MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY"

Transkrypt

1

2 MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

3

4 SPIS TREŚCI Wstęp Informacje o rodzajach szkół Pracownia Doradztwa Zawodowego Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z 5 lutego 2015r. Oferta edukacyjna dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/

5 WSTĘP Drodzy Gimnazjaliści, przed Wami kolejny etap edukacji, a zatem ważne decyzje, które będziecie musieli podjąć. Mając świadomość, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej i kierunku kształcenia determinuje Wasz przyszły zawód, na pewno nie jest to łatwa decyzja. Droga, którą obierzecie już teraz, powinna być skrojona na Waszą miarę, bo przecież każdy z Was ma inne marzenia, plany zawodowe, a także predyspozycje do wykonywania określonego zawodu w przyszłości. Jakie są moje mocne i słabe strony? Czy chciałbym iść na studia? Jak szybko chcę zdobyć konkretny zawód? Na te i inne pytania musicie sobie odpowiedzieć przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Wsłuchajcie się zatem w siebie i mądrze podejmujcie decyzje. Świetna kadra nauczycielska, atrakcyjna oferta edukacyjna i niezwykle wysoki poziom nauczania to atuty mysłowickich szkół ponadgimnazjalnych. Szkoła zawodowa na terenie Mysłowic umożliwia absolwentowi gimnazjum zdobywanie nowych doświadczeń i rozwój dzięki współpracy z prestiżowymi firmami na terenie Śląska oraz wybranymi uczelniami wyższymi. Licea ogólnokształcące oferują z kolei nowoczesne kierunki kształcenia, jak klasa biznesowo ekonomiczna czy policyjno prawna. Ponadto uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają możliwość uczestnictwa w wymianach międzynarodowych, dodatkowych zajęciach z języka obcego czy wykładach i warsztatach na uczelniach wyższych. Aby wybór szkoły ponadgimnazjalnej był nieco łatwiejszy, oddaję w Wasze ręce specjalnie przygotowany informator, w którym znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące oferty każdej z mysłowickich szkół ponadgimnazjalnych. Wierzę, że tak przygotowany folder, będzie dla Was pomocny i pozwoli Wam dokonać trafnego wyboru. Życzę Wam wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, mądrych wyborów i wiele radości ze zdobywania wiedzy. Prezydent Miasta Mysłowice 2

6 Uczniowie mysłowickich gimnazjów, ukończenie gimnazjum jest pierwszym krokiem, jaki wykonujecie w stronę Waszego przyszłego życia, a od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej zależy dalsza ścieżka Waszej kariery zawodowej. Jest to niezwykle trudna decyzja, a podjęcie jej w tak młodym wieku wydaje się wręcz niemożliwe. Dlatego tworzymy Informator, którego celem jest zapoznanie Was z dostępnymi ofertami szkół, a nadrzędnym zadaniem ukazanie możliwości rozwoju w naszym mieście. Aktualnie na rynku szkół ponadgimnazjalnych są trzy typy szkół: licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe INFORMACJE O RODZAJACH SZKÓŁ Pracownia Doradztwa Zawodowego Liceum ogólnokształcące to szkoła trzyletnia. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli nie została powołana, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczniowie wybierają od 2 do 4 przedmiotów, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Zatem uczniowie nabywają w liceum wiedzę z przedmiotów ogólnych (zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym). W zakresie rozszerzonym mogą być realizowane następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, język regionalny, język mniejszości narodowej, etnicznej. Jak sami zauważycie, przeglądając oferty liceów, każdy może wybrać odpowiedni profil przedmiotowy którego celem jest przygotowanie przyszłego absolwenta do wyboru odpowiedniego kierunku studiów. Osoba, która ukończyła naukę w liceum uzyskuje wykształcenie średnie ogólne - ma możliwość podejścia do egzaminu maturalnego, który jest swego rodzaju przepustką na studia, może też dokonać wyboru odpowiedniej szkoły policealnej (szkoły zawodowej kształcącej w danym zawodzie) lub wybrać inną drogę zdobycia kwalifikacji zawodowych korzystając z tzw. kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 3

7 Planując wybór tego typu szkoły powinniśmy sobie zadać pytanie Jak wyglądają moje dotychczasowe postępy w nauce?, Czy posiadam umiejętność systematycznego i dokładnego przyswajania wiedzy?, Z których przedmiotów jestem naprawdę dobry?. Trzeba mieć świadomość tego, że wybierając liceum ogólnokształcące nie zdobędzie się po jego ukończeniu kwalifikacji zawodowych konieczne będzie podjęcie studiów lub wybór szkoły policealnej. Dobrze jest też wybiegać nieco w przyszłość w swoich planach edukacyjnych i dokonać właściwego wyboru profilu kształcenia w tym przypadku kryterium, którym powinniśmy się kierować jest analiza naszych ocen szkolnych na przestrzeni minionych lat. Wysokie oceny z danych przedmiotów wskazują nie tylko na zainteresowania, ale również na łatwość przyswajania wiedzy z danego obszaru. Technikum jest szkołą czteroletnią, przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów, którzy są zainteresowani uzyskaniem wykształcenia średniego oraz zdobyciem kwalifikacji zawodowych w określonym zawodzie, ujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zatem technikum łączy w sobie zalety zarówno zasadniczej szkoły zawodowej jak i liceum ogólnokształcącego. Z jednej strony wybierając dany kierunek kształcenia w zawodzie jesteśmy na dobrej drodze do zdobycia kwalifikacji zawodowych, a więc umiejętności potrzebnych do zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Z drugiej strony szkoła ta, podobnie jak liceum, daje nam możliwość nauki przedmiotów ogólnych, a tym samym podejścia do egzaminu maturalnego i planowania naszej dalszej ścieżki kształcenia. Podobnie jak w liceum dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli nie została powołana, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka. W zakresie rozszerzonym mogą być realizowane następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, język regionalny, język mniejszości narodowej, etnicznej. W trakcie nauki uczniowie korzystają także z zajęć praktycznych. Kończąc edukację w technikum mamy możliwość wyboru szkoły policealnej i kształcenia się w dodatkowym zawodzie. Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne są sprawdzane w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych (ich ilość uzależniona jest od tego, z ilu kwalifikacji składa się dany kierunek), co stanowi podstawę zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Jako absolwenci uzyskujemy wykształcenie średnie zawodowe oraz tytuł technika, mamy możliwość podejścia do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu również wyboru odpowiedniego kierunku studiów. Jeżeli zastanawiamy się nad wyborem technikum, jako kolejnego etapu naszej edukacji, powinniśmy 4

8 przede wszystkim wziąć pod uwagę własne zainteresowania i uzdolnienia to pomoże nam w określeniu odpowiedniego kierunku zawodu, a także nasze możliwości w zakresie przyswajania wiedzy. Należy pamiętać, że w trakcie nauki będziemy musieli uczyć się przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na ewentualne przeciwwskazania zdrowotne związane z kształceniem się w danym kierunku zawodu. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa trzy lata. To typ szkoły kształcącej przede wszystkim w zakresie umiejętności praktycznych w tym celu uczeń korzysta zarówno z możliwości praktyk w zakładach pracy, jak i zajęć praktycznych w centrach kształcenia praktycznego. Podobnie jak w technikum, zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności praktyczne sprawdzane są w trakcie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczeń, który ukończył naukę otrzymuje wykształcenie zasadnicze zawodowe i ma kilka dróg do wyboru może wejść na rynek pracy, może też kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, zaczynając naukę od drugiej klasy w celu podniesienia swojego wykształcenia. Po dwóch latach nauki zdobędzie wykształcenie średnie i będzie miał podobne możliwości jak absolwent technikum i liceum ogólnokształcącego przystąpienie do egzaminu maturalnego, a w dalszej konsekwencji wybór odpowiedniego kierunku studiów, bądź skorzystanie z oferty szkoły policealnej lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych w celu poszerzenia posiadanych kwalifikacji. Absolwenci szkoły zawodowej otrzymują: 1. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawo- dowej, 2. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 3. lub świadectwo czeladnicze po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą. Wyborem tego typu szkoły powinni kierować się przede wszystkim ci absolwenci gimnazjum, którzy w swoich planach życiowych zakładają szybkie zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych, usamodzielnienie się, przejawiający zdolności manualne w danej dziedzinie. Wybór zasadniczej szkoły zawodowej nie oznacza poprzestania na tym etapie edukacji często jest zaczątkiem poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji w zależności od późniejszych planów życiowych. Życzę Wam, abyście dokonali wyboru umożliwiającego jak najlepszy start w przyszłe dorosłe życie, w którym będziecie mogli realizować Wasze plany, marzenia, ambicje, a także rozwiniecie swoje zainteresowania i talenty. Jestem przekonany, że zawarta w Informatorze wiedza pomoże Wam dokonać dobrego wyboru, a przygotowana oferta edukacyjna spełni Wasze oczekiwania. Marcin Szwajcok Pracownia doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach 5

9 Terminy postępowania rekrutacyjnego: do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wszystkich typów (w tym szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej) od 11 maja 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. do godz składanie wniosków wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży; od 25 maja 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących oraz próba sprawności fizycznej do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawnościowych należy ogłosić najpóźniej w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub próby sprawności. POSTANOWIENIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY z 5 lutego 2014r. godz dostarczenie przez kandydata wymaganych dokumentów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych; 3 lipca 2015 r. godz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; do 7 lipca 2015r. do godz termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły; 8 lipca 2015r. godz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. od 26 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. do 6

10 III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia. ZAGADNIENIE PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA MAKSYMALNA dopuszczający 0 punktów dostateczny 9 punktów Język polski dobry 13 punktów bardzo dobry 16 punktów celujący 19 punktów 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku j. polskiego Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku j. polskiego Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku j. polskiego Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2 punkty 12 punktów Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, (c.d. str. 8) 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie 3 pkt. 7

11 (dok. ze str. 7) zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia - sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się razy 2 Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę. Egzamin gimnazjalny 100 punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*: język polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów historia i wiedza o społeczeństwie 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów matematyka 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów przedmioty przyrodnicze 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów 8

12 język obcy nowożytny 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. maksymalnie 20 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów * Uwaga 1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej poświadczenia. Zgodnie z 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Na podstawie wymienionych poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji elektronicznej. III. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 r. 9

13 I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach jest jedną z najstarszych szkół w województwie. Oferuje wysoki poziom nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, humanistycznych i ścisłych. Uwzględnia w swojej ofercie potrzeby współczesnego rynku pracy. Naucza różnorodnych języków obcych. Jest na liście najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016: klasa społeczna z zastosowaniem informatyki w logistyce i bezpieczeństwie (trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia, informatyka, do wyboru język angielski lub wiedza o społeczeństwie) klasa politechniczna (trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, do wyboru informatyka lub język angielski) klasa biologiczno- chemiczna (trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, do wyboru matematyka lub język angielski) klasa biologiczno chemiczna (dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia) klasa dziennikarsko prawna (trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, do wyboru język angielski lub wiedza o społeczeństwie) I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.tadeusza Kościuszki w Mysłowicach klasa ekonomiczno-biznesowa z Grupą skandynawską (dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia, do wyboru matematyka lub język angielski) ZAJĘCIA DODATKOWE: wykłady, warsztaty i zajęcia labolatoryjne prowadzone na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Śląskiej, Wyższej Szkole Biznesu konsultacje maturalne języki obce w biznesie i turystyce (j. angielski, j. niemiecki) koła przedmiotowe i artystyczne (koło fotograficzne) "Inkubator Przedsiębiorczości lekcje teatralne i filmowe "Grafika komputerowa "Zioła Polskie i ich zastosowanie Szkolna Liga Historyczna warsztaty językowe prowadzone przez zagranicznych studentów AIESEC zajęcia w ramach "Dni Akademickich 10

14 koło turystyczne SKKT (RAJDY KOŚCIUSZKOWSKIE), wyjazdy językowe do Wielkiej Brytanii i Francji sportowe (SKS) obozy narciarskie w kraju i zagranicą zespół muzyczny PROGRAMY EDUKACYJNE: "Dni Przedsiębiorczości "Mam haka na raka "WF z klasą Szkolna Internetowa Gra Giełdowa "Rekiny przedsiębiorczości "Elementy ekonomii i prawa w praktyce "Języki obce w biznesie i turystyce "Dziennikarstwo i współczesne media "Elementy fizyki w praktyce "Zastosowanie informatyki w logistyce i bezpieczeństwie projekty realizowane w ramach Dobry start! polsko-niemieckiej wymiany młodzieży projekty realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Doradztwo zawodowe DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARYJNA: działalność na rzecz MOPS-u, Polskiego Związku Niewidomych udział w akcji "Szlachetna Paczka" oraz WOŚP działalność na rzecz Domu Dziecka Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! Klasa biologiczno -chemiczna Klasa biznesowo -ekonomiczna I LO 11

15 Liceum oferuje wysoki poziom nauczania oraz bogatą ofertę edukacyjną. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze pedagogicznej oraz współpracy z wyższymi uczelniami szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych oraz prawnych, a także stwarza odpowiednie warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów. Szeroka oferta nauczania języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016: klasa ogólna (3 przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, matematyka, biologia) klasa policyjno prawna (3 przedmioty na poziomie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, geografia, historia) klasa biologiczno chemiczno pożarnicza (3 przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, informatyka) klasa humanistyczno artystyczno - dziennikarska (3 przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie) II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach kółko teatralne In Toto zajęcia dziennikarsko filmowe i multimedialne zajęcia laboratoryjne na Politechnice Śląskiej i w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wykłady i ćwiczenia na Wydziale Nauk o Ziemi oraz Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego wykłady na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego spotkania z cyklu Lekcje Czytania z Tygodnikiem Powszechnym fakultety z języka hiszpańskiego zajęcia sportowe z SKS skład tekstu zajęcia w ramach Ligi Obrony Kraju zajęcia z doradztwa zawodowego cykliczne spotkania z muzyką poważną Filharmonia Śląska wyjazdy językowe do Wielkiej Brytanii ZAJĘCIA DODATKOWE W KLASACH MUNDUROWYCH: ZAJĘCIA DODATKOWE: zajęcia dla uczniów klas III z przedmiotów maturalnych prawo w języku angielskim program autorski elementy prawa program autorski techniki samoobrony program autorski język angielski w ratownictwie 12

16 medycznym program autorski ratownictwo medyczne program autorski wiedza o pracy w policji i straży pożarnej program autorski zajęcia w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach nauka strzelania sztuki walki paintball PROGRAMY EDUKACYJNE: edukacja prozdrowotna program autorski projekty filmowe w Centrum Sztuki Filmowej Spotkania za katedrą projekt Nowe horyzonty historia i język filmu noce filmowe udział w projekcie Dni Przedsiębiorczości DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA: akcja charytatywna m.in. Szlachetna Paczka działania na rzecz Hospicjum Cordis w Katowicach oraz Domu Małego Dziecka w Mysłowicach Góra Grosza zbiórka żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności zbiórka dla zwierząt ze schroniska Orkiestra Świątecznej Pomocy PROGRAMY UNIJNE: ERASMUS PLUS Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! Klasa policyjno-prawna Dobry start! Klasa humanistyczno -dziennikarska II LO 13

17 Szkoła posiada 65 letnią tradycję. Jej celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające ich aktywny udział w przyszłym, dorosłym życiu. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Mysłowicach OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016: TECHNIKUM NR 1: technik informatyk technik ekonomista technik pojazdów samochodowych technik mechatronik technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1: maturalnych oraz do egzaminów zewnętrznych warsztaty dziennikarskie kółko informatyczne kółko modelarskie doradztwo zawodowe koło teatralne szkolne koło literatury brytyjskiej i amerykańskiej koło historyczne koło biologiczne koło zainteresowań dla dziewcząt Kształtowanie sylwetki zasady zdrowego odżywiania mechanik pojazdów samochodowych klasa wielozawodowa, m.in.: fotograf, fryzjer, złotnik, stolarz sprzedawca, cukiernik, piekarz blacharz samochodowy, lakiernik operator obrabiarek skrawających elektromechanik pojazdów samochodowych monter systemów rurociągowych mechanik maszyn i urządzeń drogowych ZAJĘCIA DODATKOWE: zajęcia przygotowujące do egzaminów PROGRAMY EDUKACYJNE: Mysłowickie bryły projekt z klasą Praca metodą projektu edukacyjnego Projekt edukacji statystycznej edycja programu Klikam i Wiem Razem w naszej szkole, czy naprawdę jesteśmy inni? WSPÓŁPRACA: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego 14

18 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach Urząd Statystyczny w Katowicach Mysłowicki Ośrodek Kultury w Mysłowicach Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach firmy: Mercedes Benz, Ford, Renault Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jedyny w mieście sztab Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Mysłowicach Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! Z zawodem w przyszłość! Technik pojazdów samochodowych Technik ekonomista ZSP 1 15

19 Szkoła kształcąca fachowców na potrzeby lokalnego rynku pracy. Zdobyte kwalifikacje zawodowe są uznawane przez pracodawców w kraju, jak i za granicą. Szkoła przygotowuje także absolwentów do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Atutem placówki są stypendia oraz gwarancja zatrudnienia po ukończeniu nauki. Szkoła jest miejscem bezpiecznym, gdzie twórczo rozwija się zainteresowania uczniów związane z przyszłym zawodem jak i inne pasje. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspiera wszechstronny rozwój podopiecznych, stosując nowoczesne metody nauczania, a także rozwijając różnorodne ich zainteresowania. Duże zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności nauczycieli wobec uczniów tworzą doskonały klimat szkoły. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016 TECHNIKUM: technik logistyk technik elektryk technik elektronik technik mechanik technik górnictwa podziemnego ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 w Mysłowicach GWARANCJA PRACY I STYPENDIA Na mocy porozumienia zawartego między Dyrekcją Szkoły a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. absolwenci ZSP nr 2 mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach KHW S.A. Uczniowie kształcący się na kierunkach objętych patronatem KHW S.A. mogą korzystać ze stypendium fundowanego PROGRAMY EDUKACYJNE: Mam pracę - mam zawód w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dzień przedsiębiorczości Projekt edukacyjny Szkolna Internetowe Gra Giełdowa Projekt edukacyjny Liga Młodych Logistyków Projekt edukacyjny Trzymaj formę Program profilaktyki prozdrowotnej górnik eksploatacji podziemnej klasa wielozawodowa: ślusarz, stolarz, kucharz, fryzjer, piekarz, elektromechanik i inne STYPENDIA: Stypendium Prezesa Rady Ministrów 16

20 Stypendia fundowane przez KHW S.A. ZAJĘCIA DODATKOWE: zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych koło młodych elektroników koło inwestora giełdowego koło multimedialne koło teatralne i chór szkolny koło filmowe koło Religie świata Szkolne Koło Sportowe wolontariat wycieczki programowe zajęcia związane z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej WSPÓŁPRACA: Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Politechnika Śląska Wydział Transportu Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Centrum Kształcenia Praktycznego Placówki kulturalne w regionie (Teatr Korez, Teatr Zagłębia, MOK) Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! Z zawodem w przyszłość! Technik elektryk Technik logistyk ZSP 2 17

21 Szkoła jest placówką nowoczesną, która proponuje młodzieży szereg projektów edukacyjnych, a także programy europejskie m.in. Comenius, Erasmus plus, dające możliwość wyjazdów zagranicznych i kształcenia umiejętności językowych. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 w Mysłowicach OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016 TECHNIKUM: technik hotelarstwa technik usług fryzjerskich technik obsługi turystycznej technik handlowiec ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: Sycylia, Irlandia Szkoła myślenia Szkoła z klasą akcje charytatywne wolontariat programy edukacyjne realizowane zagranicą: Hiszpania oraz Niemcy (wrzesień, październik 2015), Anglia (luty 2016) Poleca zawody: fryzjer, sprzedawca, cukiernik, fotograf, kucharz, krawiec, malarz, tapeciarz, murarztynkarz, piekarz, stolarz, rzeźnik-wędliniarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz nowość - zegarmistrz. PROGRAMY EDUKACYJNE organizacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Mam zawód - mam pracę w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Przedsiębiorczości Comenius ERASMUS PLUS - wyjazdy w ramach praktyk: WSPÓŁPRACA hotele: Angelo, Campanile, Diament-Park, Trojak, Senator, Monopol Centrum Kształcenia Praktycznego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bieruniu, Gliwicach, Olkuszu Hospicjum Cordis Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu COBRA prywatne zakłady fryzjerskie Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! 18

22 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Z zawodem w przyszłość! Placówka została utworzona 1 września 2000r. z przekształcenia Warsztatów Szkolnych istniejących od 1974r. Dzięki współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi pozwala nabyć uczniom znakomite umiejętności praktyczne. Technik hotelarstwa Technik fryzjerstwa ZSP 3 19

23 WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI: CKP zapewnia korzystanie z działów i pracowni: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Mysłowicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach CKP realizuje praktyczną naukę w zawodach: technik mechanik technik elektryk technik elektronik technik mechatronik technik górnictwa podziemnego technik pojazdów samochodowych technik usług fryzjerskich górnik eksploatacji podziemnej mechanik pojazdów samochodowych monter elektronik operator obrabiarek skrawających lakiernik elektryk ślusarz monter systemów rurociągowych mechanik maszyn i urządzeń drogowych mechanik monter maszyn i urządzeń monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie murarz tynkarz stacja kontroli pojazdów z komputerową linią diagnostyczną lakiernia z nowoczesną kabiną stacja szybkiej obsługi pracownia naprawy silników pracownia naprawy zespołów i podwozi pojazdów samochodowych punkt wymiany i wyważania kół pracownie obróbki ręcznej i plastycznej pracownia spawania certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (metody spawania: MIG / MAG, elektroda otulona, TIG, gazowa) pracownia pomiarów warsztatowych pracownie obróbki skrawaniem nowoczesna pracownia komputerowa z obrabiarką sterowaną numerycznie CNC pracownia elektryczna pracownia elektroniczna stanowiska dydaktyczne mechatronika pracownia fryzjerska pracownia doradztwa zawodowego (konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, testy diagnozujące preferencje zawodowe, oferta zajęć pozalekcyjnych dotycząca udziału w kółkach zainteresowań praktycznych). Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej! 20

24

25 Urząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1, Mysłowice tel. 32/ , fax. 32/ Współorganizatorzy

Postanowienie. Śląskiego Kuratora Oświaty

Postanowienie. Śląskiego Kuratora Oświaty Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano na podstawie: Łaziska

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH 42-500 BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA 3 sekr. (tel. fax) (32) 267-77-58 e - mail: zstubedzin@wp.pl www: www.zstu.pl Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Obowiązuje rekrutacja elektroniczna. 1 Podstawa prawna: zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Kryteria przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Podstawa prawna Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna I ZASADY PRZYJĘCIA DO KLAS PIERWSZYCH

Podstawa prawna I ZASADY PRZYJĘCIA DO KLAS PIERWSZYCH Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawniczo

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. Podstawa prawna Na podstawie 23 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin przyjęć do klas pierwszych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017 Racibórz, 29 lutego 2016r. Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie:

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie: Załącznik nr 1 do Statutu ZSO nr 11 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach W oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 20

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Nr 3/2016 z dnia 29.02.2016r. KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 im. Henryka Sławika I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 10 Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa Prawna 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 ROZDZIAŁ I 1 PODSTAWA PRAWNA 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2013-14

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2013-14 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2013-14 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2014 REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-1 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły 1/ Proponowane profile kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Żarkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE W naszym liceum w roku szkolnym 2015/16proponujemy absolwentom gimnazjów następujące klasy: A. sportowo-przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

* Absolwentom tych klas Kompania Węglowa S. A. gwarantuje zatrudnienie po ukończeniu szkoły i uzyskaniu kwalifikacji.

* Absolwentom tych klas Kompania Węglowa S. A. gwarantuje zatrudnienie po ukończeniu szkoły i uzyskaniu kwalifikacji. Zasady rekrutacji kandydatów do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej (Wirek ul. A. Jankowskiego 2) Na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr

Bardziej szczegółowo

Decyzja. Śląskiego Kuratora Oświaty

Decyzja. Śląskiego Kuratora Oświaty Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja

Bardziej szczegółowo

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 pełna nazwa szkoły Adres szkoły: MJR HENRYKA

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 42010 / 12 / 09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. Regulamin rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2013/2014 1 1. Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach na rok szkolny 2014/2015 OFERTA EDUKACYJNA I. TECHNIKUM ( TRYB

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 1. W Zespole Szkół w Szczurowej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: od klasy drugiej rozszerzenia: do wyboru przez ucznia 2-4 przedmiotów spośród: j.

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15.

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15. TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w roku szkolnym 2014/15. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum. i szczególne osiągnięcia ucznia

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum. i szczególne osiągnięcia ucznia ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI OGŁASZA ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.orląt Lwowskich w Stopnicy REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie organizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZABRZU. na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZABRZU. na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZABRZU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR13

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: 1 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. B. PRUSA W CZĘSTOCHOWIE

KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. B. PRUSA W CZĘSTOCHOWIE KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. B. PRUSA W CZĘSTOCHOWIE Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji Rydułtowy 26.02.2015 r. Regulamin przyjęcia kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 2017/2018.

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 2017/2018. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 2017/2018. Rekrutację do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

2015/2016 REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH

2015/2016 REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH 2015/2016 REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP - DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015r. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej na rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI do Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej na rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI do Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. TECHNIKUM nr 4 Termin i rodzaj składanych dokumentów

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. TECHNIKUM nr 4 Termin i rodzaj składanych dokumentów ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM nr 4 Termin i rodzaj składanych dokumentów Kandydaci do klas pierwszych Technikum nr 4 składają w terminie: od 11 maja 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. do godz.12.00

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZSO NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA NA ROK SZKOLNY 2017/18

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZSO NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA NA ROK SZKOLNY 2017/18 KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZSO NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA NA ROK SZKOLNY 2017/18 Podstawa prawna: Art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji 2016/2017

Regulamin rekrutacji 2016/2017 Regulamin rekrutacji 2016/2017 Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Łaskarzewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015. www.zs17zabrze.com

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015. www.zs17zabrze.com ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs17zabrze.com 1 Do klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej przyjmuje się absolwentów gimnazjów. Do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej Curie w Chorzowie na rok szkolny 2017/ 2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo