ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi INNOWACJA PEDAGOGICZNA - wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI AUTOR: mgr Małgorzata Różańska 1 S t r o n a

2 Struktura dokumentu opisującego działalność innowacyjną Tak Nie I. Strona tytułowa Tytuł innowacji 1. Angielska plastyka lub plastyczny angielski Rodzaj innowacji 2. Innowacja ma charakter programowo-metodyczny, modyfikuje nieco techniki i metody pracy, wzbogaca je o elementy artystyczne. Autorzy innowacji 3. Mgr Małgorzata Różanska II. Wstęp: 4. Opis, jak doszło do powstania pomysłu? Bazując na moim doświadczeniu zawodowym w pracy z dziećmi zauważyłam przejawianą przez uczniów chęć do wykonywania wszelkich prac plastycznych. Jest to element pracy, który narzuca pewną swobodę interpretacji, rozwija wyobraźnię i kreatywnośćaspekty tak bardzo dominujące we wczesnym etapie nauczania. Wzbogacając proces nauczania o zagadnienia plastyczne zapewniamy klimat swobody i artyzmu,odchodzimy od schematu utartych zajęć opartych na wprowadzaniu i utrwalaniu słówek i struktur gramatycznych. Nie każdy uczeń ma zdolności językowe i nauka języka obcego może być dla niego stresująca. Prace plastyczne będą więc formą odreagowania i wykazania się. Analizując program, który realizuję (nr programu DKOS /07 według Marioli Boguckiej) zwróciłam uwagę na rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera. Wśród wymienionych i rozwijanych w programie były: inteligencją językowa, logicznomatematyczna,kinestetyczna,muzyczna,przestrzennowzrokowa,interpersonalna i przyrodnicza. Autorzy pominęli inteligencję artystyczną- stąd mój wybór, by się na niej skoncentrować i wprowadzić ten aspekt do scenariuszy zajęć. 5. Autor innowacji, Małgorzata Różańska, to absolwentka Filologii Angielskiej w Łodzi. Nauczyciel mianowany z 14 letnim stażem pracy w oświacie. Dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora. 6. Miejsce wdrażania działalności innowacyjnej Innowacja będzie wdrażana w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3b 7. Innowacja skierowana jest do uczniów klas I III szkoły podstawowej i będzie realizowana przez cały pierwszy etap kształcenia. III. Opis zasad innowacji 8. Cele ogólne 1.Główny cel programu to wprowadzenie nowego słownictwa z wykorzystaniem technik plastycznych 2.Priorytetem jest zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów do poznawania i zapamiętywania nowego materiału 3.Likwidacja barier komunikacyjnych 4.Rozwijanie wrażliwości artystycznej i dbałość o estetykę 9. Cele szczegółowe 1.Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie 2. Nauka tworzenia i wykorzystania map mentalnych 2 S t r o n a

3 3.Umiejętność wykorzystania ogólnie dostępnych materiałów do tworzenia prac plastycznych 4.Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 5.Przygotowanie uczniów do konkursów językowych 6.Wykorzystanie możliwości uczniów do samodzielnego tworzenia pomocy dydaktycznych 7.Propagowanie zdrowego stylu życia 8.Propagowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami w Anglii 9.Propagowanie wartości rodzinnych 10. Zasady innowacji. Ideą, która przyświeca temu programowi jest wykorzystanie zmysłów plastycznych, zdolności językowych i wyobraźni uczniów. Realizując tą innowację pragnę rozwijać u dzieci całą gamę kompetencji ogólnych jak: wiedza, umiejętności, uwarunkowania osobowościowe i umiejętności zdobywania i przyswajania wiedzy. Zmysły decydują o tym w jaki sposób nowy materiał dociera do ucznia i które jego elementy pozostają w jego pamięci. To czy uczeń jest wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem ma ogromny wpływ na jego proces uczenia się i odbierania rzeczywistości. Umiejętności nabyte są w procesie nauczania i uczenia się. Decydują one o zdolności kategoryzowania i utrwalania poznanego materiału. Wyobraźnia dzieci to rzecz nieograniczona i nie zawsze w pełni wykorzystywana w procesie nauczania. Uważam, że pracując z małymi dziećmi trzeba jak najbardziej angażować ich w proces nauczania. Nauczyciel winien pełnić rolę inicjatora zabaw i koordynatora. To czyni lekcję ciekawą i atrakcyjną dla uczniów. Mam nadzieję, że efekty pracy uczniów będą zaskakujące i godne podziwu. Metody, i techniki pracy, które zaproponowałam, mogą być użyte do wprowadzania, utrwalania i testowania nowego materiału. Nauka tworzenia map mentalnych ułatwia i urozmaica proces myślenia i absorbowania wiedzy. Zadania są różnorodne i dopasowane do zakresu wprowadzonego materiału i wieku uczniów. Pozwalają one uczniom na wyjście z ławek, wprowadzają element ruchu oraz, jakże istotny, kontaktu z rówieśnikami i integracji z grupą. Kolejnym istotnym aspektem tego programu jest wykorzystanie możliwości uczniów do tworzenia przez nich pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać na lekcji i w czasie konkursów językowych. TECHNIKI PRACY W celu uzyskania założonych celów planowane są następujące techniki i metody pracy Projekt uczniowie samodzielnie rozdzielają między sobą zadania, wykorzystując swe umiejętności i uzdolnienia, uczą się pozyskiwać potrzebne informacje Elementy teatralne- przygotowanie pokazu mody, teatrzyk kukiełkowy Gra typu MEMORY ( zapamiętywanie szczegółów i wyodrębnienie zaistniałych zmian jako trening pamięci, który zaowocuje w późniejszej nauce słówek) Tworzenie map mentalnych Techniki plastyczne 3 S t r o n a

4 Gry typu odd one out (odnajdywanie i eliminacja elementu nie pasującego do reszty) Ćwiczenia komunikacyjne ( krótkie dialogi, mające na celu uzyskanie konkretnej informacji) Tworzenie krzyżówek Tworzenie drzew genealogicznych Tworzenie gier planszowych TREŚCI Obejmują zakres słownictwa objęty podstawą programową (z dnia 23 sierpnia 2007 roku) dla klas I III, ujęty w podręcznikach English Adventure I, II i III i będący w korelacji z ogólnym programem nauczania w pierwszym etapie kształcenia, zgodnym z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. FORMY PRACY praca indywidualna praca w parach praca grupowa 11. Warunki wprowadzenia innowacji Osiągnięcie założonych celów nie wymaga dużych zmian organizacyjnych szkoły niemniej jednak zwiększenie liczby godzin zajęć języka angielskiego w klasach pierwszych byłoby uzasadnione z uwagi na dostosowanie liczby działań do tempa pracy uczniów w początkowym okresie kształcenia zintegrowanego. Wskazana liczba uczniów nie powinna przekraczać 26 osób. Założenia innowacyjne mogą być skierowane do uczniów, którzy uczyli się języka angielskiego w przedszkolu i do tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z tym językiem. Realizacja zadań nie wymaga dużych nakładów finansowych i jest o tyle łatwa, ze wszelkie pomoce naukowe typu: kartony, kredki, farby itp. są zwykle na wyposażeniu klas lekcyjnych a wszelkie inne materiały nie są drogie i są łatwo dostępne. IV. Ewaluacja 12. Badanie efektów zakładanych zmian nastąpi pod koniec roku szkolnego 13. W czasie realizacji programu przeprowadzony będzie cykl zajęć dydaktycznych zakończony prezentacją prac uczniów w postaci gazetek klasowych, testami kompetencji w klasach I III oraz konkursami języka angielskiego. Uczniowie wyrażą swoje opinie o stworzonych pracach przyznając im punkty od 1 do 3. Atrakcyjność zajęć ocenią wręczając nauczycielowi uśmiechnięte lub smutne buźki. Nauczyciel podsumuje i spisze wyniki ewaluacji. 14. Badania osiągnięć uczniów dokona nauczyciel języka angielskiego a stopień atrakcyjności zajęć sami uczniowie. Niektóre zajęcia będą hospitowane przez Dyrekcję szkoły, a niektóre będą maiły formę zajęć koleżeńskich. 15. Osiągnięte rezultaty i wyniki nauczania zostaną przedstawione rodzicom i ogółowi Rady Pedagogicznej. 16. SPODZIEWANE EFEKTY Po zakończeniu cyklu zajęć uczeń doskonale zna wprowadzone słownictwo uczeń ma rozwinięte zdolności plastyczne rysowanie, wycinanie i tworzenie przestrzennych prac, kolorowanie 4 S t r o n a

5 uczeń zna i umie pracować metodą projektu uczeń umie pracować metodą map mentalnych kojarzyć i wykorzystywać zasoby swej wyobraźni uczeń umie współpracować w parach i grupach satysfakcja ucznia i duma z efektów prac uczeń nie ma barier w użyciu języka angielskiego i jest aktywny na zajęciach uczeń stosuje różne metody pozyskiwania informacji i materiałów do prac plastycznych uczeń zna tradycje związane z obchodami świąt w Anglii V. Załączniki 17. Przykładowe działania wprowadzające zmiany (załącznik 1) 18. Przykładowe scenariusze zajęć (załącznik 2) 19. Przykładowe zadania konkursowe (załącznik 3) 5 S t r o n a

6 DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIK 1 L.p TEMAT DZIAŁANIA EFEKT 1. Poznajemy części Plakaty ciała 2. Poznajemy nazwy zwierząt i owadów Uczniowie piszą nazwy części twarzy i ciała w języku angielskim i ozdabiają je elementami symbolizującymi daną część ciała.(klasa I, II, III) Uczniowie przynoszą plakaty swoich idoli lub innych znanych osób, tną je w poziome paski lub w formie puzzli, a następnie opisując w języku angielskim daną postać proszą kolegę aby złożył pocięte kawałki w całość. (klasa II i III). Uczniowie rysują po kolei kawałki postaci zgodnie z zaleceniem kolegi, następnie zaginają kartkę i podają ją kolejnej osobie. Uczeń, który zakończył swój fragment rysunku, określa kolor i cechę następnego fragmentu postaci. W ten sposób kilka uczniów tworzy wspólnie rysunek postaci.(klasa II i III) Tworzenie mapy mentalnej Człowiek części twarzy części ciała ubrania noszone na poszczególnych częściach ciała (klasa II i III) Dzieci po zapoznaniu się z nazwami zwierząt w języku angielskim, tworzą albumy z rysunkami poznanych zwierzaków. (klasa I) Uczniowie wykorzystując tekturowe opakowania np. po herbatach, tworzą plan ZOO i ustawiają na nim klatki z rysunkami i nazwami poznanych zwierząt. Pudełka są obklejone a na nich narysowane są zwierzęta (klasa II i III) Projekt SPRING na zielonym kartonie formatu A2 dzieci rysują łąkę i las. Nauczyciel wiesza karton na tablicy, a następnie magnesami przyczepiamy kartoniki przedstawiające poznane owady. Pracę wykorzystujemy do gry typu Prace uczniów Rysunki grupy uczniów Mapa mentalna Albumy zwierząt narysowane przez uczniów Makieta ZOO Projekt grupowy rysunek 6 S t r o n a

7 3. Poznajemy kolory i figury geometryczne 4. Poznajemy nazwy produktów do jedzenia i picia 5. Poznajemy słownictwo związane z domem 6. Poznajemy nazwy ubrań MEMORY. Jedna osoba wychodzi z klasy. Uczniowie albo zdejmują z planszy jednego owada, albo zmieniają jego położenie. W ten sposób ćwiczymy nie tylko poznane nazwy owadów, ale również konstrukcję there is/there are i określniki miejsca (klasa III) Uczniowie indywidualnie tworzą rysunki robotów, wykorzystując tylko poznane kolory i figury geometryczne (klasa I i II) Dyskusja na temat zdrowego jedzenia. Uczniowie tworzą obrazkowe menu z wykorzystaniem ulotek reklamowych (klasa II i III) Uczniowie wycinają z brystolu czapki kucharskie a na nich naklejają swoje ulubione i zdrowe produkty spożywcze. Uczeń rysuje fragment mebla lub sprzętu domowego, druga osoba musi zgadnąć o jaką rzecz chodzi, nazwać ją i dorysować drugą jej część (Klasa III) Na kartonie A3 uczniowie rysują plan domu, z uwzględnieniem podziału na pokoje. Następnie magnesami przyczepiają kartoniki ze sprzętem domowym. Pracę ta wykorzystujemy do gry typu MEMORY - jeden element znika lub zmienia swoje miejsce.(klasa II i III) Tworzenie mapy mentalnej ( dom- pokoje- sprzęt domowy) Uczniowie wycinają postacie chłopca i dziewczynki oraz szablony ubranek, kolorują je zgodnie z zaleceniami nauczyciela, wycinają je a następnie ubierają papierowe laleczki w podaną część garderoby (klasa I) Uczniowie przygotowują i prezentują pokaz mody. Każda grupa opisuje strój modela lub modelki.(klasa II i III). Prace uczniów Obrazkowe menu Czapki kucharskie Rysunki uczniów Schemat domu z rozmieszczonymi w nim meblami. Mapa mentalna stworzona przez uczniów. Poubierane szablony papierowych lalek Pokaz mody 7 S t r o n a

8 7. Moje ulubione zabawki Nauczyciel przygotowuje rysunek drzewa i schemat liścia dla każdego ucznia. Na kartce z listkiem uczniowie rysują swoje zabawki i doczepiaj a ją na drzewo. W ten sposób powstaje THE TREE OF: I HAVE.. (klasa I) Uczniowie w grupach tworzą obrazkową krzyżówkę z nazwami zabawek w języku angielskim (klasa II) 8. Moja rodzina Rozmowa o więzach i wartościach rodzinnych Uczniowie rysują drzewo genealogicznego(klasa II i III) Uczniowie rysują swoją rodzinę i ozdabiają rysunek ramką (klasa I) 9. Poznajemy nazwy dni tygodnia i słowa określające pogodę. Uczniowie tworzą kalendarz ścienny z wymiennymi dniami tygodnia, porą roku i charakterystyką pogody.(klasa III) 10. Mój dzień. Uczniowie tworzą kukiełki i w formie teatrzyku opowiadają o swoim dniu, wykorzystując poznane czasowniki w języku angielskim.(klasa III) W grupach uczniowie rysują na kartkach formatu A5 scenki z dnia codziennego. Następnie układają je po kolei, niczym kadry z filmu i zawieszają je na ścianie. Każda grupa opowiada o dniu swego bohatera. (klasa III) 11. Poznajemy podstawowe czasowniki w języku angielskim. 12. Poznajemy zwyczaje świąteczne w Anglii. Każdy uczeń otrzymuje schemat kwiatka z płatkami. W płatki wpisuje w języku angielskim te czynności, które potrafi wykonać. Następnie umieszczamy kwiatki na dużym zielonym kartonie i tworzymy GARDEN OF :I CAN (klasa III) Halloween nauczyciel opowiada o tradycjach związanych z tym świętem. Uczniowie przygotowują maski (potwór, czarodziej, wróżka).(klasa I, II i III) Christmas nauczyciel opowiada uczniom o tradycjach Bożego Narodzenia w Anglii. Uczniowie robią kartki świąteczne i rozdają je nauczycielom.(klasa I, II i III) THE TREE OF: I HAVE.. Krzyżówka Drzewa genealogiczne Portrety rodzinne Kalendarz ścienny Teatrzyk kukiełkowy Kadry filmowe ułożone w historyjkę. Garden of : I can Maski przygotowane przez uczniów Kartki świąteczne Prace plastyczne 8 S t r o n a

9 13. Poznajemy określniki miejsca. 14. Ćwiczymy proste dialogi w języku angielskim. 15. Podsumowujemy wiadomości. Uczniowie zapoznają się ze zwyczajami wielkanocnymi w Anglii. Indywidualnie wykonują ozdoby symbolizujące Wielkanoc. (klasa I, II i III ) Projekt FUNNY PICTURES. Polega on na wspólnym tworzeniu pracy plastycznej. Każdy z uczniów daje polecenie w języku angielskim gdzie i co ma być narysowane: np. a cat under the table, a book on the cat (klasa II i III) Uczniowie rysują w parach krótkie scenki komiksowe, a następnie uzupełniają chmurki krótkimi dialogami w języku angielskim.(klasa III) Na kartonie uczniowie tworzą grę planszową. Celem gry jest nazwanie wszystkich przedmiotów i czynności w języku angielskim, które znajdują się na poszczególnych polach planszy rekwizyty: plansza, pionki i kostka. (klasa II i III) Tworzenie mapy mentalnej MY WORLD _ ja ubrania jedzenie rodzina (klasa I, II i III) uczniów Projekt FUNNY PICTURES Komiksy stworzone przez uczniów Gra planszowa stworzona przez uczniów Mapa mentalna DOWODY PRACY Prace uczniów Zdjęcia Konspekty zajęć Plan konkursu języka angielskiego Wyniki testów kompetencji MATERIAŁY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Komputer Farby, kredki, pastele, klej, nożyczki, kartony Magnesy Plakaty z czasopism 9 S t r o n a

10 Prowadząca: mgr Małgorzata Różańska Klasa Ia Podręcznik: English Adventure 1 Konspekt lekcji języka angielskiego Temat: Wprowadzenie nazw figur geometrycznych Cele ogólne: wprowadzenie nowego słownictwa Cele operacyjne: ZAŁĄCZNIK 2 Przykładowe scenariusze zajęć uczeń przypomina sobie nazwy kolorów uczeń rozpoznaje figury geometryczne uczeń słucha tekst ze zrozumieniem uczniowie uczeń patrząc na obrazek zapamiętuje szczegóły i opisuje z pamięci przedstawione sytuacje. uczeń tworzą rysunki robotów wykorzystując tylko poznane figury geometryczne i nadają im imiona Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych Formy pracy: praca w parach, praca w grupach i praca indywidualna Środki dydaktyczne : magnetofon, tablica, kartki papieru i kredki Przebieg lekcji: 1. Powitanie klasy 2. Przypomnienie poznanych kolorów wykorzystując barwy z otaczającej rzeczywistości 3. Nauczyciel rysuje na tablicy kwadrat, koło, prostokąt i trójkąt i sprawdza czy uczniowie potrafią nazwać te figury w języku polskim 4. Nauczyciel nazywa figury po angielsku a uczniowie powtarzają 5. Klasa dzielona jest na 4 grupy, każda grupa staje w klasie przy przedmiocie o kształcie wprowadzonych figur. 6. Uczniowie wracają do ławek a nauczyciel rysuje w powietrzu figury geometryczne a uczniowie nazywają je po angielsku. 7. Nauczyciel puszcza nagranie, uczniowie słuchając ćwiczą wymowę i kolorują według wskazań poznane figury geometryczne. 10 S t r o n a

11 8. Sprawdzenie ćwiczenia nauczyciel podaje numer rysunku uczeń określa jego kształt i barwę 9. Patrząc na rysunek w książce uczniowie zliczają figury geometryczne. 10. Uczniowie tworzą rysunki robotów wykorzystując tylko figury geometryczne, kolorują je a następnie nadają im imiona. 11. Uczniowie w parach przedstawiają swoje roboty używając zwrotu; Hello, my name is 12. Wystawa prac uczniów 13. Uczniowie oceniają prace przyznając im punkty od 1 do Uczniowie oceniają atrakcyjność zajęć wręczając nauczycielowi kartki z uśmiechniętą lub smutną buzią 15. Podsumowanie lekcji i pożegnanie uczniów 11 S t r o n a

12 Prowadząca: mgr Małgorzata Różańska Klasa II Podręcznik: English Adventure 2 Konspekt lekcji języka angielskiego Temat: Wprowadzenie nazw pokoi i sprzętu domowego Cele ogólne: wprowadzenie nowego słownictwa z uwzględnieniem uzdolnień plastycznych uczniów Cele operacyjne: uczeń przypomina sobie nazwy pokoi i rzeczy znajdujących się w nim poznanych w klasie 1 uczeń ćwiczy wymowę poznanego materiału leksykalnego uczeń słucha tekst ze zrozumieniem uczniowie czytają tekst w języku angielskim z podziałem na role uczeń patrząc na obrazek zapamiętuje szczegóły i opisuje z pamięci przedstawione sytuacje. uczeń tworzą rysunki plan domu z uwzględnieniem podziału na pokoje i umieszczają na nim wcześniej przygotowane przedmioty sprzętu domowego uczniowie ćwiczą pamięć wykonując ćwiczenie polegające na zapamiętywaniu ułożeni sprzętów domowych w pokojach Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych Formy pracy: praca w parach, praca w grupach i praca indywidualna Środki dydaktyczne: magnetofon, tablica, plansze rysunkowe kartki papieru i kredki, przygotowane wcześniej modele mebli PRZEBIEG LEKCJI lekcja wymaga wcześniejszego przygotowanie przez uczniów pomocy dydaktycznych w postaci rysunków lub wyciętych modeli mebli. 1. Powitanie klasy 2. Przypomnienie nazw pokoi 3. Uczniowie słuchają historyjkę 4. Uczniowie czytają tekst z podziałem na role 5. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo związane ze wyposażeniem domu za pomocą plansz obrazkowych 6. Uczniowie powtarzają słówka i ćwiczą ich wymowę 7. Uczniowie słuchają taśmy i wskazują przedmioty na obrazku 8. Nauczyciel wprowadza określniki miejsca IN, ON, UNDER 9. Wykorzystując ołówek nauczyciel umieszcza go w, na lub pod torebką a uczniowie wypowiadają odpowiedni określnik miejsca 12 S t r o n a

13 10. Nauczyciel prosi uczniów by tym razem umieścili swoje ołówki w, na lub pod tornistrem 11. Uczniowie wyjmują przygotowane wcześniej modele mebli. Nauczyciel nazywa je po angielsku a uczniowie podnoszą w górę wymieniony mebel 12. Klasa zostaje podzielona na 4 grupy i każda grupa rysuje jeden z pokoi (sypialnię, łazienkę, salon lub kuchnię) 13. Nauczyciel wiesza rysunki pokoi na tablicy, dorysowuje dach tworząc schemat domku. 14. Uczniowie podchodzą i magnesami rozmieszczają odpowiednie meble w odpowiednich miejscach 15. Uczniowie nazywają pokój i umieszczone w nim meble 16. Uczniowie zapamiętują rozkład mebli w odpowiednich pokojach planszy. Jeden z uczniów opuszcza klasę, inny uczeń zdejmuje jeden mebel i nazywa go 17. Zadaniem pierwszego ucznia jest zgadnąć, którego mebelka brakuje lub który mebel zmienił swoje miejsce w tym celu wykorzystuje wprowadzone określniki miejsca 18. Podsumowanie lekcji- nauczyciel nakleja meble w pokojach i podpisuje je, a następnie wiesza pracę na ścianie 19. Podsumowanie lekcji- nauczyciel nakleja meble w pokojach i podpisuje je, a następnie wiesz pracę uczniów 20. Uczniowie ewaluują lekcję wręczając nauczycielowi smutne lub uśmiechnięte buźki 13 S t r o n a

14 Prowadząca: mgr Małgorzata Różańska Klasa III Podręcznik: English Adventure 3 Temat: My day Konspekt lekcji języka angielskiego Cele ogólne: Wprowadzenie słownictwa opisującego proste czynności wykonywane codziennie i stworzenie przez uczniów pracy plastycznej przypominającej kadry z filmu, obrazującej czynności dnia powszedniego Cele operacyjne: uczeń poznaje nazwy czasowników w języku angielskim i ćwiczy ich wymowę uczeń słucha tekst ze zrozumieniem uczniowie czytają tekst w języku angielskim z podziałem na role uczeń słucha i wskazuje odpowiednie czynności na obrazku uczniowie pokazują czynności i zgadują je uczniowie ćwiczą budowę zdań twierdzących w czasie Present Simple uczniowie tworzą ilustracje imitujące kadry z filmu i przedstawiające czynności dnia powszedniego uczniowie opisują dzień używając poznanego słownictwa i czasu Prezent Simple nauczyciel objaśnia zasadę dodania końcówki ES do czasownik w czasie Present Simple podając i zapisując na tablicy zdania typu; I go to school - He goes to school, I eat apples She eats apples Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych i dramy Formy pracy: praca w parach i praca indywidualna Środki dydaktyczne: magnetofon, tablica, kartki papieru i kredki PRZEBIEG LEKCJI 1. Powitanie klasy 2. Rozgrzewka językowa uczniowie przypominają sobie poznane czasowniki a nauczyciel zapisuje je na tablicy 3. Uczniowie słuchają historyjki a następnie czytają ją z podziałem na role 4. Podsumowanie lekcji- nauczyciel nakleja meble w pokojach i podpisuje je, a następnie wiesz pracę uczniów 5. Uczniowie ewaluują lekcję wręczając nauczycielowi smutne lub uśmiechnięte buźki 14 S t r o n a

15 ZAŁĄCZNIK 3 Przykładowe zadania konkursowe, podsumowujące pracę uczniów. Klasy I - zadania konkursowe 1. Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała i produktów spożywczych do odpowiednich plansz. Są przygotowane trzy duże plansze przedstawiające autko, oko i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii. 2. Włóż do torby to co masz na liście zakupów. Uczniowie otrzymują listę zakupów i spośród rzeczy w koszu wybierają odpowiednią ilość i kolor danych artykułów np. 2 red pencils, one green ball 3. Narysuj np. happy four, big nose, sad six, small eye Klasy II zadania konkursowe 1. Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała, ubrań i produktów spożywczych do odpowiednich plansz. Są przygotowane cztery duże plansze przedstawiające autko, oko, spódnicę i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii. 2. Zademonstruj napisane na kartce czynności. 3. Połóż dany przedmiot na wskazanym miejscu. np. a book under a chair, a Ball in the pencil case Klasa III zadania konkursowe 1. Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała, zwierząt, ubrań i produktów spożywczych do odpowiednich plansz. Jest przygotowanych pięć dużych plansz przedstawiających autko, oko, spódnicę, węża i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii. 2. Uzupełnij mapę mentalną : dom sypialnia kuchnia salon ogród 3. Gra typu Wordsnake- trzeba dopisać wyraz, który musi się zacząć od ostatniej litery poprzedniego wyrazu. 15 S t r o n a

Magic Hands czyli wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych

Magic Hands czyli wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych Innowacja pedagogiczna Edukacji wczesnoszkolnej Język angielski Magic Hands czyli wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych Program dla uczniów klas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ. dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie. w roku szkolnym 2013/2014.

PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ. dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie. w roku szkolnym 2013/2014. PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie w roku szkolnym 2013/2014 Wstęp We współczesnych czasach, gdy świat nastawiony jest na odnoszenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Sylwia Tomas Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 1. DATA: 15.12.2005 2. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa I Edukacja: językowa języka angielski, Temat bloku: School Temat lekcji: What's in my pencil case? Cel/cele

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym Hanna Łukasiewicz HaniaLukasiewicz@interia.pl. Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym "Technologia informacyjna może wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 Elżbieta Pełka-Pryszcz Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie 16

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Lubimy zimę. Zimo, baw się z nami! tygodniowy Temat dnia Bezpieczne zabawy zimowe Bezpieczni zimą.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 września

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Hello again! OCENA 1 rozdziału Hello again nie popełniając z rozdziału Hello again, czasem po nagrań z rozdziału Hello again, często po z rozdziału Hello again, często

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM KLASA III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM KLASA III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM KLASA III Nauczyciel: mgr Łukasz Pruchnik Przedmiot: język angielski, 2 lekcje w tygodniu Obowiązkowe podręczniki: 1. podręcznik

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: techniczna, społeczna, matematyczna, plastyczna, Cel zajęć: - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, - kształtowanie umiejętności dbania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie Jest to konkurs matematyczny, który w Naszej Szkole ma już dość długą tradycję. Pomysł powstał na spotkaniu zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji 1. - Dokonanie doboru dwuosobowych grup ze wskazaniem pracy ucznia z dysfunkcjami z kolegą bez problemów (pomoc pedagogawychowawcy).

Konspekt lekcji 1. - Dokonanie doboru dwuosobowych grup ze wskazaniem pracy ucznia z dysfunkcjami z kolegą bez problemów (pomoc pedagogawychowawcy). Grażyna Maleszewska - nauczyciel informatyki Agata Łopuszyńska - pedagog specjalny Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Warszawy w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 14 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: My toys wprowadzenie nazw zabawek. Liczebniki 1 10

Scenariusz lekcji: My toys wprowadzenie nazw zabawek. Liczebniki 1 10 Scenariusz lekcji: My toys wprowadzenie nazw zabawek. Czas zajęć: 45 60 minut Cele ogólne: nabywanie umiejętności rozumienia języka angielskiego przygotowanie do dalszej nauki rozwijanie ciekawości poznawczej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

WEATHER OKREŚLANIE POGODY, PYTANIE O POGODĘ. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie III szkoły podstawowej.

WEATHER OKREŚLANIE POGODY, PYTANIE O POGODĘ. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie III szkoły podstawowej. WEATHER OKREŚLANIE POGODY, PYTANIE O POGODĘ. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie III szkoły podstawowej. Cele lekcji: Uwzględniono taksonomiczne kategorie celów nauczania wg prof. B. Niemierki:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I Nauczyciel: mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 2014/15 Podręcznik: Bugs World 1(autorzy: C.Read, A. Soberon, M. Kondro),

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE NA TALERZU KONSPEKT ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I-III W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ AKTYWNA SZKOŁA AKTYWNY UCZEŃ

ZDROWIE NA TALERZU KONSPEKT ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I-III W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ AKTYWNA SZKOŁA AKTYWNY UCZEŃ 2014/2015 ADRESACI: uczniowie klas I III SP7 PROWADZĄCY: wychowawcy klas CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ: - sala lekcyjna - wrzesień 2014 CEL GŁÓWNY: Opracowanie: Beata Sułuja - poznanie zasad zdrowego żywienia i

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę-działam-idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę-działam-idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę-działam-idę w świat Autor: Małgorzata Urbańska Klasa III Edukacja: matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, Cel/cele zajęć: - rozwijanie twórczego i logicznego

Bardziej szczegółowo

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Das Theaterstück Ich bin so Poziom: szkoła podstawowa, klasa IV Cele: powtórzenie i utrwalenie poznanych wcześniej zwrotów występujących w teatrzyku Media/materiały: tablice magnetyczne,

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. A. Elementy podlegające ocenianiu: 1 znajomość słownictwa 2 umiejętność słuchania 3 umiejętność czytania 4 umiejętność

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat NASZ ŚWIAT. PODRÓŻE PO ŚWIECIE. tygodniowy Temat dnia Poznajemy Wietnam. Hoan opowiada o Wietnamie.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Wędrówki po świecie. Scenariusz nr 3

Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Wędrówki po świecie. Scenariusz nr 3 Autor scenariusza: Olga Lech Blok tematyczny: Wędrówki po świecie Scenariusz nr 3 I. Tytuł scenariusza: W kraju Anaruka. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Nie jest wyłącznie zdolnością do dokładnego

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Autor: Karina Jedynak Grupa wiekowa: 5 - latki Temat: Zwierzęta na wsi. Byczek. Scenariusz zajęć

Bardziej szczegółowo

mgr Agnieszka Łukasiak Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku

mgr Agnieszka Łukasiak Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku Wybrane scenariusze lekcji matematyki aktywizujące uczniów. mgr Agnieszka Łukasiak Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku Scenariusz 1- wykorzystanie metody problemowej i czynnościowej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zabawki i prezenty Wspomnienia tygodniowy Temat dnia Jeśli nie potrafimy mówić... Jeśli nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

KOLOROWA TWÓRCZOŚĆ DZIECKA NA KARTACH ALBUMU WYKONANEGO METODĄ SCRAPBOOKINGU. Innowacja pedagogiczna Autor: Maria Pomorska

KOLOROWA TWÓRCZOŚĆ DZIECKA NA KARTACH ALBUMU WYKONANEGO METODĄ SCRAPBOOKINGU. Innowacja pedagogiczna Autor: Maria Pomorska KOLOROWA TWÓRCZOŚĆ DZIECKA NA KARTACH ALBUMU WYKONANEGO METODĄ SCRAPBOOKINGU Innowacja pedagogiczna Autor: Maria Pomorska Scrapbooking Scrapbooking to sztuka ręcznego tworzenia oraz dekorowania albumów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna,zajęcia komputerowe Cel/cele zajęć: - doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Przebieg zajęć: czas całkowity 90 minut. I. Rozpoczęcie zajęć 20 minut

Konspekt lekcji. Przebieg zajęć: czas całkowity 90 minut. I. Rozpoczęcie zajęć 20 minut Konspekt lekcji Poziom: Szkoła Podstawowa Klasa: 3 Liczebność klasy: 6-8 uczniów Wiek uczniów: 6-8 lat Ilość nauczycieli: 1 nauczyciel-wychowawca, 3 nauczycieli wspomagających Przedmiot: język angielski

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II Ortografia na wesoło Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Cele główne: utrwalenie i sprawdzenie opanowania poprawnej pisowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it?

Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it? Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it? Autorka: Magdalena Miś, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu Scenariusz jest możliwy do realizacji pod warunkiem,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Małgorzata Małyska nauczyciel konsultant Polonijnego Centrum Nauczycielskiego

Opracowanie: Małgorzata Małyska nauczyciel konsultant Polonijnego Centrum Nauczycielskiego Przykładowy scenariusz zajęć opracowany na podstawie Programu nauczania języka polskiego poza granicami Polski Początkowy etap nauczania języka dzieci w wieku 7-9 lat Opracowanie: Małgorzata Małyska nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Dzień Dziecka. Temat ośrodka dziennego: Dzieci świata.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Dzień Dziecka. Temat ośrodka dziennego: Dzieci świata. PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Dzień Dziecka. Temat ośrodka dziennego: Dzieci świata. Kształtowane umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Scenariusz zajęć z języka angielskiego Scenariusz zajęć z języka angielskiego Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa Ilość osób w grupie: 6 Czas trwania zajęć: 2 godz. dydaktyczne Krótka charakterystyka grupy: Grupa złożona z 6 uczniów w wieku

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Poznajemy szkołę i jej pracowników" SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH. Ośrodek tematyczny. Metody nauczania

Temat dnia: Poznajemy szkołę i jej pracowników SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH. Ośrodek tematyczny. Metody nauczania MODUŁ II SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Ośrodek tematyczny Spotkanie ze szkołą : Dzień aktywnoś ci: Kultura bezpieczeństwa Temat dnia: Poznajemy szkołę i jej pracowników" Cele ogólne: wdrażanie do swobodnego

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: Woda w przyrodzie. Scenariusz nr 7

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: Woda w przyrodzie. Scenariusz nr 7 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: Woda w przyrodzie Scenariusz nr 7 I. Tytuł scenariusza: Transport wodny. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): przyrodnicza,

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI,

NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI, INNOWACJA PEDAGOGICZNA dla uczniów klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie, uczęszczających na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. KOMPUTER NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć logopedycznych

Konspekt zajęć logopedycznych Konspekt zajęć logopedycznych Temat zajęć: Ja i mój dom Rodzaj terapii: logopedyczna Czas trwania zajęć: 45 min. Etap kształcenia: szkoła podstawowa Forma pracy: indywidualna Diagnoza logopedyczna: Dziecko

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety.

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety. Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: matematyczna, muzyczna, ruchowa, Cel/cele zajęć: - rozwijanie zainteresowania dziecięcą matematyką, - wskazanie sposobów rozwiązania problemów, - wyrabianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o: Program Nauczania Języka Angielskiego Kurs dla klas IV VI szkoły podstawowej II etap

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w pierwszej klasie

Sześciolatek w pierwszej klasie Sześciolatek w pierwszej klasie -rozwiązania metodyczno - organizacyjne Małgorzata Lewandowska Szkoła Podstawowa Integracyjna w Inowrocławiu Dzieci najłatwiej przyswajają wiedzę poprzez doświadczenie,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. z wykorzystaniem elementów metod poszukujących i metody pracy z książką

Scenariusz lekcji. z wykorzystaniem elementów metod poszukujących i metody pracy z książką Opracowała prowadząca zajęcia mgr Dorota Szydłowska Scenariusz lekcji z wykorzystaniem elementów metod poszukujących i metody pracy z książką Temat: Kąty w kole. Kąt środkowy i wpisany. Poziom nauczania:

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Metoda innowacyjna skorelowana będzie z programem nauczania przedszkolnego oraz z wykorzystaniem programu SUPER SIMPLE LEARNING.

Metoda innowacyjna skorelowana będzie z programem nauczania przedszkolnego oraz z wykorzystaniem programu SUPER SIMPLE LEARNING. INNOWACJA PEDAGOGICZNA -,,Learning is fun nauka języka angielskiego przez zabawę dla dzieci 3, 4 letnich Rodzaj innowacji: metodyczno programowa Zakres innowacji: Grupy 3 i 4 latków Autor innowacji: mgr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie. Klasa III/ Scenariusz nr 23 PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie. Kształtowane umiejętności ucznia w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III Opracowała: GraŜyna Jankowska nauczyciel kształcenia zintegrowanego Ośrodek tematyczny: Wielkanoc Temat lekcji : Poznajemy zwyczaje wielkanocne w Polsce i

Bardziej szczegółowo