KMS 100. Instrukcji obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KMS 100. Instrukcji obsługi 07.99- 50047894 04.02"

Transkrypt

1 KMS Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. f m A Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. t o Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Przedmova A Przepisowa eksploatacja pojazdu...a 1 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis podzespołów i funkcji... B Pojazd... B 3 3 Dane techniczne dla typu standardowego... B Ogólne dane techniczne... B Rodzaj rusztowania podnośnego... B Normy EN... B Warunki użytkowania... B 8 4 Miejsca oznakowań i tabliczki identyfikacyjne... B Tabliczka identifikacyjna "Pojazd"... B Nośność dopuszczalna... B 10 C Transport i pierwszorazowe uruchomienie pojazdu 1 Transport... C 1 2 Załadunek dźwigiem... C 1 3 Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu... C Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu bez akumulatora... C Pierwszorazowe uruchomienie urządzenia z wymontowanym lub położonym słupem... C 2 4 Uruchomienie urządzenia... C 3 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D 1 3 Ładowanie akumulatora... D 2 4 Wyjmowanie i zakładanie akumulatora... D Wyjmowanie i wkładanie akumulatora przy pomocy wózka transportowego... D 3 5 Skontrolować stan akumulatora, poziomu i gęstość kwasu... D 4 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora... D 4 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w czasie eksploatacji pojazdu... E 1 2 Przykłady rozmieszczenia pulpitów obsługi... E 2 3 Opis elementów obsługi i wskaźników... E Opis elementów obsługi i wskaźników na pulpicie obsługi... E Opis elementów obsługi i wskaźników znajdujących się na ekranie.. E Symbole wskazujące tryb pracy pojazdu... E 6 4 Podjęcie eksploatacji pojazdu... E 7 5 Wykorzystanie pojazdu podczas pracy... E Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy... E Jazda, kierowanie i hamowanie... E Podnoszenie i opuszczanie ładunku na obszarze regałów i poza nim E Jazda diagonalna (równoczesne przemieszczanie się pojazdu i podnoszenie ładunku)... E Rozmieszczanie i układanie ładunku w stosy... E Bezpieczne odstawianie pojazdu... E 17 6 Pomoc w razie zakłóceń... E Urządzenie wyłączające w przypadku niebezpieczeństwa... E Awaryjne opuszczanie kabiny kierowcy... E Kierowca opuszcza kabinę przy pomocy liny awaryjnej... E Zabezpieczenie łańcucha zwisającego (potwierdzenie sygnału)... E Wyłączenie ruchu (o)... E Ograniczenie wysokości podnoszenia(o)... E Zabezpieczenie końca korytarza (o)... E Awaryjny tryb pracy IF... E Wyprowadzanie pojazdu z wąskiej drogi przejazdowej w przypadku awarii... E 24 I 2

6 F Utrzymanie pojazdu do transportu poziomego w ruchu 1 Bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu i ochrona środowiska...f 1 2 Przepisy bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac konserwacyjnych..f 1 3 Konserwacja i inspekcja...f 3 4 Lista kontrolna prac konserwacyjnych KMS F Smary i oleje...f 8 5 Opis prac konserwacyjnych i remontowych...f Przygotowanie pojazdu do transportu poziomego przed rozpoczęciem prac konserwacyjno-remontowych F Zabezpieczyć podstawę siedzenia kierowcy...f Czyszczenie łańcucha dźwigowego...f Inspekcja łańcuchów dźwigowych...f Naprawa łańcucha...f Zmiana oleju przekładniowego...f Czyszczenie filtra odpowietrzającego...f Zmiana filtra hydraulicznego...f Olej hydrauliczny...f Hydraulika - przewody giętkie...f Sprawdzić płyn hamulcowy...f Kontrola bezpieczników elektrycznych...f Ponowne uruchomienie pojazdu...f 14 6 Wyłączenie pojazdu z eksploatacji...f Zabiegi przed unieruchomieniem pojazdu...f Zabiegi w czasie unieruchomienia pojazdu...f Ponowne podjęcie eksploatacji po okresie przestoju...f 15 7 Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasowych oraz po wystąpieniu nadzwyczajnych wypadków (D: Kontrola UVV zgodnie z UVB 36)...F 15 I 3

7 I 4

8 A A Przepisowa eksploatacja pojazdu W dostawie tego urządzenia zawarte są "Wytyczne dotyczące użytkowania urządzeń do transportu poziomego" (VDMA). Wytyczne te znajdują się również w instrukcji obsługi i muszą być koniecznie przestrzegane. Przepisy krajowe zachowują bez ograniczeń swoją ważność. Pojazd opisany w poniższej Instrukcji obsługi jest pojazdem do transportu poziomego, służącym do podnoszenia i transportowania jednostek towaru. Pojazd ten musi być używany, obsługiwany oraz konserwowany według wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi. Inne użytkowanie jest niezgodne z celem przeznaczenia i może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, towaru albo wyrządzić szkody osobowe. Przede wszystkim należy unikać przeładowania pojazdu zbyt ciężkimi ładunkami i jednostronnego podnoszenia ładunków. Obowiązujący dopuszczalny ciężar ładunku podany jest na tabliczce identyfikacyjnej, znajdującej się na urządzeniu, albo w diagramie ładunkowym. Zabrania się używania pojazdu do transportu poziomego na obszarze zagrożonym pożarem albo eksplozją, w warunkach wzmocnionego zapylenia oraz działania korozyjnego. m Obowiązki użytkownika: Użytkownikiem w rozumieniu tej instrukcji obsługi jest osoba fizyczna albo prawna, która eksploatuje pojazd do transportu poziomego samodzielnie albo która eksploatację tę zleciła. W szczególnych przypadkach jak n. p. leasing albo wynajem, użytkownikiem nazywana jest osoba, która, zgodnie z porozumieniem zawartym w umowie pomiędzy właścicielem i najemcą, zobowiązana jest do wypełnienia obowiązków wynikających z eksploatacji urządzenia. Użytkownik musi zapewnić eksploatację pojazdu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wykluczający wszelkiego rodzaju zagrożenie dla życia i zdrowia obsługi oraz osób postronnych. Poza tym należy zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, innych reguł techniki bezpieczeństwa pracy oraz na przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji, konserwacji i napraw pojazdu. Użytkownik musi się upewnić, że wszystkie osoby obsługujące ten pojazd niniejszą instrukcję obsługi przeczytały i zrozumiały. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż części dodatkowych: Dobudowa i montaż urządzeń dodatkowych, które wpływają na sposób funkcjonowania pojazdu albo uzupełniają jego funkcje, dozwolone jest tylko za pisemną zgodą producenta. W niektórych przypadkach niezbędne jest uzyskanie zezwolenia miejscowych urzędów. Zezwolenie wydane przez miejscowy urząd nie zastępuje zezwolenia od producenta PL A 1

9 A PL

10 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania Układarka do rozmieszczania towaru w składzie KMS 100 to pojazd służący do poziomego transportu ładunku odpowiadający normie DIN Pojazd obsługiwany jest z podnośnego siedzenia operatora-kierowcy; dopuszczalna jest jedynie obsługa jednoosobowa. Dodatkowe widły podnośne umożliwiają ustawienie platformy ładunkowej na wygodnej wysokości roboczej. Układarka do rozmieszczania towaru w składzie może być eksploatowana w wąskich przejściach z bocznymi regałami. Pojazd posiada specjalną konstrukcję, umożliwiającą w takich warunkach jazdę z podniesionym ładunkiem. Warunkiem wyżej wymienionego sposobu eksploatacji jest odpowiednio ukształtowane podłoże: równa powierzchnia pozioma, odpowiadająca zaleceniom producenta układarki, o obciążalności wystarczającej do utrzymania ciężaru układarki, kierowcy i transportowanego ładunku. Podłoże musi być wolne od ciał obcych i przedmiotów, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na warunki eksploatacji lub stateczność układarki. Dopuszczalną nośność można odczytać z tabliczki identifikacyjnej. Typ Nośność dopuszczalna Środek ciężkości ładunku KMS kg 600 mm B 1

11 2 Opis podzespołów i funkcji Pos. Nazwa 1 o Suw dodatkowy 2 t Podnośne stanowisko operatora-kierowcy 3 t Słup 4 t Rama 5 t Akumulator t = Wyposażenie standardowe o = Wyposażenie dodatkowe B 2

12 2.1 Pojazd Zintegrowany ekran informacyjny, na którym kierowca może odczytać wszystkie istotne informacje, takie jak np. położenie kierownicy, wysokość platformy, komunikaty o stanie pojazdu (np. zakłócenia, otwarte drzwi, itp.), ilość roboczogodzin, moc akumulatora, godzinę zegarową oraz status prowadzenia indukcyjnego. Elektryczne kierowanie przy pomocy praktycznego, małego przycisku sterowniczego, umożliwiającego precyzyjne i łatwe kierowanie pojazdem. Pojazd ten posiada bardzo zwartą konstrukcję. Obsługa oburęczna przy pomocy czujników pojemnościowych na uchwycie i masterpilot odciążający ręce; niewygodne wciskanie przełączników czuwakowych, powodujące obciążenie stawów nadgarstka, staje się zbędne. Masterpilot umożliwia podnoszenie ładunku podczas jazdy pojazdem również w nie prowadzonym trybie pracy. Włączanie funkcji przez naturalne ruchy kciuka ułatwia obsługę i odciąża stawy nadgrastka; precyzyjne kierowanie pojazdem i sterowanie wykonywanych hydraulicznie operacji chroni ładunek. Umożliwia precyzyjny podjazd do miejsca składowania ładunku oraz układanie towaru w równomierne stosy. Praktycznie rozmieszczone pulpity obsługi, położone od strony ładunkuz występem o niewielkich rozmiarach umożliwiają optymalny dostęp do palet oraz zwiększają wydajność roboczą. Podczas obsługi urządzenia i rozkładania towaru kierowca zachowuje zawsze tę samą pozycję ciała (nie musi się odwracać). Tor ruchu, ładunek i ew. zęby wideł znajdują się zawsze w zasięgu wzroku kierowcy. Różne warianty rozmieszczenia pulpitów obsługi (patrz: wyposażenie specjalne) umożliwiają dostosowanie sposobu obsługi urządzenia do różnych rodzajów ładunku i do specyficznych warunków pracy panujących w miejscu składowania towaru. Zmienny sposób rozmieszczenia pulpitów obsługi gwarantuje wysoką przystosowalność do rozmaitych warunków eksploatacji. Rozmieszczenie przyrządów obsługi funkcji dodatkowych (np. suwu dodatkowego) obok uchwytu ręcznego pozwala na sprawną i bezpieczną obsługę urządzenia bez konieczności ciągłej zmiany pozycji rąk. Funkcje dodatkowe są włączane przy pomocy masterpilota. Masterpilot służy również do sterowania prędkością wykonywania poszczególnych funkcji. Wielostopniowy układ hamowania składa się z co najmniej dwóch niezależnych od siebie systemów. Stopniowe, bezpieczne wyhamowanie pojazdu jest zapewnione w każdej sytuacji. Nie zużywający się generatorowy hamulec eksploatacyjny z systemem odzyskiwania energii oraz hydrauliczny hamulec sprężynowy na silniku trakcyjnym, który podczas układania ładunku w stosy służy jako hamulec postojowy i hamulec bezpieczeństwa. W razie potrzeby pojazd może zostać wyposażony w dodatkowy hamulec hydrauliczny na kole nośnym. B 3

13 3 Dane techniczne dla typu standardowego A Dane techniczne zgodnie z VDI Zmiany i uzupełnienia techniczne zastrzeżone. B 4

14 3.1 Ogólne dane techniczne Oznakowanie 1.2 Wykaz typów urządzenia - informacja producenta Napęd elektryczny, Diesla, benzynowy, gazowy, 1.3 zasilanie elektryczne z sieci Obsługa ręczna, w ruchu, w pozycji stojącej, w 1.4 pozycji siedzącej, podczas rozmieszczania ładunku KMS 100 Napęd elektryczny Podczas rozmieszczania ładunku 1.5 Nośność dopuszczalna/ładunek Q (t) 1,0 1.6 Odstęp środków ciężkości ładunku c (mm) Odstęp od ładunku x (mm) Rozstaw kół y (mm) 1490 Waga 2.1 Ciężar własny włącznie z akumulatorem kg Obciążenie osi przy ładunku umieszczonym z kg 3260 / 1170 przodu/z tyłu 2.3 Obciążenie osi bez ładunku z przodu/z tyłu kg 1690 / 1740 Koła, podwozie 3.1 Ogumienie gumowe, "super elastik", powietrzne, poliuretanowe Tractothan 3.2 Rozmiary opon przednich d 1 (mm) 230 φ/ Rozmiary opon tylnich d 2 (mm) 310 φ/ Liczba kół przednich/tylnich (x=napędzanych) 2/1x 3.6 Rozstaw kół, z przodu b 10 (mm) Rozstaw kół, z tyłu b 11 (mm) 0 Silnik elektryczny 6.1 Silnik trakcyjny, moc S2 60 min kw 4,5 6.2 Silnik podnośnika, moc przy S3 25% kw 9,5 6.3 Akumulator zgodnie z normą DIN 43531/35/36 A, B, C, nie (maks.) 4 PzS 560 A (600) 6.4 Napięcie na akumulatorze, pojemność znamionowa K 5 V/Ah Waga akumulatora kg 933 Inne dane 8.1 Rodzaj sterowania Impuls/MOSFET 8.4 Poziom ciśnienia akustycznego, mierzony przy db(a) - uchu kierowcy 8.6 Kierowanie elektryczne B 5

15 Wymiary podstawowe 4.2 Wysokość rusztowania podnośnego w poz. złożonej h 1 (mm) Suw swobodny h 2 (mm) Skok h 3 (mm) Wysokość rusztowania podnośnego w poz. rozłożonej h 4 (mm) Wysokość z dachem ochronnym (kabina) h 6 (mm) Wysokość poz. siedzącej/stojącej h 7 (mm) Suw dodatkowy h 9 (mm) Suw całkowity h 10 (mm) Wysokość układania h 15 (mm) Wysokość z opuszczonym podnośnikiem h 13 (mm) Długość całkowita bez ładunku l 1 (mm) Długość włącznie z grzbietem wideł l 2 (mm) 2070 Odstęp od punktu obrotu wideł odchylnoprzesuwnych L 3 (mm) Szerokość całkowita b 1 /b 2 (mm) 1010 / Wymiary zębów wideł s/e/l (mm) 40 x 100 x Nośnik widłowy DIN 15173, klasa/kształt A, B Szerokość nośnika wideł b 3 (mm) Odstęp zewnętrzny wideł b 5 (mm) Szerokość nad rolkami prowadzącymi b 6 (mm) Przesunięcie, boczne b 7 (mm) Przesunięcie, boczne od środka pojazdu b 8 (mm) Prześwit nad podłożem (pojazd z ładunkiem) pod konstrukcją dźwigową m 1 (mm) Odległość od podłoża pośrodku rozstawu kół m 2 (mm) Szerokość biegu roboczego przy palecie o wym x 1200 wszerz. A st (mm) Szerokość biegu roboczego przy palecie o wym. 800 x 1200 wzdłuż A st (mm) Promień skrętu W a (mm) Szerokość palety b 12 (mm) Długość palety l 6 (mm) Odstęp od punktu obrotu wideł odchylnych l 8 (mm) Głębokość kabiny na wysokości wejścia (mm) Wysokość w świetle kabiny (wewnątrz) h 11 (mm) Zewnętrzna szerokość nośnika siedzenia kierowcy b 9 (mm) Szerokość ramy ramienia odchylno-przesuwnego b 14 (mm) Szerokość wysięgnika l 10 (mm) - B 6

16 Dane dotyczące sprawności 5.1 Prędkość pojazdu z ładunkiem / bez ładunku km/h 10,0 / 10,5 5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku m/s 0,28/0, Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku m/s 0,40/0, Prędkość przesuwania z ładunkiem/bez ładunku m/s Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku % Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku % Czas przyśpieszenia z ładunkiem / bez ładunku s Hamulec eksploatacyjny generatorowy 5.11 Hamulec postojowy/czuwak elektr. hydrauliczno-sprężynowy 3.2 Rodzaj rusztowania podnośnego Rusztowanie podnośne z podwójnym (ZT) i potrójnym wysięgnikiem teleskopowym Typ Skok h 3 [mm] Całkowita wysokość (poz. wsunięta) (ZT) h 1 [mm] (DZ) oraz pełnym suwem swobodnym Całkowita wysokość (poz. wsunięta) (DZ) h 1 [mm] Suw swobodny typ DZ h 2 [mm] Całkowita wysokość (poz. wysunięta) h 4 [mm] Typ Wysokość z dachem ochronnym h 6 [mm] suw dodatkowy h 9 [mm] Całkowita wysokość suwu h 10 [mm] Wysokość układania h 15 [mm] B 7

17 3.3 Normy EN Poziom długotrwałego ciśnienia akustycznego: A 65 db(a) według pren zgodnie z ISO Poziom długotrwałego ciśnienia akustycznego to, zgodnie z normą, wartość średnia, uwzględniająca poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, podczas podnoszenia oraz podczas biegu na luzie. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest przy uchu kierowcy. Wibracja: A Przyśpieszenie wibracyjne na podłożu: 1,11 m/s 2 zgodnie z dokumentem N47E z CEN/TC 150/WG8. Przyspieszenie drgań działające na ciało osoby obsługującej jest - zgodnie z normą - równoznaczne z linearnym przyśpieszeniem w pionie. Wielkość ta jest mierzona przy przejeżdżaniu przez progi ze stałą szybkością. A Tolerancja elektromagnetyczna (EMV): Zachowanie następujących wartości progowych zgodnie z przepisami normatywnymi Pojazdy do transportu poziomego - tolerancja elektromagnetyczna (9/95) : - Emisja zakłóceń (EN ) - Odporność na zakłócenia (EN ) - Wyładowanie elektrostatyczne (EN ). Dokonywanie zmian w konstrukcji i konfiguracji elementów elektrycznych i elektronicznych dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. 3.4 Warunki użytkowania Temperatura otoczenia przy eksploatacji w temp. od 0 C do +40 C. B 8

18 4 Miejsca oznakowań i tabliczki identyfikacyjne Poz. Nazwa 1 Tabliczka identifikacyja "Pojazd*" 2 Tabliczka "Urządzenie do awaryjnego opuszczania pojazdu" 3 Tabliczka ostrzegawcza Podnoszenie osób na podnośniku zabronione 4 Tabliczka ostrzegawcza Nie wchodzić pod podnośnik 5 Tabliczka ostrzegawcza Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 6 Tabliczka ostrzegawcza Uwaga niebezpieczeństwo: elementy elektroniczne pod niskim napięciem 7 Punkty zaczepu podnośnika 8 Wlew oleju hydraulicznego 9 Tabliczka "Nośność dopuszczalna" 10 Tabliczka Proszę przeczytać instrukcję obsługi 11 Tabliczka zakazu Zabieranie pasażerów zabronione 12 Upust awaryjny B 9

19 4.1 Tabliczka identifikacyjna "Pojazd" Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Poz. Nazwa Poz. Nazwa 18 Typ 24 Odstęp do środka ciężkości ładunku w mm 19 Nr seryjny 25 Ciężar akumulatora min./maks. w kg 20 Nr zamówienia 26 Ciężar własny bez akumulatora w kg 21 Nośność dopuszczalna w kg 27 Rok produkcji 22 Akumulator:Napięcie V 28 Nr typu Amperogodziny Ah 23 Producent 29 Logo producenta Przy zapytaniach dotyczących pojazdu albo przy zamówieniach części zapasowych proszę podać numer seryjny (19) pojazdu. 4.2 Nośność dopuszczalna Na tabliczce (12) w tabeli podana jest nośność dopuszczalna (Q w kg) pojazdu w zależności od odstępu środków ciężkości ładunku (D w mm) i wysokości podnoszenia (H w mm). 12 -Nr. Serien-Nr. Hmm Qkg Dmm B 10

20 C Transport i pierwszorazowe uruchomienie pojazdu 1 Transport m Istnieją trzy sposoby transportowania pojazdu - w zależności od wysokości zainstalowanego rusztowania podnośnego i warunków panujących w miejscu ustawienia: W pozycji pionowej, z zamontowanym rusztowaniem podnośnym i podnośnikiem ładunku (dla pojazdów o niewielkiej wysokości całkowitej) Pionowo, z położonym rusztowaniem podnośnym i ze zdemontowanym podnośnikiem ładunku, w pozycji leżącej na ramie transportowej. Pionowo, ze zdemontowanym rusztowaniem podnośnym i podnośnikiem ładunku (dla wyższych pojazdów ) Montaż pojazdu w miejscu eksploatacji, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie obsługi przeprowadzone musi zostać przez personel przeszkolony przez producenta. Transport urządzenia i montaż w miejscu przeznaczenia należy przeprowadzić dokładnie według odnośnych przepisów transportowo-montażowych! 2 Załadunek dźwigiem m Używać wolno tylko dźwigów z odpowiednią nośnością dopuszczalną (ciężar pojazdu - patrz: tabliczka identifikacyjna pojazdu) patrz rozdział B). m Pojazdu odstawić po zabezpieczeniu (patrz: rozdział E). Przy zamontowanym słupie punkty zaczepne dla dzwigu znajdują się na górze słupa, na trawersie. Przy położonym słupie stropy dźwigu należy założyć na górze na trawersie słupa oraz na trawersie na dole słupa. W przypadku przenoszenia pojazdu dźwigiem z położonym słupem konieczne jest założenie pałąka transportowego. Stropy należy tak założyć na punktach zaczepu (1), aby w żadnym przypadku nie uległy przesunięciu! 1 1 C 1

21 3 Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu 3.1 Pierwszorazowe uruchomienie pojazdu bez akumulatora m A Tego trybu pracy nie wolno stosować na pochyłościach i wzniesieniach (brak hamowania). W przypadku eksploatacji pojazdu bez akumulatora przed uruchomieniem pojazdu należy zwolnić hamulec kół nośnych. f Odkręcić kołpak ochronny (5) na zaworze odpowietrzającym. Nasunąć przewód (4) na króciec odpowietrzający i wsunąć drugi koniec przewodu w znajdujący się nad nim pojemnik z płynem hamulcowym (3). Płyn hamulcowy znajduje się pod ciśnieniem. Niebezpieczeństwo poparzenia kwasem! A m Otworzyć zawór odpowietrzający (6) i spuścić płyn hamulcowy do pojemnika. Zamknąć zawór odpowietrzający i pojemnik z płynem hamulcowym. Układ hamulcowy odzyskuje w pełni funkcjonalność po włożeniu akumulatora i kilkakrotnym wciśnięciu przycisku nożnego. Sprawdzić opóźnienie hamowania. Tylko personel producenta jest upoważniony do przeprowadzenia tych prac. 3.2 Pierwszorazowe uruchomienie urządzenia z wymontowanym lub położonym słupem Jeżeli pojazd z powodu dużych rozmiarów został dostarczony z wymontowanym lub położonym słupem, to montaż słupa musi zostać przeprowadzony przez przeszkolonego montera. Poluźnić łożysko słupa podnośnika (7) przy położonym słupie (nie odkręcać). Podnieść ramę słupa do pozycji pionowej przy pomocy odpowiedniego dźwigu. Założyć podkładki, o ile konieczne, po czym przykręcić dokładnie słup i łożysko słupa podnośnika. C 2

22 4 Uruchomienie urządzenia m Pojazd wolno napędzać tylko prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd zmienny powoduje uszkodzenie układów elektronicznych. Długość połączeń kablowych akumulatora (kabel ciągniony) nie może przekraczać 6 m. W celu przygotowania pojazdu do eksploatacji po dostarczeniu go do odbiorcy lub po przeniesieniu w inne miejsce należy wykonać następujące czynności: m W razie konieczności zainstalować i naładować akumulator (patrz rozdział D, ustęp 4 i 5). Uruchomić pojazd zgodnie z instrukcją (patrz rozdział E, ustęp 3). Przed włączeniem pojazdu do eksploatacji należy sprawdzić, czy jest on wyposażony w zabezpieczenie przez przechyleniem się (1). Poza tym należy sprawdzić, czy pojazd 1 wyposażony jest we wszystkie niezbędne urządzenia zabezpieczające oraz skontrolować prawidłowość ich funkcjonowania. 1 C 3

23

24 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy akumulatorze należy koniecznie wyłączyć i zabezpieczyć pojazd (patrz rozdział E). m f Personel ds. prac konserwacyjnych: Ładowanie, konserwację i wymianę akumulatorów wolno przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkolonym osobom. Podczas przeprowadzania tych prac należy koniecznie przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi i wytycznych producenta akumulatorów oraz producenta stacji ładowania akumulatorów. Ochrona przeciwpożarowa: Przy pracy z akumulatorami zabrania się używania otwartego ognia i palenia papierosów. Przechowywanie materiałów łatwopalnych i innych substancji, przy których może dojść do powstania iskier, jest niedozwolone w obrębie co najmniej 2 metrów od miejsca ładowania akumulatorów. Pomieszczenie musi być dobrze wietrzone. Środki przeciwpożarowe muszą być gotowe do użytku. Konserwacja akumulatora: Pokrywy komór akumulatora muszą być suche i czyste. Zaciski i końcówki kablowe muszą być czyste, lekko posmarowane smarem kontaktowym i mocno dokręcone. Wycofanie akumulatora z eksploatacji: Wycofanie akumulatorów z eksploatacji jest możliwe tylko przy przestrzeganiu i zachowaniu krajowych ustaw dotyczących ochrony środowiska albo odpowiednich przepisów dotyczących usuwania tychże produktów. Wytyczne producenta, dotyczące wycofania z eksploatacji, muszą być bezwzględnie przestrzegane. Przed zamknięciem maski akumulatorów należy się upewnić, że kabel znajduje się w pozycji wykluczającej jego nieumyślne uszkodzenie. Akumulatory zawierają roztwór kwasowy, który jest żrący i trujący. Z tego też powodu przy wielu pracach przeprowadzanych przy akumulatorach wymagane jest noszenie ubrania ochronnego i ochrona wzroku. Należy unikać kontaktu z kwasem. Jeżeli pomimo tego dojdzie do kontaktu kwasu z odzieżą, ze skórą albo z oczami, to miejsca te należy koniecznie natychmiast wypłukać dużą ilością czystej wody, przy kontakcie kwasu ze skórą lub z oczami niezbędna jest wizyta u lekarza. Rozlany kwas akumulatorowy musi zostać natychmiast zneutralizowany. 2 Typy akumulatorów Pojazd WK wyposażony jest w rozmaite rodzaje akumulatora, zależnie od typu pojazdu. Wszystkie typy akumulatorów odpowiadają normie DIN A. Następująca tabela przedstawia dopuszczalne kombinacje wyposażenia standardowego, w zależności od pojemności akumulatora: Typ akumulatora Typ pojazdu 48V 560 AH KMS V 600 AH KMS 100 f Waga akumulatorów podana jest na tabliczce identyfikacyjnej akumulatora. Ciężar i wymiary zewnętrzne akumulatora mają duży wpływ na stateczność pojazdu. Wymiana wyposażenia akumulatora dozwolona jest tylko za zgodą producenta. D 1

25 3 Ładowanie akumulatora f f Pojazd zabezpieczyć (patrz rozdział E). Przekręcić stacyjkę na poz. O (zero) i wcisnąć przycisk NOT-AUS. Otworzyć szeroko maskę akumulatora. Łączenie i rozłączenie wtyczki akumulatora z gniazdkiem dozwolone jest tylko przy wyłączonym pojeździe oraz przy wyłączonym urządzeniu ładującym. f f Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. W razie konieczności zdjąć matę gumową z akumulatora. Podczas ładowania akumulatora ogniwa akumulatora muszą być odkryte w celu zapewnienia wystarczającego dopływu świeżego powietrza. Na akumulatorze nie wolno odkładać jakichkolwiek części metalowych. Przed ładowaniem należy upewnić się, że żadne z połączeń kablowych/złącz wtykowych nie uległo uszkodzeniu. Połączyć kabel do ładowania stacji z wtyczką od akumulatora. Włączyć agregat ładujący. Ładować akumulator według przepisów i zaleceń wydanych przez producenta akumulatora i producenta urządzenia ładującego. Należy koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wydanych przez producenta akumulatorów i producenta stacji ładowania. D 2

26 4 Wyjmowanie i zakładanie akumulatora f f Aby przeciwdziałać zwarciom, akumulatory z odsłoniętymi końcówkami i złączami należy przykryć matą gumową. Akumulator wolno wymienić tylko na inny akumulator tego samego typu. Nie wolno usuwać ciężarów dodatkowych ani zmieniać ich położenia. f Przekręcić stacyjkę na poz. O (zero) i wcisnąć przycisk NOT-AUS. Otworzyć szeroko maskę akumulatora. Łączenie i rozłączenie wtyczki akumulatora z gniazdkiem dozwolone jest tylko przy wyłączonym pojeździe oraz przy wyłączonym urządzeniu ładującym. Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. Wyjąć boczne ścianki ramy. 4.1 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora przy pomocy wózka transportowego f Aby akumulator nie wytoczył się samoczynnie po wyjęciu zabezpieczenia, pojazd musi znajdować się w pozycji poziomej i stać równo. f Odłączyć zabezpieczenie akumulatora. Wciągnąć akumulator bokiem na podstawiony wózek transportowy. Montaż nowego akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności. Po ponownym zainstalowaniu akumulatora należy sprawdzić wszystkie połączenia kablowe i złącza wtykowe pod względem widocznych uszkodzeń oraz sprawdzić przed ponownym uruchomieniem, czy: zabezpieczenie akumulatora zostało założone, maska akumulatora jest szczelnie zamknięta. D 3

27 5 Skontrolować stan akumulatora, poziomu i gęstość kwasu Przy konserwacji akumulatora należy stosować się do wskazówek producenta. Sprawdzić obudowę akumulatora pod względem pęknięć i ew. wyciekającego kwasu. Usunąć zoksydowane resztki z biegunów akumulatora i nasmarować je wolnym od kwasów smarem. Wykręcić zatyczkę i sprawdzić poziom kwasu. Poziom kwasu powinien się leżeć co najmniej mm nad górną krawędzią płyty. Sprawdzić gęstość kwasu probówką kwasową i porównać wartości z danymi producenta akumulatora, po czym zakręcić zatyczkę. W razie konieczności naładować akumulator. 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora Po przekręceniu kluczyka w stacyjce w prawo i wyciągnięciu przełącznika "NOT-AUS" na wskaźniku stopnia rozładowania akumulatora można odczytać aktualny stan załadowania. Wyświetlacz migocze, jeżeli wydajność szczątkowa akumulatora wynosi 30%. Przy wydajności szczątkowej poniżej 20% następuje wyłączenie funkcji podnoszenia ładunku % D 4

28 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w czasie eksploatacji pojazdu Zezwolenie na prowadzenie pojazdu: Do użytkowania pojazdu do transportu poziomego upoważnione są tylko te osoby, które zostały przeszkolone w zakresie prowadzenia pojazdu, które wykazały się umiejętnością prowadzenia pojazdu i obchodzenia się z ładunkiem przed użytkownikiem tego pojazdu albo przed jego pełnomocnikiem oraz które zostały przez niego upoważnione do prowadzenia pojazdu. Prawa, obowiązki i zasady zachowania się kierowcy: Kierowca pojazdu musi zostać pouczony o swoich prawach i obowiązkach oraz poinstruowany w zakresie obsługi pojazdu: poza tym ma on obowiązek zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Muszą mu być też przyznane odpowiednie uprawnienia. Podczas obsługi pojazdu do transportu poziomego z możliwością obsługiwania przez osobę idącą obok pojazdu operator musi nosić obuwie ochronne. Zakaz używania pojazdu przez osoby nieupoważnione: Kierowca jest odpowiedzialny za pojazd w czasie jego eksploatacji. Ma on obowiązek zadbać o to, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do pojazdu (dotyczy to zarówno prowadzenia pojazdu, jak i jego obsługi). Zabieranie osób oraz transportowanie ich na podnośniku jest zabronione. Wady i uszkodzenia: Wszelkie uszkodzenia i wady na pojeździe do transportu poziomego należy natychmiast zgłosić przełożonym. Pojazdów niebezpiecznych w eksploatacji (np. z niesprawnymi hamulcami albo ze zdartymi bieżnikami) nie wolno oddawać do użytku tak długo, aż zostaną one przepisowo naprawione. Przeprowadzanie napraw: Kierowcy bez specjalnego przeszkolenia/zezwolenia nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw i zmian na pojeździe. Poza tym kierowcy w żadnym wypadku nie wolno manipulować ani przestawiać urządzeń zabezpieczających i przełączników. f Strefa zagrożenia: Strefą zagrożenia nazywa się obszar, w którym występuje zagrożenie osób spowodowane przemieszczaniem się pojazdu albo podnoszeniem ładunku, wynikłe z pobierania ładunku (np. widłami nośnymi albo urządzeniami dobudowanymi), czy też ze strony samego ładunku. Do tego obszaru zalicza się również strefę, leżącą w zasięgu spadającego ładunku albo opuszczanych lub spadających urządzeń pomocniczych. Osobom nieupoważnionym nie wolno przebywać w strefie zagrożenia. W przypadku zagrożenia osób należy odpowiednio wcześnie wydać sygnał ostrzegawczy. Jeżeli osoby nieupoważnione pomimo ostrzeżenia nie opuszczą strefy zagrożenia, należy niezwłocznie zatrzymać pojazd. Urządzenia zabezpieczające i znaki ostrzegawcze: Należy koniecznie przestrzegać podanych w tej instrukcji obsługi wskazówek ostrzegawczych i korzystać z opisanych urządzeń zabezpieczających. E 1

29 2 Przykłady rozmieszczenia pulpitów obsługi Wariant I W przypadku pojazdów produkowanych seryjnie pulpity obsługi znajdują się z przodu pojazdu, tj. przed suwem dodatkowym. Zgodnie z tym położeniem ekran informacyjny pod dachem ochronnym znajduje się również od strony ładunku. Wariant II Pulpity obsługi i ekran informacyjny zainstalowane są od strony słupa. Ekran informacyjny znajduje się pod zadaszeniem chroniącym kierowcę. Wariant III Ukośne rozmieszczenie elementów obsługi. Wzrok kierowcy skierowany jest w lewo w kierunku ładunku. Moduł pulpitu służący do kierowania znajduje się od strony słupa, masterpilot natomiast od strony ładunku. Ekran informacyjny znajduje się od strony ładunku, pod dachem ochronnym. Elementy obsługi suwu dodatkowego umieszczone są od strony ładunku. E 2

30 Wariant IV Elementy obsługi umieszczone są od strony ładunku i po przekątnej. Wzrok kierowcy skierowany jest bezpośrednio w stronę ładunku lub po przekątnej w lewo w stronę ładunku. Moduł pulpitu służący do kierowania znajduje się dodatkowo od strony słupa. Ekran informacyjny znajduje się od strony ładunku, pod dachem ochronnym. Elementy obsługi suwu dodatkowego znajdują się od strony ładunku. Wariant V Elementy obsługi umieszczone są od strony słupa i po przekątnej. Wzrok kierowcy skierowany jest bezpośrednio w stronę słupa lub po przekątnej w lewo w stronę słupa. Moduł pulpitu służący do kierowania znajduje się dodatkowo od strony ładunku. Ekran informacyjny umieszczony jest pod dachem ochronnym od strony słupa. Elementy obsługi suwu dodatkowego znajdują się od strony ładunku. Wariant VI Podwójna wersja umieszczenia elementów obsługi: w kierunku ładunki i w kierunku słupa. Ekran informacyjny znajduje się od strony ładunku lub od strony słupa. Elementy obsługi suwu dodatkowego znajdują się od strony ładunku i od strony słupa. E 3

31 3 Opis elementów obsługi i wskaźników 3.1 Opis elementów obsługi i wskaźników na pulpicie obsługi 10 Poz. Funkcja 1 Włącznik główny "NOT-AUS" 2 Kierownica 3 Uchwyt (do obsługi oburęcznej) 4 Przycisk wyłączania funkcji podnoszenia 5 "Przycisk" prowadzenie szynowe = koło napędowe ustawia się na wprost Prowadzenie indukcyjne = włącza się prowadzenie indukcyjne 6 Gałka sterowania ruchem pojazdu 7 Sygnał akustyczny 8 Hydrauliczny przycisk sterowniczy (obsługa oburęczna) 9 Zamek włącznika 10 Opcjonalne klawisze funkcyjne E 4

32 3.2 Opis elementów obsługi i wskaźników znajdujących się na ekranie 21 Poz. Element obsługi albo wskaźnik Funkcja 12 Wskaźnik Ruch pełzający t Napęd jest przełączany na ruch pełzający 13 Wskaźnik odchylenia kąta kierowania t SF IF Wskazuje aktualną pozycję koła napędowego w odniesieniu do pozycji centrycznej Rozpoznanie rodzaju ruchu Wprowadzenie na tor możliwe, operacja wprowadzania na tor w toku, pojazd jest na torze 14 Wskaźnik Suw główny t Przedstawia wysokość kabiny 15 Wskaźnik Roboczogodziny t Wskazuje liczbę roboczogodzin, jakie upłynęły od chwili uruchomienia urządzenia 16 Wskaźnik Czas zegarowy t Wskazuje czas zegarowy 17 Wskaźnik rozładowania akumulatora t Wskazuje stan naładowania akumulatora 18 Wskaźnik Hamulec t Zapala się po zaciągnięciu hamulca postojowego postojowy włączony 19 Wskaźnik t Zapala się po włączeniu przycisku NOT-STOP NOT-STOP 20 Wskaźnik Konserwacja konieczna/zakłócenie 21 Wskazanie Zabezpieczenie łańcucha zwisającego łańcucha zwisającego 24 Wskaźnik Prowadzenie wł. SF IF 26 Wskaźnik Deaktywacja wyłączenia przesuwu 28 Wskaźnik Obrót zsynchronizowany w prawo t = Wyposażenie standardowe SF = Prowadzenie szynowe t Zapala się, jeżeli niezbędne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub w przypadku wystąpienia awarii t Pojawia się, gdy wyzwoliło się zabezpieczenie Koło napędowe ustawione jest na wprost Sygnalizuje, że włączone jest prowadzenie indukcyjne o Wskazuje, że automatyczne wyłączanie przesuwu jest zdeaktywowane t Wskazuje, że funkcja Obrót zsynchronizowany w prawo jest aktywna o = Wyposażenie dodatkowe IF = Prowadzenie indukcyjne E 5

33 3.3 Symbole wskazujące tryb pracy pojazdu Tryb pracy pojazdu po jego włączeniu przedstawiają symbole na ekranie. Zapory bezpieczeństwa są otwarte Przycisk nożny nie jest wciśnięty Po ukazaniu się podanych niżej symboli konieczne jest przeprowadzenie jazdej próbnej w sposób wskazany na wyświetlaczu, tzn. suw główny należy podnieść w górę o ok. 30 cm, po czym go ponownie opuścić. Układ sterowania zezwala na wykonywanie wszystkich funkcji pojazdu z pełną prędkością dopiero po wykonaniu jazdy próbnej. Jazda próbna: Podnieść suw główny Jazda próbna: Opuścić suw główny E 6

34 4 Podjęcie eksploatacji pojazdu f f f Przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu (tzn. obsługi pojazdu/ podnoszenia ładunku) kierowca musi upewnić się, że w strefie zagrożenia nie przebywają żadne osoby. Codzienna kontrola oraz inne czynności, które należy wykonać przed podjęciem eksploatacji Sprawdzić cały pojazd od zewnątrz pod względem widocznych uszkodzeń i przecieków. Sprawdzić umocowanie akumulatora i stan przyłączy kablowych pod względem uszkodzeń i umocowania. Skontrolować zamocowanie wtyczek łączeniowych. Sprawdzić, czy zadaszenie ochronne nad kabiną kierowcy nie wykazuje uszkodzeń. Skontrolować podnośnik pod względem widocznych uszkodzeń, takich jak np. pęknięcia, odkształcone czy mocno starte widły nośne. Sprawdzić, czy koła nośne nie wykazują uszkodzeń. Sprawdzić, czy łańcuchy nośne są równomiernie naprężone. Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające funkcjonują. Przy prowadzeniu szynowym należy sprawdzić, czy rolki prowadzące obracają się równomiernie i czy nie wykazują uszkodzeń. Sprawdzić działanie hamulców. Do kabiny kierowcy nie wolno wchodzić z większą liczbą osób. Przygotowanie do eksploatacji Zamknąć dokładnie zapory bezpieczeństwa (1) po obydwu stronych pojazdu. Włożyć klucz do stacyjki (3) i przekręcić go w prawo. Zwolnić włącznik główny (2), przekręcając go. Sprawdzić funkcjonowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego. Sprawdzić funkcjonowanie hamulca roboczego i postojowego. Przeprowadzić jazdę próbną słupa podnośnika w celu uregulowania wskaźnika wysokości i maksymalnego zakresu przesuwów. Jeżeli w trakcie uruchamiania urządzenia pojazd zacznie się niespodziewanie przemieszczać lub wykonywać ruch podnośny, należy natychmiast wcisnąć przełącznik główny (NOT-AUS). 3 E 7

35 5 Wykorzystanie pojazdu podczas pracy 5.1 Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy Drogi i teren eksploatacji: Pojazdem wolno się poruszać tylko na drogach przeznaczonych do ruchu. Na terenie eksploatacji nie wolno przebywać osobom nieupoważnionym. Składowanie towaru może odbywać się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. Zasady zachowanie się podczas jazdy: Kierowca pojazdu musi dostosować szybkość jazdy do warunków panujących w miejscu eksploatacji. Na zakrętach, w wąskich przejściach, przy przejeżdżaniu przez drzwi wahadłowe i w miejscach ze złą widocznością pojazd musi się poruszać z niewielką prędkością. Należy zawsze zachować bezpieczny odstęp od pojazdu poruszającego się z przodu, wystarczający do bezpiecznego zatrzymania pojazdu. Kierowca musi stale posiadać kontrolę nad pojazdem. Zabronione jest gwałtowne hamowanie (z wyjątkiem sytuacji zagrożenia), szybkie zawracanie pojazdem, wyprzedzanie w miejscach niebezpiecznych i w miejscach z ograniczoną widocznością. Warunki widoczności w czasie jazdy: Kierowca musi zawsze patrzeć w kierunku jazdy i posiadać odpowiednią widoczność na drogę, po której się porusza. W przypadku transportowania ładunku, wpływającego negatywnie na widoczność pojazd należy prowadzić w tykich sposób, aby ładunek znajdował się z tyłu pojazdu. Jeżeli jest to niemożliwe, to druga osoba musi iść przed pojazdem jako zabezpieczenie. Jazda na wzniesieniach i terenie pochyłym: Jazda na wzniesieniach i terenie pochyłym jest niedozwolona! Wjeżdżanie do wind i na pomosty przeładunkowe: Wjeżdżanie do wind i na pomosty przeładunkowe dozwolone jest tylko wtedy, gdy nośność dopuszczalna tych urządzeń jest wystarczająca, jeżeli ich konstrukcja taką eksploatację dopuszcza i jeżeli ich użytkownik wyraził zgodę na taką eksploatację. Czy warunki te zostały spełnione, należy przekonać się przed wjazdem na wyżej wymienione obiekty budowlane. Przy wjeżdżaniu do wind ładunek musi znajdować się z przodu pojazdu. W windzie pojazd musi przyjąć taką pozycję, aby nie dotykał ścian szybu. Osoby towarzyszące mogą wejść do windy dopiero wtedy, gdy pojazd do transportu poziomego zajął w windzie stabilną pozycję. Muszą one opuścić windę przed pojazdem. Cechy ładunku przeznaczonego do transportu: Wolno przenosić tylko ładunek, który został zabezpieczony zgodnie z przepisami. W żadnym wypadku nie wolno transportować ładunku, ułożonego wyżej niż czubek nośnika wideł/siatki zabezpieczającej ładunek. E 8

36 5.2 Jazda, kierowanie i hamowanie Wyłącznik awaryjny Wcisnąć w dół przełącznik główny (2). Wszystkie funkcje elektryczne zostają wyłączone. Należy zwrócić uwagę, aby ew. pozostawione obok włącznika głównego przedmioty go nie blokowały. Jazda m Istnieją dwa rodzaje jazdy: jazda wolna lub prowadzenie przymusowe. Pojazd prowadzony jest przymusowo po szynach lub przy pomocy prowadzenia indukcyjnego. Wybór rodzaju pracy zależy od rodzaju sterowania systemem regałowym. Maski pojazdu w czasie jazdy muszą być zamknięte i przepisowo zaryglowane. Przez cały czas, gdy pojazd znajduje się w ruchu, przycisk nożny musi być wciśnięty. Wolny bieg Zamknąć zapory bezpieczeństwa (1) Włożyć klucz do stacyjki i przekręcić go w prawo. Zwolnić włącznik główny (NOT-AUS), przekręcając go. Wcisnąć przycisk nożny (4). Opuścić maksymalnie suw dodatkowy, przeprowadzić jazdę próbną suwu głównego zgodnie ze wskazówkami na ekranie i podnieść suw główny, przekręcając hydrauliczny przycisk sterowniczy (13) w prawo, aż widły podniosą się powyżej podłogi. Prawą ręką przekręcić powoli gałkę sterowania ruchem pojazdu (5). Kierunek przekręcania gałki odpowiada kierunkowi jazdy Prędkość pojazdu można regulować, przekręcając odpowiednio gałkę sterowania ruchem w przód lub w tył. Skierowć pojazd w żądanym kierunku przy pomocy kierownicy (7). E 9

37 Kierowanie Kierownica służy do kierowania pojazdem poza terenem wąskich dróg przejazdowych. Pozycja kątowa koła napędowego pokazana jest na ekranie (13). Hamowanie A Zachowanie się pojazdu podczas hamowania zależy w dużym stopniu od stanu podłoża. Kierowca musi w dostosować sposób jazdy do stanu podłoża. Hamowanie hamulcem eksploatacyjnym Włączenie przełącznika kierunku podczas jazdy na pozycję "zero" lub w odwrotnym kierunku powoduje wyhamowanie pojazdu (elektroniczne urządzenie sterownicze prądu). Hamowanie przyciskiem nożnym A m Po zwolnieniu przycisku nożnego pojazd zostaje wyhamowywany generatorowo aż do całkowitego zatrzymania się. Teraz włącza się hamulec postojowy. Tego rodzaju hamowania nie wolno używać jako hamulca eksploatacyjnego. Hamowanie włącznikiem głównym (NOT-AUS) Po wciśnięciu włącznika głównego (NOT-AUS) pojazd zostaje wyhamowany do zupełnego zatrzymania się. Włącznika głównego (NOT-AUS) wolno używać tylko w sytuacjach zagrożenia. E 10

38 m A A Wjeżdżanie w wąskie drogi przejazdowe Na wąskich drogach przejazdowych (tj. drogach z ruchem pojazdów w systemach składowych - regałach - bez stref bezpieczeństwa dla nadchodzących osób) nie wolno przebywać pieszym oraz osobom nieupoważnionym. Takie obszary eksploatacyjne muszą być odpowiednio oznaczone. Istniejące urządzenia zabezpieczające pojazdu lub systemu składowego (regałów) muszą być codziennie kontrolowane w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji i zagrożenia osób. Wyłączanie tych urządzeń, używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem, dokonywanie w nich zmian i ich usuwanie jest surowo zabronione. Wszelkie usterki w urządzeniach zabezpieczających należy natychmiast zgłosić i usunąć. Przed wjazdem na wąską drogę przejazdową kierowca jest zobowiązany się upewnić, czy nie znajdują się na niej inne pojazdy lub osoby. Na wąskie drogi przejazdowe wolno wjeżdżać tylko wtedy, gdy nie ma na nich pojazdów i pieszych. W przypadku, gdy znajdują się na nich osoby, pojazd należy natychmiast zatrzymać. Wjazd na wąskie drogi przejazdowe jest dozwolony tylko przewidzianymi do tego celu pojazdami. Jeżeli przejazd wyposażony jest w nie mechaniczny system prowadzenia liniowego, to w przypadku wyłączenia lub awarii tego systemu pojazd musi opuścić przejście poruszając się ruchem pełzającym. Pojazd kierowany szynowo Pojazdy kierowane szynowo wyposażone są w czujniki, które po wjechaniu w przejście między regałami uaktywniąją funkcję rozpoznania drogi. A Podjechać z niewielką prędkością pojazdem do przejazdu taki sposób, aby pojazd znalazł się na jednej płaszczyźnie z leżącą przed nim drogą i jej oznakowaniem. Należy zwrócić uwagę na znajdujące się na drodze oznaczenia. Wjechać powoli w wąski przejazd. Przy wjeździe należy zwrócić uwagę, aby rolki prowadzące pojazdu weszły dokładnie w szyny. E 11

39 Wcisnąć przycisk Włączyć prowadzenie (23). Koło napędowe ustawia się automatyczne na wprost i zapala się lampka sygnalizacyjna Włączyć prowadzenie (24). Kierowanie ręczne jest nieczynne. Objąć lewą ręką znajdujące się na uchwycie oparcie na rękę (obsługa oburęczna). Przekręcić powoli gałkę sterowania ruchem w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy. Z wybraną prędkością wjechać pojazdem w przejazd. Pojazd z prowadzeniem indukcyjnym Podjechać pojazdem ze zmniejszoną prędkością ukosem do liny prowadzącej. W trakcie wprowadzania na tor pojazd nie powinien stać równolegle do liny prowadzącej - kąt przybliżenia musi być mniejszy niż 35. Podczas wykonywania operacji wprowadzania na tor pojazd powinien znajdować się przodem do kierunku jazdy, gdyż pozycja taka skraca drogę i czas wykonywania operacji. Gdy pojazd znajduje się w pobliżu liny prowadzącej, należy przy pomocy przycisku (23) włączyć prowadzenie indukcyjne. Lampka sygnalizacyjna Prowadzenie indukcyjne aktywne (24) zapala się. Prędkość pojazdu zmniejsza się. Po dotarciu do liny prowadzącej rozpoczyna się automatyczne prowadzenie pojazdu. Zapala się wskaźnik Operacja wprowadzania na tor w toku (35). Rozlega się sygnał akustyczny. E 12

40 Przymusowe kierowanie indukcyjne przejmuje funkcję kierowania pojazdem i naprowadza go na linę prowadzącą. A Po doprowadzeniu pojazdu do liny prowadzącej operacja naprowadzania na tor jest zakończona. Wskaźnik (36) pokazuje teraz komunikat Prowadzenie liną prowadzącą. Sygnał akustyczny wyłącza się. Pojazd jest teraz prowadzony automatycznie. Aktywowanie funkcji ruchu i funkcji hydraulicznych na terenie wąskich dróg przejazdowych możliwe jest tylko przy obsłudze oburęcznej. W celu zastosowania obsługi oburęcznej konieczne jest objęcie ręką uchwytu (1) modułu kierowanie na pulpicie obsługi oraz hydraulicznego przycisku sterowniczego (2). Po wciśnięciu obydwu przycisków sterowniczych (2 i 3) możliwa jest jazda diagonalna (równoczesna jazda i podnoszenie lub opuszczanie ładunku). f W celu opuszczenia liny prowadzącej należy wyłączyć przełącznik automatycznego prowadzenia indukcyjnego. Przełączenie sposobu kierowania z trybu automatycznego na ręczny dozwolone jest dopiero wtedy, kiedy cały pojazd znajduje się poza strefą regałów. E 13

41 5.3 Podnoszenie i opuszczanie ładunku na obszarze regałów i poza nim A Kierowcy nie wolno opuszczać pojazdu, jeżeli znajduje on się w pozycji podniesionej - przechodzenie na sąsiednie elementy budowli lub na inne pojazdy jest zabronione. Podnoszenie - Opuszczanie (suw główny) A Wcisnąć przycisk nożny. Przekręcić równocześnie hydrauliczny przycisk sterowniczy (2) Skręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara = podnoszenie Skręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = opuszczanie Prędkość podnoszenia i opuszczania jest wprost proporcjonalna do szybkości obrotu hydraulicznego przycisku sterowniczego. Jeżeli włączyła się blokada ruchu zabezpieczająca przewody przed pęknięciem, to można ją odblokować przez ponowne podniesienie. Podnoszenie - Opuszczanie (suw dodatkowy) Wcisnąć przycisk nożny. Wcisnąć przycisk sterowniczy (4) suwu dodatkowego. Przekręcić równocześnie hydrauliczny przycisk sterowniczy (2) Skręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara = podnoszenie Skręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = opuszczanie Prędkość podnoszenia i opuszczania jest wprost proporcjonalna do szybkości obrotu hydraulicznego przycisku sterowniczego. E 14

42 5.4 Jazda diagonalna (równoczesne przemieszczanie się pojazdu i podnoszenie ładunku) A Wcisnąć przycisk nożny (1). Przekręcić gałkę sterowania ruchem pojazdu (3) zgodnie z wybranym kierunkiem jazdy i prędkością pojazdu (patrz: rozdział Jazda, kierowanie, hamowanie). Równocześnie odchylać hydrauliczny przycisk sterowniczy (2), co powoduje podnoszenie lub opuszczanie suwu głównego. Skręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara = Podnoszenie Skręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = Opuszczanie Przy pomocy hydraulicznego przycisku sterowniczego można sterować dokładnie ruchem podnośnika ładunku. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń części mechanicznych i hydraulicznych należy przy włączaniu zaworu redukcyjnego w systemie hydraulicznym ustawić hydrauliczny przycisk sterowniczy w pozycji "zero". Lampki ostrzegawcze włączają się samoczynnie podczas opuszczania ładunku i przemieszczania się pojazdu. E 15

43 5.5 Rozmieszczanie i układanie ładunku w stosy m Pobór, transport oraz odstawianie jednostek towaru Przed przystąpieniem do załadunku towaru kierowca musi się upewnić, że towar jest odpowiednio i w bezpieczny sposób przygotowany do transportu i że ciężar całkowity ładunku nie przekracza nośności dopuszczalnej pojazdu. Należy sprawdzić dane w diagramie nośności dopuszczalnej pojazdu! Sprawdzić czy odstęp zębów wideł odpowiada rodzajowi palety, w razie konieczności zmienić ustawienie. Wsunąć ładunek symetrycznie na zęby wideł. Podnieść z przodu ładunek. m Przenieść ładunek, jadąc z prędkością pełzania. Wsunąć powoli zęby wideł pod paletę, aż grzbiet wideł przylegać będzie do ładunku lub do spodupalety. Podnieść lekko ładunek, wycofać powoli pojazd (z prędkością pełzania). Warunkiem sprawnego przebiegu pracy jest odpowiednia jakość podłoża. Transport ładunku Poza obszarem regałów ładunek należy transportować w położeniu możliwie bliskim podłogi, ale jej nie dotykając. Podczas transportu ładunek musi być oparty na obywu widłach. Przy przenoszeniu ciężkiego ładuneku należy zwrócić uwagę, aby obydwa zęby wideł były równomiernie obciążone. Ostrożnie zwiększyć prędkość pojazdu. Pojazd powinien poruszać się z równomierną prędkością. Należy być zawsze gotowym do hamowania. Podczas wchodzenia w wąskie zakręty prędkość pojazdu należy zmniejszyć. Wjeżdżanie na rampy, wzniesienia i pochyłości jest niedozwolone. Pojazd wolno eksploatować tylko na terenie zamkniętych hal i na równym podłożu, zgodnie z normą DIN 15185, część 1. E 16

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg)

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg) Nawigacja w magazynie (opcja) optymalizacja czasu przejazdu Podwójny system odzyskiwania energii i efektywna gospodarka energetyczna Szeroki zakres zastosowań dzięki modułowej budowie i technologii RFID

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

EKS 310k/310. Instrukcja obsługi 07.04 - 52025104 07.08

EKS 310k/310. Instrukcja obsługi 07.04 - 52025104 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Instrukcja obsługi p 52025104 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

CX12 S4 1150X520 PLUS

CX12 S4 1150X520 PLUS CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Instrukcji obsługi 50469308 12.14 p ESD 120K ESD 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY)

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY) LX MOC POD KONTROLĄ Seria wózków widłowych z masztem serii LX oferuje szeroki zakres narzędzi dla profesjonalistów szukających jakości i dobrej ceny. Zaprojektowane do użytkowania w profesjonalnych systemach

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy niskiego podnoszenia, prowadzony ręcznie. CBY/E-11152, nośność 2500 kg CBY/E-111153, nośność 3000 kg. Instrukcja obsługi I konserwacji

Wózek paletowy niskiego podnoszenia, prowadzony ręcznie. CBY/E-11152, nośność 2500 kg CBY/E-111153, nośność 3000 kg. Instrukcja obsługi I konserwacji Wózek paletowy niskiego podnoszenia, prowadzony ręcznie CBY/E-11152, nośność 2500 kg CBY/E-111153, nośność 3000 kg Instrukcja obsługi I konserwacji CBY/E-111152/2500 CBY/E-111153/3000 ZASTOSOWANIE Wózek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original. Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Zn.spr. ZG.270.1.2015 Zał. nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Lp. Wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów funkcjonalno-technicznych i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Framax-uchwyt dźwigowy

Framax-uchwyt dźwigowy 06/2012 Oryginalna instrukcja użytkowania 999230016 pl Zachować do przyszłego użytku Framax-uchwyt dźwigowy Nr. art. 588149000 produkowane od 1998 roku BU 06078 geprüfte Sicherheit Przedstawienie produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 6 1.Dla stacji nadawczej: 1. Zanim samochód bezpylny wjedzie na stację nadawczą sortowni odpadów musi zatrzymać się przed bramą. 2. Dopiero na sygnał sygnalisty samochód bezpylny może wjechać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 60/1

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 60/1 Dystrybutor: HARDER Sp. z o. o. Biuro/Serwis: ul. Jasielska 8B, 60-476 Poznań TEL.: +61 820 64 43 FAX: +62 842 21 28 strona WEB: www.harder.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Instrukcja eksploatacji 50453638 12.14 p ESE 120K ESE 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści

Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści Strona wahliwe Informacje ogólne... 1 Opis techniczny... 1 Przepisy... 2 WaŜne informacje... 2 Podnoszenie i

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe 4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe Parametry techniczne Dane silnika Producent Deutz Typ silnika TCD 2,9 L4 Liczba cylindrów 4 Moc (maks.) 55,4 (75*) kw (KM) przy (maks.) 2,3 obr./min. Pojemność skokowa

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi DORMA Informacje o instrukcji Instrukcje BHP Systemy DORMA powinny obsługiwać i konserwować osoby, które zapoznały się z instrukcją ich obsługi oraz opisanymi tutaj metodami. Po otwarciu i zamknięciu ściany

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2)

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) 1. Elektryczna regulacja lusterek Regulacja w lewo Regulacja lusterka lewego Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 DANE EKSPLOATACYJNE: Długość całkowita - 10 770 mm Szerokość - 2 500 mm Rozstaw osi - 5 000 mm Ilość miejsc siedzących - 43 Wysokość - 3 080

Bardziej szczegółowo

Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą się różnić od dostępnych platform

Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą się różnić od dostępnych platform Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą się różnić od dostępnych platform Pod żadnym pozorem nie można pozwolić na przebywanie na platformie roboczej podczas transportu oraz podnoszenia. Kask ochronny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząsteczek stałych Filtr cząsteczek stałych 12.07 - Instrukcja eksploatacji p 51118621 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo