Dobry Pasterz z Courtalain

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobry Pasterz z Courtalain"

Transkrypt

1 . Dobry Pasterz z Courtalain List do Przyjaciół i Dobroczyńców Seminarium św. Wincentego à Paulo Lato 2010, nr 4. Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy! Formacja kapłaństwa wg charyzmatu Instytutu Podczas gdy rok akademicki zbliża się ku końcowi, a nasi seminarzyści starannie przygotowuja się do czerwcowych egzaminów, chcemy zwrócić uwagę na ważny i unikatowy aspekt formacji otrzymywanej w Courtalain, przygotowujacej seminarzystów do "kapłaństwa w doktrynalnej i liturgicznej tradycji Świętego Kościoła Rzymskiego" (Statuty Instytutu, I, 1). Dokonujac wyboru wstapienia do Instytutu Dobrego Pasterza, niecała trzydziestka seminarzystów, których tu przyjęliśmy, powierzyła swoje powołanie Instytutowi o własnym charyzmacie. Chca służyć Kościołowi żyjac według charyzmatu Instytutu. Nie dlatego, żeby nie było w Kościele innych, ani tym bardziej nie dlatego, że wyboru tego charyzmatu nie da się pogodzić z zaletami i możliwościami innych. Wstapienie do takiego instytutu jak nasz wymaga pewnych niedogodności a nawet ofiar wynikajacych z tego, że Instytut jest bardzo młodym stowarzyszeniem, a także z powodu niezrozumienia ze strony niektórych katolików pewnych elementów naszego charyzmatu. Zatem wybór ten musi bazować na silnym fundamencie i wielkim przekonaniu, że właśnie dzięki charyzmatowi Instytutu, jego własnemu bogactwu, mało znanemu, a jednak korzystnemu dla całego Kościoła, seminarzysta wejdzie - już jako kapłan - w nurt Tradycji katolickiej w całym jej ogromie, zwłaszcza doktrynalnym i liturgicznym. Strona 1/10

2 Przyjać to bogactwo jako własne dobro nie oznacza, że inni będa go pozbawieni. Wręcz przeciwnie, gdyż naszym głównym zadaniem jest rozprzestrzenienie tego bogactwa na cały świat, wśród wszystkich, którzy go pragna, zarówno kapłanów jak i wiernych Jezusa Chrystusa. To właśnie w ten sposób nasi kapłani będa wykonywać swoja posługę: ich miłość do Pana Jezusa polega na czerpaniu z tego skarbca i rozpowszechnianiu jego zawartości, aby w ten sposób wzbogacić dusze dobrem, które nie należy do poszczególnych osób, lecz które należy do całego Kościoła. To w tym celu najlepszego wykonywania misji kapłańskiej sa formowani nasi seminarzyści - aby stać się w pewnym sensie mistrzami od Tradycji - w takim sensie w jakim franciszkanie sa mistrzami od ubóstwa, a dominikanie mistrzami od nauczania. Charyzmat liturgiczny Instytutu Rytem własnym Instytutu, we wszystkich jego czynnościach liturgicznych, jest tradycyjny, klasyczny ryt rzymski (Statuty Instytutu, I, 2). To jest nasze prawdziwe bogactwo! To jest to, co nasi kapłani udostępniaja duszom, co wnosza w postaci wynikajacej z charyzmatu Instytutu, w życia Kościoła lokalnego. Nawet jeżeli papież w "Motu Proprio" zachęca każdego kapłana do odprawiania w tej formie rytu rzymskiego, to jednak niewielu z nich nabyło, w czasie nauki w seminarium, codzienna, staranna, drobiazgowa i cierpliwa praktykę liturgiczna cechujac a się "usus antiquior". Liturgia jest bowiem czymś większym niż metoda czy zbiorem reguł: jest to szkoła świętości, źródło życia duchowego, dostęp do Boga oficjalna droga Kościoła, przez co jest ona równocześnie oryginalna duszpasterstwem. Postawy, gesty, sposób zwracania się do Boga, nawet gesty osób i pozycja rzeczy, wszystko jest wpisane w tradycyjna liturgię i nie można się tego nauczyć ani przyjać inaczej, jak poprzez sumienna i przemyślana praktykę czynności liturgicznych seminarzyści staraja się przyjać to, aby móc później wiernie przynosić owoce. W Courtalain, wykonywanie tego charyzmatu liturgicznego realizuje się w idealnych warunkach: nie tylko liczba seminarzystów pozwala na lepsze uświetnienie ceremonii, ale także mamy możliwość rozpowszechniania tych bogactw w harmonii ze strukturami kościelnymi. Z jednej strony w parafii, gdyż oddaje nam ona do dyspozycji kościół w każda niedzielę i święto. Ponadto, w ciagu roku zostało zorganizowanych wiele przyjaznych spotkań, które pozwoliły nam lepiej się poznać i przez to usunać obawy i niezrozumienie. Doskonałe relacje między profesorami seminarium a kapłanami parafialnymi sa znakiem, że integracja wspólnoty "tradycyjnej" jest nie tylko możliwa, ale także korzystna dla wszystkich. Na poziomie diecezjalnym zaś, jesteśmy szczęśliwi i dumni z możliwości niesienia naszego wysiłku w dziele ewangelizacyjnym Diecezji Chartres: Ks. Bp Pansard niedawno złożył nam wizytę, aby poznać nowych seminarzystów, oraz by pokrzepić tych młodych ludzi w ich powołaniu. Ponadto, powierzył nam - a właśnie mija już rok - opiekę nad parafia w Manou, gdzie powoli rozwija się piękna wspólnota, która formuje się i doskonale wpisuje się w "krajobraz" diecezji: jest to dodatkowe bogactwo dla całego Kościoła! Bp Pomsard wizytuje Seminarium Strona 2/10

3 Charyzmat doktrynalny Instytutu Wyjatkowość Instytutu Dobrego Pasterza nie jest wyłacznie liturgiczna: jest ona również doktrynalna, gdyż od poczatku zaangażowaliśmy się w studia nad problemami, które dotykaja dzisiaj Kościół. Studia te także sa wartościa, która należy się zajmować, która należy rozwijać, a przede wszystkim kształtować na jej bazie umysłowość naszych seminarzystów. Nasz charyzmat to "konstruktywna krytyka", która nie może się ograniczać wyłacznie do demaskowania zagrożeń, czy też do krytykowania inicjatyw. Musi także starać się przedstawiać rozwiazania, adaptacje, a nawet nowe idee. Oto prawdziwe bogactwo Tradycji: nie być wyłacznie martwa litera, ale wprost przeciwnie; źródłem życia chrześcijańskiego i "skarbcem, z którego wydobywa się rzeczy nowe i stare" (por. Mt 13, 52). Jak wprowadzić w życie ów charyzmat? Przede wszystkim przez poważna formację. Nasze "Ratio studiorum" zostało ostatnio uznane i pochwalone w sposób oficjalny przez Kongregację ds. Doktryny Wiary. Ponadto, poprzez kontynuowanie przez naszych profesorów badań naukowych, co pozwala im na bycie w nurcie bieżacych dyskusji teologicznych, być uczestnikami debatami i poznawać trudności Kościoła w dzisiejszym świecie. Dzięki temu moga rozwijać swoje kwalifikacje jako nauczyciele i dawać seminarzystom wiedzę zarówno tradycyjna, jak i nowoczesna. To również jest bogactwem, które chcemy udostępnić na służbę i do dyspozycji całego Kościoła. Na przykład, wielu profesorów Seminarium Świętego Wincentego Paulo prowadzi dwujęzyczny (włosko/francuski) przegladowy magazyn Zamiarem tej publikacji jest wzbudzenie prawdziwej debaty teologicznej wokół kontrowersyjnych tematów współczesności w Kościele: przeglad ten publikuje więc artykuły teologiczne, a także wywiady z teologami z Francji i Rzymu, na tematy liturgiczne i duszpasterskie. Magazyn ten, choć skromny, chce pracować na rzecz rozbudowy przestrzeni dialogu i spotkania intelektualnego między różnymi nurtami w Kościele: przedstawiać nasze idee bez intencji prowokowania, tworzyć radosna refleksję na delikatne tematy, przyjmować obiekcje i krytykę w celu udoskonalenia naszych argumentów. Wyłacznie w ten sposób możemy pozwolić dostrzec i docenić prawdziwe bogactwo tradycyjnej wiary wszystkim ludziom dobrej woli. W taki sposób realizujemy nasz własny charyzmat jako prawdziwy atut w służbie całemu Kościołowi. Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, zdajecie sobie sprawę z tego, że to szczególne dzieło, jakim jest formacja przyszłych kapłanów jest dziełem długim i delikatnym: wkładamy w nie wszystkie nasze siły i cała nasza duszę, lecz bez Was nie może się ono realizować. Jeszcze raz apelujemy do waszej szczodrości, by pozwolić na funkcjonowanie naszego seminarium, a także by udostępnić naszym seminarzystom warunki materialne niezbędne do formacji tak wymagajacej, ale i również pięknej. Z wyrazami mojego oddania i zapewnieniem o modlitwach całej Wspólnoty, Ks. Roch Perrel, Rektor Strona 3/10

4 Kronika seminarium: styczeń - czerwiec 2010r. 9 stycznia: Śnieg nieco zaburzył pocz atek trymestru. Wielu seminarzystów i kapłanów, w tym i sam Rektor, wciaż sa zablokowani w całej Francji z powodu śniegu. 16 stycznia: Konferencja ks. Muchery, wikariusza w Châteaudun, który przedstawił seminarzystom warunki i trudy apostolatu w parafii. 23 stycznia: Święcenia subdiakonatu i diakonatu w kościele pw. św. Eligiusza w Bordeaux, udzielone przez Ks. Bpa Marca Aillet, Biskupa Bayonne, Lescar i Oloron. Przyjaźń i przychylność tego młodego biskupa jest dla nas czymś szczególnie znaczacym, gdyż jest to pierwszy raz, kiedy urzędujacy francuski biskup diecezjalny udziela święceń w naszym Instytucie: Michel Calmel, Rémy Balthazard i Rafael Scolaro przyjmuja subdiakonat. Ks. Bp Marc Aillet 25 stycznia: Ks. Navas, przełożony Instytutu w Ameryce Południowej, który przyjechał do Bordeaux w przeddzień święceń, głosi konferencję duchowa dla seminarzystów, w której podkreśla wagę pobożności maryjnej w posłudze kapłańskiej. Przedstawia nam rozwój i plany Instytutu w Ameryce Łacińskiej. 29 stycznia: Po obiedzie, seminarzyści pierwszego roku wyjeżdżaj a do Angelusa na trzydniowe rekolekcje głoszone przez ks. Beaugrand, w zwiazku z przygotowaniami zwiazanymi ze wstapieniem do stanu duchownego. 2 lutego: Po procesji ku czci Matki Boskiej Gromnicznej, 12 seminarzystów pierwszego roku przyjmuje sutannę i tonsurę z rak ks. Philippe a Laguérie, naszego Przełożonego Generalnego, wstępujac dzięki temu w szeregi militia Chrisit. Po 3 godzinach i kwadransie, tyle bowiem trwała ceremonia, duchowni i wierni ogrzewaja się przy apéritifie, po którym następuje obiad. 12 seminarzystów przyjęło sutannę i tonsurę z rąk ks. Philippe a Laguérie 4-5 lutego: Seminarium opuszcza Courtalain ranem by udać się na pielgrzymkę do Ars. Po nocy spędzonej w opactwie benedyktyńskim we Flavigny, wspólnota dociera na obiad na ziemie świętego Jana Marii Vianney a. Seminarzyści maja kilka godzin by zobaczyć plebanię Świętego Proboszcza, ośrodek dla dzieci la Providence, przezeń założony, a także bazylikę, w której spoczywa. Pod koniec popołudnia, ks. Perrel odprawia mszę przed ciałem świętego patrona kapłanów, posługujac się kielichem ks. Vianney a. Strona 4/10

5 Ks. Perrel odprawia mszę przed ciałem świętego ks. Jana Marii Vianney a lutego: Uroczyste nabożeństwo 40-godzinne wraz z procesja. 20 lutego: Xavier Bisaro, muzykolog, przywołuje seminarzystom tradycję śpiewu chóralnego w parafiach, któremu to zagadnieniu poświęcił swój doktorat. Przy okazji pytań po konferencji, wyjaśnił również jak udało mu się odnowić tę tradycję w jednej z parafii departamentu Mayenne. 28 lutego - 6 marca: Seminarzyści studiuj acy teologię (IV i V rok) udaja się do opactwa benedyktyńskiego w Triors na zajęcia z egzegezy, prowadzone przez o. Maurin. To u boku tego specjalisty będa w tym roku zgłębiać swoja formację dotyczac a Nowego Testamentu. Nabożeństwo 40-godzinne 13 marca: W ramach comiesięcznych konferencji, Francis Dallais mówi seminarzystom o zbliżeniu, jakiego można oczekiwać między prawosławiem a katolicyzmem za pontyfikatu Benedykta XVI. Pan Francis Dallais w rozmowie z polskim seminarzystą marca: Przed przyjęciem święceń niższych w dniu 20 marca, seminarzyści studiuj acy filozofię (II i III rok) udaja się do Chéméré-le-Roy na pięciodniowe rekolekcje, głoszone przez oo. de Blignires i Lainé. Bp Juan Rodolfo Laise OFM Cap. odprawia Mszę św. pontyfikalną 19 marca: Ks. Bp Juan Rodolfo Laise OFM Cap., Biskup-Senior San Luis w Argentynie, przybywa do seminarium prosto z klasztoru w San Giovanni Rotondo. Po kolacji, rozmawia ze święconymi i zachęca ich, z prostota i pokora, do kontynuowania. Kolejnego dnia, odprawia wspaniała mszę pontyfikalna i udziela święceń. Dla seminarium jest to również dzień, by ugościć swoich przyjaciół i dobroczyńców w ciepłej atmosferze zamkowej Oranżerii. Strona 5/10

6 Bp Juan Rodolfo Laise OFM Cap. w rozmowie z seminarzystami 5 kwietnia: Po Wielkim Tygodniu, który był o tyle bardziej owocny, o ile jego przygotowania były bardziej wymagajace, seminarzyści opuszczaja Courtalain na dwa tygodnie wakacji wielkanocnych 17 kwietnia: Tak jak poprzednim razem, wielu seminarzystów nie przyjeżdża o czasie. Wszyscy, którzy byli za granica spóźnili się z powodu wybuchu islandzkiego wulkanu, czy też strajku pracowników transportu. 24 kwietnia: Z okazji cyklu konferencji, ds de Labriolle, lekarz psychiatra, przedstawia seminarzystom złożone relacje psychoanalizy i Kościoła: od obojętności uroku, a skończywszy na potępieniu kwietnia: Ks. Philippe Laguérie dokonuje wizytacji kanonicznej w Seminarium, w czasie której to przyjmuje tak kleryków, jak i profesorów, a także inne osoby przebywajace w Courtalain. Korzysta z okazji by obłóczyć i udzielić tonsury Louis- Marie de Coatparquet, przybyłemu do Seminarium w grudniu. Przed swoim odjazdem, ks. Laguérie dzieli się swoim całkowitym zadowoleniem i zachęca seminarzystów do zapomnienia o samym sobie, komentujac J 12, 24: "Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze...". Wizyta kanoniczna Ks. Philippe Laguérie 12 maja: Ks. Bp Michel Pansard, Biskup Chartres, składa nam wizytę. Po przedstawieniu w swojej konferencji "przenikliwego raportu" na temat stanu swojej diecezji, ofiary wyludnienia i starzenia się duchowieństwa, Bp Pansard kieruje do kleryków rady odnośnie ich formacji i wiernego trwania. Następnie zapoznaje się z młodymi powołaniami w trakcie przyjacielskiego bufetu. Wszyscy doceniaja jego ojcowska uwagę i prostotę. Strona 6/10

7 14 maja: Ks. Jean-Pierre Herman, który przyjechał już dwa dni wcześniej, kapelan w sanktuariach Beauraing (Belgia), wyjaśnia seminarzystom historię brewiarza i skutki jego ostatniej reformy maja: Pielgrzymka do Chartres. Dla dwunastu kleryków jest to doskonała okazja do apostolatu: rozmowy w cztery oczy, konferencje na temat tradycyjnej mszy, sakramentów, powołania maja: Śmierć Pana Denisa Schramma - naszego Ekonoma. Klerycy modla się o zbawienie jego duszy. Proszę czytać wspomnienie o Panu Denisie Schrammie w "In memoriam" poniżej. Strona 7/10

8 Słowo od Ekonoma Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy! Upłynęły już dwa trymestry, a trzeci na dobre się rozpoczał. Aż do dzisiaj byliśmy w stanie, za cenę niewielkich ofiar, zapewnić dobre funkcjonowanie seminarium i dziękujemy Wam za to, gdyż stało się to dzięki waszym darom. By przedstawić na co wydajemy Wasze pieniadze, podam kilka orientacyjnych liczb. W toku tych dwóch trymestrów - by wyżywić wszystkie osoby żyjace w seminarium - musieliśmy nabyć: 2954 chleby; 1032 kostki masła; 1892 litry mleka; 1376 kilogramy mięsa; 2064 kilogramy różnych warzyw; 6192 kubki nabiału; 1204 litry zupy; 960 jajek; 1820 plastrów szynki; 936 kiełbasek; 104 kilogramy ryżu itd. itd. Jest prawda, że wszyscy (lub prawie) przyznaja, że w seminarium jemy dobrze! Możecie jednak sprawdzić, że jedzenie jest proste, lecz mimo to kosztuje wiele! Zwłaszcza, gdy do tych kosztów należy doliczyć te, zwiazane z innymi wydatkami, jak sprzatanie, ogrzewanie, duszpasterstwo duchownych, wizyty konferansjerów zewnętrznych, ubezpieczenie, czynsz, podatki lokalne... Mamy ponadto pilne prace do wykonania, jak dach kuchni, umeblowanie biblioteki, sal zajęć... Dodatkowo, aby móc przyjać nowych seminarzystów w przyszłym roku, musimy powiększyć w czasie lata kaplicę i refektarz: nawet jeżeli prace wykonywane sa przez seminarzystów, to i tak należy kupić niezbędne narzędzia i materiały. Wreszcie, by móc zamknać na koniec roku nasz budżet, potrzebujemy waszej pomocy i waszych darów. Najlepszym sposobem pomocy sa comiesięczne przelewy na konto seminarium, co pomaga nam zaplanować nasze wydatki w przeciagu całego roku. Z góry Wam dziękuję, w imieniu całej Wspólnoty, za wasza szczodrość i wsparcie. Ekonom, Denis Schramm Strona 8/10

9 In memoriam Denis Schramm ( ) Pan Schramm zmarł nagle, w poranek Zesłania Ducha Świętego. Pan powołał go bez uprzedzenia, lecz oddanie i hojność naszego ekonoma w służbie seminarium, kapłanów, Kościoła, sa dla nas dowodem, że Denis Schramm od dawna odpowiedział na wołanie Boga, z wielka szczodrościa. Od trzech lat był ekonomem naszego seminarium. Ekonomem, który wykonywał wiele obowiazków, sekretarza, księgowego, organizatora, recepcjonisty... sporzadzał nawet jadłospis, każdego tygodnia, co nie było mała odpowiedzialnościa. W swoim biurze wychodzacym na główny przedsionek seminarium, był dostępny "od 6 do 22", jak to mawiał, by rozwiazać każdy, nawet najmniejszy problem Wspólnoty i każdego z kleryków osobno. Telefon do wykonania? Informacje do znalezienia w internecie? Znaczek do kupienia? Zakupy do zrobienia? Transport do zorganizowania? Ksero do zrobienia w ostatniej chwili na zajęcia? Burczał za swoim sławnym wasem, za każdym razem skarżac się na brak organizacji, lecz rozwiazywał wszystkie problemy, z wielkim sercem, niezmierzona dobrocia i wielkim uśmiechem. Był w czasie tych trzech lat jednym z pionierów przygody w Courtalain, jednym z cichych współpracowników, którzy działali by zbudować seminarium Instytutu Dobrego Pasterza, cegła po cegle, pokonujac wszystkie wyzwania: może być dumny z tego, że dał swoje ostatnie siły dla tego dzieła Kościoła, w służbie Jezusowi Chrystusowi. Jego odejście było dla wszystkich, kleryków, kapłanów i domowników, trudnym doświadczeniem: dla tych, którzy próbowali go reanimować w czasie śniadania; dla tych, do których ta wiadomość dotarła na drodze do Chartres, a którzy goraco się za niego modlili; dla wszystkich osób, które dobroczynnie pomagały seminarium, a które spotykały go na co dzień; dla nas wszystkich, kiedy znaleźliśmy się wokół trumny, by po raz ostatni wyrazić nasza wdzięczność, przyjaźń i gorace modlitwy. Msza Requiem była ta, która umiłował; do jego ostatniej mszy służyli i śpiewali na niej seminarzyści, w wielkim wyciszeniu i z emocjami. Teraz to on, jak mówił ks. Vella w swoim kazaniu pogrzebowym, modli się za seminarium i za każdego z seminarzystów. Jego pomoc będzie odtad bardziej skuteczna niż ta tutaj. Nawet gdy ból spowodowany jego brakiem jest wciaż żywy, to jego wstawiennictwo będzie dla nas na przyszłość wyrazem jego wierności i przychylności, które miał okazję nam pokazać. Wszyscy Klerycy modla się o odpoczynek dla Twojej duszy, drogi Denis, a także wyrażaja Ci z głębi swoich serc, przyjaźń i uznanie. Requiescat in pace Strona 9/10

10 Liturgia w seminarium Niedziele i święta: Seminarium Św. Wincentego à Paulo 18, place Alexandre Rillié Courtalain Francja Tel.: Msza św. w kaplicy Seminarium, Msza św. w kościele parafialnym pw.św.jana Chrzciciela; spowiedź przed i w trakcie mszy, nieszpory w kościele parafialnym, Msza św. w kaplicy Seminarium. W tygodniu: Msze święte o godz 7 20 w kaplicy Seminarium. Spowiedź i rozmowa z kapłanem według potrzeby, po umówieniu się. Ofiary mszalne Seminarium chętnie przyjmuje Państwa prośby o odprawienie mszy za zmarłych i w innych intencjach: 1 Msza 16, Nowenna Mszy (9 kolejnych dni) 160, Msze Gregoriańskie (30 kolejnych dni) 600. Kapłani pracujacy w Seminarium św. Wincentego à Paulo Ks. Roch Perrel - Rektor, Ks. Leszek Królikowski - Wicerektor, Ks. Emmanuel de Ducla - Prefekt studiów, Ks. Stefano Carusi, Ks. Matthieu Raffray Aby pomóc Seminarium wysyłacie wasze czeki na adres: Association cultuelle Institut du Bon Pasteur 18 place Alexandre Rillié Courtalain Francja Suma pierwszej niedzieli miesiaca jest odprawiana w intencji naszych Dobroczyńców. Dziękujemy! Strona 10/10

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow. ISSN 1426 1804 numer bezpłatny ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.pl 20 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie Z MINIONYCH

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo

Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI

Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI Miesięcznik Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku Z nauczania kościoła OGŁOSZENIE DECYZJI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI O ZŁOŻENIU URZĘDU BISKUPA

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28

Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28 Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28 Trwa walka o rodzinę W naszym kraju obecnie przeżywamy czas intensywnych działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy!

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy! Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Redakcja pisma: Piotr Fankidejski Adam Lamkiewicz Krzysztof Narloch Marek Szynkowski Jarosław Oszuścik Stanisław

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

Drodzy Bracia i Siostry, Czcigodni Dobrodzieje i Przyjaciele naszych misji, Życzmy sobie zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocy.

Drodzy Bracia i Siostry, Czcigodni Dobrodzieje i Przyjaciele naszych misji, Życzmy sobie zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocy. Tak więc i tajemnica Pana zapowiedziana od wieków, dziś oglądana przez nas, spełniona, znajduje wiarę, choć dla ludzi jest czymś niesłychanym. Jest bowiem tajemnica Pana i stara i nowa, stara przez zapowiedź,

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI

DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI fot. Monika Biernat Pismo Parafii Św. Marcina w Słupnie Nr 5/2012 (6) maj 2012 www.swietymarcin.org.pl Nakład 500 egz. DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Rekolekcje dla księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji La Ferté-sous-Jouarre, 6-10 września 2010

Bardziej szczegółowo

P R O W I N C J A K R A K O W S K A

P R O W I N C J A K R A K O W S K A Chodziliśmy różnymi drogami, ale złączyło nas jedno pragnienie. Podejmujemy różne wyzwania, ale czerpiemy z jednego źródła. Mamy wiele twarzy, ale patrzymy w jednym kierunku. P R O W I N C J A K R A K

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

www.rycerzekolumba.com ZBROJA lipiec-sierpień 2015, Rok III/7, Nr 21 ZBROJA

www.rycerzekolumba.com ZBROJA lipiec-sierpień 2015, Rok III/7, Nr 21 ZBROJA www.rycerzekolumba.com lipiec-sierpień 2015, Rok III/7, Nr 21 www.rycerzekolumba.com lipiec-sierpień 2015, Rok III/7, Nr 21 Słowo Delegata Stanowego Czcigodni Księża Kapelani Zacni Bracia Rycerze, zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bądźmy świadkami miłości

Bądźmy świadkami miłości ISSN 1730-3230 www.teresasiedlce.pl SIEDLCE LIPIEC nr 9 (145) 2010 Bądźmy świadkami miłości Takie jest hasło roku duszpasterskiego i takie samo hasło będzie nam towarzyszyć podczas tegorocznej XXX Pieszej

Bardziej szczegółowo

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu. ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu. ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014 SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014 (fot. Maciej Gliński) Warszawskie uroczystości związane z kanonizacją Jana

Bardziej szczegółowo

VERBUM. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia (Ps. 103)

VERBUM. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia (Ps. 103) VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 2(108)/2013 ISSN 1689-6920 24 lutego 2013 Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia (Ps. 103) Na obrazie Rembrandta Syn Marnotrawny, w łachmanach,

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wrzesień - listopad 2012

Kalendarium wrzesień - listopad 2012 Kalendarium wrzesień - listopad 2012 2 Wrzesień 23 września, niedziela q Ukazał się powakacyjny numer Głosu Pocieszenia, tym razem poświęcony o. Jan Beyzymowi SJ, którego 100. rocznicę śmierci przypadała

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

Życzenia Boże Narodzenie 2011 r.

Życzenia Boże Narodzenie 2011 r. Życzenia Boże Narodzenie 2011 r. 24 grudnia 2011r. Choć może nie zawsze żyjemy tą świadomością, to jednak w naszych rękach spoczywa odpowiedzialność za doskonalenie więzów rodzinnych. Bóg przez zrodzenie

Bardziej szczegółowo

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY RADOŚĆ EWANGELII ŹRÓDŁEM MISYJNEGO ZAPAŁU Konferencje dla poszczególnych grup wiernych Scenariusze katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych Warszawa

Bardziej szczegółowo

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa Przejrzał i złożył Maciej Piotr Przepióra Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pojednanie i przebaczenie we wspólnocie

Pojednanie i przebaczenie we wspólnocie SIOSTRY ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA PROWINCJA WROCŁAW BIULETYN PROWINCJALNY Nr 4 (35) 2014 październik - grudzień Spotkania formacyjne Pojednanie i przebaczenie we wspólnocie W dniach 10 12 i 16 19 października

Bardziej szczegółowo