nr 1/ Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 1/2011 2012 Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu"

Transkrypt

1 nr 1/ Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu

2 Jak nowocześnie ściągać? Do napisania tego tekstu przymie rzałam się już w zeszłym roku szkol nym, ale myśl, że mogę zaszkodzić współtowarzyszom szkolnej niedoli sprawiła, że dałam sobie spokój. Teraz mogę O TYM pisać, bo O TYM wie dzą już nie tylko uczniowie, ale i na uczyciele. Ściąganie. A konkretnie cyberściąganie. Faktem jest, że w polskich szko łach się ściąga. Powszechnie wiado mo, że uczeń przyłapany na zerkaniu do sąsiada czy też korzystaniu ze ścią gawki nie poniesie żadnych poważ nych konsekwencji. Owszem, grozi mu obniżenie o jeden stopień oceny z testu lub jedynka, ale często kończy się tylko na upomnieniu lub zabraniu ściągi. Jednak w przeciwieństwie do na przykład angielskich szkół, nie zda rza się, by wyrzucić z klasy ściągające go czy zawiesić go w prawach ucznia. Na Wyspach jest bezwzględnie prze strzegane w wypadku niesamodzielnej pracy na teście. Co nas łączy z angielskimi ucznia mi? Smartfony. (Dla laików w wol nym tłumaczeniu: mądry, inteligentny telefon. Smartfona wyróżniają zaawan sowane cechy multimedialne, dostęp do Internetu, sieci społecznościowych, aplikacji, aparatu i kamer video czy na wigacji GPS. Za sprawą znanego kaba retu i jednego z operatorów, telefony takie określane są mianem wszystko mających ). Najnowsze badania pokazują, że w Anglii prawie połowa, bo aż 48% chłopców i trochę ponad 50% dziew czyn w wieku szkolnym posiada takie telefony. Jeśli chodzi o Polskę, nie ma tak dokładnych danych. Wiadomo, że około 40% Polaków to użytkownicy smartfonów. Raczej oczywiste jest, że większość z nich to ludzie młodzi. W każdym razie większość moich znajo mych korzysta z inteligentnych telefo nów. Przejdźmy do sedna rzeczy. Takie telefony służą głównie rozrywce czy też kontaktowaniu się ze znajomymi. Ale w szkole stają się oprócz tego po mocą na klasówkach. Sposobów na ściąganie ze smartfonów jest kilka. Można robić zdjęcia notatkom, bo du ży wyświetlacz pozwala z łatwością odcyfrować drobne literki (sfotografo wane zresztą aparatem z dużą rozdziel czością atrybutem każdego smartfona). Ponadto, dzięki szybkie mu połączeniu z Internetem w mgnie niu oka można odnaleźć każdą informację. Nie ma więc mowy, by na uczyciel zaskoczył nas na sprawdzia nie pytaniem, jakiego nie umieściliśmy na naszej ściądze. O możliwości uzyskania pomocy od innych uczniów w postaci smsa czy wiadomości na facebooku nawet nie wspominam. Więc, teoretycznie, na wet gdy idziesz na sprawdzian bez żadnego przygotowania (pod przygo towaniem rozumiem także sporządzo ną ściągawkę), a jesteś szczęśliwym posiadaczem smartfona, nic nie stoi na przeszkodzie byś dostał dobrą ocenę. Jak wygląda to w praktyce? Na uczyciele w naszej szkole (a przynaj mniej ci, którzy uczą moją klasę) rygorystycznie przestrzegają zasady: żadnych telefonów na ławce. Więk szość z nich zdaje sobie sprawę, jakie możliwości ściągania stwarzają smart fony. Jednak dla sprytnego nic trudne go o tym wie chyba każdy, komu choć raz z powodzeniem udało się ściągnąć. Pozostaje tylko nadzieja, że w polskich szkołach ściąganie będzie uznawane za poważne naruszenie za sad i oszustwo, a nie traktowane z po błażaniem, jak dotychczas. Chociaż wydaje mi się, że niewielu uczniów by to zadowoliło. Jednak gdyby w sklepie ekspedientka z premedytacją oszukała nas przy wydawaniu reszty, bylibyśmy oburzeni. Dlaczego więc w szkole mają obowiązywać inne zasady niż w życiu poza nią? Stopka redakcyjna Opiekun gazety i korekta: prof. Eliza Leszczyńska Pieniak Skład: Kamil "elwin013" Banach Kontakt: 2 2 Scotty

3 Rozejrzyj się dookoła. Otaczają cię same uśmiechnięte twarze. Wszyscy życzą ci jak najlepiej, obdarzają pro miennym uśmiechem, chętnie wysłu chają twoich problemów. Kamera stop. To był tylko złudny obraz rzeczy wistości. Tak naprawdę znajdujemy się pod ciągłym ostrzałem. Ci mili i pięknie uśmiechnięci ludzie to banda hipokrytów i plotkarzy. Czemu tak ostro? Zaraz to wyjaśnię. Czekają oni tylko na jakiekolwiek potknięcie z two jej strony. Na jakikolwiek błąd. Zły wyraz twarzy. Nieodpowiednie słowo. Impulsywny gest. I wtedy się zaczyna. Nasza osoba zostaje wzięta na celow nik. Grupka naszych "znajomych" zbiera się przy ekspresie do kawy i uru chamia swoją co najmniej wybujałą wyobraźnię. Okazuje się, że ci sami lu dzie, którzy swoim zachowaniem, jesz cze rano zaspokajali twój poziom cukru na cały dzień, teraz traktują cię jak laleczkę voodoo. Każdym swoim niepochlebnym słowem wbijają w cie bie kolejną szpilkę. Tak naprawdę chcieliby twojej klęski. Ba, co więcej, uważają cię za niezwykle fałszywego człowieka. Chcesz więcej rewelacji? Proszę bardzo. W ich mniemaniu pomia tasz ludźmi, jesteś niezwykle zarozu miały. Za Gruby. Zachłanny. Ego istyczny. Chamski. Brzydki. Można by tak wymieniać bez końca. Ale po co? Wystarczy, że za pytasz jakiejś "życzliwej" osoby, co w trawie pisz czy i usłyszysz sze reg kolejnych dziesięciu epitetów na swój temat. I przepraszam bar dzo, kto tu jest fał szywy? Kto udaje twojego znajome go, po to, aby kilka godzin później ob smarować cię od góry do dołu? Ja Fałszywość wiem, że plotkowanie jest naturalną ce chą społeczeństwa. Ale są pewne grani ce, których nie można przekroczyć. Nadawanie do wszystkich z najbliż szego otoczenia o twoich wyduma nych wadach jest po prostu niesmaczne. Owszem, nie mówię, że jestem perfekcyjna, a mojego charakte ru nie zdobi chociaż jedna rysa. Ale są dzę, że nie można klasyfikować człowieka do jakiejś podgrupy po jego jednym błędzie. Każdy ma w swoim życiu momenty, które chciałby wyma zać z pamięci. Jednak widmo przeszło ści nie pozwoli o sobie zapomnieć. Co to, to nie. Jeśli kiedyś powiedziałeś ja kieś zdanie lub wykonałeś niewłaści wy gest to wybij sobie z głowy, że ludzie o tym zapomną. Wręcz przeciw nie. Będą gadać i gadać. Aż do znudze nia. Dorobią oczywiście jeszcze pięć innych wersji, przeinaczą całe wyda rzenie i z pierwotnego " Znalazłam psa w lesie" powstanie " Przywiąza łam mojego psa do drzewa w lesie i szybko pojechałam do domu". Para doks, mam rację? Ale są też dobre stro ny plotek. Choć nie wiem, czy słowo "dobre" to trafione określenie. Miano wicie o ludziach mało ciekawych się nie plotkuje. Plotkują ludzie mało cie kawi. Ci, których życie jest zbyt nud ne. Może to trochę cyniczne, ale prawdziwe. Więc jeśli słyszysz kolej ną i kolejną plotkę na swój temat to możesz się czuć na swój sposób "wy różniony". Ja osobiście na plotki nie reaguję. Kiedyś, dawno temu, przejmowałam się tym co inni o mnie mówią. Teraz nauczyłam się mieć do tego stosunek, delikatne mówiąc, obojętny. Po pro stu, zależy mi na opinii ludzi, którzy są dla mnie ważni. Reszta może sobie mówić co chce. I wiecie co jeszcze? Ludzie czepiają się cech, które są u nas charakterystyczne. Może być to styl ubierania, figura, fryzura lub co kolwiek innego co zwraca ich uwagę. Wydaje mi się, że zazdroszczą niektó rym takiej nietuzinkowości i pomysło wości. Złośliwym komentarzem wypowiedzianym za plecami dowar tościowują swoje zdeptane i przestra szone ego. Jest to chyba jedyny sposób na poprawę ich nastroju. Ba nalny i infantylny, ale jeśli ma to im poprawić humor to czemu nie, niech ga dają. Miejmy do te go duży dystans i z pobłażliwym uśmie chem na ustach słu chajmy kolejnych rewelacji na nasz te mat. Pod żadnym pozorem nie przej mujmy się plotkami wyssanymi z palca. Uwierzcie mi bę dziemy wtedy bar dziej uodpornieni na wszelkie przeciwno ści losu. A ta cała banda hipokrytów kiedyś się opamięta. Wtedy to oni będą musieli stanąć twa rzą w twarz ze swo im największym kompleksem sobą. Borsuk 3

4 Blogi modowe Przez ostatnich parę lat zjawisko modowych blogów stało się bardzo powszechne. Szafiarki, bo to o nich mowa, publikują w Internecie zdjęcia swoich stylizacji, a także przemyślenia i interpretację aktualnych trendów. Wiele osób pyta: Czy blogi wyprą magazyny modowe?. Moim zdaniem nie, ale w tym biznesie jest i będzie jeszcze o nich głośno. Wszystko zaczęło się od Cory Kennedy, która zaledwie parę lat temu rozpoczęła publikowanie w sieci swojej prywatnej kolekcji. Zainspirowała wtedy wiele osób, które postanowiły założyć własne strony, by tam bawić się modą. Z początku nie zapowiadało się, aby blogi miały mieć w przyszłości większy wpływ na światowy rynek mody, jednak wystarczyło zaledwie parę lat, by tak się stało. Obecnie bloggerki są ważnym ogniwem w modowej branży. Zapraszane na pokazy i tygodnie mody, relacjonują wszystko na blogach, które stały się częścią ich życia. Wiele z nich brało udział w kampaniach reklamowych znanych marek, np. Rumi Nelly (fashiontoast.com) została twarzą FOREVER21, Denni (chicmuse.com) American Apparel, a Andy (stylescrapbook.com) reprezentuje Mango. Nie zapominajmy o naszych polskich szafiarkach. Wiele z nich ma na swoim koncie duże osiągnięcia. Przykładem może być kampania projektantów Hector & Krager, którzy wybrali bloggerki Alice Point, Jessicę Mercedes oraz Madame Juliettę jako twarze do swojej najnowszej kampanii. Jednak wszystko to nie byłoby możliwe bez ciężkiej pracy, jaką dziewczyny wkładają w pracę nad blogami. Częste posty, ciekawe teksty i przede wszystkim dobre zdjęcia oraz radość z prowadzenia bloga według nich jest receptą na sukces. Mimo że w ostatnim czasie szafiarki spotykają się z nie lada krytyką ze strony mediów, nie przeszkadza im to w tworzeniu i kontynuowaniu swoich pasji. Niejednokrotnie podkreślają, iż modę traktują jako zabawę. Moim zdaniem nie należy jej traktować zbyt poważnie, a samych bloggerek ostro nie krytykować, gdyż bloga może założyć każdy i cieszyć się z jego prowadzenia. Wywiad z Kasią Gorol autorką bloga Jestem Kasia Kasia jest bloggerką od lipca 2009 roku. Od tamtej pory jej strona zyskała wielu czytelników i osiągnięć, lecz sama autorka jest skromną dziewczyną z ogromnym potencjałem Niezaprzeczalnie Internet jest naj większą skarbnicą inspiracji. Poza tym lubię przegląda modowe magazyny czy też czasem, gdy mam chwilę wol nego, puszczam sobie Fashion TV. Podkreślam jednak zawsze, że najbar 1. Od jak dawna interesujesz się dziej inspirująca jest dla mnie "moda modą? uliczna", zdecydowanie bardziej auten Tak na poważnie od 2008 roku, tyczna niż ta z wybiegu wtedy zaczęła się juz moja przygoda z 4. Co Twoim zdaniem każdy powi modą w Internecie. Wcześniej byłam nien mieć w swojej szafie? bierną fanka mody, przyglądałam się z dalszego planu modzie, kupo wałam magazyny modowe, ale przez myśl mi nie prze szło, ze kiedykolwiek założę bloga:) 2. Jak opisałabyś swój styl? Jest mieszanką wielu sty lów : hippie, vintage, boho. Lubię zarówno warstwowe ze stawy z wieloma elementami, jak i i minimalne kompozycje. Nie można zamknąć mnie w ramach jednego stylu. 3. Skąd czerpiesz inspira cje? 4 Klasyczne ciuchy takie jak dobrze wykrojona marynarka, sukienkę małą czarną, eleganckie buty i idealną to rebkę kopertówkę. 5. Czy posiadasz listę Must Have na jesień? Buty na grubym obcasie klocku :) Blog Kasi: de.com/jestemkasia/

5 Kilka słów o modzie na sezon jesień/zima Jesień to czas, kiedy natura powoli zapada w stan hibernacji, w odróżnie niu od mody, która o tej porze roku rozwija się i daje nam szczególnie du że pole do popisu. Postaram się w skró cie opisać na co powinniśmy zwrócić uwagę aby nie pozostać niezauważo nym np. na szkolnym korytarzu :). Zacznę od gamy kolorów która tej jesieni jest bardzo szeroka. Rozciąga się od barw musztardowych po wszyst kie odcienie brązu,bordo i butelkową zieleń. Lato nie daje nam o sobie zapo mnieć poprzez neonowe kolory które już kilka miesięcy temu zdominowały wybiegi. Jest to głównie poma rańcz,żółć,błękit,burgund oraz fiolet, które w odpowiednim połączeniu ro bią naprawdę duże wrażenie a poza tym poprawiają nastrój. dzie zdecydowanie parka,sprawiająca światem mody. Są z niej produkowane wrażenie za dużej, koniecznie z du spodnie,kurtki,spódnice,spodenki,bu żym futrzanym kołnierzem. ty,torebki.. Ponad to furorę robię zwierzęce wzory: panterka,zebra oraz wężowa skóra, lecz uważajmy aby z nimi nie przesadzić. Pamiętajmy o minimaliź mie o którym ostatnio tak wiele się mó wi. Warto wspomnieć jeszcze o jeansie,który już od kilku lat nie ma so bie równych. Noszą go zarówno dzieci jak i ich babcie. Jest niezobowiązują cy, ale w zestawieniu z elegancką ko szulą nabiera szyku. Jak widać tej jesieni mamy na prawdę duże pole do popisu. Możemy do woli "bawić się" fakturami,wzora mi i grubościami tkanin, liczy się je dynie pomysłowość i oryginalność. Musimy jednak pamiętać o tym aby ubrania współgrały z naszym charak terem i osobowością. Wiadomo, że nie każdy strój będzie do nas paso wał.wbrew pozorom widać,gdy ktoś dobrze czuje się w tym co ma na sobie a kiedy poprostu się w danym stroju męczy. Dlatego też myślę, że nie war to ślepo gonić za trendami,które zmie niają się co kilka miesięcy,lecz warto łączyć ubrania ponadczasowe z aktu alnie modnymi. Wazne aby w tej całej pogoni za modą pozostać sobą i wy kreować swój własny, niepowtarzalny styl. :) Ponad to tej jesieni stawiamy na błysk, modne bedzie dosłownie wszyst ko co złote i świecące. Niebanalną pro pozycją są złoto metaliczne rurki które pojawiały się na pokazach wielu zna nych projektantów. Jeśli chodzi o okry Do łask powoli wracają grochy,hit cia to warto już teraz zainwestować w lat 50 tych oraz krata która z kolei po "nieśmiertelną" skórzaną kurtkę pilot kę i w kilka ciepłych, dzianinowych jawia się już od kilku sezonów. swetrów. Śmiało możemy powiedzieć Przygotowała i opracowała K.P z Najmodniejsza kurtką sezonu bę, że w tym sezonie skóra zawładnęła klasy I c. Wywiad z Olgą Molas W dzisiejszym numerze gazetki Nie. Włosi są bardzo mili, przy szkolnej mamy szansę zamieścić wy jaźnie nastawieni. Ja znałam już wcze wiad z naszą koleżanką Olgą Molas śniej tą klasę z którą miałam zajęcia,,która była na wymianie we Wło oni byli tutaj na wymianie. szech.olga podzieliła się z nami wraże A gdzie mieszkałaś? niami z wyjazdu. U rodziny włoskiej, której wcze Co trzeba zrobić aby dostać się śniej nie znałam, poznałam ich dopie na taką wymianę? ro na miejscu. Tak właściwie nic takiego nie zro Jak bardzo Polacy różnią się od biłam, na pewno trzeba bardzo chcieć. Włochów? Ja dostałam taką szansę i długo się nie Włosi mają inny zastanawiałam, od początku wiedzia temperament i nasta łam, ze chcę tam pojechać. wienie do życia. Tam W jakim języku były prowadzone na przerwach wszy lekcje? scy się witają, przy Po włosku. Włosi uczą się prawa tulają, całują, są angielskiego, tego przedmiotu nie ma bardziej radośni i w Polsce, i te zajęcia prowadzone są bezpośredni. po angielsku. Czego ci naj W jakim mieście mieszkałaś? bardziej brakowało podczas pobytu? W Turynie. Przyjaciół i ro Trudno było ci się zaaklimatyzo dziny a także swobo wać? dy bo jednak mieszkałam u kogoś w domu i nie czułam się całkowicie swobodnie. A jeśli chodzi o język jak dużo da je taki wyjazd? Mogę zdecydowanie powiedzieć, ze przez dwa miesiące nauczyłam się o wiele więcej niż przez rok w szkole. Wywiad przeprowadziły Aleksan dra Kowalczuk i Eliza Dorosz 5

6 Wywiad z Dagmarą Kozik Nauczycielką języka włoskiego i Wiedzy o Kulturze Pani Dagmara Kozik uczy języka włoskiego i WOK u w III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu. Zgodziła się udzielić nam odpowiedzi na pytania dotyczące wymian naszej młodzieży z uczniami z Włoch, wycieczek oraz nauki języka włoskiego. osób chętnych na staż w Turynie. Odbędzie się on we wrześniu 2012 roku. Chętni uczniowie mogą zapisywać się do końca listopada 2011 roku. Tutaj też warunkiem jest przede wszystkim bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz dobra włoskiego. Więc jeśli ktoś chciałby wziąć udział w takich wyjeździe a nie Uczennice: Od ilu lat zna za dobrze tych języków ma ponad organizowane są wymiany naszych 8 miesięcy na intensywną naukę. uczniów z uczniami z Włoch? Do jakiej miejscowości nasi uczniowie U: Na jak długo uczniowie mieliby wyjeżdżą i na jaki okres czasu? jechać na taki staż i jakie w przybliżeniu są koszty takiego wyjazdu Dagmara Kozik: Wymiany i pobytu w Turynie? młodzieży organizowane są w naszej szkole od 10 lat. Uczniowie DK: Przelot samolotem z Polski do wyjeżdżają do Turynu. Najczęściej Turynu finansuje Unia Europejska. takie pobyty trwają od 10 do 14 dni. Uczeń otrzymuje również od UE miesięcznie 170 euro kieszonkowego U: Jakie warunki trzeba spełniać na jakieś podstawowe, osobiste aby wziąć udział w takiej wymianie? wydatki. Taki staż w szkole w Turynie DK: Każdy uczeń może wziąć minimalnie może trwać 3 miesiące, udział w takiej wymianie. Warunkiem jednak można go przedłużyć nawet do jest jednak bardzo dobra znajomość 10 miesięcy. Uczeń w tym czasie języka angielskiego oraz znajomość uczęszcza normalnie do włoskiej języka włoskiego co najmniej w szkoły. stopniu komunikatywnym. Drugą U: Gdzie wtedy uczeń mieszka? sprawą jest współpraca zainteresowanego ucznia z osobami DK: Uczeń może mieszkać u organizującymi wyjazd. Polega ona na włoskiej rodziny lub w internacie, tym, że uczeń musi pomagać w który jest dosłownie kilka metrów od tłumaczeniu gazetek, które znajdują szkoły. się w Bełżcu i upamiętniają poległych U: Czy żeby wziąć udział w tym w II wojnie światowej Włochów. W wyjeździe trzeba znać bardzo dobrze pracy tej bierze również udział język włoski? muzeum. Jeśli zaś chodzi o osoby DK: Przede wszystkim uczeń musi słabsze z języka włoskiego, to mogą one zajmować się oprócz tłumaczenia, znać na wysokim poziomie język np. robieniem zdjęć, czy pracą on line angielski i w tym wypadku bardzo dobrze włoski. W szkole do której na platformie Moodle. wysyłamy ucznia większość lekcji U: Jakie są koszty takiego prowadzona jest w innym języku. Np. wyjazdu? geografia prowadzona jest po DK: Do tej pory koszty wynosiły niemiecku, historia po francusku, około 900 złotych od jednego ucznia. matematyka po hiszpańsku, itp. Uczeń Natomiast w tym roku nasza szkoła więc może sobie wybierać w jakim zakwalifikowała się na 8 miejsce w języku chce mieć prowadzony dany konkursie dofinansowania projektów przedmiot. Niemniej jednak biegła współpracy europejskiej ze szkołami znajomość języka angielskiego jest europejskimi. W związku z tym koszty podstawą w przypadku takiego będą pokryte z funduszy unijnych. wyjazdu. U: Czy obecnie trwają zapisy na U: Czy w naszej szkole są jeszcze jakieś wyjazdy? inne możliwości wyjazdu do Włoch? DK: Tak, obecnie trwają zapisy 6 DK: Obecnie wraz z uczniami, którzy uczęszczają po lekcjach na kurs języka włoskiego próbujemy zorganizować coś w rodzaju obozu "przetrwania". Nie znamy jeszcze dokładnej daty ani miejsca tego wyjazdu. Najprawdopodobniej odbędzie się on w zimie tego roku i będzie trwał około 7 dni. Będzie to obóz przygotowujący uczniów do późniejszych wymian młodzieży. U: Co uczniowie będą robili na tym obozie? DK: Przede wszystkim będą szlifowali język włoski poprzez codzienne porozumiewanie się w tym języku. Uczniowie będą także poznawali podstawowe przyzwyczajenia, kulturę oraz obyczaje panujące we Włoszech. U: Czy język włoski jest trudnym językiem? DK: Język włoski jest językiem dosyć łatwym. Jest bardzo prosty w wymowie, płynny. Gorzej jest z gramatyką, która mieści ponad 20 czasów i mnóstwo wyjątków. U: Czy woli pani uczyć Wiedzy o Kulturze czy języka włoskiego? DK: Najchętniej uczyłabym WOK u po włosku. Raz nawet udało mi się przeprowadzić taką lekcję w klasie, która uczyła się języka włoskiego. Niestety w większości klas jest to niemożliwe ze względu na bariery językowe. U: Dziękujemy za rozmowę. Wywiad przeprowadziły: Aneta Kaminska i Dagmara Orkiszewska

7 Miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trzeciego papierosa. Życia w Chinach u schyłku XX wieku nie można nazwać cukierkowym. Z jednej strony pełne brudu, przestępczości, prostytucji i heroiny, z drugiej strony wypełnione wrażliwymi ludźmi szukającymi miłości. Główną bohaterką powieści Mian Mian Cukiereczki jest Hong, która jako siedemnastoletnia dziewczyna porzuca szkołę, skazując się w oczach rówieśników na porażkę. Chcąc wyjechać do Szanghaju trafia do Shenzhen, miasta przesiąkniętego zachodnią kulturą, a raczej najgorszymi jej częściami. Jedynym elementem, który ratuje mrok tego miejsca jest muzyka. Hong nie jest jednak przerażona tym miejscem, wręcz przeciwnie chce zobaczyć i przeżyć jak najwięcej. Słodka i rażąca oczy okładka myli. Zmyliła także mnie, kiedy pierwszy raz natknęłam się na tą książkę w bibliotece, dopiero drugi raz wzięłam ją do ręki. Nie wiem, czy powinnam cieszyć się czy żałować cała treść wywołuje dużo sprzecznych uczuć. Przez śledzenie losów bohaterki, całych kilku lat z jej życia zaczynałam powoli odczuwać jej emocje, raz miałam łzy w oczach, raz uśmiechałam się do słów zapisanych na kartkach. Autorka nie jest może doświadczoną pisarką i w pewnych momentach wydaje się, że na siłę próbuje zaimponować czytelnikowi niepotrzebnymi informacjami choćby o heroinie, ale nie można odmówić jej stworzenia niezwykle realistycznej postaci dziewczyny próbującej znaleźć swoje miejsce w świecie, który nie pasuje do jej wręcz dziecięcej wrażliwości i naiwności. Hong nie denerwuje jednak nigdy, nawet kiedy jej myśli bywają wręcz śmieszne, kiedy nie zauważa tego, co dzieje się wokoło niej, nie nudzą także jej powroty i rozstania z młodym muzykiem Sainingiem. Chińscy cenzorzy nazwali powieść Mian Mian świadectwem duchowego brudu, lecz dla mnie pokazuje ona to, jakie ludzkie życie są naprawdę jest jak cukierek, który wydawał się być słodkim, ale był gorzki w smaku. Dominika Feta Gołąb Tworzymy strony WWW oraz aplikacje na zlecenie. e mail: 7

8 Kino Stylowy zaprasza BABY SĄ JAKIEŚ INNE Gatunek: Dramat, Komedia Od lat: 15 Premiera: (Świat) (Polska) Opis: Dwóch prawdziwych face tów, których połączyła ekscytująca nocna wyprawa, stawia czoło zmaso wanemu atakowi perfidnych przedsta wicielek płci przeciwnej i rozprawia się ze wszystkimi okowami męskiej swobody w sfeminizowanym świecie. Opis: Pracownicy korporacji Po lish Lody i wybrani klienci firmy tra fiają do malowniczo położonego kompleksu hotelowego, aby pod wo dzą ambitnego, choć fajtłapowatego dyrektora kadr (Tomasz Kot) zacie śniać zawodowe więzi i świętować sukcesy lidera branży lodziarskiej. Ży cie spłata im złośliwego figla, gdy pre zes korporacji (Jan Frycz) zostanie omyłkowo zameldowany w jednym po koju z ponętną modelką (Katarzyna Glinka) i przebojowym dziennikarzem (Tomasz Karolak). Lawina komicz nych nieporozumień i skandal, jaki wy woła zawiązanie tego przypadkowego trójkąta, wywróci do góry nogami sto sunki panujące dotąd w firmie. Czy "Polish Lody" przetrwają gorącą inte grację? dent Evil, Piąty Element ), Mads Mikkelsen ( Casino Royale, Starcie Tytanów ) oraz nagrodzony Oscarem Christoph Waltz ( Bękarty Wojny ). Wszystko to w nowoczesnej technolo gii 3D! PARANORMAL ACTIVITY 3 TRZEJ MUSZKIETEROWIE WYJAZD INTEGRACYJNY! Gatunek: Horror, Thriller Od lat: 15 Premiera: (Świat) (Polska) Opis: Kolejna część kultowego horroru. Trzecia część kręconego amatorskimi kamerami horroru zapo wiada powrót do korzeni. W pierw szym filmie przewijała się historia Katie, która od dzieciństwa terroryzo wana była przez złe moce. "Paranor mal Activity 3" opowiadać będzie właśnie o niej i jej siostrze, Kristi, Gatunek: Romans, Płaszcza i szpa skupiając się na okresie ich dzieciń dy stwa. Od lat: 15 Gatunek: Komedia Od lat: 15 Premiera: (Świat) 8 Premiera: ska)(świat) (Pol Opis: Najnowsza odsłona ponad czasowego dzieła Aleksandra Dumasa w doborowej obsadzie: Orlando Blo (Polska) om ( Piraci z Karaibów, Władca Pierścieni ), Milla Jovovich ( Resi Ruudziaa

Internet, czyli złapani w Sieci

Internet, czyli złapani w Sieci nr 3/2010 2011 Internet, czyli złapani w Sieci Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Gry MMO ich mała ojczyzna Jakbym się czuł gdybym stracił konto?" Wieści z frontu,

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak SPIS TREŚCI ROZWÓJ OSOBISTY Największa tajemnica zmiany: aktywne działanie 6 Jak znaleźć więcej czasu dla bliskich 8 Mały gest, który nakręca karuzelę 12 Mniej znaczy więcej: minimalizm dla początkujących

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SUPERPOLIGLOTY Benny Lewis

PODRĘCZNIK SUPERPOLIGLOTY Benny Lewis PODRĘCZNIK SUPERPOLIGLOTY Benny Lewis SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 O AUTORZE...3 O TŁUMACZU...3 WSTĘP...3 CZĘŚĆ I: MENTALNOŚĆ...5 MOTYWACJA...5 DLACZEGO UCZYSZ SIĘ TEGO JĘZYKA?...6 DOBRE PIERWSZE WRAŻENIE...7

Bardziej szczegółowo

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo

Jakoś tak się rozczuliłem...

Jakoś tak się rozczuliłem... Jakoś tak się rozczuliłem... Drodzy koledzy i koleżanki! ZSEH OLSZTYN W dzisiejszym artykule napisanym do naszej szkolnej gazetki Gafy chciałbym poruszyć temat przemijania. Pamiętam jak dziś, jak razem

Bardziej szczegółowo

sapere aude Rok 14 Nr 2/83 grudzień 2014 Miesięcznik. Wydaje zespół Sapere aude. ZSO w Zambrowie Cytat miesiąca

sapere aude Rok 14 Nr 2/83 grudzień 2014 Miesięcznik. Wydaje zespół Sapere aude. ZSO w Zambrowie Cytat miesiąca SGazeta APERE AUDE Społeczności Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie S TR. 1 sapere aude Rok 14 Nr 2/83 grudzień 2014 Miesięcznik. Wydaje zespół Sapere aude. ZSO w Zambrowie Kolejny numer

Bardziej szczegółowo

2/201420 TRENDY WIOSNA 2014 JAVA COFFEE ALEXA ANDRZEJ KRZYWY - SKRZYPACZKA ELEKTRYCZNA WWW.DOLCEVITAMAGAZYN.PL

2/201420 TRENDY WIOSNA 2014 JAVA COFFEE ALEXA ANDRZEJ KRZYWY - SKRZYPACZKA ELEKTRYCZNA WWW.DOLCEVITAMAGAZYN.PL NR 2/201420 ALEXA - SKRZYPACZKA ELEKTRYCZNA 3 TRENDY WIOSNA 2014 JAVA COFFEE ANDRZEJ KRZYWY DV 20 KULINARIA PLOUM sofa. Design: Ronan & Erwan Bouroullec. Catalogue: www.ligne-roset.com 4 Gdynia Aleja Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

T si s ę ę pr p a r c a u c j u e

T si s ę ę pr p a r c a u c j u e Tu się pracuje 1 www.wup.gdansk.pl Spis treści Ta od czytania i przytulania 4 A mi się dobrze szyje 8 Agnesland witamy w świecie kreatywnych maskotek 10 Furtka dla rekruterów rozmowa z Martyną Ładkowską

Bardziej szczegółowo

Moda na wolontariat. Wolontariusze podbijają Europę. Kariera za darmo. Poszukaj skarbu, czyli jak znaleźć pomocnika

Moda na wolontariat. Wolontariusze podbijają Europę. Kariera za darmo. Poszukaj skarbu, czyli jak znaleźć pomocnika Wolontariusze podbijają Europę Kariera za darmo Moda na wolontariat Poszukaj skarbu, czyli jak znaleźć pomocnika BEZPŁATNY DODATEK SPECJALNY ILUSTRACJA: Mateusz Kołek Dodatek powstał we współpracy z Przedstawicielstwem

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

Historie uczestników warsztatu teatralnego Fundacji Strefa WolnoSłowa

Historie uczestników warsztatu teatralnego Fundacji Strefa WolnoSłowa MÓWIĘ DO CIEBIE O POLSCE Historie uczestników warsztatu teatralnego Fundacji Strefa WolnoSłowa 7 osób 6 państw 7 powodów dla których wyjechali z własnego kraju 7 sposobów na ułożenie sobie życia w obcym

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Krótkim wstępem. o listopadowym u numerze. Podziękowania dla: REDAKCJA. Aczkolwiek Str. 1

W NUMERZE. Krótkim wstępem. o listopadowym u numerze. Podziękowania dla: REDAKCJA. Aczkolwiek Str. 1 Aczkolwiek Str. 1 W NUMERZE Wstęp str.1 Udzielamy się na zewnątrz O wymianie- kontynuacja str.2 III oddział, łącznik i bojowe mohery str.3 O internecie Samobójstwo społeczne str.6 Statystyki nie kłamią

Bardziej szczegółowo

Lepszy Networker. że nie możesz nic w niej zmieniać.

Lepszy Networker. że nie możesz nic w niej zmieniać. Lepszy Networker czyli 5 niezbędnych kroków, dzięki którym zrozumiesz jak rozwijać swój biznes MLM w nowoczesny sposób i skończyć z ograniczeniami tej branży raz na zawsze Copyright by Michał Kidziński,

Bardziej szczegółowo

Zostań Blogerem! Wykorzystaj Bloga w swoim Biznesie. Proste i szybkie wskazówki, czyli wszystko na temat blogowania

Zostań Blogerem! Wykorzystaj Bloga w swoim Biznesie. Proste i szybkie wskazówki, czyli wszystko na temat blogowania Zostań Blogerem! Paweł Grzech www.zostan-blogerem.eu Wykorzystaj Bloga w swoim Biznesie Proste i szybkie wskazówki, czyli wszystko na temat blogowania 1 Małe jest Piękne Bycie dużym czy bycie małym? Oto

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Tomek Tomczyk Bloger

Tomek Tomczyk Bloger Bloger Tomek Tomczyk Bloger Copyright by Tomek Tomczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest zabronione bez pisemnej zgody autora. Zabrania

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 SZTANDAR WPROWADZIĆ WYWIAD Z PROF. BARBARĄ FORTUNĄ! PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA, CZYLI TOK MYŚLENIA MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?!

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Szósty Zmysł Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Włączasz komputer, gdy tylko się przebudzisz? Z Facebooka, Twittera i skrzynki pocztowej wylogowujesz się tylko na czas spania? Ile razy w ciągu dnia

Bardziej szczegółowo

Masz marzenia, na które brakuje Ci kasy? Chcesz zrealizować swój. gramu Stypendium z Wyboru! Szczegóły w tekście Marty Jaworskiej.

Masz marzenia, na które brakuje Ci kasy? Chcesz zrealizować swój. gramu Stypendium z Wyboru! Szczegóły w tekście Marty Jaworskiej. Przeczytaj na: www.gs.uni.opole.pl Koncert: Miłośnicy zespołu Happysad łączcie się! Już w ten Masz marzenia, na które brakuje Ci kasy? Chcesz zrealizować swój weekend będzie to możliwe podczas koncertu

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Efekt Motyla" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Efekt

Bardziej szczegółowo

Nr 2/79 Zima 2014 Cena 1,00 zł. Magazyn I LO w Limanowej

Nr 2/79 Zima 2014 Cena 1,00 zł. Magazyn I LO w Limanowej Nr 2/79 Zima 2014 Cena 1,00 zł Magazyn I LO w Limanowej Weźcie stos repetytoriów maturalnych, dołóżcie kurs tańca z mopem rozpocznijcie go minimum tydzień przed Wigilią i całość posypcie porządną dawką

Bardziej szczegółowo

Pryzmat. Sekrety działania Call Center. Temat miesiąca: str 4. Czy każdego stać na zdrową żywność? str 14

Pryzmat. Sekrety działania Call Center. Temat miesiąca: str 4. Czy każdego stać na zdrową żywność? str 14 www.ujk.edu.pl/ibib Nr. 1 listopad 2014 Czasopismo Studenckie Pryzmat Nasz punkt widzenia fot. bartkowy.blox.pl Temat miesiąca: Sekrety działania Call Center str 4 Czy każdego stać na zdrową żywność? str

Bardziej szczegółowo

styczeń/luty 2010 dwum ies ięcz nik Gim na z jum nr 23 w B ydg osz cz y na kł a d: 6 0 sz t. cena : 1 zł

styczeń/luty 2010 dwum ies ięcz nik Gim na z jum nr 23 w B ydg osz cz y na kł a d: 6 0 sz t. cena : 1 zł styczeń/luty 2010 dwum ies ięcz nik Gim na z jum nr 23 w B ydg osz cz y na kł a d: 6 0 sz t. cena : 1 zł W NAJNOWSZYM NUMERZE Uwaga na cudzą własność! Z dwojga złego Ziemia wciąż traci grunt pod nogami

Bardziej szczegółowo

nr 2 (2014/2015) zima Konkurs teatralny Za sto dni matura Pasja i praca JESTEŚMY AKTYWNI!!!

nr 2 (2014/2015) zima Konkurs teatralny Za sto dni matura Pasja i praca JESTEŚMY AKTYWNI!!! nr 2 (2014/2015) zima Konkurs teatralny Za sto dni matura Pasja i praca JESTEŚMY AKTYWNI!!! W numerze: 3 Co w Ekonomiku piszczy? 19 Ruch to zdrowie 24 Muzyka łagodzi obyczaje 25 Hotelarium 27 Kącik ekonomisty

Bardziej szczegółowo

ROK XV, nr 2 (110) ISSN 1508-2776 Cena 2,50 zł. Rewal, 17-24 lipca 2012 roku

ROK XV, nr 2 (110) ISSN 1508-2776 Cena 2,50 zł. Rewal, 17-24 lipca 2012 roku ISSN 1508-2776 Cena 2,50 zł Rewal, 17-24 lipca 2012 roku ROK XV, nr 2 (110) Ludzie też bywają uciążliwi, szczególnie wtedy, gdy za bardzo nas lubią. Wieszają się na nas, albo proponują wspólny wieczór

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007. Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz

Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007. Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007 Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz Nr zamówienia: 996620-20110608 Nr Klienta: 1213056 Data realizacji: 08.06.2011 Zapłacono: 0,00 zł

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Vademecum doradcy ubezpieczeniowego" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

Życie. LNA - Drażliwy Zielony Temat. Temat Tabu

Życie. LNA - Drażliwy Zielony Temat. Temat Tabu Rok 2012/13, nr 2 Cena 1 zł Życie Życie jest jak bezcenny skarb, bo kiedy go stracimy już do poprzedniego wcielenia nie wrócimy. Dorastając stopnie pokonujemy sami, gdzieś los prowadzi nas na drugi brzeg

Bardziej szczegółowo