Zasady Bezpiecznej Pracy. wyciąg ze standardów Lafarge

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Bezpiecznej Pracy. wyciąg ze standardów Lafarge"

Transkrypt

1 Zasady Bezpiecznej Pracy wyciąg ze standardów Lafarge

2 Spis treści 1. Praca na wysokości (WAH) 2 2. Izolacja energii 4 3. Przestrzenie zamknięte 6 4. Zarządzanie bezpieczeństwem wykonawców (CSM) 8 5. Bezpieczna praca przy przenośnikach Sprzęt mobilny Pryzmy i hałdy Logistyka Przewóz osób 18 str. 1

3 1 Praca na wysokości (WAH) Standard Streszczenie wer.1 PL KLUCZOWE zasady Zapewnienie, że pracownicy wykonujący prace na wysokości są przeszkoleni, kompetentni oraz przeszli odpowiednie badania lekarskie, aby bezpiecznie wykonać zadanie. Powinni być nadzorowani i posiadać uprawnienia. Hierarchia środków ograniczania ryzyka dla WAH: Eliminacja eliminacja potrzeby pracy na wysokości (np. przez przeniesienie jej na poziom 0 ). Gotowość w stanach zagrożenia Zakład musi posiadać odpowiedni system reagowania kryzysowego, obejmujący błyskawiczną pomoc w razie upadku z wysokości. ZACHOWANIE respektowanie zasad WAH Zastąpienie zmiana warunków wykonywania pracy (np. przez instalację stałych podestów o wysokości dostosowanej do wymagań danego zadania). Szczególny nacisk musi być położony na efektywne szkolenie. Pracownicy powinni zrozumieć różnice w stosowaniu różnorodnego sprzętu WAH/ŚOI oraz sposób użycia punktów kotwiczących. Niezrozumienie tych zasad może prowadzić do fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Cele Standardu Środki techniczne użycie tymczasowych środków dostępu do miejsc pracy (samojezdne podesty robocze, rusztowania, zwyżki). Środki administracyjne i ŚOI stworzenie oceny ryzyka, korzystanie z praktyk bezpiecznej pracy, pozwoleń, szkoleń i systemów ochrony indywidualnej (np. szelki bezpieczeństwa). Szelki bezpieczeństwa powinny być stosowane jako ostateczność, gdyż samo ich użycie związane jest ze znacznym ryzykiem. Ocena Ryzyka upadku z wysokości (FHRA) Musi być przygotowana dla wszystkich prac na wysokości, obejmując ryzyko upadku ludzi i przedmiotów. Powinna być sprawdzona/napisana w miejscu prowadzenia prac przez pracowników wykonujących prace na wysokości i kierowanych przez osobę kompetentną (kierownik/przełożony). Pozwolenie na pracę Jest niezbędne dla wszystkich prac na wysokości wymagających stosowania środków technicznych lub ŚOI. Dla każdej zmiany wymagane jest nowe pozwolenie. SPRZĘT ŚOI Używaj właściwych ŚOI, przeglądaj i znakuj je regularnie: System zapobiegający upadkom używany podczas prac przy niezabezpieczonych krawędziach (np. dachy). Oznacza to zakotwiczoną linę i szelki bezpieczeństwa. System ograniczający upadek i powstrzymujący spadanie używany przy narażeniu na upadek z 1 metra. Oznacza to szelki bezpieczeństwa w komplecie z zakotwiczoną liną lub zakotwiczona liną z urządzeniem amortyzującym. Rusztowanie Budowa, zmiana lub demontaż wymaga specyficznego szkolenia. Prace przy rusztowaniach powinny być wykonywane i nadzorowane przez osoby kompetentne. Rusztowania powinny być poddane inspekcji przed pierwszym użyciem, po każdej przebudowie lub zdarzeniach mogących pogorszyć ich stabilność (wiatr, intensywne opady, itp.) oraz minimum co tydzień. Przy każdym wejściu na rusztowanie powinna być zawieszka informująca o możliwości korzystania z niego (status), wypełniana na podstawie wyników bieżącej inspekcji. Ustanowienie wspólnego i systematycznego podejścia celem eliminacji, uniknięcia i zapobiegania ryzyku wypadków związanych z pracą na wysokości. Obowiązuje Drabiny Przenośne drabiny mogą być używane krótko, tylko gdy inne bezpieczniejsze sposoby (np. rusztowania, zwyżki) są trudne do zastosowania. Każdego pracującego dla lub w imieniu Lafarge. Zawsze, gdy istnieje potencjalne zagrożenie upadku pracownika z wysokości 1 metra lub większej. drabiny powinny być odpowiednio wyprodukowane a ich użytkownik musi utrzymywać trzypunktowy kontakt z nimi w czasie pracy. System inspekcji i przechowywania musi być stosowany dla wszystkich drabin w zakładzie. Dokument ten ma na celu promowanie Standardu Praca na wysokości, wersja z sierpnia 2012 r., ale go nie zastępuje. Strefa niebezpieczna prac Musi być określona i oznakowana. Prace z użyciem systemów zabezpieczenia przed upadkiem muszą być nadzorowane przez osoby kompetentne. Samojezdne podesty robocze Ich stosowanie opisano szczegółowo w Poradniku Użycie sprzętu mobilnego i podnoszącego w pracach na wysokości. 2 3

4 2 Izolacja Energii Standard Streszczenie Rev.1PL Plan Izolacji Energii Każdy zakład tworzy Plan Izolacji Energii, który określa jak źródła energii będą kontrolowane oraz, który zawiera: Przypisanie obowiązków i odpowiedzialności w programie Ì Ì Pisemne procedury dla MWP, opisujące wyłączenie, zdjęcie energii, ponowne zasilenie energią i sekwencje startu, używając obowiązkowej sekwencji LOTOTO. Złożone LOTOTO Kiedy zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków, wtedy stosuje się złożoną metodę LOTOTO: Zaangażowana jest duża liczba urządzeń izolacji energii lub autoryzowanych osób. Czas izolacji energii jest dłuższy niż jedna zmiana. Urządzenia izolacji energii są trudno dostępne. Szkolenie dla personelu. Istnieje współzależność i powiązanie elementów MWP. Proces audytowania programu. Obowiązkowa sekwencja LOTOTO (9 kroków) 1. Przygotowanie 2. Powiadomienie 3. Wyłączenie 4. Zdjęcie energii 5. Zablokowanie (1 kłódka, 1 klucz i 1 źródło energii) 6. Stan zerowy energii 7. Sprawdzenie 8. Wykonanie zadania 9. Inspekcja i restart W takim wypadku osoba odpowiedzialna zamyka wszystkie źródła energii, wkłada wszystkie klucze do skrzynki z jednym zamkiem i jednym kluczem oraz zatrzymuje ten klucz pod swoją wyłączną kontrolą. Wszystkie inne autoryzowane osoby zakładają swoje kłódki na tej skrzynce i zatrzymują klucze przy sobie. Wymaga się Pozwolenia na Izolację Energii jeżeli: Kroki 5, 6 lub 7 z LOTOTO są nieosiągalne lub niemożliwe Wymagana jest alternatywna metoda Izolacji (jeżeli wskazana w ocenie ryzyka) Albo dla następujących zadań i sytuacji: Wysokie napięcie, ciśnienie lub temperatura (jak zdefiniowano w lokalnych przepisach) Metody LOTOTO w Izolacji Energii Proste LOTOTO Każda z osób autoryzowanych do wykonania zadania tak samo umieszcza swoją kłódkę z etykietą identyfikacyjną na wszystkich urządzeniach izolujących energię i stosuje standardową sekwencję LOTOTO. Jest to wyposażenie bezpieczeństwa (np. system tryskaczy ppoż., urządzenia awaryjne) Złożone LOTOTO Źródła radiacji Procedury dla sytuacji specjalnych Specyficzne procedury pracy są definiowane w następujących sytuacjach: Cele Standardu Ustanowienie systematycznego podejścia dla wyeliminowania zagrożeń pochodzących od nieoczekiwanego zasilenia, startu lub uwolnienia energii podczas wykonywania zadań na maszynach, wyposażeniu lub w procesie (MWP). Identyfikacja źródeł energii oraz związanego z nimi ryzyka w Ocenie Ryzyka Niebezpiecznych Energii (HERA). Ustanowienie zakładowych metod ograniczenia ryzyka w procedurach (HECP). Zastosowanie Standard stosuje się do każdej osoby pracującej w zakładzie Lafarge. Kierownictwo operacyjne jest odpowiedzialne za zapewnienie, że osoby wykonujące zadania są w pełni wyszkolone, kompetentne i wykwalifikowane. Potrzeba uruchomienia MWP w międzyczasie (test, kalibracja, regulacja itp.). Przejęcie MWP lub przejście zmian. Koordynacja IE z wykonawcami. Alternatywna metoda ograniczenia ryzyka (kiedy zadania są rutynowe, powtarzalne lub związane z procesem produkcji, lub metody LOTOTO są niemożliwe do stosowania). Usuwanie kłódek i przywieszek (kiedy osoba, która zamknęła urządzenie izolacji energii jest nieobecna po zakończeniu zadania). Jest uruchamiane nowe lub zmodyfikowane MWP. Specyfikacje Ten dokument powstał aby promować zrozumienie standardu Izolacja Energii z lutego 2010 r., ale go nie zastępuje. Każde urządzenie izolacji energii ma etykietę z nazwą urządzenia, jego funkcją, typem energii i jej wielkością. Jest ono tak blisko, jak najpraktyczniej dla zadań, zaprojektowane aby zabezpieczyć przed powstaniem łuku elektrycznego i gotowe do bezpiecznego zamknięcia. Osobiste kłódki i przywieszki są solidne, trwałe i ustandaryzowane dla całego zakładu. Każdy zamek ma jeden klucz i nie ma klucza głównego. Etykiety dołączane do kłódek stosowanych w Izolacji Energii zawierają wykonywane zadanie, datę i czas izolacji, imię właściciela kłódki. 4 5

5 3 Przestrzenie Zamknięte Standard Streszczenie Rev.1PL Wejście zaistnieje wtedy, kiedy strefa oddechu pracownika (25 cm wokół nosa i ust) przekroczy płaszczyznę otworu prowadzącego do przestrzeni. Uwaga: W okolicznościach, gdzie zawartość atmosfery przestrzeni może stanowić zagrożenie dla pracowników na zewnątrz (obecność gazów obojętnych lub szkodliwych substancji), zewnętrzna strefa bezpieczeństwa musi zostać zdefiniowana podczas oceny ryzyka. Potencjalne zagrożenia w Przestrzeni Zamkniętej Obecność/nagromadzenie toksycznych/palnych gazów, oparów, mgieł, spalin lub pyłów Podwyższona lub obniżona zawartość tlenu Pożar lub eksplozja Ekstremalna temperatura Zasypanie Podniesienie poziomu cieczy ÌSprawdzenie Ì atmosfery ÌWentylacja Ì Ì Ì Praca w łatwopalnym, palnym, wybuchowym lub niebezpiecznym dla życia i zdrowia środowisku Ì Ì Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) ÌKomunikacja Ì ÌPlan Ì ratunkowy Akceptowalne warunki atmosfery Atmosfera w przestrzeni zamkniętej musi zawierać się w akceptowalnych granicach (wejście dozwolone) jeżeli są dotrzymane następujące warunki: Tlen - zawartość tlenu (21%) jest taka sama jak w powietrzu Łatwopalność - nie stwierdzono substancji łatwopalnych Toksyczność - kiedy stwierdzono obecność poniżej 50% NDS dla danej substancji. Porażenie prądem (napięcie źródeł zasilania lub narzędzi w przewodzących prąd miejscach pracy) Ogólne wymagania uwaga: kiedy nie istnieją lokalne limity dla skażenia substancjami toksycznymi należy odnieść się do NDS z American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Inwentaryzacja i oznakowanie Przestrzeni Zamkniętej Wymaganie przed wejściem Ocena Ryzyka dla Przestrzeni Zamkniętej (CSRA) Procedura Pracy w Przestrzeni Zamkniętej (CSCP), która musi zawierać następujące zapisy: Zobacz Standard Grupy Zarządzanie ryzykiem Wypełnienie i zatwierdzenie pozwolenia na wejście Cele Standardu Zidentyfikowanie zagrożenia związanego z przestrzenią zamkniętą poprzez Ocenę Ryzyka Przestrzeni Zamkniętej (CSRA). Zdefiniowanie zakładowych metod ograniczenia ryzyka przez stosowanie Procedury Prac w Przestrzeni Zamkniętej (CSCP). Celem jest ZERO urazów podczas wykonywania zadań w Przestrzeni Zamkniętej. Można to osiągnąć poprzez ułożony proces, dostępne narzędzia i kompetentne zespoły (wchodzące, nadzorujące, odpowiedzialnych pracowników i ratowników). Zastosowanie Ten standard stosuje sie do każdego pracującego w zakładzie Lafarge. Kierownictwo operacyjne jest odpowiedzialne za zapewnienie, że pracownicy zaangażowani w zadania są przeszkoleni, kompetentni i wykwalifikowani. Wejście do przestrzeni zamkniętej może być dozwolone tylko po pisemnym pozwoleniu wypełnionym przez osobę odpowiedzialną po sprawdzeniu procedury pracy w PZ (CSCP) i miejsca pracy. Pozwolenie na wejście nie może obowiązywać dłużej niż do końca zmiany, na której zostało wydane. Pozwolenie na Wejście do PZ musi zawierać: Opis zadania, datę i godzinę wejścia Nazwiska zespołu pracującego w Przestrzeni Zamkniętej Potwierdzenie wykonania oceny ryzyka dla Przestrzeni Zamkniętej Metody Izolacji Energii Wyniki sprawdzenia atmosfery Metody odpowiedniej wentylacji Przestrzeni Zamkniętej Środki Ochrony Indywidualnej Ì Ì Role i odpowiedzialności w zespole pracującym w Przestrzeni Zamkniętej Ì Ì Wejście i wyjście Sprzęt do komunikacji Potwierdzenie, że plan ratunkowy został opracowany i przejrzany Ten dokument powstał aby promować zrozumienie standardu Przestrzenie zamknięte z marca 2012 r., ale go nie zastępuje. ÌIzolacje Ì Energii Ì Ì Opróżnianie i czyszczenie Przestrzeni Zamkniętej Deklaracje i potwierdzenie, że zespół pracujący w Przestrzeni Zamkniętej jest kompetentny i odpowiedni do tej pracy. 6 7

6 4 Zarządzanie bezpieczeństwem wykonawców (CSM) Standard Streszczenie wer.1 PL CSM - proces w ośmiu krokach Kwalifikacja wstępna Na liście zatwierdzonych wykonawców umieszcza się tylko wykonawców z odpowiednimi wynikami bezpieczeństwa. Lista powstaje na bazie informacji o stanie bezpieczeństwa dostarczonych przez wykonawcę i następnie zweryfikowanych przez Lafarge. Przegląd bezpieczeństwa przed podjęciem prac Jeśli tak stanowi umowa lub plan BiOZ, można przeprowadzić (koordynator Lafarge i wykonawca) przegląd bezpieczeństwa miejsca pracy celem weryfikacji ryzyka i planu bezpiecznego wykonania tych prac. Wszystkie narzędzia i sprzęt używany przez wykonawcę muszą być sprawdzone aby zapewnić, że są w odpowiednim, bezpiecznym stanie (zgodnym ze specyfikacją producenta). Składanie ofert Informacje o stanie bezpieczeństwa wykonawcy muszą zawierać minimum: Politykę Bezpieczeństwa, ostatnie wyniki BHP, kwalifikacje pracowników i ich szkolenia, ogólne praktyki bezpiecznej pracy, procedury reagowania kryzysowego. Jeżeli istnieje potrzeba, przed przetargiem wykonawca i Lafarge dokonują wizytacji miejsca prac. Kryteria bezpieczeństwa muszą być kluczowym czynnikiem w procesie zbierania ofert. Przygotowanie i szkolenie Wykonawca musi zapewnić, że jego pracownicy są kompetentni, odpowiednio przeszkoleni i przygotowani, a ich stan zdrowia jest odpowiedni do wykonywanej pracy. Lafarge musi ocenić zdolności i doświadczenie wykonawcy i upewnić się, że zapewnił on odpowiednie szkolenie swoim pracownikom. Aby upewnić się, że wymagania BHP są zrozumiałe, należy wdrożyć specjalny proces wprowadzający. Monitorowanie i audyt Aby upewnić się, że pracownicy wykonawcy zawsze pracują bezpiecznie, musi on wprowadzić własne inspekcje i audyty BHP, zgodnie z warunkami umowy i własnym planem BiOZ. Dodatkowo, aby ocenić wykonawcę, Lafarge przeprowadzi własne inspekcje i audyty BHP. Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa należy przeprowadzać regularne spotkania koordynatora z kierownictwem wykonawcy. Wybór wykonawcy Kryteria bezpieczeństwa powinny być kluczowymi w wyborze wykonawcy. Każdy wykonawca uznany za niebezpiecznego lub niespełniający odpowiednich norm bezpieczeństwa nie powinien pracować dla Lafarge. Dla dużych projektów proces wyboru musi zawierać ocenę planu BiOZ dla danego projektu i możliwości wykonawcy do wdrożenia tego planu. Warunki umowy Treść kontraktu musi stanowić o odpowiedzialności wykonawcy za zgodność z wymaganiami Standardów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Lafarge oraz odpowiednimi zapisami prawa. Konieczna jest informacja o odpowiednim ubezpieczeniu i wypłacie odszkodowania dla Lafarge (w razie konieczności). Lafarge ma prawo do zatrzymania prac wykonywanych niebezpiecznie. Należy unikać jakichkolwiek zapisów w warunkach umowy, które zachęcałyby wykonawcę do niebezpiecznych zachowań. Ocena po wykonaniu pracy i informacja zwrotna dla wykonawcy Do oceny bezpieczeństwa oraz przekazania wyników wykonawcy wdrożony jest systematyczny proces oceny okresowej lub oceny po wykonaniu pracy. Ocena po wykonaniu pracy zawarta jest w dokumentach o wykonawcy. W zależności od wyników, wykonawca zostanie lub nie na liście zatwierdzonych wykonawców, z zachowaniem pełnej dyskrecji przez Lafarge. Cele Standardu Kluczowa rola Koordynatora Ustanowienie wspólnego i systematycznego podejścia celem efektywnego zarządzania bezpieczeństwem wykonawców i podwykonawców. Wymagania bezpieczeństwa pracy dla wykonawców i podwykonawców są takie same, jak dla pracowników Lafarge. Obowiązuje Przy pracach prowadzonych przez wykonawców i podwykonawców na rzecz Lafarge. Każdy wykonawca musi mieć wyznaczonego koordynatora Lafarge, który będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zapisów standardu CSM. Koordynator angażuje wykonawcę w procesie CSM upewniając się, że zna on i rozumie zasady i standardy Lafarge, zna miejsce i specyfikę prowadzonych prac. Koordynator może być odpowiedzialny za konkretnego wykonawcę lub za określony obszar z wieloma wykonawcami. Wykonawców transportowych zgodnie z Poradnikami Logistyka i Transport ludzi. Dokument ten ma na celu promowanie Standardu Zarządzanie Bezpieczeństwem Wykonawców, wersja z 9 października 2007 r., ale go nie zastępuje. 8 9

7 5 Bezpieczna praca przy przenośnikach Poradnik Cel Poradnika Stworzenie ogólnych wytycznych dotyczących bezpiecznej obsługi przenośników z uwzględnieniem takich aspektów jak projektowanie, urządzenia zabezpieczające, procedury i zachowania. Zastosowanie Stosuje się do każdego pracującego na terenie zakładu Lafarge. Streszczenie Rev.1PL Kluczowe Punkty dla Kierownictwa Zakładu Upewnij się, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, kompetentni oraz że ich stan zdrowia nie będzie przeszkodą w wykonywanych przez nich zadaniach. Stwórz program szkoleń z obsługi/konserwacji dla operatorów przenośników. Zawrzyj punkt dotyczący świadomości bezpieczeństwa pracy przy przenośnikach w planie wdrożenia pracowników oraz wykonawców. Opracuj plany działań w celu zidentyfikowania istniejących luk w bezpieczeństwie przenośników. Wykonaj planowane działania korygujące. Ocena ryzyka Ocena ryzyka powinna zostać opracowana dla zadań wysokiego ryzyka wykonywanych przy przenośnikach (regulowanie biegu taśmy, wymiana taśmy, czyszczenie, montaż przenośnika itp.), jak również dla wszystkich prac utrzymania ruchu przenośników. Należy wykonać ocenę ryzyka dla zadania przed jego realizacją z udziałem pracowników, wykonawców i osób nadzorujących prace. Administracyjne działania ograniczające ryzyko. Procedury i bezpieczne praktyki Opracuj specyficzne, pisemne procedury dotyczące izolacji energii (LOTOTO) dla wszystkich przenośników. Opracuj pisemne protokoły kontroli i testów dla wyłączników awaryjnych i linek awaryjnych. Opracuj procedury bezpiecznej pracy dla zadań o wysokim stopniu ryzyka, takich jak: regulacja biegu taśmy, wymiana taśmy, rozpinanie taśmy, montaż przenośnika itp. Należy wdrożyć program przeglądów prewencyjnych przenośników i ich osłon. Inspekcja bezpieczeństwa przenośników Systemy przenośników, urządzenia zabezpieczające oraz odpowiednie zachowanie w miejscu pracy powinny podlegać okresowym kontrolom oraz audytom. Gotowość w sytuacjach awaryjnych Plany ratunkowe i ćwiczenia powinny zawierać sposoby pomocy dla pracowników poszkodowanych przy pracy z przenośnikami, zwłaszcza przy pracy na wysokości czy w tunelach. Zachowanie Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy przenośnikach Przenośniki mogą pracować wyłącznie z zamontowanymi osłonami. do usuwania nagromadzonego materiału na przenośniku w ruchu. Zabronione jest czyszczenie bębnów oraz rolek na ruchu przenośnika. Nie można modyfikować, używać w niewłaściwy sposób ani usuwać elementów sterowania, blokad lub urządzeń ostrzegawczych. Nie zbliżaj luźnych ubrań, części ciała ani długich włosów do przenośników. Nie wolno wchodzić, dotykać, chodzić, jeździć na przenośnikach w ruchu. Tylko przeszkolone osoby mogą obsługiwać i konserwować przenośniki. Musisz znać lokalizację sterowania start/stop. Upewnij się przed uruchomieniem przenośnika, że nikt nie znajduje się w jego pobliżu. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje i zachowania. Nie wolno przechodzić pod lub nad przenośnikami, chyba że w miejscach do tego zaprojektowanych i bezpiecznych. Bezpieczne projektowanie Przenośniki powinny być projektowane w sposób minimalizujący nakład prac ich utrzymania (np. częste usuwanie rozsypanych materiałów itp.) oraz ułatwiający ich wykonywanie w razie potrzeby. Jeżeli takie działania nie zostaną podjęte, a prace konserwacyjne będą czasochłonne może to prowadzić do chodzenia na skróty, a tym samym do powstania urazów. Osłony przenośników Należy zastosować standardowe kryteria projektów, wyznaczające odpowiedni rozmiar siatki zabezpieczającej przed kontaktem z ruchomymi częściami maszyny, ograniczające dostęp pracowników, redukujące potrzebę usunięcia osłony, której demontaż może nastąpić tylko i wyłącznie przy użyciu klucza lub innych narzędzi. Niektóre projektowane właściwości pozwalają na przeprowadzenie rutynowych czynności, takich jak smarowanie, bez konieczności zdejmowania osłony. Inne urządzenia zabezpieczające przenośników Akustyczny system ostrzegawczy startu (w razie potrzeby połączony z wizualnym systemem ostrzegawczym), jeżeli z miejsca uruchamiania przenośnika nie widać całej jego długości. Linki bezpieczeństwa do awaryjnego zatrzymania urządzenia, umieszczone w takim miejscu, aby były dobrze widoczne i łatwo dostępne. Ten dokument powstał by promować zrozumienie Poradnika Bezpieczna praca przy systemach do transportu materiałów luzem z września 2008 r., ale go nie zastępuje. Stosuj LOTOTO przed pracami na przenośnikach. Stosuj LOTOTO przed czyszczeniem oraz odblokowywaniem zatorów. Nigdy nie używaj łopaty ani innego narzędzia Zabezpieczenia nad głową, gdzie zagraża spadający materiał. Prawidłowo zaprojektowane drabiny, pomosty, przejścia i platformy, łącznie z poręczami i krawężnikami (bortnicami) oraz oświetlenie i oznakowanie BHP, tam gdzie wymagane

8 6 Sprzęt mobilny (MEA) Poradnik Streszczenie Rev.1PL KLUCZOWE PUNKTY dla Kierownictwa Zakładu Upewnij się, że operatorzy są w pełni przeszkoleni, kompetentni, wykwalifikowani (posiadają ważne uprawnienia), odpowiednio wypoczęci i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy. Polityka zero tolerancji dla narkotyków i alkoholu w miejscu pracy musi być wprowadzona. Plan cyrkulacji Plan cyrkulacji musi być utworzony dla każdej lokalizacji w oparciu o ocenę ryzyka. Plan cyrkulacji należy umieścić w widocznych miejscach, np. przy każdym wjeździe na teren zakładu. Musi on być zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych (kierowców ciężarówek, pieszych i odbiorców). Wymagany jest codzienny przegląd sprzętu (dokumentowany), zgodnie z listą kontrolną, aby zapewnić że całe obowiązkowe wyposażenie (sygnał cofania, oświetlenie, hamulce, pasy, lusterka itp.) są sprawne. Usterki związane z bezpieczeństwem muszą być natychmiast naprawione lub sprzęt musi być wycofany z eksploatacji i oznaczony. Operatorzy są upoważnieni do zatrzymania działania sprzętu mobilnego, który jest uznawany za niebezpieczny. Wszystkie pojazdy mobilne muszą być wyposażone w konstrukcje zabezpieczające kierowcę w razie przewrócenia pojazdu (ROPS). Przeładowywanie sprzętu mobilnego jest zakazane. Instalacja znaków i oznaczeń ostrzegających o zagrożeniach wokół sprzętu mobilnego, napowietrznych liniach energetycznych itp. jest wymagana. Muszą być ustalone jasne zasady komunikacji między pieszymi, małymi pojazdami i operatorami sprzętu mobilnego włączając bezpieczną odległość i powiadamianie o wejściu na teren. Kluczowe zagadnienia bezpiecznej cyrkulacji: Eliminacja lub minimalizacja cofania pojazdów. Oddzielenie pieszych od sprzętu mobilnego. Max 10-15% spadek na drogach technologicznych. Jasno określona dopuszczalna prędkość. Szerokość dróg technologicznych (jedno lub dwukierunkowych). Zabezpieczenie krawędzi (obwałowania) o wystarczającej wysokości żeby zapobiec przejechaniu i spadnięciu sprzętu mobilnego poza krawędź. Zapobieganie ryzyku przewrócenia pojazdu Zabronione jest poruszanie się pojazdu z podniesioną naczepą. Konieczne jest sprawdzenie czynników takich jak: stabilność gruntu, lepki przywierający materiał, silny wiatr, pochyłość terenu itp. Ustalenie sposobu bezpiecznego rozładunku. Używanie urządzeń zwiększających widoczność dla mniejszych pojazdów. Holowanie Przed rozpoczęciem holowania należy upewnić że: wykonano ocenę ryzyka, która zawiera takie aspekty jak odpowiedni pojazd holowniczy, kompetencje ludzi, odległość między pojazdami, nachylenie terenu, punkty zaczepienia, strefy niebezpieczne itp. Cel poradnika Ustanowienie wspólnego i systematycznego podejścia do eliminowania, minimalizowania i zapobiegania ryzyku wypadków wynikających z działalności transportowej na terenie Lafarge. Zastosowanie Do wszystkich osób pracujących na terenie Lafarge. Dla czynności załadunku i rozładunku należy stosować poradnik Logistyka. Do bezpieczeństwa w kopalniach należy stosować dobrą praktykę zarządzania bezpieczeństwem w kopalni. Ten dokument powstał aby promować zrozumienie poradnika Sprzęt mobilny z października 2010 r., ale go nie zastępuje. Bezpieczne strefy Musi być zachowana bezpieczna odległość podczas pracy sprzętu mobilnego w pobliżu napowietrznych linii energetycznych (3 30 m, w zależności od napięcia). Zrozumiałe znaki bezpieczeństwa muszą być używane do oznaczenia zagrożeń. Duże ciężarówki i ładowarki mają pierwszeństwo przejazdu na drodze. tylko certyfikowane liny holownicze lub zawiesia (nie stalowe) lub sztywny hol mogą być użyte do holowania. Liny holownicze muszą być regularnie kontrolowane. Zachowanie Pomocnicy i nieautoryzowani pasażerowie nie mogą wchodzić lub wjeżdżać w pojazdach na teren zakładu. Zasada Jeden kierowca, jedna ciężarówka, zero pasażerów ma zastosowanie w każdym zakładzie Lafarge. (Uwaga: pasażerowie są dozwoleni jeśli są to zmiennicy lub osoby szkolone, pod warunkiem że mają swoje siedzenie, pasy bezpieczeństwa i jest to zgodne z oceną ryzyka). Zabrania się przewożenia osób na skrzyniach pick-upów oraz na skrzyniach przyczep/naczep. Używanie telefonów komórkowych, jedzenie i picie podczas jazdy jest zabronione. Kierowca musi być wypoczęty i nie być pod wpływem alkoholu i narkotyków. Pasy muszą być używane przez cały czas. Operatorzy muszą być oceniani (z włączeniem obserwacji pracy) po szkoleniu wstępnym i okresowym

9 7 Pryzmy i hałdy Poradnik Streszczenie Rev.1PL Kluczowe Punkty dla Kierownictwa Zakładu Osoby zaangażowane w wykonanie zadania muszą być przeszkolone, kompetentne, wykwalifikowane i z odpowiednim stanem zdrowia do bezpiecznego wykonywania zadania. Wszystkie jednostki organizacyjne muszą przeprowadzić ocenę ryzyka w celu oceny i kontroli zagrożeń właściwych dla pryzm i hałd w zakładzie oraz przygotować procedury bezpiecznej pracy. Maszyny mobilne muszą być stosowane w sposób, który zmniejsza ryzyko zasypania lub wywrócenia się pojazdu: Niska prędkość cofania Stabilne miejsca wyładowania Stabilność na boki / i przód-tył Regularny przegląd punktów wyładunku Alarmy dźwiękowe mogą być stosowane w celu ostrzegania osób, gdy instalacje przemysłowe (podajniki, wózki) startują Zamontowane są znaki ostrzegawcze ostrzegające ludzi o ryzyku wokół składowisk i hałd. BEZPIECZNE METODY PRACY Metody pryzmowania Metoda preferowana - polega na wysypaniu ładunku w bezpiecznej odległości z tyłu (tj. > niż jedna długość samochodu ciężarowego) od wierzchołka hałdy, po czym materiał jest przesuwany do krawędzi przez spycharkę lub ładowarkę za pomocą bufora z innego materiału w celu zachowania bezpiecznej odległości sprzętu od krawędzi. Obwałowanie powinno być usypane wzdłuż skarp dojazdu i krawędzi hałdy. Metoda drugorzędna - polega na wysypaniu ładunku bezpośrednio na wierzchołek hałdy. W celu bezpiecznego wykonania tej metody należy utrzymywać odpowiednie wały (tj. wysokie na 1,5 m lub promień największego koła), a operatorzy sprzętu muszą przejść przeszkolenie z zakresu rozpoznawania zagrożeń związanych z pryzmowaniem. Należy koniecznie zadbać o to, aby podczas wysypywania ładunku na górze hałdy nie był wybierany materiał z jej podstawy. Metoda zabroniona - polega na wysypaniu ładunku bezpośrednio na wierzchołek hałdy w miejscu, gdzie usunięto lub usuwa się materiał z podstawy. Wejście na pryzmy, gdzie materiał wybiera się z dna, jest zabronione! Wejście na pryzmy/hałdy produktów musi być każdorazowo zatwierdzone przez przełożonego, po przeprowadzeniu oceny ryzyka i przyjęciu metod jego kontroli. Oczekuje się aby wszystkie lokalizacje zidentyfikowały, oceniły i wdrożyły metody w celu zmniejszenia lub wyeliminowania potrzeby dostępu do pryzm/hałd produktów. Jeśli wymagany jest dostęp w celu kontroli, pobrania próbek, badania, inwentaryzacji, pomiaru itp., powinno być to bardzo ograniczone i ściśle kontrolowane. Piesi powinni zachować bezpieczną odległość od czoła pryzmy/hałdy (zalecana odległość to 10 m). Pryzmy, gdzie materiał wybiera się z dna Nie wolno używać sprzętu mobilnego bezpośrednio nad otworem zsypowym lub spychać materiału bezpośrednio do otworu. Zamiast tego należy zepchnąć materiał we właściwe miejsce przy użyciu bufora lub zderzaka z innego materiału w celu utrzymania bezpiecznej odległości od otworu zsypowego. Ładowarka lub spycharka powinna być wyposażona w pas bezpieczeństwa, radiotelefon, całkowicie zamykaną kabinę z zabezpieczeniem przed dachowaniem (ROP), zewnętrzny, niezależny wyłącznik silnika i zaczepy holownicze. Cele poradnika Składowiska produktów i hałdy półproduktów są z natury niestabilne. Podstawowym celem tego dokumentu jest dostarczenie ogólnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących składowisk i hałd. Zastosowanie Niniejszy poradnik ma zastosowanie dla wszystkich osób pracujących na terenie Lafarge. Pracownicy wykonawców i podwykonawców muszą pracować według tych samych zasad BHP, co pracownicy Lafarge. Dokument ten ma na celu promowanie zrozumienia poradnika Pryzmy i hałdy z kwietnia 2008 r., ale go nie zastępuje. Gotowość do reagowania na sytuacje awaryjne Wszystkie lokalizacje muszą mieć przygotowane plany postępowania w sytuacjach awaryjnych na pryzmach lub hałdach, dołączone do swojego zakładowego planu postępowania w sytuacji awaryjnej. Aby uniknąć przewrócenia w miejscu wyładunku Nie stosować zabronionej metody pryzmowania. Nie należy poruszać się ciężarówką z podniesioną skrzynią ładunkową. Należy sprawdzić warunki otoczenia, takie jak miękkie podłoże, lepki materiał, silny wiatr, pochyła powierzchnia itp. Przygotować bezpieczne procedury rozładunku. Nie cofać z dużą prędkością na szczycie składowiska podczas zrzutu. Ryzyko związane z zadaniami w tunelach pod pryzmami Tunele mogą być klasyfikowane jako przestrzenie ograniczone lub zamknięte, ponieważ pracownicy mogą być narażeni na wiele zagrożeń, w tym słabą jakość powietrza, wdarcie się materiału lub wody deszczowej, działanie maszyn w ruchu itp

10 8 Logistyka Poradnik Cele poradnika Ustalenie wspólnego i systematycznego podejścia (bazującego na 5 filarach) dla wyeliminowania, zminimalizowania lub zapobieżenia ryzyka incydentów pochodzących od działań drogowych dla przemysłu. Wyeliminowanie urazów i wypadków związanych z kierowaniem i ruchem drogowym. zastosowanie Zawsze gdy posiadaczem pojazdu jest Lafarge lub firma, z którą Lafarge ma umowę na przewóz materiałów. Odbiory przez klienta i dostawy od dostawcy są wykluczone z tego poradnika (ale na terenie zakładów obowiązują ich zasady Lafarge). Ten dokument powstał aby promować rozumienie poradnika Logistyka z października 2010 r., ale go zastępuje poradnika. Podsumowanie Rev.1PL Kluczowe wymagania w pięciu filarach Filar I Przewoźnik Selekcja przewoźników według kryteriów BHP zdefiniowanych w Standardzie CSM. Unikanie przewoźników okazjonalnych, pisemne umowy z przewoźnikami zawierające klauzule zobowiązania do przestrzegania wszystkich elementów BHP (np. selekcja kierowców, szkolenia, śledzenie współczynników BHP, regularne spotkania etc.). W razie potrzeby należy zastosować środki dyscyplinarne. Filar II Kierowca Selekcja kierowców, umiejętności i kwalifikacje należy zapewnić aby wszyscy kierowcy (Lafarge i wykonawców) posiadali odpowiednie uprawnienia, byli odpowiednio przeszkoleni, kompetentni, doświadczeni i posiadali zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonania pracy. Szkolenie kierowców i ocena należy zapewnić aby kierowcy otrzymali pełne szkolenie z zasad jazdy defensywnej (przed pracą dla Lafarge) oraz zapewnić odświeżenie tych zasad; że odbyli szkolenie z zapobiegania zmęczeniu i posiadają zapisy ze szkoleń; posiadają minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu pojazdów; odbywali regularne badania lekarskie i regularne odprawy robocze z przełożonymi. zachowanie za kierownicą oczekuje się od kierowców stałego zaangażowania w bezpieczne zachowanie na drodze, używania trzypunktowych pasów, poszanowania zasad ruchu jak np. ograniczenia prędkości, wpuszczania tylko autoryzowanych pasażerów, trzeźwości, nie używania telefonów komórkowych nawet z zestawami głośnomówiącymi. Zapobieganie zmęczeniu należy wprowadzić środki kontroli eliminujące ryzyko prowadzenia pojazdu będąc zmęczonym lub znużonym; system wynagrodzenia kierowców powinien być tak skonstruowany, aby nie zachęcać kierowców do nieprzerwanego prowadzenia pojazdu przez wiele godzin; kierowcy muszą przestrzegać norm czasu pracy, stosować przerwy i zachowywać okresy odpoczynku. Filar III Pojazd Wybór pojazdu i specyfikacja wymagane są trzypunktowe pasy dla kierowcy i wszystkich pasażerów, zagłówki, laminowana przednia szyba, lusterka wsteczne i boczne, lusterka przednie, sygnał cofania audiowizualnego, apteczka. Dla większych pojazdów i przyczep - boczne zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd. Betonomieszarki drabina dostępowa do leja z zabezpieczeniem krawędzi podestu i bramką, zabezpieczenie otworów beczki etc. Opony głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 2 mm, bez opon bieżnikowanych na kołach skretnych, należy stosować opony radialne i bezdętkowe, należy przestrzegać okresów użytkowania opon, opony zniszczone należy wymieniać. utrzymanie pojazdów, serwis i przeglądy wszystkie pojazdy muszą być w dobrym stanie, regularnie oceniane zgodnie z planem utrzymania. Musi być wprowadzony udokumentowany system okresowych przeglądów uwzględniający rutynowe kontrole pojazdów. Kierowcy muszą prowadzić udokumentowane przeglądy dzienne przed każdym wyjazdem/zmianą. Pojazdy uszkodzone muszą być wyraźnie oznakowane pojazd niesprawny nie używać! Filar IV Podróż zarządzanie i planowanie podróży (ZPiP) należy stworzyć system ZPiP (w szczególności w regionach o podwyższonym ryzyku), należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawierającą informacje o ostrych zakrętach, stromych zjazdach, wąskich drogach, robotach drogowych, szkołach, czarnych punktach etc. w celu wybrania odpowiedniej trasy przejazdu, bezpiecznych godzin przejazdu, prędkości, miejsc odpoczynku oraz wezwania pomocy w sytuacji wypadku (nr telefonu i informacje kontaktowe). Podróżowanie w nocy powinno być zatwierdzone przez CCEO. System zarządzania kierowaniem i podróżą używać GPS do regularnej analizy i przeglądów danych podróży. Wykorzystać dane do zapewnienia na czas odpowiedniej informacji zwrotnej dla kierowcy i przewoźnika. pasażerowie wszyscy w pojeździe używają pasów, tylko autoryzowani pasażerowie mogą przebywać w pojeździe. Widoczność kierowcy muszą używać ubrań o podwyższonej widoczności kiedy poruszają się przy pojazdach. Pojazdy mają włączone światła kiedy wymaga tego prawo. Filar V Ładunek Załadunek ciężar ładunku musi mieścić się w ramach maksymalnego dopuszczalnego DMC, należy zapewnić bezpieczeństwo podczas operacji załadunku (np. praca na wysokości, plandekowanie). Rozładunek zakład klienta musi spełniać wszystkie zasady i wytyczne bezpieczeństwa: obszar bezpiecznego rozładunku, urządzenia do rozładunku, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, barierki bezpieczeństwa, oświetlenie etc. Kierowca nie powinien rozładować towaru, jeżeli zakład nie jest bezpieczny. Zarządzanie wywróceniem pojazdu Aby uniknąć wywrócenia pojazdu i zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń należy upewnić się, że: Ì ÌCiężarówka nie porusza się z podniesioną skrzynią. Ì ÌWarunki otoczenia są sprawdzone (miękki grunt, kleisty materiał, silny wiatr, spadek powierzchni etc.). Ì ÌJest definiowana procedura bezpiecznego rozładunku. Holowanie Zanim będziemy holować należy zapewnić się, że: Ì ÌWykonano ocenę ryzyka, która uwzględnia aspekty takie jak: odpowiedni pojazd holujący, kompetencje osoby nadzorującej holowanie, odległość pojazdów, spadek terenu, punkty zaczepu etc. Ì ÌJedynie certyfikowane liny tekstylne lub sztywne hole mogą być używane

11 9 Przewóz osób Poradnik Streszczenie wer.1pl Kluczowe wymagania w pięciu filarach Filar I Przewoźnik Wybór przewoźnika na podstawie kryteriów BHP określonych w Standardzie CSM. Polisa OC wykonawca transportowy (przewoźnik) musi dostarczyć polisę OC, którą należy przesłać do firmy brokerskiej właściwej dla Lafarge, w celu jej oceny pod kątem zabezpieczenia roszczeń. Serwis, utrzymanie i przeglądy pojazdów wszystkie pojazdy muszą być sprawne i powinny być poddawane regularnej ocenie jako część zaplanowanego programu serwisowego. Musi być wprowadzony udokumentowany system okresowych przeglądów uwzględniający rutynowe kontrole pojazdu. Dla busów i wanów, wprowadzony udokumentowany system przeglądów codziennych przed rozpoczęciem pracy prowadzony przez wyznaczonego kierowcę pojazdu. Pojazdy uszkodzone muszą być wyraźnie oznaczone napisem pojazd niesprawny. Nie używać! Cele Poradnika Eliminacja, zmniejszenie lub zapobieganie zagrożeniom związanym z transportem ludzi poprzez ustanowienie jednolitego i systematycznego podejścia (bazującego na pięciu filarach). Eliminacja urazów i wypadków śmiertelnych związanych z prowadzeniem pojazdów i transportem ludzi. Zastosowanie Poradnik ma zastosowanie dla pojazdów będących własnością Lafarge lub gdy właścicielem pojazdu jest firma, z którą Lafarge podpisało umowę na przewóz swoich pracowników lub wykonawców. Poradnik stosuje się do pracowników podróżujących samochodem służbowym i innych zawodowych kierowców (np. kierowców busów, wykonawców etc.). Poradnik nie ma zastosowania do transportu zorganizowanego przez wykonawców dla swoich pracowników do i z zakładu. Należy to traktować jako dojazd do pracy. Ten dokument ma jedynie pomóc w zrozumieniu poradnika Przewóz Osób z listopada 2010 r., ale go nie zastępuje. Filar II Kierowca Wybór kierowcy, właściwości i kwalifikacje należy zapewnić aby wszyscy kierowcy (Lafarge i wykonawców) posiadali odpowiednie uprawnienia, byli odpowiednio przeszkoleni, kompetentni, doświadczeni i posiadali zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonania pracy. Szkolenie kierowców i ocena należy zapewnić aby kierowcy przeszli szkolenie z jazdy defensywnej (w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy dla Lafarge) z corocznym odświeżeniem; przeszli szkolenie z zapobiegania zmęczeniu oraz posiadali zaświadczenia ze szkoleń; mieli co najmniej 7 lat doświadczenia w prowadzeniu pojazdów; byli poddawani regularnym badaniom lekarskim; odbywali regularne odprawy BHP przed pracą. Zachowanie za kierownicą wymaga się od kierowców aby angażowali się w bezpieczne zachowanie na drodze, stosowali trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, przestrzegali zasad ruchu drogowego np. stosowanie się do ograniczeń prędkości, przewozili tylko autoryzowanych pasażerów, nigdy nie prowadzili pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie używali telefonu komórkowego włączając w to zestawy głośnomówiące. Zapobieganie zmęczeniu należy wprowadzić środki kontroli eliminujące ryzyko prowadzenia pojazdu będąc zmęczonym lub znużonym; system wynagrodzenia kierowców powinien być tak skonstruowany, aby nie zachęcać kierowców do nieprzerwanego prowadzenia pojazdu przez wiele godzin; kierowcy muszą przestrzegać norm czasu pracy, stosować przerwy i zachowywać okresy odpoczynku. Filar III Pojazd Wybór pojazdu i specyfikacja wymagane są trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów, (w busach powinny być zamontowane co najmniej pasy biodrowe), fotele z zagłówkiem, klejona przednia szyba, lusterko wsteczne, lusterka boczne, lusterko martwej strefy przed kabiną, urządzenia do zabezpieczania ładunku na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, zestaw awaryjny i apteczka pierwszej pomocy. Opony głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 2 mm, bez opon bieżnikowanych na kołach skretnych, należy stosować opony radialne i bezdętkowe, należy przestrzegać okresów użytkowania opon, opony zniszczone należy wymieniać. Filar IV Podróż Zarządzanie podróżą i planowanie (ZPiP) należy stworzyć system ZPiP (w szczególności w regionach o podwyższonym ryzyku), należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawierającą informacje o ostrych zakrętach, stromych zjazdach, wąskich drogach, robotach drogowych, szkołach, czarnych punktach, prognozach pogody etc. w celu wybrania odpowiedniej trasy przejazdu, bezpiecznych godzin przejazdu, bezpiecznej prędkości, bezpiecznych miejsc odpoczynku oraz wezwania pomocy w sytuacji wypadków drogowych, (odpowiedni numer telefonu i szczegółowe informacje kontaktowe itp.). Podróżowanie w nocy powinno być zatwierdzone przez CCEO. System zarządzania podróżą stosuj system GPS w busach i wanach oraz regularną analizę i przegląd danych z podróży. Wykorzystaj dane do zapewnienia na czas odpowiedniej informacji zwrotnej dla kierowcy i przewoźnika. Pasażerowie wszyscy podróżujący muszą zapiąć pasy przed rozpoczęciem podróży. W pojeździe nie mogą przebywać osoby nieupoważnione. W pojeździe może znajdować się nie więcej osób niż zapisane w dowodzie rejestracyjnym. Widoczność kierowcy i pasażerowie muszą stosować odzież o podwyższonej widoczności gdy znajdują się na poboczu drogi lub w pobliżu poruszających się pojazdów. W trakcie jazdy należy stosować światła mijania zawsze kiedy wymaga tego prawo. Filar V Ładunek Ładunki pojazdy powinny być obciążane (dotyczy transportu osób jak i materiałów) co najwyżej do max. obciążenia określonego w DTR. Należy stosować zasadę Jedno siedzenie, jeden pasażer, jedne pasy. Bagaż przestrzeń bagażowa powinna być oddzielona od podróżujących osób za pomocą stałej przegrody lub kratki, która nie powinna ograniczać widoczności. W autobusach bagaże powinny być układane ponad siedzeniami w zamykanych skrytkach lub pod siedzeniami. Jeżeli bagaż nie mieści się w skrytkach lub pod siedzeniem, powinien być przechowywany w przestrzeni ładunkowej oddzielonej od pasażera (np. bagażnik)

12 20

13 LAFARGE ul. Iłżecka 24 F Warszawa tel.: fax:

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI...

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI... INŻYNIERIA Wytyczne do planu BHP Identyfikator: INZ/INZ/09/0045 Załącznik 2.5 Stron: 16 Rev: AA Spis treści 1 WSTĘP.... 2 2 ZASTOSOWANIE.... 2 4 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI... 4 5 - HIGIENA... 5 6 BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11.1. Transport 11.1.1. Przenośniki 11.1.2. Maszyny robocze 11.1.3. Transport kołowy 11.2. Obróbka materiałów 11.2.1. Obróbka

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. zmiany: 2007-06-21 Dz.U.2007.49.330 1 2008-07-09 Dz.U.2008.108.690 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Dział I. Na podstawie art. 237'15' 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozporządzenia o bhp - zakres regulacji. Definicje użyte w rozp.

Dział I. Na podstawie art. 237'15' 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozporządzenia o bhp - zakres regulacji. Definicje użyte w rozp. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw z dnia 29 września 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ LexPolonica nr 5889. Stan prawny 2012-06-29 Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. zmiany: 2007-06- 21 Dz.U.2007.49.330 1 2008-07- 09 Dz.U.2008.108.69 0 1 2011-09- 06 Dz.U.2011.173.10

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. R970844 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; zm.: Dz.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Bezpieczeñstwo i higiena pracy Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Olga Dyżakowska Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz PAŃSTWOWA INSPEKCJA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Zasady kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A.

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A. NUMER INSTRUKCJI: IP 3.1/1 NUMER EGZEMPLARZA: INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A. Sprawdzono na zgodność z Systemem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW W jaki sposób zarządzać prowadzeniem pojazdów w pracy? Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy powinno stanowić zasadniczą część zakładowego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Dział I. Przepisy wstępne

Zmiany aktu: Dział I. Przepisy wstępne brzmienie od 2008-07-09 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844) tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2007-06-21 Dz.U. 2007 Nr 49, poz. 330

brzmienie od 2007-06-21 Dz.U. 2007 Nr 49, poz. 330 brzmienie od 2007-06-21 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 1997-09-26 (Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844) tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW

INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW STRONA : 1 INSTRUKCJA Opracowana w oparciu o Instrukcję Obsługi Standardy Jakości ECG European Cartransport Group of Interest DLA KIEROWCÓW AUTOTRANSPORTERÓW MOSTVA SP Z O.O. ORAZ KIEROWCÓW FIRM PRACUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych Wydanie 3 EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych Data wydania: 2013-10-23 Zastępuje: W06.01.07 1 PRZEDMIOT INSTRUKCJI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej Poznań, czerwiec 2009 roku ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 biuro@termoprojekt.com.pl Lokalizacja: Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23

Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23 Os. St. Batorego 39/43 60-687 Poznań tel/fax 061 642-59-06/07 Poznań, 10-11-2007 Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23 Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Budynek mieszkalny przy ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00

0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 dla PONIEC - ul. Kościelna - ZADANIE II Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja Inwestor: Gmina Poniec, Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Jugów ul. Główna 85 Obiekt: Szkoła Podstawowa w Jugowie Temat:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Jugów ul. Główna 85 Obiekt: Szkoła Podstawowa w Jugowie Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Jugów ul. Główna 85 Obiekt: Szkoła Podstawowa w Jugowie Temat: Remont elewacji budynku szkoły Opracowanie: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo