KMS 100. Instrukcji obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KMS 100. Instrukcji obsługi 07.99- 50047894 04.02"

Transkrypt

1 KMS Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. f m A Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. t o Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Przedmova A Przepisowa eksploatacja pojazdu...a 1 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis podzespołów i funkcji... B Pojazd... B 3 3 Dane techniczne dla typu standardowego... B Ogólne dane techniczne... B Rodzaj rusztowania podnośnego... B Normy EN... B Warunki użytkowania... B 8 4 Miejsca oznakowań i tabliczki identyfikacyjne... B Tabliczka identifikacyjna "Pojazd"... B Nośność dopuszczalna... B 10 C Transport i pierwszorazowe uruchomienie pojazdu 1 Transport... C 1 2 Załadunek dźwigiem... C 1 3 Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu... C Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu bez akumulatora... C Pierwszorazowe uruchomienie urządzenia z wymontowanym lub położonym słupem... C 2 4 Uruchomienie urządzenia... C 3 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D 1 3 Ładowanie akumulatora... D 2 4 Wyjmowanie i zakładanie akumulatora... D Wyjmowanie i wkładanie akumulatora przy pomocy wózka transportowego... D 3 5 Skontrolować stan akumulatora, poziomu i gęstość kwasu... D 4 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora... D 4 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w czasie eksploatacji pojazdu... E 1 2 Przykłady rozmieszczenia pulpitów obsługi... E 2 3 Opis elementów obsługi i wskaźników... E Opis elementów obsługi i wskaźników na pulpicie obsługi... E Opis elementów obsługi i wskaźników znajdujących się na ekranie.. E Symbole wskazujące tryb pracy pojazdu... E 6 4 Podjęcie eksploatacji pojazdu... E 7 5 Wykorzystanie pojazdu podczas pracy... E Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy... E Jazda, kierowanie i hamowanie... E Podnoszenie i opuszczanie ładunku na obszarze regałów i poza nim E Jazda diagonalna (równoczesne przemieszczanie się pojazdu i podnoszenie ładunku)... E Rozmieszczanie i układanie ładunku w stosy... E Bezpieczne odstawianie pojazdu... E 17 6 Pomoc w razie zakłóceń... E Urządzenie wyłączające w przypadku niebezpieczeństwa... E Awaryjne opuszczanie kabiny kierowcy... E Kierowca opuszcza kabinę przy pomocy liny awaryjnej... E Zabezpieczenie łańcucha zwisającego (potwierdzenie sygnału)... E Wyłączenie ruchu (o)... E Ograniczenie wysokości podnoszenia(o)... E Zabezpieczenie końca korytarza (o)... E Awaryjny tryb pracy IF... E Wyprowadzanie pojazdu z wąskiej drogi przejazdowej w przypadku awarii... E 24 I 2

6 F Utrzymanie pojazdu do transportu poziomego w ruchu 1 Bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu i ochrona środowiska...f 1 2 Przepisy bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac konserwacyjnych..f 1 3 Konserwacja i inspekcja...f 3 4 Lista kontrolna prac konserwacyjnych KMS F Smary i oleje...f 8 5 Opis prac konserwacyjnych i remontowych...f Przygotowanie pojazdu do transportu poziomego przed rozpoczęciem prac konserwacyjno-remontowych F Zabezpieczyć podstawę siedzenia kierowcy...f Czyszczenie łańcucha dźwigowego...f Inspekcja łańcuchów dźwigowych...f Naprawa łańcucha...f Zmiana oleju przekładniowego...f Czyszczenie filtra odpowietrzającego...f Zmiana filtra hydraulicznego...f Olej hydrauliczny...f Hydraulika - przewody giętkie...f Sprawdzić płyn hamulcowy...f Kontrola bezpieczników elektrycznych...f Ponowne uruchomienie pojazdu...f 14 6 Wyłączenie pojazdu z eksploatacji...f Zabiegi przed unieruchomieniem pojazdu...f Zabiegi w czasie unieruchomienia pojazdu...f Ponowne podjęcie eksploatacji po okresie przestoju...f 15 7 Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasowych oraz po wystąpieniu nadzwyczajnych wypadków (D: Kontrola UVV zgodnie z UVB 36)...F 15 I 3

7 I 4

8 A A Przepisowa eksploatacja pojazdu W dostawie tego urządzenia zawarte są "Wytyczne dotyczące użytkowania urządzeń do transportu poziomego" (VDMA). Wytyczne te znajdują się również w instrukcji obsługi i muszą być koniecznie przestrzegane. Przepisy krajowe zachowują bez ograniczeń swoją ważność. Pojazd opisany w poniższej Instrukcji obsługi jest pojazdem do transportu poziomego, służącym do podnoszenia i transportowania jednostek towaru. Pojazd ten musi być używany, obsługiwany oraz konserwowany według wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi. Inne użytkowanie jest niezgodne z celem przeznaczenia i może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, towaru albo wyrządzić szkody osobowe. Przede wszystkim należy unikać przeładowania pojazdu zbyt ciężkimi ładunkami i jednostronnego podnoszenia ładunków. Obowiązujący dopuszczalny ciężar ładunku podany jest na tabliczce identyfikacyjnej, znajdującej się na urządzeniu, albo w diagramie ładunkowym. Zabrania się używania pojazdu do transportu poziomego na obszarze zagrożonym pożarem albo eksplozją, w warunkach wzmocnionego zapylenia oraz działania korozyjnego. m Obowiązki użytkownika: Użytkownikiem w rozumieniu tej instrukcji obsługi jest osoba fizyczna albo prawna, która eksploatuje pojazd do transportu poziomego samodzielnie albo która eksploatację tę zleciła. W szczególnych przypadkach jak n. p. leasing albo wynajem, użytkownikiem nazywana jest osoba, która, zgodnie z porozumieniem zawartym w umowie pomiędzy właścicielem i najemcą, zobowiązana jest do wypełnienia obowiązków wynikających z eksploatacji urządzenia. Użytkownik musi zapewnić eksploatację pojazdu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wykluczający wszelkiego rodzaju zagrożenie dla życia i zdrowia obsługi oraz osób postronnych. Poza tym należy zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, innych reguł techniki bezpieczeństwa pracy oraz na przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji, konserwacji i napraw pojazdu. Użytkownik musi się upewnić, że wszystkie osoby obsługujące ten pojazd niniejszą instrukcję obsługi przeczytały i zrozumiały. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż części dodatkowych: Dobudowa i montaż urządzeń dodatkowych, które wpływają na sposób funkcjonowania pojazdu albo uzupełniają jego funkcje, dozwolone jest tylko za pisemną zgodą producenta. W niektórych przypadkach niezbędne jest uzyskanie zezwolenia miejscowych urzędów. Zezwolenie wydane przez miejscowy urząd nie zastępuje zezwolenia od producenta PL A 1

9 A PL

10 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania Układarka do rozmieszczania towaru w składzie KMS 100 to pojazd służący do poziomego transportu ładunku odpowiadający normie DIN Pojazd obsługiwany jest z podnośnego siedzenia operatora-kierowcy; dopuszczalna jest jedynie obsługa jednoosobowa. Dodatkowe widły podnośne umożliwiają ustawienie platformy ładunkowej na wygodnej wysokości roboczej. Układarka do rozmieszczania towaru w składzie może być eksploatowana w wąskich przejściach z bocznymi regałami. Pojazd posiada specjalną konstrukcję, umożliwiającą w takich warunkach jazdę z podniesionym ładunkiem. Warunkiem wyżej wymienionego sposobu eksploatacji jest odpowiednio ukształtowane podłoże: równa powierzchnia pozioma, odpowiadająca zaleceniom producenta układarki, o obciążalności wystarczającej do utrzymania ciężaru układarki, kierowcy i transportowanego ładunku. Podłoże musi być wolne od ciał obcych i przedmiotów, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na warunki eksploatacji lub stateczność układarki. Dopuszczalną nośność można odczytać z tabliczki identifikacyjnej. Typ Nośność dopuszczalna Środek ciężkości ładunku KMS kg 600 mm B 1

11 2 Opis podzespołów i funkcji Pos. Nazwa 1 o Suw dodatkowy 2 t Podnośne stanowisko operatora-kierowcy 3 t Słup 4 t Rama 5 t Akumulator t = Wyposażenie standardowe o = Wyposażenie dodatkowe B 2

12 2.1 Pojazd Zintegrowany ekran informacyjny, na którym kierowca może odczytać wszystkie istotne informacje, takie jak np. położenie kierownicy, wysokość platformy, komunikaty o stanie pojazdu (np. zakłócenia, otwarte drzwi, itp.), ilość roboczogodzin, moc akumulatora, godzinę zegarową oraz status prowadzenia indukcyjnego. Elektryczne kierowanie przy pomocy praktycznego, małego przycisku sterowniczego, umożliwiającego precyzyjne i łatwe kierowanie pojazdem. Pojazd ten posiada bardzo zwartą konstrukcję. Obsługa oburęczna przy pomocy czujników pojemnościowych na uchwycie i masterpilot odciążający ręce; niewygodne wciskanie przełączników czuwakowych, powodujące obciążenie stawów nadgarstka, staje się zbędne. Masterpilot umożliwia podnoszenie ładunku podczas jazdy pojazdem również w nie prowadzonym trybie pracy. Włączanie funkcji przez naturalne ruchy kciuka ułatwia obsługę i odciąża stawy nadgrastka; precyzyjne kierowanie pojazdem i sterowanie wykonywanych hydraulicznie operacji chroni ładunek. Umożliwia precyzyjny podjazd do miejsca składowania ładunku oraz układanie towaru w równomierne stosy. Praktycznie rozmieszczone pulpity obsługi, położone od strony ładunkuz występem o niewielkich rozmiarach umożliwiają optymalny dostęp do palet oraz zwiększają wydajność roboczą. Podczas obsługi urządzenia i rozkładania towaru kierowca zachowuje zawsze tę samą pozycję ciała (nie musi się odwracać). Tor ruchu, ładunek i ew. zęby wideł znajdują się zawsze w zasięgu wzroku kierowcy. Różne warianty rozmieszczenia pulpitów obsługi (patrz: wyposażenie specjalne) umożliwiają dostosowanie sposobu obsługi urządzenia do różnych rodzajów ładunku i do specyficznych warunków pracy panujących w miejscu składowania towaru. Zmienny sposób rozmieszczenia pulpitów obsługi gwarantuje wysoką przystosowalność do rozmaitych warunków eksploatacji. Rozmieszczenie przyrządów obsługi funkcji dodatkowych (np. suwu dodatkowego) obok uchwytu ręcznego pozwala na sprawną i bezpieczną obsługę urządzenia bez konieczności ciągłej zmiany pozycji rąk. Funkcje dodatkowe są włączane przy pomocy masterpilota. Masterpilot służy również do sterowania prędkością wykonywania poszczególnych funkcji. Wielostopniowy układ hamowania składa się z co najmniej dwóch niezależnych od siebie systemów. Stopniowe, bezpieczne wyhamowanie pojazdu jest zapewnione w każdej sytuacji. Nie zużywający się generatorowy hamulec eksploatacyjny z systemem odzyskiwania energii oraz hydrauliczny hamulec sprężynowy na silniku trakcyjnym, który podczas układania ładunku w stosy służy jako hamulec postojowy i hamulec bezpieczeństwa. W razie potrzeby pojazd może zostać wyposażony w dodatkowy hamulec hydrauliczny na kole nośnym. B 3

13 3 Dane techniczne dla typu standardowego A Dane techniczne zgodnie z VDI Zmiany i uzupełnienia techniczne zastrzeżone. B 4

14 3.1 Ogólne dane techniczne Oznakowanie 1.2 Wykaz typów urządzenia - informacja producenta Napęd elektryczny, Diesla, benzynowy, gazowy, 1.3 zasilanie elektryczne z sieci Obsługa ręczna, w ruchu, w pozycji stojącej, w 1.4 pozycji siedzącej, podczas rozmieszczania ładunku KMS 100 Napęd elektryczny Podczas rozmieszczania ładunku 1.5 Nośność dopuszczalna/ładunek Q (t) 1,0 1.6 Odstęp środków ciężkości ładunku c (mm) Odstęp od ładunku x (mm) Rozstaw kół y (mm) 1490 Waga 2.1 Ciężar własny włącznie z akumulatorem kg Obciążenie osi przy ładunku umieszczonym z kg 3260 / 1170 przodu/z tyłu 2.3 Obciążenie osi bez ładunku z przodu/z tyłu kg 1690 / 1740 Koła, podwozie 3.1 Ogumienie gumowe, "super elastik", powietrzne, poliuretanowe Tractothan 3.2 Rozmiary opon przednich d 1 (mm) 230 φ/ Rozmiary opon tylnich d 2 (mm) 310 φ/ Liczba kół przednich/tylnich (x=napędzanych) 2/1x 3.6 Rozstaw kół, z przodu b 10 (mm) Rozstaw kół, z tyłu b 11 (mm) 0 Silnik elektryczny 6.1 Silnik trakcyjny, moc S2 60 min kw 4,5 6.2 Silnik podnośnika, moc przy S3 25% kw 9,5 6.3 Akumulator zgodnie z normą DIN 43531/35/36 A, B, C, nie (maks.) 4 PzS 560 A (600) 6.4 Napięcie na akumulatorze, pojemność znamionowa K 5 V/Ah Waga akumulatora kg 933 Inne dane 8.1 Rodzaj sterowania Impuls/MOSFET 8.4 Poziom ciśnienia akustycznego, mierzony przy db(a) - uchu kierowcy 8.6 Kierowanie elektryczne B 5

15 Wymiary podstawowe 4.2 Wysokość rusztowania podnośnego w poz. złożonej h 1 (mm) Suw swobodny h 2 (mm) Skok h 3 (mm) Wysokość rusztowania podnośnego w poz. rozłożonej h 4 (mm) Wysokość z dachem ochronnym (kabina) h 6 (mm) Wysokość poz. siedzącej/stojącej h 7 (mm) Suw dodatkowy h 9 (mm) Suw całkowity h 10 (mm) Wysokość układania h 15 (mm) Wysokość z opuszczonym podnośnikiem h 13 (mm) Długość całkowita bez ładunku l 1 (mm) Długość włącznie z grzbietem wideł l 2 (mm) 2070 Odstęp od punktu obrotu wideł odchylnoprzesuwnych L 3 (mm) Szerokość całkowita b 1 /b 2 (mm) 1010 / Wymiary zębów wideł s/e/l (mm) 40 x 100 x Nośnik widłowy DIN 15173, klasa/kształt A, B Szerokość nośnika wideł b 3 (mm) Odstęp zewnętrzny wideł b 5 (mm) Szerokość nad rolkami prowadzącymi b 6 (mm) Przesunięcie, boczne b 7 (mm) Przesunięcie, boczne od środka pojazdu b 8 (mm) Prześwit nad podłożem (pojazd z ładunkiem) pod konstrukcją dźwigową m 1 (mm) Odległość od podłoża pośrodku rozstawu kół m 2 (mm) Szerokość biegu roboczego przy palecie o wym x 1200 wszerz. A st (mm) Szerokość biegu roboczego przy palecie o wym. 800 x 1200 wzdłuż A st (mm) Promień skrętu W a (mm) Szerokość palety b 12 (mm) Długość palety l 6 (mm) Odstęp od punktu obrotu wideł odchylnych l 8 (mm) Głębokość kabiny na wysokości wejścia (mm) Wysokość w świetle kabiny (wewnątrz) h 11 (mm) Zewnętrzna szerokość nośnika siedzenia kierowcy b 9 (mm) Szerokość ramy ramienia odchylno-przesuwnego b 14 (mm) Szerokość wysięgnika l 10 (mm) - B 6

16 Dane dotyczące sprawności 5.1 Prędkość pojazdu z ładunkiem / bez ładunku km/h 10,0 / 10,5 5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku m/s 0,28/0, Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku m/s 0,40/0, Prędkość przesuwania z ładunkiem/bez ładunku m/s Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku % Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku % Czas przyśpieszenia z ładunkiem / bez ładunku s Hamulec eksploatacyjny generatorowy 5.11 Hamulec postojowy/czuwak elektr. hydrauliczno-sprężynowy 3.2 Rodzaj rusztowania podnośnego Rusztowanie podnośne z podwójnym (ZT) i potrójnym wysięgnikiem teleskopowym Typ Skok h 3 [mm] Całkowita wysokość (poz. wsunięta) (ZT) h 1 [mm] (DZ) oraz pełnym suwem swobodnym Całkowita wysokość (poz. wsunięta) (DZ) h 1 [mm] Suw swobodny typ DZ h 2 [mm] Całkowita wysokość (poz. wysunięta) h 4 [mm] Typ Wysokość z dachem ochronnym h 6 [mm] suw dodatkowy h 9 [mm] Całkowita wysokość suwu h 10 [mm] Wysokość układania h 15 [mm] B 7

17 3.3 Normy EN Poziom długotrwałego ciśnienia akustycznego: A 65 db(a) według pren zgodnie z ISO Poziom długotrwałego ciśnienia akustycznego to, zgodnie z normą, wartość średnia, uwzględniająca poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, podczas podnoszenia oraz podczas biegu na luzie. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest przy uchu kierowcy. Wibracja: A Przyśpieszenie wibracyjne na podłożu: 1,11 m/s 2 zgodnie z dokumentem N47E z CEN/TC 150/WG8. Przyspieszenie drgań działające na ciało osoby obsługującej jest - zgodnie z normą - równoznaczne z linearnym przyśpieszeniem w pionie. Wielkość ta jest mierzona przy przejeżdżaniu przez progi ze stałą szybkością. A Tolerancja elektromagnetyczna (EMV): Zachowanie następujących wartości progowych zgodnie z przepisami normatywnymi Pojazdy do transportu poziomego - tolerancja elektromagnetyczna (9/95) : - Emisja zakłóceń (EN ) - Odporność na zakłócenia (EN ) - Wyładowanie elektrostatyczne (EN ). Dokonywanie zmian w konstrukcji i konfiguracji elementów elektrycznych i elektronicznych dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. 3.4 Warunki użytkowania Temperatura otoczenia przy eksploatacji w temp. od 0 C do +40 C. B 8

18 4 Miejsca oznakowań i tabliczki identyfikacyjne Poz. Nazwa 1 Tabliczka identifikacyja "Pojazd*" 2 Tabliczka "Urządzenie do awaryjnego opuszczania pojazdu" 3 Tabliczka ostrzegawcza Podnoszenie osób na podnośniku zabronione 4 Tabliczka ostrzegawcza Nie wchodzić pod podnośnik 5 Tabliczka ostrzegawcza Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 6 Tabliczka ostrzegawcza Uwaga niebezpieczeństwo: elementy elektroniczne pod niskim napięciem 7 Punkty zaczepu podnośnika 8 Wlew oleju hydraulicznego 9 Tabliczka "Nośność dopuszczalna" 10 Tabliczka Proszę przeczytać instrukcję obsługi 11 Tabliczka zakazu Zabieranie pasażerów zabronione 12 Upust awaryjny B 9

19 4.1 Tabliczka identifikacyjna "Pojazd" Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Poz. Nazwa Poz. Nazwa 18 Typ 24 Odstęp do środka ciężkości ładunku w mm 19 Nr seryjny 25 Ciężar akumulatora min./maks. w kg 20 Nr zamówienia 26 Ciężar własny bez akumulatora w kg 21 Nośność dopuszczalna w kg 27 Rok produkcji 22 Akumulator:Napięcie V 28 Nr typu Amperogodziny Ah 23 Producent 29 Logo producenta Przy zapytaniach dotyczących pojazdu albo przy zamówieniach części zapasowych proszę podać numer seryjny (19) pojazdu. 4.2 Nośność dopuszczalna Na tabliczce (12) w tabeli podana jest nośność dopuszczalna (Q w kg) pojazdu w zależności od odstępu środków ciężkości ładunku (D w mm) i wysokości podnoszenia (H w mm). 12 -Nr. Serien-Nr. Hmm Qkg Dmm B 10

20 C Transport i pierwszorazowe uruchomienie pojazdu 1 Transport m Istnieją trzy sposoby transportowania pojazdu - w zależności od wysokości zainstalowanego rusztowania podnośnego i warunków panujących w miejscu ustawienia: W pozycji pionowej, z zamontowanym rusztowaniem podnośnym i podnośnikiem ładunku (dla pojazdów o niewielkiej wysokości całkowitej) Pionowo, z położonym rusztowaniem podnośnym i ze zdemontowanym podnośnikiem ładunku, w pozycji leżącej na ramie transportowej. Pionowo, ze zdemontowanym rusztowaniem podnośnym i podnośnikiem ładunku (dla wyższych pojazdów ) Montaż pojazdu w miejscu eksploatacji, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie obsługi przeprowadzone musi zostać przez personel przeszkolony przez producenta. Transport urządzenia i montaż w miejscu przeznaczenia należy przeprowadzić dokładnie według odnośnych przepisów transportowo-montażowych! 2 Załadunek dźwigiem m Używać wolno tylko dźwigów z odpowiednią nośnością dopuszczalną (ciężar pojazdu - patrz: tabliczka identifikacyjna pojazdu) patrz rozdział B). m Pojazdu odstawić po zabezpieczeniu (patrz: rozdział E). Przy zamontowanym słupie punkty zaczepne dla dzwigu znajdują się na górze słupa, na trawersie. Przy położonym słupie stropy dźwigu należy założyć na górze na trawersie słupa oraz na trawersie na dole słupa. W przypadku przenoszenia pojazdu dźwigiem z położonym słupem konieczne jest założenie pałąka transportowego. Stropy należy tak założyć na punktach zaczepu (1), aby w żadnym przypadku nie uległy przesunięciu! 1 1 C 1

21 3 Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu 3.1 Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu bez akumulatora m A Tego trybu pracy nie wolno stosować na pochyłościach i wzniesieniach (brak hamowania). W przypadku eksploatacji pojazdu bez akumulatora przed uruchomieniem pojazdu należy zwolnić hamulec kół nośnych. f Odkręcić kołpak ochronny (5) na zaworze odpowietrzającym. Nasunąć przewód (4) na króciec odpowietrzający i wsunąć drugi koniec przewodu w znajdujący się nad nim pojemnik z płynem hamulcowym (3). Płyn hamulcowy znajduje się pod ciśnieniem. Niebezpieczeństwo poparzenia kwasem! A m Otworzyć zawór odpowietrzający (6) i spuścić płyn hamulcowy do pojemnika. Zamknąć zawór odpowietrzający i pojemnik z płynem hamulcowym. Układ hamulcowy odzyskuje w pełni funkcjonalność po włożeniu akumulatora i kilkakrotnym wciśnięciu przycisku nożnego. Sprawdzić opóźnienie hamowania. Tylko personel producenta jest upoważniony do przeprowadzenia tych prac. 3.2 Pierwszorazowe uruchomienie urządzenia z wymontowanym lub położonym słupem Jeżeli pojazd z powodu dużych rozmiarów został dostarczony z wymontowanym lub położonym słupem, to montaż słupa musi zostać przeprowadzony przez przeszkolonego montera. Poluźnić łożysko słupa podnośnika (7) przy położonym słupie (nie odkręcać). Podnieść ramę słupa do pozycji pionowej przy pomocy odpowiedniego dźwigu. Założyć podkładki, o ile konieczne, po czym przykręcić dokładnie słup i łożysko słupa podnośnika. C 2

22 4 Uruchomienie urządzenia m Pojazd wolno napędzać tylko prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd zmienny powoduje uszkodzenie układów elektronicznych. Długość połączeń kablowych akumulatora (kabel ciągniony) nie może przekraczać 6 m. W celu przygotowania pojazdu do eksploatacji po dostarczeniu go do odbiorcy lub po przeniesieniu w inne miejsce należy wykonać następujące czynności: m W razie konieczności zainstalować i naładować akumulator (patrz rozdział D, ustęp 4 i 5). Uruchomić pojazd zgodnie z instrukcją (patrz rozdział E, ustęp 3). Przed włączeniem pojazdu do eksploatacji należy sprawdzić, czy jest on wyposażony w zabezpieczenie przez przechyleniem się (1). Poza tym należy sprawdzić, czy pojazd 1 wyposażony jest we wszystkie niezbędne urządzenia zabezpieczające oraz skontrolować prawidłowość ich funkcjonowania. 1 C 3

23

24 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy akumulatorze należy koniecznie wyłączyć i zabezpieczyć pojazd (patrz rozdział E). m f Personel ds. prac konserwacyjnych: Ładowanie, konserwację i wymianę akumulatorów wolno przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkolonym osobom. Podczas przeprowadzania tych prac należy koniecznie przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi i wytycznych producenta akumulatorów oraz producenta stacji ładowania akumulatorów. Ochrona przeciwpożarowa: Przy pracy z akumulatorami zabrania się używania otwartego ognia i palenia papierosów. Przechowywanie materiałów łatwopalnych i innych substancji, przy których może dojść do powstania iskier, jest niedozwolone w obrębie co najmniej 2 metrów od miejsca ładowania akumulatorów. Pomieszczenie musi być dobrze wietrzone. Środki przeciwpożarowe muszą być gotowe do użytku. Konserwacja akumulatora: Pokrywy komór akumulatora muszą być suche i czyste. Zaciski i końcówki kablowe muszą być czyste, lekko posmarowane smarem kontaktowym i mocno dokręcone. Wycofanie akumulatora z eksploatacji: Wycofanie akumulatorów z eksploatacji jest możliwe tylko przy przestrzeganiu i zachowaniu krajowych ustaw dotyczących ochrony środowiska albo odpowiednich przepisów dotyczących usuwania tychże produktów. Wytyczne producenta, dotyczące wycofania z eksploatacji, muszą być bezwzględnie przestrzegane. Przed zamknięciem maski akumulatorów należy się upewnić, że kabel znajduje się w pozycji wykluczającej jego nieumyślne uszkodzenie. Akumulatory zawierają roztwór kwasowy, który jest żrący i trujący. Z tego też powodu przy wielu pracach przeprowadzanych przy akumulatorach wymagane jest noszenie ubrania ochronnego i ochrona wzroku. Należy unikać kontaktu z kwasem. Jeżeli pomimo tego dojdzie do kontaktu kwasu z odzieżą, ze skórą albo z oczami, to miejsca te należy koniecznie natychmiast wypłukać dużą ilością czystej wody, przy kontakcie kwasu ze skórą lub z oczami niezbędna jest wizyta u lekarza. Rozlany kwas akumulatorowy musi zostać natychmiast zneutralizowany. 2 Typy akumulatorów Pojazd WK wyposażony jest w rozmaite rodzaje akumulatora, zależnie od typu pojazdu. Wszystkie typy akumulatorów odpowiadają normie DIN A. Następująca tabela przedstawia dopuszczalne kombinacje wyposażenia standardowego, w zależności od pojemności akumulatora: Typ akumulatora Typ pojazdu 48V 560 AH KMS V 600 AH KMS 100 f Waga akumulatorów podana jest na tabliczce identyfikacyjnej akumulatora. Ciężar i wymiary zewnętrzne akumulatora mają duży wpływ na stateczność pojazdu. Wymiana wyposażenia akumulatora dozwolona jest tylko za zgodą producenta. D 1

25 3 Ładowanie akumulatora f f Pojazd zabezpieczyć (patrz rozdział E). Przekręcić stacyjkę na poz. O (zero) i wcisnąć przycisk NOT-AUS. Otworzyć szeroko maskę akumulatora. Łączenie i rozłączenie wtyczki akumulatora z gniazdkiem dozwolone jest tylko przy wyłączonym pojeździe oraz przy wyłączonym urządzeniu ładującym. f f Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. W razie konieczności zdjąć matę gumową z akumulatora. Podczas ładowania akumulatora ogniwa akumulatora muszą być odkryte w celu zapewnienia wystarczającego dopływu świeżego powietrza. Na akumulatorze nie wolno odkładać jakichkolwiek części metalowych. Przed ładowaniem należy upewnić się, że żadne z połączeń kablowych/złącz wtykowych nie uległo uszkodzeniu. Połączyć kabel do ładowania stacji z wtyczką od akumulatora. Włączyć agregat ładujący. Ładować akumulator według przepisów i zaleceń wydanych przez producenta akumulatora i producenta urządzenia ładującego. Należy koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wydanych przez producenta akumulatorów i producenta stacji ładowania. D 2

26 4 Wyjmowanie i zakładanie akumulatora f f Aby przeciwdziałać zwarciom, akumulatory z odsłoniętymi końcówkami i złączami należy przykryć matą gumową. Akumulator wolno wymienić tylko na inny akumulator tego samego typu. Nie wolno usuwać ciężarów dodatkowych ani zmieniać ich położenia. f Przekręcić stacyjkę na poz. O (zero) i wcisnąć przycisk NOT-AUS. Otworzyć szeroko maskę akumulatora. Łączenie i rozłączenie wtyczki akumulatora z gniazdkiem dozwolone jest tylko przy wyłączonym pojeździe oraz przy wyłączonym urządzeniu ładującym. Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. Wyjąć boczne ścianki ramy. 4.1 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora przy pomocy wózka transportowego f Aby akumulator nie wytoczył się samoczynnie po wyjęciu zabezpieczenia, pojazd musi znajdować się w pozycji poziomej i stać równo. f Odłączyć zabezpieczenie akumulatora. Wciągnąć akumulator bokiem na podstawiony wózek transportowy. Montaż nowego akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności. Po ponownym zainstalowaniu akumulatora należy sprawdzić wszystkie połączenia kablowe i złącza wtykowe pod względem widocznych uszkodzeń oraz sprawdzić przed ponownym uruchomieniem, czy: zabezpieczenie akumulatora zostało założone, maska akumulatora jest szczelnie zamknięta. D 3

27 5 Skontrolować stan akumulatora, poziomu i gęstość kwasu Przy konserwacji akumulatora należy stosować się do wskazówek producenta. Sprawdzić obudowę akumulatora pod względem pęknięć i ew. wyciekającego kwasu. Usunąć zoksydowane resztki z biegunów akumulatora i nasmarować je wolnym od kwasów smarem. Wykręcić zatyczkę i sprawdzić poziom kwasu. Poziom kwasu powinien się leżeć co najmniej mm nad górną krawędzią płyty. Sprawdzić gęstość kwasu probówką kwasową i porównać wartości z danymi producenta akumulatora, po czym zakręcić zatyczkę. W razie konieczności naładować akumulator. 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora Po przekręceniu kluczyka w stacyjce w prawo i wyciągnięciu przełącznika "NOT-AUS" na wskaźniku stopnia rozładowania akumulatora można odczytać aktualny stan załadowania. Wyświetlacz migocze, jeżeli wydajność szczątkowa akumulatora wynosi 30%. Przy wydajności szczątkowej poniżej 20% następuje wyłączenie funkcji podnoszenia ładunku % D 4

28 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w czasie eksploatacji pojazdu Zezwolenie na prowadzenie pojazdu: Do użytkowania pojazdu do transportu poziomego upoważnione są tylko te osoby, które zostały przeszkolone w zakresie prowadzenia pojazdu, które wykazały się umiejętnością prowadzenia pojazdu i obchodzenia się z ładunkiem przed użytkownikiem tego pojazdu albo przed jego pełnomocnikiem oraz które zostały przez niego upoważnione do prowadzenia pojazdu. Prawa, obowiązki i zasady zachowania się kierowcy: Kierowca pojazdu musi zostać pouczony o swoich prawach i obowiązkach oraz poinstruowany w zakresie obsługi pojazdu: poza tym ma on obowiązek zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Muszą mu być też przyznane odpowiednie uprawnienia. Podczas obsługi pojazdu do transportu poziomego z możliwością obsługiwania przez osobę idącą obok pojazdu operator musi nosić obuwie ochronne. Zakaz używania pojazdu przez osoby nieupoważnione: Kierowca jest odpowiedzialny za pojazd w czasie jego eksploatacji. Ma on obowiązek zadbać o to, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do pojazdu (dotyczy to zarówno prowadzenia pojazdu, jak i jego obsługi). Zabieranie osób oraz transportowanie ich na podnośniku jest zabronione. Wady i uszkodzenia: Wszelkie uszkodzenia i wady na pojeździe do transportu poziomego należy natychmiast zgłosić przełożonym. Pojazdów niebezpiecznych w eksploatacji (np. z niesprawnymi hamulcami albo ze zdartymi bieżnikami) nie wolno oddawać do użytku tak długo, aż zostaną one przepisowo naprawione. Przeprowadzanie napraw: Kierowcy bez specjalnego przeszkolenia/zezwolenia nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw i zmian na pojeździe. Poza tym kierowcy w żadnym wypadku nie wolno manipulować ani przestawiać urządzeń zabezpieczających i przełączników. f Strefa zagrożenia: Strefą zagrożenia nazywa się obszar, w którym występuje zagrożenie osób spowodowane przemieszczaniem się pojazdu albo podnoszeniem ładunku, wynikłe z pobierania ładunku (np. widłami nośnymi albo urządzeniami dobudowanymi), czy też ze strony samego ładunku. Do tego obszaru zalicza się również strefę, leżącą w zasięgu spadającego ładunku albo opuszczanych lub spadających urządzeń pomocniczych. Osobom nieupoważnionym nie wolno przebywać w strefie zagrożenia. W przypadku zagrożenia osób należy odpowiednio wcześnie wydać sygnał ostrzegawczy. Jeżeli osoby nieupoważnione pomimo ostrzeżenia nie opuszczą strefy zagrożenia, należy niezwłocznie zatrzymać pojazd. Urządzenia zabezpieczające i znaki ostrzegawcze: Należy koniecznie przestrzegać podanych w tej instrukcji obsługi wskazówek ostrzegawczych i korzystać z opisanych urządzeń zabezpieczających. E 1

29 2 Przykłady rozmieszczenia pulpitów obsługi Wariant I W przypadku pojazdów produkowanych seryjnie pulpity obsługi znajdują się z przodu pojazdu, tj. przed suwem dodatkowym. Zgodnie z tym położeniem ekran informacyjny pod dachem ochronnym znajduje się również od strony ładunku. Wariant II Pulpity obsługi i ekran informacyjny zainstalowane są od strony słupa. Ekran informacyjny znajduje się pod zadaszeniem chroniącym kierowcę. Wariant III Ukośne rozmieszczenie elementów obsługi. Wzrok kierowcy skierowany jest w lewo w kierunku ładunku. Moduł pulpitu służący do kierowania znajduje się od strony słupa, masterpilot natomiast od strony ładunku. Ekran informacyjny znajduje się od strony ładunku, pod dachem ochronnym. Elementy obsługi suwu dodatkowego umieszczone są od strony ładunku. E 2

30 Wariant IV Elementy obsługi umieszczone są od strony ładunku i po przekątnej. Wzrok kierowcy skierowany jest bezpośrednio w stronę ładunku lub po przekątnej w lewo w stronę ładunku. Moduł pulpitu służący do kierowania znajduje się dodatkowo od strony słupa. Ekran informacyjny znajduje się od strony ładunku, pod dachem ochronnym. Elementy obsługi suwu dodatkowego znajdują się od strony ładunku. Wariant V Elementy obsługi umieszczone są od strony słupa i po przekątnej. Wzrok kierowcy skierowany jest bezpośrednio w stronę słupa lub po przekątnej w lewo w stronę słupa. Moduł pulpitu służący do kierowania znajduje się dodatkowo od strony ładunku. Ekran informacyjny umieszczony jest pod dachem ochronnym od strony słupa. Elementy obsługi suwu dodatkowego znajdują się od strony ładunku. Wariant VI Podwójna wersja umieszczenia elementów obsługi: w kierunku ładunki i w kierunku słupa. Ekran informacyjny znajduje się od strony ładunku lub od strony słupa. Elementy obsługi suwu dodatkowego znajdują się od strony ładunku i od strony słupa. E 3

31 3 Opis elementów obsługi i wskaźników 3.1 Opis elementów obsługi i wskaźników na pulpicie obsługi 10 Poz. Funkcja 1 Włącznik główny "NOT-AUS" 2 Kierownica 3 Uchwyt (do obsługi oburęcznej) 4 Przycisk wyłączania funkcji podnoszenia 5 "Przycisk" prowadzenie szynowe = koło napędowe ustawia się na wprost Prowadzenie indukcyjne = włącza się prowadzenie indukcyjne 6 Gałka sterowania ruchem pojazdu 7 Sygnał akustyczny 8 Hydrauliczny przycisk sterowniczy (obsługa oburęczna) 9 Zamek włącznika 10 Opcjonalne klawisze funkcyjne E 4

32 3.2 Opis elementów obsługi i wskaźników znajdujących się na ekranie 21 Poz. Element obsługi albo wskaźnik Funkcja 12 Wskaźnik Ruch pełzający t Napęd jest przełączany na ruch pełzający 13 Wskaźnik odchylenia kąta kierowania t SF IF Wskazuje aktualną pozycję koła napędowego w odniesieniu do pozycji centrycznej Rozpoznanie rodzaju ruchu Wprowadzenie na tor możliwe, operacja wprowadzania na tor w toku, pojazd jest na torze 14 Wskaźnik Suw główny t Przedstawia wysokość kabiny 15 Wskaźnik Roboczogodziny t Wskazuje liczbę roboczogodzin, jakie upłynęły od chwili uruchomienia urządzenia 16 Wskaźnik Czas zegarowy t Wskazuje czas zegarowy 17 Wskaźnik rozładowania akumulatora t Wskazuje stan naładowania akumulatora 18 Wskaźnik Hamulec t Zapala się po zaciągnięciu hamulca postojowego postojowy włączony 19 Wskaźnik t Zapala się po włączeniu przycisku NOT-STOP NOT-STOP 20 Wskaźnik Konserwacja konieczna/zakłócenie 21 Wskazanie Zabezpieczenie łańcucha zwisającego łańcucha zwisającego 24 Wskaźnik Prowadzenie wł. SF IF 26 Wskaźnik Deaktywacja wyłączenia przesuwu 28 Wskaźnik Obrót zsynchronizowany w prawo t = Wyposażenie standardowe SF = Prowadzenie szynowe t Zapala się, jeżeli niezbędne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub w przypadku wystąpienia awarii t Pojawia się, gdy wyzwoliło się zabezpieczenie Koło napędowe ustawione jest na wprost Sygnalizuje, że włączone jest prowadzenie indukcyjne o Wskazuje, że automatyczne wyłączanie przesuwu jest zdeaktywowane t Wskazuje, że funkcja Obrót zsynchronizowany w prawo jest aktywna o = Wyposażenie dodatkowe IF = Prowadzenie indukcyjne E 5

33 3.3 Symbole wskazujące tryb pracy pojazdu Tryb pracy pojazdu po jego włączeniu przedstawiają symbole na ekranie. Zapory bezpieczeństwa są otwarte Przycisk nożny nie jest wciśnięty Po ukazaniu się podanych niżej symboli konieczne jest przeprowadzenie jazdej próbnej w sposób wskazany na wyświetlaczu, tzn. suw główny należy podnieść w górę o ok. 30 cm, po czym go ponownie opuścić. Układ sterowania zezwala na wykonywanie wszystkich funkcji pojazdu z pełną prędkością dopiero po wykonaniu jazdy próbnej. Jazda próbna: Podnieść suw główny Jazda próbna: Opuścić suw główny E 6

34 4 Podjęcie eksploatacji pojazdu f f f Przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu (tzn. obsługi pojazdu/ podnoszenia ładunku) kierowca musi upewnić się, że w strefie zagrożenia nie przebywają żadne osoby. Codzienna kontrola oraz inne czynności, które należy wykonać przed podjęciem eksploatacji Sprawdzić cały pojazd od zewnątrz pod względem widocznych uszkodzeń i przecieków. Sprawdzić umocowanie akumulatora i stan przyłączy kablowych pod względem uszkodzeń i umocowania. Skontrolować zamocowanie wtyczek łączeniowych. Sprawdzić, czy zadaszenie ochronne nad kabiną kierowcy nie wykazuje uszkodzeń. Skontrolować podnośnik pod względem widocznych uszkodzeń, takich jak np. pęknięcia, odkształcone czy mocno starte widły nośne. Sprawdzić, czy koła nośne nie wykazują uszkodzeń. Sprawdzić, czy łańcuchy nośne są równomiernie naprężone. Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające funkcjonują. Przy prowadzeniu szynowym należy sprawdzić, czy rolki prowadzące obracają się równomiernie i czy nie wykazują uszkodzeń. Sprawdzić działanie hamulców. Do kabiny kierowcy nie wolno wchodzić z większą liczbą osób. Przygotowanie do eksploatacji Zamknąć dokładnie zapory bezpieczeństwa (1) po obydwu stronych pojazdu. Włożyć klucz do stacyjki (3) i przekręcić go w prawo. Zwolnić włącznik główny (2), przekręcając go. Sprawdzić funkcjonowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego. Sprawdzić funkcjonowanie hamulca roboczego i postojowego. Przeprowadzić jazdę próbną słupa podnośnika w celu uregulowania wskaźnika wysokości i maksymalnego zakresu przesuwów. Jeżeli w trakcie uruchamiania urządzenia pojazd zacznie się niespodziewanie przemieszczać lub wykonywać ruch podnośny, należy natychmiast wcisnąć przełącznik główny (NOT-AUS). 3 E 7

35 5 Wykorzystanie pojazdu podczas pracy 5.1 Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy Drogi i teren eksploatacji: Pojazdem wolno się poruszać tylko na drogach przeznaczonych do ruchu. Na terenie eksploatacji nie wolno przebywać osobom nieupoważnionym. Składowanie towaru może odbywać się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. Zasady zachowanie się podczas jazdy: Kierowca pojazdu musi dostosować szybkość jazdy do warunków panujących w miejscu eksploatacji. Na zakrętach, w wąskich przejściach, przy przejeżdżaniu przez drzwi wahadłowe i w miejscach ze złą widocznością pojazd musi się poruszać z niewielką prędkością. Należy zawsze zachować bezpieczny odstęp od pojazdu poruszającego się z przodu, wystarczający do bezpiecznego zatrzymania pojazdu. Kierowca musi stale posiadać kontrolę nad pojazdem. Zabronione jest gwałtowne hamowanie (z wyjątkiem sytuacji zagrożenia), szybkie zawracanie pojazdem, wyprzedzanie w miejscach niebezpiecznych i w miejscach z ograniczoną widocznością. Warunki widoczności w czasie jazdy: Kierowca musi zawsze patrzeć w kierunku jazdy i posiadać odpowiednią widoczność na drogę, po której się porusza. W przypadku transportowania ładunku, wpływającego negatywnie na widoczność pojazd należy prowadzić w tykich sposób, aby ładunek znajdował się z tyłu pojazdu. Jeżeli jest to niemożliwe, to druga osoba musi iść przed pojazdem jako zabezpieczenie. Jazda na wzniesieniach i terenie pochyłym: Jazda na wzniesieniach i terenie pochyłym jest niedozwolona! Wjeżdżanie do wind i na pomosty przeładunkowe: Wjeżdżanie do wind i na pomosty przeładunkowe dozwolone jest tylko wtedy, gdy nośność dopuszczalna tych urządzeń jest wystarczająca, jeżeli ich konstrukcja taką eksploatację dopuszcza i jeżeli ich użytkownik wyraził zgodę na taką eksploatację. Czy warunki te zostały spełnione, należy przekonać się przed wjazdem na wyżej wymienione obiekty budowlane. Przy wjeżdżaniu do wind ładunek musi znajdować się z przodu pojazdu. W windzie pojazd musi przyjąć taką pozycję, aby nie dotykał ścian szybu. Osoby towarzyszące mogą wejść do windy dopiero wtedy, gdy pojazd do transportu poziomego zajął w windzie stabilną pozycję. Muszą one opuścić windę przed pojazdem. Cechy ładunku przeznaczonego do transportu: Wolno przenosić tylko ładunek, który został zabezpieczony zgodnie z przepisami. W żadnym wypadku nie wolno transportować ładunku, ułożonego wyżej niż czubek nośnika wideł/siatki zabezpieczającej ładunek. E 8

36 5.2 Jazda, kierowanie i hamowanie Wyłącznik awaryjny Wcisnąć w dół przełącznik główny (2). Wszystkie funkcje elektryczne zostają wyłączone. Należy zwrócić uwagę, aby ew. pozostawione obok włącznika głównego przedmioty go nie blokowały. Jazda m Istnieją dwa rodzaje jazdy: jazda wolna lub prowadzenie przymusowe. Pojazd prowadzony jest przymusowo po szynach lub przy pomocy prowadzenia indukcyjnego. Wybór rodzaju pracy zależy od rodzaju sterowania systemem regałowym. Maski pojazdu w czasie jazdy muszą być zamknięte i przepisowo zaryglowane. Przez cały czas, gdy pojazd znajduje się w ruchu, przycisk nożny musi być wciśnięty. Wolny bieg Zamknąć zapory bezpieczeństwa (1) Włożyć klucz do stacyjki i przekręcić go w prawo. Zwolnić włącznik główny (NOT-AUS), przekręcając go. Wcisnąć przycisk nożny (4). Opuścić maksymalnie suw dodatkowy, przeprowadzić jazdę próbną suwu głównego zgodnie ze wskazówkami na ekranie i podnieść suw główny, przekręcając hydrauliczny przycisk sterowniczy (13) w prawo, aż widły podniosą się powyżej podłogi. Prawą ręką przekręcić powoli gałkę sterowania ruchem pojazdu (5). Kierunek przekręcania gałki odpowiada kierunkowi jazdy Prędkość pojazdu można regulować, przekręcając odpowiednio gałkę sterowania ruchem w przód lub w tył. Skierowć pojazd w żądanym kierunku przy pomocy kierownicy (7). E 9

37 Kierowanie Kierownica służy do kierowania pojazdem poza terenem wąskich dróg przejazdowych. Pozycja kątowa koła napędowego pokazana jest na ekranie (13). Hamowanie A Zachowanie się pojazdu podczas hamowania zależy w dużym stopniu od stanu podłoża. Kierowca musi w dostosować sposób jazdy do stanu podłoża. Hamowanie hamulcem eksploatacyjnym Włączenie przełącznika kierunku podczas jazdy na pozycję "zero" lub w odwrotnym kierunku powoduje wyhamowanie pojazdu (elektroniczne urządzenie sterownicze prądu). Hamowanie przyciskiem nożnym A m Po zwolnieniu przycisku nożnego pojazd zostaje wyhamowywany generatorowo aż do całkowitego zatrzymania się. Teraz włącza się hamulec postojowy. Tego rodzaju hamowania nie wolno używać jako hamulca eksploatacyjnego. Hamowanie włącznikiem głównym (NOT-AUS) Po wciśnięciu włącznika głównego (NOT-AUS) pojazd zostaje wyhamowany do zupełnego zatrzymania się. Włącznika głównego (NOT-AUS) wolno używać tylko w sytuacjach zagrożenia. E 10

38 m A A Wjeżdżanie w wąskie drogi przejazdowe Na wąskich drogach przejazdowych (tj. drogach z ruchem pojazdów w systemach składowych - regałach - bez stref bezpieczeństwa dla nadchodzących osób) nie wolno przebywać pieszym oraz osobom nieupoważnionym. Takie obszary eksploatacyjne muszą być odpowiednio oznaczone. Istniejące urządzenia zabezpieczające pojazdu lub systemu składowego (regałów) muszą być codziennie kontrolowane w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji i zagrożenia osób. Wyłączanie tych urządzeń, używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem, dokonywanie w nich zmian i ich usuwanie jest surowo zabronione. Wszelkie usterki w urządzeniach zabezpieczających należy natychmiast zgłosić i usunąć. Przed wjazdem na wąską drogę przejazdową kierowca jest zobowiązany się upewnić, czy nie znajdują się na niej inne pojazdy lub osoby. Na wąskie drogi przejazdowe wolno wjeżdżać tylko wtedy, gdy nie ma na nich pojazdów i pieszych. W przypadku, gdy znajdują się na nich osoby, pojazd należy natychmiast zatrzymać. Wjazd na wąskie drogi przejazdowe jest dozwolony tylko przewidzianymi do tego celu pojazdami. Jeżeli przejazd wyposażony jest w nie mechaniczny system prowadzenia liniowego, to w przypadku wyłączenia lub awarii tego systemu pojazd musi opuścić przejście poruszając się ruchem pełzającym. Pojazd kierowany szynowo Pojazdy kierowane szynowo wyposażone są w czujniki, które po wjechaniu w przejście między regałami uaktywniąją funkcję rozpoznania drogi. A Podjechać z niewielką prędkością pojazdem do przejazdu taki sposób, aby pojazd znalazł się na jednej płaszczyźnie z leżącą przed nim drogą i jej oznakowaniem. Należy zwrócić uwagę na znajdujące się na drodze oznaczenia. Wjechać powoli w wąski przejazd. Przy wjeździe należy zwrócić uwagę, aby rolki prowadzące pojazdu weszły dokładnie w szyny. E 11

39 Wcisnąć przycisk Włączyć prowadzenie (23). Koło napędowe ustawia się automatyczne na wprost i zapala się lampka sygnalizacyjna Włączyć prowadzenie (24). Kierowanie ręczne jest nieczynne. Objąć lewą ręką znajdujące się na uchwycie oparcie na rękę (obsługa oburęczna). Przekręcić powoli gałkę sterowania ruchem w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy. Z wybraną prędkością wjechać pojazdem w przejazd. Pojazd z prowadzeniem indukcyjnym Podjechać pojazdem ze zmniejszoną prędkością ukosem do liny prowadzącej. W trakcie wprowadzania na tor pojazd nie powinien stać równolegle do liny prowadzącej - kąt przybliżenia musi być mniejszy niż 35. Podczas wykonywania operacji wprowadzania na tor pojazd powinien znajdować się przodem do kierunku jazdy, gdyż pozycja taka skraca drogę i czas wykonywania operacji. Gdy pojazd znajduje się w pobliżu liny prowadzącej, należy przy pomocy przycisku (23) włączyć prowadzenie indukcyjne. Lampka sygnalizacyjna Prowadzenie indukcyjne aktywne (24) zapala się. Prędkość pojazdu zmniejsza się. Po dotarciu do liny prowadzącej rozpoczyna się automatyczne prowadzenie pojazdu. Zapala się wskaźnik Operacja wprowadzania na tor w toku (35). Rozlega się sygnał akustyczny. E 12

40 Przymusowe kierowanie indukcyjne przejmuje funkcję kierowania pojazdem i naprowadza go na linę prowadzącą. A Po doprowadzeniu pojazdu do liny prowadzącej operacja naprowadzania na tor jest zakończona. Wskaźnik (36) pokazuje teraz komunikat Prowadzenie liną prowadzącą. Sygnał akustyczny wyłącza się. Pojazd jest teraz prowadzony automatycznie. Aktywowanie funkcji ruchu i funkcji hydraulicznych na terenie wąskich dróg przejazdowych możliwe jest tylko przy obsłudze oburęcznej. W celu zastosowania obsługi oburęcznej konieczne jest objęcie ręką uchwytu (1) modułu kierowanie na pulpicie obsługi oraz hydraulicznego przycisku sterowniczego (2). Po wciśnięciu obydwu przycisków sterowniczych (2 i 3) możliwa jest jazda diagonalna (równoczesna jazda i podnoszenie lub opuszczanie ładunku). f W celu opuszczenia liny prowadzącej należy wyłączyć przełącznik automatycznego prowadzenia indukcyjnego. Przełączenie sposobu kierowania z trybu automatycznego na ręczny dozwolone jest dopiero wtedy, kiedy cały pojazd znajduje się poza strefą regałów. E 13

41 5.3 Podnoszenie i opuszczanie ładunku na obszarze regałów i poza nim A Kierowcy nie wolno opuszczać pojazdu, jeżeli znajduje on się w pozycji podniesionej - przechodzenie na sąsiednie elementy budowli lub na inne pojazdy jest zabronione. Podnoszenie - Opuszczanie (suw główny) A Wcisnąć przycisk nożny. Przekręcić równocześnie hydrauliczny przycisk sterowniczy (2) Skręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara = podnoszenie Skręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = opuszczanie Prędkość podnoszenia i opuszczania jest wprost proporcjonalna do szybkości obrotu hydraulicznego przycisku sterowniczego. Jeżeli włączyła się blokada ruchu zabezpieczająca przewody przed pęknięciem, to można ją odblokować przez ponowne podniesienie. Podnoszenie - Opuszczanie (suw dodatkowy) Wcisnąć przycisk nożny. Wcisnąć przycisk sterowniczy (4) suwu dodatkowego. Przekręcić równocześnie hydrauliczny przycisk sterowniczy (2) Skręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara = podnoszenie Skręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = opuszczanie Prędkość podnoszenia i opuszczania jest wprost proporcjonalna do szybkości obrotu hydraulicznego przycisku sterowniczego. E 14

42 5.4 Jazda diagonalna (równoczesne przemieszczanie się pojazdu i podnoszenie ładunku) A Wcisnąć przycisk nożny (1). Przekręcić gałkę sterowania ruchem pojazdu (3) zgodnie z wybranym kierunkiem jazdy i prędkością pojazdu (patrz: rozdział Jazda, kierowanie, hamowanie). Równocześnie odchylać hydrauliczny przycisk sterowniczy (2), co powoduje podnoszenie lub opuszczanie suwu głównego. Skręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara = Podnoszenie Skręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = Opuszczanie Przy pomocy hydraulicznego przycisku sterowniczego można sterować dokładnie ruchem podnośnika ładunku. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń części mechanicznych i hydraulicznych należy przy włączaniu zaworu redukcyjnego w systemie hydraulicznym ustawić hydrauliczny przycisk sterowniczy w pozycji "zero". Lampki ostrzegawcze włączają się samoczynnie podczas opuszczania ładunku i przemieszczania się pojazdu. E 15

43 5.5 Rozmieszczanie i układanie ładunku w stosy m Pobór, transport oraz odstawianie jednostek towaru Przed przystąpieniem do załadunku towaru kierowca musi się upewnić, że towar jest odpowiednio i w bezpieczny sposób przygotowany do transportu i że ciężar całkowity ładunku nie przekracza nośności dopuszczalnej pojazdu. Należy sprawdzić dane w diagramie nośności dopuszczalnej pojazdu! Sprawdzić czy odstęp zębów wideł odpowiada rodzajowi palety, w razie konieczności zmienić ustawienie. Wsunąć ładunek symetrycznie na zęby wideł. Podnieść z przodu ładunek. m Przenieść ładunek, jadąc z prędkością pełzania. Wsunąć powoli zęby wideł pod paletę, aż grzbiet wideł przylegać będzie do ładunku lub do spodupalety. Podnieść lekko ładunek, wycofać powoli pojazd (z prędkością pełzania). Warunkiem sprawnego przebiegu pracy jest odpowiednia jakość podłoża. Transport ładunku Poza obszarem regałów ładunek należy transportować w położeniu możliwie bliskim podłogi, ale jej nie dotykając. Podczas transportu ładunek musi być oparty na obywu widłach. Przy przenoszeniu ciężkiego ładuneku należy zwrócić uwagę, aby obydwa zęby wideł były równomiernie obciążone. Ostrożnie zwiększyć prędkość pojazdu. Pojazd powinien poruszać się z równomierną prędkością. Należy być zawsze gotowym do hamowania. Podczas wchodzenia w wąskie zakręty prędkość pojazdu należy zmniejszyć. Wjeżdżanie na rampy, wzniesienia i pochyłości jest niedozwolone. Pojazd wolno eksploatować tylko na terenie zamkniętych hal i na równym podłożu, zgodnie z normą DIN 15185, część 1. E 16

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy tony

Spalinowy wózek widłowy tony Spalinowy wózek widłowy 3.5-5.0 tony 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5 tony Specyfikacja wózka 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Napęd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy ton

Spalinowy wózek widłowy ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5-8.0 ton Spalinowy wózek widłowy 3.5-4.0 ton Specyfikacja wózka 40-8FD35N 8FG35N 40-8FD40N 8FG40N 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek 112 349 EMPORO Sp.z.o.o. ul. Kminkowa 1, 55-080 Krzeptów NIP: 914 154 1139 web: www.emporo.pl / emporo@emporo.pl / tel:+48 71-333 57 80 Spis treści 1 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce INSTRUKCJA OBSŁUGI Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce 1. WAŻNE INFORMACJE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ŁADOWAĆ BATERIĘ PRZEZ 12 GODZIN. NIGDY NIE NALEŻY DOPUŚCIĆ DO CAŁKOWITEGO ROZŁADOWANIA BATERII. Zaleca

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu 000409623 Strona 1 z 5 Elementy sterowania nadajnika 1 Antena teleskopowa 2 Lewy drążek sterowania do ustawiania prędkości 3 czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg)

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg) Nawigacja w magazynie (opcja) optymalizacja czasu przejazdu Podwójny system odzyskiwania energii i efektywna gospodarka energetyczna Szeroki zakres zastosowań dzięki modułowej budowie i technologii RFID

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Uchwyt do beczek FK1/FK2

Uchwyt do beczek FK1/FK2 Uchwyt do beczek FK1/FK2 DENIOS Sp. z o.o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice tel.: +48 46 832 60 76 faks: +48 46 832 60 88 e-mail: info@denios.pl Informacje dotyczące naszego partnera w Państwa regionie

Bardziej szczegółowo

Pociąg ICE Nr produktu

Pociąg ICE Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Pociąg ICE Nr produktu 000404083 Strona 1 z 14 1. Przeznaczenie do użycia Ten produkt to model pociągu o przekroju H0 (w skali 1:87) dla dzieci od 8 roku życia. Zasilany z baterii pociąg

Bardziej szczegółowo

EKS 310k/310. Instrukcja obsługi 07.04 - 52025104 07.08

EKS 310k/310. Instrukcja obsługi 07.04 - 52025104 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Instrukcja obsługi p 52025104 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia 1 1. WPROWADZENIE Poniższa instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie koleby. Z jej treścią

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

WÓZKI PALETOWE. Udźwig [kg] 2500 Długość wideł [mm] Masa [kg]

WÓZKI PALETOWE. Udźwig [kg] 2500 Długość wideł [mm] Masa [kg] WÓZEK UNOSZĄCY PALETOWY TYP AC Udźwig 2500 kg GTP - Koła przednie duże gumowe, tylne rolki małe poliuretanowe podwójne AC25 HPT-A Udźwig [kg] 2500 Masa [kg] 70 74 76 PTP, GTP, NTN WÓZEK UNOSZĄCY PALETOWY

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja

Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja Strona 1 z 6 Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja Poniższy opis sprawdzania i regulacji obowiązuje zasadniczo dla wszystkich krajów. Należy jednak przestrzegać wytycznych lub przepisów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Instrukcji obsługi 50469308 12.14 p ESD 120K ESD 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Technika w szczegółach.

Technika w szczegółach. w szczegółach. ładunku (LSP) 00 mm z blokadą osi z blokadą osi ładunku (LSP) 00 mm bez blokady osi bez blokady osi 0,0 LSP 00 w szczegółach. SCORPION 70 SCORPION 700 ładunku (LSP) 00 mm SCORPION 70 SCORPION

Bardziej szczegółowo

Nr: Numer identyfikacyjny EDP.

Nr: Numer identyfikacyjny EDP. Spis treści Wprowadzenie 2 Identyfikacja 2 Bezpieczeństwo 3 Porady dotyczące bezpieczeństwa 3 Podłączanie i odłączanie 3 Trzypunktowy zaczep 3 Działanie 3 Transport drogowy/transport 4 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 82 320 Platforma do podnoszenia 98 405 Belka do mocowania i wspornik

Bardziej szczegółowo

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową.

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową. STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci, 11075694 Chodzik Szanowni Klienci, Zwróćcie uwgę na to, aby przed pierwszym użyciem chodzika Rollators 155 usunąć z jego kół folię zabezpieczającą. W przeciwnym razie hamulce nie będą działać prawidłowo

Bardziej szczegółowo

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52 WL52 Przegubowe ładowarki Kołowe Klasyka na placu budowy: WL 52 Na profesjonalnym placu budowy nie powinno zabraknąć ładowarki kołowej WL 52. Poza mocną hydrauliką oferuje ona również łatwą w obsłudze

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH Przed przystąpieniem do montażu bramy należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania brama powinna leżeć poziomo

Bardziej szczegółowo

Regeneracja filtra cząstek stałych w wózkach napędzanych silnikiem wysokoprężnym: skrócona instrukcja

Regeneracja filtra cząstek stałych w wózkach napędzanych silnikiem wysokoprężnym: skrócona instrukcja Regeneracja filtra cząstek stałych w wózkach napędzanych silnikiem wysokoprężnym: skrócona instrukcja obsługi RX70 Należy również przestrzegać informacji zawartych w rozdziale dotyczącym układu filtra

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Przed rozpoczęciem montażu należy się zaopatrzyć w poniższe narzędzia, części i dokumentację

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy niskiego podnoszenia, prowadzony ręcznie. CBY/E-11152, nośność 2500 kg CBY/E-111153, nośność 3000 kg. Instrukcja obsługi I konserwacji

Wózek paletowy niskiego podnoszenia, prowadzony ręcznie. CBY/E-11152, nośność 2500 kg CBY/E-111153, nośność 3000 kg. Instrukcja obsługi I konserwacji Wózek paletowy niskiego podnoszenia, prowadzony ręcznie CBY/E-11152, nośność 2500 kg CBY/E-111153, nośność 3000 kg Instrukcja obsługi I konserwacji CBY/E-111152/2500 CBY/E-111153/3000 ZASTOSOWANIE Wózek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

CX12 S4 1150X520 PLUS

CX12 S4 1150X520 PLUS CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo