Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa. Chris Hand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa. Chris Hand"

Transkrypt

1 Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa Chris Hand Pierwsze wydanie polskie, 27 sierpnia 2011 Originally published by Day One Publications as Falling Short? The Alpha Course Examined by Chris Hand. Day One Publications Translated and published by permission of Day One Publications, Ryelands Road, Leominster, HR6 8NZ. Copyright for Polish edition by Peter Nicholson. Copyright for Polish translation by Peter Nicholson. Strona 1 z 84

2 Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa Przedmowa do wydania polskiego Prosimy Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo Swoje (Mat. 9, 38; Łuk. 10, 2) świadomi tego, jak bardzo pola już są dojrzałe (Jan 4, 35). Robotników rzeczywiście mało (Mat. 9, 37; Łuk. 10, 2), a zniechęcenie niepowodzeniami oraz różnymi trudnościami spowodowało, że wysiłek wkładany przez Zbory Pańskie w dzieło wypełnienia Wielkiego Polecenia zmalał tak, że w wielu Zborach praktycznie już wygasł. Czyżby dzieło ewangelizacji miało być łatwe? Wszelkie myśli człowieka oraz dążenia jego serca wciąż są ustawicznie złe (I Mojż. 6, 5). Ludzkie serce nadal jest podstępne, bardziej niż wszystko inne, i zepsute (Jer. 17, 9). Ludzie dalej tłumią prawdę (Rzym. 1, 18), są zatwardziali (Zach. 7, 11-12; Rzym. 2, 5; Efez. 4, 18), a przywykłszy do złego dobrze czynić nie mogą (Jer. 13, 23; Rzym. 8, 8), ani do Pana Jezusa na Jego warunkach przyjść nie chcą (Jan 5, 40). Ponadto, coraz lepszy poziom życia, z którego cieszy się wielu wierzących oraz ciągłe pokusy, aby gonić za wciąż jeszcze lepszymi komfortami sprawiają, że zapału, do którego zachęca nas apostoł Paweł jest coraz mniej i obietnica, że trud nasz nie jest daremny w Panu (I Kor. 15, 58) traci na wartości. Wreszcie wraz z powszechnym zanikiem regularnego zwiastowania Ewangelii, który nastąpił w Polskich Zborach biblijnych od lat 60. XX wieku oraz malejącym nakładem prac ewangelizacyjnych coraz więcej wierzących nie ma doświadczenia zdrowych, biblijnych sposobów ewangelizacji tzn. takich, które przy błogosławieństwie Pana żniwa mogą przynieść najobfitsze plony. W opisanej rzeczywistości niezwykłymi okazjami może się wydawać całe mnóstwo różnorodnych programów ewangelizacyjnych, które w ostatnich latach są proponowane Zborom z każdej strony. Pełne zestawy profesjonalnie wykonanych materiałów, dobrze przemyślane rozwiązania organizacyjne, wszystkie możliwe ułatwienia połączone z tzw. dobrą muzyką czy nastrojem koncertowym z udziałem znanych mówców zagranicznych i przy udziale coraz większej gamy Kościołów wszystko ma zapewnić sukces przy mniejszym wysiłku i dobrej atmosferze. Pytanie jest tylko, czy Bracia starsi najpierw jednak zadają sobie trud badania proponowanych programów pod kątem ich zgodności z nauką biblijną? Prezentowany poniżej tekst stanowi przekład książki pt. Falling Short? The Alpha Course Examined. 1 Autor książki Chris Hand służy jako pastor Zboru Crich Baptist Church w Derbyshire, w Anglii. 2 Podchodząc bardzo poważnie do nakazu biblijnego, aby wykonał pracę ewangelisty (II Tym. 4, 5) postanowił zbadać kurs Alfa, program ewangelizacyjny, który cieszy się dużą popularnością w Wielkiej Brytanii. Jego książka przedstawia wyważone i rzetelne 1 Zob.: dostęp: 26 sierpnia W niniejszym przekładzie wszystkie przypisy dolne pochodzą od tłumaczy. 2 Zob.: dostęp: 26 sierpnia Strona 2 z 84

3 Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa wnioski z tych badań. 3 Dla polskiego czytelnika znaczenie tych wniosków nie jest ograniczone do również popularnego w Polsce kursu Alfa, ponieważ książka Chrisa Handa wyraźnie znajduje zastosowanie w odniesieniu do wielu innych metod ewangelizacyjnych, które są obecnie oferowane Zborom. Przekład ten jest wydany z modlitwą, że praca Autora przyczyni się do wzmożonego zainteresowania biblijnymi sposobami prowadzenia pracy ewangelizacyjnej. Zbudź, Panie, ducha ojców wiary Peter Nicholson 3 Dodatkowo dwa kazania Chrisa Handa na temat kursu Alfa są dostępne w języku angielskim. Zob.: dostęp: 26 sierpnia Strona 3 z 84

4 Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa Spis treści Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? s. 5 Rozdział drugi Alfa: co to jest? s. 13 Rozdział trzeci Sedno Ewangelii s. 19 Rozdział czwarty Więcej na temat prawdy Ewangelii s. 28 Rozdział piąty Ewangelia według Alfy s. 37 Rozdział szósty Brak istoty Ewangelii w kursie Alfa s. 42 Rozdział siódmy Alfa: nieskuteczna Ewangelia s. 52 Rozdział ósmy Wyjazd s. 60 Rozdział dziewiąty Szeroko pojęty Kościół s. 73 Rozdział dziesiąty Co dalej? s. 78 Bibliografia załącznikowa s. 83 Strona 4 z 84

5 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Trwałych owoców pracy ewangelizacyjnej jest dzisiaj niewiele. Dla większości z nas, którzy dokładają starań, aby zwiastować imię Jezusa Chrystusa praca ewangelizacyjna jest bardzo trudna. W przeszłości bywały okresy wspaniałych błogosławieństw i Pan działał z wielką mocą, jednak takie czasy są obecnie odległymi wspomnieniami. W dzisiejszych czasach niewielu ludzi pragnie słuchać prawd i wymagań Ewangelii. Nieliczni chcą słuchać o Zbawicielu ludzi, który uczynił wszystko dla zbawienia dusz od wiecznego potępienia. Niewielu z tych, którzy jednak zatrzymają się, aby tych prawd posłuchać, przeżywa potem nawrócenie. Są pewne wspaniałe wyjątki, ale zasada pozostaje niezmienna. Powodzenia w pracach ewangelizacyjnych należą do rzadkości. Odkrycie narzędzia ewangelizacyjnego, który wydaje się zmieniać ten trend, okazało się dla wielu mile widzianą niespodzianką. Kurs Alfa, składający się z serii 15 rozważań biblijnych opracowanych dla zaznajomienia ludzi z wiarą chrześcijańską oraz ugruntowania niedawno nawróconych ludzi w podstawowych zasadach nauki chrześcijańskiej, spotkał się z uznaniem właśnie dlatego, że odniósł widoczny duży sukces. Dobrze zaprojektowane logo oraz gotowe zestawy robią niesamowite wrażenie na różnych wspólnotach, którym wydaje się, że ten kurs potrafi skutecznie przekazać Ewangelię współczesnemu pokoleniu. Ludzie zaczynają zastanawiać się, czy nie należałoby wprowadzić tego kursu w ich wspólnotach, aby poprawić swoje wyniki ewangelizacyjne. Niektórzy być może nie zgadzają się z pewnymi szczegółami Alfy, ale zależy im na tym, aby nie stracić czegoś, co może Pan błogosławi. To jest kluczowe zagadnienie. Co mamy sądzić o kursie Alfa? Co się dzieje w terenie? Pozorna skuteczność Alfy w nawracaniu ludzi jest tak niezwykła, że w wielu wspólnotach stała się podstawą działań ewangelizacyjnych. Istnieje mnóstwo historii na temat sukcesu tego kursu. Wspólnoty, które opadły z sił i straciły zapał w swoich staraniach ewangelizacyjnych, czerpią nową inspirację z tego kursu i przypisują mu błogosławieństwo, jakie wspólnota otrzymała w wyniku jego wykorzystania. Typowe komentarze, jakie słyszymy od przywódców i liderów korzystających z kursu Alfa brzmią następująco: Dobiega końca czwarty kurs Alfa i coraz trudniej jest nam wyrazić słowami, co Bóg czyni. Jesteśmy bardzo podekscytowani, gdy widzimy, jak każda osoba, a także liderzy i pomocnicy zostają dotknięci i zmienieni przez Ducha Świętego. Po prostu przechodzi to nasze ludzkie wyobrażenie ( Alpha News, lipiec 1996, s. 9). Istnieje mnóstwo doniesień dotyczących zmian w relacjach ludzkich, które nastąpiły w wyniku wykorzystania kursu Alfa we wspólnotach, ponieważ ludzie nauczyli się pracować razem. Wierzący ludzie poczuli gorliwość w pozyskiwaniu zgubionych dla Pana. Często słyszymy uwagi podobne do następującej: Strona 5 z 84

6 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Alfa wywarła głęboki wpływ na życie ludzi naszej wspólnoty. Ponad sto osób zostało w to zaangażowanych i wspólne działanie było bardzo jednoczące. Wyglądało to tak, jakby nagle każdy zaczął wiosłować w tym samym czasie i w tym samym kierunku. Pojawił się wspólny cel i dążenie w naszej służbie i misji, i to spowodowało, że skończyliśmy z niebezpiecznie narastającym stanem introwertyzmu ( Alpha News, listopad 1996, s. 8). Najważniejsze jednak jest to, że zdaniem wielu kurs Alfa jest wypróbowanym narzędziem w przyciąganiu niewierzących i pozornym ich nawracaniu. Jedna z osób korzystająca z kursu Alfa wyraziła swoje zadowolenie w następujący sposób: Jako ewangelista mogę śmiało powiedzieć, że jest to najbardziej efektywna forma ewangelizacji i karmienia duchowego innych, z jaką kiedykolwiek się zetknąłem i każdy może z niej skorzystać. Nie będę udawał, że kurs Alfa jest łatwy jest ciężką harówką, ale Pan używa wysiłków Kościoła w całej Wielkiej Brytanii i innych rejonach świata, aby zebrać bogate żniwo ( Alpha News, listopad 1996, s. 8). To jest tylko jeden z licznych przypadków. Wielu innych również wierzy, że są świadkami podobnego ewangelizacyjnego sukcesu i widzą niespotykaną dotąd liczbę nawróceń. Alfa jest wszędzie Należy stwierdzić, że popularność i dynamika rozwoju Alfy są zdumiewające. Początkowo kurs był wykorzystywany w ewangelizacji i nauczaniu w parafii Świętej Trójcy w Brompton 4 w dużej i szybko rozwijającej się charyzmatycznej wspólnocie anglikańskiej w zachodnim Londynie, ale jego przebieg sprawił, że rozprzestrzenił się poza granice Wielkiej Brytanii. W czasie pisania tej książki kurs Alfa jest prowadzony w Albanii, Boliwii, Finlandii, Serbii, Namibii, Kenii, Szwajcarii i Południowej Korei, przy czym są to tylko niektóre z długiej listy państw, gdzie wykorzystywany jest ten kurs. 5 Można przypuszczać, że ta obecna lista wkrótce się zdezaktualizuje, 6 ponieważ kurs Alfa błyskawicznie osiągnął znaczącą pozycję i cieszy się dużym uznaniem w wielu Kościołach. Korzystając z danych statystycznych opublikowanych przez parafię Świętej Trójcy w jej regularnie wydawanym biuletynie Alpha News, liczba wspólnot korzystających z kursu Alfa, lekko licząc, wynosiła ponad 200 pod koniec roku 1993 ( Alpha News, grudzień 1993, s. 1). W miesiącu kwietniu 1994 liczba wspólnot i grup chrześcijańskich korzystających z kursu przekroczyła 400 ( Alpha News, kwiecień 1994, s. 1). Do kwietnia 1995 roku liczba wynosiła 1200 ( Alpha News, kwiecień 1995, s. 1), a rok później, w miesiącu lipcu liczba ta wzrosła do 4000 ( Alpha 4 Pełna nazwa angielska: the Parish of Holy Trinity, Brompton with St Paul, Onslow Square. 5 Stowarzyszenie Alfa Polska działa z siedzibą w Toruniu na ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7/9 przy rzymskokatolickiej parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe. 6 Książka ta powstała w roku Według danych z 2011 r. liczba państw, w których prowadzono kurs Alfa wynosi 166 (źródło: dostęp: 26 sierpnia 2011). Strona 6 z 84

7 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? News, lipiec 1996, s. 1). Najnowsze dane podają liczbę 7500 ( Alpha News, marzec 1998, s. 1). Natomiast dane dotyczące szacowanych ilości osób korzystających z kursu Alfa zestawiono w następujący sposób: ( Alpha News, luty 1997, s. 1) Nawet jeżeli te dane są nieco wygórowane możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że faktyczne liczby uczestników mogą być jeszcze większe, ponieważ nie wszystkie wspólnoty, które prowadzą edycje kursu Alfa zgłaszają swój udział. 7 Bez względu na to, jaki przyjmiemy punkt widzenia, wpływ Alfy ma zasięg światowy. Okresowo organizowane są spotkania dla podniesienia statusu kursu i zagwarantowania mu stałego wzrostu. W dniach 13 i 14 stycznia 1996 odbył się Ogólnokrajowy weekend kursu Alfa, w czasie którego ponad 45 księgarń promowało materiały kursu Alfa, 30 takich kursów było prowadzonych i 250 wspólnot zorganizowało specjalne nabożeństwa w celu promowania kursów Alfa ( Alpha News, marzec 1996, s. 4). Zaplanowano także kampanie w mediach w Wielkiej Brytanii wzywając uczestniczące wspólnoty do powszechnej mobilizacji w celu spopularyzowania Alfy w całym kraju. Biuletyn Alpha News wykorzystywany jest dla pokazania wzrostu i rozwoju kursu oraz publikowania świadectw i przychylnych komentarzy uzyskanych od liderów Kościołów i teologów. Dostępne są plakaty, bluzy i koszulki z nadrukiem, naklejki samochodowe, a także nagrania wideo kursu i podręczniki dla liderów prowadzących kursy. Organizowane są regularne szkolenia dla zainteresowanych kursem i tych, którzy chcą przeprowadzać kursy Alfa we własnych wspólnotach. Co mówią eksperci na temat kursu Alfa? Alfa ma wielu znanych zwolenników. Każde wydanie biuletynu Alpha News wymienia kilku. Wśród osób udzielających swojego poparcia dla kursu Alfa są: George Carey, Arcybiskup Canterbury David Hope, Arcybiskup York 7 Oficjalna aktualna liczba uczestników wszystkich edycji kursu Alfa we wszystkich krajach świata to ponad 15 milionów (źródło: dostęp: 26 sierpnia 2011). Strona 7 z 84

8 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Alister McGrath, z Wycliffe Hall w Oksfordzie oraz Regent College w Vancouverze Luis Palau, międzynarodowy ewangelista J. I. Packer z Regent College w Vancouverze John Wimber z ruchu Vineyard R. T. Kendall, pastor Westminster Chapel w Londynie Joel Edwards, Dyrektor Generalny brytyjskiego Aliansu Ewangelicznego To jest tylko przykładowa lista. Czasami całe dwie strony numeru biuletynu Alpha News prezentują wyłącznie komentarze przywódców Kościołów. Wśród denominacji popierających kurs Alfa jest Kościół anglikański, metodystyczny, baptystyczny, rzymskokatolicki oraz tzw. nowe Kościoły. 8 Dlaczego tak wielu nadaje wagę temu kursowi? a) Ten kurs działa! Jest to najczęściej podawane uzasadnienie. Na przykład, John James, Przewodniczący brytyjskiej Unii Baptystów, mówi o kursie w następujący sposób: Polecam kurs Alfa ponieważ wiem, że setki naszych Zborów baptystycznych uważa go za bardzo pomocny w pozyskiwaniu ludzi do lokalnych Zborów ( Alpha News, luty 1997, s. 29). Steve Chalke z fundacji Oasis Trust także zgadza się z tym stwierdzeniem: Kurs Alfa jest najbardziej skutecznym i łatwo dostępnym wprowadzeniem do zagadnienia wiary chrześcijańskiej, jaki znam ( Alpha News, luty 1997, s. 29). 9 Ludzie po prostu wierzą, że Alfa działa. b) Metoda na dzisiejsze czasy Inni ludzie są pod wrażeniem Alfy ponieważ wydaje im się, że ten kurs potrafi nawiązać do współczesnej kultury. Ks. kanonik Robert Warren, Dyrektor Ogólnokrajowy ds. Ewangelizacji Kościoła Anglii, zauważa, że: 8 Wśród polskich przywódców kościelnych, którzy udzielili swojego poparcia kursowi Alfa są m.in. Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz (Metropolita Krakowski), Ks. Bp Bronisław Dembowski (Delegat KEP ds. Odnowy w Duchu Świętym) oraz Ks. Bp Andrzej Suski (Biskup Toruński). Zob.: Kurs Alfa w kontekście katolickim Informator, Stowarzyszenie Alfa Polska, Toruń 2008, s Po ukazaniu się pierwotnego wydania tej książki angielski pastor baptystyczny Steve Chalke wywołał kontrowersję swoją książką pt. The Lost Message of Jesus (Steve Chalke i Alan Mann, The Lost Message of Jesus, Zondervan, Grand Rapids 2003), w której odrzuca naukę o zastępczej karze odbytej przez Chrystusa, czyli zaprzecza temu, że śmierć Chrystusa była karą za grzech. Zob.: dostęp: 26 sierpnia Strona 8 z 84

9 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Alfa jest jedną z najważniejszych form rozwoju w ewangelizacji w obecnych czasach. Została wypróbowana, dokładnie sprawdzona, dobrze zbadana i tak opracowana, że w doskonały sposób przedstawia Ewangelię we współczesnej kulturze ( Alpha News, luty 1997, s. 29). Zmarły John Wimber 10 także podzielał to zdanie: Alfa potrafi w niezwykle pomysłowy sposób zachęcić ludzi do wzięcia udziału w nieoficjalnym spotkaniu. Tak więc dostosowujemy tę metodę do dwudziestowiecznej kultury w łatwy i funkcjonalny sposób, i jestem tym zachwycony ( Alpha News, luty 1997, s. 29). Tak więc wielu uważa, że jedną z głównych zalet Alfy jest jej zgodność z duchem czasu. Ten kurs ma coś do przekazania, co będzie słyszane przez ludzi żyjących w postmodernistycznym świecie, pod koniec XX wieku. c) Brak zażenowania Ludziom wydaje się, że kolejna korzyść kursu Alfa związana jest z umiejętnością zaproszenia niewierzących osób do słuchania Ewangelii, przy czym nie muszą się czuć zagrożeni. Posiłek przed spotkaniem, powściągliwość i wykorzystanie humoru sprawiają, że zaproszone osoby nie czują się zażenowane, jest duża otwartość na pytania i ważną rolę odgrywa interakcja w małych grupach. Joel Edwards, Dyrektor Generalny brytyjskiego Aliansu Ewangelicznego był pod wrażeniem takiego podejścia: Wielkie Polecenie czynienia uczniami wszystkie narody jest dzisiaj nadal aktualne. Alfa jest takim właśnie odzewem na współczesny sposób ewangelizacji, który nie powoduje, że ludzie czują się zażenowani i zasługuje na to uznanie, którym obecnie jest obdarzana ( Alpha News, luty 1997, s. 29). Fiona Castle 11 wyraża się o kursie w następujący sposób: Cieszę się, że mogę polecić ten kurs i jest on całkowicie pozbawiony elementów wywołujących poczucie zagrożenia wśród uczestników, a jednocześnie w prowokacyjny sposób prezentuje Ewangelię ( Alpha News, luty 1997, s. 29). 10 Założyciel sieci wspólnot charyzmatycznych, znany również w Polsce ze swojej nauki, że ewangelizacji osobistej każdego wierzącego powinny nieustannie towarzyszyć ponadnaturalne znaki i cuda. Zob.: John Wimber i Kevin Springer, Ewangelizacja w mocy, Instytut Wydawniczy Agape, Warszawa 1991 (tytuł oryginalny: Power Evangelism, Harper & Row, San Francisco 1986) oraz John Wimber i Kevin Springer, Uzdrawianie z mocą, Kairos, Wrocław 1993 (tytuł oryginalny: Power Healing, Harper & Row, San Francisco 1987). 11 Żona znanego i popularnego angielskiego estradowca Roya Castle a. Po śmierci męża na raka płuc w 1994 r., Fiona Castle stała się znana ze swojego zaangażowania w pracę charytatywną na rzecz badań nad leczeniem raka płuc. Strona 9 z 84

10 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Gerald Coates 12 posuwa się jeszcze dalej w swoim stwierdzeniu: Na spotkaniach jest zabawnie i nie stwarzają poczucia zagrożenia podobnie jak nasz Pan! ( Alpha News, luty 1997, s. 29). Tak więc według niektórych, mocną stroną kursu jest fakt, że pozbawiony jest elementów wywołujących poczucie zagrożenia, które widoczne są w innych metodach ewangelizacyjnych i nie wzbudza w ludziach zażenowania. Dokładne przyjrzenie się Niniejsza książka nie byłaby konieczna gdyby to wszystko, co zostało o tym kursie powiedziane można było potraktować poważnie. Każdy biblijnie wierzący człowiek, któremu zależy na dotarciu do ludzi niewierzących z Ewangelią, byłby zachwycony kursem, który odnosiłby takie sukcesy jak Alfa. Dane statystyczne mogłyby mówić same za siebie, a niniejszą książkę moglibyśmy zakończyć gorącą rekomendacją i zachętą, aby jak najszybciej wykorzystać kurs Alfa w każdej wspólnocie w kraju. Ale musimy zadać pewne pytania. Czy znamy całą prawdę dotyczącą tego kursu? Czy są jakieś szczegóły, których nie znamy i które mogłyby przedstawić ten kurs w zupełnie innym świetle? Czy kurs Alfa naprawdę odnosi takie sukcesy, jakie przypisują mu jego uczestnicy i zwolennicy? W jaki sposób ten kurs naprawdę działa? A najważniejsze pytanie dotyczy tego, czy kurs Alfa przedstawia prawdziwą Ewangelię? Czy ten kurs naprawdę zawiera i uczy prawd Ewangelii? To nic ważnego? Ważne jest, abyśmy zadawali te pytania i próbowali na nie odpowiedzieć z wielu powodów. Jeden z nich jest taki, że biblijnie wierzący ludzie, podobnie jak inni, z łatwością ulegają różnym wpływom. Mentalność stadna może nami zawładnąć i sprawić, że akceptujemy rzeczy, które tak naprawdę powinniśmy odrzucić. W obecnych czasach małych początków 13 jesteśmy także podatni na to, aby bezkrytycznie akceptować wszystkie nowości w naszych wspólnotach tylko dlatego, że wydaje nam się, że działają. W okresie trudności i rozczarowań jakie przeżywamy, gdy głoszona jest Ewangelia, jesteśmy wystawieni na pokusę, aby chwytać się wszelkich sposobów i próbować wszystkiego, co wydaje się, że działa. Sam Pan ostrzegł nas: A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mat. 24, 12-13). Te słowa tak bardzo odnoszą się do nas dzisiaj ponieważ Kościół chrześcijański jest pod presją świeckiej myśli, pluralistycznej kultury oraz filozofii Wschodu i New Age. Musimy uważać, aby nie kierowały nami względy pragmatyczne i abyśmy nie czynili czegoś według naszego uznania i wbrew zasadom Słowa Bożego. W czasach, kiedy tak mało wspólnot odnotowuje wzrost, z łatwością próbujemy czegoś, co działa i nie oceniamy tego we właściwy sposób. 12 Znany przywódca w brytyjskim ruchu charyzmatycznym. Jest oskarżony o wygłaszanie całkowicie fałszywych proroctw. Zob.: dostęp: 26 sierpnia Por. Zach. 4, 10. Strona 10 z 84

11 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? We wprowadzeniu do kursu Alfa, Sandy Millar, proboszcz parafii Świętej Trójcy stwierdza, że: Zagadnienia ujmowane są w jasny sposób i przeanalizowane są nauki Chrystusa wszystko to uczyniono przy współudziale zainteresowanych osób, w atmosferze miłości i akceptacji. Po przeanalizowaniu tysięcy kwestionariuszy, kurs Alfa został zmodyfikowany i ulepszony tak więc jest naprawdę dopasowany do dostrzeganych i odczuwanych potrzeb współczesnego pokolenia. Ewangelia sprowadzona została do niezbędnych podstaw, a to sprawia, że chrześcijaństwo jest dostępne dla wszystkich ludzi współczesnej kultury ( Alpha News, kwiecień 1995, s. 2). Ale czym są te niezbędne podstawy? Co zostało pominięte? Co zostało uwzględnione? Które doktryny uznano za istotne, a które nimi nie są? Które nauki Chrystusa uwzględniono i czy pokrywa się to z którymś ze wzorców zwiastowania nowotestamentowego czy ze sposobem, w który Ewangelia jest przedstawiona w Nowym Testamencie? Najważniejsze jest, abyśmy wyraźnie rozumieli co to jest Ewangelia. Jeżeli zastanowimy się przez moment nad tym, to zrozumiemy dlaczego jest to tak ważne. Jesteśmy to przecież winni wszystkim uczestnikom kursu Alfa. Jeżeli sukces Alfy jest fałszywy, to oznacza to, że obecnie jest wielu ludzi, którym wydaje się, że przeżyli nawrócenie, podczas gdy najprawdopodobniej wcale tak nie jest. Spośród wszystkich złudzeń to wydaje się najgorsze, jakie można sobie wyobrazić. Tak straszny scenariusz nie jest wytworem ludzkiej wyobraźni. O tym mówi Słowo Boże. Można stwarzać pozory osoby religijnej, a jednak nie mieć zbawczego poznania Chrystusa. Istnieje możliwość, że ktoś mówi Panie, Panie, a jednak usłyszy słowa od Króla Chwały: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie (Mat. 7, 23). Musimy upewnić się, że nie jesteśmy wśród tych, na których spada odpowiedzialność za tak fałszywie nawrócone osoby. Jesteśmy zobowiązani do dokładniejszego przyjrzenia się temu problemowi ze względu na Kościół Chrystusa. Dobro Kościoła jest także zagrożone. Wystarczy tylko mała chwila refleksji, aby uświadomić sobie wszystkie wynikające z tego implikacje. Jaki to miałoby wpływ na przyszłość Kościoła, gdyby duża liczba nienawróconych osób zasiliła jego szeregi? Oczywiście byłoby to katastrofalne. Obecność nienawróconych osób spośród których wywodziliby się następnie przywódcy Kościoła sprawujący władzę i zajmujący ważne pozycje, byłaby ruiną dla zdrowia Kościoła. Jeżeli praca ewangelizacyjna prowadzona jest źle lub błędnie to narażamy się na ryzyko i nie wypełniamy nakazu apostoła Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian, rozdział trzeci, który dotyczy służby zwiastowania Słowa Bożego: Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień (I Kor. 3, 10-13). Wiele denominacji na całym świecie dzisiaj nosi znamiona tego, co się dzieje, gdy nienawróceni ludzie osiągają znaczącą pozycję i wywierają wpływ na innych. Gdy drzewo, siano i słoma stają się częścią Kościoła zamiast złota, Strona 11 z 84

12 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? srebra i drogich kamieni, to ta budowla staje się tym samym uboższa i nie wytrzyma próby Pana. Sposób prowadzenia ewangelizacji jest niezwykle ważny i niezastosowanie się do biblijnych zasad prowadzi do nieopisanej katastrofy w Kościele. Właśnie z tych i innych powodów musimy dokładniej przyjrzeć się kursowi Alfa i dokładnie przeanalizować jej założenia. Co dalej? Naszym następnym zadaniem będzie ogólne zebranie informacji na temat samego kursu Alfa. Jakimi zajmuje się tematami? Jak ten kurs właściwie działa? Rozdział drugi zajmuje się tym zagadnieniem. Nie będzie to wyczerpujący opis, ale pozwoli nam ogólnie zapoznać się z treścią kursu. Następnie zadamy podstawowe pytanie co to jest Ewangelia? To pytanie jest bardzo istotne. Jeżeli Alfa nie przekazuje Ewangelii, to nie może być uznana za metodę ewangelizacji. Z tego prostego powodu. Rozdziały trzeci i czwarty próbują podać szczegółowy zarys na temat tego, czym jest Ewangelia. Jakie prawdy zawarte są w poselstwie Ewangelii? Jak te prawdy są przekazywane? Czego Ewangelia wymaga od nas? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać przede wszystkim w Dziejach Apostolskich. Rozdział piąty omawia w szczegółowy sposób materiał ewangelizacyjny wykorzystywany w kursie Alfa. Ocena kursu Alfa jako metody ewangelizacji jest głównym celem tej książki. Tak więc materiał ewangelizacyjny wykorzystany w kursie musi być dokładnie opisany ponieważ to stanowi podstawę kolejnych dwóch rozdziałów, w których analizowana jest Ewangelia przekazywana w tym kursie i porównana zostaje do tej, którą znajdujemy w Słowie Bożym. Widzimy jak Alfa odnosi sukcesy prezentując Ewangelię ograniczoną do tego, co najniezbędniejsze. Rozdział ósmy nadal pozostaje przy tym temacie analizując przeżycia ludzi, w szczególności zwracając uwagę na rolę, jaką odgrywa wyjazd weekendowy. Czy te przeżycia ludzi są związane z nawróceniem? Czy jest, na przykład, w nich mowa o prawdziwym upamiętaniu i wierze? Czy może dzieje się zupełnie coś innego? Rozdział dziewiąty zajmuje się dalszymi obawami związanymi z definicją wierzącego. Co Alfa rozumie przez to określenie? W końcowym fragmencie książki wyciągamy wnioski. Strona 12 z 84

13 Rozdział drugi Alfa: co to jest? Rozdział drugi Alfa: co to jest? Początkowo fundamenty kursu Alfa zostały położone w roku 1977 przez pracę Charlesa Marnhama (Gumbel, Opowiadamy o Jezusie, s ). W okresie swojej pracy w parafii Świętej Trójcy dążył do opracowania kursu na temat podstaw wiary chrześcijańskiej w sposób, który byłby pomocny dla nowo nawróconych. Po tej wstępnej inicjatywie Marnhama, Alfa zaczęła się stopniowo rozwijać. Jedną z najważniejszych postaci i głównym architektem kursu Alfa, jakiego znamy dzisiaj jest Nicky Gumbel, obecnie wikariusz 15 w parafii Świętej Trójcy. Tak naprawdę to wizja i praca Gumbela sprawiły, że Alfa ma obecnie tak duży wpływ. Co to jest Kurs Alfa? W rzeczywistości Alfa jest dosyć prosta w kategoriach pojęć i opracowania. Składa się z 15 wykładów prowadzonych w ciągu 10 tygodni. Wykłady są na określony temat i mogą być wygłoszone albo przez wykładowcę albo przy pomocy wideo czy kaset. Dane wskazują na to, że organizatorzy dwóch trzecich kursów korzystają z wideo dla prezentacji kursu Alfa. Te nagrania wideo oparte są na książce napisanej przez N. Gumbela zatytułowanej Alfa: życiowe pytania, która jest podstawowym podręcznikiem kursu i przedstawia strukturę oraz treść inicjatywy Alfa. Zwykle każdy wykład odbywa się w dany wieczór w tygodniu i poprzedzony jest kolacją przygotowaną przez organizatorów dla ludzi, którzy zostali zaproszeni do udziału w kursie. Posługując się przykładem sposobu organizacji kursu w parafii Świętej Trójcy, po kolacji jest kilka ogłoszeń i zwykle krótki czas uwielbiania Boga. Główny wykład zwykle trwa około 45 minut po którym jest czas na herbatę. Następnie uczestnicy spotykają się w grupach 12 osobowych, aby przedyskutować zagadnienia poruszane w wykładzie oraz zadać pytania. Spotkania w grupach prowadzone są przez członków danej wspólnoty, ale do pomocy w grupach mogą być także zatrudniane osoby niewierzące (Gumbel, Opowiadamy, s ). Wysoko ceniony jest aktywny udział, a atmosfera spotkań powinna umożliwiać osobom zadawanie wszelkiego rodzaju pytań bez odczuwania skrępowania. Wydano odpowiednie podręczniki zarówno dla liderów grup jak i uczestników kursu. Struktura i treść kursu Alfa Mogą być różnice w kolejności wykładów. Na przykład, wyjazd weekendowy może mieć miejsce na innym etapie kursu. Niemniej jednak podany poniżej harmonogram pokazuje kolejność w jakiej zwykle prowadzony jest kurs. 14 W przypadku dzieł obcojęzycznych, których wydano przekład polski, numeracja stron jest podana według paginacji przekładu. 15 Książka ta została wydana w pierwotnej wersji angielskiej w roku W momencie przygotowania przekładu Nicky Gumbel jest już proboszczem parafii. Zob.: dostęp: 26 sierpnia Pomocnicy powinni spełniać te same kryteria co liderzy, choć mogą być mniej doświadczonymi wierzącymi. Tak naprawdę czasami mogą nimi być osoby w ogóle nie nawrócone (Gumbel, Opowiadamy, s. 32). Strona 13 z 84

14 Rozdział drugi Alfa: co to jest? a) Pierwsze trzy tygodnie (sesja wprowadzająca oraz sesje 1. 2.): element ewangelizacyjny Część ewangelizacyjna zawarta jest w programie zajęć w ciągu pierwszych trzech tygodni. Podamy teraz tylko zwięzły zarys tego zagadnienia ponieważ zajmiemy się nim dokładniej w rozdziale piątym. Gdy Alfa działa według założeń, to pierwsze, wstępne spotkanie to uroczysta kolacja, podczas której ogłoszony jest wykład o temacie wprowadzającym: Chrześcijaństwo nudne, nieprawdziwe i nieaktualne?. Ten wykład nadaje ton wszystkiemu, co następuje potem. W większości zawiera on opis zła współczesnego świata oraz poszukiwanie sensu życia przez współczesnego człowieka. Na zakończenie lider zaprasza ludzi na następny kurs Alfa ( Alpha News, 1996, s 14). Wstępne spotkanie spełnia jeszcze jedną funkcję, ponieważ jest nie tylko początkiem kursu, ale także stanowi jego punkt końcowy. Dla osób kończących wcześniejszy kurs jest on określony jako okazja do świętowania ( Alpha News, lipiec 1996, s. 14). Jednak chodzi o to, aby osoby kończące kurs przyprowadziły ze sobą przyjaciół lub krewnych, którzy zapiszą się na ten rozpoczynający się kurs. W ten sposób poprzez przyprowadzanie przyjaciół na kurs, Alfa zachowuje ciągłość i może się odbywać nieprzerwanie, i właśnie tak się dzieje w wielu przypadkach. W wyniku tego uczestnicy kursu biorą udział w pierwszym spotkaniu dwa razy najpierw, kiedy rozpoczynają kurs i witani są jako goście, i ponownie na koniec kursu, aby świętować i z kolei przyprowadzić swoich przyjaciół. Po spotkaniu wprowadzającym, następuje kolejne spotkanie, zwane sesją 1., podczas której ogłoszony jest wykład, który zajmuje się zagadnieniem Kim jest Jezus? 17 i przedstawia dowody na Jego istnienie oraz przygląda się stwierdzeniom Jezusa na temat Jego boskości. Podobnie jak w przypadku większości tematów, materiał jest mocno poparty cytatami z Biblii. Duży nacisk położono na fakt historycznego i literalnego zmartwychwstania Jezusa, a także przedstawiono dowody z różnorodnych źródeł dla ustalenia prawdziwości biblijnego świadectwa. Właściwy nacisk na Ewangelię następuje w czasie kolejnej sesji 2. zatytułowanej Dlaczego Jezus umarł?. To jest najważniejszy wykład ewangelizacyjny i dlatego szczegółowym jego omówieniem zajmiemy się w piątym rozdziale naszej książki. 17 Autor Chris Hand, omawiając materiał napisany przez N. Gumbela, cytuje zdania według sformułowań używanych przez Gumbela. Uwaga ta wyjaśnia powód, dla którego niniejszy przekład zawiera tyle odniesień do Zbawiciela przy użyciu samego imienia Jezus. Wartościowe w tym kontekście jest następujące wspomnienie: Musimy dać wyraz panowaniu Chrystusa w naszym życiu poprzez słowa i sposób mówienia o Nim. W Nowym Testamencie, kiedy [jest] mowa o Jezusie po Jego wniebowstąpieniu i wywyższeniu, mówi się o Nim jako Panu Jezusie Chrystusie albo Jezusie Chrystusie albo Chrystusie. Nazywanie Go Jezusem jest rzadkością po Jego wywyższeniu. Jezus to ziemskie imię. Oceńmy sami, w jaki sposób mówimy o Nim w rozmowach albo podczas nauczania. Podczas jednej z pierwszych wizyt w Polsce moim tłumaczem był drogi brat i przyjaciel Józef Prower. Nie rozumiałem polskiego, ale zauważyłem, że za każdym razem, gdy podczas usługiwania mówię o Jezusie, on coś zmienia. Później zapytałem go o to, a on odpowiedział:»w Polsce nie mówimy o Jezusie. My używamy prawidłowego tytułu Pan Jezus Chrystus«(s. 293 w: Doherty, S., 50 lat i nadal się uczę, przeł. z ang. Bogusław i Agnieszka Bassarowie, CEF Press, Pszczyna 2003; tytuł oryginału: 50 Years and Still Learning, Child Evangelism Fellowship Inc., Lisburn 2000). Strona 14 z 84

15 Rozdział drugi Alfa: co to jest? b) Sesje 3. 6.: poradnictwo duszpasterskie Od tego etapu kursu zakłada się, że uczestnik będzie miał pytania bardziej praktyczne. Przyjmuje się założenie, że uczestnik przeżył już nawrócenie i dlatego odpowiedzi na pytania nie zawierają już wątków czy wywodów ewangelizacyjnych. Na sesji 3. dyskutowany jest temat Jak uwierzyć skąd można mieć pewność co do swej wiary? z uwzględnieniem następujących trzech zagadnień: i) Słowo Boże obietnica, że jeżeli otworzymy drzwi dla Pana, to On wejdzie i będzie z nami (Gumbel, Alfa: Życiowe pytania, s ), ii) Dzieło Jezusa fakt śmierci Chrystusa na krzyżu zapewniający nas, ze Bóg nam przebaczył (Gumbel, Alfa, s ) oraz iii) Świadectwo Ducha Świętego zmiana charakteru jaka następuje w życiu osoby, gdy przeżyje nawrócenie i wewnętrzne przekonanie, że jest teraz dzieckiem Bożym (Gumbel, Alfa, s ). Sesja 4. kursu zajmuje się tematem Dlaczego i jak się modlić?. Przedstawiona jest rola Trójcy Świętej w modlitwie oraz omówione są zastrzeżenia co do zasadności modlitwy. Podane są praktyczne porady i zawarte są wskazówki z modlitwy Pańskiej. Sesja 5. zajmuje się zagadnieniem Dlaczego i jak czytać Biblię?. Poruszono w nim takie tematy jak natchnienie Słowa Bożego i obroniono tę prawdę. Biblia jest przedstawiana jako książka, która musi być najwyższym autorytetem dla nas, dla naszych przekonań i postępowania (Gumbel, Alfa, s. 83), przy czym Alfa zakłada możliwość, że Bóg mówi też do ludzi bezpośrednio przez swego Ducha, posługując się proroctwami, snami, wizjami oraz innymi ludźmi (Gumbel, Alfa, s. 81). To świadczy o wyraźnie charyzmatycznej treści kursu Alfa i w miarę upływu kursu staje się to coraz bardziej widoczne. Podkreślane jest znaczenie Biblii w ustaleniu dla nas zasad i granic jak również jej funkcję w przybliżaniu nas do Boga. Podane są praktyczne porady oraz opis korzyści wynikających ze studiowania Biblii. Na sesji 6. uwaga uczestników kursu skierowana jest na temat W jaki sposób Bóg nas prowadzi? gdzie znowu widzimy mocno charyzmatyczne podteksty związane ze snami (Gumbel, Alfa, s ) i proroctwem (Gumbel, Alfa, s. 99). c) Wyjazd weekendowy Alfy To stanowi kluczowy punkt Alfy i uczestnicy kursu są zaproszeni na wyjazd weekendowy. Jest on istotnym elementem kursu i zajmiemy się tym szczegółowo w ósmym rozdziale. W zasadzie trzy tematy omówione podczas weekendu poświęcone są odpowiedzi na pytanie A co z Duchem Świętym?. Są to: i) Kim jest Duch Święty? teologiczne studium dzieła Ducha Świętego od czasów Starego Testamentu do Pięćdziesiątnicy, Strona 15 z 84

16 Rozdział drugi Alfa: co to jest? ii) Co czyni Duch Święty? działanie Ducha poprzez uświadomienie wierzącej osobie, że została przyjęta do rodziny Bożej i kształtowanie jej na podobieństwo Chrystusa oraz omówienie darów duchowych oraz iii) Jak zostać napełnionym Duchem Świętym? opisuje doświadczenia związane z napełnieniem Duchem Świętym i wynikające z tego korzyści. Nauka o Duchu Świętym jest typowa dla wielu dzisiejszych wspólnot zielonoświątkowych czy charyzmatycznych. Wyjazd weekendowy jest częścią kursu, w której ten charyzmatyczny charakter inicjatywy Alfy jest najwyraźniej podkreślony. Wyjazd weekendowy może kończyć się tematem Jak najpełniej przeżyć życie?, ale ten temat jest zwykle zarezerwowany na zakończenie kursu. Podane są praktyczne rady na temat świętości życia, a w szczególności potrzeby pobożności w relacjach z osobami płci przeciwnej. d) Sesje : więcej porad duszpasterskich i praktycznych Następne spotkanie 18 zajmuje się pytaniem Jak przeciwstawiać się złu?. Potwierdzone zostaje istnienie Szatana i podane są rady na temat walki z nim. Sesja 8. dotyczy tematu Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie? i ponownie zawiera niczym się nie wyróżniający materiał, ale łączy w sobie element charyzmatyczny i założenie o roli mocy (Gumbel, Alfa, s ) w uzdrawianiu i w znakach nadprzyrodzonych. Sesja 9. stawia pytanie Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?. We wprowadzeniu do wykładu na ten temat Nicky Gumbel opisuje w jaki sposób udało mu się lepiej zrozumieć tę sprawę po wizycie Johna Wimbera, założyciela ruchu Vineyard, grupy charyzmatycznej w USA. Mieli nadprzyrodzoną wiedzę o tym, że na jednym ze spotkań była kobieta, która była bezpłodna. Po modlitwie kobieta uzyskała zdolność poczęcia dziecka (Gumbel, Alfa, s. 182). Gumbel następnie stwierdza: Postanowiłem raz jeszcze przeczytać Biblię, aby zrozumieć, co mówi na ten temat. Bóg oczywiście leczy przez współpracujących z Nim lekarzy, pielęgniarki i całą służbą medyczną. Ale im bardziej zgłębiam ten temat, tym mocniej jestem przekonany, że powinniśmy również oczekiwać, iż Bóg będzie uzdrawiał dziś w cudowny sposób (Gumbel, Alfa, s. 182). Wykład kończy pewną anegdotą, która sprawiła że niektórzy ludzie wyznali wiarę w Chrystusa: Uczynili to, ponieważ zobaczyli Bożą moc w uzdrowieniu (Gumbel, Alfa, s. 196). Ostatnia formalna sesja (sesja 10.) 19 kończąca kurs dotyczy pytania A co z Kościołem? i broni potrzeby 18 Nie wliczając wyjazdu weekendowego jest to 8. spotkanie, zwane sesją W tej części książki Autor omawia 15 tematów kursu Alfy. Są to sesja wprowadzająca, sesje , trzy tematy omawiane podczas wyjazdu weekendowego oraz temat zwany Weekend 4 pt.: Jak najpełniej przeżyć życie?, który może kończyć wyjazd weekendowy, ale jak pisze Autor Strona 16 z 84

17 Rozdział drugi Alfa: co to jest? uczestniczenia na nabożeństwach. Jak zobaczymy w dziewiątym rozdziale książki to pojęcie Kościoła rozumiane jest bardzo szeroko i ogólnie. Adaptacja Alfy Dokonano wielu adaptacji Alfy, aby mogła być zastosowana w przypadku różnych grup. Na przykład istnieje wersja dla młodych ludzi, tzw. Kurs Alfa dla Młodzieży. Oszacowano, że w lutym 1997 roku 270 wspólnot korzystało z tej adaptacji Alfy ( Alpha News, luty 1997, s. 9) i prowadzono kursy w szkołach w ramach chrześcijańskich organizacji szkolnych. Kursy Alfa prowadzone są również w więzieniach ( Alpha News, lipiec 1997, s. 6 7), w miejscach pracy w porze lunchu oraz nadawane są przez rozgłośnię radiową Christian Radio w Londynie ( Alpha News, grudzień 1995, s. 3). Oczywiście żadne z kościołów nie stosują materiału tego kursu w identyczny sposób. Jest miejsce na innowacje i zmiany. Temat chrztu poprzez zanurzenie, na przykład, może być uwzględniony przez grupy o przekonaniach baptystycznych, choć kurs Alfa nie zawiera tego tematu w swoich materiałach, a kościoły nie są zachęcane do nauczania różnic doktrynalnych. 20 Podobnie ze względów praktycznych nie wszystkie kursy muszą wiązać się z wyjazdem weekendowym. Oczywiście nie ma tego typu wyjazdów w przypadku kursów organizowanych w więzieniach! Dotyczy to również przypadków, w których nie ma środków na zorganizowanie wyjazdu weekendowego. Zamiast tego, można wyznaczyć jakiś dzień może to być sobota i zorganizować spotkanie na miejscu, aby przedyskutować temat Ducha Świętego. Ewentualnie materiał przeznaczony na wyjazd weekendowy można skrócić i omówić przy innej okazji, np. na krótszym spotkaniu porannym. Kurs jest elastyczny, ale nie zanadto elastyczny. Parafia Świętej Trójcy przestrzega przed imitacjami Alfy, które wykorzystują tę nazwę, ale nie zawierają niektórych z elementów Alfy. Aby zapobiec nadużyciom związanym z tytułami i nazwami, Sandy Millar, proboszcz parafii, musiał wydać oświadczenie dotyczące zamieszania spowodowanego prowadzonymi kursami Alfa, które nie spełniały odpowiednich kryteriów. Stwierdził, że: Ponieważ kurs Alfa jest używany na całym świecie musimy z przykrością zastrzec sobie prawo własności autorskiej bardziej ściśle, aby nie osłabić zaufania i zachować kontrolę nad jakością ( Alpha News, listopad 1996 s. 24). Jak zaznaczono w oświadczeniu z dnia 2 października 1996, zezwala się na nieznaczne adaptacje pod warunkiem, że nie będą one wprowadzane szerzej aniżeli dla danej wspólnoty: [ ] kurs Alfa może być skrócony lub wydłużony, zmieniając długość wykładów lub ilość spotkań. Materiał nie musi być wykorzystany w całości; można posłużyć się dodatkowym materiałem ( Alpha News, listopad 1996, s. 24). jest zwykle zarezerwowany na zakończenie kursu. 20 Gumbel, N., Telling Others New Edition, Kingsway Publications, Eastbourne 1997, s Strona 17 z 84

18 Rozdział drugi Alfa: co to jest? Nie zezwala się jednak na wprowadzenie poprawek, które zmieniałyby zasadniczy charakter kursu. Alfa składa się z 15 wykładów, wygłoszonych w ciągu jakiegoś okresu czasu, łącznie z wyjazdem weekendowym lub jednodniowym, a nauczanie oparte jest na materiale zawartym w podręczniku Alfa: życiowe pytania ( Alpha News, listopad 1996, s. 24). Alfa: życiowe pytania stanowi sedno kursu Alfa i głównie na podstawie tego podręcznika możemy poznać jego treść. Na przykład kasety wideo w zasadzie oparte są na tym podręczniku. Jak dotąd nie przeprowadzono żadnej analizy zasadniczego charakteru Alfy, ale wszystko wskazuje na to, że nauka na temat Ducha Świętego podczas wyjazdu weekendowego/jednodniowego stanowi integralną część kursu. Jak się okazuje, każda wspólnota korzystająca z Alfy, która chciałaby pominąć tę charyzmatyczną część kursu musiałaby drastycznie okroić dużą część materiału, łącznie z wyjazdem weekendowym. Biorąc pod uwagę charyzmatyczne zobowiązania kursu, takie zmiany poważnie naruszyłyby wymagania określone prawem autorskim! Jak zobaczyliśmy w tym krótkim opisie większa część materiału kursu nie zaskakuje podejściem do niektórych tematów. Zawiera cytaty z różnych źródeł i materiał przedstawiony jest w atrakcyjny sposób. Jest dużo ilustracji oraz cytatów Biblii. Alfa jest otwarcie charyzmatyczna i ta cecha jest bardzo widoczna. Moglibyśmy jeszcze wiele dodać podane zostały tutaj tylko podstawowe fakty. Powrócimy jeszcze do tematu materiału ewangelizacyjnego i wyjazdu weekendowego bardziej szczegółowo w kolejnych rozdziałach, ale teraz przedmiotem naszych rozważań będzie najważniejsze zagadnienie: Ewangelia. Strona 18 z 84

19 Rozdział trzeci Sedno Ewangelii Rozdział trzeci Sedno Ewangelii Co to jest Ewangelia? Trudno zadać bardziej podstawowe pytanie. Wszyscy chrześcijanie zgodzą się z tym. Bez Ewangelii nie ma przesłania. Jeżeli Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy (Rzym. 1, 16) to jest oczywiście najważniejsza, a jej głoszenie jest najważniejszym zadaniem Kościoła. Skoro temat jest tak ważny, to dziwne jest to, że niektórzy wyznający wiarę chrześcijańską zakładają, że odpowiedź na pytanie Co to jest Ewangelia? jest prosta i oczywista, i w zasadzie nie warto o tym mówić. Niektóre znane książki na temat ewangelizacji w większości przypadków wychodzą z założenia, że wszyscy wiemy o czym jest mowa, gdy rozmawiamy o Ewangelii i zwiastowaniu Dobrej Nowiny. Współczesne opracowania tego tematu koncentrują się bardziej na problemie dostosowania treści Ewangelii do kultury ludzi, do których jest ona skierowana, a także zajmują się problemami związanymi z pokonaniem nieśmiałości i nawiązaniem rozmowy z osobami niewierzącymi. Po prostu zakłada się, że wszyscy wiemy, co jest treścią poselstwa o Jezusie Chrystusie. Zastanówmy się nad zagrożeniami, które z tego wynikają. Jeżeli popełnimy błąd w ustaleniu czym jest Ewangelia to oczywiście wszystkie kolejne działania w tym względzie będą zawierały błędy. Jeżeli pogubimy się w tym, co znaczy Ewangelia, to bardzo szybko przestaniemy odróżniać prawdziwe chrześcijaństwo od wszystkiego innego. Tak więc w tym rozdziale zajmiemy się krótko treścią Ewangelii. To jest obszerny temat. Czy jesteśmy tego świadomi czy nie, ten temat wywołuje ogromne i burzliwe dyskusje. Ale musimy skupić naszą uwagę na kilku zasadniczych zagadnieniach. O czym mówi Ewangelia? Jakie prawdy zawarte są dla nas w Ewangelii? Czy naprawdę wiemy, co rozumiemy przez pojęcie Ewangelia? W kolejnym rozdziale zobaczymy w jaki sposób Ewangelia skierowana jest do nas i jakie stawia warunki. Poselstwo zwiastowane w Dziejach Apostolskich Oczywiście najbardziej odpowiednim miejscem w Biblii, gdzie możemy szukać odpowiedzi na to pytanie są Dzieje Apostolskie. Powód jest prosty. W Dziejach Apostolskich mamy autentyczne przykłady głoszonej Ewangelii. Znajdujemy tam kazania wygłoszone przez apostołów, aczkolwiek w skróconej formie, skierowane do nienawróconych ludzi, czasami pochodzenia żydowskiego, czasami pogańskiego lub wywodzących się z obu, ale cel był zawsze wyraźny doprowadzenie słuchaczy do nawrócenia. W Dziejach Apostolskich mamy przywilej zobaczyć zarówno poselstwo jak i metody przemawiających apostołów, i musimy pamiętać, że działo się to z natchnienia Ducha Świętego. Tak więc ich słowa są dokładnie takie, jak Bóg zaplanował. Te kazania zawierają Bożą prawdę nie tylko dla ludzi, którzy ich słuchali w Jerozolimie, Atenach, Lystrze czy gdziekolwiek indziej, ale są także dla przyszłych pokoleń, takich jak my. Te przykłady są nam dane, abyśmy mogli nauczyć się i poznać, jak mamy wypełniać ten obowiązek w sposób zaplanowany przez Boga. Apostołowie byli ludźmi, których zadaniem było założenie fundamentu, na którym ma być budowana służba Kościoła Jezusa Chrystusa. Szczególnie kazanie zawarte w 17. rozdziale Dziejów Apostolskich, wygłoszone w Atenach, gdzie słuchaczami byli głównie poganie, jest dla nas przykładem, którym zajmiemy się bardzo uważnie. Dlaczego wykorzystamy właśnie to Strona 19 z 84

20 Rozdział trzeci Sedno Ewangelii kazanie? Ponieważ Ateny za czasów apostoła Pawła pod względem kultury i kontekstu chyba najbardziej przypominają obecne czasy. W największym stopniu zbliżone są do współczesnego społeczeństwa, którego korzenie i więzi są coraz bardziej oderwane od poznania Boga. Kazanie w Atenach wygłoszone było do pogan żyjących w pogańskiej kulturze. Obojętnie jak bardzo chcielibyśmy zamaskować tę prawdę o nas, to zasadniczo taki właśnie jest kontekst ewangelizacji w obecnych czasach. Przyjrzymy się także nauce Pana Jezusa Chrystusa. On nie ma sobie równego Ewangelisty. Właśnie Pan Jezus spojrzał na niewierzące pokolenie w tamtych czasach i stwierdził: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście (Mat. 23, 37). Nauczanie Zbawiciela, mimo że sposób, w który działał był wyjątkowy i niepowtarzalny, jest dla nas bezcenną lekcją, jak prowadzić dzieło głoszenia Ewangelii. Jakie jest przesłanie Ewangelii? Istnieje wiele sposobów próbowania zrozumienia treści Ewangelii. Jakie zawiera dla nas informacje? O czym do nas mówi? Następująca analiza nie jest ostateczna, ale podkreśla niektóre kluczowe elementy. a) Ewangelia jest o Bogu, którego nie znamy Ewangelia jest przesłaniem od Boga. Pochodzi od Niego i zasadniczo objawia prawdę o Nim. Ewangelia została przekazana ludzkości od Boga i bez Ewangelii nie mielibyśmy pojęcia o Bogu i naszym położeniu przed Nim. Zwracając się do Galacjan, apostoł Paweł powiedział im: A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa (Gal. 1, 11-12). Ponieważ faktem jest, że Ewangelia pochodzi od Boga, nic więc dziwnego, że dowiadujemy się, że On jest w centrum uwagi tego przesłania. W Ewangelii zawarte są fakty na temat Bożego charakteru, Jego myśli, pragnień i woli. Ewangelia przekazuje nam wiedzę na temat Boga, której nie moglibyśmy zdobyć w żaden inny sposób. Człowiek mieści się w tym przesłaniu na tyle, że ma związek z tym, co Bóg powiedział o sobie. Dlatego jest powiedziane, że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi (Rzym. 1, 18). Bóg mówi nam coś o sobie, co jest przekazane człowiekowi poprzez objawienie od Samego Boga z nieba. Podobnie przez Niego objawiona została sprawiedliwość Boża (Rzym. 3, 21). To Jego gniew i Jego sprawiedliwość, które zostały objawione. My zajmujemy pozycję ludzi, którzy potrzebują nauki od Boga. Człowiek jest drugorzędny. Bóg jest najważniejszy. Strona 20 z 84

21 Rozdział trzeci Sedno Ewangelii Czytając 17. rozdział Dziejów Apostolskich i kazanie Pawła wygłoszone do pogan w Atenach widzimy, że te same prawdy zostały podkreślone. Po przyjrzeniu się ludziom w mieście i ich religijnym rytuałom (Dz. 17, 22), Paweł nawiązuje do napisu na ołtarzu, który zauważył przechodząc ulicami miasta Nieznanemu Bogu (Dz. 17, 23). Dlaczego Paweł tak robi? Co nam mówi ten napis? Ten napis pokazuje, że człowiek podlega oskarżeniu wobec Boga, iż nic nie wie o prawdziwym i żywym Bogu. Człowiek po prostu Boga nie zna. Mając na uwadze tę niewiedzę, Paweł odważnie głosi: Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję (Dz. 17, 23). Widzimy to wyraźnie w tym fragmencie. To jest tak oczywiste, że prawie tego nie dostrzegamy. Sednem Ewangelii musi być dokładny obraz Samego Boga. Bóg musi być opisany. Musimy dowiedzieć się o Bogu Jego charakterze, Jego dziełach i postanowieniach. Ewangelia jest przesłaniem od Boga i mówi nam o tym, jaki jest Bóg. b) Bóg jest Stwórcą i On podtrzymuje świat mocą Swoją Jak więc apostoł Paweł opisuje Boga w swoim kazaniu? Mogłoby nam się wydawać, że ponieważ słuchacze Pawła byli poganami, sceptycznie nastawionymi i żyjącymi wśród niepewności i strachu wywołanych przez nieprzewidywalnych i gniewnych bogów, którym służyli, że apostoł będzie miał dla nich jakieś słowa pocieszenia. Zamiast tego, cała uwaga słuchaczy skierowana zostaje natychmiast na wspaniałość i wielkość Boga Stwórcy. Tak więc podstawowa prawda z Pierwszej Księgi Mojżeszowej 1, 1: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię zostaje ustalona dla dobra słuchaczy, z których większość była poganami. Tak więc następnie Paweł mówi: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych (Dz. 17, 24). Paweł głosił prawdę o Bogu, który jest Stwórcą wszystkiego, co widzimy i znamy. W Ewangelii zawarta jest prawda o Bogu, naszym Stwórcy, którego musimy zrozumieć. Ta prawda uczy nas pokory. Ten podstawowy fakt nadaje ton całej Ewangelii i wszystkiemu, co następuje później, a także wyznacza dokładnie w jaki sposób człowiek może przyjść do Boga. Jako nasz Stwórca, Bóg ustala i kieruje wszystkimi relacjami, jakie człowiek powinien z Nim mieć. Wszystko, co możemy powiedzieć o człowieku jest ściśle określone w świetle tego, co Bóg mówi nam o sobie jako naszym Stwórcy. Nie jest więc rzeczą przypadku, że apostoł Paweł od razu koryguje błędne przekonania o uwielbianiu Boga, na których opierali się żyjący w błędzie poganie. W jaki sposób świątynie zbudowane ludzkimi rękami mogłyby ofiarować cokolwiek znaczącego istocie tak wielkiej, jaką jest Stwórca wszystkiego? Jaki pożytek mógłby mieć Bóg z tych ludzkich wysiłków? Odpowiedź musi brzmieć: żadnego pożytku. Najważniejsza zasada ustalona jest od samego początku i zakłada, że mamy do czynienia z Istotą, która wyróżnia się ogromną mocą, chwałą i zdolnością czynienia cudów. Mamy słuchać nauki Tego, który jest o wiele większy i doskonalszy od nas. Wprowadzenie apostoła Pawła dokładnie określa nasze położenie przed Bogiem: jesteśmy zwykłymi stworzeniami przed wielkim i budzącym strach Bogiem. Ta prawda zostaje szerzej rozwinięta przez apostoła. Powiedział: Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie Strona 21 z 84

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, a ten odpowiada: O wiarę.

i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, a ten odpowiada: O wiarę. Od Autora Dnia 11 października 2012 r. w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II rozpocznie się w całym Kościele katolickim Rok Wiary. Potrwa on do 24 listopada 2013 r. do uroczystości Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Boże spojrzenie na człowieka 1

Boże spojrzenie na człowieka 1 Boże spojrzenie na człowieka 1 opracował: Artur Trzęsiok Knurów, 24 marca 2006 1 wersja beta 1 Wprowadzenie dla Animatora Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,

Bardziej szczegółowo

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE Pojęcie Sola Scriptura Sola scriptura - jedna z podstawowych zasad protestantyzmu. Głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej,

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Piotra Październik 2015 1 Spis treści 1 Pt. 3:21... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Pt. 3:21 "Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie

Bardziej szczegółowo

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą.

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB & Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Religia. wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne.

Religia. wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne. ks. Zbigniew Paweł Maciejewski Religia wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne. Wydawnictwo NATAN Lublin 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Obóz sportowo-misyjny dla grupy 15-19 lat. Danielki 18-27 sierpnia 2013

Obóz sportowo-misyjny dla grupy 15-19 lat. Danielki 18-27 sierpnia 2013 Obóz sportowo-misyjny dla grupy 15-19 lat Danielki 18-27 sierpnia 2013 Wielu młodych chrześcijan może wykonać dobrą pracę, jeśli w szkole Chrystusa nauczą się lekcji od wielkiego Nauczyciela. Nawet gdyby

Bardziej szczegółowo

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2.

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. MĘŻCZYŹNI GF1 Przeczytam teraz Panu krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu

Bardziej szczegółowo

z psalmami Kalendarz 2015

z psalmami Kalendarz 2015 z psalmami Kalendarz 2015 Szanowni Państwo! Dziękujemy, że wybraliście Kalendarz z psalmami Wydawnictwa Aetos, by towarzyszył Wam w 2015 roku. Mamy nadzieję, że wybrane przez nas teksty psalmów oraz cytaty

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja SAKRAMENT POJEDNANIA Celebracja SESJA 2 dla RODZICÓW Ponowne Spotkanie Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji? Co było pomocne

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

NASZ SYNOD DIECEZJALNY

NASZ SYNOD DIECEZJALNY NASZ SYNOD DIECEZJALNY Słowo Biskupa Kaliskiego podczas Mszy świętej w Katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej Synodu, 18 października 2008 roku I Co to jest synod diecezjalny? Jakie jest jego

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ Zaczynamy rekolekcje ignacjańskie, inaczej mówiąc Ćwiczenia Duchowne, wg metody św. Ignacego. Ćwiczenia duchowne, jak mówi św. Ignacy to: wszelki sposób odprawiania rachunku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej,

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Okres Wielkiego Postu jest sprzyjającym czasem do rozważania tajemnic naszej wiary. Ponownie jesteśmy zaproszeni do przyłączenia się do Jezusa w Jego wędrówce

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego / www.cme.org.pl / cme@cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Czyń dobrze Tekst:

Bardziej szczegółowo

Dar do publicznego lub prywatnego użytku. Pierwszy rodzaj: Języki jako znak dla niewierzących

Dar do publicznego lub prywatnego użytku. Pierwszy rodzaj: Języki jako znak dla niewierzących Dar Języków Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie; a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku (1 Kor 14:39-40). Paweł wiedział, że Kościół

Bardziej szczegółowo

Dowód chrztu Duchem Świętym

Dowód chrztu Duchem Świętym Dowód chrztu Duchem Świętym Ta grupa, która może słuchać i słucha, co Duch mówi i przyjmuje do tego objawienie, jest grupą, opisaną w 1. Korynt. 2, 6 16. To są ci, którzy posiadają Ducha Bożego. To są

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo