ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Z. 59-2012"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Z SPIS TREŚCI nr 1/1 5 Modelowanie belkowych mostów kolejowych z zastosowaniem metody GFEM. Część I. Sformułowanie teoretyczne / Danuta BRYJA, Ryszard HOŁUBOWSKI 21 Modelowanie belkowych mostów kolejowych z zastosowaniem metody GFEM. Część II. Testy numeryczne / Danuta BRYJA, Ryszard HOŁUBOWSKI, Monika PODWÓRNA 35 Porównanie oddziaływania wiatru na budynki według norm polskich i południowoafrykańskich. Część 1. Podstawy normalizacji obliczeń / Michał ĆWIK, Marian GIŻEJOWSKI, Adam GOLIGER 55 Porównanie oddziaływania wiatru na budynki według norm polskich i południowoafrykańskich. Część 2. Przykłady obliczeń / Michał ĆWIK, Marian GIŻEJOWSKI, Adam GOLIGER 71 Ways of demolition works vs. final product of recycling / Ivan HYBEN, Marcela SPIŠÁKOVÁ 81 Prediction of sediment inflow to the Klusov-Hervartov reservoir / Natalia JUNÁKOVÁ, Magdalena BÁLINTOVÁ 91 Rozwój małej energetyki wodnej na Podkarpaciu / Galina KALDA, Kinga KLIŚ 103 Budowa i obliczanie powierzchni kolektorów słonecznych / Galina KALDA, Agnieszka SMORĄG 117 Integration of occupational safety analysis in construction projects / Maria KOZLOVSKÁ, Zuzana STRUKOVÁ 133 The environmental assessment of office buildings in Slovakia / Eva KRIDLOVÁ BURDOVÁ, Silvia VILČEKOVÁ 141 Study of different types of corrosion processes simulated in model conditions / Vlasta ONDREJKA HARBULÁKOVÁ, Nadežda ŠTEYULOVÁ, Martin REPKA, Alena LUPTÁKOVÁ 149 Phosphorous content evaluation in cements in Slovak Republic in frame of eco-labelling process / Lenka PALAŠČÁKOVÁ, Adriana EŠTOKOVÁ, Magdalena BÁLINTOVÁ 159 Failure analysis of the Krosno water network / Katarzyna PIETRUCHA- URBANIK, Andrzej STUDZIŃSKI 167 Gwarantowany stopień dostępności usług wodociągowych / Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Andrzej STUDZIŃSKI 177 Prototype of an active tensegrity unit / Peter PLATKO, Stanislav KMEŤ 185 Analysis of concrete structures after interference in the support system of the building -part 1 / Sergej PRIGANC, Štefan KUŠNÍR, Peter SABOL 195 Analysis of concrete structures after interference in the support system of the building - part 2 / Sergej PRIGANC, Stefan KUŚNIR, Peter SABOL 203 Changeability of water consumption in the city of Rzeszów / Janusz RAK, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Monika SOŁECKA 211 Implementation of ventilated air cavities and problems with thermal bridges / Tomáš RENČKO, Anna SEDLÁKOVÁ 223 Zastosowanie falowych funkcji kształtu w zagadnieniach propagacji fal - przegląd metod / Małgorzata STÓJEK

2 235 Analiza zużycia wody miasta Kańczugi / Andrzej STUDZIŃSKI, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Krzysztof CHMIELOWSKI, Marta KUBICKA 247 Evaluation of the experiments with respect to simulation techniques / Renata VARGOVÁ

3 nr 1/2 7 Charakterystyka sieci triangulacyjnych występujących na terenie II RP z uwzględnieniem ich wpływu na dokładność opracowań kartograficznych / Robert BAUER, Józef SANECKI 15 Konwersja danych pomiędzy systemami wspomagającymi prowadzenie map numerycznych / Krzysztof BECZKOWSKI 27 Informacje wykorzystywane w procesie przeprowadzenia szacunku gruntów w Polsce / Katarzyna BŁAŻ 35 Modelowanie obiektów w procesie modernizacji tras drogowych i kolejowych / Krzysztof BOJAROWSKI 43 Schematy łącznego opracowania wyników pomiarów pozyskanych metodami klasycznymi i skanerem laserowym w procesie oceny stanu geometrycznego obiektów inżynierskich / Krzysztof BOJAROWSKI 51 Ocena elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych z wykorzystaniem numerycznego modelowania powierzchni / Krzysztof BOJAROWSKI, Dariusz GOŚCIEWSKI 61 Wykorzystanie funkcji nieoznaczoności pomiaru fazowego do wyznaczania precyzyjnej pozycji w czasie rzeczywistym / Sławomir CELLMER 71 Wielkości liniowych zniekształceń odwzorowawczych w układzie 2000" / Adam DOSKOCZ 85 Propozycja automatyzacji analizy dokładności baz danych map wielkoskalowych / Adam DOSKOCZ, Wojciech REJCHEL 95 Zastosowanie sieci modularnych zintegrowanych z pomiarami GPS do wyznaczania przemieszczeń / Tadeusz GARGULA, Andrzej KWINTA, Zbigniew SIEJKA 109 Cechy podpowierzchniowe ziemi jako elementy SIT w wyznaczaniu obszarów budowlanych / Małgorzata GERUS-GOŚCIEWSKA 115 Klasyfikacja informacji pozyskanych metodą GPR dla potrzeb SIP na poziomie gminy / Małgorzata GERUS-GOŚCIEWSKA 121 Ustalenie wielkości siatki bazowej struktury GR1D w zależności od ukształtowania terenu / Dariusz GOŚCIEWSKI 135 Zastosowanie algorytmów aproksymacji wielomianowej do wyznaczenia wysokości w węzłach brzegowych struktury GRID / Dariusz GOŚCIEWSKI 147 Aktualny stan wykorzystania oprogramowania igeomap" do tworzenia internetowych serwisów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej / Waldemar IZDEBSKI 159 Odporna na błędy grube transformacja Helmerta ze zmodyfikowaną korektą Hausbrandta / Joanna JANICKA 169 Półanalityczne rozwiązanie bazowe typu float" postprocessingu GPS / Roman KADAJ 181 Problematyka numerycznego opracowania precyzyjnych sieci zintegrowanych z wykorzystaniem stacji ASG-EUPOS, na przykładach sieci realizacyjnych dla tras komunikacyjnych / Roman KADAJ 189 Propozycja kontroli punktów geodezyjnych niedostępnych do bezpośredniego pomiaru GPSRTK / Kamil KOWALCZYK, Jacek RAPIŃSKI 197 Opracowanie trójwymiarowego modelu dna stawu w aplikacji Surfer przy użyciu danych z pomiaru GPS RTK / Kamil KOWALCZYK, Tomasz TYMOSZCZUK 207 Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przekształcenia układu współrzędnych / Maria MRÓWCZYŃSKA

4 217 Analiza wiarygodności pozycjonowania GPS/RTK w trudnych warunkach obserwacyjnych / Renata PELC-MIECZKOWSKA 227 Ocena możliwości zastosowania nowoczesnych technik rejestracji terenu do tworzenia mapy 3D przestrzeni kolejowej / Artur PLICHTA 237 Wyznaczanie pionowej składowej ruchu jednostki batymetrycznej w oparciu o techniki GNSS / Dariusz POPIELARCZYK, Rafał KAŹMIERCZAK, Grzegorz GRUNWALD 247 Testowanie dostępności i ciągłości serwisów ASG-EUPOS w procesie zbierania danych hydroakustycznych / Dariusz POPIELARCZYK, Rafał KAŹMIERCZAK, Arkadiusz TYSZKO 255 Opracowanie numerycznego modelu terenu dna jeziora Dargin na podstawie aktualnego sondażu hydroakustycznego / Dariusz POPIELARCZYK, Tomasz TEMPLIN 265 Analiza dokładności pozycjonowania GNSS z wykorzystaniem serwisów ASG-EUPOS dla potrzeb sondażu hydroakustycznego / Dariusz POPIELARCZYK, Arkadiusz TYSZKO, Rafał KAŹMIERCZAK, 277 Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w analizie terenów trudno dostępnych / Józef SANECKI, Andrzej KLEWSKI, Robert BAUER, Grzegorz STĘPIEŃ, Konrad MAJ, Paweł PABISIAK 287 Wykorzystanie NMT w analizie obszarów zalewowych / Józef SANECKI, Paweł PABISIAK, Robert BAUER, Agnieszka PTAK, Grzegorz STĘPIEŃ 295 Badania odbiorcze i ich wykorzystanie w diagnostyce mostów / Izabela SKRZYPCZAK, Grzegorz OLENIACZ 305 Statystyczna analiza długości boków osnowy III klasy na przykładzie powiatu Krotoszyn w województwie wielkopolskim / Izabela SKRZYPCZAK, Grzegorz OLENIACZ 313 Geodezyjne pomiary w badaniach konstrukcji inżynierskich i przemysłowych / Izabela SKRZYPCZAK, Grzegorz OLENIACZ, Wanda KOKOSZKA 319 Analiza dokładności teodolitów elektronicznych za pomocą testów statystycznych w oparciu o uproszczoną procedurę testowania terenowego / Izabela SKRZYPCZAK, Grzegorz OLENIACZ, Dawid ZIENTEK 325 Analiza statystyczna w uproszczonej procedurze terenowej testowania teodolitów elektronicznych / Izabela SKRZYPCZAK, Grzegorz OLENIACZ, Dawid ZIENTEK 331 Diagnostyka obiektów mostowych a pomiary geodezyjne / Izabela SKRZYPCZAK, Grzegorz OLENIACZ, Dawid ZIENTEK 339 Ocena deformacji powierzchni na terenach górniczych / Izabela SKRZYPCZAK, Dawid ZIENTEK 347 Analiza zmian w topologii mapy cyfrowej po transformacji z zastosowaniem korekt Hausbrandta / Tomasz ŚWIĘTOŃ 355 Zastosowanie narzędzi GIS do opracowania turystycznych map batymetrycznych śródlądowych zbiorników wodnych / Tomasz TEMPLIN, Dariusz POPIELARCZYK 367 Analiza przestrzennego rozkładu współczynnika intensywności odbicia jako wstęp do jego normalizacji / Artur WARCHOŁ 375 Badania nad wykorzystaniem pomiarów satelitarnych w trybie RTK nawiązanych do sieci ASG oraz lokalnych stacji referencyjnych / Ireneusz WYCZAŁEK, Robert NOWAK, Elżbieta WYCZAŁEK 383 Opracowanie trójwymiarowe mapy do celów projektowych / Michał WYCZAŁEK, Ireneusz WYCZAŁEK

5 nr 2/1 5 Flood risk and flood risk management - an overview / Lenka Gaňová, Martina Zeleňáková 13 Study of concrete changes characteristics after biocorrosion proccesses affected by wastewater / Vlasta Ondrejka Harbuláková, Adriana Eštoková, Nadežda Števulová, Katarina Foraiová 23 Weryfikacja metod wymiarowania kanalizacji ogólnospławnej / Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Kotowski 41 Eksploatacja reduktorów ciśnienia - na podstawie doświadczeń BPK Sp. z o.o. / Ewelina Kilian 55 Numeryczne modelowanie 3D współpracy rurociągów z gruntem / Barbara Kliszczewicz 67 Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego w systemach kanalizacyjnych / Sabina Kordana, Daniel Słyś 79 Ocena efektywności zastosowania systemu odzysku ciepła ze ścieków w budynku jednorodzinnym / Sabina Kordana, Daniel Słyś 91 Analiza hydrauliczna funkcjonowania zbiornika retencyjnego z systemem grawitacyjnego płukania / Kamil Pochwat, Józef Dziopak 109 Analiza hydrauliczna zwiększenia przepustowości przejścia syfonowego / Kamil Pochwat, Jacek Opaliński, Józef Dziopak 127 Analiza stosowanych klasyfikacji stanu technicznego sieci kanalizacyjnych / Andrzej Raganowicz, Józef Dziopak 145 Prognoza stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej na bazie modelu Markov'a / Andrzej Raganowicz, Józef Dziopak 155 Statystyczno-stochastyczny model prognozowania stanu technicznego sieci kanalizacyjnych / Andrzej Raganowicz, Józef Dziopak 173 System klasyfikacji stanu technicznego sieci kanalizacyjnej na podstawie Pforzheimer Modell / Andrzej Raganowicz, Józef Dziopak 191 The potential of local initiatives on example of flood warning system in south-east Poland / Stanisław J. Rysz 201 Wykorzystanie opadów syntetycznych w modelowaniu odpływu ze zlewni miejskich / Marcin Skotnicki, Marek Sowiński 219 Model hydrauliczny zbiornika rurowego. Cz. I. Fazy napełniania / Agnieszka Stec, Józef Dziopak 231 Model hydrauliczny zbiornika rurowego. Cz. II. Fazy opróżniania / Agnieszka Stec, Józef Dziopak 237 Analiza obciążenia hydraulicznego systemu kanalizacyjnego w skali dużej zlewni miejskiej / Marek Zawilski 249 Stormwater management - a basie concepts / Martina Zeleňáková, Gabriela Rejdovjanová

6 nr 2/2 Tom I 13 Możliwość wykorzystania przewymiarowanej sieci ciepłowniczej jako akumulatora ciepła / Jerzy R. Adamczyk 21 Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny / Jerzy R. Adamczyk, Jan M. Olchowik, Robert Tomaszewski 27 Badania możliwości otrzymania betonów zwykłych na kruszywach recyklingowych / Mohamed Ahmad 39 Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw budowlanych / Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnat, Wanda Kokoszka, Izabela Skrzypczak 47 Woda dla celów przemysłowych i ludności a ochrona środowiska / Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnat, Wanda Kokoszka, Izabela Skrzypczak 53 Aspekty technologiczne zastosowania betonu architektonicznego na przykładzie wybranego obiektu budowlanego / Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnat, Izabela Skrzypczak 61 Rola betonu architektonicznego w realizacji obiektów budowlanych / Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnat, Izabela Skrzypczak 69 Graficzna interpretacja metod gospodarowania energią w budynkach bioklimatycznych / Joanna Biedrońska, Jarosław Figaszewski 79 Próżniowe panele izolacyjne (VIPs) w budownictwie / Magdalena Bochenek 87 Kamera termowizyjna narzędziem diagnostycznym w budownictwie / Maria Anna Bukowska 93 Optymalizacja wybranych rozwiązań architektonicznych w oparciu o trajektorię słońca / Michał Burmistrz 101 Zielony dach a architektura energooszczędna / Monika Burmistrz 109 Analiza efektywności energetycznej kolektorów słonecznych / Mariusz Chalamoński 115 Wtórne wykorzystanie energii z powietrza usuwanego z kurnika do ogrzewania szklarni / Adam Chmielowski, Michał Gedymin 123 Wybrane aspekty stosowania materiałów zmiennofazowych w przegrodach zewnętrznych w polskich warunkach klimatycznych / Dorota A. Chwieduk 131 Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych / Krystian Cieślak, Sławomir Gułkowski, Jan Olchowik, Barbara Kozak, Mateusz Wiśniewski 137 Problemy termicznej jakości wody dostarczanej przez system odnawialnych źródeł energii / Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski 143 Ocena wydajności wielkopowierzchniowej słonecznej instalacji grzewczej w DPS w Mieni / Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski 149 Badanie możliwości wykorzystania modyfikowanych zapraw epoksydowych w procesach naprawczych betonów. Cz.1. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych, absorpcji wody oraz odporności chemicznej / Bernardeta Dębska, Lech Lichołai 161 Badanie możliwości wykorzystania modyfikowanych zapraw epoksydowych w procesach naprawczych betonów. Cz.2. Oznaczenie przyczepności / Bernardeta Dębska, Lech Lichołai 169 Teksturowanie powierzchni krzemu polikrystalicznego z wykorzystaniem lasera Nd:YAG / Aleksandra Drygała 173 Czasy burmistrzostwa drą Adolfa Dietziusa / Dudzik Iwona

7 185 Metody przekształcania osadu ściekowego na przykładzie instalacji oczyszczalni ścieków Łyna" w Olsztynie / Jolanta Fieducik, Adam Gawroński, Ryszard Matuszczak 195 Diody termiczne - potencjalne możliwości wykorzystania diod termicznych w technice / Jolanta Fieducik, Jan Godlewski 203 Badania współczynników wyrównania temperatury betonów różnego rodzaju / Halina Garbalińska, Jarosław Strzalkowski 209 Wpływ techniki dozowania domieszki napowietrzającej na parametry wytrzymałościowe i cieplne betonu lekkiego / Halina Garbalińska, Jarosław Strzałkowski 219 Możliwości odzyskiwania energii cieplnej w procesie doju krów / Michał Gedymin, Adam Chmielowski 225 Metoda godzinowego podziału rocznego zapotrzebowania na ciepło grzewcze w celu efektywnego wykorzystania energii słonecznej / Iwona Gil, Marek Bieniecki, Piotr A. Mocek 235 Możliwości wykorzystania energii słonecznej dla pozyskiwania ciepła i chłodu w warunkach klimatycznych Polski / Stanisław Gil, Bogusław Gradoń, Wojciech Bialik, Józef Ochman, Maciej Rozpondek 243 Zastosowanie metod modelowych w ocenie komfortu wiatrowego i bezpieczeństwa ludzi przebywających w sąsiedztwie struktur architektonicznych / Renata Gnatowska 249 Wpływ promieniowania UV na właściwości wybranych materiałów polimerowych stosowanych w budownictwie / Renata Gnatowska, Adam Gnatowski 257 Centrum usług wspólnych a wdrażanie systemów Smart Grid Analytics / Zbigniew H. Gontar 265 Pierwsze realizacje Stylu Zakopiańskiego na Podkarpaciu / Marek Gosztyła, Bogdan Witold Motyl 279 Eksperymentalne i numeryczne badania autonomicznej instalacji kolektorów słonecznych / Michał Górski, Karol Pisarek, Piotr Grygiel, Stanisław Remizowicz 289 Przykładowe kierunki zrównoważonego projektowania architektonicznego w kontekście certyfikacji wielokryterialnej / Tomasz Grzelakowski 297 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych / Sławomir Gułkowski, Krystian Cieślak, Jan M. Olchowik, Marcin Paprota, Maciej Syroka, Radosław Głowienka 303 Czy energetyka oparta na spalaniu ma wpływ na efekt cieplarniany? / Stanisław Gumuła, Małgorzata Piaskowska-Silarska 309 Autonomiczne systemy elektroenergetyczne dla budynków jednorodzinnych oparte na konwersji promieniowania słońca i energii kinetycznej wiatru / Stanisław Gumuła, Katarzyna Stanisz 317 Technologie energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii i możliwościach wykorzystania w budownictwie rozproszonym / Stanisław Gumuła, Agnieszka Woźniak 323 Banki komercyjne w finansowaniu inwestycji w ochronę atmosfery / Jerzy Gwizdała 331 Zasoby oraz możliwości zagospodarowania wód geotermalnych w Karpatach Zachodnich - od Cieszyna po Gorlice / Marek Hajto 341 XIX - wieczna restauracja kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku - przyczynek do studium tematu / Beata Jagieła 349 Zygmunt Hendel i jego niezrealizowane projekty adaptacji Zamku Lubomirskich w Rzeszowie dla potrzeb więziennictwa / Beata Jagieła

8 361 Możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie / Galina Kalda, Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Andrzej Studziński 365 Możliwości zastosowania powietrznych kolektorów słonecznych w gospodarce polskiej / Galina Kałda, Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Andrzej Studziński 373 Mowę tendencje w projektowaniu a rozwój zrównoważony / Zbigniew Kęsek 381 Badanie wpływu spawania laserowego złącza TiO 2 :FTO na rezystancję wewnętrzną oraz sprawność ogniwa słonecznego uczulonego barwnikiem / Maciej Klein, Mirosław Sawczak, Maciej Zalas, Robert Barbucha 389 Ocena jakości środowiska mieszkaniowego małego miasta a współczesne zagrożenia / Justyna Kobylarczyk 397 Historyczne próby stworzenia fasady wydajnej energetycznie jako inspiracje dla rozwiązań współczesnych / Bogusława Konarzewska 407 Hybrydowe fasady aktywne - od cech wizualnych po zyski środowiskowe zintegrowanych rozwiązań organicznych / Bogusława Konarzewska, Lucyna Nyka 415 Właściwości wytrzymałościowe betonów wykonanych z jednoczesnym zastosowaniem dwóch dodatków pylastych: pyłu krzemionkowego i popiołu fluidalnego / Janusz Konkol, Paweł Kobiałka 423 Wpływ wieku betonu na właściwości wytrzymałościowe betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego / Janusz Konkol, Grzegorz Prokopski 431 Przystosowanie hal przekrytych strukturą do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego / Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski 439 Współczesne holenderskie kierunki kreacji architektonicznej inwestycji mieszkaniowych związanych z wodą / Danuta Kupiec-Hyła 445 Badania symulacyjne efektywności energetycznej szczelinowej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej (SPKA) / Lech Lichołai, Jerzy Szyszka 455 Instalacja hybrydowa z odnawialnymi źródłami energii pracująca na Ukrainie w formie laboratorium na odległość / Janusz Magiera, Sebastian Pater, Krzysztof Neupauer 463 Wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej w budynku wielorodzinnym / Elżbieta Miśniakiewicz 471 O dynamice kolektora solarnego z zasobnikiem/pompą ciepła / Piotr A. Mocek, Iwona Gil, Katarzyna Niemotko

9 nr 2/2 Tom II 493 Technologia wykorzystania biomasy w gospodarstwach małoobszarowych / Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Mariusz Szewczyk, Tomasz Trzepieciński 501 Wybrane zagadnienia efektywności pomp ciepła w energetyce cieplnej / Tadeusz Noch 515 Wpływ przeszklenia i modernizacji budynku sakralnego na zyski słoneczne i komfort cieplny / Katarzyna Nowak, Małgorzata Rojewska-Warchał 525 Wpływ wydajności pompy cyrkulacyjnej na parametry eksploatacyjne płaskiego kolektora słonecznego / Paweł Obstawski, Dariusz Czekalski 533 Zastosowanie pakietu Matlab i Simulink do analizy stanów termicznych płaskiego kolektora cieczowego / Paweł Obstawski, Dariusz Czekalski 541 Zastosowanie programu Scada do wizualizacji i monitoringu pracy hybrydowego systemu zasilania / Paweł Obstawski, Dariusz Czekalski 549 Ewolucja świadomości ekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii / Jan M. Olchowik 557 Fotowoltaika w kontekście innych źródeł energii na Lubelszczyźnie / Jan M. Olchowik 563 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji / Jan M. Olchowik, Jan J. Tarłowskl, Paweł Ł. Mazur, Rafał Woliński, Katarzyna Kalamon 571 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych / Jan M. Olchowik, Jarosław Tatarczak 579 Tradycyjne i nowoczesne źródła energii w budownictwie jednorodzinnym i rolniczym / Małgorzata Piaskowska-Silarska, Stanisław Gumuła 583 Procesy wymiany ciepła w konstrukcjach z fasadami wentylowanymi w okresie letnim / Jerzy Z. Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets 589 Analiza techniczna i ekonomiczna pracy gruntowej pompy ciepła na gruntach różnej wilgotności / Vyacheslav Pisarey, Krzysztof Nowak 599 Analiza techniczna i ekonomiczna ogrzewania wody z wykorzystania pompy ciepła do podlewania zieleńców i ogrodów / Vyacheslav Pisarey, Krzysztof Nowak 611 Analiza wielowariantowa zintegrowanego systemu zaopatrzenia budynku w energię / Yyacheslav Pisarey, Elżbieta Rybak-Wilusz, Paulina Sawicka 625 Analiza basenowych central klimatyzacyjnych z trzystopniowym odzyskiem ciepła w okresie zimowym / Vyacheslav Pisarey, Natalia Ziemniak 637 Ekonomiczne aspekty systemów wytwarzania ciepłej wody wspomagane energią słoneczną dla budynków jednorodzinnych / Danuta Proszak- Miąsik, Sławomir Rabczak 645 Opłacalność wykorzystania słonecznej instalacji grzewczej ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym / Krzysztof Pytel, Agnieszka Kłos 653 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie biogazowni / Krzysztof Pytel, Małgorzata Tworek 659 Real working condition of natural ventilation / Sławomir Rabczak, Danuta Proszak-Miasik 669 Efektywność ekonomiczna zwiększenia grubości izolacji przewodów ogrzewania powietrznego / Elżbieta Rybak-Wilusz, Krzysztof Pruć

10 677 Różne skale - różne metody. Zrównoważony rozwój na wybranych przykładach polskiej architektury / Adam Rybka, Magdalena Szpytma, Cezary Szpytma 685 Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej / Alicja Siuta-Olcha 693 Potencjał energii promieniowania słonecznego w województwie lubelskim / Alicja Siuta-Olcha 699 Wpływ zawilgocenia na cieplne parametry materiałów budowlanych / Agata Siwińska, Halina Garbalińska 705 Jarosławskie budynki użyteczności publicznej XIX wieku / Anna Socha 717 Wykorzystanie biomasy w nowoczesnych, domowych systemach poligeneracyjnych / Krzysztof Sornek, Michał Tomski, Mariusz Filipowicz 725 Innowacyjne Wykorzystanie Energii Słupa Wody / Mariola Starzomska, Jerzy Z. Piotrowski, Stanisław Szewczyk 733 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej / Justyna Stefaniak, Agnieszka Żelazna 739 Stolarka drzwiowa w Jarosławiu z lat Cz. I / Jadwiga Stęchły 747 Problemy ochrony konserwatorskiej stolarki drzwiowej w Jarosławiu z lat Cz. II / Jadwiga Stęchły 755 Ogniwa paliwowe zasilane wodorem produkowanym z biomasy / Mateusz Szubel 763 Fotowoltaika w Bułgarii / Dariusz Szymczuk, Olaf Gembarzewski, Andrzej Gołyga, Agata Zdrojewska 769 Ocena możliwości naturalnego wysuszenia balotów słomy przeznaczonej do produkcji peletów / Grzegorz Tannenberg, Krzysztof Tannenberg 777 Problemy modernizacji obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej na przykładzie przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 13 w Kolbuszowej / Bartłomiej Tomkowicz, Janusz Pełczyński 789 Nowoczesne technologie zgazowania biomasy na potrzeby zintegrowanych układów energetycznych / Michał A. Tomski, Krzysztof Sornek, Mariusz Filipowicz 797 Zabytkowe założenie rezydencjonalno-ogrodowe w Udorzu. Stan obecny i perspektywy rewaloryzacji / Michał Uruszczak 803 Możliwości zastosowania instalacji solarnej dla basenu kąpielowego / Anna Wachowicz-Pyzik 811 Kreowanie przestrzennego postrzegania obiektów zabytkowych w oświetleniu sztucznym na przykładzie parlamentu prowincji Alberta w Kanadzie / Henryk Wachta 823 Odwzorowanie graficzne antycznego kompleksu sakralnego w Jerozolimie z wykorzystaniem komputerowych aplikacji wizualizacyjnych / Henryk Wachta 829 Wykorzystanie metody kontrastu barwowego w iluminowaniu strefowym obiektów zabytkowych na przykładzie Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie / Henryk Wachta 837 Uwarunkowania termiczne instalowania reflektorów doziemnych w budownictwie / Henryk Wachta, Krzysztof Baran, Marcin Leśko 847 Budowanie krajobrazu nowym kierunkiem w architekturze Nowego Jorku / Małgorzata Z. Wilczkiewicz 855 Wpływ zastosowania pasywnych systemów pozyskiwania energii słonecznej na charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnego / Beata Wilk- Słomka 863 Elementy fotowoltaiczne w krajobrazie Polski / Anna Marta Włodarczyk

11 871 Energooszczędność w krajobrazie miasta - przykład europejski: Berlin / Anna Marta Włodarczyk 877 Wpływ zmian technologicznych w instalacji odprowadzania spalin na trwałość kominów stalowych / Krystyna Wróbel, Wiesław Kubiszyn 885 Pompa ciepła powietrze-woda z parowaczem typu sopel lodu / Wojciech Zalewski 891 Perspektywy zastosowań barwnikowych ogniw słonecznych w Polsce / Agata Zdyb 899 Bilans cieplny kolektora słonecznego w roku porównawczym / Kazimierz Żarski 907 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej / Agnieszka Żelazna, Justyna Stefaniak, Artur Pawłowski

12 nr 3/1 5 Rola nauki w rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce / Henryk Bałuch 21 Systemy komputerowe wspomagające zarządzanie infrastrukturą kolejową / Maria Bałuch 29 Innowacyjne technologie w budownictwie / Krzysztof Berger, Janusz Tadla 49 Systemowe wspomaganie zarządzania mostami drogowymi i kolejowymi / Jan Bień 69 Badania naukowe i ich rola w przekształcaniu sieci drogowej / Stanisław Gaca 81 Systemy zarządzania stanem nawierzchni drogowej (PMS) / Sławomir Heller 89 Monitoring stanu technicznego konstrukcji (SHM) w zastosowaniu do obiektów infrastruktury komunikacyjnej / Grażyna Łagoda, Marek Łagoda 101 Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce / Andrzej Massel 107 Innowacyjne metody redukcji hałasu komunikacyjnego / Roger Nilsson, Ole G. Andersson, Aleksander Zborowski 117 Innowacyjne projekty R&D w zakresie dróg, kolei i mostów, realizowane przez Mostostal Warszawa / Paweł Poneta 131 Rola nauki w rozwoju mostownictwa / Wojciech Radomski 147 Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce / Leszek Rafalski 159 Rola nauki w rozwoju konstrukcji nawierzchni i materiałów drogowych / Dariusz Sybilski, Antonii Szydło 175 Właściwości innowacyjnych systemów i materiałów stosowanych w konstrukcji nawierzchni dróg szynowych / Tomasz Szuba 193 Wkład inżynierów w rozwój infrastruktury transportowej w Polsce / Antoni Szydło 205 Uwarunkowania środowiskowe rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce / Marian Tracz, Janusz Bohatkiewicz

13 nr 3/2 BUDOWNICTWO OGÓLNE 9 Wpływ warunków termicznych pożaru na parametry wytrzymałościowe stali konstrukcyjnych / Zoja Bednarek, Renata Kamocka-Bronisz, Paweł Ogrodnik, Sławomir Bronisz 17 Ocena odporności ogniowej dachów przeszklonych o konstrukcji stalowej / Andrzej Borowy, Bogdan Wróblewski, Zbigniew Musielak 25 The dynamic analysis of the blast load in the petrochemical facilities according to asce by using FEM / Mazen Demyati, Zakaria Kamel, Zbigniew Plewako 35 Probabilistyczna ocena nośności dwuciętych połączeń w konstrukcjach drewnianych / Tomasz Domański 43 Bayesowski model oddziaływań klimatycznych / Tomasz Pytlowany 51 Probabilistyczna analiza jednoczesności obciążenia śniegiem i wiatrem / Jerzy Antoni Żurański, Andrzej Sobolewski KONSTRUKCJE BETONOWE 61 Badania doświadczalne wpływu stopnia zbrojenia na częstotliwości drgań własnych belek / Lidia Buda-Ożóg, Katarzyna Matyka, Agnieszka Maternia 69 Badania wpływu wysokiej temperatury na sztywność belek żelbetowych / Michał Głowacki, Marian Abramowicz, Robert Kowalski 77 Zastosowanie metody emisji akustycznej do analizy procesu zarysowania belek żelbetowych / Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski 85 Analiza naprężeń w ścianie żelbetowej poddanej wczesnym wpływom termiczno skurczowym / Barbara Klemczak, Agnieszka Knoppik-Wróbel 93 O uproszczonej metodzie kontroli zarysowania według Eurokodu 2 / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska 101 Niesprężyste wyboczenie prętów zbrojenia, model zjawiska / Jacek Korentz 109 System płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia elementów konstrukcyjnych z betonu / Adam Stolarski, Jacek Zychowicz 117 Nośność słupa w strefie połączenia z płytą żelbetową / Tadeusz Urban 125 O przebiciu żelbetowych płyt krępych / Tadeusz Urban, Marek Sitnicki, Jakub Krakowski 133 Wpływ mimośrodu obciążenia na nośność połączenia płyta-słup po przebiciu / Barbara Wieczorek, Włodzimierz Starosolski 141 Projektowanie konstrukcji z betonu w obliczeniowych sytuacjach wyjątkowych / Szczepan Woliński KONSTRUKCJE METALOWE 151 Nośność wyboczeniowa walcowego płaszcza silosu w świetle zapisów normy PN-EN / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski 161 Badania doświadczalne ram poddanych oddziaływaniom wyjątkowym / Marian Giżejowski, Bashir Saleh, Aleksander Kozłowski, Zdzisław Pisarek, Lucjan Ślęczka 169 Analiza stateczności i nośności granicznej kratownicy ze stężeniami / Piotr Iwicki, Marcin Krajewski 177 Zastosowanie mechaniki zniszczenia w analizie stanów awaryjnych konstrukcji metalowych / Paweł Kossakowski

14 185 Probabilistyczna optymalizacja nośności słupów konstrukcji hal konwencjonalnych / Zbigniew Kowal 193 Sztywność połaciowa hal wiązarowo - płatwiowych przystosowanych do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego / Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski 201 Model zniszczenia łącznika w zespoleniu typu composite dowels / Maciej Kożuch, Sławomir Rowiński, Wojciech Lorenc, Ernest Kubica 209 Badania nośności aluminiowego pręta o przekroju złożonym / Marcin Krajewski 217 Momenty krytyczne zwichrzenia stalowych belek dwuteowych z liniowo zmiennymi wysokością środnika i szerokością pasa / Juliusz Kuś 225 Wpływ ograniczeń technologicznych na dobór parametrów przekroju kształtownika giętego / Agnieszka Łukowicz, Elżbieta Urbańska-Galewska 233 Rozbieżności formuł nośności słupów w PN-EN i PN-90/B dla przekrojów dwuteowych szerokostopowych / Andrzej Machowski, Krzysztof Kuchta 241 Temperatura krytyczna ramy stalowej z malejącą w pożarze sztywnością węzłów / Mariusz Maślak, Małgorzata Snela 249 Wybrane problemy obciążenia oblodzeniem masztów z odciągami / Monika Matuszkiewicz 257 Kształtowanie konstrukcyjne stropów rusztowych stalowych oraz zespolonych stalowo-betonowych / Maciej Piekarski 265 Badania doświadczalne króćców teowych z czterema śrubami / Zdzisław Pisarek 273 Analiza numeryczna silosu z blachy falistej wzmocnionego słupami / Mateusz Sondej, Piotr Iwicki, Jacek Tejchman 281 Ocena wpływu rozwiązań konstrukcyjnych doczołowych węzłów śrubowych na projektowanie ram stalowych / Andrzej Wojnar 289 Ocena nośności torów suwnic podwieszanych i wciągników według norm PN-EN i PN-90/B / Jan Żmuda, Krzysztof Irek, Joanna Skowrońska KSZTAŁTOWANIE KONSTRUKCJI 299 Nowe możliwości kształtowania formy przekrycia powłokowego wykonanego z blach trapezowych / Jacek Abramczyk 309 Czworościan tensegrity klasy Theta / Zbigniew Bieniek 317 Czworo ścienne systemy cięgnowo - prętowe w budowie modularnych struktur tensegrity / Zbigniew Bieniek MECHANIKA MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 325 Wyznaczanie częstości drgań własnych obiektów mostowych na podstawie rejestracji drgań przejeżdżającego pojazdu / Wojciech Andrzejewski, Magdalena Rucka 333 Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzenia / Jarosław Bęc, Tomasz Lipecki, Ewa Błazik-Borowa 341 Badania eksperymentalne parametrów dynamicznych modeli zbiorników stalowych na stole sejsmicznym / Daniel Burkacki, Robert Jankowski 349 Diagnostyka betonowych belek poddanych zginaniu z zastosowaniem propagacji fal sprężystych / Jacek Chróścielewski, Magdalena Rucka, Krzysztof Wilde, Wojciech Witkowski

15 357 Rozwiązanie problemów skręcania ciągłych prętów dwuteowych pakietem Mathematica / Bronisław Gosowski, Michał Redecki 365 Badanie sztywności i rozpraszania energii w żelbetowych płytach warstwowych poddanych obciążeniom cyklicznym / Krzysztof Gromysz 373 Numeryczne szacowanie sztywności zginanych elementów drewnianych wzmacnianych matami kompozytowymi / Paweł Kossakowski, Grzegorz Ordysiński 381 Badania doświadczalne i modelowanie klejonych stalowo-betonowych belek zespolonych / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma 389 Propagacja płaskiej fali przyspieszenia w cienkim czterosegmentowym pręcie wykonanym z materiałów Murnaghana / Maciej Major, Izabela Major, Judyta Różycka 397 Identyfikacja parametrów materiałowych w istniejących masywnych konstrukcjach betonowych na przykładzie dużych zapór wodnych / Bartosz Miller 405 Nieliniowość geometryczna oraz odkształcalność postaciowa w analizie układów prętowych / Paulina Obara, Michał Szczecina 413 Wykorzystanie metody form w analizie niezawodności konstrukcji kratowej / Urszula Radon 421 Wzmacnianie konstrukcji pod obciążeniem w eksperymencie numerycznym / Maciej Szumigała, Piotr Szewczyk 429 Stateczność niesymetrycznie sprężyście zamocowanych płyt przęsłowych przy wzdłużnej zmienności naprężeń / Andrzej Szychowski 437 Rekonstruowanie" zmian sztywności belki poprzez pomiary kąta obrotu jej osi / Zbigniew Zembaty, Seweryn Kokot, Piotr Bobra

16 nr 3/3 FIZYKA BUDOWLI 9 Obliczeniowa ocena parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniach obudowanych fasadą podwójną / Dariusz Heim, Marcin Janicki 17 Wykorzystanie światła słonecznego w okresach o wysokim stopniu zachmurzenia - walidacja modelu obliczeniowego / Dariusz Heim, Eliza Szczepańska 25 Transport i krystalizacja soli podczas wysychania materiałów budowlanych / Marcin Koniorczyk, Witold Grymin, Piotr Końca, Dariusz Gawin 33 Przepływy wilgoci w zasolonej ceramice budowlanej / Jan Kubik, Andrzej Kucharczyk 39 Wyznaczanie współczynnika dyfuzji wilgoci za pomocą algorytmów genetycznych / Jadwiga Świrska-Perkowska, Zbigniew Perkowski 47 Wymiana powietrza w budynkach wielorodzinnych wyposażonych w zbiorcze kanały wentylacyjne / Marek Telejko, Jerzy Z. Piotrowski INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH 57 Model decyzyjny wyboru rozwiązań remontowych budynków mieszkalnych / Robert Bucoń, Anna Sobótka 65 Wpływ zakłóceń na opóźnienia procesów budowlanych / Agnieszka Dziadosz, Mariusz Rejment 73 Udzielanie zamówień na roboty dodatkowe w realizacji inwestycji publicznych / Michał Juszczyk, Agnieszka Leśniak, Krzysztof Zima 81 Analiza strategiczna efektywności inwestycji dotyczących zakupu mieszkań we Wrocławiu z przeznaczeniem na wynajem / Ewa Marcinkowska, Krzysztof Gawron, Mariusz Rejment 89 Harmonogramowanie pracy specjalistycznych zespołów roboczych w wieloobiektowych przedsięwzięciach budowlanych / Roman Marcinkowski, Marcin Pokora 97 Wpływ jakości dokumentacji przetargowej na przygotowanie ofert / Edyta Plebankiewicz, Renata Kozik 105 Zastosowanie metody ELECTRE w optymalizacji doboru środków transportu w magazynie wyrobów budowlanych / Dariusz Skorupka, Artur Duchaczek, Artur Szleszyński 113 Badanie procesów logistycznych przedsięwzięć drogowych / Anna Sobótka, Dorota Pawluś, Daniel Wałach, Agata Czarnigowska KOMPOZYTY W BUDOWNICTWIE 123 Udział kompozytów polimerowych w nośności na ścinanie wzmocnionych belek żelbetowych / Renata Kotynia 131 Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie przy użyciu naprężonych taśm CFRP / Renata Kotynia, Krzysztof Lasek, Michał Staśkiewicz 139 Właściwości akustyczne paneli kompozytowych oraz perspektywa ich zastosowania w budownictwie ogólnym / Jacek Nurzyński 147 Uprzemysłowienie procesu prefabrykacji kompozytowych elementów infrastruktury drogowej / Paweł Poneta 155 Nowe koncepcje kompozytowych pomostów drogowych / Lech Własak, Jerzy Jurczuk

17 163 Badania wytrzymałościowe nowych połączeń mechaniczno - klejowych dla mostów z elementów kompozytowych produkowanych metodą pultruzji / Henryk Zobel, Wojciech Karwowski MATERIAŁY BUDOWLANE 173 Właściwości doraźne i Teologiczne betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu / Andrzej Ajdukiewicz, Alina Kliszczewicz 181 Rozmyty system ekspertowy wspomagający wnioskowanie o jakości betonu / Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnat, Izabela Skrzypczak 189 Identyfikacja sygnałów emisji akustycznej w betonie nieobciążonym / Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska 197 Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na wytrzymałość na ściskanie betonów podwodnych / Elżbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski 205 Mikrostruktura i wytrzymałość zapraw z cementów wieloskładnikowych zawierających popiół lotny wapienny / Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka 213 Wpływ wieku betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu na ich wytrzymałość na ściskanie i odporność na pękanie / Janusz Konkol 223 Wykorzystanie parametrów fraktalnych i stereologicznych do opisu odporności na pękanie betonów modyfikowanych wybranymi dodatkami typu II / Janusz Konkol 233 Odporność betonu na łuszczenie wywołane cyklicznym zamrażaniem w warunkach obciążenia statycznego / Marta Kosior-Kazberuk 241 Inhibitory korozji w naprawach mostów żelbetowych / Ewa Michalak 249 Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na samozagęszczalność mieszanek betonowych / Tomasz Ponikiewski, Jacek Gołaszewski 259 Modelowanie rozmyte oraz teoria ewidencji w określeniu ryzyka producenta i odbiorcy betonu towarowego / Izabela Skrzypczak 267 Wpływ stanu wilgotnościowego betonu na jego przepuszczalność / Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU 277 BIM jako platforma integracji branż / Paweł Kogut, Andrzej Tomana 283 Wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona OCENA ŚRODOWISKOWA BUDYNKÓW 293 Ślad węglowy w cyklu życia wyrobu budowlanego / Dominik Bekierski 301 Ocena środowiskowa budynków a zrównoważone budownictwo / Lech Czarnecki, Marek Kaproń 315 Ewolucja wymagań podstawowych w świetle zagadnień środowiskowych / Jadwiga Fangrat, Halina Prejzner, Jadwiga Tworek, Sebastian Wall 323 Efektywność energetyczna rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych - strategiczny projekt badawczy / Robert Geryło, Stanisław Mańkowski, Michał Piasecki 331 Metoda monitorowania nocnej emisji światła z wykorzystaniem obrazów HDR / Marcin Górko, Dariusz Heim 339 Modernizacja energetyczna budynków zasilanych z miejskich systemów ciepłowniczych / Bogdan Kozłowski, Stanisław Mańkowski, Joanna Płachta 347 Eksploatacyjna ocena awaryjności przewodów zasilających budynki w wodę / Marian Kwietniewski

18 353 Wiarygodność ocen budynków / Aleksander Panek 359 Proces harmonizacji metod oceny budynku zrównoważonego / Michał Piasecki 365 Projektowanie konstrukcji na trwałość na przykładzie komina stalowego / Krystyna Wróbel, Wiesław Kubiszyn 373 Budownictwo i energetyka u progu nowej ery - konwergencje, erozja skali, energetyka prosumencka - nowe zjawiska tworzą nowe relacje / Krzysztof Żmijewski

19 nr 3/4 GEOTECHNIKA 9 Szacowanie osiadań fundamentów bezpośrednich / Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk, Zenon Szypcio 17 Stateczność na obrót płytowo - kątowych ścian oporowych / Katarzyna Dołżyk, Zenon Szypcio 25 Wpływ rodzaju próbek na parametry wytrzymałościowe zawiesin twardniejących / Paweł Falaciński 33 Zastosowanie metody stycznych do identyfikacji modułu sztywności podłoża gruntowego badanego płytą dynamiczną ZFG-01 / Wojciech Gosk 41 Zastosowanie metody Gaussowskiego procesu do identyfikacji charakterystyk zagęszczenia gruntów ziarnistych / Marzena Kłos, Marek Słoński, Zenon Waszczyszyn 49 Analiza przemieszczeń płyty dennej dwukomorowego zbiornika zagłębionego w ośrodku gruntowym / Wojciech Kozłowski, Andrzej Surowiecki, Adam Balawejder 57 Metoda interpretacji testów statycznych obciążeń pali prefabrykowanych / Zygmunt Meyer, Grzegorz Szmechel 65 Perspektywy zastosowania materiałów antropogenicznych w kontekście zielonej geotechniki / Rafał Ossowski, Zbigniew Sikora 71 Wpływ iniekcji cementowych na osiadanie i nośność pali wielkośrednicowych w glinie / Adam Pinkowski, Kazimierz Gwizdała 77 O przewodności hydraulicznej wybranego torfu z rejonu Rzeszowa / Grzegorz Straż 85 O wyznaczaniu edometrycznych modułów ściśliwości gruntów słabonośnych na przykładzie namułu z Rzeszowa / Grzegorz Straż 93 Analiza numeryczna stanu naprężeń podkładu kolejowego w funkcji parametrów podłoża / Andrzej Surowiecki, Wojciech Kozłowski, Marcin Wasiak 101 Współczynniki parcia i odporu dla małych wartości kąta v / Zenon Szypcio 109 Wstępna analiza posadowienia ekranów akustycznych na palach według różnych metod obliczeniowych / Krzysztof Trojnar 117 Wpływ wybranych czynników na geometrię kolumn iniekcyjnych / Lidia Wanik, Joanna Bzówka 125 Badania lokalnych odkształceń próbek gruntów madowych / Krzysztof Wilk 133 Próba probabilistycznej oceny głębokości przemarzania gruntu / Jerzy Antoni Żurański, Andrzej Sobolewski INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA - DROGI 143 Ocena warunków przejazdu autobusów po wydzielonych pasach / Marek Bauer 151 Obserwacja drogi i związane z nią stany uwagi wzrokowej kierowców / Lesław Bichajło 159 Atrakcyjność roweru miejskiego jako środka lokomocji na przykładzie Rzeszowa / Lesław Bichajło, Mateusz Szarata 167 Koncepcja metody oceny zagrożeń w ruchu drogowym / Marcin Budzyński 175 Ocena odporności na oddziaływanie wody i mrozu recyklowanych mieszanek podbudowy w aspekcie rodzaju asfaltu spienionego / Anna Chomicz- Kowalska 183 Wybrane aspekty badań miejskiego ruchu rekreacyjnego na przykładzie Krakowa / Mariusz Dudek

20 191 Makrotekstura nawierzchni asfaltowych wybrane aspekty jej oceny / Paweł Gierasimiuk, Władysław Gardziejczyk 199 Trwałość zmęczeniowa połączeń warstw asfaltowych w badaniach laboratoryjnych / Jarosław Górszczyk, Konrad Malicki 207 Zmiany sztywności warstwy z kruszywa poddanej zróżnicowanym wpływom eksploatacji górniczej / Marcin Grygierek 213 Wpływ wapna hydratyzowanego na parametry eksploatacyjne nawierzchni z warstwą ścieralną SMA / Marek Iwański 221 Wpływ pyłów mineralnych na moduł sztywności podbudowy z asfaltem spienionym / Marek Iwański, Przemysław Buczyński 229 Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce / Kazimierz Jamroz 239 Prognozowanie wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach przy projektowaniu dróg przechodzących przez małe miejscowości / Janusz Kawecki, Krzysztof Kozioł, Krzysztof Stypuła 247 Wpływ typu zabudowy na bezpieczeństwo ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości / Mariusz Kieć 257 Ekran akustyczny o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ziemnym / Paweł Kossakowski 265 Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji / Jan B. Król, Piotr Radziszewski, Karol Kowalski, Piotr Świeżewski 273 Odporność betonu asfaltowego modyfikowanego woskiem syntetycznym na deformacje trwałe / Grzegorz Mazurek 281 Efektywność zagęszczania gorących MM A ochładzanych wodą / Paweł Mieczkowski 289 Ocena trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych o wysokim module sztywności / Andrzej Plewa 297 Elementy przekształceń obrazów cyfrowych w bazach danych systemów zarządzania nawierzchniami bitumicznymi / Andrzej Pożarycki, Paweł Rydzewski 305 Metoda lokalnych wzorców binarnych do identyfikacji uszkodzeń nawierzchni drogowych / Andrzej Pożarycki, Paweł Rydzewski 313 Lokalizacja zabudowy względem dróg w aspekcie ochrony przed hałasem / Stanisław Radosz, Marian Tracz 323 Analiza lepkosprężystych właściwości asfaltów i polimeroasfaltów / Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Karol J. Kowalski, Jan B. Król,Michał Sarnowski 331 Porównanie Teologicznych właściwości lepiszczy gumowo-asfaltowych i polimeroasfaltów / Michał Sarnowski, Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Karol Kowalski, Jan B. Król, Zbigniew Krupa 339 Diagnostyka stanu nawierzchni drogowej z wykorzystaniem pomiarów stereoskopowych / Marcin Staniek 347 Nawierzchnie drogowe z granulatem gumowo-asfaltowym - analiza hałasu i właściwości reologicznych / Dariusz Sybilski, Igor Ruttmar, Wojciech Bańkowski 353 Widma obciążeń nawierzchni drogowych / Robert Wardęga, Antoni Szydło 361 Analiza ilościowa i jakościowa zmian mikroteksturalnych powierzchni kruszywa stosowanego do warstwy ścieralnej / Marta Wasilewska, Władysław Gardziejczyk

21 369 Właściwości strukturalne i funkcjonalne popiołów lotnych jako wypełniaczy do mieszanek mineralno - asfaltowych / Jarosław Wilanowicz, Wojciech Grabowski, Marta Andrzejczak 377 Kryterium hałasu w projektowaniu wjazdów z drogi do ekranowanej zabudowy / Krystian Woźniak 385 Zasady przekształceń elementów sieci drogowej w rozwiązaniach uspokojenia ruchu w aspekcie potrzeb różnych uczestników ruchu / Andrzej Zalewski INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA - MOSTY 395 Awaria wiaduktu nad autostradą A2 / Jacek Chróścielewski, Anna Banaś, Maciej Malinowski, Mikołaj Miśkiewicz 403 Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych / Marcin Górecki, Grażyna Łagoda, Marek Łagoda 411 Walidacja modeli numerycznych typowych wiaduktów drogowych na podstawie badań / Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski 419 Problemy eksploatacji kładek dla pieszych w południowej Polsce / Tomasz Michałowski 427 Budowa mostów objazdowych na czas przebudowy obiektów drogowych / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk 435 Analiza mostów kolejowych z belek LW 1200 w celu dostosowania linii CMK do dużych prędkości / Wojciech Trochymiak, Radosław Oleszek, Przemysław Mossakowski

22 nr 4 5 Analiza jednostkowych strat ciepła w systemie rur preizolowanych / Bożena Babiarz, Barbara Zięba 21 Zastosowanie operacyjnej analizy modalnej do badania dynamicznej pracy rys w rurach ssących elektrowni wodnych / Jacek Grosel, Wojciech Sawicki, Zbigniew Wójcicki 35 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi / Galina Kalda 49 Wykorzystanie w Polsce energii wiatru do oświetlania i ogrzewania / Galina Kalda 59 Stan obecny sektora energetyki słonecznej w Polsce i prognoza jej wykorzystania w przyszłości / Galina Kalda, Agnieszka Smorąg 69 Analiza składu wybranych butelkowanych wód mineralnych występujących na rynku europejskim / Katarzyna Pietrucha-Urbanik 81 Analiza wielowymiarowa zróżnicowania wybranych butelkowanych wód mineralnych występujących na rynku europejskim / Katarzyna Pietrucha-Urbanik 91 Analiza systemu klimatyzacji dla krytych pływalni z osuszaniem części powietrza recyrkulowanego z wykorzystaniem pompy ciepła / Vyacheslav Pisarev, Agnieszka Haba 105 Analiza systemu klimatyzacji dla krytych pływalni z wykorzystaniem pompy ciepła do osuszania powietrza obiegowego i wymiennika krzyżowego / Vyacheslav Pisarev, Agnieszka Haba 119 Heat pump installation and greenhouse effect / Sławomir Rabczak 131 Algorytm wyznaczania współczynnika Coriolisa przepływów laminarnych w kanałach prostokątnych metodą elementów brzegowych / Tomasz Janusz Teleszewski 143 Recenzenci współpracujący r Oprac. BPK

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II) SPIS TREŚCI Tom I

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II) SPIS TREŚCI Tom I ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II) 2012 SPIS TREŚCI Tom I ADAMCZYK Jerzy R. Możliwość wykorzystania przewymiarowanej sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA USŁUGOWA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Sala Koncertowa w Pijalni Głównej

Sala Koncertowa w Pijalni Głównej godz. 8.30 10.00 SESJA 5/P Składowiska prof. dr hab. inż. Wojciech WOLSKI Wiesław ŚWIERCZYŃSKI I/s. 343 I/s. 363 I/s. 371 I/s. 391 Waldemar ŚWIDZIŃSKI, Krzysztof JANICKI, Andrzej KRZYSIK, Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2.

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Studia I o stacjonarne i niestacjonarne Budownictwo Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL 1 5. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WSTĘP 13 Bibliografia 16

Spis treści. WSTĘP 13 Bibliografia 16 Przegląd uwarunkowań i metod oceny efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie : praca zbiorowa / pod red. Joachima Kozioła. Gliwice, 2012 Spis treści WSTĘP 13 Bibliografia 16

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych...

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych... Księgarnia PWN: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk - Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1 Wprowadzenie............................... XI 1. Metodyka diagnostyki..........................

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Mechaniki Budowli Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Mechaniki Budowli Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski Laboratorium Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Kierownik Laboratorium dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO PYTANIA KIERUNKOWE 1. Właściwości, rodzaje i zastosowanie wyrobów ceramicznych w budownictwie. 2.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Okręg 1. KWW Tomasz Kiliński Jacek Cichański KWW Nasze Miasto Nowa Ruda. Cyman KWW Rozwój i Partnerstwo Krystyna Górska.

Okręg 1. KWW Tomasz Kiliński Jacek Cichański KWW Nasze Miasto Nowa Ruda. Cyman KWW Rozwój i Partnerstwo Krystyna Górska. Okręg 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Alfred Stanisław Balawajder KWW Tomasz Kiliński Jacek Cichański Andrzej Cyman Krystyna Górska KW Platforma Obywatelska Józef Teofil Stanisław Marian Kochniarczyk Kołacki

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA I GEOINFORMATYKA PROMOTOR Górski Dr Krzysztof Bojarowski TEMATYKA PRAC

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Jolanta ADAMCZYK, Radosław KURZYP: Wykorzystanie odłogów w krajobrazie rolniczym w planowaniu architektury ekologicznej... 9

Jolanta ADAMCZYK, Radosław KURZYP: Wykorzystanie odłogów w krajobrazie rolniczym w planowaniu architektury ekologicznej... 9 CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Jolanta ADAMCZYK, Radosław

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Inżynierii Lądowej PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Budownictwo studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kursy: 11 grup z zakresu: 1. Kurs zawodowy dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie pozyskiwania energii słonecznej za pomocą ogniw

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI www.iis.uz.zgora.pl www.facebook.com/instytut.inzynierii.srodowiska.uz/ INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE ENERGETYKA KOMUNALNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. Imię i nazwisko studenta nr albumu Promotor 1. dr inż. Marek Badura 2. dr inż. Marek Badura 3. dr inż. Marek Badura

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej (kino, biurowiec, bank, hotel) Projekt klimatyzacji hali

Bardziej szczegółowo

Wykaz uczestników scalenia gruntów w obrębie Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz:

Wykaz uczestników scalenia gruntów w obrębie Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz: Wykaz uczestników scalenia gruntów w obrębie Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz: Lp. Nazwisko i imię 1. Banaś Celina 2. Bednarek Beata 3. Bednarek Krzysztof 4. Bielakowa Anna 5. Błakała Zofia 6. Bodzioch

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO MICHAŁ TURSKI SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Promotor: Dr hab. inż. ROBERT SEKRET, Prof. PCz Częstochowa 2010 1 Populacja światowa i zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 września 2012. dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl

Warszawa, 7 września 2012. dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl XLIV spotkanie Forum Energia Efekt Środowisko NFOŚiGW Warszawa, 7 września 2012 Domy słoneczne i magazynowanie ciepła dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, 2010 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1. Charakterystyka obecnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek studiów: Budownictwo

Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek studiów: Budownictwo Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek studiów: Budownictwo Zakres pytań obowiązujący od roku akad. 2015/16 I.Budownictwo ogólne przedmiot kierunkowy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW LUBELSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W II PÓŁROCZU 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW LUBELSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W II PÓŁROCZU 2017 Poniżej przedstawiamy harmonogram bezpłatnych szkoleń branżowych dla czynnych członków LOIIB w II półroczu 2017 roku. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzanie planowanego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji

ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji Monografia Redakcja naukowa Jan Popczyk Robert Kucęba Krzysztof Dębowski Waldemar Jędrzejczyk Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Diagnostyka konstrukcji Ŝelbetowych : metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. T. 1 / Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. Warszawa, 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. Promotor Temat Dyplomant 1. Dr inż. A. Dumalski. Zastosowanie sieci modularnych do zakładania osnów pomiarowych 2. Dr inż. A.

Lp. Promotor Temat Dyplomant 1. Dr inż. A. Dumalski. Zastosowanie sieci modularnych do zakładania osnów pomiarowych 2. Dr inż. A. 2009/2010 Propozycje tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych inżynierskich realizowanych w Instytucie Geodezji Specjalność geodezja i szacowanie nieruchomości Olsztyn Limit 40 Lp. Promotor Temat

Bardziej szczegółowo

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA Materiały budowlane z technologią betonu EGZAMIN MAGISTERSKI Fizyka budowli Budownictwo ogólne 1. Materiały pokryć dachowych. 2. Wymagania techniczne i rozwiązania

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne

budownictwo niskoenergetyczne budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku A. Pytania o charakterze problemowym: Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku Lp. Treść pytania 1. Jak rozumiesz pojęcie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA GOSPODARCZA PROMOTOR Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM Dr inż. Dariusz Gościewski Analiza możliwości wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA 1. Pałkowski Sz.: Obliczanie siatek cięgnowych metodą elementów skończonych. Archiwum Inżynierii Lądowej, Z. 2/1979, str. 177 194.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię pełnomocnika

Nazwisko i Imię pełnomocnika Nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku albo jednostki organizacyjnej Banku Nazwisko i Imię pełnomocnika Wojtas Hubert Brajta Wojciech Dubis Andrzej Frankiewicz Maciej Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU ENERGIA PRZYSZŁOŚCI Szkolenia: grup z zakresu: 1. Audytor/ka energetyczny gr *10 os.* 80h/gr. 2. Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii (energia wiatrowa

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Załącznik A Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 102 ds. Podstaw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo