Easy-Screen Mk II Sita wibracyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Easy-Screen Mk II Sita wibracyjne"

Transkrypt

1 Easy-creen Mk II ita wibracyjne Instrukcja P/N C - Polish - NORDON (UK) LTD. D TOCKPORT

2 Numer zamówienia P/N = Numer zamówienia dla wyrobów firmy Nordson Uwaga Jest to wydawnictwo Nordson Corporation, które jest chronione prawem autorskim. Oryginalne prawo autorskie z roku Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, rozpowszechniana, lub tłumaczona na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nordson Corporation. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są przedmiotem zmian bez powiadamiania. Znaki Towarowe 100 Plus, Blue Box, ChromaFlex, Cleanleeve, Cleanpray, Cross-Cut, Easy Coat, Econo-Coat, Equi=Bead, Flexi-pray, FloMelt, Flow-Manager, Flow entry, FoamMelt, FoamMix, Helix, Hot hot, Hot titch, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, Meltex, Microet, Multican, Nordson, Omnican, PRX, Posi-top, Pro-Flo, RBX, Ready-Coat Rhino, elect Coat, hur-lok, mart pray, ystem entry, The Melting Pot, Thread Coat, Tribomatic, Unican, UpTime i Versa-pray są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nordson Corporation. AquaGuard, BetterBook, CF, CPX, CanWorks, ControlCoat, Controlled Fiberization, Easy-Feed, Easy-creen, Excel 2000, Fibermelt, Flow-Tracker, Porous Coat, PowderGrid, PrintGuard, Pulse pray, CF, elect Cure, pray Master, ure-bond, Ultra Pulse, Versa-Coat, Versa creen i Package of Values są znakami towarowymi firmy Nordson Corporation. COV_PL_450400C Easy-creen Mk II

3 Oświadczenie zgodności Oświadczenie zgodności 98/37/EC 73/23/EEC My, Nordson (U.K.) Limited Ashurst Drive, Cheadle Heath, tockport, Cheshire, K3 0RY, United Kingdom Oświadczamy, że w zakresie naszej wyłącznej odpowiedzialności za dostawę/produkcję produktu(ów) Nazwa produktu Easy-creen Mk II Numer(y) modelu , , , , and Rodzaje wykonania produktu Wszystkie do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, że produkt ten jest zgodny z niżej wymienionymi normami oraz innymi normatywnymi dokumentami. Bezpieczeństwo B EN :1993 Bezpieczeństwo Maszyn i Urządzeń -Osprzęt elektryczny maszyn stosownie do postanowień Dyrektyw 98/37EC i 73/23/EEC. EN 60335: Część 1:1988 Bezpieczeństwo sprzętu gospodarstwa domowego i podobnych urządzeń elektrycznych B EN 292:1991 Bezpieczeństwo Maszyn i Urządzeń - Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania Nordson (U.K.) Ltd., 16 November 1998 Jim Ainsworth General Manager NB ref EN45014 (B7514) Easy-creen Mk II

4 Oświadczenie zgodności Easy-creen Mk II

5 pis treści I pis treści Gratulacje z powodu zakupu produktu firmy Nordson Wasze bezpieczeństwo jest istotne dla firmy Nordson... O-1 Prosimy o Wasze sugestie... O-1 Nordson International Europe... O-3 Distributors in Eastern & outhern Europe... O-3 Outside Europe / Hors d'europe / Fuera de Europa... O-4 Africa / Middle East... O-4 Asia / Australia / Latin America... O-4 Japan... O-4 North America... O-4 Rozdział 1 Bezpieczeństwo 1. Wprowadzenie ymbole dotyczące bezpieczeństwa Wykwalifikowany personel Warunki stosowania Instalacja Działanie Ukryte zagrożenia Działania w przypadku awarii systemu lub podzespołów Konserwacja i naprawa Utylizacja Rozdział 2 Opis 1. Przeznaczenie urządzenia Właściwości Easy-creen Mk II

6 II pis treści Rozdział 3 Instalacja 1. Transport Rozpakowanie Ustawianie Demontaż Przechowywanie Usuwanie Ustawianie urządzenia Połączenia elektryczne Rozdział 4 Obsługa Rozdział 5 Konserwacja Rozdział 6 Usuwanie usterek Rozdział 7 Części 1. Codzienna obsługa Obsługa codzienna Wstęp Wstęp Wykorzystanie ilustracyjnego spisu części Warianty tojak sita Easy-creen Obudowa sita Lista części sita Lista części sita Rozdział 8 Dane techniczne 1. Elektryczne Hałas Wlot proszku Easy-creen Mk II

7 Wstęp O-1 Gratulacje z powodu zakupu produktu firmy Nordson przęt firmy Nordson jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z określonymi parametrami technicznymi, wykorzystując elementyo wysokiej jakości i najlepsze osiągnięcia technologiczne, które zapewniają pewną, długotrwałą eksploatację. Wasz produkt był dokładnie zbadany pod kątem działania przed wysyłką. Dane i parametry techniczne zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie wydania wyrobu. Firma Nordson zastrzega sobie prawo zmian w treści niniejszej instrukcji i/lub specyfikacji bez powiadamiania. Prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Jest to wasz przewodnik dla bezpiecznego montażu, działania produkcyjnego i efektywnego konserwacji. Zalecamy przechowywanie tej instrukcji dla potrzeb przyszłości. Wasze bezpieczeństwo jest istotne dla firmy Nordson Prosimy uważnie przeczytać Instrukcje bezpieczeństwa. Wasz produkt jest zaprojektowany dla tak aby działał bezpiecznie gdy będzie stosowany według wydanych instrukcji. Jednakże, potencjalne niebezpieczeństwo występuje gdy instrukcje - a w szczególności instrukcje bezpieczeństwa - w niniejszej instrukcji i całej związanej dokumentacji nie są zastosowane. Prosimy o Wasze sugestie Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie lub pytania dotyczące produktów firmy Nordson, części zamiennych lub instrukcji, to prosimy bez wahania skontaktować się z firmą Nordson. Odnośnie adresów patrz do części Nordson International. E1994 Nordson Corporation Wszystkie prawa zastrzeźone CONG_PL_B--1294

8 O-2 Wstêp CONG_PL_B E1994 Nordson Corporation Wszystkie prawa zastrzeźone

9 Introduction O-3 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Erkrath Lüneburg Italy Netherlands Norway Poland Portugal Russia lovak Republic pain weden witzerland United Kingdom Hot Melt Finishing pectral Technology Distributors in Eastern & outhern Europe Contact: Nordson DED, Germany E 2000 Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_I--0100

10 O-4 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtenir la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific outh Division, UA Japan Japan North America Canada UA Hot Melt Finishing NI_EN_I E 2000 Nordson Corporation All rights reserved

11 Rozdział 1 Bezpieczeństwo E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

12 1-0 Bezpieczeństwo A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

13 Bezpieczeństwo 1-1 Rozdział 1 Bezpieczeństwo 1. Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera ogólne instrukcje bezpiecznego korzystania ze sprzętu firmy Nordson. zczegółowe ostrzeżenia dotyczące poszczególnych czynności i urządzeń zawarte są w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji. Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia i ścisle stosować się do wszelkich instrukcji. Nie zastosowanie się grozi smiercią lub kalectwem, oraz zniszczeniami materialnymi. Aby bezpiecznie korzystać ze sprzętu, należy : przeczytać i przyswoić sobie ogólne instrukcje bezpieczeństwa zawarte w tej części instrukcji obsługi przed przystąpieniem do istalacji, obsługi, konserwacji, lub naprawy sprzętu. przeczytać i ściśle stosować się do instrukcji podanych w niniejszej dokumentacji w odniesieniu do wykonywania opisywanych czynności i opisywanego sprzętu. przechowywać instrukcję w miejscu łatwo dostępnym dla personelu instalującego, obsługującego, oraz dokonującego konserwacji lub napraw tego sprzętu. stosować się do wszelkich obowiązujących procedur BHP wymaganych przez dane przedsiębiorstwo, normy przemysłowe oraz inne przepisy. Zapoznać się z przepisami przeciwpożarowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi instalacji i obsługi proszkowych systemów natryskowych. uzyskać i przeczytać Karty Danych Bezpieczeństwa Materiałów (Material afety Data heets - MD) wszystkich używanych materiałów. 2. ymbole dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z symbolami przedstawionymi w tym rozdziale. ymbole te ostrzegają przed zagrożeniami i warunkami które grożą obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniami materialnymi. OTRZEŻENIE: Niezastosowanie się może doprowadzić do zranienia, śmierci lub uszkodzenia sprzętu. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

14 1-2 Bezpieczeństwo 2. ymbole dotyczące bezpieczeństwa (cd.) OTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego. Niezastosowanie się do ostrzeżenia może doprowadzić do zranienia, śmierci lub uszkodzenia sprzętu. OTRZEŻENIE: Odłączyć urządzenie od linii zasilającej. Niezastosowanie się do ostrzeżenia może doprowadzić do zranienia, śmierci lub uszkodzenia sprzętu. OTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo eksplozji lub pożaru. Nie wolno używać ognia, otwartych płomieni ani palić papierosów. OTRZEŻENIE: Należy założyć odzież ochronną, okularyi atestowaną maskę ochronną. Niezastosowanie się może doprowadzić do poważnych obrażeń. OTRZEŻENIE: ystem lub materiał pod ciśnieniem. Usunąć ciśnienie. Niezastosowanie się do ostrzeżenia grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią. UWAGA: Niezastosowanie się może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. 3. Wykwalifikowany personel "Wykwalifikowany personel" jest niniejszym określony jako osoby, które szczegółowo znają i rozumieją sprzęt oraz jego bezpieczną obsługę, konserwację i naprawę. Wykwalifikowany personel jest fizycznie zdolny do wykonywania wymaganych zadań, zaznajomiony ze wszystkimi odnośnymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa i został odpowiednio przeszkolony by mógł bezpiecznie instalować, obsługiwać, dokonywać konserwacji oraz napraw sprzętu. Na przedsiębiorstwie użytkującym sprzęt spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, iż jego personel spełnia te warunki. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

15 Bezpieczeństwo Warunki stosowania OTRZEŻENIE: Wykorzystanie tego sprzętu w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji grozi obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniami materialnymi. Używaj tego sprzętu tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi. Nordson Corporation nie może ponosić odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione w wyniku nietypowego, nie przewidzianego zastosowania swojego sprzętu. przęt ten jest zaprojektowany i przewidziany wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zastosowania nie opisane w niniejszej instrukcji będą uznane za zastosowania nie przewidywane i grożą poważnym uszkodzeniem ciała, śmiercią lub szkodami materialnymi. Nie przewidywane zastosowanie może również mieć miejsce, gdy: dokonane zostaną w sprzęcie zmiany, które nie są zalecane lub opisane w niniejszej instrukcji lub użyte będą części, które nie są oryginalnymi częściami zamiennymi firmy Nordson, nie zostanie zapewnione, iż sprzęt uzupełniający zgodny jest z wymogami odpowiednich instytucji, z lokalnymi przepisami, oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, użyte zostaną materiały lubsprzęt towarzyszący, które są nieodpowiednie lub niezgodne z posiadanym sprzętem firmy Nordson, niewykwalifikowany personel dopuszczony zostanie do wykonywania jakichkolwiek czynności. 5. Instalacja Przed rozpoczęciem instalowania sprzętu przeczytaj rozdział dotyczący instalacji w instrukcjach obsługi wszystkich podzespołów systemu. Dokładne zrozumienie poszczególnych elementów systemu i ich wymogów pozwoli zainstalować system w bezpiecznie i sprawnie. Pozwól tylko wykwalifikowanemu personelowi instalować urządzenia firmy Nordson i towarzyszący towarzyszący osprzęt. Używaj wyłącznie atestowanego wyposażenia. Użycie nieatestowanego wyposażenia w systemie posiadającym odpowiednie dopuszczenia może unieważnić dopuszczenia. Upewnij się, że cały sprzęt jest przewidziany i zatwierdzony dla środowiska, w którym jest używany. tosuj się do wszystkich instrukcji dotyczących instalowania podzespołów i osprzętu. Wszystkie podłączenia elektryczne, pneumatyczne, gazowe i hydrauliczne wykonaj zgodnie z obowiązującymi przepisami. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

16 1-4 Bezpieczeństwo 5. Instalacja (cd.) Zainstaluj ręczne zawory zamykające na liniach doprowadzających powietrze do systemu. Pozwala to na usunięcie ciśnienia i odcięcie systemu pneumatycznego przed rozpoczęciem serwisu i napraw. Zainstaluj blokowany wyłącznik odcinający linię zasilającą przed urządzeniami elektrycznymi. Używaj przewodów elektrycznych o średnicy i izolacji wystarczającej do obsługi wymaganego napięcia i natężenia. Całość instalacji musi być zgodna z lobowiązującymi przepisami. Uziem całysprzęt przewodzący elektryczność w promieniu 3 metrów (10 stóp) od obszaru natrysku. Nieuziemiony sprzęt przewodzący może zakumulować ładunek elektrostatyczny zdolny wywołać pożar lub eksplozję, jeśli wystapi iskrzenie (wyładowanie). Przeprowadź wszystkie przewody elektryczne, oraz węże i okablowanie powietrzne zabezpieczonymi kanałami. Upewnij się, że nie będą narażone na uszkodzenie przez ruchomy sprzęt. Nie zaginaj kabli elektrostatycznych łukiem o promieniu mniejszym niż 152 mm. Zainstaluj blokady bezpieczeństwa i atestowany, szybki system wykrywania pożaru. Mają one wyłączyć system natryskowy w przypadku awarii wentylatora wyciągowego w kabinie, w przypadku wykrycia pożaru lub w razie innej niebezpiecznej sytuacji. Upewnij się, że podłoga obszaru lakierowania jest przewodząca, a platforma operatora jest uziemiona. Używaj wyłącznie wyznaczonych punktów lub zaczepów do podnoszenia i przesuwania sprzętu ciężkiego. Podczas podnoszenia zrównoważ i zablokuj ładunek by uniknąć przesuwania. Urządzenia podnośnikowe muszą być zbadane, certyfikowane i oznaczone dla ciężarów większych niż przenoszony sprzęt. Chroń wszystkie komponenty przed uszkodzeniem, zużyciem i szkodliwymi warunkami środowiska. Zapewnij wystarczającą przestrzeń do obsługi, rozładowania pojemników ze sprzętem, usunięcia pokryw i opakowań. Jeżeli urządzenia zabezpieczające muszą być usunięte dla umożliwienia montażu, zainstaluj je natychmiast po zakończeniu prac i sprawdź prawidłowość ich działania. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

17 Bezpieczeństwo Działanie przęt ten powinien być obsługiwany wyłącznie przez personel wykwalifikowany, fizycznie zdolny do jego obsługi, bez zaburzeń w ocenie i czasie reakcji. Przeczytaj wszystkie instrukcje obsługi podzespołów przed uruchomieniem proszkowego systemu natryskiwania. Dogłębne zrozumienie podzespołów i ich działania pomoże bezpiecznie i wydajnie obsługiwać system. Używaj tego sprzętu wyłącznie w środowisku, dla którego jest przeznaczony. Nie używaj sprzętu w środowisku wilgotnym, łatwopalnym lub wybuchowym, o ile nie został on przeznaczony do bezpiecznego użytku w tych środowiskach. Przed uruchomieniem sprzętu, sprawdź wszystkie bezpieczniki, systemy wykrywania ognia oraz urządzenia ochronne, takie jak panele i pokrywy. Upewnij się że wszystkie urządzenia są w pełni sprawne. Nie uruchamiaj systemu, jeżeli urządzenia te nie działają prawidłowo. Nie odłączaj i nie omijaj automatycznych bezpieczników lub zablokowanych wyłączników elektrycznych i zaworów pneumatycznych. Pamiętaj gdzie są wyłączniki awaryjne (EMERGENCY TOP), zawory wyłączające, oraz gaśnice. Upewnij się, że działają. Jeżeli jakiś podzespół jest uszkodzony, natychmiast wyłącz izablokuj system. Przed uruchomieniem, upewnij się, że wszystkie przewodzące urządzenia zainstalowane w obszarze natryskiwania są uziemione. Nigdy nie używaj sprzętu, o którym wiadomo, że źle funkcjonuje lub nie jest szczelny. Nie próbuj używać sprzętu elektrycznego w przypadku pojawienia się wody. Nigdy nie dotykaj gołych złączy elektrycznych sprzętu, gdy włączone jest zasilanie (przełącznik w pozycji ON). Nie używaj sprzętu przy ciśnieniach wyższych niż znamionowe maksymalne ciśnienie robocze któregokolwiek podzespołu. Zapoznaj się z dopuszczalnymi temperaturami i ciśnieniami w całym sprzęcie, którym operujesz. Rozpoznaj potencjalne zagrożenia z nimi związane i zachowaj stosowną ostrożność. Noś obuwie o przewodzących podeszwach np. skórzanych lub używaj taśm uziemiających by utrzymać połączenie z ziemią podczas pracy ze sprzętem elektrostatycznym, lub w jego pobliżu. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

18 1-6 Bezpieczeństwo 6. Działanie (cd.) Nie noś na lub przy sobie przedmiotów metalowych (biżuteria, narzędzia) podczas pracy ze sprzętem elektrostatycznym lub w jego pobliżu. Nie uziemiony metal może zakumulować ładunek elektrostatyczny i spowodować porażenia prądem. Utrzymuj kontakt skóry z metalem pomiędzy dłonią i rękojeścią podczas używania elektrostatycznego pistoletu, aby uniknąć porażenia. Pracując w rękawicach, wytnij odpowiednie otwory na palce lub dłonie. Trzymaj części ciała lub luźne ubranie z daleka od ruchomego sprzętu i jego ruchomych części. Zdejmij biżuterię osobistą i zakryj lub zwiąż długie włosy. Noś atestowane maski ochronne, okulary ochronne, oraz rękawice podczas obsługi pojemników z proszkiem, napełniania zbiorników, operowania sprzętem lakierniczym, oraz dokonywania prac serwisowych lub czyszczenia. Unikaj osiadania proszku na swojej skórze. Nigdy nie kieruj ręcznych pistoletów w swoją stronę lub w stronę innych osób. Nie pal papierosów w obszarze lakierowania. Zapalony papieros może wywołać pożar lub wybuch. Jeżeli zauważysz łuk elektryczny w obszarze natryskiwania, natychmiast wyłącz cały system. Łuk elektryczny może spowodowac pożar lub wybuch. Wyłącz wszystkie zasilanie pistoletów i uziem elektrody przed przystąpieniem do regulowania pistoletów. Wyłącz urządzenia transportujące przed dokonaniem pomiarów lub inspekcji malowanych obiektu. Myj często odsłonięte części ciała wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem i piciem. Nie stosuj rozpuszczalników do usunięcia ze skóry materiałów napylanych. Nie stosuj sprężonego pod wysokim ciśnieniem powietrza do zdmuchnięcia pyłu z ubrania lub skóry. prężone pod wysokim ciśnieniem powietrze może być wtłoczone pod skórę i spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Traktuj wszystkie złączki i węże ciśnieniowe tak, jakby mogły być nieszczelne i spowodować uszkodzenie ciała. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

19 Bezpieczeństwo Ukryte zagrożenia Użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń w miejscu pracy, których często nie można całkowicie wyeliminować: odkryte powierzchnie sprzętu, które mogą być gorące lub mieć ostre krawędzie, a które nie mogą być całkowicie zabezpieczone urządzenia elektryczne, które mogą pozostawać pod napięciem przez pewien czas po wyłączeniu sprzętu opary i materiały, które mogą spowodować reakcje uczuleniowe, lub inne kłopoty zdrowotne automatyczne hydrauliczne, pneumatyczne lub mechaniczne urządzenia lub części, które mogą ruszyć bez ostrzeżenia niezabezpieczone ruchome konstrukcje mechaniczne 8. Działania w przypadku awarii systemu lub podzespołów Nie używaj systemu zawierającego wadliwie działające podzespoły. Jeżeli jakiś podzespół zacznie funkcjonować wadliwie, natychmiast wyłącz (OFF) cały system. Odłącz i zablokuj zasilanie elektryczne. Zamknij i zablokuj hydrauliczne i pneumatyczne zawory odcinające i usuń ciśnienie. Dopuszczaj do wykonania napraw wyłącznie personel wykwalifikowany. Napraw lub wymień uszkodzony podzespół. 9. Konserwacja i naprawa Dopuszczaj wyłącznie wykwalifikowany personel do przeprowadzenia konserwacji, wykrywania i usuwania usterek oraz prac naprawczych i serwisowych. Zawsze noś odpowiednie ubrania ochronne i korzystaj z urządzeń zabezpieczających podczas pracy serwisowej. tosuj się do procedur serwisowych zalecanych w instrukcjach obsługi. Nie obsługuj i nie reguluj żadnego urządzenia, o ile nie jest obecna druga osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Nordson. Użycie nie zatwierdzonych części lub dokonanie nie zatwierdzonych modyfikacji sprzętu może naruszyć warunki dopuszczenia sprzętu i stworzyć zagrożenie. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

20 1-8 Bezpieczeństwo 9. Konserwacja i naprawa (cd.) Przed rozpoczęciem naprawy wyłącz, zablokuj i oznacz wyłącznik odcinający zasilanie elektryczne naprawianego urządzenia. Nie przystępuj do naprawyt sprzętu elektrycznego, jeżeli znajdyje się w nim woda. Nie naprawiaj sprzętu elektrycznego w środowisku o dużej wilgotności. Do pracy przy sprzęcie elektrycznym używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami. Nie próbuj serwisować poruszających się części urządzeń. Wyłącz urządzenie i odetnij zasilanie. Zabezpiecz sprzęt przed niekontrolowanym ruchem. Usuń ciśnienie przed przystąpieniem do obsługi sprzętu. Zastosuj się do odnośnych instrukcji w tej dokumentacji. Upewnij się, że pomieszczenie w którym pracujesz jest wystarczająco wentylowane. Jeżeli wymagana jest próba "pod napięciem", przeprowadź ją ostrożnie, a następnie wyłącz i odetnij zasilanie, gdy tylko zakończysz próbę. Po zakończeniu obsługi podłącz wszystkie odłączone kable i przewody uziemiające sprzęt. Uziem wszystkie przewodzące urządzenia. Linie zasilające podłączone do wyłączników na panelach sterujących mogą pozostać pod napięciem, o ile nie zostaną odłączone. Przed rozpoczęciem naprawy upewnij się, że zasilanie jest odłączone. Następnie odczekaj 5 minut po wyłączeniu zasilania aby rozładowały się kondensatory. Wyłącz zasilanie i uziem elektrodę pistoletu przed regulacją lub czyszczeniem. Utrzymuj styki wysokiego napięcia w czystości i zaizoluj je dielektrycznym smarem lub olejem. prawdzaj okresowo wszystkie złącza uziemiające przy pomocy standardowego omomierza. Oporność na uziemieniu nie może przekraczać jednego megaoma. Jeżeli wystąpi łuk, natychmiast wyłącz system. A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

21 Bezpieczeństwo 1-9 prawdzaj okresowo wyłączniki blokujące dla zapewnienia ich sprawności. OTRZEŻENIE: Używanie uszkodzonego sprzętu elektrostatycznego jest niebezpieczne i może spowodować porażenie, pożar, lub wybuch. W ramach okresowych przeglądów powinny być wykonywane testy oporności. Nie składaj materiałów łatwopalnych na obszarze lub w pomieszczeniu lakierniczym. Trzymaj pojemniki z materiałami łatwopalnymi z dala od kabin lakierniczych, aby nie znajdowały się w zasięgu ewentualnego pożaru kabiny. Jeżeli nastąpi pożar lub wybuch, obecność materiałów łatwopalnych w tym obszarze zwiększy ryzyko obrażeń i zniszczeń materialnych. Utrzymuj porządek i czystość. Nie pozwól by kurz i pył zbierały się w obszarze lakierowania, kabinie, lub na sprzęcie elektrycznym. Przeczytaj te informacje uważnie i zastosuj się do instrukcji. 10. Utylizacja Utylizacja sprzętu i materiałów zużytych podczas pracy i czyszczenia, powinna być dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. E 1995 Nordson Corporation Wydano 05/95 A1PL--02--[F--POWD]--1

22 1-10 Bezpieczeństwo A1PL--02--[F--POWD]--1 Wydano 05/95 E 1995 Nordson Corporation

23 Rozdział 2 Opis Easy-creen Mk II

24 2-0 Opis Easy-creen Mk II

25 Opis 2-1 Rozdział 2 Opis Rys Przeznaczenie urządzenia Urządzenie Easy-creen Mk II przeznaczone jest do przesiewania organicznych proszkowych materiałów malarskich, z możliwością zasilania zarówno proszkiem świeżym jak i pochodzącym z recyrkulacji. Easy-creen Mk II

26 2-2 Opis 2. Właściwości ito wibracyjne Easy-creen Mk II używane jest jako element układu odzysku proszku do oddzielania cząsteczek proszku w zależności od rozmiarów, w procesie przesiewania. Cząsteczki przechodzące przez sito gromadzone są w zbiorniku do ponownego użycia. ita Easy-creen Mk II występują w dwóch rozmiarach, o średnicy 450 mm i 600 mm. Charakteryzują się następującymi cechami: zybka i łatwa zmiana koloru Zgodność ze wszystkimi typami aplikacji i systemów odzysku. Dostępność zarówno w postaci wolonostojącej jak i do montażu na istniejących urządzeniach. Gładkie, pokryte proszkowo wnętrze dla zminimalizowania obsługi i czyszczenia. Elektryczny wibrator dla zmniejszenia zużycia energii i poziomu hałasu. Prosta i trwała konstrukcja. Odzyskiwany proszek odzielany jeast od powietrza transportującego przez minicyklon, który jest połączony z systemem wentylacji. Odzyskany proszek spada na wymienne, naciągnięte sito. Przesiany proszek wraca do fluidyzowanego zbiornika, z którego zasilane są pistolety. Świeży proszek może być wprowadzany, mieszany i przesiewany używając drugiego wlotu minicyklonu. Easy-creen Mk II

27 Rozdział 3 Instalacja Easy-creen Mk II

28 3-0 Instalacja Easy-creen Mk II

29 Instalacja 3-1 Rozdział 3 Instalacja OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. 1. Transport Urządzenie należy transportować w taki sposób, aby uniknąć jego uszkodzenia. Urządzenia nie należy rzucać. Urządzenie należy opakować odpowiednimi materiałami i mocnym kartonem. Patrz punkt: pecyfikacje, dane dotyczące ciężaru. Urządzenie należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wilgoci, pyłów i drgań. 2. Rozpakowanie Urządzenie należy rozpakować ostrożnie, aby nie spowodować jego uszkodzenia. prawdzić urządzenie pod względem uszkodzeń powstałych w transporcie. Zachować materiały opakowaniowe dla przyszłego użycia. W przeciwnym wypadku należy je usunąć zgodnie z miejscowymi przepisami. 3. Ustawianie Urządzenie należy zabezpieczyć przed wilgocią, nadmiernym zapyle niem i drganiami. Wymiary - patrz rozdział: Dane techniczne. 4. Demontaż Wyłączyć zasilanie sieciowe i następnie odłączyć od urządzenia wszystkie elementy. 5. Przechowywanie Urządzenie należy zapakować w odpowiednie materiały opakowaniowe i mocny karton. Należy je zabezpieczyć przed wilgocią, pyłem i dużymi zmianami temperatury (kondensacja). 6. Usuwanie Urządzenia należy usunąć (zlikwidować) zgodnie z miejscowymi przepisami. Easy-creen Mk II

30 3-2 Instalacja 7. Ustawianie urządzenia OTRZEŻENIE: Instalację powinien wykonać wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. 1. Dla jednostek mocowanych do podłogi, zamocować stojak na dobrze wypoziomowanej podłodze. Jednostki montowane na ścianie powinny być zamocowane z użyciem odpowiednich uchwytów, zapewniających wypoziomowanie sita. 2. Umieść obudowę sita na stojaku; sprawdź czy wibrator jest położony zgodnie z rysunkiem dla sit 450 mm i 600 mm; przeprowadź kołki przez otwory w stojaku. 3. Zamocuj sito do stojaka używając gałek mocujących. 4. Umieść zbiornik proszku pod wylotem sita i załóż odcinek rękawa pomiędzy wylotem i wlotem. prawdź czy rękaw ma prześwit dla swobodnego przepływu proszku. Rys. 3-1 UWAGA: Zastosować możliwie krótki przewód wentylacyjny i sprawdzić czy przewód nie ma zwisu, aby uniknąć gromadzenia się proszku. Przewód wentylacyjny powinien być podłączony do układu odzysku w punkcie, w którym występuje podciśnienie nie przekraczające 0.5 kpa. 5. Podłącz przewód wentylacyjny od wierzchołka cyklonu do układu odzysku. 6. Zamocuj przewód wentylacyjny pomiedzy zbiornikiem i układem odzysku. 7. Podłącz podawanie proszku z układu odzysku do minicyklonu, zamocuj wąż (węże) transferowy(e) do wlotu cyklonu i zabezpiecz załączonymi zaciskami. prawdź, czy wszystkie nieużywane wloty są zamknięte załączonymi zaślepkami. Easy-creen Mk II

31 Instalacja Połączenia elektryczne OTRZEŻENIE: Połączenia elektryczne powinny być wykonane tylko przez wykwalifikowanych elektryków. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Kabel zasilający sita Easy-creen Mk II powinien być podłączony do wyłącznika o parametrach odpowiednich do zastosowanego silnika. Połącz kable zgodnie z poniższą tabelą. Oznaczenie kabla Miejsce podłączenia 1 L1 2 L2 3 L3 Zielono-żółty Uziemienie Zasilanie elektryczne sita Easy-creen Mk II powinno być blokowane przez system odzysku w taki sposób, żeby sito mogło działać tylko podczas pracy systemu odzysku. Easy-creen Mk II

32 3-4 Instalacja Easy-creen Mk II

33 Rozdział 4 Obsługa Easy-creen Mk II

34 4-0 Obsługa Easy-creen Mk II

35 Obsługa 4-1 Rozdział 4 Obsługa OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. 1. Codzienna obsługa 1. ilnik wibratora sita należy uruchomić poprzez włączenie zasilania, po czym sprawdzić, czy sito wibruje. 2. Wibrator dostarczany do klienta jest ustawiony na najmniejsze wibracje. Aby przestawić na silniejsze wibracje usuń boczne osłony wibratora i przesuń ciężarki aż do osiągnięcia wymaganych wibracji. 3. Doprowadź proszek do cyklonu. Informacje na temat ustawiania systemu podawania proszku znajdują się w dokumentacji producenta. 4. Jeśli do systemu dostarczany jest świeży proszek, stosunek świeżego proszku do proszku z odzysku można zmieniać kontrolując ilość proszku z każdego źródła. 5. Aby wyłączyć sito, najpierw wyłącz systemy podawania proszku a następnie wyłącz zasilanie silnika wibratora. UWAGA: terowanie systemem odzysku powinno być tak zaprojektowane, żeby nie więcej niż dwie pompy transferowe (max. 3 bary) dostarczały proszek jednocześnie. Przekroczenie zalecanej ilości może powodować nadmierne ciśnienie i zmniejszenie wydajności przesiewania. Easy-creen Mk II

36 4-2 Obsługa Easy-creen Mk II

37 Rozdział 5 Konserwacja Easy-creen Mk II

38 5-0 Konserwacja Easy-creen Mk II

39 Konserwacja 5-1 Rozdział 5 Konserwacja OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. OTRZEŻENIE: Oddychanie w zapylonym powietrzu (zawierającym proszki malarskie) może być niebezpieczne dla zdrowia. Prosimy zwrócić się do producenta proszku o Kartę Zabezpieczenia Danych Materiału (MD) dla uzyskania informacji. Należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony górnych dróg oddechowych. 1. Obsługa codzienna UWAGA: Podczas obsługi lub czyszczenia sprawdź, czy siatka nie uległa uszkodzeniu. Jeśli siatka ma oznaki uszkodzenia, natychmiast wymień ją. W odstępach czasu zależnych od ilości zużywanego proszku ale nie rzadziej niż raz na ośmiogodzinną zmianę sprawdź, czy siatka nie ma uszkodzeń, usuń zgromadzony materiał, który nie przeszedł przez sito, odkurzaczem albo, po rozebraniu sita, sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem. Raz na ośmiogodzinną zmianę rozbierz sito i cyklon, wyczyść je usuwając nadmiar proszku, przetrzyj niepylącą szmatką i zmontuj ponownie jak opisano poniżej. Umieść siatkę w obudowie sita i załóż podstawę. Zamocuj podstawę zaczepami sprawdzając, czy siatka znajduje się pomiędzy podstawą i obudową. Easy-creen Mk II

40 5-2 Konserwacja 1. Obsługa codzienna (cd.) Załóż pokrywę sita na obudowę. Zamocuj pokrywę zaczepami.. UWAGA: Konieczne jest wywarcie zaczepami tylko takiego nacisku, aby utrzymać na swoim miejscu pokrywę i podstawę sita. Śruby regulacyjne w kolankach zaczepów pozwalają wyregulować siłę zaciskania. Należy upewnić się, że nacisk je ustawiony tak, aby nie powodować odkształceń pokrywy lub podstawy. prawdź uszkodzenia uszczelek i wymień w razie potrzeby. prawdź, czy węże wentylacyjne nie są zablokowane, oczyść je i ponownie zamocuj. prawdź, czy zewnętrzne kable i węże nie są uszkodzone, w razie potrzeby wymień lub zreperuj. Easy-creen Mk II

41 Rozdział 6 Usuwanie usterek Easy-creen Mk II

42 6-0 Usuwanie usterek Easy-creen Mk II

43 Usuwanie usterek 6-1 Rozdział 6 Usuwanie usterek OTRZEŻENIE: Poniżej opisane czynności powinny przeprowadzać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. tosować się do wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej i innych instrukcjach. 1. Wstęp W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe informacje dotyczące naprawy podstawowych usterek. Czasami do wykonania naprawy potrzebne są bardziej szczegółowe informacje, schematy i przyrządy pomiarowe. Należy wziąć pod uwagę to, że uszkodzenie może mieć kilka przyczyn. Zaleca się więc sprawdzenie wszystkich możliwych przyczyn. W czasie kontroli wizualnej należy odnaleźć wszystkie widoczne uszkodzenia takie jak pęknięte przewody, brakujące elementy mocujące itd. - uszkodzenia te należy natychmiast naprawić. Urządzenie nie zawiera części naprawialnych, wszystkie uszkodzone części muszą być wymienione na odpowiednie części firmy Nordson. Problem Potencjalna przyczyna Działanie korygujące Wibrator nie działa Brak zasilania prawdź zasilanie Proszek zbiera się na siatce Zanieczyszczony proszek w zbiorniku Nadmierny hałas w czasie pracy Proszek wydostaje się spod pokrywy lub podstawy Wibrator uszkodzony atka nie jest czyszczona wystarczająco często Za małe oczka siatki dla stosowanego proszku Za szybkie podawanie proszku Uszkodzona siatka sita itka niestarannie oczyszczona przed zamontowaniem Pokrywa lub podstawa słabo zamocowana Uszczelki uszkodzone Za ciasne zaczepy pokrywy, pokrywa odkształcona prawdź kabel Wymień wibrator Czyść siatkę częściej Zwiększ rozmiar siatki Zmniejsz podawanie proszku Wymień siatkę Upewnij się, że siatka jest zysta i włożona tą samą stroną do góry prawdź i popraw zamocowania prawdź i popraw zamocowania Wymień uszczelki Poluzuj zaczepy i wymień uszczelkę pokrywy Easy-creen Mk II

44 6-2 Usuwanie usterek Easy-creen Mk II

45 Rozdział 7 Części Easy-creen Mk II

46 7-0 Części Easy-creen Mk II

47 Części 7-1 Rozdział 7 Części 1. Wstęp Aby zamówić części, prosimy zadzwonić do Biura Obsługi Klienta firmy Nordson lub do waszego miejscowego przedstawiciela firmy Nordson. Należy stosować poniższy pięciokolumnowy spis części, oraz towarzyszący rysunek, aby poprawnie opisać i umiejscowić części. Wykorzystanie ilustracyjnego spisu części Numery w kolumnie pozycja - Poz. odpowiadają numerom, które identyfikują części na rysunkach poprzedzających każdy spis części. Gdy podane części nie są ujęte na rysunku to kod N (Nie pokazane) jest zastosowany. Znak poziomy (-) jest stosowany gdy numer części odnosi się do wszystkich części na rysunku. ześcio-cyfrowy numer w kolumnie Część jest numerem części firmy NordsonCorporation.zeregkresekwtejkolumnie( ) oznacza, że część nie może być zamawiana oddzielnie. Kolumna Opis podaje nazwę części, jak również jej wymiary i inne charakterystyczne cechy gdy jest to konieczne. Akapity przedstawiają związki pomiędzy zespołami, podzespołami i częściami. Poz. P/N Opis Ilość Uwaga Zespół Podzespółł 2 A Częśćć 1 Jeżeli zamówicie zespół, to pozycje 1 i 2 będą uwzględnione. Jeżeli zamówicie pozycję 1, to pozycja 2 będzie uwzględniona. Jeżeli zamówicie pozycję 2, to otrzymacie jedynie pozycję 2. Numer w kolumnie Ilość jest ilością wymaganą dla urządzenia, zespołu lub podzespołu. Kod AR (według potrzeb) jest stosowany w kolumnie jeżeli numer części jest pozycją masową zamówienia w określonej ilości lub jeżeli ilość dla zespołu zależy od wersji produktu lub modelu. Litery w kolumnie Uwagi odnoszą się do uwag na końcu każdego spisu części. Uwagi zawierają istotne informacje na temat zużycia i zamawiania. Należy zwrócić szczególną uwagę na podane uwagi. Easy-creen Mk II

48 7-2 Części 2. Warianty Dostępne są warianty sita Easy-creen II, wszystkie oparte na tej samej konstrukcji. Poniższe listy wymieniają dostępne warianty i listy części pokazanych na następnych stronach dla wszystkich wariantów. Średnica sita i wielkość wylotu Ø 450, wylot 50 mm Ø 450, wylot 100 mm Ø 600, wylot 100 mm Vibrator motor size Ø 450, trzy fazy Ø 600, trzy fazy Gęstość siatki 500 micronów (dostrczane standardowo) 245 i 300 micronów dostępne na życzenie Easy-creen Mk II

49 Części tojak sita Easy-creen Rys. 7-1 Poz. P/N Opis Ilość Zespół stojaka Zespół stojaka M10 Gałka M10 x 50 Śruba M10 Podkładka 2 Easy-creen Mk II

50 7-4 Części 4. Obudowa sita Top & Bottom Rys. 7-2 Easy-creen Mk II

51 Części Lista części sita 450 Poz. P/N Opis Ilość Easy-creen Mk II otworów wlotowych 2" Easy-creen Mk II otworów wlotowych 4" Pokrywa sita (6 otworów wlotowych) Pokrywa cyklonu Podstawa sita 50 mm śr. zewn Podstawa sita 100 mm śr. zewn Obudowa sita Zamocowanie antywibracyjne Kołek antywibracyjny iatka sita Klamra zaciskowa Klamra zaciskowa M6 Gałka Wibrator elektryczny Uszczelka 450 śr zewn. x 400 śr. wewn x 3 gr Tuleja - 4" Tuleja - 2" M8 x 30 Śruba sześciokątna M8 Podkładka sprężysta M8 Podkładka płaska M4 x 8 Śruba M4 x 6 Śruba M4 Podkładka sprężysta M4 Nakrętka sześciokątna M3 x 12 Śruba sześciokątna Nakładki PVC 3/ M3 Nakrętka Uszczelka pokrywy cyklonu Uszczelka - Easy-creen Mk II

52 7-6 Części 6. Lista części sita 600 Poz. P/N Opis Ilość Easy-creen Mk II otworów wlotowych 4" Pokrywa sita (6 otworów wlotowych) Pokrywa cyklonu Podstawa sita 100 mm śr. zewn Obudowa sita Zamocowanie antywibracyjne Kołek antywibracyjny iatka sita Klamra zaciskowa Klamra zaciskowa M6 Gałka Wibrator elektryczny Uszczelka 600 śr. zewn. x 400 śr wewn. x 3 gr Tuleja - 4" M8 x 30 Lg śruba sześciokątna M8 Podkładka sprężysta M8 Podkładka płaska M4 x 8 Śruba M4 x 6 Śruba M4 Podkładka sprężysta M4 Nakrętka sześciokątna M3 x 12 Śruba Nakładki PVC 3/ M3 Nakrętka Uszczelka pokrywy cyklonu Uszczelka - Easy-creen Mk II

53 Rozdział 8 Dane techniczne Easy-creen Mk II

54 8-0 Dane techniczne Easy-creen Mk II

55 Dane techniczne 8-1 Rozdział 8 Dane techniczne 1. Elektryczne Średnica sita (mm) Napięcie (VAC) Częstotliwość (Hz) Moc (W) Prąd (A) 0,35 0,35 2. Hałas Średnica sita (mm) Hałas dba Mierzony w odległości 1m od powierzchni urządzenia na wysokości 1,6 m. 3. Wlot proszku Maksymalna ilość wlotów proszku używanych jednocześnie nie powinna przekraczać dwóch. Easy-creen Mk II

56 8-2 Dane techniczne Easy-creen Mk II

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 1 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 20-960.

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 1080-8800.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo