Inwestycje tkwią w blokach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje tkwią w blokach"

Transkrypt

1 Inwestycje tkwią w blokach Autor: Wojciech Kwinta (Energia i Przemysł październik 2007) W ciągu najbliŝszych 22 lat naleŝy uruchomić 25 tys. MW mocy wytwórczych. Gdyby zamierzenia inwestycyjne firm energetycznych zostały zrealizowane moglibyśmy spać bez obaw, Ŝe zabraknie prądu. Czy tak się stanie? By zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Polsce, powinno do 2025 r. powstawać rocznie ok MW nowych mocy. Oznacza to wydatki rzędu mld euro. ZwaŜywszy, Ŝe większość inwestycji to na razie plany i zamiary, osiągnięcie takiego tempa rozwoju stoi pod znakiem zapytania. Teoretycznie wszystko jest w porządku: szczytowe zapotrzebowanie na moc wynosi ok. 23 tys. MW, moc zainstalowana to mniej więcej 35 tys. MW, a dostępna (po uwzględnieniu bloków w remoncie lub konserwacji) osiąga 27 tys. MW. Jednak starzejąca się infrastruktura oraz rosnące wraz z szybkim wzrostem gospodarczym zapotrzebowanie na energię elektryczną oznaczają konieczność odtworzenia mocy i budowy nowych bloków. Ostatnie bloki 120 MW zainstalowano w Polsce ponad 35 lat temu, równie leciwych jest 7 bloków o mocy 200 MW, a 27 nieco młodszych eksploatuje się od lat ponad 30. Jedynie 6 takich bloków wymieniono na nowe w Elektrowni Turów, pozostałych 57 wciąŝ funkcjonuje. Ćwierćwiecze mają za sobą bloki 500 MW, a bełchatowskie jednostki o mocy 360 MW pracują juŝ ponad 20 lat. Konsumpcja prądu rośnie w tempie nieco niŝszym od tempa wzrostu PKB i za 10 lat będzie o proc. (w zaleŝności od oszacowań) wyŝsza niŝ dzisiaj. By nie zabrakło prądu, w ciągu lat trzeba postawić przynajmniej 15 tys. MW nowych mocy. Trzy bloki w budowie Dyskusje o starzejącej się elektroenergetyce trwają od lat, gorzej z realizacją inwestycji. Do roku 2009 powstanie ponad 900 MW mocy, w tym samym czasie planuje się wyłączenie bloków o łącznej mocy 2,6 tys. MW. NajbliŜszy termin oddania nowego bloku to koniec roku, kiedy zostanie uruchomiony blok 464 MW elektrowni Pątnów II (jest juŝ po tzw. pierwszym rozpaleniu). Pierwsza dodana do eksploatacji jednostka ma parametry nadkrytyczne, charakteryzuje się wysoką sprawnością: 41 proc. netto i 44 proc. brutto. Będzie produkować prawie 3200 GWh energii elektrycznej rocznie. Kolejna zostanie uruchomiona w 2009 r. Będzie to blok energetyczny o mocy 460 MW zlokalizowany w naleŝącej do Południowego Koncernu Energetycznego Elektrowni Łagisza. Budowa trwa, a jednym z najwaŝniejszych źródeł jej finansowania jest emisja obligacji przez PKE. Dla holdingu BOT Górnictwo i Energetyka wchodzącego w skład Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) najwaŝniejszym w tej chwili przedsięwzięciem jest budowa bloku o mocy 833 MW w Elektrowni Bełchatów. Inwestycję rozpoczęto w 2006 r., oddanie jej do eksploatacji planujemy na drugą połowę 2010 r. Wykonawcą jest konsorcjum Alstom. Trwa teŝ budowa odkrywki Szczerców, węgiel powinien trafić do elektrowni na początku 2009 r. mówi BłaŜej Torański, rzecznik prasowy BOT GiE.

2 Koszt tej inwestycji to ok. 900 mln euro, a wraz z projektami modernizacyjnymi, obejmującymi rekonstrukcję dotychczas eksploatowanych bloków i inwestycje proekologiczne, nakłady finansowe sięgną ok. 1,6 mld euro. Ponad połowa środków pochodzi z kredytu udzielonego przez konsorcjum banków (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ING Bank N.V. i ING Bank Śląski, Citibank International PLC i Bank Handlowy oraz Nordic Investment Bank i Europejski Bank Inwestycyjny), reszta to środki własne BOT. W sumie realizowane inwestycje wniosą ok MW nowych mocy. Plany i zamiary inwestycyjne Najsilniejszą z nowych grup energetycznych jest PGE, w której BOT odgrywa wiodącą rolę w planach inwestycyjnych. Do 2025 r. grupa zamierza wybudować ok. 10 tys. MW nowych mocy. Podstawowe projekty dotyczą elektrowni w Turowie i Opolu. Wszystko jest w naszych rękach, to my będziemy decydowali o zasadności takich przedsięwzięć, gdyŝ w PSE nie ma po prostu takich fachowców. Dlatego projekt inwestycji w Opolu będzie realizowany przez naszych specjalistów przy współpracy z PSE, które pomogą nam go sfinansować. W Turowie juŝ wkrótce powstanie zespół sterujący, który przeprowadzi analizę warunków tamtejszej inwestycji. W Opolu przewidujemy na razie budowę dwóch bloków o łącznej mocy tysiąca megawatów, ale nie wykluczamy, Ŝe będą to np. dwa bloki po 600 MW mówi Dominik Radziwiłł, prezes zarządu BOT. Opolskie bloki mają być uruchomione w latach dodaje BłaŜej Torański. Blok planowany w Turowie ma mieć moc MW i zastąpi najstarsze bloki o mocy 200 MW. Dodatkowo w Bełchatowie trwa program modernizacji bloków 360 MW. Bez tego przedsięwzięcia nie mogłyby one pracować po 2016 r. ze względu na przekroczenie norm emisji tlenków azotu. Podobna modernizacja czeka w najbliŝszych latach bloki w Elektrowni Opole. Obok tych inwestycji PGE planuje postawienie dwóch opalanych gazem bloków po ok. 400 MW w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz uruchomienie w 2021 r. pierwszego bloku elektrowni atomowej o mocy 1600 MW. Kolejny taki blok uruchomionoby w roku Południowy Koncern Energetyczny w ramach strategii inwestycyjnej planuje do 2020 r. wybudować 2260 MW nowych mocy, które zastąpią eksploatowane najstarsze jednostki. Obok realizowanej juŝ budowy bloku w Łagiszy nowe jednostki mają się pojawić w elektrowniach Halemba i Blachownia, odpowiednio ok. 440 MW oraz MW. Niewykluczone, Ŝe plany te ulegną modyfikacji: eksperci podwaŝają opłacalność inwestycji w bloki wytwórcze o niewielkiej mocy. Obok tych inwestycji PKE przygotowuje się do budowy bloku o mocy ok MW. PKE znajduje się w grupie Energetyka Południe, do której naleŝy teŝ Elektrownia Stalowa Wola, w stosunku do której plany nie są jeszcze sprecyzowane. Pod państwową kontrolą znajdują się jeszcze dwie elektrownie w dwóch pozostałych grupach energetycznych. W Kozienicach mowa o budowie bloku o mocy MW za ok. 6 mld zł do 2015 r. (to termin wyłączenia trzech bloków po 200 MW), w Ostrołęce równieŝ konieczne jest odtworzenie mocy poprzez zastąpienie starych bloków nowymi lub budowę nowej elektrowni Ostrołęki C. Plany budowy nowych mocy mają takŝe spółki pozostające poza państwową kuratelą. Vattenfall zakłada budowę bloków energetycznych o mocy 1,5 2 tys. MW. Trwa juŝ proces inwestycyjny w Elektrociepłowni Siekierki 2 powstanie tam blok kogeneracyjny o mocy prawie 500 MW. Wszystkie planowane przez nas obiekty będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe, będą teŝ gotowe do rozbudowy o instalacje przechwytywania dwutlenku węgla wyjaśnia Łukasz

3 Zimnoch, rzecznik prasowy Vattenfall Poland. Vattenfall Poland podtrzymuje zainteresowanie zakupem Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (starają się o to takŝe KGHM, czeski ČEZ i niemiecki RWE). W ZE PAK podstawowym zadaniem po uruchomieniu nowego bloku będzie modernizacja elektrowni Pątnów I (w sumie osiągnięcie mocy 900 MW, o 100 MW więcej, niŝ jest zainstalowanej). Zamiary ČEZ to postawienie elektrowni Skawina II. Byłby to prawdopodobnie blok o mocy 660 MW, który miałby być uruchomiony w 2014 r. Kolejną elektrownią moŝe być obiekt w Gdańsku o mocy 500 MW (docelowo 1200 MW). Taką inwestycją mogą być zainteresowane firmy EdF lub Electrabel. Start nowej elektrowni nastąpiłby w latach Finansowanie inwestycji Wraz ze wzrostem gospodarczym i rosnącym popytem ceny idą w górę. Jeszcze rok temu przyjmowano, Ŝe 1 MW mocy kosztuje 1 1,1 mln euro. Dzisiaj uwaŝa się, Ŝe jest to koszt rzędu 1,4 mln euro. By zrealizować plany budowy nowych bloków energetycznych (pomijając inwestycje w ochronę środowiska i modernizacje), potrzeba ok. 35 mld euro do 2030 r., czyli ok. 130 mld zł przez 22 lata. Uwzględniając inne niezbędne inwestycje (ochrona środowiska i rozwój sieci przesyłowych) w najbliŝszych 10 latach wydatki sięgną przynajmniej 80 mld zł. Jak je sfinansować? Wzmocnieniu moŝliwości inwestycyjnych mają słuŝyć skonsolidowane pionowo 4 grupy energetyczne. Dzięki obecności w PGE zyskamy dostęp do tańszego finansowania inwestycji mówi Dominik Radziwiłł. Tak mocna grupa, skupiająca kilkanaście spółek dystrybucyjnych i produkcyjnych ma większą siłę przebicia dodaje BłaŜej Torański. Planowane przez PGE inwestycje pochłoną do 2025 r. prawdopodobnie nawet 60 mld zł. Poza środkami własnymi, przeznaczeniem zysku na inwestycje (jak np. w przypadku PKE) spore środki finansowe ma przynieść upublicznienie grup energetycznych na giełdzie. Te pieniądze pozwolą moŝe na uruchomienie pierwszych inwestycji, jednak nie wystarczą na ich realizację. Przewidywany debiut giełdowy grupy Enea z Elektrownią Kozienice moŝe przynieść ok. 1 1,5 mld zł. W przypadku PGE moŝe to być ok. 3 mld zł. To o wiele za mało. W takiej sytuacji pozostają kredyty bankowe. Wszystkie nowe inwestycje nie będą miały zabezpieczenia w postaci kontraktów długoterminowych. Nowe projekty muszą być finansowane zakładając ryzyko rynkowe stwierdza Tomasz Kawczyński, mecenas z kancelarii Allen & Overy, która uczestniczyła w negocjacjach dotyczących finansowania budowy bloku 833 MW w Bełchatowie. Pesymiści uwaŝają, Ŝe zdobycie takich kredytów moŝe być trudne ze względu na wysokie wymagania stawiane przez banki. Powszechnie znane i trwające kilka lat problemy z finansowaniem inwestycji w Pątnowie, Łagiszy i Bełchatowie budzą niepokój o powodzenie kolejnych przedsięwzięć twierdzi Jan Kurp, prezes PKE. Jednak sposób finansowania inwestycji bełchatowskiej przedstawiciele banków uwaŝają za prawie modelowy. Zdaniem Tomasza Kawczyńskiego energetyka to klient poŝądany i choć negocjacje są twarde i Ŝmudne, to prowadzą do pozytywnych rozwiązań. Eksperci opracowują strukturę transakcji tak, by nie obciąŝała nadmiernie kredytobiorcy, a jednocześnie zabezpieczała interesy banków. Jestem optymistą, jeśli chodzi o finansowanie kredytów dla energetyki. Wśród banków jest duŝy głód takich transakcji dodaje przedstawiciel kancelarii Allen & Overy.

4 Nowe warunki Inwestycyjnym utrudnieniem jest związany z szybkim wzrostem gospodarczym rosnący popyt. BranŜa budowlana i producenci części i elementów do bloków energetycznych mają pełne ręce roboty. Rozpoczęcie budowy nowej elektrowni od zaraz nie jest moŝliwe. Inwestor musiałby poczekać ok. 3 4 lat. Wynika to z dwóch przyczyn: firmy produkujące materiały dla takich inwestycji, jak np. odkuwki do wirników, pracują pełną parą i nowe zlecenia mogą zrealizować za minimum 2 2,5 roku. Drugim wąskim gardłem w energetyce są prace projektowe. Elektrownia pod klucz jest planowana z uwzględnieniem terenu i innych warunków oraz określonego paliwa. Przygotowanie projektu musi więc potrwać mówi Marek Szelewicki, dyrektor ds. komunikacji w Alstom Polska. Taka sytuacja dotyczy wszystkich wykonawców realizujących zamówienia w energetyce, czyli m.in. Alstomu, Hitachi, Mitsui, Siemensa. Teoretycznie moŝna skrócić cały proces kupując elektrownię juŝ zaprojektowaną ( z półki ). Jednak bez uwzględnienia konkretnych warunków w danej lokalizacji, jej eksploatacja moŝe być znacznie droŝsza i w rezultacie nieopłacalna. Rząd zdaje sobie sprawę z istniejących trudności w zakresie wykonania i finansowania nowych elektrowni. Dlatego Ministerstwo Gospodarki przygotowuje rozwiązania mające ułatwić te przedsięwzięcia. Mechanizmem ułatwiającym będzie na pewno rozporządzenie w sprawie przetargu na budowę mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną. Kolejnym istotnym mechanizmem jest ustawa Prawo energetyczne, która przewiduje moŝliwość rozpisania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy powinna przynieść takŝe implementacja dyrektywy 2005/89/WE, dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych wylicza Krzysztof Tchórzewski, wiceminister gospodarki. Rozporządzenie powinno wejść w Ŝycie jeszcze w tym roku. Dzięki niemu, gdyby pojawiły się problemy z inwestycjami firm obecnych na rynku, będzie moŝna dopuścić nowych inwestorów. W przetargach będzie mógł uczestniczyć kaŝdy przedsiębiorca, który spełni warunki zawarte zarówno w rozporządzeniu, jak i w określonych przez prezesa URE tzw. warunkach przetargu na nowe moce. Będą one dotyczyć nietypowych lokalizacji lub wyjątkowych sytuacji z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego stwierdza Krzysztof Tchórzewski. Odnawialna alternatywa Istotnym uzupełnieniem mocy wytwórczych mogą okazać się farmy wiatrowe. Istniejące instalacje mają wprawdzie zaledwie ok. 220 MW mocy, choć do końca roku łączna moc powinna osiągnąć 300 MW. Na obszarze działania Energi trwa budowa farm o mocy prawie 640 MW, dla ponad 420 MW wydano warunki przyłączenia. Urząd Regulacji Energetyki wydał ok. 900 koncesji na siłownie wiatrowe o łącznej mocy 2800 MW. Nie zostaną postawione natychmiast, ale taka liczba oznacza, Ŝe do 2015 r. do Polski powinno trafić ok turbin wiatrowych (po ok. 2 mln euro za sztukę). Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, Ŝe do 2020 r. moŝna postawić turbiny o łącznej mocy ok MW, a potencjał całego kraju to ok. 23 tys. MW. Mocy farm wiatrowych nie uwzględnia się w dotychczasowych dokumentach jako wkładu w budowę nowych mocy wytwórczych (załoŝenia o budowie 25 tys. MW nowych

5 mocy dotyczą bloków energetycznych w elektrowniach konwencjonalnych). Zainteresowanie tą formą energetyki rośnie błyskawicznie, a czas oczekiwania na turbiny wynosi ok. 2 lat. PGE przymierza się do budowy na Bałtyku trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 900 MW. Wchodzimy intensywnie w odnawialne źródła energii. Trzy farmy wiatrowe na Bałtyku to projekt strategiczny PGE i na poziomie grupy zapadnie decyzja, kiedy rozpocznie się ich budowa. Prawdopodobnie zaczną one działać w ciągu 5 lat mówi BłaŜej Torański z BOT. Istotną zaletą elektrowni wiatrowych na morzu jest ich wydajność, większa niŝ w przypadku turbin na lądzie. Wiatraki na morzu mogą pracować ok. 7,5 tys. godzin rocznie, a lądowe ok. 2 3 tys. Planowane farmy będą się składały ze 100 wiatraków o mocy 3 MW kaŝda (w sumie 300 turbin). Wybrano juŝ lokalizacje, koszty przedsięwzięcia to ok. 5,1 mld zł. W energetykę wiatrową w Polsce angaŝują się duŝe firmy energetyczne (np. CEZ) i firmy wyspecjalizowane w budowie farm (np. Starke Wind z projektami na prawie 620 MW). W regionie słupskim spółka PS Wind Management zamierza za ok. 1,3 mld zł postawić 180 turbin o łącznej mocy 240 MW. Ochrona środowiska Obok inwestycji w moce wytwórcze newralgiczne są takŝe przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Dotyczy to nie tylko wydzielania CO 2. W 2008 r. wchodzą w Ŝycie ostre normy emisji dwutlenku siarki, w 2016 r. tlenków azotu. Działania proekologiczne są wpisane w strategię całej międzynarodowej organizacji firm naleŝących do Vattenfall. TakŜe w Polsce. W najbliŝszym czasie we wszystkich zakładach zostanie zredukowana emisja pyłu do poziomu poniŝej granicy widzialności. Będzie to moŝliwe dzięki zrealizowaniu kilkuletniego programu modernizacji blisko 20 elektrofiltrów. W ciągu najbliŝszych 10 lat ograniczymy we wszystkich zakładach emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu. Pierwszym efektem tych działań będzie uruchomienie w 2010 r. instalacji odsiarczania spalin w elektrociepłowni Siekierki. Do 2012 r. zamkniemy i zrekultywujemy eksploatowane dziś składowisko odpadów paleniskowych z elektrociepłowni śerań wymienia inwestycje Łukasz Zimnoch. Instalacja odsiarczania zbudowana w naleŝącej do ČEZ Elektrowni Skawina była warunkiem dalszej egzystencji. Modernizacja bloków 360 MW w Bełchatowie pozwoli spełnić normy emisji związków azotu. Podobną modernizację przejdą bloki w Opolu. W naleŝącej do PKE Elektrowni Jaworzno III trwają prace przy budowie trzeciej nitki odsiarczania. Koszt inwestycji to 130 mln zł. Według planów zakończenie nastąpi w połowie przyszłego roku. PKE zamierza teŝ zbudować pierwszą w Polsce elektrownię bezemisyjną. Byłaby to jednostka pilotaŝowa, stawiana za pieniądze unijne, o niewielkiej mocy 50 MW. Być moŝe na podobną elektrownię zdecyduje się Vattenfall. W przyszłym roku uruchomi on pierwszą taką instalację o mocy 30 MW w niemieckim Schwarze Pumpe. Doświadczenia z jej działania chcielibyśmy przenieść do Polski informuje rzecznik Vattenfall Poland. Moc takich elektrowni nie będzie miała znaczącego wpływu na cały system, ale ich budowa moŝe oznaczać nowy, proekologiczny kierunek w elektroenergetyce węglowej. Plany inwestycji w nowe moce na kolejne lata wyglądają przyzwoicie. Trudno wyrokować, na ile się zmienią i w jakim stopniu zostaną zrealizowane. Najtrudniejsze lata elektroenergetyki dopiero przed nami w okresie trzeba będzie wycofać ok. 14 tys. MW. Import nie wystarczy by zaspokoić potrzeby. Odtworzenie wycofywanych mocy oraz tworzenie nowych pochłoną ogromne pieniądze i wpłyną na wzrost cen energii.

6 Krzysztof Tchórzewski, wiceminister gospodarki Przetargi na budowę nowych mocy rozpisywane przez URE będą miały charakter ogólnounijny. Będzie w nich mógł uczestniczyć kaŝdy przedsiębiorca, który spełni warunki zawarte zarówno w rozporządzeniu, jak i w określonych przez prezesa URE tzw. warunkach przetargu na nowe moce. Przetargi będę jednym z dodatkowych narzędzi usprawniających powstawanie nowych mocy. Dotyczyć będą nietypowych lokalizacji lub wyjątkowych sytuacji z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Vattenfall Poland Naszym celem jest roczna produkcja energii na poziomie 20 TWh, traktujemy to jako długofalowe wyzwanie. Analizujemy moŝliwości zbudowania w Polsce nowych elektrowni. W ciągu najbliŝszych lat chcielibyśmy zbudować obiekty o łącznej mocy 1,5 2 tys. MW. Marek Szelewicki, dyrektor ds. komunikacji w Alstom Polska Rozpoczęcie inwestycji od zaraz jest teraz niemoŝliwe. Oczekiwanie na podzespoły trwa ponad 2 lata, czasochłonny jest takŝe etap projektowania. Dziś planowaną inwestycję moŝna będzie zacząć realizować za 3 4 lata. Tomasz Kawczyński, mecenas z kancelarii Allen & Overy Przedsiębiorstwa energetyczne są dla banków poŝądanymi klientami. DuŜe przedsięwzięcia wymagają wielkich nakładów finansowych, podnoszą teŝ prestiŝ kredytodawców. Elektroenergetyka nie jest klientem trudniejszym niŝ inne branŝe, a najtrudniejsze jest wynegocjowanie pierwszego kredytu. Dominik Radziwiłł, prezes zarządu, BOT Górnictwo i Energetyka Dzięki obecności w Grupie PGE BOT będzie silniejszy i uzyska łatwiejszy dostęp do tańszego finansowania inwestycji. Wszystkie inwestycje dotychczas planowane w Grupie BOT mają być realizowane, myślimy teŝ o kolejnych. Dołączy do nas Zespół Elektrowni Dolna Odra, byłoby logiczne, by skonsolidowały się z nami pozostałe elektrociepłownie oraz elektrownie szczytowopompowe. Tabela 1. Inwestycje w nowe moce realizowane w elektroenergetyce Inwestor Inwestycja Termin uruchomienia ZE PAK Pątnów II 464 MW 2007 PKE Łagisza II 460 MW 2009 BOT Bełchatów Bełchatów II MW Źródło: opracowanie własne autora

7 Tabela 2. Wybrane inwestycje planowane w przyszłości Podmiot Inwestycja Uwagi Termin uruchomi enia PGE (BOT Opole: 2 bloki po 2012 GiE) MW 2013 Turów: blok 400 po MW ZE Dolna Odra: 2 bloki gazowe b.d. bloki po 400 MW 1600 MW el. atomowa 2021 Energetyka Południe (PKE) Grupa Centrum (El. Kozienice) Vattenfall Poland 1600 MW el. atomowa 2030 Halemba: blok 440 moŝliwa zmiana do 2020 MW koncepcji i budowa Blachownia: blok jednego bloku ok MW MW blok MW do 2020 r. PKE do 2020 zamierza wybudować łącznie 2260 MW mocy zastępujących starsze jednostki blok MW 2015 Siekierki: blok trwa juŝ proces b.d. kogeneracyjny 500 inwestycyjny; plany MW Vattenfalla zakładają budowę MW CEZ Polska Skawina II: 2014 prawdopodobnie 660 MW EdF lub Gdańsk: 500 MW docelowo 1200 MW 2012 Electrabel 2013 lub inny inwestor Źródło: opracowanie własne autora Tabela 3. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną (TWh) Zapotrzebo 146,1 163,3 181,6 204,5 243,0 279,8 wanie brutto Źródło: Polityka energetyczna polski do 2030 roku (projekt)

8 Tabela 4. Elektrownie w Polsce Elektrownia Moc zainstalowana Rok uruchomienia elektrowni Rok (MW) uruchomienia ostatniego bloku Dolna Odra Ostrołęka Kozienice Stalowa Wola Połaniec Rybnik Skawina PAK Pątnów Adamów Konin BOT Bełchatów Opole Turów PKE Łagisza Blachownia Halemba Jaworzno III Siersza Łaziska Źródło:

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych Inwestycje w sektorze wytwórczym elektroenergetyki zapaść czy odwilŝ Autor: Szymon Godecki, Agnieszka Panek - Departament Promowania Konkurencji URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2007) Artykuł

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 września 1996 r., zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2012 r.

Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 września 1996 r., zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. Załączniki do ustawy z dnia Załącznik nr 1 Wykaz wytwórców stron umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, jednostek wytwórczych objętych tymi umowami oraz planowane daty oddania jednostek

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A.

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. Marek Wdowiak Departament Inwestycji PGE GiEK S.A. ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. 1. Wstęp Polski sektor energetyczny po wejściu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oprogramowania GIS w planowaniu rozwoju energetyki wiatrowej. Sebastian Tyszkowski, Halina Kaczmarek

Wykorzystanie oprogramowania GIS w planowaniu rozwoju energetyki wiatrowej. Sebastian Tyszkowski, Halina Kaczmarek Wykorzystanie oprogramowania GIS w planowaniu rozwoju energetyki wiatrowej Sebastian Tyszkowski, Halina Kaczmarek Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń

Bardziej szczegółowo

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz VIII Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę Szczecin - Malmo, 18-21.10.2011 r. Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej Cele wyznacza przyjęta w 2001 r. przez Sejm RP "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Określa ona cel ilościowy w postaci

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE 16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda Kontekst Europejski Sytuacja w KSE Inwestycje Sytuacja w Grupie TAURON Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Reforma elektroenergetyki

Reforma elektroenergetyki Reforma elektroenergetyki Prywatyzacja i konsolidacja Mgr inż. Sławomir Krystek Dyrektor Generalny IGEiOŚ Lipiec 2002 Wejście do Unii Europejskiej stwarza przed polską elektroenergetyką szanse, ale jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie Opole to co?

Jeśli nie Opole to co? SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Jeśli nie Opole to co? Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Debata Energetyka Prosumencka Warszawa, 28 lutego 2013 Prosument na rynku energii

Bardziej szczegółowo

Rynek energii: Ukraina

Rynek energii: Ukraina Rynek energii: Ukraina Autor: Wojciech Kwinta ( Polska Energia nr 9/2010) Mimo znacznych nadwyżek mocy, elektroenergetyka ukraińska boryka się jednak z problemami, przede wszystkim wiekową infrastrukturą.

Bardziej szczegółowo

AGREGAT W PROSUMENCKIM SYSTEMIE GWARANTOWANEGO ZASILANIA WYMIAR KRAJOWY W KONTEKŒCIE SKUTKÓW DYREKTYWY 2010/75 BŹ ilab EPRO 1.1.3, 2.2.

AGREGAT W PROSUMENCKIM SYSTEMIE GWARANTOWANEGO ZASILANIA WYMIAR KRAJOWY W KONTEKŒCIE SKUTKÓW DYREKTYWY 2010/75 BŹ ilab EPRO 1.1.3, 2.2. AGREGAT W PROSUMENCKIM SYSTEMIE GWARANTOWANEGO ZASILANIA WYMIAR KRAJOWY W KONTEKŒCIE SKUTKÓW DYREKTYWY 2010/75 BŹ ilab EPRO 1.1.3, 2.2.1 Wykonał inż. Michał Chodorek Politechnika Śląska Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

RE Wprowadzenie. Wykład 1

RE Wprowadzenie. Wykład 1 RE Wprowadzenie Wykład 1 Specyfika systemu elektroenergetycznego Nie ma możliwości magazynowania energii Konieczność bilansowania produkcja-odbiór Duże ograniczenia techniczne (wytwarzanie, przesył) Zależność

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE.

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA 1 HISTORYCZNE PRZESŁANKI DO ZABUDOWY TURBOZESPOŁÓW W OBIEKTACH KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

EC Kraków S.A. nie ma projekcji finansowej Stopa procentowa 7% w zał. nr 3 (Model obciążeń dla wartości przykładowej 1 mln USD).

EC Kraków S.A. nie ma projekcji finansowej Stopa procentowa 7% w zał. nr 3 (Model obciążeń dla wartości przykładowej 1 mln USD). Tabela nr 3 Stopy dyskontowe, stopy procentowe oraz sposoby ich obliczania i stosowania w Projekcjach finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych projektowanych i realizowanych przez elektrociepłownie i elektrownie.

Bardziej szczegółowo

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 72, 444-56-64 Fax 444-57 - 62 P/08/043 LWA- 41020-2-2008 Warszawa, dnia 16 lipca 2008 r. Pan Edward Siurnicki

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Farmy wiatrowe w bilansie KSE

Farmy wiatrowe w bilansie KSE Farmy wiatrowe w bilansie KSE Jacek Smaczniewski Wydział Planowania Gliwice 26.03.2013 1 Energia w dobrych rękach Plan prezentacji 1. Farmy wiatrowe na świecie 2. FW w Polsce, stan dzisiejszy i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

Warunki finansowania inwestycji energetycznych w Polsce. Przesłanki inwestowania w energetyce

Warunki finansowania inwestycji energetycznych w Polsce. Przesłanki inwestowania w energetyce Warunki finansowania inwestycji energetycznych w Polsce. Przesłanki inwestowania w energetyce Autor: dr Wacław Wajda ( Nafta & Gaz Biznes lipiec/sierpień 2004) Inwestycje stanowią podstawowy czynnik rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Tabela nr 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych z realizacji których zostały przedstawione sprawozdania rzeczowo-finansowe zawierające informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r.

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r. Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce 22 lutego 2012 r. Construction Club 2 Rys historyczny sektora elektroenergetycznego Przez dziesiątki lat

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej

Program polskiej energetyki jądrowej 2 Podstawa prawna do przygotowania Programu PEJ Ustawa z dnia 29 lipca 2000 r. Prawo atomowe art. 108a pkt 1 Minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje projekty planów i strategii w zakresie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI wczoraj dziś jutro Opracowanie Halina Wicik Grudzień 2008 luty 1937 r.- Decyzja o

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki 2 Chronologia prac nad PPEJ redakcja PPEJ, konsultacje społeczne, konsultacje transgraniczne 06.2010 06.2013 przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Mała energetyka wiatrowa

Mała energetyka wiatrowa Energetyka Prosumencka-Korzyści dla Podlasia" Białystok, 8/04/2014 Mała energetyka wiatrowa Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej ; kmichalowska@ieo.pl Moc zainstalowana (kolor niebieski)

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Energetycznych w Polsce. Marzec 2010, Warszawa

Finansowanie Inwestycji Energetycznych w Polsce. Marzec 2010, Warszawa Finansowanie Inwestycji Energetycznych w Polsce Marzec 2010, Warszawa TWh TWh Budowa nowych mocy wytwórczych w Polsce Plany budowy nowych mocy wytwórczych w Polsce Założenia Ministerstwa Gospodarki co

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

AC / DC. Kurs SEP Pojęcia podstawowe. PRĄD. Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki W-4, Katedra K-4. Wrocław 2014

AC / DC. Kurs SEP Pojęcia podstawowe. PRĄD. Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki W-4, Katedra K-4. Wrocław 2014 Kurs SEP Pojęcia podstawowe. Wrocław 2014 PRĄD AC / DC 1 Wytwarzanie Podstawoweźródła energii elektrycznej naświecie Energia elektryczna jest wytwarzana na drodze przemiany innych rodzajów energii (chemiczna,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI

ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI Marcin Lewenstein Zastępca Dyrektora Departament Strategii PGNiG 23 kwietnia 2009 r., Warszawa Czy elektroenergetyka

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 - WYBRANE -

ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 - WYBRANE - ZARZĄDCA ROZLICZEŃ WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 - WYBRANE - ROK 2009 przyniósł : w świecie zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW K a t o w i c e 2 6. 0 3. 2 0 1 3 r. Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MIX ENERGETYCZNY W produkcji energii elektrycznej dominują

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Jacek Piekacz EDF Polska Warszawa 11 października 2012r Grupa EDF - największym inwestorem zagranicznym na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Ehrenhalt

Włodzimierz Ehrenhalt ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Posiedzenie Seminaryjne Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Energetyka wiatrowa fakty i mity Włodzimierz Ehrenhalt WYKORZYSTANIE ZASOBÓW energia 80% KONSUMENCI AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT Plan prezentacji O nas informacje na temat naszej firmy; Informacje dotyczące planowanej inwestycji lokalizacja, etapy inwestycji, koncepcja projektu;

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

OZE opłaca się już dzisiaj

OZE opłaca się już dzisiaj OZE opłaca się już dzisiaj Konferencja prasowa, 13 lutego 2014 BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny?

Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Krzysztof Zamasz Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Warszawa 6 listopada 2012 r. Polski sektor elektroenergetyczny od gospodarki

Bardziej szczegółowo

na Catalyst Prezentacja Zarządu, Warszawa, 12 stycznia 2015 r.

na Catalyst Prezentacja Zarządu, Warszawa, 12 stycznia 2015 r. na Catalyst Prezentacja Zarządu, Warszawa, 12 stycznia 2015 r. O Spółce Novavis powstała w kwietniu 2012 roku, jako podmiot inwestujący na rynku OZE. Strategicznym obszarem działalności spółki jest fotowoltaika.

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Raport. Odpady stałe z wapniowych procesów odsiarczania gazów odlotowych. Stan aktualny (2008-2009)

Raport. Odpady stałe z wapniowych procesów odsiarczania gazów odlotowych. Stan aktualny (2008-2009) 28.02.2011 Raport Odpady stałe z wapniowych procesów odsiarczania gazów odlotowych. Stan aktualny (2008-2009) Przedstawiono szczegółowe zestawienie danych dotyczących stałych odpadów z wapniowych metod

Bardziej szczegółowo