DLA POLONII SYTUACJA W POLSCE I EMIGRACJA POLSKIE FIRMY NA TARGACH BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA POLONII SYTUACJA W POLSCE I EMIGRACJA POLSKIE FIRMY NA TARGACH BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr Święto Narodowe 3 MaJA NOWA FUNDUSZE DLA POLONII SYTUACJA W POLSCE I EMIGRACJA POLSKIE FIRMY NA TARGACH BUDOWLANYCH

2 KWARTALNIK NOWA KWARTALNIK ZRZESZENIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI Okładka: Harcerze z Hufca LS-Kaszuby spotkali się z Prezydetem RP Broisławem Komorowskim a obchodach Święta Narodowego 3 Maja w Warszawie, z lewej dh Małgorzata Gawro, z prawej dh Aita Leśiak. Zdjęcie: Z archiwum NHHP LS-Kaszuby Redaktor aczely: Teresa Sygarek Opracowaie graficze: Teresa Sygarek Zespół redakcyjy: Teresa Sygarek Maria Olsso Tadeusz Adam Pilat Druk: Graphic House Nakład: egz. Zamówieie preumeraty: Zamówieie ogłoszeń: Kwartalik w iterecie: Zadaie jest współfiasowae przez Stowarzyszeie Wspólota Polska ze środków otrzymaych od Miisterstwa Spraw Zagraiczych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach kokursu Współpraca z Poloią i Polakami za Graicą. Zrzeszeie Orgaizacji Poloijych w Szwecji dziękuje w imieiu szwedzkiej Poloii. Kwartalik Poloia Nowa zarejestroway jest w Urzędzie Patetowym, (Patetoch Registrerigsverket, PRV). Wydawca ie poosi odpowiedzialości za treść i formę ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie prawo do redagowaia i skrótów adesłaych tekstów. Nie odsyłamy ie zamówioych materiałów. POLONIA NOWA czerwiec 2013 W tym umerze: Zebraie rocze str. 4 Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych Obchody Święta Narodowego 6 w Warszawie Fudusze dla Poloii 8 Hufiec LS-Kaszuby w Warszawie 9 Obchody Święta Narodowego 10 w Malmö 15 lat POCOSu lat 12 Polish Riders Stockholm Majowy pikik 13 Polskiego Domu Paradis Polskie firmy a targach 14 budowlaych w Malmö Jest się czym iepokoić 16 Czy moża mówić poszłem? 18 Film który wstrząsął Polską 20 Nowa książka Fraciszek 22 Spotkaie budowlae 23 w Sztokholmie SPROSTOWANIE Ta słodka dziewczyka z okładki poprzediego umeru azywa się ZUZIA KLINDER. Za zmiaę azwiska przepraszamy!

3 3 DRODZY CZYTELNICY TERESA SYGNAREK Prezes Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji Zbliża się półrocze, a my adal ie wiemy czy dostaiemy fudusze z Miisterstwa Spraw Zagraiczych (MSZ) a projekty, które składaliśmy przez Stowarzyszeie Wspólota Polska oraz Kosulat Geeraly RP w Malmö. Taka sama sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, wtedy tłumaczoo to iż był to piewrszy rok po zmiaie czyli przejęciu środków a dofiasowaie Poloii od Seatu do MSZ. Tym samym Zrzeszeie postawioe jest w takiej samej trudej sytuacji jak ie orgaizacje poloije a całym świecie. Przez pierwsze pół roku ie móżemy realizować zaplaowaych projektów ie wiedząc czy zostały am przyzae jakiekolwiek fudusze. Jeśli zostaą oe przyzae, ozacza to że w drugim półroczu musimy realizować to, a co przezaczyliśmy cały rok. Podaia składa się w pierwszych diach listopada i skoro po siedmiu miesiącach adal ie mamy decyzji, moża się poważie zastaawiać ad tym jak ta cała urzędicza machia działa. Najwyraźiej powoli... Zrzeszeie zrealizowało swoje zebraie rocze, a które przybyli prezesi i delegaci z poszczególych orgaizacji człokowskich z całęj Szwecji. Nowością w sposobie orgaizowaia zebrań roczych było wprowadzeie warsztatowych prac w grupach a kokrete tematy dotyczące działalości Zrzeszeia. Chyba wszyscy byliśmy mile zaskoczei tym ile ciekawych i iowacyjych pomysłów było wyikiem tych prac w grupach. Wszystkim uczestikom aszego zebraia roczego serdeczie dziękuję za kostruktywy wkład i miłą atmosferę, do której w dużej mierze przyczyili się działacze z Polskiego Związku Kulturalego w Goteborgu, zapewiając profesjoalą obsługę zebraia i ciekawy program rozrywkowy. Z okazji Jubileuszu 50-lecia działalości Polskiego Związku Kulturalego składam raz jeszcze gratulacje wszystkim jego człokom. W skład Zrzeszeia przyjęliśmy ową orgaizację, Koło Przyjaciół Hufca LS-Kaszuby ze Sztokholmu, który reprezetował a zebraiu roczym Zrzeszeia dh. Ja Potrykus, założyciel Hufca i asz wieloleti serdeczy przyjaciel. Nową orgaizację witamy serdeczie w aszym groie i cieszymy się a możliwość współpracy. Z serdeczymi pozdrowieiami i życzeiami słoeczego lata i udaego wypoczyku podczas wakacji Orgaizacje, które pragą przyłączyć się do Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji, proszę o kotakt mailem a adres:

4 4 ORGANIZACJE POLONIJNE 13 KWIETNIA ZEBRALI SIĘ W GÖTEBORGU DELEGACI ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH ZRZESZENIA NA ROCZNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM Zebraie rocze Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji W lokalu Polskiego Związku Kulturalego spotkali się delegaci człokowskich orgaizacji poloijych z całego kraju. OBRADY Siedmiogodzie obrady prowadził Prezes Hoorowy Zrzeszeia, Tadeusz Adam Pilat, któremu delegaci powierzyli przewodiczeie obradom. Listy do delegatów skierowali: prezes Stowarzyszeia Wspólota Polska, Logi Komołowski i dyrektor Departametu Współpracy z Poloią i Polakami za Graicą Miisterstwa Spraw Zagraiczych, Barbara Tuge-Erecińska. Prezes Zrzeszeia, Teresa Sygarek złożyła w imieiu zarządu sprawoz- daie merytorycze, a skarbik Jadwiga Malocco sprawozdaie fiasowe, które to sprawozdaia gremium przyjęło jedogłośie. NOWA ORGANIZACJA CZŁONKOWSKA Wiceprezes, Maria Jolata Olsso zaprezetowała ową orgaizację człokowską, Koło Przyjaciół Niezależego Hufca Harcerstwa Polskiego L.S. Kaszuby oraz postawiła wiosek o przyjęcie orgaizacji do Zrzeszeia, który delegaci poparli jedogłośie. Nową orgaizację witamy serdeczie w aszych szeregach. WARSZTATY PODCZAS ZEBRANIA Po obiedzie delegaci pracowali w czterech grupach roboczych, debatując ad dalszą itegracją środowisk poloijych w Szwecji oraz ad owymi formami współpracy regioalej. JUBILEUSZ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKIEJ ZRZESZENIA Po zamkięciu obrad zebrai delegaci wzięli udział w uroczystości Jubileuszu 50-lecia Polskiego Związku Kulturalego w Göteborgu. Gościem hoorowym uroczystości był Draga Dobromirowić, przewodiczący oddziału SIOS w Göteborgu (Orgau Współpracy Orgaizacji Eticzych). Okoliczościowe przemówieie poświęcoe historii ajstarszego Związku w Zrzeszeiu wygłosiła prezes Jadwiga Malocco. Po przemówieiach, gratulacjach i wręczeiu okoliczościowego prezetu astąpiła część artystycza w wykoaiu Kabaretu Bezadziejego i zespołu muzyczego pod kierowictwem Włodzimierza Komedy. Po raz kolejy Polski Zwiąek Kulturaly w Göteborgu użyczył swojego lokalu klubowego a zebraie Zrzeszeia oferując rówież perfekcyją orgaizację logistyczą oraz wspaiałą oprawę artystyczą. Prezes Zrzeszeia Teresa Sygarek omówiła sprawozdaie z działalości za rok ubiegły i pla pracy a rok bieżący. Obrady prowadził Prezes Hoorowy Zrzeszeia Tadeusz Adam Pilat. Na pierwszym plaie - Lidia Karlsso z Międzyarodowego zespołu dziecięcego Malwa w Norrköpig. Tekst TADEUSZ ADAM PILAT Zdjęcia GRAŻYNA MAJCHRZAK POLONIA NOWA czerwiec 2013

5 5 W obradach zebraia roczego Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji uczesticzyli prezesi i delegaci orgaizacji człokowskich Zrzeszeia z całej Szwecji. Nowością w orgaizowaiu zebraia roczego były warsztaty tematycze. W trakcie obrad odbyły się prace w grupach, które zaowocowały wieloma ciekawymi propozycjami i pomysłami. Polski Związek Kulturaly w Göteborgu, ajstarsza orgaizacja Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji obchodziła jubileusz 50-lecia działalości. Prezes Związku Jadwiga Malocco wygłosiła okoliczościowe przemówieie, w którym w ciekawy sposób przedstawiła bogatą historię i działalość Związku. Teresa Sygarek złożyła w imieiu Zrzeszeia gratulacje i upomiek dla Związku a ręce jego prezesa, Jadwigi Malocco, która jest także kasjerem Zrzeszeia. Kabaret Bezadziejy po raz kolejy zachwycił owym repertuarem delegatów zebraia roczego. Były to pioseki ze słyych filmów ale ie kończące się owacje zmusiły artystki kabaretu do występów a bis, a pioseka-skecz Zosia i uła cieszyła się wielkim aplauzem publiczości. Kabaret tworzą Elzbieta Dura, Marta Rzeszutko, Haa Dąbrowska, Dauta Adersso i skrzypaczka Maria Adersso. Akompaiował Toi Skowroek, a grali Włodzimierz Komeda; Toi Sowroek, Czesław Dudek, Staisław Zukowski i Jae Stedahl. Wszystlim artystom dziękujemy za uprzyjemieie wieczoru!

6 6 SPRAWY POLONIJNE W POLSCE ODBYŁY SIĘ TRADYCYJNE OBCHODY DNIA POLONII I FLAGI RP ORAZ ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA Święto Poloii i Flagi RP w Warszawie ŚWIĘTO FLAGI 2 maja Polacy a całym świecie obchodzą Dzień Poloii i Polaków za Graicą. Stowarzyszeie Wspólota Polska tradycyjie w tym diu orgaizuje w Warszawie spotkaie przedstawicieli Poloii z wielu regioów świata. W tym roku wspóle obchody 2 maja Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dia Poloii i Polaków za Graicą rozpoczęły się w Warszawie przemarszem zaproszoych gości sprzed Domu Poloii przez Krakowskie Przedmieście a plac przed Pałacem Prezydeckim w asyście Podlaskiej Chorągwi Husarii, dwuastoosobowej grupy rekostrukcyjej. W pochodzie, który przeszedł Krakowskim Przedmieściem do Pałacu Prezydeckiego uczesticzyli przedstawiciele orgaizacji polskich i poloijych z różych zakątków świata oraz harcerze ze Sztokholmu. Na dziedzińcu Pałacu Prezydeckiego odbyła się uroczystość podiesieia flagi państwowej oraz wręczeie flag jedostkom wojskowym, szkołom, orgaizacjom pozarządowym i poloijym. Wszyscy jesteśmy ambasadorami Polski, wszyscy służymy pod tą samą flagą. Flaga to fudamet, który as łączy i powiie łączyć jeszcze bardziej. Flaga łączy Polaków a całym świecie i ie Podlaska Chorągiew Husarii, harcerze ze Sztokholmu, działacze poloiji i ze Stowarzyszeia Wspólota Polska przeszli pochodem spod Domu Poloii do Pałacu Prezydeckiego. przypadkiem w tym samym diu obchodzimy Dzień Poloii i Polaków za Graicą. powiedział Prezydet. Coroczie do uroczystości zapraszaych jest kilka kolejych orgaizacji poloijych. W tym roku zaszczytu odebraia biało-czerwoych flag z rąk Prezydeta Broisława Komorowskiego dostąpił Logi Komołowski prezes Stowarzyszeia Wspólota Polska oraz przedstawiciele 13 orgaizacji poloijych. ŚWIĘTO POLONII W SIEDZIBIE STOWA- RZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA Z okazji obchodzoego 2 maja Dia Poloii i Polaków za Graicą Prezydet RP Broisław Komorowski spotkał się w warszawskim Domu Poloii z przedstawicielami Poloii i Polaków z zagraicy. Gośćmi uroczystości w Domu Poloii byli: prezydetowa Karolia Kaczorowska, przedstawiciele MSZ, Sejmu i Seatu RP, Rady Poloii Świata, Europejskiej Uii Wspólot Poloijych oraz orgaizacji polskich i poloijych z USA, Kaady, Brazylii, Niemiec, Rosji, Litwy, Ukraiy, Białorusi, Szwecji, Łotwy, Rumuii i Austrii. Witając Prezydeta RP, gości i przedstawicieli Poloii i Polaków z zagraicy prezes Stowarzyszeia Wspólota Polska Logi Komołowski wyraził adzieję, że Spotkaie Prezydeta RP z Poloią, w diu jej święta już a stałe weszło do kaledarza oficjalych wydarzeń z udziałem Głowy Państwa. Podkreślił, że takie spotkaie przypomia, iż Prezydet reprezetuje as wszystkich, także tych, których życie toczy się poza graicami Polski. Prezydet Broisław Komorowski w Diu Poloii i Polaków za Graicą dziękował działaczom poloijym za ich zaagażowaie w działalość służącą temu, aby polskość trwała, a Polacy mieli sile poczucie związku z Ojczyzą. Prezydet podkreślił, że ma świadomość, iż w Domu Poloii spotyka się z groem ludzi ajbardziej zasłużoych i ajgłębiej zaagażowaych w sprawy życia polskiego i poloijego. Dodał rówież, że rozumie, iż ta ich działalość wiąże się ajczęściej ie tylko ze spledorem i hoorami, ale z koieczością poświęceia POLONIA NOWA czerwiec 2013

7 7 Prezydet RP Broisław Komorowski wraz z prezesem Stowarzyszeia Wspólota Polska Logiem Komołowskim zaiaugurowali Salo Muzyczy im, Igacego Jaa Paderewskiego. prywatego czasu a sprawy poloije w imię polskości i jedości. Z okazji Dia Poloii i Polaków za Graicą, podczas uroczystości w Domu Poloii w Warszawie, Prezydet RP Broisław Komorowski, odzaczył zasłużoych przedstawicieli Poloii wysokimi odzaczeiami państwowymi. Podczas uroczystości Prezydet RP Broisław Komorowski i prezes Stowarzyszeia Wspólota Polska Logi Komołowski odsłoili popiersie Igacego Jaa Paderewskiego, iaugurując tym samym Salo Muzyczy im. Igacego Jaa Paderewskiego w warszawskim Domu Poloii. W uroczystym kocercie wystąpiła lwowska piaistka Mariaa Hu- mecka, Orkiestra Kamerala Filharmoii Lwowskiej, warszawscy artyści Małgorzata Kubala, Robert Cieśla, Beata Szebesczyk oraz piaista Mathis Zieliński z Paryża. WAŻNE SPOTKANIA, WAŻNE SPRAWY Przy okazji uroczystości 2 i 3 maja odbyły się w Warszawie i Pułtusku waże spotkaia poloije. Już 1 maja w godziach popołudiowych zebrała się w Warszawie Rada Krajowa Stowarzyszeia Wspólota Polska a której omówioo zasady współpracy i realizację tegoroczych plaów. Gośćmi Rady byli: Wiceprezes Rady Poloii Świata Helea Miziiak, Prezydet Hoorowy Europejskiej Uii Wspólot Poloijych Tadeusz Adam Pilat oraz Wiceprezes Kogresu Poloii Amerykańskiej Bożea Kamińska. 2 maja przedstawiciele orgaizacji poloijych z różych stro świata spotkali się z dyrektor Departametu Współpracy z Poloią MSZ, Barbarą Tuge-Erecińską. W czasie dwugodziej dyskusji zaprezetowao szereg problemów związaych z działalością i współpracą z krajem. Główym tematem było szereg wątpliwości związaych z tegoroczym rozdziałem środków przez MSZ. 3-4 maja w Pułtusku zebrał się komitet W spotkaiu z Prezydetem Komorowskim uczesticzyli Wiceprezes Rady Poloii Świata Helea Miziiak (Wlk. Brytaia) i Prezydet Hoorowy Europejskiej Uii Wspólot Poloijych Tadeusz Adam Pilat (Szwecja). Tablica a Domu Poloii w Pułtusku, poświęcoa Prezydetowi Ryszardowi Kaczorowskiemu. Po koktajlu z Prezydetem RP w ogrodach Domu Poloii, a dalszą część obchodów goście poloiji pojechali do Pułtuska, gdzie w Domu Poloii a Zamku w Pułtusku astąpiło odsłoięcie przez paią prezydetową Karolię Kaczorowską tablicy poświęcoej Prezydetowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu. orgaizacyjy tegoroczego Zjazdu Rady Poloii Świata, gdzie podjęto ostatecze decyzje dotyczące miejsca, termiu, fiasowaia i programu zjazdu. Tekst TADEUSZ ADAM PILAT Zdjęcia JOLANTA WROCZYŃSKA, WIESŁAW TRZCIŃSKI

8 8 SPRAWY POLONIJNE NA POCZĄTKU MAJA NADAL NIE JEST WIADOME JAKIE ŚRODKI I NA JAKIE PROJEKTY PRZYZNAŁO MSZ DLA POLONII Fudusze dla Poloii Wiadome jest jedakże że pytań i wątpliwości jest wiele. POLITYKA MSZ W STOSUNKU DO POLONII Polskie Miisterstwo Spraw Zagraiczych (MSZ) podjęło decyzję w sprawie środków przezaczoych a wsparcie i pomoc Poloii w roku Na mocy decyzji Sejmu RP, wspieraiem i koordyacją działań społeczych Poloii i Polaków za graicą zajmuje się od ubiegłego roku MSZ. W latach sprawy te prowadził Seat RP. Kokurs MSZ ma a celu wsparcie Poloii i Polaków za graicą w zakresie edukacji, promocji Polski i polskości, działaia orgaizacji środowisk polskich, ochroy praw miejszości polskich i zaagażowaia Poloii i Polaków za graicą we współpracę gospodarczą państw ich zamieszkaia z Polską. MSZ OBNIŻYŁ ŚRODKI DLA POLONII O 23 MILIONY W 2011 r. Miister Spraw Zagraiczych Radosław Sikorski zabiegał o przyzaie jego resortowi w ustawie budżetowej a 2012 r. kwoty 75 ml zł a wspieraie działalości poloijej a świecie. To właśie taka kwota była aktuala w ostatim roku opieki Seatu RP ad Poloią. Jak wiemy, środki te zostały przeiesioe z Seatu do MSZ. Poloia a świecie się ie zmiejszyła, wręcz przeciwie. Emigracja adal postępuje, a powroty są zikome. Jedakże a te same cele w tym roku MSZ przezaczył do podziału kwotę tylko 52 ml złotych. ZACZĘŁO SIĘ OD TVP POLONIA Dotacje MSZ dla TVP Poloia w ostatich pięciu latach wyosiły ok. 11 ml zł. Na rok 2013 MSZ przyzało dofiasowaie dla TVP Poloia w wysokości 2 ml zł. Jako powód MSZ wskazywało iewywiązywaie się TVP z zobowiązań w sprawie zmia fukcjoowaia atey: szerokiej dostępości za graicą oraz atrakcyjej oferty programowej. Z apelem do premiera Doalda Tuska o iterwecję w tej sprawie zwróciła się w marcu Rada Poloii Świata. - Nie rozumiemy decyzji miisterstwa odpowiedzialego za współpracę z Poloią i Polakami za graicą, która pozbawia możliwości ormalej pracy TVP Poloia. Pragiemy podkreślić, że MSZ jedocześie hojie wspiera telewizję Biełsat (działającą w strukturach TVP telewizję dla Białorusiów - przyp. red.) kwotą 17 ml zł - czytamy w liście Rady Poloii Świata do premiera (Zrzeszeie Orgaizacji Poloijych w Szwecji jest orgaizacją człokowską Rady Poloii Świata - przyp. red). W kwietiu MSZ doszło do porozumieia w sprawie wsparcia dla TVP Poloia i podiosło wysokość dotacji o 6 ml zł, tz. w tym roku TVP Poloia otrzyma od MSZ 8 milioów zł. NIE KONIEC PROBLEMÓW MSZ W prasie pojawiła się wiadomość, że MSZ przyzało Fudacji Rozwoju Myśli Obywatelskiej dotację w wysokości 1,4 ml zł z puli środków przezaczoych a projekt Współpraca z Poloią i Polakami za graicą. Według iformacji w prasie fudacja została zarejestrowaa półtora miesiąca przed rozpoczęciem przetargu a przyzaie środków, a jej prezesem jest zajomy doradcy wicemiistra spraw zagraiczych Jausza Ciska, odpowiedzialego za Poloię i sprawy kosulare. Zawiadomieie zostało złożoe do CBA (Cetrale Biuro Atykorupcyje) z żądaiem aby podjąć odpowiedie działaia, które pozwoliłyby wyjaśić, czy ie doszło w opisaej sytuacji do popełieia przestępstwa. Wicemiister MSZ Jausz Cisek odwołay z powodu ieprawidłości przy przydzielaiu fuduszy orgaizacjom poloijym oraz stau zdrowia. DYMISJA WICEMINISTRA MSZ 24 kwietia premier Doald Tusk potwierdził a koferecji prasowej, że podpisał wiosek szefa MSZ Radosłąwa Sikorskiego w sprawie odwołaia wicemiistra MSZ Jausza Ciska. Jako powody podae były ieprawidłości przy przydzielaiu fuduszy orgaizacjom poloijym oraz sta zdrowia wicemiistra. POPRAWKI NA SZYBKO Miister Radosław Sikorski poiformował, że MSZ ogłosi w maju dodatkowy kokurs dla orgaizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem dla Poloii. ŚLIMACZY PROCES W ubiegłym roku, po przejęciu środków dla Poloii przez MSZ, cały proces przyzawaia środków fiasowych był moco opóźioy, skutkeim czego orgaizcje ie wiedziały przez pierwsze półrocze czy i jaką działaość mogą prowadzić. Problemy te wyikały podobo ze zbyt późych decyzji rozstrzygających kokurs, który odbył się dopiero w maju, a środki do beeficjetów trafiły dopiero POLONIA NOWA czerwiec 2013

9 9 późym latem. MSZ tłumaczył, że był to pierwszy rok, w którym realizował o zadaie współpracy z Poloią i bardzo długo toczył się spór o to, czy rzeczywiście astąpi przekazaie środków z Seatu do MSZ. W związku z tym dopiero po uchwaleiu budżetu, czyli w marcu 2012 r. MSZ mógł ogłosić kokurs. Na początku bieżącego roku miister Cisek mówił: Rozumiemy, że w tym roku prezydet może podpisać ustawę budżetową lada chwila, więc myślę, że w początkach lutego proces podpisywaia umów i podziału środków zostaie uruchomioy. W pierwszych diach maja, Stowarzyszeie Wspólota Polska, gdzie Zrzeszeie Orgaizacji Poloijych składało podaia a dofiasowaie różych projektów, adal ie ma umowy podpisaej z MSZ, skutkiem czego Zrzeszeie jest w takiej samej sytuacji jak w roku ubiegłym. Połowa roku się zbliża a my ie wiemy czy będziemy mogli p. wydać astępy umer kwartalika. Tekst i zdjęcie TERESA SYGNAREK MIŁO NAM POINFORMOWAĆ O ZASZCZYCIE JAKI SPOTKAŁ NASZEGO PARTNERA, HUFIEC LS-KASZUBY ZE SZTOKHOLMU Hufiec NHHP LS-Kaszuby w Warszawie Nie po raz pierwszy szwedzką Poloię spotkał zaszczyt uczesticzeia w uroczystościach w Pałacu Prezydeckim w Warszawie. W ubiegłym roku prezes Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji, Teresa Sygarek odbierała polską flagę z rąk Prezydeta Rzeczpospolitej. Przyjaciół Harcerstwa, tworzyli blisko 50-osobową delegację. Wśród poloijych gości i mieszkańców Warszawy zrobili furorę swoim zgraiem, wesołością, staraym umudurowaiem i harcerską poprawością. W czasie uroczystości a dziedzińcu Pałacu Prezydeckiego flagę odebrał druh Hufiec LS Kaszuby dba o tożsamość arodową i patriotycze wychowaie młodzieży harcerskiej. W Warszawie są ie po raz pierwszy. W ubiegłym roku zwiedzali m.i. Muzeum Powstaia Warszawskiego i Cetrum Nauki Koperik. Potrafią a to zdobyć środki ale są też bardzo oszczędi, przylecieli do Warszawy wykupując ajtańsze bilety Wizzair i ocowali w hostelu Kaoia a Starym Mieście. Grupą harcerek i harcerzy opiekował się przez cały czas pobytu druh harcmistrz Krzysztof Frąckowiak z Pozaia. Zakończył się rówież, prowadzoy przez iego kurs zastępowych a patety wręczył osobiście Prezydet Broisław Komorowski podczas uroczystości w Domu Poloii. Tekst TADEUSZ ADAM PILAT Zdjęcia z archiwum NHHP LS- Kaszuby Harcerze z Hufca LS-Kaszuby wraz Parą Prezydecką. HUFIEC LS-KASZUBY W WARSZAWIE W tym roku, 2 maja, a oficjale uroczystości z okazji Dia Poloii i Flagi Polskiej, przybył ze Sztokholmu Niezależy Hufiec Harcerstwa Polskiego LS-Kaszuby aby odebrać z rąk Prezydeta Broisława Komorowskiego flagę państwową i dyplom. Harcerze i harcerki, przedstawiciele Rady Hufca oraz Koło Komedat Hufca ks. Paweł Drążyk. Delegacja Hufca wzięła rówież udział w uroczystościach Dia Poloii w siedzibie Stowarzyszeia Wspólota Polska z udziałem Prezydeta RP oraz astępego dia, w oficjalych uroczystościach z okazji 222 roczicy Kostytucji 3-Maja a Placu Zamkowym i w Pałacu Prezydeckim. Obecy druh Komedat Hufca LS-Kaszuby ks. Paweł Drążyk (z lewej) i były druh Komedat Ja Potrykus.

10 10 REPORTAŻ W MALMO OBCHODZONO, JAK CO ROKU, ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA. Święto Narodowe 3 Maja Hejał z Wieży Mariackiej zagrał Daiel Grabowski z ajmłodszej grupy Kwiatów Polskich. Maj jest miesiącem wielu świąt. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Poloii i Polaków za Graicą. Święto Kostytucji 3 Maja jest Świętem Narodowym ustaowioym w 1919 roku oraz poowie w 1990 roku, w roczicę uchwaleia Kostytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Te dzień jest także świętem kościelym, diem Najświętszej Maryi Pay Królowej Polski. WITAJ MAJOWA JUTRZENKO Ogisko Kwiaty Polskie, od początku swego istieia tj. od 30 lat obchodzi co roku Święto Kostytucji 3 Maja. Poieważ Ogisko powstało w 1983 roku, tak więc święto to było obchodzoe w Malmö jeszcze zaim zostało oo przywrócoe jako święto w wolej Polsce. W Ogisku wychowują się koleje pokoleia dzieci i młodzieży i ie ma takiego dziecka, które choćby raz ie zaśpiewało patriotyczej pieśi Witaj Majowa Jutrzeko. Nie zabrakło jej oczywiście i w tegoroczym programie. WIELKI POLAK 1 maja przypada roczica beatyfikacji Papieża Jaa Pawła II. W tym roku druga roczica beatyfikacji. Podczas uroczystości w Malmö cytowae były słowa Jaa Pawła II, człowieka wyjątkowego, ukochaego przez Polaków i ludzi całego świata. Słowa, które wpisują się w każdą uroczystość, której celem jest kultywowaie tożsamości arodowej. Wypełieiem przykazaia miłości jest miłość Ojczyzy. Ojczyza jest domem, którego trzeba broić i o który trzeba dbać. Dlatego ie powiie się człowiek wstydzić wzruszeia, gdy mówi o Ojczyźie. Bo miłości wstydzić się i wypierać ie wolo. Oa jest aszym dziedzictwem, aszym skarbem. DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROŚLI W uroczystości wystąpiły trzy grupy Kwiatów Polskich, grupa ajmłodsza pod kierowictwem Staisławy Świerz oraz grupa średia i grupa dorosłych pod kierowictwem i w choreografii Marii Tatusch, która była pomysłodawczyią programu. O wykoaie pioseek zadbał chórmistrz Ogiska, Piotr Studiarski. Tekst TERESA SYGNAREK Zdjęcia JAN MARTIN OGRODNIK POLONIA NOWA czerwiec 2013

11 ORGANIZACJE POLONIJNE 11 Jubileusz 15-lecia działalości Polskiego Klubu Olimpijskiego POCOS w Malmö Małgorzata Rudomio i Jausz Rogowski przkazali dla Zrzeszeia plakietki Polskiego Klubu Olimpijskiego POCOS. Klub POCOS - Polish Olympic Club of Swede jest orgaizacją poloiją promującą i uprawiającą sport pod różymi postaciami, zarówo a stałych treigach w ciągu roku, jak i a różorodych zawodach sportowych. Klub prowadzi rówież działalość turystyczo-krajozawczą oraz rozrywkową, m.i. wycieczki dla dzieci, spotkaia pleerowe, coroczy Bal POCOS, Adrzejki, itp. POCOS bierze czyy udział w Światowych Sejmikach i Igrzyskach Poloijych orgaizowaych w Polsce i utrzymuje stały kotakt z Polskim Komitetem Olimpijskim i orgaizacjami z całego świata. Stałe sekcje sportowe, które prowadzą zajęcia to siatkówka, piłka oża, badmito, pływaie, żeglarstwo i arciarstwo. Na Igrzyskach Letich we Wrocławiu w 2011 r. reprezetacja POCOSu zdobyła ajwięcej medali w dotychczasowej historii Klubu: 36 medali 9 zlotych, 11 srebrych i 16 brązowych. W tym roku Klub obchodzi jubileusz 15-lecia swojej działaości i z tej okazji Zrzeszeie Orgaizacji Poloijych w Szwecji składa gratulacje i życzeia dalszych lat działalości a rzecz sportu. Tekst TERESA SYGNAREK Zdjęcia WOJCIECH NEJMAN Prezes Zrzeszeia przekazała upomiek dla Polskiego Klubu Olimpijskiego POCOS w Malmö z okazji jubileuszu Klubu. Od lewej: rewizor Piotr Ziep, prezes Tomasz Oleskow, człoek zarządu Irea Borg, wiceprezes Małgorzata Rudomio, człoek zarządu Maria Westerlud, prezes Zrzeszeia Teresa Sygarek.

12 12 ORGANIZACJE POLONIJNE W TYM ROKU STOWARZYSZENIE POLISH RIDERS STOCKHOLM OBCHODZI 10-LECIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI 10 lat przygód a dwóch kołach P Polish Riders Stockholm przedstawialiśmy w umerze aszego kwartalika. Teraz z przyjemością doosimy o Jubileuszu tejże orgaizacji. Gratulujemy i życzymy wielu udaych wypraw a Waszych wspaiałych maszyach! pseudoimy człoków: Łysy, Aga, Zyga, Kapsel, Magum, Jorgus, Marchewa, Jezus i Niemiec. I co widzimy? Tak, jedym z człoków jest kobieta, Aga - prywatie żoa Łysego, który jest prezesem i założycielem Polish Riders Stockholm. Na tym ie koiec, Polish Riders mają własego psa, który bierze udział w ich rajdach w specjalie skostruowaej budzie. Pies o groźym imieiu Killer jest rasy...yorkshire terrier! Jak twierdzi sam Łysy, te orzeł a jego plecach reprezetuje wszystkich z Polish Riders Stockholm. To ciekawe zdjęcie zrobioe zostało podczas jedego ze wspólych wyjazdów, a widoczy ogień z grilla Łysemu byajmiej ie zaszkodził. NIE TYLKO DLA MĘŻCZYZN Dwie rzeczy wyróżiają Polish Riders Stockholm od iych, podobych związków motocyklowych. Spójrzmy a ZAANGAŻOWANIE GODNE POCHWAŁY Drugim wyróżikiem jest zaagażowaie Polish Riders Stockholm w charytatywą działalość. Od wielu lat człokowie orgaizują zbiórki ubrań, obuwia i zabawek dla potrzebujących rodzi z okolic Warmii i Mazur. W ciągu tych 10 lat trafiło do ich wiele trasportów z pomocą. Niektórzy przysyłają podziękowaia, które umieszczae są a stroie iteretowej: www. polishridersmc.com Za aszym pośredictwem Polish Riders Stockholm kierują apel do wszystkich czytelików kwartalika Poloia Nowa w rejoie Sztokholmu. Nie zapomiajmy że są rodziy, które potrzebują aszej pomocy. Nasi człokowie chętie odbiorą od Was te dary, które możecie przezaczyć a te cel. Sami zorgaizujemy także trasport do Polski, do tych miejsc gdzie pomoc jest ajbardziej potrzeba. Wystarczy skotaktować się z ami mailem: Takich pdziękowań jest a stroie iteretowej wiele i świadczą oe o tym, że człokowie Polish Riders Stockholm mają czułe serca a ludzkie potrzeby. Redakcja kwartalika Poloia Nowa przyłącza się do apelu i zachęca do kotaktu z Polish Riders Stockholm. Tekst TERESA SYGNAREK Zdjęcie NIEMIEC POLONIA NOWA czerwiec 2013

13 REPORTAŻ 13 PIKNIK Domu Polskiego PARADIS a Grötö W archipelagu wysp u wybrzeży Göteborga leży wyspa Grötö, gdzie miał miejsce majowy pikik Domu Polskiego Paradis. Dorośli, dzieci i młodzież spotkali się przy wspólie zorgaizowaym grillu. Z wielką przyjemością skorzystałam z zaproszeia prezes Sylwii Bjøtegaard i wzięłam udział w pikiku, co dało mi możliwość pozaia człoków DP Paradis. Nie tylko samo przepięke otoczeie a wyspie moża porówać z azwą Paradis czyli raj. Sympatycze i serdecze relacje między człokami przyczyiły się do iezwykle przyjemej atmosfery a pikiku. Prezes Sylwia Bjøtegaard przedstawiła play orgaizacji a ajbliższą przyszłość, m.i. zorgaizowaie ogóloszwedzkiej akcji Wielkej Orkiestry Świąteczej Pomocy i utworzeie harcerstwa w Göteborgu. Za zaproszeie a pikik serdeczie dziękuję i pozdrawiam wszystkich człoków Domu Polskiego Paradis. Tekst TERESA SYGNAREK Zdjęcia MARKUS SYGNAREK

14 14 REPORTAŻ POLONIA NOWA ZMIERZYŁA PULS TARGÓW BUDOWLANYCH Z UDZIAŁEM KILKUNASTU FIRM POLSKICH Polskie firmy a targach budowlaych w Malmö Skąd zaiteresowaie Zrzeszeia targami budowlaymi? Otóż z dwóćh powodów. Zrzeszeie plauje zorgaizowaie semiarium budowlaego wyłączie dla polskich firm, które będą mogły zaprezetować swoje produkty i usługi w Szwecji i zaleźć parterów i odbiorców. Drugim powodem są wytycze Miisterstwa Spraw Zagraiczych, które jako jede ze swoich priorytetów w dofiasowaiu działaości poloijej wytyczyło właśie wspieraie rozwoju działalości gospodarczej. POMOC AMBASADY Na targach w Malmö, które odbyły się 23 i 24 kwietia, pośród kilkudziesięciu firm szwedzkich było trzyaście firm z Polski. Całe polskie przedsięwzięcie zorgaizował Wydział Promocji Hadlu i Iwestycji przy Ambasadzie RP w Sztokholmie a czele z Kierowikiem Wydziału i Radcą Piotrem Urbakowskim oraz I Sekretarzem Małgorzatą Musińską-Kubis. MAŁE ZAINTERESOWANIE Szybki spacer pomiędzy stoiskami a targach pokazał różorodość wystawców jako że ie były to jedyie targi budowlae ale rówie duża ich część była poświęcoa iżyierii saitarej. Pierwszy dzień targów mógł się pochwalić większą ilością zwiedzających, w drugim diu było więcej wystawców iż zwiedzających. CIEKAWE OFERTY Polskie firmy, które przyjechały a targi mogły zaprezetować iowacyje i jakościowe produkty. Firma Nordhus S.A. z Bielska Podlaskiego oferuje domy modułowe i paelowe w techologii szkieletu drewiaego, główie a ryek skadyawski. Na stoisku Ambasady, od lewej: Teresa Sygarek prezes Zrzeszeia, Bo Croier Kosul Hoorowyw Halmstad, Piotr Urbakowski Kierowik Wydziałua Promocji Hadlu i Iwestycji przy Ambasadzie RP w Sztokholmie oraz stojąca z tyłu Małgorzata Musińska-Kubis I Sekretarz ww Wydziału. P.B.I. Sadyba z Warszawy jako firma ogólobudowlaa realizuje iwestycje pod klucz. Na targach firma prezetowała tzw. H-Block, chroioy prawem patetowym kompozytowy pael kostrukcyjy zbudoway z piaki poliuretaowej, zamkiętej w kostrukcji skrzykowej i trwale połączoej z okładzią drewopochodą. Nie zabrakło oczywiście sztadarowego produktu z Polski czyli okie. Firma Roofex jest ajwiększym producetem okie i drzwi PVC z profili Aluplast a Pomorzu Zachodim. Były też firmy oferujące ceramikę elewacyją, lekkie kostrukcje budowlae, schody i ie elemety związae z przemysłem budowlaym. LEPIEJ ZA ROK Zabrakło jedakże bezpośrediego kotaktu pomiędzy aszymi polskimi firmami a zaiteresowaymi odbiorcami a ryku szwedzkim. Dlatego iicjatywa Zrzeszeia w sprawie zorgaizowaia semiarium - koferecji POLONIA NOWA czerwiec 2013

15 15 Powyżej: Krzysztof Żebrowski reprezetujący firmę Nordhus z Bielska Podlaskiego i Katarzya Duś z firmy Roofex. Po lewej: Joaa Czericka z firmy P.B.I. Sadyba z Warszawy prezetuje H-block, kompozytowy pael kostrukcyjy. gdzie firmy budowlae z Polski będą mogły zaprezetować swoje usługi bezpośredio specjalie zaproszoym szwedzkim kotrahetom spotkała się z dużym zaiteresowaiem ze stroy tych firm, które były obece a tegoroczych targach. Dziewięć firm już zadeklarowało chęć swojego udziału w plaowaej koferecji. Zaiteresowaie wykazał także Kierowik Wydziału Promocji Hadlu i Iwestycji przy Ambasadzie RP w Sztokholmie, p. Piotr Urbakowski, co rokuje bardzo pomyślie dla plaowaego przedsięwzięcia. Zrzeszeie posiada duże doświadczeie w zakresie orgaizowaia różych koferecji. W ciągu ostatich dziesięciu lat Zrzeszeie zorgaizowało 17 koferecji, z prezetacją tych koferecji moża zapozać się a stroie Zrzeszeia Tekst i zdjęcia TERESA SYGNAREK Wystawcy, persoel i goście polskiego stoiska a targach.

16 16 REPORTAŻ POLAKOM ŻYJE SIĘ CORAZ TRUDNIEJ, A ICH REAKCJĄ JEST EMIGRACJA JEST SIĘ CZYM NIEPOKOIĆ Z obecą polską gospodarką jest dobrze, średio dobrze i iedobrze. Zależy od puktu widzeia. Ktoś, kto okazyjie odwiedzi Warszawę i z daleka zobaczy wybudoway owy stadio sportowy, kilka owo postawioych wieżowców, czy wprowadzoych do komuikacji iskopodłogowych tramwajów, powie pewie: E, to Polska się rozwija, rośie w siłę! I będzie miał rację, gdyż tak też przecież jest. Stolica Polski i kraj zmieiają się. Wejście do Uii Europejkiej, otwarcie graic i już wieloletie pozyskiwaie uijych środków robią swoje. SŁABA KONTROLA PRZYCZYNĄ MARNOTRAWSTWA I KORUPCJI Ale z pewością, byłoby tych iwestycji owych kilometrów dróg, torów kolejowych, bloków mieszkalych i boisk, jeszcze więcej, gdyby ad Wisłą obowiązywało dobre prawo i stosowaa była siliejsza kotrola przy ich realizacji. Niestety, z tym ciągle jest źle, a miejscami awet bardzo. Kwitą: marotrawstwo, korupcja i złodziejstwo. Przyczyą są: słaba kotrola politycza ad agedami rządowymi, fatale zarządzaie majątkiem publiczym, iejase kryteria prywatyzacji, kiepskie prawo dotyczące zamówień publiczych oraz ograiczaie swobody fukcjoowaia mediów (blisko 90 procet popiera obecą politykę rządu). STRATY I KARY Kosekwecją tego stau rzeczy jest, iż tracimy a tym sporo fiasowych środków. Choćby tylko ostatio: z tytułu iepłaceia 23 % podatku VAT przez lewe firmy sprowadzające przez 5 lat stal do Polski, budżet państwa stracił 700 ml złotych, z powodu braku ależytej kotroli przy budowie owych dróg i autostrad, blisko miliard. Ukarai też zostaliśmy przez UE kwotą 35 ml euro, z tytułu źle wydaych środków z Europejskiego Fuduszu Rolego (polskie władze ie stosowały wystarczającej kotroli tego, czy osoby, którym wypłacoo wcześiejsze emerytury, były przedtem rolikami a komercyją skalę). Tymczasem okazuje się, że dalsze otrzymywaie jakichkolwiek uijych środków fiasowych, uzależioe będzie od spełieia jeszcze bardziej surowych waruków. Czy my sobie z tym poradzimy?... SŁABA KONIUNKTURA PRZYCZYNĄ UPADKU PRZEDSIĘBIORSTW W lutym, sądy poiformowały o upadłości 76 firm zatrudiających około 4,5 tysięcy osób. Od początku roku ogłoszoo upadłość 166 przedsiębiorstw, tj. 13 procet więcej, iż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wśród ich, są firmy budowlae, produkujące wyroby metalowe, zarządzające ieruchomościami, itd. I już się mówi, że w ajbliższych miesiącach astąpi koleja lawia bakructw i może paść awet 1500 firm! Na ryku mieszkaiowym i budowlaomotażowym już tę zapaść widać. Blisko 60 tysięcy owych mieszkań ie może liczyć a abywców. Spadają cey, maleje liczba i wielkość udzielaych kredytów mieszkaiowych. Przychody budowlaki mogą spaść w tym roku awet o 25 procet. W ajbliższych miesiącach ależy się spodziewać także wyhamowaia polskiego eksportu, który i tak w dużej mierze ie jest już przecież polski. Nestle, Fiat, Opel, Siemes, czy Philips, to przecież obcy kapitał. Tylko około 40 procet firm w Polsce płaci podatek CIT, bo reszta podobo ma same straty, koszty lub iwestuje. I dotyczy to rówież dużych zagraiczych firm działających w Polsce, w tym p. istytucji fiasowych, supermarketów, sieci hadlowych, jak i wielkich kocerów zagraiczych. GLOBALNY KRYZYS WPŁYWA NA BEZROBOCIE W POLSCE W tym samym czasie bezrobocie w kraju wzrosło o koleje 0,2 puktu procetowego i stopa bezrobocia a koiec marca wyiosła 14,4 %, zaś liczba bezrobotych sięgęła do 2,34 ml osób. Wielu ludzi z powodu arastającego bezrobocia czuje się coraz miej pewie. Nawet wielu z tych, którzy mają pracę ie tryska optymizmem. TP S.A. już zapowiedziała, że zlikwiduje 1700 etatów, PZU S.A. 600, LOT 700, zwolieia plaują też baki, urzędy skarbowe, szkoły, PKP, służba zdrowia. Tym sposobem bezrobocie wkrótce przekroczy 15 procet! A tu już 5 milioów rodaków żyje a poziomie miimum socjalego ok. 997 złotych miesięczie. Wskaźik ubóstwa wśród małżeństw z czwórką dzieci dotyczy już blisko 35 procet tej grupy. Ciąg dalszy w astępym umerze. Tekst JÓZEF WŁODZIMIERZ PIELKA Agecja Iformacyja Poloia POLONIA NOWA czerwiec 2013

17 17 w Sztokholmie! ÖSTERSJÖRESOR AB oferuje ÖSTERSJÖRESOR AB Göteborg, Liegata 40 tel Pobyty saatoryje i wypoczykowe w Kołobrzegu Cetrum Zdrowia i Relaksu VERANO, 100 m do morza, od 9 do 16 di - cea w pokoju 2-osobowym od kr obejmuje podróż autobusem z Göteborga lub Liköpig oraz promem z Ystad do Swioujścia t/r w kabiie 2-osobowej, pełe wyżywieie oraz od 12 do 16 zabiegów. Podróże od kwietia do paździerika 2013.

18 18 Porady językowe JĘZYK ROZWIJA SIĘ I ZMIENIA SIĘ RAZEM ZE SPOŁECZEŃSTWEM. ALE CZY TO MOŻE TŁUMACZYĆ OMIJANIE ZASAD GRAMATYKI? Czy moża już mówić poszłem? POSZŁEM CZY POSZEDŁEM Dobrym przykładem a ewolucję języka jest fakt, że w dawych czasach istiała forma poszedłam dla rodzaju żeńskiego. Dzisiaj kobieta mówi poszłam, wyszłam, a mężczyza mówi (przyajmiej powiie mówić) poszedłem, wyszedłem. Powiedzeie poszłem w ustach mężczyzy jest klasyczym przykładem błędu językowego. Nie moża jedakże ic przesądzać, bo ie wiemy jak ustosukuje się do tego zagadieia Rada Języka Polskiego, która. owszem, czasami zaskakuje swoim podejściem do owych tworów językowych. W tym przypadku wydaje się to jedak mało prawdopodobe aby w ajbliższej przyszłości Rada dopuściła formę poszłem jako właściwą dla języka polskiego. A to z tego prostego powodu, że jak a razie słyszy się tę formę od osób o iewielkiej świadomości językowej. W momecie kiedy auczyciele, profesorowie, dzieikarze zaczą mówić poszłem, wyszłem - być może Rada Języka Polskiego skapituluje i dopuści tę formę jako poprawą. Zaim to się staie, Paowie pamiętajcie! Nie jesteście białogłowami i męska forma to poszedłem. poszłem poszedłem! TĘ CZY TĄ Ia ieprawidłowość językowa jest już iestety tak populara, że istieje duże ryzyko, że iedlugo staie się ormą. Mówią tak m.i. politycy i dzieikarze czyli osoby, które słyszymy iemal codzieie i ucho oswaja się z tą błędą formą. A więc, daj tę książkę czy daj tą książkę? Mamy tutaj formę bierika (kogo? co?), zatem poprawie jest zawsze i wszędzie Daj mi tę książkę. Jeśli jedak mamy arzędik (z kim? z czym?), wtedy stosujemy tą, czyli p. Mam problemy z tą książką. Co jest przyczyą tej iepoprawości? Być może to, że wśród różych określeń rzeczowika rodzaju żeńskiego (w aszym wypadku jest to wyraz książka) tylko zaimek ta ma w bieriku końcówkę -ę, podczas gdy ie określeia przyjmują końcówkę -ą : Weź tę książkę, ale: Weź tamtą książkę, Weź pierwszą książkę, Weź ładą książkę. W Iterecie zalazłam dobry przykład jak w łatwy sposób zapamiętać kiedy uzywać tę, a kiedy tą. Kocham tę kobietę! (kogo? - tę kobietę!), ale Kocham się z tą kobietą (z kim? - z tą kobietą). Kocham tą kobietę Kocham tę kobietę WŁANCZAĆ CZY WŁĄCZAĆ Koleją aszą bolączką językową jest właczać, wyłaczać. Skąd wzięła się ta forma? Najprawdopodobiej z iechlujstwa gdyż ie zgadzam się z teorią, że wlaczać jest łatwiejsze do wypowiedzeia iż włączać. Natomiast wszyscy językozawcy mówią zgodym chórem iż zwrot właczać ie jest poprawy awet w polszczyźie potoczej. Żeby jeszcze bardziej zagmatwać całą sprawę, trzeba zwrócić uwagę a ią wersję pisaą tego czasowika. Owszem, włączać wymiawiae jest włoczać gdyż przed przed spółgłoskami t, d, c, dz, cz, dż samogłoski osowe ą i ę wymawiamy jako o, e ). Natomiast igdy ie piszemy włoczać, co iestety zaczya się pojawiać, zwłaszcza a różych portalach społeczościowych, gdzie młodzi ludzie piszą szybko i bez zastaawiaia się. Czyli: światło włączamy lub wyłączamy. właczać włączać! Tekst TERESA SYGNAREK POLONIA NOWA czerwiec 2013

19 19 LINKES BILSERVICE i SKÅNE, Malmö -Arlöv Serwis i aprawy z gwaracją! Gratisowy trasport w promieiu 20 km od warsztatu! Samochód zastępczy podczas aprawy. Fachowa obsługa po polsku. Jerzy Like Kvargata 20, Arlöv, po - piątek 9-18, sobota FACHOWE I SZYBKIE TŁUMACZENIA Agielski, szwedzki, polski w obie stroy. Dokumety prywate, urzędowe, ekoomicze, techicze i ie. Pomoc w pisaiu pism i podań do urzędów szwedzkich. Przystępe cey, oferta zwrotym mailem. tel

20 20 RECENZJE UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA FRANCISZEK PRZEDSTAWIAJĄCA OSOBOWŚĆ NOWEGO PAPIEŻA Film, który wstrząsął Polską Stało się, Ryszard Bugajski, polski reżyser filmowy i telewizyjy oraz pisarz i scearzysta już ie wytrzymał i z uwagi a szerzące się adużycia w polskich urzędach państwowych, prokuraturze i urzędach skarbowych wysmażył film, który właśie wstrząsa krajem ad Wisłą i bije rekordy popularości. Chcą go obejrzeć wszyscy. Dlaczego? Bo awiązuje o do prawdziwych, haiebych wydarzeń, jakie miały miejsce w demokratyczej już Polsce. Otóż reżyser te przypadkiem przeczytał w jedej z gazet codzieych krótką otkę o tym, że trzech bizesmeów po siedmiu latach uzao za iewiych. Były tam jeszcze dość lakoicze iformacje, że przebywali w więzieiu, że zrujowao im firmę i, że otrzymali po 10 tysięcy odszkodowaia. Żadych szczegółów. Kto zawiił. To wystarczyło. Słyy reżyser, autor, m.i. takich głośych filmów, jak Przesłuchaie z roku 1982, Co się stało z aszą Solidarością? (2005) i Geerał Nil (2009) podzielił się ze swymi przemyśleiami z Mirosławem Piepką i Michałem Pruskim i już wkrótce powstał sceariusz, a astępie film, zat. Układ zamkięty. FILM BEZ PIENIĘDZY PAŃSTWOWYCH Aktualy temat i świety sceariusz, sprawiły że twórcą udało się zgromadzić a plaie doborowe azwiska. Przoduje oczywiście wspaiały aktor, Jausz Gajos odtwarzający w filmie skorumpowaego prokuratora, ale także Kazimierz Kaczor, Urszula Grabowska i wielu iych. Charakterystycze, że Układ zamkięty został w całości sfiasoway ze środków prywatych, pochodzących miedzy iymi od polskich firm i przedsiębiorców, dla których historia opowiadaa w sceariuszu okazała się poruszająca i waża. Meceasem główym filmu jest Kasa Stefczyka, atomiast co zamiee ai grosza ie dał Państwowy Istytut Sztuki Filmowej więcej!, już w czasie realizacji tego dzieła, był o szczegółowo kotroloway przez władze skarbowe. Jakby odpowiedzią a to iedawo temu było wręczeie temu filmowi przez orgaizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, agrody Wektor 2013 za odwagę w dążeiu do przedstawiaia prawdy o problemach, z którymi, a co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy. KONIEC Z KORUPCJĄ Musi cieszyć fakt, że tuż po premierze tego filmu z wielkim ciepłem zareagowały prawie wszystkie media podkreślające jego społecze zaczeie. Dość samo- POLONIA NOWA czerwiec 2013

21 21 woli władz!. Koiec z adużyciami i korupcją!, krzyczały iektóre w swych recezjach. A oto, co a temat tej isceizacji filmowej m.i. powiedzieli jej twórcy: Mirosław Piepka. Chcieliśmy wydobyć całą aferę a światło dziee. O tych sprawach się ie mówi, zamiata się je pod dywa. Przedstawiciele władzy są absolutie bezkari. Popełiają przestępstwa i iegodziwości i w rezultacie spotyka ich za to awas. Nikt ich ie rozlicza. To jest przerażające!. Jausz Gajos. Fim przedstawia Polskę w której ie warto być uczciwym. W systemie gospodarczym, w którym żyjemy obecie, ie sposób się rozwijać. Iicjatywa bizesowa powia być agradzaa i promowaa, państwo powio chroić obywateli, a tym czasem stosuje wobec ich bezprawie, korupcje i serwilizm, działa a ich szkodę. Ryszard Bugajski. Uważamy się za aród pokrzywdzoy przez wszystkich iych. Jedak to, że sami też mamy coś a sumieiu, już am łatwo przez gardło ie przechodzi. Sądzę, że wobec powszechego zaiku w Polsce podstawowych wartości moralych, demoralizacji władzy, środowisk dzieikarskich i twórczych, te sytuacje będą się jeszcze powtarzać. Smute to, ale prawdziwe. POLITYCZNE ROZGRYWKI W KULUARACH U Bugajskiego widzimy apięcie, dysoas pomiędzy prywatym i publiczym ie warto iwestować w kraju, w którym ie moża robić tego uczciwie.. Należy siedzieć cicho, ie wychylać się. Jedostka kotra państwo ie ma szas. Narzędzia, którymi dyspoują decydeci sprawiają, że zwykły człowiek ie ma szas w starciu z machią kuluarowych rozgrywek. I to musi bulwersować, poieważ z jedej stroy słyszy się, że rządowi, państwu, potrzebe są owe iwestycję, a z drugiej tworzy się tamę, żeby było iaczej. Paraoja Moża zauważyć, że film te rewolucji w kraju ie wywoła, jedakże, co sobie ludzie pomyślą, tego ie odbierze im ikt. Przyjdą owe wybory i wówczas z tymi, których oi uzają za wiych, może być już krucho. Oj Krucho!. Tylko po 10 diach od premiery, te film obejrzało już ćwierć milioa widzów! Tekst MARIUSZ METARD PIELKA Agecja Iformacyja Poloia

22 22 RECENZJE UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA FRANCISZEK PRZEDSTAWIAJĄCA OSOBOWŚĆ NOWEGO PAPIEŻA Polecamy iteresujące książki Jeszcze ie uwoliliśmy się od wielkich wzruszeń i emocji, jakich dozaliśmy po wyborze pierwszego jezuity a Stolicy Piotrowej, a już w polskich księgariach ukazała się o im książka, zat. Fraciszek, której autorem jest Grzegorz Polak, a wydawcą krakowski ZNAK. 190 stro licząca pozycja, jest zapisem poruszających wydarzeń, które rozgrywały się a oczach całego świata. Odkrywa kulisy koklawe i pokazuje owego papieża od całkowicie iezaej stroy jako człowieka, aukowca, duszpasterza, ale przede wszystkim duchowego przywódcę, którego potyfikat w obliczu obecie awarstwioych problemów już teraz uzaway jest za jede z ajtrudiejszych w historii Kościoła powszechego. Zay autor, publicysta, wytyczył sobie dwa cele, wiążące się z osobą Ojca świętego. Po pierwsze stara się a podstawie dotychczasowego życia przedstawić jego osobowość i po wtóre, zastaawia się, czy uda mu się, te jego dobre i sprawdzoe praktyki zastosować w makroskali. ŻYCIE MNICHA KLASZTORNEGO Nawiązując do wyzaczoego sobie pierwszego celu, ukazuje wpierw postać kardyała, Jorge Mario Bergoglio, obecego papieża Fraciszka, który jawi mu się, jako człowiek iezwykle mądry, skromy, dobrotliwy i uduchowioy. Opisuje p. iż ie używał o komputera ai telefou komórkowego, a życie które prowadził, przypomiało stylem żywot michów zamkiętych w klasztorach. Jedye dobra materiale, jakie ceił, to książki i pamiątki z klubu Sa Lorezo. Na biurku miał zawsze stos papierów, jedakże dokładie wiedział, gdzie czego szukać. Do 26 lutego 2013 roku, zajmował mieszkaie a drugim piętrze w budyku ależącym do kurii, aprzeciwko Plaza de Mayo. I choć przy tym samym placu zajduje się siedziba prezydeta i kardyał mógłby tę odległość przejść piechotą, igdy ie został tam zaproszoy. Z władzą miał zawsze a pieńku. Stosował te sam rozkład dia: wstawał przed piątą, modlił się poad godzię, potem między siódmą i ósmą a parterze budyku kurialego odprawiał mszę bez wierych. W swoim mieście chodził w czarej sutaie, igdy się ie wywyższał, choć był przecież kardyałem. Kiedy im został, odradzał wierym, którzy chcieli towarzyszyć mu a uroczystości w Rzymie, aby tam lecieli. Prosił, żeby zaoszczędzoe w te sposób pieiądze przezaczyli dla biedych. Po Bueos Aires przemieszczał się środkami komuikacji miejskiej, chętiej autobusem, iż metrem. Rówież kiedy przyjeżdżał do Rzymu, poruszał się... by czuc sie Polakiem pieszo lub środkami trasportu publiczego. U siebie, w Argetyie, był za pa - Ja Paweł II brat ze wszystkimi ludźmi wiary: żydami, muzułmaami, chrześcijaami iych wyzań. Urzekał atmosferą wspóloty, bliskości księży i wierych, brakiem dystasu. Kazaia głosił bardzo krótkie, iekiedy składały się z pięciu zdań. EWANGELICZNA PROSTOTA Tych bliskich każdemu człowiekowi przykładów dobrego duszpasterza, są w książce dziesiątki. Czyta je się i przyswaja jedym tchem. Dlaczego? - wiadomo, bo takiego właśie ojca duchowego - kapłaa, proboszcza, biskupa, arcybiskupa, kardyała i prymasa, wieri chcieliby widzieć też u siebie. Trudy orzech do zgryzieia. A moża sądzić, iż przyjdzie teraz pora a wpuszczeie trochę świeżego powietrza, ie tylko do watykańskich pałaców, ale także do tych, w iych krajach, w tym także w Polsce. Trudo ie zauważyć, że zaosi się a powrót do ewageliczej prostoty, do skromości, do iesieia pomocy ubogim. Rozmiar tego, z czym przyjdzie teraz Kościołowi w swej makroskali się zmierzyć jest olbrzymia. Autor, pytaia, czy Kościołowi się to uda, ie stawia, bo żadym wróżbitą ie jest. Jedakże a podstawie dotychczasowych głosów i opiii, jakie się ukazały, a ade wszystko oczekiwań wierych, stawia tezę, iż zmierzyć się z tym problemem po prostu musi. Pomoże mu w tym, sam papież, Fraciszek, który a szczęście jest ie tylko skromym, sympatyczym i dowcipym człowiekiem, ale też koserwatystą i ma opiię reformatora. Tekst IRENA ZOFIA PIELKA Agecja Iformacyja Poloia POLONIA NOWA czerwiec 2013

23 23 Spotkaie iformacyje w Sztokholmie Szwedzki ryek budowlay CIEKAWOSTKA Z WARSZAWY W sobotę 11 maja w siedzibie T.P. Ogiwo w ramach projektu Cetrum dostosowaia owoprzybyłych Polakow do szwedzkiego ryku pracy fiasowaego częściowo z fuduszy MSZ odbyło się spotkaie iformacyje poświęcoe szwedzkiemu rykowi budowlaemu. Czytelik kwartalika Poloia Nowa z Warszawy przysłał do redakcji zdjęcie, które jest a tyle wymowe iż w zasadzie ie potrzebuje dodatkowego opisu... Jedakże gwoli iformacji: zdjęcie zrobioe jest iedawo w Warszawie w dzielicy Praga Połudie przy rodzie u zbiegu ulic Marsa i Płowieckiej. Strategia Zrówoważoego Systemu Trasportowego zakłada rozwój ścieżek rowerowych z uwzględieiem możliwości szybkiego, sprawego i bezpieczego przejazdu przez całe miasto. Spotkaie zorgaizowały Firma AAJ Översättig & Kosultig oraz Towarzystwo Polaków Ogiwo. Podczas spotkaia poruszao m.i.: Jak wygląda ryek prac i projektów w Szwecji Kwalifikacje z Polski Szwedzkie wymagaia w braży hydrauliczej oraz ceramiczej Przepisy i prawo budowlae Normy szwedzkie Szwedzki Związek Pracodawców Braży Budowlaej (BI) oraz Związki Zawodowe (Byggads). Iformacje te zaiteresowały zarówo właścicieli firm jak i pracobiorców w braży budowlaej. W trakcie spotkaia mieli oi możliwość a zadaie pytań oraz przeprowadzeie ciekawych rozmów. Tekst i zdjęcie ANNA JASIULEWICZ, MARIA OLSSON Najwyraźiej w tym miejscu przejazd ie mógł być ai szybki, ai sprawy, ai bezpieczy... Zamy się a ubezpieczeiach. I mówimy po polsku. U as ubezpieczysz między iymi Twoje mieie, samochód, dzieci a awet otworzysz ubezpieczeie emerytale. Krótko mówiąc ubezpieczamy wszystko a czym Ci zależy. Zadzwoń do as i porozmawiaj o ubezpieczeiach i o oszczędzaiu w Twoim własym języku A2729_198x99_polska.idd :00:30

24 ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI POLSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE UNION OF POLISH ASSOCIATIONS IN SWEDEN Orgaizacja człokowska w: / Medlem i: / Member of: Europejska Uia Wspólot Poloijych / Europeiska Uioe av Polska Förbud/ Uio of Polish Commuities i Europe Rada Poloii Świata / Världsrådet av Poloiasamfud / Coucil of World Poloia SIOS / Samarbetsorga för etiska orgaisatioer i Sverige / The Cooperatio Group for ethic Associatios i Swede Zrzeszeie Orgaizacji Poloijych w Szwecji (Polska Riksförbudet i Sverige) jest otwartym, demokratyczym związkiem orgaizacji poloijych, mających siedzibę i działających a tereie Szwecji. Celem Zrzeszeia jest itegracja środowiska poloijego, popularyzacja i wspomagaie oświaty i kultury polskiej, reprezetowaie iteresów człoków wobec władz polskich, szwedzkich i międzyarodowych oraz ich itegracja ze społeczeństwem szwedzkim. Prezes Zrzeszeia Kasjer Wiceprezes Teresa Sygarek Jadwiga Malocco Maria Olsso Prezes Hoorowy Sekretarz Sekretarz Tadeusz Adam Pilat Małgorzata Gruszczyńska Jerzy Waletyowicz Klub Kobiet Kreatywych, Arlöv Adres / Adress / Address: Polskie Ogisko PIAST, Ladskroa c/o Maria Olsso, Bjursätragata 93, SE BANDHAGEN, Szwecja / Sverige / Swede Margaretha Deik, Urszula Pilat, Tel: +46 (0) Mail: Klub Przyjaciół Hufca, Sztokholm Polski Związek Kulturaly, Göteborg dh Ja Potrykus, Jadwiga Malocco, Międzyarodowy Zespół Dziecięcy MALWA, Norrköpig Jolata Lejma, Polski Związek Kulturalo-Oświatowy WISŁA, Olofström Jacek Jurkowski, Ogisko KWIATY POLSKIE, Malmö Polskie Towarzystwo Kulturale POLONEZ, Västervik Teresa Sygarek, Agieszka Os, Adres / Adress / Address: c/o Maria Olsso, Bjursätragata 93, SE BANDHAGEN, Szwecja / Sverige / Swede POLKA Ikf, Malmö Polski Związek SAWA, Karlsham Tel: +46 (0) Mail: Edyta Tomczak, Jerzy Walczak, Org.r PlusGiro Bakgiro Poloia Falcos FF, Sztokholm Towarzystwo Polaków OGNIWO, Sztokholm Jerzy Waletyowicz, Maria Olsso, www. poloiafalcos.se Orgaizacja ArtPoloia, Sztokholm Polski Dom PARADIS, Göteborg Ewa Nordi, Sylwia Bjotegaard, Polski Klub Kobiet Sukcesu Sabat, Sztokholm Joaa Jaasz, Polski Klub Motocyklowy POLISH RIDERS Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Polskiej, Sztokholm Pawel Ratajczyk, Elżbieta Stecel, Zespół Folklorystyczy Piastowie, Sztokholm Polski Klub Olimpijski w Szwecji, Malmö Grażya Piątek, Tomasz Oleskow, Związek Polaków, Eskilstua Jolata Thuell, POLECAMY ÖSTERSJÖRESOR AB oferuje ÖSTERSJÖRESOR AB Göteborg, Liegata 40 tel Pobyty saatoryje i wypoczykowe w Kołobrzegu Cetrum Zdrowia i Relaksu VERANO, 100 m do morza, od 9 do 16 di - cea w pokoju 2-osobowym od kr obejmuje podróż autobusem z Göteborga lub Liköpig oraz promem z Ystad do Swioujścia t/r w kabiie 2-osobowej, pełe wyżywieie oraz od 12 do 16 zabiegów. Podróże od kwietia do paździerika FACHOWE I SZYBKIE TŁUMACZENIA LINKES BILSERVICE Zamy się a ubezpieczeiach. I mówimy po polsku. i SKÅNE, Malmö -Arlöv Agielski, szwedzki, polski w obie stroy. Dokumety prywate, urzędowe, ekoomicze, techicze i ie. Pomoc w pisaiu pism i podań do urzędów szwedzkich. Przystępe cey, oferta zwrotym mailem. tel Zadzwoń do as i porozmawiaj o ubezpieczeiach i o oszczędzaiu w Twoim własym języku A2729_198x99_polska.idd 1 POLONIA NOWA czerwiec 2013 Gratisowy trasport Serwis i aprawy z gwaracją! U as ubezpieczysz między iymi Twoje mieie, samochód, dzieci a awet otworzysz ubezpieczeie emerytale. Krótko mówiąc ubezpieczamy wszystko a czym Ci zależy. w promieiu 20 km od warsztatu! Samochód zastępczy podczas aprawy. Fachowa obsługa po polsku. Jerzy Like Kvargata 20, Arlöv, po - piątek 9-18, sobota :00:30

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy,

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

40:5. 40:5 = 500000υ5 5p 40, 40:5 = 500000 5p 40.

40:5. 40:5 = 500000υ5 5p 40, 40:5 = 500000 5p 40. Portfele polis Poieważ składka jest ustalaa jako wartość oczekiwaa rzeczywistego, losowego kosztu ubezpieczeia, więc jest tym bliższa średiej wydatków im większa jest liczba ubezpieczoych Polisy grupuje

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek Friedrichshafen 2014 Wjazd pełen miłych niespodzianek Do piątku wieczora nie wiedziałem jeszcze czy pojadę, ale udało mi się wrócić na firmę, więc po powrocie do domu szybkie pakowanie i rano o 6.15 wyjazd.

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach na centralnych obchodach 76. rocznicy śmierci Marszałka.

Delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach na centralnych obchodach 76. rocznicy śmierci Marszałka. Delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach na centralnych obchodach 76. rocznicy śmierci Marszałka. 12 maja 2011r. w Warszawie Zarząd Główny Związku Piłsudczyków, Instytut

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Polonijne Dni Młodzieży

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Polonijne Dni Młodzieży ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Poloije Di Młodzieży KWARTALNIK NOWA KWARTALNIK ZRZESZENIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Kraków 2008 Podręcznik nr AZ-03-03-1-01 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

NOWA ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 15-2015. Konferencja w Senacie RP. BAL POLONII w Malmö

NOWA ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 15-2015. Konferencja w Senacie RP. BAL POLONII w Malmö ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 15-2015 NOWA Nowy ambasador RP w Szwecji Koferecja w Seacie RP Wybory Prezydeta RP iformacja BAL POLONII w Malmö Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

Wycieczka młodzieży do Sejmu

Wycieczka młodzieży do Sejmu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-29 10:38:28 Wycieczka młodzieży do Sejmu Dnia 23 czerwca 2009 roku członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ PODSTAWY MATEMATYKI INANSOWEJ WZORY I POJĘCIA PODSTAWOWE ODSETKI, A STOPA PROCENTOWA KREDYTU (5) ODSETKI OD KREDYTU KWOTA KREDYTU R R- rocza stopa oprocetowaia kredytu t - okres trwaia kredytu w diach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym.

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi O liczbach aturalych, których suma rówa się iloczyowi Lew Kurladczyk i Adrzej Nowicki Toruń UMK, 10 listopada 1998 r. Liczby aturale 1, 2, 3 posiadają szczególą własość. Ich suma rówa się iloczyowi: Podobą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Cena 24,90 zł. K U R S DZIENNIKARSTWA DLA SAMOUKÓW Małgorzata Karolina Piekarska

Cena 24,90 zł. K U R S DZIENNIKARSTWA DLA SAMOUKÓW Małgorzata Karolina Piekarska MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA Z zawodu dziennikarka prasowa i telewizyjna oraz pisarka, autorka powieści dla młodzieży. Z zamiłowania blogerka, której blog W świecie absurdów zyskał ponad 3 mln odsłon.

Bardziej szczegółowo

Bale, zabawy, maskarady

Bale, zabawy, maskarady ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 13-2013 NOWA Bale, zabawy, maskarady XI ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE Weeked teatraly w Sztokholmie Karkoosze 2014 KWARTALNIK - NOWA KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Nie tylko człowiek internetem żyje, miło mieć pod ręka ciekawą książkę. Od wydawnictwa Burda Książki otrzymaliśmy dwie ciekawe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekoomiczy Uiwersytet Dziecięcy Dlaczego jede kraje są biede a ie bogate? dr Baha Kaliowska-Sufiowicz Uiwersytet Ekoomiczy w Pozaiu 23 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Zacznij oszczędzać na emeryturę

Zacznij oszczędzać na emeryturę Zaczij oszczędzać a emeryturę - to TWOJA sprawa! ZAPEWNIJ SOBIE FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ! Kto się będzie Tobą opiekował, gdy przejdziesz a emeryturę? Aktualie państwowa emerytura wyosi EUR 193,30 tygodiowo

Bardziej szczegółowo

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie Wielkiego Papieża CZĘSTOCHOWA 2011 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Srokosz-Sojka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE?

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE? Dlaczego potrzeba jest reforma ochroy daych w UE? Uija dyrektywa o ochroie daych z 1995 r. staowiła kamień milowy w historii ochroy daych osobowych. Jej podstawowe zasady, zapewiające fukcjoowaie ryku

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1033/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. Scratches. autor: Karolina Krooliq Talaga

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. Scratches. autor: Karolina Krooliq Talaga Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry Scratches autor: Karolina Krooliq Talaga Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.gry-online.pl Prawa do użytych w tej publikacji tytułów,

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Dobry zawód otwiera drzwi do Europy PL01-KA

Podsumowanie projektu. Dobry zawód otwiera drzwi do Europy PL01-KA Podsumowanie projektu Dobry zawód otwiera drzwi do Europy 2014-1-PL01-KA102-000428 Udział w projekcie zapewnił nam połączenie szkolnej teorii z praktyką, podczas pracy w firmach londyńskich poznanie zawodów

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY NIEDRZWICA DUŻA

URZĄD GMINY NIEDRZWICA DUŻA URZĄD GMINY NIEDRZWICA DUŻA Referat Promocji i Rozwoju ul. Lubelska 30; 24-220 Niedrzwica Duża; tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28, www.niedrzwicaduza.pl, e-mail: info@niedrzwicaduza.pl PR.524.5.2016

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE WIGILIJNE SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

SPOTKANIE WIGILIJNE SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/152832,spotkanie-wigilijne-sluzb-podleglych-ministrowi-spraw-wewnetrznych-i-administ rac.html Wygenerowano: Wtorek, 26 grudnia 2017, 00:03 SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekoomisty Mieriki wzrostu gospodarczego dr Baha Kaliowska-Sufiowicz Uiwersytet Ekoomiczy w Pozaiu 7 marca 2013 r. Ayoe who believes that expotetial growth ca go o for ever i a fiite world

Bardziej szczegółowo

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków.

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków. Urodziny w Poznaniu Poznańska Grupa PaT w piątek 13 listopada świętowała swój roczek! Poznań długo czekał na własną młodzieżową grupę PaT. Po kilku latach działalności studenckiej grupy PaT na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym.

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym. ZADANIA MATURALNE - CIĄGI LICZBOWE - POZIOM PODSTAWOWY Opracowała mgr Dauta Brzezińska Zad.1. ( pkt) Ciąg a określoy jest wzorem 5.Wyzacz liczbę ujemych wyrazów tego ciągu. Zad.. ( 6 pkt) a Day jest ciąg

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

P R OG R A M XXI ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKIEGO PKOl Zamek Książ 22 28 lipca 2011 roku

P R OG R A M XXI ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKIEGO PKOl Zamek Książ 22 28 lipca 2011 roku Projekt P R OG R A M XXI ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKIEGO PKOl Zamek Książ 22 28 lipca 2011 roku Sejmik organizowany dzięki wsparciu Senatu RP, Ministerstwa Sportu i Turystyki Współorganizatorami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE O M i i W, u- los ŁUKTA Wpij 2utS -0 4-1 8 WZÓR l. dz r z j y f a.. IS»((5E i_do zatwier... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy w ójta, sekretarza gmiy, 6karbika gm iy, kierowika jodostki orgaizacyjej

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Sporządziła: Żaneta Kaczorowska V rok Handel Zagraniczny Sopot, 11.05.2011r. 5 V 2010 Dnia 5 maja

Bardziej szczegółowo

P R OG R A M XXI ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKIEGO PKOl lipca 2011 ROKU

P R OG R A M XXI ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKIEGO PKOl lipca 2011 ROKU Projekt P R OG R A M XXI ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKIEGO PKOl 22 28 lipca 2011 ROKU Sejmik organizowany dzięki wsparciu Senatu RP, Ministerstwa Sportu i Turystyki Współorganizatorami Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy transportowe cd, Problem komiwojażera

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy transportowe cd, Problem komiwojażera Istrukcja do ćwiczeń laboratoryjych z przedmiotu: Badaia operacyje Temat ćwiczeia: Problemy trasportowe cd Problem komiwojażera Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy Wydział Iżyierii Mechaiczej i Mechatroiki

Bardziej szczegółowo

5. Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

5. Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Notatki do lekcji, klasa matematycza Mariusz Kawecki, II LO w Chełmie 5. Zasada idukcji matematyczej. Dowody idukcyje. W rozdziale sformułowaliśmy dla liczb aturalych zasadę miimum. Bezpośredią kosekwecją

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

EURPLN. 3 opór 4,0600 2 opór 4,0200 1 opór 4,0000. 1 wsparcie 3,9600 2 wsparcie 3,9400 3 wsparcie - 3,9000

EURPLN. 3 opór 4,0600 2 opór 4,0200 1 opór 4,0000. 1 wsparcie 3,9600 2 wsparcie 3,9400 3 wsparcie - 3,9000 9:00- Rekordowo wysokie cey obligacji iemieckich, historyczie sily je, zyskujący amerykański dolar i szwajcarski frak są doskoałą ilustracją zjawiska odpływu kapitału od ryzykowych Iwestorzy ie mogą się

Bardziej szczegółowo

Największe Targi Leśne na Świecie. Dodano:

Największe Targi Leśne na Świecie. Dodano: Największe Targi Leśne na Świecie Dodano: 07.06.2017 500 wystawców, 50 tys. gości z 50 krajów odwiedzi targi leśne Elmia Wood. FIRMYLESNE.pl oraz GAZETA LEŚNA zostały oficjalnym przedstawicielem tego wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

3. Spotkanie z Komisją Kultury i Sportu Miasta Karvina godzina Analiza budżetu na 2016 rok dotyczącą wydatków sportowych,

3. Spotkanie z Komisją Kultury i Sportu Miasta Karvina godzina Analiza budżetu na 2016 rok dotyczącą wydatków sportowych, PROTOKÓŁ 0012.6.15.2015 z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu w dniu 19 listopada 2015 roku Miejsce posiedzenia: sala nr 130 Urzędu Miasta Czas posiedzenia: 15.00-16.30 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

MISHOWA SEKCJA KULTURY

MISHOWA SEKCJA KULTURY Samorząd Studentów Kolegium MISH UW ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa E-mail samomish@gmail.com Facebook https://www.facebook.com/mish.uw http://www.samorzad.mish.uw.edu.pl/ Kim jesteśmy? Sekcja Kultury powstała

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Kurs Modlitwy

Praktyczny Kurs Modlitwy ks. Zbigniew Paweł Maciejewski Praktyczny Kurs Modlitwy Czy chcesz wreszcie poznać prosty sposób modlitwy, który zmieni Twoje życie? Wydawnictwo NATAN Copyright by Wydawnictwo NATAN Copyright by ks. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Zeszyt ćwiczeń do laboratorium ATOMÓW cz. I. Region okiem ATOMów wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej w województwie warmińsko-mazurskim

Zeszyt ćwiczeń do laboratorium ATOMÓW cz. I. Region okiem ATOMów wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej w województwie warmińsko-mazurskim Wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej Raport po I spotkaniu: Region okiem ATOMów 2012 Zeszyt ćwiczeń do laboratorium ATOMÓW cz. I. Region okiem ATOMów wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej w

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Dowód osobisty. Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski.

Dowód osobisty. Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski. Dowód osobisty Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski. Dowód osobisty musi posiadać każdy, kto ma 18 lat. Dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Fundamentalna tabelka atomu. eureka! to odkryli. p R = nh -

Fundamentalna tabelka atomu. eureka! to odkryli. p R = nh - TEKST TRUDNY Postulat kwatowaia Bohra, czyli założoy ad hoc związek pomiędzy falą de Broglie a a geometryczymi własościami rozważaego problemu, pozwolił bez większych trudości teoretyczie przewidzieć rozmiary

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się!

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Obchody Święta Odzyskania Niepodległości - analiza obecnej sytuacji - Święto odzyskania przez Polskę niepodległości jest ważnym elementem budowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU

VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU Warszawa 2013 3 lipca 2013 środa 2 lipca 2013 wtorek 1 lipca 2013 poniedziałek data godzina grupa Punkt programu Prowadzący 12.00-18.00

Bardziej szczegółowo