KOBIETY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH Dyskryminacja ze względu na płeć i mowa nienawiści w mediach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOBIETY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH Dyskryminacja ze względu na płeć i mowa nienawiści w mediach"

Transkrypt

1 KOBIETY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH Dyskryminacja ze względu na płeć i mowa nienawiści w mediach PODSUMOWANIE Październik-Listopad 214

2 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej kobiet w kontekście wyborów samorządowych, a zwłaszcza tematu dyskryminacji ze względu na płeć i mowy nienawiści w okresie od października do listopada 214 roku. Jako mowę nienawiści rozumie się używanie sformułowań negatywnych, niemerytorycznych, nacechowanych emocjonalnie, wysuwanie wniosków nie ze względu na kompetencje, ale z uwagi na płeć. Analizie poddano materiał pochodzący z monitoringu ponad 1 tytułów prasowych, 2 polskojęzycznych portali internetowych oraz 6 stacji radiowych i telewizyjnych. Odnotowane publikacje podzielono ze względu na: wydźwięk medialny (na materiały pozytywne, negatywne, neutralne), wielkość (na artykuł, notkę, wzmiankę), rodzaj medium (na internet, prasę, radio, telewizję) oraz profil mediów (na media specjalistyczne, regionalne, ogólnoinformacyjne, ekonomiczne) oraz główne tematy obecne w przekazie. Warto zauważyć, że wydźwięk publikacji to ocena obserwowanej rzeczywistości, prezentowanych w materiale danych i nie zawsze ma związek z opinią redakcji danego tytułu na temat podejmowanego zagadnienia. Jeśli wnioski płynące z materiału były pesymistyczne (niekorzystne) dla kobiet materiał określano jako negatywny. Natomiast jeśli wnioski były optymistyczne (korzystne) dla kobiet materiał określano jako pozytywny. Jako neutralne określano te publikacje, których przekaz nie był ani pozytywny ani negatywny lub kiedy informacje pozytywne i negatywne zamieszczone w publikacji równoważą się. Zgromadzony materiał przeanalizowano z pomocą technik służących badaniu efektywności działań PR. W tym celu użyto wskaźników: wielkości, dotarcia przekazu do odbiorcy, indeksu wydźwięku wizerunkowego oraz ekwiwalentu reklamowego. W celu zilustrowania wielu zależności pomiędzy wskaźnikami zastosowano mapy benchmarkingowe. 2

3 METODOLOGIA BADANIA CZ.1 Badanie zostało przeprowadzone z użyciem sprawdzonych technik służących badaniu efektywności działań PR. Poniżej znajduje się szczegółowy opis zastosowanych metod, a także terminologii użytej w opracowaniu. RODZAJ MEDIUM PROFIL MEDIUM AVE Analiza dotyczy materiałów pochodzących z monitoringu prasy, internetu, mediów społecznościowych oraz stacji radiowych i telewizyjnych. Dane zebrano z ponad 1 tytułów prasowych, 2 polskojęzycznych portali internetowych, najważniejszych mediów społecznościowych oraz 6 stacji radiowych i telewizyjnych. DOTARCIE PUBLIKACJI Dotarcie publikacji jest miarą określającą liczbę potencjalnych kontaktów odbiorców z przekazem medialnym. W prasie obliczany jest na podstawie sumy nakładów pisma, w internecie wyrażany jest przez sumę liczby unikatowych użytkowników danego portalu. Natomiast w radiu i telewizji zasięgiem jest suma oglądalności bądź słuchalności danej stacji. Zasięg wyraża liczbę potencjalnych kontaktów z informacją, a nie liczbę osób, które mogły zetknąć się z nią. Zasięg wyższy niż liczba mieszkańców Polski oznacza, iż każda osoba mogła spotkać się z daną informacją kilkukrotnie. UNIKALNY UŻYTKOWNIK Termin określający liczbę pojedynczych numerów komputerów IP, albo też najczęściej liczbę pojedynczych programów cookie identyfikujących użytkownika korzystającego z danego serwisu internetowego Ze względu na zakres tematyczny zgromadzone źródła informacji medialnych podzielono na pięć profili: Media specjalistyczne do tej kategorii należą tytuły prasowe, portale internetowe, stacje radiowe i telewizyjne podejmujące tematy związane z wybraną dziedziną. Mediami specjalistycznymi są: Personel i Zarządzanie, TVN Turbo itp. Media regionalne do tej kategorii należą tytuły prasowe, portale internetowe, stacje radiowe i telewizyjne prowadzące swoją działalność na określonym terenie i skierowane do społeczności lokalnych. Zwykle są to media ogólnoinformacyjne związane z konkretnym województwem. Mediami regionalnymi są: Nowości, TVP Poznań itp. Media ekonomiczne do tej kategorii należą tytuły prasowe, portale internetowe, stacje radiowe i telewizyjne zajmujące się tematyką związaną z finansami, ekonomią i biznesem. Mediami ekonomicznymi są: Parkiet, Polsat Biznes itp. Media ogólnoinformacyjne do tej kategorii należą tytuły prasowe, portale internetowe, stacje radiowe i telewizyjne o zasięgu ogólnopolskim, publikujące najważniejsze wiadomości z różnych dziedzin. Mediami ogólnoinformacyjnymi są: Rzeczpospolita, Program III Polskiego Radia itp. Ekwiwalent reklamowy (ang. Advertising Value Equivalent, skrt. AVE) to wycena danego przekazu określana w pieniądzu (w złotówkach). Polega na szacowaniu wartości publikacji lub emisji danego przekazu na podstawie cenników reklamowych medium, powierzchni publikacji, liczby odsłon, liczby unikatowych użytkowników, czy czasu trwania programu. Wyraża sumę środków finansowych, jakie trzeba byłoby wydać, gdyby dany materiał był reklamą. Wartość ekwiwalentu reklamowego jest ponadto modyfikowana o wydźwięk danej informacji. Dla informacji pozytywnych mnożnik wynosi 2, dla neutralnych 1, a dla negatywnych -1. W wycenie zweryfikowanej szacowane są jedynie fragmenty związane z analizowanym podmiotem. Techniki liczenia ekwiwalentu reklamowego w różnych mediach: Ekwiwalent reklamowy w prasie to suma, jaką należałoby zapłacić za wykupienie powierzchni reklamowej, którą zajęły wszystkie zgromadzone materiały medialne. Szacunki są dokonywane z uwzględnieniem rodzaju medium (prasa ogólnopolska, specjalistyczna, ekonomiczna itp.), aktualnego cennika reklamowego każdego źródła oraz zsumowanej powierzchni wszystkich publikacji prasowych. Ekwiwalent reklamowy w radiu i telewizji to suma, jaką należałoby zapłacić za wykupienie czasu reklamowego, który zająłby wszystkie zgromadzone materiały medialne. Szacunki są dokonywane z uwzględnieniem rodzaju medium (stacja ogólnopolska, specjalistyczna, ekonomiczna itp.), aktualnego cennika reklamowego każdego źródła oraz zsumowanego czasu wszystkich materiałów medialnych. Ekwiwalent reklamowy w internecie to suma, jaką należałoby zapłacić za reklamę we wszystkich zgromadzonych źródłach. Szacunki są dokonywane z uwzględnieniem aktualnego cennika reklamowego każdego źródła, liczby odsłon, liczby unikatowych użytkowników, aktywności na poszczególnych stronach, zdolności portalu do generowania publikacji oraz charakterystycznych cech branży. Wskaźnik określa zarówno wartość informacji, jak i serwisów internetowych. 3

4 Indeks wydźwięku Kobiety w wyborach samorządowych Październik - Listopad 214 METODOLOGIA BADANIA CZ.2. WYDŹWIĘK PUBLIKACJI Wydźwiękiem medialnym nazwano potencjalny wpływ publikacji na kształtowanie w mediach wizerunku badanego podmiotu. Stąd podział na wydźwięki: pozytywny kiedy dany przekaz może wpłynąć korzystnie na obraz medialny podmiotu negatywny kiedy dany przekaz jest niekorzystny dla wizerunku analizowanego podmiotu i może przyczynić się do pogorszenia jego obrazu medialnego neutralny kiedy dany przekaz nie ma pozytywnego ani negatywnego wpływu na wizerunek marki lub informacje pozytywne i negatywne zamieszczone w publikacji równoważą się. INDEKS WYDŹWIĘKU (FAVORABILITY) Indeks wydźwięku wizerunkowego jest miarą opracowaną na podstawie określonych wydźwięków publikacji. Wskazuje średnią ważoną obliczoną na podstawie liczby publikacji o określonych wydźwiękach. Może przyjmować wartość od -1 do 5. Zakres skali oraz znaczenie poszczególnych wartości jest następujące: - od -1 do -5 przekaz medialny bardzo negatywny. Przy dużej liczbie doniesień w wysokonakładowych mediach oznacza kryzys wizerunku - od powyżej -5 do przekaz medialny negatywny. Oznacza niedostateczne równoważenie materiałów negatywnych materiałami pozytywnymi - od powyżej do 2 przekaz medialny neutralny. Może oznaczać przewagę materiałów neutralnych lub równoważenie się przekazu pozytywnego i negatywnego - od powyżej 2 do 5 przekaz medialny pozytywny. Najczęściej oznacza dużą przewagę materiałów korzystnych w wydźwięku nad pozostałymi. Przy obliczaniu wskaźnika Indeksu wydźwięku wizerunkowego materiały o wydźwięku negatywnym otrzymują dwukrotnie wyższą wagę, niż materiały o wydźwięku pozytywnym. Dlatego aby zrównoważyć 1 informację negatywną, potrzebne są 2 materiały pozytywne. WIELKOŚĆ PUBLIKACJI Wielkością publikacji nazwano obszar, jaki zajmuje informacja o analizowanym podmiocie. Stąd podział na: artykuł najobszerniejsza publikacja medialna. W przypadku prasy i internetu określa materiały przekraczające pół strony formatu A4, a także te prezentowane na jednej lub więcej kolumnach. W odniesieniu do materiałów radiowotelewizyjnych artykuły odnoszą się do informacji trwających co najmniej 3 sekund. notkę informacja medialna średniej wielkości. W przypadku prasy i internetu publikacja taka nie przekracza pół strony formatu A4; w przypadku informacji radiowych i telewizyjnych są to materiały trwające co najmniej 15 sekund. wzmiankę jest to oznaczenie dla materiałów najkrótszych, często jedno- lub kilkuzdaniowych, które jedynie wspominają o analizowanym podmiocie. W przypadku informacji radiowych i telewizyjnych są to materiały trwające krócej niż 15 sekund. MAPY BENCHMARKINGOWE Mapa benchmarkingowa jest narzędziem służącym do porównania ze sobą marek, firm bądź okresów w rozwoju firmy. Przedstawia ona jednocześnie dane dotyczące liczby publikacji na temat marki, ich zasięg (co jest wyrażane przez sumę nakładów) oraz wydźwięk. Niezbędny do dokonania takiej analizy jest indeks wydźwięku wizerunkowego (Favorability), który jest średnią ważoną obliczaną na podstawie liczby publikacji o określonych wydźwiękach. 2,5 2, 1,5 1,,5, Podmiot 1 Podmiot Wskaźnik dotarcia Dotarcie publikacji to liczba potencjalnych kontaktów odbiorców z przekazem. Indeks wydźwięku wskazuje na średni wydźwięk publikacji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym korzystniejszych wydźwięk. Miliony Wielkość kuli oznacza liczbę publikacji 4

5 PODSUMOWANIE BADANIA NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Liczba publikacji Wydźwięk, wielkość Media Kobiety w kontekście wyborów samorządowych, a zwłaszcza w związku z tematem dyskryminacji ze względu na płeć i mowy nienawiści w okresie od października do listopada 214 roku pojawiły się w mediach 39 razy. Obecność ta najwyraźniejsza jest w Internecie 184 materiałów. W prasie ukazało się 53 publikacji. Natomiast w telewizji wyemitowano 47 materiałów, a w radiu 25. Najczęściej pojawiającym się wydźwiękiem publikacji jest ten niekorzystny. Warto jednak raz jeszcze zauważyć, że wydźwięk publikacji to ocena obserwowanej rzeczywistości, prezentowanych w materiale danych i nie zawsze ma związek z opinią redakcji danego tytułu na temat podejmowanego zagadnienia (zwłaszcza jeśli chodzi o materiały określone jako negatywne). Publikacje o tym wydźwięku obrazują niekorzystny dla kobiet stan rzeczy, ale nie oznaczają, że autorzy tych publikacji wypowiadają się negatywnie w stosunku do pań. Zatem materiałów o zabarwieniu negatywnym odnotowano najwięcej, bo aż 124. Niewiele mniej było publikacji, które prezentują dane określone jako pozytywne dla kobiet Materiałów neutralnych było najmniej, bo 72. Najczęściej negatywnie informuje się w Internecie, prasie. Natomiast w mediach radiowotelewizyjnych częściej pojawiają się materiały pozytywne wizerunkowo. Najczęściej o kobietach w kontekście wyborów samorządowych, dyskryminacji ze względu na płeć powstawały artykuły, czyli materiały największe 186 publikacji. Wzmianek odnotowano 76, natomiast notek 47. Zgromadzone dane częściej pojawiały się w mediach o zasięgu ogólnopolskim (177 publikacji) niż regionalnym (132 publikacje). Temat kobiet w kontekście wyborów samorządowych najczęściej w badanym okresie podejmował portal Wiadomosci.gazeta.pl 11 razy. W prasie najchętniej tematyką zajmowała się Gazeta Wyborcza 5 razy. Wśród stacji telewizyjnych wyróżnia się Polsat News 2, który omawiane zagadnienia uczynił tematem publikacji 9 razy. Natomiast Radio TOK FM sprawie przyjrzało się w 8 emisjach. Wśród tematów wymienić należy: Listy wyborcze, pozycje na listach, Kwoty, parytety, jednomandatowe okręgi, Wyniki wyborów, Kobiety w polityce i życiu publicznym, Spotkanie z prezydentem, Raport PiS, Wywiady, opinie, sylwetki kandydatek, Kongres Kobiet, czy Kobiety w samorządzie. 5

6 PODSUMOWANIE BADANIA NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Temat kobiet w kontekście wyborów samorządowych, dyskryminacji ze względu na płeć i mowę nienawiści w badanym okresie pojawił się w mediach 39 razy. Zainteresowanie podaną tematyką jest zatem duże. Należy także zauważyć, że dotarcie publikacji medialnych do potencjalnego odbiorcy jest także imponujące. Znacząca liczba mediów uznała, że jest to ważny temat, którym należy się zająć. Jednak prezentowany w mediach obraz kobiet w kontekście wyborów nie nastraja optymistycznie. Aż 4 proc. zgromadzonych publikacji prezentuje niekorzystny dla pań stan rzeczy. 37 proc. materiałów określono jako pozytywne, natomiast 23 neutralne. Z jednej strony nagłaśnia się kobiecy rekord wyborczy, podkreśla się, że w tegorocznych wyborach samorządowych kandydatek było najwięcej w historii. Z drugiej jednak udowadnia, że ma to niewielkie znaczenie, skoro kobiety rzadko zajmują wysokie pozycje na listach, co sprawia, że nie mają szans na zwycięstwo. W materiałach medialnych znaleźli się krytycy parytetów, kwot. Tłumaczyli, że o tym, czy ktoś znajdzie się na liście nie powinna przesądzać płeć, ale kompetencje, zapominając, że obecnie to właśnie płeć o tym decyduje (mężczyźni układają listy). Wspominano ponadto o tzw. zasadzie suwaka, jednak sporadycznie, bez deklaracji. Specjaliści z Instytutu Spraw Publicznych, osoby zabierające głos w sprawie kobiet, prezydent Polski podkreślali, że należy zwiększać liczbę kobiet w polityce, w życiu publicznym. Namawiali do oddawania głosy na panie. W badanym okresie pojawiały się jednak wypowiedzi mówiące, że to często same kobiety nie chcą kandydować, nie chcą angażować się w życie publiczne, nie wierzą w swoje kompetencje, wiedzę, często muszą wybierać: rodzina czy życie zawodowe. Można to odczytywać jako próbę udowodnienia, że to kobiety są same sobie winne aktualnej sytuacji. W niektórych przypadkach można było odnieść wrażenie, że kobiety stały się jedynie pretekstem do zaistnienia w mediach. Tak było np. z konferencją prasową Kongresu Nowej Prawicy. Jej ówczesny szef, znany z obrażania pań, postanowił zaprezentować kandydatki. Słyszalny był również głos Ryszarda Kalisza, który krytykował SLD za to, że panie z Sojuszu nie pojawiają się na jedynkach. Analiza wykazała, że sytuacja kobiet w Polsce (kontekst wyborów samorządowych, dyskryminacja płci, mowa nienawiści) nie należy do łatwych. Rządzi nią hipokryzja. Potwierdza to przeplatanie się publikacji negatywnych i pozytywnych. Z jednej strony robi się na pokaz coś, żeby poprawić sytuację kobiet (np. wprowadzanie kwot), z drugiej umieszcza się je na dołach list wyborczych, bez szans na elekcję. 6

7 PODSUMOWANIE PRZEKAZU MEDIALNEGO 39 Liczba publikacji 33 mln Dotarcie publikacji* *Dotarcie - zasięg informacji wyrażony w potencjalnej liczbie kontaktów zł AVE całkowity* *AVE całkowity wartość tematu w danej publikacji Wydźwięk Wielkość Medium Zasięg 37% 4% 25% 8% 15% 43% 15% 6% 17% 6% 57% 23% Artykuł Notka Wzmianka Internet Prasa Radio Telewizja Ogólnopolskie Regionalne Top 5 najpopularniejszych tematów publikacji i wydźwięk Polsat News 2 Polsat News Radio TOK FM 5 6 7

8 Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia Kobiety w wyborach samorządowych Październik - Listopad 214 PRZEKAZ W PODZIALE NA MEDIUM, WYDŹWIĘK I WIELKOŚĆ Liczba publikacji według medium i wydźwięku Dotarcie publikacji według medium i wydźwięku WYDŹWIĘK Internet Prasa Radio Telewizja Internet Prasa Radio Telewizja Liczba publikacji według medium i wielkości Dotarcie publikacji według medium i wielkości Artykuł Notka Wzmianka Artykuł Notka Wzmianka WIELKOŚĆ Internet Prasa Radio Telewizja Internet Prasa Radio Telewizja 8

9 Indeks wydźwięku wskazuje na średni wydźwięk publikacji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym korzystniejszych wydźwięk. Indeks wydźwięku Kobiety w wyborach samorządowych Październik - Listopad 214 MAPA BENCHMARKINGOWA RODZAJ MEDIUM W radiu opublikowano najmniej publikacji, jednak miały one najwyższy indeks wydźwięku. Publikacji pozytywnych było więcej niż negatywnych. Materiałów telewizyjnych było nieco więcej niż prasowych. Liczba publikacji pozytywnych nieznacznie przeważa liczbę publikacji negatywnych. 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Radio Telewizja Internet Materiałów internetowych było najwięcej i mają one najwyższy wskaźnik dotarcia. Indeks wydźwięku jest ujemny (publikacji negatywnych było więcej niż pozytywnych). -3, -4, Prasa Wielkość kuli odzwierciedla liczbę publikacji -5, Miliony Wskaźnik dotarcia Dotarcie publikacji to liczba potencjalnych kontaktów odbiorców z przekazem. Publikacji prasowych było nieco więcej niż telewizyjnych. Mają jednak one najmniejszy wskaźnik dotarcia i ujemny indeks wydźwięku (publikacji negatywnych było więcej niż pozytywnych). Materiały prasowe mają najniższy wskaźnik dotarcia. 9

10 Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia Kobiety w wyborach samorządowych Październik - Listopad 214 PRZEKAZ W PODZIALE NA PROFIL MEDIUM, WYDŹWIĘK I WIELKOŚĆ Liczba publikacji według profilu medium i wydźwięku Dotarcie publikacji według profilu medium i wydźwięku WYDŹWIĘK Liczba publikacji według profilu medium i wielkości Artykuł Notka Wzmianka Dotarcie publikacji według profilu medium i wielkości Artykuł Notka Wzmianka WIELKOŚĆ

11 TEMATYKA PRZEKAZU Spotkanie z prezydentem 6,15% Raport PiS 5,83% Wywiady, opinie, sylwetki kandydatek 4,85% Kongres Kobiet 4,53% Kobiety w samorządzie 4,53% Kobiety w Kongresie Nowej Prawicy 4,21% Kandydatki na prezydentów i burmistrzów miast 4,21% Listy wyborcze Temat list wyborczych i pozycji kobiet na nich ma 33 proc. udział w całości przekazu. Kobiety w polityce i życiu publicznym 6,47% Namawianie do głosowania na kobiety 2,59% Kampania wyborcza 2,27% Deklaracja kobiet z PSL 1,29% Kwoty, parytety Wyniki wyborów 7,44% Wiarygodność,32% Prawa kobiet,32% Kwestie związane z kwotami, parytetami, jednomandatowymi okręgami zebrały 11 proc. Płacowa dyskryminacja,32% Historia kobiet w polityce,32% Kwoty, parytety, jednomandatowe okręgi 11,33% Wyniki wyborów Listy wyborcze, pozycje na listach 33,1% Wątek dotyczący wyników to przeszło 7 proc. udział w całości przekazu. 11

12 TEMATYKA PRZEKAZU WYDŹWIĘK PUBLIKACJI Wydźwięk publikacji w podziale na temat % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Listy wyborcze, pozycje na listach Kwoty, parytety, jednomandatowe okręgi Wyniki wyborów Kobiety w polityce i życiu publicznym Spotkanie z prezydentem Raport PiS Wywiady, opinie, sylwetki kandydatek Kongres Kobiet Kobiety w samorządzie Kobiety w Kongresie Nowej Prawicy Kandydatki na prezydentów i burmistrzów miast Namawianie do głosowania na kobiety Kampania wyborcza Deklaracja kobiet z PSL Wiarygodność Prawa kobiet Płacowa dyskryminacja Historia kobiet w polityce OPIS PUBLIKACJI NEGATYWNYCH Publikacje negatywne dotyczą wszystkich tematów poza: Spotkanie z prezydentem, Raport PiS, Kongres Kobiet, Namawianie do głosowania na kobiety, Deklaracja kobiet z PSL oraz Historia kobiet w polityce. Materiały negatywne dotyczyły m.in. tego, że panie mają niewielkie szanse w wyborach na wygraną. Choć pojawił się obowiązek zwiększenia liczby kobiet na listach, zwykle pojawiają się na końcu list, nie mając szansy na to, by wygrać. W mediach pojawiały się także opinie, że kobiety spełniają rolę paprotek. Negatywny obraz kobiet w polityce pogłębiały wystąpienia Janusza Korwin-Mikkego, który uznał, że polityce potrzeba pierwiastka kobiecego. W mediach przytaczano jednak liczne obraźliwe wypowiedzi tego polityka dotyczące pań. Już po wyborach, choć wcześniej cieszono się wzrostem liczby kobiet na listach, pojawiały się informacje, że nie przełożyło się to na wyniki. 12

13 WYDŹWIĘK PUBLIKACJI W NAJAKTYWNIEJSZYCH MEDIACH Liczba publikacji w najaktywniejszych mediach w podziale na wydźwięk OPIS PUBLIKACJI NEGATYWNYCH Polsat News 2 Polsat News Radio TOK FM Superstacja Polskie Radio Program 3 GAZETA WYBORCZA Polskie Radio Program 1 WTK DZIENNIK GAZETA PRAWNA TVP Regionalna Materiały negatywne dotyczyły tematów: Kobiety w Nowej Prawicy, Listy wyborcze, pozycje na listach, Kobiety w polityce i życiu publicznym. W Polsat News obecny był temat niskiej liczby kandydatek na burmistrzów i prezydentów miast. Superstacja emitowała materiały dotyczące kobiet w Nowej Prawicy. 13

14 PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 19, Poznań tel , faks wew. 115 Oddział Warszawa ul. Polna 4, -635 Warszawa tel , faks wew. 2

Robert Lewandowski. Raport medialny Robert Lewandowski - Raport medialny

Robert Lewandowski. Raport medialny Robert Lewandowski - Raport medialny Robert Lewandowski Raport medialny 2016 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta Lewandowskiego w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Raport powstał na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski. Raport medialny I-VI Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016

Robert Lewandowski. Raport medialny I-VI Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016 Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta Lewandowskiego w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Raport powstał na podstawie

Bardziej szczegółowo

Medialna 11 na Euro 2016

Medialna 11 na Euro 2016 Medialna 11 na Euro 2016 Raport medialny I-XII 2015 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarzy reprezentacji Polski w całym 2015 roku. Analizie poddano zawodników, którzy wystąpili

Bardziej szczegółowo

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014 EUROWYBORY Analiza medialności lokomotyw wyborczych 16 kwietnia - 12 maja 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Cytaty Władysława Bartoszewskiego w mediach

Cytaty Władysława Bartoszewskiego w mediach Cytaty W. Bartoszewskiego w mediach 24.4-..21 Cytaty Władysława Bartoszewskiego w mediach Raport medialny 24.4-..21 Cytaty W. Bartoszewskiego w mediach 24.4-..21 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA SIERPIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Sierpień 2016

SCENA POLITYCZNA SIERPIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Sierpień 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Sierpień 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w sierpniu 2016 roku, a

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA KWIECIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Kwiecień 2016

SCENA POLITYCZNA KWIECIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Kwiecień 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Kwiecień 216 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w kwietniu 216 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2016

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Czerwiec 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w czerwcu 2016 roku, a

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA LISTOPAD 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Listopad 2017

SCENA POLITYCZNA LISTOPAD 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Listopad 2017 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Listopad 2017 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w listopadzie 2017 roku,

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2015 roku, a

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2016

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2016 roku, a

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA SIERPIEŃ 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Sierpień 2017

SCENA POLITYCZNA SIERPIEŃ 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Sierpień 2017 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Sierpień 217 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w sierpniu 217 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej 2016

Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej 2016 Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej 2016 Raport medialny 13 styczeń 2 luty 2016 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 2016 w okresie od 13 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS SERVICE Monitoring Mediów 1

Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS SERVICE Monitoring Mediów 1 Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS SERVICE Monitoring Mediów 1 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA LUTY 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2017

SCENA POLITYCZNA LUTY 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2017 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Luty 2017 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w lutym 2017 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA LUTY 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2016

SCENA POLITYCZNA LUTY 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Luty 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w lutym 2016 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2017

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2017 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Czerwiec 217 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w czerwiec 217 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA maj 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA LIPIEC 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Lipiec 2017

SCENA POLITYCZNA LIPIEC 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Lipiec 2017 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Lipiec 217 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w lipcu 217 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015 Robert Lewandowski Raport medialny Październik 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Kajakowy i tematyka kajakarstwa

Polski Związek Kajakowy i tematyka kajakarstwa Polski Związek Kajakowy i tematyka kajakarstwa Raport wizerunkowy I-XII 215 WSTĘP Na podstawie materiałów, zebranych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 215 roku, a traktujących na temat Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA PAŹDZIERNIK 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Październik 2015

SCENA POLITYCZNA PAŹDZIERNIK 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Październik 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Październik 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych we październiku 2015

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA lipiec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Listopad 2015

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Listopad 2015 Robert Lewandowski Raport medialny Listopad 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Angelique Kerber

Robert Lewandowski vs Angelique Kerber Robert Lewandowski vs Angelique Kerber Raport medialny Luty 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Michał Kwiatkowski

Robert Lewandowski vs Michał Kwiatkowski Robert Lewandowski vs Michał Kwiatkowski Raport medialny Marzec 2017 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Jakub Błaszczykowski

Robert Lewandowski vs Jakub Błaszczykowski Robert Lewandowski vs Jakub Błaszczykowski Raport medialny Czerwiec 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Anita Włodarczyk

Robert Lewandowski vs Anita Włodarczyk Robert Lewandowski vs Anita Włodarczyk Raport medialny Sierpień 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs skoczkowie narciarscy

Robert Lewandowski vs skoczkowie narciarscy Robert Lewandowski vs skoczkowie narciarscy Raport medialny Listopad 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Arkadiusz Milik

Robert Lewandowski vs Arkadiusz Milik Robert Lewandowski vs Arkadiusz Milik Raport medialny Październik 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Rafał Sonik

Robert Lewandowski vs Rafał Sonik Robert Lewandowski vs Rafał Sonik Raport medialny Styczeń 2017 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA WRZESIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Wrzesień 2015

SCENA POLITYCZNA WRZESIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Wrzesień 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Wrzesień 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych we wrześniu 2015 roku,

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Agnieszka Radwańska

Robert Lewandowski vs Agnieszka Radwańska Robert Lewandowski vs Agnieszka Radwańska Raport medialny Marzec 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Robert Kubica

Robert Lewandowski vs Robert Kubica Robert Lewandowski vs Robert Kubica Raport medialny Czerwiec 2017 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs reprezentacja

Robert Lewandowski vs reprezentacja Robert Lewandowski vs reprezentacja Raport medialny Kwiecień 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Marcin Wasilewski

Robert Lewandowski vs Marcin Wasilewski Robert Lewandowski vs Marcin Wasilewski Raport medialny Maj 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Łukasz Kubot

Robert Lewandowski vs Łukasz Kubot Robert Lewandowski vs Łukasz Kubot Raport medialny Lipiec 2017 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Kamil Stoch

Robert Lewandowski vs Kamil Stoch Robert Lewandowski vs Kamil Stoch Raport medialny Luty 2017 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Paweł Fajdek

Robert Lewandowski vs Paweł Fajdek Robert Lewandowski vs Paweł Fajdek Raport medialny Sierpień 2017 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MARATONY - 2015 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 31 grudnia 2015

POLSKIE MARATONY - 2015 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 31 grudnia 2015 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY 1 stycznia 31 grudnia 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej polskich

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

GWIAZDY POLSKIEGO SHOW-BUSINESSU

GWIAZDY POLSKIEGO SHOW-BUSINESSU GWIAZDY POLSKIEGO SHOW-BUSINESSU 1 lipca 213 3 czerwca 214 GWIAZDY POLSKIEGO SHOW-BUSINESSU RAPORT MEDIALNY 1 lipca 213 3 czerwca 214 GWIAZDY POLSKIEGO SHOW-BUSINESSU 1 lipca 213 3 czerwca 214 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO. 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 0:36:00 0:28:48 0:21:36. czas trwania materiałów 0:14:24. Liczba publikacji 0:07:12

RAPORT MEDIALNY PRO. 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 0:36:00 0:28:48 0:21:36. czas trwania materiałów 0:14:24. Liczba publikacji 0:07:12 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III Liczba publikacji 5 III 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA grudzień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 8 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA czerwiec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA styczeń 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE

LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE 1 VI 13 IX 2015 LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE Raport medialny 1 VI 13 IX 2015 LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE 1 VI 13 IX 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ MEDIALNI POLSCY SPORTOWCY 2014

NAJBARDZIEJ MEDIALNI POLSCY SPORTOWCY 2014 NAJBARDZIEJ MEDIALNI POLSCY SPORTOWCY 2014 Raport medialny Styczeń grudzień 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy medialności

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA lipiec 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2

Bardziej szczegółowo

Raport medialny maj 2013

Raport medialny maj 2013 Raport medialny maj 213 RYNEK IT W MEDIACH maj 213 1 Raport medialny maj 213 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I Korporacje IT... 5 Rozdział II Mobilne systemy operacyjne...1 Rozdział III Przeglądarki desktopowe...16

Bardziej szczegółowo

SERIALOWI AMANCI Raport medialny

SERIALOWI AMANCI Raport medialny SERIALOWI AMANCI Raport medialny 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej dziesięciu popularnych polskich

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w maju 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w maju 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w maju 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

Raport medialny za okres 22 XII III 2014 GWIAZDY SPORTÓW ZIMOWYCH

Raport medialny za okres 22 XII III 2014 GWIAZDY SPORTÓW ZIMOWYCH Raport medialny za okres 22 XII 2013-24 III 2014 GWIAZDY SPORTÓW ZIMOWYCH Metodologia Na podstawie materiałów medialnych, zebranych w okresie od 22 grudnia 2013 roku do 24 marca 2014 roku, traktujących

Bardziej szczegółowo

TOP 10 BLOGÓW MODOWYCH MĘSKICH

TOP 10 BLOGÓW MODOWYCH MĘSKICH TOP BLOGÓW MODOWYCH MĘSKICH I-VII 5 TOP BLOGÓW MODOWYCH MĘSKICH Raport medialny I-VII 5 TOP BLOGÓW MODOWYCH MĘSKICH I-VII 5 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring

Bardziej szczegółowo

Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych. Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych

Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych. Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych 1 Spis treści Wstęp... 3 Statystyka medialna... 4 Ekwiwalent reklamowy... 24 Mapa benchmarkingowa... 26 2 Wstęp Na podstawie materiałów medialnych, zebranych w okresie od 22 grudnia 2012 roku do 20 marca

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień 2015. Stolice regionów październik-grudzień 2015

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień 2015. Stolice regionów październik-grudzień 2015 Stolice regionów październik-grudzień 215 STOLICE REGIONÓW Raport medialny październik-grudzień 215 Stolice regionów październik-grudzień 215 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast

Bardziej szczegółowo

TOP 10 BLOGÓW MODOWYCH KOBIECYCH

TOP 10 BLOGÓW MODOWYCH KOBIECYCH TOP BLOGÓW MODOWYCH KOBIECYCH IV IX 5 TOP BLOGÓW MODOWYCH KOBIECYCH Raport medialny IV IX 5 TOP BLOGÓW MODOWYCH KOBIECYCH IV IX 5 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring

Bardziej szczegółowo

MIASTA W SERIALACH - VII-XII 2014 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. II półrocze 2014

MIASTA W SERIALACH - VII-XII 2014 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. II półrocze 2014 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY II półrocze 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast w kontekście

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA sierpień 2012 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA sierpień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MARATONY - 2014 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 31 grudnia 2014

POLSKIE MARATONY - 2014 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 31 grudnia 2014 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY 1 stycznia 31 grudnia 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej polskich

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny lipiec-wrzesień Stolice regionów lipiec-wrzesień 2015

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny lipiec-wrzesień Stolice regionów lipiec-wrzesień 2015 Stolice regionów lipiec-wrzesień 215 STOLICE REGIONÓW Raport medialny lipiec-wrzesień 215 Stolice regionów lipiec-wrzesień 215 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast w trzecim kwartale

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w sierpniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w sierpniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w sierpniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

MIASTA W SERIALACH I półrocze 2014 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. I półrocze 2014

MIASTA W SERIALACH I półrocze 2014 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. I półrocze 2014 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY I półrocze 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast w kontekście

Bardziej szczegółowo

Ekspertki rządu Ewy Kopacz

Ekspertki rządu Ewy Kopacz EKSPERTKI RZĄDU EWY KOPACZ - 15 IX - 31 X 2014 Ekspertki rządu Ewy Kopacz RAPORT MEDIALNY 15 września - 31 października 2014 EKSPERTKI RZĄDU EWY KOPACZ - 15 IX - 31 X 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA październik 2011

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA październik 2011 Raport prasowy SCENA POLITYCZNA październik 2011 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

MIASTA W SERIALACH - I-VI 2016 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 30 czerwca 2016

MIASTA W SERIALACH - I-VI 2016 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 30 czerwca 2016 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY 1 stycznia 30 czerwca 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast

Bardziej szczegółowo

SERIALOWI AMANCI Raport medialny

SERIALOWI AMANCI Raport medialny SERIALOWI AMANCI Raport medialny 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej dziesięciu popularnych, polskich

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkopolsce CSR w Wielkopolsce Raport medialny I-VI 2014 vs I-VI 2015 Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

CSR w Wielkopolsce CSR w Wielkopolsce Raport medialny I-VI 2014 vs I-VI 2015 Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów CSR w Wielkopolsce Raport medialny I-VI 214 vs I-VI 215 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy firm i instytucji - mających swoje siedziby na terenie Wielkopolski - aktywnie zaangażowanych w projekty z zakresu

Bardziej szczegółowo

MIASTA W SERIALACH - VII-XII 2016 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. 1 lipca 31 grudnia 2016

MIASTA W SERIALACH - VII-XII 2016 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. 1 lipca 31 grudnia 2016 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY 1 lipca 31 grudnia 216 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA DZIESIĄTKA BLOGERÓW W MEDIACH - 2014. Złota dziesiątka blogerów rankingu Jasonhunta w mediach

ZŁOTA DZIESIĄTKA BLOGERÓW W MEDIACH - 2014. Złota dziesiątka blogerów rankingu Jasonhunta w mediach Złota dziesiątka blogerów rankingu Jasonhunta w mediach 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej złotej

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny kwiecień-czerwiec Stolice regionów kwiecień-czerwiec 2017

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny kwiecień-czerwiec Stolice regionów kwiecień-czerwiec 2017 Stolice regionów kwiecień-czerwiec 217 STOLICE REGIONÓW Raport medialny kwiecień-czerwiec 217 Stolice regionów kwiecień-czerwiec 217 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast w drugim

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Marta Grycan vs Magda Gessler III V Marta Grycan vs Magda Gessler. Raport medialny III V 2012

Marta Grycan vs Magda Gessler III V Marta Grycan vs Magda Gessler. Raport medialny III V 2012 Marta Grycan vs Magda Gessler Raport medialny Spis treści Wstęp... Wizerunek medialny typy mediów... Wizerunek medialny 5 najaktywniejszych mediów...6 Wizerunek medialny trend...7 Wizerunek medialny strony

Bardziej szczegółowo

Raport medialny. Styczeń 2013

Raport medialny. Styczeń 2013 PREZYDENCI MIAST WOJEWÓDZKICH Raport medialny - styczeń 2013 1 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Statystyka medialna... 5 Ekwiwalent reklamowy...21 Mapa benchmarkingowa...23 2 Wstęp Na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny styczeń-marzec Stolice regionów styczeń-marzec 2017

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny styczeń-marzec Stolice regionów styczeń-marzec 2017 Stolice regionów styczeń-marzec 217 STOLICE REGIONÓW Raport medialny styczeń-marzec 217 Stolice regionów styczeń-marzec 217 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast w pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny styczeń-marzec Stolice regionów styczeń-marzec 2016

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny styczeń-marzec Stolice regionów styczeń-marzec 2016 Stolice regionów styczeń-marzec 216 STOLICE REGIONÓW Raport medialny styczeń-marzec 216 Stolice regionów styczeń-marzec 216 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast w pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny kwiecień-czerwiec Stolice Regionów kwiecień-czerwiec 2016

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny kwiecień-czerwiec Stolice Regionów kwiecień-czerwiec 2016 Stolice Regionów kwiecień-czerwiec 216 STOLICE REGIONÓW Raport medialny kwiecień-czerwiec 216 Stolice Regionów kwiecień-czerwiec 216 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast w drugim

Bardziej szczegółowo

MIASTA W SERIALACH - VII-XII 2015 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. 1 lipca 31 grudnia 2015

MIASTA W SERIALACH - VII-XII 2015 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. 1 lipca 31 grudnia 2015 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY 1 lipca 31 grudnia 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny styczeń-marzec 2015. Miasta styczeń-marzec 2015

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny styczeń-marzec 2015. Miasta styczeń-marzec 2015 Miasta styczeń-marzec 215 STOLICE REGIONÓW Raport medialny styczeń-marzec 215 Miasta styczeń-marzec 215 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast w pierwszym kwartale 215 r. Analizie

Bardziej szczegółowo

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel. +48 22 356 21 00 kontakt: Magdalena Grabarczyk-Tokaj Kierownik ds. rozwoju badao mgrabarczyk@instytut.com.pl Informacja prasowa

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w grudniu 212 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny lipiec-wrzesień Stolice regionów lipiec-wrzesień 2016

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny lipiec-wrzesień Stolice regionów lipiec-wrzesień 2016 Stolice regionów lipiec-wrzesień 216 STOLICE REGIONÓW Raport medialny lipiec-wrzesień 216 Stolice regionów lipiec-wrzesień 216 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast w trzecim kwartale

Bardziej szczegółowo

MIASTA W SERIALACH - I-VI 2015 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 30 czerwca 2015

MIASTA W SERIALACH - I-VI 2015 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 30 czerwca 2015 MIASTA W SERIALACH RAPORT MEDIALNY 1 stycznia 3 czerwca 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast

Bardziej szczegółowo

Raport. Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40 www.pentagon-research.com, pentagon@pentagon-research.

Raport. Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40 www.pentagon-research.com, pentagon@pentagon-research. Raport 2 Spis treści Metodologia badania... 3 Wyniki badania... 4 Podsumowanie... 4 Telewizja... 5 Prasa... 9 Internet... 12 Przykłady ekspozycji... 15 3 Metodologia badania W celu oszacowania efektywności

Bardziej szczegółowo

Lewandowscy vs Beckhamowie

Lewandowscy vs Beckhamowie Lewandowscy vs Beckhamowie RAPORT MEDIALNY październik 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy medialności dwóch par małżeńskich:

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w lutym 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień Stolice regionów październik-grudzień 2016

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień Stolice regionów październik-grudzień 2016 Stolice regionów październik-grudzień 216 STOLICE REGIONÓW Raport medialny październik-grudzień 216 Stolice regionów październik-grudzień 216 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast

Bardziej szczegółowo

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP. PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r.

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP. PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r. WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r. Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o. o. dokonała monitoringu i analizy

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowo-jakościowa na podstawie publikacji z okresu od 01-12-2012 do 31-12-2012

Analiza ilościowo-jakościowa na podstawie publikacji z okresu od 01-12-2012 do 31-12-2012 na podstawie publikacji z okresu od 1-12-212 do Niniejszy raport został oparty na 49 przekazach z okresu od 1-12-212 do wyszukanych w katalogach: Mam kota na punkcie. Raport zawiera ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

PREZYDENCI MIAST WOJEWÓDZKICH. Raport medialny X-XII 2014

PREZYDENCI MIAST WOJEWÓDZKICH. Raport medialny X-XII 2014 PREZYDENCI MIAST WOJEWÓDZKICH Raport medialny 1 Spis treści Wstęp... 2 Klasyfikacja prezydentów... 4 Statystyka medialna... 5 Ekwiwalent reklamowy... 27 Mapa benchmarkingowa... 30 2 Wstęp Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce Najbardziej Opis badania Najbardziej Analizę Najbardziej przeprowadzono na podstawie 544 przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 30 czerwca 2012 r, w których

Bardziej szczegółowo