SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w latach dydaktycznych 2005/ /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w latach dydaktycznych 2005/2006 2010/2011"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalnści Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w latach dydaktycznych 2005/ /2011 Mininy kres sprawzdawczy t czas wytężnej pracy Zarządu i Współpracwników Fundacji Linguae Mundi, t czas zmian persnalnych, rganizacyjnych i merytrycznych pdejmwanych w kntekście nwych rzwiązań gspdarczych raz zmieniających się w kraju i na świecie uwarunkwań plitycznych. Zmiany persnalne dknane w Fundacji przedstawiamy pniżej. Kalendarz zmian persnalnych w rganach Fundacji: 19 XII 2009 zrzeczenie się przez Włdzimierza Ławniczaka funkcji Wiceprezesa Zarządu FNJO LM, (którą pełnił d 1989 rku) z pwdu bjęcia funkcji Prezesa Zarządu Telewizji Plskiej S.A. 30 XII 2009 rezygnacja Michała Sajkwskieg z funkcji Prezesa Zarządu FNJO LM. Decyzja uzasadnina ilścią i zakresem aktualnych bwiązków zawdwych. 30 XII 2009 Zgrmadzenie Fundatrów, działąjąc na pdstawie 9 ust. 1 Statutu Fundacji, w parciu pzytywną pinię przedstawiną przez Prezydium Rady Fundacji, pwłuje Urszulę Sajkwską na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji z dniem 1 stycznia 2010 rku. 27 VI 2011 Zgrmadzenie Fundatrów, działając na pdstawie 9 ust. 1 Statutu Fundacji, pwłuje panią Annę Jurek i pana Adama Sajkwskieg na funkcję Człnka Zarządu Fundacji z dniem 1 lipca 2011 rku. Zmiany rganizacyjne: Kierwnictw Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi pdjęł decyzję rewitalizacji dtychczasweg lgtypu Fundacji raz stwrzeniu nwej strny internetwej w celu dświeżenia wizerunku firmy i przystswaniu jej d współczesnych trendów, tak, aby Fundacja Linguae Mundi była pstrzegana jak nwczesna, innwacyjna, dynamiczna i idąca z duchem czasu pmim swjej wielletniej tradycji. P dświeżeniu lgtypu Fundacji zstała stwrzna nwa strna internetwa Fundacji która kmpnuje się i współgra z klrystyką raz układem graficznym nweg lgtypu, jak również stanwi nwczesne, przejrzyste raz funkcjnalne narzędzie marketingwe, służące dtarciu d jak największej grupy nwych ptencjalnych klientów Fundacji. Wprwadzn prgramwanie Schl Manager fr Net, które wspmaga zarządzanie kursami raz ich rzliczanie w Fundacji. Wykrzystujemy i mdernizujemy również ANK++ - system zarządzania dydaktyką, który służy Fundacji, działm szkleń w instytucjach i uczestnikm szkleń. Bibliteka jest również zarządzana elektrnicznie. W jej zasbach znajdują się aktualnie 6453 pzycje - pdręczniki, CD, DVD, pzycje metdyczne raz literackie różnym stpniu 1

2 zaawanswania językweg - przeznaczne d wypżyczania przez lektrów i słuchaczy Fundacji. Fundacja w trakcie statnich pięciu lat swjej działalnści zakupiła ze śrdków własnych raz ze śrdków pchdzących z dtacji Unii Eurpejskiej następujący sprzęt: 10 zestawów kmputerwych, 4 laptpy, 3 drukarki, 2 rzutniki multimedialne. ekran, 6 telewizrów, 6 dtwarzaczy VHS/DVD, 25 magnetfnów, aparat ftgraficzny, kamerę, zmywarkę, kuchenkę mikrfalwą, ldówkę. Ddatkw Fundacja dpsażyła sale dydaktyczne w sprzęt i meble, przystswując ich standard d przeprwadzania międzynardwych egzaminów językwych. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Zakres działań Fundacji: Nauczanie języków bcych, w tym języka plskieg jak bceg, w zakresie specjalistycznym i gólnym, Kursy prfilwane d ptrzeb słuchaczy - główny kierunek działań, Kursy przygtwujące d egzaminów językwych, Certyfikacja zewnętrzna Fundacja jak Centrum Egzaminacyjne, Twrzenie i realizacja prjektów unijnych. Języki nauczane: W kresie sprawzdawczym prwadziliśmy kursy językwe z następujących 18 języków: angielski, bułgarski, chiński, czeski, dari, francuski, hiszpański, japński, niderlandzki, niemiecki, nrweski, pasht, perski, plski jak bcy, rsyjski, szwedzki, węgierski, włski, Odbircy: Osby drsłe, pracujące; migranci, studenci raz młdzież w wieku d 15 lat Przeszł 3000 sób reprezentujących 63 nardwści z pnad 50 krajów Eurpy, Azji, Afryki i bu Ameryk uczył się na kursach języka plskieg rganizwanych w Fundacji. Ich satysfakcja i sukcesy językwe są naszą chlubą. Zespół: Stały zespół pracwników etatwych: 7 sób. Osby zatrudniane ddatkw d realizacji prjektów: 5 sób. Zespół lektrów współpracujących w kresie sprawzdawczym t k. 340 lektrów języków bcych i języka plskieg jak bceg, w tym w skali rku średni k. 120 sób. Trzeba zaznaczyć, że wielu lektrów współpracuje z Fundacją d lat, c stanwi dużą wartść (stabilnść i zaangażwanie kadry). Nasi Klienci: Współpracwaliśmy z ministerstwami, szkłami wyższymi i śrdkami akademickimi, urzędami i instytucjami państwwymi, bankami, ambasadami raz sbami prywatnymi. Wśród nich znajdują się: Akademickie Inkubatry Przedsiębirczści Ambasada Arabii Saudyjskiej Ambasada Hlandii Ambasada Libii w Plsce Ambasada Niemiec Ambasada Nrwegii w Plsce Ambasada Syrii Bank BPH Bank Gspdarki Żywnściwej S.A. 2

3 Bank Gspdarstwa Krajweg Bank Millennium S.A. BNP Paribas S.A. Oddział w Plsce Bank Plska Kasa Opieki S.A. Biur Wjskweg Dzru Techniczneg Biur Gedety Wjewództwa Mazwieckieg Biur Planwania Reginalneg Brg Media Biznesu Sp. z.. Centrum Bankw Finanswe NOWY ŚWIAT Sp. z.. Cca-Cla HBC Plska Sp. z.. Dental Excellence Sp. z.. Dwództw Garniznu w Warszawie Dlnśląska Szkła Bankwa Sp. z.. Dwództw Wjsk Lądwych Dwództw Wjsk Technicznych Eur Agr Centrum S.A. Frntex - Eurpejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Człnkwskich Grupa Inwestycyjna NYWIG S.A. Handlwy Heller S.A. HDI Asekuracja Twarzystw Ubezpieczeń S.A. ING Bank Śląski S.A. Intrum Justitia Sp. z.. Intrum Justitia TFI S.A. IOM Międzynardwa Organizacja ds. Migracji Jednstka Wjskwa 2399 w Świętszwie Jednstka Wjskwa 2649 w Żaganiu Krycka, Budziak & Audytrzy Sp. z.. Kulczyk Hlding S.A. Legrand Plska Sp. z.. Lux Med Sp. z.. Makr Cash and Carry Plska S.A. Mazwiecki Zarząd Dróg Wjewódzkich Mazwiecki Urząd Wjewódzki Mazwieckie Biur Planwania Przestrzenneg i Rzwju Reginalneg Wjewództwa Melln Pland Sp. z.. Ministerstw Edukacji Nardwej Ministerstw Nauki i Infrmatyzacji Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Ministerstw Obrny Nardwej Ministerstw Rlnictwa i Rzwju Wsi Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstw Skarbu Państwa Mbitel Sp. z.. Naftbazy Sp. z.. Najwyższa Izba Kntrli Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Operatr Lgistyczny Paliw Płynnych S.A. Perelingua-Sprachreisen Pfizer Trading Plska Sp. z.. Plska Agencja Żeglugi Pwietrznej Plski Czerwny Krzyż Przedsiębirstw Państwwe,,Prty Ltnicze Rachunkwść Weryfikacja Sp. z.. Ruch S.A. Seminarium Misyjne,,Redemptris Mater Spłeczna Wyższa Szkła Przedsiębirczści i Zarządzania Techfilm Sp. z.. Uniwersytet Śląski Uniwersytet Wrcławski Uniwersytet Lubelski UMCS Urząd Kmisji Nadzru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Urząd Marszałkwski Wjewództwa Mazwieckieg Urząd Miasta st. Warszawy Urząd Gminy Zielnka 3

4 Urząd Służby Cywilnej Urząd Transprtu Klejweg Warszawskie Centrum Pmcy Rdzinie Wjewódzki Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Wjewódzki Urząd Pracy Wyższa Szkła Bezpieczeństwa i Ochrny im. Marszałka Józefa Piłsudskieg Wyższa Szkła Organizacji Turystyki i Htelarstwa Związek Banków Plskich Osby indywidualne / zgłszenia prywatne PROJEKTY EUROPEJSKIE Fundacja Linguae Mundi jak jedna z pierwszych rganizacji pzarządwych zaangażwała się w twrzenie i realizację prjektów unijnych. Przystępwaliśmy d wielu knkursów głaszanych przez: Wjewdę Mazwieckieg, Urząd Marszałkwski, MSWiA (Władza Wdrażająca Prgramy Unijne). Zrealizwaliśmy 22 prjekty: 16 jak lider lub partner, a w 6 prjektach byliśmy pdwyknawcą, mając jednak wpływ na kształt i załżenia prgramwe prjektów. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie prjekty, w których Fundacja była liderem (wyknawcą) zstały pracwane przez zespły prjektwe złżne z pracwników Fundacji. Wszystkie te działania były bezksztwe. Wymagały ne d człnków zespłów wszechstrnneg przygtwania merytryczneg (udział w licznych szkleniach) i kreatywnści. W przypadku realizacji przez Fundację prjektów współfinanswanych z Eurpejskieg Funduszu na rzecz Uchdźców i z Eurpejskieg Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich, Fundacja musiała pnsić kszty wkładu własneg w wyskści 15% wartści prjektu. Był t dla Fundacji duże bciążenie i wymagał psiadania własnych rezerw finanswych. Prjekty finanswane z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg POKL: Nauka języków bcych i ich certyfikacja u pracwników samrządwych jak spsób na pdniesienie kwalifikacji i szansa awansu Z/2.14/II/2.1/8/116/05 Kmpetencje pracwników źródłem knkurencyjnści firmy GTL SA SPORZL- 2.3a /0042 (2 etapy),,bezpieczne Ltniska Przyszłści WND-POKL /2008,,Integracja dla samdzielnści" udział jak wyknawca w 3 prjektach dtyczących języków bcych: 20/10/ /12/2008, 01/07/ /08/2009, 15/02/ /03/2010,,Integracja dla samdzielnści" umwa partnerska nauka języków bcych i językla plskieg (becnie realizwana) 01/08/ /03/2012 Prjekty finanswane z Eurpejskieg Funduszu na rzecz Uchdźców: Kursy języka plskieg z elementami histrii i kultury plskiej w ramach 3 prjekty: 15/05/ /07/2006, 1/06/ /07/2007, 19/11/ /12/2007 Kursy języka plskieg dla sób z pbytem tlerwanym z elementami wiedzy Plsce i rientacji zawdwej realizwaneg w ramach piltażweg prjektu Międzynardwej Organizacji ds. Migracji (IOM): Facylitacja integracji na rynku pracy sób ze zgdą na pbyt tlerwany w Plsce prjekt piltażwy 10/ /2007 Integracja cudzziemców bjętych chrną międzynardwą. Rzwój systemu wsparcia instytucjnalneg na Mazwszu. Współfinanswane ze śrdków Wjewdy Mazwieckieg i Prgramu Współpracy Przygranicznej PHARE. 3 prjekty: 02/ /2005, 02/ / 2006, 02/ / 2007 Nauka języka plskieg płączna z elementami wiedzy Plsce i rientacji zawdwej realizwaneg w ramach prjektu Wjewdy Mazwieckieg Integracja cudzziemców bjętych chrną międzynardwą. Rzwój systemu wsparcia instytucjnalneg na Mazwszu : 1/ERF/2007 Rzwój systemu integracji uchdźców na Mazwszu : 6/ERF/2007 Integracja przez naukę języka : 5/1/EFI/2007 Wspólny cel integracja uchdźców na Mazwszu współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu na rzecz Uchdźców, budżetu państwa raz Wjewdy Mazwieckieg, prjekt trzyletni

5 Prjekty finanswane z Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich: Integracja przez naukę języka z elementami e-learningu": 10/5/EFI/2007 Badanie ptrzeb warszawskich beneficjentów EFI": 10/1/EFI/2008 Kurs języka plskieg z elementami e-learningu przygtwujący d egzaminu certyfikatweg : 46/6/EFI/2009 Kurs języka plskieg jak bceg i wiedzy kulturze Plski z elementami e-learningu przygtwujący d egzaminu certyfikatweg : 39/7/2010/EFI Łączna liczba Beneficjentów w prjektach Linguae Mundi: 3642 sby Łączna liczba gdzin dydaktycznych zrealizwanych w ramach prjektów: h W efekcie udziału w realizacji prjektów, w Zesple lektrów i pracwników Fundacji wykształciły się cechy, które wyróżniają nas wśród innych szkół językwych: dpracwaliśmy się umiejętnści skuteczneg działania w śrdwisku międzykulturwym, wśród ludzi zróżnicwanych światpglądach i wyznawanych religiach. Wszystkie sby zaangażwane w działania Fundacji cechuje: prfesjnalizm w działaniu i wyska kmpetencja merytryczna, ciekawść innych ludzi i kultur, tlerancja, gtwść d pznawania i rzumienia dmiennści. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Fundacja prwadzi działalnść statutwą, finanswaną w całści ze śrdków wypracwanych przez Fundację. Finanswaliśmy zarówn działania pwtarzające się, jak i dtyczące jednstkwych wydarzeń. D fundacyjnych działań statutwych, spłecznie użytecznych, należą: Fundwanie nagród im. dra Zbigniewa Sajkwskieg dla laureatów gólnplskiej Olimpiady Języka Angielskieg i ich nauczycieli. (crcznie). Zarząd Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w parciu 5 ust. 11 i 12 Statutu Fundacji w dniu 23 luteg 2005 rku pdjął uchwałę utwrzeniu Funduszu Stypendialneg i przyznaniu Stypendium im. dra Zbigniewa Sajkwskieg, Fundatra - Załżyciela Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi. W kresie sprawzdawczym zstały przyznane następujące stypendia: Rk Liczba uczniów Liczba nauczycieli XXX OJA 2005/ XXXI OJA 2006/ XXXII OJA 2007/ XXXIII OJA 2008/ XXXIV OJA 2009/ XXXV OJA 2010/ RAZEM Fundwanie kmpletów pmcy dydaktycznych d nauki języków bcych dla uczniów pchdzących z ubgich rdzin - VII LO im. Juliusza Słwackieg (prjekt klasa BGŻ) (crcznie). Rk Liczba książek Liczba uczniów RAZEM

6 Pmc materialna i rganizacyjna na rzecz Stwarzyszenia,,Bristl Plskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Plskiej i Języka Plskieg jak Obceg. (crcznie). Pkrycie ksztów wyjazdu d Cieszyna na,,dyktand z języka plskieg uchdźców uczęszczających na kurs języka plskieg w Fundacji,,Linguae Mundi, a skierwanych na ten kurs przez Międzynardwą Organizację d Spraw Migracji. (crcznie). Pkrycie części ksztów udziału lektrów języka plskieg w kursie dla kandydatów na lektrów zagranicznych rganizwanym przez MNiSzW. (crcznie). Pkrycie ksztów udziału lektrów w knferencjach IATEFL Pland (Międzynardweg Stwarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskieg w Plsce) (crcznie). Finanswanie udziału Fundacji w międzynardwym prgramie (crcznie). Pkrycie ksztów udziału w knferencji ESEE (nwe rzwiązania technlgiczne w dydaktyce). Pkrycie ksztów udziału lektrów w knferencjach PASE (dtyczy warsztatów psychlgiczn-metdycznych pświęcnych jakści nauczania). Udstępnienie sal, pmc w rganizacji i przeprwadzeniu egzaminów certyfikatwych z języka plskieg na rzecz Biura Uznawalnści Wykształcenia i Wymiany Międzynardwej. Pkrycie ksztów szkleń egzaminatrów TELC i TOEIC. Pkrycie ksztów udziału lektrów w Ogólnplskiej Knferencji Centrów Egzaminacyjnych LCCI IQ we Wrcławiu. Wsparcie finanswe bzu sprtw-rekreacyjneg z językiem angielskim dla dzieci ze szkły pdstawwej i gimnazjum, rganizwany przez Stwarzyszenie Sals Avanti. Pkrycie ksztów kursów języka plskieg dla uchdźców skierwanych przez NZZ,,Slidarnść Plitechniki Warszawskiej. Pkrycie ksztów egzaminu certyfikatweg dla słuchacza p. E. Davlebaeva, który uczęszczał na kurs języka plskieg w Fundacji,,Linguae Mundi. Zakup pdręczników dla grupy Niemców. Ufundwanie nagród rzeczwych (płyt) dla laureatów knkursu z kazji Rku Plsk- Niemieckieg Gethe-Zentrum Lublin, Dethlff-Deutschule. Wsparcie prjektu Teatr Anglistyki The Cheerful Hamlets. CERTYFIKACJA Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ma status Centrum Egzaminacyjneg. Oferwane egzaminy zewnętrzne rganizwane przez Linguae Mundi dtyczą następujących systemów: TELC Language Tests, egzaminy języka gólneg i języka biznesu z 9 języków bcych becnie dyspnujemy 16 własnymi egzaminatrami, TOEIC Test f English as Internatinal Language; również test języka francuskieg raz test języka niemieckieg mamy 5 własnych egzaminatrów, SSKBP System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankwści Plskiej, LCCI egzaminy typu biznes. W latach przeprwadziliśmy następujące egzaminy: TELC 577 egzaminów z języka angielskieg (gólny i biznes), niemieckieg, rsyjskieg i francuskieg na wszystkich pzimach zaawanswania d A1-B2. Płwa z nich bejmwała pzim B1 i B2, SSKBP - przeprwadzn 223 egzaminy z języka angielskieg dla Uczestników naszych kursów specjalistycznych, z teg aż 170 na pzimie B2, C1 i C2, 6

7 TOEIC prwadzimy te egzaminy d 2010 r., dtychczas przeprwadzn ich 40, W zakresie certyfikacji języka plskieg mżemy pszczycić się skutecznym przygtwaniem kandydatów d egzaminów zdawanych przed Państwwą Kmisją Pświadczania Znajmści Języka Plskieg jak Obceg. Od 2008 rku egzamin ten zdał na pzimach B1-C2 44 słuchaczy Fundacji LM. Średnia z egzaminów wynisła 4.8. Certyfikacja wewnętrzna. Egzaminy wewnętrzne są standardwym elementem prcedur dydaktycznych. W zależnści d celu, rdzaju kursu mgą mieć charakter testów pstępu, testów diagnstycznych lub plasujących. Od 2005 rku wprwadziliśmy na naszych kursach wystandaryzwane kńcwe egzaminy językwe. Wydajemy stswne zaświadczenia i certyfikaty zgdnie z 6 rzprządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 luteg 2006 r. INNOWACJE Klejny bszar działania Fundacji, t wykrzystanie nwczesnych metd i technik nauczania w płączeniu ze szkleniami tradycyjnymi. Zarząd Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi realizując pstanwienia Statutu dtyczące celów Fundacji, w parciu Uchwałę z dnia 2 października 2007, pstanwił utwrzyć Fundusz Innwacji Edukacyjnych. Pdstawwym celem Funduszu był finanswanie prac badawcz - rzwjwych związanych z nwatrskimi metdami i technikami nauczania języków i ppularyzwanie ich. Śrdki finanswe zgrmadzne w Funduszu pchdziły z rezerw finanswych Fundacji, przychdów z działalnści gspdarczej lub darwizn d sób fizycznych lub prawnych. Dzięki Funduszwi Innwacyjnemu d 2006/7 rku krzystamy z craz bardziej zaawanswanych wersji platfrmy e-learningwej. Jest t platfrma dedykwana, przeznaczna dla kreślnych grup uczestników kursów. Obecna, trzecia jej wersja, umżliwia pełne, samdzielne zarzadzanie uczestnikami i kursami, uprawnieniami, raprtwanie, twrzenie różnrdnych materiałów interaktywnych i administrację nimi, wykrzystywanie multimediów, cenianie, wspólne twrzenie słwników etc., pzstając przy tym intuicyjną i spersnalizwaną. Kmunikacja z knsultantem, lektrem i innymi uczestnikami umżliwia nwczesną naukę w frmule współpracy, współdziałania. W rku dydaktycznym 2010/11 d ferty Fundacji dłączne zstały i są realizwane zajęcia w klasach wirtualnych z wykrzystaniem technik webcastwych. Prwadzimy zajęcia zdalne, synchrniczne. Wykrzystujemy zaawanswane technlgicznie, ale przyjazne i intuicyjne narzędzie, w pełni dstswane d ptrzeb dydaktyki, które umżliwia kursantm aktywne uczestnictw w zajęciach przez cały czas sesji. Płączenie bu mżliwści: nauki asynchrnicznej przy pmcy platfrmy e-learningwej raz wykrzystanie technik klas wirtualnych, daje ptężne narzędzie dydaktyczne, które, przy dpwiednim wykrzystaniu i prmcji, mże wpływać na kierunek działalnści Fundacji. Naturalnie wymaga t wysiłku i dpwiedni dstswanych działań: wyszklenie kadry mentrów/piekunów, dpwiednie przeszklenie lektrów, pmc i nadzór nad realizacją prgramów i funkcjnwaniem systemów, a także twrzenie materiałów autrskich. Wszystkie te działania realizujemy permanentnie. Jest t znacząca zmiana w pracy dydaktycznej, w sferze kncepcji jak i praktyczneg działania w prcesie dydaktycznym. 7

8 Fundacja aktywnie uczestniczy w wydarzeniach i pracach śrdwiska firm szkleniwych i rynku języków bcych. Nasz udział w rganizacjach PIFS Plska Izba Firm Szkleniwych, PASE Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Jakści w Nauczaniu Języków Obcych t następujące aktywnści: pdpisanie i realizacja Kdeksu Dbrych Praktyk, udział w pracach Kmisji ds. e-learningu, w tym udział w wizycie studyjnej w Obserwatrium E-learningu przy Uniwersytecie w Salamance, udział w pracach Kmisji ds. jakści nad Standardem Usługi Szkleniwej (SUS) i Krajwymi Ramami Kwalifikacyjnymi (KRK), realizacją załżeń Uczenia się przez całe życie (LLL), aktywny udział w pierwszej kampanii Dni Uczenia się Drsłych w 2009 r., wspieranie kampanii Ucz się języków język t pdstawa, realizację standardów jakściwych. METODYKA Przekazujemy Uczestnikm naszych szkleń nie tylk wiedzę, ale również umiejętnści i mtywację d krzystania z rzmaitych frm samkształcenia. Stawiamy na różnrdnść działań i aktywnść językwą słuchaczy. W kresie sprawzdawczym działalnść metdyczna skupiała się na następujących działaniach: Prwadzeniu szkleń językwych w różnrdnych frmułach rganizacyjnych i czaswych, przy zachwaniu wypracwanych i utrwalnych standardów jakści, w których utrzymywaniu pmagają prcedury i narzędzia (ankiety ptrzeb, testy diagnstyczne plasujące, ankiety satysfakcji, hspitacje, bserwacje, wizytacje zajęć, knsultacje, testy pstępu, egzaminacyjne, raprtwanie, prjekcja). Twrzeniu prgramów nauczania, skryptów i materiałów własnych dstswanych d ptrzeb specjalistycznych, np. prezydencji Plski, plicji, służb chrny, wjska, przewdników turystycznych, celników, dziennikarzy, lekarzy, duchwieństwa, migrantów; językwych kursów dsknalących, kursów przygtwujących d egzaminów zewnętrznych. Twrzeniu materiałów autrskich m.in. na platfrmę e-learningwą z języka angielskieg i języka plskieg jak bceg, któreg wiele kursów wykrzystując e-learning prwadznych jest w frmule Blended. Przygtwując materiały dydaktyczne, publikacje drukwane i elektrniczne, dbamy przestrzeganie regulacji prawnych z zakresu prawa autrskieg. Dyspnujemy prcedurami pstępwania w przypadku ptrzeby wykrzystania utwru pchdząceg z internetu. Wprwadzaniu zagadnień rientacji zawdwej w kursach języka plskieg, ppularyzacja idei integracji raz pstawy tlerancji wbec zderzenia różnych nardwści i kultur, ppularyzacja języka i kultury plskiej wycieczki d ważnych miejsc w Plsce, rganizacja wieczrów nardów, mini-prjektów, które wpływają na integrację. Dsknaleniu kadry lektrskiej. Pdnszenie własnych kmpetencji, rzwój i samkształcenie są dla nas bardz ważne. Wychdzimy d lektrów z fertą glttdydaktyczną szkleń dstępnych na rynku, a także samdzielnie rganizujemy warsztaty glttdydaktyczne dla ptrzeb naszej kadry. 8

9 Jak efekt realizacji przez Fundację prjektów związanych z nauczaniem języka plskieg, pwstała seria publikacji, których autrami są lektrzy Fundacji: P plsku w Linguae Mundi (pzim A1, A2) wybór scenariuszy lekcyjnych, w których kluczem dbru tematów jest kształcenie pięciu sprawnści, z uwzględnieniem ptrzeb kmunikacyjnych słuchaczy migrantów. Jest t nwum na rynku dydaktycznym; wydane z płytą CD. Testujemy w Linguae Mundi (pzim A1, A2) zdania testwe w parciu materiały wykrzystane i ewaluwane w trakcie prjektów realizwanych przez Fundację w latach Jest t nwum na rynku dydaktycznym; wydane z płytą CD. ABC w Linguae Mundi (pzim A1, A2) ma charakter elementarza dla drsłych, jest zbirem ćwiczeń fnetycznych, a także zbirem ćwiczeń utrwalających naukę czytania i pisania. Zawiera kmentarze i klucze d ćwiczeń. W kntekście pwyższeg sprawzdania, pragnę prsić Państwa wspólne myślenie i działanie na rzecz wykrzystania ptencjału, dświadczenia i siągnięć Fundacji raz pszukiwania nwych bszarów działań. Prszę także sugestie dtyczące kreślenia kierunków rzwju Fundacji Linguae Mundi w przyszłści. Z góry serdecznie Państwu w imieniu Zarządu i własnym dziękuję! Urszula Sajkwska Prezes Zarządu Warszawa, dnia 5 grudnia 2011 rku 9

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego Frum Zmieniamy Plski Przemysł Wyzwania dla eurpejskieg sektra energetyczneg Sesja tematyczna: Energetyka 3 luteg 2011, Warszawa Htel Sheratn dr Matthias Jchem Wiceprezes Hitachi Pwer Eurpe GmbH Nwe kncepcje

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Marketing 4 - Umwa ramwa na usługi marketingwe Numer głszenia: 83719-2013;

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6 Strna1 Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. _ KARTA ZGŁOSZENIA D udziału w prjekcie CZĘŚD I DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Jastrwie: Budwa układu kgeneracyjneg w istniejącej ktłwni wdnej przy ul. Wjska Plskieg w Jastrwiu Numer głszenia: 358732-2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grzw-wlkp.s.gv.pl Grzów Wielkplski: ROZBIÓRKA KOMINA, ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE NOWEGO KOMINA PRZY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.06.01.00-14-021/09 Etap I - przygotowanie Planu rozwoju eksportu została zawarta pomiędzy:

Umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.06.01.00-14-021/09 Etap I - przygotowanie Planu rozwoju eksportu została zawarta pomiędzy: HOLIDAY TRAVEL Sp. z.. z siedzibą, w Warszawie trzymał wsparcie finanswe na przygtwanie Planu rzwju eksprtu usług turystycznych w ramach Działania 6.1 Paszprt d eksprtu si prirytetwej 6. Plska gspdarka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Lubiszyn: Bankwa bsługa budżetu Gminy Lubiszyn raz jednstek rganizacyjnych w latach 2015-2017

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez Pwiatwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo