DLR4-08/xxx(T)DV (8- kanałowego) DLR4-16/ xxx(t)dv (16- kanałowego)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLR4-08/xxx(T)DV (8- kanałowego) DLR4-16/ xxx(t)dv (16- kanałowego)"

Transkrypt

1 Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo H.264, DVD-RW, Ethernet DLR4-08/xxx(T)DV (8- kanałowego) DLR4-16/ xxx(t)dv (16- kanałowego)

2

3 Nagrywarka cyfrowa Informacje o bezpieczeństwie Klasa EMC Nagrywarka jest urządzeniem klasy A, zgodnym z normą EN Urządzenie może powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń domowych. W takiej sytuacji osoby obsługujące nagrywarkę mają obowiązek zapewnić odpowiednie środki zaradcze, których koszt muszą pokryć samodzielnie. Ważność instrukcji obsługi Przed podłączeniem i rozpoczęciem korzystania z nagrywarki należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie oraz innymi informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby była potrzebna w przyszłości. Środowisko pracy nagrywarki Nagrywarkę należy chronić przed zbyt wysoką temperaturą, kurzem, wilgocią i wibracjami. Nagrywarka może działać w temperaturach od +5 C do 40 C i przy wilgotności powietrza wynoszącej maksymalnie 90%. Nagrywarka może być używana wyłącznie wewnątrz budynków i musi być chroniona przed wodą i wilgocią. Konserwacja nagrywarki Nigdy nie wolno włączać zawilgoconej nagrywarki. W takich przypadkach musi ona zostać skontrolowana przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. Na nagrywarce nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych nagrywarki. Do otworów wentylacyjnych nie wolno wkładać metalowych elementów ani innych przedmiotów. Może to trwale uszkodzić nagrywarkę. Obudowa może być otwierana tylko przez uprawnione osoby. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Przed zdjęciem obudowy z nagrywarki należy ją odłączyć od źródła zasilania. Rozpoczynanie pracy z nagrywarką Podczas układania podłączonych kabli należy się upewnić, czy nie są one w jakikolwiek sposób obciążone, czy nie są zgięte ani uszkodzone i czy są chronione przed wilgocią. Czyszczenie nagrywarki Obudowa nagrywarki może być czyszczona tylko wilgotną (ale nie mokrą) szmatką. Należy używać wyłącznie łagodnych środków czyszczących. Nie wolno używać środków czyszczących z rozpuszczalnikami lub benzyną. Może to trwale uszkodzić wykończenie powierzchni. i

4 Instrukcja obsługi Części zamienne Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych wyprodukowanych przez firmę Videor E. Hartig GmbH.

5 Nagrywarka cyfrowa Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Funkcja...1 Informacje techniczne...1 Rozdział 2. Instalacja...3 Zawartość opakowania...3 Wymagane narzędzia instalacyjne...3 Wejście wideo...3 Przelotowe złącze obrazu...4 Port RS Wejście/wyjście alarmu...4 Port sieciowy...5 Port RS-232C...5 Wyjście obrazu...5 Przełącznik przywracania ustawień fabrycznych...5 Złącze zasilacza...5 Rozdział 3. Konfiguracja...7 Elementy sterujące na panelu przednim...7 Przyciski kamer (1 16)...8 Przycisk SPOT/DISPLAY (SPOT/EKRAN)...8 Przycisk SEQUENCE/GROUP (SEKWENCJA/GRUPA)...8 Przycisk CAMEO/MENU...9 Dioda LED zasilania...9 Dioda LED dysku twardego...9 Dioda LED wyjścia alarmu...9 Dioda LED sieci...9 Dioda LED kopiowania fragmentu filmu...9 Port USB...9 Przyciski strzałek...10 Przycisk PLAY/PAUSE (ODTWÓRZ/WSTRZYMAJ)...10 Przycisk PANIC (SYTUACJA NADZWYCZAJNA)...10 Przycisk PLAYBACK (ODTWARZANIE)...10 Przycisk ALARM...10 Przycisk CLIP COPY (KOPIUJ FRAGMENT FILMU)...10 Przycisk PTZ/Zoom (PTZ/Powiększenie)...11 Przycisk ID na pilocie zdalnego sterowania...11 Włączanie zasilania...11 Początkowa konfiguracja nagrywarki...11 Ekran konfiguracji...12 Ustawienia systemowe...13 Informacje...13 Data i godzina...15 Przechowywanie...16 (Użytkownik)...18 Wyłączanie...19 iii

6 Instrukcja obsługi Konfiguracja sieci...20 Sieć...20 Powiadomienie...23 Ustawienia urządzeń...25 Kamera...25 Ekran Alarm-Out (Alarm-Wyjście)...26 Ekran...27 Zdalne sterowanie...30 Ustawienia nagrywania...30 Nagrywanie...30 Grafik...32 (Przed zdarzeniem)...34 Ustawienia Event (Zdarzenie)...35 Alarm-Wejście...35 Wykrywanie ruchu...37 Strata wideo...39 Zasłonięcie wideo...41 Tekst-Wejście...43 Zdarzenie systemowe...45 Status zdarzenia...47 Rozdział 4. Obsługa...48 Włączanie zasilania...48 Monitorowanie na żywo...48 Menu Live Monitoring (Monitorowanie na żywo)...49 Tryb Active Cameo (Aktywne cameo)...50 Tryb Zoom (Powiększenie)...51 Tryb PTZ...51 Monitorowanie zdarzeń...52 Kamera poufna...52 Monitoring miejsc...53 Używanie myszy...53 Nagrywanie filmów wideo...54 Nagrywanie w trybie alarmowym...54 Odtwarzanie nagranego filmu...55 Wyszukiwanie filmów...56 Menu Search (Wyszukiwanie)...57 Przeszukiwanie dzienników zdarzeń...59 Przeszukiwanie tabel nagrywania...60 Przeszukiwanie kalendarza...62 Wyszukiwanie ruchu...62 Przeszukiwanie wpisów tekstowych...64 Kopiuj fragment filmu...65 Drukuj...67

7 Nagrywarka cyfrowa Załącznik...68 Przygotowywanie dysku twardego USB...68 Przygotowywanie dysku twardego USB w systemie Windows XP i Windows Vista...68 Przygotowywanie dysku twardego USB w systemie Windows Przykłady wyszukiwania wpisów tekstowych...69 Przykład wyszukiwania I...69 Przykład wyszukiwania II...70 WebGuard...71 Tryb monitorowania przy użyciu sieci Tryb wyszukiwania przy użyciu kamery...74 Zachodzenie czasu...75 Wyjścia styków złączy...76 We/wy styków złączy...76 RS485 Wyjścia styków złączy...76 Mapa ekranów...77 Rozwiązywanie problemów...78 Powiadomienia dziennika systemu...79 Powiadomienia dotyczące kodów błędów...80 Dane techniczne...fehler! Textmarke nicht definiert. Lista rysunków Rys. 1. Standardowa instalacja nagrywarki cyfrowej...2 Rys. 2. Tylny panel 16-kanałowej nagrywarki cyfrowej...3 Rys. 3. Przedni panel 16-kanałowej nagrywarki cyfrowej...7 Rys. 4. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień...8 Rys. 5. Ekran Login (Logowanie)...11 Rys. 6. Ekran Logout (Wylogowanie)...12 Rys. 7. Ekran Setup (Konfiguracja)...12 Rys. 8. Menu System...13 Rys. 9. Ekran Information setup (Konfiguracja informacji)...13 Rys. 10. Ekran konfiguracji Date/Time (Data i godzina)...15 Rys. 11. Ekran konfiguracji Holiday (Dni wolne)...15 Rys. 12. Ekran Time Sync. (Synchronizacja godziny)...16 Rys. 13. Ekran Storage Information (Informacje o urządzeniach magazynujących)...16 Rys. 14. Ekran Storage Status (Stan urządzenia magazynującego)...17 Rys. 15. Ekran konfiguracji User (Użytkownik)...18 Rys. 16. Ekran Shutdown (Wyłączanie)...19 Rys. 17. Menu Network (Sieć)...20 Rys. 18. Ekran konfiguracji Network (Sieć)...20 Rys. 19. Ekran konfiguracji LAN (Manual) (LAN (Ustawienia ręczne))...21 Rys. 20. Ekran konfiguracji DVRNS...22 Rys. 21. Ekran konfiguracji usługi WebGuard...23 Rys. 22. Ekran konfiguracji Notification Mail (Wiadomość z powiadomieniem)...23 Rys. 23. Ekran konfiguracji Notification Callback (Połączenie zwrotne z powiadomieniem)...24 Rys. 24. Menu Devices (Urządzenia)...25 Rys. 25. Ekran konfiguracji Camera (Kamera)...25 Rys. 26. Ekran konfiguracji Camera PTZ (Kamera PTZ)...25 Rys. 27. Ekran Alarm-Out Settings (Ustawienia Alarm-Wyjście)...26 v

8 Instrukcja obsługi Rys. 28. Ekran Alarm-Out Schedule (Harmonogram Alarm-Wyjście)...27 Rys. 29. Ekran Display OSD (Wyświetlanie menu ekranowego)...27 Rys. 30. Ekran Main Monitor (Monitor główny)...28 Rys. 31. Ekran Spot Monitor (Monitor miejsc)...29 Rys. 32. Ekran VGA...29 Rys. 33. Ekran ustawień Remote Control (Zdalne sterowanie)...30 Rys. 34. Menu Record (Nagrywanie)...30 Rys. 35. Ekran Record Settings (Ustawienia nagrywania)...30 Rys. 36. Ekran Panic Record (Nagrywanie nadzwyczajne)...32 Rys. 37. Ekran ustawień Schedule (Grafik)...32 Rys. 38. Ekran ustawień Schedule Settings (Grafik Ustawienia) (tryb zaawansowany)...34 Rys. 39. Ekran ustawień Pre-Event (Przed zdarzeniem)...35 Rys. 40. Menu Event (Zdarzenie)...35 Rys. 41. Ekran Alarm-In Settings (Ustawienia Alarm-Wejście)...35 Rys. 42. Ekran Alarm-In Actions 1 (Alarm-Wejście Akcje 1)...36 Rys. 43. Ekran Alarm-In Actions 2 (Alarm-Wejście Akcje 2)...37 Rys. 44. Ekran Motion Detection Settings (Ustawienia wykrywania ruchu)...37 Rys. 45. Ekran Motion Detection Actions 1 (Wykrywanie ruchu Akcje 1)...38 Rys. 46. Ekran Motion Detection Actions 2 (Wykrywanie ruchu Akcje 2)...39 Rys. 47. Ekran Video Loss Settings (Ustawienia straty wideo)...39 Rys. 48. Ekran Video Loss Actions 1 (Strata wideo Akcje 1)...40 Rys. 49. Ekran Video Loss Actions 2 (Strata wideo Akcje 2)...40 Rys. 50. Ekran Video Blind Settings (Ustawienia zasłonięcia wideo)...41 Rys. 51. Ekran Video Blind Actions 1 (Zasłonięcie wideo Akcje 1)...42 Rys. 52. Ekran Video Blind Actions 2 (Zasłonięcie wideo Akcje 2)...42 Rys. 53. Ekran Text-In Settings (Ustawienia Tekst-Wejście)...43 Rys. 54. Ekran Text-In Device (Tekst-Wejście Urządzenie)...43 Rys. 55. Ekran Text-In Actions 1 (Tekst-Wejście Akcje 1)...44 Rys. 56. Ekran Text-In Actions 2 (Tekst-Wejście Akcje 2)...45 Rys. 57. Ekran Health Check (Sprawdzenie stanu)...45 Rys. 58. Ekran Storage (Przechowywanie)...46 Rys. 59. Ekran System Event Actions (Akcje zdarzeń systemowych)...46 Rys. 60. Ekran Event Status (Status zdarzenia)...47 Rys. 61. Menu Live Monitoring (Monitorowanie na żywo)...48 Rys. 62. Menu kamery PTZ Select (Wybór PTZ)...51 Rys. 63. Menu PTZ Preset (Ustawienia PTZ)...51 Rys. 64. Menu Sequence (Sekwencja)...53 Rys. 65. Menu Mouse Display (Wyświetlanie przy użyciu myszy)...53 Rys. 66. Menu Select Playback Camera (Wybór kamery do odtwarzania obrazu)...55 Rys. 67. Menu Search (Wyszukiwanie)...56 Rys. 68. Ekran Event Log Search (Przeszukiwanie dzienników zdarzeń)...59 Rys. 69. Ekran Record Table Search (Przeszukiwanie tabel nagrywania)...60 Rys. 70. Ekran Calendar Search (Przeszukiwanie kalendarza)...62 Rys. 71. Ekran Motion Search (Wyszukiwanie ruchu)...62 Rys. 72. Ekran Text-In Search (Przeszukiwanie wpisów tekstowych)...64 Rys. 73. Ekran Clip-Copy (Kopia fragmentu filmu)...65 Rys. 74. Ekran Print (Drukowanie)...67

9 Nagrywarka cyfrowa Rozdział 1. Wprowadzenie Funkcja Kolorowa nagrywarka cyfrowa (DVR, Digital Video Recorder) umożliwia nagrywanie obrazu z 8 lub 16 kamer. Nagrywarka ta zapewnia najwyższą jakość obrazu w trybie na żywo i odtwarzania oraz udostępnia następujące funkcje: 8 lub 16 wejść obrazu typu composite Obsługa źródeł obrazu kolorowego (system NTSC lub PAL) i czarno-białego (CCIR i EIA-170) Automatyczne rozpoznawanie systemu NTSC i PAL Kodek H.264 Wiele złączy do monitorów: 1 wyjście obrazu BNC, 1 spot, 1 VGA Wiele mechanizmów wyszukiwania (data/godzina, kalendarz, tabela rekordów, zdarzenie) Nagrywanie w czasie rzeczywistym (480/400 obrazów na sekundę (NTSC/PAL) przy standardowej rozdzielczości CIF) Przelotowe złącza obrazu Ciągłe nagrywanie w trybie Disk Overwrite (Nadpisywanie dysku) 2 porty USB 2.0 Kontynuuje nagrywanie w trakcie przesyłania do witryny zdalnej i w trakcie odtwarzania Przyjazny dla użytkownika graficzny system menu Wiele trybów nagrywania (Time-lapse (Poklatkowy), Pre-event (Przed zdarzeniem), Alarm, Motion (Ruch) i Panic (Sytuacja nadzwyczajna)) Wprowadzanie tekstu w bankomatach i punktach sprzedaży Złącza alarmowe obejmujące: wejście, wyjście i resetowanie wejścia Wbudowany sygnał alarmowy Dostęp do obrazu na żywo lub zapisanego przez sieć Ethernet Synchronizacja czasu za pomocą standardowego protokołu Wbudowany napęd DVD RW Zdalne sterowanie na podczerwień Automatyczna diagnostyka z automatycznym powiadamianiem, w tym obsługa protokołu S.M.A.R.T. dla dysku twardego Informacje techniczne Ta nagrywarka nie tylko zastępuje magnetowid poklatkowy i multiplekser w zastosowaniach ochronnych, ale też ma wiele funkcji, dzięki którym jest dużo bardziej wielofunkcyjna i łatwa w obsłudze od nawet najbardziej zaawansowanego magnetowidu. Nagrywarka konwertuje analogowy obraz NTSC lub PAL do obrazu cyfrowego i zapisuje go na dysku twardym. Pozwala to na niemal natychmiastowy dostęp do zapisanego obrazu, bez konieczności przewijania taśmy. Technologia ta umożliwia również oglądanie zapisanego obrazu podczas trwającego nagrywania. Obraz zapisany cyfrowo ma wiele zalet, dających mu nad obrazem zapisanym analogowo na taśmie. Nie jest konieczna regulacja śledzenia ścieżki. Funkcja zamrażania obrazu i szybkiego lub wolnego przewijania do przodu lub do tyłu działa bez rozmazywania i rozdzielania się obrazu. Obraz cyfrowy można indeksować według godziny lub zdarzeń i wyświetlać odpowiedni obraz natychmiast po wskazaniu odpowiedniej godziny lub zdarzenia. Nagrywarkę można skonfigurować do nagrywania określonych zdarzeń lub nagrywania poklatkowego. Istnieje możliwość określenia godzin nagrywania. Harmonogram ten może zależeć od dni tygodnia i świąt zdefiniowanych przez użytkownika. Nagrywarkę można skonfigurować tak, aby ostrzegała o przepełnieniu dysku lub aby w takiej sytuacji kontynuowała nagrywanie przez nadpisywanie najstarszych filmów. 1

10 Instrukcja obsługi Nagrywarka używa zamkniętego sposobu szyfrowania, co praktycznie uniemożliwia manipulację obrazem. Za pośrednictwem sieci Ethernet można zdalnie oglądać filmy i sterować nagrywarką. Dostępne są dwa porty USB, za pomocą których można wykonać aktualizację systemu lub skopiować filmy na zewnętrzny dysk twardy albo do pamięci USB. Rys. 1. Standardowa instalacja nagrywarki cyfrowej UWAGA: Ta instrukcja obsługi przedstawia 8- i 16-kanałowe nagrywarki cyfrowe. Z wyjątkiem liczby możliwych do podłączenia alarmów i kamer oraz liczby wyświetlanych obrazów z kamer nagrywarki te niczym się nie różnią. W celu zachowania przejrzystości ilustracje i opisy w tej instrukcji dotyczą modelu obsługującego 16 kamer. 2

11 Nagrywarka cyfrowa Rozdział 2. Instalacja Zawartość opakowania Opakowanie zawiera następujące elementy: Nagrywarka cyfrowa Kabel zasilający Instrukcja obsługi (ten dokument) Dysk CD z systemem zdalnego zarządzania i instrukcja obsługi Zestaw do montażu w szafie stelażowej Śruby do montażu dodatkowych twardych dysków i prowadnice do nich Pilot na podczerwień Wymagane narzędzia instalacyjne Instalacja nagrywarki nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi. Aby zapoznać się z innymi elementami, przejdź do instrukcji instalacji. Rys. 2. Tylny panel 16-kanałowej nagrywarki cyfrowej Wejście wideo Przelotowe złącze obrazu Port RS-485 Wejście/wyjście alarmu Port sieciowy Port RS-232C Wyjście obrazu Przełącznik przywracania Złącze zasilacza Nagrywarka może być używana z urządzeniami NTSC lub PAL. UWAGA: Nie jest możliwe jednoczesne używanie urządzeń typu NTSC i PAL. Na przykład nie można używać kamery PAL z monitorem NTSC. Wejście wideo Przy użyciu kabla koncentrycznego podłącz źródła obrazu do złączy BNC wejść obrazu. 3

12 Instrukcja obsługi Przelotowe złącze obrazu Jeśli chcesz podłączyć źródło obrazu do innego urządzenia, możesz użyć złączy BNC typu LOOP. UWAGA: Złącza BNC typu LOOP są automatycznie terminowane. NIE WOLNO podłączać kabla do złącza BNC typu LOOP, o ile kabel nie jest podłączony do terminowanego urządzenia. W przeciwnym razie jakość obrazu może być niska. Port RS-485 Nagrywarka cyfrowa może być zdalnie sterowana za pomocą urządzenia zewnętrznego lub systemu sterowania (np. klawiatury) podłączanego przez port RS-485 i używającego półdupleksowego sygnału szeregowego. Złącze RS-485 może być także używane do sterowania kamerami PTZ (Pan, Tilt, Zoom, czyli kamerami obsługującymi obrót, nachylenie i powiększenie obrazu). Złącza RX+/TX+ i RX-/ TX- systemu sterowania podłącz do złączy odpowiednio + i w nagrywarce cyfrowej. Aby uzyskać informacje o konfiguracji połączenia RS-485, przejdź do rozdziału 3, Konfiguracja, oraz zapoznaj się z instrukcją obsługi kamery PTZ lub systemu zdalnego sterowania. Wejście/wyjście alarmu UWAGA: Aby utworzyć połączenie na pasku złączy alarmu, naciśnij i przytrzymaj przycisk, a następnie włóż przewód do otworu pod przyciskiem. Po puszczeniu przycisku pociągnij delikatnie za przewód, aby się upewnić, czy jest dobrze podłączony. Aby odłączyć przewód, naciśnij i przytrzymaj znajdujący się nad nim przycisk oraz pociągnij za przewód. AI 1 16 (Alarm-In (Alarm-Wejście)): Za pomocą zewnętrznych urządzeń można przesłać do nagrywarki sygnał wskazujący konieczność reakcji na zdarzenie. Do złączy AI (wejście alarmu) i GND (Ziemia) można podłączyć przełączniki mechaniczne i elektryczne. Próg napięcia dla przełączników elektrycznych typu NC (standardowo zamknięte) wynosi powyżej 2,4 V, a dla przełączników NO (standardowo otwarte) poniżej 0,3 V. Aby napięcie zostało wykryte, musi być stabilne przez przynajmniej 0,5 sekundy. Zakres napięć wejścia alarmu wynosi od 0 do 5 V. Informacje o konfiguracji wejścia alarmu znajdują się w rozdziale 3, Konfiguracja. GND (Ziemia): Podłącz uziemienie wejścia lub wyjścia alarmu do złącza GND. UWAGA: Wszystkie złącza oznaczone jako GND są wspólne. NC/NO (Wyjścia przenoszenia alarmu): Nagrywarka może aktywować urządzenia zewnętrzne, takie jak alarmowe urządzenia dźwiękowe lub świetlne. Podłącz urządzenie do złącza C (Wspólne) i NC (Standardowo zamknięte) lub C i NO (Standardowo otwarte). Złącza NC/NO to złącza przekazywania o parametrach 2 A przy 125 V napięcia przemiennego i 1 A przy 30 V napięcia stałego. Informacje o konfiguracji wyjścia alarmu znajdują się rozdziale 3, Konfiguracja. ARI (Zerowanie wejścia alarmu): Zewnętrzny sygnał podłączony do złącza ARI może posłużyć do zresetowania zarówno sygnału wyjścia alarmu, jak i wewnętrznego sygnału dźwiękowego nagrywarki. Do złączy ARI (Zerowanie wejścia alarmu) i GND (Ziemia) można podłączyć przełączniki mechaniczne i elektryczne. Aby napięcie zostało wykryte, musi być niższe od 0,3 V przez przynajmniej 0,5 sekundy. Podłącz przewody do złączy ARI (Zerowanie wejścia alarmu) i GND (Ziemia). 4

13 Nagrywarka cyfrowa Port sieciowy PRZESTROGA: Złącze sieciowe nie jest zaprojektowane do bezpośredniego podłączania kabla lub przewodu przewidzianego do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Port RS-232C Nagrywarkę można podłączyć do sieci za pomocą złącza Ethernet 10/100 Mb. Podłącz kabel Cat5 ze złączem RJ-45 do złącza nagrywarki. Podłączenie nagrywarki cyfrowej przez sieć z komputerem pozwala na zdalne monitorowanie, wyszukiwanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania. Informacje o konfiguracji złącza Ethernet znajdują się w rozdziale 3, Konfiguracja. Port RS-232 pozwala podłączyć klawiaturę do zdalnego sterowania. Wyjście obrazu UWAGA: Złącza VGA i Video Out (Wyjście obrazu) (BNC) można podłączyć do oddzielnych monitorów, co pozwoli na ich równoległą pracę. Przełącznik przywracania ustawień fabrycznych Nagrywarka jest wyposażona w przełącznik przywracania ustawień fabrycznych. Znajduje się on na tylnym panelu, obok złącza VGA. Przełącznik jest przydatny w tych rzadkich sytuacjach, gdy konieczne jest przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich ustawień. PRZESTROGA: Użycie przełącznika przywracania ustawień fabrycznych powoduje utracenie wszystkich zapisanych ustawień. Aby przywrócić ustawienia urządzenia, należy przygotować rozprostowany spinacz. 1. Wyłącz nagrywarkę. 2. Ponownie włącz nagrywarkę. 3. Podczas inicjowania nagrywarki migają diody LED na panelu przednim. Podczas mrugania diod LED na panelu przednim włóż rozprostowany spinacz do nieopisanego otworu po lewej stronie złącza VGA. 4. Przytrzymaj przełącznik do momentu zapalenia się wszystkich diod LED na panelu przednim. UWAGA: Po pomyślnym przywróceniu fabrycznych ustawień nagrywarki wszystkie diody LED na panelu przednim migną pięć razy. 5. Zwolnij przełącznik przywracania ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia nagrywarki zostaną ponownie przywrócone do ustawień fabrycznych. Złącze zasilacza Złącze VGA pozwala na użycie standardowego monitora komputerowego typu multi-sync jako głównego monitora. Aby podłączyć monitor do nagrywarki, użyj dołączonego kabla. Podłącz główny monitor do złącza Video Out (Wyjście obrazu). Jeśli jest to konieczne, podłącz monitor spot do złącza SPOT. Podłącz przewód zasilający na prąd przemienny do nagrywarki i do gniazdka. 5

14 Instrukcja obsługi OSTRZEŻENIE: UŁÓŻ KABLE TAK, ABY NIE MOŻNA BYŁO SIĘ O NIE POTKNĄĆ. UPEWNIJ SIĘ, ŻE KABEL ZASILAJĄCY NIE ZOSTANIE PRZYCIŚNIĘTY ANI NIE BĘDZIE PRZYCIERANY PRZEZ MEBLE. NIE WOLNO UKŁADAĆ KABLI ZASILAJĄCYCH POD WYKŁADZINĄ ANI POD DYWANEM. WTYCZKA ZASILAJĄCA MA BOLEC UZIEMIAJĄCY. JEŚLI GNIAZDKO NIE MA OTWORU NA BOLEC ZASILAJĄCY, NIE PRZERABIAJ WTYCZKI. NIE PRZECIĄŻAJ JEDNEGO OBWODU PRZEZ PODŁĄCZENIE DO NIEGO ZBYT WIELU URZĄDZEŃ. Nagrywarka jest gotowa do pracy. Zapoznaj się z rozdziałem 3, Konfiguracja, i rozdziałem 4, Obsługa. 6

15 Nagrywarka cyfrowa Rozdział 3. Konfiguracja UWAGA: Przed przystąpieniem do dalszej pracy dokończ instalację nagrywarki. Zapoznaj się z rozdziałem 2, Instalacja. Elementy sterujące na panelu przednim Rys. 3. Przedni panel 16-kanałowej nagrywarki cyfrowej Przyciski kamer Przycisk Cameo/Menu Dioda LED wyjścia alarmu Złącze USB Przycisk Panic (Sytuacja nadzwyczajna) Przycisk Clip Copy (Kopiuj fragment filmu) Przycisk SPOT/Display (SPOT/Ekran) Dioda LED zasilania Dioda LED sieci Przyciski strzałek Przycisk Playback Mode (Tryb odtwarzania) Przycisk PTZ/Zoom (PTZ/Powiększenie) Przycisk Sequence/Group (Sekwencja/grupa) Dioda LED dysku twardego Dioda LED kopiowania fragmentu filmu Przycisk Play/Pause (Odtwórz/Wstrzymaj) Przycisk Alarm Przedni panel wygląda i działa podobnie do magnetowidu połączonego z multiplekserem. Szereg przycisków służy do różnych funkcji. Przyciski na pilocie zdalnego sterowania, choć ułożone inaczej, wykonują takie same funkcje jak przyciski na panelu przednim. Poniżej znajduje się opis każdego przycisku i elementu sterującego. Poświęć kilka minut na zapoznanie się z niniejszym opisem. Za pomocą tych funkcji można wykonać początkową konfigurację nagrywarki do codziennej pracy. UWAGA: Czujnik podczerwieni w nagrywarce znajduje się po prawej stronie przycisków kamer. Upewnij się, że czujnik nie jest niczym zasłonięty. W przeciwnym razie pilot nie będzie działać prawidłowo. Do poruszania się po ekranach i menu możesz także używać myszy USB (nie jest dołączona), tak jak na komputerze. 7

16 Instrukcja obsługi Rys. 4. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień UWAGA: Dla przejrzystości opisy przycisków w niniejszej instrukcji dotyczą przycisków na panelu przednim. Przyciski kamer (1 16) Naciśnięcie przycisków poszczególnych kamer spowoduje wyświetlenie obrazu z danej kamery w trybie pełnego ekranu. Przyciski 1 9 służą także do wprowadzania haseł. W trybie PTZ naciśnięcie przycisku 1 powoduje powiększenie obrazu, przycisku 2 pomniejszenie obrazu, przycisku 3 skrócenie ostrości, przycisku 4 wydłużenie ostrości, przycisku 5 przejście do zapisanego ustawienia, a przycisku 6 zapisanie ustawienia. Przycisk SPOT/DISPLAY (SPOT/EKRAN) Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SPOT/DISPLAY (SPOT/EKRAN) przez przynajmniej trzy sekundy pozwala wybrać kamerę wyświetlaną na monitorze SPOT. Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączanie między różnymi formatami wyświetlania. Dostępne formaty to obraz w obrazie, 2x2, 3x3 i 4x4. Przycisk SEQUENCE/GROUP (SEKWENCJA/GRUPA) Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SEQUENCE/GROUP (SEKWENCJA/GRUPA) przez przynajmniej trzy sekundy powoduje kolejne wyświetlenie kanałów przekazywanych na żywo. W trybie przekazywania obrazu na żywo naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie na ekranie bieżącej grupy kamer na następną grupę.na ekranie zostanie wyświetlony numer strony. 8

17 Nagrywarka cyfrowa Przycisk CAMEO/MENU Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku CAMEO/MENU przez przynajmniej trzy sekundy powoduje przejście w tryb cameo. Żółta ramka otaczająca obraz wideo wskazuje aktywne cameo, a naciskanie przycisków strzałek powoduje przemieszczenie aktywnego cameo. Naciśnięcie przycisku odpowiadającego wybranej kamerze w aktywnym cameo powoduje edycję danego cameo i wyświetlenie obrazu z wybranej kamery. Naciśnięcie przycisku (Play/Pause (Odtwórz/Wstrzymaj)) powoduje zamknięcie trybu Active Cameo (Aktywne cameo). Wybranie opcji Exit Group Edit (Zamknij edycję grupową) w menu trybu cameo, wyświetlonym po naciśnięciu przycisku CAMEO/MENU, również spowoduje wyjście z trybu Active Cameo (Aktywne cameo). UWAGA: Cameo to jedna część ekranu przedstawiającego obraz z wielu kamer. W trybie cameo można wykonać edycję cameo, co pozwala na zmianę układu ekranu. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu Setup (Konfiguracja). Aby było możliwe wykonanie konfiguracji, podaj nazwę uprawnionego użytkownika i jego hasło. Naciśnięcie tego przycisku powoduje również zamknięcie bieżącego menu lub okna dialogowego konfiguracji. W trybie odtwarzania naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie menu Search (Wyszukiwanie). Dioda LED zasilania Dioda LED zasilania świeci się, gdy urządzenie jest włączone. Dioda LED dysku twardego Dioda LED dysku twardego miga, gdy trwa nagrywanie filmu na dysk lub wyszukiwanie filmu na dysku. Dioda LED wyjścia alarmu Dioda LED wyjścia alarmu świeci się po aktywacji wyjścia alarmu lub wewnętrznego sygnału dźwiękowego. Dioda LED sieci Dioda LED sieci świeci się, gdy urządzenie jest podłączone do sieci Ethernet. Dioda LED kopiowania fragmentu filmu Dioda LED kopiowania fragmentu filmu świeci się, gdy nagrywarka wykonuje kopiowanie klipu. Port USB Na przednim panelu nagrywarki znajdują się dwa porty USB. Za ich pomocą można podłączyć pamięć flash lub zewnętrzny dysk twardy w celu skopiowania fragmentu filmu albo wykonania aktualizacji systemu. Zewnętrzny dysk twardy umieść blisko nagrywarki: tak by kabel łączący miał mniej niż 2 metry. Podłącz nagrywarkę z dyskiem za pomocą kabla USB dołączonego do dysku. Do jednego z tych portów można podłączyć mysz USB (nie jest dołączona do nagrywarki). Za pomocą myszy można poruszać się po ekranach i menu, tak jak na komputerze. Do jednego z tych portów można podłączyć drukarkę USB obsługującą standard PostScript (nie jest dołączona do nagrywarki). Za jej pomocą można wydrukować obrazy znalezione podczas wyszukiwania. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4, Obsługa, przeszukiwanie filmów. Do portu USB można podłączyć konwerter USB-port szeregowy. Za jego pomocą można używać wielu urządzeń do wprowadzania tekstu. 9

18 Instrukcja obsługi Przyciski strzałek Przyciski strzałek służą do obsługi menu i graficznego interfejsu użytkownika. Za ich pomocą możesz także zmieniać wartości liczbowe. Aby to zrobić, zaznacz cyfrę w menu i za pomocą przycisków strzałekw górę i w dół zwiększ lub zmniejsz wartość liczby. Za pomocą tych przycisków można również regulować obrót i nachylenie kamery w trybie PTZ. W trybie obraz w obrazie naciśnięcie przycisku strzałek w górę i w dół powoduje przesunięcie małego ekranu odpowiednio w lewo i w prawo. Naciśnięcie przycisku w lewo i w prawo powoduje zmianę rozmiaru obrazu w obrazie. W trybie odtwarzania naciśnięcie przycisku spowoduje przewinięcie filmu do tyłu na podglądzie z dużą prędkością. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie między ustawieniami prędkości odtwarzania, i. Na ekranie zostanie wyświetlony odpowiednio symbol, i. Naciśnięcie przycisku spowoduje przewinięcie filmu do przodu na podglądzie z dużą prędkością. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie między ustawieniami prędkości odtwarzania, i. Na ekranie zostanie wyświetlony odpowiednio symbol, i. Przy wstrzymanym obrazie naciśnięcie przycisku powoduje przejście do następnego obrazu, a przycisku przejście do poprzedniego obrazu. Przycisk PLAY/PAUSE (ODTWÓRZ/WSTRZYMAJ) W trybie monitorowania obrazu na żywo naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie bieżącego ekranu. Na ekranie zostanie wówczas wyświetlona ikona. W trybie odtwarzania naciśnięcie przycisku powoduje odtwarzanie obrazów do tyłu z normalną prędkością lub wstrzymanie odtwarzania filmu. Naciśnięcie przycisku powoduje wybranie zaznaczonej pozycji lub zakończenie uzupełniania pozycji wybranej w trakcie konfiguracji systemu. Przycisk PANIC (SYTUACJA NADZWYCZAJNA) Naciśnięcie przycisku PANIC (Sytuacja nadzwyczajna) powoduje awaryjne przekodowanie wszystkich kanałów kamer i wyświetlenie na ekranie symbolu. Ponowne naciśnięcie tego przycisku zatrzymuje nagrywanie w trybie sytuacji nadzwyczajnej. Przycisk PLAYBACK (ODTWARZANIE) Naciśnięcie przycisku PLAYBACK (Odtwarzanie) powoduje włączenie trybu odtwarzania. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie tego trybu. Po włączeniu trybu odtwarzania film jest wstrzymywany. Po naciśnięciu przycisku (Play/Pause (Odtwórz/Wstrzymaj)) film będzie odtwarzany z normalną szybkością. Po wstrzymaniu odtwarzania na ekranie jest wyświetlany symbol. Podczas odtwarzania na ekranie jest wyświetlany symbol. Podczas pracy w jednym z trybów wielokrotnego obrazu naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie trybu Triplex. Nagrywarka potrafi jednocześnie obsługiwać funkcje należące do trybu Triplex (tj. monitorowanie, nagrywanie i odtwarzanie). Przycisk ALARM Przycisk ALARM ma dwie funkcje. Pierwsza z nich powoduje zresetowanie wyjść nagrywarki podczas alarmu, w tym wewnętrznego sygnału dźwiękowego. Druga pozwala wyświetlić dziennik zdarzeń (podczas pracy w trybie monitorowania na żywo), o ile nie jest aktywny alarm. Ta operacja może być chroniona hasłem użytkownika. Przycisk CLIP COPY (KOPIUJ FRAGMENT FILMU) Naciśnięcie przycisku CLIP COPY (KOPIUJ FRAGMENT FILMU) pozwala na skopiowanie fragmentów filmu. 10

19 Nagrywarka cyfrowa Przycisk PTZ/Zoom (PTZ/Powiększenie) Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku PTZ/ZOOM (PTZ/POWIĘKSZENIE) przez przynajmniej trzy sekundy powoduje włączenie trybu PTZ (obrót/nachylenie/powiększenie) i zamruganie ikony PTZ. Ponowne naciśnięcie tego przycisku pozwala zamknąć tryb PTZ. Naciśnięcie przycisków ze strzałkami lub przycisku CAMEO/MENU pozwala na sterowanie prawidłowo skonfigurowanymi kamerami. Naciśnięcie tego przycisku dwukrotnie powiększa wybrany obraz na ekranie. Za pomocą przycisków strzałek można przenieść prostokąt do innego obszaru. Naciśnięcie przycisku (Play/Pause (Odtwórz/Wstrzymaj)) powiększa obraz wyświetlony w prostokącie. Przycisk ID na pilocie zdalnego sterowania Jeśli ID nagrywarki jest ustawione na 0, sterowanie nagrywarką za pomocą pilota będzie możliwe bez wykonywania żadnych dodatkowych czynności. Informacje o ustawianiu ID nagrywarki znajdują się w opisie ekranu konfiguracji System Information w tym rozdziale. Jeśli ID nagrywarki jest ustawione na od 1 do 16, sterowanie nagrywarką pilotem wymaga naciśnięcia przycisku ID na pilocie i odpowiedniego przycisku z liczbą (1 16) na nagrywarce. Jeśli przynajmniej dwie nagrywarki mają ID ustawione na 0, będą one jednocześnie reagować na funkcje wywoływane tym samym pilotem. Włączanie zasilania Nagrywarka włącza się po podłączeniu do niej przewodu zasilającego. Inicjalizacja urządzenia trwa ok. 60 sekund. Początkowa konfiguracja nagrywarki Przed pierwszym użyciem nagrywarki wprowadź jej ustawienia początkowe. Ustawienia te to m.in. godzina i data, język użytkownika, kamera, pilot zdalnego sterowania, tryb nagrywania i hasło. Nagrywarkę można skonfigurować za pomocą różnych ekranów i okien dialogowych. Na różnych ekranach będzie widoczna ikona. Wybranie ikony i naciśnięcie przycisku umożliwia wprowadzenie na danym ekranie ustawień domyślnych. Po zakończeniu konfiguracji możesz wybrać opcję Save (Zapisz) i nacisnąć przycisk. Spowoduje to zapisanie zmian i zamknięcie danego ekranu. Jeśli nie chcesz zapisywać zmian, wybierz opcję Cancel (Anuluj) i naciśnij przycisk. Ekran zostanie zamknięty. Aby wyświetlić ekrany konfiguracji, w menu Live Monitoring (Monitorowanie na żywo) naciśnij przycisk MENU lub przenieś kursor myszy na górę ekranu i wybierz opcję (Logowanie). Zostanie wyświetlony ekran Login (Logowanie). Wybierz użytkownika i wprowadź jego hasło, naciskając odpowiednią kombinację przycisków z numerem kamery i przycisku. Podczas pierwszego logowania się na konto użytkownika admin nie jest ustawione żadne hasło domyślne. Rys. 5. Ekran Login (Logowanie) 11

20 Instrukcja obsługi UWAGA: Aby zapewnić bezpieczne zarządzanie systemem, zdecydowanie zaleca się ustawienie hasła. Jeśli nie możesz używać przycisków panelu przedniego, kliknij myszką przycisk i wprowadź hasło za pomocą klawiatury wirtualnej. Informacje dotyczące używania klawiatury wirtualnej znajdują się poniżej. Aby wylogować użytkownika z systemu, w menu Live Monitoring (Monitorowanie na żywo) naciśnij przycisk MENU lub przesuń wskaźnik myszki na dół ekranu i wybierz opcję (Wylogowanie). Zostanie wyświetlony ekran Logout (Wylogowanie) z prośbą o potwierdzenie wylogowania bieżącego użytkownika. Rys. 6. Ekran Logout (Wylogowanie) Ekran konfiguracji Rys. 7. Ekran Setup (Konfiguracja) Aby wyświetlić ekran konfiguracji, w menu Live Monitoring (Monitorowanie na żywo) naciśnij przycisk MENU lub przesuń wskaźnik myszy na górę ekranu i wybierz opcję (Konfiguracja). Podczas konfigurowania nagrywarki w wielu miejscach konieczne będzie wprowadzenie nazw i tytułów. Informacje te można wprowadzić przy użyciu wyświetlonej klawiatury wirtualnej. Za pomocą przycisków ze strzałkami zaznacz znak, który chcesz wprowadzić do nazwy lub tytułu, i naciśnij klawisz. Wprowadzony znak zostanie wyświetlony na pasku tytułu, a wskaźnik zostanie przesunięty na następne miejsce. Naciśnięcie przycisku przełącza między wprowadzaniem dużych liter i małych liter. Naciśnięcie przycisku kasuje ostatni znak, a przycisku kasuje wszystkie wprowadzone znaki. W tytule można wprowadzić do 31 znaków, łącznie ze spacjami. Znaki specjalne można wprowadzać za pomocą symbolu ^ i dużej litery, np. ^J oznacza nowy wiersz, a ^M powrót karetki. Znaki specjalne są zazwyczaj używane przez urządzenia do wprowadzania tekstu i są przydatne podczas przeszukiwania tekstu. 12

21 Nagrywarka cyfrowa Ustawienia systemowe Rys. 8. Menu System Informacje Zaznacz pozycję Information (Informacje) i naciśnij przycisk (Informacje).. Zostanie wyświetlony ekran Information Rys. 9. Ekran Information setup (Konfiguracja informacji) Na ekranie Information (Informacje) można wprowadzić lokalizację miejsca, przydzielić ID nagrywarki, wybrać język, w jakim będą wyświetlane ekrany, wyświetlić numer wersji oprogramowania, wykonać jego aktualizację, wyświetlić dziennik systemowy, dane o czasie nagrań i usunąć wszystkie informacje. Zaznacz pole Site (Lokalizacja) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona wirtualna klawiatura, za pomocą której możesz wprowadzić nazwę lokalizacji. Po wpisaniu tytułu zaznacz opcję OK i naciśnij przycisk. Zaznacz pole znajdujące się obok pola System ID (ID nagrywarki) i naciśnij przycisk. Zaznacz liczbę i zmień ją za pomocą strzałki w dół i w górę w zakresie od 0 do 99. UWAGA: ID nagrywarki jest liczbą używaną do identyfikacji nagrywarki połączonej z innymi nagrywarkami za pomocą portu RS-485. Dwie nagrywarki znajdujące się w tej samej sieci RS-485 nie mogą mieć tego samego ID. Istnieje możliwość, aby wiele nagrywarek o ID 0 znajdowało się w tym samym obszarze, o ile nie są one częścią sieci RS-485. Pozwoli to na jednoczesne sterowanie nimi za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania. Zaznacz pole znajdujące się obok pola Language (Język) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlone menu rozwijane z listą dostępnych języków. Zaznacz wybrany język i naciśnij przycisk. W polu obok słowa Version (Wersja) wyświetlana jest wersja oprogramowania nagrywarki. Aby wykonać aktualizację oprogramowania, podłącz do nagrywarki urządzenie USB, na którym jest zapisany plik z aktualizacją. Zaznacz pozycję Upgrade (Aktualizuj...) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlony ekran Upgrade (Aktualizacja). Na ekranie zostaną wyświetlone nazwy dostępnych plików z aktualizacjami. Oznaczenie.rui wskazuje na plik z aktualizacją oprogramowania, a.ofi na plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego napędu optycznego. Zaznacz wybrany plik i naciśnij przycisk. Zaznaczenie przycisku Install (Instaluj) i naciśnięcie przycisku spowoduje instalację wybranego pakietu oprogramowania. Zaznaczenie przycisku Cancel (Anuluj) i naciśnięcie przycisku spowoduje zamknięcie okna bez wykonywania aktualizacji. Jeśli plik z aktualizacją nie zostanie prawidłowo zainstalowany w nagrywarce, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po wykonaniu aktualizacji nagrywarka zostanie automatycznie ponownie uruchomiona. 13

22 Instrukcja obsługi PRZESTROGA: Urządzenie USB musi być sformatowane w systemie FAT16 lub FAT32. Istnieje możliwość importu zapisanych ustawień nagrywarki lub eksportu jej bieżących ustawień. Aby wykonać import zapisanych ustawień nagrywarki, podłącz do nagrywarki urządzenie USB z zapisanym plikiem ustawień (.dat). Zaznacz pozycję Setup (Ustawienia) Import (Importuj...) i naciśnij przycisk. Aby wykonać import ustawień i wprowadzić odpowiednie zmiany do ustawień nagrywarki, wskaż wybrany plik z ustawieniami i naciśnij przycisk Import (Importuj). Aby włączyć lub wyłączyć opcję Include Network Setup (Uwzględnij ustawienia sieci), zaznacz ją i naciśnij przycisk. Przy wybranym ustawieniu Off (Wyłączone) ustawienia sieci nie zostaną zmienione. Aby wyeksportować bieżące ustawienia nagrywarki, podłącz do niej urządzenie USB. Zaznacz pozycję Setup (Ustawienia) Export (Eksportuj...) i naciśnij przycisk. Zaznacz pole znajdujące się obok pola File name (Nazwa pliku) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona wirtualna klawiatura, przy użyciu której możesz wprowadzić nazwę pliku. Wybranie opcji Export (Eksportuj) spowoduje zapisanie na urządzeniu USB pliku w formacie.dat z bieżącymi ustawieniami. UWAGA: Nawet po wykonaniu importu i zmianie ustawień nagrywarki ustawienia związane z godziną (Date/Time (Data i godzina), Time Zone (Strefa czasowa) i Daylight Saving Time (Czas letni)) NIE zostaną zmienione. PRZESTROGA: Urządzenie USB musi być sformatowane w systemie FAT16 lub FAT32. Aby wyświetlić dziennik systemowy, zaznacz pozycję Show System Log (Wyświetl dziennik systemowy) i naciśnij przycisk. Dziennik systemowy przedstawia listę ostatnich maks działań systemowych razem z datą i godziną ich wystąpienia. Dla działań w zdalnej lokalizacji w ostatniej kolumnie zostanie wyświetlona ikona. Strony dziennika systemowego możesz przewijać za pomocą przycisków ze strzałkami w górę lub w dół. Aby przejść bezpośrednio do określonej strony, wpisz jej numer w polu znajdującym się w lewej dolnej części ekranu. Aby zamknąć dany ekran, zaznacz pozycję Close (Zamknij) i naciśnij przycisk. Aby wyeksportować bieżące informacje z dziennika systemowego, podłącz do nagrywarki urządzenie USB. Zaznacz pozycję Export (Eksportuj...) i naciśnij przycisk. Zaznacz pole znajdujące się obok pola File name (Nazwa pliku) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona wirtualna klawiatura, przy użyciu której możesz wprowadzić nazwę pliku. Wybranie opcji Export (Eksportuj) spowoduje zapisanie na urządzeniu USB pliku w formacie.txt z informacjami z dziennika systemowego. UWAGA: Prawidłowe odczytanie zapisanego pliku.txt wymaga ustawienia odpowiedniego kodowania i ustawienia czcionki o stałej szerokości. W polu obok nazwy Recorded Data From / To (Zapisane dane od/do) znajdują się informacje o godzinie zapisanych danych. 14

23 Nagrywarka cyfrowa Aby usunąć wszystkie dane filmów, zaznacz pozycję Clear All Data (Usuń wszystkie dane...) i naciśnij przycisk. Przed usunięciem danych zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie tej czynności. Funkcja Clear All Data (Usuń wszystkie dane...) nie spowoduje usunięcia zawartości dziennika systemowego. Data i godzina W menu System zaznacz pozycję Date/Time (Data i godzina) i naciśnij przycisk konfiguracji Date/Time (Data i godzina).. Zostanie wyświetlony ekran Rys. 10. Ekran konfiguracji Date/Time (Data i godzina) Zaznacz pierwsze pole znajdujące się obok pola Date (Data) i naciśnij przycisk. Zostaną zaznaczone poszczególne części daty. Za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół możesz zmienić wartość liczbową. Za pomocą przycisków ze strzałkami w lewo i w prawo możesz przechodzić między miesiącem, dniem i rokiem. Po wprowadzeniu poprawnej daty naciśnij przycisk. Zaznacz pole Format obok pola Date (Data) i naciśnij przycisk. Wybierz jeden z trzech dostępnych formatów daty i zapisz ustawienie, naciskając przycisk. Zaznacz pierwsze pole znajdujące się obok pola Time (Godzina) i naciśnij przycisk. Zostaną zaznaczone poszczególne części godziny. Za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół możesz zmienić wartość liczbową. Za pomocą przycisków ze strzałkami w lewo i w prawo możesz przechodzić między godzinami, minutami i sekundami. Po wprowadzeniu poprawnej godziny naciśnij przycisk. Zaznacz pole Format znajdujące się obok pola Time (Godzina) i naciśnij przycisk dostępnych formatów godziny i zapisz ustawienie, naciskając przycisk.. Wybierz jeden z trzech UWAGA: Zegar nie zostanie uruchomiony do momentu zaznaczenia opcji Save (Zapisz) i naciśnięcia przycisku. Zaznacz pole znajdujące się obok pola Time Zone (Strefa czasowa) i naciśnij przycisk naciśnij przycisk. Zaznacz pozycję Use Daylight Saving Time (Zastosuj czas letni) i naciśnij przycisk powoduje przełączenie pomiędzy On (Włączony) i Off (Wyłączony).. Wybierz strefą czasową i Zaznacz kartę Holiday (Dni wolne). Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji Holiday (Dni wolne).. Naciśnięcie przycisku Aby wprowadzić daty świąt, zaznacz opcję + i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona bieżąca data. Zaznacz miesiąc i dzień i zmień ich wartości, naciskając przyciski ze strzałkami w górę i w dół. Aby dodać wprowadzoną datę jako datę dnia wolnego, naciśnij przycisk. Aby usunąć datę, zaznacz opcję umieszczoną obok wybranej daty i naciśnij przycisk. UWAGA: Święta o zmiennej dacie należy aktualizować po każdym ich wystąpieniu. Rys. 11. Ekran konfiguracji Holiday (Dni wolne) 15

24 Instrukcja obsługi Zaznaczenie opcji Time Sync. (Synchronizacja godziny) spowoduje wyświetlenie ekranu Time Sync. (Synchronizacja godziny). Istnieje możliwość skonfigurowania synchronizacji godziny między nagrywarką i standardowym serwerem czasu, dostępnym w większości stref czasowych i krajów lub między dwiema nagrywarkami cyfrowymi. Rys. 12. Ekran Time Sync. (Synchronizacja godziny) Zaznacz pole znajdujące się obok pola Automatic Sync. (Automatyczna synchronizacja) i naciśnij przycisk. Pozwoli to wybrać ustawienie On (Włączona) i Off (Wyłączona). Zaznacz pole znajdujące się obok pola Time Server (Serwer godziny) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona wirtualna klawiatura, przy użyciu której można wprowadzić adres IP lub nazwę domeny z serwerem czasu. UWAGA: Nazwy domeny można użyć zamiast adresu IP, jeśli podczas konfiguracji sieci LAN zostały wcześniej wprowadzone ustawienia serwera DNS. Zaznacz pole znajdujące się obok pola Interval (Interwał) i naciśnij przycisk. Ustaw odstęp czasu między kolejnymi synchronizacjami: od 30 minut do 1 dnia. Last Sync-Time (Godzina ostatniej synchronizacji) to godzina ostatniej synchronizacji nagrywarki z serwerem czasu. Zaznacz pozycję Run as Server (Pracuj jako serwer) i naciśnij przycisk. Naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie pomiędzy On (Włączone) i Off (Wyłączone). Wybranie opcji On (Włączone) spowoduje pracę nagrywarki w roli serwera czasu. Przechowywanie W menu System zaznacz pozycję Storage (Przechowywanie) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji Storage (Przechowywanie) z informacjami o urządzeniach magazynujących nagrywarki. Rys. 13. Ekran Storage Information (Informacje o urządzeniach magazynujących) W kolumnie Type (Typ) znajduje się opis urządzenia magazynującego. Pojemność urządzenia magazynującego jest wyświetlana w kolumnie Capacity (Pojemność). W kolumnie Format wyświetlana jest informacja o tym, czy urządzenie jest używane do zapisywania (Record (Nagrywanie)), czy nie (Not Using (Nieużywane)). Wyrażenie Not formatted (Niesformatowane) oznacza, że urządzenie nie jest sformatowane. wskazuje, czy na urządzeniu znajduje się przestrzeń tymczasowa, pozwalająca na zapisanie fragmentów filmów na dysku DVD RW. 16

25 Nagrywarka cyfrowa Zaznacz pole umieszczone w kolumnie Format wybranego urządzenia magazynującego i naciśnij przycisk. Pozwoli to na sformatowanie danego urządzenia do nagrywania. Wybranie ustawienia Not Using (Nieużywane) opcji Use As (Użyj jako) i zaznaczenie przycisku Format oznacza, że urządzenie nie będzie używane do zapisywania. Istnieje także możliwość przeznaczenia części miejsca na pliki tymczasowe przeznaczone do zapisu na dysku CD lub DVD. Aby to zrobić, wybierz opcje Partition (Partycja) CD/DVD Burn (Nagrywanie dysku CD/DVD). UWAGA: Nagrywarka nie obsługuje dysków twardych USB z interfejsem w wersji starszej niż 2.0. W kolumnie Information (Informacje) znajduje się informacja o tym, czy urządzenie jest używane. Wyrażenie Other (Inne) oznacza, że urządzenie jest używane przez inną nagrywarkę. Zaznacz pole umieszczone w kolumnie Information (Informacje) dla wybranego urządzenia magazynującego i naciśnij przycisk. Pozwoli to wyświetlić informacje o godzinie zapisanych danych. Jeśli chcesz usunąć dane zapisane na wybranym urządzeniu, wybierz opcję Clear (Usuń) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie usunięcia danych. Jeśli chcesz użyć dysku twardego USB, po jego podłączeniu zaznacz opcję Use (Użyj) i naciśnij przycisk. Jeśli nie chcesz dłużej używać urządzenia, zaznacz opcję Don t Use (Nie używaj) i naciśnij przycisk. UWAGA: Podczas odłączania dysku twardego USB od nagrywarki, wybierz wcześniej opcję Don t Use (Nie używaj) i dopiero wtedy odłącz urządzenie. PRZESTROGA: Nie odłączaj od urządzenia kabla USB ani zasilania, gdy trwa kopiowanie fragmentów filmów. Może to spowodować utratę zarchiwizowanych danych. Zaznacz kartę Status (Stan). Zostanie wyświetlony ekran Storage Status (Stan urządzenia magazynującego). Rys. 14. Ekran Storage Status (Stan urządzenia magazynującego) W kolumnie Type (Typ) wyświetlany jest typ urządzenia magazynującego. W kolumnie Disk Bad (Uszkodzone sektory) wyświetlana jest procentowa ilość uszkodzonych sektorów. Wyrażenie Not formatted (Niesformatowane) oznacza, że urządzenie nie jest sformatowane. W kolumnie Temperature (Temperatura) wyświetlana jest temperatura urządzenia magazynującego. W kolumnie S.M.A.R.T. wyświetlane jest wyrażenie Good (Dobry), Bad (Zły) lub N/A (nd.), w zależności od stanu urządzenia magazynującego. Good (Dobry) urządzenie magazynujące jest w dobrym stanie. Bad (Zły) nie jest możliwe zapisywanie danych na urządzeniu lub ich odczytywanie. N/A (nd.) warunki przechowywania są prawidłowe, jednak monitoring S.M.A.R.T. nie działa lub nie jest obsługiwany. UWAGA: Gdy stan urządzenia magazynującego jest zły, zostanie wyświetlony ekran Event Status Storage (Stan zdarzenia Urządzenie magazynujące), zawierający szczegółowe informacje. Po wyświetleniu tego stanu zalecamy wymianę dysku twardego, zwykle w ciągu 24 godzin. Informacje Temperature (Temperatura) i S.M.A.R.T. są dostępne tylko dla wewnętrznych dysków twardych obsługujących funkcję automatycznego monitorowania i raportowania SMART. 17

26 Instrukcja obsługi (Użytkownik) W menu System zaznacz pozycję User (Użytkownik) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji User (Użytkownik), przedstawiający autoryzowane grupy i autoryzowanych użytkowników. Grupy i użytkowników można dodawać i usuwać. Dodawanej grupie możne przydzielić poziom uprawnień. Rys. 15. Ekran konfiguracji User (Użytkownik) Kolumna +/- służy do zwijania i rozwijania grup użytkowników. Jeśli przed kolumną znajduje się znak + albo, jest to nazwa grupy. Jeśli przed nazwą grupy znajduje się znak, oznacza to, że grupa została rozwinięta i poniżej jej nazwy znajdują się nazwy wszystkich użytkowników należących do danej grupy. Jeśli przed nazwą grupy znajduje się znak +, oznacza to, że grupa została zwinięta i nazwy użytkowników do niej należących są ukryte. Aby zwinąć albo rozwinąć grupę, zaznacz kolumnę +/- przed wybraną grupą i naciśnij przycisk. Zaznaczenie nazwy grupy i naciśnięcie przycisku pozwala zmienić poziom uprawnień przypisanych do danej grupy. PRZESTROGA: Zapisz nowe hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Jeśli zapomnisz hasła, konieczne będzie zresetowanie nagrywarki za pomocą przywracania ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia zostaną usunięte. Aby dodać lub zmienić hasło przypisane do użytkownika, zaznacz nazwę wybranego użytkownika i naciśnij przycisk. Można także zmienić grupę, do której użytkownik jest przypisany. Kolumna pozwala na usunięcie użytkownika lub całej grupy. Jeśli opcja jest zaciemniona, nie jest możliwe usunięcie danej grupy lub danego użytkownika. Zaznacz pozycję i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie usunięcia danego użytkownika lub danej grupy. Aby usunąć użytkownika zalogowanego do nagrywarki lokalnie lub z komputera z systemem zdalnego zarządzania RAS, wyloguj danego użytkownika. Pozwoli to go usunąć. Aby dodać grupę, zaznacz pole + Group (Dodaj grupę) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona wirtualna klawiatura, przy użyciu której możesz wprowadzić nazwę grupy. W nazwie grupy można wprowadzić do 15 znaków, łącznie ze spacjami. Wprowadź nazwę i przydziel grupie poziomy uprawnień. Aby włączyć lub wyłączyć wszystkie poziomy uprawnień, zaznacz pole Authority (Uprawnienia) i naciśnij przycisk. Aby włączyć lub wyłączyć wybrane uprawnienie, zaznacz pola na jego poziomie i naciśnij przycisk. Poziomy uprawnień, które można włączać lub wyłączać, to: Shutdown (Wyłączanie): możliwość lokalnego wyłączenia systemu. Upgrade (Aktualizacja): możliwość wykonania aktualizacji oprogramowania z poziomu systemu lokalnego lub komputera z systemem zdalnego zarządzania RAS. Color Control (Kontrola kolorów): możliwość kontroli jasności, kontrastu, barwy i nasycenia w kamerach z poziomu systemu lokalnego lub komputera z systemem zdalnego zarządzania RAS. Search (Wyszukiwanie): możliwość włączenia trybu Search (Wyszukiwanie) z poziomu systemu lokalnego lub komputera z systemem zdalnego zarządzania RAS. Clip-Copy (Kopiowanie fragmentu): możliwość skopiowania fragmentów filmów z poziomu systemu lokalnego lub komputera z systemem zdalnego zarządzania RAS oraz zapisania filmów w postaci pliku AVI lub obrazu w formacie BMP albo JPEG. Setup (Ustawienia): bez tego uprawnienia użytkownik nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek ustawień systemowych (poza wyłączeniem systemu i wylogowaniem się) z systemu lokalnego lub komputera z systemem zdalnego zarządzania RAS. System Time Change (Zmiana godziny systemowej): możliwość zmiany godziny i daty w systemie z poziomu systemu lokalnego lub komputera z systemem zdalnego zarządzania RAS. 18

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego)

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, H.264 Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Nagrywarka cyfrowa OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-8350WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-8350WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy RC-8350WD Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje

Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje 1 Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje --------------------------------------------------------- 12 Wykaz elementów skł adowych ---------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (S_Ver. 1.0_090530_N ) Kompresja Video H.264 Cyfrowy Rejestrator Video RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DVR. Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR

Instrukcja obsługi DVR. Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR Instrukcja obsługi DVR Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Wstęp... 6 1.2. Główne cechy... 6 2. Instalacja sprzętu... 9 2.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY SYSTEM DVR

4-KANAŁOWY SYSTEM DVR 4-KANAŁOWY SYSTEM DVR Instrukcja obsługi SRD-476D 4-kanałowy system DVR Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 8/16 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 1093/040 1093/041 1093/045

INSTRUKCJA OBSŁUGI 8/16 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 1093/040 1093/041 1093/045 INSTRUKCJA OBSŁUGI 8/16 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 1093/040 1093/041 1093/045 UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi należy dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600 Instrukcja użytkownikau Data tłumaczenia 07.01.2006 wersja 1.1 Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator audio/video DVR

Cyfrowy rejestrator audio/video DVR Cyfrowy rejestrator audio/ video DVR SHR-5040 SHR-5042 Polish Cyfrowy rejestrator audio/video DVR instrukcja obsługi Właściwa utylizacja produktu (Zużyty s przęt elektryczny i elektroniczny) Symbol ten

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo