Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii"

Transkrypt

1 ETAP REJONOWY 2014/ Kod ucznia Suma punktów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego Instrukcja dla ucznia. Test składa się z 31 zadań. Na jego rozwiązanie masz 90 minut. Gratulujemy, zakwalifikowałeś się do rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Czytaj uważnie wszystkie polecenia. Starannie zapisuj odpowiedzi. W zadaniach wielokrotnego wyboru poprawne odpowiedzi zaznaczaj zgodnie z poleceniem. Jeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółkiem i ponownie rozwiąż zadanie. Test wypełnij długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. Powodzenia! ============================================================== Zadanie 1. Wybierz zestawienie, w którym wymienione państwa nie mają dostępu do morza: a. Szwecja, Finlandia, Dania, Estonia b. Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Monako c. Irlandia, Malta, Islandia, Wielka Brytania d. Luksemburg, Austria, Węgry, Czechy Zadanie 2. Spośród podanych państw wskaż największego producenta pszenicy w Unii Europejskiej: (dane FAO 2012 r.) a. Niemcy b. Polska c. Wielka Brytania d. Francja 1

2 Zadanie 3. Najdalej na zachód wysuniętą stolicą państwa należącego do Unii Europejskiej jest: a. Dublin b. Madryt c. Lizbona d. Londyn Zadanie 4. Najwyższy budynek w Unii Europejskiej znajduje się w: a. Madrycie b. Frankfurcie nad Menem c. Londynie d. Paryżu Zadanie 5. Wybierz właściwe uszeregowanie państw należących do Unii Europejskiej wg malejącej liczby ludności: a. Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska b. Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja c. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy d. Niemcy, Włochy, Hiszpania, Polska Zadanie 6. Wybierz właściwe uszeregowanie państw należących do Unii Europejskiej wg malejącej wartości Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca (Parytet Siły Nabywczej): a. Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Polska b. Luksemburg, Czechy, Holandia, Szwecja c. Luksemburg, Austria, Szwecja, Holandia d. Luksemburg, Bułgaria, Rumunia, Polska Źródło: dane Eurostat (2013) Zadanie 7. Wybierz właściwe uszeregowanie państw należących do Unii Europejskiej przez, które przepływa Dunaj: a. Niemcy, Austria, Węgry, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Rumunia b. Niemcy, Węgry, Słowacja, Austria, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia c. Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Rumunia d. Niemcy, Austria, Słowacja, Chorwacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria Zadanie 8. Zaznacz to zestawienie, które zawiera tylko góry położone w Europie: a. Grampian, Szumawa, Taurus, Riła b. Betyckie, Kardamońskie, Annamskie, Karpaty c. Sudety, Alpy, Ural, Elburs d. Strandża, Taunus, Ardeny, Pindos 2

3 Zadanie 9. Na podstawie danych statystycznych, wskaż poprawną charakterystykę zmian demograficznych w Europie (10,5 mln km² powierzchni): Dane statystyczne do zadania: Rok Liczba ludności [mln osób] Udział ludności Europy w liczbie ludności świata [%] ,0 21, ,5 20, ,4 17, ,5 15, ,3 13, ,1 11, ,3 10,7 Źródło: Population Division (2013), ONZ. a. Liczba ludności Europy systematycznie się zmniejsza. b. Udział ludności Europy w ogólnej liczbie ludności świata wzrasta. c. W XXI wieku liczba ludności Europy wzrosła, ale zmniejszył się jej udział w liczbie ludności świata. d. Gęstość zaludnienia Europy w latach zmniejszyła się. Zadanie 10. Zaznacz to zestawienie, które zawiera rzeki płynące tylko w Europie: a. Wołga, Oka, Wiatka, Kura b. Dunaj, Łaba, Niemen, Irawadi c. Duero, Sawa, Wisła, Prut d. Desna, Chopior, Wisła, Lena Zadanie 11. Zaznacz to zestawienie, które zawiera obiekty związane z Czechami: a. Łaba, Ostrawa, Śnieżka, kopiejka b. Opawa, Liberec, Złota Uliczka, grosz c. Olza, Ołomuniec, Most Karola, cent d. Wełtawa, Praga, Škoda, halerz Zadanie 12. Zaznacz to zestawienie, którego wszystkie daty roczne są latami przestępnymi: a. 1600, 1800, 2000, 2200 b. 2000, 2004, 2040, 2100 c. 2000, 2014, 2018, 2020 d. 1600, 2000, 2004, 2400 Zadanie 13. Zaznacz to zdanie, które nie dotyczy Polski: a. Liczba ludności Polski w 2013 roku stanowiła ok. 7.6% liczby ludności Unii Europejskiej. b. Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej. c. Blisko co siódmy mieszkaniec Polski to osoba w wieku 0 14 lat. d. Najcenniejszą marką pochodzącą z państw UE jest marka Orlen. 3

4 Zadanie 14. Do atrakcji turystycznej dopisz miasto oraz państwo europejskie, w której się znajduje. [0 6 p.] Atrakcja turystyczna Miasto Państwo 1. Hradczany 2. Brama Brandenburska 3. Pałac Grassalkovicha 4. Zwinger 5. Ostra Brama 6. Dwór Artusa, Długi Targ, Żuraw, pomnik Neptuna Zadanie 15. Spośród podanych produktów spożywczych wykreśl ten, który nie jest produktem regionalnym chronionym prawem Unii Europejskiej: Salami, Brie, Oscypek, Cydr, Kabanos, Pierekaczewnik, Parmezan, Cheddar, Krupnik, Camembert, Graviera Zadanie 16. [0 10 p.] Znakiem X zaznacz czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Lp. Stwierdzenie P F 1. Przykładem aglomeracji bicentrycznej w Polsce jest aglomeracja bydgosko-toruńska. 2. Drugim pod względem ludności miastem Polski jest Kraków. 3. W Polsce jest obecnie ponad 1000 miast. 4. Najludniejszym miastem w Polsce na południe od równoleżnika 52 o N i na zachód od południka 20 o E jest Łódź. 5. Spośród przyrodniczych czynników rozwoju polskiego rolnictwa najbardziej korzystnym są warunki glebowe. 6. W Polsce jest obecnie pięć miast półmilionowych. 7. Grunty orne stanowią blisko 45% powierzchni Polski. 8. Chów trzody chlewnej koncentruje się w środkowo-zachodniej Polsce, a chów bydła w Polsce północno-wschodniej. 9. Hutnictwo aluminium koncentruje się w Polsce w okolicach Krakowa, hutnictwo miedzi w okolicach Legnicy i Głogowa, a hutnictwo żelaza w okolicach Konina i Dąbrowy Górniczej. 10. Najmniej ludnym województwem w Polsce jest województwo lubuskie. Zadanie 17. Do nazwy portu lotniczego przyporządkuj, spośród podanych miast, właściwą lokalizację (miasto, w którym się znajduje). [0 5 p.] Miasta: Bydgoszcz, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Szczecin, Poznań, Łódź, Wrocław. Lp. Port lotniczy Miasto. Lokalizacja 1. Lotnisko im. Jana Pawła II 2. Lotnisko Chopina 3. Port Lotniczy im. NSZZ Solidarność 4. Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego 5. Port lotniczy im. Henryka Wieniawskiego 4

5 Zadanie 18. [0 10 p.] Do podanych schematów przyporządkuj odpowiedni czynnik oraz proces rzeźbotwórczy. Skorzystaj z podanych propozycji. Propozycje: Działalność wiatru, działalność rzeki, siła grawitacji, działalność lodowców, działalność wód morskich. Akumulacja, korazja, deflacja, osuwanie, abrazja, erozja. Lp. 1. Schemat formy powstałej w wyniku zewnętrznego procesu rzeźbotwórczego Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy Źródło rycin: Vademecum. Egzamin gimnazjalny geografia. Operon (2008). Zadanie 19. [0 3 p.] Samolot z Nowego Jorku (UTC 5h) do Wiednia (UTC+1) wyleciał we czwartek 27 listopada 2014 r. z lotniska JFK w Nowym Jorku. o godz Lot trwał 8 godz. 25 minut. Podaj godzinę i datę, o której wylądował na lotnisku międzynarodowym w Wiedniu. Zapisz obliczenia. Obliczenia: Odpowiedź:. 5

6 Zadanie 20. [0 2 p.] Wykreśl błędne fragmenty tekstu, tak aby powstał tekst prawdziwy. Skały metamorficzne Zadanie 21. zwane także a. magmowymi powstają pod wpływem Np. a. granitu b. osadowymi wysokiej temperatury i marmur b. piaskowca c. przeobrażonymi ciśnienia. powstał z d. wapienia [0 6 p.] Rozpoznaj państwa należące do UE korzystając z opisu ich flag lub godła. Wybierz spośród następujących propozycji: Francja, Włochy, Szwecja, Dania, Hiszpania, Portugalia, Litwa, Chorwacja, Słowenia, Belgia, Niemcy Lp. Opis flagi lub godła Państwo a. Flaga tego państwa jest prostokątem o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości: czarny, czerwony i złoty. Barwy określone zostały w konstytucji z dnia 23 maja 1949 roku. b. Herb w kształcie tarczy z szachownicą, zawiera 13 czerwonych i 12 białych pól, z których pierwsze pole jest koloru czerwonego. Nad tarczą z szachownicą znajduje się pięć mniejszych tarcz przedstawiających historyczne herby tego państwa. c. Flaga jest prostokątem o proporcjach 3:5 podzielonym na trzy poziome pasy: żółty, zielony i czerwony. Barwy mają swoją symbolikę. Żółty odnosi się do koloru słońca i oznacza szlachetność i uczciwość. Zielony nawiązuje do koloru roślin i jest symbolem życia oraz nadziei. Czerwony to kolor krwi i łączy się z miłością, odwagą i poświęceniem dla ojczyzny. d. Godło tego państwa w obecnym kształcie pochodzi z Biała gwiazda w czerwonym obramowaniu nie nawiązuje do historycznych symboli narodowych. Umieszczono ją na tle zębatki, która jest symbolem pracy i postępu. W konstytucji tego państwa zapisano zdanie, że to państwo opiera się na wspólnej pracy. Gwiazdę i zębatkę podtrzymuje gałązka oliwna i gałązka dębu. Pierwsza symbolizuje pokój oraz południową cześć tego państwa, druga siłę i północną jego część. Na czerwonej wstędze znajduje się biały napis z oficjalną nazwą państwa. e. Flaga tego państwa jest prostokątem podzielonym na dwa pionowe pasy: zielony i czerwony. Na złączeniu pasów umieszczony jest herb, który przedstawia astrolabium, symbolizujące odkrycia geograficzne i podboje morskie, które uczyniły to państwo potęgą. f. Flaga tego państwa to niebieski prostokąt z naniesionym żółtym krzyżem, o proporcjach boków 10:16. Zadanie 22. [0 4 p.] Poszczególnym tańcom przyporządkuj państwa, z których pochodzą. Propozycje państw: Włochy, Belgia, Polska, Węgry, Hiszpania, Grecja, Niemcy, Czechy. Taniec Sirtaki Czardasz Bolero Polka Oberek Flamenco Walc Państwo 6

7 Zadanie 23. [0 4 p.] Wykreśl z teksu stwierdzenia, które nie odpowiadają prawdzie. Europa jest najbardziej 33% średnio rozczłonkowaną częścią świata. 20% najmniej 5% powierzchni kontynentu stanowią półwyspy i wyspy. Spośród których największy to półwysep: Iberyjski Skandynawski Bałkański Największą wyspą jest Wielka Brytania Irlandia Islandia Zadanie 24. [0 3 p.] Korzystając z podanych danych oblicz: a. Przyrost naturalny: b. Saldo migracji: c. Przyrost rzeczywisty: Dane GUS dla woj. kujawsko-pomorskiego Rocznik Demograficzny 2014: - liczba ludności woj. kujawsko-pomorskiego 31 grudnia 2013 r osoby - liczba urodzeń żywych w 2013 r osoby - liczba zgonów w 2013 r osób - saldo migracji wewnętrznych w 2013 r. (-1619 osób) - saldo migracji zagranicznych w 2013r. (-1026 osób) Miejsce na obliczenia: Zadanie 25. [0 4 p.] Jakie to państwo? Podaj jego nazwę. a. Największa potęga gospodarcza w Europie i czwarta na świecie -.. b. To światowe mocarstwo, dawna potęga kolonialna i obecna potęga turystyczna -.. c. To dawne światowe mocarstwo kolonialne i kolebka przemysłu -.. d. To państwo z wysoką gęstością zaludnienia, polderami, świetnym rolnictwem i największym portem morskim w Europie -.. Zadanie 26. Wymienione miasta uszereguj od miasta z najwyższą średnią roczną temperaturą powietrza do miasta z najniższą średnią roczną temperaturą powietrza w 2013 r. Miasta: Poznań, Bielsko-Biała, Suwałki, Wrocław Odpowiedź:.. 7

8 Zadanie 27. [0 4 p.] Wymienione województwa wpisz w odpowiednie rubryki. W tabeli przedstawiono dane charakteryzujące te województwa. Województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Warmińsko-Mazurskie, Śląskie Lp. Gęstość zaludnienia [osoby/km 2 ] Lesistość [%] Odsetek ludności miejskiej [%] Stopa bezrobocia (średnia roczna) [%] , , ,1 46,2 10, ,6 77,4 9, ,3 31, ,4 Źródło: Regiony Polski 2014, GUS (2014). Województwo Zadanie 28. [0 2 p.] Poniżej znajduje się fragment tabeli z Biuletynu Statystycznego GUS z danymi meteorologicznymi (średnie miesięczne temperatury powietrza w jednym z miast Polski w 2013 r.). Korzystając z danych oblicz: a. Średnią roczną temperaturę powietrza - b. Roczną amplitudę temperatury powietrza -.. Dane: miesiąc temp. [ o C] Miejsce na obliczenia: Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 2/2014, GUS (2014). 8

9 d-maps.com Zadanie 29. [0 2 p.] Nazwij metody prezentacji kartograficznej, jakimi zostały wykonane poniższe mapy: Źródło: Regiony Polski 2014, GUS (2014). a.. b. Zadanie 30. [0 6p.] Rozpoznaj państwa. Nazwij je. Które z zaznaczonych państw nie należy do Unii Europejskiej? 500 km 300 mi Do UE nie należy Źródło: D-maps... 9

10 d-maps.com Zadanie 31. [0 6p.] Rozpoznaj i nazwij zaznaczone na mapie obiekty geograficzne. 500 km mi Źródło: D-maps. 1. Rzeka 2. Rzeka 3. Rzeka 4. Góry 5. Góry 6. Morze 7. Morze 8. Morze 9. Półwysep 10. Półwysep 11. Półwysep 12. Cieśnina 10

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY Drogi Uczniu, witaj na II etapie konkursu geograficznego.

Bardziej szczegółowo

EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Zygmunt Kruczek EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Wydanie IV uzupełnione PROKSENIA Kraków 2008 Publikacja zalecana jako podstawowa lektura w nauczaniu przedmiotu geografia turystyczna w policealnych studiach

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO SAN MARINO

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO SAN MARINO AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO SAN MARINO Olga Ojrzyńska I TiR SUM Grupa T1 Numer albumu: 36967 Kraków 2009 Spis treści Wstęp... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MGE-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna. Turystyka. Tom IV. kwalifikacja T.13 i T.14. Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka. Podręcznik część 2

Geografia turystyczna. Turystyka. Tom IV. kwalifikacja T.13 i T.14. Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka. Podręcznik część 2 Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Podręcznik część 2 Turystyka. Tom IV Geografia turystyczna technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.13 i T.14 Kształcimy zawodowo! Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE

RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2009 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 I Wprowadzenie Infrastruktura turystyczna w Warszawie i plany rozwoju Warszawa wśród wielkich polskich miast dysponuje najbogatszą

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów ETAP REJONOWY Rok szkolny 2013/2014 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2005 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Analiz i Statystyki Regionalnej Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS PORÓWNANIE WARUNKÓW ŻYCIA W MIASTACH

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Statystyka i demografia Liczba i rozmieszczenie ludności PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka GEOGRAFIA TURYSTYCZNA część Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WPISUJE UCZEŃ GRUDZIEŃ 2014. Czas pracy: 60 minut

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WPISUJE UCZEŃ GRUDZIEŃ 2014. Czas pracy: 60 minut WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 17. Handel zagraniczny i turystyka

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 17. Handel zagraniczny i turystyka Zadanie 4. (3 pkt) Określ, które ze zdań prawdziwie (litera P ), a które fałszywie (litera F ) opisują handel zagraniczny na świecie. 1. Im wyższy stopień rozwoju gospodarczego państwa tym większy udział

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF?

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF? Informacje do zadań 1. i 2. Na mapie przedstawiono podział Polski na województwa. Zadanie 1 Miasta wojewódzkie oznaczone numerami od 1 do 4 to A. 1-Wrocław, 2-Białystok, 3-Poznań, 4-Kielce. B. 1-Poznań,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU

DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Opracowano w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, czerwiec 2013 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Metody oceny potencjałów lotnisk. Studium magisterskie. Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne Forma studiów: stacjonarne

Metody oceny potencjałów lotnisk. Studium magisterskie. Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne Forma studiów: stacjonarne Studium magisterskie Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne Forma studiów: stacjonarne Błażej Kmieć Nr albumu: 39741 Metody oceny potencjałów lotnisk Praca magisterska napisana w

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym GEOGRAFIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym GEOGRAFIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej GEOGRAFIA GEOGRAFIA Informator

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU www.mir.gov.pl Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE Wersja polska przygotowana pod redakcją: Dr Bogdana Wojtyniaka i Dr Pawła Goryńskiego (Państwowy Zakład Higieny) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010

Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010 Kod ucznia Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010 ETAP REJONOWY Liczba punktów możliwych do uzyskania: 67 Suma uzyskanych punktów: Miejsce na metryczkę ucznia 1 Drogi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE RAPORT REGIONALNY Waldemar Ratajczak Przy współpracy Jerzego Paryska oraz Tomasza Kossowskiego Poznań, maj 2011 r SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...4 1. Województwo wielkopolskie na

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo