PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu budowlanego: Zduńska Wola ul. Szadkowska 6c, dz. nr ewidencyjny 142/4 obręb 4. 3.Nazwy i kody: Lp 1 2 CPV Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej roboty ciesielskie 2 CPV Roboty malarskie i szklarskie 3 CPV Roboty remontowe i renowacyjne 4 CPV Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 5 CPV Kładzenie płytek 6 CPV Tynkowanie 7 CPV Obiekty użyteczności społecznej 8 CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 9 CPV Hydraulika i roboty sanitarne 4. Nazwa i adres zamawiającego: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/ Łódź 5. Autorzy opracowania: mgr inż. arch. Monika Wojnarowska upr.bud.14/00/wł 6.Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: I. Strona tytułowa II. Część opisowa III. Część informacyjna Łódź, Kwiecień 2014 r

2

3 Szczegółowy spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. Adres obiektu budowlanego 4. Nazwa i adres zamawiającego: 5. Autorzy opracowania 6. Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe powierzchnia i kubatura obiektu 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1.Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 2.2. Wymagania dotyczące architektury 2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 2.4. Wymagania dotyczące instalacji 2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Inwentaryzacja architektoniczna budynku 2. Kopia mapy zasadniczej 3. Decyzja o warunkach zabudowy 4. Skany wniosków o warunki na dostawę mediów

4

5 II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych Przedmiot zamówienia Zakres robót Przedmiotem zamówienia jest projekt przebudowy i adaptacji istniejącego budynku byłego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na potrzeby Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A Stan istniejący Nieruchomość położona jest w Zduńskiej Woli przy ul.szadkowskiej 6c, na dz. nr 142/4, obręb 4. Powierzchnia działki wynosi 1056 m². Dojazd na nieruchomość odbywa się od ul. Szadkowskiej. Działka posiada parking dla około 10 samochodów. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa oraz krzewy. Teren jest nieogrodzony. Teren nie jest objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na terenie działki znajduje się trzykondygnacyjny budynek niepodpiwniczony. W parterze znajduje się hala magazynowa, na pierwszym i drugim piętrze pomieszczenia biurowe. Klatka schodowa pięter została wydzielona od parteru. Budynek ma kształt zbliżony do trapezu. Budynek usytuowany jest skośne - dłuższym bokiem, w stosunku do ulicy Szadkowskiej i prostopadle - krótszym bokiem do ulicy Dąbrowskiego. Od strony zachodniej obiekt graniczy z innym budynkiem biurowym, od strony południowej z budynkeim magazynowym. Szczegółowy opis budynku: Opracowaniem objęta jest część biurowa budynku wraz z prowadzącą do niej klatką schodową. W parterze budynku pozostaje istniejąca funkcja produkcyjno - magazynowa. - powierzchnia całkowita : ~725,3 m² - wysokość: ~12,7 m - liczba kondygnacji objętych opracowaniem: 2 - całkowita liczba kondygnacji budynku: 3 - budynek niepodpiwniczony - bez poddasza Budynek wykonany w konstrukcji słupowo ryglowej. Słupy żelbetowe, o wymiarach 30x30cm, obłożone tynkiem cementowym grubowarstwowym grubości 2cm.

6 Stropy żelbetowe prefabrykowane. Ściany zewnętrzne osłonowe jednowarstwowe z zastosowaniem żelbetowych elementów o funkcji osłonowej, wykończonych tynkiem fakturowym. Ściany osłonowe i wypełniające prawdopodobnie murowane. Ściany działowe murowane, wykańczane płytą GK i murowane, wykańczane tynkiem oraz GK, wykańczane tynkiem cienkowarstwowym. Klatka schodowa żelbetowa, wykończona płytką podłogową, balustrada metalowa, z pochwytem na wysokości cm. W oknach budynku drewniana stolarka, malowana na biało. Stropodach niewentylowany na częsci biurowej, kryty papą, o spadku odwadniającym około 2-3%, odwodnienie dachu poprzez rynnę zewnętrzną. Na części produkcyjno - magazynowej wystającej poza obrys budynku - stropodach płaski odwodniony poprzez koryto w granicy działki. Istniejące posadzki wykończone płytkami gresowymi lub lastrico. Występują nierówności posadzek do 10 cm. W częsci zachodniej obiektu, w strefie zespołów higieniczno-sanitarnych występuje instalacja wodnokanalizacyjna oraz jedyny w budynku komin wentylacji grawitacyjnej. Na obu kondygnacjach biurowych, w korytarzach, na przeciwko klatki schodowej znajduje się instalacja hydrantowa. W budynku znajduje się instalacja C.O., w pomieszczeniach biurowych oraz na korytarzach występują grzejniki. Budynek posiada instalacje elektryczną oraz nieczynną instalację teleinformatyczną.

7 Zakres robót budowlanych Zakres robót budowlanych przewidziany do realizacji w ramach zamówienia: 1. Przebudowa budynku na funkcję biurową: wykonanie izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z remontem elewacji - tynkowanie i malowanie likwidacja i wykonanie nowego pokrycia stropodachu z papy wraz z termomodernizacją likwidacja istniejącej klatlki schodowej (schody nie spełniają warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: za małe wymiary spocznika, za wąskie biegi schodów, za niskie balustrady) rozbudowa budynku od strony ul. Szadkowskiej (rozbudowa o część usługową na parterze, hol i klatkę schodową z dźwigiem osobowym) rozbiórka ścian działowych z płyt g-k (rozbiórka ok. 30% ścian) rozbiórka ścian działowych murowanych (rozbiórka ok. 30% ścian) wykonanie nowych ścian działowych z płyt g-k skucie tynków wewnętrznych do wyrównania ścian wykonanie nowych tynków wewnętrznych oraz malowanie ścian likwidacja zespołów higieniczno-sanitarnych (istniejące toalety nie spełniją wymagań technicznych oraz nie są dostosowane do liczby osób mogących przebywać w budynku) wykonanie nowych zespołów higieniczno-sanitarnych (w tym toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych) zamurowanie okien na parterze likwidacja istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową otworów okiennych likwidacja zewnętrznego wyposażenia elewacji m.in. daszków wykonanie nowych kominów wentylacji grawitacyjnej - w bruzdach w ścianach murowanych, lub wymurowanie nowych z cegły ceramicznej pełnej (budynek posiada tylko jeden komin wentylacji grawitacyjnej w strefie zespołów higienicznosanitarnych) wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych lub typu Armstrong likwidacja istniejących posadzek (posadzki z gresu, lastrico) wykonanie nowych posadzek odnowienie istniejących parapetów z lastrico, parapety mają charakter pasmowy i występują wzdłuż elewacji południowej i północnej wykonanie obróbek blacharskich wykonanie tarasu dachu zielonego nad częścią rozbudowaną przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez niwelację terenu, montaż dźwigu osobowego umożliwiający dostęp do wyższych kondygnacji, wyposażenie budynku w toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych

8 likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji wod-kan wewnętrznej oraz instalacji hydrantowej likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż nowego oświetlenia pomieszczeń likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.o. wewnętrznej likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji teletechnicznej i niskoprądowej 2. Zagospodarowanie terenu nieruchomości: likwidacja istniejącej nawierzchni wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej działki wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu działki wykonanie oświetlenia elewacji frontowej wykonanie trawników i zieleńców montaż elementów małej architektury kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery itp. przebudowa istniejącego zjazdu usunięcie części drzew i krzewów Opracowanie dokumentacji projektowej i innej Opracowanie dokumentacji projektowej będzie wymagało: 1. Inwentaryzację geodezyjną istniejącej zabudowy 2. Badania geotechniczne gruntu 3. Opracowanie mapy do celów projektowych. 4. Ekspertyzy konstrukcyjne w niezbędnym zakresie wraz z odkrywkami i innymi badaniami 5. Dokumentację dla uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień, w tym: odstępstwa lub rozwiązania zamiennego w zakresie przepisów ppoż. 6. Koncepcję wielobranżową (z kolorystyką i wizualizacją) rozwiązań jako oddzielny etap podlegający zatwierdzeniu przez zamawiającego. 7. Pełnobranżowy projekt budowlany przebudowy, remontu 8. Pełnobranżowy projekt wykonawczy 9. Przedmiary robót 10. Kosztorysy inwestorskie 11. Specyfikację STWiOR Całość wymienionej wyżej dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w formie drukowanej i w formie elektronicznej w formacie PDF.

9 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Decyzja o warunkach zabudowy 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Funkcja obiektu. Celem przebudowy budynku jest adaptacja na potrzeby Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zestawienie funkcjonalne poszczególnych budynków zespołu: 1. Budynek funkcja biurowa Parter (część dobudowana): pomieszczenia przeznaczone na usługi pomieszczenie holu wejściowego wraz z recepcją budynku klatka schodowa z dzwigiem osobowym pomieszczenia sanitarne wc dla niepełnosprawnego, wc ogólnodostępne pomieszczenie porządkowe Piętro 1: pomieszczenia biurowe pomieszczenie socjalne pracowników pomieszczenia sanitarne wc dla niepełnosprawnego, wc ogólnodostępne pomieszczenie porządkowe Piętro 2: pomieszczenia biurowe pomieszczenie socjalne pracowników pomieszczenia sanitarne wc dla niepełnosprawnego, wc ogólnodostępne pomieszczenie porządkowe Zagospodarowanie terenu W ramach planowanej przebudowy zamierza się wykonać następujące prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: Wjazd na działkę Planuje się przebudowę istniejącego zjazdu na działkę od ul. Szadkowskiej. Wejście do budynku Wejście do budynku z holem, recepcją i klatką schodową zlokalizowane zostanie w dobudowanej części. Zieleń Od strony frontowej na terenie działki znajdują się drzewa. Ze względu na planowaną rozbudowę budynku część drzew zostanie usunięta. Miejsca parkingowe

10 Z uwagi na wykorzystanie wolnej powierzchni działki na rozbudowę budynku, nie przewiduje się miejsc parkingowych. 1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe powierzchnia i kubatura obiektu Zestawienie powierzchni użytkowych i powierzchni komunikacji: 1. BUDYNEK KONDYGNACJA FUNKCJA PRZYBLIŻONA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI (m²) istniejąca całości - 500,00 PRZYBLIŻONA POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI (m²) istniejąca całości - 570,00 PARTER PIĘTRO 1 PIĘTRO 2 USŁUGOWA istniejąca w zakresie istniejąca w zakresie opracowania - 9,40 opracowania - 15,00 rozbudowa - 270,00 rozbudowa - 300,00 RAZEM: 280,00 RAZEM : 315,00 istniejąca - 331,90 istniejąca - 357,00 BIUROWA rozbudowa - 60,00 rozbudowa - 70,00 RAZEM: 392,00 RAZEM: 427,00 istniejąca - 337,03 istniejąca - 350,00 BIUROWA rozbudowa - 60,00 rozbudowa - 70,00 RAZEM: 397,00 RAZEM: 420,00 SUMA 1069, ,00 Powierzchnia użytkowa części biurowej: - I piętro 207,00 m 2 - II piętro 212,00 m 2 Powierzchnia użytkowa budynku: 1068,40 m 2 -część istniejąca 678,40 m 2 -planowana rozbudowa 390,00 m 2 Powierzchnia zabudowy około: 920,00 m 2 -część istniejąca: 590,00 m 2 -planowana rozbudowa 320,00 m 2 Kubatura brutto około: 4645,00 m 3 - część istniejąca: 2730,00 m 3 - planowana rozbudowa: 1835,00 m 3 taras zielony nad częścią rozbudowaną: 250,00 m 2 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Niniejszy program funkcjonalno użytkowy został sporządzony w oparciu o wytyczne przekazane przez inwestora Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A (ŁARR).

11 Przedmiotem projektu jest stworzenie do końca II kwartału 2015r. przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A (ŁARR) nowego inkubatora przedsiębiorczości w nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 6c. 2.1.Wymagania dotyczące funkcji adaptowanego budynku Wedle wymagań inwestora budynek będzie podzielony na: 1)Część usługowo - handlową pod dzierżawę komercyjną: parter części dobudowanej ok. 270,00 m² wraz z częścią wspólnej recepcji. 2)Część dla Inkubatora Przedsiębiorczości: piętro 1 i piętro 2 budynku ok. 800,00 m² oraz część wspólnej recepcji na parterze. 2.1.Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu Planuje się przebudowę zajazdu od ul. Szadkowskiej. Z uwagi na wykorzystanie wolnej powierzchni działki na rozbudowę budynku, nie przewiduje się miejsc parkingowych. Od strony frontowej na terenie działki znajdują się drzewa. Ze względu na planowaną rozbudowę budynku część drzew zostanie usunięta. Przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu oraz wykonanie trawników i zieleńców od strony ul. Szadkowskiej. Przewiduje się też montaż elementów małej architektury ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery. Projekt obejmuje też wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Wymagania dotyczące architektury Remont i odtworzenie elewacji Remont elewacji Przewiduje się termomodernizację budynku wraz z remontem elewacji (tynkowanie i malowanie). Remont elewacji ma na celu zwiększenie walorów estetycznych budynku. Zaleca się nawiązać do elewacji istniejącej budynku. Stropodach i obróbki blacharskie Pokrycie stropodachu z papy lub membrany termozgrzewalnej. Pokrycie dachu części parterowej sąsiadującej z częścią budynku o funkcji produkcyjnej należy zabezpieczyć pożarowo do RE 30. W stropodachu części parterowej przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności EI 60. Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne okien wykonać z blachy powlekanej w kolorze naturalnym. Zadaszenie wejścia do budynku Z uwagi na przepisy, wymagane jest zadaszenie wejścia do budynku.

12 Stolarka okienna i drzwiowa Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Okna w elewacji południowej (wychodzące na część budynku parterową produkcyjną) należy wykonać w odporności pożarowej EI 60 (w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło jeżeli powierzchnia przeszklonych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany), lub zamontować rolety przeciwpożarowe zewnętrzne / wewnętrzne EI 60 lub należy przewidzieć zamurowanie otworów okiennych. Oświetlenie elewacji W celu uwydatnienia walorów estetycznych elewacji projektuje się oświetlenie elewacji frontowej budynku poprzez zamontowanie na elewacji opraw oświetleniowych. Tablice informacyjne Dopuszcza się montaż na elewacji frontowej niezbędnych tablic informacyjnych o odpowiednim standardzie estetycznym i materiałowym, dostosowanych do aranżacji i zlokalizowanych w sposób nie zakłócających dyspozycji architektonicznej elewacji. Nie dopuszcza się reklam o treści nie związanej z funkcją budynku. Reklamy należy sytuować w miejscu wyznaczonym w projekcie, o powierzchni nie przekraczającej 15% powierzchni elewacji budynku Remont i przebudowa wnętrz Ściany działowe Planuje się rozbiórkę ścian działowych z płyt g-k (rozbiórka ok. 30% ścian) oraz rozbiórkę ścian działowych murowanych (rozbiórka ok. 30% ścian). Klatka schodowa Projektuje się nową klatkę schodową, istniejąca klatka nie spełnia wymagań oraz warunków technicznych. Winda Planuje się montaż windy w postaci dźwigu osobowego. W trakcie projektowania należy przewidzieć wykonanie żelbetowego szybu windowego wraz z podszybiem i nadszybiem. Posadzki Istniejące posadzki z gresu i lastrico należy usunąć. Występują nierówności posadzek do 10 cm, nierówności posadzek należy zniwelować za pomocą wylewki z nadbetonu (od 1 cm do 6 cm). W pomieszczeniach biurowych planuje się posadzkę z wykładziny dywanowej. Posadzki w komunikacji ogólnej, pomieszczeniach socjalnych oraz pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych należy wykończyć z płytek gresowych lub terakotowych.

13 Wykończenie ścian i sufitów Projektuje się usunięcie wszystkich tynków wewnętrznych oraz wykonanie nowych wraz z malowaniem. W projektowanych pomieszczeniach higieniczno sanitarnych planuje się wykonanie okładzin ścian do wysokości 2 m z płytek terakotowych lub gresowych. Drzwi i okna Stolarka drzwiowa wewnętrzna indywidualnie zaprojektowana, dostosowana do charakteru obiektu, w oparciu o podziały istniejące. Parapety wewnętrzne Planuje się odnowienie istniejących parapetów z lastrico, parapety mają charakter pasmowy i występują wzdłuż elewacji południowej i północnej 2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji Fundamenty W ramach ekspertyzy o stanie technicznym obiektów należy przeprowadzić badania istniejących fundamentów i sformułować wytyczne do należytego ich zabezpieczenia. Z związku z projektowaną rozbudową należy przewidzieć odpowiednie posadowienie projektowanej części budynku. Stropy W ramach ekspertyzy o stanie technicznym obiektu należy przeprowadzić badania stanu technicznego stropów, potwierdzające wymaganą nośność dla projektowanej funkcji biurowej z uwzględnieniem wymiany warstw stropowych m. in.: izolacji akustycznej, warstwy wykończeniowej. Z uwagi na likwidację istniejącej klatki schodowej projektuje się uzupełnienie stropu w tym miejscu. Klatka schodowa Istniejąca klatka schodowa zostanie usunięta, ponieważ nie spełnia wymagań oraz warunków technicznych. Stropodach Konstrukcja istniejący stropodachu pozostanie bez zmian. Przewiduje się termomodernizację stropodachu wraz z wykończeniem oraz montaż nowych rynien i rur spustowych Wymagania dotyczące instalacji Instalacja wodno kanalizacyjna Projektuje się demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji wod kan.

14 Instalacja centralnego ogrzewania Planuje się demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.o. Instalacja elektryczna Planuje się demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji elektrycznej. Instalacja teleinformatyczna Planuje się wykonanie instalacji teleinformatycznej Wymagania dotyczące projektowanej rozbudowy Projektuje się rozbudowę budynku od strony ul. Szadkowskiej. W rozbudowanej części zlokalizowane zostaną: na parterze hol wejściowy z recepcją, klatka schodowa z windą osobową oraz lokale handlowo - usługowe. na piętrze I i II - klatka schodowa z windą osobową.

15 III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Inwentaryzacja budynku 2. Kopia mapy zasadniczej 3. Decyzja o warunkach zabudowy 4. Skany wniosków o warunki na dostawę mediów SPIS RYSUNKÓW: I/1 RZUT PARTERU 1:100 I/2 RZUT PIĘTRA 1 1:100 I/3 RZUT PIĘTRA 2 1:100 I/4 ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100 I/5 ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP.

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. ZIEMBINSKI ul. Poselska 5A 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 285 86 58 tel. kom. 0605 222 902 Projekt na: REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. OBIEKT: BRANŻA: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Nieruchomość na sprzedaż 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Budynek produkcyno-magazynowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Żwirki i Wigury Nr 12 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach Zamówienia obejmuje wykonanie: I. dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Projekt budowy dźwigu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych w istniejącym

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF OLESIAK 76-042 ROSNOWO 13/10 tel. 697 05 12 73 INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKT Świetlica wiejska w miejscowości Manowo ADRES Manowo nr 37 działka nr 247. INWESTOR Gmina

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN WROCŁAW, ul. STALOWA 50 NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Dz.nr

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Stary Rynek Oliwski 18 na potrzeby UP Gdańsk 5 Adres: ul. Stary Rynek Oliwski 18, 80-305 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna domu nr

Karta informacyjna domu nr Karta informacyjna domu nr 7B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 5 6 2 4 3. Salon 26,60 m 2 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia Euro-Mag Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu oferuje do wynajęcia budynek produkcyjno magazynowo usługowy o powierzchni 4122 m2. Informacje o ofercie kontakt

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOŁHOBRODACH Jest to budynek parterowy o konstrukcji murowanej, strop żelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej pokryty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE tel. 609-983-463, biurografos@gmail.com, www.grafosprojekty.pl EZG.4 REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE Inwestor: Adres inwestycji: Opracowanie: PEC Sochaczew

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE Adam Szumniak 23-200 Kraśnik ul. Janowska 125a t.601815412 adamszumniak13_12 @ tlen.pl INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Nazwa inwestycji: Domek pod kasztanem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOW BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE ul. Kościuszki 90, INWESTOR: PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKTNT: ZESPÓŁ PROJEKTOWY RCHITEKTUR l.wolności 44/2 biuro@szpilewicz.pl tel. 609 397 509 BRNŻ PROJEKTNT SPRWDZJĄCY mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo