PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY Informacja dla rodziców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców"

Transkrypt

1 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY Informacja dla rodziców Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu dokumenty zapisowe do Szkoły Francuskiej w Warszawie na rok szkolny Dokumenty składają się z umowy pomiędzy Szkołą a rodziną ucznia, zawierającej warunki finansowe przyjęcia i uczęszczania do naszej szkoły. Umowa ta musi być obowiązkowo podpisana przez opiekuna prawnego (lub opiekunów prawnych) ucznia i stanowi prawne zobowiązanie obu stron. Nauka w naszej szkole jest płatna. Uczniowie posiadający obywatelstwo francuskie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium (bourse scolaire) ze strony rządu francuskiego (składanie wniosków w konsulacie Ambasady Francji). Szkoła nie przyjmie zapisu ucznia, którego sytuacja finansowa nie jest uregulowana (tak w stosunku do naszej szkoły, jak i szkoły poprzedniej). W Szkole Francuskiej w Warszawie pobierają naukę, zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji, uczniowie francuscy i polscy oraz uczniowie wszystkich innych narodowości, chcący do niej się zapisać. Językiem wykładowym i używanym na codzień w szkole jest język francuski. Uczniowie, którzy nie znają języka francuskiego, są przyjmowani od klas przedszkolnych po spotkaniu z dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej. Zapisy odbywać się będą od kwietnia 2015: -do przedszkola i szkoły podstawowej w sekretariacie szkoły (ul. Konstancińska 13; Sadyba) -do gimnazjum i liceum w sekretariacie dyrektora, budynek C (ul. Walecznych 4/6, Saska Kepa) Dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej dokumenty należy składać po spotkaniu z Dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej. Jedynie nowe zapisy mogą być nadsyłane pocztą. Prosimy o składanie kompletnych dokumentów. W przeciwnym razie zapis nie zostanie potwierdzony (patrz verso : lista dokumentów stanowiących komplet papierów zapisowych). Rok szkolny rozpoczyna się w środę 2 września 2015, nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w tym dniu w szkole będzie skutkowała skreśleniem go z listy uczniów. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań. Z wyrazami szacunku Dyrektor Daniel Raynal

2 JAK WYPEŁNIĆ KARTĘ ZAPISOWĄ Dokumenty informacyjne znajdują się na stronie internetowej Szkoły rubryka ZAPISY Kalendarz na rok szkolny Lista przyborów szkolnych dla przedszkola i szkoły podstawowej Informacja o transporcie szkolnym i stołówce szkolnej Opis aktualnych zajęć dodatkowych : zapisy na te zajęcia będą odbywać się we wrześniu 2015 Formularz propozycji współpracy Pierwszy zapis : lista dokumentów Wypelniona i podpisana umowa (w2 egzemplarzach, z których jeden zachowuje rodzina) wraz z aneksami 1, 2 i 3 Karta zdrowia ucznia Ksero paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego narodowość ucznia Podpisane zdjęcia ucznia : (przedszkole i szkoła podstawowa : 2 ; gimnazjum : 3 ; liceum : 4) W przypadku płatnika innego niż wymieniony w karcie zapisowej opiekun główny, zgoda na pokrycie przez niego kosztów nauki (na załączonym formularzu) Tylko uczniowie przedszkola i szkoły podstawowej : Zapis jest ważny jedynie po dostarczeniu wypisu z poprzedniej szkoły (przedszkola) (l exeat/certificat de radiataion) oraz wyników w nauce (ksero) z ostatniego roku szkolnego z informacją o przejściu do następnej klasy lub powtarzaniu roku Wypelniona i podpisana umowa dla rodzin niefrancuskojęzycznych. Tylko uczniowie gimnazjum i liceum : Zapis jest ważny jedynie po dostarczeniu wypisu z poprzedniej szkoły (l exeat/certificat de radiataion) oraz kopii wyników w nauce z ostatniego roku szkolnego z informacją o przejściu do następnej klasy lub powtarzaniu roku Karta wyboru opcji (obowiązkowych lub fakultatywnych w programie nauki danej klasy) Z dodatkowymi pytaniami prosimy zgłaszać się do sekretariatu, księgowości liceum oraz konsulatu przy Ambasadzie Francji. Zapisy uczniów : Pani Ewa Koziarska/Katarzyna Zaborek-Denis (gimnazjum-liceum) i Pani Monika Przychodzien (przedszkole-szkoła podstawowa) : o (gimnazjum-liceum tel. : Fax : ) o (przedszkole-szkoła podstawowa tel. : Fax : ) Księgowość : Pani Katarzyna Olender, Pani Paulina Kleiman-Szarow i Pani Katarzyna Kaniewska o (Tel. : /06 Fax : ) Wnioski o stypendia dla uczniów narodowości francuskiej : konsulat przy Ambasadzie Francji o (Tel. : Fax : )

3 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y UMOWA ZAPISU Niniejsza UMOWA PIERWSZEGO ZAPISU do Lycée Français de Varsovie (zwana wraz z załącznikami, w dalszej części umowy Umową ), została zawarta w w dniu 2015 pomiędzy: 1) Lycée Français de Varsovie, instytucja szkolna zarządzana przez rodziców, wspierana przez Agencję Nauczania Języka Francuskiego za Granicą oraz zatwierdzona przez Francuskie Ministerstwo Edukacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 4/6, ( Warszawa), (zwana w dalszej części Umowy Liceum Francuskie ), reprezentowana przez Pana RAYNAL, Dyrektora oraz przez Pana/Panią THEBAULT, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Zarządzającego Liceum Francuskim w Warszawie; 2) Panią, zamieszkałą w, legitymującą się [dowodem osobistym / paszportem francuskim / polskim / [inny] o numerze, którego kopia stanowi Załącznik 1 do niniejszej Umowy; 3) Panem, zamieszkałym w, legitymującym się [dowodem osobistym / paszportem francuskim / polskim / [inny] o numerze, którego kopia stanowi Załącznik 2 do niniejszej Umowy; Pani oraz Pan w dalszej części Umowy są zwani łącznie Opiekunami Prawnymi, a każde z nich Opiekunem Prawnym, Liceum Francuskie oraz Opiekunowie Prawni w dalszej części Umowy są zwani łącznie Stronami, a każde z nich Stroną. Strony zgodnie postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przyjęcie [imię i nazwisko ucznia] do Liceum Francuskiego w roku szkolnym 2015/2016 do jednego z poniższych programów (zaznaczyć właściwe): - Szkoła Podstawowa - Gimnazjum - Liceum. 2. WPISOWE

4 2.1. Wpisowe w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 1600 złotych. W przypadku nowych uczniów wpisowe powiększone jest o opłatę rejestracyjną w wysokości 300 złotych. Wpisowe i opłatę rejestracyjną należy wnieść wraz z pierwszą ratą czesnego, której termin płatności znajduje się poniżej. 3. CZESNE (opłaty za dwoje pierwszych dzieci) Wysokość czesnego zależy od wybranego poziomu nauczania : Przedszkole i Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum 1 kwartał : wrzesień grudzień : termin płatności : 30 wrzesień pln pln pln 2 kwartał : styczeń marzec : termin płatności : 31 styczeń pln pln pln 3 kwartał : kwiecień maj : termin płatności : 31 marzec pln pln pln Czesne roczne pln pln pln Czesne w roku szkolnym 2015/2016 wynosi złotych : proszę uzuełnić zgodnie z wybranym poziomem nauczania CZESNE (opłaty obowiązujące przy zapisie trzeciego i kolejnych dzieci. Zniżka 10% jest przyznawana najmłodszym dzieciom) Wysokość czesnego zależy od wybranego poziomu nauczania : Przedszkole i Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum 1 kwartał : wrzesień grudzień : termin płatności : 30 wrzesień pln pln pln 2 kwartał : styczeń marzec : termin płatności : 31 styczeń pln pln pln 3 kwartał : kwiecień maj : termin płatności : 31 marzec pln pln pln Czesne roczne pln pln pln Czesne w roku szkolnym 2015/2016 wynosi złotych : proszę uzuełnić zgodnie z wybranym poziomem nauczania Opiekunowie Prawni są zobowiązani do zapłacenia czesnego w trzech ratach według następującego harmonogramu: września: termin płatności faktury za czesne za okres wrzesień-grudzień, powiększone o wpisowe i opłatę rejestracyjną oraz, dla uczniów, których to dotyczy, o koszt ubezpieczenia oraz o opłatę za wypożyczenie książek, styczeń: termin płatności faktury za czesne za okres styczeń-marzec, ewentualnie powiększone o opłaty za egzaminy, marzec: termin płatności faktury za czesne za okres kwiecień-lipiec.

5 3.2. Czesne jest przeznaczone na pokrycie wydatków związanych wyłącznie z obowiązkowym programem nauczania, określonym przez francuskie Ministerstwo Edukacji i nie obejmuje: opłat za świadczenia dodatkowe i nieobowiązkowe (transport oraz stołówka szkolna), opłat związanych z zajęciami pozalekcyjnymi, okazjonalnych wydatków proponowanych grupom uczniów (wycieczki szkolne wraz z noclegiem), innych opłat zwyczajowo powiązanych z nauką (ksiązki do ćwiczeń, kalkulatory,...). Opiekunowie Prawni zostaną poinformowani o kwotach i terminach płatności wyżej wymienionych kosztów dodatkowych w późniejszym czasie Opiekunowie Prawni nie powinni przyjmować wniosków o zapłatę niezawierających podpisu uprawnionych osób, to jest Prezesa i Skarbnika Zarządu, Dyrektora i Księgowego Pod warunkiem uzyskania zgody Liceum Francuskiego, czesne może być opłacane przez podmiot gospodarczy. W tym celu, należy złożyć pisemne oświadczenie zawierające nazwisko ucznia i zakres opłacanych przez taki podmiot opłat. W takim przypadku, Liceum Francuskie wystawiać będzie faktury na podmiot gospodarczy Przejęcie obowiązku opłacania czesnego przez podmiot gospodarczy nie zwalnia Opiekuna Prawnego z obowiązku zapłaty czesnego, jeżeli nie zostało ono zapłacone przez podmiot gospodarczy w odpowiednim terminie Opłaty szkolne są określane i płatne w polskich złotych. Waluty obce są akceptowane, a ich wartość zostanie przeliczona według kursu Ministerstwa Finansów (informacje na stronie Płatności: w gotówce: w kasie Liceum od poniedziałku do czwartku od godziny 8: 15 do 12:15, czekiem w euro na rzecz Liceum Francuskiego, przelewem bankowym: w Polsce do banku Bank Société Générale S.A. ul. Marszalkowska 111, Warszawa konto w zlotych: n PL SWIFT : SOGEPLPW konta w euro: n PL we Francji do banku Banque Postale Centre de Paris Paris chèques IBAN : FR N clé RIB : 41 BIC PSSTFRPPPAR Czesne za każdy rozpoczęty kwartał jest należne w całości. Jednakże, w przypadku przyjazdu lub wyjazdu z Polski, który nastąpiłby w trakcie kwartału, czesne zostanie obliczone proporcjonalnie do czasu nauki w stosunku miesięcznym. 4. OPŁATY ZA EGZAMINY 4.1. Oprócz opłat wymienionych powyżej, podlegają opłatom następujące egzaminy: 450 złotych za egzamin ukończenia gimnazjum brevet (trzecia klasa), 450 złotych za próbny egzamin maturalny (pierwsza klasa), 950 złotych za egzamin maturalny (klasa maturalna) Opłaty za egzaminy są płatne wraz z drugą fakturą, o której mowa w punkcie powyżej. 5. PODRĘCZNIKI SZKOLNE

6 5.1. Podręczniki szkolne są bezpłatnie udostępniane uczniom klas szkoły podstawowej Podręczniki szkolne są udostępniane uczniom gimnazjum i liceum za opłatą w wysokości 150 złotych (płatne wraz z pierwszą fakturą, o której mowa w punkcie powyżej). Za każdą zgubioną lub zniszczoną książkę zostanie doliczona opłata w wysokości ceny zakupu książki. 6. ZNISZCZENIA Koszty związane z naprawą zniszczeń dokonanych przez ucznia, a także z wymianą uszkodzonych lub zniszczonych przez niego rzeczy obciążają jego Opiekunów Prawnych. 7. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH 7.1. W przypadku opóźnienia w płatnościach którejkolwiek z rat czesnego, zostanie naliczona kara za opóźnienie w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty miesiąc opóżnienia Liceum Francuskie zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty oraz przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, na rzecz osoby trzeciej specjalizującej się w windykacji należności. 8. ROZWIĄZANIE UMOWY Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej Umowy może spowodować, oprócz wszczęcia postępowania sądowego, nieprzedłużenie Umowy w roku następnym. 9. POZOSTAŁE 9.1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy Wszelkie zmiany Umowy, wymagają, dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności Niniejsza Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej i dwóch we francuskiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W razie jakichkolwiek rozbieżności, rozstrzygająca jest wersja francuska. W DOWÓD CZEGO, Strony podpisały niniejszą Umowę w powyżej wskazanym terminie. Opiekun Prawny Liceum Francuskie Podpis: Imię i Nazwisko: [ ] Podpis: Imię i Nazwisko: Daniel RAYNAL Stanowisko: Dyrektor Podpis: Imię i Nazwisko: [ ] Podpis: Imię i Nazwisko: Anne THEBAULT Stanowisko: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zarządzającego

7 ZAŁĄCZNIK 1 Kopia dowodu osobistego / paszportu Pani ZAŁĄCZNIK 2 Kopia dowodu osobistego / paszportu Pan

8 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y ZAŁĄCZNIK 3 Podanie o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2015/2016 Nazwisko :...Imiona :...Płeć :... Data urodzenia :... Miejsce urodzenia :... Departament :... Kraj :... Obywatelstwo 1 :... Obywatelstwo 2 :... Status szkolny w roku bieżącym (wypełnia administracja) Data zapisu Data wypisu Klasa Powód Przebieg nauki rok klasa dyplom placówka Ostatnia placówka szkolna, do której uczeń uczęszczał: Nazwa : Adres : Miasto :... Rodzaj/ prywatna publiczna * Kraj : Klasa :

9 Znajomość języków przez ucznia (proszę odpowiedzieć tak lub nie): Francuski Polski Dyplomy Język ojczysty Zaawansowany Średnio zaawansowany Początkujący Angielski Ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe, jeśli nie posiadają Państwo indywidualnej polisy ubezpieczeniowej. Jesteśmy w posiadaniu indywidualnej polisy ubezpieczeniowej : tak(*) nie(*) (jeżeli tak, załączyć obowiązkowo kopię polisy; w przypadku braku kopii polisy, dziecko zostanie ubezpieczone w ramach ubezpieczenia szkolnego oferowanego przez Liceum). Nie posiadamy indywidualnej polisy ubezpieczeniowej : Państwa dziecko zostanie ubezpieczone w ramach ubezpieczenia szkolnego w cenie 100 zł rocznie. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia szkolnego są wypłacane dopiero po uzyskaniu zwrotów z podstawowego i dodatkowego ubezpieczenia społecznego i/lub jakichkolwiek innych form ubezpieczeń. W przypadku ich braku, zwrotowi podlega 50% poniesionych kosztów, do wysokości kwoty gwarantowanej w polisie. Prosimy zapoznać się ze szczegółami umowy na naszej stronie internetowej w dziale Zapisy. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w dziale księgowości. Przekazywanie danych osobowych: zgadzam się, tak(*) nie(*), aby administracja Liceum Francuskiego przekazała mój adres i numer telefonu stowarzyszeniom rodziców uczniów już istniejących lub mogących się zawiązać, jak również rodzicom reprezentantom klas w gimnazjum i liceum. Pierwszy opiekun prawny (rodzic lub opiekun) Nazwisko : Imię :... Stopień pokrewieństwa : Adres : Kod pocztowy : Miasto :..Kraj :. Telefon : Inny telefon w razie nagłego wypadku Zawód : Nr zawodu wg klasyfikacji zawodów i specjalności... Miejsce pracy: Telefon służbowy. prywatny (obowiązkowy) :

10 Drugi opiekun prawny Nazwisko : Imię :... Stopień pokrewieństwa : Adres : Kod pocztowy : Miasto :..Kraj :. Telefon : Inny telefon w razie nagłego wypadku Zawód : Nr zawodu wg klasyfikacji zawodów i specjalności... Miejsce pracy: Telefon służbowy. prywatny (obowiązkowy) : Sytuacja rodzinna małżeństwo po rozwodzie wdowiec/wdowa inna Adres ucznia, jeśli jest inny niż głównego opiekuna Adres : Kod pocztowy : Miasto :..Kraj :. Telefon : (*) Niepotrzebne skreślić

11 ZAŁĄCZNIK 4 LICEUM FRANCUSKIE W WARSZAWIE : CZESNE ZA SZKOŁĘ Opłaty za dwoje pierwszych dzieci Przedszkole i Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum kwartał : Wrzesień - grudzień: termin płatności : 30 wrzesień 2 kwartał : Styczeń - marzec termin płatności : 31 styczeń 3 kwartał : Kwiecień maj termin płatności : 31 marzec PLN PLN PLN Wypożyczenie książek: 150 PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 4 Czesne roczne PLN PLN PLN Wpisowe 1600 PLN + (opłata rejestracyjna dla nowych uczniów : 300 PLN) Ewentualne ubezpieczenie 100 PLN Opłaty za egzaminy Klasy 3 ème (egzamin gimnazjalny) 450 PLN Klasy 1 ère ( matura z francuskiego ) 450 PLN Klasy Terminale ( matura ) 950 PLN

12 ZAŁĄCZNIK 4 LICEUM FRANCUSKIE W WARSZAWIE : CZESNE ZA SZKOŁĘ CZESNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZAPISIE TRZECIEGO I KOLEJNYCH DZIECI. ZNIŻKA 10% JEST PRZYZNAWANA NAJMŁODSZYM DZIECIOM PRZEDSZKOLE SZKOLA PODSTAWOWA GIMNAZJUM LICEUM kwartał : Wrzesień - grudzień: termin płatności : 30 wrzesień 2 kwartał : Styczeń - marzec termin płatności : 31 styczeń 3 kwartał : Kwiecień maj termin płatności : 31 marzec PLN PLN PLN Wypożyczenie książek: 150 PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 4 Czesne roczne PLN PLN PLN

13 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y Dossier de santé Karta zdrowia ucznia 1 ère inscription Pierwszy zapis Année scolaire / Rok szkolny Renseignements administratifs PHOTO IND ISPENSABLE Z D J Ę C I E O B O W I Ą Z K O W E NOM / Nazwisko :... PRENOM / Imiona :... CLASSE / Klasa :... DATE DE NAISSANCE / Data urodzenia :... SEXE / Płeć :... NATIONALITE(S)/ Obywatelstwo :... ADRESSE / Adres :... TEL :... PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D URGENCE : W razie nagłej konieczności powiadomić : MEDECIN TRAITANT EN POLOGNE/Lekarz prowadzący w Polsce: Nom/Nazwisko:... Adresse/Adres: tél./tel.: ATTENTION UWAGA BESOINS SPECIFIQUES de l ELEVE INDYWIDUALNE POTRZEBY DZIECKA Si votre enfant suit un protocole médical vous devez demander au secrétariat un dossier «Projet d accueil individualisé». Aucun médicament ne peut être délivré par les services médicaux du Lycée si ce document n est pas rempli et signé par la famille. Jeśli Państwa dziecko wymaga indywidualnego leczenia, prosimy odebrać w sekretariacie dokument «Indywidualny projekt opieki». Bez tego dokumentu, wypełnionego i podpisanego przez rodzinę, żadne lekarstwo nie zostanie podane dziecku przez szkolne służby medyczne.

14 Renseignements médicaux VACCINS (date des derniers rappels) - SZCZEPIENIA (daty ostatnich szczepień) diphtérie-tenatos (dyfteryt-tężec)... POLIOMYELITE (polio) BCG(gruźlica).... R.O.R. (rougeole-oreillons-rubéole) (odra-świnka-różyczka)... HEPATITE B (żółtaczka B)... ENCEPHALITE A TIQUES (odkleszczowe zapalenie opon mózgowych)... AUTRES (inne)... ANTECEDENTS MEDICAUX - CHOROBY PRZEWLEKŁE... MALADIES INFECTIEUSES DEJA CONTRACTEES - PRZEBYTE CHOROBY ZAKAŹNE OREILLONS COQUELUCHE ROUGEOLE ŚWINKA KOKLUSZ ODRA RUBEOLE VARICELLE SCARLATINE AUTRES (A PRECISER) RÓŻYCZKA OSPA WIETRZNA SZKARLATYNA INNE - WYSZCZEGÓLNIĆ ALLERGIES CONNUES ET CONTRE-INDICATIONS MEDICAMENTS ZNANE ALERGIE I PRZECIWSKAZANIA DOTYCZĄCE LEKÓW... OBSERVATIONS PARTICULIERES (lunettes - appareils dentaires...) UWAGI DODATKOWE (okulary - aparat ortodontyczny...).... Votre enfant, a-t-il fréquenté les cours d EPS Oui Non en 2014/2015? Si non, pourquoi? Dispense médicale Dispense médicale inférieure à 30 jours supérieure à 30 jours Remarques des parents : Autre raison Czy dziecko uczestniczyło w lekcjach WF-u Tak Nie roku 2014/2015? Jeśli nie, dlaczego? Zwolnienie lekarskie Zwolnienie lekarskie na mniej niż 30 dni na dłużej niż 30 dni Uwagi rodziców : Inny powód INTERVENTIONS CHIRURGICALES? LESQUELLES? (przebyte zabiegi chirurgiczne? jakie?)... ANESTHESIE/ANESTEZJA OUI/NON TAK/NIE Je soussigné(e)... responsable légal de l enfant autorise les responsables de l Etablissement s ils ne peuvent me joindre et si un état d urgence absolue le nécessite lors de sa présence dans l établissement scolaire, à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par son état, autorise qu il (elle) soit transporté(e) en ambulance en urgence à l hôpital, soit endormi(e) et opéré(e) le cas échéant. Ja, niżej podpisany/a......prawny opiekun dziecka... upowazniam wladze szkoly w razie absolutnej koniecznosci i braku kontaktu ze mna w czasie jego obecnosci na terenie szkoly do podjecia wszelkich medycznych srodkow wymaganych przez jego stan;upowazniam do przewiezienia karetka mego dziecka do szpitala oraz uspienia i operowania go w razie absolutnej koniecznosci. Date / Data Signature / Podpis

15 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y Convention de prise en charge directe des frais de scolarité par une société Umowa dotycząca pokrywania czesnego przez firmę Un ou plusieurs de vos enfants vont être scolarisés au lycée français René Goscinny de Varsovie. Państwa dziecko ( dzieci) uczeszcza(ją) do Liceum Francuskiego w Warszawie. Quelques informations sur la prise en charge directe par la société : Oto kilka ważnych informacji dotyczących pokrywania kosztów szkoły przez firmę : - Les parents restent toujours responsables financièrement des frais de scolarité de leurs enfants - Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za oplaty czesnego swoich dzieci - Le conseil d administration du lycée français de Varsovie accepte le règlement direct de votre société - Rada Zarządu Liceum Francuskiego akceptuje bezpośrednie rozliczenia z Państwa firmą - Cette procédure nécessite la connaissance des informations suivantes : - Taka procedura wymaga znajomości następujących informacji : o Identification exacte de la société (partie à compléter ci-dessous) o Dokładnych i pełnych danych Państwa firmy ( ta cześć do wypełnienia poniżej) o Signature de ce document par la société et le représentant légal de l enfant o Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy i podpis opiekuna prawnego dziecka o Retour de ce document au service comptable du lycée o Zwrotu tego dokumentu do księgowości Liceum - Sans retour de ce document, les factures et relances seront établies au nom de la famille - Brak zwrotu dokumentu spowoduje, iż faktury i wezwania do zapłaty wystawiane będą bezpośrednio rodzicom. Nom, prénom des enfants scolarisés : Imię i nazwisko ucznia : Nom et signature du représentant légal : Imię i nazwisko opiekuna prawnego :

16 IDENTIFICATION DE LA SOCIETE Dane adresowe firmy Dénomination : Nazwa Adresse de facturation : Adres do faktrurowania : Adresse d envoi de la facture Adres wysyłki faktury Nom, coordonnées téléphoniques et adresse mail du service payeur et de la personne à contacter en cas de problème concernant le règlement des factures : Imię, dane telefoniczne, adres osoby z ramienia firmy upoważnionej do kontaktów z liceum w przypadku problemów dotyczących płatności faktur: Nature des frais pris en charge : Rodzaj oplat pokrywanych przez firme : - Frais dossier 1 ère inscription OUI / NON - Opłata rejestracyjna TAK / NIE - Droits d écolage OUI / NON - Czesne TAK / NIE - Droit annuel OUI / NON - Opłata Wpisowa TAK / NIE - Droits d examen OUI / NON - Opłaty za egzaminy TAK / NIE - Assurance OUI / NON - Ubezpieczenie TAK / NIE - Location livres OUI / NON - Wypożyczenie podręczników TAK / NIE - Activités péri-scolaires OUI / NON - Zajęcia dodatkowe TAK / NIE - Voyages scolaires OUI / NON - Wycieczki Szkolne TAK / NIE Fonction, nom, cachet et signature du représentant de la société : Stanowisko, nazwisko pieczątka i podpis osoby reprezentującej firme :

17 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y GIMNAZJUM Klasa 6ème OPCJE DO WYBORU W ROKU SZKOLNYM Nazwisko i imię ucznia :... Klasa w roku szkolnym :..Szkoła :... Języki i opcje w roku szkolnym : Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranych opcji Więcej na stronie internetowej: (podany wymiar godzin jest wymiarem tygodniowym) Klasa 6 ème Opcje obowiązkowe : język angielski (język nowożytny 1) + język polski Język polski jako obcy 2 godz. lub Język polski jako ojczysty 5 godz. Jezyk polski jest nauczany od przedszkola do klasy maturalnej. Począwszy od klasy 6ème, dla uczniów, których językiem ojczystym (lub jednym z języków ojczystych) jest język polski, przewidziane jest : 4 godz. tygodniowo nauki języka (gramatyka, słownictwo, literatura) oraz 1 godz. historii w języku polskim. Opcja fakultatywna : Matematyka po angielsku 1 godz. Założeniem jest jednoczesne pogłębianie znajomości jęz. angielskiego i matematyki. Polega na realizacji projektów i opiera się na czynnym udziale uczniów, przygotowujących exposé, dyskusje, podcastingi audio i video. Zajęcia pozaszkolne: W zależności od planu lekcji: Siatkówka lub koszykówka (niepotrzebne skreślić) Lego technic Chór lub Warsztaty fotograficzne lub Warsztaty plastyczne (niepotrzebne skreślić) Wushu Pianino Gitara (niepotrzebne skreślić) Przygotowanie egzaminu PET (British Council) Podpis opiekuna(ów) prawnego(nych): Prosimy o uważne dokonywanie wyboru opcji, po rozpoczęciu roku szkolnego żadna zmiana nie będzie możliwa. Zajęcia pozaszkolne: zapisy odbędą się w pierwszej połowie września, a zajęcia rozpoczną się pod koniec września 2015.

18 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y GIMNAZJUM Klasa 5ème OPCJE DO WYBORU W ROKU SZKOLNYM Nazwisko i imię ucznia :... Klasa w roku szkolnym :..Szkoła :... Języki i opcje w roku szkolnym : Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranych opcji Więcej na stronie internetowej: (podany wymiar godzin jest wymiarem tygodniowym) Klasa 5 ème Opcje obowiązkowe : język angielski (język nowożytny 1) + język polski Język polski jako obcy 2 godz. lub Język polski jako ojczysty 5 godz. (4 godz/tydz. nauka języka (gramatyka, słownictwo, literatura) i 1 godz. historii w języku polskim) Opcje fakultatywne : podstawy łaciny 2 godz. i/lub Matematyka po angielsku 1godz. Zajęcia pozaszkolne: W zależności od planu lekcji: Siatkówka lub koszykówka (niepotrzebne skreślić) Chór lub Warsztaty fotograficzne lub Warsztaty plastyczne (niepotrzebne skreślić) Przygotowanie do egzaminu PET (British Council), sobota rano lub w tygodniu w zależności od planu lekcji Wushu Pianino Gitara (niepotrzebne skreślić) Podpis opiekuna(nów) prawnego(nych): Prosimy o uważne dokonywanie wyboru opcji, po rozpoczęciu roku szkolnego żadna zmiana nie będzie możliwa. Zajęcia pozaszkolne: zapisy odbędą się w pierwszej połowie września, a zajęcia rozpoczną się pod koniec września A m b a s s a d e d e F r a n c e e n P o l o g n e - u l. P i e k n a V a r s o v i e A d m i n i s t r a t i o n, c o l l è g e, l y c é e u l. W a l e c z n y c h 4 / V a r s o v i e P o l o g n e Tél. : Fax : Internet : http ://www.lfv.pl Eco le m ater nel le et él émen tair e ul. Kon st anc in sk a Varsovi e Tél. :

19 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y GIMNAZJUM Klasa 4ème OPCJE DO WYBORU W ROKU SZKOLNYM Nazwisko i imię ucznia :... Klasa w roku szkolnym :..Szkoła :... Języki i opcje w roku szkolnym : Więcej na stronie internetowej: Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranych opcji (podany wymiar godzin jest wymiarem tygodniowym) Klasa 4 ème Opcje obowiązkowe : język nowożytny 1 angielski język nowożytny 2 do wyboru: hiszpański lub Opcje fakultatywne : Mogą być wybrane wszystkie 3 opcje fakultatywne. Język angielski «opcja europejska» 2 godz. niemiecki Język polski jako obcy 2 godz. lub Język polski jako ojczysty 5 godz. (Język polski jako ojczysty : 4 godz/tydz. nauka języka (gramatyka, słownictwo, literatura) i 1 godz/tydz historii w języku polskim) Łacina 3 godz. ZAJĘCIA POZASZKOLNE: W zależności od planu lekcji : Siatkówka lub koszykówka (niepotrzebne skreślić) Chór lub Warsztaty fotograficzne lub Warsztaty plastyczne (niepotrzebne skreślić) Przygotowanie do egzaminu PET lub FCE (British Council), sobota rano lub w tygodniu w zależności od planu lekcji Wushu Pianino Gitara (niepotrzebne skreślić) Podpis opiekuna(nów) prawnego(nych) : Prosimy o uważne dokonywanie wyboru opcji, po rozpoczęciu roku szkolnego żadna zmiana nie będzie możliwa. Zajęcia pozaszkolne: zapisy odbędą się w pierwszej połowie września, a zajęcia rozpoczną się pod koniec września A m b a s s a d e d e F r a n c e e n P o l o g n e - u l. P i e k n a V a r s o v i e A d m i n i s t r a t i o n, c o l l è g e, l y c é e u l. W a l e c z n y c h 4 / V a r s o v i e P o l o g n e Tél. : Fax : Internet : http ://www.lfv.pl Eco le m ater nel le et él émen tair e ul. Kon st anc in sk a Varsovi e Tél. :

20 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y GIMNAZJUM Klasa 3ème OPCJE DO WYBORU W ROKU SZKOLNYM Nazwisko i imię ucznia :... Klasa w roku szkolnym :..Szkoła :... Języki i opcje w roku szkolnym : Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranych opcji Więcej na stronie internetowej: (podany wymiar godzin jest wymiarem tygodniowym) Klasa 3 ème Opcje obowiązkowe : język nowożytny 1 angielski język nowożytny 2 (kontynuacja od kl. 4 ème ) do wyboru: hiszpański lub niemiecki Opcje fakultatywne : Mogą być wybrane wszystkie 3 opcje fakultatywne. Język angielski «opcja europejska» 2 godz. (kontynuacja od kl. 4ème) Język polski jako obcy 2 godz. lub Język polski jako ojczysty 5 godz. (Język polski jako ojczysty : 4 godz/tydz. nauka języka (gramatyka, słownictwo, literatura) i 1 godz/tydz historii w języku polskim) Łacina 3 godz. (jeśli kontynuacja od kl. 5 ème lub 4 ème ) Zajęcia pozaszkolne: W zależności od planu lekcji : Siatkówka lub koszykówka (niepotrzebne skreślić) Chór lub Warsztaty fotograficzne lub Warsztaty plastyczne (niepotrzebne skreślić) Przygotowanie do egzaminu PET lub FCE (British Council), sobota rano lub w tygodniu w zależności od planu lekcji Wushu Pianino Gitara (niepotrzebne skreślić) Podpis opiekuna(nów) prawnego(nych) : Prosimy o uważne dokonywanie wyboru opcji, po rozpoczęciu roku szkolnego żadna zmiana nie będzie możliwa. Zajęcia pozaszkolne: zapisy odbędą się w pierwszej połowie września, a zajęcia rozpoczną się pod koniec września A m b a s s a d e d e F r a n c e e n P o l o g n e - u l. P i e k n a V a r s o v i e A d m i n i s t r a t i o n, c o l l è g e, l y c é e u l. W a l e c z n y c h 4 / V a r s o v i e P o l o g n e Tél. : Fax : Internet : http ://www.lfv.pl Eco le m ater nel le et él émen tair e ul. Kon st anc in sk a Varsovi e Tél. :

UMOWA PIERWSZEGO ZAPISU

UMOWA PIERWSZEGO ZAPISU UMOWA PIERWSZEGO ZAPISU Niniejsza UMOWA PIERWSZEGO ZAPISU do Lycée Français de Varsovie (zwana wraz z załącznikami, w dalszej części umowy Umową ), została zawarta w w dniu 2012 pomiędzy: 1) Lycée Français

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

ROK SZKOLNY PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Lycé e Fran çais de Var sovie R E N E G O S C I N N Y ROK SZKOLNY 2011 2012 PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Nazwisko: Imiona: Płeć:. Data urodzenia: Miejsce urodzenia:. Departament: Kraj: Narodowość 1: Narodowość

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Informacja dla rodziców Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Klasa 2-latków Informacja dla rodziców

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Klasa 2-latków Informacja dla rodziców A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Klasa 2-latków Informacja dla rodziców Szanowni Państwo, Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY Gimnazjum Dwujęzyczne / Diploma Programme

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY Gimnazjum Dwujęzyczne / Diploma Programme STUDENT INFORMATION Nazwisko i imię (imiona) ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY Gimnazjum Dwujęzyczne / Diploma Programme. urodzenia miejsce urodzenia/województwo - - (DD) (MM) (RR) rozpoczęcia nauki w ISoP....

Bardziej szczegółowo

- DLA DZIECI - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / NIEMIECKIEGO

- DLA DZIECI - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / NIEMIECKIEGO - DLA DZIECI - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / NIEMIECKIEGO Zawarta w dniu../.../.pomiędzy : Szkołą Językową INFINITY Justyna Masłowska-Chróścicka Z siedzibą w Strzelinie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY PRIMARY YEARS PROGRAMME (KLASY K-G5)

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY PRIMARY YEARS PROGRAMME (KLASY K-G5) ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY PRIMARY YEARS PROGRAMME (KLASY K-G5) DANE UCZNIA Nazwisko i imię (imiona) Chłopiec Dziewczynka Imię Drugie Nazwisko urodzenia Miejsce urodzenia (miasto, państwo) - - (DD) (MM)

Bardziej szczegółowo

Ulica, numer domu:... Gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza:... Gdzie i jak długo kandydat uczył się języka angielskiego?...

Ulica, numer domu:... Gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza:... Gdzie i jak długo kandydat uczył się języka angielskiego?... KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO PALLOTYŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA BATOREGO W LUBLINIE 1. Dane osobowe ucznia Nazwisko:... Imiona:.. Data i miejsce urodzenia:... PESEL:... Adres zameldowania

Bardziej szczegółowo

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział )

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział ) Proces postępowania przy rekrutacji cudzoziemców (w tym z Ukrainy) na płatne studia I stopnia w Politechnice Lubelskiej na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 KROK 1 Prześlij (samodzielnie lub poprzez

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ. ul. Powstańców Śląskich 67 b. 01-355 Warszawa

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ. ul. Powstańców Śląskich 67 b. 01-355 Warszawa PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ ul. Powstańców Śląskich 67 b 01-355 Warszawa UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zawarta w Warszawie dnia.2015 r. pomiędzy: Imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 385

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 385 Warszawa - Wesoła, dn.... Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Klimatyczna 1 Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 385 Proszę o przyjęcie.. (imiona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zajęć wyrównawczych ( korepetycji) prowadzonych w ramach CENTRUM EDUKACJI MŁYNOWA w Białymstoku

REGULAMIN zajęć wyrównawczych ( korepetycji) prowadzonych w ramach CENTRUM EDUKACJI MŁYNOWA w Białymstoku REGULAMIN zajęć wyrównawczych ( korepetycji) prowadzonych w ramach w Białymstoku I. Informacje ogólne 1. Centrum Edukacji Młynowa ( CEM) jest placówką realizującą kursy wyrównawcze ( korepetycje) dla 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej pieczęć jednostki Nr umowy.... Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w roku 2017/2018 zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Szkołą Podstawową Nr 20 im. Orła Białego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

( W Z Ó R ) Umowa nr o świadczeniu usług w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym TIK TAK im. o. Leona Zdzisława Pokorskiego OFM

( W Z Ó R ) Umowa nr o świadczeniu usług w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym TIK TAK im. o. Leona Zdzisława Pokorskiego OFM ( W Z Ó R ) Umowa nr o świadczeniu usług w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym TIK TAK im. o. Leona Zdzisława Pokorskiego OFM zawarta dnia... roku w Warszawie pomiędzy: C & K Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Umowa. a)... b)... legitymującą /ym się dow. osobistym nr...

Umowa. a)... b)... legitymującą /ym się dow. osobistym nr... Umowa W zakresie świadczenia usług opiekuńczo wychowawczo dydaktycznych zawarta w dniu...w Kędzierzynie- Koźlu, pomiędzy: & 1. Centrum Wczesnej Edukacji i Rozwoju Żłobek Niepubliczny Wesoła Gromadka reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KSZTAŁCENIE W ANIMUS. zawarta w dniu roku w Kobyłce

UMOWA O KSZTAŁCENIE W ANIMUS. zawarta w dniu roku w Kobyłce Szkoła ANIMUS Spółka z o.o. ul. ks. Marmo 13C 05-230 Kobyłka tel.510607461 www.szkola-animus.pl pomiędzy: UMOWA O KSZTAŁCENIE W ANIMUS zawarta w dniu roku w Kobyłce Panią zameldowaną w, przy ul., legitymującą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. /2016. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o następującej treści:

UMOWA NR.. /2016. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o następującej treści: UMOWA NR.. /2016 Zawarta dnia... pomiędzy Beatą Nadratowską-Grala, organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową Praxis mieszczącej się przy ul. Weteranów 207, 05-250 Łąki, zwaną dalej w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia uczelnia). zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego w roku 2014/2015 zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Szkołą Podstawową nr 64 im. W. Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA Strona1 UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA do Niepublicznego Przedszkola "EUROPRYMUSEK" 15-513 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 54 tel. (85) 719 95 18; 603 370 615 zawarta w Białymstoku w dniu.. pomiędzy:... legitymującą/ym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE

UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE Zawarta w dniu w Częstochowie pomiędzy: Prywatnym Gimnazjum Sokrates z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krótkiej 44 (42-200 Częstochowa),

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA pl. Wojska Polskiego 4, 58-100 Świdnica, Tel. www. email: Fax FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DANE DZIECKA NAZWISKO : IMIONA PŁEĆ (M/Ż): NARODOWOŚĆ: DATA URODZENIA: Dzień Miesiąc

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr /2017/2018

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr /2017/2018 Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr /2017/2018 zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy: Europejską Fundacją Oświaty i Kultury z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 36, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY do klasy I

FORMULARZ APLIKACYJNY do klasy I Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu Formularz aplikacyjny ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław tel. +48 71 782 26 25 www.fem.org.pl e-mail: highschool@fem.org.pl FORMULARZ APLIKACYJNY do

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr.../2016/2017

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr.../2016/2017 Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr.../2016/2017 zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy: Europejską Fundacją Oświaty i Kultury z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 36, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. adres zameldowania... adres zameldowania...

UMOWA. adres zameldowania... adres zameldowania... UMOWA zawarta w Krakowie dnia... r., pomiędzy: Samodzielnym Kołem Terenowym nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, z siedzibą: 31-874 Kraków, os. Dywizjonu 303 nr 35, wpisanym do KRS pod numerem: 0000103374

Bardziej szczegółowo

Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej

Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej Zawarta w dniu. w Gdańsku pomiędzy; Stowarzyszeniem Przyjaciół Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Małomiejskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WAKACJE W BAWIALNI

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WAKACJE W BAWIALNI NR wniosku Data złożenia wniosku 2011 r. Wiek dziecka KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WAKACJE W BAWIALNI I. Informacja o dziecku 1.... (imię i nazwisko dziecka) 2.... (data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. Rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka. zamieszkałymi. legitymującymi się dow. osob (seria i numer). Postanowienia wstępne

UMOWA nr. Rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka. zamieszkałymi. legitymującymi się dow. osob (seria i numer). Postanowienia wstępne Przedszkole Niepubliczne 02-441 Warszawa, ul. Redaktorska 2 tel. 022 863 21 40 www.bambinolandia.pl e-mail. bambinolandia@bambinolandia.pl UMOWA nr zawarta dnia w Warszawie, pomiędzy Przedszkolem Niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. prowadzącego, i niezwłocznie przekazuje go do wiadomości rodzicom uczniów.

Zasady ogólne. prowadzącego, i niezwłocznie przekazuje go do wiadomości rodzicom uczniów. Regulamin opłat 1 Zasady ogólne 1. Regulamin opłat w Zespole Szkół Społecznych STO, zwany dalej Regulaminem, określa rodzaje i formy opłat związanych z nauką w szkołach wchodzących w skład zespołu, tj.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO PALLOTYŃSKIEGO GIMNAZJUM IM. STEFANA BATOREGO W LUBLINIE

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO PALLOTYŃSKIEGO GIMNAZJUM IM. STEFANA BATOREGO W LUBLINIE KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO PALLOTYŃSKIEGO GIMNAZJUM IM. STEFANA BATOREGO W LUBLINIE 1. Dane osobowe ucznia Nazwisko:... Imiona: Data i miejsce urodzenia:... PESEL:... Adres zameldowania ucznia: Miejscowość:.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. MISIA USZATKA w ZŁOTORYI.

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. MISIA USZATKA w ZŁOTORYI. UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. MISIA USZATKA w ZŁOTORYI. Zawarta w Złotoryi w dniu.. pomiędzy: Przedszkolem Niepublicznym im. MISIA USZATKA mieszczącym się w Złotoryi przy

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Dane ucznia: Imię Drugie imię Nazwisko Data urodzenia Pesel Miejsce urodzenia Adres zamieszkania ucznia: Ulica Nr lokalu Kod pocztowy Gmina Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁEJ PODLASKIEJ UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁEJ PODLASKIEJ zawarta w dniu w Białej Podlaskiej pomiędzy: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRO FUTURO WE WROCŁAWIU. legitymującą się dowodem osobistym nr

UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRO FUTURO WE WROCŁAWIU. legitymującą się dowodem osobistym nr UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRO FUTURO WE WROCŁAWIU Numer Zawarta we Wrocławiu w dniu. pomiędzy: 1. legitymującą się dowodem osobistym nr PESEL. zam. 2.... legitymującym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY do klasy I

FORMULARZ APLIKACYJNY do klasy I Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu z oddziałami gimnazjalnymi Formularz aplikacyjny klasa I LO ul. Racławicka 101 51-149 Wrocław tel. +48 71 782 26 26 www.mlo.fem.org.pl e-mail: mlo@fem.org.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ WELCOME TO ENGLISH

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ WELCOME TO ENGLISH REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez szkołę Welcome to English. 1.2. Regulamin stanowi

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2015 2016. ( pobyt dziecka do godziny 14) Zawarta w Radzyminie w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów.

UMOWA nr /2015 2016. ( pobyt dziecka do godziny 14) Zawarta w Radzyminie w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów. UMOWA nr /2015 2016 ( pobyt dziecka do godziny 14) Zawarta w Radzyminie w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów. Adres zamieszkania:.. Zwanym dalej Rodzicem lub Opiekunem a Przedszkolem

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w dniu..., w Siedlcach, pomiędzy: 1. Panią..., zamieszkałą w:..., legitymującą się dowodem osobistym: seria.., nr...

Umowę zawarto w dniu..., w Siedlcach, pomiędzy: 1. Panią..., zamieszkałą w:..., legitymującą się dowodem osobistym: seria.., nr... UMOWA O KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ ALEKSANDER W SIEDLCACH Umowę zawarto w dniu..., w Siedlcach, pomiędzy: 1. Panią..., zamieszkałą w:..., legitymującą się dowodem osobistym: seria..,

Bardziej szczegółowo

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej pieczęć jednostki Nr umowy.... Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w roku 2016/2017 zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Szkołą Podstawową Nr 20 im. Orła Białego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ROK SZKOLNY KLASA CZĘŚĆ A informacje o uczniu IMIĘ/IMIONA UCZNIA: NAZWISKO UCZNIA: DATA URODZENIA: MIEJSCE URODZENIA (kraj/miasto): NARODOWOŚĆ: ADRES ZAMELDOWANIA: (kraj/ulica i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY do klas 4-6

FORMULARZ APLIKACYJNY do klas 4-6 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM Formularz aplikacyjny do klas 4-6 ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław tel. +48 71 782 26 25 www.atut.fem.org.pl e-mail: atut@fem.org.pl FORMULARZ APLIKACYJNY do klas

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr...

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr... UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr... Zawarta w Świdnicy, w dniu... pomiędzy Moniką Krawczyk - Rudnicką właścicielką Niepublicznego Przedszkola Artystycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin i warunki umowy

Regulamin i warunki umowy Regulamin i warunki umowy 1. Zasady ogólne 2. Rezerwacja kursu 3 kroki 3. Płatności 4. Odwołanie i zmiana kursu 5. Odwołanie lekcji (zajęcia indywidualne) 6. Obecność na zajęciach 7. Certyfikaty 8. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zam... legitymującym się dowodem osobistym seria:. nr: wydanym przez: . Tel:... zwanym dalej Rodzicem o świadczenie usług dla dziecka:

UMOWA NR. zam... legitymującym się dowodem osobistym seria:. nr: wydanym przez: . Tel:... zwanym dalej Rodzicem o świadczenie usług dla dziecka: .... (pieczątka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie) UMOWA NR Zawarta w dniu 1 września 2015 roku pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTWAOWEJ GALILEO W POZNANIU

UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTWAOWEJ GALILEO W POZNANIU UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTWAOWEJ GALILEO W POZNANIU zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Fundacją Familijny Poznań, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Staszica 15, wpisaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DZIECKA. na zimowy obóz narciarsko-językowy odbywający się w terminie: stycznia 2017 r.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DZIECKA. na zimowy obóz narciarsko-językowy odbywający się w terminie: stycznia 2017 r. FORMULARZ REKRUTACYJNY DZIECKA na zimowy obóz narciarsko-językowy odbywający się w terminie: 15-22 stycznia 2017 r. I. INFORMACJA O DZIECKU (wypełnia rodzic/opiekun prawny) 1. Imię i nazwisko:... 2. Data

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Wesołe przedszkolaki Sp. z.o.o.

Przedszkole Wesołe przedszkolaki Sp. z.o.o. NIP 632 200 85 71 KRS 0000431906 Przedszkole Wesołe przedszkolaki Sp. z.o.o. ul. Inwalidów Wojennych 4 43-603 Jaworzno tel. (0-32) 752-61-62 e-mail: wesoleprzedszkolaki.jaworzno@gmail.com www.wesoleprzedszkolaki.jaworzno.pl

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU DEP.II Nazwisko 7. Telefon komórkowy ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego

NUMER WNIOSKU DEP.II Nazwisko 7. Telefon komórkowy ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM na rok szkolny 2016/2017 w ramach programu stypendialnego Wspieramy najlepszych na rok szkolny 2016/2017 (WYPEŁNIA URZĄD MARSZALKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO!) NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zawarta w Niepołomicach w dniu pomiędzy: Stowarzyszeniem Życzliwa Dłoń - Organem Prowadzącym Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pliszka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Wypełniając umowę należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia uczelnia). zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zawarta w Międzyrzeczu w dniu... pomiędzy: Zdzisławem Wiercińskim - właścicielem Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Akademia, mieszczącego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018 Alliance Française w Toruniu oferuje kursy języka francuskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Załącznik nr 2/U do zarządzenia Rektora nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU TUPTUSIE

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU TUPTUSIE UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU TUPTUSIE Zawarta w Krzeszowicach w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów Adres zamieszkania:. Zwanym dalej Rodzicem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA ul. Główna 84, 55-080 - Smolec, Tel. 74/667 19 75 Fax www.pead.pl email: przedszkolakead@wp.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DANE DZIECKA NAZWISKO : PŁEĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku. w roku szkolnym

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku. w roku szkolnym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI/168/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 lipca 011 roku......,... imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, miejscowość data opiekuna, pełnoletniego ucznia)... adres wnioskodawcy...

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na kierunku lekarskim

UMOWA o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na kierunku lekarskim UMOWA o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na kierunku lekarskim Zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: Panem:.. adres zamieszkania:. nr albumu:.,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WAKACJE 2013 W BAWIALNI

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WAKACJE 2013 W BAWIALNI NR wniosku Data złożenia wniosku 2013 r. Wiek dziecka KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WAKACJE 2013 W BAWIALNI I. Informacja o dziecku 1.... (imię i nazwisko dziecka) 2.... (data i

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad dzieckiem

Umowa o opiekę nad dzieckiem Leśny Skrzat - Żłobek ul. Wojska Polskiego 56H 56-400 Oleśnica Tel. +48 500 569 003 www.lesny-skrzat.pl e-mail: biuro@lesny-skrzat.pl Umowa o opiekę nad dzieckiem Zawarta w dniu 2015 r. w Oleśnicy przez

Bardziej szczegółowo

Jak i kiedy się zapisać/regulamin szkoły

Jak i kiedy się zapisać/regulamin szkoły 1. 1. Zapisy prowadzone są przez cały rok, jednak najlepiej zapisać się w czasie letnich wakacji (wówczas uczący się pracuje w pełnym cyklu wrzesień-czerwiec). Osoby, które już uczyły się języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KUBUŚ. działającym(cą) w imieniu oraz jako przedstawiciel ustawowy nieletniego Dziecka:

UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KUBUŚ. działającym(cą) w imieniu oraz jako przedstawiciel ustawowy nieletniego Dziecka: Strona1 UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KUBUŚ zawarta w Rozalinie w dniu... pomiędzy: Jan Pączek właściciel przedszkola adres Przedszkola: 05-831 Młochów, Rozalin, ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

ATTESTATION DE DETACHEMENT Attestation relating to the posting of a worker

ATTESTATION DE DETACHEMENT Attestation relating to the posting of a worker ATTESTATION DE DETACHEMENT Attestation relating to the posting of a worker DÉTACHEMENT D UN TRAVAILLEUR ROULANT OU NAVIGANT DANS LE CADRE DE L EXÉCUTION D UNE PRESTATION DE SERVICES PAR UNE ENTREPRISE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA P.I /20..

WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA P.I /20.. WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA P.I.... 9343.../20.. Załącznik nr 7 Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Gminą Katowice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Katowice, działającą przez Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT za usługi edukacyjne świadczone przez Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT za usługi edukacyjne świadczone przez Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT za usługi edukacyjne świadczone przez Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin stanowi załącznik do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie Edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA zawarta w dniu... w Świebodzicach pomiędzy: 1. Przedszkolem Niepublicznym Kraina Marzeń z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Ciernie 133, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLENEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLENEJ VI. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) Wyrażam zgodę na bezterminowe, bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ. Żłobka KRAINA SKRZATÓW

UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ. Żłobka KRAINA SKRZATÓW UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ Żłobka KRAINA SKRZATÓW Zawarta w Krapkowicach w dniu pomiędzy: Żłobkiem Kraina Skrzatów reprezentowanym przez Teresę Gola- Nogaj zwaną w dalszej części umowy Żłobkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z terenu Gminy Parchowo do szkoły lub ośrodka

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY do klas 0-3

FORMULARZ APLIKACYJNY do klas 0-3 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM Formularz aplikacyjny ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław tel. +48 71 782 26 25 www.atut.fem.org.pl e-mail: atut@fem.org.pl FORMULARZ APLIKACYJNY do klas 0-3 Imię

Bardziej szczegółowo

Podanie o przyjęcie do Gimnazjum

Podanie o przyjęcie do Gimnazjum Warszawa - Wesoła, dn.... Imiona i nazwisko ucznia PESEL. Data urodzenia Miejsce urodzenia Obywatelstwo Narodowość.. Nazwisko (a) i imiona rodziców (opiekunów) Podanie o przyjęcie do Gimnazjum Proszę o

Bardziej szczegółowo

Umowa O Świadczenie Usług Nauki Języka Angielskiego

Umowa O Świadczenie Usług Nauki Języka Angielskiego Umowa O Świadczenie Usług Nauki Języka Angielskiego Umowa zawarta w Gliwicach, dnia. pomiędzy: MRM Productions z siedzibą w Gliwicach, Ul. Słowackiego 42a/3, 44-100 Gliwice wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

tel. kontaktowy.. adres zwanym dalej Rodzicem. Przedmiotem umowy jest korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej przez dziecko / dzieci :

tel. kontaktowy.. adres  zwanym dalej Rodzicem. Przedmiotem umowy jest korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej przez dziecko / dzieci : Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w roku 2017/2018 zawarta w dniu.. roku we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Szkołą Podstawową nr 44 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wilanowskiej 31 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. WNIOSEK RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA ZIMOWISKO a/ Imiona i nazwisko dziecka... b/ Pesel dziecka...

1. WNIOSEK RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA ZIMOWISKO a/ Imiona i nazwisko dziecka... b/ Pesel dziecka... NALEŻY ODDAĆ DO 11.01.2016r. data oddania... (wypełnia Organizator) KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 2016 Organizowanego przez Centrum Tańca Wasilewski-Felska Karolina Felska Ul. Obrońców Tobruku

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2013/14 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / zawarta w Gdyni w dniu.. pomiędzy rodzicami/opiekunami dziecka: imię i nazwisko dziecka... data i miejsce urodzenia:...

UMOWA nr / zawarta w Gdyni w dniu.. pomiędzy rodzicami/opiekunami dziecka: imię i nazwisko dziecka... data i miejsce urodzenia:... UMOWA nr /2016 2017 zawarta w Gdyni w dniu.. pomiędzy rodzicami/opiekunami dziecka: imię i nazwisko dziecka... data i miejsce urodzenia:... nr Pesel:... adres zmieszkania... 1. Panią:... zamieszkałą...

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach:

Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach: Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach: Pismo w sprawie opłaty za przedszkole» Uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie opłat za świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o naukę języka obcego w Szkole Językowej Fundacji Shamrock

Umowa o naukę języka obcego w Szkole Językowej Fundacji Shamrock Umowa o naukę języka obcego w Szkole Językowej Fundacji Shamrock Zawarta w dniu... w... pomiędzy Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Shamrock ul. Opolska 59 47-300 Krapkowice, w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH zawarta dnia.. r. w Puławach, pomiędzy: Zespołem Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Dzieci i

Bardziej szczegółowo

UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 13 października 2015 r. Zatwierdzony przez. UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE Z dnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /. . imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły) miejscowość, data... adres wnioskodawcy. telefon Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W LETNIE PRZEDSZKOLE 2014

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W LETNIE PRZEDSZKOLE 2014 NR wniosku Data złożenia wniosku 2014 r. Wiek dziecka KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W LETNIE PRZEDSZKOLE 2014 I. Informacja o dziecku 1.... (imię i nazwisko dziecka) 2.... (data i miejsce urodzenia)

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH zawarta dnia r. w Świebodzicach, pomiędzy: Fundacją REM Rozwój, Edukacja, Motywacja z siedzibą w Świebodzicach, ul. Marii Skłodowskiej Curie9 ; 58-160 Świebodzice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W SSP 26 STO im. Jigoro Kano

REGULAMIN OPŁAT I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W SSP 26 STO im. Jigoro Kano REGULAMIN OPŁAT I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W SSP 26 STO im. Jigoro Kano Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 134 STO prowadzącego Społeczną Szkołę Podstawową nr 26 im. Jigoro Kano w Warszawie mając na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH Zawarta w Miechowie w dniu:. Na okres od dnia do dnia.. Pomiędzy: Panią Moniką Nowak zamieszkałą Dziemierzyce 69, prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI Regulamin kursów 2015/2016 określający wzajemne zobowiązania Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi - organizatora kursu oraz Studenta - Uczestnika kursu: Alliance

Bardziej szczegółowo

Zajęcia językowe w grupach wiekowych, odbywać się będą od poniedziałku do piątku

Zajęcia językowe w grupach wiekowych, odbywać się będą od poniedziałku do piątku Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich 57-441 Bożków 89a tel. 74 871 42 75 fax. 74 871 42 52 tel. kom. 515 152 709 e-mail: zsa@netgate.com.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Podanie o przyjęcie do Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie

Podanie o przyjęcie do Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie ...... (imię i nazwisko ucznia) (miejscowość, data)... (adres)... (nr telefonu) Podanie o przyjęcie do Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM PLASTUŚ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM PLASTUŚ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM PLASTUŚ zawarta w dniu... pomiędzy: Grażyną Jarosz prowadzącą Niepubliczny Punkt Przedszkolny PLASTUŚ z siedzibą w Ełku (19-300)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dane osobowe imię i nazwisko dziecka FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY data urodzenia dzień/miesiąc/rok imię i nazwisko opiekuna e- mail telefon kontaktowy (kom. do opiekuna) tel. domowy adres zamieszkania Ul. szkoła,

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca nauki muzyki / tańca zawarta pomiędzy: Szkołą Muzyki i Tańca Muzyczne ABC, reprezentowaną przez Michała Białeckiego

Umowa dotycząca nauki muzyki / tańca zawarta pomiędzy: Szkołą Muzyki i Tańca Muzyczne ABC, reprezentowaną przez Michała Białeckiego ul. Modrzewiowa 41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 662-787-873, 881-601-501, muzyczneabc.szkola@gmail.com, www.muzyczneabc.edu.pl Umowa dotycząca nauki muzyki / tańca zawarta pomiędzy: (nazwisko i imię rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line 1. Pełny zapis na kurs następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły (w całości lub pierwszej raty). 2. Szkoła zastrzega sobie prawo wycofania oferty kursu w podanym

Bardziej szczegółowo