Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW arch. Paweł Kalinowski ul Niborska Wrocław tel. kom tel / fax : 071 / : Regon : NIP : PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 i GIMNAZJUM NR 1 W TWARDOGÓRZE CPV HALE SPORTOWE ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1 Ul. S. Batorego 5 Działki Nr działki 11/7,11/8,16/2,17, 24/4, 24/5, AM 18 Obręb Twardogóra. NR SEKCJI TWARDOGÓRA INWESTOR : GMINA TWARDOGÓRA Ul. Ratuszowa TWARDOGÓRA ARCHITEKTURA arch. Paweł Kalinowski upr. nr 162/84/WBPP upr. konserwatorskie nr.13/98/psoz GŁÓWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Arch. Stefan Zalewski upr. nr 290 /84/WBPP KONSTRUKCJA mgr inż. Tomasz Kulczycki upr.nr.338/01/duw SPRAWDZAJACY mgr inż. Aleksander Bobowski upr.nr.37/88/uw INSTALACJE SANITARNE mgr inż. Łucja Szypiłło upr. nr 924/87/Lo upr. nr 1498/91/Lo SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Elena Kotwicka upr. nr 368/86/UW upr. nr 191/92/UW INSTALACJE ELEKTRYCZNE Mgr inż. Mirosław Zimoch Mgr inż. elektryk upr. nr 447/89/UW SPRAWDZAJĄCY Mgr inż. Bolesław Łabędź upr. nr 64/91/UW WROCŁAW lipiec

2 2 SPIS DOKUMENTACJI 1.DOKUMENTY Decyzja o warunkach zabudowy Protokół ZUD-p. Warunki techniczne,uzgodnienia branżowe, w opisach branżowych. Uprawnienia zawodowe CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA RYSUNKI ARCHITEKTURA RYSUNKI KONSTRUKCJA RYSUNKI INSTALACJE SANITARNE, KOTŁOWNIA RYSUNKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE /spisy rysunków branżowych w opisach poszczególnych części./ RYSUNKI CZĘŚĆ ARCHITEKTURA WIZUALIZACJA OBIEKTU WRAZ Z ISTNIEJĄCĄ SZKOŁĄ I GIMNAZJUM 1 A/I/E Projekt zagospodarowania terenu wraz z zbiorczą planszą sieci 1:500 2 A Rzut parteru 1:100 3 A Rzut piętra 1:100 4 A Rzut więźby dachu 1:100 5 A Przekrój poprz A_A 1:100 6 A Przekrój poprz B_B 1:100 7 A Przekrój podł. C_C 1:100 8 A Przekrój podł. D_D 1:100 9 A Przekrój podł. E-E 1: A Przekrój podł. F-F 1: A Elewacja frontowa płn.e1 1: A Elewacja tylna płd.e2 1: A Elewacja boczna wsch.e3 1: A Elewacja boczna zach. E4 1:200

3 3 1.Widok Szkoły Podstawowej i Gimnazjum stan Projektowana hala obiekt wirtualny

4 4 1.DANE LICZBOWE Widownia żelbetowa na 384 miejsc siedzących -foteliki sportowe typ POLSPORT4 +2 stanowiska dla inwalidy na parterze. Powierzchnia użytkowa 3499 pow. zabudowy 2717,3m2 Kubatura całości hali ,69m2 Kubatura hali głównej m3 WSPÓŁCZYNNIKI U Dla stropodachu U<0,3 Dla okien i przeszkleń zewnętrznych U< 2,3 zalecane 1,1 Projektowany współczynnik U dla ścian zewn. <0,30 Wysokość hali do spodu kratownicy 930 cm Ilość kondygnacji nadziemnych 2 Budynek niski 11,98 max wysokość Budynek wolnostojący z łącznikiem 2.LOKALIZACJA Budynek projektowanej hali sportowo widowiskowej zlokalizowany jest zgodnie z Decyzją Inwestora Gminy,na działkach przyszkolnych w Twardogórze.Istniejąca szkoła pochodzi z lat 90 tych XX wieku i jest zbudowana w technologii tradycyjnej. Dobudowa polega na połączeniu istniejącej hali sportowej z nowym obiektem o większej płycie sportowej i widowni żelbetowej jednostronnej. do rozbiórki istniejące boisko asfaltowe o wymiarach 21,90x41,75,oraz chodnik i istniejące wejścia 3.FUNKCJA Projektowana hala sportowa składa się z hali głównej o pełnej wysokości hali 930 do spodu kratownicy, oraz części niższych o funkcjach towarzyszących opisanych i zestawionych w tabelach rzutu parteru rys.2a,3a Płyta sportowa hali składa się z zestawu trzech boisk poprzecznych do widowni / koszykówka,siatkówka,/ i jednego zestawu boisk podłużnych siatkówka, koszykówka, tenis piłka ręczna.płyta boisk zróżnicowana zostanie kolorystycznie.widoki boisk widoczne są na rzucie parteru. opisy i wymiary boisk na rzutach. Widownia żelbetowa na 384. Foteliki profilowane z tworzyw sztucznych np. Polsport 4 Toruń.. Wykończenie posadzki trybuny gres. Pod widownia pomieszczenia wg rysunków rzutów. o nieprzekraczalnej wielkości obciążenia ogniowego 500MJ. Zestawienia powierzchni oraz wszystkich funkcji hali na rzutach. 4 BADANIA GRUNTU Pod nadzorem konstruktora obiektu pod terenem inwestycji wykonano techniczne badania podłoża gruntowego i dostosowano posadowienie obiektu do wyników tych badań. Warunki geotechniczne są proste. Grunty korzystne dla posadowienia hali- piaski i pospółki. Poziom wody gruntowej w trakcie badań czerwiec ,8 3,95 m p.p.t. Badania dołączone do dokumentacji. 5.SIECI PROJEKTOWANE Do obiektu projektuje się nowe przyłącza wodne,hydrantowe kanalizacyjne,kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej zgodnie z załączonymi Technicznymi warunkami przyłączenia. Na terenie działki sieci do przebudowy zgodnie z projektem instalacyjnym. 6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN DLA SRODOWISKA I HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKOW. Obiekt jest dostosowany dla niepełnosprawnych.wejście z poziomu terenu ze względu na niepełnosprawnych 3 cm powyżej przyległego terenu.na paterze znajdują się sanitariaty i łazienki dla niepełnosprawnych. wraz z oporęczowaniem.wszystkie szyby wewnątrz sali są bezpieczne i klejone klasy P2.Wyjscia awaryjne umożliwiają

5 5 ewakuację. Wejścia oświetlone zewnętrznie.budynek wymaga oznaczenia dróg ewakuacji.podłoga sportowa jest zgodna z normami BHP podwójne legary dają odpowiednia sprężystość i ugięcie przewidziane norma DIN.Teren jest zabezpieczony p.poż. 2 hydrantami zewn. i 4 wewnętrznymi. Wewnątrz pryszniców należy zastosować płytki przeciw poślizgowe. 7. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Przeznaczony przez Inwestora teren pod zabudowę był przeznaczony w planach szkoły jako miejsce pod basen lub druga hale sportową.obecnie jest to trawnik i boisko sportowe asfaltowe. W terenie lokalizacji znajdują się istniejące sieci: wodne, hydrantowe,, kanalizacyjne,kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej,kanalizacji deszczowej. Teren jest ogrodzony siatką stalowa ażurową. 8.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZMIANY Działka w miejscu dobudowy jest nie zainwestowana kubaturowo. Do rozbiórki istniejące boisko asfaltowe oraz chodnik oraz daszki nad wejściami w miejscu dobudowy.przebudowie podlega również wejście ewakuacyjne istniejącej hali przesunięte na elewacje tylną starej hali.obsługa komunikacyjna i pożarowa funkcjonować będzie z dwóch kierunków od istniejącego wjazdu na teren działki szkolnej od ulicy wrocławskiej. Wejście do obiektu 3 cm powyżej poziomu terenu,dostosowane dla niepełnosprawnych. Parkingi istniejące,śmietnik obok parkingu bez zmian.użytkowana hala nie będzie generować żadnych odpadów. 9.SZATNIE, SANITARIATY W obiekcie zaprojektowano 5 zespołów szatniowo sanitarnych-jedna ze wspólnym użytkowaniem zespołu lazienkowego, oraz sanitariaty dla publiczności wraz z wc dla niepełnosprawnych w hallu głównym W zespołach sanitarnych na parterze zaprojektowano kompletne łazienki wc i prysznicami i dla niepełnosprawnych. Meble łazienkowe o wysokim standardzie typu Geberit z wbudowanymi rezerwuarami w pustkę ścian działowych.projektowane umywalki baterie wandalodoporne na półnogach. W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki ściekowe krany oraz krany ze złączkami do węża.wentylacja mechaniczna.płytki na ścianach do pełnej wysokości pomieszczeń 10. WENTYLACJA Ogrzewanie hali centralne do 5 stopni tradycyjne grzejnikowe z projektowanej lokalnej nowej kotłowni gazowej w budynku hali,zgodnie z projektem kotłowni, do 16 stopni systemem nadmuchowym z kotłem gazowym CWU z kotła Viessmann.Przewidziano normatywną wentylację mechaniczną wszystkich pomieszczeń. pod którym prowadzone są rury obudowane gipskartonem pod sufitem połączone z wentylatorami. Szczegóły i dobór sprzętu w części instalacyjnej kominy budowane są z lekkich elementów w obudowie wyprowadzone jako wyrzutnie ponad dach wykończone kominkami w dachu w zespole.opis i szczegóły w części instalacyjnej. Wentylacja normatywna mechaniczna w prysznicach i szatniach 4 krotna /godz. W prysznicach 5 krotna /godz. wszystkie instalacje zakrywające szachty będą obudowane gipskartonem. 11.CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA. 11.CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA. 1. Budynek niski 11,96m. 2. Klasa odporności pożarowej C. 3. Obiekt zaliczono do ZL I,część hotelowa ZLV pozostałe pomieszczenia ZL III 4. Długość przejść ewakuacyjnych do 40 m 37 Dz.U.75 z w hotelu na piętrze w części przy scenie wydzielona strefa pożarowa ze względu na jednostronne dojście do klatki schodowej z jednego kierunku dł. do 10m drzwi pożarowe EI 60 ścianka rozdzielenia 120 min. 6. Długość dojść przy dwóch kierunkach do 40 m Projektowany budynek wyposażony w wyłącznik pożarowy przy wejściu głównym 8. Projektowany budynek wyposażony w światła ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w sali sportowej. 9. Zaprojektowana droga pożarowa wzdłuż podłużnej ściany obiektu z pętla 20x20 m

6 10. Projektowane dwa naziemne zewnętrzne hydranty pożarowe (jeden przebudowany). 6 Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) "C" R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 15 4) E hydranty wewnętrzne fi 25 2 na parterze 2 na piętrze z węzami półsztywnymi o długości węza 30 m, W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 13. Wszystkie elementy konstrukcyjne budowlane posiadają cechy NRO, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 14. Doprowadzenie elementów drewnianych do NRO np. FOBOS M4 15. malowanie kratownicy do R15 odp. ogniowej farbą ogniochronną (powłoka gruntowa, epoksydowa pęczniejąca, powłoka nawierzchniowa, warstwa poliuretanowa ) kolor biały. 16. W budynku zaprojektowano instalację odgromowa i ekwipotencjalną. 17. Dwa wyjścia ewakuacyjne z widowni poprzez klatki schodowe do wyjść zewnętrznych. 18. Pomieszczenia magazynowe nie przekraczają 500MJ obciążenia ogniowego, są to składy urządzeń sportowych. 19. Ruchome wyposażenie ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami Dz.U.121 Par 28.p gaśnice 4 kg proszkowe nie dalej niż co 30 m. Gaśnice proszkowe ABCE 20. Klatka schodowa w części hotelowej wydzielona pożarowo w suficie 2 klapy dymowe sterowane elektrycznie oraz czujką dymu.projektowany Sufit doprowadzony do 30 min 21. Listwy przeciw-paniczne w drzwiach ewakuacyjnych z widowni sali sportowej 22. Projektowana wydzielona pożarowo klatka schodowa przy hotelu.,2 klapy dymowe. 23. W ścianie oddzielenia pożarowego przy łączniku ze szkołą luxfery E 60 drzwi pożarowe EI 60 strefa pożarowa w części skrzydła hotelu wydzielona drzwiami EI 60 Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) "C" R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 15 4) E 15

7 7 Ilość osób zawodnicy równolegle 3 boiska siatkówki /3 koszykówki/ 36 Widownia 384 /Miejsca siedzące/ trenerzy 3 Ochrona imprez 5 Obsługa techniczna 2 RAZEM MAX W BUDYNKU 430 Przy pełnej widowni rozgrywki dotyczą tylko jednego podłużnego boiska Zawodnicy max 12, personel obsługi, sędziowie, osoby towarzyszące lekarz,menadżerzy itp. W sumie ilość osób porównywalna jak w tabeli. 12.DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKÓW Działki nie znajdują się w strefie ochrony zabytków. 13.KONSTRUKCJA /zgodnie z częścią konstrukcja/ FUNDAMENTY Ławy i stopy żelbetowe posadowione 1,00 poniżej terenu,(z wyjątkiem ław piwnicy pod sceną) belka oczepowa nad stopami żelbetowa. ŚCIANY ZEWNETRZNE oparte na ramach i wieńcach żelbetowych o słupach 48x48 cm wypełnionych SILKĄ 24 cm. Wieńce wznoszone w trakcie wznoszenia ścian Nadproża lane i prefabrykowane L19 SCIANY DZIAŁOWE PARTER Silka tynk STROPY ZELBETOWE żelbetowe lane SCIANY DZIAŁOWE PIĘTRO ściany działowe gipskarton cm w klatce przy części hotelowej zamkniecie dachu płyta ogniowa 15 min odp. ogniowej STROPODACH Kratownica stalowa z kolorze białym malowana pożarowo (3 warstwy systemowe np. np. FLAME CONTROL No173) do 15 min,blacha trapezowa ocynkowana biała sufit akustyczny System srebrny dach wełna mineralna 20 cm w tym 16 cm wełna twarda +4 cm deska dachowa wykończenie papa podkładowa papa termozgrzewalna kolor bordowy IZOLACJE Deiterman przyziemie systemowe,wszystkie przegrody zgodnie z opisami na przekrojach Izoalcje podłóg folia budowlana WIĘŹBA DACHOWA Drewniana gruntowana FOBOS 2M do NRO POKRYCIE DACHU ŁUKOWEGO HALI Papa termozgrzewalna papie podkładowej mocowanej mechanicznie do wełny mineralnej Warstwy opisane na przekrojach 14.ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

8 8 001 hall 002 administracja 003 laz niepeln laz 004 laz publ M 005 pisuar 006 WC publ M 007 WC publ D 008 łaz publ D 009 mag sprz 010 klatka schodowa 011 magazyn sprzetu 012 laz zapl sceny 013 komunikacja 014 pok zapl sceny 015 pok zapl sceny 016 pok zapl sceny 017 mag zapl sceny 018 mag zapl sceny 019 boisko sport 020 magazyn sprzetu 021 aerobik 022 ewakuacja 023 magazyn 024 klatka sch droga ewakuac 026 wc niepeln 027 zesp laz szatnia szatnia trener 030 laz trener 031 pok trener 032 komunikacja 033 pok opieki sanit 034 szatnia wc niepeln droga ewakuac 038 klatka sch 1 038a pomsprzataczki 039 szatnia wc niepeln zespol lazienek szatnia szatnia zesp laz wc niepeln kotl wentyl 135,08 m2 21,57 m2 3,63 m2 8,09 m2 3,11 m2 14,62 m2 14,35 m2 9,91 m2 33,47 m2 23,52 m2 49,93 m2 11,28 m2 16,16 m2 14,61 m2 13,59 m2 8,37m2 33,60 m2 84,77 m ,49 m2 52,50 m2 133,21 m2 16,07 m2 20,97 m2 25,35 m2 21,53 m2 4,49 m2 31,70 m2 22,02 m2 4,73 m2 4,91 m2 21,89 m2 97,80 m2 27,13 m2 25,23 m2 035 zespol lazienek 5 33,91 m2 4,54 m2 21,51 m2 26,21 m2 5,23 m2 18,31 m2 3,45 m2 30,37 m2 20,33 m2 21,06 m2 24,49 m2 3,06 m2 30,44 m2

9 9 101 klatka schod galeria 1 26,22 m2 22,35 m2 103 widownia z komunikacja 213,50 m2 104 galeria 4 22,26 m2 105 klatka sch 2 25,72 m2 106 szatnia 2 30,35 m2 107 sprawozdawcy 108 komunikacja 109 galeria2 110 komunikacja 111 komunikacja 112 komunikacja 24,09 m2 159,25 m2 25,23 m2 85,23 m2 22,94 m2 40,83 m2 113 pom gosp 5,42 m2 114 pom gosp 115 gard 116 laz 22,21m2 6,51 m2 4,43m2 117 pok1 12,88 m2 118 laz 4,36 m2 119 pok1 13,27 m2 120 laz 4,15 m2 121 pok 3 12,58 m2 122 laz 3,80 m2 123 klatka 3 23,80 m2 124 komunikacja 37,38 m2 125 pokoj 30,73 m2 126 laz 5,51 m2 127 laz 4,68 m2 128 pok 4 17,14 m2 129 laz 5,07 m2 130 pok pok laz 133 pomsprzat 134 magazyn 16,53 m2 16,37 m2 5,55 m2 4,62 m2 19,77 m2 15.STOLARKA,ŚLUSARKA Balustrady np. Kicka z wypełnieniem z szkła bezpiecznego wg rys zestawczych. Okna pcv, aluminium drzwi i o konstrukcji aluminiowej zgodnie z zestawieniami w projekcie wykonawczym. Drabina włazowa np. Welant na dach Wyjście z klatki schodowej. 16. KOLORYSTYKA ELEWACJI Projektowany kolor elewacji wg katalogu RAL 1017 w przyziemiu do wys. podanej na elewacjach doklejone płytki elewacyjne w kolorze naturalnego klinkieru.pokrycie hali,, pokrycie zewn. blachodachówka, kolor ceramicznej dachowkii.

10 10 17.PODŁOGA SPORTOWA 1. Projektuje się podłogę sportową drewniana bukową JUNCKERS SPORT na legarach podwójnych wentylowanych mechanicznie zgodne ż parametrami podanymi w specyfikacji. Grubość całości systemu 110mm + klocki poziomujące przy podwójnym legarowaniu.układ legarów : podwójne dolne w rozstawie co 500mm o wym. 22mm x 80mm x długość ( wielokrotność 500mm) wykonanych z drewna iglastego, zaimpregnowane do stopnia trudnopalności środkiem FOBOS 4M górne w rozstawie co 266mm o wym. 22mm x 80mm x długość ( wielokrotność 500mm) wykonanych z drewna iglastego, zaimpregnowane do stopnia trudnopalności środkiem FOBOS 4M 2. Element elastyczy o gr. 7mm guma EPDM zamocowany do klocków poziomujących Wierzchnia warstwa : Deska lita buk Premium ( Junckers) siedmiokrotnie polakierowana. Wentylacja podłogi Aby zredukować wahania klimatyczne oraz ich wpływ na podłogę drewnianą należy zapewnić podobne warunki nad i pod podłogą powierzchniowo sprężystą. Wilgotność względna powietrza nie powinna być poniżej 40% oraz powyżej 65%, zarówno samej hali jak też przestrzeni pod podłogowej. Przy mniejszych powierzchniach podłogi uzyskuje się to poprzez szczeliny dylatacyjne przy ścianach podłogi i otwory wentylacyjne w listwach (wentylacja grawitacyjna). Do wykonania wentylacji przestrzeni pod podłogowej sali należy zastosować trzy wentylatory kanałowe lub łazienkowe, zamontowane w konstrukcję podłogi w sposób i miejscu uniemożliwiającym stworzenie jakiegokolwiek zagrożenia dla ćwiczących. Najlepszą lokalizacją wentylatorów są miejsca przy ścianie, najlepiej pod drabinkami do ćwiczeń czy w innym miejscu gdzie do minimum ograniczony jest dostęp nóg ćwiczących. Czołowa kratka osłaniająca wentylator powinna licować się z płaszczyzną podłogi. Wentylatory ulokowane być powinny po przeciwległych stronach sali, na 1/3 i 2/3 długości sali w przypadku dwupunktowego systemu. W pierwszym roku eksploatacji sali zaleca się, aby wentylacja mechaniczna pracowała w trybie ciągłym. Ma to na celu ograniczenie wpływu na podłogę i inne elementy drewniane hali, wilgotności technologicznej po pracach budowlanych. W następnym okresie eksploatacji wystarcza uruchamiać wentylację na min. 2 godziny w ciągu dnia. 18.DROGI Projektuje się następujące warstwy drogowe na terenie po korytowaniu Projektowane warstwy drogowe kolor bordowy 1.Kostka bet 8 cm prod np.kaczmarek 5 cm podsypka 15 cm 0/31 mieszanka mineralna 15 cm piasek pospółka utwardzone podłoże krawężniki betonowe z fundamentem w płaszczyźnie drogi, na styku z droga istniejąca 3 cm powyżej terenu dro spadki jednostronne 1,5% 19.ZESTAWIENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO L.p. Nazwa J.M. Ilość KOSZYKÓWKA - BOISKO CENTRALNE 1 Kosze podstropowe - napęd elektryczny, tablice PLEXI 180x105, obręcz uchylna+ siatki + osłony dolnej tablicy z montażem szt. 6 Koszykówka - boiska boczne 2 Konstrukcja do koszykówki składana na bok L=1,6m z regulacją wysokości H= 3,05-2,60m, tablica PLEXI 180x105, siatka, obręcz uchylna, osłona dolnej krawędzi + montaż szt. 2 SIATKÓWKA - BOISKO GŁÓWNE

11 11 3 Słupki do siatkówki aluminiowe profil 120 x 100 (uniwersalne: siatk, badm, tenis). + siatka z antenkami + osłony słupków + montaż. Norma F.I.V.B i P.Z.Siat szt. 6 4 Stojak aluminiowy dla sędziego z regulacją wysokości, oparciem dla sędziego, podpórką do pisania szt. 1 TENIS ZIEMNY 5 Słupki do tenisa aluminiowe + siatka z taśmą ściągającą + montaż GIMNASTYKA 6 Drabinki gimnastyczne przyścienne wym. 3,00 m x 1,80 m + montaż kpl. 1 szt. 16 SIATKI 2 7 Piłkochwyty za bramkami do piłki ręcznej, siatka oczko 4 x 4 cm + montaż m2 265x2=530m2 KURTYNY GRODZĄCE HALĘ SPORTOWĄ 8 Kurtyna dzieląca sale na trzy części, tkanina do 2,5m, powyżej Huck 4x4cm, składana na bok elektrycznie + montaż m2 265 x2 530m2 TABLICA ŚWIETLNA 9 Tablica świetlna wyników wym. 310-x108x6cm typu ESK 223 cyfry 24cm, do wszystkich gier zespołowych sterowana za pomocą sterownika z pulpitu sędziowskiego. szt Zegary 24sek. Montowane nad koszami szt Montaż tablicy wyników szt. 1 PIŁKA RĘCZNA 12 Bramka aluminiowa do piłki ręcznej halowej, wym. 3mx2m montowana za pomocą talerzyków doi podłoża szt Siatka + piłkochwyt do bramki szt montaż bramek szt. 2 POZOSTAŁY SPRZĘT I URZĄDZENIA Wyposażenie ruchome /zblokowany w kosztorysie/ 19 Ławeczki gimnastyczne drewniane dł 3m szt Tablice wyników ręczne szt Zestaw wolnostojący do badmintona kpl. 3 Przegrody budowlane zaprojektowano zg. z Dz. U. nr 75 Ściany zewnętrzne U<0,3 Stropodach U<0,3 Okna U=1,1 Drzwi U<2,3 20. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 21.SPRZET MOCOWANY DO SCIANY LP SPRZET np. Merida jednostka ilość 1 Dozowniki na mydło w płynie np. D-1 szt Pojemniki na papier toaletowy PT-7 szt Pojemniki na ręczniki papierowe szt Kubełki na papier zużyty szt Lustra nad umywalkowe bez ramek mocowane na ścianie 65x100 33

12 KOLORYSTYKA 12 Wybrane parametry materiałowe i systemy normatywne,przedstawione zostały w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót Kolor RAL KATALOG Elewacja zewn. do 4 m zewnątrz Płytka elewacyjna na styropianie 13cm Kolor naturalny cegła fugi szare Blacho-dachówka, kolor dachówki kolor naturalnej dachówki RAL 2000 Cześć ponad dachami niższymi Brąz RAL 8004 Ściany wewnątrz Wg nadzorów różne kolory pastelowe Balustrady Stal kwasoodporna nierdzewna Wypełnienie Szkło P2 bezpieczne Widownia Gres beżowy ciepły jasny Do uzgodnienia z Inwestorem nadzór Schody widowni Gres ciemno beżowy Do uzgodnienia z Inwestorem nadzór Fotele sportowe Polsport 4 Kolor zółty Standard Polsport 4 z oparciem niepalne NRO standard Płyta sportowa drewniana buk lakier przezr Junckers sport premium Kafelki pom sanitarne Szatnie wc Do uzgodnienia w ramach nadzoru z Inwestorem Hall Wejściowy Granit w płytkach 35x35 Jasny Beż BLACHA TRAPEZOWA Biała Sufit ocynk Sufit akustyczny z konstrukcją np. Biały Ecophon Okna sala główna Szyby thermofloat Szare RAL 9006 Drzwi Szare RAL 9006 Okładzina scian sali akustyczna Forbo sarlon traffic caldeira H=300cm Rolowana klejona do przygotowanych wygładzonych ścian gr 3,3 mm Kolor PLAN BIOZ uwagi dotyczące części opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: Budynek wymaga planu BIOZ A.Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym: roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie, prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektów oraz przebiegu trasy Przyłączy roboty ziemne - zdjęcie humusu, wykopy pod fundamenty i przyłącza niwelacje terenu roboty ciesielskie - deskowanie ław i ścian fundamentowych, deskowanie i stemplowanie stropu, wykonanie więźby dachowej. roboty betonowe - ławy i ściany fundamentowe, konstrukcyjne elementy monolityczne oraz podłoża pod posadzki, roboty zbrojarskie - jw wykonanie izolacji - w fazie początkowej izolacje przeciwwilgociowe, następnie cieplne i akustyczne, roboty murowe - wznoszenie ścian i trzonów kominowych. roboty dekarskie i blacharskie - opierzenie i pokrycie dachu, roboty instalacyjne - wykonanie przyłączy i instalacji wewnętrznych z osprzętem,. roboty tynkowe i okładzinowe, roboty posadzkarskie, roboty malarskie i impregnacyjne,

13 13 rusztowania ramowe wraz z osiatkowaniem ochronnym,wciągarki daszki ochronne na wejściach do obiektu oznaczenie znakami drogowymi o niebezpieczeństwie dla przechodniów przejście drugą strona ulicy /nie dotyczy / przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. B. Na terenie działki nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki bądź adaptacji, ani też drzew przewidzianych do wycięcia C.W przypadku tego obiektu elementy zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robót ziemnych. Jedynie należy pamiętać, by w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykopy wykonywać ręcznie. W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzić prace po sprawdzeniu stanu ścian wykopu oraz elementów rozpierających, przy wzajemnej asekuracji. D. Ryzyko upadku z wysokości pow. 5.0 m wystąpi przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem więźby dachowej oraz przy robotach dekarsko - blacharskich. oraz prac elewacyjnych. E. Konieczność użycia dźwigu wystąpi w przypadku montażu stropu innego niż gęstożebrowy, filigran lub wielka płyta. F. Kierownik Budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ w zakresie występujących zagrożeń opisanych w p.(d) i (e). opracował: mgr inż. arch. Paweł Kalinowski

PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ PRZY S.P. W MALCZYCACH

PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ PRZY S.P. W MALCZYCACH BIURO PROJEKTÓW arch. Paweł Kalinowski ul Niborska 3 51-428 Wrocław tel. kom. 0601 58 61 79 tel / fax : 071 / 34 56 814 : www.pawel-kalinowski.pl niborska@go2.pl Regon : 930327787 NIP : 895-133-09-88 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y Ó ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSULTING ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSALTING P R O JE K T M P R O J E K T PR AC OWN IA ARC H ITE KTUR Y I WNĘ TRZA 9 0-62 5 Ł ó dź, ul. Ż er om ski eg o 6 1 lo k.

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo