KMS 100. Instrukcji obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KMS 100. Instrukcji obsługi 07.99- 50047894 04.02"

Transkrypt

1 KMS Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. f m A Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. t o Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Przedmova A Przepisowa eksploatacja pojazdu...a 1 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis podzespołów i funkcji... B Pojazd... B 3 3 Dane techniczne dla typu standardowego... B Ogólne dane techniczne... B Rodzaj rusztowania podnośnego... B Normy EN... B Warunki użytkowania... B 8 4 Miejsca oznakowań i tabliczki identyfikacyjne... B Tabliczka identifikacyjna "Pojazd"... B Nośność dopuszczalna... B 10 C Transport i pierwszorazowe uruchomienie pojazdu 1 Transport... C 1 2 Załadunek dźwigiem... C 1 3 Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu... C Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu bez akumulatora... C Pierwszorazowe uruchomienie urządzenia z wymontowanym lub położonym słupem... C 2 4 Uruchomienie urządzenia... C 3 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D 1 3 Ładowanie akumulatora... D 2 4 Wyjmowanie i zakładanie akumulatora... D Wyjmowanie i wkładanie akumulatora przy pomocy wózka transportowego... D 3 5 Skontrolować stan akumulatora, poziomu i gęstość kwasu... D 4 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora... D 4 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w czasie eksploatacji pojazdu... E 1 2 Przykłady rozmieszczenia pulpitów obsługi... E 2 3 Opis elementów obsługi i wskaźników... E Opis elementów obsługi i wskaźników na pulpicie obsługi... E Opis elementów obsługi i wskaźników znajdujących się na ekranie.. E Symbole wskazujące tryb pracy pojazdu... E 6 4 Podjęcie eksploatacji pojazdu... E 7 5 Wykorzystanie pojazdu podczas pracy... E Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy... E Jazda, kierowanie i hamowanie... E Podnoszenie i opuszczanie ładunku na obszarze regałów i poza nim E Jazda diagonalna (równoczesne przemieszczanie się pojazdu i podnoszenie ładunku)... E Rozmieszczanie i układanie ładunku w stosy... E Bezpieczne odstawianie pojazdu... E 17 6 Pomoc w razie zakłóceń... E Urządzenie wyłączające w przypadku niebezpieczeństwa... E Awaryjne opuszczanie kabiny kierowcy... E Kierowca opuszcza kabinę przy pomocy liny awaryjnej... E Zabezpieczenie łańcucha zwisającego (potwierdzenie sygnału)... E Wyłączenie ruchu (o)... E Ograniczenie wysokości podnoszenia(o)... E Zabezpieczenie końca korytarza (o)... E Awaryjny tryb pracy IF... E Wyprowadzanie pojazdu z wąskiej drogi przejazdowej w przypadku awarii... E 24 I 2

6 F Utrzymanie pojazdu do transportu poziomego w ruchu 1 Bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu i ochrona środowiska...f 1 2 Przepisy bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac konserwacyjnych..f 1 3 Konserwacja i inspekcja...f 3 4 Lista kontrolna prac konserwacyjnych KMS F Smary i oleje...f 8 5 Opis prac konserwacyjnych i remontowych...f Przygotowanie pojazdu do transportu poziomego przed rozpoczęciem prac konserwacyjno-remontowych F Zabezpieczyć podstawę siedzenia kierowcy...f Czyszczenie łańcucha dźwigowego...f Inspekcja łańcuchów dźwigowych...f Naprawa łańcucha...f Zmiana oleju przekładniowego...f Czyszczenie filtra odpowietrzającego...f Zmiana filtra hydraulicznego...f Olej hydrauliczny...f Hydraulika - przewody giętkie...f Sprawdzić płyn hamulcowy...f Kontrola bezpieczników elektrycznych...f Ponowne uruchomienie pojazdu...f 14 6 Wyłączenie pojazdu z eksploatacji...f Zabiegi przed unieruchomieniem pojazdu...f Zabiegi w czasie unieruchomienia pojazdu...f Ponowne podjęcie eksploatacji po okresie przestoju...f 15 7 Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasowych oraz po wystąpieniu nadzwyczajnych wypadków (D: Kontrola UVV zgodnie z UVB 36)...F 15 I 3

7 I 4

8 A A Przepisowa eksploatacja pojazdu W dostawie tego urządzenia zawarte są "Wytyczne dotyczące użytkowania urządzeń do transportu poziomego" (VDMA). Wytyczne te znajdują się również w instrukcji obsługi i muszą być koniecznie przestrzegane. Przepisy krajowe zachowują bez ograniczeń swoją ważność. Pojazd opisany w poniższej Instrukcji obsługi jest pojazdem do transportu poziomego, służącym do podnoszenia i transportowania jednostek towaru. Pojazd ten musi być używany, obsługiwany oraz konserwowany według wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi. Inne użytkowanie jest niezgodne z celem przeznaczenia i może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, towaru albo wyrządzić szkody osobowe. Przede wszystkim należy unikać przeładowania pojazdu zbyt ciężkimi ładunkami i jednostronnego podnoszenia ładunków. Obowiązujący dopuszczalny ciężar ładunku podany jest na tabliczce identyfikacyjnej, znajdującej się na urządzeniu, albo w diagramie ładunkowym. Zabrania się używania pojazdu do transportu poziomego na obszarze zagrożonym pożarem albo eksplozją, w warunkach wzmocnionego zapylenia oraz działania korozyjnego. m Obowiązki użytkownika: Użytkownikiem w rozumieniu tej instrukcji obsługi jest osoba fizyczna albo prawna, która eksploatuje pojazd do transportu poziomego samodzielnie albo która eksploatację tę zleciła. W szczególnych przypadkach jak n. p. leasing albo wynajem, użytkownikiem nazywana jest osoba, która, zgodnie z porozumieniem zawartym w umowie pomiędzy właścicielem i najemcą, zobowiązana jest do wypełnienia obowiązków wynikających z eksploatacji urządzenia. Użytkownik musi zapewnić eksploatację pojazdu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wykluczający wszelkiego rodzaju zagrożenie dla życia i zdrowia obsługi oraz osób postronnych. Poza tym należy zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, innych reguł techniki bezpieczeństwa pracy oraz na przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji, konserwacji i napraw pojazdu. Użytkownik musi się upewnić, że wszystkie osoby obsługujące ten pojazd niniejszą instrukcję obsługi przeczytały i zrozumiały. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż części dodatkowych: Dobudowa i montaż urządzeń dodatkowych, które wpływają na sposób funkcjonowania pojazdu albo uzupełniają jego funkcje, dozwolone jest tylko za pisemną zgodą producenta. W niektórych przypadkach niezbędne jest uzyskanie zezwolenia miejscowych urzędów. Zezwolenie wydane przez miejscowy urząd nie zastępuje zezwolenia od producenta PL A 1

9 A PL

10 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania Układarka do rozmieszczania towaru w składzie KMS 100 to pojazd służący do poziomego transportu ładunku odpowiadający normie DIN Pojazd obsługiwany jest z podnośnego siedzenia operatora-kierowcy; dopuszczalna jest jedynie obsługa jednoosobowa. Dodatkowe widły podnośne umożliwiają ustawienie platformy ładunkowej na wygodnej wysokości roboczej. Układarka do rozmieszczania towaru w składzie może być eksploatowana w wąskich przejściach z bocznymi regałami. Pojazd posiada specjalną konstrukcję, umożliwiającą w takich warunkach jazdę z podniesionym ładunkiem. Warunkiem wyżej wymienionego sposobu eksploatacji jest odpowiednio ukształtowane podłoże: równa powierzchnia pozioma, odpowiadająca zaleceniom producenta układarki, o obciążalności wystarczającej do utrzymania ciężaru układarki, kierowcy i transportowanego ładunku. Podłoże musi być wolne od ciał obcych i przedmiotów, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na warunki eksploatacji lub stateczność układarki. Dopuszczalną nośność można odczytać z tabliczki identifikacyjnej. Typ Nośność dopuszczalna Środek ciężkości ładunku KMS kg 600 mm B 1

11 2 Opis podzespołów i funkcji Pos. Nazwa 1 o Suw dodatkowy 2 t Podnośne stanowisko operatora-kierowcy 3 t Słup 4 t Rama 5 t Akumulator t = Wyposażenie standardowe o = Wyposażenie dodatkowe B 2

12 2.1 Pojazd Zintegrowany ekran informacyjny, na którym kierowca może odczytać wszystkie istotne informacje, takie jak np. położenie kierownicy, wysokość platformy, komunikaty o stanie pojazdu (np. zakłócenia, otwarte drzwi, itp.), ilość roboczogodzin, moc akumulatora, godzinę zegarową oraz status prowadzenia indukcyjnego. Elektryczne kierowanie przy pomocy praktycznego, małego przycisku sterowniczego, umożliwiającego precyzyjne i łatwe kierowanie pojazdem. Pojazd ten posiada bardzo zwartą konstrukcję. Obsługa oburęczna przy pomocy czujników pojemnościowych na uchwycie i masterpilot odciążający ręce; niewygodne wciskanie przełączników czuwakowych, powodujące obciążenie stawów nadgarstka, staje się zbędne. Masterpilot umożliwia podnoszenie ładunku podczas jazdy pojazdem również w nie prowadzonym trybie pracy. Włączanie funkcji przez naturalne ruchy kciuka ułatwia obsługę i odciąża stawy nadgrastka; precyzyjne kierowanie pojazdem i sterowanie wykonywanych hydraulicznie operacji chroni ładunek. Umożliwia precyzyjny podjazd do miejsca składowania ładunku oraz układanie towaru w równomierne stosy. Praktycznie rozmieszczone pulpity obsługi, położone od strony ładunkuz występem o niewielkich rozmiarach umożliwiają optymalny dostęp do palet oraz zwiększają wydajność roboczą. Podczas obsługi urządzenia i rozkładania towaru kierowca zachowuje zawsze tę samą pozycję ciała (nie musi się odwracać). Tor ruchu, ładunek i ew. zęby wideł znajdują się zawsze w zasięgu wzroku kierowcy. Różne warianty rozmieszczenia pulpitów obsługi (patrz: wyposażenie specjalne) umożliwiają dostosowanie sposobu obsługi urządzenia do różnych rodzajów ładunku i do specyficznych warunków pracy panujących w miejscu składowania towaru. Zmienny sposób rozmieszczenia pulpitów obsługi gwarantuje wysoką przystosowalność do rozmaitych warunków eksploatacji. Rozmieszczenie przyrządów obsługi funkcji dodatkowych (np. suwu dodatkowego) obok uchwytu ręcznego pozwala na sprawną i bezpieczną obsługę urządzenia bez konieczności ciągłej zmiany pozycji rąk. Funkcje dodatkowe są włączane przy pomocy masterpilota. Masterpilot służy również do sterowania prędkością wykonywania poszczególnych funkcji. Wielostopniowy układ hamowania składa się z co najmniej dwóch niezależnych od siebie systemów. Stopniowe, bezpieczne wyhamowanie pojazdu jest zapewnione w każdej sytuacji. Nie zużywający się generatorowy hamulec eksploatacyjny z systemem odzyskiwania energii oraz hydrauliczny hamulec sprężynowy na silniku trakcyjnym, który podczas układania ładunku w stosy służy jako hamulec postojowy i hamulec bezpieczeństwa. W razie potrzeby pojazd może zostać wyposażony w dodatkowy hamulec hydrauliczny na kole nośnym. B 3

13 3 Dane techniczne dla typu standardowego A Dane techniczne zgodnie z VDI Zmiany i uzupełnienia techniczne zastrzeżone. B 4

14 3.1 Ogólne dane techniczne Oznakowanie 1.2 Wykaz typów urządzenia - informacja producenta Napęd elektryczny, Diesla, benzynowy, gazowy, 1.3 zasilanie elektryczne z sieci Obsługa ręczna, w ruchu, w pozycji stojącej, w 1.4 pozycji siedzącej, podczas rozmieszczania ładunku KMS 100 Napęd elektryczny Podczas rozmieszczania ładunku 1.5 Nośność dopuszczalna/ładunek Q (t) 1,0 1.6 Odstęp środków ciężkości ładunku c (mm) Odstęp od ładunku x (mm) Rozstaw kół y (mm) 1490 Waga 2.1 Ciężar własny włącznie z akumulatorem kg Obciążenie osi przy ładunku umieszczonym z kg 3260 / 1170 przodu/z tyłu 2.3 Obciążenie osi bez ładunku z przodu/z tyłu kg 1690 / 1740 Koła, podwozie 3.1 Ogumienie gumowe, "super elastik", powietrzne, poliuretanowe Tractothan 3.2 Rozmiary opon przednich d 1 (mm) 230 φ/ Rozmiary opon tylnich d 2 (mm) 310 φ/ Liczba kół przednich/tylnich (x=napędzanych) 2/1x 3.6 Rozstaw kół, z przodu b 10 (mm) Rozstaw kół, z tyłu b 11 (mm) 0 Silnik elektryczny 6.1 Silnik trakcyjny, moc S2 60 min kw 4,5 6.2 Silnik podnośnika, moc przy S3 25% kw 9,5 6.3 Akumulator zgodnie z normą DIN 43531/35/36 A, B, C, nie (maks.) 4 PzS 560 A (600) 6.4 Napięcie na akumulatorze, pojemność znamionowa K 5 V/Ah Waga akumulatora kg 933 Inne dane 8.1 Rodzaj sterowania Impuls/MOSFET 8.4 Poziom ciśnienia akustycznego, mierzony przy db(a) - uchu kierowcy 8.6 Kierowanie elektryczne B 5

15 Wymiary podstawowe 4.2 Wysokość rusztowania podnośnego w poz. złożonej h 1 (mm) Suw swobodny h 2 (mm) Skok h 3 (mm) Wysokość rusztowania podnośnego w poz. rozłożonej h 4 (mm) Wysokość z dachem ochronnym (kabina) h 6 (mm) Wysokość poz. siedzącej/stojącej h 7 (mm) Suw dodatkowy h 9 (mm) Suw całkowity h 10 (mm) Wysokość układania h 15 (mm) Wysokość z opuszczonym podnośnikiem h 13 (mm) Długość całkowita bez ładunku l 1 (mm) Długość włącznie z grzbietem wideł l 2 (mm) 2070 Odstęp od punktu obrotu wideł odchylnoprzesuwnych L 3 (mm) Szerokość całkowita b 1 /b 2 (mm) 1010 / Wymiary zębów wideł s/e/l (mm) 40 x 100 x Nośnik widłowy DIN 15173, klasa/kształt A, B Szerokość nośnika wideł b 3 (mm) Odstęp zewnętrzny wideł b 5 (mm) Szerokość nad rolkami prowadzącymi b 6 (mm) Przesunięcie, boczne b 7 (mm) Przesunięcie, boczne od środka pojazdu b 8 (mm) Prześwit nad podłożem (pojazd z ładunkiem) pod konstrukcją dźwigową m 1 (mm) Odległość od podłoża pośrodku rozstawu kół m 2 (mm) Szerokość biegu roboczego przy palecie o wym x 1200 wszerz. A st (mm) Szerokość biegu roboczego przy palecie o wym. 800 x 1200 wzdłuż A st (mm) Promień skrętu W a (mm) Szerokość palety b 12 (mm) Długość palety l 6 (mm) Odstęp od punktu obrotu wideł odchylnych l 8 (mm) Głębokość kabiny na wysokości wejścia (mm) Wysokość w świetle kabiny (wewnątrz) h 11 (mm) Zewnętrzna szerokość nośnika siedzenia kierowcy b 9 (mm) Szerokość ramy ramienia odchylno-przesuwnego b 14 (mm) Szerokość wysięgnika l 10 (mm) - B 6

16 Dane dotyczące sprawności 5.1 Prędkość pojazdu z ładunkiem / bez ładunku km/h 10,0 / 10,5 5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku m/s 0,28/0, Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku m/s 0,40/0, Prędkość przesuwania z ładunkiem/bez ładunku m/s Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku % Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku % Czas przyśpieszenia z ładunkiem / bez ładunku s Hamulec eksploatacyjny generatorowy 5.11 Hamulec postojowy/czuwak elektr. hydrauliczno-sprężynowy 3.2 Rodzaj rusztowania podnośnego Rusztowanie podnośne z podwójnym (ZT) i potrójnym wysięgnikiem teleskopowym Typ Skok h 3 [mm] Całkowita wysokość (poz. wsunięta) (ZT) h 1 [mm] (DZ) oraz pełnym suwem swobodnym Całkowita wysokość (poz. wsunięta) (DZ) h 1 [mm] Suw swobodny typ DZ h 2 [mm] Całkowita wysokość (poz. wysunięta) h 4 [mm] Typ Wysokość z dachem ochronnym h 6 [mm] suw dodatkowy h 9 [mm] Całkowita wysokość suwu h 10 [mm] Wysokość układania h 15 [mm] B 7

17 3.3 Normy EN Poziom długotrwałego ciśnienia akustycznego: A 65 db(a) według pren zgodnie z ISO Poziom długotrwałego ciśnienia akustycznego to, zgodnie z normą, wartość średnia, uwzględniająca poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, podczas podnoszenia oraz podczas biegu na luzie. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest przy uchu kierowcy. Wibracja: A Przyśpieszenie wibracyjne na podłożu: 1,11 m/s 2 zgodnie z dokumentem N47E z CEN/TC 150/WG8. Przyspieszenie drgań działające na ciało osoby obsługującej jest - zgodnie z normą - równoznaczne z linearnym przyśpieszeniem w pionie. Wielkość ta jest mierzona przy przejeżdżaniu przez progi ze stałą szybkością. A Tolerancja elektromagnetyczna (EMV): Zachowanie następujących wartości progowych zgodnie z przepisami normatywnymi Pojazdy do transportu poziomego - tolerancja elektromagnetyczna (9/95) : - Emisja zakłóceń (EN ) - Odporność na zakłócenia (EN ) - Wyładowanie elektrostatyczne (EN ). Dokonywanie zmian w konstrukcji i konfiguracji elementów elektrycznych i elektronicznych dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. 3.4 Warunki użytkowania Temperatura otoczenia przy eksploatacji w temp. od 0 C do +40 C. B 8

18 4 Miejsca oznakowań i tabliczki identyfikacyjne Poz. Nazwa 1 Tabliczka identifikacyja "Pojazd*" 2 Tabliczka "Urządzenie do awaryjnego opuszczania pojazdu" 3 Tabliczka ostrzegawcza Podnoszenie osób na podnośniku zabronione 4 Tabliczka ostrzegawcza Nie wchodzić pod podnośnik 5 Tabliczka ostrzegawcza Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 6 Tabliczka ostrzegawcza Uwaga niebezpieczeństwo: elementy elektroniczne pod niskim napięciem 7 Punkty zaczepu podnośnika 8 Wlew oleju hydraulicznego 9 Tabliczka "Nośność dopuszczalna" 10 Tabliczka Proszę przeczytać instrukcję obsługi 11 Tabliczka zakazu Zabieranie pasażerów zabronione 12 Upust awaryjny B 9

19 4.1 Tabliczka identifikacyjna "Pojazd" Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Poz. Nazwa Poz. Nazwa 18 Typ 24 Odstęp do środka ciężkości ładunku w mm 19 Nr seryjny 25 Ciężar akumulatora min./maks. w kg 20 Nr zamówienia 26 Ciężar własny bez akumulatora w kg 21 Nośność dopuszczalna w kg 27 Rok produkcji 22 Akumulator:Napięcie V 28 Nr typu Amperogodziny Ah 23 Producent 29 Logo producenta Przy zapytaniach dotyczących pojazdu albo przy zamówieniach części zapasowych proszę podać numer seryjny (19) pojazdu. 4.2 Nośność dopuszczalna Na tabliczce (12) w tabeli podana jest nośność dopuszczalna (Q w kg) pojazdu w zależności od odstępu środków ciężkości ładunku (D w mm) i wysokości podnoszenia (H w mm). 12 -Nr. Serien-Nr. Hmm Qkg Dmm B 10

20 C Transport i pierwszorazowe uruchomienie pojazdu 1 Transport m Istnieją trzy sposoby transportowania pojazdu - w zależności od wysokości zainstalowanego rusztowania podnośnego i warunków panujących w miejscu ustawienia: W pozycji pionowej, z zamontowanym rusztowaniem podnośnym i podnośnikiem ładunku (dla pojazdów o niewielkiej wysokości całkowitej) Pionowo, z położonym rusztowaniem podnośnym i ze zdemontowanym podnośnikiem ładunku, w pozycji leżącej na ramie transportowej. Pionowo, ze zdemontowanym rusztowaniem podnośnym i podnośnikiem ładunku (dla wyższych pojazdów ) Montaż pojazdu w miejscu eksploatacji, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie obsługi przeprowadzone musi zostać przez personel przeszkolony przez producenta. Transport urządzenia i montaż w miejscu przeznaczenia należy przeprowadzić dokładnie według odnośnych przepisów transportowo-montażowych! 2 Załadunek dźwigiem m Używać wolno tylko dźwigów z odpowiednią nośnością dopuszczalną (ciężar pojazdu - patrz: tabliczka identifikacyjna pojazdu) patrz rozdział B). m Pojazdu odstawić po zabezpieczeniu (patrz: rozdział E). Przy zamontowanym słupie punkty zaczepne dla dzwigu znajdują się na górze słupa, na trawersie. Przy położonym słupie stropy dźwigu należy założyć na górze na trawersie słupa oraz na trawersie na dole słupa. W przypadku przenoszenia pojazdu dźwigiem z położonym słupem konieczne jest założenie pałąka transportowego. Stropy należy tak założyć na punktach zaczepu (1), aby w żadnym przypadku nie uległy przesunięciu! 1 1 C 1

21 3 Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu 3.1 Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu bez akumulatora m A Tego trybu pracy nie wolno stosować na pochyłościach i wzniesieniach (brak hamowania). W przypadku eksploatacji pojazdu bez akumulatora przed uruchomieniem pojazdu należy zwolnić hamulec kół nośnych. f Odkręcić kołpak ochronny (5) na zaworze odpowietrzającym. Nasunąć przewód (4) na króciec odpowietrzający i wsunąć drugi koniec przewodu w znajdujący się nad nim pojemnik z płynem hamulcowym (3). Płyn hamulcowy znajduje się pod ciśnieniem. Niebezpieczeństwo poparzenia kwasem! A m Otworzyć zawór odpowietrzający (6) i spuścić płyn hamulcowy do pojemnika. Zamknąć zawór odpowietrzający i pojemnik z płynem hamulcowym. Układ hamulcowy odzyskuje w pełni funkcjonalność po włożeniu akumulatora i kilkakrotnym wciśnięciu przycisku nożnego. Sprawdzić opóźnienie hamowania. Tylko personel producenta jest upoważniony do przeprowadzenia tych prac. 3.2 Pierwszorazowe uruchomienie urządzenia z wymontowanym lub położonym słupem Jeżeli pojazd z powodu dużych rozmiarów został dostarczony z wymontowanym lub położonym słupem, to montaż słupa musi zostać przeprowadzony przez przeszkolonego montera. Poluźnić łożysko słupa podnośnika (7) przy położonym słupie (nie odkręcać). Podnieść ramę słupa do pozycji pionowej przy pomocy odpowiedniego dźwigu. Założyć podkładki, o ile konieczne, po czym przykręcić dokładnie słup i łożysko słupa podnośnika. C 2

22 4 Uruchomienie urządzenia m Pojazd wolno napędzać tylko prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd zmienny powoduje uszkodzenie układów elektronicznych. Długość połączeń kablowych akumulatora (kabel ciągniony) nie może przekraczać 6 m. W celu przygotowania pojazdu do eksploatacji po dostarczeniu go do odbiorcy lub po przeniesieniu w inne miejsce należy wykonać następujące czynności: m W razie konieczności zainstalować i naładować akumulator (patrz rozdział D, ustęp 4 i 5). Uruchomić pojazd zgodnie z instrukcją (patrz rozdział E, ustęp 3). Przed włączeniem pojazdu do eksploatacji należy sprawdzić, czy jest on wyposażony w zabezpieczenie przez przechyleniem się (1). Poza tym należy sprawdzić, czy pojazd 1 wyposażony jest we wszystkie niezbędne urządzenia zabezpieczające oraz skontrolować prawidłowość ich funkcjonowania. 1 C 3

23

24 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy akumulatorze należy koniecznie wyłączyć i zabezpieczyć pojazd (patrz rozdział E). m f Personel ds. prac konserwacyjnych: Ładowanie, konserwację i wymianę akumulatorów wolno przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkolonym osobom. Podczas przeprowadzania tych prac należy koniecznie przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi i wytycznych producenta akumulatorów oraz producenta stacji ładowania akumulatorów. Ochrona przeciwpożarowa: Przy pracy z akumulatorami zabrania się używania otwartego ognia i palenia papierosów. Przechowywanie materiałów łatwopalnych i innych substancji, przy których może dojść do powstania iskier, jest niedozwolone w obrębie co najmniej 2 metrów od miejsca ładowania akumulatorów. Pomieszczenie musi być dobrze wietrzone. Środki przeciwpożarowe muszą być gotowe do użytku. Konserwacja akumulatora: Pokrywy komór akumulatora muszą być suche i czyste. Zaciski i końcówki kablowe muszą być czyste, lekko posmarowane smarem kontaktowym i mocno dokręcone. Wycofanie akumulatora z eksploatacji: Wycofanie akumulatorów z eksploatacji jest możliwe tylko przy przestrzeganiu i zachowaniu krajowych ustaw dotyczących ochrony środowiska albo odpowiednich przepisów dotyczących usuwania tychże produktów. Wytyczne producenta, dotyczące wycofania z eksploatacji, muszą być bezwzględnie przestrzegane. Przed zamknięciem maski akumulatorów należy się upewnić, że kabel znajduje się w pozycji wykluczającej jego nieumyślne uszkodzenie. Akumulatory zawierają roztwór kwasowy, który jest żrący i trujący. Z tego też powodu przy wielu pracach przeprowadzanych przy akumulatorach wymagane jest noszenie ubrania ochronnego i ochrona wzroku. Należy unikać kontaktu z kwasem. Jeżeli pomimo tego dojdzie do kontaktu kwasu z odzieżą, ze skórą albo z oczami, to miejsca te należy koniecznie natychmiast wypłukać dużą ilością czystej wody, przy kontakcie kwasu ze skórą lub z oczami niezbędna jest wizyta u lekarza. Rozlany kwas akumulatorowy musi zostać natychmiast zneutralizowany. 2 Typy akumulatorów Pojazd WK wyposażony jest w rozmaite rodzaje akumulatora, zależnie od typu pojazdu. Wszystkie typy akumulatorów odpowiadają normie DIN A. Następująca tabela przedstawia dopuszczalne kombinacje wyposażenia standardowego, w zależności od pojemności akumulatora: Typ akumulatora Typ pojazdu 48V 560 AH KMS V 600 AH KMS 100 f Waga akumulatorów podana jest na tabliczce identyfikacyjnej akumulatora. Ciężar i wymiary zewnętrzne akumulatora mają duży wpływ na stateczność pojazdu. Wymiana wyposażenia akumulatora dozwolona jest tylko za zgodą producenta. D 1

25 3 Ładowanie akumulatora f f Pojazd zabezpieczyć (patrz rozdział E). Przekręcić stacyjkę na poz. O (zero) i wcisnąć przycisk NOT-AUS. Otworzyć szeroko maskę akumulatora. Łączenie i rozłączenie wtyczki akumulatora z gniazdkiem dozwolone jest tylko przy wyłączonym pojeździe oraz przy wyłączonym urządzeniu ładującym. f f Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. W razie konieczności zdjąć matę gumową z akumulatora. Podczas ładowania akumulatora ogniwa akumulatora muszą być odkryte w celu zapewnienia wystarczającego dopływu świeżego powietrza. Na akumulatorze nie wolno odkładać jakichkolwiek części metalowych. Przed ładowaniem należy upewnić się, że żadne z połączeń kablowych/złącz wtykowych nie uległo uszkodzeniu. Połączyć kabel do ładowania stacji z wtyczką od akumulatora. Włączyć agregat ładujący. Ładować akumulator według przepisów i zaleceń wydanych przez producenta akumulatora i producenta urządzenia ładującego. Należy koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wydanych przez producenta akumulatorów i producenta stacji ładowania. D 2

26 4 Wyjmowanie i zakładanie akumulatora f f Aby przeciwdziałać zwarciom, akumulatory z odsłoniętymi końcówkami i złączami należy przykryć matą gumową. Akumulator wolno wymienić tylko na inny akumulator tego samego typu. Nie wolno usuwać ciężarów dodatkowych ani zmieniać ich położenia. f Przekręcić stacyjkę na poz. O (zero) i wcisnąć przycisk NOT-AUS. Otworzyć szeroko maskę akumulatora. Łączenie i rozłączenie wtyczki akumulatora z gniazdkiem dozwolone jest tylko przy wyłączonym pojeździe oraz przy wyłączonym urządzeniu ładującym. Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. Wyjąć boczne ścianki ramy. 4.1 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora przy pomocy wózka transportowego f Aby akumulator nie wytoczył się samoczynnie po wyjęciu zabezpieczenia, pojazd musi znajdować się w pozycji poziomej i stać równo. f Odłączyć zabezpieczenie akumulatora. Wciągnąć akumulator bokiem na podstawiony wózek transportowy. Montaż nowego akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności. Po ponownym zainstalowaniu akumulatora należy sprawdzić wszystkie połączenia kablowe i złącza wtykowe pod względem widocznych uszkodzeń oraz sprawdzić przed ponownym uruchomieniem, czy: zabezpieczenie akumulatora zostało założone, maska akumulatora jest szczelnie zamknięta. D 3

27 5 Skontrolować stan akumulatora, poziomu i gęstość kwasu Przy konserwacji akumulatora należy stosować się do wskazówek producenta. Sprawdzić obudowę akumulatora pod względem pęknięć i ew. wyciekającego kwasu. Usunąć zoksydowane resztki z biegunów akumulatora i nasmarować je wolnym od kwasów smarem. Wykręcić zatyczkę i sprawdzić poziom kwasu. Poziom kwasu powinien się leżeć co najmniej mm nad górną krawędzią płyty. Sprawdzić gęstość kwasu probówką kwasową i porównać wartości z danymi producenta akumulatora, po czym zakręcić zatyczkę. W razie konieczności naładować akumulator. 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora Po przekręceniu kluczyka w stacyjce w prawo i wyciągnięciu przełącznika "NOT-AUS" na wskaźniku stopnia rozładowania akumulatora można odczytać aktualny stan załadowania. Wyświetlacz migocze, jeżeli wydajność szczątkowa akumulatora wynosi 30%. Przy wydajności szczątkowej poniżej 20% następuje wyłączenie funkcji podnoszenia ładunku % D 4

28 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w czasie eksploatacji pojazdu Zezwolenie na prowadzenie pojazdu: Do użytkowania pojazdu do transportu poziomego upoważnione są tylko te osoby, które zostały przeszkolone w zakresie prowadzenia pojazdu, które wykazały się umiejętnością prowadzenia pojazdu i obchodzenia się z ładunkiem przed użytkownikiem tego pojazdu albo przed jego pełnomocnikiem oraz które zostały przez niego upoważnione do prowadzenia pojazdu. Prawa, obowiązki i zasady zachowania się kierowcy: Kierowca pojazdu musi zostać pouczony o swoich prawach i obowiązkach oraz poinstruowany w zakresie obsługi pojazdu: poza tym ma on obowiązek zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Muszą mu być też przyznane odpowiednie uprawnienia. Podczas obsługi pojazdu do transportu poziomego z możliwością obsługiwania przez osobę idącą obok pojazdu operator musi nosić obuwie ochronne. Zakaz używania pojazdu przez osoby nieupoważnione: Kierowca jest odpowiedzialny za pojazd w czasie jego eksploatacji. Ma on obowiązek zadbać o to, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do pojazdu (dotyczy to zarówno prowadzenia pojazdu, jak i jego obsługi). Zabieranie osób oraz transportowanie ich na podnośniku jest zabronione. Wady i uszkodzenia: Wszelkie uszkodzenia i wady na pojeździe do transportu poziomego należy natychmiast zgłosić przełożonym. Pojazdów niebezpiecznych w eksploatacji (np. z niesprawnymi hamulcami albo ze zdartymi bieżnikami) nie wolno oddawać do użytku tak długo, aż zostaną one przepisowo naprawione. Przeprowadzanie napraw: Kierowcy bez specjalnego przeszkolenia/zezwolenia nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw i zmian na pojeździe. Poza tym kierowcy w żadnym wypadku nie wolno manipulować ani przestawiać urządzeń zabezpieczających i przełączników. f Strefa zagrożenia: Strefą zagrożenia nazywa się obszar, w którym występuje zagrożenie osób spowodowane przemieszczaniem się pojazdu albo podnoszeniem ładunku, wynikłe z pobierania ładunku (np. widłami nośnymi albo urządzeniami dobudowanymi), czy też ze strony samego ładunku. Do tego obszaru zalicza się również strefę, leżącą w zasięgu spadającego ładunku albo opuszczanych lub spadających urządzeń pomocniczych. Osobom nieupoważnionym nie wolno przebywać w strefie zagrożenia. W przypadku zagrożenia osób należy odpowiednio wcześnie wydać sygnał ostrzegawczy. Jeżeli osoby nieupoważnione pomimo ostrzeżenia nie opuszczą strefy zagrożenia, należy niezwłocznie zatrzymać pojazd. Urządzenia zabezpieczające i znaki ostrzegawcze: Należy koniecznie przestrzegać podanych w tej instrukcji obsługi wskazówek ostrzegawczych i korzystać z opisanych urządzeń zabezpieczających. E 1

29 2 Przykłady rozmieszczenia pulpitów obsługi Wariant I W przypadku pojazdów produkowanych seryjnie pulpity obsługi znajdują się z przodu pojazdu, tj. przed suwem dodatkowym. Zgodnie z tym położeniem ekran informacyjny pod dachem ochronnym znajduje się również od strony ładunku. Wariant II Pulpity obsługi i ekran informacyjny zainstalowane są od strony słupa. Ekran informacyjny znajduje się pod zadaszeniem chroniącym kierowcę. Wariant III Ukośne rozmieszczenie elementów obsługi. Wzrok kierowcy skierowany jest w lewo w kierunku ładunku. Moduł pulpitu służący do kierowania znajduje się od strony słupa, masterpilot natomiast od strony ładunku. Ekran informacyjny znajduje się od strony ładunku, pod dachem ochronnym. Elementy obsługi suwu dodatkowego umieszczone są od strony ładunku. E 2

30 Wariant IV Elementy obsługi umieszczone są od strony ładunku i po przekątnej. Wzrok kierowcy skierowany jest bezpośrednio w stronę ładunku lub po przekątnej w lewo w stronę ładunku. Moduł pulpitu służący do kierowania znajduje się dodatkowo od strony słupa. Ekran informacyjny znajduje się od strony ładunku, pod dachem ochronnym. Elementy obsługi suwu dodatkowego znajdują się od strony ładunku. Wariant V Elementy obsługi umieszczone są od strony słupa i po przekątnej. Wzrok kierowcy skierowany jest bezpośrednio w stronę słupa lub po przekątnej w lewo w stronę słupa. Moduł pulpitu służący do kierowania znajduje się dodatkowo od strony ładunku. Ekran informacyjny umieszczony jest pod dachem ochronnym od strony słupa. Elementy obsługi suwu dodatkowego znajdują się od strony ładunku. Wariant VI Podwójna wersja umieszczenia elementów obsługi: w kierunku ładunki i w kierunku słupa. Ekran informacyjny znajduje się od strony ładunku lub od strony słupa. Elementy obsługi suwu dodatkowego znajdują się od strony ładunku i od strony słupa. E 3

31 3 Opis elementów obsługi i wskaźników 3.1 Opis elementów obsługi i wskaźników na pulpicie obsługi 10 Poz. Funkcja 1 Włącznik główny "NOT-AUS" 2 Kierownica 3 Uchwyt (do obsługi oburęcznej) 4 Przycisk wyłączania funkcji podnoszenia 5 "Przycisk" prowadzenie szynowe = koło napędowe ustawia się na wprost Prowadzenie indukcyjne = włącza się prowadzenie indukcyjne 6 Gałka sterowania ruchem pojazdu 7 Sygnał akustyczny 8 Hydrauliczny przycisk sterowniczy (obsługa oburęczna) 9 Zamek włącznika 10 Opcjonalne klawisze funkcyjne E 4

32 3.2 Opis elementów obsługi i wskaźników znajdujących się na ekranie 21 Poz. Element obsługi albo wskaźnik Funkcja 12 Wskaźnik Ruch pełzający t Napęd jest przełączany na ruch pełzający 13 Wskaźnik odchylenia kąta kierowania t SF IF Wskazuje aktualną pozycję koła napędowego w odniesieniu do pozycji centrycznej Rozpoznanie rodzaju ruchu Wprowadzenie na tor możliwe, operacja wprowadzania na tor w toku, pojazd jest na torze 14 Wskaźnik Suw główny t Przedstawia wysokość kabiny 15 Wskaźnik Roboczogodziny t Wskazuje liczbę roboczogodzin, jakie upłynęły od chwili uruchomienia urządzenia 16 Wskaźnik Czas zegarowy t Wskazuje czas zegarowy 17 Wskaźnik rozładowania akumulatora t Wskazuje stan naładowania akumulatora 18 Wskaźnik Hamulec t Zapala się po zaciągnięciu hamulca postojowego postojowy włączony 19 Wskaźnik t Zapala się po włączeniu przycisku NOT-STOP NOT-STOP 20 Wskaźnik Konserwacja konieczna/zakłócenie 21 Wskazanie Zabezpieczenie łańcucha zwisającego łańcucha zwisającego 24 Wskaźnik Prowadzenie wł. SF IF 26 Wskaźnik Deaktywacja wyłączenia przesuwu 28 Wskaźnik Obrót zsynchronizowany w prawo t = Wyposażenie standardowe SF = Prowadzenie szynowe t Zapala się, jeżeli niezbędne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub w przypadku wystąpienia awarii t Pojawia się, gdy wyzwoliło się zabezpieczenie Koło napędowe ustawione jest na wprost Sygnalizuje, że włączone jest prowadzenie indukcyjne o Wskazuje, że automatyczne wyłączanie przesuwu jest zdeaktywowane t Wskazuje, że funkcja Obrót zsynchronizowany w prawo jest aktywna o = Wyposażenie dodatkowe IF = Prowadzenie indukcyjne E 5

33 3.3 Symbole wskazujące tryb pracy pojazdu Tryb pracy pojazdu po jego włączeniu przedstawiają symbole na ekranie. Zapory bezpieczeństwa są otwarte Przycisk nożny nie jest wciśnięty Po ukazaniu się podanych niżej symboli konieczne jest przeprowadzenie jazdej próbnej w sposób wskazany na wyświetlaczu, tzn. suw główny należy podnieść w górę o ok. 30 cm, po czym go ponownie opuścić. Układ sterowania zezwala na wykonywanie wszystkich funkcji pojazdu z pełną prędkością dopiero po wykonaniu jazdy próbnej. Jazda próbna: Podnieść suw główny Jazda próbna: Opuścić suw główny E 6

34 4 Podjęcie eksploatacji pojazdu f f f Przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu (tzn. obsługi pojazdu/ podnoszenia ładunku) kierowca musi upewnić się, że w strefie zagrożenia nie przebywają żadne osoby. Codzienna kontrola oraz inne czynności, które należy wykonać przed podjęciem eksploatacji Sprawdzić cały pojazd od zewnątrz pod względem widocznych uszkodzeń i przecieków. Sprawdzić umocowanie akumulatora i stan przyłączy kablowych pod względem uszkodzeń i umocowania. Skontrolować zamocowanie wtyczek łączeniowych. Sprawdzić, czy zadaszenie ochronne nad kabiną kierowcy nie wykazuje uszkodzeń. Skontrolować podnośnik pod względem widocznych uszkodzeń, takich jak np. pęknięcia, odkształcone czy mocno starte widły nośne. Sprawdzić, czy koła nośne nie wykazują uszkodzeń. Sprawdzić, czy łańcuchy nośne są równomiernie naprężone. Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające funkcjonują. Przy prowadzeniu szynowym należy sprawdzić, czy rolki prowadzące obracają się równomiernie i czy nie wykazują uszkodzeń. Sprawdzić działanie hamulców. Do kabiny kierowcy nie wolno wchodzić z większą liczbą osób. Przygotowanie do eksploatacji Zamknąć dokładnie zapory bezpieczeństwa (1) po obydwu stronych pojazdu. Włożyć klucz do stacyjki (3) i przekręcić go w prawo. Zwolnić włącznik główny (2), przekręcając go. Sprawdzić funkcjonowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego. Sprawdzić funkcjonowanie hamulca roboczego i postojowego. Przeprowadzić jazdę próbną słupa podnośnika w celu uregulowania wskaźnika wysokości i maksymalnego zakresu przesuwów. Jeżeli w trakcie uruchamiania urządzenia pojazd zacznie się niespodziewanie przemieszczać lub wykonywać ruch podnośny, należy natychmiast wcisnąć przełącznik główny (NOT-AUS). 3 E 7

35 5 Wykorzystanie pojazdu podczas pracy 5.1 Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy Drogi i teren eksploatacji: Pojazdem wolno się poruszać tylko na drogach przeznaczonych do ruchu. Na terenie eksploatacji nie wolno przebywać osobom nieupoważnionym. Składowanie towaru może odbywać się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. Zasady zachowanie się podczas jazdy: Kierowca pojazdu musi dostosować szybkość jazdy do warunków panujących w miejscu eksploatacji. Na zakrętach, w wąskich przejściach, przy przejeżdżaniu przez drzwi wahadłowe i w miejscach ze złą widocznością pojazd musi się poruszać z niewielką prędkością. Należy zawsze zachować bezpieczny odstęp od pojazdu poruszającego się z przodu, wystarczający do bezpiecznego zatrzymania pojazdu. Kierowca musi stale posiadać kontrolę nad pojazdem. Zabronione jest gwałtowne hamowanie (z wyjątkiem sytuacji zagrożenia), szybkie zawracanie pojazdem, wyprzedzanie w miejscach niebezpiecznych i w miejscach z ograniczoną widocznością. Warunki widoczności w czasie jazdy: Kierowca musi zawsze patrzeć w kierunku jazdy i posiadać odpowiednią widoczność na drogę, po której się porusza. W przypadku transportowania ładunku, wpływającego negatywnie na widoczność pojazd należy prowadzić w tykich sposób, aby ładunek znajdował się z tyłu pojazdu. Jeżeli jest to niemożliwe, to druga osoba musi iść przed pojazdem jako zabezpieczenie. Jazda na wzniesieniach i terenie pochyłym: Jazda na wzniesieniach i terenie pochyłym jest niedozwolona! Wjeżdżanie do wind i na pomosty przeładunkowe: Wjeżdżanie do wind i na pomosty przeładunkowe dozwolone jest tylko wtedy, gdy nośność dopuszczalna tych urządzeń jest wystarczająca, jeżeli ich konstrukcja taką eksploatację dopuszcza i jeżeli ich użytkownik wyraził zgodę na taką eksploatację. Czy warunki te zostały spełnione, należy przekonać się przed wjazdem na wyżej wymienione obiekty budowlane. Przy wjeżdżaniu do wind ładunek musi znajdować się z przodu pojazdu. W windzie pojazd musi przyjąć taką pozycję, aby nie dotykał ścian szybu. Osoby towarzyszące mogą wejść do windy dopiero wtedy, gdy pojazd do transportu poziomego zajął w windzie stabilną pozycję. Muszą one opuścić windę przed pojazdem. Cechy ładunku przeznaczonego do transportu: Wolno przenosić tylko ładunek, który został zabezpieczony zgodnie z przepisami. W żadnym wypadku nie wolno transportować ładunku, ułożonego wyżej niż czubek nośnika wideł/siatki zabezpieczającej ładunek. E 8

36 5.2 Jazda, kierowanie i hamowanie Wyłącznik awaryjny Wcisnąć w dół przełącznik główny (2). Wszystkie funkcje elektryczne zostają wyłączone. Należy zwrócić uwagę, aby ew. pozostawione obok włącznika głównego przedmioty go nie blokowały. Jazda m Istnieją dwa rodzaje jazdy: jazda wolna lub prowadzenie przymusowe. Pojazd prowadzony jest przymusowo po szynach lub przy pomocy prowadzenia indukcyjnego. Wybór rodzaju pracy zależy od rodzaju sterowania systemem regałowym. Maski pojazdu w czasie jazdy muszą być zamknięte i przepisowo zaryglowane. Przez cały czas, gdy pojazd znajduje się w ruchu, przycisk nożny musi być wciśnięty. Wolny bieg Zamknąć zapory bezpieczeństwa (1) Włożyć klucz do stacyjki i przekręcić go w prawo. Zwolnić włącznik główny (NOT-AUS), przekręcając go. Wcisnąć przycisk nożny (4). Opuścić maksymalnie suw dodatkowy, przeprowadzić jazdę próbną suwu głównego zgodnie ze wskazówkami na ekranie i podnieść suw główny, przekręcając hydrauliczny przycisk sterowniczy (13) w prawo, aż widły podniosą się powyżej podłogi. Prawą ręką przekręcić powoli gałkę sterowania ruchem pojazdu (5). Kierunek przekręcania gałki odpowiada kierunkowi jazdy Prędkość pojazdu można regulować, przekręcając odpowiednio gałkę sterowania ruchem w przód lub w tył. Skierowć pojazd w żądanym kierunku przy pomocy kierownicy (7). E 9

37 Kierowanie Kierownica służy do kierowania pojazdem poza terenem wąskich dróg przejazdowych. Pozycja kątowa koła napędowego pokazana jest na ekranie (13). Hamowanie A Zachowanie się pojazdu podczas hamowania zależy w dużym stopniu od stanu podłoża. Kierowca musi w dostosować sposób jazdy do stanu podłoża. Hamowanie hamulcem eksploatacyjnym Włączenie przełącznika kierunku podczas jazdy na pozycję "zero" lub w odwrotnym kierunku powoduje wyhamowanie pojazdu (elektroniczne urządzenie sterownicze prądu). Hamowanie przyciskiem nożnym A m Po zwolnieniu przycisku nożnego pojazd zostaje wyhamowywany generatorowo aż do całkowitego zatrzymania się. Teraz włącza się hamulec postojowy. Tego rodzaju hamowania nie wolno używać jako hamulca eksploatacyjnego. Hamowanie włącznikiem głównym (NOT-AUS) Po wciśnięciu włącznika głównego (NOT-AUS) pojazd zostaje wyhamowany do zupełnego zatrzymania się. Włącznika głównego (NOT-AUS) wolno używać tylko w sytuacjach zagrożenia. E 10

38 m A A Wjeżdżanie w wąskie drogi przejazdowe Na wąskich drogach przejazdowych (tj. drogach z ruchem pojazdów w systemach składowych - regałach - bez stref bezpieczeństwa dla nadchodzących osób) nie wolno przebywać pieszym oraz osobom nieupoważnionym. Takie obszary eksploatacyjne muszą być odpowiednio oznaczone. Istniejące urządzenia zabezpieczające pojazdu lub systemu składowego (regałów) muszą być codziennie kontrolowane w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji i zagrożenia osób. Wyłączanie tych urządzeń, używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem, dokonywanie w nich zmian i ich usuwanie jest surowo zabronione. Wszelkie usterki w urządzeniach zabezpieczających należy natychmiast zgłosić i usunąć. Przed wjazdem na wąską drogę przejazdową kierowca jest zobowiązany się upewnić, czy nie znajdują się na niej inne pojazdy lub osoby. Na wąskie drogi przejazdowe wolno wjeżdżać tylko wtedy, gdy nie ma na nich pojazdów i pieszych. W przypadku, gdy znajdują się na nich osoby, pojazd należy natychmiast zatrzymać. Wjazd na wąskie drogi przejazdowe jest dozwolony tylko przewidzianymi do tego celu pojazdami. Jeżeli przejazd wyposażony jest w nie mechaniczny system prowadzenia liniowego, to w przypadku wyłączenia lub awarii tego systemu pojazd musi opuścić przejście poruszając się ruchem pełzającym. Pojazd kierowany szynowo Pojazdy kierowane szynowo wyposażone są w czujniki, które po wjechaniu w przejście między regałami uaktywniąją funkcję rozpoznania drogi. A Podjechać z niewielką prędkością pojazdem do przejazdu taki sposób, aby pojazd znalazł się na jednej płaszczyźnie z leżącą przed nim drogą i jej oznakowaniem. Należy zwrócić uwagę na znajdujące się na drodze oznaczenia. Wjechać powoli w wąski przejazd. Przy wjeździe należy zwrócić uwagę, aby rolki prowadzące pojazdu weszły dokładnie w szyny. E 11

39 Wcisnąć przycisk Włączyć prowadzenie (23). Koło napędowe ustawia się automatyczne na wprost i zapala się lampka sygnalizacyjna Włączyć prowadzenie (24). Kierowanie ręczne jest nieczynne. Objąć lewą ręką znajdujące się na uchwycie oparcie na rękę (obsługa oburęczna). Przekręcić powoli gałkę sterowania ruchem w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy. Z wybraną prędkością wjechać pojazdem w przejazd. Pojazd z prowadzeniem indukcyjnym Podjechać pojazdem ze zmniejszoną prędkością ukosem do liny prowadzącej. W trakcie wprowadzania na tor pojazd nie powinien stać równolegle do liny prowadzącej - kąt przybliżenia musi być mniejszy niż 35. Podczas wykonywania operacji wprowadzania na tor pojazd powinien znajdować się przodem do kierunku jazdy, gdyż pozycja taka skraca drogę i czas wykonywania operacji. Gdy pojazd znajduje się w pobliżu liny prowadzącej, należy przy pomocy przycisku (23) włączyć prowadzenie indukcyjne. Lampka sygnalizacyjna Prowadzenie indukcyjne aktywne (24) zapala się. Prędkość pojazdu zmniejsza się. Po dotarciu do liny prowadzącej rozpoczyna się automatyczne prowadzenie pojazdu. Zapala się wskaźnik Operacja wprowadzania na tor w toku (35). Rozlega się sygnał akustyczny. E 12

40 Przymusowe kierowanie indukcyjne przejmuje funkcję kierowania pojazdem i naprowadza go na linę prowadzącą. A Po doprowadzeniu pojazdu do liny prowadzącej operacja naprowadzania na tor jest zakończona. Wskaźnik (36) pokazuje teraz komunikat Prowadzenie liną prowadzącą. Sygnał akustyczny wyłącza się. Pojazd jest teraz prowadzony automatycznie. Aktywowanie funkcji ruchu i funkcji hydraulicznych na terenie wąskich dróg przejazdowych możliwe jest tylko przy obsłudze oburęcznej. W celu zastosowania obsługi oburęcznej konieczne jest objęcie ręką uchwytu (1) modułu kierowanie na pulpicie obsługi oraz hydraulicznego przycisku sterowniczego (2). Po wciśnięciu obydwu przycisków sterowniczych (2 i 3) możliwa jest jazda diagonalna (równoczesna jazda i podnoszenie lub opuszczanie ładunku). f W celu opuszczenia liny prowadzącej należy wyłączyć przełącznik automatycznego prowadzenia indukcyjnego. Przełączenie sposobu kierowania z trybu automatycznego na ręczny dozwolone jest dopiero wtedy, kiedy cały pojazd znajduje się poza strefą regałów. E 13

41 5.3 Podnoszenie i opuszczanie ładunku na obszarze regałów i poza nim A Kierowcy nie wolno opuszczać pojazdu, jeżeli znajduje on się w pozycji podniesionej - przechodzenie na sąsiednie elementy budowli lub na inne pojazdy jest zabronione. Podnoszenie - Opuszczanie (suw główny) A Wcisnąć przycisk nożny. Przekręcić równocześnie hydrauliczny przycisk sterowniczy (2) Skręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara = podnoszenie Skręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = opuszczanie Prędkość podnoszenia i opuszczania jest wprost proporcjonalna do szybkości obrotu hydraulicznego przycisku sterowniczego. Jeżeli włączyła się blokada ruchu zabezpieczająca przewody przed pęknięciem, to można ją odblokować przez ponowne podniesienie. Podnoszenie - Opuszczanie (suw dodatkowy) Wcisnąć przycisk nożny. Wcisnąć przycisk sterowniczy (4) suwu dodatkowego. Przekręcić równocześnie hydrauliczny przycisk sterowniczy (2) Skręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara = podnoszenie Skręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = opuszczanie Prędkość podnoszenia i opuszczania jest wprost proporcjonalna do szybkości obrotu hydraulicznego przycisku sterowniczego. E 14

42 5.4 Jazda diagonalna (równoczesne przemieszczanie się pojazdu i podnoszenie ładunku) A Wcisnąć przycisk nożny (1). Przekręcić gałkę sterowania ruchem pojazdu (3) zgodnie z wybranym kierunkiem jazdy i prędkością pojazdu (patrz: rozdział Jazda, kierowanie, hamowanie). Równocześnie odchylać hydrauliczny przycisk sterowniczy (2), co powoduje podnoszenie lub opuszczanie suwu głównego. Skręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara = Podnoszenie Skręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = Opuszczanie Przy pomocy hydraulicznego przycisku sterowniczego można sterować dokładnie ruchem podnośnika ładunku. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń części mechanicznych i hydraulicznych należy przy włączaniu zaworu redukcyjnego w systemie hydraulicznym ustawić hydrauliczny przycisk sterowniczy w pozycji "zero". Lampki ostrzegawcze włączają się samoczynnie podczas opuszczania ładunku i przemieszczania się pojazdu. E 15

43 5.5 Rozmieszczanie i układanie ładunku w stosy m Pobór, transport oraz odstawianie jednostek towaru Przed przystąpieniem do załadunku towaru kierowca musi się upewnić, że towar jest odpowiednio i w bezpieczny sposób przygotowany do transportu i że ciężar całkowity ładunku nie przekracza nośności dopuszczalnej pojazdu. Należy sprawdzić dane w diagramie nośności dopuszczalnej pojazdu! Sprawdzić czy odstęp zębów wideł odpowiada rodzajowi palety, w razie konieczności zmienić ustawienie. Wsunąć ładunek symetrycznie na zęby wideł. Podnieść z przodu ładunek. m Przenieść ładunek, jadąc z prędkością pełzania. Wsunąć powoli zęby wideł pod paletę, aż grzbiet wideł przylegać będzie do ładunku lub do spodupalety. Podnieść lekko ładunek, wycofać powoli pojazd (z prędkością pełzania). Warunkiem sprawnego przebiegu pracy jest odpowiednia jakość podłoża. Transport ładunku Poza obszarem regałów ładunek należy transportować w położeniu możliwie bliskim podłogi, ale jej nie dotykając. Podczas transportu ładunek musi być oparty na obywu widłach. Przy przenoszeniu ciężkiego ładuneku należy zwrócić uwagę, aby obydwa zęby wideł były równomiernie obciążone. Ostrożnie zwiększyć prędkość pojazdu. Pojazd powinien poruszać się z równomierną prędkością. Należy być zawsze gotowym do hamowania. Podczas wchodzenia w wąskie zakręty prędkość pojazdu należy zmniejszyć. Wjeżdżanie na rampy, wzniesienia i pochyłości jest niedozwolone. Pojazd wolno eksploatować tylko na terenie zamkniętych hal i na równym podłożu, zgodnie z normą DIN 15185, część 1. E 16

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

VERMEIREN. Express V

VERMEIREN. Express V VERMEIREN Express V I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią produktu i musi być dołączona do każdego sprzedawanego

Bardziej szczegółowo

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440500 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo pracy w Państwa magazynie, firma ESPERTO ma przyjemność przedstawić Instruktaż do bezpiecznej pracy w magazynie.

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalne

Tłumaczenie oryginalne Tłumaczenie oryginalne Winda serwisowa AVANTI Podręcznik użytkownika oraz instalacji Model SHARK - Tłumaczenie oryginalnej - Data wydania: Wydanie 0 (WE): 0/20 Wersja : 3/0/ Producent: AVANTI Wind Systems

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Opel Vectra. Instrukcja Obsługi

Opel Vectra. Instrukcja Obsługi Opel Vectra Instrukcja Obsługi Opel Vectra Zakupili Państwo samochód, w którym zastosowano najnowsze zdobycze techniki. Reprezentuje on najwyższy poziom technologiczny i zapewnia nadzwyczajny komfort jazdy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo