Pilot Instrukcja po polsku Nr produktu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pilot Instrukcja po polsku Nr produktu: 943364"

Transkrypt

1 Pilot Instrukcja po polsku Nr produktu: Wersja: r. Strona 1 z 9

2 Spis treści Remote Control Editor... 3 Instalacja... 3 Menu... 3 Listy rozkazów Wybór aplikacji Programowanie pilota Test przypisanych przycisków Gotowe!... 9 Opcje... 9 Strona 2 z 9

3 Remote Control Editor Instalacja Remote Control Editor posiada zainstalowane oprogramowanie TV. Możesz uruchomić program z paska zadań lub menu konfiguracji oprogramowania TV. W menu konfiguracji należy w tym celu wybrać zakładkę Optionen (opcje) i kliknąć symbol pilota pod Verschiedenes (różnymi). Menu Symbol Remote Control Editor na pasku zadań Jeżeli jeszcze nie zostały dokonane żadne zmiany, pojawi się okno z podobną treścią znajdujące się obok. Widok przedstawia obecnie załadowane ustawienia wstępne różnych aplikacji. Twój system na pewno nie posiada wszystkich zaprezentowanych aplikacji. Aby zamiast tych list rozkazów wybrać lub wyłączyć inne, kliknij w odpowiednie pole, by otworzyć Strona 3 z 9

4 pole wyboru ze wszystkimi listami rozkazów oraz wpisem ---. Wybierz go, aby dezaktywować dany element menu. Do wskazanego menu masz dostęp w standardowych ustawieniach poprzez przycisk APP lub OSD na pilocie jako menu OSD (menu On Screen Display). Wybór automatyczny. Za pomocą przycisku Automatische Auswahl (wybór automatyczny) uporządkujesz menu za pomocą jednego kliknięcia. Zostanie wówczas sprawdzone, czy dane programu powiązane z listą rozkazów rzeczywiście znajdują się na dysku twardym lub wyłączone elementy zostały ukryte pomiędzy dwiema listami rozkazów, a punkty menu są ze sobą zsunięte. Na wysokości zakładki możesz obok punktu Menü przejść do Befehlssätzen (list rozkazów), aby ustawić je samodzielnie, edytować dostępne lub usuwać. Listy rozkazów Przy opracowywaniu złącza oprogramowania pomiędzy systemem operacyjnym z jednej strony i sprzętem TerraTec z drugiej chodziło nam przede wszystkim o zapewnienie użytkownikowi jak największej elastyczności i nieograniczania możliwości zdalnego sterowania tylko do aplikacji własnych TerraTec. Dzięki temu wygodna obsługa przez użytkownika umożliwia ustawianie własnych list rozkazów, dopasowywanie dostępnych do swoich potrzeb lub usuwanie list. Przejdź do okna Befehlssätze (list rozkazów), gdzie pojawi się lista wszystkich dostępnych obecnie zestawów. Strona 4 z 9

5 Gdzie znajduje się program? Na podstawie symbolu ostrzegawczego możesz rozpoznać, że lista rozkazów nie jest w danej chwili gotowa do użycia. Może to mieć miejsce, gdy odinstalowujesz aplikację lub nie możesz znaleźć pliku wykonywalnego na zainstalowanej liście rozkazów w przyjętym katalogu domyślnym aplikacji. Jeżeli jednak ustawienia są poprawne, pojawi się odpowiedni symbol programu. Informacja. W dolnym obszarze znajduje się okno informacji, gdzie możesz odczytać najważniejsze dane kluczowe wybranej listy rozkazów. W takim przypadku ścieżka programu (folder programu) wydaje się być niedostępna. W oryginalnym przykładzie kalkulatora Windows bardzo niedocenianej killer application chcieliśmy zaprezentować przykład tego, jak możesz wykorzystać własne ustawienia wstępne do wybranej aplikacji. W tym celu kliknij raz na opisany wyżej symbol na pasku zadań. Strona 5 z 9

6 1. Wybór aplikacji Aby umożliwić sterowanie kalkulatorem Windows za pomocą pilota, należy najpierw utworzyć nową listę rozkazów. Kliknij na symbol w górnej części lub prawym przyciskiem myszy dostępny element listy, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybierz element Neu (nowy). Menu kontekstowe Symbol Znaczenie Nowa lista rozkazów Kopiuj listę rozkazów Edytuj listę rozkazów (lub podwójne kliknięcie na liście rozkazów) Usuń listę rozkazów Przywróć listę rozkazów do pierwotnych ustawień Wyświetl układ przycisków w postaci danych HTML W otwartym teraz oknie możesz podać dokładniejsze informacje o zdalnie sterowanej aplikacji. Po wpisaniu nazwy i dowolnego opisu, za pomocą przycisku [>>] możesz podać ścieżkę pliku wykonywalnego. Nazwa pliku będzie się najprawdopodobniej różnić od opisu programu w menu start lub nazwy ikony. Dotyczy to starych ograniczeń MS-DOS dotyczących nazw plików. Wówczas nazwa pliku wykonywalnego powinna była mieć najwyżej 8 znaków. Dla ułatwienia orientacji na podstawie symboli programu możesz tak ustawić widok, by symbole były wyświetlane w dużym rozmiarze, jeżeli nie jest to ustawienie domyślne. Jako widok menu najlepiej wybierz w oknie dialogowym Öffnen (otwórz) Kacheln (kafelki). Teraz wybierz aplikację do sterowania. Za pomocą opcjonalnego podania parametrów wiersza polecenia możesz na przykład podać parametr C:\My Music\m3u jako wybraną aplikację, aby uruchomić listę odtwarzania przy starcie programu. Jeżeli pod identyfikacją okna podasz nazwę, identyfikacja aplikacji pojawi się nieco szybciej i umożliwi płynniejsze sterowanie. Zwróć przy tym uwagę, że wiele aplikacji zmienia ten tytuł i na przykład włącza do tytułu nazwę dokumentu ostatnio załadowanego pliku. Następnie kliknij Weiter > (dalej). Strona 6 z 9

7 2. Programowanie pilota Przykładowa ilustracja W ten sposób dotrzesz do wybranego okna w celu przypisania poszczególnym przyciskom określonych funkcji. W związku z tym, że oprogramowanie jest dostarczane również z innymi produktami, w oknie dialogowym pilota możesz wybrać, którego z produktów TerraTec chcesz używać. Poniżej widzisz nazwy wybranego przycisku w tym przypadku Programm +. Możesz to też znaleźć na ilustracji pilota w czerwonych ramkach. Poszczególne kolory ramek mają następujące znaczenie: Zielony standardowy układ Pomarańczowy zdefiniowany, zmieniony lub utworzony przez użytkownika i Niebieski ustawienie wstępne. Niestety obecnie jest to mało czytelne. Ze względu na liczne możliwości przypisania rozkazów, w dalszej części nie chcieliśmy opisywać każdego parametru we wszystkich kombinacjach, a jedynie przedstawić tabelaryczny przegląd. Możliwe rozkazy można podzielić za pomocą menu wyboru Kommandotyp Parameter (parametr rodzaju polecenia) na 5 obszarów: Menu ekranu (OSD)... Funkcje On Screen Displays, jak zegar itd. Polecenie systemu... Uruchamianie lub zapisywanie podstawowych funkcji systemu operacyjnego Strona 7 z 9

8 Kombinacja przycisków... Wszystko, na co pozwala klawiatura, można zaprogramować Okno... Funkcje, które znasz ze standardowego okna menu, jak maksymalizacja itd. Element sterowania... Tylko dla zapaleńców w Windows wszystkie przyciski i menu programów są jednoznaczne w identyfikacji, można do nich przeskoczyć poprzez konkretne polecenia i w ten sposób używać pilota; z reguły wyżej wymienione zakresy funkcji wystarczają jednak do domowego użycia. Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd poszczególnych funkcji według parametru rodzaju polecenia... Menu ekranu (OSD) Wyświetlany parametr Funkcja Menu główne Za pomocą tego przycisku wywołasz menu główne; w standardowym układzie menu wywołuje się przyciskiem APP/OSD. (Więcej informacji w rozdziale Menu) Informacje o oprogramowaniu Wyświetla aktualnie załadowaną listę rozkazów Czas Wyświetla bieżący czas systemowy Polecenie systemowe Rodzaj parametru Polecenie parametru Funkcja Włączanie/wyłączanie Wygaszacz ekranu Włącza i wyłącza wygaszacz ekranu Standby Przełącza urządzenie w tryb oszczędzania Standby Tryb uśpienia Przełącza urządzenie w tryb uśpienia Zamykanie Zamyka Windows Nie zapomnij zapisać zmian Głośność Zmiana głośności o XX% Zmienia głośność każdorazowo o XX% Włącza i wyłącza wyciszanie Wyciszanie Włączanie/wyłączanie wyciszania Przycisk myszy Lewy/środkowy/prawy Zwykłe kliknięcie podanym przyciskiem myszy Podwójne kliknięcie Ruch myszy W lewo/prawo W górę/dół W górę w lewo/prawo W dół w lewo/prawo Kursor Ukrywanie/wyświetlanie / wyświetlanie/ukrywanie Kombinacja przycisków Uruchamia podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy Porusza kursorem myszy w podanym kierunku. Zacznij ruch pierwszym naciśnięciem i zatrzymaj drugim lub zmieniaj kierunek innych przyciskiem. Wyświetl lub ukryj kursor pomocne przy odtwarzaniu filmów itp. Strona 8 z 9

9 Kliknij przycisk Nächste Eingabe (następny element) i wprowadź wybrane dane, np. sterowanie i A (STRG + A) oznaczające Zaznacz wszystko. Dodatkowo jako potwierdzenie pod kombinacją przycisków pojawi się A oraz znacznik przed Strg. W ten sposób została ustawiona kombinacja przycisków. Okno Polecenie parametru Funkcja Zamknij/Maksymalizuj/Minimalizuj/Przywróć Wykonuje opisane polecenie okna Otwórz/Zamknij Otwiera i zamyka okno Włącz/wyłącz maksymalizację Maksymalizuje i przywraca okno Włącz/wyłącz minimalizację Minimalizuje i przywraca okno Element sterowania Jeżeli znasz podstawy Resource Workshop, wszystko będzie dla Ciebie prostsze. W ten sposób można przejść do określonych funkcji programu, które nie są dostępne za pomocą poleceń klawiszowych, a ruchy myszą byłyby tutaj zbyt uciążliwe. Warto poprosić o pomoc kogoś, kto się na tym zna. Zakończyliśmy przegląd przypisywania poszczególnych funkcji. W naszym przykładzie kalkulatora oznacza to przede wszystkim przypisanie kombinacji klawiszy klawiaturze numerycznej od 0 do 9, przycisk AV pilota może zostać przypisany do przycisku plusa, przycisk -/-- do minusa, a przycisk wyciszania do kodu klucza przycisku Enter itd. Dzięki temu możesz zdalnie wykonywać proste obliczenia. Być może nie ma to wielkiego sensu, ale mamy nadzieję, że jasno zaprezentowaliśmy funkcjonowanie urządzenia. W polu opisu możesz wpisać własny opis, np. Superliczydło, a za pomocą przycisku Ausführen (uruchom) możesz włączyć urządzenie, a kliknięcie Testu rozpocznie test wybranego przypisania. Przejdź dalej za pomocą Weiter > (dalej). 3. Test przypisanych przycisków Poniższe okno umożliwia sprawdzenie wykonanych ustawień. Naciśnij przycisk [>>]. Powinna otworzyć się wybrana przez Ciebie przeglądarka i wyświetlić w formie strony HTML przegląd wszystkich przypisanych przycisków pilota do danej aplikacji. Za pomocą przeglądarki możesz także w razie potrzeby wydrukować całość Gotowe! Po ustawieniu listy rozkazów za pomocą możliwych do przypisania funkcji, sprawdzeniu ich i zapisaniu, możesz wybrać daną aplikację do menu i mieć do niej wygodny dostęp za pomocą pilota w menu aplikacji. Opcje Coś o opcjach: tutaj możesz całkowicie włączyć lub wyłączyć menu ekranu (OSD) i modyfikować jego opcje wyświetlania. Jeżeli zainstalowałeś więcej produktów TerraTec z odbiornikami na podczerwień, możesz tutaj ustawić, który chcesz uruchomić. Za pomocą opcji Mit Windows starten (uruchom z Windows) upewnisz się, że Remote Control Editor uruchomi się przy każdym starcie systemu w celu zarządzania listami rozkazów. Strona 9 z 9

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

2. Zrozumieć środowisko GUI

2. Zrozumieć środowisko GUI 2-1 2. Zrozumieć środowisko GUI 2.1 Wstęp Graficzne środowisko pracy (GUI Graphical User Interface) w Linuksie, w przeciwieństwie do systemu Microsoft Windows, jest programem opcjonalnym. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0

LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0 LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 1

Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika 1 User Podręcznik Manual użytkownika Version: Wersja: 1.5.0.2 Data: Date: kwiecień April 2010 2010 r. Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Dok 2 Karty doku 2 Układy 4 Aplikacje 6

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

1. Witamy w programie Outpost Security Suite Pro!... 4

1. Witamy w programie Outpost Security Suite Pro!... 4 www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie (ñ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Security Suite Pro. Aby uzyskać pomoc

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

CAD Share-it instrukcja obsługi

CAD Share-it instrukcja obsługi CAD Share-it instrukcja obsługi CAD Share-it instrukcja obsługi mobilna aplikacja do udostępniania projektów on-line 1 Spis treści 1. Uwagi wstępne... 4 1.1. Przeznaczenie aplikacji... 4 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

SAMOUCZEK PROJEKT PLC

SAMOUCZEK PROJEKT PLC SAMOUCZEK PROJEKT PLC W jaki sposób pracować z PLC w programie PC SCHEMATIC Automation. 1/05-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Automation - Samouczek - Projekt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Spis treści 1. Instalacja aplikacji Notow@niaPlus (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox)... 2 2. Uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Spis treści 2 Przed użyciem Funkcje programu EasyMP Network Projection... 5 Udostępnianie projektora... 5 Różne funkcje przekazywania obrazu...

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo