PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. Nr 3 (929) rok XLVII ma rzec 2000 r. Cena 5.- zł PL ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. Nr 3 (929) rok XLVII ma rzec 2000 r. Cena 5.- zł PL ISSN 0015-0975"

Transkrypt

1 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Nr 3 (929) rok XLVII ma rzec 2000 r. Cena 5.- zł PL ISSN

2 Polskie znaczki urzędowe stosowane w Wolnym Mieście Gdańsku Fot Sanatorjum ala plueno ohor;ich DYREKCJA OKREGOWA KOLEI Pk ISTWOWYał W TOR UN I U G.O.,yi/2/35. XIII. 14. (I - tilduui 1C c.c.11- Fot. 6

3 CA ŁOSTKI POCZTOWE KRÓLESTWA POLSKIEGO cz. I KOPERTY STEMPLOWE ZA 10 KOPIEJEK (+ 1) W numerze 1/99 Filatelisty" omówilem wydanie pierwszego polskiego znaczka z 1860 roku [1]. Obecnie chcialbym zająć się bliżej całostkami Królestwa Polskiego, wydanymi także w 1860 roku: najpierw kopertą do użytku ogólnego o wartości nominalnej 10 kop. w znaku opłaty, a następnie całostką 3 kop. dla Poczty Miejskiej w Warszawie. Calostki te de facto do dzisiaj nie są jeszcze dokładnie opisane w polskiej literaturze filatelistycznej. Artykuł - z małymi wyjątkami - oparty jest na materiale z mego zbioru znaków pocztowych Królestwa Polskiego. 1. Projekty i próby W w zamieszczono rysunki projektów znaków opiaty dla calostek, które jednak nie znalazły aprobaty władz pocztowych. Projekty dla całostki 10- kopiejkowej tylko w jednej wersji miały legendę po rosyjsku i po polsku, co bylo warunkiem dopuszczenia jej do obiegu także w korespondencji z Rosją. W zbiorze A. Fabergń, a później Bojanowicza, znajdowała się próba znaku oplaty 10 kop. odbita na arkusiku szarego grubego papieru. Sprzedano ją w maju 1999 r. na licytacji zbioru Bojanowicza w domu aukcyjnym Corinplala za 9500 franków + 22,5 % prowizji (lot 3120). Stempel, wykonany w metalu przez grawera Henryka Majera, wykazuje na tej próbie wspaniałą pracę tego sztycharza Banku Polskiego w Warszawie (fot. 1, p. IV str. okładki). 2. Papier Papier, z którego wykonane zostały całostki, wyprodukowała fabryka papieru w Jeziornej koło Warszawy. W zbiorze Włodzimierza Polańskiego znajdowały się trzy arkusze wzorcowe tego papieru. Wielkość arkuszy wynosiła x mm, przy czym dwa arkusze miały wyciśnięte pasy kwadratów o boku 11 mm, rozmieszczonych w odstępach 5,5 mm obok siebie (fot. 2, p. IV str. okł). Jeden z tych arkuszy przepuszczony został przez walce służące do satynowania papieru. Arkusz ten mial powierzchnię wygładzoną, a kwadraty słabo widoczne. Te wytłoczone pręgi z kwadratami miały charakter znaków wodnych, będących naśladownictwem znaków wodnych na całostkach rosyjskich z tego czasu, Są one widoczne w przechodzącym świetle, nawet na gładzonym papierze. Około 95 % kopert wykonanych jest z tego prasowanego papieru, ze słabo widocznymi kwadratami. Sam papier jest koloru żółtawego o grubości 0,045 do 0,055 mm. Niektóre całostki, użyte w 1864 roku, sporządzone są z grubszego papieru, wykazującego słabe prążkowanie. Te koperty mają oczywiście również wytłoczone kwadraty. 3. Produkcja kopert Fot. 3 pokazuje ksztalt koperty przed jej sklejeniem. Z jednego arkusza popiem uzyskiwano 4 całostki 10 kop. Na podstawie kąta nachylenia wytłoczonych pasów z kwadratami można ustalić położenie wyciętej koperty w arkuszu papieru. Wycinanie kopert odbywalo się za pomocą specjalnych szablonów, dlatego też wymiary kopert są stałe - 147x107 mm. Minimalne odchylenia mogą występować wskutek ich ręcznego składania i sklejania. 4. Drukowanie znaku opłaty Całostki z pierwszego nakładu miały znak opłaty wydrukowany na klapie zamykającej kopertę, tj. na jej odwrotnej stronie (fot. 4). Znak ten drukowano przy otwartej kopercie (a więc na samej klapie), dzięki czemu pierwsze druki są bardzo dokładne i wyraźne, co zaznacza się szczególnie w precyzyjnym rysunku orla, jak też i siatki poddruku. Litery kontrastują wyraźnie od samego tła. W tych pierwszych drukach, w środku tarczy rosyjskiego orła widoczny jest dośź dobrze orzeł Królestwa Polskiego. Fot. 3. Kształt całostki 10 kop. d jej skleniem.

4 Fot r. - z Przasnysza do Abo Ks. Finlandzkim. zgł znakiem opla na klapie kopert Na kopertach z pierwszych miesięcy obiegu w 1860 roku, kolor znaku opłaty jest smolisto-czarny (fot. 5, p. IV str. okł). Poczynając od polowy 1860 roku znak opłaty pogarsza się i jest mniej wyraźny, szczególnie w obrębie siatki tła. Kolor znaku zaczyna mieć odcień szarawy. Prawdopodobnie już w II polowie 1860 roku następuje zmiana sposobu produkcji kopert: znak opłaty przenieąiono na stronę adresową, umieszczając go w lewym, górnym rogu koperty (fot. 6). Drukowanie tego znaku odbywało się na zamkniętej kopercie, przez co rysunek jest mniej wyraźny, bowiem nacisk stempla był na bardziej miękkim podłożu, składającym się z trzech warstw papieru: strony adresowej, tylnej strony i klapy na odwrocie. W 1863 roku następuje małe uszkodzenie stempla znaku opłaty: obręcz zewnętrzna obok cyfry O" w tekście rosyjskim ulega uszkodzeniu (fot 7-8, p. IV str. oki). W 1864 roku u dołu litery T' w ŁÓT pojawia się czarny punkt (fot. 8). Podczas calego nakładu stempel ma stolą średnicę 19 mm, która jednak ulega minimalnym odchyleniom, związanym z zużyciem się samego stempla, zmianą nacisku prasy drukarskiej oraz pogorszeniem się jakości papieru, ńżytego do produkcji tych całostek. : Użycie kopert W znaku opiaty podana była należność 10 kopiejek za nadanie przesyłki o wadze 1 łuta (około 13 g). Cena sprzedażna koperty wynosiła 11 kopiejek (w tym 1 kopiejka za kopertę). Przed rokiem calostki te byly używane ` przeważnie w obrocie wewnętrznym.. Królestwa Polskiego, rzadziej w - korespondencji z Rosją, a już bardzo rzadko do Księstwa Finlandzkiego. Początkowo znak opłaty pozostawal nie skasowany (fot 4) lub był unieważniany przez przekreślenie (fot. 9). Dopiero zarządzenie z sierpnia 1860 r. polecało unieważniać znak opiaty przy pomocy stempli numerowych, co jednak nie zawsze było stosowane (fot. 10 i 11). Bardzo rzadko spotyka się te całostki ze znakiem opłaty unieważnionym miejscownikiem, czyli stemplem nadania jak też kasownikami ambulansów pocztowych (fot. 12 i 13) lub stemplami dworcowych urzędów pocztowych (fot 14). Po powstaniu 1863 r. całostki te spotyka się z korespondencji do Rosji. Listy takie adresowane są często do polskich zesłańców politycznych na Syberii. 6. Wprowadzenie i wycofanie całostek z obiegu Ca los tka została wprowadzona do obiegu jednocześnie z pierwszym znaczkiem z dniem 1 stycznia 1860 r. (20 grudnia 1859 r. wg kalendarza juliańskiego). Do dzisiaj nie udało się ustalić najwcześniejszej daty użycia tych całostek, ponieważ w stemplach nadania jak i odbioru Królestwa Polskiego nie występuje data roczna. Nieliczne listy do Rosji, gdzie w stemplu odbioru podana jest dokładna data, znane są dopiero z drugiej połowy 1860 roku. Fot. 6. Znak opiaty wydrukowany na stronie adresowej koperty.

5 ił10-4 calostki pocztowej (tzw. koperty stemplowej). Ponieważ zarząd poczty w Królestwie podlegał namiestnikowi cesarza w Warszawie, nie istniała potrzeba zatwierdzenia znaczka i całostki przez władze pocztowe w St. Petersburgu. W okólniku tym podane są charakterystyczne różnice w wyglądzie znaczka i całostki polskiej w odniesieniu do znaczków i kopert używanych w Cesarstwie. Jednocześnie ostrzega się, że ani znaczki, ani koperty Królestwa Polskiego nie mogą być użyte do listów, przyjmowanych w urzędach pocztowych na terenie Rosji. W przypadku zaś, jeżeli koperty takie lub listy z polskim znaczkiem zostaną wyjęte ze skrzynek pocztowych, nie należało ich ekspediować. Te właśnie okoliczności były powodem wydania wspomnianego okólnika*. Wycofanie calostek ze sprzedaży w placówkach pocztowych nastąpiło z dniem 1(13) lutego 1865 roku, z możliwością ich użycia do 1(13) kwietnia 1865 r. (daty w nawiasach wg kalendarza gregor.) Na ich miejsce wprowadzono na powrót znaczki i całostki poczty Poi. 9. Znak opiaty skasowany przez przekreślenie na całostce rosyjskiej. Z okresu przejściowego Dohr,yilia do Niżnego Nowgorodu. znanych jest kilka całostek (fot. 15). f_,"1:; (-D -i. "..."? - Fot. IW Znak opłaty nie skasowany na całostce z Łowicza do Łowizy w Ks. Finlandzkim. Departament Pocztowy w St. Petersburgu w okólniku nr 55 z 4 marca 1860 roku zawiadomił podległe urzędy i ekspedycje pocztowe w Cesarstwie o wydaniu przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego odrębnego znaczka i Również z tego okresu znana jest wielka rzadkość filatelistyki polskiej - jedyna całostka z dodatkową frankaturą znaczkiem rosyjskim za 10 kopiejek, jako uzupełniającą opłatą za list o wadze 2 lutów (fot 16 - ze zbioru O. Mertensa z Bremy). 117

6 r;-'1 s ot. I I. Znak opłaty nie :kasowany na całostce z Kalisza do Moskwy, jeszcze w 1864 r. VZrL Fot. 12. Linia kolejowa warszawsko-bydgoska kasownik D.B. oraz stempel 7 ekspedycji poczt u wagonie na calostce 7 Eowicza do Warszawy. y 1)1/1) 7 i t7,44.4~1./ ; i 1-7 l'(14("'" rd. colus,61; Fot. 13. Linia kolejowa a rs za ws ko- peter s- sumka: calostka ze stacji fluszcz do Warszawy, mak opiaty unieważilony rosyjskim stem- Aem ambulansowym wagonu poczt. nr

7 Fot. 14. Znak opiaty unieważniony kasownikiem DP (Dworzec Praga). Att, Fot. 15. Całostka użyta 18 lutego 1865 r. (kal. juliański) w Płocku. wystana do St. Petersburga q,.., 7. Całostki z uzupełniającą frankaturą pierwszym znaczkiem Na licytacji zbioru Bojanowicza w maju 1999 r. sprzedano dwie takie całostki z dodatkową frankaturą - z jednym lub dwoma pierwszymi polskimi znaczkami. Tego rodzaju frankatury na całostkach są bardzo rzadkie i są znane tylko w nielicznych egzemplarzach. 8. Uwagi końcowe Omawiana całostka jest stosunkowo rzadko spotykana. Na podstawie mego 40-letniego doświadczenia jako eksperta i zbieracza walorów poczty Królestwa Polskiego oceniani, że liczba zachowanych do dzisiaj kopert nie przekracza egzemplarzy, w tym około 15 % to koperty ze znakiem opłaty na klapie i okolo 10 % w stanie nie ozywanym. Występowanie znaków wodnych w postaci wytłoczonych pręgów można podzielić następująco: około 10 % całostek występuje z bardzo silnymi pręgami, co świadczy, że do ich produkcji użyto także nie prasowanego papieru. Niektóre koperty, szczególnie użyte w latach , nie wykazują pręgów, co pozwala na postawienie hipotezy, że wśród dostarczonego papieru znalazły się arkusze bez tych wyciśniętych pręgów. Tutaj uwaga: wiele całostek jest chemicznie czyszczonych i później prasowanych. W tych całostkach pręgi z kwadratami są prawie lub zupełnie niewidoczne. Na koniec chcialbym jeszcze stwierdzić, że całostka ta jest o wiele rzadsza od listów ofrankowanych pierwszym polskim znaczkiem. Całostki nadane w malych ekspedycjach pocztowych, o ile są znane, mają szczególnie unikatowy charakter. ZBIGNIEW MIKULSKI St Galion -Szwajcaria III Motaki Z.: t40 lat temu roku wydano pierwszy i jedyny znaczek w Królestwie Polskim, F' nr 1/2000 s. 5. Tekst tego okólnika w przeldadzie na język polski podał A. Śnieżko w artykule.,polskam 1. Kiedy zatwierdzono znaczek?" - Filatelista" nr 4(247) z 1966 r., a takle - w nieco innym tłumaczeniu - M. Czemik w opracowaniu Znaczki pocztowe używane w Królestwie Polskim w latach Fot r. (kal. juliański), calosika wysłana z Warszawy w świetle dokumentów" [w:] do St. Petersburga z uzupełniającą frankaturą rosyjskim Rocznik Muzealny Muzeum Poczty i znaczkiem za 10 kop. (Mi. nr 5). Telekomunikacji" nr r., s

8 POLSKIE ZNACZKI URZĘDOWE STOSOWANE W WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU Znaczki do przesyłek urzędowych i znaczki doplaty są - niestety - przez większość filatelistów traktowane nieco po macoszemu, niemniej jednak stanowią one bardzo ciekawą dziedzinę kolekcjonerstwa, dokumentującą faktyczną działalność poczty. Z wyjątkiem nadrukowych dopłat wydania krakowskiego i PKL, nie było falszerstw i nadużyć tych znaczków oraz całości, ostemplowań grzecznościowych i innych walorów powstałych z inspiracji filatelistów. Dla polskiej poczty w Wolnym Mieście Gdańsk Me przygotowano oddzielnych znaczków urzędowych ani doplatnych. Literatura filatelistyczna też traktuje ten temat marginalnie. Dopiero najnowszy katalog Fischera [1] - nie licząc Michla - po raz pierwszy wycenia znaczki dopłaty użyte w Gdańsku, nie wspominając jednak nic o znaczkach urzędowych. W literaturze temat ten jest więc,,bialą plamą". Poniżej przedstawiam pochodzące z masówki 4 znaczki urzędowe, z przesyłek nadanych w Polskim Urzędzie Pocztowym Gdańsk 1 w okresie między majem 1935 r. a paj.driernikiem 1938 r. Jednocześnie podaję numer stempla wg klasyfikacji K. i.i. Morawskich [2] : Fot. 1 - zn. U19 (zwyczajna), stempel G.17.1, data r. Fot. 2 - zn. U20 (polecona), stempel G.8. 1 m, data r. Fot. 3 - zn. U20 (polecona), stempel G.I6.1 i 1, data r. Fot. 4 - zn. U20 (polecona), stempel G.16.1 k, data 24.10,1938 r. Innym, niezbitym dowodem używania polskich znaczków urzędowych w W.M. Gdańsku jest przedstawiona na fot. 5 (p. II str. okladki) koperta listu urzędowego, nadanego r. przez Biuro Gdańskie PKP do sanatorium w Chodzieży. fot. I roi fot. 3 fot. 4

9 Ofrankowana jest sześcioma znaczkami urzędowymi Ul 7 ze stemplem G.15.1u. Omawiany list jest naprawdę dużą rzadkością z dwóch powodów: oplacony jest znaczkami urzędowymi, a takie listy z Gdańska są bardzo rzadkie, " pochodzi z tzw. okresu przejściowego po wprowadzeniu nowej taryfy dla przesylek urzędowych, obowiązującej od r. Tu konieczne są pewne wyjaśnienia szczegółowe. Wartość znaczków urzędowych ustalało na każdy rok budżetowy rozporządzenie ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych. Na rok budżetowy 1933/1934 i 1934/1935 wartość znaczka U17 (zwyczajna) określono na 1 gr, a U18 (polecona) na 2 gr. W tym czasie opłaty listów urzędowych byty niższe razy od listów nieurzędowych zwyklych i razy od nieurzędowych poleconych (zmiany taryf w 1933 i 1934 r). Rozporządzenie z 12 maja 1934 (Dz. Ur.. MPiT nr 5 z 14 marca 1935 r.) ustaliło nowe wartości znaczków urzędowych na rok budżetowy 1935/ 1936: dla listów zwyczajnych 6 gr, dla poleconych 12 gr [5]. Rozporządzenie weszło w życie z dniem r. i zawierało dodatkową informację: Znaczki pozostałe z okresu budżetowego 1934/35 będą jednak mog ły być używane, aż do ich zupełnego wyczerpania także i po dniu 1 kwietnia 1935 r w ren sposób, że w miejsce znaczka nowego nakładu musi być użytych sześć odpowiednich znaczków nakładu z roku 1934/35 (...)". Ten właśnie okres używania starych urzędówek (w liczbie 6. znaczków na jednej przesyłce) równolegle z nowymi znaczkami U19 (zwyczajna) i U20 (polecona), trwający prawdopodobnie kilka do kilkunastu miesięcy nazywam umownie okresem przejściowym. Zachowanych całości z tego okresu tak opłaconych, zuchowato się niewiele. Na fot. 6 (p. II str. okładki) przedstawiony jest urzędowy list polecony ekspresowy z Kasy Skarbowej w Opatowie do Izby Skarbowej w Kielcach wystany r. (tj. 5 dni po podwyższeniu opłat za przesyłki urzędowe) opłacony sześcioma znaczkami urzędowymi U18 i dodatkowo za pospieszne doręczenie 50 gr (znaczek opiaty nr kat. 238). Niektóre dodatkowe usługi (np. pospieszne doręczenie czy lotniczą) nie mogly być opłacane znaczkami urzędowymi, tylko opłatnymi. Urzędowymi mogły być opłacane jedynie listy i kartki zwykłe, polecone, zwykłe i polecone za zwrotnym poświadczeniem odbioru oraz zwykle za dowodem doręczenia Pl. Ciekawe było rozróżnianie znaczków w dziennikach urzędowych MPiT. Nie posługiwano się oczywiście żadną numeracją, tylko barwami. I tak np. znaczek U17 (zwyczajna) to znaczek fioletowy", a U18 (polecona) to znaczek ciemno-oranżowy". Istotna jest odpowiedź na pytanie, kto byt uprawniony do używania znaczków urzędowych. W interesującym nas okresie regulowaly to przepisy zawarte w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Poczt i Telegrafów tv 18 z 31 lipca 1933 r. [3] zawierającym rozporządzenie ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z 22 lipca 1933 r. o przesy łkach listowych urzędowych oraz w postępowaniu cywilnem i karnem". Cytuję 2 tego rozporządzenia: Do nadawania korespondencji, oplaconej za pomocą znaczków pocztowych wymienionych w I (tj. urzędowych U17 i U18) są uprawnione: a) w ładze i urzędy państwowe, samorządu terytorjalnego i gospodarczego w poruczonym zakresie działania, sądy i prokuratury w sprawach administracji sądowej oraz przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe", b) osoby lub instytucje dla listów i kartek zwykłych wysylanych w wykonaniu ustawowego obowiązku lub na wezwanie władz i urzędów tak państwowych jak samorz ądu terytorialnego i gospodarczego w poruczonym zakresie działania; nie dotyczy to pism wysyłanych przez osoby lub instytucje w ich własnym interesie. Postanowienia końcowe ww rozporządzenia regulowaly zakres terytorialny obiegu tych znaczków: 12. Przesyłki omówione w rozdz. I (tj. urzędowe przesyłki listowe) dopuszczone są Iv obrocie wewnętrznym (tj. na terenie RP), w obrocie z polskim urzędem pocztowym Gdańsk 1 oraz z W.M. Gdańskiem. Przesy łki listowe omówione w rozdz, II (tj. przesyłki w sądowym postępowaniu cywilnym i karnym) dopuszczone są tylko w obrocie wewnętrznym. Cytowane rozporządzenie weszło w życie r., a podpisane było przez 3 ministrów : Poczt i Telegrafów - E. Kalińs kiego, Skarbu - Wł. Zawadzkiego i Spraw Wewnętrznych - Br. Pierackiego. Drobne zmiany w cytowanym rozporządzeniu wprowadzilo kolejne, z r. 141 m. in. podwyższające wagę listów urzędowych do 500 g przy nie zmienionej opiacie. Na zakończenie apeluję o bliższe przyglądanie się znaczkom i przesyłkom doplatnym i urzędowym oraz o dzielenie się swą wiedzą na łamach prasy filatelistycznej przez posiadaczy rzadkiego materiału i filatelistów, którym ten temat nie jest obcy. JANUSZ BERBEKA Literatura : 1. Fischer A: Katalog polskich znaków pocztowych 1999, t. 11, Bytom-Kraków 1999, s Morawski K., Morawski J.M.: Stemple i pieczęcie polskich urzędów pocztowych w Wolnym Mieście Gdańsku Dyrekcja Okręgu Poczty w Gdańsku, Gdańsk Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów nr 18 z r., poz Dz. Urz. MPiT nr 14 z r., poz Dz. Urz. MM nr 5 z r., poz. 7. lzt

10 REKORDOWA LICZBA 12. ZNACZKÓW URZĘDOWYCH NA JEDNYM LIŚCIE O używaniu sześciu znaczków urzędowych U 17 i U 18 do opłacania przesyłek urzędowych w okresie przejściowym po 1 kwietnia 1935 r. pisze w tym numerze Janusz Berbeka (p. str. 120). Swoistym rekordem było jednak użycie dwunastu znaczków urzędowych U17, umieszczonych na jednym liście (fot.). Było to zgodne z taryfą pocztową dla przesyłek urzędowych, obowiązującą od 1 kwietnia 1935 r. Nadawcą przesyłki bylo Starostwo Leszczyńskie. Urzędy państwowe oszczędzały na wydatkach kancelaryjnych: koperta jest nicowana, czyli użyta po raz drugi z odwrotnej strony. Jak na to wskazuje odcisk pieczątki o treści ZA DOKU- MENTEM, jest to przesyłka wysłana za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Opłata pocztowa dla urzędów państwowych za zwrotne poświadczenie odbioru wynosiła tyle samo, ile za list zwykły, czyli 6 groszy - w sumie więc 12 groszy. Znaczki urzędowe, stanowiące opłatę pocztową za zwrotne poświadczenie odbioru na leżało nakleić na zasadniczej przesyłce. Ponieważ w rozliczeniu z Ministerstwem Poczt i Telegrafów Skarb Państwa zapłacił za te znaczki po groszu wg ich pierwotnej wartości, -należało takich znaczków nakleić aż 12 sztuk. Nie mieściły się one na stronie adresowej, umieszczono je więc na odwrotnej stronie przesyłki. Jest to chyba dotychczas jedyny taki list z tego okresu, zachowany do naszych czasów. Bit 122

11 O POCZTACH RUCHOMYCH WROCŁAWIA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ Udało mi się pozyskać do zbioru kilka widokówek, których nadawcą był czeski pracownik pocztowy z Bma. W czasie II wojny światowej, podobnie jak wiele innych młodych kobiet i mężczyzn, został on skierowany do pracy w Niemczech. W kwietniu 1942 r. Frantiłek Valenta, bowiem o niego M chodzi. wraz z grupą 130 innych pocztowców trafił do Wrocławia. Jego ówczesny adres to: Postangestelle Hollandwiesenstrase. Portsportheim, Breslau. Wkrótce też zaczął jeździć w pocztach ruchomych. Z trasy swego ambulansu często pisywał do domu w Czerwonym Młynie k. Tiónova. Zaczynał od trasy Breslau- Gnadenfrei Zug 1113 (ambulans Wrocław-Piława?, pociąg 1113)). Później jeździł w ambulansie Wrocław-Kraków pociąg 0228 i Wrocław-Myslowice (numer słabo czytelny 0037 albo 0057). Jak pisze na jednej ze swych kartek, stale musi uczyć się nowych tras. F r. Valenta obsługiwał też ambulanse na trasie Wrocław- 2" MIT T El. <...BAHNposr4-. 2 UB C Wiedeń (pociągi 0071, 0073, 0074, 0076).1nteresująco opisuje,jak jeździł z Wiednia na Bfeclaw do Brna i dalej przez Pterov, Ostrawę na Bogumin i Racibóm. Skarży się na długi czas pracy (wyjazd z Wiednia o godz. 19,45, a przyjazd do Wrocławia o 7,30 rano), do tego alarmy lotnicze i bombardowania, co było przyczyną częstych opóźnień pociągów. Obsługiwał też ambulans w pociągu 0073 na trasie Wrocław-Mittelwalde- Wiedeń. prowadzącej przez ówczesny Protektorat Czech i Moraw. Starał się powrócić do Bma. W styczniu 1945 r. zachorował i od tego czasu jeździł już na krótszych trasach na Morawy: Wrocław-Olmótz (Olomouc, pociąg 2214), Wrocław- Móhrisc h Schbnberk (obecnie Stemberk na Moravć) oraz Wrocław- Troppau (Opava). Dzisiaj już ta linia kolejowa od granicy nie istnieje. Tyle o jednym małym epizodzie z czasów wojny, który może być interesujący -mam nadzieję- nie tylko dla czeskich i niemieckich filatelistów, ale i dla polskich. 1 O MIROSLAV VOSTATEK Pardubice, Republika Czeska 123

12 Ze specjalizowanego zbioru TYPY NUMERATORÓW DO NUMERACJI ARKUSZY ZNACZKÓW SZLAK BURSZTYNOWY" O tym, że numerację bloków emisji Szlak bursztynowy" wykonano trzema różnymi typami numeratorów miałem okazję pisać już kilkakrotnie. Dotychczas jednak nic nie było wiadomo, że i do numeracji arkuszy znaczków tejże emisji (Fi ) stosowane były również trzy różne typy numeratorów. Pierwszy zwrócił na to uwagę p. Wacław Bulek z Warszawy, który jakiś czas ternu w liście do redakcji zasygnalizował ten problem, przysyłając jednocześnie ilustracje posiadanych walorów. Ponieważ przy specjalizacji zbiorów ważne jest nie tylko to, co znajduje się na samym znaczku, ale bardzo często również i to, co drukarnia umieszcza na marginesach arkuszy, postanowiłem zapoznać z tym odkryciem naszych Czytelników. 14WIP 14~ OLS KA e N typ , 2500 zł, 3000 zł (fot. 1) typ II (litera N z szeryfami) : 1500 zł (fot. 2) typ III (bez liter No przed numerem) : 1500 zł i 3000 zł (fot. 3) Arkusze sprzedażne, odpowiadające sektorowi, zawierały po 20 znaczków w układzie 4x5 egz. Numeracja arkuszy odbywała się pojedynczo, po wykonaniu perforacji, pocięciu arkuszy drukarskich na sektory i po eliminacji makulatury. We wszystkich stwierdzonych dotychczas przypadkach, numer arkusza występuje na dolnym marginesie pod 20. znaczkiem. Zwłaszcza przy specjalizacji, uwzględniającej sposób perforacji dolnych marginesów arkuszy, wiedza o tym, że do ich numeracji stosowane były trzy typy numeratorów, może być kolekcjonerowi wielce przydatna. Ze względu na ograniczony materiał badawczy nie sposób ustalić ani zakresu numeracji występowania poszczególnych typów numerów, ani odpowiedzieć na pytanie, czy każdy z tych numeratorów był stosowany do wszystkich wartości znaczków. Można przypuszczać, że numerator typul nie był stosowany do numeracji arkuszy, zawierających znaczki o nominale 1500 zł oraz, że numeratora typu 11 nie stosowano do arkuszy z nominałem 2000 zł, 2500 zł i 3000 zł. Natomiast wielce prawdopodobne jest to, że numeratory typu 111 stosowane były do wszystkich fot. 1 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że arkusze znaczków emisji Szlak bursztynowy" były początkowo numerowane pięciocyfrowymi numeratorami tych samych dwóch typów, co i bloki tej emisji, natomiast numerator-sześciocyfrowy zastosowano do arkuszy, które mają stosunkowo wysokie numery. Przeprowadzenie ścisłego rozgraniczenia zakresów numeracji arkuszy i ustalenie nominałów znaczków, do których stosowano poszczególne typy numeratorów, jest obecnie już praktycznie niemożliwe. W wyniku dotychczasowych ustaleń stwierdzono występowanie numerów wykonanych numeratorami poszczególnych typów na arkuszach znaczków następujących wartości: 124 fot. 2 fot. 3

13 PoL,KA eursrirdowy )U,IKA ł' I. 5 K \ VOI \ P O I,SK wartości. Nie można też całkowicie wykluczyć stosowania jeszcze innego typu numeratora, niż opisane wyżej. Mam nadzieję, że przy aktywnej pomocy Czytelników uda się zebrać dalsze informacje na ten temat i uściślić przytoczone tu dane. POLSKA P O LNKA POLNI, ti Dziękuję panu Waclawowi Balukowi za udostępnienie posiadanych materiałów dotyczących tego zagadnienia, jednocześnie apeluję do posiadaczy całych arkuszy, ich fragmentów lub pojedynczych znaczków z przyległym dolnym marginesem, na którym występuje numer arkusza, o nadsyłanie swoich spostrzeżeń wraz z wyraźnymi kserokopiami. 1,11,KO POLNKA e ol \ Pol Is BRONISŁAW REJNOWSKI 4 Ł I, K \ POINK1 1.01,1, POL,K Dolny rząd znaczków o wartości nominalnej 1500 zł z marginesem nie NI perforowanym i perforowanym. Numery arkuszy z numeratora typ III ~11911~~111~1~ ~ ~ ~ ~ P 1 's 1A ł I'ULitihA POLSK \ POLSKA POI, '5 IA WI 1500 zi ino r ) l.sk ( 1 L, KA P (11,S KA P O L',1:A. 11 ) i zi

14 Podaję dalsze przykłady stempli cenzorskich, występujących na korespondencji wysyłanej z Polski za granicę w latach KRAKÓW Stemple cenzury krakowskiej zostały opracowane bardzo dokładnie przez. p. K. Lachowicza (Filatelistyka nr 4/1995 r. s ). W zestawieniu zabrakło jednak stempla cenzorskiego z numerem 3, typ (wg Lachowicza). Stempel ten pokazuję na liście wysłanym do Austrii w sierpniu 1920 r. (data dzienna nieczytelna). Wymiary stempla około 43 x 19 mm (fot 1). SOSNOWIEC STEMPLE CENZURY Jeżeli się nie mylę, z Sosnowca 'nie były znane dotychczas żadne stemple fot.1 cenzorskie z tego okresu. Na fot. 2 przedstawiam jedyny stwierdzony przypadek użycia czterowierszowego stempelka Ekspfpozytura) Wojsk. (owa) / Kontr. Koresp. / w / Sosnowcu, w ramce o wymiarach 31,5x24,5 mm. Stempelek ten został odciśnięty na widokówce wysłanej dn Szwajcarii r. S tviamrup %9 Pocztówk,,,.52/6ks,L.k.- Ara,,, " fot

15 fot. 3 S anikitst d, frteibner ----"'Iteuenb Wpr. or t TCZEW Stemple cenzury z Tczewa zostały już opisane przez F. Fedorowicza i J. Księskiego (Filatelista nr 2 (622) 1982 r., s ) oraz V. Barana (HBBF nr 3 (105) 1988 r., s ). W obu artykułach są pokazane stemple jednokoliste. Na przesyłkach (fot. 3 i 4), które przeszły przez cenzurę w Tczewie, widać wyraźnie stempelki dwukoliste: TCZ. - środo. 24 mm i Też. - aredn. 26 mm. Czy są to te same stempelki, które opisali wymienieni autorzy, czy może inne? Fot. 3 przedstawia list z Nowego do Berlina. Znaczek skasowany jest niemieckm stemplem ambulansowym Z. 375 (data niezbyt czytelna). Proszę zauważyć na tym liście indywidualny stempelek cenzorski nr 3. Na fot 4 pokazuję list polecony z Czerska do Berlina, nadany r. List ten został ocenzurowany w Tczewie. TORUŃ Dotychczas nie znalazłem w literaturze wzmianki o stemplu cenzury z Torunia, który pokazuję na fot. 5. List zostal wysłany r. z Grudziądza do Berlina Wyroimy stempla treści Woj. cenzura Toruń wynoszą 50x4 mm. Nie wykluczone. że był to jeden z pierwszych stempli cenzorskich na Pomorzu. PIOTR S. MADEJ Toronto, Kanada 127

16 128 ren BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK 2000 W IZRAELU Z okazji chrześcijańskich świąt Bożego Narodzenia, jak co roku - w wigilię 24 grudnia 1999 r. w Izraelu stosowane byty - tym razem - cztery datowniki okolicznościowe: w Jerozolimie, Nazarecie, Tyberiadzie i w Porcie Lotniczym Ben Gurion k. Tel Awiwu, przez który przybywają do Ziemi świętej liczni turyści z całego świata. W rysunku datownika z Tyberiady pokazano fronton Kościoła Błogosławieństw, zbudowanego na wzgórzu zwanym Górą Błogosławieństw" w pobliżu Kafarnaum nad Jeziorem Tyberiadzkim, gdzie wg Ewangelii Jezus wygłosił Kazanie na Górze". Budowę tego kościoła wg projektu włoskiego architekta Antonio Berluzzi'ego ukończono w 1937 roku. W witrażach ośmiu okien pod kopułą kościoła wypisane są po łacinie teksty ośmiu słynnych błogosławieństw Jezusa (Mt. 5:3-10). Konstrukcję 5. kościoła okalają krużganki, z których roztacza się widok na Jezioro (fot. 1). Izrael jest krajem, w którym oficjalnie obowiązują dwa kalendarze: hebrajski i gregoriański. W datownikach pocztowych daty uwidaczniane są według obu tych kalendarzy. Wg kalendarza hebrajskiego, w którym lata liczy się od umownej daty,,stworzenia świata", jest teraz rok Wyznawcy islamu w Izraelu natomiast liczą lata od przeniesienia się w roku 622 n.e ,A99 0:klAS ^31.12,: r I r-11 un 1999 Mahometa z Mekki do Medyny, a ich nowy rok zacznie się 4 kwietnia br. Zakończenie starego roku 1999 jakież i powitanie Roku Jubileuszowego 2000 ery chrzeirijakkiej wg kalendarza gregoriańskiego, poczta izraelska upamiętniła wieloma datownikami okolicznościowymi. Oprócz datowników stosowanych w wyżej wymienionych miejscowościach w dniach 31 grudnia 1999 r. (fot. 2) i 1 stycznia 2000 r. (fot. 3) w pierwszym dniu nowego roku 2000 byl również używany datownik okolicznościowy w Kanie Galilejskiej, gdzie wg Ewangelii św. Jana, Jezus mial dokonać swego pierwszego cudu - przemienienia wody w wino w czasie przyjęcia weselnego. W datowniku tym pokazano herb Kany Galilejskiej. Ponadto, na życzenie klientów, w wielu urzędach pocztowych, stosowane byly stemple dodatkowe bez daty, związane tematycznie z Jubileuszem roku 2000 (fot. 4). sccazs' Fot. I. Datowniki wigilijne z I i 9 < 1-1 ISTAA7 S 1 v ,7 ktgenow Z okazji stosowania datownika okolicznościowego w Kanie Galilejskiej (Kafr Cana) poczta izraelska wydała pamiątkowy karnet w dwóch wersjach kolorystycznych z ilustracją Kościoła Cudu w Kanie (fot. 5) i sceną napelniania dzbanów wodą oraz odnośnym zapisem fragmentu Ewangelii wg św. Jana ( ) w językach angielskim, greckim i włoskim na rewersie ł1) rj ime wwma Fot. 2. Datownikiwi,719w9e9strowe" na koniec rgfp 111 "M ONIigPORI,

17 /UNO 17V./ PU3133 ( _, et:(igg s CA)». OF GALILFE d 1 > _. + _ ---, oltfiimob tiema20011.navsol Mila Fot. 3. Datowniki noworoczne na powitanie roku nagareta a. Drogi karnet milenijny w ograniczonym nakladzie został wydany do innego datownika okolicznościowego, stosowanego również r. w Nazarecie, w związku zżyczeniami noworocznymi prezesa dystryktu klubów Rotary w Izraelu, p. Yusefa S. Scrouji. Na awersie tego karnetu w dolnej części widnieje ilustracja Nazaretu z roku 1839, nad nią zaś - widok obecny miasta, z Bazyliką ) Fot. 4. Okolicznościowe kl SO stemple dodatkowe. Fot. O Komet z widokami Nazaretu D 91 SOIVENIR rlos R.CNnzARETh 2000 Th.Millennkon, War ROTARY ISRAEL DISTRIa 2490 :V= 2097 Fot. 5. Kamei przypominający cud w Kanie Galilejsldej Zwiastowania na pierwszym planie. Karnety te (sześć różnych) ukazały się z życzeniami w sześciu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim. W artykule wykorzystano materiały nadesłane przez A. LINDENBAUMA z Tel Awiwu WILDENBERGA z Nazaretu Illit oprac. red. B.R. 129

18 HONORIUSZ BALZAK MĄŻ PANI HAŃSKIEJ tegoż roku. Po amiami Balzaka, madame de Balzac spłacała jego olbrzymie długi i dalej skutecznie prowadziła jego interesy wydawnicze. Spod jej pióra wyszły niektóre nie ukończone przez Balzaka dzieła. Balzakolodzy dopatrują się jej rysów w wielu postaciach wykreowanych w powieściach pisarza. Na wspomnianym znaczku Ukrainy (fot. 1), z lewej strony obok portretu Balzaka, pokazano fasadę kościoła w Berdyczowie, w którym Balzak zawarł związek małżeński z hrabiną Eweliną Hańską. fot I fot. 2 Kolekcjonerzy znaczków z tematu literatura światowa" otrzymali w ub. roku szereg nowych walorów. W wielu krajach ukazały się znaczki upamiętniające 200. rocznicę urodzin światowej sławy twórców: rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina i francuskiego pisarza - Honoriusza Balzaka. Dla poczty ukraińskiej 200. rocznica urodzin Honoriusza Balzaka ( ) stanowiła szczególną okazję dla przypomnienia o pobycie pisarza na Ukrainie. Prawie w tym samym czasie, kiedy we Francji George Sand utrzymywała bliskie kontakty z Chopinem, pani Ewelina z Rzewuskich Hańska ( ) podrywała", jak byśmy to dzisiaj powiedzieli - sławnego francuskiego pisarza Honorś de Balzac. Zafascynowana twórczością wielkiego mistrza pióro, zaczytywała się w jego romansach. Jej wybujały temperament potrzebował silnych wrażeń, czego nie mógł j ej dostarczyć starszy od niej o 18 lat mąż, marszałek szlachty wolyńskiej - hrabia Wacław Hański. W 1832 roku hrabina napisała list do Balzaka i tak zaczął się niezwykły romans trwający szereg lat. Hańską i Balzaka dzieliło kilka tysięcy kilometrów. Dla prawdziwej miłości nie ma jednak przeszkód. Spotykali się co pewien czasu, a to w Genewie, a to w Wiedniu lub w Dreźnie, ale przede wszystkim pisywali do siebie listy. Hańska, podobno kobieta nieprzeciętnej urody, owładnęła Balzakiem do tego stopnia, ze poprzysięgli sobie dozgonną miłość. Po śmierci męża w 1841 r., Ewelina Hańska odziedziczyła olbrzymi majątek, oceniany na 25 milionów rubli. Balzak kilkakrotnie przyjeżdżał do Wierachowni koło Berdyczowa na Ukrainie, gdzie był pałac Hańskich. W październiku 1848 r. po raz trzeci przyjechał do Wierzchowni i przebywał tam przez 18 miesięcy. Hańska wreszcie dopięła swego i doprowadziła pisarza do ołtarza. Ślub ciężko chorego już w tym czasie Balzaka z Hańską, odbył się 14 marca 1850 r. w kościele p.w. Św. Barbary w Berdyczowie. W miesiąc później młoda para" udała się w podróż do Paryża, gdzie Balzak wkrótce zmarł, w sierpniu Zachowały się podobizny pani Hańskiej wg miniatury francuskiego miniaturzysty Feliza Delmonta z 1837 r. (fot 2) i Madame de Balzac wg ryciny z rytu Hermana Vogla z 1882 r. (fot. 3). W bieżącym roku przypada 150. rocznica śmierci Balzaka i 200. urodzin Madame de Balzac, może więc i nasza poczta zechce wykorzystać tę okazję do wydania znaczka? B.R. lot 130

19 ZAGRANICZNE AUKCJE FILATELISTYCZNE Georg Bdhler - Berlin JBrgen Gótz - Oberkirch Jedna z największych i najstarszych berlińskich firm aukcyjnych, Georg Bilhler, po śmierci właściciela prowadzona jest w dalszym ciągu przez jego spadkobierców, może jednak już nie z takim rozmachem, jak kiedyś. Mam przed sobą katalogi dwóch ostatnich aukcji tej firmy, oba formatu AS, z ca 200 stronami opisów i stronami ilustracji ciekawszych walorów. 273 aukcja (ostatnie dni sierpnia 1999 r.) zaoferowała do licytacji ponad 5 tys. lotów (w tym ponad 1,3 tys. zestawów, zbiorków i zbiorów) oraz 13 pozycji literatury filatelistycznej. Na aukcję nie zgłoszono wystrzałowych", bardzo drogich walorów, ale zbieracz z mniej zasobnym portfelem znajdzie w tej firmie wiele interesujących obiektów, szczególnie z obszaru filatelistyki niemieckiej. Oferta pozycji polskich skromna, bo tylko sześć walorów, w tym ciekawa koperta ze znaczkiem Polski nr 1"z rzadkim stemplem 328" (Kibarty), wyceniona wysoko, bo 500 DM. Także tylko sześć zbiorków, w tym aż pięć z ceną Gebot" (do zaproponowania przez chętnego) i jeden z ceną 200 DM. Generalne Gubernatorstwo z 7 pozycjami, w tym aż 4 serie przedruków na znaczkach polskich w cenach: dwie serie znaczków czystych wycenione 80 i 100 DM oraz dwie serie stemplowane za 70 i 80 DM. Wśród mało interesujących polskiego zbieracza pozycji literatury filatelistycznej (przeważnie stare katalogi aukcyjne), zwróciłem uwagę na monografię Mallera-Marka Altdeutschland unter der Lupe" 3 wyd. z 1942 r. z ceną 130 DM. 274 aukcja (koniec listopada 1999 r.) to prawie 4,9 tys. lotów (w tym ponad 1,5 tys. zestawów, zbiorków i zbiorów) oraz 19 pozycji literatury filatelistycznej. 12 pozycji polskich, w tym ta sama koperta ze znaczkiem Polski nr 1" i stemplem,,kibarty " zaoferowana za tę samą cenę 500 DM, nie sprzedana na poprzedniej aukcji. Ciekawy był także rzadko trafiający na aukcję znaczek tzw. Zielonej Poczty" Korfantego z okresu Powstań śląskich, stemplowany Poczta Polowa aś.", zaoferowany za 1,2 tys. DM. Siedem zbiorków w cenach od 85 do 500 DM; ten najdroższy to kolekcja znaczków czystych i stemplowanych z lat (wg Michla 5,5 tys. rak); poza tym dwa zestawy po 50 szt. kopert z firmowej korespondencji ze znaczkami ze stempelkami Groszy", wycenione po 300 DM. Trzy pozycje Generalnego Gubernatorstwa , w tym nie stemplowana seria dużych służbowych za 50 DM oraz trzy zbiorki, w tym dwa komplety GG (znaczki czyste i stemplowane) po 300 DM. Literatura filatelistyczna to znowu przeważnie stare katalogi aukcyjne; dla mnie ciekawą pozycją były kompletne roczniki z lat czasopisma Der Deutschland-Sammler" za 100 DM. Dawno nie relacjonowałem aukcji niemieckiej fumy Rirgen Gótz, która wybudowała ładną siedzibę w malej miejscowości Oberkirch kolo Karlsruhe. 243 aukcja tej firmy (koniec sierpnia 1999 r.) to ponad 15 tys. lotów (w tym ponad 4,6 tys. to zestawy, zbiorki i zbiory). Trzynaście bardzo drogich walorów (w cenach 10 tys. DM i powyżej tej sumy), w tym czysta seria Trąbka pocztowa" RFN z 1951 r. za 12 tys. DM oraz oryginalne arkusze nie wydanych znaczków olimpijskich z 1984 r. NRD za 40 tys. DM. Także trzynaście bardzo drogich zbiorów, w tym rzadko oferowane znaczki całego świata" (interesujący spadek) za 30 tys. DM, trzy ciekawe zbiory Starych Niemiec: znaczki nie stemplowane i stemplowane za 15 tys. i 20 tys. DM oraz znaczki nie stemplowane i czyste także za 15 tys. DM; dalej zbiór NRD (znaczki czyste i stemplowane, wg Michla ca 200 tys. mk) za 12 tys. DM oraz piękny zbiór znaczków nie stemplowanych, czystych i stemplowanych Kanady za 13 tys. DM. Polskę reprezentowało 71 pozycji (w tym 21 poz. to poczty miejskie z okresu I wojny światowej), ciekawsze zaś to: koperta pierwszego lotu Warszawa - Wrocław z 1930 r. za 250 DM, blok nr 1 z 1928 r. (Gebot), Wystawa Filatelistyczna w 1934 r. w Katowicach: czysta seria 60 DM, na kartce pocztowej 150 DM oraz stemplowany czworoblok 200 DM; Wodzowie" z 1944 r.: seria czysta 150 DM, w czworoblokach 600 DM, 3 serie zawiasy" (jedna seria czysta, dwie serie ostemplowane grzecznościowo datownikiem Lublin") wycenione 5 tys. DM, seria BIE z 1946 r. (znaczki czyste) 90 DM, czysty blok nr 9 BIE DM, czysty blok nr II bojownicy z 1948 r. 240 DM, takiż blok na kopercie do USA DM. Czysty czworoblok I zł Mościcki Port Gdańskwyceniono 200 DM. Spory zestaw walorów Woldenberga (39 pozycji) w cenach od Gebot" do 500 DM. Ciekawy zbiór Woldenberga (wg Michla ca 125 tys. Ink), zaoferowano za 12 tys. DM. Dwadzieścia zbiorków i zbiorów polskich zaoferowano w cenach od Gebot" do 2 tys. DM. Ten najdroższy to dwa albumy znaczków nie stemplowanych i czystych z lat Z 12 pozycji Generalnego Gubernatorstwa warto wymienić: 5 serii przedruków na znaczkach polskich (dwie serie czyste po 90 DM, dwie stemplowane za 60 i 80 DM oraz jedna seria na wycinkach za 80 DM), arkusik Wawel z 1944 r. za 100 DM i seria nie wprowadzonych do obiegu Górali" za 800 DM. Dwa komplety znaczków czystych GG miały ceny 200 i 250 DM. Katalog aukcyjny to dwa tomy: walorów z 496 stronami opisów i 232 stronami fotografii barwnych ciekawszych walorów oraz drugi - zestawów, zbiorków i zbiorów z 257 stronami opisów i 30 tablicami w barwie. Razi zamieszczenie walorów Woldenberga raz w rubryce Kriegsgefangenenpost" drogi raz w rubryce ICZ-Post". JANUSZ ZBIGNIEW PIEKUT ALI?

20 POCZTA WEDŁUG FILATELISTY Gdyby ktoś zechciał zsumować opinie, od lat wygłaszane przez filatelistów pod adresem Poczty Polskiej, to ułożyłyby się one w wachlarz, którego końce, od najdelikatniejszych opinii z jednej, a skraj nie negatywnych z drugiej strony, przedstawiałyby się następująco: poczta nie zauważa filatelistów (to łagodny wariant), o poczta planowo i rozmyślnie tępi filatelistów (to przeciwległy do poprzedniego wariant opinii). Cala przestrzeń między tymi opiniami wypełniona jest mieszaniną wymienionych poglądów w różnej proporcji, w związku z czym występują tam takie sądy, jak: - poczta nie zna prawidel filatelistycznych, lekceważy je, złośliwie ignoruje albo świadomie robi na złość. Każdy delikwent wchodzi w filatelistykę w atmosferze ataku na pocztę, poprawiania jej funkcjonowania ze skutkiem - jak dotychczas - podobnym do stanu realizacji budowy autostrad w naszym kraju. Wszelako, niezależnie od trafności lub nietrafności tego rodzaju wysiłków filatocentryzm należy aprobować, bo jest to odmiana powszechnie obowiązującej zasady: każdy musi dbać i walczyć o swoje interesy, bo nikt tego za niego nie zrobi. W tym miejscu dygresja o charakterze oficjalnego oświadczenia. Wszystko co powyżej i co będzie poniżej, jest wyłącznie wyrazem opinii szeregowych filatelistów. Nie ma w tym nic ze stanowiska wladz filatelistycznych, a w każdym razie nic mi o tym nie wiadomo. Nasi filatelistyczni reprezentanci, pełniący najróżniejsze i godne funkcje, zachowują postawę pełnej elegancji i roztropności dyplomatycznej. Jeśli zostaną postawieni w sytuacji przymusowej wypowiedzi dotyczącej poczty - czynią to w trybie wyłącznie informacyjnym, bez ocen i wartościowania, a więc w rodzaju: - podjęliśmy rozmowy na ternar..., wysłaliśmy pismo w sprawie..., proponujemy takie i takie rozwiązanie... Wyjaśniam i podkreślam ten fakt, bowiem nie niani podstaw, aby, nawet w sposób niezamierzony, wciągać ogniwa i osoby władz związkowych w sprawy, które są wylącznie efektem mojej obserwacji i wyobraźni wynikającej z poruszania się raczej w ariergardzie armii (jak to pięknie brzmi!) filatelistów. Odpowiednikiem jednolitego frontu krytycznych opinii są postulaty, które budują hipotetyczny obraz poczty zgodnej z wyobrażeniami i interesami filatelistów. Najkrócej można to ująć tak, że poczta została powolana do życia dla filatelistów i powinna się kierować regułami przez nich ustanowionymi. Podejmijmy próbę skonkretyzowania postulatów wobec poczty i uczyńmy to w formie, jaką uprawiają księgowi wypełniający rubryki bilansowe po stronach pozycji ma" i winien". Cóż więc według filatelistów poczta nam winna? 1. Prowadzić umiarkowaną politykę emisji znaczków (nie za dużo, nie za drogich, odpowiednich tematach, starannie zaprojektowanych i równie 132 starannie wykonanych, przy użyciu materialów pierwszorzędnej jakości, z bardzo rzadkimi odstępstwami w zakresie poprawności wykonania, bo jednak filateliści lubią się podniecać blędami, o odpowiednich nakładach, w odpowiednich formach wydawniczych (arkusze sprzedażne), równomiernie rozłożonych w ciągu roku... Rozłożyłem politykę emisyjną na składowe, ale o takim stopniu ogólności, że - mam nadzieję - nikt się nie sprzeciwi. Dalsza próba konkretyzacji - a jest ona przecież nieunikniona, jeśli się chce znaczki wydawać, konieczny zamysl dalszego precyzowania każdego z wymienionych składników - na pewno doprowadzilby do ostrej rozbieżności zdań. Bo co znaczy wydawać nie za dużo tematów? - 10, 20, czy może 30? A co to znaczy odpowiednio dobrane tematy? Dajcie kartki i dlugopisy grupie filatelistów i poproście, aby każdy z nich ustalił plan emisyjny na przyszły rok. Wtedy się okaże, jak prawdziwe jest porzekadło: dwóch Polaków - trzy partie. A przecież do ustalenia pozostają wszystkie następne składowe. Dlatego poziom konkretów wybrałem na takim pułapie, aby już na wstępie nie znaleźć się w sytuacji mieszkańców wieży Babel tuż po tym, jak Pan Bóg pomieszał im języki. 2. Starannie stemplować korespondencję filatelistyczną, zgodnie z przyjętymi regułami. 3.Terminowo i w dobrym stanie oddawać korespondencję przekazywaną przez lub do filatelistów. Świadomie nie używam określenia klientów poczty", bowiem ta zasada nie jest używana w gronie filatelistów za obowiązującą bezwyjątkowo. Ja sam, a wiem, że nie tylko, z przyjemnością biorę do ręki i do zbioru korespondencję, która błądziła pod różne adresy lub wędrowała kilka lat do odbiorcy. Czy są jeszcze jakieś inne zarzuty lub postulaty wobec poczty, które by - jak to się obecnie utarto modnie mówić - zwiększały poziom adrenaliny u filatelistów? Nie znajduję. To, co jest zamierzeniem tego tekstu, to próba określenia skali postulatów filatelistycznych w proporcji do wymiaru interesów i zadań poczty. Dobrze jest bowiem zdawać sobie sprawę, jaką silą i bronią dysponujemy, a nie jest to oczywiste w świetle potocznie przytaczanych argumentów. Uświadomić sobie trzeba, z praktycznymi konsekwencjami tej świadomości, że obrót korespondencji jest tylko jednym z wielu zadań poczty. Obok przekazywania listów poczta jeszcze prowadzi: obrót paczek, obrót finansowy, usługi telegraficzne i telefoniczne, rozprowadza tony i wagony reklam, zajęla się prowadzeniem funduszu emerytalnego i pewnie ma jeszcze inne zadania, których laik nie zna. Jeśli zatrzymamy się nad sprawą ruchu korespondencji, to też wyodrębnimy obszary, które praktycznie znajdują się poza zainteresowaniem filatelistów, a w pokaźnej mierze absorbują wysilki poczty i wypełniają jej sakiewki. Prawdopodobnie więcej niż polowa obrotu korespondencji odbywa się bez użycia znaczków. Cały ruch hurtowy realizuje

21 się przy pomocy frankatur mechanicznych i opłacania gotówką, co obserwujemy na kopertach w postaci nadruków Opłacono gotówką na podstawie umowy z RUP..." 1 dalej. W obrocie korespondencji przy pomocy znaczków filateliści stanowią tylko znikomą część klienteli i to część daleko odbiegającą od posiadania pakietu kontrolnego". Na podstawie wyliczeń z kilku lat 80-tych (ostatnie lata, przy których podane są wysokości nakładów w KSZPZP 1990) wynika, że filateliści odbierali rocznie, w ramach abonamentu od 5 do 16 % emitowanych znaczków. Obecnie są to zapewne wartości kilkakrotnie mniejsze. Proszę zwrócić uwagę, że z każdym wyżej odnotowanym akapitem nasza filatelistyczna pozycja w polu widzenia poczty maleje i kurczy się do wymiarów punktu, jak oddalający się od obserwatora pojazd. To wydaje się tłumaczyć brak reakcji poczty na nasze wołania. Takie rozumowanie wynika z ogólnych zasad prowadzenia interesów i wagi naszego udziału w interesach poczty. Rzecz jasna, ii stan obiektywnych stosunków poczta-filateliści może być umacniany lub osłabiany stanem osobistego stosunku pracowników poczty do naszego bractwa, ale to w niewielkich granicach. Argument. że filateliści stanowią klientelę, z którą poczta powinna się liczyć ze względów ekonomicznych, jest w świetle przedstawionych faktów mizerny. Do rozpatrzenia pozostaje następny argument, także często przytaczany w zaocznych polemikach z pocztą, iż w krajach zachodnich, np. we Francji lub RFN filateliści są traktowani z pełną atencją i poczta rozściela im miękkie chodniki pod nogami. A przecież ich wpływ na finansowe interesy poczty zapewne nie odbiega od naszego. To jest argument zda się nie do odparcia. A jednak. Wyjaśnienie jest proste. Między nami, a wymienionymi krajami i grupą innych istnieje zaczarowana granica Unii Europejskiej. Dzieli ich od nas, zależnie od przyjętych kryteriów, kilkakrotnie wyższy poziom życia, kilkaset odmiennych aktów prawnych, a na interesującym nas odcinku - inna orientacja w rozumieniu interesów własnych i kultura stosunku do klienta. Czy wobec wyłożonych tu racji jesteśmy bezbronni? Otóż nie. Racje ekonomiczne, póki co, odsuńmy z naszego arsenału środków naporu. Żyjemy w okresie potężnego ciśnienia propagandy i reklamy. Nie trzeba ani wyjaśniać, ani przekonywać, co się wyrabia, aby się pokazać, zwrócić na siebie uwagę, dowieść, że się ma przewagę nad innymi i rację w swojej postawie. W jednym z odległych w czasie numerów Filatelisty" wyczytałem uwagę, która mi utkwiła w pamięci. Stosunek do znaczka kształtuje nasz stosunek do instytucji, która go emitowała, do sprawy, którą przedstawia a w przypadku, gdy znaczek trafia zagranicę - do kraju jego pochodzenia. Konsekwencje tego stosunku mogą być i są różnorakie. Niekoniecznie bezpośrednie, ale na ogół znacznie bardziej wartościowe lub negatywne niż 70 groszy, które za niego zapłaciliśmy. I co ważniejsze - rozciągają się na obszary bardziej rozległe niż tylko poczta i filatelistyka, często nieoczekiwanie odległe. Gdy się słucha krytycznych tyrad pod adresem poczty odnosi się wrażenie, że filateliści są Guliwerem, który znalazł się w kraju liliputów. Jest inaczej. Za Guliwera owszem, możemy się uważać, ale w ręce olbrzyma, który nas ledwie lub wcale nie dostrzega. A przecież filateliści są bezinteresownymi i oddanymi propagatorami interesów poczty i treści przedstawianych na znaczkach. Stanowią wolontariat napędzany do działania wewnętrznymi bateriami. Jeśliby sięgnąć do doświadczenia w zakresie obchodzenia się ze społecznym aktywem w innych dziedzinach życia. to należałoby powiedzieć, iż co roku, w każdym środowisku, w którym znajdują się filateliści, według szczebla i hierarchii, powinny się odbywać gwiazdkowe spotkania organizowane przez pocztę dla filatelistów, na których powinni oni być obdarowywani dowodami uznania. I nie tylko za to, że wystawiają znaczki na pokaz publiczny, że uczynili ze znaków pocztowych podmiotowy obiekt uwagi i studiów. Jest coś więcej jeszcze. Wszyscy filateliści, i to poczynając od najbardziej niedoświadczonego szczawika, aż po największych guru w tej branży, stworzyli i tworzą szczególną subkulturę związaną ze znakiem pocztowym (umyj ręce, odsuń wszelkie naczynia, nie bierz w palce, przestudiuj uważnie rysunek oraz sposób wykonania. przechowuj w odpowiednich warunkach... to przecież szczególna szkoła kultury i estetyki), która zapewne promieniuje na obszary pozafilatelistyczne i na osoby spoza ścisłego grona wtajemniczonych. I dalej. Znak pocztowy w rękach doświadczonych, zaawansowanych filatelistów to centralny obiekt różnych szamańskich zabiegów; pomiary w czterech wymiarach - co już nas wprowadza w świat naukowej fantastyki - (wysokość, szerokość, grubość papieru, ząbkowanie), różne rentgeny, ultrafiolety, odczynniki, ekspertyzy, stempelki gwarancyjne, publikacje. polemiki i uzupełnienia powtarzane w nieskończoność... I dalej. Prasowa propaganda udanych emisji zwraca na emitenta uwagę świata, który jak słonecznik zwraca się zawsze ku słońcu, koncentruje się na udanych obiektach pocztowo-filatelistycznych. Przypomnę tu sławną historię kociej serii, którajak się wydaje pobiła rekord estetycznego sukcesu. Pisaka o niej obszernie filatelistyczna prasa Anglii, Francji, Niemiec, Włoch i innych krajów, a także zwróciła uwagę prasa niefilatelistyczna. Kocia seria posłużyła jako przykład do biologicznej systematyki, jako ozdobnik na okladkach czasopismlako przykład efektownego oddania kocich nastrojów (uśmiech kota - nr 1328) przez utalentowanego projektanta, zdobyła kilka tytułów naj". I to wszystko odbijato się reprodukcjami kocich znaczków, jak echo, po całej Europie, przez ponad rok. Wprowadziłem do ostatniego fragmentu dozę egzaltacji, ale uczynić tak należało, bowiem filateliści są nosicielami wartości kulturowych w ogólnym znaczeniu, a przede wszystkim kultury kręgu znaku pocztowego. Nie jest to wartość wymierna, jednak ważna i warto się o nią troszczyć, wspierać i szanować. ZYGMUNT JANIK 133

Rosyjskie stemple punktowo-numerowe w latach Andrzej Komorowski

Rosyjskie stemple punktowo-numerowe w latach Andrzej Komorowski Rosyjskie stemple punktowo-numerowe w latach 1857 1863 Andrzej Komorowski Pierwszy znaczek pocztowy Rosji wszedł do obiegu 1 stycznia 1858 r., zgodnie z cyrkularzem Głównego Urzędu Poczty i Telegrafu (gławnoje

Bardziej szczegółowo

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872 PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Cel Ogólnie: przybliżenie tematu zarys historyczny Klasyfikacja kopert Rosji Carskiej

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY INFORMATOR 2000 KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY NR 8 LISTOPAD 2000 Wiele razy była mowa o problemach jakie mają filateliści z naszą Pocztą, o nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

BDG/06/2016/US załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

BDG/06/2016/US załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia BDG/06/2016/US załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zarządzenie nr 34 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu, świadectwa

Bardziej szczegółowo

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima...,

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima..., 29. Panorama Poznania wykorzystana w projekcie bloku (il. 42) i koperty (il. 31 i 32). Po lewej stronie widoczna jest katedra, pośrodku kościół farny św. Marii Magdaleny (źródło: folder Wydawnictwa pocztowe,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje.

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. 3.1.1.2.9.8.2.1.4.1.2.5.1.2.19.22.1.? Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. Marek SITARZ Okręg Śląsko-Dąbrowski PZF Wprowadzenie 2/137 Klasyfikacja Najtrudniejszą

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w krajach Unii Europejskiej oraz poczty firmowej I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA

REGULAMIN. świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... REGULAMIN świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA 1 Regulamin określa warunki oraz tryb realizacji usługi Firmowa Poczta, polegającej na odbiorze uporządkowanych przesyłek oraz

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza PLN Karta 71

Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza PLN Karta 71 Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza 6 200 PLN Karta 71 Karta 72 Karta 73 Karta 74 Karta 75 Karta 76 Karta 78 Karta 79 Karta 80 W 1878 roku otwarto

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH

Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH I. Przedmiot opracowania Niniejszy dokument określa zasady obsługi klientów umownych w agencji pocztowej. Klient

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SR-ŚR/3/202 Znak sprawy: SR-ŚR/3/202 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY OFERTY Nazwa przedsiębiorstwa...... Dokładny adres, tel,fax:......... Formularz cenowy oferty sporządzono na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SR-ŚR/3/2012

Znak sprawy: SR-ŚR/3/2012 Znak sprawy: SR-ŚR/3/0 Znak sprawy: SR-ŚR/3/0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY PRODUKTÓW Załącznik nr A do SIWZ Dostawa okładek na akta, zwrotnych potwierdzeń/pokwitowań odbioru,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego Instrukcja działania Referatu Pocztowego Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809 1. Referat Pocztowy, zwany dalej Referatem jest punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego tzn. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek?

Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek? Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek? Po sześciu latach od napisania i pięciu latach od zamieszczenia artykułu pt.: Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek? postanowiłem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego - Związku Gmin Zagłębia

Bardziej szczegółowo

Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-12-06 14:10 Ogłoszenie nr 360189-2016 z dnia 2016-12-06 r. Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 358052-2016

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane Nr sprawy: DAO-271-152/14 Zakopane, dnia 02.12.2014r Zapytanie ofertowe Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie

Bardziej szczegółowo

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę?

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Podręcznik tematyka (3) Ryszard Prange Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Wiemy, jaki materiał filatelistyczny można wykorzystać w eksponacie tematycznym. Kolej na informacje, jak przy

Bardziej szczegółowo

Logotyp - Marka platformy NOWA POCZT@ Z KAŻDEGO MIEJSCA I O KAŻDEJ PORZE. Nowoczesność, Prostota, Identyfikacja Kolorystka zgodna z Poczta Polska

Logotyp - Marka platformy NOWA POCZT@ Z KAŻDEGO MIEJSCA I O KAŻDEJ PORZE. Nowoczesność, Prostota, Identyfikacja Kolorystka zgodna z Poczta Polska Logotyp - Marka platformy NOWA POCZT@ Z KAŻDEGO MIEJSCA I O KAŻDEJ PORZE Nowoczesność, Prostota, Identyfikacja Kolorystka zgodna z Poczta Polska Poczta Polska skutecznie odpowiada na trendy rynkowe i coraz

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ

USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ W celu kompleksowej obsługi klienta firma MB Profil Sp. z o.o. poszerzyła swoje dotychczasowe usługi o ofertę usług pocztowych, mailingu pocztowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie podjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy nr OR. I. Rozliczenia w przypadku nadawania za pomocą maszyny do frankowania

Załącznik nr 3 do umowy nr OR. I. Rozliczenia w przypadku nadawania za pomocą maszyny do frankowania Załącznik nr 3 do umowy nr OR. I. Rozliczenia w przypadku nadawania za pomocą maszyny do frankowania 1. Strony ustalają następujące zasady rozliczania i regulowania należności dla przesyłek opłacanych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy zawodu: 421[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 421[02]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Przemyśla, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

"Niestandardowe użycie znaczków pocztowych - próba oceny zjawiska"

Niestandardowe użycie znaczków pocztowych - próba oceny zjawiska mgr inż. Andrzej B. Baranowski Lublin "Niestandardowe użycie znaczków pocztowych - próba oceny zjawiska" Referat wygłoszony na XXII Konferencji Naukowej Polskiej Akademii Filatelistyki Ciechocinek, 24

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY PRODUKTÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY PRODUKTÓW Znak sprawy: SR-ŚR//03 Znak sprawy: SR-ŚR//03 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY PRODUKTÓW Załącznik nr A do SIWZ Dostawa okładek na akta, zwrotnych potwierdzeń/pokwitowań odbioru,

Bardziej szczegółowo

Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo

Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy przedstawiamy Państwu ofertę na przygotowanie i wydruk Neokartek Wielkanocnych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOŚiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTU POLSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH NIESTEMPLOWANYCH, STEMPLOWANYCH, KARTEK

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: OAK.KCB.2621/131/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA świadczenie usługi, polegającej na odbiorze

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, OAK.KCB.2621/58/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert-opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz. 1391 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

Problemy z interpretacją opłat dla przesyłek w polskim urzędzie pocztowym w Wolnym Mieście Gdańsku

Problemy z interpretacją opłat dla przesyłek w polskim urzędzie pocztowym w Wolnym Mieście Gdańsku Marek Zbierski Polskie Taryfy Pocztowe 1918 1939 Problemy z interpretacją opłat dla przesyłek w polskim urzędzie pocztowym w Wolnym Mieście Gdańsku Określenie zakresu terytorialnego W ślad za otwarciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY ZNAKÓW OPŁATY POCZTOWEJ OPERATORA INPOST S.A. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN WYMIANY ZNAKÓW OPŁATY POCZTOWEJ OPERATORA INPOST S.A. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WYMIANY ZNAKÓW OPŁATY POCZTOWEJ OPERATORA INPOST S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Operator pocztowy: Operator pocztowy InPost S.A., z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy nr z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach 1914-18 wprowadzenie i próba klasyfikacji Co to jest Poczta Miejska i czym się odróżnia od wydania lokalnego? Poczta MiejskaWydanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o księżeczce paszportowej

Informacje o księżeczce paszportowej Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/informacje-paszportowe/13432,informacje-o-ksiezeczce-paszportowej.htm l Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 11:37 Informacje o księżeczce paszportowej

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Akademia Górniczo-Hutnicza Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska Normalizacja w rysunku technicznym i geodezyjnym W Polsce istnieją następujące rodzaje norm: polskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2015 roku powszechnych usług pocztowych i zagranicznym, ekonomicznych i priorytetowych: - przesyłek listowych nierejestrowanych;

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym.

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym. Zielona Góra, 08.12.2015 r. CPR.II.3231. 20.2015.KBez ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym wydatkiem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOSiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013 OR.272.7.2013 Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy głosują! Za pomocą czerwonej koperty wyborczej dla emerytur, rent i zdrowia.

Wszyscy głosują! Za pomocą czerwonej koperty wyborczej dla emerytur, rent i zdrowia. Wszyscy głosują! Za pomocą czerwonej koperty wyborczej dla emerytur, rent i zdrowia. Co to są wybory socjalne? Ponad 30 milionów osób płacących składki, emerytów i rencistów określa w wyborach socjalnych,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: OR.272.08.2015.PL Międzyrzecz, dnia 01-10-2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 12 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa OR.272.2.4.2016 Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346796-2015 z dnia 2015-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 22 Departament Ochrony Informacji Niejawnych DECYZJA Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce

Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brojce numer 35/2014 z dnia 24.06.2014 r. Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce - Brojce 2014 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-4 Wisznia Mała Polska tel. +48 7 308-48-00 faks +48 7 32-70-68 www.wiszniamala.pl przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

XXI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki

XXI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki mgr inż. Andrzej B. Baranowski Lublin Ciechocinek, 24 maja 2014 r. XXI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki Referat nr 8 Temat: Dodatkowe stemple informacyjne spotykane na korespondencji

Bardziej szczegółowo

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce ZAPYTANIE CENOWE 1) usługa pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy doręczaniu korespondencji Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku

Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników Księga znaku 2017 Prywatna chmura dla prawników Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Znak podstawowy Konstrukcja znaku Pole podstawowe znaku Pole ochronne znaku Typografia Kolorystyka podstawowe

Bardziej szczegółowo

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje się następujących zmian:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje się następujących zmian: Z M I A N A Nr 1 D O S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K ÓW Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu (M.P.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Strzelce Krajeńskie, dnia 1 kwietnia 2014 roku RG.272.5.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

WOP-09 - Zbiórka publiczna.

WOP-09 - Zbiórka publiczna. WOP-09 - Zbiórka publiczna. Sposoby dostarczenia dokumentów osobiście pocztą faxem elektronicznie Sposoby odbioru dokumentów osobiście pocztą elektronicznie Generator druku przelewu Wypełnij i wygeneruj

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DANYCH ORAZ ZMIANA W STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH CZŁONKA FUNDUSZU

ZMIANA DANYCH ORAZ ZMIANA W STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH CZŁONKA FUNDUSZU PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa D ZMIANA DANYCH ORAZ ZMIANA W STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH CZŁONKA FUNDUSZU 1. DANE CZŁONKA FUNDUSZU (w przypadku zmian w poniższych

Bardziej szczegółowo

11. KORESPONDENCJA SERYJNA

11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11.1. TWORZENIE SERYJNEGO LISTU MS Word dostarcza użytkownikowi narzędzie do sprawnego i szybkiego realizowania szczególnego rodzaju korespondencji- korespondencji spersonalizowanej,

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 1 Organizatorem konkursu jest Centrala Poczty Polskiej S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu oraz

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 29.10.2014 r. URN. 271.26.4.2014.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

ZARZA DZENIE NR 120 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym

ZARZA DZENIE NR 120 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym ZARZA DZENIE NR 120 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Poprawne adresowanie przesyłek listowych PORADNIK

Poprawne adresowanie przesyłek listowych PORADNIK Poprawne adresowanie przesyłek listowych PORADNIK 1. OGÓLNE ZASADY Poprawnie zaadresowana przesyłka listowa: Anna Kowalska ul. Lipowa 3 m. 10 87-100 TORUŃ Aby Twoje przesyłki listowe docierały do adresata

Bardziej szczegółowo

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 Page 1 of 5 Katowice: Korekta, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja publiczna. Numer

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Informator: Technik usług pocztowych i finansowych 421108 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (z wyłączeniem zakresu zadania częściowego

Bardziej szczegółowo

STEMPLE POCZTOWE PIERWSI PŁOCCY POCZTMISTRZOWI

STEMPLE POCZTOWE PIERWSI PŁOCCY POCZTMISTRZOWI Zdzisław Bitner STEMPLE POCZTOWE NA LISTACH POCZTAMTU W PŁOCKU I W PODLEGŁYCH STACJACH 1815 1871 W Królestwie Polskim, od powstania w 1818 poczty polskiej aż do utraty jej samodzielności w 1871, poczta

Bardziej szczegółowo