ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA"

Transkrypt

1 ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku FORMULARZ F /2 obowiązuje od WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badam okresowym w porównaniu do wyników uzyskiwanych w okresach wcześjszych) Jest to dziewiąte bada ankietowe przeprowadzone w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu. Okres badania obejmował I kw r. Ankiety udostępnione zostały w Sali Obsługi Podatnika. Wypełnione ankiety klienci mogli wrzucać do urny znajdującej w Sali Obsługi Podatnika. Złożono 42 ankiety. Ankietowaną grupę klientów reprezentowali w większości podatnicy prowadzący działalności gospodarczej, którzy przybyli do tut. Urzędu głów celem złożenia deklaracji, zeznania, wniosku, pobrania druków, uzyskania /odbioru zaświadczenia, uzyskania informacji. W zdecydowanej większości ankietowani trafili do odpowiedgo kompetentnego i uprzejmego pracownika, gdzie uzyskali wyczerpującą odpowiedź na zadawane przez siebie pytania. Poziom satysfakcji klientów w badaniu wynosił 92,81%. BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Innym narzędziem doskonalenia systemu zarządzania jakością jest benchmarking, który polega na dokonywaniu porównań z innymi urzędami i uczeniu z tych porównań. Kierownik urzędu opracowuje zasady realizacji procesu benchmarkingu w urzędzie. Przy ustalaniu ww. zasad bierze pod uwagę dwa typy benchmarkingu: benchmarking wykonania nakierowany na aspekt ilościowy, w którym badany jest sposób wykonania, głów pod względem wydajności, benchmarking procesu w tym wypadku główny nacisk położony jest na aspekt jakościowy, porównywaniu podlega proces, który u partnera (-ów) benchmarkingowego przeprowadzany jest w sposób najlepszy z możliwych. Nie wykorzystano tej metody. F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 1 z 22

2 CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgod z formularzem F-002-1/1) Cel badania Celem badania jest określe poziomu satysfakcji klientów Urzędu Skarbowego w Zabrzu, ja rówż celem przeprowadzenia ankiet jest podnosze standardów jakości pracy i zapewnia oczekiwań klientów zewnętrznych Urzędu. jak najpełjszego zaspokojenia potrze i Respondenci Klienci Urzędu Skarbowego w Zabrzu (podatnicy) Czas badania Metoda badania I kw roku (od 1 stycznia 2012r. do 31 marca 2012 r.) Ankieta, bada anonimowe Przebieg badania Bada przeprowadzone w I kw ankiety zostały wystawione w Sali Obsługi Podatnika. Urna została wystawiona na SOP. Liczba otrzymanych formularzy zwrotnych Liczba wypełniony formularzy Liczba formularzy podlegających analizie WNIOSKI POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW W BADANIU: Poziom satysfakcji oblicza wg wzoru: ( ):10 gdzie: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13 wyrażony w procentach stosunek odpowiedzi pozytywnych na pyta oznaczone wskazanym numerem ( tak i raczej tak ) do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających jednoznaczną odpowiedź na dane pyta. W przypadku, gdy np. na 50 zwróconych ankiet w którymkolwiek pytaniu 22 respondentów udzieli odpowiedzi tak i raczej tak, 26 respondentów udzieli odpowiedzi i raczej a 2 respondentów udzieli odpowiedzi jednoznacznej wartości (tzn. zaznaczy odpowiedzi na dane pyta lub udzieli odpowiedzi sprzecznych lub logicznych np. zakreślając więcej niż jedną odpowiedź w pytaniach wymagających zakreślenia jednej odpowiedzi) obliczamy stosunek odpowiedzi pozytywnych dzieląc 22 przez ,81% - I kw F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 2 z 22

3 Uwagi: F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 3 z 22

4 1. Jaką grupę klientów Pani/Pan reprezentuje? Bada poprzed: III kw Analiza szczegółowa Bada obecne: I kw Osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczej Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Osoba fizyczna prowadząca działalności 57,14 gospodarczej Osoba fizyczna prowadząca działalność 35,71 gospodarczą 78,57 16,67 Spółka prawa handlowego 4 Spółka prawa handlowego 2,38 Stowarzysze, Fundacja 0 Stowarzysze, Fundacja 0 Inne 3,57 Inne 2,38 odpowiedź na to pyta Jak przedstawia poniższy Wykres największą grupę ankietowanych stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczej, 2 grupę stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 4 z 22

5 2. Jaki był powód Pani/Pana wizyty w urzędzie? Bada obecne: III kw r. Bada obecne: I kw r. Pobra druków 6,90 Pobra druków 14,29 Złoże deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma Złoże deklaracji, zeznania, wniosku lub 31,03 pisma Uzyska informacji 20,69 Uzyska informacji 21,43 Płatność podatku 10,34 Płatność podatku 21,43 Skorygowa deklaracji 14 Skorygowa deklaracji 10 Uzyska/odbiór zaświadczenia 37,93 Uzyska/odbiór zaświadczenia 9,52 Wezwa do urzędu 3 Wezwa do urzędu 5 Inne 6,90 Inne 0 odpowiedź na to pyta 64,29 Najwięcej osób przyszło w celu złożenia deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma. Częstym powodem wizyty w Urzędzie Skarbowym jest także uzyska informacji, płatność podatku. F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 5 z 22

6 3. Czy bez problemu trafiła Pani/trafił Pan do odpowiedgo pracownika? Bada poprzed: III kw r. Bada obecne: I kw r. Tak 51,72 Tak 87,80 Raczej tak 41,38 Raczej tak 7,32 Raczej 3,45 Raczej 4,88 Nie 3,45 Nie 0 odpowiedź na to pyta Ilość wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pyta= 41 Badani mieli problemu z dotarciem do właściwego pracownika. Ocena pozytywna (95,12% odpowiedzi na TAK lub Raczej TAK) może świadczyć o tym, że prawidłowo kierowane są komunikaty do klientów zewnętrznych poprzez tablice informacyjne, oznacze pokoi biurowych, czy salę obsługi podatników F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 6 z 22

7 4. Czy pracownik urzędu był kompetentny? Bada poprzed: Iii kw. 2011r. Bada obecne: I kw r. Tak 65,52 Tak 90,24 Raczej tak 17,24 Raczej tak 4,88 Raczej 10,34 Raczej 4,88 Nie 6,90 Nie 0 odpowiedź na to pyta Ilość wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pyta= 41 Kompetencja pracowników to czynnik, który w bardzo dużym stopniu decyduje o poziomie zadowolenia klienta. Urząd Skarbowy w Zabrzu może poszczycić faktem posiadania kompetentnej kadry, z której obsługi podatnicy są usatysfakcjonowani. W badaniu 95,12% podatników stwierdziło, że kadra Urzędu jest kompetentna (odpowiedzi Tak i raczej tak ). F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 7 z 22

8 5. Czy pracownik urzędu był uprzejmy? Bada poprzed: III kw Bada obecne: I kw Tak 78,57 Tak 87,80 Raczej tak 7,14 Raczej tak 7,32 Raczej 3,57 Raczej 2,44 Nie 10,71 Nie 2,44 odpowiedź na to pyta Ilość wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pyta= 41 W pracy Urzędnika ważna jest życzliwość dla innych ludzi, stąd wśród pytań ankietowych znalazło także pyta o uprzejmość pracowników. 6. Czy załatwiła Pani/załatwił Pan sprawę, w której przyszła Pani/przyszedł Pan do urzędu? Bada poprzed: III kw miesiąc i rok Bada obecne: I kw miesiąc i rok Tak 82,76 Tak 90,27 Raczej tak 6,90 Raczej tak 7,32 Raczej 3,45 Raczej 0 Nie 6,90 Nie 2,44 odpowiedź na to pyta F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 8 z 22

9 Ilość wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pyta= 41 Podatnicy w okresie badawczym załatwili sprawy, z którymi przyszli do tutejszego Urzędu 97,59% ocen pozytywnych. 7. Czy czas oczekiwania na załatwie sprawy był Pani/Pana zdam zadawalający? Bada poprzed: III kw Bada obecne: I kw Tak 51,72 Tak 78,57 Raczej tak 20,69 Raczej tak 9,52 Raczej 10,34 Raczej 4,76 Nie 17,24 Nie 7,14 odpowiedź na to pyta Ilość wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pyta= 42 80,09% ankietowanych uznało, iż czas załatwienia sprawy był dla nich zadowalający. F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 9 z 22

10 8. Czy oznakowania stosowane w Urzędzie są czytelne? Bada poprzed III kw Bada obecne: I kw Tak 60,71 Tak 65,85 Raczej tak 14,29 Raczej tak 24,39 Raczej 21,43 Raczej 4,88 Nie 3,57 Nie 4,88 odpowiedź na to pyta Ilość wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pyta= 41 Wyniki ankiety wskazują, iż 90,24 % respondentów uznało oznakowania informacyjne stosowane w tut. Urzędzie za czytelne i jasne. F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 10 z 22

11 9. Czy jest Pani/Pan zadowolony z obsługi w urzędzie? Bada poprzed: II kw Bada obecne: I kw Tak 65,52 Tak 85,37 Raczej tak 13,79 Raczej tak 7,32 Raczej 10,34 Raczej 2,44 Nie 10,34 Nie 4,88 odpowiedź na to pyta Ilość wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pyta= 41 Bada przeprowadzone wskazało, że podatnicy są zadowoleni z obsługi w Urzędzie. F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 11 z 22

12 10. Czy Pani/Pana zdam informacja udzielana przez pracowników urzędu jest wyczerpująca? Bada poprzed: III kw. 201 Bada obecne: III kw Tak 58,62 Tak 78,05 Raczej tak 20,69 Raczej tak 9,76 Raczej 6,90 Raczej 2,44 Nie 13,79 Nie 9,76 odpowiedź na to pyta Ilość wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pyta= 41 Na pyta dotyczące zadowolenia z jakości udzielanych podatnikom informacji przez pracowników tut. Urzędu, 87,81% ankietowanych odpowiedziało, że uzyskało w Urzędzie wyczerpującą informację 11. Czy korzysta Pani/Pan z informacji przekazywanych przez urząd: Bada poprzed: III kw Bada obecne: I kw r Odpowiedź % Odpowiedź % w prasie 3,45 w prasie 7,32 na stro internetowej 48,28 na stro internetowej 43,90 na tablicach informacyjnych 20,69 na tablicach informacyjnych 9,76 w wydawnictwach urzędu 3,45 w wydawnictwach urzędu 2,44 inne 0 inne 4,88 korzystam 37,93 korzystam 36,59 Zakłada, iż suma udziałów procentowych może być większa od 100% Ze złożonych ankiet wynika, iż większość osób korzysta z informacji zamieszczanych na stro internetowej oraz na tablicach informacyjnych. Spora grupa respondentów stwierdziła, iż korzysta z informacji F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 12 z 22

13 przekazywanych przez tut. Urząd. F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 13 z 22

14 12. Jeżeli korzysta Pani/Pan ze źródeł informacji wymienionych pkt. 11 to czy Pani/Pana zdam informacje tam zamieszczane są aktualne, zrozumiałe i wyczerpujące? Bada poprzed: III kw Bada obecne: I kw r Tak 34,62 Tak 28,00 Raczej tak 42,31 Raczej tak 64,00 Raczej 11,54 Raczej 4,00 Nie 11,54 Nie 4,00 odpowiedź na to pyta Ilość wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pyta= 25 Ankietowani uważają informacje, które uzyskują są aktualne, zrozumiałe i wyczerpujące (92% ankietowanych). 13. Czy uważa Pani/Pan, że godziny pracy urzędu są dostosowane do Pani/Pana potrzeb? Bada poprzed III kw Bada obecne: I kw Tak 44,44 Tak 41,94 Raczej tak 33,33 Raczej tak 45,16 Raczej 11,11 Raczej 6,45 Nie 11,11 Nie 6,45 odpowiedź na to pyta Ilość wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pyta= 31 F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 14 z 22

15 Ogólne zestawie F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 15 z 22

16 14. Co Pani/Pana zdam należy zmienić w organizacji pracy urzędu? Odpowiedzi na to pyta udzieliło 13 badanych. Wskazywano m.in. na: 1. Godziny pracy urzędu po godz. 16-tej raz w tygodniu. 2. Zorganizowałbym odrębny punkt pomocy przy wypisywaniu deklaracji PIT. Po prostu czasem ludzie znają i potrzebują takowej pomocy, a dodatkowo powinna być kasa bez opłat przy np. opłatach za wnioski urzędowe, powinno pobierać opłat w kwocie 3 zł, lekka przesada. 3. NIC 4. Pyta do pracowników Urzędu, Ja jestem zadowolona. 5. Zorganizowa oddzielnej obsługi biur rachunkowych, przychodząc do US w sprawie złożenia jednego druku nikt ma ochoty stać 20 minut za pracownikiem biura. Poza tym mam żadnych zastrzeżeń. 6. Bardzo miła obsługa. 7. Żeby podawali ciepła herbatę. 8. Usprawnić obsługę petentów, którzy przychodzą tylko po odbiór zaświadczenia, a muszą stać w ogromnej kolejce. 9. Brak kasy urzędu, Pa w okienku agencji bankowej bardzo rzadko bywają pomocne oraz często są miłe. Do prac Urzędu mam zastrzeżeń. 10. Raczej NIC. 11. Z roku na rok jest lepiej. 12. Przestać wprowadzać ludzi w błąd (informacje o drukach na których należy wypełniać), brać odpowiedzialność za swoje słowa. 13. Moim zdam raczej nic. 14. Godz. 7:45. Kolejka około 20 osób, jedna osoba przyjmująca wszystkie dokumenty. Chciałem złożyć 1 egz. VAT- stałem w kolejce przez 30 minut. Pa ze stanowisk, które obok kasy zawsze przyjmowały VAT-7 odmówiły powołując na decyzje KIEROWNICTWA US. Wydaje mi, że taka postawa jest Chora Najczęstsze uwagi klientów: w zakresie obsługi punktu kasowego Punkt kasowy obec obsługuje podmiot zewnętrzny - Bank Spółdzielczy Bytom i to on deleguje pracownika do obsługi klientów. w zakresie godzin urzędowania Urząd Skarbowy w Zabrzu ma wydłużone godziny pracy w każdy podziałek do godz W tym czasie podatnicy mogą załatwić wszelkie sprawy urzędowe. Czynne są punkty informacyjne w zakresie wszystkich podatków, punkt obsługi NIP, wydawania zaświadczeń. Ponadto funkcjonuje Krajowa Informacja Podatkowa gdzie pod wskazanymi numerami telefonu można uzyskać informacje podatkowe bez koczności udawania do właściwego urzędu. Na tere Urzędu rozmieszczone są komunikaty informujące o numerach telefonu KIP. F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 16 z 22

17 możliwość załatwiania spraw drogą elektroniczną Istje możliwość korzystania ze składania rozliczeń podatkowych przez Internet. W tym roku na szeroką skale prowadzona była kampania informacyjna w zakresie rozliczania drogą elektroniczną (gazety lokalne, Zabrzańska Telewizja). Na tere urzędu i w innych punktach (m.in. ZUS, Urząd Miasta) prowadzono kampa informacyjną gdzie umieszczono ulotki i plakaty informacyjne. Dodatkowo w każdy wtorek w siedzibie naszego urzędu organizowane są szkolenia multimedialne na temat wysyłania zeznań przez internet. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stro internetowej oraz spotkania z klientem W pierwszym kwartale zorganizowano szereg spotkań z klientami w zakresie promocji e-pit: spotkania z największymi płatnikami podatku działającymi na tere m. Zabrze na życze Zabrzańskiego Przedbiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zorganizowano szkole dla pracowników tego zakładu spotka z rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych spotka z osobami prowadzącymi biura rachunkowe cotygodniowe szkolenia dla mieszkańców m. Zabrze w zakresie obsługi na sali obsługi podatnika Do obsługi klientów na Sali Obsługi Podatnika kierowani są pracownicy z dużym doświadczem w danym zakresie. Ilość uruchamianych stanowisk uzależniony jest od ilości osób oczekujących w kolejce. Prowadzony jest stały monitoring na SOP. Wyodrębnione są dwa stanowiska informacyjne których głównym zadam jest udziela informacji podatkowych, dopiero w przypadku braku klientów do udzielania informacji, osoby przyjmują deklaracje i zeznania podatkowe. Dodatkowo w czasie trwania akcji zeznań umożliwiono składa zeznań rocznych przez biura rachunkowe z pominięciem sali obsługi podatnika. Informację te przekazano wszystkim większym biurom rachunkowym które działają na tere naszego miasta, F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 17 z 22

18 ZDECYDOWANIE NIE ZGADZAM SIĘ NIE ZGADZAM SIĘ CZĘŚCIOWO ZGADZAM SIĘ ZGADZAM SIĘ ZDECYDOWANIE ZGADZAM SIĘ NIE POTRAFIĘ OCENIĆ / NIE WIEM Razem liczba odpowiedzi CZĘŚĆ II SPOTKANIA Z KLIENTAMI W I kw w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu Odbyły spotkania z klientami. Otrzymano 38 ankiet, które zostały poddane analizie. Zgłaszane uwagi i/lub wyniki przeprowadzonych ankiet bądź innych badań: 1.Lokalizacja miejsca spotkania była odpowiednia (możliwość dojazdu). 2.Warunki, w których odbyło spotka (sala, wyposaże, oświetle) pomagały aktyw uczestniczyć w spotkaniu Jakość materiałów przygotowanych na spotka odpowiadała moim oczekiwaniom Dzięki udziałowi w spotkaniu uzyskałam/em zbędne informacje pozwalające na prawidłowe stosowa prawa podatkowego Cele spotkania były jasno określone Kompetencje osoby prowadzącej spotka były adekwatne do celów spotkania. 7.Postawa osoby prowadzącej spotka była przyjazna, profesjonalna i zaangażowana F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 18 z 22

19 Wyrażony w procentach stosunek ilości odpowiedzi do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na pyta 1. Lokalizacja miejsca spotkania była odpowiednia (możliwość dojazdu). zdecyzdowa częściowo zdeydowani e potrafię ocenić/ wiem ,70 2,70 2,70 32,43 59,46 0,00 2.Warunki, w których odbyło spotka (sala, wyposaże, oświetle) pomagały aktyw uczestniczyć w spotkaniu. zdecyzdo wa częściowo zdeydowani e potrafię ocenić/ni e wiem ,70 0,00 0,00 43,24 54,05 0,00 3.Jakość materiałów przygotowanych na spotka odpowiadała moim oczekiwaniom zdecyzdo wa częściowo zgadza m zdeydowan ie potrafię ocenić/ni e wiem ,70 0,00 5,41 54,05 37,84 0,00 4.Dzięki udziałowi w spotkaniu uzyskałam/em zbędne informacje pozwalające na prawidłowe stosowa prawa podatkowego. zdecyzdo wa częściowo zdeydow a potrafię ocenić/ni e wiem ,70 0,00 2,70 56,76 37,84 0,00 5.Cele spotkania były jasno określone zdecyzdo wa częściowo zdeydow a potrafię ocenić/ni e wiem ,63 0,00 2,63 44,74 50,00 0,00 F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 19 z 22

20 6.Kompetencje osoby prowadzącej spotka były adekwatne do celów spotkania. zdecyzdo wa częściowo zdeydow a potrafię ocenić/ni e wiem ,63 0,00 0,00 31,58 65,79 0,00 7.Postawa osoby prowadzącej spotka była przyjazna, profesjonalna i zaangażowana. zdecyzdo wa częściowo zdeydow a potrafię ocenić/ni e wiem ,63 0,00 0,00 23,68 73,68 0,00 Wnioski: Spotka z klientami zostało wysoko ocenione przez ankietowanych. Ankietowani wnosili dodatkowych uwag. F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 20 z 22

21 Wnioski: - CZĘŚĆ III UWAGI ZGŁASZANE KIEROWNICTWU URZĘDU Uwagi klientów: - Wnioski: - CZĘŚĆ IV INNE BADANIA Wyniki: - Wnioski: - F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 21 z 22

22 CZĘŚĆ V - UWAGI PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Bada ankietowe przebiegło w sposób prawidłowy. Nie stwierdzono żadnych przypadków, które by je zakłóciło. Biorąc pod uwagę analizę przedmiotowego badania można wyciągnąć wniosek, iż poziom zadowolenia podatników z obsługi, jest wysoki. Na podstawie wyników ankietowych widzimy, że w wielu aspektach, wbrew powszechnej opinii o administracji podatkowej, odnotowujemy wysoki poziom zadowolenia Klienta zewnętrznego. Wysoko oceniono kompetencje pracowników, z którymi klienci mieli bezpośredni kontakt przy załatwianiu sprawy oraz jakość udzielanych im informacji. Powyższa ocena pozwala uznać, że bezpośred kontakty pomiędzy podatnikami, a Urzędem spełniają rolę istotnego narzędzia budującego właściwy wizerunek administracji państwowej i to głów one przyczyniają do dobrowolnego wypełniania przez podatników obowiązków wynikających z norm prawa podatkowego. CZĘŚĆ VI - INNE UWAGI I ODNIESIENIA CZĘŚĆ VII- UWAGI KIEROWNIKA URZĘDU Urząd Skarbowy w Zabrzu serdecz dziękuje za uczestnictwo w badaniu ankietowym i wyraże opinii o jakości świadczonych usług. Jednocześ należy poinformować, że urząd jest otwarty na zgłasza sugestii i uwag, które mogą usprawnić lub poprawić jakość pracy. OPRACOWAŁ: Pełnomocnik SZJ Dagmara Zakrzewska data i podpis ZATWIERDZIŁ: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu Andrzej Konewka data i podpis Załączniki: szt. ankiety szt. Ankiet-spotkania z klientem Otrzymują: 1. Oryginał: Pełnomocnik ds. Jakości 2. Egzemplarze użytkowe w wersji elektronicznej: wszyscy pracownicy korzystający z Intranetu Urzędu 3. Egzemplarze użytkowe w wersji elektronicznej: wszyscy korzystający ze strony Internetowej US F /2 Analiza bada zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 22 z 22

CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-002-1/1)

CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-002-1/1) ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2011 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w IV kwartale 2009 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ I PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA BADANIE ZADOWOLENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I półroczu 2014 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Analiza - badanie zadowolenia i oczekiwań klienta

Analiza - badanie zadowolenia i oczekiwań klienta W NIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 5-13 grudnia 2013r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza KOPIA INFORMACYJNA WERSJA ELEKTRONICZNA BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza I. Informacje ogólne Cel Liczba Czas Metoda Przebieg II. Wnioski ogólne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II kwartale 2011 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ II PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2011 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2013 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 212 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ. 0775-03/10 Wodzisław Śl., 25.06.2010r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2012 u WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 16 kwiecień 2012 r. 31 grudzień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że:

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że: Urząd Miejski w Strzegomiu Biuro Obsługi Interesanta Pokój nr 15 Tel. 074/ 8560 573 8560 574, 8560 575 Analiza ankiety Biuro Obsługi Interesanta funkcjonuje już ponad trzy miesiące, z naszych spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów UM w dniach 17 marca 2015r. 30 kwietnia 2015r. Dzierżoniów, maj 2015r. Urząd

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 205 fax: +48 12 421 67 57 http://krakow.ic.gov.pl/ http://www.krakow.scelna.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów.

Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów. Charakterystyka badań. Wyciąg z analizy zadowolenia klientów Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów. Wyniki ogólne.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 Danuta Trojan Wersja: A.2012 Data: 2012-04-10 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO F-OR/007_2 ANALIZA ANKIET Wydanie nr 04 z dnia 24.06.2009r. W ramach monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta zewnętrznego w odniesieniu do poziomu jakości świadczonych usług w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r.

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r. URZĄD MIASTA CHEŁM Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm raport z badań ankietowych marzec 2010 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0775-03/08 Wodzisław Śl. 30.07.2008r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Nasza gmina od kwietnia 2012 roku rozpoczęła udział w projekcie Usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE Poniższa ankieta ma na celu pozyskanie informacji na temat stanu i sposobów funkcjonowania SM Nadodrze Analiza informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie ankiety Podsumowanie ankiety Dnia 20 marca 2012 roku Podlaski Urząd Skarbowy zorganizował spotkanie, które odbyło się w Auli WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na program spotkania

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW 2009

Raport z badań: WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW 2009 Raport z badań: WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW 2009 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE Zakład Public Relations WSIiZ w składzie: dr Dariusz TWORZYDŁO- kierownik zespołu, pomysłodawca badań mgr Zbigw

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 do Rozdziału III - Dział I SIWZ (wiersz 1 Dział II SIWZ) Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych w Biurze Obsługi Interesantów od 3 do 27 marca 2009 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych w Biurze Obsługi Interesantów od 3 do 27 marca 2009 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych w Biurze Obsługi Interesantów od 3 do 27 marca 2009 roku Liczba wypełnionych ankiet i metoda badania: 29 wywiadów ankietowych przeprowadzonych przez praktykantów z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU NA TEMAT OCENY FUNKCJONOWANIA KATALOGU USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU Analizie poddano 7 ankiet. Ankiety wypełniło:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku W sprawie wprowadzenia Systemu Funkcjonowania Katalogu Usług Urzędu Gminy Wieliszew. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu informuje Zeznania podatkowe za 2013r. można składać: na Sali Obsługi Podatnika o poniedziałek w godz. od 7 30 do 18 00 o wtorek, środa, czwartek i piątek w godz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu

RAPORT. Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu RAPORT Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu Badania ankietowe w dn. 15.04.2013 r. - 31.12.2013 r. Strona 1 I. Przebieg badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Styczeń 2013 do Maj

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź.

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź. Wyniki ankiety "Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka" Liczba wypełnionych ankiet: 13 Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka Firma ResPublic na zlecenie gminy zaprasza mieszkańców Gminy Męcinka do wypełnienia krótkiej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Liczba wysłanych ankiet: 06 Liczba wysłanych ankiet w poszczególnych miesiącach 00 90 87 80 70

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec

Bardziej szczegółowo

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 1. Otrzymują Dyrektor Urzędu 2. Temat Ankieta badania satysfakcji Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R

ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R Ogólny stopień zwrotu kwestionariuszy ankiet w skali województwa dolnośląskie 65,76 0 10 20 30 40 50 60 70 US Procentowo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU (w ramach Akcji Przejrzysta Polska) Zatwierdzam do stosowania : STAROSTA WAŁBRZYSKI Bogusław Dyszkiewicz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu Urząd Gminy Białe Błota Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0147.06.2011 Wodzisław Śląski, 15.06.2011r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było

Bardziej szczegółowo

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Sadki, 31.01.2010 II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Kwartalny raport zawiera informacje dotyczące badania prowadzonego w miesiącach:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych w Biurze Obsługi Interesantów od 25 sierpnia do 25 września 2008 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych w Biurze Obsługi Interesantów od 25 sierpnia do 25 września 2008 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych w Biurze Obsługi Interesantów od 25 sierpnia do 25 września 2008 roku Liczba wypełnionych ankiet: 999 Ocena funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gliwicach Rysunek :

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI ORZESZE

URZĄD MIEJSKI ORZESZE URZĄD MIEJSKI ORZESZE 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 Tel. Sekretariat (32) 32-48-800 Fax: (32) 32-48-826 www.orzesze.pl www.bip.orzesze.pl Koordynator Badania wraz z Zespołem Roboczym powołany Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI SATYSFAKCJA MIESZKAŃCÓW DZIENICY URSYNÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD DZIELNICY URSYNÓW - RAPORT Z BADAŃ Badanie zostało wykonane na zlecenie Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA. Zdecydo-wanie. Zdecydo-wanie. Raczej tak. Raczej nie. Ani tak, ani nie. tak. nie. Bardzo dobrze. Nie dotyczy.

ANKIETA EWALUACYJNA. Zdecydo-wanie. Zdecydo-wanie. Raczej tak. Raczej nie. Ani tak, ani nie. tak. nie. Bardzo dobrze. Nie dotyczy. ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnia nijszej ankiety, dotyczącej oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku. Pozna Państwa opinii jest dla nas szczegól

Bardziej szczegółowo

To, co robi samorząd, jest czytelne i zrozumiałe dzięki komunikowaniu zasad funkcjonowania oraz informowaniu o sprawach aktualnych i ważnych

To, co robi samorząd, jest czytelne i zrozumiałe dzięki komunikowaniu zasad funkcjonowania oraz informowaniu o sprawach aktualnych i ważnych ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI To, co robi samorząd, jest czytelne i zrozumiałe dzięki komunikowaniu zasad funkcjonowania oraz informowaniu o sprawach aktualnych i ważnych Zadanie 3.: Utworzenie punktu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r.

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Sopot, grudzień 2010 Metodologia badania Projekt badawczy: Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów UM w Gdańsku 2 Klient: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Badanie ankietowe przeprowadzone na stronie internetowej OPS w miesiącu kwietniu 2015r. Dzierżoniów 2015 r. 1 W kwietniu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzania Starostwa Powiatowego ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. badań satysfakcji i motywacji pracowników

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie ankiet za II półrocze 200 r. Racibórz, 20 marca 2007 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie złożonych ankiet za II półrocze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej" Urząd Miejski w Świeciu Ocena syntetyczna: Urząd wszystkie sprawy październik

Bardziej szczegółowo

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U SPRAWOZDANIE OCENA PRACY DZIEKANATU Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza ankiet... 4 2.1. Ogólna charakterystyka procesu ankietyzowania... 4 2.2. Analiza udzielonych odpowiedzi przez

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Regulamin Biura Obsługi Interesantów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2009 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 01 grudnia 2009 roku Regulamin Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTÓW

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTÓW OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTÓW Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA. Centrum Logistyczne DMT 2016

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA. Centrum Logistyczne DMT 2016 BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA 2016 Wprowadzenie Nasza historia sięga 1999 roku. Wiemy, że sprawny operator logistyczny to oszczędność czasu i pieniędzy dla klienta. Dlatego każdego partnera i jego potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wyników ankiety przeprowadzonej w okresie

Sprawozdanie. z wyników ankiety przeprowadzonej w okresie Sprawozdanie z wyników ankiety przeprowadzonej w okresie 1.03.-.30.11.2016 w ramach realizacji przyjętego planu doskonalenia w ramach Wspólnej Metody Oceny CAF 2013 mającej na celu: zbadanie bieżących

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od grudnia 2007 do lipca 2008 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od grudnia 2007 do lipca 2008 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od grudnia 2007 do lipca 2008 roku Liczba wysłanych ankiet: 23 Liczba wysyłanych ankiet w poszczególnych miesiącach 2007-2008 0 9

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo