużycia i zamawiania. Należy zwrócić szczególną uwagę na podane uwagi. Easy-creen Mk II

48 7-2 Części 2. Warianty Dostępne są warianty sita Easy-creen II, wszystkie oparte na tej samej konstrukcji. Poniższe listy wymieniają dostępne warianty i listy części pokazanych na następnych stronach dla wszystkich wariantów. Średnica sita i wielkość wylotu Ø 450, wylot 50 mm Ø 450, wylot 100 mm Ø 600, wylot 100 mm Vibrator motor size Ø 450, trzy fazy Ø 600, trzy fazy Gęstość siatki 500 micronów (dostrczane standardowo) 245 i 300 micronów dostępne na życzenie Easy-creen Mk II

49 Części tojak sita Easy-creen Rys. 7-1 Poz. P/N Opis Ilość Zespół stojaka Zespół stojaka M10 Gałka M10 x 50 Śruba M10 Podkładka 2 Easy-creen Mk II

50 7-4 Części 4. Obudowa sita Top & Bottom Rys. 7-2 Easy-creen Mk II

51 Części Lista części sita 450 Poz. P/N Opis Ilość Easy-creen Mk II otworów wlotowych 2" Easy-creen Mk II otworów wlotowych 4" Pokrywa sita (6 otworów wlotowych) Pokrywa cyklonu Podstawa sita 50 mm śr. zewn Podstawa sita 100 mm śr. zewn Obudowa sita Zamocowanie antywibracyjne Kołek antywibracyjny iatka sita Klamra zaciskowa Klamra zaciskowa M6 Gałka Wibrator elektryczny Uszczelka 450 śr zewn. x 400 śr. wewn x 3 gr Tuleja - 4" Tuleja - 2" M8 x 30 Śruba sześciokątna M8 Podkładka sprężysta M8 Podkładka płaska M4 x 8 Śruba M4 x 6 Śruba M4 Podkładka sprężysta M4 Nakrętka sześciokątna M3 x 12 Śruba sześciokątna Nakładki PVC 3/ M3 Nakrętka Uszczelka pokrywy cyklonu Uszczelka - Easy-creen Mk II

52 7-6 Części 6. Lista części sita 600 Poz. P/N Opis Ilość Easy-creen Mk II otworów wlotowych 4" Pokrywa sita (6 otworów wlotowych) Pokrywa cyklonu Podstawa sita 100 mm śr. zewn Obudowa sita Zamocowanie antywibracyjne Kołek antywibracyjny iatka sita Klamra zaciskowa Klamra zaciskowa M6 Gałka Wibrator elektryczny Uszczelka 600 śr. zewn. x 400 śr wewn. x 3 gr Tuleja - 4" M8 x 30 Lg śruba sześciokątna M8 Podkładka sprężysta M8 Podkładka płaska M4 x 8 Śruba M4 x 6 Śruba M4 Podkładka sprężysta M4 Nakrętka sześciokątna M3 x 12 Śruba Nakładki PVC 3/ M3 Nakrętka Uszczelka pokrywy cyklonu Uszczelka - Easy-creen Mk II

53 Rozdział 8 Dane techniczne Easy-creen Mk II

54 8-0 Dane techniczne Easy-creen Mk II

55 Dane techniczne 8-1 Rozdział 8 Dane techniczne 1. Elektryczne Średnica sita (mm) Napięcie (VAC) Częstotliwość (Hz) Moc (W) Prąd (A) 0,35 0,35 2. Hałas Średnica sita (mm) Hałas dba Mierzony w odległości 1m od powierzchni urządzenia na wysokości 1,6 m. 3. Wlot proszku Maksymalna ilość wlotów proszku używanych jednocześnie nie powinna przekraczać dwóch. Easy-creen Mk II

56 8-2 Dane techniczne Easy-creen Mk II

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Systemy kabin proszkowych ColorMax

Systemy kabin proszkowych ColorMax ystemy kabin proszkowych Instrukcjaobsługi -Polish- Zachowaj do wykorzystania w przyszłości NORDON (UK) LTD. D TOCKPORT Numer katalogowy P/N = Numer katalogowy produktu firmy Nordson Uwaga Jest to publikacja

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Rotacyjne sito proszku

Rotacyjne sito proszku Instrukcja P/N 409 472 A - Polish - NORDON (UK) LTD. D TOCKPORT Numer zamówienia P/N = Numer zamówienia dla wyrobów firmy Nordson Notatka Jest to wydawnictwo Nordson Corporation, które jest chronione prawem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe Instrukcja Obsługi Wentylatory osiowe WO Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zastrzeżenia producenta... 3 4. Dane techniczne... 4 5. Budowa i działanie... 4 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU aereco wentylacja sp. z o.o. ul. Dobra 13 Łomna Las 05-152 Czosnów tel: 22 380 30 00 fax: 22 380 30 01 e-mail: biuro@aereco.com.pl www.aereco.com.pl www.axpir.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI AVS - KANAŁOWA NAGRZEWNICA WODNA OKRĄGŁA

INSTRUKCJA INSTALACJI AVS - KANAŁOWA NAGRZEWNICA WODNA OKRĄGŁA UWAGA! Nowy wymiar INSTRUKCJA INSTALACJI AVS - KANAŁOWA NAGRZEWNICA WODNA OKRĄGŁA - http://salda.centrumklima.pl Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Informacje ogólne... 3 Transport i przechowywanie...

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sterownik ręcznego pistoletu Sure Coatt

Sterownik ręcznego pistoletu Sure Coatt terownik ręcznego pistoletu ure Coatt Instrukcja obsługi P/N - Polish - NORDON CORPORATION D AMHERT, OHIO D UA Numer zamówienia P/N = Numer zamówienia dla wyrobów firmy Nordson Uwaga Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa CECHY

Pompa zanurzeniowa CECHY Pompa zanurzeniowa CECHY Napięcie : 230V~50Hz Moc :750 W Maks. przepływ. : 13000l/h Maksymalna wysokość przepływu : 9m Maksymalna głębokość zanurzenia : 8m Maksymalne ciała obce : ø 25 mm IPX8 2013 1-

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznik przeciwko spadnięciu

Bezpiecznik przeciwko spadnięciu PL Bezpiecznik przeciwko spadnięciu 1-2011 Instrukcja instalacji 1. Symbole i napisy ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwracać uwaga 2. Ogólne napisy ostrzegawcze Niniejsza instrukcja instalacji jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 Instrukcja Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 1. Instrukcja 2. Opis Zaworu 3. Instalacja 4. Działanie 5. Usunięcie 6. Konserwacja 7. Naprawa 8. Uswuwanie usterek 9.

Bardziej szczegółowo

Fluidyzująca rura ssąca Econo-Coat r

Fluidyzująca rura ssąca Econo-Coat r Instrukcja P/N 397 59 A -- Polish -- Fluidyzująca rura ssąca Econo-Coat r Opis Patrz rysunek. Fluidyzująca rura ssąca Econo-Coat jest używana z wibratorem do kartonu i pompą proszkową w przenośnym systemie

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C WSTĘP Poniższa instrukcja obsługi ma za zadanie dostarczyć użytkownikowi wszelkie niezbędne wiadomości na temat urządzenia, jego zastosowania i okresowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Pompy głębinowe seria SF6

Pompy głębinowe seria SF6 Pompy głębinowe seria SF6 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA POMPY GŁĘBINOWE SF6 Instrukcja obsługi 1. DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTA POMPY 1.1 DANE PRODUCENTA EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. Adres głównego biura i fabryki:

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo