MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY"

Transkrypt

1

2 MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

3

4 SPIS TREŚCI Wstęp Informacje o rodzajach szkół Pracownia Doradztwa Zawodowego Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z 5 lutego 2015r. Oferta edukacyjna dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/

5 WSTĘP Drodzy Gimnazjaliści, przed Wami kolejny etap edukacji, a zatem ważne decyzje, które będziecie musieli podjąć. Mając świadomość, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej i kierunku kształcenia determinuje Wasz przyszły zawód, na pewno nie jest to łatwa decyzja. Droga, którą obierzecie już teraz, powinna być skrojona na Waszą miarę, bo przecież każdy z Was ma inne marzenia, plany zawodowe, a także predyspozycje do wykonywania określonego zawodu w przyszłości. Jakie są moje mocne i słabe strony? Czy chciałbym iść na studia? Jak szybko chcę zdobyć konkretny zawód? Na te i inne pytania musicie sobie odpowiedzieć przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Wsłuchajcie się zatem w siebie i mądrze podejmujcie decyzje. Świetna kadra nauczycielska, atrakcyjna oferta edukacyjna i niezwykle wysoki poziom nauczania to atuty mysłowickich szkół ponadgimnazjalnych. Szkoła zawodowa na terenie Mysłowic umożliwia absolwentowi gimnazjum zdobywanie nowych doświadczeń i rozwój dzięki współpracy z prestiżowymi firmami na terenie Śląska oraz wybranymi uczelniami wyższymi. Licea ogólnokształcące oferują z kolei nowoczesne kierunki kształcenia, jak klasa biznesowo ekonomiczna czy policyjno prawna. Ponadto uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają możliwość uczestnictwa w wymianach międzynarodowych, dodatkowych zajęciach z języka obcego czy wykładach i warsztatach na uczelniach wyższych. Aby wybór szkoły ponadgimnazjalnej był nieco łatwiejszy, oddaję w Wasze ręce specjalnie przygotowany informator, w którym znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące oferty każdej z mysłowickich szkół ponadgimnazjalnych. Wierzę, że tak przygotowany folder, będzie dla Was pomocny i pozwoli Wam dokonać trafnego wyboru. Życzę Wam wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, mądrych wyborów i wiele radości ze zdobywania wiedzy. Prezydent Miasta Mysłowice 2

6 Uczniowie mysłowickich gimnazjów, ukończenie gimnazjum jest pierwszym krokiem, jaki wykonujecie w stronę Waszego przyszłego życia, a od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej zależy dalsza ścieżka Waszej kariery zawodowej. Jest to niezwykle trudna decyzja, a podjęcie jej w tak młodym wieku wydaje się wręcz niemożliwe. Dlatego tworzymy Informator, którego celem jest zapoznanie Was z dostępnymi ofertami szkół, a nadrzędnym zadaniem ukazanie możliwości rozwoju w naszym mieście. Aktualnie na rynku szkół ponadgimnazjalnych są trzy typy szkół: licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe INFORMACJE O RODZAJACH SZKÓŁ Pracownia Doradztwa Zawodowego Liceum ogólnokształcące to szkoła trzyletnia. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli nie została powołana, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczniowie wybierają od 2 do 4 przedmiotów, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Zatem uczniowie nabywają w liceum wiedzę z przedmiotów ogólnych (zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym). W zakresie rozszerzonym mogą być realizowane następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, język regionalny, język mniejszości narodowej, etnicznej. Jak sami zauważycie, przeglądając oferty liceów, każdy może wybrać odpowiedni profil przedmiotowy którego celem jest przygotowanie przyszłego absolwenta do wyboru odpowiedniego kierunku studiów. Osoba, która ukończyła naukę w liceum uzyskuje wykształcenie średnie ogólne - ma możliwość podejścia do egzaminu maturalnego, który jest swego rodzaju przepustką na studia, może też dokonać wyboru odpowiedniej szkoły policealnej (szkoły zawodowej kształcącej w danym zawodzie) lub wybrać inną drogę zdobycia kwalifikacji zawodowych korzystając z tzw. kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 3

7 Planując wybór tego typu szkoły powinniśmy sobie zadać pytanie Jak wyglądają moje dotychczasowe postępy w nauce?, Czy posiadam umiejętność systematycznego i dokładnego przyswajania wiedzy?, Z których przedmiotów jestem naprawdę dobry?. Trzeba mieć świadomość tego, że wybierając liceum ogólnokształcące nie zdobędzie się po jego ukończeniu kwalifikacji zawodowych konieczne będzie podjęcie studiów lub wybór szkoły policealnej. Dobrze jest też wybiegać nieco w przyszłość w swoich planach edukacyjnych i dokonać właściwego wyboru profilu kształcenia w tym przypadku kryterium, którym powinniśmy się kierować jest analiza naszych ocen szkolnych na przestrzeni minionych lat. Wysokie oceny z danych przedmiotów wskazują nie tylko na zainteresowania, ale również na łatwość przyswajania wiedzy z danego obszaru. Technikum jest szkołą czteroletnią, przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów, którzy są zainteresowani uzyskaniem wykształcenia średniego oraz zdobyciem kwalifikacji zawodowych w określonym zawodzie, ujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zatem technikum łączy w sobie zalety zarówno zasadniczej szkoły zawodowej jak i liceum ogólnokształcącego. Z jednej strony wybierając dany kierunek kształcenia w zawodzie jesteśmy na dobrej drodze do zdobycia kwalifikacji zawodowych, a więc umiejętności potrzebnych do zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Z drugiej strony szkoła ta, podobnie jak liceum, daje nam możliwość nauki przedmiotów ogólnych, a tym samym podejścia do egzaminu maturalnego i planowania naszej dalszej ścieżki kształcenia. Podobnie jak w liceum dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli nie została powołana, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka. W zakresie rozszerzonym mogą być realizowane następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, język regionalny, język mniejszości narodowej, etnicznej. W trakcie nauki uczniowie korzystają także z zajęć praktycznych. Kończąc edukację w technikum mamy możliwość wyboru szkoły policealnej i kształcenia się w dodatkowym zawodzie. Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne są sprawdzane w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych (ich ilość uzależniona jest od tego, z ilu kwalifikacji składa się dany kierunek), co stanowi podstawę zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Jako absolwenci uzyskujemy wykształcenie średnie zawodowe oraz tytuł technika, mamy możliwość podejścia do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu również wyboru odpowiedniego kierunku studiów. Jeżeli zastanawiamy się nad wyborem technikum, jako kolejnego etapu naszej edukacji, powinniśmy 4

8 przede wszystkim wziąć pod uwagę własne zainteresowania i uzdolnienia to pomoże nam w określeniu odpowiedniego kierunku zawodu, a także nasze możliwości w zakresie przyswajania wiedzy. Należy pamiętać, że w trakcie nauki będziemy musieli uczyć się przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na ewentualne przeciwwskazania zdrowotne związane z kształceniem się w danym kierunku zawodu. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa trzy lata. To typ szkoły kształcącej przede wszystkim w zakresie umiejętności praktycznych w tym celu uczeń korzysta zarówno z możliwości praktyk w zakładach pracy, jak i zajęć praktycznych w centrach kształcenia praktycznego. Podobnie jak w technikum, zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności praktyczne sprawdzane są w trakcie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczeń, który ukończył naukę otrzymuje wykształcenie zasadnicze zawodowe i ma kilka dróg do wyboru może wejść na rynek pracy, może też kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, zaczynając naukę od drugiej klasy w celu podniesienia swojego wykształcenia. Po dwóch latach nauki zdobędzie wykształcenie średnie i będzie miał podobne możliwości jak absolwent technikum i liceum ogólnokształcącego przystąpienie do egzaminu maturalnego, a w dalszej konsekwencji wybór odpowiedniego kierunku studiów, bądź skorzystanie z oferty szkoły policealnej lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych w celu poszerzenia posiadanych kwalifikacji. Absolwenci szkoły zawodowej otrzymują: 1. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawo- dowej, 2. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 3. lub świadectwo czeladnicze po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą. Wyborem tego typu szkoły powinni kierować się przede wszystkim ci absolwenci gimnazjum, którzy w swoich planach życiowych zakładają szybkie zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych, usamodzielnienie się, przejawiający zdolności manualne w danej dziedzinie. Wybór zasadniczej szkoły zawodowej nie oznacza poprzestania na tym etapie edukacji często jest zaczątkiem poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji w zależności od późniejszych planów życiowych. Życzę Wam, abyście dokonali wyboru umożliwiającego jak najlepszy start w przyszłe dorosłe życie, w którym będziecie mogli realizować Wasze plany, marzenia, ambicje, a także rozwiniecie swoje zainteresowania i talenty. Jestem przekonany, że zawarta w Informatorze wiedza pomoże Wam dokonać dobrego wyboru, a przygotowana oferta edukacyjna spełni Wasze oczekiwania. Marcin Szwajcok Pracownia doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach 5

9 Terminy postępowania rekrutacyjnego: do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wszystkich typów (w tym szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej) od 11 maja 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. do godz składanie wniosków wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży; od 25 maja 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących oraz próba sprawności fizycznej do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawnościowych należy ogłosić najpóźniej w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub próby sprawności. POSTANOWIENIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY z 5 lutego 2014r. godz dostarczenie przez kandydata wymaganych dokumentów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych; 3 lipca 2015 r. godz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; do 7 lipca 2015r. do godz termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły; 8 lipca 2015r. godz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. od 26 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. do 6

10 III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia. ZAGADNIENIE PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA MAKSYMALNA dopuszczający 0 punktów dostateczny 9 punktów Język polski dobry 13 punktów bardzo dobry 16 punktów celujący 19 punktów 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku j. polskiego Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku j. polskiego Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku j. polskiego Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2 punkty 12 punktów Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, (c.d. str. 8) 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie 3 pkt. 7

11 (dok. ze str. 7) zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia - sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się razy 2 Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę. Egzamin gimnazjalny 100 punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*: język polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów historia i wiedza o społeczeństwie 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów matematyka 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów przedmioty przyrodnicze 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów 8

12 język obcy nowożytny 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. maksymalnie 20 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów * Uwaga 1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej poświadczenia. Zgodnie z 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Na podstawie wymienionych poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji elektronicznej. III. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 r. 9

13 I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach jest jedną z najstarszych szkół w województwie. Oferuje wysoki poziom nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, humanistycznych i ścisłych. Uwzględnia w swojej ofercie potrzeby współczesnego rynku pracy. Naucza różnorodnych języków obcych. Jest na liście najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016: klasa społeczna z zastosowaniem informatyki w logistyce i bezpieczeństwie (trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia, informatyka, do wyboru język angielski lub wiedza o społeczeństwie) klasa politechniczna (trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, do wyboru informatyka lub język angielski) klasa biologiczno- chemiczna (trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, do wyboru matematyka lub język angielski) klasa biologiczno chemiczna (dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia) klasa dziennikarsko prawna (trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, do wyboru język angielski lub wiedza o społeczeństwie) I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.tadeusza Kościuszki w Mysłowicach klasa ekonomiczno-biznesowa z Grupą skandynawską (dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia, do wyboru matematyka lub język angielski) ZAJĘCIA DODATKOWE: wykłady, warsztaty i zajęcia labolatoryjne prowadzone na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Śląskiej, Wyższej Szkole Biznesu konsultacje maturalne języki obce w biznesie i turystyce (j. angielski, j. niemiecki) koła przedmiotowe i artystyczne (koło fotograficzne) "Inkubator Przedsiębiorczości lekcje teatralne i filmowe "Grafika komputerowa "Zioła Polskie i ich zastosowanie Szkolna Liga Historyczna warsztaty językowe prowadzone przez zagranicznych studentów AIESEC zajęcia w ramach "Dni Akademickich 10

14 koło turystyczne SKKT (RAJDY KOŚCIUSZKOWSKIE), wyjazdy językowe do Wielkiej Brytanii i Francji sportowe (SKS) obozy narciarskie w kraju i zagranicą zespół muzyczny PROGRAMY EDUKACYJNE: "Dni Przedsiębiorczości "Mam haka na raka "WF z klasą Szkolna Internetowa Gra Giełdowa "Rekiny przedsiębiorczości "Elementy ekonomii i prawa w praktyce "Języki obce w biznesie i turystyce "Dziennikarstwo i współczesne media "Elementy fizyki w praktyce "Zastosowanie informatyki w logistyce i bezpieczeństwie projekty realizowane w ramach Dobry start! polsko-niemieckiej wymiany młodzieży projekty realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Doradztwo zawodowe DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARYJNA: działalność na rzecz MOPS-u, Polskiego Związku Niewidomych udział w akcji "Szlachetna Paczka" oraz WOŚP działalność na rzecz Domu Dziecka Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! Klasa biologiczno -chemiczna Klasa biznesowo -ekonomiczna I LO 11

15 Liceum oferuje wysoki poziom nauczania oraz bogatą ofertę edukacyjną. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze pedagogicznej oraz współpracy z wyższymi uczelniami szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych oraz prawnych, a także stwarza odpowiednie warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów. Szeroka oferta nauczania języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016: klasa ogólna (3 przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, matematyka, biologia) klasa policyjno prawna (3 przedmioty na poziomie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, geografia, historia) klasa biologiczno chemiczno pożarnicza (3 przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, informatyka) klasa humanistyczno artystyczno - dziennikarska (3 przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie) II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach kółko teatralne In Toto zajęcia dziennikarsko filmowe i multimedialne zajęcia laboratoryjne na Politechnice Śląskiej i w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wykłady i ćwiczenia na Wydziale Nauk o Ziemi oraz Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego wykłady na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego spotkania z cyklu Lekcje Czytania z Tygodnikiem Powszechnym fakultety z języka hiszpańskiego zajęcia sportowe z SKS skład tekstu zajęcia w ramach Ligi Obrony Kraju zajęcia z doradztwa zawodowego cykliczne spotkania z muzyką poważną Filharmonia Śląska wyjazdy językowe do Wielkiej Brytanii ZAJĘCIA DODATKOWE W KLASACH MUNDUROWYCH: ZAJĘCIA DODATKOWE: zajęcia dla uczniów klas III z przedmiotów maturalnych prawo w języku angielskim program autorski elementy prawa program autorski techniki samoobrony program autorski język angielski w ratownictwie 12

16 medycznym program autorski ratownictwo medyczne program autorski wiedza o pracy w policji i straży pożarnej program autorski zajęcia w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach nauka strzelania sztuki walki paintball PROGRAMY EDUKACYJNE: edukacja prozdrowotna program autorski projekty filmowe w Centrum Sztuki Filmowej Spotkania za katedrą projekt Nowe horyzonty historia i język filmu noce filmowe udział w projekcie Dni Przedsiębiorczości DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA: akcja charytatywna m.in. Szlachetna Paczka działania na rzecz Hospicjum Cordis w Katowicach oraz Domu Małego Dziecka w Mysłowicach Góra Grosza zbiórka żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności zbiórka dla zwierząt ze schroniska Orkiestra Świątecznej Pomocy PROGRAMY UNIJNE: ERASMUS PLUS Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! Klasa policyjno-prawna Dobry start! Klasa humanistyczno -dziennikarska II LO 13

17 Szkoła posiada 65 letnią tradycję. Jej celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające ich aktywny udział w przyszłym, dorosłym życiu. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Mysłowicach OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016: TECHNIKUM NR 1: technik informatyk technik ekonomista technik pojazdów samochodowych technik mechatronik technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1: maturalnych oraz do egzaminów zewnętrznych warsztaty dziennikarskie kółko informatyczne kółko modelarskie doradztwo zawodowe koło teatralne szkolne koło literatury brytyjskiej i amerykańskiej koło historyczne koło biologiczne koło zainteresowań dla dziewcząt Kształtowanie sylwetki zasady zdrowego odżywiania mechanik pojazdów samochodowych klasa wielozawodowa, m.in.: fotograf, fryzjer, złotnik, stolarz sprzedawca, cukiernik, piekarz blacharz samochodowy, lakiernik operator obrabiarek skrawających elektromechanik pojazdów samochodowych monter systemów rurociągowych mechanik maszyn i urządzeń drogowych ZAJĘCIA DODATKOWE: zajęcia przygotowujące do egzaminów PROGRAMY EDUKACYJNE: Mysłowickie bryły projekt z klasą Praca metodą projektu edukacyjnego Projekt edukacji statystycznej edycja programu Klikam i Wiem Razem w naszej szkole, czy naprawdę jesteśmy inni? WSPÓŁPRACA: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego 14

18 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach Urząd Statystyczny w Katowicach Mysłowicki Ośrodek Kultury w Mysłowicach Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach firmy: Mercedes Benz, Ford, Renault Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jedyny w mieście sztab Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Mysłowicach Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! Z zawodem w przyszłość! Technik pojazdów samochodowych Technik ekonomista ZSP 1 15

19 Szkoła kształcąca fachowców na potrzeby lokalnego rynku pracy. Zdobyte kwalifikacje zawodowe są uznawane przez pracodawców w kraju, jak i za granicą. Szkoła przygotowuje także absolwentów do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Atutem placówki są stypendia oraz gwarancja zatrudnienia po ukończeniu nauki. Szkoła jest miejscem bezpiecznym, gdzie twórczo rozwija się zainteresowania uczniów związane z przyszłym zawodem jak i inne pasje. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspiera wszechstronny rozwój podopiecznych, stosując nowoczesne metody nauczania, a także rozwijając różnorodne ich zainteresowania. Duże zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności nauczycieli wobec uczniów tworzą doskonały klimat szkoły. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016 TECHNIKUM: technik logistyk technik elektryk technik elektronik technik mechanik technik górnictwa podziemnego ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 w Mysłowicach GWARANCJA PRACY I STYPENDIA Na mocy porozumienia zawartego między Dyrekcją Szkoły a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. absolwenci ZSP nr 2 mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach KHW S.A. Uczniowie kształcący się na kierunkach objętych patronatem KHW S.A. mogą korzystać ze stypendium fundowanego PROGRAMY EDUKACYJNE: Mam pracę - mam zawód w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dzień przedsiębiorczości Projekt edukacyjny Szkolna Internetowe Gra Giełdowa Projekt edukacyjny Liga Młodych Logistyków Projekt edukacyjny Trzymaj formę Program profilaktyki prozdrowotnej górnik eksploatacji podziemnej klasa wielozawodowa: ślusarz, stolarz, kucharz, fryzjer, piekarz, elektromechanik i inne STYPENDIA: Stypendium Prezesa Rady Ministrów 16

20 Stypendia fundowane przez KHW S.A. ZAJĘCIA DODATKOWE: zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych koło młodych elektroników koło inwestora giełdowego koło multimedialne koło teatralne i chór szkolny koło filmowe koło Religie świata Szkolne Koło Sportowe wolontariat wycieczki programowe zajęcia związane z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej WSPÓŁPRACA: Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Politechnika Śląska Wydział Transportu Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Centrum Kształcenia Praktycznego Placówki kulturalne w regionie (Teatr Korez, Teatr Zagłębia, MOK) Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! Z zawodem w przyszłość! Technik elektryk Technik logistyk ZSP 2 17

21 Szkoła jest placówką nowoczesną, która proponuje młodzieży szereg projektów edukacyjnych, a także programy europejskie m.in. Comenius, Erasmus plus, dające możliwość wyjazdów zagranicznych i kształcenia umiejętności językowych. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 w Mysłowicach OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016 TECHNIKUM: technik hotelarstwa technik usług fryzjerskich technik obsługi turystycznej technik handlowiec ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: Sycylia, Irlandia Szkoła myślenia Szkoła z klasą akcje charytatywne wolontariat programy edukacyjne realizowane zagranicą: Hiszpania oraz Niemcy (wrzesień, październik 2015), Anglia (luty 2016) Poleca zawody: fryzjer, sprzedawca, cukiernik, fotograf, kucharz, krawiec, malarz, tapeciarz, murarztynkarz, piekarz, stolarz, rzeźnik-wędliniarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz nowość - zegarmistrz. PROGRAMY EDUKACYJNE organizacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Mam zawód - mam pracę w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Przedsiębiorczości Comenius ERASMUS PLUS - wyjazdy w ramach praktyk: WSPÓŁPRACA hotele: Angelo, Campanile, Diament-Park, Trojak, Senator, Monopol Centrum Kształcenia Praktycznego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu, Gliwicach, Olkuszu Hospicjum Cordis Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu COBRA prywatne zakłady fryzjerskie Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! 18

22 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Z zawodem w przyszłość! Placówka została utworzona 1 września 2000r. z przekształcenia Warsztatów Szkolnych istniejących od 1974r. Dzięki współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi pozwala nabyć uczniom znakomite umiejętności praktyczne. Technik hotelarstwa Technik fryzjerstwa ZSP 3 19

23 WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI: CKP zapewnia korzystanie z działów i pracowni: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Mysłowicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach CKP realizuje praktyczną naukę w zawodach: technik mechanik technik elektryk technik elektronik technik mechatronik technik górnictwa podziemnego technik pojazdów samochodowych technik usług fryzjerskich górnik eksploatacji podziemnej mechanik pojazdów samochodowych monter elektronik operator obrabiarek skrawających lakiernik elektryk ślusarz monter systemów rurociągowych mechanik maszyn i urządzeń drogowych mechanik monter maszyn i urządzeń monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie murarz tynkarz stacja kontroli pojazdów z komputerową linią diagnostyczną lakiernia z nowoczesną kabiną stacja szybkiej obsługi pracownia naprawy silników pracownia naprawy zespołów i podwozi pojazdów samochodowych punkt wymiany i wyważania kół pracownie obróbki ręcznej i plastycznej pracownia spawania certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (metody spawania: MIG / MAG, elektroda otulona, TIG, gazowa) pracownia pomiarów warsztatowych pracownie obróbki skrawaniem nowoczesna pracownia komputerowa z obrabiarką sterowaną numerycznie CNC pracownia elektryczna pracownia elektroniczna stanowiska dydaktyczne mechatronika pracownia fryzjerska pracownia doradztwa zawodowego (konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, testy diagnozujące preferencje zawodowe, oferta zajęć pozalekcyjnych dotycząca udziału w kółkach zainteresowań praktycznych). Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! 20

24

25 Urząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1, Mysłowice tel. 32/ , fax. 32/ Współorganizatorzy

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

INFOR MATOR OŚWI ATOWY

INFOR MATOR OŚWI ATOWY INFORMATOR OŚWIATOWY Dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego Rok szkolny 2009/2010 Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe Szkoły dla Dorosłych - 1 - cc DANE TELEADRESOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

www.powiatbialostocki.pl

www.powiatbialostocki.pl INFORMATOR 2014/2015 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki - licea ogólnokształcące - technika -zasadnicze szkoły zawodowe - szkoły dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2013/2014 www.zspg4.wejher.pl e-mail: zspg4.wejherowo@interia.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2013/2014. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki. www.powiatbialostocki.pl

INFORMATOR 2013/2014. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki. www.powiatbialostocki.pl k h h INFORMATOR 2013/2014 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe szkoły dla dorosłych kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

Starosta Kościerski Alicja Żurawska

Starosta Kościerski Alicja Żurawska Gimnazjalisto, przed Tobą bardzo ważny moment, kiedy w porozumieniu z Rodzicami będziesz musiał zdecydować o dalszych losach swojej ścieżki edukacyjnej. Nauka ponadgimnazjalnej może potrwać trzy lub cztery

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo