Stworzenie portalu oferującego wizualizację zagadnień prawnych i podatkowych dla MMŚP z małych miasteczek oraz wsi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stworzenie portalu oferującego wizualizację zagadnień prawnych i podatkowych dla MMŚP z małych miasteczek oraz wsi"

Transkrypt

1 TEMAT PROJEKTU Stworzenie portalu oferującego wizualizację zagadnień prawnych i podatkowych dla MMŚP z małych miasteczek oraz wsi Opracował: Krzysztof Chrobot

2 WSTĘP Patyki wsadzone w urodzajną glebę dalej są martwe. To, Ŝe wierzbowy patyk moŝe ukorzenić się, stanowi wyjątek potwierdzający regułę, Ŝe patyk bez korzeni Ŝyć nie moŝe. Koronę drzewa oraz jego korzenie moŝna porównać do portalu internetowego oraz klientów wchodzących na ten portal. MoŜna mieć genialny pomysł na portal, ale jeŝeli portal nie pozyska płacących regularnie opłaty klientów, to portal nie będzie osiągał planowanych przychodów i stanie się tylko stroną internetową zaułkiem, na który będą wchodzić od czasu do czasu nieliczne przypadkowe osoby. JeŜeli chce się świadczyć usługę drogą elektroniczną, to musi się takŝe precyzyjnie przedstawić drogę do ukorzenienia portalu pokazania w jaki sposób naleŝy pozyskać klienta i w jaki sposób utrzymać go na stałe. Naszym pomysłem jest wykonanie portalu, w którym klient otrzyma skomplikowane informacje prawne oraz podatkowe za pośrednictwem kilkuminutowych filmów (podobnych do youtube ). Klientami portalu e-aladyn będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP) z małych miasteczek oraz wsi, które będą abonentami portalu e-aladyn.

3 ISTOTA POMYSŁU Większość MMSP z małych miasteczek oraz wsi ma trudności z wyszukiwaniem oraz ze zrozumieniem tekstów ekonomiczno prawnych edytowanych w Internecie. Uwarunkowane jest to przepaścią kulturową istniejącą pomiędzy wielkimi aglomeracjami miejskimi a małymi miasteczkami. Istotą pomysłu jest zaspokojenie ukrytych pragnień MMSP aby ktoś wiarygodny OPOWIEDZIAŁ im (zrozumiałym dla nich językiem) o zagadnieniach prawnych oraz podatkowych. Wszyscy ludzie potrafią słuchać, ale nie wszyscy lubią i potrafią czytać tekst ze zrozumieniem jego treści. MMSP moŝe zawsze poszerzyć, o ile będzie miało taką potrzebę, otrzymaną informację wizualną o teksty źródłowe oraz dokumenty w wersji cyfrowej, które takŝe będą umieszczone na portalu e-aladyn. Informacje z portalu e-aladyn będą dostępne wyłącznie dla abonentów. Postronne osoby będą widzieć tylko pierwszą stronę portalu. Mamy wielką szansę, o ile pozyskamy na akcjonariuszy szefów regionów, uzyskać dofinansowanie w wysokości zł co stanowić będzie 37% niezbędnych nakładów na wdroŝenie know-how.

4 PARTNERZY SIECI EAC Docelowo sieć EAC opierać będzie świadczenie swoich usług na 100 Kancelariach radcowskich, którzy współpracować będą z 100 Doradcami EAC (młodymi prawnikami potencjalnymi aplikantami) oraz z Biur rachunkowych 100 kancelarii radcowskich będzie podlegać 10 radcom, którzy będą szefami regionów. KaŜdy z szefów regionu posiadać będzie 10 akcji imiennych w spółce S.K.A. Pozostałych 90 radców będzie posiadać po jednej akcji imiennej. Inne Kancelarie radcowskie, Doradcy EAC oraz Biura rachunkowe będą miały zawarte z EAC sp. z o.o. S.K.A. umowę współpracy, nie będą akcjonariuszami

5 REALIZACJA KNOW-HOW W pierwszej kolejności naleŝy pozyskać do spółki EAC sp. z o.o.s.k.a. 10 radców prawnych, którzy będą szefami regionów. W drugiej kolejności naleŝy podpisać umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego o dofinansowaniu projektu w wysokości zł W trzeciej kolejności naleŝy pozyskać 90 radców prawnych działających w małych miasteczkach W czwartej kolejności naleŝy wykonać portal i 800 klipów filmowych z poradami dla MMSP przez 100 radców prawnych. Dopiero w tym momencie naleŝy pozyskiwać biura rachunkowe, a poprzez nie MMSP. Następnie naleŝy przeprowadzić rekrutację 100 Doradców EAC

6 ISTOTA POMYSŁU c.d.2 Do pozyskania grupy docelowej (MMSP) chcemy wykorzystać Biura rachunkowe. Biura rachunkowe pełnić będą rolę katalizatora w skomplikowanej reakcji chemicznej, jaką jest pozyskanie stałego klienta. Bez katalizatora, ta reakcja byłaby o wiele trudniejszą do przeprowadzenia, a kto wie czy w efekcie nie okazałoby się, Ŝe nie jest moŝliwą? Zadaniem Biur rachunkowych będzie przekonanie MMŚP obsługiwanych przez dane Biuro, aby stali się uŝytkownikami portalu e-aladyn. Projekt zakłada, Ŝe biura rachunkowe podniosą o 30 zł netto opłatę za usługę prowadzenia księgowości, i te kwoty biura rachunkowe płacić będą jako abonament spółce prowadzącej portal. Klienci tych biur rachunkowych (MMSP) będą mieli dostęp darmowy. Inne zainteresowane MMSP będą płacić abonament 100% droŝszy

7 STATYSTYKA Według badań statystycznych, liczba polskich podmiotów MMSP zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec 2001 r. wynosiła jednostek. Zakładamy, Ŝe aktywnych jest tylko 50% - tj MSP Z tej liczby chcemy w ciągu pięciu lat pozyskać do współpracy około 6% MSP tj. ( MSP ) ogółem % miejskiej aktywne MSP w gminach miejskowiejskiej MSP wiejskiej

8 ETAP PIERWSZY W ciągu 24 miesięcy chcemy pozyskać MMSP jako stałych klientów portalu e-aladyn. Stanowić to będzie tylko 1,25% wszystkich aktywnych MMSP. MSP musi mieć własne łącze internetowe. JeŜeli MSP nie posiada komputera oraz łącza internetowego, zostanie mu zaoferowany zakup komputera przenośnego wraz z dostępem do Internetu (płatność w 24 ratach) połączony z darmowym szkoleniem z obsługi komputera w podstawowym zakresie W drugim etapie poprzez działalność Doradców EAC chcemy pozyskać indywidualne niezaleŝne od biur rachunkowych MMSP. Po 5 latach winniśmy osiągnąć liczbę abonentów

9 BIURA RACHUNKOWE Planujemy przeprowadzić dla zaproszonych Biur rachunkowych w 49 miastach 50 bezpłatnych 6- cio godzinnych szkoleń. Na kaŝdym szkoleniu będzie obecnych około 25 księgowych, zakładamy Ŝe do współpracy pozyskamy 80% obecnych na szkoleniu tj. średnio 20 biur rachunkowych. W ten sposób w ciągu 24 miesięcy moŝemy pozyskać do współpracy około Biur rachunkowych Poprzez Biura rachunkowe dotrzemy z naszą ofertą do MSP. Do analizy przyjęliśmy, Ŝe kaŝde Biuro rachunkowe obsługuje średnio tylko 10 firm Biur rachunkowych będzie mieć dostęp do materiałów prawno-podatkowo zawartych na portalu e-aladyn oraz będą mogły być obsługiwane przez Kancelarie radcowskie, które są Partnerami sieci EAC za 50% stawki. To powinno wyrównać poziom świadczonych przez nie usług do poziomu firm doradztwa podatkowego.

10 PIERWSZA STRONA PORTALU

11 DRUGA STRONA PORTALU DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE DLA MMSP PŁACĄCYCH ABONAMENT LUB OPŁATĘ SMS-em

12 PODSTAWOWE PRZESZKODY WE WDROśENIU PROJEKTU Przedsiębiorca nie znosi jak ktoś na nim chce zarabiać, dlatego stara się mijać wszystkich pośredników. KaŜdy przedsiębiorca zgadza się zapłacić wysokie opłaty za usługi prawne i za doradztwo podatkowe, gdy pali mu się grunt pod nogami, lecz nie chce opłacać pracy prawników w codziennym Ŝyciu gospodarczym. Ta wiedza nie ma dla niego w tym momencie Ŝadnej wartości. Dlatego wielką rolę w tym przedsięwzięciu nakłada się na współpracujące z portalem e-aladyn Biura rachunkowe, które mają uświadomić swoim klientom, Ŝe posiadają potrzebę zaspokojenia głodu wiedzy. MMSP za usługę księgową MUSZĄ płacić, a za doradztwo nie. Paniczny strach Biur rachunkowych w terenie do udzielania porad prawnych. Interesują nas zwykłe księgowe, a nie doradcy podatkowi. W dniu dzisiejszym Biura rachunkowe pełnią funkcję, które dla milicji w czasach PRLu pełniło ORMO. Nie przestawiły się w filozofii swojego działania na to, ze mają być adwokatami swoich klientów chroniących ich przed działaniami urzędów skarbowych. My chcemy zmienić tę rzeczywistość poprzez periodyczne szkolenia Biur rachunkowych współpracujących z portalem e-aladyn (automatyczny e-lernig) w zakresie prawa i podatków.

13 LOGO SIECI Biur Rachunkowych EAC Logo składa się z pierwszych liter E, A, C które jak puzzle układają się w jedną całość wyraŝającą barwy flagi polskiej z naniesioną literą A. Drugi projekt znaku - jest widokiem nocnego ulicznego neonu Biur rachunkowych współpracujących z portalem e-aladyn.

14 PODSUMOWANIE KOŃCOWE Jesteśmy gotowi do wdroŝenia projektu. Posiadamy wszystkie niezbędne opracowania prawne oraz analizy finansowe przedsięwzięcia. Mamy nie tylko wiedzęi doświadczenie oparte na kilkuletniej weryfikacji projektu wśród MMSP, ale takŝe niezbędne środki finansowe Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowofinansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania Dziękuję za uwagę Krzysztof Chrobot

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. 8.

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. 8. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY POWER MEDIA S.A.

RAPORT ROCZNY POWER MEDIA S.A. RAPORT ROCZNY POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2007 31 GRUDNIA 2007 Wrocław, maj 2008 Raport Roczny 2007 rok strona 2 SPIS TREŚCI PISMO OD ZARZĄDU... 4 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny systemu franczyzowego

Prospekt informacyjny systemu franczyzowego Charakterystyka rynku OZE, systemu franczyzowego Naatu, modelu biznesu placówki franczyzowej. Korzyści związane z przystąpieniem do sieci. Podstawowe dane ekonomiczne związane z przystąpieniem do sieci

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PZREDSIĘBIORSTW W POLSCE ROLA I UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA

SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PZREDSIĘBIORSTW W POLSCE ROLA I UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA Joanna Kurzawska, Izabela Lisiewicz Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa Koło Naukowe Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa Szkoła Główna Handlowa STUDIUM PODYPLOMOWE Informatyczne Systemy Zarządzania Strategia, Projektowanie, Integracja EDYCJA XI Mariusz Szalast Robert Jastrzębski KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

POPRZEDNIE REKOMENDACJE DANE FINANSOWE (SKONSOLIDOWANE)

POPRZEDNIE REKOMENDACJE DANE FINANSOWE (SKONSOLIDOWANE) 28-6-11 28-7-11 28-8-11 28-9-11 28-10-11 28-11-11 28-12-11 28-1-12 28-2-12 28-3-12 28-4-12 28-5-12 2012-06-28 NFI Midas Kupuj, cena docelowa 1,18 PLN NFI Midas jest jedynym podmiotem na polskim rynku,

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. poprzez spółki spin-off. komercjalizacji dóbr intelektualnych. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART

Przewodnik. poprzez spółki spin-off. komercjalizacji dóbr intelektualnych. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART Przewodnik komercjalizacji dóbr intelektualnych poprzez spółki spin-off Autorzy: Damian Dec Karol Lityński Szczecin, grudzień 2008 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo