KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY"

Transkrypt

1 NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Usługi instalowania urządzeń do rejestrowania obecności NAZWA INWESTYCJI : Montaż depozytorów kluczy i systeu Master Key w obiekcie Banacha 2 Jednostki Wojskowej Nr 2063 ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Banacha 2 INWESTOR : Jednostka Wojskowa nr 2063 ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Banacha 2 BRANŻA : SECURITY Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koy pośrednie [Kp]... % R, S Koy zakupu [Kz]... % Mbezp Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) Wartość koorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółe wartość koorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Instalacja okablowania, depozytorów kluczy i systeu zaków "Master Key" 1 Instalacja okablowania 1 d.1 KNR KNR-W 4-03 d KNR 4-03 d KNR-W 4-03 d KNR 4-03 d KNR 5-08 d KNR 4-03 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR AT-14 d KNR AT-14 d KNR AT-14 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR 5-08 d KNR-W 5-08 d KNNR 5 d Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości otw. przebicia do 30 c - śr. rury do otw. 12,000 12,000 Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 - przepust. śr.zewnętrzna rury do przepust. 12,000 12,000 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw. przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do otw. 12,000 12,000 Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 - śr.zewnętrzna prze- rury do 25 pust. 12 przepust. 12,000 12,000 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 w cegle 20 20,000 20,000 Rury winidurowe o śr. do 20 układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 20 20,000 20,000 Zaprawianie bruzd o szer. do ,000 20,000 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) ocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany 22 22,000 22,000 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) ocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany , ,000 Układanie pozioego okablowania strukturalnego - odcinek pozioy, kabel światłowodowy , ,000 Spawanie kabla światłowodowego wieloodowego w kasetach światłowodowych 64 64,000 64,000 Układanie pozioego okablowania strukturalnego - odcinek pozioy, kabel iedziany , ,000 Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania , ,000 Oznaczenie przewodu , ,000 Mocowanie na gotowy podłożu aparatów o asie do 2.5 kg z częściowy rozebranie i złożenie bez podłączenia (ilość otworów ocujących do 4) 1 1,000 1,000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 9 9,000 9,000 Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar 9 poiar 9,000 9,000 2 Instalacja depozytorów kluczy 18 KNR AT-15 Tablice rozdzielcze światłowodowe d

3 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 1,000 1, KNR AT-15 d Przełącznica naścienna 8 8,000 8, KNR AT-15 d Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne 1 1,000 1, KNR AT-15 d Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy 32 32,000 32, KNR AT-15 d Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej 8 8,000 8, KNR AT-15 d Krosowanie - kabel światłowodowy w w depozytorach i szafie 9 9,000 9, KNR AT-15 d Krosowanie - kabel iedziany w szafie dystrybucyjnej i depozytorach 18 18,000 18, KNR AT-14 d Montaż konwertera światłowodowego 16 16,000 16, KNR AT-15 d Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl. 1 kpl. 1,000 1, KNR AT-15 d Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż do konwerterów światłowodowych kpl. 1 kpl. 1,000 1, KNR AL-01 d Montaż standardowego zestawu PC, oprograowania systeowego 1 1,000 1, KNR AL-01 d Montaż standardowego zestawu PC, oprograowania systeowego 1 1,000 1, KNR AL-01 d Montaż standardowego zestawu PC, oprograowania systeowego 1 1,000 1, KNR AL-01 d Zainstalowanie oprograowania korporacyjnego do depozytorów 3 3,000 3, KNR AL-01 d Montaż terinala do logowania kart przy PC 1 1,000 1, KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod 1 1,000 1, KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) 8 8,000 8, KNR AL-01 d Montaż elektroechanicznych eleentów blokujących 8 8,000 8,

4 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 36 KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod 8 8,000 8, KNR AL-01 d Montaż dodatkowej karty funkcyjnej - karta podłączenia sieciowego typu LAN 8 8,000 8, KNR AL-01 d Montaż akuulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah 16 16,000 16, KNR AL-01 d Montaż elektroechanicznych eleentów blokujących - zaek elektroechaniczny (blokowy) , , KNR AL-01 d Montaż elektroechanicznych eleentów blokujących - pojenik na klucze nadzorowany elektronicznie 64 64,000 64, KNR AL-01 d Uruchoienie systeu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) agistrali 8 8,000 8, KNR AL-01 d Praca próbna systeu kontroli dostępu - próby poontażowe sterownika (kontrolera) agistrali 8 8,000 8, KNR AL-01 d Praca próbna systeu kontroli dostępu - próby poontażowe czytnika identyfikującego 9 9,000 9, KNR AL-01 d Praca próbna systeu kontroli dostępu - próby poontażowe elektroechanicznych eleentów blokujących , , d.2 kalk. własna Opracowanie i wykonanie instrukcji użytkownika, dokuentacji powykonawczej, szkolenie użytkowników 1 1,000 1,000 3 Instalacja systeu Master Key 46 KNR 4-01 d Wyiana wkładek w zakach , , KNR AL-01 d Montaż skrzynki na klucze 40 40,000 40,

5 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko Instalacja okablowania, depozytorów kluczy i systeu zaków "Master Key" 1 Instalacja okablowania 1 KNR 4-03 d Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 c - śr. rury do 25 obiar = 12 otw. otw. 2 KNR-W 4-03 d ,0626r-g/otw. Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 - śr.zewnętrzna rury do 25 obiar = 12 przepust. r-g 12,7512 prz epu st. 0,127r-g/przepust. 2* rury winidurowe RL25 1*,3=0,3/przepust. 3* ateriały poocnicze 3 KNR 4-03 d KNR-W 4-03 d %(od M) Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 obiar = 12 otw. 0,7245r-g/otw. Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 - śr.zewnętrzna rury do 25 obiar = 12 przepust. 0,103r-g/przepust. 2* rury winidurowe RL25 0,2/przepust. 3* ateriały poocnicze 5 KNR 4-03 d ,1103r-g/ 6 KNR 5-08 d %(od M) Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 w cegle obiar = 20 Rury winidurowe o śr. do 20 układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd obiar = 20 0,1166*0,955=0,111353r-g/ 2* rury peschel 1,04/ 3* ateriały poocnicze 7 KNR 4-03 d ,0315r-g/ 2,5%(od M) Zaprawianie bruzd o szer. do 25 obiar = 20 r-g 1,5240 3,6000 % 4,0000 otw. r-g 8,6940 prz epu st. r-g 1,2360 2,4000 % 4,0000 r-g 2,2060 r-g 2, ,8000 % 2,5000 r-g 0,

6 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko 8 KNR-W 5-08 d Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) ocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany obiar = 22 0,442r-g/ r-g 9,7240 2* listwa elektroinstalacyjna 90/60 1,04/ 3* łączniki (różne) 90/60 0,68/ 4* kołki rozporowe plastikowe fi6 z wkrętai 2,7/ 5* ateriały poocnicze 9 KNR-W 5-08 d ,5%(od M) Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) ocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany obiar = , , ,4000 % 2,5000 0,442r-g/ 2* listwa elektroinstalacyjna 50/20 1,04/ 3* łączniki (różne) 50/20 0,68/ 4* kołki rozporowe plastikowe fi6 z wkrętai 2,7/ 5* ateriały poocnicze 10 KNR AT-14 d ,0212r-g/ 2,5%(od M) Układanie pozioego okablowania strukturalnego - odcinek pozioy, kabel światłowodowy obiar = 800 r-g 61, , , ,0000 % 2,5000 r-g 16,9600 2,5%(od R) 3* przewody Z-XOTKtd 4G 11 KNR AT-14 d ,1/ Spawanie kabla światłowodowego wieloodowego w kasetach światłowodowych obiar = 64 % 2, ,0000 0,328r-g/ 2* pigtail SC MM50 1/ 3* ateriały poocnicze 2,5%(od R) -- S -- 4* spawarka światłowodowa 0,057-g/ 12 KNR AT-14 d ,017r-g/ Układanie pozioego okablowania strukturalnego - odcinek pozioy, kabel iedziany obiar = 200 r-g 20, ,0000 % 2,5000 -g 3,6480 r-g 3,

7 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko % 2,5000 2,5%(od R) 3* kabel UTP kat. 5e 220, KNR-W 5-08 d ,1/ Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania obiar = 140 0,0406r-g/ 2* przewody YDY 3x2,5 1,04/ 3* ateriały poocnicze 14 KNR-W 5-08 d ,5%(od M) Oznaczenie przewodu obiar = 100 0,0105r-g/ 2* oznaczniki kablowe 1/ 15 KNR 5-08 d Mocowanie na gotowy podłożu aparatów o asie do 2.5 kg z częściowy rozebranie i złożenie bez podłączenia (ilość otworów ocujących do 4) obiar = 1 0,28*0,955=0,2674r-g/ 2* obudowa natynkowa RN 1x12 1/ 16 KNR-W 5-08 d ,18r-g/ Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy obiar = 9 2* wyłączniki nadprądowe S301B 6A 1/ 17 KNNR 5 d ,3r-g/poiar Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obiar = 9 poiar r-g 5, ,6000 % 2,5000 r-g 1, ,0000 r-g 0,2674 1,0000 r-g 1,6200 9,0000 poia r r-g 11,

8 PODSUMOWANIE Koy pośrednie [Kp] Koy zakupu [Kz] Zysk [Z] Instalacja okablowania Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: - 8 -

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko 2 Instalacja depozytorów kluczy 18 KNR AT-15 Tablice rozdzielcze światłowodowe d obiar = 1 0,25r-g/ 3* przełącznica 19" 1U 12xSCdx 19 KNR AT-15 d kpl./ Przełącznica naścienna obiar = 8 0,25r-g/ 3* przełącznica naścienna 20 KNR AT-15 d ,27r-g/ 1kpl./ Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne obiar = 1 3* switch 16 x 100 Ethernet port, 19" 21 KNR AT-15 d ,11r-g/ 1kpl./ Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy obiar = 32 3* adapter SC MMdx 22 KNR AT-15 d ,092r-g/ 1kpl./ Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej obiar = 8 3* patchcord duplex SC MM50 0,5 23 KNR AT-15 d ,092r-g/ 1/ Krosowanie - kabel światłowodowy w w depozytorach i szafie obiar = 9 2* patchcord duplex SC MM50 1 1/ r-g 0,2500 kpl. 1,0000 r-g 2,0000 kpl. 8,0000 r-g 0,2700 kpl. 1,0000 r-g 3,5200 kpl. 32,0000 r-g 0,7360 8,0000 r-g 0,8280 9,

10 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko 3* ateriały poocnicze 24 KNR AT-15 d Krosowanie - kabel iedziany w szafie dystrybucyjnej i depozytorach obiar = 18 0,081r-g/ 3* patchcord UTP RJ45 0,5 25 KNR AT-14 d ,5r-g/ 1/ Montaż konwertera światłowodowego obiar = 16 2,5%(od R) 3* konwerter SC/RJ45 100/10 Ethernet 2 k MM 26 KNR AT-15 d ,22r-g/kpl. 1kpl./ Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca obiar = 1 kpl. 3* listwa zasilająca 19" 8 x 230V 27 KNR AT-15 d ,08r-g/kpl. 1kpl./kpl. Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż do konwerterów światłowodowych obiar = 1 kpl. 3* ocowanie rack do konwerterów światłowodowych 28 KNR AL-01 d ,7r-g/ 1kpl./kpl. Montaż standardowego zestawu PC, oprograowania systeowego obiar = 1 2* serwer w wykonaniu rack 1U, oprograowanie systeowe Windows Foundation kpl./ 29 KNR AL-01 d ,7r-g/ Montaż standardowego zestawu PC, oprograowania systeowego obiar = 1 r-g 1, ,0000 r-g 8,0000 % 2,5000 kpl. 16,0000 kpl. r-g 0,2200 kpl. 1,0000 kpl. r-g 1,0800 kpl. 1,0000 r-g 33,7000 kpl. 1,0000 r-g 33,

11 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko 2* laptop - stacja robocza adinistratora systeu 1kpl./ 30 KNR AL-01 d ,7r-g/ Montaż standardowego zestawu PC, oprograowania systeowego obiar = 1 2* koputer PC + onitor - stacja robocza pracowników SUFO 1kpl./ 31 KNR AL-01 d ,48r-g/ 32 KNR AL-01 d ,767r-g/ Zainstalowanie oprograowania korporacyjnego do depozytorów obiar = 3 Montaż terinala do logowania kart przy PC obiar = 1 2* terinal do logowania kart 1/ 33 KNR AL-01 d ,78r-g/ Montaż eleentów systeu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod obiar = 1 2* czytnik zbliżeniowy ASR702W 1/ 34 KNR AL-01 d ,5r-g/ Montaż eleentów systeu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) obiar = 8 2* depozytor (oduł sterujący z iejsce na 16 luczy) 1kpl./ 35 KNR AL-01 d ,22r-g/ Montaż elektroechanicznych eleentów blokujących obiar = 8 kpl. 1,0000 r-g 33,7000 kpl. 1,0000 r-g 4,4400 r-g 1,7670 1,0000 r-g 5,7800 1,0000 r-g 252,0000 kpl. 8,0000 r-g 25,7600 2* rozszerzenie depozytora - iejsce na 16 kluczy i 8 skrytek drzwiczkowych z pojenikai na klucze 1kpl./ 36 KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod obiar = 8 kpl. 8,

12 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko r-g 46,2400 5,78r-g/ 2* czytnik zbliżeniowy ASR702W 1/ 37 KNR AL-01 d ,81r-g/ Montaż dodatkowej karty funkcyjnej - karta podłączenia sieciowego typu LAN obiar = 8 2* karta LAN do depozytora 1/ 38 KNR AL-01 d ,5r-g/ Montaż akuulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah obiar = 16 2* akuulator 18Ah/12V 1/ 39 KNR AL-01 d ,51r-g/ Montaż elektroechanicznych eleentów blokujących - zaek elektroechaniczny (blokowy) obiar = 191 2* cylinder deponujący klucz 1/ 40 KNR AL-01 d ,79r-g/ Montaż elektroechanicznych eleentów blokujących - pojenik na klucze nadzorowany elektronicznie obiar = 64 2* pojenik na klucze nadzorowany elektronicznie 1/ 41 KNR AL-01 d ,37r-g/ 42 KNR AL-01 d ,94r-g/ 43 KNR AL-01 d ,89r-g/ Uruchoienie systeu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) agistrali obiar = 8 Praca próbna systeu kontroli dostępu - próby poontażowe sterownika (kontrolera) agistrali obiar = 8 Praca próbna systeu kontroli dostępu - próby poontażowe czytnika identyfikującego obiar = 9 8,0000 r-g 6,4800 8,0000 r-g 40, ,0000 r-g 479, ,0000 r-g 114, ,0000 r-g 82,9600 r-g 31,5200 r-g 26,

13 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko 44 KNR AL-01 d Praca próbna systeu kontroli dostępu - próby poontażowe elektroechanicznych eleentów blokujących obiar = 255 2,33r-g/ 45 d.2 kalk. własna 250r-g/ Opracowanie i wykonanie instrukcji użytkownika, dokuentacji powykonawczej, szkolenie użytkowników obiar = 1 r-g 594,1500 r-g 250,0000 PODSUMOWANIE Koy pośrednie [Kp] Koy zakupu [Kz] Zysk [Z] Instalacja depozytorów kluczy Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

14 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko 3 Instalacja systeu Master Key 46 KNR 4-01 Wyiana wkładek w zakach d obiar = 191 0,82r-g/ 2* wkładka dwustronna systeu Master Key z klucze szeregowy 1/ 3* klucz funkcyjny MASTER 1 4* klucz funkcyjny "półpiętrowy" 8 5* ateriały poocnicze 47 KNR AL-01 d %(od M) Montaż skrzynki na klucze obiar = 40 0,616r-g/ 2* skrzynka na klucze z zaknięcie systeowy, kopatybilny z kluczai Master Key 1/ r-g 156, ,0000 1,0000 8,0000 % 8,0000 r-g 24, ,0000 PODSUMOWANIE Koy pośrednie [Kp] Koy zakupu [Kz] Zysk [Z] Instalacja systeu Master Key Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Koy pośrednie [Kp] Koy zakupu [Kz] Zysk [Z] VAT [V] CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

15 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena 1. adapter SC MMdx kpl. 32, , akuulator 18Ah/12V 16, , cylinder deponujący klucz 191, , czytnik zbliżeniowy ASR702W 9,0000 9, depozytor (oduł sterujący z iejsce na 16 luczy) kpl. 8,0000 8, kabel UTP kat. 5e 220, , karta LAN do depozytora 8,0000 8, klucz funkcyjny "półpiętrowy" 8,0000 8, klucz funkcyjny MASTER 1,0000 1, kołki rozporowe plastikowe fi6 z wkrętai 437, , koputer PC + onitor - stacja robocza pracowników kpl. 1,0000 1,0000 SUFO 12. konwerter SC/RJ45 100/10 Ethernet 2 k MM kpl. 16, , laptop - stacja robocza adinistratora systeu kpl. 1,0000 1, listwa elektroinstalacyjna 50/20 145, , listwa elektroinstalacyjna 90/60 22, , listwa zasilająca 19" 8 x 230V kpl. 1,0000 1, łączniki (różne) 50/20 95, , łączniki (różne) 90/60 14, , ocowanie rack do konwerterów światłowodowych kpl. 1,0000 1, obudowa natynkowa RN 1x12 1,0000 1, oznaczniki kablowe 100, , patchcord duplex SC MM50 0,5 8,0000 8, patchcord duplex SC MM50 1 9,0000 9, patchcord UTP RJ45 0,5 18, , pigtail SC MM50 64, , pojenik na klucze nadzorowany elektronicznie 64, , przełącznica 19" 1U 12xSCdx kpl. 1,0000 1, przełącznica naścienna kpl. 8,0000 8, przewody YDY 3x2,5 145, , przewody Z-XOTKtd 4G 880, , rozszerzenie depozytora - iejsce na 16 kluczy i 8 kpl. 8,0000 8,0000 skrytek drzwiczkowych z pojenikai na klucze 32. rury peschel 20, , rury winidurowe RL25 6,0000 6, serwer w wykonaniu rack 1U, oprograowanie kpl. 1,0000 1,0000 systeowe Windows Foundation skrzynka na klucze z zaknięcie systeowy, 40, ,0000 kopatybilny z kluczai Master Key 36. switch 16 x 100 Ethernet port, 19" kpl. 1,0000 1, terinal do logowania kart 1,0000 1, wkładka dwustronna systeu Master Key z klucze 191, ,0000 szeregowy 39. wyłączniki nadprądowe S301B 6A 9,0000 9, ateriały poocnicze zł Słownie: Wartość Grupa

16 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena Wartość 1. spawarka światłowodowa -g 3,6480 Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJI DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY

KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJI DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJI DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453100-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 45311100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY ,, PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK BIUROWY --INSTALACJA TRANSMISJI DANYCH ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE UL.KOCHANOWSKIEGO 15 INWESTOR :. ADRES INWESTORA :. WYKONAWCA ROBÓT :.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MyCo Sp. z o.o. ul.poznańska, 62-035 Kórnik KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji teleinforatycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Głogowska 26, Poznań INWESTOR : Straż Miejska Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne ELPRO ARKADIUSZ ADAMÓW ul. POGODNA 6A, 57-200 ZĄBKOWICE ŚL. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji Modernizacja sieci LAN

PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji Modernizacja sieci LAN PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja poieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Inforacji Modernizacja sieci Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJI SYSTEMU KONTROLI DO- STĘPU

KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJI SYSTEMU KONTROLI DO- STĘPU NAKŁADCZY INSTALACJI SYSTEMU KONTROLI DO- STĘPU Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa systeu kontroli dostępu w obiekcie Dowództwa Garnizonu Warszawa ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r. KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski Kielce, Al. Legionów 3/4

PRZEDMIAR. CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski Kielce, Al. Legionów 3/4 CANEA Inżynieria i Koputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI IVp ADRES INWESTYCJI : KIELCE UL. WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce. Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce. Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilającej dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Collegium Historicum UAM - Magazyn Książek - Instalacja SAP i SSWiN

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Collegium Historicum UAM - Magazyn Książek - Instalacja SAP i SSWiN PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Collegiu Historicu UAM - Magazyn Książek - Instalacja SAP i SSWiN ADRES INWESTYCJI : ul. Święty Marcin 78, 61-89 Poznań INWESTOR : Uniwersytet i. Adaa Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski Zbigniew Faściszewski NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM. ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych UL. Słowackiego 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : listopad Stawka roboczogodziny : NARZUTY

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : listopad Stawka roboczogodziny : NARZUTY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kaiennej. Etap I. Muzeu i. "Orła Białego" Budynek biurowy - Okablowanie strukturalne. ADRES INWESTYCJI : ul. Słoneczna 90, 26-110

Bardziej szczegółowo

BRANśA : Instalacje teleinformatyczne. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

BRANśA : Instalacje teleinformatyczne. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pawilonu szpitalnego nr IX ADRES INWESTYCJI : ul. Sądowa 18 86-100 Świecie INWESTOR : Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych i. dr Józefa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Fira Inżynierjna "WITMAK" Witold Makówka 93-608 Łódź, ul Wólczańska 63/3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : NARZUTY [V]... % Σ(R, M, S) Koszty posrednie [Kp]... % Zysk [Z]... %

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : NARZUTY [V]... % Σ(R, M, S) Koszty posrednie [Kp]... % Zysk [Z]... % PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ontaż doofonów cyfrowych ADRES INWESTYCJI : Gen. Andersa 8 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Andersa 8 ADRES INWESTORA : Piekary Śląskie ul. Gen. Jerzego Ziętka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ontaż doofonów cyfrowych ADRES INWESTYCJI : Gen. Maczka 7 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Maczka 7 ADRES INWESTORA : Piekary Śląskie ul.gen. Jerzego Ziętka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : : III kw 2014 r

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : : III kw 2014 r ZGN Adnistracja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji doofonowej i braofonu. ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Chłodna 34 INWESTOR : ZGN Warszawa - Wola ADRES

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekounikacyjnych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Instalatorstwo Elektryczne - Jacek Strzelecki Kamieńsk ul. Słoneczna 3

KOSZTORYS. Instalatorstwo Elektryczne - Jacek Strzelecki Kamieńsk ul. Słoneczna 3 Instalatorstwo Elektryczne - Jacek Strzelecki 97-360 Kaieńsk ul Słoneczna 3 NAZWA INWESTYCJI : ŚWIETLICA WIEJSKA ADRES INWESTYCJI : ALEKSANDRÓW INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK ADRES INWESTORA : KAMIEŃSK UL WIELUŃSKA

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45314310-7 Instalowanie okablowania koputerowego 45312200-9 Instalowanie alarów właaniowych NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Pawlaczyk (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA :

ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Pawlaczyk (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.grudziądzka 2/6 INWESTOR : Zakład Budżetowy Szczecin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

KOSZTORYS NAKŁADCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Zakład Wielobranżowy Telvid 91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 125 KOSZTORYS NAKŁADCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ: : mgr inż. Witold Zioło DATA OPRACOWANIA: : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ: : mgr inż. Witold Zioło DATA OPRACOWANIA: : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Wytwórnia Planów ul. Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 32410000-0 Lokalna sieć koputerowa 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

Ce iaoiński Tomaszów Maz. ul. Grunwaldzka 32 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA. Stawka roboczogodziny. 0.

Ce iaoiński Tomaszów Maz. ul. Grunwaldzka 32 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA. Stawka roboczogodziny. 0. 97-200 Toaszów Maz. ul. Grunwaldzka 32 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA Stawka roboczogodziny KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacje elektryczne 97-200 Toaszów Mazowiecki ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie infrastruktury kablowej

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie infrastruktury kablowej Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury telekounikacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [V]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+V(R), M, S+Kp(S)+V(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [V]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+V(R), M, S+Kp(S)+V(S)) PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Cyfrowy syste doofonowy - trzy klatki ADRES INWESTYCJI : ul. Ofiar Katynia 2, 41-940

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Ciepluch DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Ciepluch DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja poieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 wkielcach ADRES INWESTYCJI : 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18 INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 2 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAW-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja części poieszczeń w budynku po były ognisku pracy pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola st Warszawy 01-225 Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Usługi Projektowe Marcin Dytrych. ul. Wyspiańskiego 14, Sieradz

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Usługi Projektowe Marcin Dytrych. ul. Wyspiańskiego 14, Sieradz Usługi Projektowe Marcin Dytrych ul. Wyspiańskiego 14, 98-200 Sieradz KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji elektrycznej zasilającej zestaw hydroforowy i zawór p.poż. w budynku Powiatowego

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Reigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

P.P.U."TELARM" Bydgoszcz ul.morska 8 PRZEDMIAR ROBÓT

P.P.U.TELARM Bydgoszcz ul.morska 8 PRZEDMIAR ROBÓT P.P.U."TELARM" 85-722 Bydgoszcz ul.morska 8 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana central alarowych wraz z niezbędnyi podzespołai oraz aktualizacja oprograowania wizualizacji stanów alarowych w obiekcie Dowództwa Garnizonu Warszawa ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie okablowania komputerowego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie okablowania komputerowego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45314310-7 Instalowanie okablowania koputerowego NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zaku w Stopnicy\Sieć Strulturalna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : Maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : Maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453143-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 4523232-1 Kablowe linie nadawcze 453121-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci strukturalnej w budynku zlokalizowany w Białystoku ul. Kaienna 17 ADRES INWESTYCJI : Białystok ul. Kaienna 17 INWESTOR : Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Wewnetrzna instalacja elektr.dla potrzeb wentylacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

Przediar portiernia pułtusk-elektryka Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg - Rozdzielnia TE obiar =

Przediar portiernia pułtusk-elektryka Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg - Rozdzielnia TE obiar = WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. ul. 17 Stycznia 13 06-400 Ciechanów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowany Szpital w Pułtusku -Portiernia INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE PUŁTUSK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego

Przedmiar robót - Budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego Przediar robót - Budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z reonte dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 533-7 Układanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Pracownia Projektowo - Usługowa Bogusław Dyduch ul. Kozia 7a/2, 54-104 Wrocław KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa systeu onitorowania wizyjnego CCTV iasta Wrocławia na obszarze Wsparcia (40

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie instalacji teletechnicznych wraz z remontem instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie instalacji teletechnicznych wraz z remontem instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY UL.BEMA 70 ADMINISTRACJA MŁYNÓW PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie instalacji teletechnicznych wraz z remontem instalacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 15

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 15 Koenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budynek Koendy Powiatowej Policji w Kartuzach Instalacja SSP i oddyiania. Rozbudowa autoatyki pożarowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR - KOSZTORYS NAKŁADCZY ,, PRZEDMIAR - KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK BIUROWY --INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE UL.KOCHANOWSKIEGO 15 INWESTOR :. ADRES INWESTORA :. WYKONAWCA ROBÓT :.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja telefoniczna i telewizyjna. ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Moczkowo INWESTOR : Nadleśnictwo Barlinek ADRES INWESTORA : 74-320 Barlinek ul. Tunelowa 56 a KOSZTORYS OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ETAP I. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ETAP I. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Q3TT- PRACOWNIA PROJEKTOWA - Krzyof Kutrybała 39-300 Mielec ul. Brzozowa 3 PRZEDMIAR ETAP I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 5330-0 533-7 530-5300- NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-3 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyina instalacji w poieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : 84-3 Lębork

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicami (RG i TP)

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicami (RG i TP) NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicai (RG i TP) ADRES INWESTYCJI : 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 INWESTOR : Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WSzS w Olsztynie Olsztyn, ul. Żołnierska 18

PRZEDMIAR. WSzS w Olsztynie Olsztyn, ul. Żołnierska 18 WSzS w Olsztynie Olsztyn, ul. Żołnierska 18 NAZWA INWESTYCJI : Okablowanie strukturalne ADRES INWESTYCJI : Archiwu 3 gniazda podwójne BRANŻA : telekounikacyjna PRZEDMIAR Ogółe wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45316110-9 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02,

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

KOSZTORYS NAKŁADCZY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 32410000-0 Lokalna sieć koputerowa 32551400-4 Sieć telefoniczna

Bardziej szczegółowo

PRO-INWEST Kielce ul. Noskowskiego 6 PRZEDMIAR

PRO-INWEST Kielce ul. Noskowskiego 6 PRZEDMIAR PRO-INWEST Kielce ul. Noskowskiego 6 NAZWA INWESTYCJI : Reont i częściowe dostosowanie 3 Oddziałów Szpitalnych w obiekcie nr 11 w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Zaniewski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Zaniewski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - HURTOWNI KWIATÓW Z KWIACIARNIĄ I SZKLARNIĄ EKS- POZYCYJNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa, działki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Nadzory Pomiary Elektryczne - Krystian Wieruszewski Nowy Dwór Mazowiecki, Trzciany 22h SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Projektowanie Nadzory Pomiary Elektryczne - Krystian Wieruszewski Nowy Dwór Mazowiecki, Trzciany 22h SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Projektowanie Nadzory Poiary Elektryczne - Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, Trzciany 22h ANEKS DO PRZEDMIARU ROBÓT (ŚEPY KOSZTORYS) NAZWA INWESTYCJI : Do Małego Dziecka nr 16 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19 - urządzenie aktywne - demontaż - projekt zaienny.kst Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - deontaż d.1 0109-14 z. do ponownego ontażu/

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY U/2. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Skrzypek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS ŚLEPY U/2. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Skrzypek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kaziierza 60 lok. U/2 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana central alarowych wraz z niezbędnyi podzespołai oraz aktualizacja oprograowania wizualizacji

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. ASzWoj DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

OBMIAR. ASzWoj DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ASzWoj NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Bud nr 60 INWESTOR : Akadeia Sztuki Wojennej ADRES INWESTORA : Al.Gen. Chróściela 103 BRANŻA : Elektryczna DATA OPRACOWANIA :

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z. Pindara DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z. Pindara DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI : ZABUDOWA WĘZÓW SANITARNYCH W BUDYNKU ODDZAŁU SZPITALNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ ADRES INWESTYCJI : 64-000 KOŚCIAN, ul. ŚMIGIELSKA 63 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne - Przedmiar robót

Instalacje elektryczne - Przedmiar robót Instalacje elektryczne - Przediar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 3000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 317300- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453- Roboty instalacyjne w budynkach 4531-3 Roboty instalacyjne elektryczne 453111-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJI SYSTEMU CCTV

KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJI SYSTEMU CCTV KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJI SYSTEMU CCTV Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Montaż systeu telewizji przeysłowej IP HD w obiekcie Dowództwa Garnizonu Warszawa ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wolsztyńska 4

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wolsztyńska 4 ARCHIMEDIA POZNAŃ 60-361 POZNAŃ ul. Wolyńska 4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212225-9 Hale sportowe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45312100-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIE- ŁEK. 40-738 KATOWICE, ul. HARCERSKA 13

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIE- ŁEK. 40-738 KATOWICE, ul. HARCERSKA 13 PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIE- ŁEK 40-738 KATOWICE, ul. HARCERSKA 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314320-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznych w obiekcie MOPS w Katowicach przy ul. Morcinka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 00-908 Warszawa, ul.gen.s.kaliskiego 2. Dział Łączności i Informatyki Wojskowa Akademia. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. 00-908 Warszawa, ul.gen.s.kaliskiego 2. Dział Łączności i Informatyki Wojskowa Akademia. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Dział Łączności i Inforatyki Wojskowa Akadeia Techniczna 00-908 Warszawa, ul.gen.s.kaliskiego 2 PRZEDMIAR 45314310-7 Układanie kabli Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30. ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" m.st. WARSZAWY ADMINISTRACJA OGRODOWA

PRZEDMIAR ROBÓT. Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30. ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA m.st. WARSZAWY ADMINISTRACJA OGRODOWA ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA".st. WARSZAWY ADMINISTRACJA OGRODOWA Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji doofonowej wraz z naprawą

Bardziej szczegółowo

ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów

ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów Lukstel ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Doino Grupa Architektoniczna 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 31625300-6 Alary antywłaaniowe 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa "ELFAX" - Lech Kolanko Opole, ul. Banacha 1. PRZEDMIAR ROBÓT- branża elektryczna

Pracownia Projektowa ELFAX - Lech Kolanko Opole, ul. Banacha 1. PRZEDMIAR ROBÓT- branża elektryczna Pracownia Projektowa "ELFAX" - Lech Kolanko 45-830 Opole, ul. Banacha 1 PRZEDMIAR ROBÓT- branża elektryczna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalacja sygnalizacji pożaru i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : ZSM nr 2 w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Słoneczna 19 BRANŻA : Branża elektryczna - Wymiana wlz i tablic

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : ZSM nr 2 w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Słoneczna 19 BRANŻA : Branża elektryczna - Wymiana wlz i tablic PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ZSM nr 2 w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Słoneczna 19 BRANŻA : Branża elektryczna - Wyiana wlz i tablic Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł 2 kw : II kwartał 2015 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł 2 kw : II kwartał 2015 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. 5 Lipca 29.14 INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych Rejon Zachód ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk

PRZEDMIAR ROBÓT. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk BUD-EL Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i odernizacja systeu sieci strukturalnej i zasilania dedykowanego. - Sieć Lan ADRES INWESTYCJI : ul.

Bardziej szczegółowo

Inwestor Techniczna Obsługa Budownictwa Stefan Załóg

Inwestor Techniczna Obsługa Budownictwa Stefan Załóg Inwestor Techniczna Obsługa Budownictwa Stefan Załóg ------------ KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 45300000-0

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45312200-9 Instalowanie przeciwwłaaniowych systeów alarowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny : ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 455000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Stawiarski DATA OPRACOWANIA : luty Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Stawiarski DATA OPRACOWANIA : luty Stawka roboczogodziny : NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej. Etap I. Muzeum im. "Orła Białego" Budynek biurowy - Okablowanie strukturalne. ADRES INWESTYCJI : ul. Słoneczna 90,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

TEATR WIELKI OPERA NARODOWA PL. TEATRALNY 1 WARSZAWA BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO

TEATR WIELKI OPERA NARODOWA PL. TEATRALNY 1 WARSZAWA BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO PRZEDMIAR TEATR WIELKI OPERA NARODOWA PL TEATRALNY 1 WARSZAWA BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO Kosztorys inwestorskikst Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Projekt wykonawczy budowy onitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH 05-310 Kałuszyn, Milew 9A KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Nr 1 i. Kaziierza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania budynku (budynek administracji powiatowej) z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Brodnica dz. nr 1211/1,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Sprawdzający:... ...

Przedmiar. Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Sprawdzający:... ... Przedmiar Zasilanie w energię elektryczną turbowentylatorów dla celów wentylacji pomieszczeń budynku przy ul. Tołstoja 11 w Rudzie Ślaskiej - Czarnym Lesie. Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja poieszczeń sanitarnych na łazienki dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 139 INWESTOR : Do Lekarza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kozieł DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kozieł DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Sieci Strukturalnej ADRES INWESTYCJI : ul. M. Konopnickiej 1 INWESTOR : Teatr Rozrywki ADRES INWESTORA : Chorzów SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kozieł DATA OPRACOWANIA : 12.2010

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Paluch DATA OPRACOWANIA : listopad 2015 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania listopad Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Paluch DATA OPRACOWANIA : listopad 2015 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania listopad Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia ekspozycyjnego i roboczego ADRES INWESTYCJI : Warszawa pl. Małachowskiego 3 INWESTOR : ZACHĘTA Narodowa Galeria Sztuki ADRES INWESTORA : Warszawa, pl. Małachowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45330-4 Instalowanie urządzeń kliatyzacyjnych 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Dokuentacja

Bardziej szczegółowo

K3 System Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Kostrzewa DATA OPRACOWANIA : 07.09.2015

K3 System Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Kostrzewa DATA OPRACOWANIA : 07.09.2015 K3 Syste Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku biurowy i hali produkcyjno-ontażowej ADRES INWESTYCJI : ul. Gen.S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - PRZEDMIARY

KOSZTORYS - PRZEDMIARY KOSZTORYS - PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : KOTŁOWNIA GAZOWA ADRES INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR 33 SZCZECIN ul. ŚCIEGIENNEGO 62-65 INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN ADRES INWESTORA : SZCZECIN; PL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zakres dostawy i montażu

Zakres dostawy i montażu Sąd Okręgowy w Poznaniu Poznań, ul. Marcinkowskiego 32 Zakres dostawy i ontażu NAZWA INWESTYCJI : Syste alarowania pożarowego SAP w Zakładzie Poprawczy w Trzeesznie ADRES INWESTYCJI : Trzeeszno ul. A.Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 43 - W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIE- GO W TORUNIU ADRES INWESTYCJI : 87-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN BUDYNEK WBiIŚ cz.a POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN BUDYNEK WBiIŚ cz.a POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ I D E A FIRMA ARCHITEKTONICZNA Marek Tekień ul. Uśiechu ; -6 Białystok ROBÓT PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN BUDYNEK WBiIŚ cz.a POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wymiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP

PRZEDMIAR. Wymiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP KORI Ptak Krzysztof 05-200 Wołoin, ul. 1 Maja 11/24 Wyiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI E-MEDIA KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT INSTAACJI OŚWIETENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIEENI W RZDYMINIE ADRES INWESTYCJI : Radzyin ul. Jana Pawła II nr

Bardziej szczegółowo