Pacjenci kierowani na leczenie przez sądy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pacjenci kierowani na leczenie przez sądy"

Transkrypt

1 s.p. 2005/ Damian Zdrada Pacjenci kierowani na leczenie przez sądy Od blisko roku zajmuje mnie problem pacjentów kierowanych na leczenie przez sądy. Chcę tutaj różne perspektywy zebrać w całość i przedstawić w formie programu postępowania wobec osób będących w centrum zainteresowania komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Perspektywa prawna. Mamy tu do czynienia z kilkoma aktami prawnymi. Jest więc: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości; Kodeks karny; Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie trybu powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; Inne ustawy, na przykład ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (wyłączenie pacjentów "sądowych" z trybu skierowań), ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (zasada wyrażania zgody na przyjęcie); Inne rozporządzenia, na przykład rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie regulaminów placówek odwykowych (możliwość przenoszenia pacjentów "sądowych" na inne oddziały), rozporządzenie tego samego ministerstwa w sprawie organizacji i kwalifikacji personelu lecznictwa odwykowego. Perspektywa społeczna. Tu trzeba zwrócić uwagę na służby zaangażowane w rozwiązywanie tego problemu: Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych; Sądy rodzinne - wydające orzeczenie o zobowiązaniu do leczenia; Biegli sądowi, psychologowie i psychiatrzy opiniujący w sprawie uzależnienia; Kuratorzy, którzy mogą z polecenia sądu nadzorować proces przygotowywania pacjenta do leczenia i obserwować jego zachowanie w trakcie leczenia i po leczeniu;

2 Pracownicy pomocy społecznej - mają możliwość wejścia w środowisko i oceny warunków bytowych rodziny oraz ustalenia, czy zachodzą w niej niepokojące zjawiska; Policja i straż miejska - często od ich interwencji zaczyna się procedura motywowania do leczenia; Pracownicy placówek terapii uzależnień: Inni, na przykład prokuratorzy (gdy sprawa kończy się postępowaniem karnym). Perspektywa terapeutyczna. Zdecydowałem się umieścić ją jako oddzielną - chociaż patrząc na liczne służby zaangażowane w sądowe zobowiązania do leczenia, terapia jest tylko drobnym wycinkiem tej całości - gdyż właściwie cały ten mechanizm uruchamia się po to, aby osoba zobowiązana sądownie do leczenia zaczęła się leczyć i utrzymywać abstynencję. Czyli właściwie leczenie jest wierzchołkiem góry - niezła stąd perspektywa i punkt widokowy na cały krajobraz instytucji zaangażowanych w zobowiązanie do leczenia. Spójrzmy więc na problem z tych trzech perspektyw. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości określa: wobec kogo może zostać zastosowana procedura zobowiązania do leczenia; przebieg procedury, zasady współpracy różnych instytucji, czas jej trwania; specjalne wskazania co do sposobu leczenia takich pacjentów. Nowością ze stycznia 2005 roku jest zapis mówiący o dwudziestoprocentowym limicie miejsc dla pacjentów zobowiązanych do leczenia. Jest on dosyć niejasny, gdyż od pewnego czasu pacjenci w służbie zdrowia nie są przeliczani na osoby, lecz na osobodni. Poza tym nie wiadomo, czy chodzi o zarezerwowanie miejsca dla pacjenta sądowego, czy o jego przyjęcie. W dobie urynkowienia służby zdrowia nie można pozwolić sobie na trzymanie miejsc czekających na pacjenta sadowego, gdyż grozi to niezrealizowaniem kontraktu i spadkiem dochodów placówki. Nie są to zresztą jedyne problemy spowodowane tym zapisem.

3 Możliwości zobowiązania do leczenia przewiduje również kodeks karny, a ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wprowadza kilka istotnych ustaleń, przede wszystkim rozróżnienie pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniem psychicznym. Tylko w tym pierwszym przypadku istnieje możliwość przyjęcia na leczenie bez zgody pacjenta. Zdarza się więc, że pacjent uzależniony skierowany na leczenie przez sąd jest pytany o zgodę. Nie jest to właściwe podejście, gdyż ktoś taki nie jest kierowany na podstawie procedur opisanych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, lecz w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Uważam jednak, że należałoby doprowadzić do zgodności pomiędzy tymi ustawami, ponieważ nie cichną dyskusje: czy osoba uzależniona jest w stanie dokonywać samodzielnych wyborów i odpowiadać za swoje czyny. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której: Jest zachowana odpowiedzialność za swoje czyny i sprawność w zakresie podejmowanych wyborów; Brak krytycyzmu, co do istoty własnych zaburzeń; Zachowania związane z używaniem alkoholu stają się niebezpieczne dla siebie i otoczenia. Nic dziwnego, że zobowiązanie do leczenia natrafia na tak silny opór. Zdolność dokonywania wyborów przy jednoczesnym zaburzonym krytycyzmie wobec choroby to nie lada wyzwanie dla terapeuty. Nawet najlepsza terapia nie rozwiąże tego problemu, zmiany powinny, więc dotyczyć nie jednostki, lecz przestrzeni społecznej wokół niej. Jeśli otoczenie będzie jednoznacznie i konsekwentnie reagowało na wybory tej osoby, to z czasem doprowadzą one do sytuacji, gdy będzie musiała zdecydować się na leczenie. Uruchomienie autoanalizy - stanowiącej podstawę do krytycznej postawy wobec własnych zaburzeń - jest wówczas tylko kwestią czasu. I tu właśnie konieczne jest leczenie. W zakresie problemów prawnych mieści się również opiniowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Przez długi czas obowiązywało rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z 1982 roku, gdzie była mowa o tym, że biegłym może być psychiatra lub psycholog kliniczny. Dobrze, więc, że w tej chwili robią to psycholog wyspecjalizowany w kierunku terapii uzależnień i psychiatra po specjalistycznych

4 szkoleniach. Jednak chcę tu zwrócić uwagę, że opinia dotyczy tylko tego, czy ktoś jest uzależniony i jakie leczenie w związku z tym powinien podjąć. Jeżeli psychoterapię, to musi spełnić jej podstawowy warunek: chociaż w minimalnym stopniu powinien dopuszczać myśl o konieczności leczenia. A jeśli pacjent w ogóle nie wykazuje jakiejkolwiek gotowości do zmiany, wskazaniem jest oddziaływanie środowiskowe, a nie leczenie. Ze świecą szukać takich opinii. Całe szczęście jednak są i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Aby stało się to jaśniejsze, opiszę niewłaściwy, a później właściwy sposób postępowania (w moim rozumieniu). 1. Do komisji wpłynęło zgłoszenie od rodziny, że na przykład mąż pije, awanturuje się, była interwencja policji i konieczne jest podjęcie leczenia. 2. Komisja sprawdziła, że była interwencja, wezwała uzależnionego. 3. Uzależniony nie stawił się. 4. Komisja skierowała sprawę do sądu, który powołał biegłego (albo biegły został powołany przez komisję). 5. Uzależniony został w końcu dowieziony na badania przez policję, bo nie stawiał się na wezwania, coś tam powiedział o sobie, a wnikliwe ucho biegłego usłyszało w tym wszystkim objawy uzależnienia. 6. Został skierowany na leczenie stacjonarne, gdyż - jak się biegłemu wydawało - stacjonarne będzie lepsze, bo jest oporny, a tam będzie siedział w jednym miejscu i może coś do niego dotrze. 7. Uzależniony nie interesował się więcej tą sprawą, aż w rok po badaniu przyjechała policja i zawiozła go na odwyk. 8. Tam udał głupa i albo uznał, że to fajne wakacje (to w tych odwykach, gdzie terapia jest w szczątkowej formie), albo czym prędzej uciekł, jeśli mu się nie spodobało. 9. Jeśli skończył leczenie, to poszedł pić i stłukł żonę. Pytanie: co tu było niewłaściwego? Odpowiedź: brakowało właśnie intensywnych, zaplanowanych oddziaływań środowiskowych; Żonie zależało, żeby jak najszybciej poszedł się leczyć, komisji zależało, żeby jak najszybciej osiągnąć jakiś wymierny efekt (na przykład skierowanie na leczenie), biegłemu zależało, żeby zakończyć opinię wskazaniem, który zadowoli pracodawcę

5 (tak czy siak - płaci gmina), sądowi zależało, żeby się to jak najszybciej skończyło, bo czekają inne sprawy. W efekcie wszystkich tych uwarunkowań na leczenie trafia ktoś, kto w tym momencie procesu podejmowania decyzji o leczeniu w żadnym wypadku nie powinien się tam znaleźć, bo mu to zaszkodzi! Przerwie naturalny proces podejmowania decyzji, zakłóci pewne zjawiska i odbije się niekorzystnie na całym życiu tej osoby. Spójrzmy na ten przykład jeszcze raz, ale wyobraźmy sobie, że sprawa miała inny przebieg. 1. Do komisji wpłynęło zgłoszenie od rodziny, że mąż pije, awanturuje się, była interwencja policji i konieczne jest podjęcie leczenia. 2. Komisja sprawdziła, że była interwencja. 3. Na najbliższym posiedzeniu komisja sporządziła plan postępowania wobec rodziny, uzgodniono możliwość założenia Niebieskiej Karty, ustalono, jak często powinien tam przychodzić pracownik socjalny, policja, straż miejska i inne służby miejskie. Postanowiono sprawdzić opinię nauczycieli o tej rodzinie. Zaczęto gromadzić dokumentację o tym, co się w rodzinie dzieje przy jednoczesnym interweniowaniu we wszystkich sytuacjach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób objętych planem (plan objął rodzinę, nie osobę). Zachęcono żonę do uczestniczenia w grupie terapeutycznej dla współuzależnionych. Dzieci zaczęły chodzić na spotkania z psychologiem. Żona poczuła się pewniej, zaczęła częściej wzywać różne służby, kiedy obawiała się pijanego męża. Ponieważ dochód w rodzinie był niski, korzystała z pomocy opieki społecznej. Pomoc została uwarunkowana zaprzestaniem picia przez ojca. Interwencje policji skończyły się skierowaniem sprawy do prokuratury (fizyczne i psychiczne znęcanie się). Baczna obserwacja dzieci przez pedagoga szkolnego przynosiła nowe obserwacje, które prowadziły do kolejnych działań. 4. Pewnego dnia uzależniony został wezwany na komisję, gdzie zaproponowano mu leczenie. Najpierw trochę się opierał, ale kiedy zobaczył, że ostatnio opieka społeczna zamiast pieniędzy dała im pomoc w formie bonów na zakupy w określonym sklepie, termin sprawy sądowej coraz bliższy, żona stawia konsekwentnie warunki i wymaga, uznał, że cały świat mu się wali i musi iść się leczyć. 5. Na leczeniu najpierw czuł się bardzo pokrzywdzony, ale z czasem zaczął lepiej rozumieć, co się wokół niego działo.

6 6. Gdy skończył leczenie podstawowe, zapisał się na dalszą terapię w poradni i kontynuował ją. Wiem, co teraz myśli większość czytających to działaczy gminnych komisji: idealistyczne podejście, nie do wykonania. Wiem, co teraz myśli większość czytających to pracowników lecznictwa: komisje wymagają od nas cudu, mają idealistyczne podejście. Kto tu naprawdę ma asa w rękawie? Biegli, bo to oni orzekają. Czy będą uwzględniać poziom motywacji, podjęte do tej pory działania gminnych komisji, jakość zebranej przez nie dokumentacji? To biegli zadecydują, jaka będzie przyszłość. Czy placówki lecznictwa dalej będą unikać pacjentów tzw. sądowych, czy może w końcu zacznie się jakaś praca u podstaw, pracownicy różnych służb zaczną działać wspólnie, dla dobra wszystkich, a pracownicy gminnych komisji uwierzą w sens wykonywanej przez siebie pracy i rzeczywiście zaczną inwestować pieniądze tam, gdzie należy je ulokować, a nie oddawać bez walki, bo sens pracy gdzieś się zagubił. Jeśli to się zmieni, kierowanie sądownie na leczenie może okazać się tak rzadkie, że wszyscy o nim zapomną. Czego innym i sobie życzę bardzo.

Bezpieczna Rodzina (z problemem alkoholowym) Bezpłatna broszura informacyjna

Bezpieczna Rodzina (z problemem alkoholowym) Bezpłatna broszura informacyjna Bezpieczna Rodzina (z problemem alkoholowym) Bezpłatna broszura informacyjna Druk informatora współfinansowany przez Województwo Lubuskie w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU Qui rogat non errat kto pyta nie błądzi POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU Rzeszów 2008 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax

Bardziej szczegółowo

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Zuzanna Grabusińska Opole 2010-1 - Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi

Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych

spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych Alkoholizm to choroba polegająca na systematycznym, nadmiernym spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych kalorii

Bardziej szczegółowo

Zapis prezentacji i dyskusji podczas wizyty studyjnej

Zapis prezentacji i dyskusji podczas wizyty studyjnej Zapis prezentacji i dyskusji podczas wizyty studyjnej System pomocy i ochrony dzieci i młodzieży oraz ich rodzin we Francji. Od planu działania do innowacyjnego rozwiązania Paryż, 20-25 maja 2012 r. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie

Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie Wprowadzenie Podstawy prawne działań asystenta rodziny zostały wprowadzone Ustawą

Bardziej szczegółowo

Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich

Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Paweł Ostaszewski Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich Warszawa 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Specyfika spraw nieletnich... 5 1.2. Opiniowanie diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ... 5 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA 6/I/2009 ISSN 1689-8435 Kwartał I 2009 EDUKACJA DIABETOLOGICZNA TERAŹNIEJSZOŚĆ A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI MATERIAŁY Z KONFERENCJI PFED ZNACZENIE EDUKACJI PACJENTA Z CUKRZYCĄ DLA PROMOWANIA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych

Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych PARPA Przemoc_Starsi v4.8 23/11/2010 12:35 Page 1 Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu Redakcja Dorota Jaszczak-Kuêmiƒska, Katarzyna Michalska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

Dziecko krzywdzone - specjalny klient *

Dziecko krzywdzone - specjalny klient * Jolanta Zmarzlik Dziecko krzywdzone - specjalny klient * Krzywdzenie dzieci (child abuse) to każde działanie lub bezczynność jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl Ty i choroba PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ DROGA DO SIEBIE Schizofrenia, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie. Można jednak mieć wpływ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań RAPORT Z BADANIA EKSPERCKIEGO IDEABLOG ZREALIZOWANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) działa na rzecz osób, które przejściowo bądź trwale znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Reprezentuje je w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami

Bardziej szczegółowo

Organizator Konferencji. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

Organizator Konferencji. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień Strona1 Organizator tegoroczna konferencja, w której zdecydowaliście się uczestniczyć, to szósta już realizowana przez nas, a kolejna skoncentrowana na tematyce patologicznego hazardu i innych uzależnień

Bardziej szczegółowo

Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin problemy, potrzeby, koordynacja działań Spotkanie Inicjatywne, 14 grudnia 2010 rok Redakcja: Agnieszka Fetzka Opracowanie graficzne: Tomasz Żental

Bardziej szczegółowo

II debata platformy Puls Medycyny dialog dla zdrowia. Raport. Przeciwdziałanie narkomanii dostępne formy terapii. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

II debata platformy Puls Medycyny dialog dla zdrowia. Raport. Przeciwdziałanie narkomanii dostępne formy terapii. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. II debata platformy Puls Medycyny dialog dla zdrowia Raport Przeciwdziałanie narkomanii dostępne formy terapii Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Lista uczestników... 4 3. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB W ŻAŁOBIE. Znajdują się tu informacje przydatne osobom, które straciły kogoś bliskiego oraz osobom, które je wspierają.

DLA OSÓB W ŻAŁOBIE. Znajdują się tu informacje przydatne osobom, które straciły kogoś bliskiego oraz osobom, które je wspierają. PORADNIK DLA OSÓB W ŻAŁOBIE Znajdują się tu informacje przydatne osobom, które straciły kogoś bliskiego oraz osobom, które je wspierają. Fundacja NAGLE SAMI www.naglesami.org.pl Bezpłatna linia wsparcia

Bardziej szczegółowo

zanim zadzwonisz na policję

zanim zadzwonisz na policję Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 Rok XXII, kwiecień 2011, numer 117 zanim zadzwonisz na policję str. 11 Rola biegłego psychiatry w postępowaniu karnym str.

Bardziej szczegółowo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowicach 1 Spis treści Wprowadzenie - Śląski Kurator Oświaty Stanisław

Bardziej szczegółowo

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem DZIECI 5 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 13 Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ 30 DO MATURY BEZ KOREPETYCJI Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr 02 [07] 05 2011 ISSN1896-2521 16 Wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK 1 Załącznik do uchwały RG.. z dnia... PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK Opatów 2013 r. 2 SPIS TREŚCI I. ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA str. 3 II. WPROWADZENIE str.

Bardziej szczegółowo

marzec 2011 nr 154, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl

marzec 2011 nr 154, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl 03 marzec 2011 nr 154, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl psycholog terapeuta www.sw.gov.plforum 03 penitencjarne marzec 2011 nr 154, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł Forum Marzec 2011

Bardziej szczegółowo