Dobry Pasterz z Courtalain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobry Pasterz z Courtalain"

Transkrypt

1 . Dobry Pasterz z Courtalain List do Przyjaciół i Dobroczyńców Seminarium św. Wincentego à Paulo Lato 2010, nr 4. Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy! Formacja kapłaństwa wg charyzmatu Instytutu Podczas gdy rok akademicki zbliża się ku końcowi, a nasi seminarzyści starannie przygotowuja się do czerwcowych egzaminów, chcemy zwrócić uwagę na ważny i unikatowy aspekt formacji otrzymywanej w Courtalain, przygotowujacej seminarzystów do "kapłaństwa w doktrynalnej i liturgicznej tradycji Świętego Kościoła Rzymskiego" (Statuty Instytutu, I, 1). Dokonujac wyboru wstapienia do Instytutu Dobrego Pasterza, niecała trzydziestka seminarzystów, których tu przyjęliśmy, powierzyła swoje powołanie Instytutowi o własnym charyzmacie. Chca służyć Kościołowi żyjac według charyzmatu Instytutu. Nie dlatego, żeby nie było w Kościele innych, ani tym bardziej nie dlatego, że wyboru tego charyzmatu nie da się pogodzić z zaletami i możliwościami innych. Wstapienie do takiego instytutu jak nasz wymaga pewnych niedogodności a nawet ofiar wynikajacych z tego, że Instytut jest bardzo młodym stowarzyszeniem, a także z powodu niezrozumienia ze strony niektórych katolików pewnych elementów naszego charyzmatu. Zatem wybór ten musi bazować na silnym fundamencie i wielkim przekonaniu, że właśnie dzięki charyzmatowi Instytutu, jego własnemu bogactwu, mało znanemu, a jednak korzystnemu dla całego Kościoła, seminarzysta wejdzie - już jako kapłan - w nurt Tradycji katolickiej w całym jej ogromie, zwłaszcza doktrynalnym i liturgicznym. Strona 1/10

2 Przyjać to bogactwo jako własne dobro nie oznacza, że inni będa go pozbawieni. Wręcz przeciwnie, gdyż naszym głównym zadaniem jest rozprzestrzenienie tego bogactwa na cały świat, wśród wszystkich, którzy go pragna, zarówno kapłanów jak i wiernych Jezusa Chrystusa. To właśnie w ten sposób nasi kapłani będa wykonywać swoja posługę: ich miłość do Pana Jezusa polega na czerpaniu z tego skarbca i rozpowszechnianiu jego zawartości, aby w ten sposób wzbogacić dusze dobrem, które nie należy do poszczególnych osób, lecz które należy do całego Kościoła. To w tym celu najlepszego wykonywania misji kapłańskiej sa formowani nasi seminarzyści - aby stać się w pewnym sensie mistrzami od Tradycji - w takim sensie w jakim franciszkanie sa mistrzami od ubóstwa, a dominikanie mistrzami od nauczania. Charyzmat liturgiczny Instytutu Rytem własnym Instytutu, we wszystkich jego czynnościach liturgicznych, jest tradycyjny, klasyczny ryt rzymski (Statuty Instytutu, I, 2). To jest nasze prawdziwe bogactwo! To jest to, co nasi kapłani udostępniaja duszom, co wnosza w postaci wynikajacej z charyzmatu Instytutu, w życia Kościoła lokalnego. Nawet jeżeli papież w "Motu Proprio" zachęca każdego kapłana do odprawiania w tej formie rytu rzymskiego, to jednak niewielu z nich nabyło, w czasie nauki w seminarium, codzienna, staranna, drobiazgowa i cierpliwa praktykę liturgiczna cechujac a się "usus antiquior". Liturgia jest bowiem czymś większym niż metoda czy zbiorem reguł: jest to szkoła świętości, źródło życia duchowego, dostęp do Boga oficjalna droga Kościoła, przez co jest ona równocześnie oryginalna duszpasterstwem. Postawy, gesty, sposób zwracania się do Boga, nawet gesty osób i pozycja rzeczy, wszystko jest wpisane w tradycyjna liturgię i nie można się tego nauczyć ani przyjać inaczej, jak poprzez sumienna i przemyślana praktykę czynności liturgicznych seminarzyści staraja się przyjać to, aby móc później wiernie przynosić owoce. W Courtalain, wykonywanie tego charyzmatu liturgicznego realizuje się w idealnych warunkach: nie tylko liczba seminarzystów pozwala na lepsze uświetnienie ceremonii, ale także mamy możliwość rozpowszechniania tych bogactw w harmonii ze strukturami kościelnymi. Z jednej strony w parafii, gdyż oddaje nam ona do dyspozycji kościół w każda niedzielę i święto. Ponadto, w ciagu roku zostało zorganizowanych wiele przyjaznych spotkań, które pozwoliły nam lepiej się poznać i przez to usunać obawy i niezrozumienie. Doskonałe relacje między profesorami seminarium a kapłanami parafialnymi sa znakiem, że integracja wspólnoty "tradycyjnej" jest nie tylko możliwa, ale także korzystna dla wszystkich. Na poziomie diecezjalnym zaś, jesteśmy szczęśliwi i dumni z możliwości niesienia naszego wysiłku w dziele ewangelizacyjnym Diecezji Chartres: Ks. Bp Pansard niedawno złożył nam wizytę, aby poznać nowych seminarzystów, oraz by pokrzepić tych młodych ludzi w ich powołaniu. Ponadto, powierzył nam - a właśnie mija już rok - opiekę nad parafia w Manou, gdzie powoli rozwija się piękna wspólnota, która formuje się i doskonale wpisuje się w "krajobraz" diecezji: jest to dodatkowe bogactwo dla całego Kościoła! Bp Pomsard wizytuje Seminarium Strona 2/10

3 Charyzmat doktrynalny Instytutu Wyjatkowość Instytutu Dobrego Pasterza nie jest wyłacznie liturgiczna: jest ona również doktrynalna, gdyż od poczatku zaangażowaliśmy się w studia nad problemami, które dotykaja dzisiaj Kościół. Studia te także sa wartościa, która należy się zajmować, która należy rozwijać, a przede wszystkim kształtować na jej bazie umysłowość naszych seminarzystów. Nasz charyzmat to "konstruktywna krytyka", która nie może się ograniczać wyłacznie do demaskowania zagrożeń, czy też do krytykowania inicjatyw. Musi także starać się przedstawiać rozwiazania, adaptacje, a nawet nowe idee. Oto prawdziwe bogactwo Tradycji: nie być wyłacznie martwa litera, ale wprost przeciwnie; źródłem życia chrześcijańskiego i "skarbcem, z którego wydobywa się rzeczy nowe i stare" (por. Mt 13, 52). Jak wprowadzić w życie ów charyzmat? Przede wszystkim przez poważna formację. Nasze "Ratio studiorum" zostało ostatnio uznane i pochwalone w sposób oficjalny przez Kongregację ds. Doktryny Wiary. Ponadto, poprzez kontynuowanie przez naszych profesorów badań naukowych, co pozwala im na bycie w nurcie bieżacych dyskusji teologicznych, być uczestnikami debatami i poznawać trudności Kościoła w dzisiejszym świecie. Dzięki temu moga rozwijać swoje kwalifikacje jako nauczyciele i dawać seminarzystom wiedzę zarówno tradycyjna, jak i nowoczesna. To również jest bogactwem, które chcemy udostępnić na służbę i do dyspozycji całego Kościoła. Na przykład, wielu profesorów Seminarium Świętego Wincentego Paulo prowadzi dwujęzyczny (włosko/francuski) przegladowy magazyn Zamiarem tej publikacji jest wzbudzenie prawdziwej debaty teologicznej wokół kontrowersyjnych tematów współczesności w Kościele: przeglad ten publikuje więc artykuły teologiczne, a także wywiady z teologami z Francji i Rzymu, na tematy liturgiczne i duszpasterskie. Magazyn ten, choć skromny, chce pracować na rzecz rozbudowy przestrzeni dialogu i spotkania intelektualnego między różnymi nurtami w Kościele: przedstawiać nasze idee bez intencji prowokowania, tworzyć radosna refleksję na delikatne tematy, przyjmować obiekcje i krytykę w celu udoskonalenia naszych argumentów. Wyłacznie w ten sposób możemy pozwolić dostrzec i docenić prawdziwe bogactwo tradycyjnej wiary wszystkim ludziom dobrej woli. W taki sposób realizujemy nasz własny charyzmat jako prawdziwy atut w służbie całemu Kościołowi. Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, zdajecie sobie sprawę z tego, że to szczególne dzieło, jakim jest formacja przyszłych kapłanów jest dziełem długim i delikatnym: wkładamy w nie wszystkie nasze siły i cała nasza duszę, lecz bez Was nie może się ono realizować. Jeszcze raz apelujemy do waszej szczodrości, by pozwolić na funkcjonowanie naszego seminarium, a także by udostępnić naszym seminarzystom warunki materialne niezbędne do formacji tak wymagajacej, ale i również pięknej. Z wyrazami mojego oddania i zapewnieniem o modlitwach całej Wspólnoty, Ks. Roch Perrel, Rektor Strona 3/10

4 Kronika seminarium: styczeń - czerwiec 2010r. 9 stycznia: Śnieg nieco zaburzył pocz atek trymestru. Wielu seminarzystów i kapłanów, w tym i sam Rektor, wciaż sa zablokowani w całej Francji z powodu śniegu. 16 stycznia: Konferencja ks. Muchery, wikariusza w Châteaudun, który przedstawił seminarzystom warunki i trudy apostolatu w parafii. 23 stycznia: Święcenia subdiakonatu i diakonatu w kościele pw. św. Eligiusza w Bordeaux, udzielone przez Ks. Bpa Marca Aillet, Biskupa Bayonne, Lescar i Oloron. Przyjaźń i przychylność tego młodego biskupa jest dla nas czymś szczególnie znaczacym, gdyż jest to pierwszy raz, kiedy urzędujacy francuski biskup diecezjalny udziela święceń w naszym Instytucie: Michel Calmel, Rémy Balthazard i Rafael Scolaro przyjmuja subdiakonat. Ks. Bp Marc Aillet 25 stycznia: Ks. Navas, przełożony Instytutu w Ameryce Południowej, który przyjechał do Bordeaux w przeddzień święceń, głosi konferencję duchowa dla seminarzystów, w której podkreśla wagę pobożności maryjnej w posłudze kapłańskiej. Przedstawia nam rozwój i plany Instytutu w Ameryce Łacińskiej. 29 stycznia: Po obiedzie, seminarzyści pierwszego roku wyjeżdżaj a do Angelusa na trzydniowe rekolekcje głoszone przez ks. Beaugrand, w zwiazku z przygotowaniami zwiazanymi ze wstapieniem do stanu duchownego. 2 lutego: Po procesji ku czci Matki Boskiej Gromnicznej, 12 seminarzystów pierwszego roku przyjmuje sutannę i tonsurę z rak ks. Philippe a Laguérie, naszego Przełożonego Generalnego, wstępujac dzięki temu w szeregi militia Chrisit. Po 3 godzinach i kwadransie, tyle bowiem trwała ceremonia, duchowni i wierni ogrzewaja się przy apéritifie, po którym następuje obiad. 12 seminarzystów przyjęło sutannę i tonsurę z rąk ks. Philippe a Laguérie 4-5 lutego: Seminarium opuszcza Courtalain ranem by udać się na pielgrzymkę do Ars. Po nocy spędzonej w opactwie benedyktyńskim we Flavigny, wspólnota dociera na obiad na ziemie świętego Jana Marii Vianney a. Seminarzyści maja kilka godzin by zobaczyć plebanię Świętego Proboszcza, ośrodek dla dzieci la Providence, przezeń założony, a także bazylikę, w której spoczywa. Pod koniec popołudnia, ks. Perrel odprawia mszę przed ciałem świętego patrona kapłanów, posługujac się kielichem ks. Vianney a. Strona 4/10

5 Ks. Perrel odprawia mszę przed ciałem świętego ks. Jana Marii Vianney a lutego: Uroczyste nabożeństwo 40-godzinne wraz z procesja. 20 lutego: Xavier Bisaro, muzykolog, przywołuje seminarzystom tradycję śpiewu chóralnego w parafiach, któremu to zagadnieniu poświęcił swój doktorat. Przy okazji pytań po konferencji, wyjaśnił również jak udało mu się odnowić tę tradycję w jednej z parafii departamentu Mayenne. 28 lutego - 6 marca: Seminarzyści studiuj acy teologię (IV i V rok) udaja się do opactwa benedyktyńskiego w Triors na zajęcia z egzegezy, prowadzone przez o. Maurin. To u boku tego specjalisty będa w tym roku zgłębiać swoja formację dotyczac a Nowego Testamentu. Nabożeństwo 40-godzinne 13 marca: W ramach comiesięcznych konferencji, Francis Dallais mówi seminarzystom o zbliżeniu, jakiego można oczekiwać między prawosławiem a katolicyzmem za pontyfikatu Benedykta XVI. Pan Francis Dallais w rozmowie z polskim seminarzystą marca: Przed przyjęciem święceń niższych w dniu 20 marca, seminarzyści studiuj acy filozofię (II i III rok) udaja się do Chéméré-le-Roy na pięciodniowe rekolekcje, głoszone przez oo. de Blignires i Lainé. Bp Juan Rodolfo Laise OFM Cap. odprawia Mszę św. pontyfikalną 19 marca: Ks. Bp Juan Rodolfo Laise OFM Cap., Biskup-Senior San Luis w Argentynie, przybywa do seminarium prosto z klasztoru w San Giovanni Rotondo. Po kolacji, rozmawia ze święconymi i zachęca ich, z prostota i pokora, do kontynuowania. Kolejnego dnia, odprawia wspaniała mszę pontyfikalna i udziela święceń. Dla seminarium jest to również dzień, by ugościć swoich przyjaciół i dobroczyńców w ciepłej atmosferze zamkowej Oranżerii. Strona 5/10

6 Bp Juan Rodolfo Laise OFM Cap. w rozmowie z seminarzystami 5 kwietnia: Po Wielkim Tygodniu, który był o tyle bardziej owocny, o ile jego przygotowania były bardziej wymagajace, seminarzyści opuszczaja Courtalain na dwa tygodnie wakacji wielkanocnych 17 kwietnia: Tak jak poprzednim razem, wielu seminarzystów nie przyjeżdża o czasie. Wszyscy, którzy byli za granica spóźnili się z powodu wybuchu islandzkiego wulkanu, czy też strajku pracowników transportu. 24 kwietnia: Z okazji cyklu konferencji, ds de Labriolle, lekarz psychiatra, przedstawia seminarzystom złożone relacje psychoanalizy i Kościoła: od obojętności uroku, a skończywszy na potępieniu kwietnia: Ks. Philippe Laguérie dokonuje wizytacji kanonicznej w Seminarium, w czasie której to przyjmuje tak kleryków, jak i profesorów, a także inne osoby przebywajace w Courtalain. Korzysta z okazji by obłóczyć i udzielić tonsury Louis- Marie de Coatparquet, przybyłemu do Seminarium w grudniu. Przed swoim odjazdem, ks. Laguérie dzieli się swoim całkowitym zadowoleniem i zachęca seminarzystów do zapomnienia o samym sobie, komentujac J 12, 24: "Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze...". Wizyta kanoniczna Ks. Philippe Laguérie 12 maja: Ks. Bp Michel Pansard, Biskup Chartres, składa nam wizytę. Po przedstawieniu w swojej konferencji "przenikliwego raportu" na temat stanu swojej diecezji, ofiary wyludnienia i starzenia się duchowieństwa, Bp Pansard kieruje do kleryków rady odnośnie ich formacji i wiernego trwania. Następnie zapoznaje się z młodymi powołaniami w trakcie przyjacielskiego bufetu. Wszyscy doceniaja jego ojcowska uwagę i prostotę. Strona 6/10

7 14 maja: Ks. Jean-Pierre Herman, który przyjechał już dwa dni wcześniej, kapelan w sanktuariach Beauraing (Belgia), wyjaśnia seminarzystom historię brewiarza i skutki jego ostatniej reformy maja: Pielgrzymka do Chartres. Dla dwunastu kleryków jest to doskonała okazja do apostolatu: rozmowy w cztery oczy, konferencje na temat tradycyjnej mszy, sakramentów, powołania maja: Śmierć Pana Denisa Schramma - naszego Ekonoma. Klerycy modla się o zbawienie jego duszy. Proszę czytać wspomnienie o Panu Denisie Schrammie w "In memoriam" poniżej. Strona 7/10

8 Słowo od Ekonoma Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy! Upłynęły już dwa trymestry, a trzeci na dobre się rozpoczał. Aż do dzisiaj byliśmy w stanie, za cenę niewielkich ofiar, zapewnić dobre funkcjonowanie seminarium i dziękujemy Wam za to, gdyż stało się to dzięki waszym darom. By przedstawić na co wydajemy Wasze pieniadze, podam kilka orientacyjnych liczb. W toku tych dwóch trymestrów - by wyżywić wszystkie osoby żyjace w seminarium - musieliśmy nabyć: 2954 chleby; 1032 kostki masła; 1892 litry mleka; 1376 kilogramy mięsa; 2064 kilogramy różnych warzyw; 6192 kubki nabiału; 1204 litry zupy; 960 jajek; 1820 plastrów szynki; 936 kiełbasek; 104 kilogramy ryżu itd. itd. Jest prawda, że wszyscy (lub prawie) przyznaja, że w seminarium jemy dobrze! Możecie jednak sprawdzić, że jedzenie jest proste, lecz mimo to kosztuje wiele! Zwłaszcza, gdy do tych kosztów należy doliczyć te, zwiazane z innymi wydatkami, jak sprzatanie, ogrzewanie, duszpasterstwo duchownych, wizyty konferansjerów zewnętrznych, ubezpieczenie, czynsz, podatki lokalne... Mamy ponadto pilne prace do wykonania, jak dach kuchni, umeblowanie biblioteki, sal zajęć... Dodatkowo, aby móc przyjać nowych seminarzystów w przyszłym roku, musimy powiększyć w czasie lata kaplicę i refektarz: nawet jeżeli prace wykonywane sa przez seminarzystów, to i tak należy kupić niezbędne narzędzia i materiały. Wreszcie, by móc zamknać na koniec roku nasz budżet, potrzebujemy waszej pomocy i waszych darów. Najlepszym sposobem pomocy sa comiesięczne przelewy na konto seminarium, co pomaga nam zaplanować nasze wydatki w przeciagu całego roku. Z góry Wam dziękuję, w imieniu całej Wspólnoty, za wasza szczodrość i wsparcie. Ekonom, Denis Schramm Strona 8/10

9 In memoriam Denis Schramm ( ) Pan Schramm zmarł nagle, w poranek Zesłania Ducha Świętego. Pan powołał go bez uprzedzenia, lecz oddanie i hojność naszego ekonoma w służbie seminarium, kapłanów, Kościoła, sa dla nas dowodem, że Denis Schramm od dawna odpowiedział na wołanie Boga, z wielka szczodrościa. Od trzech lat był ekonomem naszego seminarium. Ekonomem, który wykonywał wiele obowiazków, sekretarza, księgowego, organizatora, recepcjonisty... sporzadzał nawet jadłospis, każdego tygodnia, co nie było mała odpowiedzialnościa. W swoim biurze wychodzacym na główny przedsionek seminarium, był dostępny "od 6 do 22", jak to mawiał, by rozwiazać każdy, nawet najmniejszy problem Wspólnoty i każdego z kleryków osobno. Telefon do wykonania? Informacje do znalezienia w internecie? Znaczek do kupienia? Zakupy do zrobienia? Transport do zorganizowania? Ksero do zrobienia w ostatniej chwili na zajęcia? Burczał za swoim sławnym wasem, za każdym razem skarżac się na brak organizacji, lecz rozwiazywał wszystkie problemy, z wielkim sercem, niezmierzona dobrocia i wielkim uśmiechem. Był w czasie tych trzech lat jednym z pionierów przygody w Courtalain, jednym z cichych współpracowników, którzy działali by zbudować seminarium Instytutu Dobrego Pasterza, cegła po cegle, pokonujac wszystkie wyzwania: może być dumny z tego, że dał swoje ostatnie siły dla tego dzieła Kościoła, w służbie Jezusowi Chrystusowi. Jego odejście było dla wszystkich, kleryków, kapłanów i domowników, trudnym doświadczeniem: dla tych, którzy próbowali go reanimować w czasie śniadania; dla tych, do których ta wiadomość dotarła na drodze do Chartres, a którzy goraco się za niego modlili; dla wszystkich osób, które dobroczynnie pomagały seminarium, a które spotykały go na co dzień; dla nas wszystkich, kiedy znaleźliśmy się wokół trumny, by po raz ostatni wyrazić nasza wdzięczność, przyjaźń i gorace modlitwy. Msza Requiem była ta, która umiłował; do jego ostatniej mszy służyli i śpiewali na niej seminarzyści, w wielkim wyciszeniu i z emocjami. Teraz to on, jak mówił ks. Vella w swoim kazaniu pogrzebowym, modli się za seminarium i za każdego z seminarzystów. Jego pomoc będzie odtad bardziej skuteczna niż ta tutaj. Nawet gdy ból spowodowany jego brakiem jest wciaż żywy, to jego wstawiennictwo będzie dla nas na przyszłość wyrazem jego wierności i przychylności, które miał okazję nam pokazać. Wszyscy Klerycy modla się o odpoczynek dla Twojej duszy, drogi Denis, a także wyrażaja Ci z głębi swoich serc, przyjaźń i uznanie. Requiescat in pace Strona 9/10

10 Liturgia w seminarium Niedziele i święta: Seminarium Św. Wincentego à Paulo 18, place Alexandre Rillié Courtalain Francja Tel.: Msza św. w kaplicy Seminarium, Msza św. w kościele parafialnym pw.św.jana Chrzciciela; spowiedź przed i w trakcie mszy, nieszpory w kościele parafialnym, Msza św. w kaplicy Seminarium. W tygodniu: Msze święte o godz 7 20 w kaplicy Seminarium. Spowiedź i rozmowa z kapłanem według potrzeby, po umówieniu się. Ofiary mszalne Seminarium chętnie przyjmuje Państwa prośby o odprawienie mszy za zmarłych i w innych intencjach: 1 Msza 16, Nowenna Mszy (9 kolejnych dni) 160, Msze Gregoriańskie (30 kolejnych dni) 600. Kapłani pracujacy w Seminarium św. Wincentego à Paulo Ks. Roch Perrel - Rektor, Ks. Leszek Królikowski - Wicerektor, Ks. Emmanuel de Ducla - Prefekt studiów, Ks. Stefano Carusi, Ks. Matthieu Raffray Aby pomóc Seminarium wysyłacie wasze czeki na adres: Association cultuelle Institut du Bon Pasteur 18 place Alexandre Rillié Courtalain Francja Suma pierwszej niedzieli miesiaca jest odprawiana w intencji naszych Dobroczyńców. Dziękujemy! Strona 10/10

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017 Luty 2017 r. 06.02.2017 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 06.02.2017 poniedziałek Rada Pedagogiczna godz.

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

Dobry Pasterz z Courtalain List do Przyjaciół i Dobroczyńców Seminarium św. Wincentego à Paulo

Dobry Pasterz z Courtalain List do Przyjaciół i Dobroczyńców Seminarium św. Wincentego à Paulo . Dobry Pasterz z Courtalain List do Przyjaciół i Dobroczyńców Seminarium św. Wincentego à Paulo Listopad 2010, nr 5. Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy! DZIEŃ po święceniach kapłańskich, które miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Częstochowa 2013 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Margita Kotas Redakcja

Bardziej szczegółowo

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa.

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Dobry pasterz z. Courtalain. Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, LISTOPAD 2011 Nr 7 ZAKŁAD WYGRANY

Dobry pasterz z. Courtalain. Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, LISTOPAD 2011 Nr 7 ZAKŁAD WYGRANY Dobry pasterz z Courtalain List do Przyjaciół i Dobroczyńców Seminarium Świętego Wincentego à Paulo LISTOPAD 2011 Nr 7 N Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, owy rok akademicki, który zaczął się wraz z początkiem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator czwartek, 07 kwietnia :25 - Poprawiony czwartek, 07 kwietnia :47

Wpisany przez Administrator czwartek, 07 kwietnia :25 - Poprawiony czwartek, 07 kwietnia :47 1. Określenie sakramentu kapłaństwa. Sakrament kapłaństwa (święcenie kapłańskie) jest to sakrament Nowego Prawa, ustanowiony przez Chrystusa Pana. W sakramencie tym udzielona zostaje duchowa władza i dana

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

HOMILIA W CZASIE ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU Katedra 9 V 2009 r. Dz 4, 5-12; Ps 84; 2 Kor 4,1-2.5-7; J 10,11-18

HOMILIA W CZASIE ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU Katedra 9 V 2009 r. Dz 4, 5-12; Ps 84; 2 Kor 4,1-2.5-7; J 10,11-18 Abp Damian Zimoń Metropolita Katowicki HOMILIA W CZASIE ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU Katedra 9 V 2009 r. Dz 4, 5-12; Ps 84; 2 Kor 4,1-2.5-7; J 10,11-18 I. Skąd bierze się powołanie do kapłaństwa? Rodzi się ono

Bardziej szczegółowo

Liturgia Trydencka dzisiaj

Liturgia Trydencka dzisiaj CONVERSI AD D OMINUM! Zwróćmy się ku Panu! Liturgia Trydencka dzisiaj Ks. Mateusz Szewczyk Co to jest liturgia? SACROSANCTUM CONCILIUM "Słusznie zatem uważa się liturgię za wypełnianie kapłańskiej funkcji

Bardziej szczegółowo

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii

Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii Ks. Tomasz praktykę duszpasterską rozpoczął wśród plemienia Masajów w diecezji Arusha. W 2010 r. zaczął pracować

Bardziej szczegółowo

ROK PIĄTY

ROK   PIĄTY ROK PIĄTY 2001-2002 REKOLEKCJE Rekolekcje adwentowe w Szkole Salezjańskiej w Szczecinie prowadził o. Wiesław Łyko, oblat, w dniach 14 16 grudnia 2001 roku. OPŁATEK Spotkanie opłatkowe 18 grudnia 2001 z

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci.

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. 16.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. Tego dna o godz. 12.00 mszę św. z okazji 25-lecia święceń

Bardziej szczegółowo

FORMACJA PODSTAWOWA I PERMANENTNA W DOMOWYM KOŚCIELE

FORMACJA PODSTAWOWA I PERMANENTNA W DOMOWYM KOŚCIELE FORMACJA PODSTAWOWA I PERMANENTNA W DOMOWYM KOŚCIELE łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi (Hi 29,15) Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Czcigodni Kapłani,

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 1 lutego 2015 5/2015 (254) ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna,

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB Nabożeństwa w Kościele Katolickim Łukasz Burnici SDB Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii. Chrześcijanin bowiem, choć powołany jest do modlitwy wspólnej, powinien mimo to wejść

Bardziej szczegółowo

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 1. Dziś przeżywamy Światową Niedzielę Misyjną. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele. Modlimy się, by Ewangelia docierała do

Bardziej szczegółowo

w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki.

w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki. Rok 1994 To rok smutku, żalu, rozpaczy i żałoby. W dniu 13 stycznia w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki. Żałobne Msze św. odprawiali jego przyjaciele, księża

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć Klasa I OCENA CELUJĄCA (6) - systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń - systematycznie odrabia zadania domowe - zawsze jest przygotowany do zajęć - okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I

Wymagania edukacyjne z religii kl. I Wymagania edukacyjne z religii kl. I Drogi Pierwszoklasisto! Dwa razy w tygodniu będziemy spotykać się na lekcjach katechezy. Na nasze spotkania będziesz przynosił zeszyt w kratkę i podręcznik. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami.

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Msza święta z udzielaniem sakramentu bierzmowania Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Zawsze podczas bierzmowania,

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Uroczystość Wszystkich Świętych przypada we wtorek. Porządek nabożeństw niedzielny. Procesja żałobna połączona z wypominkami o godz. 17.00. O godz. 18.00 pierwsza zbiorowa Msza św. gregoriańska. Dzień

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów.

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y

K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y K O M E N T A R Z L I T U R G I C Z N Y nie jest wprost potrzebny do przeżywania liturgii, stąd nie należy go stosować na

Bardziej szczegółowo

WSPOLNOTA POLSKA - BIULETYN

WSPOLNOTA POLSKA - BIULETYN WSPOLNOTA POLSKA - BIULETYN SALEZJAŃSKA ROZKŁAD MSZY ŚW. Proboszcz : Niedziela Fr. John Cosgrove, S.D.B. 8:00 AM English Wikariusze : 9:30 AM English Fr. Jan Staszel, SDB 11:15 AM English Fr. George Atok,

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Dziewiąta Niedziela zwykła Rok C, II

Dziewiąta Niedziela zwykła Rok C, II Dziewiąta Niedziela zwykła Rok C, II Uzdrowienie sługi setnika Ewangelia: Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

XXXII niedziela zwykła / /

XXXII niedziela zwykła / / XXXII niedziela zwykła /12.11.2017/ 1 Za modlitwę w intencji Ojczyzny oraz za spotkania różańcowe w intencji zmarłych składamy- Bóg zapłać 2. Dziś o godz. 12.00 spotkanie z Bożym Słowem dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2018 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl W październiku w Prószkowie nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

Statut Grup Modlitwy Ojca Pio. a. Pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów.

Statut Grup Modlitwy Ojca Pio. a. Pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów. Statut Grup Modlitwy Ojca Pio Wstęp Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według

Bardziej szczegółowo

W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM

W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM EWANGELIZACJA WARSZAWY Po co jest Misja w Mieście? Ożywienie parafii, ruchów, wspólnot Wyjście do ludzi, którzy są poza Kościołem Doprowadzenie ludzi do spotkania z Jezusem EWANGELIZACJA

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

DOBRY PASTERZ. {tab=gdzie i kiedy spotkania?}

DOBRY PASTERZ. {tab=gdzie i kiedy spotkania?} DOBRY PASTERZ {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w salce w domu parafialnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny na Koniuchach w czwartki o godz. 19. Za wyjątkiem zawsze drugiego

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Bp Tomasik: Fundamentem świątyni jest wiara

Bp Tomasik: Fundamentem świątyni jest wiara Biskup Henryk Tomasik konsekrował kościół Św. Rafała na radomskim Ustroniu. Uroczystości odbyły się w ostatnią niedzielę września i zgromadziły w świątyni całą wspólnotę parafialną. Zostały również wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. A.D. 2014 JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W NASUTOWIE W ROKU KANONIZACJI BŁ. JANA PAWŁA II Rok 2014 dla Wspólnoty Parafialnej w Nasutowie jest okazją do dziękczynienia i radosnego śpiewania

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Temat: Przestrzeń celebracji - prezbiterium, ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia

Temat: Przestrzeń celebracji - prezbiterium, ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia Temat: Przestrzeń celebracji - prezbiterium, ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia 1. Zapalenie świecy. 2. Modlitwa do Ducha Świętego. 3. Wprowadzenie w tematykę spotkania: - wszystkie miejsca, w których

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

Módlmy się o świętych kapłanów

Módlmy się o świętych kapłanów List pasterski Biskupa opolskiego zapowiadający powołanie Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji Kapłanów Módlmy się o świętych kapłanów Drodzy Diecezjanie! Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! Wkrótce,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

2. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom

2. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom 2. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom 1. Na mocy sakramentu chrztu świętego wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskim, prorockim i królewskim

Bardziej szczegółowo