Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa. Chris Hand

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa. Chris Hand"

Transkrypt

1 Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa Chris Hand Pierwsze wydanie polskie, 27 sierpnia 2011 Originally published by Day One Publications as Falling Short? The Alpha Course Examined by Chris Hand. Day One Publications Translated and published by permission of Day One Publications, Ryelands Road, Leominster, HR6 8NZ. Copyright for Polish edition by Peter Nicholson. Copyright for Polish translation by Peter Nicholson. Strona 1 z 84

2 Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa Przedmowa do wydania polskiego Prosimy Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo Swoje (Mat. 9, 38; Łuk. 10, 2) świadomi tego, jak bardzo pola już są dojrzałe (Jan 4, 35). Robotników rzeczywiście mało (Mat. 9, 37; Łuk. 10, 2), a zniechęcenie niepowodzeniami oraz różnymi trudnościami spowodowało, że wysiłek wkładany przez Zbory Pańskie w dzieło wypełnienia Wielkiego Polecenia zmalał tak, że w wielu Zborach praktycznie już wygasł. Czyżby dzieło ewangelizacji miało być łatwe? Wszelkie myśli człowieka oraz dążenia jego serca wciąż są ustawicznie złe (I Mojż. 6, 5). Ludzkie serce nadal jest podstępne, bardziej niż wszystko inne, i zepsute (Jer. 17, 9). Ludzie dalej tłumią prawdę (Rzym. 1, 18), są zatwardziali (Zach. 7, 11-12; Rzym. 2, 5; Efez. 4, 18), a przywykłszy do złego dobrze czynić nie mogą (Jer. 13, 23; Rzym. 8, 8), ani do Pana Jezusa na Jego warunkach przyjść nie chcą (Jan 5, 40). Ponadto, coraz lepszy poziom życia, z którego cieszy się wielu wierzących oraz ciągłe pokusy, aby gonić za wciąż jeszcze lepszymi komfortami sprawiają, że zapału, do którego zachęca nas apostoł Paweł jest coraz mniej i obietnica, że trud nasz nie jest daremny w Panu (I Kor. 15, 58) traci na wartości. Wreszcie wraz z powszechnym zanikiem regularnego zwiastowania Ewangelii, który nastąpił w Polskich Zborach biblijnych od lat 60. XX wieku oraz malejącym nakładem prac ewangelizacyjnych coraz więcej wierzących nie ma doświadczenia zdrowych, biblijnych sposobów ewangelizacji tzn. takich, które przy błogosławieństwie Pana żniwa mogą przynieść najobfitsze plony. W opisanej rzeczywistości niezwykłymi okazjami może się wydawać całe mnóstwo różnorodnych programów ewangelizacyjnych, które w ostatnich latach są proponowane Zborom z każdej strony. Pełne zestawy profesjonalnie wykonanych materiałów, dobrze przemyślane rozwiązania organizacyjne, wszystkie możliwe ułatwienia połączone z tzw. dobrą muzyką czy nastrojem koncertowym z udziałem znanych mówców zagranicznych i przy udziale coraz większej gamy Kościołów wszystko ma zapewnić sukces przy mniejszym wysiłku i dobrej atmosferze. Pytanie jest tylko, czy Bracia starsi najpierw jednak zadają sobie trud badania proponowanych programów pod kątem ich zgodności z nauką biblijną? Prezentowany poniżej tekst stanowi przekład książki pt. Falling Short? The Alpha Course Examined. 1 Autor książki Chris Hand służy jako pastor Zboru Crich Baptist Church w Derbyshire, w Anglii. 2 Podchodząc bardzo poważnie do nakazu biblijnego, aby wykonał pracę ewangelisty (II Tym. 4, 5) postanowił zbadać kurs Alfa, program ewangelizacyjny, który cieszy się dużą popularnością w Wielkiej Brytanii. Jego książka przedstawia wyważone i rzetelne 1 Zob.: dostęp: 26 sierpnia W niniejszym przekładzie wszystkie przypisy dolne pochodzą od tłumaczy. 2 Zob.: dostęp: 26 sierpnia Strona 2 z 84

3 Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa wnioski z tych badań. 3 Dla polskiego czytelnika znaczenie tych wniosków nie jest ograniczone do również popularnego w Polsce kursu Alfa, ponieważ książka Chrisa Handa wyraźnie znajduje zastosowanie w odniesieniu do wielu innych metod ewangelizacyjnych, które są obecnie oferowane Zborom. Przekład ten jest wydany z modlitwą, że praca Autora przyczyni się do wzmożonego zainteresowania biblijnymi sposobami prowadzenia pracy ewangelizacyjnej. Zbudź, Panie, ducha ojców wiary Peter Nicholson 3 Dodatkowo dwa kazania Chrisa Handa na temat kursu Alfa są dostępne w języku angielskim. Zob.: dostęp: 26 sierpnia Strona 3 z 84

4 Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa Spis treści Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? s. 5 Rozdział drugi Alfa: co to jest? s. 13 Rozdział trzeci Sedno Ewangelii s. 19 Rozdział czwarty Więcej na temat prawdy Ewangelii s. 28 Rozdział piąty Ewangelia według Alfy s. 37 Rozdział szósty Brak istoty Ewangelii w kursie Alfa s. 42 Rozdział siódmy Alfa: nieskuteczna Ewangelia s. 52 Rozdział ósmy Wyjazd s. 60 Rozdział dziewiąty Szeroko pojęty Kościół s. 73 Rozdział dziesiąty Co dalej? s. 78 Bibliografia załącznikowa s. 83 Strona 4 z 84

5 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Trwałych owoców pracy ewangelizacyjnej jest dzisiaj niewiele. Dla większości z nas, którzy dokładają starań, aby zwiastować imię Jezusa Chrystusa praca ewangelizacyjna jest bardzo trudna. W przeszłości bywały okresy wspaniałych błogosławieństw i Pan działał z wielką mocą, jednak takie czasy są obecnie odległymi wspomnieniami. W dzisiejszych czasach niewielu ludzi pragnie słuchać prawd i wymagań Ewangelii. Nieliczni chcą słuchać o Zbawicielu ludzi, który uczynił wszystko dla zbawienia dusz od wiecznego potępienia. Niewielu z tych, którzy jednak zatrzymają się, aby tych prawd posłuchać, przeżywa potem nawrócenie. Są pewne wspaniałe wyjątki, ale zasada pozostaje niezmienna. Powodzenia w pracach ewangelizacyjnych należą do rzadkości. Odkrycie narzędzia ewangelizacyjnego, który wydaje się zmieniać ten trend, okazało się dla wielu mile widzianą niespodzianką. Kurs Alfa, składający się z serii 15 rozważań biblijnych opracowanych dla zaznajomienia ludzi z wiarą chrześcijańską oraz ugruntowania niedawno nawróconych ludzi w podstawowych zasadach nauki chrześcijańskiej, spotkał się z uznaniem właśnie dlatego, że odniósł widoczny duży sukces. Dobrze zaprojektowane logo oraz gotowe zestawy robią niesamowite wrażenie na różnych wspólnotach, którym wydaje się, że ten kurs potrafi skutecznie przekazać Ewangelię współczesnemu pokoleniu. Ludzie zaczynają zastanawiać się, czy nie należałoby wprowadzić tego kursu w ich wspólnotach, aby poprawić swoje wyniki ewangelizacyjne. Niektórzy być może nie zgadzają się z pewnymi szczegółami Alfy, ale zależy im na tym, aby nie stracić czegoś, co może Pan błogosławi. To jest kluczowe zagadnienie. Co mamy sądzić o kursie Alfa? Co się dzieje w terenie? Pozorna skuteczność Alfy w nawracaniu ludzi jest tak niezwykła, że w wielu wspólnotach stała się podstawą działań ewangelizacyjnych. Istnieje mnóstwo historii na temat sukcesu tego kursu. Wspólnoty, które opadły z sił i straciły zapał w swoich staraniach ewangelizacyjnych, czerpią nową inspirację z tego kursu i przypisują mu błogosławieństwo, jakie wspólnota otrzymała w wyniku jego wykorzystania. Typowe komentarze, jakie słyszymy od przywódców i liderów korzystających z kursu Alfa brzmią następująco: Dobiega końca czwarty kurs Alfa i coraz trudniej jest nam wyrazić słowami, co Bóg czyni. Jesteśmy bardzo podekscytowani, gdy widzimy, jak każda osoba, a także liderzy i pomocnicy zostają dotknięci i zmienieni przez Ducha Świętego. Po prostu przechodzi to nasze ludzkie wyobrażenie ( Alpha News, lipiec 1996, s. 9). Istnieje mnóstwo doniesień dotyczących zmian w relacjach ludzkich, które nastąpiły w wyniku wykorzystania kursu Alfa we wspólnotach, ponieważ ludzie nauczyli się pracować razem. Wierzący ludzie poczuli gorliwość w pozyskiwaniu zgubionych dla Pana. Często słyszymy uwagi podobne do następującej: Strona 5 z 84

6 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Alfa wywarła głęboki wpływ na życie ludzi naszej wspólnoty. Ponad sto osób zostało w to zaangażowanych i wspólne działanie było bardzo jednoczące. Wyglądało to tak, jakby nagle każdy zaczął wiosłować w tym samym czasie i w tym samym kierunku. Pojawił się wspólny cel i dążenie w naszej służbie i misji, i to spowodowało, że skończyliśmy z niebezpiecznie narastającym stanem introwertyzmu ( Alpha News, listopad 1996, s. 8). Najważniejsze jednak jest to, że zdaniem wielu kurs Alfa jest wypróbowanym narzędziem w przyciąganiu niewierzących i pozornym ich nawracaniu. Jedna z osób korzystająca z kursu Alfa wyraziła swoje zadowolenie w następujący sposób: Jako ewangelista mogę śmiało powiedzieć, że jest to najbardziej efektywna forma ewangelizacji i karmienia duchowego innych, z jaką kiedykolwiek się zetknąłem i każdy może z niej skorzystać. Nie będę udawał, że kurs Alfa jest łatwy jest ciężką harówką, ale Pan używa wysiłków Kościoła w całej Wielkiej Brytanii i innych rejonach świata, aby zebrać bogate żniwo ( Alpha News, listopad 1996, s. 8). To jest tylko jeden z licznych przypadków. Wielu innych również wierzy, że są świadkami podobnego ewangelizacyjnego sukcesu i widzą niespotykaną dotąd liczbę nawróceń. Alfa jest wszędzie Należy stwierdzić, że popularność i dynamika rozwoju Alfy są zdumiewające. Początkowo kurs był wykorzystywany w ewangelizacji i nauczaniu w parafii Świętej Trójcy w Brompton 4 w dużej i szybko rozwijającej się charyzmatycznej wspólnocie anglikańskiej w zachodnim Londynie, ale jego przebieg sprawił, że rozprzestrzenił się poza granice Wielkiej Brytanii. W czasie pisania tej książki kurs Alfa jest prowadzony w Albanii, Boliwii, Finlandii, Serbii, Namibii, Kenii, Szwajcarii i Południowej Korei, przy czym są to tylko niektóre z długiej listy państw, gdzie wykorzystywany jest ten kurs. 5 Można przypuszczać, że ta obecna lista wkrótce się zdezaktualizuje, 6 ponieważ kurs Alfa błyskawicznie osiągnął znaczącą pozycję i cieszy się dużym uznaniem w wielu Kościołach. Korzystając z danych statystycznych opublikowanych przez parafię Świętej Trójcy w jej regularnie wydawanym biuletynie Alpha News, liczba wspólnot korzystających z kursu Alfa, lekko licząc, wynosiła ponad 200 pod koniec roku 1993 ( Alpha News, grudzień 1993, s. 1). W miesiącu kwietniu 1994 liczba wspólnot i grup chrześcijańskich korzystających z kursu przekroczyła 400 ( Alpha News, kwiecień 1994, s. 1). Do kwietnia 1995 roku liczba wynosiła 1200 ( Alpha News, kwiecień 1995, s. 1), a rok później, w miesiącu lipcu liczba ta wzrosła do 4000 ( Alpha 4 Pełna nazwa angielska: the Parish of Holy Trinity, Brompton with St Paul, Onslow Square. 5 Stowarzyszenie Alfa Polska działa z siedzibą w Toruniu na ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7/9 przy rzymskokatolickiej parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe. 6 Książka ta powstała w roku Według danych z 2011 r. liczba państw, w których prowadzono kurs Alfa wynosi 166 (źródło: dostęp: 26 sierpnia 2011). Strona 6 z 84

7 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? News, lipiec 1996, s. 1). Najnowsze dane podają liczbę 7500 ( Alpha News, marzec 1998, s. 1). Natomiast dane dotyczące szacowanych ilości osób korzystających z kursu Alfa zestawiono w następujący sposób: ( Alpha News, luty 1997, s. 1) Nawet jeżeli te dane są nieco wygórowane możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że faktyczne liczby uczestników mogą być jeszcze większe, ponieważ nie wszystkie wspólnoty, które prowadzą edycje kursu Alfa zgłaszają swój udział. 7 Bez względu na to, jaki przyjmiemy punkt widzenia, wpływ Alfy ma zasięg światowy. Okresowo organizowane są spotkania dla podniesienia statusu kursu i zagwarantowania mu stałego wzrostu. W dniach 13 i 14 stycznia 1996 odbył się Ogólnokrajowy weekend kursu Alfa, w czasie którego ponad 45 księgarń promowało materiały kursu Alfa, 30 takich kursów było prowadzonych i 250 wspólnot zorganizowało specjalne nabożeństwa w celu promowania kursów Alfa ( Alpha News, marzec 1996, s. 4). Zaplanowano także kampanie w mediach w Wielkiej Brytanii wzywając uczestniczące wspólnoty do powszechnej mobilizacji w celu spopularyzowania Alfy w całym kraju. Biuletyn Alpha News wykorzystywany jest dla pokazania wzrostu i rozwoju kursu oraz publikowania świadectw i przychylnych komentarzy uzyskanych od liderów Kościołów i teologów. Dostępne są plakaty, bluzy i koszulki z nadrukiem, naklejki samochodowe, a także nagrania wideo kursu i podręczniki dla liderów prowadzących kursy. Organizowane są regularne szkolenia dla zainteresowanych kursem i tych, którzy chcą przeprowadzać kursy Alfa we własnych wspólnotach. Co mówią eksperci na temat kursu Alfa? Alfa ma wielu znanych zwolenników. Każde wydanie biuletynu Alpha News wymienia kilku. Wśród osób udzielających swojego poparcia dla kursu Alfa są: George Carey, Arcybiskup Canterbury David Hope, Arcybiskup York 7 Oficjalna aktualna liczba uczestników wszystkich edycji kursu Alfa we wszystkich krajach świata to ponad 15 milionów (źródło: dostęp: 26 sierpnia 2011). Strona 7 z 84

8 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Alister McGrath, z Wycliffe Hall w Oksfordzie oraz Regent College w Vancouverze Luis Palau, międzynarodowy ewangelista J. I. Packer z Regent College w Vancouverze John Wimber z ruchu Vineyard R. T. Kendall, pastor Westminster Chapel w Londynie Joel Edwards, Dyrektor Generalny brytyjskiego Aliansu Ewangelicznego To jest tylko przykładowa lista. Czasami całe dwie strony numeru biuletynu Alpha News prezentują wyłącznie komentarze przywódców Kościołów. Wśród denominacji popierających kurs Alfa jest Kościół anglikański, metodystyczny, baptystyczny, rzymskokatolicki oraz tzw. nowe Kościoły. 8 Dlaczego tak wielu nadaje wagę temu kursowi? a) Ten kurs działa! Jest to najczęściej podawane uzasadnienie. Na przykład, John James, Przewodniczący brytyjskiej Unii Baptystów, mówi o kursie w następujący sposób: Polecam kurs Alfa ponieważ wiem, że setki naszych Zborów baptystycznych uważa go za bardzo pomocny w pozyskiwaniu ludzi do lokalnych Zborów ( Alpha News, luty 1997, s. 29). Steve Chalke z fundacji Oasis Trust także zgadza się z tym stwierdzeniem: Kurs Alfa jest najbardziej skutecznym i łatwo dostępnym wprowadzeniem do zagadnienia wiary chrześcijańskiej, jaki znam ( Alpha News, luty 1997, s. 29). 9 Ludzie po prostu wierzą, że Alfa działa. b) Metoda na dzisiejsze czasy Inni ludzie są pod wrażeniem Alfy ponieważ wydaje im się, że ten kurs potrafi nawiązać do współczesnej kultury. Ks. kanonik Robert Warren, Dyrektor Ogólnokrajowy ds. Ewangelizacji Kościoła Anglii, zauważa, że: 8 Wśród polskich przywódców kościelnych, którzy udzielili swojego poparcia kursowi Alfa są m.in. Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz (Metropolita Krakowski), Ks. Bp Bronisław Dembowski (Delegat KEP ds. Odnowy w Duchu Świętym) oraz Ks. Bp Andrzej Suski (Biskup Toruński). Zob.: Kurs Alfa w kontekście katolickim Informator, Stowarzyszenie Alfa Polska, Toruń 2008, s Po ukazaniu się pierwotnego wydania tej książki angielski pastor baptystyczny Steve Chalke wywołał kontrowersję swoją książką pt. The Lost Message of Jesus (Steve Chalke i Alan Mann, The Lost Message of Jesus, Zondervan, Grand Rapids 2003), w której odrzuca naukę o zastępczej karze odbytej przez Chrystusa, czyli zaprzecza temu, że śmierć Chrystusa była karą za grzech. Zob.: dostęp: 26 sierpnia Strona 8 z 84

9 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Alfa jest jedną z najważniejszych form rozwoju w ewangelizacji w obecnych czasach. Została wypróbowana, dokładnie sprawdzona, dobrze zbadana i tak opracowana, że w doskonały sposób przedstawia Ewangelię we współczesnej kulturze ( Alpha News, luty 1997, s. 29). Zmarły John Wimber 10 także podzielał to zdanie: Alfa potrafi w niezwykle pomysłowy sposób zachęcić ludzi do wzięcia udziału w nieoficjalnym spotkaniu. Tak więc dostosowujemy tę metodę do dwudziestowiecznej kultury w łatwy i funkcjonalny sposób, i jestem tym zachwycony ( Alpha News, luty 1997, s. 29). Tak więc wielu uważa, że jedną z głównych zalet Alfy jest jej zgodność z duchem czasu. Ten kurs ma coś do przekazania, co będzie słyszane przez ludzi żyjących w postmodernistycznym świecie, pod koniec XX wieku. c) Brak zażenowania Ludziom wydaje się, że kolejna korzyść kursu Alfa związana jest z umiejętnością zaproszenia niewierzących osób do słuchania Ewangelii, przy czym nie muszą się czuć zagrożeni. Posiłek przed spotkaniem, powściągliwość i wykorzystanie humoru sprawiają, że zaproszone osoby nie czują się zażenowane, jest duża otwartość na pytania i ważną rolę odgrywa interakcja w małych grupach. Joel Edwards, Dyrektor Generalny brytyjskiego Aliansu Ewangelicznego był pod wrażeniem takiego podejścia: Wielkie Polecenie czynienia uczniami wszystkie narody jest dzisiaj nadal aktualne. Alfa jest takim właśnie odzewem na współczesny sposób ewangelizacji, który nie powoduje, że ludzie czują się zażenowani i zasługuje na to uznanie, którym obecnie jest obdarzana ( Alpha News, luty 1997, s. 29). Fiona Castle 11 wyraża się o kursie w następujący sposób: Cieszę się, że mogę polecić ten kurs i jest on całkowicie pozbawiony elementów wywołujących poczucie zagrożenia wśród uczestników, a jednocześnie w prowokacyjny sposób prezentuje Ewangelię ( Alpha News, luty 1997, s. 29). 10 Założyciel sieci wspólnot charyzmatycznych, znany również w Polsce ze swojej nauki, że ewangelizacji osobistej każdego wierzącego powinny nieustannie towarzyszyć ponadnaturalne znaki i cuda. Zob.: John Wimber i Kevin Springer, Ewangelizacja w mocy, Instytut Wydawniczy Agape, Warszawa 1991 (tytuł oryginalny: Power Evangelism, Harper & Row, San Francisco 1986) oraz John Wimber i Kevin Springer, Uzdrawianie z mocą, Kairos, Wrocław 1993 (tytuł oryginalny: Power Healing, Harper & Row, San Francisco 1987). 11 Żona znanego i popularnego angielskiego estradowca Roya Castle a. Po śmierci męża na raka płuc w 1994 r., Fiona Castle stała się znana ze swojego zaangażowania w pracę charytatywną na rzecz badań nad leczeniem raka płuc. Strona 9 z 84

10 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? Gerald Coates 12 posuwa się jeszcze dalej w swoim stwierdzeniu: Na spotkaniach jest zabawnie i nie stwarzają poczucia zagrożenia podobnie jak nasz Pan! ( Alpha News, luty 1997, s. 29). Tak więc według niektórych, mocną stroną kursu jest fakt, że pozbawiony jest elementów wywołujących poczucie zagrożenia, które widoczne są w innych metodach ewangelizacyjnych i nie wzbudza w ludziach zażenowania. Dokładne przyjrzenie się Niniejsza książka nie byłaby konieczna gdyby to wszystko, co zostało o tym kursie powiedziane można było potraktować poważnie. Każdy biblijnie wierzący człowiek, któremu zależy na dotarciu do ludzi niewierzących z Ewangelią, byłby zachwycony kursem, który odnosiłby takie sukcesy jak Alfa. Dane statystyczne mogłyby mówić same za siebie, a niniejszą książkę moglibyśmy zakończyć gorącą rekomendacją i zachętą, aby jak najszybciej wykorzystać kurs Alfa w każdej wspólnocie w kraju. Ale musimy zadać pewne pytania. Czy znamy całą prawdę dotyczącą tego kursu? Czy są jakieś szczegóły, których nie znamy i które mogłyby przedstawić ten kurs w zupełnie innym świetle? Czy kurs Alfa naprawdę odnosi takie sukcesy, jakie przypisują mu jego uczestnicy i zwolennicy? W jaki sposób ten kurs naprawdę działa? A najważniejsze pytanie dotyczy tego, czy kurs Alfa przedstawia prawdziwą Ewangelię? Czy ten kurs naprawdę zawiera i uczy prawd Ewangelii? To nic ważnego? Ważne jest, abyśmy zadawali te pytania i próbowali na nie odpowiedzieć z wielu powodów. Jeden z nich jest taki, że biblijnie wierzący ludzie, podobnie jak inni, z łatwością ulegają różnym wpływom. Mentalność stadna może nami zawładnąć i sprawić, że akceptujemy rzeczy, które tak naprawdę powinniśmy odrzucić. W obecnych czasach małych początków 13 jesteśmy także podatni na to, aby bezkrytycznie akceptować wszystkie nowości w naszych wspólnotach tylko dlatego, że wydaje nam się, że działają. W okresie trudności i rozczarowań jakie przeżywamy, gdy głoszona jest Ewangelia, jesteśmy wystawieni na pokusę, aby chwytać się wszelkich sposobów i próbować wszystkiego, co wydaje się, że działa. Sam Pan ostrzegł nas: A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mat. 24, 12-13). Te słowa tak bardzo odnoszą się do nas dzisiaj ponieważ Kościół chrześcijański jest pod presją świeckiej myśli, pluralistycznej kultury oraz filozofii Wschodu i New Age. Musimy uważać, aby nie kierowały nami względy pragmatyczne i abyśmy nie czynili czegoś według naszego uznania i wbrew zasadom Słowa Bożego. W czasach, kiedy tak mało wspólnot odnotowuje wzrost, z łatwością próbujemy czegoś, co działa i nie oceniamy tego we właściwy sposób. 12 Znany przywódca w brytyjskim ruchu charyzmatycznym. Jest oskarżony o wygłaszanie całkowicie fałszywych proroctw. Zob.: dostęp: 26 sierpnia Por. Zach. 4, 10. Strona 10 z 84

11 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? We wprowadzeniu do kursu Alfa, Sandy Millar, proboszcz parafii Świętej Trójcy stwierdza, że: Zagadnienia ujmowane są w jasny sposób i przeanalizowane są nauki Chrystusa wszystko to uczyniono przy współudziale zainteresowanych osób, w atmosferze miłości i akceptacji. Po przeanalizowaniu tysięcy kwestionariuszy, kurs Alfa został zmodyfikowany i ulepszony tak więc jest naprawdę dopasowany do dostrzeganych i odczuwanych potrzeb współczesnego pokolenia. Ewangelia sprowadzona została do niezbędnych podstaw, a to sprawia, że chrześcijaństwo jest dostępne dla wszystkich ludzi współczesnej kultury ( Alpha News, kwiecień 1995, s. 2). Ale czym są te niezbędne podstawy? Co zostało pominięte? Co zostało uwzględnione? Które doktryny uznano za istotne, a które nimi nie są? Które nauki Chrystusa uwzględniono i czy pokrywa się to z którymś ze wzorców zwiastowania nowotestamentowego czy ze sposobem, w który Ewangelia jest przedstawiona w Nowym Testamencie? Najważniejsze jest, abyśmy wyraźnie rozumieli co to jest Ewangelia. Jeżeli zastanowimy się przez moment nad tym, to zrozumiemy dlaczego jest to tak ważne. Jesteśmy to przecież winni wszystkim uczestnikom kursu Alfa. Jeżeli sukces Alfy jest fałszywy, to oznacza to, że obecnie jest wielu ludzi, którym wydaje się, że przeżyli nawrócenie, podczas gdy najprawdopodobniej wcale tak nie jest. Spośród wszystkich złudzeń to wydaje się najgorsze, jakie można sobie wyobrazić. Tak straszny scenariusz nie jest wytworem ludzkiej wyobraźni. O tym mówi Słowo Boże. Można stwarzać pozory osoby religijnej, a jednak nie mieć zbawczego poznania Chrystusa. Istnieje możliwość, że ktoś mówi Panie, Panie, a jednak usłyszy słowa od Króla Chwały: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie (Mat. 7, 23). Musimy upewnić się, że nie jesteśmy wśród tych, na których spada odpowiedzialność za tak fałszywie nawrócone osoby. Jesteśmy zobowiązani do dokładniejszego przyjrzenia się temu problemowi ze względu na Kościół Chrystusa. Dobro Kościoła jest także zagrożone. Wystarczy tylko mała chwila refleksji, aby uświadomić sobie wszystkie wynikające z tego implikacje. Jaki to miałoby wpływ na przyszłość Kościoła, gdyby duża liczba nienawróconych osób zasiliła jego szeregi? Oczywiście byłoby to katastrofalne. Obecność nienawróconych osób spośród których wywodziliby się następnie przywódcy Kościoła sprawujący władzę i zajmujący ważne pozycje, byłaby ruiną dla zdrowia Kościoła. Jeżeli praca ewangelizacyjna prowadzona jest źle lub błędnie to narażamy się na ryzyko i nie wypełniamy nakazu apostoła Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian, rozdział trzeci, który dotyczy służby zwiastowania Słowa Bożego: Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień (I Kor. 3, 10-13). Wiele denominacji na całym świecie dzisiaj nosi znamiona tego, co się dzieje, gdy nienawróceni ludzie osiągają znaczącą pozycję i wywierają wpływ na innych. Gdy drzewo, siano i słoma stają się częścią Kościoła zamiast złota, Strona 11 z 84

12 Rozdział pierwszy Alfa: skuteczna współczesna ewangelizacja? srebra i drogich kamieni, to ta budowla staje się tym samym uboższa i nie wytrzyma próby Pana. Sposób prowadzenia ewangelizacji jest niezwykle ważny i niezastosowanie się do biblijnych zasad prowadzi do nieopisanej katastrofy w Kościele. Właśnie z tych i innych powodów musimy dokładniej przyjrzeć się kursowi Alfa i dokładnie przeanalizować jej założenia. Co dalej? Naszym następnym zadaniem będzie ogólne zebranie informacji na temat samego kursu Alfa. Jakimi zajmuje się tematami? Jak ten kurs właściwie działa? Rozdział drugi zajmuje się tym zagadnieniem. Nie będzie to wyczerpujący opis, ale pozwoli nam ogólnie zapoznać się z treścią kursu. Następnie zadamy podstawowe pytanie co to jest Ewangelia? To pytanie jest bardzo istotne. Jeżeli Alfa nie przekazuje Ewangelii, to nie może być uznana za metodę ewangelizacji. Z tego prostego powodu. Rozdziały trzeci i czwarty próbują podać szczegółowy zarys na temat tego, czym jest Ewangelia. Jakie prawdy zawarte są w poselstwie Ewangelii? Jak te prawdy są przekazywane? Czego Ewangelia wymaga od nas? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać przede wszystkim w Dziejach Apostolskich. Rozdział piąty omawia w szczegółowy sposób materiał ewangelizacyjny wykorzystywany w kursie Alfa. Ocena kursu Alfa jako metody ewangelizacji jest głównym celem tej książki. Tak więc materiał ewangelizacyjny wykorzystany w kursie musi być dokładnie opisany ponieważ to stanowi podstawę kolejnych dwóch rozdziałów, w których analizowana jest Ewangelia przekazywana w tym kursie i porównana zostaje do tej, którą znajdujemy w Słowie Bożym. Widzimy jak Alfa odnosi sukcesy prezentując Ewangelię ograniczoną do tego, co najniezbędniejsze. Rozdział ósmy nadal pozostaje przy tym temacie analizując przeżycia ludzi, w szczególności zwracając uwagę na rolę, jaką odgrywa wyjazd weekendowy. Czy te przeżycia ludzi są związane z nawróceniem? Czy jest, na przykład, w nich mowa o prawdziwym upamiętaniu i wierze? Czy może dzieje się zupełnie coś innego? Rozdział dziewiąty zajmuje się dalszymi obawami związanymi z definicją wierzącego. Co Alfa rozumie przez to określenie? W końcowym fragmencie książki wyciągamy wnioski. Strona 12 z 84

13 Rozdział drugi Alfa: co to jest? Rozdział drugi Alfa: co to jest? Początkowo fundamenty kursu Alfa zostały położone w roku 1977 przez pracę Charlesa Marnhama (Gumbel, Opowiadamy o Jezusie, s ). W okresie swojej pracy w parafii Świętej Trójcy dążył do opracowania kursu na temat podstaw wiary chrześcijańskiej w sposób, który byłby pomocny dla nowo nawróconych. Po tej wstępnej inicjatywie Marnhama, Alfa zaczęła się stopniowo rozwijać. Jedną z najważniejszych postaci i głównym architektem kursu Alfa, jakiego znamy dzisiaj jest Nicky Gumbel, obecnie wikariusz 15 w parafii Świętej Trójcy. Tak naprawdę to wizja i praca Gumbela sprawiły, że Alfa ma obecnie tak duży wpływ. Co to jest Kurs Alfa? W rzeczywistości Alfa jest dosyć prosta w kategoriach pojęć i opracowania. Składa się z 15 wykładów prowadzonych w ciągu 10 tygodni. Wykłady są na określony temat i mogą być wygłoszone albo przez wykładowcę albo przy pomocy wideo czy kaset. Dane wskazują na to, że organizatorzy dwóch trzecich kursów korzystają z wideo dla prezentacji kursu Alfa. Te nagrania wideo oparte są na książce napisanej przez N. Gumbela zatytułowanej Alfa: życiowe pytania, która jest podstawowym podręcznikiem kursu i przedstawia strukturę oraz treść inicjatywy Alfa. Zwykle każdy wykład odbywa się w dany wieczór w tygodniu i poprzedzony jest kolacją przygotowaną przez organizatorów dla ludzi, którzy zostali zaproszeni do udziału w kursie. Posługując się przykładem sposobu organizacji kursu w parafii Świętej Trójcy, po kolacji jest kilka ogłoszeń i zwykle krótki czas uwielbiania Boga. Główny wykład zwykle trwa około 45 minut po którym jest czas na herbatę. Następnie uczestnicy spotykają się w grupach 12 osobowych, aby przedyskutować zagadnienia poruszane w wykładzie oraz zadać pytania. Spotkania w grupach prowadzone są przez członków danej wspólnoty, ale do pomocy w grupach mogą być także zatrudniane osoby niewierzące (Gumbel, Opowiadamy, s ). Wysoko ceniony jest aktywny udział, a atmosfera spotkań powinna umożliwiać osobom zadawanie wszelkiego rodzaju pytań bez odczuwania skrępowania. Wydano odpowiednie podręczniki zarówno dla liderów grup jak i uczestników kursu. Struktura i treść kursu Alfa Mogą być różnice w kolejności wykładów. Na przykład, wyjazd weekendowy może mieć miejsce na innym etapie kursu. Niemniej jednak podany poniżej harmonogram pokazuje kolejność w jakiej zwykle prowadzony jest kurs. 14 W przypadku dzieł obcojęzycznych, których wydano przekład polski, numeracja stron jest podana według paginacji przekładu. 15 Książka ta została wydana w pierwotnej wersji angielskiej w roku W momencie przygotowania przekładu Nicky Gumbel jest już proboszczem parafii. Zob.: dostęp: 26 sierpnia Pomocnicy powinni spełniać te same kryteria co liderzy, choć mogą być mniej doświadczonymi wierzącymi. Tak naprawdę czasami mogą nimi być osoby w ogóle nie nawrócone (Gumbel, Opowiadamy, s. 32). Strona 13 z 84

14 Rozdział drugi Alfa: co to jest? a) Pierwsze trzy tygodnie (sesja wprowadzająca oraz sesje 1. 2.): element ewangelizacyjny Część ewangelizacyjna zawarta jest w programie zajęć w ciągu pierwszych trzech tygodni. Podamy teraz tylko zwięzły zarys tego zagadnienia ponieważ zajmiemy się nim dokładniej w rozdziale piątym. Gdy Alfa działa według założeń, to pierwsze, wstępne spotkanie to uroczysta kolacja, podczas której ogłoszony jest wykład o temacie wprowadzającym: Chrześcijaństwo nudne, nieprawdziwe i nieaktualne?. Ten wykład nadaje ton wszystkiemu, co następuje potem. W większości zawiera on opis zła współczesnego świata oraz poszukiwanie sensu życia przez współczesnego człowieka. Na zakończenie lider zaprasza ludzi na następny kurs Alfa ( Alpha News, 1996, s 14). Wstępne spotkanie spełnia jeszcze jedną funkcję, ponieważ jest nie tylko początkiem kursu, ale także stanowi jego punkt końcowy. Dla osób kończących wcześniejszy kurs jest on określony jako okazja do świętowania ( Alpha News, lipiec 1996, s. 14). Jednak chodzi o to, aby osoby kończące kurs przyprowadziły ze sobą przyjaciół lub krewnych, którzy zapiszą się na ten rozpoczynający się kurs. W ten sposób poprzez przyprowadzanie przyjaciół na kurs, Alfa zachowuje ciągłość i może się odbywać nieprzerwanie, i właśnie tak się dzieje w wielu przypadkach. W wyniku tego uczestnicy kursu biorą udział w pierwszym spotkaniu dwa razy najpierw, kiedy rozpoczynają kurs i witani są jako goście, i ponownie na koniec kursu, aby świętować i z kolei przyprowadzić swoich przyjaciół. Po spotkaniu wprowadzającym, następuje kolejne spotkanie, zwane sesją 1., podczas której ogłoszony jest wykład, który zajmuje się zagadnieniem Kim jest Jezus? 17 i przedstawia dowody na Jego istnienie oraz przygląda się stwierdzeniom Jezusa na temat Jego boskości. Podobnie jak w przypadku większości tematów, materiał jest mocno poparty cytatami z Biblii. Duży nacisk położono na fakt historycznego i literalnego zmartwychwstania Jezusa, a także przedstawiono dowody z różnorodnych źródeł dla ustalenia prawdziwości biblijnego świadectwa. Właściwy nacisk na Ewangelię następuje w czasie kolejnej sesji 2. zatytułowanej Dlaczego Jezus umarł?. To jest najważniejszy wykład ewangelizacyjny i dlatego szczegółowym jego omówieniem zajmiemy się w piątym rozdziale naszej książki. 17 Autor Chris Hand, omawiając materiał napisany przez N. Gumbela, cytuje zdania według sformułowań używanych przez Gumbela. Uwaga ta wyjaśnia powód, dla którego niniejszy przekład zawiera tyle odniesień do Zbawiciela przy użyciu samego imienia Jezus. Wartościowe w tym kontekście jest następujące wspomnienie: Musimy dać wyraz panowaniu Chrystusa w naszym życiu poprzez słowa i sposób mówienia o Nim. W Nowym Testamencie, kiedy [jest] mowa o Jezusie po Jego wniebowstąpieniu i wywyższeniu, mówi się o Nim jako Panu Jezusie Chrystusie albo Jezusie Chrystusie albo Chrystusie. Nazywanie Go Jezusem jest rzadkością po Jego wywyższeniu. Jezus to ziemskie imię. Oceńmy sami, w jaki sposób mówimy o Nim w rozmowach albo podczas nauczania. Podczas jednej z pierwszych wizyt w Polsce moim tłumaczem był drogi brat i przyjaciel Józef Prower. Nie rozumiałem polskiego, ale zauważyłem, że za każdym razem, gdy podczas usługiwania mówię o Jezusie, on coś zmienia. Później zapytałem go o to, a on odpowiedział:»w Polsce nie mówimy o Jezusie. My używamy prawidłowego tytułu Pan Jezus Chrystus«(s. 293 w: Doherty, S., 50 lat i nadal się uczę, przeł. z ang. Bogusław i Agnieszka Bassarowie, CEF Press, Pszczyna 2003; tytuł oryginału: 50 Years and Still Learning, Child Evangelism Fellowship Inc., Lisburn 2000). Strona 14 z 84

15 Rozdział drugi Alfa: co to jest? b) Sesje 3. 6.: poradnictwo duszpasterskie Od tego etapu kursu zakłada się, że uczestnik będzie miał pytania bardziej praktyczne. Przyjmuje się założenie, że uczestnik przeżył już nawrócenie i dlatego odpowiedzi na pytania nie zawierają już wątków czy wywodów ewangelizacyjnych. Na sesji 3. dyskutowany jest temat Jak uwierzyć skąd można mieć pewność co do swej wiary? z uwzględnieniem następujących trzech zagadnień: i) Słowo Boże obietnica, że jeżeli otworzymy drzwi dla Pana, to On wejdzie i będzie z nami (Gumbel, Alfa: Życiowe pytania, s ), ii) Dzieło Jezusa fakt śmierci Chrystusa na krzyżu zapewniający nas, ze Bóg nam przebaczył (Gumbel, Alfa, s ) oraz iii) Świadectwo Ducha Świętego zmiana charakteru jaka następuje w życiu osoby, gdy przeżyje nawrócenie i wewnętrzne przekonanie, że jest teraz dzieckiem Bożym (Gumbel, Alfa, s ). Sesja 4. kursu zajmuje się tematem Dlaczego i jak się modlić?. Przedstawiona jest rola Trójcy Świętej w modlitwie oraz omówione są zastrzeżenia co do zasadności modlitwy. Podane są praktyczne porady i zawarte są wskazówki z modlitwy Pańskiej. Sesja 5. zajmuje się zagadnieniem Dlaczego i jak czytać Biblię?. Poruszono w nim takie tematy jak natchnienie Słowa Bożego i obroniono tę prawdę. Biblia jest przedstawiana jako książka, która musi być najwyższym autorytetem dla nas, dla naszych przekonań i postępowania (Gumbel, Alfa, s. 83), przy czym Alfa zakłada możliwość, że Bóg mówi też do ludzi bezpośrednio przez swego Ducha, posługując się proroctwami, snami, wizjami oraz innymi ludźmi (Gumbel, Alfa, s. 81). To świadczy o wyraźnie charyzmatycznej treści kursu Alfa i w miarę upływu kursu staje się to coraz bardziej widoczne. Podkreślane jest znaczenie Biblii w ustaleniu dla nas zasad i granic jak również jej funkcję w przybliżaniu nas do Boga. Podane są praktyczne porady oraz opis korzyści wynikających ze studiowania Biblii. Na sesji 6. uwaga uczestników kursu skierowana jest na temat W jaki sposób Bóg nas prowadzi? gdzie znowu widzimy mocno charyzmatyczne podteksty związane ze snami (Gumbel, Alfa, s ) i proroctwem (Gumbel, Alfa, s. 99). c) Wyjazd weekendowy Alfy To stanowi kluczowy punkt Alfy i uczestnicy kursu są zaproszeni na wyjazd weekendowy. Jest on istotnym elementem kursu i zajmiemy się tym szczegółowo w ósmym rozdziale. W zasadzie trzy tematy omówione podczas weekendu poświęcone są odpowiedzi na pytanie A co z Duchem Świętym?. Są to: i) Kim jest Duch Święty? teologiczne studium dzieła Ducha Świętego od czasów Starego Testamentu do Pięćdziesiątnicy, Strona 15 z 84

16 Rozdział drugi Alfa: co to jest? ii) Co czyni Duch Święty? działanie Ducha poprzez uświadomienie wierzącej osobie, że została przyjęta do rodziny Bożej i kształtowanie jej na podobieństwo Chrystusa oraz omówienie darów duchowych oraz iii) Jak zostać napełnionym Duchem Świętym? opisuje doświadczenia związane z napełnieniem Duchem Świętym i wynikające z tego korzyści. Nauka o Duchu Świętym jest typowa dla wielu dzisiejszych wspólnot zielonoświątkowych czy charyzmatycznych. Wyjazd weekendowy jest częścią kursu, w której ten charyzmatyczny charakter inicjatywy Alfy jest najwyraźniej podkreślony. Wyjazd weekendowy może kończyć się tematem Jak najpełniej przeżyć życie?, ale ten temat jest zwykle zarezerwowany na zakończenie kursu. Podane są praktyczne rady na temat świętości życia, a w szczególności potrzeby pobożności w relacjach z osobami płci przeciwnej. d) Sesje : więcej porad duszpasterskich i praktycznych Następne spotkanie 18 zajmuje się pytaniem Jak przeciwstawiać się złu?. Potwierdzone zostaje istnienie Szatana i podane są rady na temat walki z nim. Sesja 8. dotyczy tematu Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie? i ponownie zawiera niczym się nie wyróżniający materiał, ale łączy w sobie element charyzmatyczny i założenie o roli mocy (Gumbel, Alfa, s ) w uzdrawianiu i w znakach nadprzyrodzonych. Sesja 9. stawia pytanie Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?. We wprowadzeniu do wykładu na ten temat Nicky Gumbel opisuje w jaki sposób udało mu się lepiej zrozumieć tę sprawę po wizycie Johna Wimbera, założyciela ruchu Vineyard, grupy charyzmatycznej w USA. Mieli nadprzyrodzoną wiedzę o tym, że na jednym ze spotkań była kobieta, która była bezpłodna. Po modlitwie kobieta uzyskała zdolność poczęcia dziecka (Gumbel, Alfa, s. 182). Gumbel następnie stwierdza: Postanowiłem raz jeszcze przeczytać Biblię, aby zrozumieć, co mówi na ten temat. Bóg oczywiście leczy przez współpracujących z Nim lekarzy, pielęgniarki i całą służbą medyczną. Ale im bardziej zgłębiam ten temat, tym mocniej jestem przekonany, że powinniśmy również oczekiwać, iż Bóg będzie uzdrawiał dziś w cudowny sposób (Gumbel, Alfa, s. 182). Wykład kończy pewną anegdotą, która sprawiła że niektórzy ludzie wyznali wiarę w Chrystusa: Uczynili to, ponieważ zobaczyli Bożą moc w uzdrowieniu (Gumbel, Alfa, s. 196). Ostatnia formalna sesja (sesja 10.) 19 kończąca kurs dotyczy pytania A co z Kościołem? i broni potrzeby 18 Nie wliczając wyjazdu weekendowego jest to 8. spotkanie, zwane sesją W tej części książki Autor omawia 15 tematów kursu Alfy. Są to sesja wprowadzająca, sesje , trzy tematy omawiane podczas wyjazdu weekendowego oraz temat zwany Weekend 4 pt.: Jak najpełniej przeżyć życie?, który może kończyć wyjazd weekendowy, ale jak pisze Autor Strona 16 z 84

17 Rozdział drugi Alfa: co to jest? uczestniczenia na nabożeństwach. Jak zobaczymy w dziewiątym rozdziale książki to pojęcie Kościoła rozumiane jest bardzo szeroko i ogólnie. Adaptacja Alfy Dokonano wielu adaptacji Alfy, aby mogła być zastosowana w przypadku różnych grup. Na przykład istnieje wersja dla młodych ludzi, tzw. Kurs Alfa dla Młodzieży. Oszacowano, że w lutym 1997 roku 270 wspólnot korzystało z tej adaptacji Alfy ( Alpha News, luty 1997, s. 9) i prowadzono kursy w szkołach w ramach chrześcijańskich organizacji szkolnych. Kursy Alfa prowadzone są również w więzieniach ( Alpha News, lipiec 1997, s. 6 7), w miejscach pracy w porze lunchu oraz nadawane są przez rozgłośnię radiową Christian Radio w Londynie ( Alpha News, grudzień 1995, s. 3). Oczywiście żadne z kościołów nie stosują materiału tego kursu w identyczny sposób. Jest miejsce na innowacje i zmiany. Temat chrztu poprzez zanurzenie, na przykład, może być uwzględniony przez grupy o przekonaniach baptystycznych, choć kurs Alfa nie zawiera tego tematu w swoich materiałach, a kościoły nie są zachęcane do nauczania różnic doktrynalnych. 20 Podobnie ze względów praktycznych nie wszystkie kursy muszą wiązać się z wyjazdem weekendowym. Oczywiście nie ma tego typu wyjazdów w przypadku kursów organizowanych w więzieniach! Dotyczy to również przypadków, w których nie ma środków na zorganizowanie wyjazdu weekendowego. Zamiast tego, można wyznaczyć jakiś dzień może to być sobota i zorganizować spotkanie na miejscu, aby przedyskutować temat Ducha Świętego. Ewentualnie materiał przeznaczony na wyjazd weekendowy można skrócić i omówić przy innej okazji, np. na krótszym spotkaniu porannym. Kurs jest elastyczny, ale nie zanadto elastyczny. Parafia Świętej Trójcy przestrzega przed imitacjami Alfy, które wykorzystują tę nazwę, ale nie zawierają niektórych z elementów Alfy. Aby zapobiec nadużyciom związanym z tytułami i nazwami, Sandy Millar, proboszcz parafii, musiał wydać oświadczenie dotyczące zamieszania spowodowanego prowadzonymi kursami Alfa, które nie spełniały odpowiednich kryteriów. Stwierdził, że: Ponieważ kurs Alfa jest używany na całym świecie musimy z przykrością zastrzec sobie prawo własności autorskiej bardziej ściśle, aby nie osłabić zaufania i zachować kontrolę nad jakością ( Alpha News, listopad 1996 s. 24). Jak zaznaczono w oświadczeniu z dnia 2 października 1996, zezwala się na nieznaczne adaptacje pod warunkiem, że nie będą one wprowadzane szerzej aniżeli dla danej wspólnoty: [ ] kurs Alfa może być skrócony lub wydłużony, zmieniając długość wykładów lub ilość spotkań. Materiał nie musi być wykorzystany w całości; można posłużyć się dodatkowym materiałem ( Alpha News, listopad 1996, s. 24). jest zwykle zarezerwowany na zakończenie kursu. 20 Gumbel, N., Telling Others New Edition, Kingsway Publications, Eastbourne 1997, s Strona 17 z 84

18 Rozdział drugi Alfa: co to jest? Nie zezwala się jednak na wprowadzenie poprawek, które zmieniałyby zasadniczy charakter kursu. Alfa składa się z 15 wykładów, wygłoszonych w ciągu jakiegoś okresu czasu, łącznie z wyjazdem weekendowym lub jednodniowym, a nauczanie oparte jest na materiale zawartym w podręczniku Alfa: życiowe pytania ( Alpha News, listopad 1996, s. 24). Alfa: życiowe pytania stanowi sedno kursu Alfa i głównie na podstawie tego podręcznika możemy poznać jego treść. Na przykład kasety wideo w zasadzie oparte są na tym podręczniku. Jak dotąd nie przeprowadzono żadnej analizy zasadniczego charakteru Alfy, ale wszystko wskazuje na to, że nauka na temat Ducha Świętego podczas wyjazdu weekendowego/jednodniowego stanowi integralną część kursu. Jak się okazuje, każda wspólnota korzystająca z Alfy, która chciałaby pominąć tę charyzmatyczną część kursu musiałaby drastycznie okroić dużą część materiału, łącznie z wyjazdem weekendowym. Biorąc pod uwagę charyzmatyczne zobowiązania kursu, takie zmiany poważnie naruszyłyby wymagania określone prawem autorskim! Jak zobaczyliśmy w tym krótkim opisie większa część materiału kursu nie zaskakuje podejściem do niektórych tematów. Zawiera cytaty z różnych źródeł i materiał przedstawiony jest w atrakcyjny sposób. Jest dużo ilustracji oraz cytatów Biblii. Alfa jest otwarcie charyzmatyczna i ta cecha jest bardzo widoczna. Moglibyśmy jeszcze wiele dodać podane zostały tutaj tylko podstawowe fakty. Powrócimy jeszcze do tematu materiału ewangelizacyjnego i wyjazdu weekendowego bardziej szczegółowo w kolejnych rozdziałach, ale teraz przedmiotem naszych rozważań będzie najważniejsze zagadnienie: Ewangelia. Strona 18 z 84

19 Rozdział trzeci Sedno Ewangelii Rozdział trzeci Sedno Ewangelii Co to jest Ewangelia? Trudno zadać bardziej podstawowe pytanie. Wszyscy chrześcijanie zgodzą się z tym. Bez Ewangelii nie ma przesłania. Jeżeli Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy (Rzym. 1, 16) to jest oczywiście najważniejsza, a jej głoszenie jest najważniejszym zadaniem Kościoła. Skoro temat jest tak ważny, to dziwne jest to, że niektórzy wyznający wiarę chrześcijańską zakładają, że odpowiedź na pytanie Co to jest Ewangelia? jest prosta i oczywista, i w zasadzie nie warto o tym mówić. Niektóre znane książki na temat ewangelizacji w większości przypadków wychodzą z założenia, że wszyscy wiemy o czym jest mowa, gdy rozmawiamy o Ewangelii i zwiastowaniu Dobrej Nowiny. Współczesne opracowania tego tematu koncentrują się bardziej na problemie dostosowania treści Ewangelii do kultury ludzi, do których jest ona skierowana, a także zajmują się problemami związanymi z pokonaniem nieśmiałości i nawiązaniem rozmowy z osobami niewierzącymi. Po prostu zakłada się, że wszyscy wiemy, co jest treścią poselstwa o Jezusie Chrystusie. Zastanówmy się nad zagrożeniami, które z tego wynikają. Jeżeli popełnimy błąd w ustaleniu czym jest Ewangelia to oczywiście wszystkie kolejne działania w tym względzie będą zawierały błędy. Jeżeli pogubimy się w tym, co znaczy Ewangelia, to bardzo szybko przestaniemy odróżniać prawdziwe chrześcijaństwo od wszystkiego innego. Tak więc w tym rozdziale zajmiemy się krótko treścią Ewangelii. To jest obszerny temat. Czy jesteśmy tego świadomi czy nie, ten temat wywołuje ogromne i burzliwe dyskusje. Ale musimy skupić naszą uwagę na kilku zasadniczych zagadnieniach. O czym mówi Ewangelia? Jakie prawdy zawarte są dla nas w Ewangelii? Czy naprawdę wiemy, co rozumiemy przez pojęcie Ewangelia? W kolejnym rozdziale zobaczymy w jaki sposób Ewangelia skierowana jest do nas i jakie stawia warunki. Poselstwo zwiastowane w Dziejach Apostolskich Oczywiście najbardziej odpowiednim miejscem w Biblii, gdzie możemy szukać odpowiedzi na to pytanie są Dzieje Apostolskie. Powód jest prosty. W Dziejach Apostolskich mamy autentyczne przykłady głoszonej Ewangelii. Znajdujemy tam kazania wygłoszone przez apostołów, aczkolwiek w skróconej formie, skierowane do nienawróconych ludzi, czasami pochodzenia żydowskiego, czasami pogańskiego lub wywodzących się z obu, ale cel był zawsze wyraźny doprowadzenie słuchaczy do nawrócenia. W Dziejach Apostolskich mamy przywilej zobaczyć zarówno poselstwo jak i metody przemawiających apostołów, i musimy pamiętać, że działo się to z natchnienia Ducha Świętego. Tak więc ich słowa są dokładnie takie, jak Bóg zaplanował. Te kazania zawierają Bożą prawdę nie tylko dla ludzi, którzy ich słuchali w Jerozolimie, Atenach, Lystrze czy gdziekolwiek indziej, ale są także dla przyszłych pokoleń, takich jak my. Te przykłady są nam dane, abyśmy mogli nauczyć się i poznać, jak mamy wypełniać ten obowiązek w sposób zaplanowany przez Boga. Apostołowie byli ludźmi, których zadaniem było założenie fundamentu, na którym ma być budowana służba Kościoła Jezusa Chrystusa. Szczególnie kazanie zawarte w 17. rozdziale Dziejów Apostolskich, wygłoszone w Atenach, gdzie słuchaczami byli głównie poganie, jest dla nas przykładem, którym zajmiemy się bardzo uważnie. Dlaczego wykorzystamy właśnie to Strona 19 z 84

20 Rozdział trzeci Sedno Ewangelii kazanie? Ponieważ Ateny za czasów apostoła Pawła pod względem kultury i kontekstu chyba najbardziej przypominają obecne czasy. W największym stopniu zbliżone są do współczesnego społeczeństwa, którego korzenie i więzi są coraz bardziej oderwane od poznania Boga. Kazanie w Atenach wygłoszone było do pogan żyjących w pogańskiej kulturze. Obojętnie jak bardzo chcielibyśmy zamaskować tę prawdę o nas, to zasadniczo taki właśnie jest kontekst ewangelizacji w obecnych czasach. Przyjrzymy się także nauce Pana Jezusa Chrystusa. On nie ma sobie równego Ewangelisty. Właśnie Pan Jezus spojrzał na niewierzące pokolenie w tamtych czasach i stwierdził: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście (Mat. 23, 37). Nauczanie Zbawiciela, mimo że sposób, w który działał był wyjątkowy i niepowtarzalny, jest dla nas bezcenną lekcją, jak prowadzić dzieło głoszenia Ewangelii. Jakie jest przesłanie Ewangelii? Istnieje wiele sposobów próbowania zrozumienia treści Ewangelii. Jakie zawiera dla nas informacje? O czym do nas mówi? Następująca analiza nie jest ostateczna, ale podkreśla niektóre kluczowe elementy. a) Ewangelia jest o Bogu, którego nie znamy Ewangelia jest przesłaniem od Boga. Pochodzi od Niego i zasadniczo objawia prawdę o Nim. Ewangelia została przekazana ludzkości od Boga i bez Ewangelii nie mielibyśmy pojęcia o Bogu i naszym położeniu przed Nim. Zwracając się do Galacjan, apostoł Paweł powiedział im: A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa (Gal. 1, 11-12). Ponieważ faktem jest, że Ewangelia pochodzi od Boga, nic więc dziwnego, że dowiadujemy się, że On jest w centrum uwagi tego przesłania. W Ewangelii zawarte są fakty na temat Bożego charakteru, Jego myśli, pragnień i woli. Ewangelia przekazuje nam wiedzę na temat Boga, której nie moglibyśmy zdobyć w żaden inny sposób. Człowiek mieści się w tym przesłaniu na tyle, że ma związek z tym, co Bóg powiedział o sobie. Dlatego jest powiedziane, że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi (Rzym. 1, 18). Bóg mówi nam coś o sobie, co jest przekazane człowiekowi poprzez objawienie od Samego Boga z nieba. Podobnie przez Niego objawiona została sprawiedliwość Boża (Rzym. 3, 21). To Jego gniew i Jego sprawiedliwość, które zostały objawione. My zajmujemy pozycję ludzi, którzy potrzebują nauki od Boga. Człowiek jest drugorzędny. Bóg jest najważniejszy. Strona 20 z 84

21 Rozdział trzeci Sedno Ewangelii Czytając 17. rozdział Dziejów Apostolskich i kazanie Pawła wygłoszone do pogan w Atenach widzimy, że te same prawdy zostały podkreślone. Po przyjrzeniu się ludziom w mieście i ich religijnym rytuałom (Dz. 17, 22), Paweł nawiązuje do napisu na ołtarzu, który zauważył przechodząc ulicami miasta Nieznanemu Bogu (Dz. 17, 23). Dlaczego Paweł tak robi? Co nam mówi ten napis? Ten napis pokazuje, że człowiek podlega oskarżeniu wobec Boga, iż nic nie wie o prawdziwym i żywym Bogu. Człowiek po prostu Boga nie zna. Mając na uwadze tę niewiedzę, Paweł odważnie głosi: Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję (Dz. 17, 23). Widzimy to wyraźnie w tym fragmencie. To jest tak oczywiste, że prawie tego nie dostrzegamy. Sednem Ewangelii musi być dokładny obraz Samego Boga. Bóg musi być opisany. Musimy dowiedzieć się o Bogu Jego charakterze, Jego dziełach i postanowieniach. Ewangelia jest przesłaniem od Boga i mówi nam o tym, jaki jest Bóg. b) Bóg jest Stwórcą i On podtrzymuje świat mocą Swoją Jak więc apostoł Paweł opisuje Boga w swoim kazaniu? Mogłoby nam się wydawać, że ponieważ słuchacze Pawła byli poganami, sceptycznie nastawionymi i żyjącymi wśród niepewności i strachu wywołanych przez nieprzewidywalnych i gniewnych bogów, którym służyli, że apostoł będzie miał dla nich jakieś słowa pocieszenia. Zamiast tego, cała uwaga słuchaczy skierowana zostaje natychmiast na wspaniałość i wielkość Boga Stwórcy. Tak więc podstawowa prawda z Pierwszej Księgi Mojżeszowej 1, 1: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię zostaje ustalona dla dobra słuchaczy, z których większość była poganami. Tak więc następnie Paweł mówi: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych (Dz. 17, 24). Paweł głosił prawdę o Bogu, który jest Stwórcą wszystkiego, co widzimy i znamy. W Ewangelii zawarta jest prawda o Bogu, naszym Stwórcy, którego musimy zrozumieć. Ta prawda uczy nas pokory. Ten podstawowy fakt nadaje ton całej Ewangelii i wszystkiemu, co następuje później, a także wyznacza dokładnie w jaki sposób człowiek może przyjść do Boga. Jako nasz Stwórca, Bóg ustala i kieruje wszystkimi relacjami, jakie człowiek powinien z Nim mieć. Wszystko, co możemy powiedzieć o człowieku jest ściśle określone w świetle tego, co Bóg mówi nam o sobie jako naszym Stwórcy. Nie jest więc rzeczą przypadku, że apostoł Paweł od razu koryguje błędne przekonania o uwielbianiu Boga, na których opierali się żyjący w błędzie poganie. W jaki sposób świątynie zbudowane ludzkimi rękami mogłyby ofiarować cokolwiek znaczącego istocie tak wielkiej, jaką jest Stwórca wszystkiego? Jaki pożytek mógłby mieć Bóg z tych ludzkich wysiłków? Odpowiedź musi brzmieć: żadnego pożytku. Najważniejsza zasada ustalona jest od samego początku i zakłada, że mamy do czynienia z Istotą, która wyróżnia się ogromną mocą, chwałą i zdolnością czynienia cudów. Mamy słuchać nauki Tego, który jest o wiele większy i doskonalszy od nas. Wprowadzenie apostoła Pawła dokładnie określa nasze położenie przed Bogiem: jesteśmy zwykłymi stworzeniami przed wielkim i budzącym strach Bogiem. Ta prawda zostaje szerzej rozwinięta przez apostoła. Powiedział: Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie Strona 21 z 84

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008 Ryszard Tyśnicki Wrocław 2008 2 1 Przedmowa Prawie całe moje świadome chrześcijaństwo jest związane z małymi grupami. Od 1975 roku prowadzę tego rodzaju grupy. Przez te grupy przewinęło się wielu wspaniałych

Bardziej szczegółowo

[ Kredyty ] [ str. 8 Bioetyka po chrzescijansku ] [ Kosciół na swiecie ] [ str. 18 Z zycia Zborów ] kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

[ Kredyty ] [ str. 8 Bioetyka po chrzescijansku ] [ Kosciół na swiecie ] [ str. 18 Z zycia Zborów ] kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan , jesien 2009 ISSN 0869-8350 kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan [ Kredyty ] [ str. 8 Bioetyka po chrzescijansku ] [ Kosciół na swiecie ] [ str. 18 Z zycia Zborów ] str. 13 str. 20 , [słowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

Zmienne nauki Świadków Jehowy

Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy - 1 - - 2 - Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 Warszawa 2012 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NIE MA WI KSZEGO POWO ANIA. Przewodnik źródłowy do nauczania ewangelii

NAUCZANIE NIE MA WI KSZEGO POWO ANIA. Przewodnik źródłowy do nauczania ewangelii NAUCZANIE NIE MA WI KSZEGO POWO ANIA Przewodnik źródłowy do nauczania ewangelii NAUCZANIE NIE MA WI KSZEGO POWO ANIA Przewodnik źródłowy do nauczania ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych

Bardziej szczegółowo

Ks. GABRIELE AMORTH WYZNANIA EGZORCYSTY. Tytuł oryginału: NUOVI RACCONTI DI UN ESORCISTA

Ks. GABRIELE AMORTH WYZNANIA EGZORCYSTY. Tytuł oryginału: NUOVI RACCONTI DI UN ESORCISTA Ks. GABRIELE AMORTH NOWE WYZNANIA EGZORCYSTY Tytuł oryginału: NUOVI RACCONTI DI UN ESORCISTA 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 WSPOMNIENIE O OJCU CANDIDO AMANTINI... 3 POSZUKIWANY JEST EGZORCYSTA... 4 ŚWIADECTWA...

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG nr29 czerwiec 2013 PROSTO Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE SPIS TREŚCI 4 WIZJONERZY 7 BYCIE KOBIETĄ OGROMNYM DAREM 11 KOBIETY W BIBLII - SILNA SŁABOŚĆ 13 PRAWOSŁAWNE

Bardziej szczegółowo

*Musimy wierzyć, iż Biblia jest natchnionym, bezbłędnym Słowem Bożym, ponieważ tak mówi sama Biblia.

*Musimy wierzyć, iż Biblia jest natchnionym, bezbłędnym Słowem Bożym, ponieważ tak mówi sama Biblia. Dr Kurt Aland, doktrynalne poglądy krytyka tekstu A. Hembd Artykuł ukazał się pierwotnie w na łamach kwartalnika Quarterly Record wydawanym przez Trinitarian Bible Society w Londynie. Kwiecień - czerwiec,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 10 (19) * październik 2013 r. Drodzy Czytelnicy! W Roku Jubileuszu 80 lecia naszej niezwykłej świątyni, pochylamy się

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis POWRÓT DO KORZENI Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego Daniel Juster Tłumaczenie: Krzysztof Dubis 1 Wstęp Judaizm mesjanistyczny jest ruchem oddolnym. Ogólnie rzecz ujmując, zjawisko to

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y Zamość 2012 KOLEGIUM REDAKCYJNE ks. Adam K. Firosz, ks. Zygmunt Jagiełło, ks. Mariusz R. Trojanowski

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28

Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28 Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28 Trwa walka o rodzinę W naszym kraju obecnie przeżywamy czas intensywnych działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Powołani, by błogosławić Sebastian Smolarz

Powołani, by błogosławić Sebastian Smolarz Reformacja w Polsce 4/2006 1 Powołani, by błogosławić Sebastian Smolarz "I staniesz się błogosławieństwem dla wszystkich rodzin ziemi" - I Mojżeszowa (Rodzaju) 12:3c. W drodze do Jerozolimy Jezus opowiadał

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1 BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nr 85 lipiec-wrzesień 2009 Aby byli Jedno Świadectwa z Zakopanego Duchowa odnowa DOkument końcowy z Alicante Jezuici na Świecie Relacja z INDII Wakacje z Bogiem

Bardziej szczegółowo

Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana

Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana I TY MOŻESZ ZROZUMIEĆ BIBLIĘ! Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana BOB UTLEY PROFESOR HERMENEUTYKI (INTERPRETACJI BIBLII) SERIA KOMENTARZY DO BIBLII W FORMIE PRZEWODNIKA

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1 KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1. Specyfika katechezy biblijnej Głównym źródłem katechezy jest słowo Boże zawarte w świętej Tradycji i Piśmie Świętym (PDK 32). Jeśli katecheza ma być

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

w numerze 4 O Miłosierdziu Bożym i gorzkich lekarstwach 5 Okultyzm nowe formy zagrożeń dla rodziny 12 Świadectwo uwolnienia

w numerze 4 O Miłosierdziu Bożym i gorzkich lekarstwach 5 Okultyzm nowe formy zagrożeń dla rodziny 12 Świadectwo uwolnienia w numerze 4 O Miłosierdziu Bożym i gorzkich lekarstwach 5 Okultyzm nowe formy zagrożeń dla rodziny 8 NIEPOWAŻNE TRAKTOWANIE ZŁA 10 DLA DOBRA RODZINY I MŁODEGO CZŁOWIEKA 12 Świadectwo uwolnienia 14 WŁADZA

Bardziej szczegółowo