Dla wygody i swobody swobody ruchu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla wygody i swobody swobody ruchu"

Transkrypt

1

2 Dla wygody i swobody swobody ruchu Nasza odzież robocza jest zaawansowana technologicznie. Nowe materiały i nowe właściwości przesuwają granice. Praca ma często coś wspólnego ze sportem. Poruszamy się i potrzebujemy odpowiednich do tego ubrań. To wydaje się oczywiste i teraz naprawdę jest. Jesteśmy najbardziej dumni z naszego asortymentu Worksafe, ubrań, które wyznaczają nowy standard swobody ruchu w pracy. ODZIEŻ OCHRONNA Kurtki zimowe Odzież przeciwdeszczowa Ubrania robocze Bezrękawniki Koszule T-shirty, koszulki polo, bluzy Czapki Odzież specjalistyczna Odzież jednorazowa Odzież WORKSAFE Odzież ostrzegawcza Odzież Procurator BHP

3 Odzież robocza i ochronna stanowią podstawowy środek ochrony pracy we wszelkich branżach i gałęziach przemysłu. Odzież ochronna jest to odzież okrywająca lub zastępująca odzież osobistą, chroniąca przed określonymi zagrożeniami. Należy ją stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne niebezpieczeństwo stanowią: wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp. Poszczególne rodzaje odzieży są zaprojektowane jako ochrona przed zagrożeniami występującymi w określonych warunkach pracy. Należy zwrócić uwagę, że do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, większość ubrań zawodowych i pracowniczych była traktowana jako odzież robocza. Typowymi przykładami są niektóre rodzaje ubrań, przeznaczone dla pracowników wykonujących prace, podczas których grozi mocne zabrudzenie nieszkodliwymi dla życia i zdrowia substancjami, przyspieszone niszczenie odzieży, jak również wówczas, gdy wymaga się specjalnej czystości wytwarzanego wyrobu. Taka odzież zaliczana była do odzieży roboczej, nie podlegającej obowiązkowej certyfikacji. Po 1 maja 2004 r. odzież ta podlega Dyrektywie 89/686/EWG i musi spełniać jej wymagania, jednocześnie stając się odzieżą ochronną, najczęściej przyporządkowaną do kategorii I ochrony, a spełnianie wymogów Dyrektywy potwierdza sam producent czy importer danej odzieży. Kategoria II Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III) Do tej kategorii ochrony zalicza się najczęściej odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, nie zagrażającym życiu i nie powodującym poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Do tej grupy zalicza się np.: odzież chroniącą przed przecięciem (fartuchy antyprzecięciowe, odzież dla pracowników leśnych), odzież dla spawaczy, odzież dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi (np. w galwanizerniach), odzież ostrzegawcza (np. dla drogowców) Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG podobnie jak inne środki ochrony indywidualnej odzież ochronną podzielono na trzy kategorie ochrony, w zależności od stopnia zagrożenia, przed którymi odzież ma chronić pracownika. Należy jednak pamiętać, że kategoria, do jakiej należy dany wyrób, nie może mieć wpływu na stopień ochrony, lecz jedynie na procedury oceny zgodności z ww. Dyrektywą. Kategoria I Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami Ubrania należące do tej kategorii są odzieżą o prostej konstrukcji, a ich poziom skuteczności może ocenić sam użytkownik. Jeśli określone zagrożenie narasta, skutki tego mogą być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym czasie. Do tej grupy zalicza się odzież wcześniej zwaną roboczą oraz ubrania z tkanin ochronnych (np. trudnopalnych, kwasoochronnych, pyłochłonnych), nie podlegające procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane. Kategoria I obejmuje najczęściej odzież chroniącą przed: zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia, np. środkami czystości o słabym działaniu, którego skutki są łatwo odwracalne (np. fartuchy, kombinezony, ubrania z drelichów, elanobawełny itp.), uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchownych skutkach (przykłady j.w.), zagrożeniami związanymi z gorącym czynnikiem o niewielkim stopniu zagrożenia (np. ubrania i fartuchy z tkanin niepalnych lub trudnopalnych), czynnikami atmosferycznymi (np. odzież ocieplana, odzież przeciwdeszczowa). Kategoria III Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika Kategoria III odzieży ochronnej obejmuje odzież wysoce specjalistyczną, chroniącą przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla użytkownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Do tej grupy należą m.in.: specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą pow. 100 O C lub dużymi rozpryskami gorących substancji, odzież chroniąca przed niskimi temperaturami poniżej 50 O C, 42

4 odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego. Ze względu na to, jakie części ciała chroni dany element, odzież ochronną dzieli się na: odzież ochraniającą tułów (komplety ubrań bluza i spodnie, kombinezony, fartuchy, kurtki, płaszcze, bezrękawniki i in.), odzież chroniącą części tułowia (np. ochraniacze klatki piersiowej, barku, przedramienia itd.), nakrycia głowy (np. kaptury, berety, czapki i in.). O właściwościach ochronnych odzieży decydują przede wszystkim cechy materiałów, z których odzież jest wykonana: odpowiednie wykończenie lub impregnowanie, grubość materiału, splot włókien, domieszka włókien specjalistycznych i in. ODZIEŻ OCHRONNA DLA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW GORĄCYCH A B C D E PN-EN 531 Poziomy skuteczności zostały określone w tabeli poniżej. A - niepalność B - odporność na ciepło konwekcyjne C - odporność na promieniowanie cieplne D - odporność na rozpryski płynnego aluminium E - odporność na rozpryski stopionego żelaza Odzież ochronna niepalna/trudnopalna wg PNEN 531 przeznaczona jest dla pracowników narażonych na działanie wysokiej temperatury (z wyłączeniem strażaków i spawaczy) w krótkim czasie. Czynnikami gorącymi mogą być: płomień, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, rozpryski stopionego metalu, gorące przedmioty, iskry itp. Czas palenia odzieży niepalnej powinien być mniejszy niż 2 sekundy. Ubranie takie musi być odpowiednio oznakowane i posiadać klasę ochrony oraz instrukcję użytkowania. ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY POKREWNE PN-EN Odzież stosowana podczas prac spawalniczych oraz w warunkach, gdzie nie można uniknąć odprysków, ma chronić przed kroplami stopionego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia oraz promieniowaniem ultrafioletowym. Można ją użytkować w sposób ciągły przez 8 godzin. Ubrania wykonane są zwykle z tkanin impregnowanych przeciwpalnie, o odpowiednich właściwościach dielektrycznych oraz odporności na działanie drobnych rozprysków płynnego metalu. Często stosowane przez spawaczy są również specjalne skórzane fartuchy i ochrony poszczególnych części ciała, tułowia, szyi, nóg i ramion. Ubrania dla spawaczy nie powinny mieć kieszeni, a jeśli już je mają, muszą to być kieszenie wewnętrzne lub kryte klapką, całkowicie zakrywającą wlot kieszeni. Konieczne jest odpowiednie oznakowanie oraz instrukcja użytkowania odzieży ochronnej dla spawaczy. Użytkowanie odzieży ochronnej dla spawaczy wymaga szczególnej dbałości o właściwe jej stosowanie. Odzież może wykazywać mniejsze właściwości ochronne, gdy jest zanieczyszczona substancjami palnymi, zmoczona lub zawilgocona. ODZIEŻ CHEMOOCHRONNA PN-EN 463, PN-EN 468, PN-EN & 2 PN-90/P Odzież chemoochronna ma za zadanie zapewnić ochronę skóry pracownika przed kontaktem ze szkodliwymi substancjami chemicznymi: kwasami, zasadami, ługami, olejami, lakierami itp. Są to często zagrożenia bardzo poważne, mogące spowodować trwałe uszkodzenie ciała lub nawet śmierć. Zapewnia ona ochronę przed chemikaliami w różnych formach: gazów, cieczy, oparów i pyłów. Przy doborze odzieży chemoochronnej należy wziąć pod uwagę rodzaj szkodliwego czynnika chemicznego, jego stężenie oraz intensywność działania. Do dyspozycji mamy odzież ochronną długotrwałego użytku oraz odzież jednorazową. Odzież do użytku krótkotrwałego (jednorazowego) produkowana jest z włóknin i folii, natomiast ubrania do użytku długotrwałego z tkanin powlekanych i impregnowanych. Należy jednak pamiętać, że ubrania te tracą swoje właściwości ochronne po określonej liczbie prań. Przy podziale odzieży ochronnej bierze się pod uwagę stan skupienia szkodliwego czynnika oraz intensywność jego działania na odzież. Normy europejskie przyjęły następujący podział: typ 1 i 2 Odzież gazoszczelna chroniąca przed działaniem substancji chemicznych w postaci gazów, par, cieczy i drobnych cząstek stałych (PN-EN i PN-EN 943-2), typ 3 Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy (PN-EN 463), typ 4 Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy (PN-EN 468), typ 5 Odzież chroniąca przed pyłami, w tym także dla piaskarzy (PN-EN , PN-90/P-04996), typ 6 Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą (pren 13034). Odzież chemoochronną zwyczajowo dzieli się również ze względu na rodzaj substancji chemicznej, przed którą ma chronić. Wyróżnia się więc odzież chroniącą przed: kwasami i zasadami nieorganicznymi (kwasem solnym, siarkowym i azotowym, zasadą sodową i potasową), kwasami organicznymi (octowym, mlekowym, mrówkowym), olejami (zwierzęcymi i roślinnymi, mineralnymi), środkami ochrony roślin, farbami i lakierami, rozpuszczalnikami organicznymi (benzen, aceton, toluen). ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI I WODĄ PN-EN 343 Odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi jest najczęściej odzieżą przeciwdeszczową, przeznaczoną dla pracowników pracujących 43

5 w przestrzeni otwartej (pracownicy budownictwa, służby porządkowe i komunalne, pracujący przy naprawach dróg i torowisk, rolnicy, rybacy itd.). Ubrania te podzielono na kilka klas, w zależności od ich n i e p r z e m a k a l n o ś c i i stopnia wentylacji. Klasa I najniższa przeznaczona jest dla pracowników nie narażonych na intensywne opady i przebywających niedługo na otwartej przestrzeni. Do prac, podczas których pracownik narażony jest na przemoknięcie, przeznaczona jest odzież klasy II, chroniąca przed wodą, jak również przed parą wodną, uniemożliwiającą skórze oddychanie, a tym samym znacznie zmniejszającą komfort użytkowania odzieży. Ostatnio pojawiły się wodoszczelne tkaniny paroprzepuszczalne, dzięki którym ubrania uzyskały lepszą wentylację. Odzież wodoochronna klasy III charakteryzuje się najlepszą nieprzemakalnością i wentylacją, a co za tym idzie posiada wyższe walory użytkowe. Materiały stosowane do produkcji odzieży wodoochronnej są specjalnie impregnowane, powlekane PCW, kauczukiem bądź poliuretanem. Stosuje się też specjalne paroprzepuszczalne laminaty i mikrowłókna, umożliwiające oddychanie ubrania. PN-EN 471 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA Odzież ostrzegawcza jest przeznaczona do stosowania w warunkach, w których konieczne jest wizualne sygnalizowanie obecności osoby (zagrożenie związane z potrąceniem, zgnieceniem bądź uderzeniem przez poruszające się maszyny, kierowane przez człowieka samochody, wózki widłowe, dźwigi, suwnice i in.). Z uwagi na fakt, że maszyny charakteryzują się dużą masą i energią, nie jest możliwe stosowanie skutecznych sposobów, chroniących bezpośrednio przed urazem. Odzież ostrzegawcza ma za zadanie zapobiegać wypadkom poprzez swoją widoczność. Służą do tego przede wszystkim odpowiednie materiały odblaskowe, opasujące poziomo tors, rękawy i nogawki pracownika. Pasy odblaskowe naszywane są na tło o barwie fluorescencyjnej: żółtej, pomarańczowej lub czerwonej. Odzież ostrzegawcza dzieli się na 3 klasy ze względu na minimalną powierzchnię materiałów odblaskowych umieszczonych na odzieży. Należy jednak mieć na uwadze, że ubrania te, pod wpływem prania i światła, tracą po pewnym czasie swoje właściwości ochronne. Zabrudzone nie zapewniają odpowiedniej widoczności. Dlatego użytkownicy muszą przestrzegać instrukcji użytkowania i warunków konserwacji dołączonych do odzieży. PN-EN ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA Odzież ochronna chroniąca przed wyładowaniami elektrostatycznymi różni się w zależności od materiału, z którego jest wykonana oraz powiązanej z tym rezystywności powierzchniowej. Odzież może być wykonana z materiałów jednorodnych lub niejednorodnych. Materiały te charakteryzują się tym, że właściwości elektryczne ich składników (nitek, warstw) nie różnią się od siebie w sposób zasadniczy lub zawierają mieszaninę przewodzących włókien. Tkaniny niejednorodne charakteryzują już inne właściwości. Zawierają one niewielkie ilości włókien przewodzących, które są rozmieszczone równomiernie lub są powleczone lub laminowane. Właściwości obu składników różnią się od siebie. Materiały niejednorodne ze specjalnymi włóknami przewodzącymi ładunki elektryczne muszą charakteryzować się taką samą rezystywnością powierzchniową jak materiały jednorodne. Nitki przewodzące tworzą na tkaninie siatkę, a odstępy między włóknami nie powinny być większe niż 1 cm. Odzież ochronna antyelektrostatyczna może występować w wersji jedno- lub dwuczęściowej. Powinna ona jednak zawsze okrywać tułów, ramiona i nogi. Ważne jest, aby była tak zaprojektowana, żeby umożliwiała odprowadzanie ładunku poprzez część ubrania oraz zapewniała bezpośredni kontakt ze skórą przewodzącego komponentu w materiale odzieży, np. na szyi i nadgarstkach. Mogą to być również zakończenia ubrania, np. na rękawach, nogawkach spodni czy kołnierzu. Warto pamiętać, że szerokość odsłoniętych powierzchni elementów wykończeniowych (np. zamków) powinna być mniejsza niż 1 cm. Jeśli przewodzący element ubrania nie może kontaktować się ze skórą, to wówczas powinien zostać bezpośrednio uziemiony. CECHY ODZIEŻY OCHRONNEJ Do odzieży ochronnej zaliczana jest również odzież tzw. zawodowa (branżowa), charakterystyczna dla konkretnych branż, np. odzież dla gastronomii, służby zdrowia, hotelarstwa itp. Odzież ochronna występuje w wersji nieocieplanej oraz ocieplanej, ze wzmocnieniami miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne (kolana, łokcie, siedzenie itp.). Materiały Odzież ochronna wykonywana jest z różnych materiałów, najczęściej bawełny lub mieszanek tworzyw sztucznych z bawełną. Bawełna (drelichy) Tkanina naturalna o różnych gramaturach i bardzo dobrych właściwościach użytkowania. Drelichy stosowane są w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Doskonale przepuszczają powietrze. Bawełna stanowi składnik wielu mieszanek, stosowanych w produkcji odzieży roboczej i ochronnej. Mieszanki bawełniano-poliestrowe i bawełniano-poliamidowe Tkaniny tzw. nowej generacji, składające się z bawełny i włókien poliestrowych bądź poliamidowych, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, stanowią świetny materiał na uniwersalną odzież ochronną. Struktura tkaniny, uzyskana dzięki zastosowaniu gęstego splotu, umożliwia zachowanie bardzo dobrej 44

6 ochrony przed drobnymi zanieczyszczeniami i brudami, a tym samym ułatwia pranie. Odzież ta odznacza się ponadto zwiększoną wytrzymałością i trwałością, co też pozwala na używanie jej w trudnych warunkach pracy. Do tkanin bawełniano-poliestrowych należą różnego rodzaju elanobawełny różnych marek i producentów, np. KG 308, Everest, Klopman Indestructible i inne. Specjalnym rodzajem tkanin jest materiał z wykończeniem oleofobowym (tzw. beaver-nylon, którego nazwa pochodzi od pierwszej na polskim rynku tego rodzaju tkaniny). Dzięki specjalnej apreturze odznacza się właściwościami wodo- i olejoodpornymi. Warstwa zewnętrzna materiału składa się głównie z poliamidu, natomiast warstwa wewnętrzna z bawełny. Taka struktura materiału dodatkowo zwiększa odporność na zabrudzenia, jednocześnie zapewnia użytkownikowi komfort noszenia odzieży. Specjalne właściwości i struktura takich mieszanek sprawiają, że nadają się one do użytkowania w środowisku wilgotnym. Płótna Popularne płótno stosowane jest do produkcji lekkiej i przewiewnej odzieży ochronnej, głównie dla przemysłu spożywczego, lekkiego i służby zdrowia. Najczęściej z płótna szyje się różnego rodzaju fartuchy, garsonki i dwuczęściowe ubrania np. dla piekarzy, masarzy itp. Ortaliony Ortaliony to tkaniny poliestrowe impregnowane wodoodpornie, przeznaczone do produkcji odzieży przeciwdeszczowej i wodoochronnej. Występują w różnych gramaturach i bogatej kolorystyce. Z ortalionów szyje się wierzchnią odzież ochronną, mającą chronić przed wiatrem i deszczem. stosować nieprzepuszczający maleńkich cząstek stałych bawełniany materiał o nazwie Pyton. Swoje właściwości zawdzięcza specjalnemu gęstemu splotowi włókien, zachowując jednak w dużym stopniu zdolność do przepuszczania powietrza. Tkaniny antyelektrostatyczne Materiały antyelektrostatyczne posiadają najczęściej wplecione specjalne włókna elektroprzewodzące (np. węglowe). Z polskich tkanin należy tu wymienić Kastik. Jest to tkanina bawełniana z domieszką włókien Nitril- Static. Dodatkowo posiada właściwości oleofobowe. Inne tkaniny, stosowane do wyrobu odzieży roboczej: stylony, flanele, polary i in. NADRUKI Coraz więcej firm wyróżnia ubrania robocze swoimi własnymi oznaczeniami (logo, nazwa firmy, nazwisko użytkownika, kody). Istnieje wiele możliwości wyboru kolorów i technik nadruku. Dobór odpowiedniej techniki zależy od wielkości, kolorystyki, wzoru nadruku, jak również miejsca, gdzie ma być umieszczony. Sitodruk i termotransfer należą do najbardziej popularnych technik. Pozwalają na zadrukowanie dużych powierzchni. Termotransfer pozwala ponadto na wykorzystanie większej liczby kolorów oraz na idealne odwzorowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Metodę flockowania stosuje się przeważnie do wykonywania nadruków w jednym kolorze. Haft komputerowy jest techniką przy użyciu komputerowych maszyn hafciarskich. Wszystkie metody wykonania nadruków zapewniają trwałe oznakowania, odporne na wielokrotne pranie i prasowanie odzieży. Proban Tkanina bawełniana wykończona trudnopalnie, przeznaczona na odzież dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących oraz spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Poza właściwościami ochronnymi charakteryzuje się wysokim komfortem użytkowania ze względu na brak domieszek włókien sztucznych (wymiana powietrza, wchłanianie wilgoci). Tkaniny chemoodporne Materiały odporne na działanie substancji chemicznych muszą odpowiadać ściśle określonym parametrom związanym z przesiąkliwością i niezwilżalnością. Właściwości te uzyskuje się dzięki odpowiedniemu wykończeniu (impregnowaniu). Jedną z najbardziej popularnych tkanin kwasoochronnych jest Tytan, będący mieszanką poliestru z bawełną. Przeznaczony jest do produkcji odzieży chroniącej przed rozcieńczonymi kwasami i zasadami. Do ochrony przed pyłami oraz piaskowania można WYMIARY ODZIEŻY Lp. Odzież Podstawowe wymiary 1. bluza, kurtka, bezrękawnik itp. 2. spodnie wzrost, pas wzrost, klatka piersiowa 3. kombinezon wzrost, klatka piersiowa 4. fartuch wzrost, pas lub klatka piersiowa 5. ochraniacze części ciała wzrost lub pas lub klatka piersiowa lub waga ciała i in. ROZMIARY ODZIEŻY OCHRONNEJ Odzież robocza i ochronna powinna być odpowiednio oznakowana pod względem rozmiarów. Wymiary użytkownika podaje się w centymetrach. Poszczególny rodzaj odzieży wymaga odpowiednich wymiarów (wzrost, obwód klatki piersiowej, talii itd.). Podstawowe (minimalne) wymagania przedstawia Tabela Wymiary odzieży. Szczegółowych informacji nt. rozmiarów odzieży udzielą handlowcy. Przedziały wymiarów wzrostu oraz obwodów klatki piersiowej i talii określają odpowiednie normy. Przedziały te można stosować w przeróżnych kombinacjach. W powszechnym użytku stosowane są standardowe wymiary, przedstawione w poniższej tabeli. Dotyczy to odzieży produkowanej seryjnie. Odzież dla pracowników o wymiarach nietypowych szyta jest z reguły na specjalne zamówienie. 45

7 KURTKI ZIMOWE LIBRA Kurtka zimowa przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z PCW i poliestru posiada polarową podpinkę, odpinane rękawy, odblaskowy pasek na wysokości piersi oraz 9 kieszeni zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na rzepy, rękawy zapinane na rzepy w nadgarstkach w kolorze szarym rozmiary: M-XXXL URBAN Kurtka zimowa przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z poliestru i PCW zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą na rzep posiada odblaskowe lamówki, cztery obszerne kieszenie, rękawy zakończone ściągaczem, regulowane taśmą na rzep kaptur chowany w kołnierzy zapinanym na rzep posiada odpinany na zamek i zatrzaski dwukolorowy polar, który może być noszony oddzielnie bardzo elegancka w kolorze szarym z czarnymi i żółtymi dodatkami rozmiary: M-XXXL GUARDIAN JACKET Kurtka zimowa przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z poliestru posiada pikowaną podszewkę zapinana na zamek kryty listwą zapinaną na napy kaptur chowany w kołnierzu wykończony polarem otwory wentylacyjne zapinane na zamek pod rękawami regulowana w pasie i u dołu elastycznym sznurkiem rękawy zakończone ściągaczem, regulowane taśmą na rzep dostępne kolory: granatowo czarny i zielono czarny MERCURY JACKET Kurtka zimowa przeznaczenie: stosowana jako elegancka odzież w okresie zimowym wykonana z poliestru górna część podszewki polarowa, dolna poliestrowa, pikowana kaptur chowany w kołnierzu wewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny, oprócz tego kieszonka na telefon komórkowy przy kieszeniach stebnowanie taśmą odblaskową kołnierz i rękawy z regulowaną taśmą na rzep elegancka i wodoodporna kolory: czarny i granatowy

8 ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA KURTKI I KOMPLETY PRZECIWDESZCZOWE przeznaczenie: ochrona przed deszczem i wiatrem wykonane z nylonu i PCW posiadają kaptur zapinane na zamek ściągane u dołu sznurkiem pakowane są w praktyczne woreczki dostępne kolory: zielony, niebieski, żółty, granatowy, moro rozmiary: M-XXXL (kurtki) (komplety: kurtka + spodnie) PN-EN 343 MODEL 101/001 Ubranie wodoochronne przeznaczenie: stosowane wszędzie tam, gdzie praca wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych wykonane z dzianiny poliestrowej o gramaturze 320 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu składa się z kurtki ¾ z kapturem, ściągającym się w części twarzowej oraz spodni ogrodniczek szwy zgrzewane obustronnie prądem o wysokiej częstotliwości chroni przed silnym wiatrem oraz deszczem kolory: zielony, niebieski, żółty, czarny, pomarańczowy, biały, czerwony, pomarańczowy Hi-Vis, żółty Hi-Vis PN-EN 343 BIELEFELD 4265 Kurtka przeciwdeszczowa przeznaczenie: ochrona przed deszczem i wiatrem zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy wykonana z opatentowanego materiału Flexothane Essential - dzianiny poliestrowej powlekanej jednostronnie poliuretanem kaptur chowany w kołnierzu posiada dwie wewnętrzne kieszenie szczelne, zgrzewane szwy nieprzemakalna kolory: zielony, granatowy i żółty występuje również w wersji zimowej rozmiary: XS-XXL (zielone) (granatowe (żółte) PN-EN 343 MODEL 106 Płaszcz wodoochronny przeznaczenie: stosowany wszędzie tam, gdzie praca wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych wykonany z dzianiny poliestrowej o gramaturze 320 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu posiada kaptur ściągany w części twarzowej oraz wpuszczane do środka kieszenie szwy zgrzewane obustronnie prądem o wysokiej częstotliwości chroni przed silnym wiatrem oraz deszczem kolory: zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, czerwony, czarny, pomarańczowy Hi-Vis, żółty Hi-Vis PN-EN 343 BANDUNG 6620 Spodnie przeciwdeszczowe przeznaczenie: ochrona przed deszczem i wiatrem wykonane z opatentowanego materiału Flexothane Essential - dzianiny poliestrowej powlekanej jednostronnie poliuretanem elastyczne szelki z zapięciem wykonanym z PCW szczelne, zgrzewane szwy nieprzemakalne kolory: zielony, granatowy i żółty rozmiary: XS-XXL (zielone) (granatowe) (żółte) PN-EN 343 Flexothane tkanina techniczna zapewniająca doskonałą ochronę. Poliuretanowa powłoka na elastycznym, tkanym podkładzie sprawia, że Flexothane nie przepuszcza wody ani wiatru, jest wygodna, nie szeleści, jest w 150% rozciągliwa, miękka, niezwykle odporna na rozdarcia i może być prana mechanicznie. Flexothane to najlepszy produkt na rynku. 47

9 UBRANIA ROBOCZE WORKMAN Ubranie robocze przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z bawełny o gramaturze g/m2 składa się z bluzy angielki i spodni ogrodniczek modne wykończenie oraz detale charakterystyczne dla najnowocześniejszego wzornictwa posiada podwójne kontrastowe stebnówki zapinana na napy bluza posiada 6 kieszeni, w tym również na telefon komórkowy rozmiary zgodne z PN OLD MASTER Ubranie robocze przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny o gramaturze 260 g/m2, zawierającej wzmacniający dodatek włókien nylonowych składa się z bluzy zapinanej na guziki i spodni ogrodniczek posiada 8 praktycznych kieszeni nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony i szary rozmiary zgodne z PN (niebieskie) (zielone) (czerwone) (szare) OLD MASTER Spodnie robocze przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny o gramaturze 260 g/m2, zawierającej wzmacniający dodatek włókien nylonowych ogrodniczki nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania dostępne kolory: niebieski i zielony rozmiary zgodne z PN (niebieskie) (zielone) OLD MASTER IGLOO Ubranie ocieplane przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny o gramaturze 260 g/m2, zawierającej wzmacniający dodatek włókien nylonowych składa się z bluzy zapinanej na guziki i spodni ogrodniczek posiada 8 praktycznych kieszeni nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony i szary rozmiary zgodne z PN (niebieskie) (zielone) (czerwone) (szare) 48

10 UBRANIA ROBOCZE / BEZRĘKAWNIKI OLD MASTER Bezrękawnik roboczy przeznaczenie: stosowany przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonany z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny o gramaturze 250 g/m2, zawierającej wzmacniający dodatek włókien nylonowych posiada poliestrową podszewkę ocieplana poliestrem nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania dostępne kolory: niebieski i zielony rozmiary: M-XXL (niebieski) (zielony) SIERRA Bezrękawnik roboczy przeznaczenie: stosowany na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonany z mieszanki 65% poliestru i 35% bawełny ocieplenie 100 % poliestru praktyczne kieszenie zapinany na zamek kryty plisa zapinaną na zatrzaski dostępne kolory: granatowo-czerwony, granatowy i zielony FARTUCH MASTER Fartuch ochronny przeznaczenie: stosowany przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. do prac montażowych, konserwacyjnych i in. wykonany z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania dostępne kolory: niebieski i zielony rozmiary zgodne z PN (niebieski) (zielony) (zielony) (granatowy) (granatowo-czerwony) 49

11 KOSZULE KOSZULA TYPU ARNOLD Koszula ocieplana przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z flaneli 100% bawełny ocieplana zapinana na guziki mankiety zapinane na guziki dwie kieszenie na klatce piersiowej z patkami zapinanymi na guziki kolor: granatowa krata rozmiary: L-XXL KOSZULE FLANELOWE przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z bardzo dobrej jakości flaneli polskiej produkcji występują w różnorodnej gamie kolorystycznej, najczęściej w klasyczną kratę na specjalne życzenie Klienta mogą być szyte również z flaneli jednobarwnej mogą posiadać usztywniony kołnierzyk, a także mankiety rozmiary zgodne z PN, na specjalne zamówienie rozmiary niestandardowe Również według indywidualnego zamówienia. RIVER Koszula reprezentacyjna przeznaczenie: stosowana jako odzież reprezentacyjna wykonana z mieszanki 70% bawełny, 30% poliestru kolor niebieski rozmiary: S-XXL

12 T-SHIRTY, KOSZULKI POLO, BLUZY KOSZULKI T-SHIRT przeznaczenie: stosowana jako odzież zawodowa dla pracowników, a także jako odzież reklamowa wykonane z bawełny o gramaturze 150, 170 i 190 g/m2 niezwykle bogata kolorystyka istnieje możliwość wykonania nadruków różnymi technikami rozmiary: XS-XXL KOSZULKA POLO przeznaczenie: stosowana jako odzież zawodowa dla pracowników, a także jako odzież reklamowa wykonane z bawełny o gramaturze 175, 200, 210, 230 g/m2 niezwykle bogata kolorystyka istnieje możliwość wykonania nadruków różnymi technikami rozmiary: XS-XXL WYKONUJEMY NADRUKI! WYKONUJEMY NADRUKI! WEEKEND Bluza dresowa przeznaczenie: jako odzież zawodowa dla pracowników, a także jako odzież reklamowa wykonane z bawełny o gramaturze 300 g/m2 dostępne w kolorach: białym, granatowym, żółtym, czarnym, zielonym, czerwonym, niebieskim, szary melanż, bordo istnieje możliwość wykonania nadruków różnymi technikami rozmiary: XS-XXL (biała) (granatowa) (żółta) (czarna) (zielona) (czerwona) (niebieska) (szary melanż) (bordo) WYKONUJEMY NADRUKI! DOUBLE Bluza polarowa przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z poliestru o gramaturze 280 g/m2 / 420 g/m2 zapinana na zamek błyskawiczny dostępna w kolorach: granatowym, czarnym i zielonym rozmiary: S-XXL (granatowa) (czarna) (zielona) MEN S SWING Bluza polarowa przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z poliestru o gramaturze 280 g/m2 / 420 g/m2 zapinana na zamek błyskawiczny dostępna w kolorach: 1. granatowo-czerwonym, 2. granatowo-popielatym, 3. czarno-popielatym, 4. czerwono-granatowym, 5. niebiesko-popielatym, 6. szaro-czarnym, 7. zielono-czarnym 8 czerwono-czarnym rozmiary: S-XXL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 51

13 CZAPKI CZAPKI Z DASZKIEM przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu, jako ochrona przed słońcem i wiatrem, a także jako gadżet reklamowy wykonane z bawełny lub mieszanki poliestrowo-bawełnianej posiadają daszek oraz regulację obwodu głowy kolory: granatowy, czerwony, pomarańczowy, niebieski, biały, czarny, żółty, szary, zielony, moro rozmiar uniwersalny (granatowa) (czerwona) (pomarańczowa) (niebieska) (biała) (czarna) (żółta) (szara) (zielona) (moro) CZAPKI OCIEPLANE Z DASZKIEM przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu w okresie zimowym wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej posiadają daszek pikowana podszewka ocieplająca zapinana pod brodą na zatrzaski ochrona uszu i karku z misiem kolory: granatowy, niebieski, zielony rozmiary: (granatowa) (niebieska) (zielona) KOMINIARKI przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu w okresie zimowym wykonane z akrylu podwójna warstwa dzianiny posiadają ściągacz wokół twarzy kolor czarny rozmiar uniwersalny Nasze oddziały: Odział Gdynia tel , fax Oddział Wrocław tel , fax Oddział Sosnowiec tel Oddział Żary tel , fax Oddział Łódź tel./fax

14 ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA WELDMAN Ubranie ochronne przeznaczenie: stosowane do prac spawalniczych i pokrewnych wykonane z bawełnianej tkaniny wykończonej przeciwpalnie składa się z bluzy i spodni ogrodniczek doskonale chroni przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego, promieniowaniem cieplnym, rozpryskami stopionych metali oraz poparzeniem drobnymi odpryskami stopionego metalu rozmiary zgodne z PN (Tabela rozmiarów TABELA ROZMIAROWA WELDMAN/WORKMAN obok) wzrost pas klatka wzrost pas klatka KATEGORIA II PN-EN Certyfikat oceny WE WE/S/877/ KOMBINEZON PYŁOCHRONNY Ubranie ochronne przeznaczenie: stosowany przez piaskarzy, druciarzy, pracowników hut, stoczni i budowy, czyli wszędzie tam, gdzie występuje znaczne zapylenie wykonany z tkaniny bawełnianej przeznaczony do ochrony przed działaniem nietoksycznych pyłów mineralnych i roślinnych o średnicy powyżej 60 ηm, przed ścierniwem oraz produktami powstałymi przy obróbce strumieniowo-ściernej posiada wzmocnienia w miejscach narażonych na szybkie przetarcie rozmiary: S-XXL UBRANIE KWASOOCHRONNE Ubranie ochronne przeznaczenie: stosowane w galwanizerniach, przy rozcieńczonych kwasach, przy czyszczeniu agresywnymi środkami chemicznymi itp. składa się z bluzy oraz spodni w pas, posiadającymi dodatkowe wzmocnienia na kolanach chroni przed rozcieńczonymi do 20% kwasami i innymi substancjami chemicznymi rozmiary zgodne z PN-EN DESADO 7796 Bluza polarowa przeznaczenie: stosowana m. in. do pracy w strefach zagrożonych wybuchem wykonana z ognioodpornego polaru antystatyczna posiada bawełnianą podszewkę i dwie kieszenie zapinana na zamek błyskawiczny rękawy ze ściągaczem kolor granatowy rozmiary: XS-XXL pren EN 533 EN 531 NOWOŚĆ! EKOFISK 5806 Spodnie przeznaczenie: stosowane m. in. do pracy w strefach zagrożonych wybuchem wykonane z ogniotrwałej tkaniny SIOPOR FR AST antystatyczne odporne chemicznie posiadają bawełnianą podszewkę pasy odblaskowe firmy 3M ściągane w pasie szczelne szwy nieprzemakalne kolor granatowy rozmiary: XS-XXL NOWOŚĆ! pren EN 533 EN 531 EN PN-EN

15 ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA odzież ochronna MODEL 412 Ubranie kwasoługoochronne wodoochronne przeznaczenie: stosowane jako ochrona przed wieloma chemikaliami wykonane z dzianiny poliestrowej o gramaturze 280 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu składa się z kurtki ¾ z kapturem, ściągającym się w części twarzowej oraz spodni w pas oraz kapuzy chroni przed stężonymi kwasami, zasadami i roztworami soli (H 2 SO 4, HNO 3, HCL, NaOH) szwy zgrzewane obustronnie prądem o wysokiej częstotliwości chroni przed silnym wiatrem oraz deszczem kolor czarny EN 465 PN-EN 343 MODEL 124 Fartuch kwasoługoochronny wodoochronny przeznaczenie: stosowane jako ochrona przed wieloma chemikaliami wykonany z tkaniny stylonowej o gramaturze 280 g/m2 powleczonej obustronnie polichlorkiem winylu wiązany z tyłu chroni przed stężonymi kwasami, zasadami i roztworami soli (H 2 SO 4, HNO 3, HCL, NaOH) wodoochronny kolor czarny rozmiary: / , / , / EN 465 PN-EN 343 MODEL 108 MODEL 101/A Fartuch wodoochronny przeznaczenie: stosowany w przemyśle spożywczym, przetwórstwie rybnym, rzeźnictwie i in. wykonany z dzianiny poliestrowej o gramaturze 320 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu odporny na działanie wody, tłuszczów, soków trawiennych, enzymów oraz środków dezynfekujących kolory: zielony (1), niebieski (2), żółty(3), pomarańczowy (4), biały (5), czerwony (6), czarny (7), pomarańczowy Hi-Vis (8), żółty Hi-Vis (9) rozmiar uniwersalny (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PN-EN 343 Ubranie antyelektrostatyczne wodoochronne przeznaczenie: stosowane podczas prac w rejonie zagrożonym wybuchem wykonane z dzianiny poliestrowej o gramaturze 320 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu składa się z kurtki ¾ zapinanej na metalowe napy przykryte plisą, z kapturem, ściągającym się w części twarzowej oraz spodni ogrodniczek chroni przed ładunkami elektrycznymi, deszczem i wiatrem kolory: zielony i niebieski (zielone) (niebieskie) EN PN-EN 343 HIT! 54

16 ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA THL J Kalesony bielizna termoaktywna przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu w okresie zimowym wykonane z włókna termalnego, lekkiego i zapewniającego doskonałą ochronę przed zimnem kolory: biały i niebieski rozmiary: M-XXL THVLS Koszulka z długim rękawem bielizna termoaktywna przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu w okresie zimowym wykonana z włókna termalnego, lekkiego i zapewniającego doskonałą ochronę przed zimnem kolory: biały i niebieski rozmiary: M-XXL NOWOŚĆ! TYVEK CLASSIC Kombinezon ochronny przeznaczenie: stosowany do prac przy cemencie, substancjach chemicznych, malowaniu natryskowym, utylizacji odpadów, pracy z azbestem itp. wykonany z lekkiego, niepylącego materiału Tyvek 1431N posiada kaptur oraz ściągacze w pasie, przy rękawach i nogawkach zapinany na zamek błyskawiczny antyelektrostatyczny zapewnia ochronę przed cząstkami pyłu i cieczy, trwałość i odporność na rozerwanie i przetarcie, ochronę przed rozbryzgami chemikaliów KATEGORIA III pren pren typ 5 pren EN 468 typ 6 EN EN PROTEC NOWOŚĆ! Kombinezon ochronny przeznaczenie: stosowany do prac z chemikaliami, przy malowaniu natryskowym, w przemyśle farmaceutycznym, podczas utylizacji odpadów itp. wykonany z białego polipropylenu laminowany specjalnie przetworzonym polietylenem wyposażony w kaptur oraz ściągacze w pasie i przy mankietach zapinany na kryty zamek błyskawiczny zapewnia trwałość i odporność na rozerwanie i przetarcie antyelektrostatyczny zapewnia barierę ochronną przed stałymi i płynnymi substancjami, również chemicznymi rozmiary: M-XXL KATEGORIA III pren ISO : typ 5 pren 13034: typ 6 EN :

17 ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA odzież ochronna TYCHEM C i F Kombinezony ochronne przeznaczenie: stosowane do prac z chemikaliami, w przemyśle farmaceutycznym, w czyszczeniu przemysłowym, podczas katastrof chemicznych, przy zagrożeniach biologicznych, utylizacji odpadów, w przemyśle petrochemicznym kombinezon Tychem C wykonany jest z bardzo lekkiego i wytrzymałego materiału Tyvek - typ C, który gwarantuje pełną szczelność przed przenikaniem cząstek pyłu i natryskiem cieczy o ciśnieniu do 3 barów; zapewnia wysoką ochronę przed nieorganicznymi i organicznymi substancjami chemicznymi kombinezon Tychem F (szary i pomarańczowy) wykonany jest z potrójnie laminowanej włókniny Tyvek F; chroni przed stężonymi organicznymi i nieorganicznymi chemikaliami i wykazuje odporność na strumień cieczy o ciśnieniu do 5 barów kombinezony posiadają klejone na gorąco szwy, elastyczne uszczelnienie kaptura, ściągacze przy rękawach i nogawkach, przylepne przykrycie zamka błyskawicznego rozmiary: M-XXL (Tychem C szary) (Tychem C żółty) (Tychem F szary) (Tychem F pomarańczowy) KATEGORIA III EN 14605: 2005 typ 3 & 4 EN 13034: 2005 typ 6 EN ISO : 2004 typ 5 EN : 2002 EN : 1995 EN 14126: 2003 KOMBINEZON POLIPROPYLENOWY Ubranie ochronne przeznaczenie: stosowany m.in. do malowania wykonany z polipropylenu posiada kaptur zapinany na zamek błyskawiczny rękawy i nogawki zakończone gumowymi ściągaczami jednorazowy rozmiary: M-XXL FARTUCH POLIPROPYLENOWY Ubranie ochronne przeznaczenie: stosowany jako ochrona odzieży przed zabrudzeniem wykonany z polipropylenu zapinany na napy jednorazowy rozmiary: M-XXL

18 ODZIEŻ JEDNORAZOWA CZEPEK POLIPROPYLENOWY przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w laboratoriach, gastronomii, służbie zdrowia wykonane z nietkanego polipropylenu posiadają elastyczny brzeg dostępne kolory: biały, zielony, niebieski, czerwony rozmiar uniwersalny (niebieskie) (zielone) (czerwone) (białe) MASKA HIGIENICZNA przeznaczenie: stosowane w służbie zdrowia, przemyśle spożywczym, gastronomii, w laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym itp. wykonane z podwójnej grubości papieru posiadają jedną zakładkę oraz elastyczny pasek z tworzywa sztucznego rozmiar uniwersalny OSŁONY NA OBUWIE przeznaczenie: stosowane w placówkach służby zdrowia, laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym wykonane z mocnego polipropylenu zakończone praktyczną gumką rozmiar uniwersalny ZARĘKAWKI FOLIOWE przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gastronomii itp. wykonane z doskonałej jakości tworzywa foliowego zakończone praktyczną gumką sprzyjają zachowaniu higieny dostępne kolory: biały i niebieski rozmiar uniwersalny (biały) (niebieski) FARTUCHY FOLIOWE przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gastronomii itp. wykonane z doskonałej jakości tworzywa foliowego zakładane przez głowę wiązane z tyłu sprzyjają zachowaniu higieny dostępne w różnych grubościach folii oraz różnych długościach rozmiar uniwersalny

19 ZUPEŁNIE NOWY ŚWIAT Nie musisz robić salta, by przekonać się, że projektanci naszej odzieży roboczej czerpią inspirację ze świata sportu. Nie trzeba przebiec 100 metrów, by ocenić krój naszych spodni. Masz tylko pracować tak, jak zwykle. Wtedy zrozumiesz.

20 ODZIEŻ WORKSAFE ACTIVE SOFTSHELL JACKET Kurtka przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych wykonana z mieszanki: 38% nylonu, 43% poliestru, 7% spandexu, 12% poliuretanu rękawy w miejscach narażonych na przetarcie wzmocnione tkaniną poliamidową Cordura miękka podszewka system ZIP-IN system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami doskonale chroni przed deszczem i wiatrem kolory: czarny i szary nowoczesne, sportowe wzornictwo oddychajca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz rozmiary: XS-XXXL To system umożliwiający łączenie ze sobą różnych elementów odzieży, np. kurtkę z polarem ACTIVE SHELL JACKET Kurtka zimowa przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonana z tkaniny poliamidowej Cordura, niezwykle mocnej i odpornej na zużycie posiada siatkową podszewkę z ociepliną z poliestru i odpinany kaptur system ZIP-IN kryty zamek błyskawiczny doskonała izolacja system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami rękawy posiadają regulację taśmą na rzep kolory: czarny i szary nowoczesne, sportowe wzornictwo oddychająca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz rozmiary: XS-XXXL ACTIVE FLEECE JACKET Polar przeznaczenie: stosowany na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym wykonany z poliestru posiada cztery kieszenie zapinane na zamek, kryty plisą oraz wewnętrzną kieszonkę na telefon komórkowy kolory: czarny, szary i granatowy nowoczesne, sportowe wzornictwo wykonany z polaru wysokiej jakości oddychający i odprowadzający wilgoć na zewnątrz rozmiary: XS-XXXL WORKER PANTS Spodnie robocze przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym, remontowym i in. wykonane z bawełny wstawki z materiału Cordura w miejscach narażonych na przetarcie posiadają praktyczne kieszenie nowoczesne wzornictwo rozmiary: C44-C

21 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA HI-VIS WINTER JACKET Kurtka ostrzegawcza zimowa przeznaczenie: stosowana wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika w okresie zimowym wykonana z mieszanki 85% poliestru, 15% bawełny posiada pasy odblaskowe system ZIP-IN system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami rękawy posiadają regulację taśmą na rzep kolory: żółty i pomarańczowy miejsca narażone na przetarcie wzmocnione materiałem Cordura, niezwykle mocnym i odpornym na zużycie oddychająca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz dostępna również w wersji nieocieplanej (Hi-Vis Jacket) KLASA III PN-EN 471 HI-VIS SHELL JACKET Kurtka ostrzegawcza przeznaczenie: stosowana wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika wykonana z poliestru posiada poliestrową, siatkową podszewkę posiada pasy odblaskowe system ZIP-IN system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami rękawy posiadają regulację taśmą na rzep kolory: żółty i pomarańczowy miejsca narażone na przetarcie wzmocnione materiałem Cordura, niezwykle mocnym i odpornym na zużycie oddychająca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz KLASA III PN-EN 471 HI-VIS SHELL PANTS Spodnie ostrzegawcze przeznaczenie: stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika wykonane z poliestru posiadają poliestrową podszewkę oraz dopinane szelki regulowane w pasie dolna część nogawek wykonana z opatentowanego materiału Cordura, niezwykle mocnego i odpornego na zużycie, z dwoma pasami siedzenie wzmocnione materiałem Cordura, niezwykle mocnym i odpornym na zużycie oddychające i odprowadzające wilgoć na zewnątrz KLASA II PN-EN

22 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE przeznaczenie: poprawiają widoczność pracownika wykonane z poliestru posiadają jeden lub dwa pasy odblaskowe dostępne również w wersji bez pasów lub wykonane z siatki nylonowej dostępne w kolorach żółtym i pomarańczowym rozmiar uniwersalny KLASA II PN-EN 471 Ochrona pracowników o każdej porze dnia Zagrożenia związane z uderzeniem, zgnieceniem lub potrąceniem pracownika przez przemieszczające się maszyny (suwnice, dźwigi, wózki widłowe, pojazdy samochodowe itp.) należą do najpoważniejszych, ze względu na ciężkość następstw. W związku z bardzo dużą masą oraz energią transportowanych przedmiotów lub poruszających się maszyn, brak jest możliwości zabezpieczenia pracowników przed skutkami wypadku. Sposobem zwiększenia bezpieczeństwa pracowników jest poprawa ich widzialności, przez zastosowanie odzieży ostrzegawczej. Zadaniem tego typu odzieży jest wizualne sygnalizowanie obecności jej użytkownika o każdej porze dnia oraz w ciemności przy oświetleniu światłami pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu latarniami ulicznymi. ochrona w dzień......wieczorem......i w nocy 61

23 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA WINSELER 3073 odzież ochronna Kurtka Ostrzegawcza Multifunkcjonalna przeznaczenie: stosowana na stanowiskach pracy, gdzie wymagana jest ochrona przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, ogniem, chemikaliami, w strefach zagrożonych wybuchem, gdzie wymagana jest doskonała widoczność pracownika. wykonana z ognioodpornej tkaniny SIOPOR FR AST posiada kaptur chowany w kołnierzu pasy odblaskowe firmy 3M zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy cztery kieszenie i kieszonka na telefon komórkowy podszewka Fixed Pyrovatex z wewnętrzną kieszenią NOWOŚĆ! ściągana sznurkiem w talii i u dołu antystatyczna odporna chemicznie szczelne szwy nieprzemakalna kolory: granatowo-żółty Hi-Vis i granatowo-pomarańczowy Hi-Vis rozmiary: XS-XXL (żółta) (pomarańczowa) KLASA III PN-EN 471, PN-EN 343, EN , EN 531, EN 533 AMBERG 6623 Dzięki hydrofilowej warstwie zewnętrznej z włókna PA lub PES, tkanina Siopor zapewnia utrzymanie ciepła i suchości. Siopor jest całkowicie odporna na wodę i wiatr, jest oddychalna, niezwykle wygodna, miękka i może być prana maszynowo. Wysoka oddychalność zapewnia idealną wygodę, dzięki czemu praca w każdych warunkach atmosferycznych będzie przyjemniejsza. Ponadto tkanina Siopor FR AST jest niepalna i antystatyczna. Spodnie ostrzegawcze przeznaczenie: stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika wykonane z opatentowanego materiału Flexothane Essential - dzianiny poliestrowej powlekanej jednostronnie poliuretanem pasy odblaskowe firmy 3M elastyczne szelki z zapięciem wykonanym z PCW szczelne, zgrzewane szwy nieprzemakalne kolory: żółty Hi-Vis i pomarańczowy Hi-Vis rozmiary: XS-XXL KLASA II PN-EN 471 PN-EN (żółte) (pomarańczowe) MARIANIS 6833 Kurtka 3 w 1 przeznaczenie: stosowana w okresie zimowym w niesprzyjających warunkach pogodowych wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika składa się z polarowego ocieplacza, który można nosić oddzielnie i nieprzemakalnej kurtki kurtka posiada kaptur chowany w kołnierzu pasy odblaskowe firmy 3M (kurtka i polar) kurtka zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy kurtka posiada dwie kieszenie z patkami zapinanymi na napy oraz kieszeń wewnętrzną kurtka posiada szczelne, zgrzewane szwy kolory: granatowo-pomarańczowa hi-viz rozmiary: XS-XXL KLASA II PN-EN 471 PN-EN 343 KASSEL 4279 Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa przeznaczenie: stosowana do ochrony przed deszczem i wiatrem wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika posiada kaptur chowany w kołnierzu pasy odblaskowe firmy 3M zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy posiada dwie wpuszczane kieszenie z patkami szczelne, zgrzewane szwy nieprzemakalna kolor pomarańczowy hi-viz możliwość wpięcia ocieplacza polarowego TARBES 7789 (kolory: czarny i granatowy) rozmiary: XS-XXL KLASA II PN-EN 471 PN-EN

Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej. Jednostkowa cena netto [zł]

Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej. Jednostkowa cena netto [zł] Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej Załącznik nr 1 do Umowy L.p. Asortyment i wymagania Normy i deklaracje 1 BLUZA POLAROWA wykonana z grubego polaru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa ma być zgodna z załącznikiem nr 1 Szczegółową specyfikacją techniczną środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej dla pracowników Oddziału i Rejonów Generalnej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści I Uwarunkowania...3 II Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia...3 Strona 2 z 8 I Uwarunkowania 1. Dostawca podczas realizacji dostaw wynikających z Umowy musi spełnić poniższe warunki: Środki

Bardziej szczegółowo

Odzież ostrzegawcza. Odzież dla drwali 186 Odzież do pracy w niskich temperaturach 188 Odzież ochronna. Odzież dla spawaczy 203 Ergonomia pracy 205

Odzież ostrzegawcza. Odzież dla drwali 186 Odzież do pracy w niskich temperaturach 188 Odzież ochronna. Odzież dla spawaczy 203 Ergonomia pracy 205 TECHNICZNA 175 Odzież ostrzegawcza Odzież robocza 176 Kamizelki ocieplane 178 Bluzy 179 Kurtki 180 Odzież przeciwdeszczowa 183 Kamizelki 184 Akcesoria 185 Odzież dla drwali 186 Odzież do pracy w niskich

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego na dostawę odzieży dla Ratownictwa Medycznego Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Lp. Rodzaj asortymentu 1. Bluza damska z krótkim rękawem, bez kołnierzyka wycięcie pod szyją półokrągłe lub karo,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.2. do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2 zamówienia

Załącznik nr 1.2. do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2 zamówienia Załącznik nr 1.2. do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2 zamówienia dla służb technicznych - stanowiąca wyposażenie dla 27 osób. Koszulka ostrzegawcza 2 Komin 1 Okulary ochronne 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa letniej odzieży ochronnej dla pracowników zespołów wyjazdowych, zespołów

Bardziej szczegółowo

DOBORZE POMOC W SAFETY WORK

DOBORZE POMOC W SAFETY WORK SAFETYA TWORK 158 POMOC W DOBORZE 160 Kombinezony chroniące przed zagrożeniami chemicznymi 166 Kombinezony - Bluzy - Fartuchy - Czepki 168 Maski - Narękawki - Ochronniki na obuwie ODZIEŻ KRÓTKIEGO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

UBRANIA na złą pogodę

UBRANIA na złą pogodę UBRANIA na złą pogodę UBRANIA NA ZŁĄ POGODĘ Techniczność tkanin nieprzemakalność przepuszczalność powietrza Dla całej naszej linii wybraliśmy tkaniny szczególnie odporne i membrany pozwalające na optymalną

Bardziej szczegółowo

Informacja z postępowania. Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników,

Informacja z postępowania. Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, Wronki, dnia 15.04.2014 r. Informacja z postępowania Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r.

Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r. Zintegrowany System Zarządzania Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r. L.p. Odzież Wymagania J.m. Ilość 1 Fartuch

Bardziej szczegółowo

Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej.

Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej. Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej. LH-CHEFER CZERŃ i BIEL. Bluza kucharska z linii Chef's Kitchen. - 65% poliestru, 35 % bawełny - gramatura 245 g/m2 - odpowiednia do prania przemysłowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ

CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Nr procedury: 17/2015 Asortyment CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ 1 FARTUCH 2 DAMSKI FARTUCH MĘSKI 3 SUKIENKA DAMSKA kolor biały Materiał: skład 33-35 Bawełna, 65-67 Poliester,

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa (zł) Łączna ilość sztuk

Cena jednostkowa (zł) Łączna ilość sztuk oznaczenie sprawy: ZP/22/2014 FORMULARZ CENOWY CZESĆ I Załącznik nr 2 do SIWZ Lp Nazwa przedmiotu Jm Wymogi techniczne Rozmiar Ilość sztuk Łączna ilość sztuk Cena jednostkowa Wartość netto (kol.7 x kol.8)

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie

Bardziej szczegółowo

Kombinezony Tychem C oraz Tychem F

Kombinezony Tychem C oraz Tychem F DuPont Personal Protection Kombinezony Tychem C oraz Tychem F Lekkie kombinezony ochronne (Typ B) zapewniają ochronę przed wieloma organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi oraz przed czynnikami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.P. 1 2 3 ASORTYMENT Kurtka ocieplana z kapturem Mundur polowy 2- częściowy Mundur polowy (letni) 2-częściowy OPIS Kurtka 3/4 ocieplana z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu. Dobra szkoła w powiecie radziejowskim szansą dla młodzieży na udany start zawodowy

Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu. Dobra szkoła w powiecie radziejowskim szansą dla młodzieży na udany start zawodowy Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego L.p. Nazwa Szt. Specyfikacja Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Art. 3091 / 010 / 1080

Art. 3091 / 010 / 1080 www.kegel.com.pl kolekcja męska Art. 3091 / 010 / 1080 Bluza męska krótka zapinana na napy jedna kieszeń wewnętrzna* 1 rękawy wykończone obrębem z regulacją dół wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód

Bardziej szczegółowo

producent odzieży roboczej i specjalistycznej

producent odzieży roboczej i specjalistycznej producent odzieży roboczej i specjalistycznej wersja letnia/zimowa, możliwoœć naszycia taœm odblaskowych HEŁ 002 CZA 002 CZA 034 S 461 S 442 S 480 do prac w znacznie obniżonych temperaturach /atmosferze

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo -cenowy. Cena jednostkowa netto. Szt./kpl

Formularz asortymentowo -cenowy. Cena jednostkowa netto. Szt./kpl Załącznik nr 2 Część nr 1 odzież robocza dla personelu medycznego Formularz asortymentowo -cenowy Lp. Nazwa asortymentu 1 Fartuch biały zapinany na zatrzaski lekarskie Klasyczny fartuch, trzy kieszenie,

Bardziej szczegółowo

LH-QUWINTER LH-WEINFELD LH-MOUNTER BOMBER. OFERTA z dnia 8/12/2011. ACTS 29 Sp. z.o.o. ul. Krucza 68/9 53-411 Wrocław NIP: 9512172246 www.acts29.

LH-QUWINTER LH-WEINFELD LH-MOUNTER BOMBER. OFERTA z dnia 8/12/2011. ACTS 29 Sp. z.o.o. ul. Krucza 68/9 53-411 Wrocław NIP: 9512172246 www.acts29. OFERTA z dnia 8/12/2011 Photo / Foto LH-QUWINTER Description / Opis Size / Rozmiar Kurtka ochronna ocieplana. - powłoka 65% poliester, 35% bawełna typu canvas o gramaturze 240 g/m2 - wyściółka 100% poliester

Bardziej szczegółowo

metalowe zatrzaski; z przodu i z tyłu cięcia od pachy rękawa w dół, cięcia z przodu, krótki rękaw odcinany, dekolt półokrągły, dwie

metalowe zatrzaski; z przodu i z tyłu cięcia od pachy rękawa w dół, cięcia z przodu, krótki rękaw odcinany, dekolt półokrągły, dwie 1. 2. 3. 4. Pakiet nr 1 - OdzieŜ robocza dla personelu medycznego Załącznik nr 1 Nazwa j.m. Ilość Garsonka /Ŝakiet niebieski spódnica biała/ - elanobawełna - Ŝakiet ze spódnicą. śakiet zakrywający pośladki,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DS-2.272.1.2012 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13 Załącznik nr 1 do siwz S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13 1 Pakiet nr 1 L.p. Opis wyrobu J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Kartuzy Ubranie robocze

Opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Kartuzy Ubranie robocze Opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Kartuzy Ubranie robocze Ubranie winno być z materiału o dużej wyróżnialności dwuczęściowej typu szwedzkiego, tzn. spodnie

Bardziej szczegółowo

Kombinezon Tyvek Classic

Kombinezon Tyvek Classic Odzież ochronna Tyvek Kombinezon Tyvek Classic Dlaczego dwóch na trzech użytkowników wybiera kombinezon Tyvek Classic? Dlatego, że od tego wyboru może zależeć ich życie... Każdego roku miliony kombinezonów

Bardziej szczegółowo

DRES 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 1.1.Opis

DRES 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 1.1.Opis 1 DRES 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 1.1.Opis wykonany z dzianiny bawełniano-poliestrowej drapanej z podbiciem i przewiązaniem w kolorze czarnym, przeznaczony jest do noszenia samodzielnie bądź jako bielizna.

Bardziej szczegółowo

UMUNDUROWANIE LETNIE 1 Koszula (bluza) szt 132. UMUNDUROWANIE ZIMOWE 4 Kurtka całosezonowa z

UMUNDUROWANIE LETNIE 1 Koszula (bluza) szt 132. UMUNDUROWANIE ZIMOWE 4 Kurtka całosezonowa z załącznik nr 2 do SIWZ nr - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Lp Nazwa towaru Nazwa handlowa produktu oferowanego j.m. Ilość roczna Cena Jednostk Netto Cena Jednostk Brutto UMUNDUROWANIE LETNIE 1

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/332/15 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/332/15 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/332/15 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE. odzież ochronna KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO TABELE ROZMIAROWE TABELA ROZMIAROWA KOSZULEK DANE TECHNOLOGICZNE TKANIAN

RATOWNICTWO MEDYCZNE. odzież ochronna KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO TABELE ROZMIAROWE TABELA ROZMIAROWA KOSZULEK DANE TECHNOLOGICZNE TKANIAN TABELE ROZMAROWE odzież damska wzrost: 158, 164, 170, 176 cm Rozmiar 36 38 40 42 44 46 48 50 52 Obwód klatki piersiowej 84 88 92 96 100 104 108 112 116 Obwód talii 66 70 74 78 82 86 90 94 98 Obwód bioder

Bardziej szczegółowo

Food Ubrania (uŝywane w branŝy Ŝywnościowej)

Food Ubrania (uŝywane w branŝy Ŝywnościowej) UBRANIA ROBOCZE Food Ubrania (uŝywane w branŝy Ŝywnościowej) 70604391_ MORGAT Flexothane Kleen kurtka Kaptur ściągany sznurkiem, zapinanie na zamek błyskawiczny i napy, rękawy ze ściągaczem, wywietrzniki

Bardziej szczegółowo

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia... 2006 r. (poz...) Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załącznik nr 1 Ubiór inspektora w bluzie służbowej Ubiór

Bardziej szczegółowo

Opis odzieży ochronnej Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wymagania ogólne:

Opis odzieży ochronnej Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wymagania ogólne: Opis odzieży ochronnej Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Wymagania ogólne: 1. kolory spełniające wymagania normy PN-EN 471+A1:2008 - granatowy lub czarny, - czerwony lub czerwony o intensywnej widzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 1. Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe Kurtka i spodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich

Bardziej szczegółowo

AUSTRALIAN LINE PROFESSIONAL WORKWEAR DOSKONAŁE, UNIWERSALNE UBRANIA ROBOCZE

AUSTRALIAN LINE PROFESSIONAL WORKWEAR DOSKONAŁE, UNIWERSALNE UBRANIA ROBOCZE AUSTRALIAN LINE DOSKONAŁE, UNIWERSALNE UBRANIA ROBOCZE Odzież robocza powinna charakteryzować się wysoką jakością, długim okresem użytkowania oraz takimi właściwościami, aby umożliwić nam wykonywanie nawet

Bardziej szczegółowo

3 www.procurator.com.pl

3 www.procurator.com.pl KOLEKCJA WORKER WORKER WINTER JACKET Robocza kurtka zimowa przeznaczenie: uŝywana na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym trwała, doskonale chroni przed wiatrem i deszczem wykonana z oddychającej

Bardziej szczegółowo

JMP SPORTS WEAR S.C. Ul. Orkana 44D 34-424 Szaflary NIP 736-14-14-979 Tel. 18 27 542 55 email: biuro@jmpsport.com.pl jmpsport.pl

JMP SPORTS WEAR S.C. Ul. Orkana 44D 34-424 Szaflary NIP 736-14-14-979 Tel. 18 27 542 55 email: biuro@jmpsport.com.pl jmpsport.pl JMP SPORTS WEAR S.C. Ul. Orkana 44D 34-424 Szaflary NIP 736-14-14-979 Tel. 18 27 542 55 email: biuro@jmpsport.com.pl jmpsport.pl OFERTA DLA KLUBÓW I SZKÓŁ NARCIARSKICH 2011 Poniższe ceny są cenami netto.

Bardziej szczegółowo

Art. 0200 koszulka HARD WORK

Art. 0200 koszulka HARD WORK www.kegel.com.pl Art. 0200 koszulka HARD WORK podkrój szyi wykończony ściągaczem rękawy długie zakończone ściągaczem dół wykończony oręem udowa tkaniny: plaster miodu specjalne strefy (wzorowane na mapie

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Odzież dla niepełnosprawnych. KATALOG Odzież dla. niepeł nosprawnych KATALOG

KATALOG. Odzież dla niepełnosprawnych. KATALOG Odzież dla. niepeł nosprawnych KATALOG ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, www.iw.lodz.pl KATALOG Odzież dla niepeł nosprawnych KATALOG Odzież dla niepeł nosprawnych KATALOG Odzież dla niepeł nosprawnych KATALOG Odzież dla niepeł nosprawnych

Bardziej szczegółowo

ANTYSTATIC PROTEC ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA FLAME PROTEC ODZIEŻ TRUDNOPALNA I DLA SPAWACZY ACID PROTEC ODZIEŻ KWASOODPORNA

ANTYSTATIC PROTEC ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA FLAME PROTEC ODZIEŻ TRUDNOPALNA I DLA SPAWACZY ACID PROTEC ODZIEŻ KWASOODPORNA www.kegel.com.pl ANTYSTATIC PROTEC ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA Norma 1149 FLAME PROTEC ODZIEŻ TRUDNOPALNA I DLA SPAWACZY Norma ISO 11612 Norma 531 Norma ISO 11611 Norma 470-1 Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

dostępne rozmiary: 46-62 kolory:

dostępne rozmiary: 46-62 kolory: www.kegel.com.pl Art. 3255 Bluza kucharska Szef zapinana na kucharskie guziki podkrój szyi wykończony stójką cięcia modelujące z boku, oraz środkiem tyłu jedna kieszeń piersiowa rękawy długie, wykończone

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia D25KIP/252/4-7rj/15 GRUPA 1 Odzież robocza medyczna Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych netto

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszula męska z długim rękawem Koszula wykonana z tkaniny w kolorze błękitnym wg palety kolorów Pantone Texteiles o składzie surowcowym:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 2.2 Rękawice bawełniane wykonane z bawełny, ze ściągaczem.

Szanowni Państwo, 2.2 Rękawice bawełniane wykonane z bawełny, ze ściągaczem. Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/30/1/KR/12 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis tkaniny: kolor zielony skład: 60% bawełny i 40% poliester ciężar: 280-310g/m 2 gatunek tkaniny pierwszy. Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite

Opis tkaniny: kolor zielony skład: 60% bawełny i 40% poliester ciężar: 280-310g/m 2 gatunek tkaniny pierwszy. Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite Załącznik nr.3- opis przedmiotu zamówienia (ubrania robocze) Lp. Nazwa produktu / norma (bluza + spodnie do pasa) Opis produktu Ilości 500 kpl 1.. Bluza: z kołnierzem; na plecach naszywane logo na białym

Bardziej szczegółowo

Odzież. Delikatne wartości w twardej rzeczywistości. Tak można podsumować opinie na temat

Odzież. Delikatne wartości w twardej rzeczywistości. Tak można podsumować opinie na temat Odzież Delikatne wartości w twardej rzeczywistości. Tak można podsumować opinie na temat odzieży roboczej. Wiedza o tym, że Twój dzień pracy bywa podobny do treningu sportowego, jest punktem wyjścia do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Żakiety str. 2-10. Bluzy damskie/męskie str. 12-13. Sukienki str. 14-17. Fartuchy str. 11, 18-19,23. Odzież męska str.

Spis treści. Żakiety str. 2-10. Bluzy damskie/męskie str. 12-13. Sukienki str. 14-17. Fartuchy str. 11, 18-19,23. Odzież męska str. Spis treści Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny katalog z odzieżą medyczna firmy APOLONIA. Nowa kolekcja jest wynikiem naszych dążeń, aby odzież APOLONIA była synonimem nowoczesności i komfortu.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro.

OGŁOSZENIE. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro. Nr sprawy: OGŁOSZENIE Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

FARTUCH DAMSKI - fartuch 100% bawełna, - ciężar 140-160g/m 2 - kolor biały bez kołnierza - rękaw długi, 1

FARTUCH DAMSKI - fartuch 100% bawełna, - ciężar 140-160g/m 2 - kolor biały bez kołnierza - rękaw długi, 1 ZADANIE nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia BLUZA MEDYCZNA DAMSKA - wykonana z elanobawełny: 67-65% poliester,33-35% bawełna, - kolory pastelowe (bluza w kolorze pastelowym z kontrastującymi

Bardziej szczegółowo

Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości. Kwota należnego podatku VAT (w zł)

Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości. Kwota należnego podatku VAT (w zł) Grupa 1 Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt.) Cena jednostkowa netto Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości Kwota należnego * Nazwa producenta Numery/ symbole katalogowe Załącznik nr 1b do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SERIA MACH 2 WINTER M2PAW 1 0 S/M/L/XL/XXL/XXXL S/M/L/XL/XXL/XXXL

SERIA MACH 2 WINTER M2PAW 1 0 S/M/L/XL/XXL/XXXL S/M/L/XL/XXL/XXXL SERIA MACH 2 WINTER Drelich: poliester powlekany poliuretanem. Podszewka w górnej części: watowana, siatka poliestrowa. Podszewka w dolnej części: watowana, tafta poliester. NORTHWOOD Bluza z odpinanymi

Bardziej szczegółowo

Odzież robocza Odzież ochronna

Odzież robocza Odzież ochronna Odzież robocza Odzież ochronna kompetencje Wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji i technologii uvex - światowej klasy dostawca systemów i rozwiązań bezpieczeństwa i higieny pracy Nasze zakłady produkcyjne,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ Lp. Nazwa środków ochrony indywidualnej lub odzieży roboczej i obuwia rocznego. Ubrania letnie (w tym 2 pary spodni) 2. Ubranie ocieplane, tkanina z membraną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1: Odzież ochronna. 1. Ubranie lekarskie męskie: Spodnie dwie kieszenie, w pasie wszyte gumki po obu stronach,

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ DGiHZ DGiHZ ZAŁACZNIK NR DO SIWZ Zapotrzebowanie na zakup odzieży roboczej Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt Uwaga : kolor odzieży jest istotnym elementem zamówienia. p. DZ Wyszczególnienie Rozm. Ilość

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KATALOG OPISOWO RYSUNKOWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I WYPOSAŻENIA PRACOWNIKA KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Katowice, sierpień 2012 Spis wyrobów: 1. Odzież - koszula flanelowa 2. Koszulka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 10 do SIWZ S.241.1.2016_ Opis sortów BHP

Zał. nr 10 do SIWZ S.241.1.2016_ Opis sortów BHP Bielizna Lp. Stanowisko pracy Poz. 1 2 3 umysłowych z przewagą pracy terenowej: N-czy, Z-ca, Inżynier nadzoru, leśniczy, podleśniczy, spec.ln, straż leśna, brakarz 5. 6. 7. 8. Zał. nr 10 do SIWZ S.242016_

Bardziej szczegółowo

NIEPALNE I CHRONIĄCE PRZED CZYNNIKIEM TERMICZNYM, ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NIEPALNE I CHRONIĄCE PRZED CZYNNIKIEM TERMICZNYM, ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ KATALOG 2014 NIEPALNE I CHRONIĄCE PRZED CZYNNIKIEM TERMICZNYM, ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ALWIT POLAND SP. Z O.O. SPECJALIZUJE SIĘ W NIEPALNYCH ŚRODKACH OCHRONY INDYWIDUALNEJ CHRONIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

Świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Załącznik do zaproszenia do składania ofert: Świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Opis przedmiotu zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 209 14876 Poz. 1382 1382 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy Załącznik nr 1 Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy L.p. Grupa zawodowa Jednostka organizacyjna Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Bluza robocza BOSMAN PLUS bawełna (gramatura minimum 350 g/m 2 )

Bluza robocza BOSMAN PLUS bawełna (gramatura minimum 350 g/m 2 ) Załącznik nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. UBRANIE ROBOCZE BOSMAN PLUS / BOSMAN LIGHT LUB RÓWNOWAŻNE 300 Bluza robocza BOSMAN PLUS bawełna (gramatura minimum 350 g/m 2 ) Zapinana na guziki. Wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Obuwie Bezpieczne. Obuwie Zawodowe. Obuwie Gospodarcze ...

Obuwie Bezpieczne. Obuwie Zawodowe. Obuwie Gospodarcze ... Katalog 2010 Obuwie Bezpieczne obuwie dla pilarzy...str. 4 obuwie dla strażaków...str. 6 obuwie dla nafciarzy...str. 7 obuwie przeciwurazowe...str. 9 Obuwie Zawodowe obuwie dla przemysłu spożywczego...str.

Bardziej szczegółowo

www.odziez-medyczna.pl

www.odziez-medyczna.pl www.odziez-medyczna.pl 2015 fartuchy reklamowe _ odzie marketingowa kolekcja fartuchów, odzie y i tekstyliów z przeznaczeniem do dzia³añ marketingowych w bran y medycznej, farmaceutycznej, stomatologicznej,

Bardziej szczegółowo

Maksymalny komfort Elastyczny materiał SPODNIE. JEST STRETCH (kolor 040 niebieski) EN340 CE

Maksymalny komfort Elastyczny materiał SPODNIE. JEST STRETCH (kolor 040 niebieski) EN340 CE SUMMER by INDUSTRIAL STARTER KOLEKCJA LATO 013 808 RAPTOR Spodnie w stylu militarnym z wieloma zamkami i kieszeniami. Pakowane w kartonowych pudełkach. Materiał: 100% Bawełna Rozmiar: S-3XL po 10 szt.

Bardziej szczegółowo

W przemyśle spożywczym higiena ma zasadnicze znaczenie. Jesteśmy na to nastawieni. Odzież PLANAM Food. Aasortyment dla przemysłu spożywczego

W przemyśle spożywczym higiena ma zasadnicze znaczenie. Jesteśmy na to nastawieni. Odzież PLANAM Food. Aasortyment dla przemysłu spożywczego Raport Nr SHGO 047178 TESTEX Zürich W przemyśle spożywczym higiena ma zasadnicze znaczenie. Jesteśmy na to nastawieni. Odzież PLANAM Food. N a s z a m a r k a w ś w i e c i e p r a c y t o j a k o ś ć!

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZAPYTANIE OFERTOWE

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZAPYTANIE OFERTOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.deblin.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 Dęblin, dnia 13.03.2015 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KATALOG OPISOWO RYSUNKOWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I WYPOSAŻENIA PRACOWNIKA KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Katowice, sierpień 2012 Spis wyrobów: 1. Odzież - koszula flanelowa 2. Koszulka

Bardziej szczegółowo

Artykuły Michelin. 4X4 WORKER HIGH S3 HRO Michelin

Artykuły Michelin. 4X4 WORKER HIGH S3 HRO Michelin Artykuły Michelin 4X4 WORKER HIGH S3 HRO Michelin Obuwie wysokie sznurowane. Cholewka nieprzemakalna ze skóry licowej. Podnosek stalowy, wkładka stalowa. Podszewka Drilex(R). Wkładka wewnętrzna wymienna,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZAPYTANIE OFERTOWE

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZAPYTANIE OFERTOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.deblin.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 Dęblin, dnia 24.03.2015 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Odzież reklamowa szyta na miarę Twoich potrzeb

Odzież reklamowa szyta na miarę Twoich potrzeb Odzież reklamowa szyta na miarę Twoich potrzeb Najwyższa jakość indywidualne podejście Jesteśmy polskim producentem odzieży działającym od 2002 roku. W odpowiedzi na potrzeby rynku w 2014 roku rozszerzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001. ... Pieczęć wykonawcy. Podatek VAT (%) 560 23. Cena jednostkowa netto PLN. Wartość netto PLN

Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001. ... Pieczęć wykonawcy. Podatek VAT (%) 560 23. Cena jednostkowa netto PLN. Wartość netto PLN Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001 L.p. Nazwa Ilość 1. Fartuch biały damski Tkanina odzieżowa RADUS PRO 150 Skład surowcowy: 65%poliester, 35% bawełna, masa powierzchniowa 175/12g/m², przeznaczona do produkcji

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Odzież reklamowa. t-shirt polo bluza polar czapka kurtka koszula sweter spodnie

KATALOG. Odzież reklamowa. t-shirt polo bluza polar czapka kurtka koszula sweter spodnie 016 KATALOG Odzież reklamowa t-shirt polo bluza polar czapka kurtka koszula sweter spodnie t-shirt... 3 polo... 14 spodnie...3 bluza... 5 koszula... 31 sweter... 34 polar... 36 bezrękawnik... 4 kurtka...44

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto. Wartość netto

Cena jednostkowa netto. Wartość netto PAKIET I - BIELIZNA OPERACYJNA DO OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH WIELOKROTNEGO UŻYTKU SPEŁNIAJĄCA NORMY PN-EN 13795 1-3 UZYWANA W TECHNOLOGII STRYLIZACJI PAROWEJ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

Bardziej szczegółowo

ATHLETIC WORKWEAR STRETCH 89368 Uvex

ATHLETIC WORKWEAR STRETCH 89368 Uvex Odzież reklamowa T-shirt STANDARD 150 Promostars Koszulka T-shirt wykonana ze 100% bawełny półczesanej o gramaturze 150 g/m2. Bogata kolorystyka. Rozmiary od XS do XXL, a także w rozmiarach dziecięcych

Bardziej szczegółowo

ratownika Bluza z polaru dla ratownika

ratownika Bluza z polaru dla ratownika Kurtka dla ratownika Kamizelka dla ratownika Spodnie dla ratownika Komplet dla ratownika Kombinezon dla ratownika Bluza z polaru dla ratownika Koszulka polo dla ratownika Podkoszulka dla ratownika Kurtka

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałe ubrania serwisowe Higieniczne ubrania dojarzy Wysokiej jakości ubrania dla wszystkich i wszędzie

Wytrzymałe ubrania serwisowe Higieniczne ubrania dojarzy Wysokiej jakości ubrania dla wszystkich i wszędzie Wytrzymałe ubrania serwisowe Higieniczne ubrania dojarzy Wysokiej jakości ubrania dla wszystkich i wszędzie Przedstawiamy nową kolekcję ubrań DeLaval W gospodarstwie mlecznym od ubrań wymaga się naprawdę

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści I Uwarunkowania... 3 II Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia... 3 Strona 2 z 15 I Uwarunkowania 1. Dostawca podczas realizacji dostaw wynikających z Umowy musi spełnić poniższe warunki: Środki

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KATALOG OPISOWO RYSUNKOWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I WYPOSAŻENIA PRACOWNIKA KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Katowice, sierpień 2012 Spis wyrobów: 1. Odzież - koszula flanelowa 2. Koszulka

Bardziej szczegółowo

Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE

Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE potrzeby twoich klientow DuPont TM TYVEK - nasze przeciwchemiczne kombinezony Dlaczego warto wybrać PROSHIELD, TYVEK, TYCHEM? Doskonałe

Bardziej szczegółowo

KATALOG UBRANEK kolekcja własna

KATALOG UBRANEK kolekcja własna KATALOG UBRANEK kolekcja własna Rozmiar Waga kg Długość Obwód szyi, cm Obwód klatki, cm Rasy psów XS 2,5 24 26 34 York, Chihuahua S 4,8 28 30 39 M 6,4 33 35 44 L 10,5 37 39 48 York, Terrier, Chihuahua,

Bardziej szczegółowo

ODZIEŻ ROBOCZA KORPORACYJNA SŁUŻBOWA. -produkcja i serwis. szyjemy na miarę Twojej firmy

ODZIEŻ ROBOCZA KORPORACYJNA SŁUŻBOWA. -produkcja i serwis. szyjemy na miarę Twojej firmy ODZIEŻ ROBOCZA KORPORACYJNA SŁUŻBOWA -produkcja i serwis szyjemy na miarę Twojej firmy Oferujemy naszym Klientom pełen asortyment odzieży roboczej, służbowej i korporacyjnej, w rozmiarach S/M/L/XL/XXL,

Bardziej szczegółowo

ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA

ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA PANOSTYLE SERIA ODZIEŻY ROBOCZEJ Odzież robocza serii PANOSTYLE wykonana jest z serży (65% poliestru, 35% bawełny, 235 g/m 2 ). W jej skład wchodzą: kamizelka, bluza, spodnie, ogrodniczki i kombinezon.

Bardziej szczegółowo

Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE

Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE Od Twojego wyboru może zależeć czyjeś życie KOMBINEZONY OCHRONNE POTRZEBY TWOICH KLIENTOW Kombinezony TYCHEM - NASZE PRZECIWCHEMICZNE KOMBINEZONY Lekka Dlaczego odzież warto przeciwchemiczna wybrać PROSHIELD

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY MEDYCZNA ODZIEŻ. Wartość Asortyment opis przedmiotu zamówienia, parametry. Nr katalogowy.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY MEDYCZNA ODZIEŻ. Wartość Asortyment opis przedmiotu zamówienia, parametry. Nr katalogowy. CZĘŚĆ NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY MEDYCZNA ODZIEŻ Nr katalogowy Cena Wartość Lp. Asortyment lub j.m. Ilość jedn. netto % brutto opis przedmiotu zamówienia, parametry oznaczenie* netto (5x6) VAT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, 27 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, 27 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór Wykonawcy usługi dot. dostarczenia odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej na potrzeby realizacji projektu Od ucznia do mistrza. Praktyki

Bardziej szczegółowo

RG 38-08/12 Bydgoszcz, 2012-12-04

RG 38-08/12 Bydgoszcz, 2012-12-04 RG 38-08/12 Bydgoszcz, 2012-12-04 ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ...

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ... Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ilość i asortyment odzieży roboczej przewidywana do zakupu w 2014r. KOD PCV 331990001 Termin

Bardziej szczegółowo

TAŚMY ODBLASKOWE DO NASZYWANIA

TAŚMY ODBLASKOWE DO NASZYWANIA TAŚMY ODBLASKOWE DO NASZYWANIA Taśmy odblaskowe do naszywania 1 8906 Srebrna 1,55 3 8910 Srebrna 3,99 4 8912 Srebrna 3,89 5 8925 Srebrna 5,09 6 9910 Srebrna 6,09 7 9920 Srebrna 10,11 Taśmy odblaskowe na

Bardziej szczegółowo

Kamizelki odblaskowe. dla dzieci

Kamizelki odblaskowe. dla dzieci kamizelki odblaskowe dla dzieci Kamizelki odblaskowe dla dzieci i młodzieży --materiał: żółty, pomarańczowy lub zielony fluorescencyjny poliester --dwa odblaskowe pasy 5 cm wykonane ze srebrnej tkaniny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. 2. Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym. znak sprawy: EZ/210/2104/2015 1

Załącznik nr 1. 2. Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym. znak sprawy: EZ/210/2104/2015 1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu dostawy do zaproszenia NR EZ/210/2104/2015 z dnia 28 maja 2015r. dotyczącego składania ofert na dostawę odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 A. Ilość do zakupu. LP Zakres wyposażenia J.m. szt. 25. Czapka letnia (patrolówka)

Załącznik nr 1 A. Ilość do zakupu. LP Zakres wyposażenia J.m. szt. 25. Czapka letnia (patrolówka) LP Zakres wyposażenia J.m. Ilość do zakupu Opis 1 Kurtka uniwersalna wielosezonowa dwukolorowa z odblaskami (oddychająca) szt. 25 Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała,

Bardziej szczegółowo

Ochrona głowy. Kask ochronny UVEX Airwing

Ochrona głowy. Kask ochronny UVEX Airwing Ochrona głowy Kask ochronny UVEX Airwing Więźba tekstylna 6-cio punktowa, nowatorski system wentylacji. Sześć wersji kolorystycznych. Kilka wersji zastosowań i typów. Wersja E do 1000V. Przystosowany do

Bardziej szczegółowo