OKÓLNIK PMK - Nr 2 /2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKÓLNIK PMK - Nr 2 /2011"

Transkrypt

1 THE POLISH CATHOLIC MISSION IN ENGLAND AND WALES Registered Charity No: POLSKA MISJA KATOLICKA W ANGLII I WALII Londyn, Listopad 2011 Adwent 2011 DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO! Czcigodni Bracia w kapłaństwie, Siostry Zakonne, Drodzy Bracia i Siostry, OKÓLNIK PMK - Nr 2 /2011 Rozpoczynamy Adwent, początek nowego roku liturgicznego. Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus, które oznacza przyjście. Dla uczniów Chrystusa jest to radosny okres oczekiwania na Jego przyjście. To oczekiwanie dotyczy podwójnego przyjścia Chrystusa: jako wcielenia Syna Bożego, narodzenie w Betlejem, i jako sędziego na końcu czasów w chwale. Adwent wzbudza w nas uczucia i nadzieje, o których nie myślimy w innych okresach roku liturgicznego. Codzienność, w której żyjemy wydaje nam się często trudna i pełna niepokojów o przyszłość. Codzienne informacje docierające do nas poprzez środki masowego przekazu napawają nas bojaźnią o nasze jutro. Adwent oznacza przyszłość. Coś nowego stoi przed nami, coś nowego nas oczekuje. Wcielenie Chrystusa i Jego narodzenie w Betlejem rozpoczyna czasy ostateczne. W Jezusie Chrystusie Bóg wypowiada ostatnie swoje słowo. I odtąd już tylko czeka by ludzie zechcieli je usłyszeć i na nie odpowiedzieć. Okres między Bożym Narodzeniem, a powtórnym przyjściem Chrystusa, to nasz czas. Czas próby. W Ewangelii jaką słyszymy w Pierwszą Niedzielę Adwentu Pan Jezus kieruje do nas wezwanie: uważajcie i czuwajcie bo nie wiecie kiedy ten czas nadejdzie. Boże Narodzenie to nie sielankowe święto lecz święto bezsilnej miłości Bożej, która dopiero przez śmierć na krzyżu i zmatrwychwstanie zdolna będzie okazać swoją wszechmoc. Mottem naszej próby są słowa Ewangelii: czuwajcie więc bo nie wiecie kiedy Pan domu przyjdzie. Chcąc streścić cały czas Adwentu możemy go określić jednym słowem oczekiwanie. Oczekiwanie należy do naszej ludzkiej kondycji. Całe życie czegoś oczekujemy, do czegoś dążymy. Adwent to pamiątka oczekiwania Zbawiciela w wymiarze historii i dziejów ludzkości. Radość napełnia serce każdego kto przeżywa tajemnicę Bożego Narodzenia w Betlejem i z ufnością czeka na Jego przyjście w majestacie sądu ostatecznego. Bóg stale przychodzi do każdego z nas przez swoją zbawczą łaskę. Chodzi oto by człowiek tego momentu nie przegapił, a tym bardziej nie zlekceważył, ale wyszedł naprzeciw Boga, który przychodzi. Bo przyjście Pana jest zaskakujące. On jest Panem swojej godziny, nie my. Jednak wcześniej puka i czeka: Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną (Ap 3,20). Mądrość życia chrześcijańskiego w okresie oczekiwania polega na wyostrzeniu słuchu i nie zwlekaniu z odpowiedzią, aż będzie za późno. Pierwsza Niedziela Adwentu jest również początkiem realizacji kolejnego roku programu duszpasterskiego zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski. Trzyletni program duszpasterski został zatytułowany: Kościół Domem i Szkołą Komunii. Taka jest myśl przewodnia pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce na początku drugiej dekady XXI wieku. W przeżywaniu wiary w Jezusa Chrystusa, akcent został położony na wspólnotę jaką tworzą Jego uczniowie. Opiera on się na przekonaniu, które jasno wyraził święty Bazyli: We wszystkim należy stawiać wspólnotę ponad samotność. W minionym roku temat pracy duszpasterskiej brzmiał: W komunii z Bogiem, i poświęcony był budowaniu wertykalnej Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 1/9

2 relacji między Bogiem i człowiekiem. Tegoroczny program, który rozpoczynamy w pierwszą Niedzielę Adwentu kieruje nasz wzrok na horyzontalą relację między wiernymi, ze szczególnym uwzględnieniem struktur komunijnych. Na fundamencie relacji z Bogiem pragniemy budować chrześcijańskie relacje z bliźnimi. Od doświadczenia bliskości Boga chcemy przejść do doświadczenia bliskości człowieka. Temat tegorocznego programu duszpasterskiego brzmi: Kościół naszym domem. Przedstawiając kolejny rok pracy duszpasterskiej abp Stanisław Gądecki zaznaczył: Chcemy uczyć się - w oparciu o Słowo Boże praktyki ewangelijnego braterstwa między ludźmi, bo przecież w każdej wspólnocie, szczególnie zaś we wspólnocie religijnej, musi być duchowe zespolenie. Pragniemy odnowić w duchu Ewangelii relacje między pasterzami, prezbiterami, diakonami, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi. Chcemy tworzyć lub ożywiać w naszych wspólnotach struktury komunijne (Parafialne Rady Duszpasterskie i Parafialne Rady Ekonomiczne), jako narzędzie dane Kościołowi po to, by wszyscy, którzy do niego należą brali odpowiedzialność za jego autentyczny kształt i byli świadomi tego, że przekaz wiary jest misją całej wspólnoty wierzących. Odpowiedzialność tę można ponosić jedynie wtedy, kiedy uznajemy, szanujemy i kochamy Kościół. Kościół będący zaczynem ewangelicznym chce prawdę Ewangelii przekazywać wszystkim ludziom. Również sam musi tę prawdę lepiej poznać i nią żyć. Ojciec Święty Benedykt XVI zwołał na jesień przyszłego roku Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji. Trwa w całym Kościele przygotowanie do tego wydarzenia. Nasz tegoroczny Kurs Wiedzy Religijnej również będzie poświęcony temu tematowi. Odbędzie się on 16 i 17 marca. O szczegółach poinformujemy później, ale już teraz zapraszam na to spotkanie wszystkich kapłanów wraz z członkami Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych oraz wszystkich pragnących włączyć się w duszpasterską troskę Kościoła o ewangeliczny przekaz dzisiejszemu światu. Jesteśmy stróżami Domu Bożego. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał sie w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał żeby czuwał. My jesteśmy tymi sługami, jesteśmy tym odźwiernym. Sługami obdarzonymi całą władzą, odźwierni Bożego Domu: do nas należy wprowadzenie do niego wszystkich ludzi. Przez cały czas Adwentu usłyszymy, że nasze życie, jakkolwiek skromne by było może przyczynić się do wzrostu Bożego Królestwa. Pan domu ma do nas zaufanie, powierza nam swoje skarby. Jedynie godna odpowiedź na zaszczyt jakiego dostępujemy to nasze zaufanie do Niego, nasze czuwanie. Maryja zaufała do końca Bogu w chwili Zwiastowania i cały czas to zaufanie potwierdzała swoim życiem. Jest dla nas przykładem czujnego oczekiwania na wypełnienie się obietnic Bożych. Ją prosimy by nas nauczyła radosnego czuwania na przyjście Pana. Na czas Adwentowej drogi życzę radosnego oczekiwania na przyjście Pana, który jest blisko. Ks. Prałat Stefan Wylężek A. DUSZPASTERSTWO 1. KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE STYCZEŃ Opłatek Fundacji Jana Pawła II POSK Opłatek Rektorski DEVONIA Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 2/9

3 LUTY Konferencja Lutowa IPAKu DEVONIA Referat wiodący: Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w Was / Jan Paweł II do Rodaków w Starym Sączu roku / wygłosi Ks. Biskup Wojciech Polak Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski Zebranie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Zachodniej Europy w Warszawie MARZEC / KursWiedzy Religijnej. W tym roku odbędzie się pod hasłem : Nowa Ewangelizacja. Referat wiodący wygłosi Ks. Prof. Krzysztof Pawlina oraz Ks. Teodor Suchoń. Miejsce : Coventry/Nottingham lub Leicester/Derby KWIECIEŃ Obchody Katyńskie Msza Święta w kościele pod wezwaniem Św. Andrzej Boboli w Londynie na Hammersmith i modlitwy pod pomnikiem katyńskim na cmentarzu Gunnesbury Konferencja Episkopatu Anglii i Walii udział Ks. Prałat Stefan Wylężek, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz Ks. Krzysztof Tyliszczak SChr. Kanclerz MAJ Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Laxton Hall Picnic Rodzinny. Udział Siewców Lednicy CZERWIEC Zjazd IPAKu Uroczystość Bożego Ciała Laxton Hall Wesoły Dzień Dziecka Laxton Hall LIPIEC Pielgrzymka do Holywell i Pantasaph WRZESIEŃ Pielgrzymka do Aylesford Rekolekcje kapłańskie Swanwick PAŹDZIERNIK Uroczystość 65-tej rocznicy powstania IPAKu LISTOPAD Święto Niepodległości Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 3/9

4 2. OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH Udział w Zjazdach, Kursach i Konferencjach organizowanych przez PMK jest obowiązkiem każdego kapłana posługującego wspólnotom polskim w ramach Misji Katolickiej. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich kapłanów i przedstawicieli Rad Lokalnych Polskich Misji Katolickiech do wzięcia jak najliczniejszego udziału w Kursie Wiedzy Religijnej. 3. DUSZPASTERSTWO NARZECZONYCH I MAŁŻEŃSTW Protokoły przedmałżeńskie prosimy przesyłać zaadresowane na Polską Misję Katolicką, 2-4 Devonia Road, z dopiskiem sprawy małżeńskie. Przypominamy również, że zwiększona została opłata administracyjna, która obecnie wynosi 30. Jeszcze raz przypominamy o szczegółowych przepisach : Prosimy odsyłać osoby planujące zawarcie sakramentalnego małżeństwa do Informatora małżeńskiego znajdującego się na stronie PMK a który zawiera wszystkie potrzebne informacje na temat procedur dotyczących zawarcia sakramentu małżeństwa. Przypominamy, iż w przypadku gdy jeden z nupturientów nie jest katolikiem należy przed ustaleniem daty ślubu zbadać, czy nie zawarł on wcześniej jakiegokolwiek związku małżeńskiego. Przy pozytywnej odpowiedzi nie należy przyjmować dokumentów ani ustalać daty ślubu lecz odesłać narzeczonych do Referatu małżeńskiego PMK w celu konsultacji. Prosimy konfratrów, aby podczas spisywania protokołu małżeńskiego zwracali szczególną uwagę na pary w których obydwoje narzeczeni są katolikami, a w których jedna ze stron jest po rozwodzie cywilnym. W takich przypadkach trzeba spisać Prośbę o Uznanie Stanu Wolnego dla strony po rozwodzie i: a. Jeśli małżonkowie mieszkali podczas trwania małżeństwa wyłącznie Polsce przygotowujemy Long Statutory Declaration dla rozwiedzionej strony i dołączamy Declaration popisaną w obecności Commissioner for Oath wraz z Prośbą o Uznanie Stanu Wolnego do dokumentów przesłanych do PMK. b. Jeśli małżonkowie mieszkali podczas trwania małżeństwa poza Polską trzeba spisać Prośbę o Uznanie Stanu Wolnego i przesłać jak najszybciej do PMK. W takich przypakach, przed wydaniem Declaration of Freedom, musimy sprawdzić z odpowiednimi kuriami czy kontrakt cywilny nie był uważniony kanonicznie. Dlatego, prosimy by nie ustalać z narzeczonymi daty ślubu przed uzyskaniem Declaration of Freedom. Przypominamy konfratrom, iż kurie przyjmują świadectwo chrztu św. do ślubu kościelnego wydanego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą ślubu. Dlatego prosimy wziąć to pod uwagę ustalając z narzeczonymi termin spisania protokołu kanonicznego badania narzeczonych. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi by na świadectwie chrztu św.: nie było błędów w nazwiskach i datach: By była wzmianka o braku adnotacji o małżeństwie Świadectwo miało datę wystawienia Było podpisane przez osobę wydającą Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 4/9

5 Prosimy o sprawdzenie czy kościół ślubu jest kościołem parafialnym; jeśli nie to prosimy o podanie wezwania i adresu kościoła ślubu i parafii. Prosimy, by narzeczeni sprawdzili z kapłanem kościoła ślubu diecezję na terenie której znajduje się dany kościół. Prosimy, by załączać kopie pierwszych stron paszportów lub dowodów osobistych a także numery telefonów komórkowych narzeczonych. Przypominamy konfratrom, iż osoby które nie są katolikami muszą przedstawić Statutory Declaration podpisane przed Commissioner for Oath. (Cena usługi, wyznaczona przez władze, nie powinna przekroczyć 10.00). Każdy duszpasterz powinien mieć przynajmniej jeden adres firmy prawniczej w której zainteresowane osoby mogą podpisać Statutory Declaration). W przypadku małżeństwa konkordatowego w których jedna ze stron nie jest katolikiem oprócz Statutory Declaration potrzebna jest kopia Certificate of no impediment to marry wydawana przez USC kraju/ krajów w których dana osoba mieszkała po uzyskaniu pełnoletności. Prosimy konfratrów, by nie zabierali narzeczonym oryginalnych dokumentów wydawanych przez Urzędy Stanu Cywilnego przed ślubem, ponieważ USC nie wydaje dokumentów zastępczych w razie zagubienia oryginalnych. Do PMK należy przesłać fotokopie. Przypominamy, iż nie wolno żądać lub kopiować bank statements, rachunków za gaz, telefon etc. Przypominamy konfratrom, iż dokumenty małżeńskie wysyłane są do odpowiedniej kurii listem poleconym na conajmniej 6 tygodni przed datą ślubu. Kurie są odpowiedzialne za przekazanie dokumentów małżeńskich do parafii ślubu. Dlatego szukając dokumentów małżeńskich, w pierwszej kolejności, trzeba prosić, by kapłan udzielający ślub sprawdził czy dokumenty dotarły do kurii; w wypadku gdy dokumenty nie dotarły do odpowiedniej kurii prosimy, by narzeczeni powiadomili Referant Małżeński Polskiej Misji Katolickiej. Prosimy konfratrów, by informowali narzeczonych którzy zawarli kontrakt cywilny w angielskim Register Office o konieczności rejestracji tego związku w Polsce, by małżeństwo uznane było w prawie polskim. Prosimy konfratrów, by zachęcali wszystkich narzecznych by wzięli udział w kursie małżeńskim w tym także narzeczonych innych wyznań i nieochrzczonych; w przypadku par w których jedna ze stron nie zna języka polskiego prosimy o odsyłanie narzeczonych do diecezji angielskich. Informacjie na temat kursów powadzonych przez diecezje angielskie można uzyskać w odpowiednich kuriach lub na diecezjalnych stronach. Informator małżeński i long statuory declaration są dołączone jako załączniki do niniejszego okólnika. 4. SAKRAMENT BIERZMOWANIA Prosimy wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, o uzgodnienie z Sekretariatem PMK lub Księdzem Rektorem osobiście, terminu bierzmowania w parafii. Zgodnie z prośbą Biskupów angielskich, piszemy do nich kurtuazyjne listy informujące o dacie, szafarzu oraz miejscu sprawowania tego sakramentu. Daty bierzmowań zostaną podane na naszej stronie internetowej. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 5/9

6 5. SAKRAMENT CHORYCH Prosimy często, w ramach ogłoszeń, informować wiernych, że zgodnie z przepisami angielskimi, kapłani nie mogą wchodzić do szpitala, by udzielić sakramentu chorych i komunii, bez wyraźnej prośby chorego lub jego rodziny. Dlatego należy zachęcać wiernych, by zgłaszali potrzebę przystąpienia do Sakramentów u swojego duszpasterza osobiście bądź przez bliskich. Odwiedziny Polaków w więzieniach w Anglii i Walii wymagają uprzedniego kontaktu i zgody kapelana posługującego w tym więzieniu. 6. OBOWIĄZEK REZYDENCJI Obowiązek rezydencji wynikający z Kan 533, Kan 540 1, Kan dotyczy WSZYSTKICH KAPŁANÓW pracujących w PMK bez wyjątku. Na wyjazd od jednego do trzech dni na terenie Anglii i Walii, nie obejmujący niedzieli, kapłan musi UZYSKAĆ ZGODĘ KSIĘDZA DZIEKANA dekanatu, do którego należy. Na wyjazd dłuższy niż trzy dni lub wyjazd obejmujący niedzielę, na terenie Anglii i Walii oraz na wyjazd poza Wielką Brytanię kapłan musi UZYSKAĆ ZGODĘ REKTORA PMK. Przypominamy również, że każdemu kapłanowi przysługuje w okresie wakacyjnym 30 dni urlopu, poza tym 5 dni wolnych (od poniedziałku do piątku) po zakończeniu kolędy, 3 dni wolne na przeżycie corocznych rekolekcji kapłańskich oraz 1 dzień wolny w każdym tygodniu. Nadto prosimy, aby wyjazdy były zgłaszane odpowiednio wcześniej i by do sekretariatu przesłać formularz z prośbą o zgodę na wyjazd. ZMIANY NA PARAFIACH B. SPRAWY PERSONALNE Ks. Piotr Cebula - z Polski, diecezja tarnowska, na asystenta Ks. Krzysztofa Kity do Ipswich Ks. Grzegorz Czaja SChr. z asystenta Ks. Bogdana Ciska w Northampton do Polski / względy zdrowotne / Ks. Edward Soska SChr. z Rochdale-Oldham na urlop zdrowotny do Manchester C. ADMINISTRACJA 1. DANE KAPŁANÓW PRACUJĄCYCH W PMK Księżom, którzy nie podali swoich danych osobistych przypominamy o obowiązku dostarczenia do sekretariatu PMK: - życiorysu - danych personalnych - danych lekarskich - ubezpieczenia - testamentu - National Insurance Number prosimy o potwierdzenie płatności składek - Każdy z kapłanów jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego / gdyby ktoś potrzebował pomocy bardzo serdecznie prosimy o kontakt z Polską Misją Katolicką / Przypominamy, że każdy nowoprzybyły ksiądz pracujący w PMK jest zobowiązany do: - obowiązkowej rejestracji ubezpieczeniowej - wypełnienia formularza dotyczącego National Insurance Contribution z zaznaczeniem, od kiedy płaci składki emerytalne Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 6/9

7 - złożenia w biurze PMK Testimonial of Suitability for Priestly Ministry Zaświadczenia kwalifikującego do podjęcia Posługi Duszpasterskiej (dokumet wydany przez biskupa diecezjalnego lub przełożonego zakonnego) - fotokopii dokumentu Authorised Person (dotyczy księży posiadających uprawnienia państwowego świadka urzędowego przy zawieraniu związków małżeńskich) 3. KOLEKTY SPECJALNE Miesiąc Cel i rodzaj zbiórki Czeki wystawiamy na: Adres wysyłki Luty Papieskie Dzieła Misyjne 2 Devonia Road Marzec Fundusz Inwalidów AK King Street Fundusz inwalidów AK London W6 0RF Fundusz Ziemi Świętej Wielki 2 Devonia Road (ofiary składane przy adoracji Piątek Krzyża) Maj Czerwiec Wrzesień Październik Listopad Grudzień Polska Macierz Szkolna Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II Świętopietrze (1-taca z 29 czerwca) Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii (puszki) Dzieło Nowego Tysiąclecia Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Pomoc Kościołowi na Wschodzie (II Ndz Adwentu 2-taca lub puszki) Fundacja im. Ks. Józefa Kardynała Glempa (III Ndz Adwentu 2-taca lub puszki) Polska Macierz Szkolna John Paul II Foundation Instytut Polski Akcji Katolickiej Cardinal Glemp Fundation King Street London W6 0RF 19 Boileau Road, London W5 3AL 55 FoxbourneRoad London SW17 8EN Ofiary zebrane należy w ciągu miesiąca przesłać na wskazany adres. 4. WYTYCZNE FINANSOWE DLA DUCHOWIEŃSTWA PMK Ofiara przeznaczona dla księdza posługującego w PMK a. Lokalna PMK jest zobowiązana do: - wypłacenia księdzu Stipend w wysokości - księża proboszczowie miesięcznie - wikariusze i emeryci miesięcznie Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 7/9

8 - pragnę zaznaczyć, że wydatki za jedzenie są wliczone w tę kwotę i parafia nie płaci żadnej dodatkowej kwoty za jedzenie. - wszystkie inne wydatki z konta parafialnego wypłacane Księdzu muszą iść jako 'expenses' po przedstawieniu czytelnego paragonu za wydatek. - zwrotu za benzynę udokumentowanych kosztów wyjazdów duszpasterskich w wysokości 45 p za milę (w tym celu należy założyć książeczkę zawierającą odpowiednie informacje: cel wyjazdu, datę, ilość mil, gromadzić należy także paragony za zakupione paliwo; zwrot kosztów za benzynę nie jest traktowany jako dochód księdza i nie podlega opodatkowaniu. Dlatego proszę nie włączać go do rozliczenia podatkowego) Po aferze z wydatkami posłów w Parlamencie angielskim, we wszystkich firmach wprowadza się zaostrzone reguły, związane z wymogami skarbu państwa i Charity Commission. Zmiany będą obowiązywały od 6 kwietnia br. to jest od rozpoczęcia nowego roku podatkowego w Anglii. - utrzymania mieszkania parafia pokrywa podatek miejski ( Council tax ) i opłatę za wodę. Jeśli parafia płaci rachunki za elektryczność i ogrzewanie, gaz; w oczach prawa jest to traktowane jako dochód indywidualnego księdza, który kwalifikuje się jako benefit in kind i musi być brany pod uwagę w indywidualnym rozliczeniu podatkowym kapłana. Bardzo serdecznie proszę przekazać Skarbnikom i Prezesom Rady Administracyjnej, że od 6 kwietnia 2011 stipend (kieszonkowe) dla księdza ma być wypłacane przez Standing Order z konta parafii na indywidualne konto księdza, lub na konto zakonu czy zgromadzenia zakonnego. Na koncie bankowym LPMC powinno widniec nazwisko ksiedza. Taka procedura ma pokazać jawność otrzymywanych pieniędzy oraz ma usprawnić wypisywanie rozliczeń rocznych. Informatory : podatkowy oraz wyjaśnienie jak należy wypełniać indywidualne rozliczenie podatkowe, dołączone są jako załączniki do niniejszego okólnika. b. Iurae stolae: - ofiary z chrztów, ślubów i pogrzebów są przekazywane księdzu podejmującemu daną posługę kapłańską. W przypadku kilku kapłanów posługujących w Lokalnej PMK, proboszcz jest zobowiązany do sprawiedliwego podziału dla wszystkich pracujących kapłanów. c. Intencje mszalne są w całości przekazywane księdzu, który je odprawia lub dzielone na tyle części ilu jest kapłanów pracujących w danej parafii. d. Płatności których nie pokrywa Lokalna PMK: - Lokalna PMK nie pokrywa kosztów ubezpieczenia osobistego - Lokalna PMK nie pokrywa ubezpieczenia własności prywatnej duchownego ( np. za samochód ). Księża Goście a. Obowiązek przedłożenia Testimonial of Suitability for Priestly Ministry Każdy kapłan podejmujący posługę duszpasterską w PMK (np. rekolekcjonista, zastępca wakacyjny, itp.), przed przybyciem do Wielkiej Brytanii musi otrzymać od swojego biskupa diecezjalnego lub przełożonego zakonnego pismo Testimonial of Suitability for Priestly Ministry i przedłożyć je Księdzu Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 8/9

9 Rektorowi PMK. Dotyczy to wszystkich przybywających na ten teren, łącznie z dobrze znanymi księżmi kolegami lub zastępcami wakacyjnymi, którzy w poprzednich latach już tu przebywali. b. Wizyty Księży Biskupów Jeśli któryś z księży zaprasza księdza biskupa na teren swojego ośrodka duszpasterskiego, powinien uprzednio uzgodnić z Ks. Rektorem datę spotkania. O każdym przyjeździe biskupa z innej diecezji w celu posługi duszpasterskiej, powinien być poinformowany Ksiądz Rektor, który zgłasza zaproszonego gościa biskupowi miejsca. 5. CRB Rząd Wielkiej Brytanii odstąpił od planowanych zmian prawnych dotyczących CRB. Wszystko zostaje zatem tak, jak było do tej pory. Przy okazji przypominamy o obowiązku posiadania przez księży pracujących w PMK certyfikatu CRB. Nowoprzybyli kapłani starają się o zaświadczenie CRB przez Diecezję w której pracują po 12 miesiącach od daty przybycia do Anglii. Ci, którzy nie posiadają zaświadczenia CRB zobowiązani są do jak najszybszego załatwienia tej sprawy.uprzejmie prosimy Księży Proboszczów do poinformowania wszystkich działających na terenie Lokalnych Misji Katolickich o potrzebie posiadania zaświadczenia CRB. Odnosi się to do pracujących z dziećmi, ministrantami, scholą, dyrygentów chórów, osób odwiedzających ludzi starszych i chorych w ramach Caritas. Księża muszą posiadać certyfikat zrobiony i zarejestrowany w diecezji, zaś do nauczania w szkole wymagany jest osobny certyfikat, który trzeba zrobić przez szkołę. Safeguarding Protection zwraca również uwagę na problem zapisów testamentowych osób starszych. Ponieważ zdarzają się przypadki nakłaniania tych osób do przekazywania zapisów testamentowych na konkretną osobę, trzeba być bardzo ostrożnym w przyjmowaniu zpisów testamentowych, aby rodzina zapisującego nie wystąpiła z oskarżeniem o nadużycie zaufania osoby starszej. Jako kapłani pracujący w Polskiej Misji Katolickiej zobowiązani jesteśmy do uczestniczenia w cyklicznym szkoleniu dotyczących Safeguardin Protection. Szkolenia takie organizują poszczególne diecezje angielskie. Dotyczy to również osób, które są odpowiedzialne w ramach parafii za Safeguarding Protection. W każdej parafii powinna być wywieszona informacja dotycząca odpowiedzialnych za CRB w diecezji, w Polskiej Misji Katolickiej i w Parafii. 6. RADIO MARIA 3 grudnia 2011 roku Radio Maryja obchodzi 20-lecie swojej działalności. Jeśli jakakolwiek Lokalna Polska Misja Katolicka lub prywatnie którykolwiek z Księży chciałby się włączyć w pomoc finansową na działalność Radia Maryja, to może to uczynić za pośrednictwem Pani Beaty Duncan-Jones, przewodniczącej Koła Przyjaciół Radia Maryja w Anglii i Walii. Czek należy wypisać na : Beata Duncan-Jones i wysłać na adres : 56 Abbey Gardens, London W6 8QR. 7. GIFT AID W załącznikach podajemy najnowsze wytyczne dotyczące prowadzenia Gift Aid w Lokalnych Polskich Misjach Katolickich w Anglii i Walii. Proszę o przekazanie tych wytycznych Referentom Gift Aid. Ks. Prałat Stefan Wylężek Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 9/9

OKÓLNIK PMK Adwent 2012 Nr 2

OKÓLNIK PMK Adwent 2012 Nr 2 OKÓLNIK PMK Adwent 2012 Nr 2 Czcigodni Bracia w kapłaństwie, Siostry Zakonne, Drodzy Bracia i Siostry, Adwent 2012 DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO! Słowo Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii na 1

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK PMK - Nr 1 /2011

OKÓLNIK PMK - Nr 1 /2011 THE POLISH CATHOLIC MISSION IN ENGLAND AND WALES Registered Charity No: 1119423 POLSKA MISJA KATOLICKA W ANGLII I WALII Londyn, Marzec 2011 DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO! SŁOWO REKTORSKIE Drodzy Bracia w Kapłaństwie.

Bardziej szczegółowo

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 Wydano z polecenia J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława SZYMECKIEGO, Metropolity Białostockiego Białystok, dnia 18 maja 2000 r., w 80-lecie urodzin Ojca Świętego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY RADOŚĆ EWANGELII ŹRÓDŁEM MISYJNEGO ZAPAŁU Konferencje dla poszczególnych grup wiernych Scenariusze katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych Warszawa

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE...

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (71) 198 Styczeń 2011 r. BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Ogłoszenia 1. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Bardziej szczegółowo

Życzenia Boże Narodzenie 2011 r.

Życzenia Boże Narodzenie 2011 r. Życzenia Boże Narodzenie 2011 r. 24 grudnia 2011r. Choć może nie zawsze żyjemy tą świadomością, to jednak w naszych rękach spoczywa odpowiedzialność za doskonalenie więzów rodzinnych. Bóg przez zrodzenie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 15 września 2005 r. 8/2005 Znak: B2 14/05 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 1 Ostrzeżenie o próbach wyłudzania pieniędzy Fundacja Renovabis poinformowała Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski o próbach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ KATECHETYCZNY WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SPIS TREŚCI 1. Nowe dokumenty normujące katechezę od roku szkolnego 2012/2013 [s. 1] Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. BIULETYN KATECHETYCZNY Nr 5 (55)

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. BIULETYN KATECHETYCZNY Nr 5 (55) Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej BIULETYN KATECHETYCZNY Nr 5 (55) Zielona Góra 2013 by Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska by Wydział Nauki Katolickiej BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow. ISSN 1426 1804 numer bezpłatny ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.pl 20 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie Z MINIONYCH

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie metropolity gdańskiego na święcenia kapłańskie. Komunikaty. Rok 2015 Parlament Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił

Zaproszenie metropolity gdańskiego na święcenia kapłańskie. Komunikaty. Rok 2015 Parlament Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił Nr 21 (330) 22 maja 2015 Zaproszenie metropolity gdańskiego na święcenia kapłańskie Przed nami uroczystość świeceń kapłańskich, których udzielę diakonom Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie. To ważne

Bardziej szczegółowo

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji 2014/2015 Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dla katechetów Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY KURII

Bardziej szczegółowo

OKLADKA KOLEGIATY. Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE. Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6. Zmiany w parafii NSJ... str.

OKLADKA KOLEGIATY. Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE. Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6. Zmiany w parafii NSJ... str. LISTOPAD / GRUDZIEŃ (59) Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6 OKLADKA Zmiany w parafii NSJ... str. 8 25 lat parafii św. Józefa... str. 8 Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE KOLEGIATY 1 I Krajowy

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 10 (19) * październik 2013 r. Drodzy Czytelnicy! W Roku Jubileuszu 80 lecia naszej niezwykłej świątyni, pochylamy się

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wrzesień - listopad 2012

Kalendarium wrzesień - listopad 2012 Kalendarium wrzesień - listopad 2012 2 Wrzesień 23 września, niedziela q Ukazał się powakacyjny numer Głosu Pocieszenia, tym razem poświęcony o. Jan Beyzymowi SJ, którego 100. rocznicę śmierci przypadała

Bardziej szczegółowo

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła 27 W obecności Franciszka można rozmawiać o wszystkim www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 (1123) niedziela,

Bardziej szczegółowo

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina ISSN 1689-7129 BOŻA KRAINA Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 Prowadź nas, Panie! Boża Kraina 1 Parafiada I Komunia w Śmiardowie I Komunia w Śmiardowie Komunia Św. w Krajence

Bardziej szczegółowo

LITURGIA SŁOWA KOMENTARZ. Zesłanie Ducha Świętego. PIERWSZE CZYTANIE Dz 2,1-11 SEKWENCJA. PSALM RESPONSORYJNY Ps 104,1.24.29-31.34

LITURGIA SŁOWA KOMENTARZ. Zesłanie Ducha Świętego. PIERWSZE CZYTANIE Dz 2,1-11 SEKWENCJA. PSALM RESPONSORYJNY Ps 104,1.24.29-31.34 Nr 170 / 27 maja 2012 ISSN 2080-0010 Zesłanie Ducha Świętego PIERWSZE CZYTANIE Dz 2,1-11 Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu ISSN 1730-3230 www.teresasiedlce.pl SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011 Przyjdź, Panie Jezu Rozpoczynający się Adwent jest odpowiednim momentem, aby zastanowić się nad znaczeniem, a także dobrym

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy duszpasterstwa polskojęzycznego w Irlandii Północnej. Zarys historii duszpasterstwa polonijnego w Irlandii Północnej, 2005-2011

Współczesne problemy duszpasterstwa polskojęzycznego w Irlandii Północnej. Zarys historii duszpasterstwa polonijnego w Irlandii Północnej, 2005-2011 Współczesne problemy duszpasterstwa polskojęzycznego w Irlandii Północnej Ks. Dr. Stanisław Hajkowski TChr Część I Zarys historii duszpasterstwa polonijnego w Irlandii Północnej, 2005-2011 Żyjemy w epoce

Bardziej szczegółowo