do projektu rozbiórki obiektów gospodarczych oraz elementów zagospodarowania placu gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do projektu rozbiórki obiektów gospodarczych oraz elementów zagospodarowania placu gospodarczego"

Transkrypt

1 PR/13-010/360/T POZ. 1. OPIS TECHNICZNY do projektu rozbiórki obiektów gospodarczych oraz elementów zagospodarowania placu gospodarczego 1. WSTĘP 1.1. DANE EWIDENCYJNE: Inwestor : Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Wrocław, pl. Strzelecki 19/21 obiekt / adres: Cmentarz Komunalny Oddział OSOBOWICE ul. Osobowicka 47 - cz. działki Nr 21/5, dz. Nr 21/2.8, 21/3.9 / AM-9 / obr. Różanka stadium : projektant : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - WYKONAWCZA arch. Andrzej Adamek 1.2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA: Umowa Nr TT /2013 z dn. 02. lipca 2013 zawarta z Inwestorem - ZCK we Wrocławiu Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07. lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 243 z roku 2010, poz tekst jednolity ogłoszony dn wraz z aktami zmieniającymi ), oraz obowiązujące akty normatywne inwentaryzacja budowlana obiektów dla potrzeb projektowych wykonana w lipcu CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie projektu rozbiórki obiektów gospodarczych zlokalizowanych na wydzielonym placyku gospodarczym wraz z zagospodarowaniem placu ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych obiektów. Obiekty znajdują się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. W zakres niniejszego opracowania wchodzą : Opis konstrukcji obiektów Opis aktualnego stanu technicznego budynku Podanie optymalnej technologii rozbiórki budynku Opis koniecznych prac zabezpieczających opis zagospodarowania terenu i urządzenia technicznego placu gospodarczego Warunki bhp przy wykonywaniu prac rozbiórkowych oraz zabezpieczenie ludzi i mienia Informacja o wytworzeniu odpadów oraz klasyfikacja jakościowa porozbiórkowych odpadów powstałych w trakcie prac rozbi6rkowych i wyburzeniowych budynku gospodarczego 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie zostało wykonane na podstawie oględzin obiektów przeznaczonych do rozbiórki (wyburzenia) i jego elementów konstrukcyjnych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych z natury dokonanych w lipcu 2013 r. Przy opisie przebiegu i warunkach eksploatacji przeznaczonego do likwidacji obiektu oparto się na informacjach uzyskanych od inwestora. Opisując obecny stan techniczny budynków gospodarczych i zagospodarowania terenu posiłkowano się wizją lokalną, dokonaną przez wykonującego niniejszy projekt. Przy wyborze metody rozbiórki kierowano się opiniami zawartymi w dostępnej literaturze technicznej a zwłaszcza zapoznano się z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13 poz. 93 ). rozbiórki - DPW opis tech doc 1

2 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTÓW obiekt byłego magazynu paliw : budynek murowany, niski o wys. 1,82-2,17 m., niepodpiwniczony, Ściany zewnętrzne grub. 25 cm. murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, nieotynkowane. Dach jednospadowy, drewniany, belkowy, pokryty deskami i zaizolowany papą asfaltową. Brak orynnowania. Brak okien. Drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, obite blachą. Obiekt nie posiada przyłączy. Obecnie obiekt nie jest użytkowany kontener biurowy : typowy, stalowy kontener budowlany złożony z dwóch pudeł. Każda część ma własne drzwi wejściowe i dwa okna. Gabaryty pudła - dł./szer./wys.= 624/246/289 cm. Całość przykryta jest lekkim dwuspadowym dachem o konstr. metalowej, oddzielonej od sufitu kontenera. Przekrycie dachu z blachy trapezowej. Brak orynnowania. Kontenery postawione są na terenie, oparte na bloczkach betonowych. Kontenery posiadają przyłącze energetyczne i wewn. instalację elektryczną - oświetleniową i gniazda wtykowe. Obecnie obiekt jest użytkowany hala magazynowa : budynek o konstrukcji stalowej z murowanymi ścianami szczytowymi. Dach dwuspadowy oparty na stalowych wiązarach kratowych, pokryty blachą stalową - trapezową. Brak orynnowania od frontu. Ścianę frontową stanowią stalowe, dwuskrzydłowe bramy. Ściana tylna - pełna z oknami stałymi, stalowymi ze ścianką podokienną - murowaną. Budynek o wys. do okapu 3,72 m., niepodpiwniczony. Ściany szczytowe grub. 24 cm. murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowowapiennej, otynkowane od zewnątrz. Budynek posiada przyłącze energetyczne i wewn. instalację elektryczną - oświetleniową, gniazda wtykowe, instalację prostowników do ładowania akumulatorów. Obecnie obiekt jest użytkowany DANE TECHNICZNE BUDYNKÓW parametr / obiekt bud. 1 bud. 2 bud. 3 pow. zabudowy 9,06 m² 88,72 m² 172,98 m² szerokość 3,01 m 4,92 m 9,32 m długość 3,01 m 6,24 m 18,56 m wysokość do okapu / kalenicy 1,85/2,20 m 2,98/3,38 m 3,72/4,78 m kubatura brutto 18,39 m 3 113,13 m 3 735,16 m OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU pow. działki w granicach wyznaczonych ogrodzeniem m² nawierzchnia placu : parking o pow. 245 m², nawierzchnia z płyt betonowych, ażurowych ułożonych na podsypce z piasku i żwiru drobnego. Pozostała część placu przeznaczona do ruchu pojazdów o naw. ziemnej, utwardzonej prowizorycznie gruzem ceglanym i kamieniem łamanym grysem i klińcem ogrodzenie : płot o wys. ok. 1,70 m i dł. 86 mb - słupki metalowe, rurowe Ø 50 i przęsła o ramie z kątownika 50/50/4 wypełnione w pionie drewnianymi deskami gr. 25 mm. Dwie bramy wjazdowe, dwuskrzydłowe, o konstrukcji jak przęsła ogrodzenia, wys. ok. 1,70 m, szer. 3,50 m rozbiórki - DPW opis tech doc 2

3 3. OPIS TECHNICZNY PRAC ROZBIÓRKOWYCH 3.1. OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII PRAC ROZBIÓRKOWYCH Przyjęto, że budynki będą wyburzane i rozbierane wraz z fundamentami. Prace wyburzeniowe wykonywane będą za pomocą metody tradycyjnej ręcznie ( rozbiórka głównie przy użyciu siły ludzkiej z zastosowaniem ręcznych narzędzi w tym elektrycznych młotów udarowych ). Budynek rozbiera się w kolejności odwrotnej do kolejności jego wznoszenia. Metoda ta umożliwia duży odzysk materiału rozbiórkowego. Teren po wykonaniu rozbiórki obiektów oraz elementów technicznych zagospodarowania winien być uporządkowany i zniwelowany obiekt byłego magazynu paliw Obiekt należy wyburzyć i rozbierać wraz z fundamentami kontener biurowy Zdemontować zadaszenie, rozłączyć pudła i przenieść w inne miejsce w celu dalszego eksploatowania. Odłączyć wpierw zasilanie elektryczne kontenerów hala magazynowa Zdemontować konstrukcję stalową budynku, wyburzyć murowane ściany zewnętrzne i ścianę wewnętrzną. Odłączyć wpierw zasilanie elektryczne i zdemontować osprzęt elementy zagospodarowania terenu Rozebrać nawierzchnię placu parkingowego wykonaną z płyt betonowych, ażurowych, wraz z podbudową. Rozebrać ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdowymi, wykonane z elementów stalowych, złożone z przęseł z kątownika, wypełnionych deskami, zamocowanych do stalowych słupów. Brak podmurówki KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH Przed przystąpieniem do rozbiórek należy wygrodzić terenu rozbiórki. Obiekt hali magazynowej należy wygrodzić w odległości nie mniejszej niż 5 m obiekt byłego magazynu paliw demontaż ręczny papowego pokrycia dachu, rozbiórka deskowania połaci i drewnianych belek dachowych, rozbiórka ceglanych ścian budynków i drzwi wejściowych, rozbiórka betonowej posadzki budynku, wyburzenie ław fundamentowych przy użyciu młotów udarowych załadunek gruzu ceglanego i betonowego oraz drewna i wywiezienie na wcześniej uzgodnione z Inwestorem miejsce składowania Wyrównanie i uprzątnięcie terenu rozbiórek do poziomu gruntu kontener biurowy odłączenie zasilania elektrycznego kontenerów i zdemontowanie połączenie pomiędzy pudłami, demontaż ręczny pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z konstrukcją stalową, demontaż poszycia ściany wewn. i rozłączenie pudeł, przeniesienie poszczególnych pudeł kontenerów na platformy transportowe, rozbiórki - DPW opis tech doc 3

4 usunięcie bloczków betonowych typu trylinka, na których opierał się kontener wyburzenie betonowej płyty fundamentowej przy użyciu młotów udarowych, wyrównanie i uprzątnięcie terenu rozbiórek do poziomu gruntu hala magazynowa odłączenie zasilania elektrycznego budynku, zdemontowanie tablic, rozdzielnicy, prostowników, osprzętu. montaż rusztowań stalowych do rozbiórki murów obiektu wys. do 4,80 m i ściany wewn. wys. do 3,50 m, rozbiórka ściany tylnej z przeszkleniem stałym ( ściana podokienna murowana z bl. gazobetonowych ), demontaż bram garażowych i pasa naświetli, rozbiórka ścian szczytowych gr. 24 cm, murowanych z bl. gazobetonowych, rozbiórka ściany wewnętrznej gr. 25 cm, murowanej z cegły pełnej, demontaż ręczny pokrycia dachu z bl. trapezowej, orynnowania i rur spustowych na poziom terenu rozbiórka łat drewnianych i stalowych, belek z kształtowników stalowych, demontaż stężeń połaci dachu z kształtowników stalowych i stężeń podłużnych hali demontować etapami, wraz z rozbiórką poszczególnych wiązarów kratowych, rozbiórka stalowych wiązarów kratowych i słupów na których się opierały, rozbiórka betonowej posadzki w budynku i pasa przed frontem budynku, wyburzenie ław i stóp fundamentowych, wyburzenie grubej, betonowej płyty posadzkowej przy użyciu młotów udarowych, wywiezienie gruzu ceglanego i betonowego oraz złomu i drewna na wcześniej uzgodnione Z Inwestorem miejsce składowania lub na miejsce utylizacji. wyrównanie i uprzątnięcie terenu rozbiórek do poziomu gruntu elementy zagospodarowania terenu demontaż stalowych elementów płotu ogrodzenia terenu, rozbiórka betonowej nawierzchni parkingu załadunek gruzu betonowego oraz el. stalowych, drewna i wywiezienie na wcześniej uzgodnione z Inwestorem miejsce składowania Wyrównanie i uprzątnięcie terenu rozbiórek do poziomu gruntu 4. INFORMACJA O WYTWORZENIU ODPADÓW W związku z planowaną rozbiórką budynków gospodarczych wytworzonych zostanie ok. 168 MG odpadów. Ogólnie mówiąc będą to odpady materiałów budowlanych tzn.: gruz betonowy, ceglany, dachówki i drewno. Wymienione odpady nie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, aczkolwiek wymagają również odpowiedniego postępowania z nimi, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. Zestawienie wytworzonych odpadów sporządzono a podstawie aktualnie obowiqzujqcego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.2001 Nr 112 poz ). Uwaga : W związku z reallzacjq robót rozbiórkowych wytworzone zostaną głównie odpady grupy 17 - tzn. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. W kolumnie 4 podano kody odpadów wg. aktualnie obowiązującego katalogu odpadów. rozbiórki - DPW opis tech doc 4

5 Wykaz odpadów - materiałów i elementów budowlanych: l.p. podgrupa i rodzaj odpadu jedn. ilość w MG kod złom stalowy kształtowniki i blachy t odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek t papy asfaltowe t 0, drewno porozbiórkowe m ODPADY BETONU, GRUZ BETONOWY, GRUZ CEGLANY Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w obowiqzujqcej od 1 października 2001 roku ustawie o odpadach, powyższe odpady należy poddać odzyskowi - optymalnym staje się ich zagospodarowania do dalszego przerobu ( np. po przekruszeniu z przeznaczeniem na podbudowę dróg, itp. ) KONSTRUKCJA STALOWA Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami powyższe odpady należy poddać odzyskowi - optymalnym staje się ich zagospodarowania do dalszego przerobu ( np. do huty żelaza, itp. ) DREWNO POROZBIÓRKOWE Zakłada się, iż powstały w wyniku rozbiórek i wyburzeń odpad drewna jest odpadem obojętnym, w związku z czym przekazany zostanie odbiorcom indywidualnym na opał po uprzednim pocięciu na mniejsze kawałki. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA - BIOZ 5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA : [ 1.] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 z późń. zmianami ) [ 2.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, art.21a ( Dz.U. 2010, Nr 243 poz.1623 z późń. zm. [ 3.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierp.2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych obiektów budowlanych ( Dz.U. 2004, Nr 198, poz ) [ 4.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003, Nr 169, poz tekst jednolity [ 5.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ ( Dz.U. 2003, Nr 120 poz ) [ 6.] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz. 963 tekst jednolity ) [ 7.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2004, Nr 180 poz ) [ 8.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej ( Dz.U. 1996, Nr 62, poz. 287) [ 9.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz.U.1996, Nr 60 poz. 279 ) [ 10.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. 2001, Nr 118, poz ) rozbiórki - DPW opis tech doc 5

6 5.2. ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH Zakres robót obejmuje rozbiórkę obiektów gospodarczych : zagospodarowanie placu rozbiórki, rozbiórkę obiektów gospodarczych, uprzątnięcie terenu rozbiórki, 5.3. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT zagospodarowanie placu rozbiórki i ogrodzenie strefy zagrożonej, demontaż ślusarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka pokrycia dachu i konstrukcji nośnej - belek, kratownic stalowych, rozbiórka ścian nośnych ( kontr. stalowa ) i wypełniających ( murowane szczytowe i wewn. ), zerwanie posadzek betonowych w poziomie terenu, wyburzenie ław i stóp fundamentowych, uprzątnięcie terenu rozbiórki PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT Zagospodarowanie placu budowy - rozbiórki ryzyko skaleczenia czy drobnego urazu przy montażu ogrodzenia miejsca rozbiórki Demontaż ślusarki okiennej i drzwiowej niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas nieostrożnego przeprowadzania prac związanych z usuwaniem pokrycia dachu, niebezpieczeństwo rażenia osób ciężkimi przedmiotami w razie nie zabezpieczenia pasa wokół budynków, w którego obrębie mogą znaleźć się spadające narzędzia, podczas prowadzenia prac związanych z usuwaniem ślusarki, możliwość skaleczeń pozostałościami szkła w ślusarce okiennej. możliwość skaleczeń oraz zmiażdżeń kończyn przy usuwaniu konstrukcji stalowej Rozbiórka ścian murowanych upadek pracownika z wysokości ( np. brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości ) ścian nie usztywnionych w kierunku poziomym stropami oraz ścianami wiatrowymi, co może w istotny sposób wpłynąć na ich stateczność Rozbiórka dachu upadek pracownika z wysoko ( brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z demontażem elementów dachu) uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy rozbieranym obiekcie ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ) zagrożenie upadkiem z wysokości przy zaczepieniu o pracownika demontowanego elementu transportowanego na dół Rozbiórka konstrukcji stalowej dachu niebezpieczeństwo upadku z wysokości z pomostów roboczych zabezpieczyć przestrzeń pod rozbieranymi konstrukcjami przed dostępem osób postronnych, ręcznie przemieszczać złom i materiały objętościowe, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników rozbiórki - DPW opis tech doc 6

7 zabezpieczyć konstrukcję rozbieranych ram stalowych złożonych ze słupów i kratownic dachowych przed przewróceniem się na etapie demontażu usztywnień poprzecznych budynku, Rozbiórka posadzki na gruncie i wyburzenie fundamentów Podczas rozbiórki posadzki należy zwrócić szczególną uwagę na to czy posadzka nie stanowi poziomej przepony utrzymującej ściany fundamentowe. W takim przypadku należy zabezpieczyć ściany fundamentowe przed wywróceniem za pomocą zastrzałów, Chronić pracowników przed urazami mechanicznymi spowodowanymi używaniem narzędzi mechanicznych młotów udarowych, itp. urządzeń do rozbijania betonu posadzki i murów fundamentowych, oraz przed urazami od odprysków rozkruszanych materiałów 5.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych rodzajach robót, należy dokonać szkolenia stanowiskowego pracowników w zakresie bhp, które powinno również obejmować zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej Należy określić szczegółowo zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia Należy określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy ( robót ) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. OPRACOWAŁ : Wrocław 30 sierpnia 2013 r. rozbiórki - DPW opis tech doc 7

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 PROJEKT BUDOWLANY Oświadczenie projektantów Projektanci oświadczają, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV: 45110000 1

3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV: 45110000 1 ZAKŁAD PRAC PROJEKTOWYCH PROJEKT-SERWIS Magdalena Solska ul. T. Czackiego 61/1 51-607 Wrocław tel. 0601 709659 tel. /fax 071 3728532 Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa : Projekt robót rozbiórkowych bud.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK WARSZTATOWY OZNACZONY LITERĄ H NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NR DZ. 1578/77

BUDYNEK WARSZTATOWY OZNACZONY LITERĄ H NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NR DZ. 1578/77 PROJEKT ROZBIÓRKI 9 BUDYNKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU NA POTRZEBY UTWORZENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODLASKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ TEMAT: RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY W KAZIMIERZU BISKUPIM NA CELE KULTURALNE PRZEBUDOWA KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: HALA-XII/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie CPV /kod podstawowy/ 45100000-8

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 32-300 Olkusz, ul. 1000-lecia 13. Branża: Budowlana

PROJEKT ROZBIÓRKI. Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 32-300 Olkusz, ul. 1000-lecia 13. Branża: Budowlana PROJEKT ROZBIÓRKI Obiekt: Rozbiórka obiektów stanowiących przeszkody lotnicze dla projektowanego lądowiska dla śmigłowców na terenie szpitala w Olkuszu Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 32-300

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac rozbiórkowych obiektów kubaturowych przy Al. Prymasa Tysiąclecia 83 w Warszawie. 1. Opis nieruchomości Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania Ofert Specyfikacja przedmiotu zamówienia I.A. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. Przedmiot opracowania Remont hali produkcyjno-magazynowej na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Egz. nr 4 OBIEKT: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Adres: ul. Partyzantów 24-30 65-332 Zielona Góra Działka Nr: 273/4, 273/7 Obręb:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18

BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18 BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18 Egz. nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. ZAMKOWA 24, DZ. NR

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Lokalizacja Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa LEŚNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BOISKA SPORTOWEGO,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45000000-7 Roboty ziemne - CPV 45111200-0 Roboty betonowe - CPV 45262300-4 Roboty murowe - CPV 45262500-6

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa METRYKA PROJEKTU. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa METRYKA PROJEKTU. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa Adres: 47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A tel/fax: + 48 77 483 50 00 tel. kom.: +48 515 120 584 e-mail: patrykkawa@wp.pl METRYKA PROJEKTU Temat:

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo