PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu budowlanego: Zduńska Wola ul. Szadkowska 6c, dz. nr ewidencyjny 142/4 obręb 4. 3.Nazwy i kody: Lp 1 2 CPV Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej roboty ciesielskie 2 CPV Roboty malarskie i szklarskie 3 CPV Roboty remontowe i renowacyjne 4 CPV Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 5 CPV Kładzenie płytek 6 CPV Tynkowanie 7 CPV Obiekty użyteczności społecznej 8 CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 9 CPV Hydraulika i roboty sanitarne 4. Nazwa i adres zamawiającego: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/ Łódź 5. Autorzy opracowania: mgr inż. arch. Monika Wojnarowska upr.bud.14/00/wł 6.Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: I. Strona tytułowa II. Część opisowa III. Część informacyjna Łódź, Kwiecień 2014 r

2

3 Szczegółowy spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. Adres obiektu budowlanego 4. Nazwa i adres zamawiającego: 5. Autorzy opracowania 6. Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe powierzchnia i kubatura obiektu 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1.Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 2.2. Wymagania dotyczące architektury 2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 2.4. Wymagania dotyczące instalacji 2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Inwentaryzacja architektoniczna budynku 2. Kopia mapy zasadniczej 3. Decyzja o warunkach zabudowy 4. Skany wniosków o warunki na dostawę mediów

4

5 II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych Przedmiot zamówienia Zakres robót Przedmiotem zamówienia jest projekt przebudowy i adaptacji istniejącego budynku byłego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na potrzeby Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A Stan istniejący Nieruchomość położona jest w Zduńskiej Woli przy ul.szadkowskiej 6c, na dz. nr 142/4, obręb 4. Powierzchnia działki wynosi 1056 m². Dojazd na nieruchomość odbywa się od ul. Szadkowskiej. Działka posiada parking dla około 10 samochodów. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa oraz krzewy. Teren jest nieogrodzony. Teren nie jest objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na terenie działki znajduje się trzykondygnacyjny budynek niepodpiwniczony. W parterze znajduje się hala magazynowa, na pierwszym i drugim piętrze pomieszczenia biurowe. Klatka schodowa pięter została wydzielona od parteru. Budynek ma kształt zbliżony do trapezu. Budynek usytuowany jest skośne - dłuższym bokiem, w stosunku do ulicy Szadkowskiej i prostopadle - krótszym bokiem do ulicy Dąbrowskiego. Od strony zachodniej obiekt graniczy z innym budynkiem biurowym, od strony południowej z budynkeim magazynowym. Szczegółowy opis budynku: Opracowaniem objęta jest część biurowa budynku wraz z prowadzącą do niej klatką schodową. W parterze budynku pozostaje istniejąca funkcja produkcyjno - magazynowa. - powierzchnia całkowita : ~725,3 m² - wysokość: ~12,7 m - liczba kondygnacji objętych opracowaniem: 2 - całkowita liczba kondygnacji budynku: 3 - budynek niepodpiwniczony - bez poddasza Budynek wykonany w konstrukcji słupowo ryglowej. Słupy żelbetowe, o wymiarach 30x30cm, obłożone tynkiem cementowym grubowarstwowym grubości 2cm.

6 Stropy żelbetowe prefabrykowane. Ściany zewnętrzne osłonowe jednowarstwowe z zastosowaniem żelbetowych elementów o funkcji osłonowej, wykończonych tynkiem fakturowym. Ściany osłonowe i wypełniające prawdopodobnie murowane. Ściany działowe murowane, wykańczane płytą GK i murowane, wykańczane tynkiem oraz GK, wykańczane tynkiem cienkowarstwowym. Klatka schodowa żelbetowa, wykończona płytką podłogową, balustrada metalowa, z pochwytem na wysokości cm. W oknach budynku drewniana stolarka, malowana na biało. Stropodach niewentylowany na częsci biurowej, kryty papą, o spadku odwadniającym około 2-3%, odwodnienie dachu poprzez rynnę zewnętrzną. Na części produkcyjno - magazynowej wystającej poza obrys budynku - stropodach płaski odwodniony poprzez koryto w granicy działki. Istniejące posadzki wykończone płytkami gresowymi lub lastrico. Występują nierówności posadzek do 10 cm. W częsci zachodniej obiektu, w strefie zespołów higieniczno-sanitarnych występuje instalacja wodnokanalizacyjna oraz jedyny w budynku komin wentylacji grawitacyjnej. Na obu kondygnacjach biurowych, w korytarzach, na przeciwko klatki schodowej znajduje się instalacja hydrantowa. W budynku znajduje się instalacja C.O., w pomieszczeniach biurowych oraz na korytarzach występują grzejniki. Budynek posiada instalacje elektryczną oraz nieczynną instalację teleinformatyczną.

7 Zakres robót budowlanych Zakres robót budowlanych przewidziany do realizacji w ramach zamówienia: 1. Przebudowa budynku na funkcję biurową: wykonanie izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z remontem elewacji - tynkowanie i malowanie likwidacja i wykonanie nowego pokrycia stropodachu z papy wraz z termomodernizacją likwidacja istniejącej klatlki schodowej (schody nie spełniają warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: za małe wymiary spocznika, za wąskie biegi schodów, za niskie balustrady) rozbudowa budynku od strony ul. Szadkowskiej (rozbudowa o część usługową na parterze, hol i klatkę schodową z dźwigiem osobowym) rozbiórka ścian działowych z płyt g-k (rozbiórka ok. 30% ścian) rozbiórka ścian działowych murowanych (rozbiórka ok. 30% ścian) wykonanie nowych ścian działowych z płyt g-k skucie tynków wewnętrznych do wyrównania ścian wykonanie nowych tynków wewnętrznych oraz malowanie ścian likwidacja zespołów higieniczno-sanitarnych (istniejące toalety nie spełniją wymagań technicznych oraz nie są dostosowane do liczby osób mogących przebywać w budynku) wykonanie nowych zespołów higieniczno-sanitarnych (w tym toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych) zamurowanie okien na parterze likwidacja istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową otworów okiennych likwidacja zewnętrznego wyposażenia elewacji m.in. daszków wykonanie nowych kominów wentylacji grawitacyjnej - w bruzdach w ścianach murowanych, lub wymurowanie nowych z cegły ceramicznej pełnej (budynek posiada tylko jeden komin wentylacji grawitacyjnej w strefie zespołów higienicznosanitarnych) wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych lub typu Armstrong likwidacja istniejących posadzek (posadzki z gresu, lastrico) wykonanie nowych posadzek odnowienie istniejących parapetów z lastrico, parapety mają charakter pasmowy i występują wzdłuż elewacji południowej i północnej wykonanie obróbek blacharskich wykonanie tarasu dachu zielonego nad częścią rozbudowaną przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez niwelację terenu, montaż dźwigu osobowego umożliwiający dostęp do wyższych kondygnacji, wyposażenie budynku w toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych

8 likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji wod-kan wewnętrznej oraz instalacji hydrantowej likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż nowego oświetlenia pomieszczeń likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.o. wewnętrznej likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji teletechnicznej i niskoprądowej 2. Zagospodarowanie terenu nieruchomości: likwidacja istniejącej nawierzchni wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej działki wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu działki wykonanie oświetlenia elewacji frontowej wykonanie trawników i zieleńców montaż elementów małej architektury kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery itp. przebudowa istniejącego zjazdu usunięcie części drzew i krzewów Opracowanie dokumentacji projektowej i innej Opracowanie dokumentacji projektowej będzie wymagało: 1. Inwentaryzację geodezyjną istniejącej zabudowy 2. Badania geotechniczne gruntu 3. Opracowanie mapy do celów projektowych. 4. Ekspertyzy konstrukcyjne w niezbędnym zakresie wraz z odkrywkami i innymi badaniami 5. Dokumentację dla uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień, w tym: odstępstwa lub rozwiązania zamiennego w zakresie przepisów ppoż. 6. Koncepcję wielobranżową (z kolorystyką i wizualizacją) rozwiązań jako oddzielny etap podlegający zatwierdzeniu przez zamawiającego. 7. Pełnobranżowy projekt budowlany przebudowy, remontu 8. Pełnobranżowy projekt wykonawczy 9. Przedmiary robót 10. Kosztorysy inwestorskie 11. Specyfikację STWiOR Całość wymienionej wyżej dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w formie drukowanej i w formie elektronicznej w formacie PDF.

9 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Decyzja o warunkach zabudowy 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Funkcja obiektu. Celem przebudowy budynku jest adaptacja na potrzeby Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zestawienie funkcjonalne poszczególnych budynków zespołu: 1. Budynek funkcja biurowa Parter (część dobudowana): pomieszczenia przeznaczone na usługi pomieszczenie holu wejściowego wraz z recepcją budynku klatka schodowa z dzwigiem osobowym pomieszczenia sanitarne wc dla niepełnosprawnego, wc ogólnodostępne pomieszczenie porządkowe Piętro 1: pomieszczenia biurowe pomieszczenie socjalne pracowników pomieszczenia sanitarne wc dla niepełnosprawnego, wc ogólnodostępne pomieszczenie porządkowe Piętro 2: pomieszczenia biurowe pomieszczenie socjalne pracowników pomieszczenia sanitarne wc dla niepełnosprawnego, wc ogólnodostępne pomieszczenie porządkowe Zagospodarowanie terenu W ramach planowanej przebudowy zamierza się wykonać następujące prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: Wjazd na działkę Planuje się przebudowę istniejącego zjazdu na działkę od ul. Szadkowskiej. Wejście do budynku Wejście do budynku z holem, recepcją i klatką schodową zlokalizowane zostanie w dobudowanej części. Zieleń Od strony frontowej na terenie działki znajdują się drzewa. Ze względu na planowaną rozbudowę budynku część drzew zostanie usunięta. Miejsca parkingowe

10 Z uwagi na wykorzystanie wolnej powierzchni działki na rozbudowę budynku, nie przewiduje się miejsc parkingowych. 1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe powierzchnia i kubatura obiektu Zestawienie powierzchni użytkowych i powierzchni komunikacji: 1. BUDYNEK KONDYGNACJA FUNKCJA PRZYBLIŻONA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI (m²) istniejąca całości - 500,00 PRZYBLIŻONA POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI (m²) istniejąca całości - 570,00 PARTER PIĘTRO 1 PIĘTRO 2 USŁUGOWA istniejąca w zakresie istniejąca w zakresie opracowania - 9,40 opracowania - 15,00 rozbudowa - 270,00 rozbudowa - 300,00 RAZEM: 280,00 RAZEM : 315,00 istniejąca - 331,90 istniejąca - 357,00 BIUROWA rozbudowa - 60,00 rozbudowa - 70,00 RAZEM: 392,00 RAZEM: 427,00 istniejąca - 337,03 istniejąca - 350,00 BIUROWA rozbudowa - 60,00 rozbudowa - 70,00 RAZEM: 397,00 RAZEM: 420,00 SUMA 1069, ,00 Powierzchnia użytkowa części biurowej: - I piętro 207,00 m 2 - II piętro 212,00 m 2 Powierzchnia użytkowa budynku: 1068,40 m 2 -część istniejąca 678,40 m 2 -planowana rozbudowa 390,00 m 2 Powierzchnia zabudowy około: 920,00 m 2 -część istniejąca: 590,00 m 2 -planowana rozbudowa 320,00 m 2 Kubatura brutto około: 4645,00 m 3 - część istniejąca: 2730,00 m 3 - planowana rozbudowa: 1835,00 m 3 taras zielony nad częścią rozbudowaną: 250,00 m 2 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Niniejszy program funkcjonalno użytkowy został sporządzony w oparciu o wytyczne przekazane przez inwestora Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A (ŁARR).

11 Przedmiotem projektu jest stworzenie do końca II kwartału 2015r. przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A (ŁARR) nowego inkubatora przedsiębiorczości w nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 6c. 2.1.Wymagania dotyczące funkcji adaptowanego budynku Wedle wymagań inwestora budynek będzie podzielony na: 1)Część usługowo - handlową pod dzierżawę komercyjną: parter części dobudowanej ok. 270,00 m² wraz z częścią wspólnej recepcji. 2)Część dla Inkubatora Przedsiębiorczości: piętro 1 i piętro 2 budynku ok. 800,00 m² oraz część wspólnej recepcji na parterze. 2.1.Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu Planuje się przebudowę zajazdu od ul. Szadkowskiej. Z uwagi na wykorzystanie wolnej powierzchni działki na rozbudowę budynku, nie przewiduje się miejsc parkingowych. Od strony frontowej na terenie działki znajdują się drzewa. Ze względu na planowaną rozbudowę budynku część drzew zostanie usunięta. Przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu oraz wykonanie trawników i zieleńców od strony ul. Szadkowskiej. Przewiduje się też montaż elementów małej architektury ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery. Projekt obejmuje też wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Wymagania dotyczące architektury Remont i odtworzenie elewacji Remont elewacji Przewiduje się termomodernizację budynku wraz z remontem elewacji (tynkowanie i malowanie). Remont elewacji ma na celu zwiększenie walorów estetycznych budynku. Zaleca się nawiązać do elewacji istniejącej budynku. Stropodach i obróbki blacharskie Pokrycie stropodachu z papy lub membrany termozgrzewalnej. Pokrycie dachu części parterowej sąsiadującej z częścią budynku o funkcji produkcyjnej należy zabezpieczyć pożarowo do RE 30. W stropodachu części parterowej przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności EI 60. Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne okien wykonać z blachy powlekanej w kolorze naturalnym. Zadaszenie wejścia do budynku Z uwagi na przepisy, wymagane jest zadaszenie wejścia do budynku.

12 Stolarka okienna i drzwiowa Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Okna w elewacji południowej (wychodzące na część budynku parterową produkcyjną) należy wykonać w odporności pożarowej EI 60 (w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło jeżeli powierzchnia przeszklonych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany), lub zamontować rolety przeciwpożarowe zewnętrzne / wewnętrzne EI 60 lub należy przewidzieć zamurowanie otworów okiennych. Oświetlenie elewacji W celu uwydatnienia walorów estetycznych elewacji projektuje się oświetlenie elewacji frontowej budynku poprzez zamontowanie na elewacji opraw oświetleniowych. Tablice informacyjne Dopuszcza się montaż na elewacji frontowej niezbędnych tablic informacyjnych o odpowiednim standardzie estetycznym i materiałowym, dostosowanych do aranżacji i zlokalizowanych w sposób nie zakłócających dyspozycji architektonicznej elewacji. Nie dopuszcza się reklam o treści nie związanej z funkcją budynku. Reklamy należy sytuować w miejscu wyznaczonym w projekcie, o powierzchni nie przekraczającej 15% powierzchni elewacji budynku Remont i przebudowa wnętrz Ściany działowe Planuje się rozbiórkę ścian działowych z płyt g-k (rozbiórka ok. 30% ścian) oraz rozbiórkę ścian działowych murowanych (rozbiórka ok. 30% ścian). Klatka schodowa Projektuje się nową klatkę schodową, istniejąca klatka nie spełnia wymagań oraz warunków technicznych. Winda Planuje się montaż windy w postaci dźwigu osobowego. W trakcie projektowania należy przewidzieć wykonanie żelbetowego szybu windowego wraz z podszybiem i nadszybiem. Posadzki Istniejące posadzki z gresu i lastrico należy usunąć. Występują nierówności posadzek do 10 cm, nierówności posadzek należy zniwelować za pomocą wylewki z nadbetonu (od 1 cm do 6 cm). W pomieszczeniach biurowych planuje się posadzkę z wykładziny dywanowej. Posadzki w komunikacji ogólnej, pomieszczeniach socjalnych oraz pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych należy wykończyć z płytek gresowych lub terakotowych.

13 Wykończenie ścian i sufitów Projektuje się usunięcie wszystkich tynków wewnętrznych oraz wykonanie nowych wraz z malowaniem. W projektowanych pomieszczeniach higieniczno sanitarnych planuje się wykonanie okładzin ścian do wysokości 2 m z płytek terakotowych lub gresowych. Drzwi i okna Stolarka drzwiowa wewnętrzna indywidualnie zaprojektowana, dostosowana do charakteru obiektu, w oparciu o podziały istniejące. Parapety wewnętrzne Planuje się odnowienie istniejących parapetów z lastrico, parapety mają charakter pasmowy i występują wzdłuż elewacji południowej i północnej 2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji Fundamenty W ramach ekspertyzy o stanie technicznym obiektów należy przeprowadzić badania istniejących fundamentów i sformułować wytyczne do należytego ich zabezpieczenia. Z związku z projektowaną rozbudową należy przewidzieć odpowiednie posadowienie projektowanej części budynku. Stropy W ramach ekspertyzy o stanie technicznym obiektu należy przeprowadzić badania stanu technicznego stropów, potwierdzające wymaganą nośność dla projektowanej funkcji biurowej z uwzględnieniem wymiany warstw stropowych m. in.: izolacji akustycznej, warstwy wykończeniowej. Z uwagi na likwidację istniejącej klatki schodowej projektuje się uzupełnienie stropu w tym miejscu. Klatka schodowa Istniejąca klatka schodowa zostanie usunięta, ponieważ nie spełnia wymagań oraz warunków technicznych. Stropodach Konstrukcja istniejący stropodachu pozostanie bez zmian. Przewiduje się termomodernizację stropodachu wraz z wykończeniem oraz montaż nowych rynien i rur spustowych Wymagania dotyczące instalacji Instalacja wodno kanalizacyjna Projektuje się demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji wod kan.

14 Instalacja centralnego ogrzewania Planuje się demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.o. Instalacja elektryczna Planuje się demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji elektrycznej. Instalacja teleinformatyczna Planuje się wykonanie instalacji teleinformatycznej Wymagania dotyczące projektowanej rozbudowy Projektuje się rozbudowę budynku od strony ul. Szadkowskiej. W rozbudowanej części zlokalizowane zostaną: na parterze hol wejściowy z recepcją, klatka schodowa z windą osobową oraz lokale handlowo - usługowe. na piętrze I i II - klatka schodowa z windą osobową.

15 III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Inwentaryzacja budynku 2. Kopia mapy zasadniczej 3. Decyzja o warunkach zabudowy 4. Skany wniosków o warunki na dostawę mediów SPIS RYSUNKÓW: I/1 RZUT PARTERU 1:100 I/2 RZUT PIĘTRA 1 1:100 I/3 RZUT PIĘTRA 2 1:100 I/4 ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100 I/5 ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Przebudowa i remont pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy w Centrum Onkologii Instytut

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO załącznik nr 7 do siwz. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót remontowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA Modernizacja budynku NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ ANIMA w Wałbrzychu w celu poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1. DANE INFORMACYJNE. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Podstawa prawna. 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 2.1 Istniejący stan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY Koncesjodawca: Gmina Miasto Tychy Nazwa zadania: Koncesja na roboty budowlane w zakresie budownictwa mieszkalnego rozbudowa i adaptacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO ADRES OBIEKTU: ul. B. WieniawyDługoszewskiego 83, Nowy Sącz na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo