ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi INNOWACJA PEDAGOGICZNA - wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI AUTOR: mgr Małgorzata Różańska 1 S t r o n a

2 Struktura dokumentu opisującego działalność innowacyjną Tak Nie I. Strona tytułowa Tytuł innowacji 1. Angielska plastyka lub plastyczny angielski Rodzaj innowacji 2. Innowacja ma charakter programowo-metodyczny, modyfikuje nieco techniki i metody pracy, wzbogaca je o elementy artystyczne. Autorzy innowacji 3. Mgr Małgorzata Różanska II. Wstęp: 4. Opis, jak doszło do powstania pomysłu? Bazując na moim doświadczeniu zawodowym w pracy z dziećmi zauważyłam przejawianą przez uczniów chęć do wykonywania wszelkich prac plastycznych. Jest to element pracy, który narzuca pewną swobodę interpretacji, rozwija wyobraźnię i kreatywnośćaspekty tak bardzo dominujące we wczesnym etapie nauczania. Wzbogacając proces nauczania o zagadnienia plastyczne zapewniamy klimat swobody i artyzmu,odchodzimy od schematu utartych zajęć opartych na wprowadzaniu i utrwalaniu słówek i struktur gramatycznych. Nie każdy uczeń ma zdolności językowe i nauka języka obcego może być dla niego stresująca. Prace plastyczne będą więc formą odreagowania i wykazania się. Analizując program, który realizuję (nr programu DKOS /07 według Marioli Boguckiej) zwróciłam uwagę na rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera. Wśród wymienionych i rozwijanych w programie były: inteligencją językowa, logicznomatematyczna,kinestetyczna,muzyczna,przestrzennowzrokowa,interpersonalna i przyrodnicza. Autorzy pominęli inteligencję artystyczną- stąd mój wybór, by się na niej skoncentrować i wprowadzić ten aspekt do scenariuszy zajęć. 5. Autor innowacji, Małgorzata Różańska, to absolwentka Filologii Angielskiej w Łodzi. Nauczyciel mianowany z 14 letnim stażem pracy w oświacie. Dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora. 6. Miejsce wdrażania działalności innowacyjnej Innowacja będzie wdrażana w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3b 7. Innowacja skierowana jest do uczniów klas I III szkoły podstawowej i będzie realizowana przez cały pierwszy etap kształcenia. III. Opis zasad innowacji 8. Cele ogólne 1.Główny cel programu to wprowadzenie nowego słownictwa z wykorzystaniem technik plastycznych 2.Priorytetem jest zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów do poznawania i zapamiętywania nowego materiału 3.Likwidacja barier komunikacyjnych 4.Rozwijanie wrażliwości artystycznej i dbałość o estetykę 9. Cele szczegółowe 1.Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie 2. Nauka tworzenia i wykorzystania map mentalnych 2 S t r o n a

3 3.Umiejętność wykorzystania ogólnie dostępnych materiałów do tworzenia prac plastycznych 4.Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 5.Przygotowanie uczniów do konkursów językowych 6.Wykorzystanie możliwości uczniów do samodzielnego tworzenia pomocy dydaktycznych 7.Propagowanie zdrowego stylu życia 8.Propagowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami w Anglii 9.Propagowanie wartości rodzinnych 10. Zasady innowacji. Ideą, która przyświeca temu programowi jest wykorzystanie zmysłów plastycznych, zdolności językowych i wyobraźni uczniów. Realizując tą innowację pragnę rozwijać u dzieci całą gamę kompetencji ogólnych jak: wiedza, umiejętności, uwarunkowania osobowościowe i umiejętności zdobywania i przyswajania wiedzy. Zmysły decydują o tym w jaki sposób nowy materiał dociera do ucznia i które jego elementy pozostają w jego pamięci. To czy uczeń jest wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem ma ogromny wpływ na jego proces uczenia się i odbierania rzeczywistości. Umiejętności nabyte są w procesie nauczania i uczenia się. Decydują one o zdolności kategoryzowania i utrwalania poznanego materiału. Wyobraźnia dzieci to rzecz nieograniczona i nie zawsze w pełni wykorzystywana w procesie nauczania. Uważam, że pracując z małymi dziećmi trzeba jak najbardziej angażować ich w proces nauczania. Nauczyciel winien pełnić rolę inicjatora zabaw i koordynatora. To czyni lekcję ciekawą i atrakcyjną dla uczniów. Mam nadzieję, że efekty pracy uczniów będą zaskakujące i godne podziwu. Metody, i techniki pracy, które zaproponowałam, mogą być użyte do wprowadzania, utrwalania i testowania nowego materiału. Nauka tworzenia map mentalnych ułatwia i urozmaica proces myślenia i absorbowania wiedzy. Zadania są różnorodne i dopasowane do zakresu wprowadzonego materiału i wieku uczniów. Pozwalają one uczniom na wyjście z ławek, wprowadzają element ruchu oraz, jakże istotny, kontaktu z rówieśnikami i integracji z grupą. Kolejnym istotnym aspektem tego programu jest wykorzystanie możliwości uczniów do tworzenia przez nich pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać na lekcji i w czasie konkursów językowych. TECHNIKI PRACY W celu uzyskania założonych celów planowane są następujące techniki i metody pracy Projekt uczniowie samodzielnie rozdzielają między sobą zadania, wykorzystując swe umiejętności i uzdolnienia, uczą się pozyskiwać potrzebne informacje Elementy teatralne- przygotowanie pokazu mody, teatrzyk kukiełkowy Gra typu MEMORY ( zapamiętywanie szczegółów i wyodrębnienie zaistniałych zmian jako trening pamięci, który zaowocuje w późniejszej nauce słówek) Tworzenie map mentalnych Techniki plastyczne 3 S t r o n a

4 Gry typu odd one out (odnajdywanie i eliminacja elementu nie pasującego do reszty) Ćwiczenia komunikacyjne ( krótkie dialogi, mające na celu uzyskanie konkretnej informacji) Tworzenie krzyżówek Tworzenie drzew genealogicznych Tworzenie gier planszowych TREŚCI Obejmują zakres słownictwa objęty podstawą programową (z dnia 23 sierpnia 2007 roku) dla klas I III, ujęty w podręcznikach English Adventure I, II i III i będący w korelacji z ogólnym programem nauczania w pierwszym etapie kształcenia, zgodnym z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. FORMY PRACY praca indywidualna praca w parach praca grupowa 11. Warunki wprowadzenia innowacji Osiągnięcie założonych celów nie wymaga dużych zmian organizacyjnych szkoły niemniej jednak zwiększenie liczby godzin zajęć języka angielskiego w klasach pierwszych byłoby uzasadnione z uwagi na dostosowanie liczby działań do tempa pracy uczniów w początkowym okresie kształcenia zintegrowanego. Wskazana liczba uczniów nie powinna przekraczać 26 osób. Założenia innowacyjne mogą być skierowane do uczniów, którzy uczyli się języka angielskiego w przedszkolu i do tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z tym językiem. Realizacja zadań nie wymaga dużych nakładów finansowych i jest o tyle łatwa, ze wszelkie pomoce naukowe typu: kartony, kredki, farby itp. są zwykle na wyposażeniu klas lekcyjnych a wszelkie inne materiały nie są drogie i są łatwo dostępne. IV. Ewaluacja 12. Badanie efektów zakładanych zmian nastąpi pod koniec roku szkolnego 13. W czasie realizacji programu przeprowadzony będzie cykl zajęć dydaktycznych zakończony prezentacją prac uczniów w postaci gazetek klasowych, testami kompetencji w klasach I III oraz konkursami języka angielskiego. Uczniowie wyrażą swoje opinie o stworzonych pracach przyznając im punkty od 1 do 3. Atrakcyjność zajęć ocenią wręczając nauczycielowi uśmiechnięte lub smutne buźki. Nauczyciel podsumuje i spisze wyniki ewaluacji. 14. Badania osiągnięć uczniów dokona nauczyciel języka angielskiego a stopień atrakcyjności zajęć sami uczniowie. Niektóre zajęcia będą hospitowane przez Dyrekcję szkoły, a niektóre będą maiły formę zajęć koleżeńskich. 15. Osiągnięte rezultaty i wyniki nauczania zostaną przedstawione rodzicom i ogółowi Rady Pedagogicznej. 16. SPODZIEWANE EFEKTY Po zakończeniu cyklu zajęć uczeń doskonale zna wprowadzone słownictwo uczeń ma rozwinięte zdolności plastyczne rysowanie, wycinanie i tworzenie przestrzennych prac, kolorowanie 4 S t r o n a

5 uczeń zna i umie pracować metodą projektu uczeń umie pracować metodą map mentalnych kojarzyć i wykorzystywać zasoby swej wyobraźni uczeń umie współpracować w parach i grupach satysfakcja ucznia i duma z efektów prac uczeń nie ma barier w użyciu języka angielskiego i jest aktywny na zajęciach uczeń stosuje różne metody pozyskiwania informacji i materiałów do prac plastycznych uczeń zna tradycje związane z obchodami świąt w Anglii V. Załączniki 17. Przykładowe działania wprowadzające zmiany (załącznik 1) 18. Przykładowe scenariusze zajęć (załącznik 2) 19. Przykładowe zadania konkursowe (załącznik 3) 5 S t r o n a

6 DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIK 1 L.p TEMAT DZIAŁANIA EFEKT 1. Poznajemy części Plakaty ciała 2. Poznajemy nazwy zwierząt i owadów Uczniowie piszą nazwy części twarzy i ciała w języku angielskim i ozdabiają je elementami symbolizującymi daną część ciała.(klasa I, II, III) Uczniowie przynoszą plakaty swoich idoli lub innych znanych osób, tną je w poziome paski lub w formie puzzli, a następnie opisując w języku angielskim daną postać proszą kolegę aby złożył pocięte kawałki w całość. (klasa II i III). Uczniowie rysują po kolei kawałki postaci zgodnie z zaleceniem kolegi, następnie zaginają kartkę i podają ją kolejnej osobie. Uczeń, który zakończył swój fragment rysunku, określa kolor i cechę następnego fragmentu postaci. W ten sposób kilka uczniów tworzy wspólnie rysunek postaci.(klasa II i III) Tworzenie mapy mentalnej Człowiek części twarzy części ciała ubrania noszone na poszczególnych częściach ciała (klasa II i III) Dzieci po zapoznaniu się z nazwami zwierząt w języku angielskim, tworzą albumy z rysunkami poznanych zwierzaków. (klasa I) Uczniowie wykorzystując tekturowe opakowania np. po herbatach, tworzą plan ZOO i ustawiają na nim klatki z rysunkami i nazwami poznanych zwierząt. Pudełka są obklejone a na nich narysowane są zwierzęta (klasa II i III) Projekt SPRING na zielonym kartonie formatu A2 dzieci rysują łąkę i las. Nauczyciel wiesza karton na tablicy, a następnie magnesami przyczepiamy kartoniki przedstawiające poznane owady. Pracę wykorzystujemy do gry typu Prace uczniów Rysunki grupy uczniów Mapa mentalna Albumy zwierząt narysowane przez uczniów Makieta ZOO Projekt grupowy rysunek 6 S t r o n a

7 3. Poznajemy kolory i figury geometryczne 4. Poznajemy nazwy produktów do jedzenia i picia 5. Poznajemy słownictwo związane z domem 6. Poznajemy nazwy ubrań MEMORY. Jedna osoba wychodzi z klasy. Uczniowie albo zdejmują z planszy jednego owada, albo zmieniają jego położenie. W ten sposób ćwiczymy nie tylko poznane nazwy owadów, ale również konstrukcję there is/there are i określniki miejsca (klasa III) Uczniowie indywidualnie tworzą rysunki robotów, wykorzystując tylko poznane kolory i figury geometryczne (klasa I i II) Dyskusja na temat zdrowego jedzenia. Uczniowie tworzą obrazkowe menu z wykorzystaniem ulotek reklamowych (klasa II i III) Uczniowie wycinają z brystolu czapki kucharskie a na nich naklejają swoje ulubione i zdrowe produkty spożywcze. Uczeń rysuje fragment mebla lub sprzętu domowego, druga osoba musi zgadnąć o jaką rzecz chodzi, nazwać ją i dorysować drugą jej część (Klasa III) Na kartonie A3 uczniowie rysują plan domu, z uwzględnieniem podziału na pokoje. Następnie magnesami przyczepiają kartoniki ze sprzętem domowym. Pracę ta wykorzystujemy do gry typu MEMORY - jeden element znika lub zmienia swoje miejsce.(klasa II i III) Tworzenie mapy mentalnej ( dom- pokoje- sprzęt domowy) Uczniowie wycinają postacie chłopca i dziewczynki oraz szablony ubranek, kolorują je zgodnie z zaleceniami nauczyciela, wycinają je a następnie ubierają papierowe laleczki w podaną część garderoby (klasa I) Uczniowie przygotowują i prezentują pokaz mody. Każda grupa opisuje strój modela lub modelki.(klasa II i III). Prace uczniów Obrazkowe menu Czapki kucharskie Rysunki uczniów Schemat domu z rozmieszczonymi w nim meblami. Mapa mentalna stworzona przez uczniów. Poubierane szablony papierowych lalek Pokaz mody 7 S t r o n a

8 7. Moje ulubione zabawki Nauczyciel przygotowuje rysunek drzewa i schemat liścia dla każdego ucznia. Na kartce z listkiem uczniowie rysują swoje zabawki i doczepiaj a ją na drzewo. W ten sposób powstaje THE TREE OF: I HAVE.. (klasa I) Uczniowie w grupach tworzą obrazkową krzyżówkę z nazwami zabawek w języku angielskim (klasa II) 8. Moja rodzina Rozmowa o więzach i wartościach rodzinnych Uczniowie rysują drzewo genealogicznego(klasa II i III) Uczniowie rysują swoją rodzinę i ozdabiają rysunek ramką (klasa I) 9. Poznajemy nazwy dni tygodnia i słowa określające pogodę. Uczniowie tworzą kalendarz ścienny z wymiennymi dniami tygodnia, porą roku i charakterystyką pogody.(klasa III) 10. Mój dzień. Uczniowie tworzą kukiełki i w formie teatrzyku opowiadają o swoim dniu, wykorzystując poznane czasowniki w języku angielskim.(klasa III) W grupach uczniowie rysują na kartkach formatu A5 scenki z dnia codziennego. Następnie układają je po kolei, niczym kadry z filmu i zawieszają je na ścianie. Każda grupa opowiada o dniu swego bohatera. (klasa III) 11. Poznajemy podstawowe czasowniki w języku angielskim. 12. Poznajemy zwyczaje świąteczne w Anglii. Każdy uczeń otrzymuje schemat kwiatka z płatkami. W płatki wpisuje w języku angielskim te czynności, które potrafi wykonać. Następnie umieszczamy kwiatki na dużym zielonym kartonie i tworzymy GARDEN OF :I CAN (klasa III) Halloween nauczyciel opowiada o tradycjach związanych z tym świętem. Uczniowie przygotowują maski (potwór, czarodziej, wróżka).(klasa I, II i III) Christmas nauczyciel opowiada uczniom o tradycjach Bożego Narodzenia w Anglii. Uczniowie robią kartki świąteczne i rozdają je nauczycielom.(klasa I, II i III) THE TREE OF: I HAVE.. Krzyżówka Drzewa genealogiczne Portrety rodzinne Kalendarz ścienny Teatrzyk kukiełkowy Kadry filmowe ułożone w historyjkę. Garden of : I can Maski przygotowane przez uczniów Kartki świąteczne Prace plastyczne 8 S t r o n a

9 13. Poznajemy określniki miejsca. 14. Ćwiczymy proste dialogi w języku angielskim. 15. Podsumowujemy wiadomości. Uczniowie zapoznają się ze zwyczajami wielkanocnymi w Anglii. Indywidualnie wykonują ozdoby symbolizujące Wielkanoc. (klasa I, II i III ) Projekt FUNNY PICTURES. Polega on na wspólnym tworzeniu pracy plastycznej. Każdy z uczniów daje polecenie w języku angielskim gdzie i co ma być narysowane: np. a cat under the table, a book on the cat (klasa II i III) Uczniowie rysują w parach krótkie scenki komiksowe, a następnie uzupełniają chmurki krótkimi dialogami w języku angielskim.(klasa III) Na kartonie uczniowie tworzą grę planszową. Celem gry jest nazwanie wszystkich przedmiotów i czynności w języku angielskim, które znajdują się na poszczególnych polach planszy rekwizyty: plansza, pionki i kostka. (klasa II i III) Tworzenie mapy mentalnej MY WORLD _ ja ubrania jedzenie rodzina (klasa I, II i III) uczniów Projekt FUNNY PICTURES Komiksy stworzone przez uczniów Gra planszowa stworzona przez uczniów Mapa mentalna DOWODY PRACY Prace uczniów Zdjęcia Konspekty zajęć Plan konkursu języka angielskiego Wyniki testów kompetencji MATERIAŁY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Komputer Farby, kredki, pastele, klej, nożyczki, kartony Magnesy Plakaty z czasopism 9 S t r o n a

10 Prowadząca: mgr Małgorzata Różańska Klasa Ia Podręcznik: English Adventure 1 Konspekt lekcji języka angielskiego Temat: Wprowadzenie nazw figur geometrycznych Cele ogólne: wprowadzenie nowego słownictwa Cele operacyjne: ZAŁĄCZNIK 2 Przykładowe scenariusze zajęć uczeń przypomina sobie nazwy kolorów uczeń rozpoznaje figury geometryczne uczeń słucha tekst ze zrozumieniem uczniowie uczeń patrząc na obrazek zapamiętuje szczegóły i opisuje z pamięci przedstawione sytuacje. uczeń tworzą rysunki robotów wykorzystując tylko poznane figury geometryczne i nadają im imiona Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych Formy pracy: praca w parach, praca w grupach i praca indywidualna Środki dydaktyczne : magnetofon, tablica, kartki papieru i kredki Przebieg lekcji: 1. Powitanie klasy 2. Przypomnienie poznanych kolorów wykorzystując barwy z otaczającej rzeczywistości 3. Nauczyciel rysuje na tablicy kwadrat, koło, prostokąt i trójkąt i sprawdza czy uczniowie potrafią nazwać te figury w języku polskim 4. Nauczyciel nazywa figury po angielsku a uczniowie powtarzają 5. Klasa dzielona jest na 4 grupy, każda grupa staje w klasie przy przedmiocie o kształcie wprowadzonych figur. 6. Uczniowie wracają do ławek a nauczyciel rysuje w powietrzu figury geometryczne a uczniowie nazywają je po angielsku. 7. Nauczyciel puszcza nagranie, uczniowie słuchając ćwiczą wymowę i kolorują według wskazań poznane figury geometryczne. 10 S t r o n a

11 8. Sprawdzenie ćwiczenia nauczyciel podaje numer rysunku uczeń określa jego kształt i barwę 9. Patrząc na rysunek w książce uczniowie zliczają figury geometryczne. 10. Uczniowie tworzą rysunki robotów wykorzystując tylko figury geometryczne, kolorują je a następnie nadają im imiona. 11. Uczniowie w parach przedstawiają swoje roboty używając zwrotu; Hello, my name is 12. Wystawa prac uczniów 13. Uczniowie oceniają prace przyznając im punkty od 1 do Uczniowie oceniają atrakcyjność zajęć wręczając nauczycielowi kartki z uśmiechniętą lub smutną buzią 15. Podsumowanie lekcji i pożegnanie uczniów 11 S t r o n a

12 Prowadząca: mgr Małgorzata Różańska Klasa II Podręcznik: English Adventure 2 Konspekt lekcji języka angielskiego Temat: Wprowadzenie nazw pokoi i sprzętu domowego Cele ogólne: wprowadzenie nowego słownictwa z uwzględnieniem uzdolnień plastycznych uczniów Cele operacyjne: uczeń przypomina sobie nazwy pokoi i rzeczy znajdujących się w nim poznanych w klasie 1 uczeń ćwiczy wymowę poznanego materiału leksykalnego uczeń słucha tekst ze zrozumieniem uczniowie czytają tekst w języku angielskim z podziałem na role uczeń patrząc na obrazek zapamiętuje szczegóły i opisuje z pamięci przedstawione sytuacje. uczeń tworzą rysunki plan domu z uwzględnieniem podziału na pokoje i umieszczają na nim wcześniej przygotowane przedmioty sprzętu domowego uczniowie ćwiczą pamięć wykonując ćwiczenie polegające na zapamiętywaniu ułożeni sprzętów domowych w pokojach Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych Formy pracy: praca w parach, praca w grupach i praca indywidualna Środki dydaktyczne: magnetofon, tablica, plansze rysunkowe kartki papieru i kredki, przygotowane wcześniej modele mebli PRZEBIEG LEKCJI lekcja wymaga wcześniejszego przygotowanie przez uczniów pomocy dydaktycznych w postaci rysunków lub wyciętych modeli mebli. 1. Powitanie klasy 2. Przypomnienie nazw pokoi 3. Uczniowie słuchają historyjkę 4. Uczniowie czytają tekst z podziałem na role 5. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo związane ze wyposażeniem domu za pomocą plansz obrazkowych 6. Uczniowie powtarzają słówka i ćwiczą ich wymowę 7. Uczniowie słuchają taśmy i wskazują przedmioty na obrazku 8. Nauczyciel wprowadza określniki miejsca IN, ON, UNDER 9. Wykorzystując ołówek nauczyciel umieszcza go w, na lub pod torebką a uczniowie wypowiadają odpowiedni określnik miejsca 12 S t r o n a

13 10. Nauczyciel prosi uczniów by tym razem umieścili swoje ołówki w, na lub pod tornistrem 11. Uczniowie wyjmują przygotowane wcześniej modele mebli. Nauczyciel nazywa je po angielsku a uczniowie podnoszą w górę wymieniony mebel 12. Klasa zostaje podzielona na 4 grupy i każda grupa rysuje jeden z pokoi (sypialnię, łazienkę, salon lub kuchnię) 13. Nauczyciel wiesza rysunki pokoi na tablicy, dorysowuje dach tworząc schemat domku. 14. Uczniowie podchodzą i magnesami rozmieszczają odpowiednie meble w odpowiednich miejscach 15. Uczniowie nazywają pokój i umieszczone w nim meble 16. Uczniowie zapamiętują rozkład mebli w odpowiednich pokojach planszy. Jeden z uczniów opuszcza klasę, inny uczeń zdejmuje jeden mebel i nazywa go 17. Zadaniem pierwszego ucznia jest zgadnąć, którego mebelka brakuje lub który mebel zmienił swoje miejsce w tym celu wykorzystuje wprowadzone określniki miejsca 18. Podsumowanie lekcji- nauczyciel nakleja meble w pokojach i podpisuje je, a następnie wiesza pracę na ścianie 19. Podsumowanie lekcji- nauczyciel nakleja meble w pokojach i podpisuje je, a następnie wiesz pracę uczniów 20. Uczniowie ewaluują lekcję wręczając nauczycielowi smutne lub uśmiechnięte buźki 13 S t r o n a

14 Prowadząca: mgr Małgorzata Różańska Klasa III Podręcznik: English Adventure 3 Temat: My day Konspekt lekcji języka angielskiego Cele ogólne: Wprowadzenie słownictwa opisującego proste czynności wykonywane codziennie i stworzenie przez uczniów pracy plastycznej przypominającej kadry z filmu, obrazującej czynności dnia powszedniego Cele operacyjne: uczeń poznaje nazwy czasowników w języku angielskim i ćwiczy ich wymowę uczeń słucha tekst ze zrozumieniem uczniowie czytają tekst w języku angielskim z podziałem na role uczeń słucha i wskazuje odpowiednie czynności na obrazku uczniowie pokazują czynności i zgadują je uczniowie ćwiczą budowę zdań twierdzących w czasie Present Simple uczniowie tworzą ilustracje imitujące kadry z filmu i przedstawiające czynności dnia powszedniego uczniowie opisują dzień używając poznanego słownictwa i czasu Prezent Simple nauczyciel objaśnia zasadę dodania końcówki ES do czasownik w czasie Present Simple podając i zapisując na tablicy zdania typu; I go to school - He goes to school, I eat apples She eats apples Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych i dramy Formy pracy: praca w parach i praca indywidualna Środki dydaktyczne: magnetofon, tablica, kartki papieru i kredki PRZEBIEG LEKCJI 1. Powitanie klasy 2. Rozgrzewka językowa uczniowie przypominają sobie poznane czasowniki a nauczyciel zapisuje je na tablicy 3. Uczniowie słuchają historyjki a następnie czytają ją z podziałem na role 4. Podsumowanie lekcji- nauczyciel nakleja meble w pokojach i podpisuje je, a następnie wiesz pracę uczniów 5. Uczniowie ewaluują lekcję wręczając nauczycielowi smutne lub uśmiechnięte buźki 14 S t r o n a

15 ZAŁĄCZNIK 3 Przykładowe zadania konkursowe, podsumowujące pracę uczniów. Klasy I - zadania konkursowe 1. Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała i produktów spożywczych do odpowiednich plansz. Są przygotowane trzy duże plansze przedstawiające autko, oko i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii. 2. Włóż do torby to co masz na liście zakupów. Uczniowie otrzymują listę zakupów i spośród rzeczy w koszu wybierają odpowiednią ilość i kolor danych artykułów np. 2 red pencils, one green ball 3. Narysuj np. happy four, big nose, sad six, small eye Klasy II zadania konkursowe 1. Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała, ubrań i produktów spożywczych do odpowiednich plansz. Są przygotowane cztery duże plansze przedstawiające autko, oko, spódnicę i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii. 2. Zademonstruj napisane na kartce czynności. 3. Połóż dany przedmiot na wskazanym miejscu. np. a book under a chair, a Ball in the pencil case Klasa III zadania konkursowe 1. Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała, zwierząt, ubrań i produktów spożywczych do odpowiednich plansz. Jest przygotowanych pięć dużych plansz przedstawiających autko, oko, spódnicę, węża i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii. 2. Uzupełnij mapę mentalną : dom sypialnia kuchnia salon ogród 3. Gra typu Wordsnake- trzeba dopisać wyraz, który musi się zacząć od ostatniej litery poprzedniego wyrazu. 15 S t r o n a

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI,

NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI, INNOWACJA PEDAGOGICZNA dla uczniów klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie, uczęszczających na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. KOMPUTER NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące

Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące Szczecin 2012 Publikacja przygotowana pod redakcją Iwony Szybowicz Korekta Agnieszka Gruszczyńska Sławomir Iwasiów Projekt i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Praca zbiorowa Projekt: Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

Program własny nauczania języka niemieckiego Mali poligloci

Program własny nauczania języka niemieckiego Mali poligloci Program własny nauczania języka niemieckiego Mali poligloci Autor: mgr Anna Owczarek Przedmiot: język niemiecki Etap edukacyjny: I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej Typ kursu: pozalekcyjne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Awangarda w Edukacji

Awangarda w Edukacji Awangarda w Edukacji Magazyn o Edukacji w przyszłości. Przyszłości, która zaczyna się już jutro Dwumiesięcznik - Magazyn wydawany przez Instytut Nowoczesnej Edukacji Redaktor naczelna: Małgorzata Taraszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach gospodarstwa wiejskiego

Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach gospodarstwa wiejskiego Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach gospodarstwa wiejskiego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012. Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska. Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości

Poznań 2012. Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska. Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Poznań 2012 Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości/opracowanie: Naukomp Justyna Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ część 1 Autor Jolanta Faliszewska Kierownik projektu Agnieszka Opala Redakcja Ewa Dulemba Aleksandra Ziewiecka Redakcja językowa Martyna Synowiec

Bardziej szczegółowo

LekcjezGdyniąwtle. praca zbiorowa

LekcjezGdyniąwtle. praca zbiorowa LekcjezGdyniąwtle praca zbiorowa Gdynia 2012 Copyright c 2012 by Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Redakcja: Elżbieta Wójcik Konsultacja metodyczna: Elżbieta Mazurek Projekt okładki: Anna Tarasiewicz

Bardziej szczegółowo