Elektronika (konspekt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektronika (konspekt)"

Transkrypt

1 Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek Wykład 05 i 06 Obwody rezonansowe, transformatory, oscyloskop, układy diodowe.

2 Dobroć Q (Q-factor, quality factor) jest miarą ostrości krzywych rezonansowych. Dla pasmowego filtra z obwodem rezonansowym (jak na rysunku obok) jest zdefiniowany jako: Q = ω rez / ω 3dB = f rez / f 3dB. Q można wyrazić za pomocą wartości elementów filtra RLC. Np. gdy U WY = U R to k u = U R /U RLC i k umax = 1 k u /k umax = Zatem Q = ω rez L/R. Dodajmy, że w elektronice poza dobrocią układów rezonansowych mówi się o dobroci innych układów czy elementów. Przykładowo dobroć cewki zdefiniowana jest jako stosunek: ωl/r (gdzie L-indukcyjność cewki, R oporność cewki). Traktując kondensator jako równoległe połączenie idealnej pojemności i rezystancji R (reprezentującej straty dielektryczne) definiujemy dobroć kondensatora jako stosunek prądów I C /I R = (U/X C )/(U/R)=R/X C = ωcr. Wynika z tego, że układy o dużej dobroci to takie, które marnotrawią mało energii na straty w rezystancjach przewodów cewki i rezystora R.

3

4 Transformator Transformator to dwa, magnetycznie ze sobą sprzężone, uzwojenia pozwalające na zmianę wartości napięcia (i prądu) zmiennego przy niezmienionej (w przybliżeniu) mocy. Działanie transformatora opiera się na prawie Faradaya: gdzie z liczba zwoi,φ strumień magnetyczny w rdzeniu transformatora e siła elektromotoryczna. Widać, że do wytworzenia siły elektromotorycznej potrzebny jest zmienny strumień magnetyczny (niezerowa pochodna po czasie). Zatem transformator nie jest urządzeniem na prąd stały! Transformator został odkryty przez Faradaya w 1831r.,a następnie przez Williama Stanleya 1885 r. i zastosowany w instalacji oświetleniowej w Ameryce (w Massachusetts transformator podnosił napięcie z 500V na 3000V na początku linii o długości 1219 m a na jej końcu inny transformator obniżał je z powrotem do 500V).

5 Transformator Transformator oprócz dwóch (co najmniej) uzwojeń zwykle zawiera rdzeń prowadzący strumień magnetyczny. Rdzeń nie może być jednolitym przewodnikiem gdyż w czasie pracy pojawiałyby się duże prądy wirowe przynoszące duże straty energii. W praktyce, aby zapobiec znacznym stratom mocy rdzenie zbudowane są z wielu ściśniętych ale odizolowanych elektrycznie od ciebie blach (warstw materiału o dużym µ) lub materiałów o dużej rezystywności (oporze właściwym). Stratę mocy związaną z prądami wirowymi i przypadającą na jednostkę objętości można obliczyć ze wzoru: w którym: B m amplituda indukcji magnetycznej, d grubość blachy; f częstotliwość; ρ rezystywność materiału ferromagnetycznego. Widać, że straty mocy od prądów wirowych są proporcjonalne do kwadratu iloczynu indukcji magnetycznej, częstotliwości i grubości blachy oraz odwrotnie proporcjonalne do rezystywności. Przy zadanej częstotliwości i indukcji magnetycznej obniżenie strat od prądów wirowych można zatem uzyskać przez zastosowanie bardzo cienkich blach izolowanych papierem lub lakierem, albo stosując materiał ferromagnetycznego o dużej rezystywności.

6 Transformator Ważną przy wielu zastosowaniach transformatorów jest możliwość tzw. dopasowywania impedancji źródła i obciążenia. Bezpośrednie połączenie obciążenia do zacisków źródła napięcia oznacza, że maksymalny przekaz mocy ma miejsce przy impedancji obciążenia równej impedancji źródła. Gdy jednak zastosujemy trafo o przekładni na przykład obniżającej napięcie P- krotnie P = N 2 /N 1 < 1 to napięcie na zaciskach uzwojenia wtórnego (tam gdzie podłączamy odbiornik mocy) będzie P-krotnie mniejsze a prąd P-krotnie większy przy maksymalnym przekazie mocy. Oznacza to, że impedancja odbiornika dopasowywana do impedancji wewnętrznej źródła powinna spełniać relację Z odbiornika /Z źródła = P 2. Dzięki trafo impedancja odbiornika nie musi być równa impedancji źródła!

7 Transformator Dzięki N. Tesli już pod koniec XIX wieku zaczęto stosować transformatory w elektrotechnice i energetyce. Tesla pod koniec XIX wieku wygrał spór z Edisonem o to czy w sieci energetycznej powinien być prąd stały czy zmienny. Pamiętajmy, że ekonomiczne przesyłanie mocy U I na znaczne odległości ma miejsce wtedy gdy U jest duże a I małe (małe straty bo małe grzanie kabli). Napięcie jest za pomocą transformatorów podwyższane w miejscu wytworzenia energii elektrycznej a na końcach wysokonapięciowych linii przesyłowych u odbiorców energii napięcie jest obniżane do odpowiednich bardziej bezpiecznych wartości. Tesla wymyślił wirujące pola magnetyczne dla silników dużej mocy i stworzył podstawy trójfazowej energetyki.

8 Transformatory w elektronice spotykamy głównie jako transformatory sieciowe w zasilaczach. Transformator pozwala na odizolowanie galwaniczne dwóch obwodów pozostawiając bardzo dobrą wymianę energii między nimi. Dla bezpieczeństwa często na stanowisku pracy stosowane są tzw. transformatory separujące. W lutownicach transformatory obniżające napięcie (np. do 24 V) obniżają ryzyko uszkodzenia delikatnych układów scalonych podczas montażu. Stosunek ilości zwoi uzwojenia wtórnego i pierwotnego, zwany przekładnią (przełożeniem) określony jest przez: N 2 /N 1 =U 2 / U 1 =I 1 /I 2 (U 1 I 1 U 2 I 2 ). Przekrój rdzenia jest wprost proporcjonalny do pierwiastka z przekazywanej mocy S = c P [cm 2 ] (gdzie: P przekazywana moc w watach, c 1,2; ). Wadami są: histereza rdzenia, straty energii w rdzeniu (prądy wirowe), tzw. nasycenie rdzenia i możliwość przebicia między zwojami. Parametry: przełożenie, moc, zakres częstotliwości, waga i rozmiary. Autotransformator pozwala regulować wartość napięcia zmiennego przez zastosowanie jednego wspólnego uzwojenia z przemieszczalnym odczepem. Autotransformatory stosowane są do płynnej regulacji napięcia wtórnego. Autotransformator nie realizuje izolacji galwanicznej!

9 Oscyloskopy. Rozpoczynając omawianie obwodów z prądami zmiennymi wskazanym jest poznać zasadę działania oscyloskopu przyrządu do wizualizacji napięć elektrycznych. Oscyloskopy to najbardziej rozpowszechnione przyrządy przeznaczone do obrazowania sygnałów elektrycznych. Wyróżnia się oscyloskopy analogowe oraz cyfrowe (są też oscyloskopy analogowo-cyfrowe i analizatory sygnałowe). Oscyloskopy służą do obserwacji i rejestracji sygnałów elektrycznych, nawet kilku jednocześnie. Wykorzystywany jest do badania przebiegów rozmaitych wielkości fizycznych (po ich zamianie na sygnał elektryczny) w wielu laboratoriach badawczych. Z powodu swych zalet są często stosowane do uruchomiania i diagnozowania nawet bardzo skomplikowanych układów elektrycznych i elektronicznych. W oscyloskopie wyróżniamy cztery podstawowe systemy: system wyświetlania, odchylania w pionie, podstawa czasu i system synchronizacji. Zakończeniem systemu wyświetlania jest ekran lub lampa oscyloskopowa, na której ekranie wyświetlany jest obraz badanych wielkości fizycznych. Schemat blokowy prostego (jednokanałowego) oscyloskopu analogowego wraz ze szkicem lampy oscyloskopowej zamieszczono na rysunku poniżej (następna strona). Dla uzyskania świecenia luminoforu w lampie oscyloskopowej konieczne jest wytworzenie wiązki elektronowej, w której energie kinetyczne elektronów wynoszą kilka do 20 kev. Oznacza to, że w oscyloskopach starszego typu (z lampą oscyloskopową) wytwarzane są napięcia do około 20 kv! Najważniejsze parametry: Rozmiary ekranu, Pasmo częstotliwości, Liczba kanałów, Czas narastania, Rozdzielczość, Czułość, Maksymalne napięcie wejściowe. W oscyloskopach cyfrowych głębokość pamięci i szybkość próbkowania,

10 Analogowy oscyloskop 2-kanałowy. Badany sygnał jest po wzmocnieniu kierowany bezpośrednio do odchylania wiązki elektronowej przemieszczającej się po luminoforze ekranu co powoduje kreślenie świecącej linii obrazującej przebieg sygnału. Mamy tu bezpośrednie obrazowanie sygnału. Cyfrowy oscyloskop 2-kanałowy. Oscyloskop cyfrowy próbkuje sygnał elektryczny, dokonuje konwersji wartości analogowych na cyfrowe przy pomocy przetwornika analogowo-cyfrowego ADC, a następnie zapamiętane cyfrowe wartości wykorzystuje do obrazowania zbadanego sygnału. W oscyloskopach cyfrowych stosowane są ekrany płaskie np. ciekłokrystalicznym LCD.

11 Uproszczone przedstawienie napić doprowadzonych do płytek odchylających lampy oscyloskopowej (Y w pionie i X w poziomie) oraz uzyskany obraz.

12 Uproszczony schemat oscyloskopu

13 Badany sygnał poprzez tłumik o regulowanym tłumieniu dociera do wzmacniacza odchylania pionowego Y, na wyjściu którego uzyskuje się wzmocniony (i ewentualnie uzupełniony o kompensacje składowej stałej) przebieg napięcia sterujący odchyleniem wiązki elektronowej poprzez płytki Y. Dla dokonania pomiaru wielkości napięcia należy pamiętać, że opis przełącznika skokowego (np. 1V/działkę, 10mV/działkę czyli 1V/cm, 10mV/cm itd.) jest aktualny tylko przy skręceniu regulacji ciągłej w pozycję kalibr tj. pozycję kalibracji. Na powierzchni ekranu oscyloskopu znajduje się podziałka w postaci kratek i kresek. Tu jedna działka = 1 cm a nie 2 mm! Opisy przełączników przy gniazdach wejściowych: AC oznacza, że wejście przyjmuje tylko sygnał zmienny (sprzężenie pojemnościowe), DC oznacza, że wejście przyjmuje również składową stałą, GND oznacza, że sygnał jest odłączony a wejście jest zwarte do masy. Aby obraz na ekranie lampy był stabilny tj. aby wiązka elektronowa periodycznie powtarzała ten sam rysunek konieczna jest synchronizacji odchylania poziomego (podstawy czasu) z badanym sygnałem.

14 Zatem część sygnału badanego kierowana jest do układu wyzwalania, który steruje generatorem podstawy czasu i modulacją jaskrawości (tj. intensywności wiązki elektronowej docierającej do luminoforu). Pokrętłem poziom (ang. level lub trigger level) wybieramy wartość napięcia sygnału, przy którym następuje wyzwalanie tj. rozpoczynanie piło-zębnych impulsów dla płytek odchylania poziomego i impulsów prostokątnych podawanych na cylinder Wehnelta (elektroda z otworem otaczająca katodę) dla wypuszczania wiązki elektronowej. W przypadku oscyloskopu wielokanałowego należy odpowiednim przełącznikiem wybrać kanał, z którego pobierany jest sygnał synchronizujący (należy wybrać sygnał najmocniejszy). W przypadku gdy mają być oglądane sygnały bardzo słabe na wszystkich kanałach dobrą synchronizację uzyskamy gdy odpowiedni sygnał podamy na wejście wyzwalania zewnętrznego. Wejście wyzwalania zewnętrznego jest przydatne w badaniach układów cyfrowych i przy obserwacji nieperiodycznych sygnałów.

15 Podstawa czasu może być wyzwalana narastającym zboczem (znak +) lub opadającym zboczem sygnału (znak - ). W śród rodzajów wyzwalania można wymienić: a) normalne, b) automatyczne, c) sygnałem telewizyjnym, d) jednorazowe. Szybkość ruchu plamki w kierunku osi X można zmieniać w szerokim zakresie. Należy pamiętać, że opis przełącznika skokowego (np. 1s/cm czy 10ns/cm itd.) jest obowiązujący tylko przy ustawieniu pokrętła regulacji ciągłej w pozycję kalibr. W oscyloskopach wielokanałowych (zwykle dwu-kanałowych lub czterokanałowych) zastosowane są przełączniki elektroniczne przełączające sygnały z kilu wzmacniaczy wejściowych na jeden wspólny tor sterujący lampą oscyloskopową. Przełączniki te mogą mieć dwa rodzaje pracy: a) praca przemienna (alternating) przełączenie odbywa się podczas ruchu powrotnego plamki; b) praca siekana (chopped) przełączenie odbywa się wielokrotnie podczas każdego kreślenia plamką od lewego do prawego brzegu ekranu. Dla ochrony przed uszkodzeniami należy unikać podawania napięć większych niż kilkadziesiąt V na wejścia oscyloskopu a kabel sieciowy włączać tylko do gniazda z dobrym (tj. sprawnym) uziemieniem.

16 Brak obrazu badanego przebiegu lub plamki na ekranie oscyloskopu może mieć następujące przyczyny: a) pokrętłem przesuwu X lub Y przesunięto obraz poza obszar ekranu; b) przy stałonapięciowym sprzężeniu podano na wejście Y (lub X) sygnał o zbyt dużej wartości składowej stałej; c) podstawa czasu nie jest wyzwalana; d) pokrętło jaskrawości skręcono do minimum. W nowocześniejszych oscyloskopach cyfrowych instalowane są liczne udogodnienia np. a) na ekranie pojawiają się napisy informujące o aktualnych zakresach podstawy czasu, czułości itp.; b) kursory (zwykle dwie pionowe i dwie poziome linie) ułatwiają wyznaczenie czasu trwania wybranego fragmentu badanego przebiegu, jego częstotliwości, fazy oraz zmiany napięcia; c) stosowane są tzw. ekrany dotykowe, u których wybór funkcji oscyloskopu dokonuje się przez dotyk palcem odpowiednio opisanego miejsca na ekranie.

17 Oscyloskop cyfrowy Dzięki szybkim przetwornikom analogowo-cyfrowym budowane są oscyloskopy cyfrowe o częstotliwościach pobierania próbek ponad 1GHz i paśmie przenoszenia ponad 10 GHz. Działanie takich oscyloskopów polega na pobraniu n (np ) próbek i zapisaniu ich w pamięci. Pracę układu kontroluje układ mikroprocesorowy pozwalający na wielostronną analizę badanych sygnałów. Oscyloskopy cyfrowe budowane są również jako karty komputerowe a także jako kieszonkowe (wielkości kalkulatora z ekranem ciekłokrystalicznym) do celów diagnostycznych w warunkach terenowych. Często oscyloskopy konstruowane są jako oscyloskopy analogowo-cyfrowe. Zamiast lampy oscyloskopowej mogą być stosowane kineskopy monochromatyczne lub kolorowe. W oscyloskopach tych dzięki cyfrowym podstawom czasu (zliczanie impulsów zegara kwarcowego) możliwe są bardzo precyzyjne pomiary relacji czasowych badanych sygnałów. Precyzja pomiaru wielkości napięć zależy od długości słowa przetwornika A/D, które często są 8-bitowe i dające dokładność 1/2 8 tj. 1/256 zakresu.

18 W oscyloskopach cyfrowych oprócz obserwacji sygnału na bieżąco można oglądać sygnał zamrożony w pamięci nieprzetworzony lub przetworzony układem mikroprocesorowym w dowolnie pożądany sposób (wygładzony, uśredniony z wielu sekwencji, w postaci diagramu zawartości harmonicznych, zróżniczkowany itd.). W oscyloskopie cyfrowym zbieranie danych może zachodzić niezależnie od chwili wyzwalania i przebieg może być zapamiętany w dowolnej (regulowanej) relacji czasowej do impulsu wyzwalania. Zwykle tzw. rekord rejestracji (tj. n zamrożonych w pamięci próbek) jest wielokrotnie dłuższy od rekordu obrazowania na ekranie. Pozwala to swobodnie obrazować dowolne fragmenty i szczegóły raz zarejestrowanego przebiegu. Oscyloskopy cyfrowe dysponują wieloma funkcjami, których brak w oscyloskopach analogowych. Np. czuwanie (baby-sitting) oscyloskopu tak długo, jak długo nie pojawi się impuls wyzwalający, który spowoduje zamrożenie w pamięci tylko interesującej części ciągle próbkowanego sygnału z wyprzedzeniem czasowym takim jakie zostało z góry ustalone. Należy zaznaczyć, iż wyprzedzenia czasowe ograniczone jest głębokością pamięci natomiast opóźnienie czasowe może być dowolne.

19 Elementy półprzewodnikowe Początkowo podstawowym materiałem w technologii półprzewodnikowej był german między innymi ze względu na niską temperaturę topnienia (990 C). Szybko jednak okazało się, że na podłożu krzemowym (T. topnienia krzemu: 1410 C) można uformować stabilny tlenek (SiO 2 ) a na germanie nie. Ponadto napięcie przebicia dla tlenku krzemy jest wyższe niż dla tlenku germanu. Poczynając od lat 1960-tych krzem dominuje w technologii elementów elektronicznych. Warto porównać przewodności metalu np. miedzi: S/cm; izolatora np. szkła: S/cm oraz półprzewodnika np. krzemu: 10-8 do 10-1 S/cm. Atomy krzemu i germanu tworzą (poprzez hybrydyzację SP3) sieci krystaliczne typu diamentu.

20 W metalu obecność dużej ilości elektronów w paśmie przewodnictwa (czyli w energetycznym paśmie elektronów prawie swobodnych) powoduje, że mogą one stanowić znaczny prąd pod wpływem znikomego pola elektrycznego. Te elektrony będąc swobodnymi mogą być przyspieszane polem elektrycznym. W półprzewodnikach należy uwzględnić wiązania kowalencyjne, które ograniczają przemieszczanie się elektronów, dopiero energia rzędu 1 ev w postaci kwantu światła lub termicznych wibracji atomów może oswobodzić elektron (przenieść go z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa). Przykładowo w temperaturze pokojowej w nie domieszkowanym krzemie znajduje się (w termicznej równowadze) n e = elektronów/m 3 i tyle samo dziur. Okazuje się, że prąd mogą stanowić (być przyspieszane) oprócz elektronów w paśmie przewodnictwa również dziury po elektronach w paśmie walencyjnym. Dzieje się tak dlatego, że pole elektryczne wpływa na to, który elektron z otoczenia dziury ma największą szansę do niej przeskoczyć. Przeskok elektronu walencyjnego do dziury oznacza przemieszczenie się dziury, której ładunek elektryczny jest dodatni - jak wiemy dziura to brak elektronu neutralizującego. Ponieważ ilość elektronów i dziur zależy od temperatury toteż wiele własności półprzewodników zależy od temperatury. W praktyce stosowane są półprzewodniki domieszkowane w taki sposób aby mieć albo nadmiar dziur (są to półprzewodniki tupu p) albo nadmiar elektronów (półprzewodniki typu n). Domieszki dające typ n półprzewodnika nazywane są donorami (pierwiastki 5-wartościowe) gdyż dodają elektrony do pasma przewodnictwa, natomiast domieszki dające typ p nazywane są akceptorami (pierwiastki 3-wartościowe) gdyż pobierają elektrony z pasma walencyjnego generując dziury. Choć oddzielny kawałek półprzewodnika ma mało interesujące własności i zastosowania to już odpowiednio dobrze połączone dwie warstwy półprzewodnika jedna typu p a druga typu n dają coś co jest szeroko stosowane w układach elektronicznych złącze pn. Najprostrzym i szeroko stosowanym elementem zawierającym takie złącze jest dioda prostownicza. Historycznie to to roku 1874 niemiecki fizyk Ferdynand Braun odkrył, że w pewnych warunkach obwody z kryształem nie spełniają prawa Ohma, mogą przewodzić tylko w jednym kierunku efekt prostowania.

21 Diody i złącza p-n. Prostym i często spotykanym półprzewodnikowym a przy tym nieliniowym (nie omowym) elementem jest dioda czyli pojedyncze złącze p-n. W równowadze złącze p-n zawiera dyfuzyjną barierę potencjału a znikomy prąd pokonywania bariery przez nośniki większościowe jest równoważony znikomym prądem utworzonym przez nośniki mniejszościowe (nośniki mniejszościowe tworzą prąd zgodny z polem elektrycznym w barierze). Poziom Fermiego (tak jak potencjał chemiczny) jest wyrównany w całej objętości układu p-n dopóki nie przyłożymy zewnętrznego napięcia wymuszającego prąd i pewne pochylenia poziomu Fermiego. Zależność prądu w diodzie od napięcia przyłożonego na zaciski diody (wymuszającego pochylenie poziomu Fermiego, zmianę wysokości bariery i zmianę szerokości obszaru przejściowego) ma przybliżaną postać: gdzie: m parametr korekcyjny (1 do 2), U T = k B T/q = V Linia przerywana ilustruje złącze omowe (kontakt omowy)

22 Złącza p-n. Jest to prawie bezdefektowe połączenie dwóch półprzewodników z domieszkami (czyli półprzewodników niesamoistnych) o dwu różnych typach przewodnictwa elektrycznego p i n. Półprzewodnik niedomieszkowany (samoistny) kiepsko przewodzi prąd elektryczny w temperaturze pokojowej. Złe przewodnictwo wynika z faktu, że w takich materiałach elektrony walencyjne (najsłabiej związane) są unieruchomione wiązaniami kowalencyjnymi a minimalna porcja energii konieczna do uczynienia jednego elektronu swobodnym wynosi około 1eV. Taka wartość energii określana jest jako przerwa energetyczna między pasmem walencyjnym (przedziałem na skali energii potencjalnej zajmowanym przez elektrony w wiązaniach międzyatomowych) a pasmem przewodnictwa (przedziałem na skali energii potencjalnej zajmowanym przez elektrony oswobodzone i mogące przemieszczać się po objętości materiału przewodzić prąd elektryczny). Przypomnijmy, że energia średnia drgań termicznych w temperaturze pokojowej 300K wynosi zaledwie E 300K = stała Boltzmana T = k 300K=0,026eV i jest zbyt mała aby oswobadzać liczącą się ilość elektronów w jednostce czasu. Domieszkowanie półprzewodnika silnie poprawia jego przewodnictwo elektryczne. Przykładowo domieszkując 4-wartościowy krzem atomem pięciowrtościowym (donorem) tworzymy sytuację, w której cztery elektrony domieszki biorą udział w wiązaniach kowalencyjnych a piąty jako słabo związany (około 0,1eV) jest przez drgania termiczne oswobodzony ( wrzucony do pasma przewodnictwa). Półprzewodnik, który zawiera znaczną ilość donorów nazywa się półprzewodnikiem typu n, jego poziom Fermiego umiejscowiony jest blisko pasma przewodnictwa. Poziom Fermiego to taki poziom energetyczny, dla którego prawdopodobieństwo obsadzenia przez elektron wynosi ½. Podobną poprawę przewodnictwa uzyskamy, gdy zamiast atomu krzemu wstawimy atom trójwartościowy (akceptor). Powstanie wtedy jedno wolne miejsce w wiązaniach kowalencyjnych dziura, która jako puste miejsce po elektronie w paśmie walencyjnym może się przemieszczać. Półprzewodnik, który zawiera znaczną ilość akceptorów nazywa się półprzewodnikiem typu p, jego poziom Fermiego umiejscowiony jest blisko pasma walencyjnego. Zauważmy, że donor po utracie piątego elektronu jest niemobilnym jonem dodatnim a akceptor po przyłączeniu czwartego elektronu i wypuszczeniu dziury jest niemobilnym jonem ujemnym. Wynalazcą fotodetektora i pierwszego użytecznego złącza p-n w 1940r. był Russel Shoemaker Ohl.

23 Złącza p-n Podobnie jak w połączonych naczyniach z wodą wyrównuje się poziom lustra wody tak w połączonych galwanicznie materiałach zawierających mobilne nośniki ładunku (elektrony i dziury) następuje wyrównanie poziomu Fermiego E F. Przemieszczenie ładunków pociąga za sobą wytworzenie skoku potencjału elektrycznego w pewnym wąskim obszarze samego złącza pn. W tym obszarze poziom Fermiego jest oddalony od pasm dozwolonych i mamy tu niemobilne jony i brak mobilnych nośników ładunku, a zatem obszar złego przewodnictwa elektrycznego! Sytuację można zmieniać przez przyłożenie zewnętrznej siły elektromotorycznej, która wymusi pochylenie poziomu Fermiego, a przez to zmieni szerokość obszaru złego przewodzenia.

24 Diody Diody działają jak jednokierunkowe zawory zezwalające na przepływ prądu tylko w jednym kierunku (od anody do katody). Diody krzemowe Napięcie otwarcia (początek dobrego przewodzenia) diody krzemowej w temperaturze pokojowej wynosi około 0,65 V (diody mocy mają napięcie progowe około 1 V). Ze względu na małą szybkość przełączania głównym obszarem zastosowania diod krzemowych są prostowniki w zasilaczach urządzeń elektronicznych. Do prostowania (przewodzenia tylko w jednym kierunku) dużych napięć stosowane są diody wysokonapięciowe, które w istocie stanowią szeregowe połączenie określonej liczby diod (złączy pn). W jednej obudowie. Napięcie otwarcia takiej kaskady diod jest wielokrotnie większe od 0,65 V (tyle razy większe od 0,65 V ile diod znajduje się w kaskadzie). Ponieważ napięcie otwarcia diody zależy od jej temperatury, diody mogą być stosowane do pomiaru temperatury. Dla diod krzemowych V = -2(mV/K) T(K) co sprawia, że diody te stosowane są jako termometry w laboratoriach kriogenicznych pracujące w zakresie temperatur 1,8 400 K. Diody germanowe nie wyszły z użycia ze względu na niski spadek napięcia 0,3 V przy otwarciu (tj. przy polaryzacji w kierunku przewodzenia).

25 Dioda ogólnego zastosowania i dioda prostownicza powinny mieć duże graniczne napięcie zaporowe (wsteczne). Diody Schottky ego (złącze metal-półprzewodnik) wyróżnia mały czas przełączania, rzędu 100 ps. Napięcie otwarcia około 0,3 V. Diody Zenera (stabilistor), polaryzowane zaporowo, stosowane są do stabilizowania napięcia i polaryzowane zaporowo. Napięcia stabilizacji mogą wynosić od 2 do 200 V. Napięcie otwarcia 0,6V. Dioda pojemnościowa (warikap, waraktor) wykazuje znaczną zmianę pojemności złącza. Pojemność maleje od kilkuset pf do kilku pf ze wzrostem napięcia wstecznego. Diody świecące (LED) mając silnie domieszkowane złącza pn świecą gdy są spolaryzowane (zasilane) w kierunku przewodzenia. Z opornikiem zabezpieczającym są uniwersalnymi detektorami napięć.

26 Można jeszcze wymienić diody: Dioda zabezpieczająca jest w zasadzie diodą Zenera, która potrafi tłumić krótkotrwałe impulsy napięciowe. Są bardzo szybkie i wytrzymują wysokie prądy chwilowe. Stosowane są jako zabezpieczenia przed zakłóceniami. Dioda lawinowa jest diodą, która nie ulega zniszczeniu przy przekroczeniu zadanego napięcia wstecznego. Nadmiar napięcia jest na niej neutralizowany. Dioda lawinowa jest przydatna jako element zabezpieczający od przepięć. Dioda o krótkim czasie wyłączania (około 1 do 100 ns) jest stosowana w układach przełączających. Diody PIN mają wbudowaną dodatkową warstwę między obszarami P i N. Diody PIN są używane w układach wysokich częstotliwości. Mają małą rezystancję w kierunku przewodzenia i małą pojemność przy polaryzacji w kierunku zaporowym. Wykazują pewną bezwładność przy przełączaniu. Diody PIN lub p-i-n jako fotodiody z dodatkową wewnętrzną warstwą (intrinsic layer, P-Intrinsic-N) między obszarami P i N obok zwiększonej szybkości działania mają zwiększoną fotoczułą objętość a przez to większą wydajność. Dioda Ładunkowa jest typem diody, która podobnie jak diody PIN ma trzy warstwy ale zmiana rezystancji odbywa się gwałtownie. Stosowana jest w powielaczach częstotliwości.

27 Diody ograniczające prąd lub diody regulujące prąd, są to dwuzaciskowe wersje tranzystorów polowych (typu JFET). Diody IMPATT są diodami wielowarstwowymi dużej mocy przeznaczonymi do generowania sygnałów względnie dużej mocy w zakresie 3 do 100 ghz. Diody tunelowe (diody ESAKI ego). Są to diody o bardzo dużym domieszkowaniu obu stron P i N. Wykorzystują kwantowy efekt tunelowania rezonansowego, co w pewnym zakresie napięć (w kierunku przewodzenia) prowadzi do ujemnej oporności dynamicznej. Diody Gunn a. Składają się z trzech warstw półprzewodnika tylko jednego typu N o różnym stopniu domieszkowania. Warstwa środkowa o słabym domieszkowaniu znajduje się między dwoma silnie domieszkowanymi warstwami. W diodach Gunn a również uzyskujemy obszar napięcia o ujemnej rezystancji dynamicznej gdzie ze wzrostem napięcia maleje prąd. Diody Shockley a. Są to diody czterowarstwowe PNPN zwane dynistorami. Przewodzą po przekroczeniu pewnego znacznego napięcia otwarcia, a przestają przewodzić dopiero po znacznym jego obniżeniu, niemal do zera. Fotoogniwa są rodzajem diod o dużej powierzchni i wykorzystują zjawisko fotoelektryczne w obszarze złącza PN. Stosowane są do budowy baterii słonecznych.

28 Diody świecące LED Spolaryzowane w kierunku przewodzenia generują światło, jako wynik rekombinacji elektronów i dziur w złączu pn. Barwa zależy od materiału (podczerwień - GaAs, światło widzialne GaP). Są to np. wskaźniki, wyświetlacze, nadajniki w transoptorach. A.A. Bergh, phys. stat. Sol.(a) 201 (2004) Fotodioda. Przy braku polaryzacji może stanowić baterię słoneczną. W zaporowo spolaryzowanych fotodiodach natężenie prądu zaporowego zmienia się wraz ze zmianami oświetlenia złącza (bo zmienia się oporność złącza). Fotodiody są stosowane do detekcji światła (bywają szybsze od fotopowielaczy).

29 Dioda Laserowa (LD). Diody z akcją laserową zapewniają widmo o wąskim przedziale długości fali. Osiągane są wydajności 50% i moce około 10 2 W (fali ciągłej). Częstotliwość modulacji sygnału poprzez modulację prądu sięga wartości do kilku GHz. Olbrzymie zastosowanie (telekomunikacja-układy światłowodowe, medycyna, CD-ROM, DVD, HD, TV, drukarki itp.) A.A. Bergh, phys. stat. Sol. (a) 201 (2004) 2740.

30 Układy do odczytu dysków CD CD-ROM i DVD zapewniają dużą odporność na uszkodzenia powierzchni dysków. Czytająca wiązka światła jest ogniskowana około1mm pod powierzchnią dysku do plamki o średnicy porównywalnej z długością fali używanego światła. Na samej powierzchni wiązka jest jeszcze szeroka i obejmuje okrąg o średnicy około 0,8mm. Popularne prędkości napędów CD: od 1x0,15 MB/s do 52x0,15MB/s = 7,62MB/s, oraz DVD: od 1x1,32MB/s do 52x1,32MB/s = 68,55MB/s. (www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/plyty/docs/plyty.php3). Informacja na CD jest magazynowana na spiralnej ścieżce idącej od środka (na średnicy około 50 mm z 4 mm rozbiegiem) dysku do jego brzegu. Odległość między ścieżkami wynosi 1,6 µm. Wgłębienie na ścieżce (o wymiarach 0,5 µm szerokości i około 100 nm głębokości) oznaczają cyfrowe 1 a brak wgłębienia 0. Powierzchnia niosąca informację jest pokryta aluminium dla uzyskania dobrego odbicia promienia światła a ta warstwą ochronną i etykietą. Wiązka odbitego światła jest rozszerzana na strukturze wgłębienie/wzniesienie i to poszerzanie wiązki jest czytane przez układ optyczny.

31 Rysunek przedstawia przykładowy (są też inne) układ do odczytu dysków CD. Światło z lasera półprzewodnikowego biegnie przez siatkę S, polaryzator, ćwierćfalówkę, odbija się od warstwy kodu w dysku i ponownie biegnie przez ćwiećfalówkę. Dwukrotne przejście przez ćwierćfalówkę zmienia polaryzację światła o 90º, dzięki czemu zostaje ono skierowane do detektora w płytce polaryzująco-rozdzielającej. Detektor rejestruje jeden z dwóch poziomów 0, 1. Siatka S służy do uzyskania dwóch dodatkowych, bocznych wiązek. Dzięki nim detektor i układ ujemnego sprzężenia zwrotnego zapewniają utrzymanie się wiązki centralnej na czytanej ścieżce (tj. mamy ciągłą korektę położenia punktu padania wiązki). Centralna część detektora podzielona na cztery sektory oraz lekko astygmatyczna soczewka skupiająca pozwalają innemu układowi ujemnego sprzężenia zwrotnego korygować ogniskowanie wiązki światła na właściwej głębokości.

32 Należy pamiętać, że złącza spolaryzowane w kierunku przewodzenia wykazują małą oporność i zazwyczaj musimy dbać o ograniczenie prądu aby uniknąć zniszczenia elementu zawierającego złącze. Diody np. typu LED polaryzujemy poprzez szeregowo włączony rezystor ograniczający prąd i ratujący diodę przed zniszczeniem! Przy rozwiązywaniu układów zawierających element nieliniowy wygodna i często stosowana jest metoda graficzna. Poniższy rys. ilustruje tę metodę. Napięcie na diodzie w tym układzie przy prądzie I, wynosi: U D =E-IR. To równanie opisuje tzw. prostą obciążenia na płaszczyźnie U D I D. Punkt przecięcia tej prostej z charakterystyką elementu nieliniowego, diody, jest tzw. punktem pracy i pozwala wyznaczyć prąd i napięcie elementu nieliniowego. Punkt pracy diody: Każdy punkt na prostej to para wartości: I - natężenie prądu przez R, U - wartość napięcia pozostawianego dla diody, o którą należy pomniejszyć E aby E-U=IR

33

34 Powielacz napięcia

35 Układy z diodami prostowniczymi Układy clamp. W układach clamp kondensator C efektywnie ładuje się poprzez diodę i nieefektywnie przeładowuje przez impedancję R o przy: R o C >>T. Zależnie od podłączenia diody U out U in ± amplituda U in.

36 Układy z diodami prostowniczymi

37 Zasilacz napięcia stałego Prostownik Zasilanie w postaci zasilacza sieciowego lub baterii (akumulatora) jest podzespołem, który znajduje się w niemal każdym urządzeniu elektrycznym i elektronicznym ożywia go.

38 Zasilacze napięcia stałego Komercyjnie dostępne i stosowane w laboratoriach zasilacze mogą być dwojakiego rodzaju. 1) Mogą zawierać masywny transformator sieciowy, zwykle obniżający lub czasem podwyższający napięcie, które następnie jest prostowane i filtrowane. 2) Mogą nie zawierać transformatora sieciowego a prostownik prostuje napięcie sieciowe dla uzyskania napięcia stałego, które następnie jest szatkowane z dużą częstotliwością albo zasila generator (10 khz 1 MHz) w tzw. przetwornicy. Napięcie o tak wysokiej częstotliwości może być zmieniane przez małe transformatory a następnie prostowane i bardziej skutecznie filtrowane. Ważnym parametrem zasilaczy, poza zakresami wartości prądu i napięcia, jest wielkość fluktuacji stabilizowanej wielkości. Wielkość fluktuacji (ripple) jest określana w procentach liczonych od wartości stabilizowanej. Zasilacze są wyposażone w dwie regulacje: a) regulację napięcia i b) regulację natężenia prądu. Przy jakimkolwiek ustawieniu tych regulacji realizowana i stabilizowana jest ta, która osiągana jest dla niższej mocy (czyli osiągana jest wcześniej przy wzroście obu od zera). Zatem od użytkownika zależ co (napięcie czy prąd) ma być stabilizowane. Jeżeli wybieramy stabilizację określonego prądu to regulator napięcia zwykle ustawiamy na wartość maksymalną. Jeżeli stabilizowane ma być wybrane napięcie to regulację prądu ustawiamy na wartość maksymalną. Takie postępowanie zapewnia, że nawet przy znacznych zmianach obciążenia będzie stabilizowana jedna i ta sama wielkość. Unikamy niepożądanego przełączania rodzaju stabilizacji.

39 Stabilizatory napięcia. Produkowane są liczna wersje stabilizatorów (z 3 lub 4 końcówkami na pojedyncze napięcie oraz złożone, na napięcia bipolarne). Rys. a) przedstawia trójzaciskowy układ LM317. Układ ten daje natężenia prądu wyjściowego 0-1,5A, działając tak aby między zaciskami Wy i Reg utrzymywało się napięcie 1.25V (spadek napięcia na Rm). Zwykle na Rm dobieramy małą oporność około 200Ω natomiast R dobieramy tak aby uzyskać stabilizowane napięcie Uwy = (1+ R/Rm) 1,25V. Prąd wpływający do zacisku Reg jest mały i do pominięcia! Rys. b) pokazuje najprostszy sposób powiększenia zakresu prądów wyjściowych przez zastosowanie zewnętrznego tranzystora dużej mocy. Gdy spadek napięcia na R BE przekroczy 0,6V tranzystor ten się otwiera i przepuszcza dodatkowy prąd do wyjścia.

40 Elektronika lista zadań Narysuj przebiegi napięć wyjściowych dla podanych układów z diodami Krzemowymi (otwierającymi się przy napięciu +0,7V) gdy na wejścia układów podawane są napięcia sinusoidalne o amplitudzie 5V i małej częstotliwości. 2. Zaproponuj wartości R1, C1, R2 i C2 tak aby poniższy układ był filtrem pasmowym na zakres częstotliwości 1kHz 10kHz. 3 Dobierz kondensator C tak aby pulsacja napięcia na odbiorniku R=1k Ω wynosiła nie więcej niż 5%.

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora.

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Jeśli nie znałem odpowiedzi na jakieś pytanie, to zaznaczałem to znakami zapytania (?????) i zaznaczałem całe pytanie na niebiesko.

Bardziej szczegółowo

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Robert Czabanowski SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE nr UDA-POKL.04.01.02-00-065/09-01 Recenzent: Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek 2010 Spis treści Spis treści...... 2 Wykaz oznaczeń...... 4 1. Wprowadzenie......

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard

eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard RTG eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard Historia odkrycia promieni X 5 maja 1894r., 49-cio letni Wilhelm Conrad Röntgen, zamówił lampę wyładowczą i aparaturę

Bardziej szczegółowo

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA Pracownia Metod Fizycznych Biologii (PMFB), O2B 1 O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA Cel ćwiczenia Ćwiczenie jest eksperymentem z dziedziny fotoniki i fizyki laserów i dotyczy działania oraz własności

Bardziej szczegółowo

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni.

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Rozprawa doktorska... Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni Michał Krysztof Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

Lasery półprzewodnikowe

Lasery półprzewodnikowe Lasery półprzewodnikowe (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Otrzymywane światło ma charakterystyczne właściwości: bardzo

Bardziej szczegółowo

Pytania do testów na świadectwa klasy A i C operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Pytania do testów na świadectwa klasy A i C operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej Pytania do testów na świadectwa klasy A i C operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej Uwaga: przez podkreślenie zaznaczona jest poprawna odpowiedź Wiadomości techniczne z zakresu

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Budowa komputerów osobistych typu IBM PC. Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej

Budowa komputerów osobistych typu IBM PC. Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej Budowa komputerów osobistych typu IBM PC Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej PC dla początkujących Pierwsze komputery Rozwój komputerów Architektura von Neumanna Architektura von Neumanna Podział

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I Komunikacja międzykomputerowa Cz. I Dr inż Tomasz Gałkowski 2009 Wykład przygotowano w ramach projektu: Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1 Odbiór sygnału telewizyjnego 4.1.1 Materiał nauczania Wiadomości ogólne Do podstawowych funkcji odbiornika telewizyjnego zalicza się: wyodrębnienie Ŝądanego sygnału spośród wielu

Bardziej szczegółowo

Co to jest dioda LED? Dr inż. Marcin Krysiński, MBA

Co to jest dioda LED? Dr inż. Marcin Krysiński, MBA Co to jest dioda LED? Dr inż. Marcin Krysiński, MBA Wszelkie prawa do niniejszej publikacji zastrzeżone. Wykorzystanie we fragmentach lub całości bez pisemnej zgody autora zabronione. Łódź, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Michał Dąbrowski Nr albumu: 290853 Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej 1. Płyta główna Płyta główna jest płytką z obwodami drukowanymi, na której montowana jest znaczna część komponentów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu komputerowego. Na płycie głównej swoje

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Układy trójfazowe Gdy umieścimy trzy uzwojenia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Grzegorz Dyga Grzegorz Trawiński Podręcznik do nauki zawodów TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI

UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI PRACA LICENCJACKA Marek Piotrów Automatyzacja układu do skanowania powierzchni w scyntygrafie SCINTIMAT 2G. Praca licencjacka wykonana

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER OSOBISTY PC

KOMPUTER OSOBISTY PC KOMPUTER OSOBISTY PC 1. Schemat blokowy komputera 2. Elementy płyty głównej - Chipset 3. Zasilanie komputera AT, ATX, BTX 4. System operacyjny i BIOS 5. Pamięć operacyjna, moduły pamięci SDRAM, DDRRAM

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIKI NISKICH I ŚREDNICH NAPIĘĆ

OGRANICZNIKI NISKICH I ŚREDNICH NAPIĘĆ ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ OGRANICZNIKI NISKICH I ŚREDNICH NAPIĘĆ PORADNIK OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ENERGIA bezpiecznie połączona Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

cena: 16,00 zł (w tym 8% VAT) PRICE: 8 EUR Nakład 27000 egz.

cena: 16,00 zł (w tym 8% VAT) PRICE: 8 EUR Nakład 27000 egz. cena: 16,00 zł (w tym 8% VAT) PRICE: 8 EUR Nakład 27000 egz. OD WYDAWCY Lutowa EP pełna energii Lutowe wydanie Elektroniki Praktycznej jest energetyzujące, ponieważ zajmujemy się w niej chemicznymi źródłami

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo