nr 1/ Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 1/2011 2012 Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu"

Transkrypt

1 nr 1/ Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu

2 Jak nowocześnie ściągać? Do napisania tego tekstu przymie rzałam się już w zeszłym roku szkol nym, ale myśl, że mogę zaszkodzić współtowarzyszom szkolnej niedoli sprawiła, że dałam sobie spokój. Teraz mogę O TYM pisać, bo O TYM wie dzą już nie tylko uczniowie, ale i na uczyciele. Ściąganie. A konkretnie cyberściąganie. Faktem jest, że w polskich szko łach się ściąga. Powszechnie wiado mo, że uczeń przyłapany na zerkaniu do sąsiada czy też korzystaniu ze ścią gawki nie poniesie żadnych poważ nych konsekwencji. Owszem, grozi mu obniżenie o jeden stopień oceny z testu lub jedynka, ale często kończy się tylko na upomnieniu lub zabraniu ściągi. Jednak w przeciwieństwie do na przykład angielskich szkół, nie zda rza się, by wyrzucić z klasy ściągające go czy zawiesić go w prawach ucznia. Na Wyspach jest bezwzględnie prze strzegane w wypadku niesamodzielnej pracy na teście. Co nas łączy z angielskimi ucznia mi? Smartfony. (Dla laików w wol nym tłumaczeniu: mądry, inteligentny telefon. Smartfona wyróżniają zaawan sowane cechy multimedialne, dostęp do Internetu, sieci społecznościowych, aplikacji, aparatu i kamer video czy na wigacji GPS. Za sprawą znanego kaba retu i jednego z operatorów, telefony takie określane są mianem wszystko mających ). Najnowsze badania pokazują, że w Anglii prawie połowa, bo aż 48% chłopców i trochę ponad 50% dziew czyn w wieku szkolnym posiada takie telefony. Jeśli chodzi o Polskę, nie ma tak dokładnych danych. Wiadomo, że około 40% Polaków to użytkownicy smartfonów. Raczej oczywiste jest, że większość z nich to ludzie młodzi. W każdym razie większość moich znajo mych korzysta z inteligentnych telefo nów. Przejdźmy do sedna rzeczy. Takie telefony służą głównie rozrywce czy też kontaktowaniu się ze znajomymi. Ale w szkole stają się oprócz tego po mocą na klasówkach. Sposobów na ściąganie ze smartfonów jest kilka. Można robić zdjęcia notatkom, bo du ży wyświetlacz pozwala z łatwością odcyfrować drobne literki (sfotografo wane zresztą aparatem z dużą rozdziel czością atrybutem każdego smartfona). Ponadto, dzięki szybkie mu połączeniu z Internetem w mgnie niu oka można odnaleźć każdą informację. Nie ma więc mowy, by na uczyciel zaskoczył nas na sprawdzia nie pytaniem, jakiego nie umieściliśmy na naszej ściądze. O możliwości uzyskania pomocy od innych uczniów w postaci smsa czy wiadomości na facebooku nawet nie wspominam. Więc, teoretycznie, na wet gdy idziesz na sprawdzian bez żadnego przygotowania (pod przygo towaniem rozumiem także sporządzo ną ściągawkę), a jesteś szczęśliwym posiadaczem smartfona, nic nie stoi na przeszkodzie byś dostał dobrą ocenę. Jak wygląda to w praktyce? Na uczyciele w naszej szkole (a przynaj mniej ci, którzy uczą moją klasę) rygorystycznie przestrzegają zasady: żadnych telefonów na ławce. Więk szość z nich zdaje sobie sprawę, jakie możliwości ściągania stwarzają smart fony. Jednak dla sprytnego nic trudne go o tym wie chyba każdy, komu choć raz z powodzeniem udało się ściągnąć. Pozostaje tylko nadzieja, że w polskich szkołach ściąganie będzie uznawane za poważne naruszenie za sad i oszustwo, a nie traktowane z po błażaniem, jak dotychczas. Chociaż wydaje mi się, że niewielu uczniów by to zadowoliło. Jednak gdyby w sklepie ekspedientka z premedytacją oszukała nas przy wydawaniu reszty, bylibyśmy oburzeni. Dlaczego więc w szkole mają obowiązywać inne zasady niż w życiu poza nią? Stopka redakcyjna Opiekun gazety i korekta: prof. Eliza Leszczyńska Pieniak Skład: Kamil "elwin013" Banach Kontakt: 2 2 Scotty

3 Rozejrzyj się dookoła. Otaczają cię same uśmiechnięte twarze. Wszyscy życzą ci jak najlepiej, obdarzają pro miennym uśmiechem, chętnie wysłu chają twoich problemów. Kamera stop. To był tylko złudny obraz rzeczy wistości. Tak naprawdę znajdujemy się pod ciągłym ostrzałem. Ci mili i pięknie uśmiechnięci ludzie to banda hipokrytów i plotkarzy. Czemu tak ostro? Zaraz to wyjaśnię. Czekają oni tylko na jakiekolwiek potknięcie z two jej strony. Na jakikolwiek błąd. Zły wyraz twarzy. Nieodpowiednie słowo. Impulsywny gest. I wtedy się zaczyna. Nasza osoba zostaje wzięta na celow nik. Grupka naszych "znajomych" zbiera się przy ekspresie do kawy i uru chamia swoją co najmniej wybujałą wyobraźnię. Okazuje się, że ci sami lu dzie, którzy swoim zachowaniem, jesz cze rano zaspokajali twój poziom cukru na cały dzień, teraz traktują cię jak laleczkę voodoo. Każdym swoim niepochlebnym słowem wbijają w cie bie kolejną szpilkę. Tak naprawdę chcieliby twojej klęski. Ba, co więcej, uważają cię za niezwykle fałszywego człowieka. Chcesz więcej rewelacji? Proszę bardzo. W ich mniemaniu pomia tasz ludźmi, jesteś niezwykle zarozu miały. Za Gruby. Zachłanny. Ego istyczny. Chamski. Brzydki. Można by tak wymieniać bez końca. Ale po co? Wystarczy, że za pytasz jakiejś "życzliwej" osoby, co w trawie pisz czy i usłyszysz sze reg kolejnych dziesięciu epitetów na swój temat. I przepraszam bar dzo, kto tu jest fał szywy? Kto udaje twojego znajome go, po to, aby kilka godzin później ob smarować cię od góry do dołu? Ja Fałszywość wiem, że plotkowanie jest naturalną ce chą społeczeństwa. Ale są pewne grani ce, których nie można przekroczyć. Nadawanie do wszystkich z najbliż szego otoczenia o twoich wyduma nych wadach jest po prostu niesmaczne. Owszem, nie mówię, że jestem perfekcyjna, a mojego charakte ru nie zdobi chociaż jedna rysa. Ale są dzę, że nie można klasyfikować człowieka do jakiejś podgrupy po jego jednym błędzie. Każdy ma w swoim życiu momenty, które chciałby wyma zać z pamięci. Jednak widmo przeszło ści nie pozwoli o sobie zapomnieć. Co to, to nie. Jeśli kiedyś powiedziałeś ja kieś zdanie lub wykonałeś niewłaści wy gest to wybij sobie z głowy, że ludzie o tym zapomną. Wręcz przeciw nie. Będą gadać i gadać. Aż do znudze nia. Dorobią oczywiście jeszcze pięć innych wersji, przeinaczą całe wyda rzenie i z pierwotnego " Znalazłam psa w lesie" powstanie " Przywiąza łam mojego psa do drzewa w lesie i szybko pojechałam do domu". Para doks, mam rację? Ale są też dobre stro ny plotek. Choć nie wiem, czy słowo "dobre" to trafione określenie. Miano wicie o ludziach mało ciekawych się nie plotkuje. Plotkują ludzie mało cie kawi. Ci, których życie jest zbyt nud ne. Może to trochę cyniczne, ale prawdziwe. Więc jeśli słyszysz kolej ną i kolejną plotkę na swój temat to możesz się czuć na swój sposób "wy różniony". Ja osobiście na plotki nie reaguję. Kiedyś, dawno temu, przejmowałam się tym co inni o mnie mówią. Teraz nauczyłam się mieć do tego stosunek, delikatne mówiąc, obojętny. Po pro stu, zależy mi na opinii ludzi, którzy są dla mnie ważni. Reszta może sobie mówić co chce. I wiecie co jeszcze? Ludzie czepiają się cech, które są u nas charakterystyczne. Może być to styl ubierania, figura, fryzura lub co kolwiek innego co zwraca ich uwagę. Wydaje mi się, że zazdroszczą niektó rym takiej nietuzinkowości i pomysło wości. Złośliwym komentarzem wypowiedzianym za plecami dowar tościowują swoje zdeptane i przestra szone ego. Jest to chyba jedyny sposób na poprawę ich nastroju. Ba nalny i infantylny, ale jeśli ma to im poprawić humor to czemu nie, niech ga dają. Miejmy do te go duży dystans i z pobłażliwym uśmie chem na ustach słu chajmy kolejnych rewelacji na nasz te mat. Pod żadnym pozorem nie przej mujmy się plotkami wyssanymi z palca. Uwierzcie mi bę dziemy wtedy bar dziej uodpornieni na wszelkie przeciwno ści losu. A ta cała banda hipokrytów kiedyś się opamięta. Wtedy to oni będą musieli stanąć twa rzą w twarz ze swo im największym kompleksem sobą. Borsuk 3

4 Blogi modowe Przez ostatnich parę lat zjawisko modowych blogów stało się bardzo powszechne. Szafiarki, bo to o nich mowa, publikują w Internecie zdjęcia swoich stylizacji, a także przemyślenia i interpretację aktualnych trendów. Wiele osób pyta: Czy blogi wyprą magazyny modowe?. Moim zdaniem nie, ale w tym biznesie jest i będzie jeszcze o nich głośno. Wszystko zaczęło się od Cory Kennedy, która zaledwie parę lat temu rozpoczęła publikowanie w sieci swojej prywatnej kolekcji. Zainspirowała wtedy wiele osób, które postanowiły założyć własne strony, by tam bawić się modą. Z początku nie zapowiadało się, aby blogi miały mieć w przyszłości większy wpływ na światowy rynek mody, jednak wystarczyło zaledwie parę lat, by tak się stało. Obecnie bloggerki są ważnym ogniwem w modowej branży. Zapraszane na pokazy i tygodnie mody, relacjonują wszystko na blogach, które stały się częścią ich życia. Wiele z nich brało udział w kampaniach reklamowych znanych marek, np. Rumi Nelly (fashiontoast.com) została twarzą FOREVER21, Denni (chicmuse.com) American Apparel, a Andy (stylescrapbook.com) reprezentuje Mango. Nie zapominajmy o naszych polskich szafiarkach. Wiele z nich ma na swoim koncie duże osiągnięcia. Przykładem może być kampania projektantów Hector & Krager, którzy wybrali bloggerki Alice Point, Jessicę Mercedes oraz Madame Juliettę jako twarze do swojej najnowszej kampanii. Jednak wszystko to nie byłoby możliwe bez ciężkiej pracy, jaką dziewczyny wkładają w pracę nad blogami. Częste posty, ciekawe teksty i przede wszystkim dobre zdjęcia oraz radość z prowadzenia bloga według nich jest receptą na sukces. Mimo że w ostatnim czasie szafiarki spotykają się z nie lada krytyką ze strony mediów, nie przeszkadza im to w tworzeniu i kontynuowaniu swoich pasji. Niejednokrotnie podkreślają, iż modę traktują jako zabawę. Moim zdaniem nie należy jej traktować zbyt poważnie, a samych bloggerek ostro nie krytykować, gdyż bloga może założyć każdy i cieszyć się z jego prowadzenia. Wywiad z Kasią Gorol autorką bloga Jestem Kasia Kasia jest bloggerką od lipca 2009 roku. Od tamtej pory jej strona zyskała wielu czytelników i osiągnięć, lecz sama autorka jest skromną dziewczyną z ogromnym potencjałem Niezaprzeczalnie Internet jest naj większą skarbnicą inspiracji. Poza tym lubię przegląda modowe magazyny czy też czasem, gdy mam chwilę wol nego, puszczam sobie Fashion TV. Podkreślam jednak zawsze, że najbar 1. Od jak dawna interesujesz się dziej inspirująca jest dla mnie "moda modą? uliczna", zdecydowanie bardziej auten Tak na poważnie od 2008 roku, tyczna niż ta z wybiegu wtedy zaczęła się juz moja przygoda z 4. Co Twoim zdaniem każdy powi modą w Internecie. Wcześniej byłam nien mieć w swojej szafie? bierną fanka mody, przyglądałam się z dalszego planu modzie, kupo wałam magazyny modowe, ale przez myśl mi nie prze szło, ze kiedykolwiek założę bloga:) 2. Jak opisałabyś swój styl? Jest mieszanką wielu sty lów : hippie, vintage, boho. Lubię zarówno warstwowe ze stawy z wieloma elementami, jak i i minimalne kompozycje. Nie można zamknąć mnie w ramach jednego stylu. 3. Skąd czerpiesz inspira cje? 4 Klasyczne ciuchy takie jak dobrze wykrojona marynarka, sukienkę małą czarną, eleganckie buty i idealną to rebkę kopertówkę. 5. Czy posiadasz listę Must Have na jesień? Buty na grubym obcasie klocku :) Blog Kasi: de.com/jestemkasia/

5 Kilka słów o modzie na sezon jesień/zima Jesień to czas, kiedy natura powoli zapada w stan hibernacji, w odróżnie niu od mody, która o tej porze roku rozwija się i daje nam szczególnie du że pole do popisu. Postaram się w skró cie opisać na co powinniśmy zwrócić uwagę aby nie pozostać niezauważo nym np. na szkolnym korytarzu :). Zacznę od gamy kolorów która tej jesieni jest bardzo szeroka. Rozciąga się od barw musztardowych po wszyst kie odcienie brązu,bordo i butelkową zieleń. Lato nie daje nam o sobie zapo mnieć poprzez neonowe kolory które już kilka miesięcy temu zdominowały wybiegi. Jest to głównie poma rańcz,żółć,błękit,burgund oraz fiolet, które w odpowiednim połączeniu ro bią naprawdę duże wrażenie a poza tym poprawiają nastrój. dzie zdecydowanie parka,sprawiająca światem mody. Są z niej produkowane wrażenie za dużej, koniecznie z du spodnie,kurtki,spódnice,spodenki,bu żym futrzanym kołnierzem. ty,torebki.. Ponad to furorę robię zwierzęce wzory: panterka,zebra oraz wężowa skóra, lecz uważajmy aby z nimi nie przesadzić. Pamiętajmy o minimaliź mie o którym ostatnio tak wiele się mó wi. Warto wspomnieć jeszcze o jeansie,który już od kilku lat nie ma so bie równych. Noszą go zarówno dzieci jak i ich babcie. Jest niezobowiązują cy, ale w zestawieniu z elegancką ko szulą nabiera szyku. Jak widać tej jesieni mamy na prawdę duże pole do popisu. Możemy do woli "bawić się" fakturami,wzora mi i grubościami tkanin, liczy się je dynie pomysłowość i oryginalność. Musimy jednak pamiętać o tym aby ubrania współgrały z naszym charak terem i osobowością. Wiadomo, że nie każdy strój będzie do nas paso wał.wbrew pozorom widać,gdy ktoś dobrze czuje się w tym co ma na sobie a kiedy poprostu się w danym stroju męczy. Dlatego też myślę, że nie war to ślepo gonić za trendami,które zmie niają się co kilka miesięcy,lecz warto łączyć ubrania ponadczasowe z aktu alnie modnymi. Wazne aby w tej całej pogoni za modą pozostać sobą i wy kreować swój własny, niepowtarzalny styl. :) Ponad to tej jesieni stawiamy na błysk, modne bedzie dosłownie wszyst ko co złote i świecące. Niebanalną pro pozycją są złoto metaliczne rurki które pojawiały się na pokazach wielu zna nych projektantów. Jeśli chodzi o okry Do łask powoli wracają grochy,hit cia to warto już teraz zainwestować w lat 50 tych oraz krata która z kolei po "nieśmiertelną" skórzaną kurtkę pilot kę i w kilka ciepłych, dzianinowych jawia się już od kilku sezonów. swetrów. Śmiało możemy powiedzieć Przygotowała i opracowała K.P z Najmodniejsza kurtką sezonu bę, że w tym sezonie skóra zawładnęła klasy I c. Wywiad z Olgą Molas W dzisiejszym numerze gazetki Nie. Włosi są bardzo mili, przy szkolnej mamy szansę zamieścić wy jaźnie nastawieni. Ja znałam już wcze wiad z naszą koleżanką Olgą Molas śniej tą klasę z którą miałam zajęcia,,która była na wymianie we Wło oni byli tutaj na wymianie. szech.olga podzieliła się z nami wraże A gdzie mieszkałaś? niami z wyjazdu. U rodziny włoskiej, której wcze Co trzeba zrobić aby dostać się śniej nie znałam, poznałam ich dopie na taką wymianę? ro na miejscu. Tak właściwie nic takiego nie zro Jak bardzo Polacy różnią się od biłam, na pewno trzeba bardzo chcieć. Włochów? Ja dostałam taką szansę i długo się nie Włosi mają inny zastanawiałam, od początku wiedzia temperament i nasta łam, ze chcę tam pojechać. wienie do życia. Tam W jakim języku były prowadzone na przerwach wszy lekcje? scy się witają, przy Po włosku. Włosi uczą się prawa tulają, całują, są angielskiego, tego przedmiotu nie ma bardziej radośni i w Polsce, i te zajęcia prowadzone są bezpośredni. po angielsku. Czego ci naj W jakim mieście mieszkałaś? bardziej brakowało podczas pobytu? W Turynie. Przyjaciół i ro Trudno było ci się zaaklimatyzo dziny a także swobo wać? dy bo jednak mieszkałam u kogoś w domu i nie czułam się całkowicie swobodnie. A jeśli chodzi o język jak dużo da je taki wyjazd? Mogę zdecydowanie powiedzieć, ze przez dwa miesiące nauczyłam się o wiele więcej niż przez rok w szkole. Wywiad przeprowadziły Aleksan dra Kowalczuk i Eliza Dorosz 5

6 Wywiad z Dagmarą Kozik Nauczycielką języka włoskiego i Wiedzy o Kulturze Pani Dagmara Kozik uczy języka włoskiego i WOK u w III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu. Zgodziła się udzielić nam odpowiedzi na pytania dotyczące wymian naszej młodzieży z uczniami z Włoch, wycieczek oraz nauki języka włoskiego. osób chętnych na staż w Turynie. Odbędzie się on we wrześniu 2012 roku. Chętni uczniowie mogą zapisywać się do końca listopada 2011 roku. Tutaj też warunkiem jest przede wszystkim bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz dobra włoskiego. Więc jeśli ktoś chciałby wziąć udział w takich wyjeździe a nie Uczennice: Od ilu lat zna za dobrze tych języków ma ponad organizowane są wymiany naszych 8 miesięcy na intensywną naukę. uczniów z uczniami z Włoch? Do jakiej miejscowości nasi uczniowie U: Na jak długo uczniowie mieliby wyjeżdżą i na jaki okres czasu? jechać na taki staż i jakie w przybliżeniu są koszty takiego wyjazdu Dagmara Kozik: Wymiany i pobytu w Turynie? młodzieży organizowane są w naszej szkole od 10 lat. Uczniowie DK: Przelot samolotem z Polski do wyjeżdżają do Turynu. Najczęściej Turynu finansuje Unia Europejska. takie pobyty trwają od 10 do 14 dni. Uczeń otrzymuje również od UE miesięcznie 170 euro kieszonkowego U: Jakie warunki trzeba spełniać na jakieś podstawowe, osobiste aby wziąć udział w takiej wymianie? wydatki. Taki staż w szkole w Turynie DK: Każdy uczeń może wziąć minimalnie może trwać 3 miesiące, udział w takiej wymianie. Warunkiem jednak można go przedłużyć nawet do jest jednak bardzo dobra znajomość 10 miesięcy. Uczeń w tym czasie języka angielskiego oraz znajomość uczęszcza normalnie do włoskiej języka włoskiego co najmniej w szkoły. stopniu komunikatywnym. Drugą U: Gdzie wtedy uczeń mieszka? sprawą jest współpraca zainteresowanego ucznia z osobami DK: Uczeń może mieszkać u organizującymi wyjazd. Polega ona na włoskiej rodziny lub w internacie, tym, że uczeń musi pomagać w który jest dosłownie kilka metrów od tłumaczeniu gazetek, które znajdują szkoły. się w Bełżcu i upamiętniają poległych U: Czy żeby wziąć udział w tym w II wojnie światowej Włochów. W wyjeździe trzeba znać bardzo dobrze pracy tej bierze również udział język włoski? muzeum. Jeśli zaś chodzi o osoby DK: Przede wszystkim uczeń musi słabsze z języka włoskiego, to mogą one zajmować się oprócz tłumaczenia, znać na wysokim poziomie język np. robieniem zdjęć, czy pracą on line angielski i w tym wypadku bardzo dobrze włoski. W szkole do której na platformie Moodle. wysyłamy ucznia większość lekcji U: Jakie są koszty takiego prowadzona jest w innym języku. Np. wyjazdu? geografia prowadzona jest po DK: Do tej pory koszty wynosiły niemiecku, historia po francusku, około 900 złotych od jednego ucznia. matematyka po hiszpańsku, itp. Uczeń Natomiast w tym roku nasza szkoła więc może sobie wybierać w jakim zakwalifikowała się na 8 miejsce w języku chce mieć prowadzony dany konkursie dofinansowania projektów przedmiot. Niemniej jednak biegła współpracy europejskiej ze szkołami znajomość języka angielskiego jest europejskimi. W związku z tym koszty podstawą w przypadku takiego będą pokryte z funduszy unijnych. wyjazdu. U: Czy obecnie trwają zapisy na U: Czy w naszej szkole są jeszcze jakieś wyjazdy? inne możliwości wyjazdu do Włoch? DK: Tak, obecnie trwają zapisy 6 DK: Obecnie wraz z uczniami, którzy uczęszczają po lekcjach na kurs języka włoskiego próbujemy zorganizować coś w rodzaju obozu "przetrwania". Nie znamy jeszcze dokładnej daty ani miejsca tego wyjazdu. Najprawdopodobniej odbędzie się on w zimie tego roku i będzie trwał około 7 dni. Będzie to obóz przygotowujący uczniów do późniejszych wymian młodzieży. U: Co uczniowie będą robili na tym obozie? DK: Przede wszystkim będą szlifowali język włoski poprzez codzienne porozumiewanie się w tym języku. Uczniowie będą także poznawali podstawowe przyzwyczajenia, kulturę oraz obyczaje panujące we Włoszech. U: Czy język włoski jest trudnym językiem? DK: Język włoski jest językiem dosyć łatwym. Jest bardzo prosty w wymowie, płynny. Gorzej jest z gramatyką, która mieści ponad 20 czasów i mnóstwo wyjątków. U: Czy woli pani uczyć Wiedzy o Kulturze czy języka włoskiego? DK: Najchętniej uczyłabym WOK u po włosku. Raz nawet udało mi się przeprowadzić taką lekcję w klasie, która uczyła się języka włoskiego. Niestety w większości klas jest to niemożliwe ze względu na bariery językowe. U: Dziękujemy za rozmowę. Wywiad przeprowadziły: Aneta Kaminska i Dagmara Orkiszewska

7 Miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trzeciego papierosa. Życia w Chinach u schyłku XX wieku nie można nazwać cukierkowym. Z jednej strony pełne brudu, przestępczości, prostytucji i heroiny, z drugiej strony wypełnione wrażliwymi ludźmi szukającymi miłości. Główną bohaterką powieści Mian Mian Cukiereczki jest Hong, która jako siedemnastoletnia dziewczyna porzuca szkołę, skazując się w oczach rówieśników na porażkę. Chcąc wyjechać do Szanghaju trafia do Shenzhen, miasta przesiąkniętego zachodnią kulturą, a raczej najgorszymi jej częściami. Jedynym elementem, który ratuje mrok tego miejsca jest muzyka. Hong nie jest jednak przerażona tym miejscem, wręcz przeciwnie chce zobaczyć i przeżyć jak najwięcej. Słodka i rażąca oczy okładka myli. Zmyliła także mnie, kiedy pierwszy raz natknęłam się na tą książkę w bibliotece, dopiero drugi raz wzięłam ją do ręki. Nie wiem, czy powinnam cieszyć się czy żałować cała treść wywołuje dużo sprzecznych uczuć. Przez śledzenie losów bohaterki, całych kilku lat z jej życia zaczynałam powoli odczuwać jej emocje, raz miałam łzy w oczach, raz uśmiechałam się do słów zapisanych na kartkach. Autorka nie jest może doświadczoną pisarką i w pewnych momentach wydaje się, że na siłę próbuje zaimponować czytelnikowi niepotrzebnymi informacjami choćby o heroinie, ale nie można odmówić jej stworzenia niezwykle realistycznej postaci dziewczyny próbującej znaleźć swoje miejsce w świecie, który nie pasuje do jej wręcz dziecięcej wrażliwości i naiwności. Hong nie denerwuje jednak nigdy, nawet kiedy jej myśli bywają wręcz śmieszne, kiedy nie zauważa tego, co dzieje się wokoło niej, nie nudzą także jej powroty i rozstania z młodym muzykiem Sainingiem. Chińscy cenzorzy nazwali powieść Mian Mian świadectwem duchowego brudu, lecz dla mnie pokazuje ona to, jakie ludzkie życie są naprawdę jest jak cukierek, który wydawał się być słodkim, ale był gorzki w smaku. Dominika Feta Gołąb Tworzymy strony WWW oraz aplikacje na zlecenie. e mail: 7

8 Kino Stylowy zaprasza BABY SĄ JAKIEŚ INNE Gatunek: Dramat, Komedia Od lat: 15 Premiera: (Świat) (Polska) Opis: Dwóch prawdziwych face tów, których połączyła ekscytująca nocna wyprawa, stawia czoło zmaso wanemu atakowi perfidnych przedsta wicielek płci przeciwnej i rozprawia się ze wszystkimi okowami męskiej swobody w sfeminizowanym świecie. Opis: Pracownicy korporacji Po lish Lody i wybrani klienci firmy tra fiają do malowniczo położonego kompleksu hotelowego, aby pod wo dzą ambitnego, choć fajtłapowatego dyrektora kadr (Tomasz Kot) zacie śniać zawodowe więzi i świętować sukcesy lidera branży lodziarskiej. Ży cie spłata im złośliwego figla, gdy pre zes korporacji (Jan Frycz) zostanie omyłkowo zameldowany w jednym po koju z ponętną modelką (Katarzyna Glinka) i przebojowym dziennikarzem (Tomasz Karolak). Lawina komicz nych nieporozumień i skandal, jaki wy woła zawiązanie tego przypadkowego trójkąta, wywróci do góry nogami sto sunki panujące dotąd w firmie. Czy "Polish Lody" przetrwają gorącą inte grację? dent Evil, Piąty Element ), Mads Mikkelsen ( Casino Royale, Starcie Tytanów ) oraz nagrodzony Oscarem Christoph Waltz ( Bękarty Wojny ). Wszystko to w nowoczesnej technolo gii 3D! PARANORMAL ACTIVITY 3 TRZEJ MUSZKIETEROWIE WYJAZD INTEGRACYJNY! Gatunek: Horror, Thriller Od lat: 15 Premiera: (Świat) (Polska) Opis: Kolejna część kultowego horroru. Trzecia część kręconego amatorskimi kamerami horroru zapo wiada powrót do korzeni. W pierw szym filmie przewijała się historia Katie, która od dzieciństwa terroryzo wana była przez złe moce. "Paranor mal Activity 3" opowiadać będzie właśnie o niej i jej siostrze, Kristi, Gatunek: Romans, Płaszcza i szpa skupiając się na okresie ich dzieciń dy stwa. Od lat: 15 Gatunek: Komedia Od lat: 15 Premiera: (Świat) 8 Premiera: ska)(świat) (Pol Opis: Najnowsza odsłona ponad czasowego dzieła Aleksandra Dumasa w doborowej obsadzie: Orlando Blo (Polska) om ( Piraci z Karaibów, Władca Pierścieni ), Milla Jovovich ( Resi Ruudziaa

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi Wywiady Pani Aleksandra Machnikowska Przedsiębiorca od 2009 roku, najpierw w spółce cywilnej prowadziła sklep Just Dance. Od 2012 roku prowadzi restaurację EL KAKTUS. W styczniu 2014 restauracja EL KAKTUS

Bardziej szczegółowo

Anna Pruszyńska Karolina Bajorek Natalia Skrzypczak

Anna Pruszyńska Karolina Bajorek Natalia Skrzypczak W marcu 2013 w naszej szkole odbył się ekologiczny konkurs dla licealistów. Jego tytuł: Jeden z dziesięciu w barwach ziemi. Była to kolejna edycja tego konkursu, który cieszy się dużą popularnością wśród

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUŻE PODRÓŻE?

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUŻE PODRÓŻE? DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUŻE PODRÓŻE? Duże Podróże to blog podróżniczy na którym zamieszczam relacje ze swoich wypraw w formie dopracowanych pod każdym względem opowieści. Porusza również tematy

Bardziej szczegółowo

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :)

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :) Czy potrafimy rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? Czy sprawia nam to trudność? Czujemy się zakłopotani tematem? Sami nie wiemy, jak go ugryźć? A może unikamy go całkiem, skoro nas bezpośrednio nie

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3 "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w marcu 2012 r. do Plymouth w Wielkiej Brytanii, na praktyki zagraniczne pojedzie: 9 elektroników i 5 elektryków.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA W Horsens spędziłem jeden semestr, wyjechałem tam z moimi kolegami z uczelni można powiedzieć że przez to było nam łatwiej z wieloma sprawami. Pierwsza rzeczą jaką

Bardziej szczegółowo

Nasz klient, nasz Pan?

Nasz klient, nasz Pan? przemyślane rozwiązania Nasz klient, nasz Pan? Nazwa przykładowego klienta Nie Propozycja ściemniaj! współpracy Co podać? 5 powodów dla których miałbym tu coś zamówić Mniejszy lub większy kryzys spotka

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. SZKOŁA dla RODZICÓW Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (...) Dzieci potrzebują tego, aby ich uczucia były akceptowane i doceniane. Kto pyta nie błądzi. Jak pomóc

Bardziej szczegółowo

Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego

Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: wie, czym charakteryzuje się język pisany, wie, czym charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wygraj pojedynki na Arenie Mody!

Wygraj pojedynki na Arenie Mody! Jeśli pragniesz emocjonującego życia jako najpopularniejsza dziewczyna; jeśli pragniesz zaprezentować światu swoje umiejętności i pomysły; jeśli chcesz poczuć wspaniałą atmosferę podczas współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

MOCNE STRONY OSOBOWE:

MOCNE STRONY OSOBOWE: MOCNE STRONY OSOBOWE: To ja Kreatywność / pomysłowość Znajduję różne rozwiązania problemów Łatwo wpadam na nowe pomysły Mam wizjonerskie pomysły Szukam nowych możliwości i wypróbowuję je Potrafię coś zaprojektować

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Einstein na półmetku Przy pisaniu kolejnego artykułu o projekcie postanowiliśmy wykorzystać opinie uczestników, czyli uczniów szkół Powiatu Lubańskiego. Oto co sądzą o Einsteinie: Na zajęciach byliśmy

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

INFOGIM Nr /2012

INFOGIM Nr /2012 Kwartalnik Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim W tym numerze: Wolontariusze zaczynają działać Wróżby w szkole Tydzień poświęcony Marii Skłodowskiej Promocja książki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych Temat: Niebezpieczeństwo w internecie. Adresat: Uczniowie klas III. Cele: 1) kształtowanie świadomości,

Bardziej szczegółowo

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE Będąc szczęśliwym jesteś niemal jak słońce emanujesz wewnętrznym ciepłem i energią. Blask, który się z Ciebie emanuje ma moc oświetlenia wszystkich ścieżek, którymi chcesz pójść. Czasami jednak boisz się

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień.

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień. Witaj, Nazywam się Magdalena Kluszczyk. Jestem self-leadership coachem i coachem kariery. Wspieram ludzi w budowaniu i odkrywaniu sukcesu na własnych warunkach. Stwórz wizję kariery to pierwszy krok na

Bardziej szczegółowo

Samouczek Jak utworzyć e- portfolio

Samouczek Jak utworzyć e- portfolio Samouczek Jak utworzyć e- portfolio Drogi uczniu celem naszej zabawy jest utworzenie własnej strony w internecie, na której będą się znajdowały wytwory twojej pracy z lekcji fizyki. Mam nadzieję, że nie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA. Hiszpania Buenos Tiempos Traducciones

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA. Hiszpania Buenos Tiempos Traducciones Projekt: Dwa modele wzmacniania pozycji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy nr 2012-1-PL1-LEO02-27677 Projekt został realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Prezentacja: Michalina Mościszko Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu

Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Fot. K. Raczyński Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym Modnie & szykownie...3 Pstryczek: Moja pasja...4 Poznajmy się z Oliwią Piasecką...6 Czego się boimy?...7 Suchary prosto z

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE CYKLICZNE

KSZTAŁCENIE CYKLICZNE KSZTAŁCENIE CYKLICZNE 2006 / 2007 Sfumato Spływające czytanie Mgr. Alena Sakalová... ZŠ s MŠ, 013 61 Kotešová 378 zs.kotesova@azet.sk Mon 05/28/2007, 22:51 1) Na seminarium przyszłam...... polecono mi,

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

bez względu na to jak się ubierasz, jakiej słuchasz muzyki, gdzie mieszkasz i z kim się przyjaźnisz,

bez względu na to jak się ubierasz, jakiej słuchasz muzyki, gdzie mieszkasz i z kim się przyjaźnisz, Światowy Dzień AIDS obchodzony jest co roku 1 grudnia. Uroczyste obchody niosą przesłanie współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, a także zrozumienia problemów związanych z HIV,

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

Marta Krawczyk mkrawczyk@infusion.com JAK DOSTAĆ WYMARZONĄ PRACĘ I NIE ZWARIOWAĆ?

Marta Krawczyk mkrawczyk@infusion.com JAK DOSTAĆ WYMARZONĄ PRACĘ I NIE ZWARIOWAĆ? Marta Krawczyk mkrawczyk@infusion.com JAK DOSTAĆ WYMARZONĄ PRACĘ I NIE ZWARIOWAĆ? Projekt praca jak zacząć? 3 zasadnicze pytania: Co chcę robić? Czy mogę się z tego utrzymać? Co potrafię robić? Konkretny

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

Dominika Mucha. Mail: dominika_mucha@wp.pl. Aleksandra Smycz. Mail: oola0@vp.pl. Aneta Winiarska. Mail: netka007@buziaczek.pl.

Dominika Mucha. Mail: dominika_mucha@wp.pl. Aleksandra Smycz. Mail: oola0@vp.pl. Aneta Winiarska. Mail: netka007@buziaczek.pl. Dominika Mucha Mail: dominika_mucha@wp.pl Aleksandra Smycz Mail: oola0@vp.pl Aneta Winiarska Mail: netka007@buziaczek.pl Patryk Mrugała Mail: patryk-wierzba@o2.pl Łukasz Szumal Mail: lukis29@op.pl Kierunek:

Bardziej szczegółowo

kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści!

kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Drodzy Pierwszoklasiści! kod ucznia Niedawno rozpoczęliście naukę w naszej szkole. Chcemy Was lepiej poznać, aby zapewnić Wam dobry start w nauce. Dlatego zadajemy

Bardziej szczegółowo

Podarunek w formie. ekskluzywnych bonów

Podarunek w formie. ekskluzywnych bonów Podarunek w formie 6 ekskluzywnych bonów Odkryj bogactwo świata mody Ulla Popken i skorzystaj z 6 ekskluzywnych promocji dzięki nim zakupy staną się jeszcze przyjemniejsze! Droga Przyjaciółko fi rmy Ulla

Bardziej szczegółowo

Lena Szuluk 3a Internet Oszuści w Internecie Plączą się po świecie W sieci jest pełno zagadek

Lena Szuluk 3a Internet Oszuści w Internecie Plączą się po świecie W sieci jest pełno zagadek Lena Szuluk 3a Internet Oszuści w Internecie Plączą się po świecie W sieci jest pełno zagadek wiersze uczniów dla trzecich, które powstały w ramach obchodów DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU 2014 w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska IX Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, 24-26 września 2014, Łódź www.oskko.edu.pl/kongres/

Bardziej szczegółowo

Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu

Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: wie, jakie są cechy listu, zna rodzaje listów, zna zwroty grzecznościowe oraz zasady ich pisowni. b) Umiejętności Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

N-LA N-l mówi: -Dziś powitamy się piosenka: Witam Cię, jak się masz, machnij prawą ręką, miło mi widzieć Cię, witam Cię piosenką x 2

N-LA N-l mówi: -Dziś powitamy się piosenka: Witam Cię, jak się masz, machnij prawą ręką, miło mi widzieć Cię, witam Cię piosenką x 2 I Część wstępna TOK ZAJĘĆ 1. Zabawa powitalna pt. Witam Cię CZYNNOŚCI N-LA N-l mówi: -Dziś powitamy się piosenka: Witam Cię, jak się masz, machnij prawą ręką, miło mi widzieć Cię, witam Cię piosenką x

Bardziej szczegółowo

Von't clre,am łt! Po lt!

Von't clre,am łt! Po lt! Program wymiany uczniów jest procesem wchodzenia młodego człowieka w życie dorosłe. To rodzaj intensywnego dojrzewania młodzieży. Będąc częścią programu znacznie szybciej dorastasz niż miałoby to miejsce

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

10 powodów, aby wybrać białe meble kuchenne

10 powodów, aby wybrać białe meble kuchenne 10 powodów, aby wybrać białe meble kuchenne I. Białe meble są zawsze modne Nie bez powodu intuicyjnie większość z nas wybiera w kuchni biel. Ten szlachetny i uniwersalny kolor to obecnie najsilniejszy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

JAK ZAZNACZAĆ ODPOWIEDZI? DLACZEGO ROBIĘ RÓŻNE RZECZY? Dlaczego sprzątam w moim pokoju?

JAK ZAZNACZAĆ ODPOWIEDZI? DLACZEGO ROBIĘ RÓŻNE RZECZY? Dlaczego sprzątam w moim pokoju? KOD UCZNIA: WIEK: PŁEĆ: K srq-a (wersja polska) Robimy różne rzeczy z rozmaitych powodów. Czasem coś nas interesuje, innym razem chcemy dostać nagrodę albo sprawić przyjemność rodzicom czy kolegom. Poniżej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj!

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj! 1 Witaj! Komisja Stopni instruktorskich Hufca Kraków Nowa Huta postanowiła opracować wzór, przykład sprawozdania z próby na stopień instruktorski, aby ujednolicić sposób opisania realizacji zadań. Ułatwi

Bardziej szczegółowo

Wioletta Paciorek Mariusz Paciorek Konferencja sprawozdawcza 19 kwietnia 2013 r.

Wioletta Paciorek Mariusz Paciorek Konferencja sprawozdawcza 19 kwietnia 2013 r. Projekt Język Biznesu okiem informatyka Wioletta Paciorek Mariusz Paciorek Konferencja sprawozdawcza 19 kwietnia 2013 r. Projekt Język Biznesu okiem informatyka http://www.mojawyspa.co.uk/forum/78/44146/technik-informatyk-w-polsce-a-w-anglii,0

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS!

KWESTIONARIUSZ DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS! KWESTIONARIUSZ Poniżej umieszczono kwestionariusz dotyczący Twoich kontaktów społecznych utrzymywanych za pośrednictwem portalu społecznościowego. Bardzo proszę o uważne czytanie i udzielenie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Sukcesy edukacyjne 6 latków w wybranych krajach Unii Europejskiej

Sukcesy edukacyjne 6 latków w wybranych krajach Unii Europejskiej Sukcesy edukacyjne 6 latków w wybranych krajach Unii Europejskiej Natalia Gumińska Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 "Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:

Bardziej szczegółowo

Wyniki są pozytywne, ale należy jeszcze zmniejszyć liczbę uczniów przez których ktoś płakał całkiem niedawno, szczególnie w klasie IV.

Wyniki są pozytywne, ale należy jeszcze zmniejszyć liczbę uczniów przez których ktoś płakał całkiem niedawno, szczególnie w klasie IV. Test Czy jesteś tolerancyjny? Człowiek tolerancyjny - jest wyrozumiały dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, rozumie je i szanuje, zachowując swoją indywidualność: w swoich decyzjach i działaniach uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Matko. córki. Konferencja Kobieta jest trendy 5 marca 2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Matko. córki. Konferencja Kobieta jest trendy 5 marca 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Matko córki Konferencja Kobieta jest trendy 5 marca 2015 Co się zmieniło? 14%-> 40% 44% 25-34 latków mieszka z rodzicami Wzrosła w latach 2002-2014 liczba 30-34-letnich Polaków

Bardziej szczegółowo

Miłego czytania. życzy redakcja

Miłego czytania. życzy redakcja SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCZKACH WYDANIE: WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2013 Mamy nadzieję, że odpoczęliście i nazbieraliście sił do nauki. W tym roku szkolnym ponownie spotykamy się na łamach naszej gazetki. Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych w drugim roku realizacji programu. Temat: Powiedz Nie nieznajomemu.

Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych w drugim roku realizacji programu. Temat: Powiedz Nie nieznajomemu. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych w drugim roku realizacji programu Adresat: Uczniowie klas II-III Temat: Powiedz Nie nieznajomemu. Cele: 1) kształtowanie świadomości,

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE I PISANIE ZA MAJĄTEK STANIE

CZYTANIE I PISANIE ZA MAJĄTEK STANIE CZYTANIE I PISANIE ZA MAJĄTEK STANIE Witam Państwa na III Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych Dobre praktyki. W bieżącym roku szkolnym duży nacisk kładę na czytanie. Dlaczego? Każdego roku nasza

Bardziej szczegółowo

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD K A T A R Z Y N A O R K I S Z S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z D Z I E C I Z N A D P O B U D L I W O Ś C I Ą P S Y C H O R U C H O W Ą Moment narodzenia

Bardziej szczegółowo

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie!

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Dawałeś kiedyś ogłoszenie swojej firmy albo działalności? To nie popełniaj tego samego błędu co wszyscy! Przedstawię Tobie teraz sposób jak ustrzec się błędu który jest dość

Bardziej szczegółowo

SŁUCHANIE B1/B2. Fragment artykułu Są w Polsce dobrzy ludzie z importu (Krzysztof Rajczyk, Pani domu???)

SŁUCHANIE B1/B2. Fragment artykułu Są w Polsce dobrzy ludzie z importu (Krzysztof Rajczyk, Pani domu???) SŁUCHANIE B1/B2 Fragment artykułu Są w Polsce dobrzy ludzie z importu (Krzysztof Rajczyk, Pani domu???) Warszawski Ursynów w niczym nie przypomina jej rodzinnego Tokio. A jednak polubiła to wielkie blokowisko,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci

Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Anna Kalbarczyk Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. wersja dla młodzieży 12-15 lat. Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):...

Kwestionariusz AQ. wersja dla młodzieży 12-15 lat. Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):... Kwestionariusz AQ wersja dla młodzieży 12-15 lat Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):... Płeć osoby wypełniającej kwestionariusz:... Wiek:... Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU KOPCIUSZKA

W POSZUKIWANIU KOPCIUSZKA ANETA ANTOSIAK W POSZUKIWANIU KOPCIUSZKA SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA Copyright by CeTVbja\T8Wh^TVl]ab 4eglfglVmaTF^XaX Żory 2013 ISBN 978-83-63-171-32-2 www.skene.com.pl e-mail: pracownia@skene.com.pl Wydawca

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Czy zastanawiałeś się nad tym, jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przeczytałeś masę poradników dostępnych w internecie i nadal nie wiesz, jak zabrać

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży

Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży Przewodnik dla ucznia Lubań, 2015 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1 Przewodnik powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ NOWAKOWSKĄ - PIERWSZYM DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Jak motywować uczniów do nauki

Jak motywować uczniów do nauki Jak motywować uczniów do nauki Właściwa nagroda/ pochwała zawiera konkretne i precyzyjne informacje, które dokładnie wskazują, co dziecko osiągnęło, w czym się poprawiło docenianie nie tylko końcowego

Bardziej szczegółowo

co-funded by the European Union Czego potrzebuję by czatować?

co-funded by the European Union Czego potrzebuję by czatować? co-funded by the European Union Czego potrzebuję by czatować? Dostępu do internetu i urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci, adresu internetowego czatu, dobrego nastroju do rozmów; Tworząc konto

Bardziej szczegółowo

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Dzieci 6-letnie Temat: RADOŚĆ I SMUTEK PRAWEM DZIECKA Cele ogólne: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Cele szczegółowe: DZIECKO: poznaje prawo do radości i smutku potrafi

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Widziały gały co brały

Widziały gały co brały Widziały gały co brały KATARZYNA JEZIERSKA-TRATKIEWICZ Widziały gały co brały Uwagi autorki i wydawnictwa Wszystkie informacje zawarte w tej książce zostały przez autorkę starannie zebrane i przygotowane

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa Marian Chwastniewski Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa WYSPA ODKRYĆ A WYSPA ZAGADEK Laboratorium ma na celu wdroŝenie autorskiego programu pedagogicznego WYSPA rozwijającego postawy twórcze i badawcze

Bardziej szczegółowo

KONKURS " BYĆ POLAKIEM" -szczegóły na stronie szkoły

KONKURS  BYĆ POLAKIEM -szczegóły na stronie szkoły PRACE DOMOWE z dnia 7-8 marca 2015 W uwagi na fakt, iż dnia 21 marca (czyli pierwszy dzień wiosny) niektórzy nasi uczniowie wybierają się na turniej piłkarski obchody Dnia Wiosny założyli strój w trzech

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Zanim dziecko pójdzie do szkoły... - Przyjazne wprowadzenie do szkoły rodziców i dzieci. NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Zespół Szkół w Karczmiskach

Bardziej szczegółowo

Więcej inspiracji znajdziesz w sklepach i na stronie www.godan.com.pl zapraszamy.

Więcej inspiracji znajdziesz w sklepach i na stronie www.godan.com.pl zapraszamy. Więcej inspiracji znajdziesz w sklepach i na stronie www.godan.com.pl zapraszamy. W ostatnim czasie modne stały się kolorowe makijaże, wykonywane na bale w szkole, przedszkolu a także na przyjecia urodzinowe.

Bardziej szczegółowo