Zasady Bezpiecznej Pracy. wyciąg ze standardów Lafarge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Bezpiecznej Pracy. wyciąg ze standardów Lafarge"

Transkrypt

1 Zasady Bezpiecznej Pracy wyciąg ze standardów Lafarge

2 Spis treści 1. Praca na wysokości (WAH) 2 2. Izolacja energii 4 3. Przestrzenie zamknięte 6 4. Zarządzanie bezpieczeństwem wykonawców (CSM) 8 5. Bezpieczna praca przy przenośnikach Sprzęt mobilny Pryzmy i hałdy Logistyka Przewóz osób 18 str. 1

3 1 Praca na wysokości (WAH) Standard Streszczenie wer.1 PL KLUCZOWE zasady Zapewnienie, że pracownicy wykonujący prace na wysokości są przeszkoleni, kompetentni oraz przeszli odpowiednie badania lekarskie, aby bezpiecznie wykonać zadanie. Powinni być nadzorowani i posiadać uprawnienia. Hierarchia środków ograniczania ryzyka dla WAH: Eliminacja eliminacja potrzeby pracy na wysokości (np. przez przeniesienie jej na poziom 0 ). Gotowość w stanach zagrożenia Zakład musi posiadać odpowiedni system reagowania kryzysowego, obejmujący błyskawiczną pomoc w razie upadku z wysokości. ZACHOWANIE respektowanie zasad WAH Zastąpienie zmiana warunków wykonywania pracy (np. przez instalację stałych podestów o wysokości dostosowanej do wymagań danego zadania). Szczególny nacisk musi być położony na efektywne szkolenie. Pracownicy powinni zrozumieć różnice w stosowaniu różnorodnego sprzętu WAH/ŚOI oraz sposób użycia punktów kotwiczących. Niezrozumienie tych zasad może prowadzić do fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Cele Standardu Środki techniczne użycie tymczasowych środków dostępu do miejsc pracy (samojezdne podesty robocze, rusztowania, zwyżki). Środki administracyjne i ŚOI stworzenie oceny ryzyka, korzystanie z praktyk bezpiecznej pracy, pozwoleń, szkoleń i systemów ochrony indywidualnej (np. szelki bezpieczeństwa). Szelki bezpieczeństwa powinny być stosowane jako ostateczność, gdyż samo ich użycie związane jest ze znacznym ryzykiem. Ocena Ryzyka upadku z wysokości (FHRA) Musi być przygotowana dla wszystkich prac na wysokości, obejmując ryzyko upadku ludzi i przedmiotów. Powinna być sprawdzona/napisana w miejscu prowadzenia prac przez pracowników wykonujących prace na wysokości i kierowanych przez osobę kompetentną (kierownik/przełożony). Pozwolenie na pracę Jest niezbędne dla wszystkich prac na wysokości wymagających stosowania środków technicznych lub ŚOI. Dla każdej zmiany wymagane jest nowe pozwolenie. SPRZĘT ŚOI Używaj właściwych ŚOI, przeglądaj i znakuj je regularnie: System zapobiegający upadkom używany podczas prac przy niezabezpieczonych krawędziach (np. dachy). Oznacza to zakotwiczoną linę i szelki bezpieczeństwa. System ograniczający upadek i powstrzymujący spadanie używany przy narażeniu na upadek z 1 metra. Oznacza to szelki bezpieczeństwa w komplecie z zakotwiczoną liną lub zakotwiczona liną z urządzeniem amortyzującym. Rusztowanie Budowa, zmiana lub demontaż wymaga specyficznego szkolenia. Prace przy rusztowaniach powinny być wykonywane i nadzorowane przez osoby kompetentne. Rusztowania powinny być poddane inspekcji przed pierwszym użyciem, po każdej przebudowie lub zdarzeniach mogących pogorszyć ich stabilność (wiatr, intensywne opady, itp.) oraz minimum co tydzień. Przy każdym wejściu na rusztowanie powinna być zawieszka informująca o możliwości korzystania z niego (status), wypełniana na podstawie wyników bieżącej inspekcji. Ustanowienie wspólnego i systematycznego podejścia celem eliminacji, uniknięcia i zapobiegania ryzyku wypadków związanych z pracą na wysokości. Obowiązuje Drabiny Przenośne drabiny mogą być używane krótko, tylko gdy inne bezpieczniejsze sposoby (np. rusztowania, zwyżki) są trudne do zastosowania. Każdego pracującego dla lub w imieniu Lafarge. Zawsze, gdy istnieje potencjalne zagrożenie upadku pracownika z wysokości 1 metra lub większej. drabiny powinny być odpowiednio wyprodukowane a ich użytkownik musi utrzymywać trzypunktowy kontakt z nimi w czasie pracy. System inspekcji i przechowywania musi być stosowany dla wszystkich drabin w zakładzie. Dokument ten ma na celu promowanie Standardu Praca na wysokości, wersja z sierpnia 2012 r., ale go nie zastępuje. Strefa niebezpieczna prac Musi być określona i oznakowana. Prace z użyciem systemów zabezpieczenia przed upadkiem muszą być nadzorowane przez osoby kompetentne. Samojezdne podesty robocze Ich stosowanie opisano szczegółowo w Poradniku Użycie sprzętu mobilnego i podnoszącego w pracach na wysokości. 2 3

4 2 Izolacja Energii Standard Streszczenie Rev.1PL Plan Izolacji Energii Każdy zakład tworzy Plan Izolacji Energii, który określa jak źródła energii będą kontrolowane oraz, który zawiera: Przypisanie obowiązków i odpowiedzialności w programie Ì Ì Pisemne procedury dla MWP, opisujące wyłączenie, zdjęcie energii, ponowne zasilenie energią i sekwencje startu, używając obowiązkowej sekwencji LOTOTO. Złożone LOTOTO Kiedy zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków, wtedy stosuje się złożoną metodę LOTOTO: Zaangażowana jest duża liczba urządzeń izolacji energii lub autoryzowanych osób. Czas izolacji energii jest dłuższy niż jedna zmiana. Urządzenia izolacji energii są trudno dostępne. Szkolenie dla personelu. Istnieje współzależność i powiązanie elementów MWP. Proces audytowania programu. Obowiązkowa sekwencja LOTOTO (9 kroków) 1. Przygotowanie 2. Powiadomienie 3. Wyłączenie 4. Zdjęcie energii 5. Zablokowanie (1 kłódka, 1 klucz i 1 źródło energii) 6. Stan zerowy energii 7. Sprawdzenie 8. Wykonanie zadania 9. Inspekcja i restart W takim wypadku osoba odpowiedzialna zamyka wszystkie źródła energii, wkłada wszystkie klucze do skrzynki z jednym zamkiem i jednym kluczem oraz zatrzymuje ten klucz pod swoją wyłączną kontrolą. Wszystkie inne autoryzowane osoby zakładają swoje kłódki na tej skrzynce i zatrzymują klucze przy sobie. Wymaga się Pozwolenia na Izolację Energii jeżeli: Kroki 5, 6 lub 7 z LOTOTO są nieosiągalne lub niemożliwe Wymagana jest alternatywna metoda Izolacji (jeżeli wskazana w ocenie ryzyka) Albo dla następujących zadań i sytuacji: Wysokie napięcie, ciśnienie lub temperatura (jak zdefiniowano w lokalnych przepisach) Metody LOTOTO w Izolacji Energii Proste LOTOTO Każda z osób autoryzowanych do wykonania zadania tak samo umieszcza swoją kłódkę z etykietą identyfikacyjną na wszystkich urządzeniach izolujących energię i stosuje standardową sekwencję LOTOTO. Jest to wyposażenie bezpieczeństwa (np. system tryskaczy ppoż., urządzenia awaryjne) Złożone LOTOTO Źródła radiacji Procedury dla sytuacji specjalnych Specyficzne procedury pracy są definiowane w następujących sytuacjach: Cele Standardu Ustanowienie systematycznego podejścia dla wyeliminowania zagrożeń pochodzących od nieoczekiwanego zasilenia, startu lub uwolnienia energii podczas wykonywania zadań na maszynach, wyposażeniu lub w procesie (MWP). Identyfikacja źródeł energii oraz związanego z nimi ryzyka w Ocenie Ryzyka Niebezpiecznych Energii (HERA). Ustanowienie zakładowych metod ograniczenia ryzyka w procedurach (HECP). Zastosowanie Standard stosuje się do każdej osoby pracującej w zakładzie Lafarge. Kierownictwo operacyjne jest odpowiedzialne za zapewnienie, że osoby wykonujące zadania są w pełni wyszkolone, kompetentne i wykwalifikowane. Potrzeba uruchomienia MWP w międzyczasie (test, kalibracja, regulacja itp.). Przejęcie MWP lub przejście zmian. Koordynacja IE z wykonawcami. Alternatywna metoda ograniczenia ryzyka (kiedy zadania są rutynowe, powtarzalne lub związane z procesem produkcji, lub metody LOTOTO są niemożliwe do stosowania). Usuwanie kłódek i przywieszek (kiedy osoba, która zamknęła urządzenie izolacji energii jest nieobecna po zakończeniu zadania). Jest uruchamiane nowe lub zmodyfikowane MWP. Specyfikacje Ten dokument powstał aby promować zrozumienie standardu Izolacja Energii z lutego 2010 r., ale go nie zastępuje. Każde urządzenie izolacji energii ma etykietę z nazwą urządzenia, jego funkcją, typem energii i jej wielkością. Jest ono tak blisko, jak najpraktyczniej dla zadań, zaprojektowane aby zabezpieczyć przed powstaniem łuku elektrycznego i gotowe do bezpiecznego zamknięcia. Osobiste kłódki i przywieszki są solidne, trwałe i ustandaryzowane dla całego zakładu. Każdy zamek ma jeden klucz i nie ma klucza głównego. Etykiety dołączane do kłódek stosowanych w Izolacji Energii zawierają wykonywane zadanie, datę i czas izolacji, imię właściciela kłódki. 4 5

5 3 Przestrzenie Zamknięte Standard Streszczenie Rev.1PL Wejście zaistnieje wtedy, kiedy strefa oddechu pracownika (25 cm wokół nosa i ust) przekroczy płaszczyznę otworu prowadzącego do przestrzeni. Uwaga: W okolicznościach, gdzie zawartość atmosfery przestrzeni może stanowić zagrożenie dla pracowników na zewnątrz (obecność gazów obojętnych lub szkodliwych substancji), zewnętrzna strefa bezpieczeństwa musi zostać zdefiniowana podczas oceny ryzyka. Potencjalne zagrożenia w Przestrzeni Zamkniętej Obecność/nagromadzenie toksycznych/palnych gazów, oparów, mgieł, spalin lub pyłów Podwyższona lub obniżona zawartość tlenu Pożar lub eksplozja Ekstremalna temperatura Zasypanie Podniesienie poziomu cieczy ÌSprawdzenie Ì atmosfery ÌWentylacja Ì Ì Ì Praca w łatwopalnym, palnym, wybuchowym lub niebezpiecznym dla życia i zdrowia środowisku Ì Ì Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) ÌKomunikacja Ì ÌPlan Ì ratunkowy Akceptowalne warunki atmosfery Atmosfera w przestrzeni zamkniętej musi zawierać się w akceptowalnych granicach (wejście dozwolone) jeżeli są dotrzymane następujące warunki: Tlen - zawartość tlenu (21%) jest taka sama jak w powietrzu Łatwopalność - nie stwierdzono substancji łatwopalnych Toksyczność - kiedy stwierdzono obecność poniżej 50% NDS dla danej substancji. Porażenie prądem (napięcie źródeł zasilania lub narzędzi w przewodzących prąd miejscach pracy) Ogólne wymagania uwaga: kiedy nie istnieją lokalne limity dla skażenia substancjami toksycznymi należy odnieść się do NDS z American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Inwentaryzacja i oznakowanie Przestrzeni Zamkniętej Wymaganie przed wejściem Ocena Ryzyka dla Przestrzeni Zamkniętej (CSRA) Procedura Pracy w Przestrzeni Zamkniętej (CSCP), która musi zawierać następujące zapisy: Zobacz Standard Grupy Zarządzanie ryzykiem Wypełnienie i zatwierdzenie pozwolenia na wejście Cele Standardu Zidentyfikowanie zagrożenia związanego z przestrzenią zamkniętą poprzez Ocenę Ryzyka Przestrzeni Zamkniętej (CSRA). Zdefiniowanie zakładowych metod ograniczenia ryzyka przez stosowanie Procedury Prac w Przestrzeni Zamkniętej (CSCP). Celem jest ZERO urazów podczas wykonywania zadań w Przestrzeni Zamkniętej. Można to osiągnąć poprzez ułożony proces, dostępne narzędzia i kompetentne zespoły (wchodzące, nadzorujące, odpowiedzialnych pracowników i ratowników). Zastosowanie Ten standard stosuje sie do każdego pracującego w zakładzie Lafarge. Kierownictwo operacyjne jest odpowiedzialne za zapewnienie, że pracownicy zaangażowani w zadania są przeszkoleni, kompetentni i wykwalifikowani. Wejście do przestrzeni zamkniętej może być dozwolone tylko po pisemnym pozwoleniu wypełnionym przez osobę odpowiedzialną po sprawdzeniu procedury pracy w PZ (CSCP) i miejsca pracy. Pozwolenie na wejście nie może obowiązywać dłużej niż do końca zmiany, na której zostało wydane. Pozwolenie na Wejście do PZ musi zawierać: Opis zadania, datę i godzinę wejścia Nazwiska zespołu pracującego w Przestrzeni Zamkniętej Potwierdzenie wykonania oceny ryzyka dla Przestrzeni Zamkniętej Metody Izolacji Energii Wyniki sprawdzenia atmosfery Metody odpowiedniej wentylacji Przestrzeni Zamkniętej Środki Ochrony Indywidualnej Ì Ì Role i odpowiedzialności w zespole pracującym w Przestrzeni Zamkniętej Ì Ì Wejście i wyjście Sprzęt do komunikacji Potwierdzenie, że plan ratunkowy został opracowany i przejrzany Ten dokument powstał aby promować zrozumienie standardu Przestrzenie zamknięte z marca 2012 r., ale go nie zastępuje. ÌIzolacje Ì Energii Ì Ì Opróżnianie i czyszczenie Przestrzeni Zamkniętej Deklaracje i potwierdzenie, że zespół pracujący w Przestrzeni Zamkniętej jest kompetentny i odpowiedni do tej pracy. 6 7

6 4 Zarządzanie bezpieczeństwem wykonawców (CSM) Standard Streszczenie wer.1 PL CSM - proces w ośmiu krokach Kwalifikacja wstępna Na liście zatwierdzonych wykonawców umieszcza się tylko wykonawców z odpowiednimi wynikami bezpieczeństwa. Lista powstaje na bazie informacji o stanie bezpieczeństwa dostarczonych przez wykonawcę i następnie zweryfikowanych przez Lafarge. Przegląd bezpieczeństwa przed podjęciem prac Jeśli tak stanowi umowa lub plan BiOZ, można przeprowadzić (koordynator Lafarge i wykonawca) przegląd bezpieczeństwa miejsca pracy celem weryfikacji ryzyka i planu bezpiecznego wykonania tych prac. Wszystkie narzędzia i sprzęt używany przez wykonawcę muszą być sprawdzone aby zapewnić, że są w odpowiednim, bezpiecznym stanie (zgodnym ze specyfikacją producenta). Składanie ofert Informacje o stanie bezpieczeństwa wykonawcy muszą zawierać minimum: Politykę Bezpieczeństwa, ostatnie wyniki BHP, kwalifikacje pracowników i ich szkolenia, ogólne praktyki bezpiecznej pracy, procedury reagowania kryzysowego. Jeżeli istnieje potrzeba, przed przetargiem wykonawca i Lafarge dokonują wizytacji miejsca prac. Kryteria bezpieczeństwa muszą być kluczowym czynnikiem w procesie zbierania ofert. Przygotowanie i szkolenie Wykonawca musi zapewnić, że jego pracownicy są kompetentni, odpowiednio przeszkoleni i przygotowani, a ich stan zdrowia jest odpowiedni do wykonywanej pracy. Lafarge musi ocenić zdolności i doświadczenie wykonawcy i upewnić się, że zapewnił on odpowiednie szkolenie swoim pracownikom. Aby upewnić się, że wymagania BHP są zrozumiałe, należy wdrożyć specjalny proces wprowadzający. Monitorowanie i audyt Aby upewnić się, że pracownicy wykonawcy zawsze pracują bezpiecznie, musi on wprowadzić własne inspekcje i audyty BHP, zgodnie z warunkami umowy i własnym planem BiOZ. Dodatkowo, aby ocenić wykonawcę, Lafarge przeprowadzi własne inspekcje i audyty BHP. Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa należy przeprowadzać regularne spotkania koordynatora z kierownictwem wykonawcy. Wybór wykonawcy Kryteria bezpieczeństwa powinny być kluczowymi w wyborze wykonawcy. Każdy wykonawca uznany za niebezpiecznego lub niespełniający odpowiednich norm bezpieczeństwa nie powinien pracować dla Lafarge. Dla dużych projektów proces wyboru musi zawierać ocenę planu BiOZ dla danego projektu i możliwości wykonawcy do wdrożenia tego planu. Warunki umowy Treść kontraktu musi stanowić o odpowiedzialności wykonawcy za zgodność z wymaganiami Standardów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Lafarge oraz odpowiednimi zapisami prawa. Konieczna jest informacja o odpowiednim ubezpieczeniu i wypłacie odszkodowania dla Lafarge (w razie konieczności). Lafarge ma prawo do zatrzymania prac wykonywanych niebezpiecznie. Należy unikać jakichkolwiek zapisów w warunkach umowy, które zachęcałyby wykonawcę do niebezpiecznych zachowań. Ocena po wykonaniu pracy i informacja zwrotna dla wykonawcy Do oceny bezpieczeństwa oraz przekazania wyników wykonawcy wdrożony jest systematyczny proces oceny okresowej lub oceny po wykonaniu pracy. Ocena po wykonaniu pracy zawarta jest w dokumentach o wykonawcy. W zależności od wyników, wykonawca zostanie lub nie na liście zatwierdzonych wykonawców, z zachowaniem pełnej dyskrecji przez Lafarge. Cele Standardu Kluczowa rola Koordynatora Ustanowienie wspólnego i systematycznego podejścia celem efektywnego zarządzania bezpieczeństwem wykonawców i podwykonawców. Wymagania bezpieczeństwa pracy dla wykonawców i podwykonawców są takie same, jak dla pracowników Lafarge. Obowiązuje Przy pracach prowadzonych przez wykonawców i podwykonawców na rzecz Lafarge. Każdy wykonawca musi mieć wyznaczonego koordynatora Lafarge, który będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zapisów standardu CSM. Koordynator angażuje wykonawcę w procesie CSM upewniając się, że zna on i rozumie zasady i standardy Lafarge, zna miejsce i specyfikę prowadzonych prac. Koordynator może być odpowiedzialny za konkretnego wykonawcę lub za określony obszar z wieloma wykonawcami. Wykonawców transportowych zgodnie z Poradnikami Logistyka i Transport ludzi. Dokument ten ma na celu promowanie Standardu Zarządzanie Bezpieczeństwem Wykonawców, wersja z 9 października 2007 r., ale go nie zastępuje. 8 9

7 5 Bezpieczna praca przy przenośnikach Poradnik Cel Poradnika Stworzenie ogólnych wytycznych dotyczących bezpiecznej obsługi przenośników z uwzględnieniem takich aspektów jak projektowanie, urządzenia zabezpieczające, procedury i zachowania. Zastosowanie Stosuje się do każdego pracującego na terenie zakładu Lafarge. Streszczenie Rev.1PL Kluczowe Punkty dla Kierownictwa Zakładu Upewnij się, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, kompetentni oraz że ich stan zdrowia nie będzie przeszkodą w wykonywanych przez nich zadaniach. Stwórz program szkoleń z obsługi/konserwacji dla operatorów przenośników. Zawrzyj punkt dotyczący świadomości bezpieczeństwa pracy przy przenośnikach w planie wdrożenia pracowników oraz wykonawców. Opracuj plany działań w celu zidentyfikowania istniejących luk w bezpieczeństwie przenośników. Wykonaj planowane działania korygujące. Ocena ryzyka Ocena ryzyka powinna zostać opracowana dla zadań wysokiego ryzyka wykonywanych przy przenośnikach (regulowanie biegu taśmy, wymiana taśmy, czyszczenie, montaż przenośnika itp.), jak również dla wszystkich prac utrzymania ruchu przenośników. Należy wykonać ocenę ryzyka dla zadania przed jego realizacją z udziałem pracowników, wykonawców i osób nadzorujących prace. Administracyjne działania ograniczające ryzyko. Procedury i bezpieczne praktyki Opracuj specyficzne, pisemne procedury dotyczące izolacji energii (LOTOTO) dla wszystkich przenośników. Opracuj pisemne protokoły kontroli i testów dla wyłączników awaryjnych i linek awaryjnych. Opracuj procedury bezpiecznej pracy dla zadań o wysokim stopniu ryzyka, takich jak: regulacja biegu taśmy, wymiana taśmy, rozpinanie taśmy, montaż przenośnika itp. Należy wdrożyć program przeglądów prewencyjnych przenośników i ich osłon. Inspekcja bezpieczeństwa przenośników Systemy przenośników, urządzenia zabezpieczające oraz odpowiednie zachowanie w miejscu pracy powinny podlegać okresowym kontrolom oraz audytom. Gotowość w sytuacjach awaryjnych Plany ratunkowe i ćwiczenia powinny zawierać sposoby pomocy dla pracowników poszkodowanych przy pracy z przenośnikami, zwłaszcza przy pracy na wysokości czy w tunelach. Zachowanie Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy przenośnikach Przenośniki mogą pracować wyłącznie z zamontowanymi osłonami. do usuwania nagromadzonego materiału na przenośniku w ruchu. Zabronione jest czyszczenie bębnów oraz rolek na ruchu przenośnika. Nie można modyfikować, używać w niewłaściwy sposób ani usuwać elementów sterowania, blokad lub urządzeń ostrzegawczych. Nie zbliżaj luźnych ubrań, części ciała ani długich włosów do przenośników. Nie wolno wchodzić, dotykać, chodzić, jeździć na przenośnikach w ruchu. Tylko przeszkolone osoby mogą obsługiwać i konserwować przenośniki. Musisz znać lokalizację sterowania start/stop. Upewnij się przed uruchomieniem przenośnika, że nikt nie znajduje się w jego pobliżu. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje i zachowania. Nie wolno przechodzić pod lub nad przenośnikami, chyba że w miejscach do tego zaprojektowanych i bezpiecznych. Bezpieczne projektowanie Przenośniki powinny być projektowane w sposób minimalizujący nakład prac ich utrzymania (np. częste usuwanie rozsypanych materiałów itp.) oraz ułatwiający ich wykonywanie w razie potrzeby. Jeżeli takie działania nie zostaną podjęte, a prace konserwacyjne będą czasochłonne może to prowadzić do chodzenia na skróty, a tym samym do powstania urazów. Osłony przenośników Należy zastosować standardowe kryteria projektów, wyznaczające odpowiedni rozmiar siatki zabezpieczającej przed kontaktem z ruchomymi częściami maszyny, ograniczające dostęp pracowników, redukujące potrzebę usunięcia osłony, której demontaż może nastąpić tylko i wyłącznie przy użyciu klucza lub innych narzędzi. Niektóre projektowane właściwości pozwalają na przeprowadzenie rutynowych czynności, takich jak smarowanie, bez konieczności zdejmowania osłony. Inne urządzenia zabezpieczające przenośników Akustyczny system ostrzegawczy startu (w razie potrzeby połączony z wizualnym systemem ostrzegawczym), jeżeli z miejsca uruchamiania przenośnika nie widać całej jego długości. Linki bezpieczeństwa do awaryjnego zatrzymania urządzenia, umieszczone w takim miejscu, aby były dobrze widoczne i łatwo dostępne. Ten dokument powstał by promować zrozumienie Poradnika Bezpieczna praca przy systemach do transportu materiałów luzem z września 2008 r., ale go nie zastępuje. Stosuj LOTOTO przed pracami na przenośnikach. Stosuj LOTOTO przed czyszczeniem oraz odblokowywaniem zatorów. Nigdy nie używaj łopaty ani innego narzędzia Zabezpieczenia nad głową, gdzie zagraża spadający materiał. Prawidłowo zaprojektowane drabiny, pomosty, przejścia i platformy, łącznie z poręczami i krawężnikami (bortnicami) oraz oświetlenie i oznakowanie BHP, tam gdzie wymagane

8 6 Sprzęt mobilny (MEA) Poradnik Streszczenie Rev.1PL KLUCZOWE PUNKTY dla Kierownictwa Zakładu Upewnij się, że operatorzy są w pełni przeszkoleni, kompetentni, wykwalifikowani (posiadają ważne uprawnienia), odpowiednio wypoczęci i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy. Polityka zero tolerancji dla narkotyków i alkoholu w miejscu pracy musi być wprowadzona. Plan cyrkulacji Plan cyrkulacji musi być utworzony dla każdej lokalizacji w oparciu o ocenę ryzyka. Plan cyrkulacji należy umieścić w widocznych miejscach, np. przy każdym wjeździe na teren zakładu. Musi on być zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych (kierowców ciężarówek, pieszych i odbiorców). Wymagany jest codzienny przegląd sprzętu (dokumentowany), zgodnie z listą kontrolną, aby zapewnić że całe obowiązkowe wyposażenie (sygnał cofania, oświetlenie, hamulce, pasy, lusterka itp.) są sprawne. Usterki związane z bezpieczeństwem muszą być natychmiast naprawione lub sprzęt musi być wycofany z eksploatacji i oznaczony. Operatorzy są upoważnieni do zatrzymania działania sprzętu mobilnego, który jest uznawany za niebezpieczny. Wszystkie pojazdy mobilne muszą być wyposażone w konstrukcje zabezpieczające kierowcę w razie przewrócenia pojazdu (ROPS). Przeładowywanie sprzętu mobilnego jest zakazane. Instalacja znaków i oznaczeń ostrzegających o zagrożeniach wokół sprzętu mobilnego, napowietrznych liniach energetycznych itp. jest wymagana. Muszą być ustalone jasne zasady komunikacji między pieszymi, małymi pojazdami i operatorami sprzętu mobilnego włączając bezpieczną odległość i powiadamianie o wejściu na teren. Kluczowe zagadnienia bezpiecznej cyrkulacji: Eliminacja lub minimalizacja cofania pojazdów. Oddzielenie pieszych od sprzętu mobilnego. Max 10-15% spadek na drogach technologicznych. Jasno określona dopuszczalna prędkość. Szerokość dróg technologicznych (jedno lub dwukierunkowych). Zabezpieczenie krawędzi (obwałowania) o wystarczającej wysokości żeby zapobiec przejechaniu i spadnięciu sprzętu mobilnego poza krawędź. Zapobieganie ryzyku przewrócenia pojazdu Zabronione jest poruszanie się pojazdu z podniesioną naczepą. Konieczne jest sprawdzenie czynników takich jak: stabilność gruntu, lepki przywierający materiał, silny wiatr, pochyłość terenu itp. Ustalenie sposobu bezpiecznego rozładunku. Używanie urządzeń zwiększających widoczność dla mniejszych pojazdów. Holowanie Przed rozpoczęciem holowania należy upewnić że: wykonano ocenę ryzyka, która zawiera takie aspekty jak odpowiedni pojazd holowniczy, kompetencje ludzi, odległość między pojazdami, nachylenie terenu, punkty zaczepienia, strefy niebezpieczne itp. Cel poradnika Ustanowienie wspólnego i systematycznego podejścia do eliminowania, minimalizowania i zapobiegania ryzyku wypadków wynikających z działalności transportowej na terenie Lafarge. Zastosowanie Do wszystkich osób pracujących na terenie Lafarge. Dla czynności załadunku i rozładunku należy stosować poradnik Logistyka. Do bezpieczeństwa w kopalniach należy stosować dobrą praktykę zarządzania bezpieczeństwem w kopalni. Ten dokument powstał aby promować zrozumienie poradnika Sprzęt mobilny z października 2010 r., ale go nie zastępuje. Bezpieczne strefy Musi być zachowana bezpieczna odległość podczas pracy sprzętu mobilnego w pobliżu napowietrznych linii energetycznych (3 30 m, w zależności od napięcia). Zrozumiałe znaki bezpieczeństwa muszą być używane do oznaczenia zagrożeń. Duże ciężarówki i ładowarki mają pierwszeństwo przejazdu na drodze. tylko certyfikowane liny holownicze lub zawiesia (nie stalowe) lub sztywny hol mogą być użyte do holowania. Liny holownicze muszą być regularnie kontrolowane. Zachowanie Pomocnicy i nieautoryzowani pasażerowie nie mogą wchodzić lub wjeżdżać w pojazdach na teren zakładu. Zasada Jeden kierowca, jedna ciężarówka, zero pasażerów ma zastosowanie w każdym zakładzie Lafarge. (Uwaga: pasażerowie są dozwoleni jeśli są to zmiennicy lub osoby szkolone, pod warunkiem że mają swoje siedzenie, pasy bezpieczeństwa i jest to zgodne z oceną ryzyka). Zabrania się przewożenia osób na skrzyniach pick-upów oraz na skrzyniach przyczep/naczep. Używanie telefonów komórkowych, jedzenie i picie podczas jazdy jest zabronione. Kierowca musi być wypoczęty i nie być pod wpływem alkoholu i narkotyków. Pasy muszą być używane przez cały czas. Operatorzy muszą być oceniani (z włączeniem obserwacji pracy) po szkoleniu wstępnym i okresowym

9 7 Pryzmy i hałdy Poradnik Streszczenie Rev.1PL Kluczowe Punkty dla Kierownictwa Zakładu Osoby zaangażowane w wykonanie zadania muszą być przeszkolone, kompetentne, wykwalifikowane i z odpowiednim stanem zdrowia do bezpiecznego wykonywania zadania. Wszystkie jednostki organizacyjne muszą przeprowadzić ocenę ryzyka w celu oceny i kontroli zagrożeń właściwych dla pryzm i hałd w zakładzie oraz przygotować procedury bezpiecznej pracy. Maszyny mobilne muszą być stosowane w sposób, który zmniejsza ryzyko zasypania lub wywrócenia się pojazdu: Niska prędkość cofania Stabilne miejsca wyładowania Stabilność na boki / i przód-tył Regularny przegląd punktów wyładunku Alarmy dźwiękowe mogą być stosowane w celu ostrzegania osób, gdy instalacje przemysłowe (podajniki, wózki) startują Zamontowane są znaki ostrzegawcze ostrzegające ludzi o ryzyku wokół składowisk i hałd. BEZPIECZNE METODY PRACY Metody pryzmowania Metoda preferowana - polega na wysypaniu ładunku w bezpiecznej odległości z tyłu (tj. > niż jedna długość samochodu ciężarowego) od wierzchołka hałdy, po czym materiał jest przesuwany do krawędzi przez spycharkę lub ładowarkę za pomocą bufora z innego materiału w celu zachowania bezpiecznej odległości sprzętu od krawędzi. Obwałowanie powinno być usypane wzdłuż skarp dojazdu i krawędzi hałdy. Metoda drugorzędna - polega na wysypaniu ładunku bezpośrednio na wierzchołek hałdy. W celu bezpiecznego wykonania tej metody należy utrzymywać odpowiednie wały (tj. wysokie na 1,5 m lub promień największego koła), a operatorzy sprzętu muszą przejść przeszkolenie z zakresu rozpoznawania zagrożeń związanych z pryzmowaniem. Należy koniecznie zadbać o to, aby podczas wysypywania ładunku na górze hałdy nie był wybierany materiał z jej podstawy. Metoda zabroniona - polega na wysypaniu ładunku bezpośrednio na wierzchołek hałdy w miejscu, gdzie usunięto lub usuwa się materiał z podstawy. Wejście na pryzmy, gdzie materiał wybiera się z dna, jest zabronione! Wejście na pryzmy/hałdy produktów musi być każdorazowo zatwierdzone przez przełożonego, po przeprowadzeniu oceny ryzyka i przyjęciu metod jego kontroli. Oczekuje się aby wszystkie lokalizacje zidentyfikowały, oceniły i wdrożyły metody w celu zmniejszenia lub wyeliminowania potrzeby dostępu do pryzm/hałd produktów. Jeśli wymagany jest dostęp w celu kontroli, pobrania próbek, badania, inwentaryzacji, pomiaru itp., powinno być to bardzo ograniczone i ściśle kontrolowane. Piesi powinni zachować bezpieczną odległość od czoła pryzmy/hałdy (zalecana odległość to 10 m). Pryzmy, gdzie materiał wybiera się z dna Nie wolno używać sprzętu mobilnego bezpośrednio nad otworem zsypowym lub spychać materiału bezpośrednio do otworu. Zamiast tego należy zepchnąć materiał we właściwe miejsce przy użyciu bufora lub zderzaka z innego materiału w celu utrzymania bezpiecznej odległości od otworu zsypowego. Ładowarka lub spycharka powinna być wyposażona w pas bezpieczeństwa, radiotelefon, całkowicie zamykaną kabinę z zabezpieczeniem przed dachowaniem (ROP), zewnętrzny, niezależny wyłącznik silnika i zaczepy holownicze. Cele poradnika Składowiska produktów i hałdy półproduktów są z natury niestabilne. Podstawowym celem tego dokumentu jest dostarczenie ogólnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących składowisk i hałd. Zastosowanie Niniejszy poradnik ma zastosowanie dla wszystkich osób pracujących na terenie Lafarge. Pracownicy wykonawców i podwykonawców muszą pracować według tych samych zasad BHP, co pracownicy Lafarge. Dokument ten ma na celu promowanie zrozumienia poradnika Pryzmy i hałdy z kwietnia 2008 r., ale go nie zastępuje. Gotowość do reagowania na sytuacje awaryjne Wszystkie lokalizacje muszą mieć przygotowane plany postępowania w sytuacjach awaryjnych na pryzmach lub hałdach, dołączone do swojego zakładowego planu postępowania w sytuacji awaryjnej. Aby uniknąć przewrócenia w miejscu wyładunku Nie stosować zabronionej metody pryzmowania. Nie należy poruszać się ciężarówką z podniesioną skrzynią ładunkową. Należy sprawdzić warunki otoczenia, takie jak miękkie podłoże, lepki materiał, silny wiatr, pochyła powierzchnia itp. Przygotować bezpieczne procedury rozładunku. Nie cofać z dużą prędkością na szczycie składowiska podczas zrzutu. Ryzyko związane z zadaniami w tunelach pod pryzmami Tunele mogą być klasyfikowane jako przestrzenie ograniczone lub zamknięte, ponieważ pracownicy mogą być narażeni na wiele zagrożeń, w tym słabą jakość powietrza, wdarcie się materiału lub wody deszczowej, działanie maszyn w ruchu itp

10 8 Logistyka Poradnik Cele poradnika Ustalenie wspólnego i systematycznego podejścia (bazującego na 5 filarach) dla wyeliminowania, zminimalizowania lub zapobieżenia ryzyka incydentów pochodzących od działań drogowych dla przemysłu. Wyeliminowanie urazów i wypadków związanych z kierowaniem i ruchem drogowym. zastosowanie Zawsze gdy posiadaczem pojazdu jest Lafarge lub firma, z którą Lafarge ma umowę na przewóz materiałów. Odbiory przez klienta i dostawy od dostawcy są wykluczone z tego poradnika (ale na terenie zakładów obowiązują ich zasady Lafarge). Ten dokument powstał aby promować rozumienie poradnika Logistyka z października 2010 r., ale go zastępuje poradnika. Podsumowanie Rev.1PL Kluczowe wymagania w pięciu filarach Filar I Przewoźnik Selekcja przewoźników według kryteriów BHP zdefiniowanych w Standardzie CSM. Unikanie przewoźników okazjonalnych, pisemne umowy z przewoźnikami zawierające klauzule zobowiązania do przestrzegania wszystkich elementów BHP (np. selekcja kierowców, szkolenia, śledzenie współczynników BHP, regularne spotkania etc.). W razie potrzeby należy zastosować środki dyscyplinarne. Filar II Kierowca Selekcja kierowców, umiejętności i kwalifikacje należy zapewnić aby wszyscy kierowcy (Lafarge i wykonawców) posiadali odpowiednie uprawnienia, byli odpowiednio przeszkoleni, kompetentni, doświadczeni i posiadali zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonania pracy. Szkolenie kierowców i ocena należy zapewnić aby kierowcy otrzymali pełne szkolenie z zasad jazdy defensywnej (przed pracą dla Lafarge) oraz zapewnić odświeżenie tych zasad; że odbyli szkolenie z zapobiegania zmęczeniu i posiadają zapisy ze szkoleń; posiadają minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu pojazdów; odbywali regularne badania lekarskie i regularne odprawy robocze z przełożonymi. zachowanie za kierownicą oczekuje się od kierowców stałego zaangażowania w bezpieczne zachowanie na drodze, używania trzypunktowych pasów, poszanowania zasad ruchu jak np. ograniczenia prędkości, wpuszczania tylko autoryzowanych pasażerów, trzeźwości, nie używania telefonów komórkowych nawet z zestawami głośnomówiącymi. Zapobieganie zmęczeniu należy wprowadzić środki kontroli eliminujące ryzyko prowadzenia pojazdu będąc zmęczonym lub znużonym; system wynagrodzenia kierowców powinien być tak skonstruowany, aby nie zachęcać kierowców do nieprzerwanego prowadzenia pojazdu przez wiele godzin; kierowcy muszą przestrzegać norm czasu pracy, stosować przerwy i zachowywać okresy odpoczynku. Filar III Pojazd Wybór pojazdu i specyfikacja wymagane są trzypunktowe pasy dla kierowcy i wszystkich pasażerów, zagłówki, laminowana przednia szyba, lusterka wsteczne i boczne, lusterka przednie, sygnał cofania audiowizualnego, apteczka. Dla większych pojazdów i przyczep - boczne zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd. Betonomieszarki drabina dostępowa do leja z zabezpieczeniem krawędzi podestu i bramką, zabezpieczenie otworów beczki etc. Opony głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 2 mm, bez opon bieżnikowanych na kołach skretnych, należy stosować opony radialne i bezdętkowe, należy przestrzegać okresów użytkowania opon, opony zniszczone należy wymieniać. utrzymanie pojazdów, serwis i przeglądy wszystkie pojazdy muszą być w dobrym stanie, regularnie oceniane zgodnie z planem utrzymania. Musi być wprowadzony udokumentowany system okresowych przeglądów uwzględniający rutynowe kontrole pojazdów. Kierowcy muszą prowadzić udokumentowane przeglądy dzienne przed każdym wyjazdem/zmianą. Pojazdy uszkodzone muszą być wyraźnie oznakowane pojazd niesprawny nie używać! Filar IV Podróż zarządzanie i planowanie podróży (ZPiP) należy stworzyć system ZPiP (w szczególności w regionach o podwyższonym ryzyku), należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawierającą informacje o ostrych zakrętach, stromych zjazdach, wąskich drogach, robotach drogowych, szkołach, czarnych punktach etc. w celu wybrania odpowiedniej trasy przejazdu, bezpiecznych godzin przejazdu, prędkości, miejsc odpoczynku oraz wezwania pomocy w sytuacji wypadku (nr telefonu i informacje kontaktowe). Podróżowanie w nocy powinno być zatwierdzone przez CCEO. System zarządzania kierowaniem i podróżą używać GPS do regularnej analizy i przeglądów danych podróży. Wykorzystać dane do zapewnienia na czas odpowiedniej informacji zwrotnej dla kierowcy i przewoźnika. pasażerowie wszyscy w pojeździe używają pasów, tylko autoryzowani pasażerowie mogą przebywać w pojeździe. Widoczność kierowcy muszą używać ubrań o podwyższonej widoczności kiedy poruszają się przy pojazdach. Pojazdy mają włączone światła kiedy wymaga tego prawo. Filar V Ładunek Załadunek ciężar ładunku musi mieścić się w ramach maksymalnego dopuszczalnego DMC, należy zapewnić bezpieczeństwo podczas operacji załadunku (np. praca na wysokości, plandekowanie). Rozładunek zakład klienta musi spełniać wszystkie zasady i wytyczne bezpieczeństwa: obszar bezpiecznego rozładunku, urządzenia do rozładunku, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, barierki bezpieczeństwa, oświetlenie etc. Kierowca nie powinien rozładować towaru, jeżeli zakład nie jest bezpieczny. Zarządzanie wywróceniem pojazdu Aby uniknąć wywrócenia pojazdu i zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń należy upewnić się, że: Ì ÌCiężarówka nie porusza się z podniesioną skrzynią. Ì ÌWarunki otoczenia są sprawdzone (miękki grunt, kleisty materiał, silny wiatr, spadek powierzchni etc.). Ì ÌJest definiowana procedura bezpiecznego rozładunku. Holowanie Zanim będziemy holować należy zapewnić się, że: Ì ÌWykonano ocenę ryzyka, która uwzględnia aspekty takie jak: odpowiedni pojazd holujący, kompetencje osoby nadzorującej holowanie, odległość pojazdów, spadek terenu, punkty zaczepu etc. Ì ÌJedynie certyfikowane liny tekstylne lub sztywne hole mogą być używane

11 9 Przewóz osób Poradnik Streszczenie wer.1pl Kluczowe wymagania w pięciu filarach Filar I Przewoźnik Wybór przewoźnika na podstawie kryteriów BHP określonych w Standardzie CSM. Polisa OC wykonawca transportowy (przewoźnik) musi dostarczyć polisę OC, którą należy przesłać do firmy brokerskiej właściwej dla Lafarge, w celu jej oceny pod kątem zabezpieczenia roszczeń. Serwis, utrzymanie i przeglądy pojazdów wszystkie pojazdy muszą być sprawne i powinny być poddawane regularnej ocenie jako część zaplanowanego programu serwisowego. Musi być wprowadzony udokumentowany system okresowych przeglądów uwzględniający rutynowe kontrole pojazdu. Dla busów i wanów, wprowadzony udokumentowany system przeglądów codziennych przed rozpoczęciem pracy prowadzony przez wyznaczonego kierowcę pojazdu. Pojazdy uszkodzone muszą być wyraźnie oznaczone napisem pojazd niesprawny. Nie używać! Cele Poradnika Eliminacja, zmniejszenie lub zapobieganie zagrożeniom związanym z transportem ludzi poprzez ustanowienie jednolitego i systematycznego podejścia (bazującego na pięciu filarach). Eliminacja urazów i wypadków śmiertelnych związanych z prowadzeniem pojazdów i transportem ludzi. Zastosowanie Poradnik ma zastosowanie dla pojazdów będących własnością Lafarge lub gdy właścicielem pojazdu jest firma, z którą Lafarge podpisało umowę na przewóz swoich pracowników lub wykonawców. Poradnik stosuje się do pracowników podróżujących samochodem służbowym i innych zawodowych kierowców (np. kierowców busów, wykonawców etc.). Poradnik nie ma zastosowania do transportu zorganizowanego przez wykonawców dla swoich pracowników do i z zakładu. Należy to traktować jako dojazd do pracy. Ten dokument ma jedynie pomóc w zrozumieniu poradnika Przewóz Osób z listopada 2010 r., ale go nie zastępuje. Filar II Kierowca Wybór kierowcy, właściwości i kwalifikacje należy zapewnić aby wszyscy kierowcy (Lafarge i wykonawców) posiadali odpowiednie uprawnienia, byli odpowiednio przeszkoleni, kompetentni, doświadczeni i posiadali zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonania pracy. Szkolenie kierowców i ocena należy zapewnić aby kierowcy przeszli szkolenie z jazdy defensywnej (w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy dla Lafarge) z corocznym odświeżeniem; przeszli szkolenie z zapobiegania zmęczeniu oraz posiadali zaświadczenia ze szkoleń; mieli co najmniej 7 lat doświadczenia w prowadzeniu pojazdów; byli poddawani regularnym badaniom lekarskim; odbywali regularne odprawy BHP przed pracą. Zachowanie za kierownicą wymaga się od kierowców aby angażowali się w bezpieczne zachowanie na drodze, stosowali trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, przestrzegali zasad ruchu drogowego np. stosowanie się do ograniczeń prędkości, przewozili tylko autoryzowanych pasażerów, nigdy nie prowadzili pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie używali telefonu komórkowego włączając w to zestawy głośnomówiące. Zapobieganie zmęczeniu należy wprowadzić środki kontroli eliminujące ryzyko prowadzenia pojazdu będąc zmęczonym lub znużonym; system wynagrodzenia kierowców powinien być tak skonstruowany, aby nie zachęcać kierowców do nieprzerwanego prowadzenia pojazdu przez wiele godzin; kierowcy muszą przestrzegać norm czasu pracy, stosować przerwy i zachowywać okresy odpoczynku. Filar III Pojazd Wybór pojazdu i specyfikacja wymagane są trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów, (w busach powinny być zamontowane co najmniej pasy biodrowe), fotele z zagłówkiem, klejona przednia szyba, lusterko wsteczne, lusterka boczne, lusterko martwej strefy przed kabiną, urządzenia do zabezpieczania ładunku na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, zestaw awaryjny i apteczka pierwszej pomocy. Opony głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 2 mm, bez opon bieżnikowanych na kołach skretnych, należy stosować opony radialne i bezdętkowe, należy przestrzegać okresów użytkowania opon, opony zniszczone należy wymieniać. Filar IV Podróż Zarządzanie podróżą i planowanie (ZPiP) należy stworzyć system ZPiP (w szczególności w regionach o podwyższonym ryzyku), należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawierającą informacje o ostrych zakrętach, stromych zjazdach, wąskich drogach, robotach drogowych, szkołach, czarnych punktach, prognozach pogody etc. w celu wybrania odpowiedniej trasy przejazdu, bezpiecznych godzin przejazdu, bezpiecznej prędkości, bezpiecznych miejsc odpoczynku oraz wezwania pomocy w sytuacji wypadków drogowych, (odpowiedni numer telefonu i szczegółowe informacje kontaktowe itp.). Podróżowanie w nocy powinno być zatwierdzone przez CCEO. System zarządzania podróżą stosuj system GPS w busach i wanach oraz regularną analizę i przegląd danych z podróży. Wykorzystaj dane do zapewnienia na czas odpowiedniej informacji zwrotnej dla kierowcy i przewoźnika. Pasażerowie wszyscy podróżujący muszą zapiąć pasy przed rozpoczęciem podróży. W pojeździe nie mogą przebywać osoby nieupoważnione. W pojeździe może znajdować się nie więcej osób niż zapisane w dowodzie rejestracyjnym. Widoczność kierowcy i pasażerowie muszą stosować odzież o podwyższonej widoczności gdy znajdują się na poboczu drogi lub w pobliżu poruszających się pojazdów. W trakcie jazdy należy stosować światła mijania zawsze kiedy wymaga tego prawo. Filar V Ładunek Ładunki pojazdy powinny być obciążane (dotyczy transportu osób jak i materiałów) co najwyżej do max. obciążenia określonego w DTR. Należy stosować zasadę Jedno siedzenie, jeden pasażer, jedne pasy. Bagaż przestrzeń bagażowa powinna być oddzielona od podróżujących osób za pomocą stałej przegrody lub kratki, która nie powinna ograniczać widoczności. W autobusach bagaże powinny być układane ponad siedzeniami w zamykanych skrytkach lub pod siedzeniami. Jeżeli bagaż nie mieści się w skrytkach lub pod siedzeniem, powinien być przechowywany w przestrzeni ładunkowej oddzielonej od pasażera (np. bagażnik)

12 20

13 LAFARGE ul. Iłżecka 24 F Warszawa tel.: fax:

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 6 1.Dla stacji nadawczej: 1. Zanim samochód bezpylny wjedzie na stację nadawczą sortowni odpadów musi zatrzymać się przed bramą. 2. Dopiero na sygnał sygnalisty samochód bezpylny może wjechać

Bardziej szczegółowo

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową.

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową. STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy

Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy Tak Nie Planowane działania Czy przyjąłeś politykę

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na czas budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 76 Wilga - Łuków od km w km 8+456,00 10+304,50 str.l działka nr 125/1 w m. Stoczek, gmina Garwolin, woj.mazowieckie

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 15,1 4 5 6 7 8 9 112 10 11 13 14 15 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 114 kw 92 kw 74 kw [155 PS] [125 PS] [100 PS] kw [PS] 140 [190] 130 [176] 120 [163] 110 [149] 100 [136] 90

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

Prace na wysokości. 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem. 2. Schemat spotkania. 3. Cel spotkania

Prace na wysokości. 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem. 2. Schemat spotkania. 3. Cel spotkania Prace na wysokości 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Na spotkanie przynieś

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ Egz. nr.. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ ZLECENIODAWCA: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa WYKONAWCA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

Karta egzaminu teoretycznego

Karta egzaminu teoretycznego /8 Imię: Data egzaminu:.05.05 Nazwisko: Zakres egzaminu: B ESEL/data urodzenia: profilu kandydata na kierowcę: Wiedza specjalistyczna ) punktów) /N) punktów4) ) punktów) /N) punktów4) 487 49 4508 455 670

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

1 z :13

1 z :13 1 z 5 2014-02-09 08:13 Niemiecki katalog punktowy nie zawiera maksymalnych wartości. ( kary za popełnione wykroczenia mogą być również wyższe!) Katalogowa wartość punktowa oraz wysokość stawek mandatów

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria ocen

Wymagania programowe i kryteria ocen Wymagania programowe i kryteria ocen Do wskazówek dotyczących oceny osiągnięć ucznia, znajdujących się w programie, dołączamy tabelę zawierającą opis wymagań programowych na poziomie podstawowym, rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do)

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do) LP. Harmonogram zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Profesjonalista na rynku gastronomicznym realizowanego przez Miasto Nowy Sącz w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Drabiny ewakuacyjne. the next level. hermann. the next level

Instrukcja użytkowania. Drabiny ewakuacyjne. the next level. hermann. the next level Instrukcja użytkowania Drabiny ewakuacyjne Drabiny Instrukcja bez kosza użytkowania ochronnego drabiny POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użytkownik drabin powinien: udzielić instruktażu osobom montującym i użytkującym

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

OD WYDAWCY WSTĘP KIEROWCA TOWARY NIEBEZPIECZNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS 46

OD WYDAWCY WSTĘP KIEROWCA TOWARY NIEBEZPIECZNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS 46 OD WYDAWCY... 11 WSTĘP... 12 1. Cel i przeznaczenie poradnika... 12 2. Określenie obowiązujących przepisów... 13 3. Podstawowe pojęcia... 15 4. Właściwe władze... 24 I KIEROWCA... 25 1. InstruktaŜ... 25

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rowery, motorowery, czterokołowce Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rower Rower: pojazd o szerokości nie przekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

Maszyny i pojazdy budowlane

Maszyny i pojazdy budowlane Maszyny i pojazdy budowlane 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Skopiuj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2

Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 RUSZTOWANIA Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1 WSTĘP... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.... 2 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ.... 2 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY BHP. Temat: Drogi wewnętrzne, wjazd, wyjazd i ciągi komunikacyjne na budowie

STANDARDY BHP. Temat: Drogi wewnętrzne, wjazd, wyjazd i ciągi komunikacyjne na budowie Temat: STANDARDY BHP Drogi wewnętrzne, wjazd, wyjazd i ciągi komunikacyjne na budowie 1 Podstawowe definicje Zagospodarowanie terenu budowy to rozmieszczenie na terenie budowy maszyn i innych urządzeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Dostawa koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Dostawa koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Egzamin na prawo jazdy kat. D

Egzamin na prawo jazdy kat. D Przebieg egzaminu :: AutoMoto Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminu EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. D Egzamin na prawo jazdy kat. D Wszystkie informacje na temat przebiegu teoretycznej części egzaminu,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego

ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI Obowiązki pracodawcy Pracodawca zobowiązany jest do wyposażania stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które

Bardziej szczegółowo

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Spis zawartości INFOFMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2. INWESTOR.... 3 3. ZAMAWIAJĄCY.... 3 4. INFORMACJA BIOZ.... 3 4.1. Zakres i kolejność robót...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH Nr ref.: ECHA-11-FS-06-PL ISBN-13: 978-92-9217-610-5 Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia Jednym z głównych powodów opracowania i przyjęcia rozporządzenia był

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Problem obchodzenia urządzeń ochronnych przy maszynach

Problem obchodzenia urządzeń ochronnych przy maszynach Problem obchodzenia urządzeń ochronnych przy maszynach dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. CIOP-PIB Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego Łódź, 4-5 grudnia 2014 r. Tematyka wykładu Wypadki spowodowane

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym mgr Adam Błęka Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

NORMY EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 795-A1 EN 795-A2 EN 795-B EN 795-C EN 795-D EN 813 EN 1496 EN 1497

NORMY EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 795-A1 EN 795-A2 EN 795-B EN 795-C EN 795-D EN 813 EN 1496 EN 1497 Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą

Bardziej szczegółowo

Ocena środków zapobiegania niespodziewanemu uruchomieniu. Identyfikator maszyny XXX-XXX

Ocena środków zapobiegania niespodziewanemu uruchomieniu. Identyfikator maszyny XXX-XXX Formularz oceny środków zapobiegania niespodziewanemu uruchomieniu Logo projektu TeSaMa Nazwa, typ maszyny, miejsce usytuowania Symbol formularza Identyfikator maszyny XXX XXX-XXX Zainstalowane środki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej 1 Indywidualny system ochrony przed upadkiem z wysokości Jacek Sosnowski Protekt Praca wykonywana na powierzchni położonej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub gruntu jest w świetle przepisów pracą

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może:

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może: Parametry techniczne świateł cofania Światła cofania jedno lub dwa - są obowiązkowym elementem wyposażenia we wszystkich pojazdach osobowych, ciągnikach rolnych i pojazdach wolnobieżnych wyposażonych we

Bardziej szczegółowo