Dla wygody i swobody swobody ruchu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla wygody i swobody swobody ruchu"

Transkrypt

1

2 Dla wygody i swobody swobody ruchu Nasza odzież robocza jest zaawansowana technologicznie. Nowe materiały i nowe właściwości przesuwają granice. Praca ma często coś wspólnego ze sportem. Poruszamy się i potrzebujemy odpowiednich do tego ubrań. To wydaje się oczywiste i teraz naprawdę jest. Jesteśmy najbardziej dumni z naszego asortymentu Worksafe, ubrań, które wyznaczają nowy standard swobody ruchu w pracy. ODZIEŻ OCHRONNA Kurtki zimowe Odzież przeciwdeszczowa Ubrania robocze Bezrękawniki Koszule T-shirty, koszulki polo, bluzy Czapki Odzież specjalistyczna Odzież jednorazowa Odzież WORKSAFE Odzież ostrzegawcza Odzież Procurator BHP

3 Odzież robocza i ochronna stanowią podstawowy środek ochrony pracy we wszelkich branżach i gałęziach przemysłu. Odzież ochronna jest to odzież okrywająca lub zastępująca odzież osobistą, chroniąca przed określonymi zagrożeniami. Należy ją stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne niebezpieczeństwo stanowią: wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp. Poszczególne rodzaje odzieży są zaprojektowane jako ochrona przed zagrożeniami występującymi w określonych warunkach pracy. Należy zwrócić uwagę, że do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, większość ubrań zawodowych i pracowniczych była traktowana jako odzież robocza. Typowymi przykładami są niektóre rodzaje ubrań, przeznaczone dla pracowników wykonujących prace, podczas których grozi mocne zabrudzenie nieszkodliwymi dla życia i zdrowia substancjami, przyspieszone niszczenie odzieży, jak również wówczas, gdy wymaga się specjalnej czystości wytwarzanego wyrobu. Taka odzież zaliczana była do odzieży roboczej, nie podlegającej obowiązkowej certyfikacji. Po 1 maja 2004 r. odzież ta podlega Dyrektywie 89/686/EWG i musi spełniać jej wymagania, jednocześnie stając się odzieżą ochronną, najczęściej przyporządkowaną do kategorii I ochrony, a spełnianie wymogów Dyrektywy potwierdza sam producent czy importer danej odzieży. Kategoria II Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III) Do tej kategorii ochrony zalicza się najczęściej odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, nie zagrażającym życiu i nie powodującym poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Do tej grupy zalicza się np.: odzież chroniącą przed przecięciem (fartuchy antyprzecięciowe, odzież dla pracowników leśnych), odzież dla spawaczy, odzież dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi (np. w galwanizerniach), odzież ostrzegawcza (np. dla drogowców) Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG podobnie jak inne środki ochrony indywidualnej odzież ochronną podzielono na trzy kategorie ochrony, w zależności od stopnia zagrożenia, przed którymi odzież ma chronić pracownika. Należy jednak pamiętać, że kategoria, do jakiej należy dany wyrób, nie może mieć wpływu na stopień ochrony, lecz jedynie na procedury oceny zgodności z ww. Dyrektywą. Kategoria I Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami Ubrania należące do tej kategorii są odzieżą o prostej konstrukcji, a ich poziom skuteczności może ocenić sam użytkownik. Jeśli określone zagrożenie narasta, skutki tego mogą być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym czasie. Do tej grupy zalicza się odzież wcześniej zwaną roboczą oraz ubrania z tkanin ochronnych (np. trudnopalnych, kwasoochronnych, pyłochłonnych), nie podlegające procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane. Kategoria I obejmuje najczęściej odzież chroniącą przed: zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia, np. środkami czystości o słabym działaniu, którego skutki są łatwo odwracalne (np. fartuchy, kombinezony, ubrania z drelichów, elanobawełny itp.), uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchownych skutkach (przykłady j.w.), zagrożeniami związanymi z gorącym czynnikiem o niewielkim stopniu zagrożenia (np. ubrania i fartuchy z tkanin niepalnych lub trudnopalnych), czynnikami atmosferycznymi (np. odzież ocieplana, odzież przeciwdeszczowa). Kategoria III Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika Kategoria III odzieży ochronnej obejmuje odzież wysoce specjalistyczną, chroniącą przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla użytkownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Do tej grupy należą m.in.: specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą pow. 100 O C lub dużymi rozpryskami gorących substancji, odzież chroniąca przed niskimi temperaturami poniżej 50 O C, 42

4 odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego. Ze względu na to, jakie części ciała chroni dany element, odzież ochronną dzieli się na: odzież ochraniającą tułów (komplety ubrań bluza i spodnie, kombinezony, fartuchy, kurtki, płaszcze, bezrękawniki i in.), odzież chroniącą części tułowia (np. ochraniacze klatki piersiowej, barku, przedramienia itd.), nakrycia głowy (np. kaptury, berety, czapki i in.). O właściwościach ochronnych odzieży decydują przede wszystkim cechy materiałów, z których odzież jest wykonana: odpowiednie wykończenie lub impregnowanie, grubość materiału, splot włókien, domieszka włókien specjalistycznych i in. ODZIEŻ OCHRONNA DLA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW GORĄCYCH A B C D E PN-EN 531 Poziomy skuteczności zostały określone w tabeli poniżej. A - niepalność B - odporność na ciepło konwekcyjne C - odporność na promieniowanie cieplne D - odporność na rozpryski płynnego aluminium E - odporność na rozpryski stopionego żelaza Odzież ochronna niepalna/trudnopalna wg PNEN 531 przeznaczona jest dla pracowników narażonych na działanie wysokiej temperatury (z wyłączeniem strażaków i spawaczy) w krótkim czasie. Czynnikami gorącymi mogą być: płomień, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, rozpryski stopionego metalu, gorące przedmioty, iskry itp. Czas palenia odzieży niepalnej powinien być mniejszy niż 2 sekundy. Ubranie takie musi być odpowiednio oznakowane i posiadać klasę ochrony oraz instrukcję użytkowania. ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY POKREWNE PN-EN Odzież stosowana podczas prac spawalniczych oraz w warunkach, gdzie nie można uniknąć odprysków, ma chronić przed kroplami stopionego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia oraz promieniowaniem ultrafioletowym. Można ją użytkować w sposób ciągły przez 8 godzin. Ubrania wykonane są zwykle z tkanin impregnowanych przeciwpalnie, o odpowiednich właściwościach dielektrycznych oraz odporności na działanie drobnych rozprysków płynnego metalu. Często stosowane przez spawaczy są również specjalne skórzane fartuchy i ochrony poszczególnych części ciała, tułowia, szyi, nóg i ramion. Ubrania dla spawaczy nie powinny mieć kieszeni, a jeśli już je mają, muszą to być kieszenie wewnętrzne lub kryte klapką, całkowicie zakrywającą wlot kieszeni. Konieczne jest odpowiednie oznakowanie oraz instrukcja użytkowania odzieży ochronnej dla spawaczy. Użytkowanie odzieży ochronnej dla spawaczy wymaga szczególnej dbałości o właściwe jej stosowanie. Odzież może wykazywać mniejsze właściwości ochronne, gdy jest zanieczyszczona substancjami palnymi, zmoczona lub zawilgocona. ODZIEŻ CHEMOOCHRONNA PN-EN 463, PN-EN 468, PN-EN & 2 PN-90/P Odzież chemoochronna ma za zadanie zapewnić ochronę skóry pracownika przed kontaktem ze szkodliwymi substancjami chemicznymi: kwasami, zasadami, ługami, olejami, lakierami itp. Są to często zagrożenia bardzo poważne, mogące spowodować trwałe uszkodzenie ciała lub nawet śmierć. Zapewnia ona ochronę przed chemikaliami w różnych formach: gazów, cieczy, oparów i pyłów. Przy doborze odzieży chemoochronnej należy wziąć pod uwagę rodzaj szkodliwego czynnika chemicznego, jego stężenie oraz intensywność działania. Do dyspozycji mamy odzież ochronną długotrwałego użytku oraz odzież jednorazową. Odzież do użytku krótkotrwałego (jednorazowego) produkowana jest z włóknin i folii, natomiast ubrania do użytku długotrwałego z tkanin powlekanych i impregnowanych. Należy jednak pamiętać, że ubrania te tracą swoje właściwości ochronne po określonej liczbie prań. Przy podziale odzieży ochronnej bierze się pod uwagę stan skupienia szkodliwego czynnika oraz intensywność jego działania na odzież. Normy europejskie przyjęły następujący podział: typ 1 i 2 Odzież gazoszczelna chroniąca przed działaniem substancji chemicznych w postaci gazów, par, cieczy i drobnych cząstek stałych (PN-EN i PN-EN 943-2), typ 3 Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy (PN-EN 463), typ 4 Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy (PN-EN 468), typ 5 Odzież chroniąca przed pyłami, w tym także dla piaskarzy (PN-EN , PN-90/P-04996), typ 6 Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą (pren 13034). Odzież chemoochronną zwyczajowo dzieli się również ze względu na rodzaj substancji chemicznej, przed którą ma chronić. Wyróżnia się więc odzież chroniącą przed: kwasami i zasadami nieorganicznymi (kwasem solnym, siarkowym i azotowym, zasadą sodową i potasową), kwasami organicznymi (octowym, mlekowym, mrówkowym), olejami (zwierzęcymi i roślinnymi, mineralnymi), środkami ochrony roślin, farbami i lakierami, rozpuszczalnikami organicznymi (benzen, aceton, toluen). ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI I WODĄ PN-EN 343 Odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi jest najczęściej odzieżą przeciwdeszczową, przeznaczoną dla pracowników pracujących 43

5 w przestrzeni otwartej (pracownicy budownictwa, służby porządkowe i komunalne, pracujący przy naprawach dróg i torowisk, rolnicy, rybacy itd.). Ubrania te podzielono na kilka klas, w zależności od ich n i e p r z e m a k a l n o ś c i i stopnia wentylacji. Klasa I najniższa przeznaczona jest dla pracowników nie narażonych na intensywne opady i przebywających niedługo na otwartej przestrzeni. Do prac, podczas których pracownik narażony jest na przemoknięcie, przeznaczona jest odzież klasy II, chroniąca przed wodą, jak również przed parą wodną, uniemożliwiającą skórze oddychanie, a tym samym znacznie zmniejszającą komfort użytkowania odzieży. Ostatnio pojawiły się wodoszczelne tkaniny paroprzepuszczalne, dzięki którym ubrania uzyskały lepszą wentylację. Odzież wodoochronna klasy III charakteryzuje się najlepszą nieprzemakalnością i wentylacją, a co za tym idzie posiada wyższe walory użytkowe. Materiały stosowane do produkcji odzieży wodoochronnej są specjalnie impregnowane, powlekane PCW, kauczukiem bądź poliuretanem. Stosuje się też specjalne paroprzepuszczalne laminaty i mikrowłókna, umożliwiające oddychanie ubrania. PN-EN 471 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Odzież ostrzegawcza jest przeznaczona do stosowania w warunkach, w których konieczne jest wizualne sygnalizowanie obecności osoby (zagrożenie związane z potrąceniem, zgnieceniem bądź uderzeniem przez poruszające się maszyny, kierowane przez człowieka samochody, wózki widłowe, dźwigi, suwnice i in.). Z uwagi na fakt, że maszyny charakteryzują się dużą masą i energią, nie jest możliwe stosowanie skutecznych sposobów, chroniących bezpośrednio przed urazem. Odzież ostrzegawcza ma za zadanie zapobiegać wypadkom poprzez swoją widoczność. Służą do tego przede wszystkim odpowiednie materiały odblaskowe, opasujące poziomo tors, rękawy i nogawki pracownika. Pasy odblaskowe naszywane są na tło o barwie fluorescencyjnej: żółtej, pomarańczowej lub czerwonej. Odzież ostrzegawcza dzieli się na 3 klasy ze względu na minimalną powierzchnię materiałów odblaskowych umieszczonych na odzieży. Należy jednak mieć na uwadze, że ubrania te, pod wpływem prania i światła, tracą po pewnym czasie swoje właściwości ochronne. Zabrudzone nie zapewniają odpowiedniej widoczności. Dlatego użytkownicy muszą przestrzegać instrukcji użytkowania i warunków konserwacji dołączonych do odzieży. PN-EN ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA Odzież ochronna chroniąca przed wyładowaniami elektrostatycznymi różni się w zależności od materiału, z którego jest wykonana oraz powiązanej z tym rezystywności powierzchniowej. Odzież może być wykonana z materiałów jednorodnych lub niejednorodnych. Materiały te charakteryzują się tym, że właściwości elektryczne ich składników (nitek, warstw) nie różnią się od siebie w sposób zasadniczy lub zawierają mieszaninę przewodzących włókien. Tkaniny niejednorodne charakteryzują już inne właściwości. Zawierają one niewielkie ilości włókien przewodzących, które są rozmieszczone równomiernie lub są powleczone lub laminowane. Właściwości obu składników różnią się od siebie. Materiały niejednorodne ze specjalnymi włóknami przewodzącymi ładunki elektryczne muszą charakteryzować się taką samą rezystywnością powierzchniową jak materiały jednorodne. Nitki przewodzące tworzą na tkaninie siatkę, a odstępy między włóknami nie powinny być większe niż 1 cm. Odzież ochronna antyelektrostatyczna może występować w wersji jedno- lub dwuczęściowej. Powinna ona jednak zawsze okrywać tułów, ramiona i nogi. Ważne jest, aby była tak zaprojektowana, żeby umożliwiała odprowadzanie ładunku poprzez część ubrania oraz zapewniała bezpośredni kontakt ze skórą przewodzącego komponentu w materiale odzieży, np. na szyi i nadgarstkach. Mogą to być również zakończenia ubrania, np. na rękawach, nogawkach spodni czy kołnierzu. Warto pamiętać, że szerokość odsłoniętych powierzchni elementów wykończeniowych (np. zamków) powinna być mniejsza niż 1 cm. Jeśli przewodzący element ubrania nie może kontaktować się ze skórą, to wówczas powinien zostać bezpośrednio uziemiony. CECHY ODZIEŻY OCHRONNEJ Do odzieży ochronnej zaliczana jest również odzież tzw. zawodowa (branżowa), charakterystyczna dla konkretnych branż, np. odzież dla gastronomii, służby zdrowia, hotelarstwa itp. Odzież ochronna występuje w wersji nieocieplanej oraz ocieplanej, ze wzmocnieniami miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne (kolana, łokcie, siedzenie itp.). Materiały Odzież ochronna wykonywana jest z różnych materiałów, najczęściej bawełny lub mieszanek tworzyw sztucznych z bawełną. Bawełna (drelichy) Tkanina naturalna o różnych gramaturach i bardzo dobrych właściwościach użytkowania. Drelichy stosowane są w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Doskonale przepuszczają powietrze. Bawełna stanowi składnik wielu mieszanek, stosowanych w produkcji odzieży roboczej i ochronnej. Mieszanki bawełniano-poliestrowe i bawełniano-poliamidowe Tkaniny tzw. nowej generacji, składające się z bawełny i włókien poliestrowych bądź poliamidowych, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, stanowią świetny materiał na uniwersalną odzież ochronną. Struktura tkaniny, uzyskana dzięki zastosowaniu gęstego splotu, umożliwia zachowanie bardzo dobrej 44

6 ochrony przed drobnymi zanieczyszczeniami i brudami, a tym samym ułatwia pranie. Odzież ta odznacza się ponadto zwiększoną wytrzymałością i trwałością, co też pozwala na używanie jej w trudnych warunkach pracy. Do tkanin bawełniano-poliestrowych należą różnego rodzaju elanobawełny różnych marek i producentów, np. KG 308, Everest, Klopman Indestructible i inne. Specjalnym rodzajem tkanin jest materiał z wykończeniem oleofobowym (tzw. beaver-nylon, którego nazwa pochodzi od pierwszej na polskim rynku tego rodzaju tkaniny). Dzięki specjalnej apreturze odznacza się właściwościami wodo- i olejoodpornymi. Warstwa zewnętrzna materiału składa się głównie z poliamidu, natomiast warstwa wewnętrzna z bawełny. Taka struktura materiału dodatkowo zwiększa odporność na zabrudzenia, jednocześnie zapewnia użytkownikowi komfort noszenia odzieży. Specjalne właściwości i struktura takich mieszanek sprawiają, że nadają się one do użytkowania w środowisku wilgotnym. Płótna Popularne płótno stosowane jest do produkcji lekkiej i przewiewnej odzieży ochronnej, głównie dla przemysłu spożywczego, lekkiego i służby zdrowia. Najczęściej z płótna szyje się różnego rodzaju fartuchy, garsonki i dwuczęściowe ubrania np. dla piekarzy, masarzy itp. Ortaliony Ortaliony to tkaniny poliestrowe impregnowane wodoodpornie, przeznaczone do produkcji odzieży przeciwdeszczowej i wodoochronnej. Występują w różnych gramaturach i bogatej kolorystyce. Z ortalionów szyje się wierzchnią odzież ochronną, mającą chronić przed wiatrem i deszczem. stosować nieprzepuszczający maleńkich cząstek stałych bawełniany materiał o nazwie Pyton. Swoje właściwości zawdzięcza specjalnemu gęstemu splotowi włókien, zachowując jednak w dużym stopniu zdolność do przepuszczania powietrza. Tkaniny antyelektrostatyczne Materiały antyelektrostatyczne posiadają najczęściej wplecione specjalne włókna elektroprzewodzące (np. węglowe). Z polskich tkanin należy tu wymienić Kastik. Jest to tkanina bawełniana z domieszką włókien Nitril- Static. Dodatkowo posiada właściwości oleofobowe. Inne tkaniny, stosowane do wyrobu odzieży roboczej: stylony, flanele, polary i in. NADRUKI Coraz więcej firm wyróżnia ubrania robocze swoimi własnymi oznaczeniami (logo, nazwa firmy, nazwisko użytkownika, kody). Istnieje wiele możliwości wyboru kolorów i technik nadruku. Dobór odpowiedniej techniki zależy od wielkości, kolorystyki, wzoru nadruku, jak również miejsca, gdzie ma być umieszczony. Sitodruk i termotransfer należą do najbardziej popularnych technik. Pozwalają na zadrukowanie dużych powierzchni. Termotransfer pozwala ponadto na wykorzystanie większej liczby kolorów oraz na idealne odwzorowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Metodę flockowania stosuje się przeważnie do wykonywania nadruków w jednym kolorze. Haft komputerowy jest techniką przy użyciu komputerowych maszyn hafciarskich. Wszystkie metody wykonania nadruków zapewniają trwałe oznakowania, odporne na wielokrotne pranie i prasowanie odzieży. Proban Tkanina bawełniana wykończona trudnopalnie, przeznaczona na odzież dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących oraz spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Poza właściwościami ochronnymi charakteryzuje się wysokim komfortem użytkowania ze względu na brak domieszek włókien sztucznych (wymiana powietrza, wchłanianie wilgoci). Tkaniny chemoodporne Materiały odporne na działanie substancji chemicznych muszą odpowiadać ściśle określonym parametrom związanym z przesiąkliwością i niezwilżalnością. Właściwości te uzyskuje się dzięki odpowiedniemu wykończeniu (impregnowaniu). Jedną z najbardziej popularnych tkanin kwasoochronnych jest Tytan, będący mieszanką poliestru z bawełną. Przeznaczony jest do produkcji odzieży chroniącej przed rozcieńczonymi kwasami i zasadami. Do ochrony przed pyłami oraz piaskowania można WYMIARY ODZIEŻY Lp. Odzież Podstawowe wymiary 1. bluza, kurtka, bezrękawnik itp. 2. spodnie wzrost, pas wzrost, klatka piersiowa 3. kombinezon wzrost, klatka piersiowa 4. fartuch wzrost, pas lub klatka piersiowa 5. ochraniacze części ciała wzrost lub pas lub klatka piersiowa lub waga ciała i in. ROZMIARY ODZIEŻY OCHRONNEJ Odzież robocza i ochronna powinna być odpowiednio oznakowana pod względem rozmiarów. Wymiary użytkownika podaje się w centymetrach. Poszczególny rodzaj odzieży wymaga odpowiednich wymiarów (wzrost, obwód klatki piersiowej, talii itd.). Podstawowe (minimalne) wymagania przedstawia Tabela Wymiary odzieży. Szczegółowych informacji nt. rozmiarów odzieży udzielą handlowcy. Przedziały wymiarów wzrostu oraz obwodów klatki piersiowej i talii określają odpowiednie normy. Przedziały te można stosować w przeróżnych kombinacjach. W powszechnym użytku stosowane są standardowe wymiary, przedstawione w poniższej tabeli. Dotyczy to odzieży produkowanej seryjnie. Odzież dla pracowników o wymiarach nietypowych szyta jest z reguły na specjalne zamówienie. 45

7 KURTKI ZIMOWE LIBRA Kurtka zimowa przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z PCW i poliestru posiada polarową podpinkę, odpinane rękawy, odblaskowy pasek na wysokości piersi oraz 9 kieszeni zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na rzepy, rękawy zapinane na rzepy w nadgarstkach w kolorze szarym rozmiary: M-XXXL URBAN Kurtka zimowa przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z poliestru i PCW zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą na rzep posiada odblaskowe lamówki, cztery obszerne kieszenie, rękawy zakończone ściągaczem, regulowane taśmą na rzep kaptur chowany w kołnierzy zapinanym na rzep posiada odpinany na zamek i zatrzaski dwukolorowy polar, który może być noszony oddzielnie bardzo elegancka w kolorze szarym z czarnymi i żółtymi dodatkami rozmiary: M-XXXL GUARDIAN JACKET Kurtka zimowa przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z poliestru posiada pikowaną podszewkę zapinana na zamek kryty listwą zapinaną na napy kaptur chowany w kołnierzu wykończony polarem otwory wentylacyjne zapinane na zamek pod rękawami regulowana w pasie i u dołu elastycznym sznurkiem rękawy zakończone ściągaczem, regulowane taśmą na rzep dostępne kolory: granatowo czarny i zielono czarny MERCURY JACKET Kurtka zimowa przeznaczenie: stosowana jako elegancka odzież w okresie zimowym wykonana z poliestru górna część podszewki polarowa, dolna poliestrowa, pikowana kaptur chowany w kołnierzu wewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny, oprócz tego kieszonka na telefon komórkowy przy kieszeniach stebnowanie taśmą odblaskową kołnierz i rękawy z regulowaną taśmą na rzep elegancka i wodoodporna kolory: czarny i granatowy

8 ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA KURTKI I KOMPLETY PRZECIWDESZCZOWE przeznaczenie: ochrona przed deszczem i wiatrem wykonane z nylonu i PCW posiadają kaptur zapinane na zamek ściągane u dołu sznurkiem pakowane są w praktyczne woreczki dostępne kolory: zielony, niebieski, żółty, granatowy, moro rozmiary: M-XXXL (kurtki) (komplety: kurtka + spodnie) PN-EN 343 MODEL 101/001 Ubranie wodoochronne przeznaczenie: stosowane wszędzie tam, gdzie praca wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych wykonane z dzianiny poliestrowej o gramaturze 320 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu składa się z kurtki ¾ z kapturem, ściągającym się w części twarzowej oraz spodni ogrodniczek szwy zgrzewane obustronnie prądem o wysokiej częstotliwości chroni przed silnym wiatrem oraz deszczem kolory: zielony, niebieski, żółty, czarny, pomarańczowy, biały, czerwony, pomarańczowy Hi-Vis, żółty Hi-Vis PN-EN 343 BIELEFELD 4265 Kurtka przeciwdeszczowa przeznaczenie: ochrona przed deszczem i wiatrem zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy wykonana z opatentowanego materiału Flexothane Essential - dzianiny poliestrowej powlekanej jednostronnie poliuretanem kaptur chowany w kołnierzu posiada dwie wewnętrzne kieszenie szczelne, zgrzewane szwy nieprzemakalna kolory: zielony, granatowy i żółty występuje również w wersji zimowej rozmiary: XS-XXL (zielone) (granatowe (żółte) PN-EN 343 MODEL 106 Płaszcz wodoochronny przeznaczenie: stosowany wszędzie tam, gdzie praca wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych wykonany z dzianiny poliestrowej o gramaturze 320 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu posiada kaptur ściągany w części twarzowej oraz wpuszczane do środka kieszenie szwy zgrzewane obustronnie prądem o wysokiej częstotliwości chroni przed silnym wiatrem oraz deszczem kolory: zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, czerwony, czarny, pomarańczowy Hi-Vis, żółty Hi-Vis PN-EN 343 BANDUNG 6620 Spodnie przeciwdeszczowe przeznaczenie: ochrona przed deszczem i wiatrem wykonane z opatentowanego materiału Flexothane Essential - dzianiny poliestrowej powlekanej jednostronnie poliuretanem elastyczne szelki z zapięciem wykonanym z PCW szczelne, zgrzewane szwy nieprzemakalne kolory: zielony, granatowy i żółty rozmiary: XS-XXL (zielone) (granatowe) (żółte) PN-EN 343 Flexothane tkanina techniczna zapewniająca doskonałą ochronę. Poliuretanowa powłoka na elastycznym, tkanym podkładzie sprawia, że Flexothane nie przepuszcza wody ani wiatru, jest wygodna, nie szeleści, jest w 150% rozciągliwa, miękka, niezwykle odporna na rozdarcia i może być prana mechanicznie. Flexothane to najlepszy produkt na rynku. 47

9 UBRANIA ROBOCZE WORKMAN Ubranie robocze przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z bawełny o gramaturze g/m2 składa się z bluzy angielki i spodni ogrodniczek modne wykończenie oraz detale charakterystyczne dla najnowocześniejszego wzornictwa posiada podwójne kontrastowe stebnówki zapinana na napy bluza posiada 6 kieszeni, w tym również na telefon komórkowy rozmiary zgodne z PN OLD MASTER Ubranie robocze przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny o gramaturze 260 g/m2, zawierającej wzmacniający dodatek włókien nylonowych składa się z bluzy zapinanej na guziki i spodni ogrodniczek posiada 8 praktycznych kieszeni nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony i szary rozmiary zgodne z PN (niebieskie) (zielone) (czerwone) (szare) OLD MASTER Spodnie robocze przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny o gramaturze 260 g/m2, zawierającej wzmacniający dodatek włókien nylonowych ogrodniczki nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania dostępne kolory: niebieski i zielony rozmiary zgodne z PN (niebieskie) (zielone) OLD MASTER IGLOO Ubranie ocieplane przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny o gramaturze 260 g/m2, zawierającej wzmacniający dodatek włókien nylonowych składa się z bluzy zapinanej na guziki i spodni ogrodniczek posiada 8 praktycznych kieszeni nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony i szary rozmiary zgodne z PN (niebieskie) (zielone) (czerwone) (szare) 48

10 UBRANIA ROBOCZE / BEZRĘKAWNIKI OLD MASTER Bezrękawnik roboczy przeznaczenie: stosowany przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonany z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny o gramaturze 250 g/m2, zawierającej wzmacniający dodatek włókien nylonowych posiada poliestrową podszewkę ocieplana poliestrem nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania dostępne kolory: niebieski i zielony rozmiary: M-XXL (niebieski) (zielony) SIERRA Bezrękawnik roboczy przeznaczenie: stosowany na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonany z mieszanki 65% poliestru i 35% bawełny ocieplenie 100 % poliestru praktyczne kieszenie zapinany na zamek kryty plisa zapinaną na zatrzaski dostępne kolory: granatowo-czerwony, granatowy i zielony FARTUCH MASTER Fartuch ochronny przeznaczenie: stosowany przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. do prac montażowych, konserwacyjnych i in. wykonany z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania dostępne kolory: niebieski i zielony rozmiary zgodne z PN (niebieski) (zielony) (zielony) (granatowy) (granatowo-czerwony) 49

11 KOSZULE KOSZULA TYPU ARNOLD Koszula ocieplana przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z flaneli 100% bawełny ocieplana zapinana na guziki mankiety zapinane na guziki dwie kieszenie na klatce piersiowej z patkami zapinanymi na guziki kolor: granatowa krata rozmiary: L-XXL KOSZULE FLANELOWE przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z bardzo dobrej jakości flaneli polskiej produkcji występują w różnorodnej gamie kolorystycznej, najczęściej w klasyczną kratę na specjalne życzenie Klienta mogą być szyte również z flaneli jednobarwnej mogą posiadać usztywniony kołnierzyk, a także mankiety rozmiary zgodne z PN, na specjalne zamówienie rozmiary niestandardowe Również według indywidualnego zamówienia. RIVER Koszula reprezentacyjna przeznaczenie: stosowana jako odzież reprezentacyjna wykonana z mieszanki 70% bawełny, 30% poliestru kolor niebieski rozmiary: S-XXL

12 T-SHIRTY, KOSZULKI POLO, BLUZY KOSZULKI T-SHIRT przeznaczenie: stosowana jako odzież zawodowa dla pracowników, a także jako odzież reklamowa wykonane z bawełny o gramaturze 150, 170 i 190 g/m2 niezwykle bogata kolorystyka istnieje możliwość wykonania nadruków różnymi technikami rozmiary: XS-XXL KOSZULKA POLO przeznaczenie: stosowana jako odzież zawodowa dla pracowników, a także jako odzież reklamowa wykonane z bawełny o gramaturze 175, 200, 210, 230 g/m2 niezwykle bogata kolorystyka istnieje możliwość wykonania nadruków różnymi technikami rozmiary: XS-XXL WYKONUJEMY NADRUKI! WYKONUJEMY NADRUKI! WEEKEND Bluza dresowa przeznaczenie: jako odzież zawodowa dla pracowników, a także jako odzież reklamowa wykonane z bawełny o gramaturze 300 g/m2 dostępne w kolorach: białym, granatowym, żółtym, czarnym, zielonym, czerwonym, niebieskim, szary melanż, bordo istnieje możliwość wykonania nadruków różnymi technikami rozmiary: XS-XXL (biała) (granatowa) (żółta) (czarna) (zielona) (czerwona) (niebieska) (szary melanż) (bordo) WYKONUJEMY NADRUKI! DOUBLE Bluza polarowa przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z poliestru o gramaturze 280 g/m2 / 420 g/m2 zapinana na zamek błyskawiczny dostępna w kolorach: granatowym, czarnym i zielonym rozmiary: S-XXL (granatowa) (czarna) (zielona) MEN S SWING Bluza polarowa przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z poliestru o gramaturze 280 g/m2 / 420 g/m2 zapinana na zamek błyskawiczny dostępna w kolorach: 1. granatowo-czerwonym, 2. granatowo-popielatym, 3. czarno-popielatym, 4. czerwono-granatowym, 5. niebiesko-popielatym, 6. szaro-czarnym, 7. zielono-czarnym 8 czerwono-czarnym rozmiary: S-XXL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 51

13 CZAPKI CZAPKI Z DASZKIEM przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu, jako ochrona przed słońcem i wiatrem, a także jako gadżet reklamowy wykonane z bawełny lub mieszanki poliestrowo-bawełnianej posiadają daszek oraz regulację obwodu głowy kolory: granatowy, czerwony, pomarańczowy, niebieski, biały, czarny, żółty, szary, zielony, moro rozmiar uniwersalny (granatowa) (czerwona) (pomarańczowa) (niebieska) (biała) (czarna) (żółta) (szara) (zielona) (moro) CZAPKI OCIEPLANE Z DASZKIEM przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu w okresie zimowym wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej posiadają daszek pikowana podszewka ocieplająca zapinana pod brodą na zatrzaski ochrona uszu i karku z misiem kolory: granatowy, niebieski, zielony rozmiary: (granatowa) (niebieska) (zielona) KOMINIARKI przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu w okresie zimowym wykonane z akrylu podwójna warstwa dzianiny posiadają ściągacz wokół twarzy kolor czarny rozmiar uniwersalny Nasze oddziały: Odział Gdynia tel , fax Oddział Wrocław tel , fax Oddział Sosnowiec tel Oddział Żary tel , fax Oddział Łódź tel./fax

14 ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA WELDMAN Ubranie ochronne przeznaczenie: stosowane do prac spawalniczych i pokrewnych wykonane z bawełnianej tkaniny wykończonej przeciwpalnie składa się z bluzy i spodni ogrodniczek doskonale chroni przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego, promieniowaniem cieplnym, rozpryskami stopionych metali oraz poparzeniem drobnymi odpryskami stopionego metalu rozmiary zgodne z PN (Tabela rozmiarów TABELA ROZMIAROWA WELDMAN/WORKMAN obok) wzrost pas klatka wzrost pas klatka KATEGORIA II PN-EN Certyfikat oceny WE WE/S/877/ KOMBINEZON PYŁOCHRONNY Ubranie ochronne przeznaczenie: stosowany przez piaskarzy, druciarzy, pracowników hut, stoczni i budowy, czyli wszędzie tam, gdzie występuje znaczne zapylenie wykonany z tkaniny bawełnianej przeznaczony do ochrony przed działaniem nietoksycznych pyłów mineralnych i roślinnych o średnicy powyżej 60 ηm, przed ścierniwem oraz produktami powstałymi przy obróbce strumieniowo-ściernej posiada wzmocnienia w miejscach narażonych na szybkie przetarcie rozmiary: S-XXL UBRANIE KWASOOCHRONNE Ubranie ochronne przeznaczenie: stosowane w galwanizerniach, przy rozcieńczonych kwasach, przy czyszczeniu agresywnymi środkami chemicznymi itp. składa się z bluzy oraz spodni w pas, posiadającymi dodatkowe wzmocnienia na kolanach chroni przed rozcieńczonymi do 20% kwasami i innymi substancjami chemicznymi rozmiary zgodne z PN-EN DESADO 7796 Bluza polarowa przeznaczenie: stosowana m. in. do pracy w strefach zagrożonych wybuchem wykonana z ognioodpornego polaru antystatyczna posiada bawełnianą podszewkę i dwie kieszenie zapinana na zamek błyskawiczny rękawy ze ściągaczem kolor granatowy rozmiary: XS-XXL pren EN 533 EN 531 NOWOŚĆ! EKOFISK 5806 Spodnie przeznaczenie: stosowane m. in. do pracy w strefach zagrożonych wybuchem wykonane z ogniotrwałej tkaniny SIOPOR FR AST antystatyczne odporne chemicznie posiadają bawełnianą podszewkę pasy odblaskowe firmy 3M ściągane w pasie szczelne szwy nieprzemakalne kolor granatowy rozmiary: XS-XXL NOWOŚĆ! pren EN 533 EN 531 EN PN-EN

15 ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA odzież ochronna MODEL 412 Ubranie kwasoługoochronne wodoochronne przeznaczenie: stosowane jako ochrona przed wieloma chemikaliami wykonane z dzianiny poliestrowej o gramaturze 280 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu składa się z kurtki ¾ z kapturem, ściągającym się w części twarzowej oraz spodni w pas oraz kapuzy chroni przed stężonymi kwasami, zasadami i roztworami soli (H 2 SO 4, HNO 3, HCL, NaOH) szwy zgrzewane obustronnie prądem o wysokiej częstotliwości chroni przed silnym wiatrem oraz deszczem kolor czarny EN 465 PN-EN 343 MODEL 124 Fartuch kwasoługoochronny wodoochronny przeznaczenie: stosowane jako ochrona przed wieloma chemikaliami wykonany z tkaniny stylonowej o gramaturze 280 g/m2 powleczonej obustronnie polichlorkiem winylu wiązany z tyłu chroni przed stężonymi kwasami, zasadami i roztworami soli (H 2 SO 4, HNO 3, HCL, NaOH) wodoochronny kolor czarny rozmiary: / , / , / EN 465 PN-EN 343 MODEL 108 MODEL 101/A Fartuch wodoochronny przeznaczenie: stosowany w przemyśle spożywczym, przetwórstwie rybnym, rzeźnictwie i in. wykonany z dzianiny poliestrowej o gramaturze 320 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu odporny na działanie wody, tłuszczów, soków trawiennych, enzymów oraz środków dezynfekujących kolory: zielony (1), niebieski (2), żółty(3), pomarańczowy (4), biały (5), czerwony (6), czarny (7), pomarańczowy Hi-Vis (8), żółty Hi-Vis (9) rozmiar uniwersalny (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PN-EN 343 Ubranie antyelektrostatyczne wodoochronne przeznaczenie: stosowane podczas prac w rejonie zagrożonym wybuchem wykonane z dzianiny poliestrowej o gramaturze 320 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu składa się z kurtki ¾ zapinanej na metalowe napy przykryte plisą, z kapturem, ściągającym się w części twarzowej oraz spodni ogrodniczek chroni przed ładunkami elektrycznymi, deszczem i wiatrem kolory: zielony i niebieski (zielone) (niebieskie) EN PN-EN 343 HIT! 54

16 ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA THL J Kalesony bielizna termoaktywna przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu w okresie zimowym wykonane z włókna termalnego, lekkiego i zapewniającego doskonałą ochronę przed zimnem kolory: biały i niebieski rozmiary: M-XXL THVLS Koszulka z długim rękawem bielizna termoaktywna przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu w okresie zimowym wykonana z włókna termalnego, lekkiego i zapewniającego doskonałą ochronę przed zimnem kolory: biały i niebieski rozmiary: M-XXL NOWOŚĆ! TYVEK CLASSIC Kombinezon ochronny przeznaczenie: stosowany do prac przy cemencie, substancjach chemicznych, malowaniu natryskowym, utylizacji odpadów, pracy z azbestem itp. wykonany z lekkiego, niepylącego materiału Tyvek 1431N posiada kaptur oraz ściągacze w pasie, przy rękawach i nogawkach zapinany na zamek błyskawiczny antyelektrostatyczny zapewnia ochronę przed cząstkami pyłu i cieczy, trwałość i odporność na rozerwanie i przetarcie, ochronę przed rozbryzgami chemikaliów KATEGORIA III pren pren typ 5 pren EN 468 typ 6 EN EN PROTEC NOWOŚĆ! Kombinezon ochronny przeznaczenie: stosowany do prac z chemikaliami, przy malowaniu natryskowym, w przemyśle farmaceutycznym, podczas utylizacji odpadów itp. wykonany z białego polipropylenu laminowany specjalnie przetworzonym polietylenem wyposażony w kaptur oraz ściągacze w pasie i przy mankietach zapinany na kryty zamek błyskawiczny zapewnia trwałość i odporność na rozerwanie i przetarcie antyelektrostatyczny zapewnia barierę ochronną przed stałymi i płynnymi substancjami, również chemicznymi rozmiary: M-XXL KATEGORIA III pren ISO : typ 5 pren 13034: typ 6 EN :

17 ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA odzież ochronna TYCHEM C i F Kombinezony ochronne przeznaczenie: stosowane do prac z chemikaliami, w przemyśle farmaceutycznym, w czyszczeniu przemysłowym, podczas katastrof chemicznych, przy zagrożeniach biologicznych, utylizacji odpadów, w przemyśle petrochemicznym kombinezon Tychem C wykonany jest z bardzo lekkiego i wytrzymałego materiału Tyvek - typ C, który gwarantuje pełną szczelność przed przenikaniem cząstek pyłu i natryskiem cieczy o ciśnieniu do 3 barów; zapewnia wysoką ochronę przed nieorganicznymi i organicznymi substancjami chemicznymi kombinezon Tychem F (szary i pomarańczowy) wykonany jest z potrójnie laminowanej włókniny Tyvek F; chroni przed stężonymi organicznymi i nieorganicznymi chemikaliami i wykazuje odporność na strumień cieczy o ciśnieniu do 5 barów kombinezony posiadają klejone na gorąco szwy, elastyczne uszczelnienie kaptura, ściągacze przy rękawach i nogawkach, przylepne przykrycie zamka błyskawicznego rozmiary: M-XXL (Tychem C szary) (Tychem C żółty) (Tychem F szary) (Tychem F pomarańczowy) KATEGORIA III EN 14605: 2005 typ 3 & 4 EN 13034: 2005 typ 6 EN ISO : 2004 typ 5 EN : 2002 EN : 1995 EN 14126: 2003 KOMBINEZON POLIPROPYLENOWY Ubranie ochronne przeznaczenie: stosowany m.in. do malowania wykonany z polipropylenu posiada kaptur zapinany na zamek błyskawiczny rękawy i nogawki zakończone gumowymi ściągaczami jednorazowy rozmiary: M-XXL FARTUCH POLIPROPYLENOWY Ubranie ochronne przeznaczenie: stosowany jako ochrona odzieży przed zabrudzeniem wykonany z polipropylenu zapinany na napy jednorazowy rozmiary: M-XXL

18 ODZIEŻ JEDNORAZOWA CZEPEK POLIPROPYLENOWY przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w laboratoriach, gastronomii, służbie zdrowia wykonane z nietkanego polipropylenu posiadają elastyczny brzeg dostępne kolory: biały, zielony, niebieski, czerwony rozmiar uniwersalny (niebieskie) (zielone) (czerwone) (białe) MASKA HIGIENICZNA przeznaczenie: stosowane w służbie zdrowia, przemyśle spożywczym, gastronomii, w laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym itp. wykonane z podwójnej grubości papieru posiadają jedną zakładkę oraz elastyczny pasek z tworzywa sztucznego rozmiar uniwersalny OSŁONY NA OBUWIE przeznaczenie: stosowane w placówkach służby zdrowia, laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym wykonane z mocnego polipropylenu zakończone praktyczną gumką rozmiar uniwersalny ZARĘKAWKI FOLIOWE przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gastronomii itp. wykonane z doskonałej jakości tworzywa foliowego zakończone praktyczną gumką sprzyjają zachowaniu higieny dostępne kolory: biały i niebieski rozmiar uniwersalny (biały) (niebieski) FARTUCHY FOLIOWE przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gastronomii itp. wykonane z doskonałej jakości tworzywa foliowego zakładane przez głowę wiązane z tyłu sprzyjają zachowaniu higieny dostępne w różnych grubościach folii oraz różnych długościach rozmiar uniwersalny

19 ZUPEŁNIE NOWY ŚWIAT Nie musisz robić salta, by przekonać się, że projektanci naszej odzieży roboczej czerpią inspirację ze świata sportu. Nie trzeba przebiec 100 metrów, by ocenić krój naszych spodni. Masz tylko pracować tak, jak zwykle. Wtedy zrozumiesz.

20 ODZIEŻ WORKSAFE ACTIVE SOFTSHELL JACKET Kurtka przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych wykonana z mieszanki: 38% nylonu, 43% poliestru, 7% spandexu, 12% poliuretanu rękawy w miejscach narażonych na przetarcie wzmocnione tkaniną poliamidową Cordura miękka podszewka system ZIP-IN system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami doskonale chroni przed deszczem i wiatrem kolory: czarny i szary nowoczesne, sportowe wzornictwo oddychajca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz rozmiary: XS-XXXL To system umożliwiający łączenie ze sobą różnych elementów odzieży, np. kurtkę z polarem ACTIVE SHELL JACKET Kurtka zimowa przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z tkaniny poliamidowej Cordura, niezwykle mocnej i odpornej na zużycie posiada siatkową podszewkę z ociepliną z poliestru i odpinany kaptur system ZIP-IN kryty zamek błyskawiczny doskonała izolacja system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami rękawy posiadają regulację taśmą na rzep kolory: czarny i szary nowoczesne, sportowe wzornictwo oddychająca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz rozmiary: XS-XXXL ACTIVE FLEECE JACKET Polar przeznaczenie: stosowany na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonany z poliestru posiada cztery kieszenie zapinane na zamek, kryty plisą oraz wewnętrzną kieszonkę na telefon komórkowy kolory: czarny, szary i granatowy nowoczesne, sportowe wzornictwo wykonany z polaru wysokiej jakości oddychający i odprowadzający wilgoć na zewnątrz rozmiary: XS-XXXL WORKER PANTS Spodnie robocze przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z bawełny wstawki z materiału Cordura w miejscach narażonych na przetarcie posiadają praktyczne kieszenie nowoczesne wzornictwo rozmiary: C44-C

21 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA HI-VIS WINTER JACKET Kurtka ostrzegawcza zimowa przeznaczenie: stosowana wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika w okresie zimowym wykonana z mieszanki 85% poliestru, 15% bawełny posiada pasy odblaskowe system ZIP-IN system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami rękawy posiadają regulację taśmą na rzep kolory: żółty i pomarańczowy miejsca narażone na przetarcie wzmocnione materiałem Cordura, niezwykle mocnym i odpornym na zużycie oddychająca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz dostępna również w wersji nieocieplanej (Hi-Vis Jacket) KLASA III PN-EN 471 HI-VIS SHELL JACKET Kurtka ostrzegawcza przeznaczenie: stosowana wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika wykonana z poliestru posiada poliestrową, siatkową podszewkę posiada pasy odblaskowe system ZIP-IN system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami rękawy posiadają regulację taśmą na rzep kolory: żółty i pomarańczowy miejsca narażone na przetarcie wzmocnione materiałem Cordura, niezwykle mocnym i odpornym na zużycie oddychająca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz KLASA III PN-EN 471 HI-VIS SHELL PANTS Spodnie ostrzegawcze przeznaczenie: stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika wykonane z poliestru posiadają poliestrową podszewkę oraz dopinane szelki regulowane w pasie dolna część nogawek wykonana z opatentowanego materiału Cordura, niezwykle mocnego i odpornego na zużycie, z dwoma pasami siedzenie wzmocnione materiałem Cordura, niezwykle mocnym i odpornym na zużycie oddychające i odprowadzające wilgoć na zewnątrz KLASA II PN-EN

22 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE przeznaczenie: poprawiają widoczność pracownika wykonane z poliestru posiadają jeden lub dwa pasy odblaskowe dostępne również w wersji bez pasów lub wykonane z siatki nylonowej dostępne w kolorach żółtym i pomarańczowym rozmiar uniwersalny KLASA II PN-EN 471 Ochrona pracowników o każdej porze dnia Zagrożenia związane z uderzeniem, zgnieceniem lub potrąceniem pracownika przez przemieszczające się maszyny (suwnice, dźwigi, wózki widłowe, pojazdy samochodowe itp.) należą do najpoważniejszych, ze względu na ciężkość następstw. W związku z bardzo dużą masą oraz energią transportowanych przedmiotów lub poruszających się maszyn, brak jest możliwości zabezpieczenia pracowników przed skutkami wypadku. Sposobem zwiększenia bezpieczeństwa pracowników jest poprawa ich widzialności, przez zastosowanie odzieży ostrzegawczej. Zadaniem tego typu odzieży jest wizualne sygnalizowanie obecności jej użytkownika o każdej porze dnia oraz w ciemności przy oświetleniu światłami pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu latarniami ulicznymi. ochrona w dzień......wieczorem......i w nocy 61

23 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA WINSELER 3073 odzież ochronna Kurtka Ostrzegawcza Multifunkcjonalna przeznaczenie: stosowana na stanowiskach pracy, gdzie wymagana jest ochrona przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, ogniem, chemikaliami, w strefach zagrożonych wybuchem, gdzie wymagana jest doskonała widoczność pracownika. wykonana z ognioodpornej tkaniny SIOPOR FR AST posiada kaptur chowany w kołnierzu pasy odblaskowe firmy 3M zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy cztery kieszenie i kieszonka na telefon komórkowy podszewka Fixed Pyrovatex z wewnętrzną kieszenią NOWOŚĆ! ściągana sznurkiem w talii i u dołu antystatyczna odporna chemicznie szczelne szwy nieprzemakalna kolory: granatowo-żółty Hi-Vis i granatowo-pomarańczowy Hi-Vis rozmiary: XS-XXL (żółta) (pomarańczowa) KLASA III PN-EN 471, PN-EN 343, EN , EN 531, EN 533 AMBERG 6623 Dzięki hydrofilowej warstwie zewnętrznej z włókna PA lub PES, tkanina Siopor zapewnia utrzymanie ciepła i suchości. Siopor jest całkowicie odporna na wodę i wiatr, jest oddychalna, niezwykle wygodna, miękka i może być prana maszynowo. Wysoka oddychalność zapewnia idealną wygodę, dzięki czemu praca w każdych warunkach atmosferycznych będzie przyjemniejsza. Ponadto tkanina Siopor FR AST jest niepalna i antystatyczna. Spodnie ostrzegawcze przeznaczenie: stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika wykonane z opatentowanego materiału Flexothane Essential - dzianiny poliestrowej powlekanej jednostronnie poliuretanem pasy odblaskowe firmy 3M elastyczne szelki z zapięciem wykonanym z PCW szczelne, zgrzewane szwy nieprzemakalne kolory: żółty Hi-Vis i pomarańczowy Hi-Vis rozmiary: XS-XXL KLASA II PN-EN 471 PN-EN (żółte) (pomarańczowe) MARIANIS 6833 Kurtka 3 w 1 przeznaczenie: stosowana w okresie zimowym w niesprzyjających warunkach pogodowych wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika składa się z polarowego ocieplacza, który można nosić oddzielnie i nieprzemakalnej kurtki kurtka posiada kaptur chowany w kołnierzu pasy odblaskowe firmy 3M (kurtka i polar) kurtka zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy kurtka posiada dwie kieszenie z patkami zapinanymi na napy oraz kieszeń wewnętrzną kurtka posiada szczelne, zgrzewane szwy kolory: granatowo-pomarańczowa hi-viz rozmiary: XS-XXL KLASA II PN-EN 471 PN-EN 343 KASSEL 4279 Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa przeznaczenie: stosowana do ochrony przed deszczem i wiatrem wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika posiada kaptur chowany w kołnierzu pasy odblaskowe firmy 3M zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy posiada dwie wpuszczane kieszenie z patkami szczelne, zgrzewane szwy nieprzemakalna kolor pomarańczowy hi-viz możliwość wpięcia ocieplacza polarowego TARBES 7789 (kolory: czarny i granatowy) rozmiary: XS-XXL KLASA II PN-EN 471 PN-EN

ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA

ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA KOLEKCJA AUSTRALIAN LINE Na potrzeby swoich odbiorców CERVA stworzyła bogatą kolekcję ubrań roboczych, którą cechują: ponadczasowe wzornictwo, doskonałe tkaniny o wyjątkowo trwałym

Bardziej szczegółowo

Wspólnie tworzymy Exceptional Workplaces * - wyjątkowe miejsca pracy

Wspólnie tworzymy Exceptional Workplaces * - wyjątkowe miejsca pracy Wspólnie tworzymy Exceptional Workplaces * - wyjątkowe miejsca pracy Koncentrując się na potrzebach Państwa firmy, dostarczamy najnowsze rozwiązania w zakresie higieny i ochrony zdrowia pracowników, zarówno

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony osobistej

Środki ochrony osobistej PROFESSIONAL * Środki ochrony osobistej Okulary ochronne, półmaski filtrujące, środki ochrony słuchu, rękawice i odzież ochronna KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* to więcej niż producent wysokiej jakości produktów.

Bardziej szczegółowo

Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE

Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE potrzeby twoich klientow DuPont TM TYVEK - nasze przeciwchemiczne kombinezony Dlaczego warto wybrać PROSHIELD, TYVEK, TYCHEM? Doskonałe

Bardziej szczegółowo

MSA The Safety Company (Światowy partner, na którym można polegać)

MSA The Safety Company (Światowy partner, na którym można polegać) MSA The Safety Company (Światowy partner, na którym można polegać) Firma MSA jest wiodącym producentem Sprzętu Ochrony Osobistej i systemów detekcji gazu, który od ponad wieku chroni ludzi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE BMW SPORT 14/15

KOLEKCJE BMW SPORT 14/15 BMW Lifestyle 2014/2015 Radość z jazdy KOLEKCJE BMW SPORT 14/15 KOLEKCJA BMW ATHLETICS: NADZWYCZAJNA FUNKCJONALNOŚĆ. KOLEKCJA BMW MOTORSPORT: WYJĄTKOWA WSZECHSTRONNOŚĆ. KOLEKCJA BMW YACHTSPORT: MAKSYMALNA

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna uvex silver system kombinezony ochronne

Odzież ochronna uvex silver system kombinezony ochronne uvex silver system kombinezony ochronne Kombinezony ochronne uvex Typ ochrony TYP 5/6 TYP 4 TYP 3 Art. nr 98741 Art. nr 98748 Art. nr 98751 uvex 5/6 Art. nr 98739 uvex 4B Art. nr 98747 uvex 3B plus uvex

Bardziej szczegółowo

Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE

Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE POTRZEBY TWOICH KLIENTOW Kombinezony TYCHEM - NASZE PRZECIWCHEMICZNE KOMBINEZONY Lekka Dlaczego odzież warto przeciwchemiczna wybrać PROSHIELD

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracy 10 / 40. Rękawica ze sztucznej skóry. z podszewką hydrofobiczny materiał PCW grzbiet dłoni i mankiet z białego płótna.

Ochrona pracy 10 / 40. Rękawica ze sztucznej skóry. z podszewką hydrofobiczny materiał PCW grzbiet dłoni i mankiet z białego płótna. Rękawica ze sztucznej skóry z podszewką hydrofobiczny materiał PCW grzbiet dłoni i mankiet z białego płótna 40 00 371 000 10 1/2 120 1,15 F610 Top materiał: niedwojona skóra świńska żółta duży mankiet

Bardziej szczegółowo

dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room

dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room Wymogi higieny dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room Materiały szkoleniowe dla personelu pracującego w pomieszczeniach czystych apteki szpitalnej opracowane na podstawie wytycznych GMP

Bardziej szczegółowo

PAKOM Sp. z o.o. ul. Oliwska 108, 80-209 Chwaszczyno tel. +48 58 661 73 58, fax. +48 58 552 00 22 e-mail: pakom@pakom.com.pl www.pakom.com.

PAKOM Sp. z o.o. ul. Oliwska 108, 80-209 Chwaszczyno tel. +48 58 661 73 58, fax. +48 58 552 00 22 e-mail: pakom@pakom.com.pl www.pakom.com. PAKOM Sp. z o.o. ul. Oliwska 108, 80-209 Chwaszczyno tel. +48 58 661 73 58, fax. +48 58 552 00 22 e-mail: pakom@pakom.com.pl www.pakom.com.pl PRZEMYSŁ ŚRODKÓW TRANSPORTU - AUTOMOTIVE Wysoce wytrzymałe

Bardziej szczegółowo

Jednorazowa odzież ochronna

Jednorazowa odzież ochronna Jednorazowa odzież ochronna Jednorazowy kombinezon uvex Kategoria III środków ochrony osobistej Typ ochrony TYP 5/6 TYP 4 TYP 3 Art. nr 98748 Art. nr 98710 uvex 5/6 Art. nr 98711 uvex 4B Art. nr 98757

Bardziej szczegółowo

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów Spis treści Rury ciśnieniowe z PE Krah Rury profilowane Krah Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE INSTALACJI I OBIEKTÓW OZNAKOWANIA PODŁOGOWE ZABEZPIECZENIA ANTYPOŚLIZGOWE TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE MATY ERGONOMICZNE LOCKOUT-TAGOUT

ZNAKOWANIE INSTALACJI I OBIEKTÓW OZNAKOWANIA PODŁOGOWE ZABEZPIECZENIA ANTYPOŚLIZGOWE TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE MATY ERGONOMICZNE LOCKOUT-TAGOUT ZNAKOWANIE INSTALACJI I OBIEKTÓW OZNAKOWANIA PODŁOGOWE ZABEZPIECZENIA ANTYPOŚLIZGOWE TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE MATY ERGONOMICZNE LOCKOUT-TAGOUT BARIERKI ODGRODZENIOWE DRUKARKI DO ETYKIET Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Standardy ochrony oczu

Standardy ochrony oczu Ochrona oczu Oko ma własne mechanizmy ochronne brwi, powieki i rzęsy. W życiu codziennym jest to dla większości z nas wystarczająca ochrona. W wielu sytuacjach w miejscu pracy należy jednak zapewnić dodatkową

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM SPIS TREŚCI POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. 3 1. System organizacyjny ochrony przeciwpożarowej. 3 2.

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY. Budownictwo Motoryzacja Przemysł Budownictwo Motoryzacja Przemysł TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. relazzo SYSTEM TARASOWY INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY Obowiązuje od 01.01.2014 Zmiany techniczne zastrzeżone. www.relazzo.pl Zeskanuj kod

Bardziej szczegółowo

TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY. Budownictwo Motoryzacja Przemysł Budownictwo Motoryzacja Przemysł TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. relazzo SYSTEM TARASOWY INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY Obowiązuje od 01.01.2014 Zmiany techniczne zastrzeżone. www.relazzo.pl Zeskanuj kod

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Zasady kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG MEBLI LABORATORYJNYCH

KATALOG MEBLI LABORATORYJNYCH KATALOG MEBLI LABORATORYJNYCH Certyfikaty Meble laboratoryjne MERCI 1-002 t e l. f a x : + 4 8 3 2 2 3 2-6 8-7 3 ; w w w. m e t a l - c h e m. c o m. p l Certyfikaty t e l. f a x : + 4 8 3 2 2 3 2-6 8-7

Bardziej szczegółowo

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light 1 2 SPIS TREŚCI...Strona Ważne...7 Certyfikaty i zezwolenia...8 Opis kombinezonów...8 Zezwolenie typu EC...8 Zezwolenie NFPA...9

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NAMIOTY NAMIOTY RATOWNICZE NAMIOTY SZTYWNE NAMIOTY PNEUMATYCZNE NAMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

SPIS TREŚCI NAMIOTY NAMIOTY RATOWNICZE NAMIOTY SZTYWNE NAMIOTY PNEUMATYCZNE NAMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA SPIS TREŚCI NAMIOTY NAMIOTY RATOWNICZE NAMIOTY SZTYWNE NAMIOT TM 18 1 NAMIOT TM 36 2 NAMIOT TM 54 8 NAMIOTY PNEUMATYCZNE NAMIOT NPA 18 11 NAMIOT NPA 26 12 NAMIOT NPA 38 13 NAMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE. 25,-/szt. W SKLEPACH Oferta ważna listopad - grudzień 2013 lub do wyczerpania stanów magazynowych WYPRÓBUJ NOWĄ JAKOŚĆ K+D!

PROMOCJE. 25,-/szt. W SKLEPACH Oferta ważna listopad - grudzień 2013 lub do wyczerpania stanów magazynowych WYPRÓBUJ NOWĄ JAKOŚĆ K+D! PROMOCJE W SKLEPACH Oferta ważna listopad - grudzień 2013 lub do wyczerpania stanów magazynowych KLEJ I SZCZELIWO K+D FAST 300 ML Elastyczna, szybkowiążąca, masa uszczelniającoklejąca na bazie poliuretanu.

Bardziej szczegółowo

Whoever you are KATALOG 2015 CORPORATE FASHION SINCE 1989

Whoever you are KATALOG 2015 CORPORATE FASHION SINCE 1989 Whoever you are KATALOG 2015 CORPORATE FASHION SINCE 1989 IKONY INFORMACJI Artykuł do rozm. 5XL Artykuł do rozm. 5XL Artykuł do rozm. 3XL Nadaje się do prania w wysokiej temperaturze Do Your Own Colour

Bardziej szczegółowo

Izolacje urządzeń i instalacji

Izolacje urządzeń i instalacji PRZEMYSŁ I ENERGETYKA Izolacje urządzeń i instalacji Zeszyt.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Warunki techniczno-użytkowe ROZMIARY OBIEKTU Uwzględnienie wymaganej ilości miejsca na izolację musi mieć

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i zastosowanie

Projektowanie i zastosowanie Projektowanie i zastosowanie Fasada wentylowana Płyty elewacyjne EQUITONE oferują niepowtarzalne możliwości projektowania dzięki połoączeniu doskonałych właściwości włóknocementu z bogactwem różnych powierzchni

Bardziej szczegółowo

Czym jest podróż? I każda, nawet najdłuższa, zaczyna się od pierwszego kroku, wystarczy się odważyć. Egzotyka jest tuż za rogiem.

Czym jest podróż? I każda, nawet najdłuższa, zaczyna się od pierwszego kroku, wystarczy się odważyć. Egzotyka jest tuż za rogiem. Czym jest podróż?... Arabowie mówią, że poznawaniem wartości człowieka. I mają rację! Bo gdzie, jak nie w nowym środowisku i trudnych warunkach poznajemy ile inni i my sami jesteśmy naprawdę warci. Jest

Bardziej szczegółowo