PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu budowlanego: Zduńska Wola ul. Szadkowska 6c, dz. nr ewidencyjny 142/4 obręb 4. 3.Nazwy i kody: Lp 1 2 CPV Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej roboty ciesielskie 2 CPV Roboty malarskie i szklarskie 3 CPV Roboty remontowe i renowacyjne 4 CPV Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 5 CPV Kładzenie płytek 6 CPV Tynkowanie 7 CPV Obiekty użyteczności społecznej 8 CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 9 CPV Hydraulika i roboty sanitarne 4. Nazwa i adres zamawiającego: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/ Łódź 5. Autorzy opracowania: mgr inż. arch. Monika Wojnarowska upr.bud.14/00/wł 6.Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: I. Strona tytułowa II. Część opisowa III. Część informacyjna Łódź, Kwiecień 2014 r

2

3 Szczegółowy spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. Adres obiektu budowlanego 4. Nazwa i adres zamawiającego: 5. Autorzy opracowania 6. Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe powierzchnia i kubatura obiektu 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1.Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 2.2. Wymagania dotyczące architektury 2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 2.4. Wymagania dotyczące instalacji 2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Inwentaryzacja architektoniczna budynku 2. Kopia mapy zasadniczej 3. Decyzja o warunkach zabudowy 4. Skany wniosków o warunki na dostawę mediów

4

5 II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych Przedmiot zamówienia Zakres robót Przedmiotem zamówienia jest projekt przebudowy i adaptacji istniejącego budynku byłego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na potrzeby Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A Stan istniejący Nieruchomość położona jest w Zduńskiej Woli przy ul.szadkowskiej 6c, na dz. nr 142/4, obręb 4. Powierzchnia działki wynosi 1056 m². Dojazd na nieruchomość odbywa się od ul. Szadkowskiej. Działka posiada parking dla około 10 samochodów. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa oraz krzewy. Teren jest nieogrodzony. Teren nie jest objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na terenie działki znajduje się trzykondygnacyjny budynek niepodpiwniczony. W parterze znajduje się hala magazynowa, na pierwszym i drugim piętrze pomieszczenia biurowe. Klatka schodowa pięter została wydzielona od parteru. Budynek ma kształt zbliżony do trapezu. Budynek usytuowany jest skośne - dłuższym bokiem, w stosunku do ulicy Szadkowskiej i prostopadle - krótszym bokiem do ulicy Dąbrowskiego. Od strony zachodniej obiekt graniczy z innym budynkiem biurowym, od strony południowej z budynkeim magazynowym. Szczegółowy opis budynku: Opracowaniem objęta jest część biurowa budynku wraz z prowadzącą do niej klatką schodową. W parterze budynku pozostaje istniejąca funkcja produkcyjno - magazynowa. - powierzchnia całkowita : ~725,3 m² - wysokość: ~12,7 m - liczba kondygnacji objętych opracowaniem: 2 - całkowita liczba kondygnacji budynku: 3 - budynek niepodpiwniczony - bez poddasza Budynek wykonany w konstrukcji słupowo ryglowej. Słupy żelbetowe, o wymiarach 30x30cm, obłożone tynkiem cementowym grubowarstwowym grubości 2cm.

6 Stropy żelbetowe prefabrykowane. Ściany zewnętrzne osłonowe jednowarstwowe z zastosowaniem żelbetowych elementów o funkcji osłonowej, wykończonych tynkiem fakturowym. Ściany osłonowe i wypełniające prawdopodobnie murowane. Ściany działowe murowane, wykańczane płytą GK i murowane, wykańczane tynkiem oraz GK, wykańczane tynkiem cienkowarstwowym. Klatka schodowa żelbetowa, wykończona płytką podłogową, balustrada metalowa, z pochwytem na wysokości cm. W oknach budynku drewniana stolarka, malowana na biało. Stropodach niewentylowany na częsci biurowej, kryty papą, o spadku odwadniającym około 2-3%, odwodnienie dachu poprzez rynnę zewnętrzną. Na części produkcyjno - magazynowej wystającej poza obrys budynku - stropodach płaski odwodniony poprzez koryto w granicy działki. Istniejące posadzki wykończone płytkami gresowymi lub lastrico. Występują nierówności posadzek do 10 cm. W częsci zachodniej obiektu, w strefie zespołów higieniczno-sanitarnych występuje instalacja wodnokanalizacyjna oraz jedyny w budynku komin wentylacji grawitacyjnej. Na obu kondygnacjach biurowych, w korytarzach, na przeciwko klatki schodowej znajduje się instalacja hydrantowa. W budynku znajduje się instalacja C.O., w pomieszczeniach biurowych oraz na korytarzach występują grzejniki. Budynek posiada instalacje elektryczną oraz nieczynną instalację teleinformatyczną.

7 Zakres robót budowlanych Zakres robót budowlanych przewidziany do realizacji w ramach zamówienia: 1. Przebudowa budynku na funkcję biurową: wykonanie izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z remontem elewacji - tynkowanie i malowanie likwidacja i wykonanie nowego pokrycia stropodachu z papy wraz z termomodernizacją likwidacja istniejącej klatlki schodowej (schody nie spełniają warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: za małe wymiary spocznika, za wąskie biegi schodów, za niskie balustrady) rozbudowa budynku od strony ul. Szadkowskiej (rozbudowa o część usługową na parterze, hol i klatkę schodową z dźwigiem osobowym) rozbiórka ścian działowych z płyt g-k (rozbiórka ok. 30% ścian) rozbiórka ścian działowych murowanych (rozbiórka ok. 30% ścian) wykonanie nowych ścian działowych z płyt g-k skucie tynków wewnętrznych do wyrównania ścian wykonanie nowych tynków wewnętrznych oraz malowanie ścian likwidacja zespołów higieniczno-sanitarnych (istniejące toalety nie spełniją wymagań technicznych oraz nie są dostosowane do liczby osób mogących przebywać w budynku) wykonanie nowych zespołów higieniczno-sanitarnych (w tym toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych) zamurowanie okien na parterze likwidacja istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową otworów okiennych likwidacja zewnętrznego wyposażenia elewacji m.in. daszków wykonanie nowych kominów wentylacji grawitacyjnej - w bruzdach w ścianach murowanych, lub wymurowanie nowych z cegły ceramicznej pełnej (budynek posiada tylko jeden komin wentylacji grawitacyjnej w strefie zespołów higienicznosanitarnych) wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych lub typu Armstrong likwidacja istniejących posadzek (posadzki z gresu, lastrico) wykonanie nowych posadzek odnowienie istniejących parapetów z lastrico, parapety mają charakter pasmowy i występują wzdłuż elewacji południowej i północnej wykonanie obróbek blacharskich wykonanie tarasu dachu zielonego nad częścią rozbudowaną przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez niwelację terenu, montaż dźwigu osobowego umożliwiający dostęp do wyższych kondygnacji, wyposażenie budynku w toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych

8 likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji wod-kan wewnętrznej oraz instalacji hydrantowej likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż nowego oświetlenia pomieszczeń likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.o. wewnętrznej likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji teletechnicznej i niskoprądowej 2. Zagospodarowanie terenu nieruchomości: likwidacja istniejącej nawierzchni wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej działki wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu działki wykonanie oświetlenia elewacji frontowej wykonanie trawników i zieleńców montaż elementów małej architektury kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery itp. przebudowa istniejącego zjazdu usunięcie części drzew i krzewów Opracowanie dokumentacji projektowej i innej Opracowanie dokumentacji projektowej będzie wymagało: 1. Inwentaryzację geodezyjną istniejącej zabudowy 2. Badania geotechniczne gruntu 3. Opracowanie mapy do celów projektowych. 4. Ekspertyzy konstrukcyjne w niezbędnym zakresie wraz z odkrywkami i innymi badaniami 5. Dokumentację dla uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień, w tym: odstępstwa lub rozwiązania zamiennego w zakresie przepisów ppoż. 6. Koncepcję wielobranżową (z kolorystyką i wizualizacją) rozwiązań jako oddzielny etap podlegający zatwierdzeniu przez zamawiającego. 7. Pełnobranżowy projekt budowlany przebudowy, remontu 8. Pełnobranżowy projekt wykonawczy 9. Przedmiary robót 10. Kosztorysy inwestorskie 11. Specyfikację STWiOR Całość wymienionej wyżej dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w formie drukowanej i w formie elektronicznej w formacie PDF.

9 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Decyzja o warunkach zabudowy 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Funkcja obiektu. Celem przebudowy budynku jest adaptacja na potrzeby Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zestawienie funkcjonalne poszczególnych budynków zespołu: 1. Budynek funkcja biurowa Parter (część dobudowana): pomieszczenia przeznaczone na usługi pomieszczenie holu wejściowego wraz z recepcją budynku klatka schodowa z dzwigiem osobowym pomieszczenia sanitarne wc dla niepełnosprawnego, wc ogólnodostępne pomieszczenie porządkowe Piętro 1: pomieszczenia biurowe pomieszczenie socjalne pracowników pomieszczenia sanitarne wc dla niepełnosprawnego, wc ogólnodostępne pomieszczenie porządkowe Piętro 2: pomieszczenia biurowe pomieszczenie socjalne pracowników pomieszczenia sanitarne wc dla niepełnosprawnego, wc ogólnodostępne pomieszczenie porządkowe Zagospodarowanie terenu W ramach planowanej przebudowy zamierza się wykonać następujące prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: Wjazd na działkę Planuje się przebudowę istniejącego zjazdu na działkę od ul. Szadkowskiej. Wejście do budynku Wejście do budynku z holem, recepcją i klatką schodową zlokalizowane zostanie w dobudowanej części. Zieleń Od strony frontowej na terenie działki znajdują się drzewa. Ze względu na planowaną rozbudowę budynku część drzew zostanie usunięta. Miejsca parkingowe

10 Z uwagi na wykorzystanie wolnej powierzchni działki na rozbudowę budynku, nie przewiduje się miejsc parkingowych. 1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe powierzchnia i kubatura obiektu Zestawienie powierzchni użytkowych i powierzchni komunikacji: 1. BUDYNEK KONDYGNACJA FUNKCJA PRZYBLIŻONA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI (m²) istniejąca całości - 500,00 PRZYBLIŻONA POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI (m²) istniejąca całości - 570,00 PARTER PIĘTRO 1 PIĘTRO 2 USŁUGOWA istniejąca w zakresie istniejąca w zakresie opracowania - 9,40 opracowania - 15,00 rozbudowa - 270,00 rozbudowa - 300,00 RAZEM: 280,00 RAZEM : 315,00 istniejąca - 331,90 istniejąca - 357,00 BIUROWA rozbudowa - 60,00 rozbudowa - 70,00 RAZEM: 392,00 RAZEM: 427,00 istniejąca - 337,03 istniejąca - 350,00 BIUROWA rozbudowa - 60,00 rozbudowa - 70,00 RAZEM: 397,00 RAZEM: 420,00 SUMA 1069, ,00 Powierzchnia użytkowa części biurowej: - I piętro 207,00 m 2 - II piętro 212,00 m 2 Powierzchnia użytkowa budynku: 1068,40 m 2 -część istniejąca 678,40 m 2 -planowana rozbudowa 390,00 m 2 Powierzchnia zabudowy około: 920,00 m 2 -część istniejąca: 590,00 m 2 -planowana rozbudowa 320,00 m 2 Kubatura brutto około: 4645,00 m 3 - część istniejąca: 2730,00 m 3 - planowana rozbudowa: 1835,00 m 3 taras zielony nad częścią rozbudowaną: 250,00 m 2 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Niniejszy program funkcjonalno użytkowy został sporządzony w oparciu o wytyczne przekazane przez inwestora Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A (ŁARR).

11 Przedmiotem projektu jest stworzenie do końca II kwartału 2015r. przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A (ŁARR) nowego inkubatora przedsiębiorczości w nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 6c. 2.1.Wymagania dotyczące funkcji adaptowanego budynku Wedle wymagań inwestora budynek będzie podzielony na: 1)Część usługowo - handlową pod dzierżawę komercyjną: parter części dobudowanej ok. 270,00 m² wraz z częścią wspólnej recepcji. 2)Część dla Inkubatora Przedsiębiorczości: piętro 1 i piętro 2 budynku ok. 800,00 m² oraz część wspólnej recepcji na parterze. 2.1.Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu Planuje się przebudowę zajazdu od ul. Szadkowskiej. Z uwagi na wykorzystanie wolnej powierzchni działki na rozbudowę budynku, nie przewiduje się miejsc parkingowych. Od strony frontowej na terenie działki znajdują się drzewa. Ze względu na planowaną rozbudowę budynku część drzew zostanie usunięta. Przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu oraz wykonanie trawników i zieleńców od strony ul. Szadkowskiej. Przewiduje się też montaż elementów małej architektury ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery. Projekt obejmuje też wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Wymagania dotyczące architektury Remont i odtworzenie elewacji Remont elewacji Przewiduje się termomodernizację budynku wraz z remontem elewacji (tynkowanie i malowanie). Remont elewacji ma na celu zwiększenie walorów estetycznych budynku. Zaleca się nawiązać do elewacji istniejącej budynku. Stropodach i obróbki blacharskie Pokrycie stropodachu z papy lub membrany termozgrzewalnej. Pokrycie dachu części parterowej sąsiadującej z częścią budynku o funkcji produkcyjnej należy zabezpieczyć pożarowo do RE 30. W stropodachu części parterowej przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności EI 60. Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne okien wykonać z blachy powlekanej w kolorze naturalnym. Zadaszenie wejścia do budynku Z uwagi na przepisy, wymagane jest zadaszenie wejścia do budynku.

12 Stolarka okienna i drzwiowa Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Okna w elewacji południowej (wychodzące na część budynku parterową produkcyjną) należy wykonać w odporności pożarowej EI 60 (w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło jeżeli powierzchnia przeszklonych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany), lub zamontować rolety przeciwpożarowe zewnętrzne / wewnętrzne EI 60 lub należy przewidzieć zamurowanie otworów okiennych. Oświetlenie elewacji W celu uwydatnienia walorów estetycznych elewacji projektuje się oświetlenie elewacji frontowej budynku poprzez zamontowanie na elewacji opraw oświetleniowych. Tablice informacyjne Dopuszcza się montaż na elewacji frontowej niezbędnych tablic informacyjnych o odpowiednim standardzie estetycznym i materiałowym, dostosowanych do aranżacji i zlokalizowanych w sposób nie zakłócających dyspozycji architektonicznej elewacji. Nie dopuszcza się reklam o treści nie związanej z funkcją budynku. Reklamy należy sytuować w miejscu wyznaczonym w projekcie, o powierzchni nie przekraczającej 15% powierzchni elewacji budynku Remont i przebudowa wnętrz Ściany działowe Planuje się rozbiórkę ścian działowych z płyt g-k (rozbiórka ok. 30% ścian) oraz rozbiórkę ścian działowych murowanych (rozbiórka ok. 30% ścian). Klatka schodowa Projektuje się nową klatkę schodową, istniejąca klatka nie spełnia wymagań oraz warunków technicznych. Winda Planuje się montaż windy w postaci dźwigu osobowego. W trakcie projektowania należy przewidzieć wykonanie żelbetowego szybu windowego wraz z podszybiem i nadszybiem. Posadzki Istniejące posadzki z gresu i lastrico należy usunąć. Występują nierówności posadzek do 10 cm, nierówności posadzek należy zniwelować za pomocą wylewki z nadbetonu (od 1 cm do 6 cm). W pomieszczeniach biurowych planuje się posadzkę z wykładziny dywanowej. Posadzki w komunikacji ogólnej, pomieszczeniach socjalnych oraz pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych należy wykończyć z płytek gresowych lub terakotowych.

13 Wykończenie ścian i sufitów Projektuje się usunięcie wszystkich tynków wewnętrznych oraz wykonanie nowych wraz z malowaniem. W projektowanych pomieszczeniach higieniczno sanitarnych planuje się wykonanie okładzin ścian do wysokości 2 m z płytek terakotowych lub gresowych. Drzwi i okna Stolarka drzwiowa wewnętrzna indywidualnie zaprojektowana, dostosowana do charakteru obiektu, w oparciu o podziały istniejące. Parapety wewnętrzne Planuje się odnowienie istniejących parapetów z lastrico, parapety mają charakter pasmowy i występują wzdłuż elewacji południowej i północnej 2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji Fundamenty W ramach ekspertyzy o stanie technicznym obiektów należy przeprowadzić badania istniejących fundamentów i sformułować wytyczne do należytego ich zabezpieczenia. Z związku z projektowaną rozbudową należy przewidzieć odpowiednie posadowienie projektowanej części budynku. Stropy W ramach ekspertyzy o stanie technicznym obiektu należy przeprowadzić badania stanu technicznego stropów, potwierdzające wymaganą nośność dla projektowanej funkcji biurowej z uwzględnieniem wymiany warstw stropowych m. in.: izolacji akustycznej, warstwy wykończeniowej. Z uwagi na likwidację istniejącej klatki schodowej projektuje się uzupełnienie stropu w tym miejscu. Klatka schodowa Istniejąca klatka schodowa zostanie usunięta, ponieważ nie spełnia wymagań oraz warunków technicznych. Stropodach Konstrukcja istniejący stropodachu pozostanie bez zmian. Przewiduje się termomodernizację stropodachu wraz z wykończeniem oraz montaż nowych rynien i rur spustowych Wymagania dotyczące instalacji Instalacja wodno kanalizacyjna Projektuje się demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji wod kan.

14 Instalacja centralnego ogrzewania Planuje się demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.o. Instalacja elektryczna Planuje się demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji elektrycznej. Instalacja teleinformatyczna Planuje się wykonanie instalacji teleinformatycznej Wymagania dotyczące projektowanej rozbudowy Projektuje się rozbudowę budynku od strony ul. Szadkowskiej. W rozbudowanej części zlokalizowane zostaną: na parterze hol wejściowy z recepcją, klatka schodowa z windą osobową oraz lokale handlowo - usługowe. na piętrze I i II - klatka schodowa z windą osobową.

15 III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Inwentaryzacja budynku 2. Kopia mapy zasadniczej 3. Decyzja o warunkach zabudowy 4. Skany wniosków o warunki na dostawę mediów SPIS RYSUNKÓW: I/1 RZUT PARTERU 1:100 I/2 RZUT PIĘTRA 1 1:100 I/3 RZUT PIĘTRA 2 1:100 I/4 ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100 I/5 ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY Koncesjodawca: Gmina Miasto Tychy Nazwa zadania: Koncesja na roboty budowlane w zakresie budownictwa mieszkalnego rozbudowa i adaptacja

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego

Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego Temat: Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego Adres inwestycji: ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck dz. nr 184/3 i 191 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 60 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lokalizacja: Inwestor: Branża: TARNOWSKIE GÓRY

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania:

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: Przystosowanie i adaptacja pracowni praktycznej nauki zawodu pod wymogi certyfikatu ULC 1) Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice. Nr sprawy: G 13.0717-76/14. Do - wg rozdzielnika. Zapytanie ofertowe

Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice. Nr sprawy: G 13.0717-76/14. Do - wg rozdzielnika. Zapytanie ofertowe Gimnazjum 13 im. Huberta Jerzego Wagnera Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice Katowice 29.10.2014r.. Nr sprawy: G 13.0717-76/14 Do - wg rozdzielnika Zapytanie ofertowe Na podstawie Art. 4. pkt. 8. Ustawy z dnia29

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 2 Program funkcjonalno-użytkowy 1. Strona tytułowa I. Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BIUROWO USŁUGOWE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe kostka betonowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję:

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję: Lokalizacja: STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE zagospdarowanie dojścia piesze mała architektura zieleń na gruncie rodzimym zieleń na stropach drogi / dojazdy instalacje wod. kan. instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARYZACJA BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI INWENTARYZACJA BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI PODSTAWA OPRACOWANIA: umowa zawarta z Inwestorem, wizja i pomiary w terenie + dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Rzeszów, ul. Bernardyńska 7 łącznie z Rzeszów, ul. Konarskiego 3 cena wywoławcza: 4.510.000 PLN brutto sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo