Bibliografia Zawartości Czasopism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz styczeń 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci 308 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów. Reportaże dotyczące różnych zagadnień społecznych 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 322 Kościół a państwo. Polityka wyznaniowa 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne

2 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma BAJER, Magdalena (1934- ). Polska nauka w momencie zwrotnym : wobec założeń Procesu Bolońskiego / Magdalena Bajer // Odra , nr 6, s Deklaracja bolońska (1999) 2. Nauka Polska od 1989 r. 3. Szkolnictwo wyższe Polska od 1989 r. 00:378 BZCz 1/2011 BAJER, Magdalena (1934- ). Smoleńscy, Piotrowscy, Białkowscy. Cz. 1, Antenaci / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; [cz.] 149) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 5 (2010), s Białkowski (rodzina) 2.Piotrowski (rodzina) 3.Smoleński (rodzina) 4. Rody Polska 00:929 BZCz 2/2011 BAJER, Magdalena (1934- ). Smoleńscy, Piotrowscy, Białkowscy. Cz. 2, Potomkowie / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; [cz.] 150) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 6 (2010), s Białkowski (rodzina) 2.Piotrowski (rodzina) 3.Smoleński (rodzina) 4. Rody Polska 00:929 BZCz 3/2011 BAJER, Magdalena (1934- ). Zarządzanie etyką? / Magdalena Bajer // Forum Akademickie. - R. 17, nr 5 (2010), s Polska Akademia Nauk 2. Nauka etyka Polska 3. Nauka organizacje projekty Polska od 2001 r. 00:17 BZCz 4/2011 BEDNAREK-MICHALSKA, Bożena. Korzyści z otwartej nauki / Bożena Bednarek-Michalska // Forum Akademickie. - R. 17, nr 5 (2010), s Dostęp do oświaty 2. Kształcenie otwarte 3. Popularyzacja wiedzy 00:37:004 BZCz 5/2011 BILIŃSKI, Szczepan. Atomium Culture / Szczepan Biliński ; rozm. przepr. Rita Pagacz-Moczarska // Alma Mater. - Nr 125 (2010), s Nauka kraje Unii Europejskiej 2. Szkolnictwo wyższe kraje Unii Europejskiej 00:378 BZCz 6/2011 CHRZANOWSKI, Krzysztof. Open source czy patent? / Krzysztof Chrzanowski // Forum Akademickie. - R. 17, nr 5 (2010), s Oprogramowanie open source 2. Patenty 00:004 BZCz 7/2011 DERFERT-WOLF, Lidia. Nowy model komunikacji naukowej / Lidia Derfert-Wolf // Forum Akademickie. - R. 17, nr 5 (2010), s Biblioteki wirtualne 2. Dostęp do oświaty 3. Kształcenie otwarte 4. Popularyzacja wiedzy 00:004 BZCz 8/2011 DROZDOWICZ, Zbigniew (1948- ). Uczony - zawód czy powołanie? / Zbigniew Drozdowicz. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 4, s Weber, Max ( ) 2. Pracownicy naukowi socjologia 3. Socjologia historia Niemcy w. 00:316 BZCz 9/2011 HÜBNER, Piotr. Czasopisma i książki / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; [cz.] 119) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 6 (2010), s Wydawnictwa naukowe historia Polska w. 00 BZCz 10/2011 3

4 HÜBNER, Piotr. Popularyzacja / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; [cz.] 118) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 5 (2010), s Popularyzacja wiedzy Polska r. 00 BZCz 11/2011 KAMIŃSKI, Robert. Plagiat jako problem materialnoprawny i formalny w postępowaniach o nadanie stopni i tytułu naukowego / Robert Kamiński. - Streszcz. ang. // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Z. 16 (2008), s Plagiat prawo Polska stan na 2008 r. 2. Stopnie i tytuły naukowe prawo Polska stan na 2008 r. 00:343 BZCz 12/2011 Kreatywność kobiet w nauce i biznesie // Forum Akademickie. - R. 17, nr 6 (2010), s Międzynarodowa konferencja Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz wzrostu gospodarczego w Warszawie. 1. Kobieta nauka 2. Kobieta praca 3. Sprawozdania z konferencji 00:33 BZCz 13/2011 MAMZER, Hanna (1973- ). Kryterium kompetencji i dorobku / Hanna Mamzer, Tomasz Zalasiński ; rozm. przepr. Andrzej Świć // Forum Akademickie. - R. 17, nr 6 (2010), s Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rada Młodych Naukowców 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 00:378 BZCz 14/2011 MUSIOŁ, Karol. Wielkie wyzwania nauki / Karol Musioł ; rozm. przepr. Rita Pagacz-Moczarska // Alma Mater. - Nr 125 (2010), s Nauka Europa od 2001 r. 2. Nauka Polska od 2001 r. 00 BZCz 15/2011 MYHRVOLD, Nathan. Kreowanie rynku wynalazków / N. Myhrvold ; oprac. [z ang.] Jan Polowczyk // Przegląd Organizacji , nr 5, s Wynalazki Stany Zjednoczone 00 BZCz 16/2011 Projekt nowego urzędu : Urząd do spraw Etyki w Nauce - charakter i struktura // Forum Akademickie. - R. 17, nr 5 (2010), s Polska Akademia Nauk 2. Nauka etyka Polska 3. Nauka organizacje projekty Polska od 2001 r. 00:17 BZCz 17/2011 RYCHLIK, Małgorzata. Open access po polsku / Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska // Forum Akademickie. - R. 17, nr 5 (2010), s Biblioteka Uniwersytecka (Poznań) 2. Biblioteki wirtualne Polska 3. Dostęp do oświaty Polska 4. Kształcenie otwarte Polska 5. Poznań (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo 00:37:01/02:004 BZCz 18/2011 SZWED, Jerzy (1950- ). Do zmian trzeba umieć przekonać / Jerzy Szwed ; rozm. przepr. Andrzej Świć // Forum Akademickie. - R. 17, nr 5 (2010), s Nauka Polska od 2001 r. 00 BZCz 19/2011 SZWED, Jerzy (1950- ). Kilka słów o kategoryzacji jednostek / Jerzy Szwed // Forum Akademickie. - R. 17, nr 5 (2010), s Nauka instytuty Polska od 2001 r. 00 BZCz 20/2011 4

5 WOJCIECHOWSKA, Anna. Aktualizacja wzorca gatunkowego protokołu w rękopisach Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Rumunii / Anna Wojciechowska. - Bibliogr. // Język Polski. - R. 89, z. 4/5 (2009), s Towarzystwo Biblioteki Polskiej w Rumunii 2. Dokumenty język Polska 19 w. 3. Rękopisy polskie historia 19 w. 00:01/02 BZCz 21/2011 BRZOZOWSKI, Jacek: Niezwykły przypadek zniszczonego autografu zob. poz BURCZAK, Krzysztof: [Lubelski rękopis Dekretu Gracjana ] zob. poz. 988 CHODKOWSKA, Anita: Ocena wartości spuścizn archiwalnych na przykładzie Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zob. poz CHUCHRO, Ewa: Książki netgeneracji zob. poz CIBOROWSKI, Robert: Uwarunkowania procesów innowacyjnych w gospodarce globalnej zob. poz. 970 DEGÓRSKI, Bazyli: I protoplasti paleocristiani dell ordine dei monaci di san Paolo primo eremita secondo l opera Paulina Eremus di padre Bartolomeo Bolesławski zob. poz. 240 DERDA, Tomasz: Waterway Fayum-Alexandria zob. poz DWORAK, Edyta: Characteristics of National System of Innovation in Poland zob. poz. 899 DWORAK, Edyta: Rola innowacji w rozwoju gospodarczym zob. poz. 725 DZIEDZIC-DZIERZBICKA, Dorota: P. Vrat. inv. 2 zob. poz FRĄCKOWIAK, Piotr: Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO - najczęściej popełniane błędy na etykietach zob. poz HACKING, Ian: Spichlerz nauki zob. poz. 124 JANCZEWSKI, Jerzy: Innowacje w transporcie miejskim zob. poz JANKOWSKA, Barbara: Internacjonalizacja klastrów zob. poz. 795 KASPERKIEWICZ, Witold: Polityka innowacyjna Polski zob. poz. 906 KOMISSAROV, A. V.: Scenariusz innowacyjnego i proeksportowego rozwoju gospodarki rosyjskiej zob. poz. 947 KOWALSKI, Arkadiusz Michał: Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów zob. poz. 798 KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Alina: Współczesne trendy w innowacyjności - w kierunku otwartych innowacji zob. poz ŁAJTAR, Adam: Christian Saï in written records zob. poz MAKAREWICZ, zob. poz Renata: [Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku - recenzja] MAŃCZAK, Witold: [Cultural patterns in discursive practices of Scandinavian speech communities in the Viking Age - recenzja] zob. poz MARCINIAK, Adam: The importance of support of enterprise in Poland zob. poz MARKIEWICZ, Tomasz: Heqanakhte and the origins of hemiolion zob. poz MOSSAKOWSKI, Stanisław: Uwagi przedstawiciela nauk humanistycznych na temat projektu Ustawy o Polskiej Akademii Nauk zob. poz PAŁOSZ, Witold: Małe są skuteczne zob. poz RAKUSA-SUSZCZEWSKI, Stanisław: Instytut Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk - Zapomniany dziennik polarnego biologa zob. poz ROSZKOWSKA, 753 Paulina: Czy inwestorzy potrzebują raportów społecznej odpowiedzialności biznesu? zob. poz. SIEMIŃSKI, Waldemar: Dostęp mieszkańców woj. mazowieckiego do informacji publicznej z zakresu planowania przestrzennego zob. poz SKŁADOWSKI, Stanisław: Innowacje w działaniach marketingowych nowoczesnych firm zob. poz VLIET, Jacques van der: Judas and the stars zob. poz. 308 VORBRICH, Ryszard: Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 22 października 2007 zob. poz ZARZYCKA, Grażyna: Jak powstają hasła do Leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców? zob. poz. 67 ZROBEK, Janusz: Rola działalności innowacyjnej w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zob. poz

6 004 Informatyka HAŁAS, Elżbieta (1954- ). Jak efektywnie wymieniać dane o produktach / Elżbieta Hałas // Logistyka , nr 6, s Elektroniczna wymiana danych 2. Łańcuch dostaw zarządzanie 004:005 BZCz 22/2011 KAMPKA, Agnieszka. Interesujący, dowcipny, zajęty - polityk bloger / Agnieszka Kampka. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Forum Artis Rhetoricae , nr 3/4, s Marketing polityczny Polska od 2001 r. 2. Politycy socjologia Polska od 2001 r. 3. Blogi Polska 004:316:32 BZCz 23/2011 ŁAPCZYŃSKI, Artur. Grupowanie dokumentów XML / Artur Łapczyński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - Nr 10 (2008), s XML 004 BZCz 24/2011 NICHOLLS, Richard Floyd. Customer-to-customer interaction in the world of e-service / Richard Nicholls. - Streszcz. pol. // Service Management. - Vol. 3 (2008), s Marketing elektroniczny 004:339.1/.5 BZCz 25/2011 SEUL-MICHAŁOWSKA, Sylwia. Oswajanie życia w blogowych notkach adolescenta / Sylwia Seul. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kultura i Edukacja , nr 4, s Uczniowie gimnazjów psychologia 2. Uczniowie gimnazjów socjologia 3. Blogi Polska 004:316 BZCz 26/2011 SIUDA, Piotr (1982- ). Kryteria wspólnotowości w Internecie / Piotr Siuda. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kultura i Edukacja , nr 4, s Internet socjologia 2. Społeczności internetowe 004:316 BZCz 27/2011 UNOLD, Jacek. Organizacyjno-informacyjny potencjał koncepcji Web 2.0 / Jacek Unold. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 5, s Internet 2. Społeczności internetowe 004:316 BZCz 28/2011 ASANOWICZ, Aleksander: Metody wspomagania projektowania architektury mieszkaniowej - od metod systemowych do gramatyki form zob. poz BANIECKI, Adam: ArchNet - Naukowy Portal Archiwalny branżowym portalem archiwistów zob. poz BASAK, Alina Maria: Kształcenie na odległość a rynek pracy zob. poz BEDNAREK-MICHALSKA, Bożena: Korzyści z otwartej nauki zob. poz. 5 BIAŁY, Witold: Application of computer systems in supporting maintenance policy in mining industry zob. poz BIELIŃSKI, Arkadiusz K.: Zasada równości i prawa do sądu w polskim postępowaniu cywilnym w aspekcie możliwości wnoszenia pism procesowych do sądu na elektronicznych nośnikach informatycznych zob. poz BIS, Dorota: Komputer a zagospodarowanie czasu wolnego dziecka zob. poz BUDZIEWICZ-GUŹLECKA, 1949 Agnieszka: Information management for companies in the new economy zob. poz. CHRZANOWSKI, Krzysztof: Open source czy patent? zob. poz. 7 6

7 CHYRZYŃSKI, Tomasz: Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i angielskojęzycznych - analiza porównawcza zob. poz DERFERT-WOLF, Lidia: Nowy model komunikacji naukowej zob. poz. 8 EFFROS, Michelle: Spontaniczne sieci bezprzewodowe zob. poz GMEREK, Artur: Trudna decyzja Pana Procesora czyli jak sterować protezami przy użyciu sygnałów biologicznych zob. poz GROTT, Marcin: Ochrona danych osobowych przez użytkowników serwisów społecznościowych zob. poz GUT, Paweł: Sprawozdanie z pobytu na 79. Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów w Ratyzbonie zob. poz HEBA, Agnieszka: Nauczanie na odległość - wczoraj i dziś zob. poz HEISE, Dorota: O zagrożeniach w Internecie zob. poz HOFFMAN, Piotr: Careful with that computer zob. poz JURCZAK, Dominik: Nie wypaść z gry zob. poz. 364 KARWOWSKA, Anna: Tego lata nosi się kolor żółty zob. poz KOŁADKIEWICZ, poz. 827 Izabela: Wykorzystanie internetu przez spółki giełdowe do komunikacji z inwestorami zob. KOŽUH, Boris: Stosowanie i interpretacja testów hipotez statystycznych zob. poz KULESZA, Joanna: Amerykańsko-chiński spór o cenzurę w Internecie zob. poz KUŹMA, Inga: Bibliografia etnografii polskiej w Internecie zob. poz MAJEWSKA, Małgorzata Brygida: Projekt dygitalizacji Słownika języka polskiego wydanego w 1861 roku w Wilnie zob. poz MARCZEWSKA, Elżbieta: Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży zob. poz MICHALAK, Arkadiusz: Przegląd cywilnoprawnych instrumentów ochrony portali internetowych zob. poz MICHÓR, Andrzej: Płatności bezgotówkowe w Polsce: prawo i technologia, Wrocław r. zob. poz MUDYŃ, Krzysztof: Profile afektywno-emocjonalne uczniów nadużywających vs sporadycznie używających Internetu zob. poz NOREK, Tomasz: Possibilities of outsourcing in functions in the Polish economic practice zob. poz OSAJDA, Konrad: Wpływ rozwoju techniki na uregulowanie formy testamentu - rozważania de lege ferenda zob. poz PINDERA, 1601 Paweł: Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej zob. poz. POLOWCZYK, Jan: Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu strategicznym zob. poz. 44 PUCHER, Jacek: Mobile Commerce - rewolucja ante portas? zob. poz. 955 ROSZKOWSKA, Ewa: Teoria podejmowania decyzji a teorie zarządzania zob. poz. 45 RYCHLIK, Małgorzata: Open access po polsku zob. poz. 18 SALONI, Zygmunt: [Analiza i formalny opis struktury słownika polszczyzny XVI wieku - recenzja] zob. poz SKOWRON, Jakub: Hipertekstualny wzorzec zapowiedzi dziennikarskiej w newsmedialnym otoczeniu Internetu zob. poz SKWARZYŃSKI, Michał: Przestępstwo uzyskania programu komputerowego - art k.k. zob. poz STAŃCZYK, Xawery: Od internetu do etosu zob. poz STEPANIUK, Krzysztof: Indywidualizm a masowość zob. poz. 931 STEPANIUK, Krzysztof: Ocena funkcjonalności wybranych witryn internetowych promujących działalność agroturystyczną w woj. podlaskim zob. poz. 932 WÓJCIK, Ewa Natalia: Reklama sponsorowana w internecie a naruszenie prawa do znaku towarowego w amerykańskim prawie federalnym zob. poz ŻUCHELKOWSKA, Krystyna: Gry komputerowe - czy należy się ich obawiać? zob. poz

8 005 Zarządzanie. Biurowość BORKOWSKA, Stanisława (1939- ). Human Resource Management (HRM) as an engine of enterprise innovativeness / Stanisława Borkowska. - Bibliogr. // Comparative Economic Research. - Vol. 11, nr 4 (2008), s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005:331 BZCz 29/2011 BUDZIEWICZ-GUŹLECKA, Agnieszka. Quality management in an organization / Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Piotr Ładny. - Streszcz. pol. // Service Management. - Vol. 3 (2008), s Zarządzanie jakością 005 BZCz 30/2011 CLOUSE, Mark Alan. Trzy warunki sukcesu zagranicznej misji / Mark Alan Clouse, Michael D. Watkins. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 6, s Menedżerowie praca 2. Zarządzanie psychologia 005:159.9 BZCz 31/2011 ĆWIKLICKI, Marek. Scrum - nowa metoda zarządzania złożonymi projektami / Marek Ćwiklicki. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 4, s Zarządzanie projektami metody 005 BZCz 32/2011 DEMBIŃSKA-CYRAN, Izabela. Basic problems related to the decision-making process on outsourcing in the field of logistic functions / Izabela Dembińska-Cyran, Blanka Tundys. - Streszcz. pol. // Service Management. - Vol. 3 (2008), s Logistyka gospodarcza zarządzanie 2. Outsourcing 005 BZCz 33/2011 GASPARSKI, Wojciech (1936- ). Kultura organizacyjna i etos pracy / Wojciech Gasparski. - Bibliogr. // Master of Business Administration , nr 6, s Referat. 1. Kultura organizacyjna 2. Kultura pracy 005 BZCz 34/2011 GÓRSKI, Piotr. Zarządzanie w perspektywie humanistycznej / Piotr Górski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Kierowanie , nr 4, s Nauki społeczne a zarządzanie 2. Zarządzanie a nauki społeczne 005:3 BZCz 35/2011 GRUDZEWSKI, Wiesław Maria (1933- ). Transfer technologii w przedsiębiorstwach akademickich / Wiesław Grudzewski, Zbigniew Chyba. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 5, s Przedsiębiorczość akademicka Polska 2. Transfer technologii Polska 005:658.1/.5:378 BZCz 36/2011 HEIDTMAN, Joanna. Współdziałanie zamiast rywalizacji / Joanna Heidtman, Ania Wolfarth. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 5, s Kultura organizacyjna Polska 005 BZCz 37/2011 HERNAS, Adam. Zarządzanie korporacyjne a zarządzanie organiczne - alternatywa czy konfrontacja / Adam Hernas // Znak , nr 5, s

9 1. Zarządzanie metody 005 BZCz 38/2011 KORPYSA, Jarosław. Przedsiębiorczość młodzieży wiejskiej / Jarosław Korpysa. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 5, s Działalność pozarolnicza na wsi Polska od 2001 r. 2. Młodzież wiejska praca Polska od 2001 r. 3. Przedsiębiorczość (postawa) Polska 005:658.1/.5:63 BZCz 39/2011 KOWALCZYK, Adam. The knowledge about knowledge : the knowledge management efficiency measurement / Adam Kowalczyk. - Streszcz. pol. // Service Management. - Vol. 3 (2008), s Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 40/2011 KULIŃSKA, Ewa. Metoda analizy kosztów tworzenia wartości w procesach logistycznych / Ewa Kulińska. - Streszcz. ang. // Logistyka , nr 6, s Logistyka gospodarcza 2. Łańcuch dostaw zarządzanie 005 BZCz 41/2011 MERCIK, Jacek Wiesław (1951- ). A priori veto power of the president of Poland / Jacek W. Mercik. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Badania Operacyjne i Decyzje , nr 4, s Decyzje metody 2. Głosowanie metody 3. Prezydentura (urząd) Polska od 1989 r. 005:51 BZCz 42/2011 MOCHAL, Tom (1957- ). Zarządzanie projektami: przełamywanie barier / Tom Mochal, Wojciech Drop, Tadeusz Lis ; rozm. przepr. Marcin Guzik // Harvard Business Review Polska , nr 6, s Debata. 1. Zarządzanie projektami Polska 2. Zarządzanie strategiczne Polska 005 BZCz 43/2011 POLOWCZYK, Jan. Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu strategicznym / Jan Polowczyk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 4, s Internet 2. Popularyzacja wiedzy 3. Zarządzanie strategiczne 005:004 BZCz 44/2011 ROSZKOWSKA, Ewa. Teoria podejmowania decyzji a teorie zarządzania / Ewa Roszkowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Optimum , nr 4, s Decyzje gospodarka 2. Systemy ekspertowe 3. Zarządzanie teoria 005:51:004 BZCz 45/2011 STANIEWSKI, Marcin W. (1975- ). Bariery przedsiębiorczości studentów a nadzieja na sukces / Marcin W. Staniewski. - Streszcz. ang., ros. // Handel Wewnętrzny. - [R.] 55, nr 6 (2009), s Przedsiębiorczość akademicka Polska 005:658.1/.5:378 BZCz 46/2011 SZPADERSKI, Adam. Koncepcja paradygmatu i jej znaczenie dla nauk o zarządzaniu / Adam Szpaderski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Kierowanie , nr 4, s Zarządzanie teoria 005 BZCz 47/2011 9

10 TABASZEWSKA, Edyta. Teaching Organization - nowa forma organizacji opartej na wiedzy? / Edyta Tabaszewska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 4, s Organizacja ucząca się 005 BZCz 48/2011 WALCZAK, Waldemar. Metodyka zarządzania zmianami organizacyjnymi / Waldemar Walczak. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros., chiń. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , nr 4, s Zarządzanie metody 005 BZCz 49/2011 WASIAK, Mariusz. The knowledge - based economy in the new members states of the European Union : methodological aspects / Mariusz Wasiak. - Bibliogr. // Comparative Economic Research. - Vol. 11, nr 3 (2008), s Gospodarka oparta na wiedzy 2. Kraje Unii Europejskiej gospodarka 005 BZCz 50/2011 WATKINS, Michael (1956- ). Lider w nowej roli: między sukcesem a porażką / Michael D. Watkins. Elastyczne przywództwo / Jan Chadam. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 5, s Komentarz. 1. Przywództwo 005 BZCz 51/2011 WNOROWSKI, Henryk. Rola przywództwa w organizacji / Henryk Wnorowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Optimum , nr 4, s Przywództwo 2. Przedsiębiorstwo organizacja 005 BZCz 52/2011 WOZIWODZKI, Wojciech. Awans nie czyni lidera / Wojciech Woziwodzki, Olgierd Annusewicz. Komentarze ekspertów / Ewa Krakowiak-Świątnicka, Marek Sypek, Karol Mazurek // Harvard Business Review Polska , nr 5, s Kadry polityka 2. Menedżerowie praca 3. Przywództwo 4. Zarządzanie metody 005 BZCz 53/2011 WOŹNIAK, Krzysztof. Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania / Krzysztof Woźniak. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 5, s Organizacja 2. Pomiary 3. Zarządzanie 005 BZCz 54/2011 ZARĘBSKI, Sławomir. The requirements concerning the conception of Authorized Economic Operator (AEO) in the context of the ISO based quality management systems requirements / Sławomir Zarębski. - Streszcz. pol. // Service Management. - Vol. 3 (2008), s Certyfikacja zgodności Unia Europejska 2. Normy ISO Zarządzanie jakością 005:006 BZCz 55/2011 THE APPEARANCE of innovation paradoxes in the Dutch knowledge economy and the role of higher education zob. poz ARGASIŃSKI, Krzysztof: Metody teorii gier ewolucyjnych zob. poz ASHKENAS, Ronald N.: W dążeniu do prostoty zob. poz AURELL, Dick: Pomagajmy sobie nawzajem zob. poz BAEK, H: Udział menedżera we własności a polityka informacyjna i system corporate governance spółki zob. poz BALCERZAK, Adam: Efektywność systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy zob. poz

11 BANACH, Benedykt: Zaufanie w zarządzaniu i kierowaniu zob. poz BENDIXEN, Peter: About the philosophical foundations of the theory of cultural management zob. poz. 509 BENDZA, Marian: Prawosławie w obliczu globalizacji zob. poz. 226 BERLIŃSKA, Justyna: Plany ciągłości działania w systemach produkcyjnych zob. poz BOCIAN, Andrzej Franciszek: Globalizacja i regionalizacja jako wyzwanie dla polityki gospodarczej zob. poz. 876 BOROWSKI, Jerzy: Strategie przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji zob. poz BRZOZOWSKA, Krystyna: Quality as a competitive advantage in a banking sector zob. poz. 812 BUDZIEWICZ-GUŹLECKA, 1949 BUß, Eugen: Image and reputation zob. poz Agnieszka: Information management for companies in the new economy zob. poz. CAPPELLI, Peter: Zarządzanie talentami: model na XXI wiek zob. poz. 759 CIBOROWSKI, Robert: Uwarunkowania procesów innowacyjnych w gospodarce globalnej zob. poz. 970 CISZEWSKA-MLINARIČ, poz Mariola: Problematyka adaptacji i zmiany organizacyjnej w opiece zdrowotnej zob. CZAKON, Wojciech: Zasobowa teoria firmy w krzywym zwierciadle zob. poz CZARNECKI, Jerzy: Potocznie: korporacja zob. poz CZERNEK, Bartosz: Zmiany strategii deweloperów w okresie dekoniunktury zob. poz DZIEKAŃSKA, Magdalena: Czy nasza firma potrzebuje modelu kompetencji? zob. poz FRĄCKOWIAK, Piotr: Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO - najczęściej popełniane błędy na etykietach zob. poz FRIEL, Thomas J.: Ostatnie dzieło dobrego przywódcy zob. poz GAJDZIK, Bożena: Systemy logistyczne gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach hutniczych - ujęcie praktyczne zob. poz GANCARCZYK, Marta: Podstawy decyzji o publicznym wsparciu informacyjnym i doradczym zob. poz GAWROŃSKA-BŁASZCZYK, Anna: GS1 DataMatrix - więcej danych w dwuwymiarze zob. poz GIZDRA, Rafał: Organisation and management in congress tourism zob. poz. 915 GRANDYS, Ewa: Logistyka produkcji przedsiębiorstwa odzieżowego zob. poz GRZELAKOWSKI, Andrzej: Rozwój logistyki i logistycznych łańcuchów dostaw oraz ich wpływ na systemy zarządzania portami morskimi zob. poz GULATI, Ranjay: Kto i jak wygrywa w trudnych czasach zob. poz. 881 HAŁAS, Elżbieta: Jak efektywnie wymieniać dane o produktach zob. poz. 22 HO, Jo Ann: Motivational perception of superiors and subordinates - the case of Malaysia zob. poz HOLLENDER, Jeffrey: Ustąpić z funkcji prezesa zob. poz JABŁOŃSKI, Marek: Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych zob. poz JACOBIDES, Michael G.: Tworzenie strategii w zmiennym krajobrazie rynkowym zob. poz JAMKA, Beata: Zarządzanie różnorodnością a kompetencje transferowalne pracowników 45/50+ zob. poz. 765 JANKOWSKA, Barbara: Internacjonalizacja klastrów zob. poz. 795 JANUSZEWSKA, Małgorzata: Logistics of client service in travel agencies management zob. poz. 916 JAROSZ, Rafał: Korporacje transnarodowe i ich rola w okresie globalizacji zob. poz KANTER, Rosabeth Moss: Fuzje, które przetrwają zob. poz KARBOWSKI, Adam: The corporate governance - implications for China zob. poz KASIEWICZ, Stanisław: Ryzyko regulacyjne - narzędzie stanowienia lepszego prawa zob. poz. 993 KIPLEY, Dan: Ansoff s strategic success paradigm - empirical evidence supports its success with firms competing in a turbulent environment zob. poz KOCOŃ, Paweł: Tożsamość organizacji i kultura organizacyjna - definicje i relacje zob. poz KOŁADKIEWICZ, Izabela: Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW (indeks WIG20 i MWIG40) zob. poz. 826 KOWALSKI, Arkadiusz Michał: Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów zob. poz

12 KRUCZEK, Mariusz: Process approach in supply chain structure analysis zob. poz KUPIEC, Leszek: Globalizacja jako wyzwanie wobec polityki regionalnej zob. poz. 800 KUPISZ, Dominik: Cel - przetrwać na rynku zob. poz LEWANDOWSKA, Małgorzata: Uspołecznienie zarządzania edukacją w Walii i w Polsce - porównanie zob. poz LICHTARSKI, Janusz Marek: Typologia jednostek organizacyjnych w strukturach zadaniowych zob. poz MAŁKUS, Tomasz: Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie zob. poz MANDEL, Birgit: Education in culture management offered by schools of higher education - between the requirements of theory and the needs of practice zob. poz MARIANI, Michele: Italian labour market and higher education in the knowledge economy zob. poz MATWIEJCZUK, Rafał: Przesłanki tworzenia wartości w łańcuchu wartości zob. poz MAZURKIEWICZ-PIZŁO, Anna: Specyfika zarządzania wizerunkiem organizacji biznesowej zob. poz MICHALSKI, Konrad: Benchmarking of systems and logistic processes in selected European postal operators and Polish Post zob. poz MILEWSKI, Dawid: Developing quality of services of travel agencies zob. poz. 923 MINDUR, Maciej: Gospodarka, przewozy i infrastruktura transportowo-logistyczna w Chinach zob. poz. 889 MUSZYŃSKI, Bronisław: Outsourcing WDN zob. poz NAWROCKA, Elżbieta: Modern technologies in hotel customer service management zob. poz NAZDROWICZ, 1995 Jacek: Decyzje strategiczne w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa zob. poz. NOREK, Tomasz: Possibilities of outsourcing in functions in the Polish economic practice zob. poz NOWAK, Iwo: Monini - olej z logistyką w tle zob. poz OLCZYK, Maciej: Miodzio logistyka zob. poz. 953 PACHO, Wojciech: Kluczowe problemy ekonomii zob. poz. 890 PANASIUK, Aleksander: The region s problems of tourism infrastructure management zob. poz. 926 PISANO, Gary P.: Jaki model współpracy jest dla twojej firmy najlepszy? zob. poz POSKROBKO, Bazyli: Nauka i naukowość w ekonomii i zarządzaniu zob. poz. 748 PREZESI firm o transformacji zob. poz RATAJCZAK-MROZEK, Milena: Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw zob. poz ROGOZIŃSKA-PAWEŁCZYK, 776 ROTH, Alvin E.: Sztuka projektowania rynków zob. poz. 957 Anna: Zarządzanie zmianą w świetle wiedzy o odporności psychicznej zob. poz. RUDNICKI, Tadeusz: Upstream - obszar niewykorzystanych możliwości zob. poz RUDNY, Włodzimierz: Znaczenie organizacyjnych uwarunkowań opcji rzeczowych zob. poz SANKOWSKA, Anna: Koncepcja zaufania interorganizacyjnego zob. poz SHARMA, Radha R.: Outsourcing as a strategy - HR challenges in globally distributed work zob. poz SOKÓLSKA, Urszula: Kilka uwag o słownictwie specjalistycznym w naukowych tekstach ekonomicznych z zakresu organizacji przedsiębiorstw zob. poz STAWICKA, Małgorzata: Zastosowanie wspólnej metody oceny w kompleksowym zarządzaniu jakością w zakładach opieki zdrowotnej zob. poz STĘPKA, Paweł: Analiza sieci społecznej jako nowoczesne narzędzie pomiaru komunikacji wewnętrznej zob. poz SZAŁOWSKI, Ryszard: Upływ czasu a ochrona informacji niejawnych zob. poz SZLUBOWSKA, Anna: Zarządzanie prywatnością a realizacja celów przedsiębiorstwa zob. poz SZOSTAK, Daniel: Quality of hotel services - selected issues zob. poz TRĄPCZYŃSKI, Piotr: Strategie wejścia koncernów farmaceutycznych na rynki krajów transformacyjnych zob. poz. 965 TRZCIŃSKA-STASZCZYK, Beata: System Zarządzania Jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna zob. poz TURNOVEC, Frantisěk: Fairness and squareness: fair decision making rules in the EU Council? zob. poz

13 WALCZAK, Waldemar: Kompetencje jako element wiedzy zob. poz WITKOWSKA, Janina: The role of foreign direct investor policies in creating a knowledge - based economy in the new member states of the European Union zob. poz. 982 WOJCIECHOWSKI, Tadeusz: Kilka uwag o integracji marketingu i logistyki zob. poz. 966 WOŹNIAK, Henryk: (Nie) zwykła logistyka ZARY zob. poz ZALEWSKI, Dariusz: [Dialog społeczny w Polsce - recenzja] zob. poz. 583 ZAŃKO, Piotr: [Skonsumowani - recenzja] zob. poz. 584 ZIELASKIEWICZ, Henryk: Znaczenie rozwoju infrastruktury logistycznej na styku dwóch systemów kolejowych dla ich integracji zob. poz ZIÓŁKOWSKA-MACIASZEK, Dorota: W kryzysie nie bądź sam! zob. poz Normalizacja JURKOWSKI, Ryszard: Wizerunek firmy jako narzędzie kształtujące kapitał kliencki zob. poz ZARĘBSKI, Sławomir: The requirements concerning the conception of Authorized Economic Operator (AEO) in the context of the ISO based quality management systems requirements zob. poz Kultura BAZYLCZUK, Eryk (1933- ). Europejska stolica kultury według Węgrów / Eryk Bazylczuk // Akant. - R. 13, nr 6 (2010), s Europejska Stolica Kultury 2. Pecz (Węgry) kultura 008 BZCz 56/2011 BEDNARSKA, Lena. Kronika wydarzeń w województwie wielkopolskim w drugim kwartale 2009 roku / oprac. Lena Bednarska // Kronika Wielkopolski , nr 4, s Wielkopolskie, województwo kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 57/2011 GOLICKA-JABŁOŃSKA, Małgorzata (1944- ). Z łódzkiego raptularza : październik grudzień 2009 / oprac. Małgorzata Golicka-Jabłońska // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 4, s Łódź (woj. łódzkie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 58/2011 KRZEMIŃSKA, Anna. Kilka uwag archiwisty na kanwie Kongresu Kultury Polskiej / Anna Krzemińska // Archiwista Polski. - R. 14, nr 4 (2009), s Kongres Kultury Polskiej (6 ; 2009 ; Kraków) 2. Archiwistyka Polska 3. Kraków (woj. małopolskie) kultura od 2001 r. 008:930 BZCz 59/2011 LUBINA-CIPIŃSKA, Danuta (1957- ). Schody do nieba / Danuta Lubina-Cipińska // Śląsk. - R. 16, nr 6 (2010), s lecie spotkań kulturalnych w pracowni artystycznej przy ul. Piastowskiej Katowice (woj. śląskie) kultura imprezy od 1944 r. 008 BZCz 60/2011 RYCERZ, Danuta. Kultura iberoamerykańska w świecie / oprac. Danuta Rycerz // Ameryka Łacińska. - R. 17, nr 4 (2009), s Ameryka Łacińska kultura popularyzacja 008 BZCz 61/

14 RYCERZ, Danuta. Wzajemne kontakty kulturalne Polska - świat iberoamerykański / oprac. Danuta Rycerz // Ameryka Łacińska. - R. 17, nr 4 (2009), s Ameryka Łacińska kultura popularyzacja Polska 2. Polska kultura popularyzacja Ameryka Łacińska 008 BZCz 62/2011 SOŁTAN-LIPSKA, Aleksandra. Kalendarz warszawski, kwiecień - czerwiec 2009 / Aleksandra Sołtan-Lipska // Kronika Warszawy , [nr] 4, s Warszawa kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 63/2011 TRACZ, Mariusz. Kalendarium społeczno-kulturalne Chorzowa za lata / Mariusz Tracz // Zeszyty Chorzowskie. - T. 9 (2008), s Chorzów (woj. śląskie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 64/2011 URBANEK, Mariusz (1960- ). Imperialistyczni barbarzyńcy i miłośnicy pokoju / Mariusz Urbanek // Odra , nr 5, s Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju (1948 ; Wrocław) 2. Wrocław (woj. dolnośląskie) kultura r. 008:94(438).082 BZCz 65/2011 USZOK, Piotr. Rewitalizacja miasta / Piotr Uszok ; rozm. przepr. Maciej M. Szczawiński // Śląsk. - R. 16, nr 6 (2010), s O projekcie Katowice Europejską Stolicą Kultury Europejska Stolica Kultury 2. Katowice (woj. śląskie) kultura od 2001 r. 008 BZCz 66/2011 ZARZYCKA, Grażyna. Jak powstają hasła do Leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców? / Grażyna Zarzycka // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. - [Z.] 16 (2008), s Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Łódź. 1. Polska kultura 2. Encyklopedie projekty 008:00 BZCz 67/2011 I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego : sprawozdanie / Andrzej Gwóźdź, Stefan Bednarek, Izolda Topp, Ewa Rewers, Anna Zeidler-Janiszewska, Leszek Kolankiewicz, Wiesław Godzic, Grzegorz Dziamski // Kultura Współczesna , nr 4, s Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze 2. Kulturoznawstwo 3. Sprawozdania z konferencji 008:06 BZCz 68/2011 BARAN, Adam F.: Jerzego Giedroycia Polska ze snu zob. poz BIELAK, Agnieszka: Rosja - miłość (chyba) odwzajemniona zob. poz FATYGA, Barbara: Edukacja kulturalna: refleksja z trzech perspektyw zob. poz FATYGA, Barbara: Źródła trudności komunikacyjnych w dyskursie o edukacji kulturalnej i animacji kultury zob. poz GARA, Katarzyna: XV Seminarium Greckiej Literatury i Kultury w Delfach zob. poz JANKOVIĆ, Jelena: Festival as an investment for the future of the Serbian society zob. poz JUSTYNA, Paweł: Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Fabrykancka Pawłem Justyną, animatorem Galerii FabrySTREFA - Błażejem Filanowskim i twórcą portalu Fabrykancka.pl - Michałem Justyną zob. poz KAJAK, Piotr: Teksty kultury popularnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego zob. poz KLAWE, Henryk: Style życia i obyczaje w perspektywie przemian wartości kulturowych zob. poz KOPCIŃSKI, Jacek: Jeszcze tylko kilka słów zob. poz KOWALCZYK, Urszula: Warszawskie lata życia i działalności Jerzego Giedroycia zob. poz KOWALEWSKI, Jerzy: Lektorat jako tekst kultury zob. poz KULIGOWSKI, Waldemar: Miłość nie wszystko wybacza zob. poz

15 MANDEL, Birgit: Education in culture management offered by schools of higher education - between the requirements of theory and the needs of practice zob. poz MAŃCZAK, Witold: [Cultural patterns in discursive practices of Scandinavian speech communities in the Viking Age - recenzja] zob. poz OSMOLOVSKAÂ, Larisa: Basic problems of the third sector development in the cultural sphere of the Belarusian Republic zob. poz. 746 ŠEVČENKO, Ihor: Ukraina między bizantyńskim Wschodem a łacińskim Zachodem zob. poz SOBIERAJ, Sławomir: Przypomnienie Artura Rzeczycy zob. poz SOBIESKA, Anna: [Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX - początku XX wieku - recenzja] zob. poz STAŃCZYK, Xawery: Od internetu do etosu zob. poz STĘPNIAK, Władysław: Międzynarodowa Rada Archiwów wobec programu UNESCO Pamięć Świata zob. poz STOBIECKI, Rafał: [Kawior i popiół - recenzja] zob. poz STYŚ, Michał M.: Rozmowa z Michałem M. Stysiem - Dyrektorem Zarządzającym Orange Property Group zob. poz SUCHOMŁYNOW, Lech Aleksy: Polska tożsamość w tyglu kulturowym zob. poz. 622 SZERSZEŃ, Marek T.: Wybrane publikacje z dziedziny antyku wydane w latach zob. poz TYTKO, Marek Mariusz: Kultura w ujęciu ks. Franciszka Karola Blachnickiego zob. poz URBANEK, Mariusz: Jerzy Giedroyc i autorka jego biografii zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia BIELAK, Małgorzata. Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 VIII - 30 IX 2008 r. / oprac. Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska // Notatki Płockie , [nr] 3, s Płock (woj. mazowieckie ; okręg) od 2001 r. 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 69/2011 BUŁAT, Barbara. Ewa Bąkowska (2 VIII IV 2010) / Barbara Bułat // Alma Mater. - Nr 125 (2010), s Bąkowska, Ewa ( ) 2. Bibliotekoznawcy Polska od 1944 r. 3. Nekrologi 01/02:929 BZCz 70/2011 CZADER, Ignacy. Biblioteka parafialna / Ignacy Czader ; rozm. przepr. Janusz Serafin // Homo Dei. - R. 78[79], nr 3 (2009), s Biblioteki parafialne Polska 2. Pogórze (woj. śląskie) bibliotekarstwo 01/02:272 BZCz 71/2011 HESKA-KWAŚNIEWICZ, Krystyna (1940- ). Zabronić czytania książek? / Krystyna Heska-Kwaśniewicz ; rozm. przepr. Maria Sztuka // Śląsk. - R. 16, nr 6 (2010), s Czytelnictwo 01/02 BZCz 72/2011 LOBA, Mirosław (1961- ). Lecteur et son autre / Mirosław Loba. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Neofilologiczny. - R. 56, z. 4 (2009), s Czytanie psychologia 01/02:159.9 BZCz 73/2011 MACIEREWICZ, Hanna. Varsaviana / Hanna Macierewicz // Kronika Warszawy , [nr] 4, s Warszawa historia 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 74/

16 NAGAY, Joanna. Bibliotekarstwo i czytelnictwo w Radomiu w latach / Joanna Nagay // Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. - T. 43, z. 4 (2009), s Bibliotekarstwo Polska r. 2. Czytelnictwo Polska r. 3. Radom (woj. mazowieckie) bibliotekarstwo r. 01/02 BZCz 75/2011 BIBLIOGRAFIA prac Marka Jaroszewskiego zob. poz BUKOWSKA-FLOREŃSKA, Irena: Barbara Olszewska-Dyoniziak ( ) zob. poz. 515 BURCZAK, Krzysztof: [Lubelski rękopis Dekretu Gracjana ] zob. poz. 988 CHUCHRO, Ewa: Książki netgeneracji zob. poz DOMOWICZ, Magdalena: Mieczysław Karłowicz i Stanisław Krygowski w zbiorach Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie zob. poz FIGIEL, Józef: Wykaz drukowanych prac ks. prof. dra hab Stanisława Longosza zob. poz. 245 GÓRKA, Tomasz: O różnych formach migracji zob. poz. 353 HENGSTL, Joachim: Juristische Literaturübersicht zob. poz KUŹMA, Inga: Bibliografia etnografii polskiej w Internecie zob. poz MAJDAK, Magdalena: Bibliografia prac profesor Elżbiety Sękowskiej zob. poz MAJEWICZ, Alfred Franciszek: Marina Mansurovna Khasanova ( ) zob. poz MAJEWICZ, Alfred Franciszek: Professor Mieczysław Jerzy Künstler ( ) zob. poz OSZCZĘDA, Aleksandra: Przegląd bibliograficzny zob. poz PAPROCKI, Henryk: Bibliografia czasopisma teologicznego Elpis za lata zob. poz. 285 PLEŚNIAK, Dariusz: Bibliografia fotografii zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz RYCHLIK, Małgorzata: Open access po polsku zob. poz. 18 SPISS, Anna: Ewa Fryś-Pietraszkowa ( ) zob. poz STAWARZ, Barbara: Rodziny zastępcze zob. poz SZCZEPANIAK, Paweł: Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej zob. poz SZERSZEŃ, Marek T.: Wybrane publikacje z dziedziny antyku wydane w latach zob. poz TROJAN, Elżbieta: ADHD - wybór bibliografii z lat zob. poz TROJAN, Elżbieta: Komunikacja społeczna i stosunki interpersonalne w szkole zob. poz TROJAN, Elżbieta: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II zob. poz WALCZAK, Bogdan: [Hieronim Łopaciński - recenzja] zob. poz WICHROWICZ, Cyprian Jan: Bibliografia ojca Joachima Badeniego OP zob. poz. 455 WOJCIECHOWSKA, Anna: Aktualizacja wzorca gatunkowego protokołu w rękopisach Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Rumunii zob. poz. 21 ZACHOROWSKA, Maria: Halina Bittner-Szewczykowa ( ) zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo KRZYŻANOWSKI, Lech. Królewskohucki (chorzowski) periodyk Polacy w całym świecie ( ) w roli propagatora idei Polski mocarstwowej / Lech Krzyżanowski. - Streszcz. niem. // Zeszyty Chorzowskie. - T. 9 (2008), s Polacy w Całym Świecie (czasop.) 2. Chorzów (woj. śląskie) media r. 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia r BZCz 76/2011 MAZOWIECKI, Tadeusz (1927- ). Człowiek mocnych zasad / Tadeusz Mazowiecki // Więź. - [R. 53, nr] 5/6 (2010), s Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości pogrzebowych Ignacego Rutkiewicza. 1.Rutkiewicz, Ignacy ( ) 2. Dziennikarze Polska od 1944 r. 3. Mowy pogrzebowe polskie od 2001 r BZCz 77/

17 SZCZEPAŃSKI, Marek Stanisław (1956- ). Kalendarz Krystyny / Marek S. Szczepański. - (Notatnik spóźnionego przybysza) // Śląsk. - R. 16, nr 6 (2010), s Bochenek, Krystyna ( ) 2. Dziennikarze Polska od 1944 r. 3. Parlamentarzyści Polska od 1989 r. 4. Biografie :328:929 BZCz 78/2011 TOKARSKI, Jan (1981- ). Zapomniana Europa / Jan Tokarski // Kronos , nr 4, s Anglojęzyczny numer czasopisma Res Publica Nowa pt. Are we East or West?. 1. Res Publica Nowa (czasop.) 2. Światopogląd Europa Środkowo-Wschodnia 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia od 2001 r BZCz 79/2011 TURNAU, Jan (1933- ). Mój druh Ignacy / Jan Turnau // Więź. - [R. 53, nr] 5/6 (2010), s Rutkiewicz, Ignacy ( ) 2. Dziennikarze Polska od 1944 r. 3. Nekrologi :929 BZCz 80/2011 WIDERA, Bogdan. Królowa Krystyna / Bogdan Widera // Śląsk. - R. 16, nr 6 (2010), s Bochenek, Krystyna ( ) 2. Dziennikarze Polska od 1944 r. 3. Parlamentarzyści Polska od 1989 r. 4. Biografie :328:929 BZCz 81/2011 WYCISŁO, Janusz (1941- ). Polskie wydawnictwa prasowe w Piekarach pod Bytomiem w latach / Janusz Wycisło // Folia Historica Cracoviensia. - Vol. 14 (2008), s Prasa (wydawnictwa) Polska w. 2. Piekary Śląskie (woj. śląskie) media w BZCz 82/2011 YANG, Zhi. Wieczorna prasa Chińskiej Republiki Ludowej w ostatnich 55 latach / Zhi Yang ; tł. z ros. Anna Klim-Klimaszewska. - Streszcz. ang., niem. // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. - R. 4 (2008), s Gazety chińskie historia od 1945 r BZCz 83/2011 ŻABIŃSKI, Ryszard. Fragmentacja na rynku prasowym / Ryszard Żabiński. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 17, nr 4 (2010), s Czasopisma polskie historia od 1989 r BZCz 84/2011 BABIAK, Anna Maria: Lwowski dziennik Diło o Wielkim Głodzie zob. poz BARAN, Adam F.: Jerzego Giedroycia Polska ze snu zob. poz DEMBOWSKA, Iwona: Wykorzystanie tekstów z łódzkiej prasy w nauczaniu języka polskiego jako obcego zob. poz DĘBSKA, Agnieszka: Wojtek zob. poz DZIENIAKOWSKA, Jolanta: Anonse prasowe jako źródło wiadomości o życiu codziennym w międzywojennym Radomiu zob. poz ERHARDT, Ludwik: Schumann jako krytyk i redaktor zob. poz ILOVAJSKAÂ-AL BERTI, Irina: Emigracja jest stanem nienormalnym zob. poz KOSSEWSKA, Elżbieta: Nowiny - prasa polskojęzyczna Partii Postępowej w Izraelu zob. poz. 703 KOWALCZYK, Urszula: Warszawskie lata życia i działalności Jerzego Giedroycia zob. poz KUCHARSKA, Jolanta B.: Księgozbiór doktora Antoniego Mariana Wieczorka zob. poz KUCHARSKA, Jolanta B.: Polska fotografia artystyczna na łamach wiedeńskiego miesięcznika Die Galerie ( ) zob. poz MARESZ, Barbara: Drukowane oklaski? zob. poz MĘDELSKA, Jolanta: [Kotuś - recenzja] zob. poz

18 OSTROMĘCKA-FRĄCZAK, Bożena: Między tekstem a podtekstem - nagłówki prasowe zob. poz POKRZYCKA, Lidia: Niemieckie koncerny medialne na polskim rynku zob. poz REDZIK, Adam: Czasopisma wydawane przez Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów Rzeczyspopolitej Polskiej zob. poz SIEŃCZYŁO-CHLABICZ, Joanna: [Prawo do dobrego imienia a wolność prasy - recenzja] zob. poz SIKORA, Jan: Zur Analyse der Sprechhandlungsstruktur bei der Darstellung Sowjetrußlands in den Danziger Neuesten Nachrichten zob. poz SKOWRON, Jakub: Hipertekstualny wzorzec zapowiedzi dziennikarskiej w newsmedialnym otoczeniu Internetu zob. poz SKUBIŚ, Ireneusz: Przekaz solidny i uczciwy zob. poz. 427 URBANEK, Mariusz: Jerzy Giedroyc i autorka jego biografii zob. poz UTRAT-MILECKI, Jarosław: [Mowa o rasizmie - recenzja] zob. poz. 600 WITKOWSKA-GUTKOWSKA, Maria: O tekstach prasowych autorstwa osób dwujęzycznych zob. poz Organizacje. Wystawy. Muzea BIAŁAS, Irena. Sprawozdanie z działalności Muzeum w Chorzowie w latach / Irena Białas // Zeszyty Chorzowskie. - T. 9 (2008), s Muzeum (Chorzów) 2. Chorzów (woj. śląskie) muzealnictwo od 2001 r. 3. Sprawozdania 06 BZCz 85/2011 DOMANOWSKA, Eulalia (1960- ). Muzea bez kurzu. Cz. 2, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Louisiana / Eulalia Domanowska // Orońsko. - R. 20, nr 3/4 (2009), s Muzealnictwo Dania 2. Humlebæeck (Dania) muzealnictwo 06 BZCz 86/2011 FORMICKI, Tomasz. Z tradycją - dla przyszłości / Tomasz Formicki // Cywilizacja. - Nr 29 (2009), s Młodzież socjologia Polska od 1989 r. 2. Organizacje Polska od 1989 r. 06 BZCz 87/2011 JAGODZIŃSKA, Katarzyna. Dwie dekady muzeów ( ) : siedziby instytucji sztuki współczesnej w Polsce na tle muzealnego boomu Europy Środkowej / Katarzyna Jagodzińska. - Streszcz. ang. // Kultura Współczesna , nr 4, s Muzealnictwo Europa Środkowo-Wschodnia od 1989 r. 2. Muzealnictwo Polska od 1989 r. 06 BZCz 88/2011 KLAUSE, Gabriela. Dział opieki nad zabytkami sztuki i kultury w Pałacu Rządowym na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku / Gabriela Klause. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 54, z. 4 (2009), s Powszechna Wystawa Krajowa (1929 ; Poznań) 2. Ochrona zabytków Polska r. 3. Targi i wystawy Polska r. 4. Poznań (woj. wielkopolskie) wystawy r. 06:94(438).081:7 BZCz 89/2011 KODYM-KOZACZKO, Grażyna. Wystawa w Poznaniu : warszawskie inspiracje w planowaniu urbanistycznym Poznania w latach 30-tych XX wieku / Grażyna Kodym-Kozaczko. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 54, z. 4 (2009), s Powszechna Wystawa Krajowa (1929 ; Poznań) 2. Targi i wystawy Polska r. 3. Urbanistyka Polska r. 4. Poznań (woj. wielkopolskie) planowanie przestrzenne r. 5. Poznań (woj. wielkopolskie) wystawy r. 6. Warszawa planowanie przestrzenne r. 06:94(438).081:71 BZCz 90/

19 KUBIAK, Szymon Piotr. Nowa linia : kilka uwag o architektonicznej awangardzie na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu / Szymon Piotr Kubiak. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 54, z. 4 (2009), s Powszechna Wystawa Krajowa (1929 ; Poznań) 2. Architektura polska historia r. 3. Targi i wystawy Polska r. 4. Poznań (woj. wielkopolskie) wystawy r. 06:94(438).081:72 BZCz 91/2011 KUBIAK, Szymon Piotr. Nowy duch w Poznaniu : Pawilon Pracy Kobiet Anatolii Hryniewickiej-Piotrowskiej / Szymon Piotr Kubiak. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 54, z. 4 (2009), s Hryniewicka-Piotrowska, Anatolia 2. Powszechna Wystawa Krajowa (1929 ; Poznań) 3. Pawilony wystawowe Polska r. 4. Targi i wystawy Polska r. 5. Poznań (woj. wielkopolskie) wystawy r. 06:94(438).081:72 BZCz 92/2011 MARCINIAK, Piotr. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne w powojennej historii Międzynarodowych Targów Poznańskich / Piotr Marciniak. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 54, z. 4 (2009), s Międzynarodowe Targi Poznańskie 2. Architektura polska historia od 1944 r. 3. Targi i wystawy międzynarodowe Polska od 1944 r. 4. Poznań (woj. wielkopolskie) wystawy od 1944 r. 06:94(438).081:72 BZCz 93/2011 MULCZYŃSKI, Jarosław. Rzeźby i dekoracje architektoniczne Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu / Jarosław Mulczyński. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 54, z. 4 (2009), s Powszechna Wystawa Krajowa (1929 ; Poznań) 2. Architektura polska historia r. 3. Rzeźba polska historia r. 4. Targi i wystawy Polska r. 5. Poznań (woj. wielkopolskie) wystawy r. 06:94(438).081:72:73 BZCz 94/2011 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 roku - rocznicowa retrospekcja / Hanna Grzeszczuk-Brendel, Gabriela Klause, Grażyna Kodym-Kozaczko, Piotr Marciniak. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 54, z. 4 (2009), s Powszechna Wystawa Krajowa (1929 ; Poznań) 2. Targi i wystawy Polska r. 3. Poznań (woj. wielkopolskie) wystawy r. 06:94(438).081 BZCz 95/2011 ZWIERZ, Maria (1954- ). Wystawa Ziem Odzyskanych (WZO) w 1948 roku na tle tradycji wystawienniczych Wrocławia / Maria Zwierz. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 54, z. 4 (2009), s Wystawa Ziem Odzyskanych (1948 ; Wrocław) 2. Architektura polska historia r. 3. Targi i wystawy Polska r. 4. Urbanistyka Polska r. 5. Wrocław (woj. dolnośląskie) wystawy r. 06:94(438).083:71:72 BZCz 96/2011 ADAMCZEWSKI, Jerzy: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 2005 do sierpnia 2008 zob. poz BANASZKIEWICZ, Grzegorz: Sztuka jako wartość dodana twórczości naukowej zob. poz BISKUPSKI, Łukasz: Polak, Żyd, artysta. Tożsamość a awangarda - wystawa i konferencja w Muzeum Sztuki w Łodzi zob. poz CHUDZIKOWSKA, Monika: Na dwóch półkulach świata wielbionej artystce zob. poz CVETKOVIĆ, Marijana: Reform of Serbian Museums through art projects zob. poz DĄBROWSKA, Wioletta: Esencja po buddyjsku na wystawie polsko-japońskiej zob. poz DĄBROWSKI, Jakub: Jeszcze raz o wystawie 100% malarstwa zob. poz DOLCZEWSKA, Barbara: Staropolskie portrety kobiece w galerii kórnickiej zob. poz DOMASZEWICZ, Michał: Muzykalia w zbiorach muzeum w Krotoszynie zob. poz DYLEWSKI, Romuald: Lubelski Zakład Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa - 35 lat działalności zob. poz DZWONKOWSKA, Paulina: Anabasis. Rytuały powrotu do domu zob. poz FIJAŁKOWSKI, Adam: Orbis pictus w Bibliotece Jagiellońskiej zob. poz

20 FLORCZAK, Małgorzata: Fotografie tatrzańskie w Zbiorach Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki PAN zob. poz FUDAŁA, Tadeusz: [Związek Inwalidów Wojennych RP recenzja] zob. poz. 696 GARCIA, David: Czarne konta FIFA zob. poz GORCZYCA, Łukasz: Warszawska scena artystyczna zob. poz GRUBBA, Dorota: Spokój Neftydy zob. poz GRYGLEWICZ, Tomasz: Sztuka jest jedna zob. poz JANCZY, Janusz: Strategie form Twardowskiego zob. poz JANUS, Ewa: Znaki pamięci zob. poz JANYST, Janusz: Hasłem naszym polska pieśń... zob. poz JĘDRZEJCZYK, Anna: Modrzejewska w Instytucie Sztuki PAN zob. poz JUSTYNA, Paweł: Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Fabrykancka Pawłem Justyną, animatorem Galerii FabrySTREFA - Błażejem Filanowskim i twórcą portalu Fabrykancka.pl - Michałem Justyną zob. poz KACZMAREK, Zygmunt: Wielkopolskie fundacje charytatywne w świetle sprawozdania wojewody poznańskiego z 1936 roku zob. poz KASPRZAK, Krzysztof: Słoniarnia w Poznaniu zob. poz KLEJMONT, Wacław: Usłyszeć własne myśli zob. poz KNOROWSKI, Mariusz: ZbignieF zob. poz KONOPELSKA, Wiesława: 20 lat Pracy Roku zob. poz KOWALSKI, Jan: Różnica zob. poz KRUPA, Natalia: Nowoczesne techniki analityczne źródłem informacji o dokumencie przeszłości na przykładzie analizy metalowych nici z piętnasto- i szesnastowiecznych aksamitów ze zbiorów Skarbca Katedralnego na Wawelu zob. poz KSIĄŻEK, Tamara: Jarosław Perszko - Shibui zob. poz LINKOWSKA, Magdalena: Waldemara Tatarczuka Cisza Ciała zob. poz ŁUCZAK, Magdalena: Wiosna Bohaterów, czyli krótka historia pewnego stowarzyszenia zob. poz MAJEWSKI, Piotr: Szlachetne płótna i niezwykłe papiery zob. poz MIĘKINA, Ewa: Działania INTOSAI na rzecz podkreślenia znaczenia niezależności najwyższych organów kontroli zob. poz NIEMCZYK, Marek: Podatnik nie powinien być tylko źródłem pozyskiwania środków pieniężnych zob. poz. 842 NOWAK, Maciej: Chuligan wolności zob. poz PIEKUTOWA, Małgorzata: Bez końca o Modrzejewskiej zob. poz PODSIADŁY, Anna: Donośny szept w umiejętnie wywołanej ciszy... zob. poz PRANCKIEWICZ, Waldemar: Notatki i przemyślenia zob. poz ROMANOWSKI, Gustaw: Artysta precyzyjnej wyobraźni zob. poz RUSEK, Marcin: Like a Rolling Stone zob. poz RYCZKOWSKA, Marta: Ukryte zob. poz SCHMATOLLA, Dorota: Zbiory fotograficzne Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem zob. poz SKOREK, Aleksandra: Z ojczyzny pięknej, lecz ciasnej ku zamorskim krainom zob. poz. 913 SOMMER, Piotr: Laudacja Przewodniczącego Jury zob. poz STANIŚ-RZEPKA, Joanna: Śladami ks. Jerzego Popiełuszki... zob. poz STRĄKOWSKI, Marek: Struktura nieograniczona zob. poz SZALEWSKA, 2225 Katarzyna: Żyjąc na peryferiach Piotra Millatiego - notatki na odwrocie fotografii zob. poz. SZCZEŚNIAK, Magda: Uwagi na marginesie Muzeum Sztuki w Łodzi (ms2) zob. poz SZUBERT, Piotr: O aktualnym obrazie zob. poz ŚLĘŻYŃSKI, Jan: Czterdziestolecie działalności Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej ( ) zob. poz TALIK, Magdalena: Muzeum Chopina - design kontra stereotyp zob. poz

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 CZĘŚĆ I. KAPITAŁ FINANSOWY W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI MESTWIN STANISŁAW KOSTKA KAPITAŁ JAKO KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 Wprowadzenie 9 1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 1.1. Model prostej struktury organizacyjnej 14 1.2. Organiczność

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13 Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / redakcja naukowa Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik Augustyniak. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści WPROWADZENIE Jarosław Stanisław

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE Książki w kolekcji dziedzinowej ułożone są według działów odpowiadającym dziedzinom wiedzy, np. KF/01.0 Filozofia, KF/02.0 Religioznawstwo, KF/03.0 Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA OGÓLNA Rok Semestr Nazwa przedmiotu 1 Ilość konsultacji Egzamin w semestrze

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Gimnazjum nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Płocku dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Gimnazjum nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Płocku dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Gimnazjum nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Płocku dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły rok szkolny 2016/2017 klasy I III Programy nauczania są zgodne

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCESY GLOBALIZACJI INTERNACJONALIZACJI I INTEGRACJI W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ - WYBRANE PROBLEMY

PROCESY GLOBALIZACJI INTERNACJONALIZACJI I INTEGRACJI W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ - WYBRANE PROBLEMY PROCESY GLOBALIZACJI INTERNACJONALIZACJI I INTEGRACJI W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ - WYBRANE PROBLEMY Tom 1 Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Sporka KATOWICE 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4

Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4 Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4 1. Ryzyko w działalności gospodarczej Dr R. Kurach KEM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej

Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej Marketing w szkole wyższej Przemiany w orientacji marketingowej 1 3 Marketing w szkole wyższej Przemiany w orientacji marketingowej Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Nowaczyk i Dariusza Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

SW NA SEMESTR ZIMOWY

SW NA SEMESTR ZIMOWY PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU NA KIERUNKACH ZARZĄDZANIE INFORMATYKA I EKONOMETRIA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE LOGISTYKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA informacje dot. sylabusów po adresem http://db.ae.katowice.pl/~sylabusys/?dziekanat

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH)

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH) Załącznik nr do Uchwały Nr 08/010 z dnia 1 czerwca 010 r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 010 011 011 01 01-01 STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLASY II-III, V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ, II-III GIMNAZJUM

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLASY II-III, V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ, II-III GIMNAZJUM SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLASY II-III, V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ, IIMNAZJUM LP. PRZEDMIOT TYTUŁ PROGRAMU AUTOR PROGRAMU WYDAWNICTWO KLASY NAUCZYCIEL NUMER W ZESTAWIE 1. Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11 P 5 Od redaktorów.......................................... 11 Rozdział 1. Usługi w teorii ekonomii (Stanisław Flejterski, Rafał Klóska, Magdalena Majchrzak). 13 1.1. Rola i funkcje sektora usług w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA 2012/2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA 2012/2013 Nr Autor programu Przedmiot Typ szkoły Uwagi 0.1.1 0.1.2 0.2.1 Elżbieta Dziedzic Anna

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność 1. Matematyka A 6 wszystkie 2. Podstawy zarządzania A 6 wszystkie 3. Mikroekonomia A 3 wszystkie 4.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

Liczba godz. w sem. Forma zal./ Punkty ECTS

Liczba godz. w sem. Forma zal./ Punkty ECTS KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS DLA CYKLU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr I Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY Nauka i wiedza w ogólności Dokumentacja i informacja naukowa. Książka Rodzaje pisma. Znaki i symbole Normalizacja

OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY Nauka i wiedza w ogólności Dokumentacja i informacja naukowa. Książka Rodzaje pisma. Znaki i symbole Normalizacja I I A I B I C I D I E I F I G II III IV IV A V VI VI A VI B VII VII A VII B VII C VII D VIII IX X X A X B X C OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY Nauka i wiedza w ogólności Dokumentacja i informacja naukowa.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Kierunek prawno-ekonomiczny

Kierunek prawno-ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek prawno-ekonomiczny Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Schemat układu Bibliografii Katowic

Schemat układu Bibliografii Katowic Schemat układu Bibliografii Katowic 01. ZAGADNIENIA OGÓLNE 01.01. Bibliografie 01.02. Czasopisma i kalendarze ukazujące się w Katowicach 01.03. Publikacje ogólne dotyczące miasta 01.04. Poszczególne dzielnice

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo