CZĘŚĆ I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I ZAŁOŻENIA PROJEKTU"

Transkrypt

1

2

3 CZĘŚĆ I ZAŁOŻENIA PROJEKTU Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

4 PODSTAWOWE INFORMACJE Nazwa projektu Program Chinese for Europeans (C4EU) Lifelong Learning Programme Languages (Key Activity 2), Multilateral Projects Numer umowy / Numer projektu LLP PL-KA2-KA2MP Okres realizacji projektu 01 stycznia grudnia 2012 Adres WWW projektu

5 KOORDYNATOR PROJEKTU MESCOMP TECHNOLOGIES SA Mescomp Technologies S.A. jest kontynuatorem ponad 20-letnich działań na rynku telekomunikacyjnym i informatycznym firmy P.W.P. Mescomp S.A. i w tym roku obchodzi 25 lecie działalności. Działalność spółki Mescomp Technologies SA obejmuje dwie dziedziny. Pierwsza skoncentrowana jest na projektowaniu oraz sprzedaży urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych (aparaty i centrale telefoniczne, akcesoria medyczne, urządzenia samochodowe), druga zaś na produkcji i wdrażaniu dedykowanych aplikacji internetowych i mobilnych. W ramach ww. działań Mescomp uczestniczy w realizacji projektów koordynowanych przez Education, Audiovisual And Culture Executive Agency w Brukseli. Dotychczas w projektach spółka pełniła funkcję partnera technologicznego i była odpowiedzialna za wszystkie czynności związane z przygotowaniem, wdrożeniem oraz obsługą systemów informatycznych. Mescomp od wielu lat współpracuje z największym polskim operatorem telekomunikacyjnym - Orange. Podczas wieloletniej działalności firma realizowała projekty biznesowe z instytucjami i firmami z Chin, Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Anglii oraz Francji. Firma współpracuje z Chinami od 1990 roku.

6 DLACZEGO JĘZYK CHIŃSKI? PRZYCZYNY I KONTEKSTY Gospodarcze i polityczne Wzrost pozycji Chin na arenie międzynarodowej, szczególnie w wymiarze gospodarczym i politycznym. Związek pozycji Chin ze strategią rozwojową Unii Europejskiej. Edukacyjne Wzrost liczby wspólnych projektów (pomiędzy UE i Chinami) związanych z nauką, edukacją i kulturą. Duże zapotrzebowanie na rynku europejskim na materiały edukacyjne dotyczące języka chińskiego. Praktyczne Znajomość nawet podstawowych zwrotów ułatwia nawiązywanie kontaktów. Znajomość języków obcych w Chinach jest bardzo słaba. Należy pamiętać, że Chiny to drugi, za USA, największy partner biznesowy UE. Z każdym rokiem pomiędzy Unią i Chinami wzrasta poziom eksportu i importu. Warto podkreślić, że języka chińskiego uczy się obecnie 25 milionów obcokrajowców i liczba ta stale rośnie! Chińczycy uważają, że nikt spoza ich kultury nie jest w stanie nauczyć się języka chińskiego. Samym Chińczykom bardzo trudno przychodzi nauka języków indoeuropejskich.

7 CELE PROJEKTU WYNIK PROJEKTU Cele projektu Popularyzacja języka chińskiego wśród Europejczyków. Propagowanie porozumienia międzykulturowego - zapoznanie Europejczyków z kulturą Chin oraz przełamywanie barier i uprzedzeń wywołanych nieznajomością tej kultury. Ułatwienie poznawania języka chińskiego poprzez zastosowanie multimedialnych metod nauczania - pozwalających każdemu uczącemu się na dobór właściwej dla siebie metody. Wyniki projektu W wyniku realizacji projektu powstaną materiały dydaktyczne służące do samokształcenia w zakresie języka chińskiego. Materiały są adresowane do tych obywateli Unii Europejskiej, którzy - z różnych powodów, np. biznesowych, edukacyjnych, turystycznych czy rodzinnych - zamierzają udać się do Chin lub też planują współpracę z Chińczykami na terenie UE. Celem materiałów dydaktycznych jest przybliżenie mieszkańcom UE kultury i języka chińskiego w takim zakresie, aby uczestnik kursu potrafił odnaleźć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych i kulturowych związanych z pobytem w Chinach, budowaniem relacji z Chińczykami etc.

8 CZĘŚĆ II PARTNERSTWO Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

9 PARTNERSTWO DOBÓR PARTNERÓW Wszyscy partnerzy projektu zostali starannie wyselekcjonowani do realizacji celów projektu. Kryteria doboru parterów obejmowały m.in. takie parametry jak: realizowanie polityki jakości w prowadzonych działaniach, rozumienie europejskich wartości i celów strategicznych UE, doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego dialogu kulturowego pomiędzy Unią Europejską i Chinami, znajomość i otwarcie na nowe technologie, doświadczenie w działaniach edukacyjnych.

10 PARTNERSTWO WYKAZ PARTNERÓW, CZ. 1 Partner 1 nazwa kraj opis element chiński Antwerp Management School Belgia Antwerp Management School specjalizuje się w kształceniu menedżerów sektora publicznego, prywatnego oraz jednostek non-profit. Uczelnia kształci i szkoli w sektorze biznesu, a jej głównym atutem jest kontrola jakości kształcenia na każdym etapie rozwoju przyszłych fachowców. Partner prowadzi szeroką współpracę międzynarodową (szczególnie Wydział Euro-China Centre) z Chinami, bierze udział w wielu międzynarodowych projektach dot. Chin, np. Understanding China, oraz prowadzi współpracę z biznesowymi instytucjami z Chin. Partner 2 nazwa kraj opis element chiński International Certificate Conference e.v. Niemcy ICC to międzynarodowa pozarządowa organizacja, która wyznacza standardy dla uczących się języków obcych nauczycieli oraz naukowców. Instytucja administruje systemami zapewniania jakości kursów, materiałów dydaktycznych i innych produktów dotyczących kształcenia ustawicznego i językowego. Partner posiada międzynarodowa sieć osób uczących się, nauczycieli oraz badaczy języków, w tym również w Chinach.

11 PARTNERSTWO WYKAZ PARTNERÓW, CZ. 2 Partner 3 nazwa kraj opis element chiński Fondazione Italia Cina Włochy Fondazione Italia Cina w głównej mierze skupia się na wspieraniu rozwoju kultury oraz poszerzaniu współpracy między Chinami i Włochami. Jednym z najważniejszych działań fundacji jest nauczanie języka chińskiego i kultury poprzez kursy językowe w grupach, nauczanie indywidualne, organizację wystaw i konferencji. Parter specjalizuje się w nauczaniu języka chińskiego oraz kultury kraju środka przez kursy językowe. Główną misją Partnera jest wspieranie działań politycznych, kulturowych i ekonomicznych pomiędzy Chinami a Włochami. Partner 4 nazwa kraj opis element chiński Soros International House Litwa Partner jest organizacją non-profit, która jest członkiem światowej organizacji International House, Litewskiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych uznanym m.in. przez Instytut Cervantesa. SIH ma doświadczenie w prowadzeniu i uczestnictwie w projektach międzynarodowych realizowanych w ramach Socrates, Grundtvig i Lingua, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme i NordPlus. Partner zajmuje się nauczaniem języka chińskiego na różnych poziomach, również współpracują z Towarzystwem i Izbą Litewsko-Chińską.

12 PARTNERSTWO WYKAZ PARTNERÓW, CZ. 3 Partner 5 nazwa kraj opis element chiński EduActive sp. z o.o. Polska EduActive jest firmą specjalizującą się w wykorzystaniu najnowszych rozwiązań ICT w edukacji. Firma ma na swoim koncie wiele niestandardowych rozwiązań dla e-learningu, mobile learningu i nauki z wykorzystaniem multimediów. Firma współpracuje z najważniejszymi instytucjami turystycznymi w Polsce zajmującymi się turystyką w Chinach.

13 CZĘŚĆ III REZULTATY PROJEKTU Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

14 REZULTATY PODSTAWY METODOLOGICZNE I ZAŁOŻENIA Materiały dydaktyczne obejmują przygotowanie następujących modułów dydaktycznych: moduł 0 - Podstawy języka moduł 1 - Dzieci moduł 2 - Studenci moduł 3 - Biznes moduł 4 - Turyści publikacja - Things to know before you go Materiały dydaktyczne koncentrują się na rozwijaniu umiejętności językowych: rozumienie tekstu pisanego w pinyin rozumienie tekstu mówionego rozumienie prostych znaków konstruowanie prostych wypowiedzi zapis prostych znaków w pinyin Materiały dydaktyczne będą na poziomie A1. Możliwy jest następujący podział: wersja podstawowa: A1 (150 słów), A2 (300 słów) i A3 (indywidualne przypadki) poziomy B i C - tylko w uzasadnionych przypadkach Materiał edukacyjny zostanie przetłumaczony i będzie dostępny dla następujących języków: 23 urzędowe języki UE język rosyjski Podczas prac zostaną wykorzystane metodyki: multimedia learning e-learning micro learning m-learning

15 REZULTATY REALIZACJA HARMONOGRAMU PROBLEM! Czas trwania projektu Historia problemu Okres zakontraktowany Okres faktycznej realizacji Okres planowany Podpisanie umowy z EACEA. Planowana data rozpoczęcia projektu: 01 stycznia Problem z uzyskaniem gwarancji bankowej w Polsce. Szukanie rozwiązań finansowych i prawnych (10 miesięcy). Wdrożenie rozwiązania polegającym na formalnym podzieleniu obowiązków koordynatora projektu na dwóch partnerów: Mescomp Technologies SA (koordynator operacyjny) i Antwerp Management School (koordynator prawny). Podpisanie trójstronnej umowy (EACEA, AMS i Mescomp) i początek realizacji projektu: listopad 2011.

16 REZULTATY MODUŁ 0 - CHARAKTERYSTYKA Opis modułu Grupa docelowa Język i poziom nauczania Języki tłumaczenia Struktura Zakres tematyczny Podstawy metodologiczne Środowisko technologiczne Dostępność W tym module można znaleźć podstawowe zwroty i wyrażenia służące do komunikacji w języku chińskim. Moduł jest przeznaczony dla wszystkich czterech grup odbiorców projektu. Znajdują się w nim wybrane elementy języka, których poznanie umożliwi swobodne korzystanie z pozostałych czterech modułów projektu. Wszystkie osoby, które chcą zapoznać się z podstawami języka chińskiego. Język chiński, poziom A1 23 języki Unii Europejskiej oraz język rosyjski 12 lekcji (w tym dwie pierwsze omawiające wymowę i pisownię, pozostałe 10 podzielone tematycznie). Lekcje zawierają dialogi, słownictwo, testy i ćwiczenia multimedialne. Do tekstów dołączone są nagrania audio. Podstawowe słownictwo tematyczne używane w codziennym życiu oraz podstawy gramatyki, pisowni i wymowy. Asynchroniczny e-learning HTML, Flash - z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej

17 REZULTATY MODUŁ 0 - PRZYKŁADY

18 REZULTATY MODUŁ 1 - CHARAKTERYSTYKA Opis modułu Grupa docelowa Język i poziom nauczania Języki tłumaczenia Struktura Zakres tematyczny Podstawy metodologiczne Środowisko technologiczne Dostępność Podstawowym celem tej części kursu jest nauka podstaw języka chińskiego z wykorzystaniem komunikacji wizualnej. Materiały dydaktyczne są prezentowane w postaci animacji, gier, grafiki i plików audio. Dzieci Język chiński, poziom A1 23 języki Unii Europejskiej oraz język rosyjski 10 lekcji, składają się z animowanych dialogów, słownictwa, multimedialnych gier edukacyjnych oraz ćwiczeń kaligrafii. Lekcje zawierają również nagrania audio oraz dodatkowe animacje multimedialne. Moduł przeznaczony dla dzieci - podstawowe słownictwo tematyczne używane w codziennym życiu i w szkole. Multimedia learning Flash - z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej

19 REZULTATY MODUŁ 1 - PRZYKŁADY

20 REZULTATY MODUŁ 2 - CHARAKTERYSTYKA Opis modułu Grupa docelowa Język i poziom nauczania Języki tłumaczenia Struktura Zakres tematyczny Podstawy metodologiczne Środowisko technologiczne Dostępność Celem kursu jest nauka podstaw języka chińskiego oraz wybranych sytuacji komunikacyjnych związanych z wizytą w campusie, życiem studenckim i nauką. W module zostały przedstawione różnice kulturowe związane z relacjami międzyludzkimi, a zwłaszcza sposobem uczenia się i prezentacji wiedzy. Studenci zamierzający kontynuować naukę w Chinach. Język chiński, poziom A1. 23 języki Unii Europejskiej oraz język rosyjski 5 sekcji tematycznych, każda składająca się z 3 lekcji podzielonych na dialogi, słownictwo i ćwiczenia. Do materiału dydaktycznego dostępne są nagrania. Moduł przeznaczony dla uczniów szkół średnich i wyższych - podstawowe słownictwo tematyczne używane w życiu studenckim. Asynchroniczny e-learning HTML - z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej

21 REZULTATY MODUŁ 2 - PRZYKŁADY

22 REZULTATY MODUŁ 3 - CHARAKTERYSTYKA Opis modułu Grupa docelowa Język i poziom nauczania Języki tłumaczenia Struktura Zakres tematyczny Podstawy metodologiczne Środowisko technologiczne Dostępność Moduł jest przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej. Materiał dydaktyczny jest prezentowany uczestnikowi kursu regularnie wysyłanymi ami oraz za pośrednictwem stronie internetowej projektu zgodnie z metodyką microlearning. Celem tej metodyki jest budzenie motywacji do opanowania konkretnej wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorcy (MŚP) chcący rozpocząć współpracę z firmami chińskimi. Język chiński, poziom A1 23 języki Unii Europejskiej oraz język rosyjski 10 lekcji, oraz 70 i składających się z dialogów, słownictwa, wyrażeń i wskazówek tematycznych. Do materiałów dołączone są nagrania audio. Moduł przeznaczony dla przedsiębiorców planujących współpracę z chińskimi firmami - podstawowe słownictwo tematyczne używane w różnych sytuacjach w biznesie. Microlearning HTML, SMTP - z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej, oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej

23 REZULTATY MODUŁ 3 - PRZYKŁADY

24 REZULTATY MODUŁ 4 - CHARAKTERYSTYKA Opis modułu Grupa docelowa Język i poziom nauczania Języki tłumaczenia Podstawowym celem modułu jest nauka podstaw języka chińskiego oraz elementów języka, które dotyczą takich zagadnień, jak: podróż, pytanie o kierunek, pytanie o cenę etc. W module są przedstawione zwyczaje Chińczyków podczas spotkań z cudzoziemcami. Turyści i inne osoby planujące wyjazd do Chin. Język chiński, poziom A1 23 języki Unii Europejskiej oraz język rosyjski Struktura 5 tematów, podzielonych na dialogi, słownictwo i ćwiczenia, dołączone nagrania. Zakres tematyczny Podstawy metodologiczne Środowisko technologiczne Dostępność Podstawowe słownictwo tematyczne niezbędne dla turystów podczas pobytu w Chinach. M-learning Telefony komórkowe i urządzenia mobilne. Systemy operacyjne: Android, ios. Pobieranie aplikacji ze strony oraz App Store producentów urządzeń.

25 REZULTATY MODUŁ 4 - PRZYKŁADY

26 REZULTATY THINGS TO KNOW BEFORE YOU GO Opis modułu Grupa docelowa Język i poziom nauczania Języki tłumaczenia Publikacja nt. Chin, w której znajdują się ciekawostki dotyczące języka, kultury, historii i innych zagadnień związanych z Chinami. Osoby planujące wyjazd do Chin oraz które szukają podstawowych informacje o Chinach. Język chiński, poziom A1 23 języki Unii Europejskiej oraz język rosyjski Struktura Zakres tematyczny Podstawy metodologiczne Środowisko technologiczne Dostępność 6 tematów, opisowy materiał tekstowy z ilustracjami. Podstawowe informacje o kraju, życiu, zwyczajach i kulturze, niezbędne dla osób wyjeżdżających do Chin. --- Plik PDF z poziomu przeglądarki dokumentów PDF

27 CZĘŚĆ IV PODSUMOWANIE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

28 PDSUMOWANIE Projekt Projekt jest w fazie realizacji. Obecnie trwa etap (1) zewnętrznych eksperckich ewaluacji materiałów dydaktycznych oraz (2) prac technologicznych. Materiały zostaną umieszczone w Internecie we wrześniu 2012 (www.chinese4.eu). Od sierpnia rozpoczyna się kampania informacyjna i wizerunkowa projektu, m.in. w Polsce partnerstwo stara się o patronat Prezydenta RP. Polska na tle Europy - z jakimi wyzwaniami, przeszkodami i możliwościami spotykają się beneficjenci? Kwestie finansowe - w polskiej rzeczywistości kwoty finansowania projektów są bardzo duże, z tego powodu polskie banki wymagają wysokich zabezpieczeń finansowych. Ponadto polskie banki bardzo często nie zgadzają się na udzielenie gwarancji w formule wymaganej przez EACEA.

29 Dziękuję, Prof. Sławomir Czepielewski Chinese for Europeans

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 10 kwiecień 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 10 kwiecień 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 10 kwiecień 2013 Znajomość języków obcych dziś to konieczność? Korzyści szkoleń z savoir-vivre u w kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Raport przeglądowy 1998-2010

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Raport przeglądowy 1998-2010 WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Raport przeglądowy 1998-21 Raport sporządzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Języki obce. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 19 styczeń 2014. Człowiek najlepsza inwestycja

Języki obce. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 19 styczeń 2014. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 19 styczeń 2014 Języki obce Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Czy opłaca się inwestować w szkolenia językowe pracowników?

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2012 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC narodziła

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5 Komisja Europejska Przewodnik po programie Młodzież w działaniłu (Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo