Elementy psychiatrii cz. 5. Dr n. med. Piotr Abramczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy psychiatrii cz. 5. Dr n. med. Piotr Abramczyk"

Transkrypt

1 Elementy psychiatrii cz. 5 Dr n. med. Piotr Abramczyk

2 Choroby afektywne Występują okresowo, cyklicznie Etiologia: Czynniki dziedziczne - do kilkunastu razy częściej Zaburzenia układy limbicznego Zaburzenia przewodnictwa nerwowego Cechy osobowości plus czynnik wyzwalający

3 Zaburzenia afektywne Epizod maniakalny (F 30) Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F 31) Epizod depresyjny (F 32) Zaburzenia depresyjne nawracające (F 33) Uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (F 34) w tym: cyklotymia dystymia Inne zaburzenia nastroju (F 38) w tym: mieszany epizod afektywny nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne

4 Zaburzenia depresyjne Cechy osobowości: Negatywny obraz własnej osoby (stracona pozycja, niska samoocena, poczucie małej wartsości) Negatywna ocena własnych doświadczeń i swojego postępowania Negatywna ocena przyszłości Zaburzenia myślenia Zaburzenia nastroju

5 Objawy osiowe Zespół depresyjny: ObniŜony nastrój Spowolniony tok myślenia Spowolnienie ruchowe Zespół maniakalny: PodwyŜszony nastrój Przyśpieszony tok myślenia Pobudzenie ruchowe

6 Zaburzenia depresyjne Czynniki wyzwalające: 30-60% Psychiczne: zgon, rozwód, zmiana środowiska, utrata/zmiana pracy, awans Somatyczne: poród, zaburzenia hormonalne, uraz, leki, leki antykoncepcyjne Występowanie: > 45 rŝ, kobiety > męŝczyzn

7 Depresja ObniŜenie nastroju podstawowego: Smutek, przygnębienie NiemoŜność odczuwania radości, szczęścia, satysfakcji Zobojętnienie Osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych Spowolnienie myślenia Hipomnezja Spowolnienie ruchowe

8 Depresja Zaburzenia funkcji regulacyjnych podwzgórza, układu limbicznego oraz tworu siatkowatego: Zaburzenia rytmów biologicznych Bezsenność Wahania samopoczucia w ciągu dnia Zaburzenia cyklu miesiączkowego Zaburzony rytm stęŝenia hormonów Zaburzenia somatyczne: bóle głowy, wysypka, itd.

9 Depresja Lęk wolnopłynący, zlokalizowany w okolicy przedsercowej i nadbrzuszu Dysforia 25% skutecznych samobójstw

10 Depresja Dynamika: Od kilku do kilkunastu dni nasilenie objawów Czasami bardzo krótkie, mijają w ciągu doby Im młodszy tym lepiej Fazowości choroba dwubiegunowa Rokowanie: dobre, 85% wyleczeń

11 Depresja poronna Subdepresja, maska depresji Niewielkie nasilenie objawów, nie wszystkie, lub tylko wtórne Lęk Zaburzenia snu Zmęcznie Natręctwa Ekwiwalent depresji np.: ból w klatce piersiowej Przyczyna naduŝywania leków

12 Depresja Objawy wtórne: Zaburzenia treści myślenia (sądy depresyjne, urojenia katastroficzne, nihilistyczne, hipochondryczne, grzeszności i kary Natręctwa myślowe Zaburzenia codziennego funkcjonowania: Zmeczenie Brak zaintersowania światem Odizolowanie

13 Uporczywe zaburzenia nastroju F.34 CYKLOTYMIA utrzymujące się stale wahania nastroju w postaci licznych epizodów łagodnej depresji oraz stanów łagodnie wzmoŝonego samopoczucia, nie spełniajace kryteriów F.30 i F.32. Niestabilność samopoczucia pojawia się juŝ we wczesnej młodości, wykazuje przewlekły przebieg, nastrój w okresie kilku miesięcy moŝe być prawidłowy. Zmiany nastroju nie wykazują zwykle związku z wydarzeniami Ŝyciowymi. MoŜna wyodrębnić wczesny (młodzieńczy) i poźny początek zaburzeń. (ICD-10)

14 Uporczywe zaburzenia nastroju (F.34) c.d. DYSTYMIA przewlekłe obniŝenie nastroju, trwające przynajmniej przez kilka lat (2 lata) nie spełniające kryteriów nawracających zaburzeń depresyjnych o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Osoby dotknięte dystymią miewają okresy (dni, tygodnie) zupełnie dobrego samopoczucia, jednak większość czasu (miesiące) czują się zmęczone i przygnębione, wszystko łączy się z duŝym wysiłkiem i brakiem zadowolenia. Są zniechęcone, cierpiące, narzekają na zaburzenia snu, są jednak w stanie podołać codziennym obowiązkom.» (ICD-10)

15 Depresja wieku podeszłego Depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym u pacjentów powyŝej 65 roku Ŝycia. Rozpowszechnienie od 5 do 44 %.

16 Depresja wieku podeszłego: depresja z urojeniami z podnieceniem ruchowym zespół depresyjno-asteniczny

17 Depresja wieku podeszłego: U pacjentów w podeszłym wieku obraz kliniczny depresji niekiedy przypomina zespół otępienny (rzekome otępienie depresyjne). Dość często oba stany (depresja i otępienie) współistnieją, depresja pogłębia wówczas (niekiedy znacznie) zaburzenia pamięci i deficyt procesów poznawczych.

18 Czynniki ryzyka zespołów depresyjnych u pacjentów w wieku podeszłym - utraty: małŝonka, przyjaciół, zdrowia fizycznego, pracy, pozycji społecznej itd., - pogorszenie sytuacji materialnej, - izolacja społeczna, - upośledzenie funkcjonowania narządów zmysłów osłabienie wzroku i słuchu, - współwystępowanie chorób somatycznych.

19 Rozpowszechnienie depresji w populacji osób chorych somatycznie Rodzaj choroby Rozpowszechnienie depresji Choroby nerek Choroba Parkinsona Choroby tarczycy Choroby wątroby Cukrzyca Nowotwory Padaczka Udar mózgu Zawał mięśnia sercowego Zespoły bólowe do 20% do 50% 20-30% do 15% do 10% 20-40% 20-30% 25-35% 15-25% do 50% (PuŜyński, 2005)

20 Schorzenia somatyczne i stany, w których depresja występuje jako powikłanie Choroby układu krąŝenia Zaburzenia hormonalne i inne schorzenia przemiany materii Nowotwory Zabiegi chirurgiczne Choroby narządów miąŝszowych Choroby przewlekłe Choroby układowe Infekcje przewlekłe Infekcje wirusowe Niedobory witamin Zatrucie przewlekłe (PuŜyński, 2005)

21 Leki i inne substancje chemiczne, przy których stosowaniu depresja moŝe pojawić się jako powikłanie: Leki hipotensyjne (rezerpina, klonidyna, beta-adrenolityki), Neuroleptyki Środki o działaniu cholinolitycznym (fizostygmina, pestycydy), Steroidy nadnerczowe, Hormonalne środki antykoncepcyjne, Antagoniści kanału wapniowego, Leki o działaniu dopaminergicznym, przeciwserotoninowym, Leki o wpływie Gabaergicznym (pochodne kwasu walproinowego, benzodiazepiny), Leki przeciwhistaminowe (cimetydyna), Leki noradrenergiczne (amfetamina i jej pochodne), Leki działające na receptor opioidowy (naltrekson), Leki przeciwgruźlicze, przeciwnowotworowe, Interferony. (PuŜyński, 2005)

22 Epizod depresji w okresie poporodowym 10 15% kobiet rodzących 10 20% kobiet rodzących 10-15% kobiet rodzących (Rajewska, 2002) (Miller, 2002) (Robertson i wsp., 2004)

23 Obraz kliniczny epizodu depresyjnego po porodzie obniŝony nastrój myśli, zamiary i próby samobójcze poczucie winy myśli natrętne myśli dotyczące przemocy wobec noworodka zaburzenia koncentracji uwagi niepokój psychoruchowy napady paniki płaczliwość brak zainteresowania noworodkiem bezsenność (trudności w zasypianiu) (DSM-IV)

24 Epizod depresji z objawami psychotycznymi raz na porodów częściej u pierworódek częściej u osób, u których stwierdzono w przeszłości zaburzenia dwubiegunowe urojenia (noworodek jest opętany przez diabła, ma nadzwyczajną siłę, ciąŝą nad nim złe moce) halucynacje (?) dzieciobójstwo ryzyko nawrotu przy następnym porodzie wynosi 30 50%

25 Depresje w przebiegu uzaleŝnienia od alkoholu stany depresyjne pojawiające się w przebiegu długotrwałego naduŝywania alkoholu o przyczynach sytuacyjnych depresje będące przejawem zespołu abstynencyjnego, występującego bezpośrednio po przerwaniu ciągu picia bądź po dłuŝszym okresie abstynencji naduŝywanie alkoholu w przebiegu depresji typu endogennego (nierzadko jako jej maska) uzaleŝnienie od alkoholu jako powikłanie nawracających zaburzeń afektywnych, niekiedy ich zejście

26 Depresja - leczenie Leki przeciwdepresyjne RóŜnie działają na napęd i nastrój Kiedyś elektrowstrząsy Niekiedy tylko kilka napadów w Ŝyciu Choroba dwubiegunowa

27 Nastrój: Mania WzmoŜone samopoczucie, zadowolenie, szczęście, Ŝarty (często nieadekwatne) Myślenie Przyśpieszenie, słowotok, gonitwa myśli, hipermnezja Aktywność ruchowa WzmoŜona Poczucie niespoŝytej energii, brak męczliwości

28 Objawy wtórne ZawyŜona, bezkrytyczna ocena własnych moŝliwości Niedostrzeganie trudności i przeszkód Przekonanie o zdolnościach i zdrowiu Urojenia wielkościowe i ksobne Zmiany aktywności i celów działania Jednoczesne podejmowanie róŝnych celów, realizowanie przedsięwzięć, róŝnych projektów, wzmoŝona aktywność seksualna, wiele partnerów

29 Mania Bardzo róŝna dynamika MęŜczyźni = kobiety r.ŝ. Hipomania Rokowanie: czasem tylko jeden, dwa epizody w Ŝyciu Leczenie

30 Przyczyny zespołów maniakalnych: Nadczynność tarczycy, Nadczynność nadnerczy, mocznica, hemodializa, Niedobory witamin: PP,B12, Grypa, mononukleoza zakaźna, Zabiegi chirurgiczne, Choroby zwyrodnieniowe OUN: pląsawica, SM, ch. Picka, kiła OUN, Guzy mózgu, stany pourazowe i zapalne OUN.

31 Leki mogące wywoływać zespół maniakalny: Amfetamina, Bromokryptyna, disulfiram, izoniazyd, Lewodopa, Alprazolam, triazolam, Metoklopramid, ACTH, preparaty tarczycy, steroidy nadnerczowe, Cimetydyna

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej):

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej): ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE OSTATNIO PROWADZĄC REKOLEKCJE W ŚWINICACH WARCKICH, ŁODZI i WIŚLE PORUSZAM KWESTIE GRZECHÓW:PIERWORODNEGO, GŁÓWNYCH, PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU, CUDZYCH, WOŁAJĄCYCH O POMSTĘ DO NIEBA,

Bardziej szczegółowo

Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga.

Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga. Co warto wiedzieć na temat depresji? Poradnik www.lundbeck.pl Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga. Tłumaczenie i adaptacja do warunków polskich dr hab. n. med. Jan Jaracz, Katedra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PSYCHOPATOLOGII

PODSTAWY PSYCHOPATOLOGII KATEDRA PSYCHIATRII AKADEMII MEDYCZNEJ IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU PODSTAWY PSYCHOPATOLOGII MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW (do użytku wewnętrznego) OPRACOWANIE: ANDRZEJ RAJEWSKI JANUSZ RYBAKOWSKI

Bardziej szczegółowo

sygnałami chemicznymi

sygnałami chemicznymi Działanie mózgu jest podstawowym i najwaŝniejszym aspektem fizjologicznym, który odpowiada za róŝnice między ludźmi a innymi gatunkami. Zaburzenia funkcjonowania mózgu, niezaleŝnie od ich pierwotnego czy

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz Niezależne czasopismo o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin, zajmujące się popularyzacją zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym może stanowić doskonały pomost pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zespół uzależnienia wg ICD-10 Kompleks

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne. Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski

Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne. Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski Ostre zaburzenia organiczne Zaburzenia świadomości Halucynozy Zespół amnestyczny ŚWIADOMOŚĆ ( wg. T. Bilikiewicza) zdolność

Bardziej szczegółowo

Janusz Krzyżowski Depresja

Janusz Krzyżowski Depresja Janusz Krzyżowski Depresja Spis treści 1. Wstęp 2. Kiedy rozpoznajemy depresję 3. Jak często pojawia się depresja 4. Nieco więcej o objawach pojawiających się w depresji 5. Rodzaje depresji 6. Stany depresyjno-lękowe

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć depresję. Szkolenie dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na depresję. Opracowała mgr Edyta Wójcik

Zrozumieć depresję. Szkolenie dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na depresję. Opracowała mgr Edyta Wójcik Zrozumieć depresję Szkolenie dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na depresję Opracowała mgr Edyta Wójcik Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: I Podstawowe objawy depresji: - czynniki związane

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. pod redakcją. Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA

PSYCHIATRIA. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. pod redakcją. Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA PSYCHIATRIA Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa pod redakcją Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Psychiatria Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe 14 Roman Mikuła, Semko Lipiec Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe Selected aspects of psychological and psychiatric care of patients with neoplastic

Bardziej szczegółowo

Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Janusz Rybakowski Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY nr 03(08)/2005 ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE Wykraczając poza aktualne standardy II JESIENNA SPIS TREŚCI Wstęp Prof. Stanisław Pużyński Leczenie zaburzeń afektywnych w

Bardziej szczegółowo

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Wykład 1 Epidemiologia zaburzeń psychicznych Chorobowość roczna wybranych zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Skutki stosowania substancji

Skutki stosowania substancji Skutki stosowania substancji psychoaktywnych mgr Ewa Nowak Wąsicka Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Toruniu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Substancje psychoaktywne: etanol i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Depresja sezonowa wybrane aspekty diagnostyczne i terapeutyczne Seasonal affective disorder selected diagnostic and therapeutic issues

Depresja sezonowa wybrane aspekty diagnostyczne i terapeutyczne Seasonal affective disorder selected diagnostic and therapeutic issues Pediatr Med Rodz 2009, 5 (2), p. 113-119 Bernarda Bereza Received: 10.09.2009 Accepted: 23.09.2009 Published: 30.09.2009 Depresja sezonowa wybrane aspekty diagnostyczne i terapeutyczne Seasonal affective

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH. Małgorzata Luks Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH. Małgorzata Luks Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH Małgorzata Luks Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Leki przeciwdepresyjne są grupą leków psychotropowych,

Bardziej szczegółowo

Co to jest psychoza? Poradnik dla pacjentów i ich rodzin. Iwona Patejuk-Mazurek Adiunkt Kliniki Psychiatrii

Co to jest psychoza? Poradnik dla pacjentów i ich rodzin. Iwona Patejuk-Mazurek Adiunkt Kliniki Psychiatrii Iwona Patejuk-Mazurek Adiunkt Kliniki Psychiatrii Co to jest psychoza? Nazwa psychoza jest określeniem ogólnym, obejmującym trzy podstawowe grupy objawów - tzw. wytwórcze (pozytywne), ubytkowe (negatywne)

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

MITy NA TEMAT DEPRESJI

MITy NA TEMAT DEPRESJI Depresja jest modna, dlatego tyle się o niej mówi. MITy NA TEMAT DEPRESJI Depresja jest często traktowana jako temat tabu i z tego powodu powstaje wokół niej wiele mitów. Ich rozprzestrzenianie sprawia,

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

Leczenie depresji u osób w podeszłym wieku

Leczenie depresji u osób w podeszłym wieku PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Tadeusz Parnowski II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Leczenie depresji u osób w podeszłym wieku Treatment of depression in old age STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PLLLY00478/04/2015

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PLLLY00478/04/2015 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PLLLY00478/04/2015 Data ostatniej aktualizacji tekstu: 04/2015 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO STRATTERA 10 mg kapsułki, twarde STRATTERA 18 mg kapsułki, twarde STRATTERA

Bardziej szczegółowo