1. Nazwa projektu: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego BURSAKI w Krośnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwa projektu: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego BURSAKI w Krośnie"

Transkrypt

1 Projekt: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego BURSAKI w Krośnie zakłada powstanie nowoczesnego centrum sportowo rekreacyjnego, które umoŝliwi uprawianie wielu dyscyplin sportu zarówno mieszkańcom miasta, jak i osobom przyjezdnym. Projekt polega na wybudowaniu nowych i przebudowie istniejących obiektów sportowych. I. Informacje ogólne 1. Nazwa projektu: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego BURSAKI w Krośnie 2. Lokalizacja projektu: Krosno, województwo podkarpackie (centrum miasta, przy ul. Bursaki) 3. Sektor: Sport i rekreacja 4. Szacowana wartość projektu: ok. 25 mln EUR 5. Adres strony internetowej projektu: Projekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego BURSAKI w Krośnie wizualizacja 6. Cel projektu: Powstanie innowacyjnego kompleksu umoŝliwi: - rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej miasta, - uprawianie nowych i dotychczas realizowanych dyscyplin sportowych przez mieszkańców miasta i powiatu dzieci, młodzieŝy i dorosłych, - przeniesienie się znacznej liczby osób korzystających z istniejących w mieście obiektów sportowych do nowego kompleksu rozładowanie tłoku w istniejących

2 obiektach, - organizowanie zawodów sportowych róŝnych dyscyplin, na róŝnych poziomach, w tym krajowym, - treningi dla zawodowych sportowców w wielu dziedzinach, - realizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów i studentów, - wzrost umiejętności sportowych mieszkańców miasta, - promowanie zdrowego stylu Ŝycia wśród mieszkańców, - poprawę kondycji fizycznej mieszkańców miasta, - rozszerzenie miejscowej bazy noclegowej, - rozszerzenie bazy ośrodków odnowy biologicznej, - wzrost atrakcyjności miasta pod względem turystycznym. II. Informacje szczegółowe 1. Zakres projektu: Przedsięwzięcie pod nazwą Centrum Sportowo - Rekreacyjne BURSAKI w Krośnie" obejmuje powstanie: - lodowiska krytego (w miejsce obecnie działającego sezonowo lodowiska otwartego, powstanie nowy obiekt całoroczny, pełniący funkcje sportowe i rekreacyjne, wykorzystywany do róŝnych dyscyplin sportowych, planowany do wykonania w pierwszym etapie inwestycji) - Centrum Zdrowia, Odnowy Biologicznej i Urody - SPA wraz z krytym basenem i zapleczem hotelowym, - kompleksu basenów otwartych, - hotelu i restauracji, - kortów tenisowych i ścianek treningowych do tenisa, - boiska do badmintona, - skate-parku, - ścianki wspinaczkowej, - amfiteatru miejsca otwartych imprez ze sceną na ok osób, - terenów otwartych do rekreacji (place zabaw, teren na grillowanie, ścieŝki rowerowe) oraz infrastruktury towarzyszącej.

3 Projekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego BURSAKI w Krośnie wizualizacja 2. Dokładna lokalizacja: Teren, na którym ma powstać inwestycja zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, miejscowości Krosno, w sąsiedztwie Hali Widowiskowo Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Hotelu i Galerii "Portius" oraz stadionu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego. Obszar ten ograniczony jest: od południa - ulicą Bursaki, od zachodu - terenami ośrodka sportowego oraz prywatnymi działkami, od północy - korytem rzeki Wisłok, od wschodu terenami prywatnymi. Teren działki jest płaski, ze skarpami od strony rzeki Wisłok. 3. Uzbrojenie terenu: Teren inwestycji jest wyposaŝony w infrastrukturę techniczną, między innymi: wodociąg, sieć energetyczną z własnym transformatorem, kanalizację ogólnospławną i sieć gazową. 4. Zagospodarowanie terenu: Powierzchnia całkowita realizacji inwestycji m 2 Zabudowa: - projektowana m 2 - istniejąca m 2 Nawierzchnia pieszo-jezdna + chodniki m 2 Nawierzchnia parkingowa (435 miejsc parkingowych + 4 miejsca dla autokarów) m 2 Baseny, plac zabaw, boiska sportowe m 2 Przestrzeń dla imprez masowych m 2 Drogi m 2 Tereny zielone m 2 Boiska sportowe istniejące m 2

4 Projekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego BURSAKI w Krośnie wizualizacje 5. Główne etapy realizacji inwestycji 5.1. Lodowisko kryte (zadaszenie istniejącego obiektu otwartego) Projektowany budynek hali lodowiska to obiekt piętrowy mieszczący zarówno pomieszczenia infrastruktury sportowej jak i pomieszczenia przeznaczone pod funkcje komercyjne, zlokalizowany w Krośnie przy ul. Bursaki. W chwili obecnej na wskazanym terenie istnieje lodowisko, które ze względu na brak zadaszenia

5 wykorzystywane jest jedynie w sezonie zimowym. Po modernizacji tafla betonowa lodowiska będzie wykorzystywana równieŝ w okresie letnim, m. in. do gry w hokeja na trawie lub do jazdy na łyŝworolkach (wrotkach). Bilans powierzchni: Powierzchnia całkowita działki m 2 Powierzchnia zabudowy projektowana m 2 Powierzchnia dróg i placów manewrowych projektowana m 2 Powierzchnia parkingów projektowana m 2 Powierzchnia chodników i ciągów pieszo - jezdnych m 2 Powierzchnia istniejących obiektów, parkingów i dróg m 2 Powierzchnia zieleni m 2 Podstawowe parametry budynku hali lodowiska: Powierzchnia uŝytkowa ,21 m 2 Kubatura ,20 m 3 Powierzchnia całkowita ,60 m 2 Powierzchnia zabudowy ,50 m 2 Wysokość - 15,40 m Szerokość - 50,47 m Długość - 67,45 m Dach - Kolebkowy / płaski Podział powierzchni ze względu na funkcję: Funkcja sportowo-rekreacyjna ,23 m 2 Powierzchnia toalet - 92,18 m 2 Powierzchnia szatniowo-socjalno-biurowa - 324,67 m 2 Powierzchnia magazynowa - 93,89 m 2 Powierzchnia techniczna - 132,15 m 2 Komunikacja i trybuny - 502,08 m 2 Infrastruktura towarzysząca hali lodowiska: - parking dla 142 samochodów osobowych i 4 autokarów, - ścieŝka pieszo-rowerowa, - deptak, - elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery) Centrum Zdrowia, Odnowy Biologicznej i Urody - SPA wraz z krytym basenem i zapleczem hotelowym Projekt obejmuje budowę: - basenu wewnętrznego (powierzchnia uŝytkowa: ok. 700 m 2 ), - 2 pomieszczeń solarium, - studia pielęgnacji i urody, - pokoju masaŝu, - jacuzzi i ogrodu zimowego, - 3 pomieszczeń sauny, - sauny suchej z łaźnią, - groty solnej,

6 - 4 pokoi zabiegowych, - 4 sal ćwiczeń i rehabilitacji, - siłowni, - hotelu (13 pokoi - 28 miejsc noclegowych), - szatni ogólnych, - przebieralni i natrysków damskich i męskich wraz z WC, - zaplecza technicznego basenu, - pomieszczeń gastronomii - kawiarni z antresolą, - pomieszczeń biurowych, socjalnych i gospodarczych. Bilans powierzchni: Powierzchnia całkowita działki m Powierzchnia zabudowy projektowana m 2 Powierzchnia chodników i ciągów pieszo - jezdnych 1368 m 2 Powierzchnia zieleni 931 m 2 Podstawowe parametry budynku: Powierzchnia uŝytkowa ,64 m 2 Kubatura m 3 Powierzchnia całkowita ,6 m 2 Powierzchnia zabudowy m 2 Wysokość - 18,50 m Szerokość - 52,28 m Długość - 64,20 m Dach - kolebkowy oraz płaski Forma architektoniczna Budynek ma zostać przykryty jednoprzestrzennym dachem kolebkowym obejmującym całość kortów tenisowych oraz przestrzeń basenu rekreacyjnego. Do tej bryły dodano niŝszą część przekrytą płaskim dachem zielonym z zielenią ekstensywną. Podział powierzchni ze względu na funkcję: Funkcja sportowo-rekreacyjna ,63 m 2 Funkcja hotelowa - 594,53 m 2 Bufet - 128,31 m 2 Powierzchnia do wynajęcia - 848,88 m 2 Pomieszczenia obsługujące całość obiektu - 163,86 m 2 Funkcja techniczno-magazynowa - 516, 06 m 2 Komunikacja - 704,95 m Kompleks basenów otwartych Projekt obejmuje budowę: - basenu pełnowymiarowego 50 m x 20 m i głębokości cm, - brodzika dla dzieci, - basenu rekreacyjnego ogólnodostępnego o głębokości cm, - basenu o znamionach odnowy biologicznej zawierającego róŝnego rodzaju formy masaŝu, ok. masaŝ karku, punkty masaŝu ściennego, - zaplecza sanitarno-szatniowo-gastronomicznego.

7 Basen pełnowymiarowy 50 X 21 m - podstawowe parametry: Powierzchnia lustra wody m 2 Powierzchnia zabudowy ,5 m 2 Głębokość - 1,35/1,80 m Szerokość - 21 m Długość - 50,02 m Brodzik dla dzieci - podstawowe parametry: Powierzchnia lustra wody - 166,2 m 2 Powierzchnia zabudowy - 228,2 m 2 Głębokość - 0,30/0,6 m Szerokość - 14,98/15,88 m Długość - 9,00/17,75 m Basen rekreacyjny - podstawowe parametry: Powierzchnia lustra wody - 550,63 m 2 Powierzchnia zabudowy - 661,40 m 2 Głębokość - 0,60/1,35 m Szerokość - 26,14 m Długość - 41,12 m 5.4 Hotel Projekt przewiduje realizację w obiekcie 19 miejsc noclegowych, w tym: 18 w pokojach 2-osobowych i 1 w pokoju 1-osobowym. Podstawowe parametry budynku: Powierzchnia uŝytkowa - 235,57 m 2 Kubatura ,87 m 3 Powierzchnia całkowita - 291,1 m 2 Powierzchnia zabudowy - 291,1 m 2 Wysokość - 5,84 m Szerokość - 9,85 m Długość - 29,95 m Dach - dwuspadowy 5.5 Restauracja Podstawowe parametry budynku: Powierzchnia uŝytkowa - 254,64 m 2 Kubatura ,12 m 3 Powierzchnia całkowita - 292,0 m 2 Powierzchnia zabudowy - 292,0 m 2 Wysokość - 5,84 m Szerokość - 9,85 m Długość - 29,95 m Dach - dwuspadowy 5.6 Korty tenisowe kryte

8 Projekt obejmuje budowę: - obiektu zawierającego dwa korty kryte o nawierzchni sztucznej, - trybuny dla publiczności o pojemności ok. 90 miejsc siedzących, - zaplecza sanitarno-szatniowe. 5.7 Skate - park W ramach inwestycji budowy skate-parku zakłada się przygotowanie odpowiedniej nawierzchni płyty, ogrodzenia, oświetlenia jak i odwodnienia całego terenu. Na płycie zakłada się umieszczenie urządzeń rekreacyjno-sportowych przystosowanych do jazdy na rowerze, deskorolce i rolkach. Proponuje się instalację wybranej grupy urządzeń spośród urządzeń właściwych dla wyposaŝenia skate-parku jak np.: quarter, bank, jumbox, piramida, rurka, spin. 6. Stopień zaawansowania prac projektowych: Miasto posiada: - prawo własności działek niezbędnych do realizacji inwestycji, - pozwolenie na budowę dla całości inwestycji, - opracowane projekty budowlane i projekty wykonawcze wszystkich obiektów kubaturowych, - opracowane studium wykonalności dla pierwszego etapu - budowy lodowiska krytego. 7. Preferowana forma współpracy: Partnerstwo Publiczno - Prywatne (BOOT - Build - Own - Operate - Transfer). 8. Proponowany wkład miasta: - grunt pod realizację inwestycji, - opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę, - dokonywanie opłat za dostępność oraz dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego. 9. Wstępne oczekiwania wobec partnera prywatnego: - sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, - wybudowanie obiektów, - utrzymanie i zarządzanie obiektami. 10. Ostateczny podział i zakres ryzyk będzie przedmiotem negocjacji. 11. Szacowany okres obowiązywania umowy: do 30 lat. 12. Przedstawiciel publiczny projektu kontakt: Zbigniew Piwka - kierownik Biura Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krosna adres: Krosno ul. Lwowska 28a tel.:

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 1. Dane dotyczące podmiotu publicznego realizującego projekt 1) Podmiot realizujący projekt Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Tychy 2009 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Aktualny stan kultury fizycznej - diagnoza 6 III. Przesłanki, załoŝenia i główne cele strategii

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną

Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Op Memorandum Inwestycyjne Sierpień 2013 Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi

Bardziej szczegółowo

Budowa Aquaparku w Bydgoszczy. Koncepcja przedsięwzięcia

Budowa Aquaparku w Bydgoszczy. Koncepcja przedsięwzięcia Budowa Aquaparku w Bydgoszczy Koncepcja przedsięwzięcia Bydgoszcz, Wrocław - październik 2008 r. O P R A C O W A N I E : LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY UL. GDAŃSKA 173-175

Bardziej szczegółowo

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL Zeszyt IV Plan przedsięwzięć realizacyjnych dla priorytetowych zamierzeń Strategii Rozwoju Gminy NOWA SÓL, listopad 1999 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3 II. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Zakup i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

JEZIORO ROśNOWSKIE (z uwzględnieniem Zbiornika Czchowskiego) Gmina Chełmiec Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjno- sportowych (

JEZIORO ROśNOWSKIE (z uwzględnieniem Zbiornika Czchowskiego) Gmina Chełmiec Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjno- sportowych ( Wariant I Wariant II Wariant III Uwaga powinien obejmować jedynie podstawowe elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: obiekty małej architektury, parkingi, zieleń urządzoną, trasy pieszorowerowe,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022" Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r.

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. w rejonie Bałuty Lp. 1. 2. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE I ROZWÓJ Remont i przebudowa ulic gminnych

INWESTYCJE I ROZWÓJ Remont i przebudowa ulic gminnych INWESTYCJE I ROZWÓJ Remont i przebudowa ulic gminnych wymiana istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa pasa drogowego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

Analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie z uwzględnieniem przeznaczenia Hali Urania

Analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie z uwzględnieniem przeznaczenia Hali Urania Analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie z uwzględnieniem przeznaczenia Hali Urania Warszawa, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...5 1 WSTĘPNA ANALIZA

Bardziej szczegółowo

GOLĘCIN - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy. Raport z konsultacji społecznych Poznań, 8 września 2014

GOLĘCIN - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy. Raport z konsultacji społecznych Poznań, 8 września 2014 GOLĘCIN - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy. Raport z konsultacji społecznych Poznań, 8 września 2014 Spis treści I. CELE I METODOLOGIA 3 II. KONTEKST I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PODDANEGO

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dla Podmiotów zainteresowanych udziałem w planowanym przedsięwzięciu: BUDOWA NOWEGO STADIONU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO Marzec 2010 r. 1

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r.

Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r. Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r. RAPORT EVALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE... 3 2. OPIS INICJATYWY... 4 3. ORGANIZATOR KONKURSU... 6 4. EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH.

Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH. Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH. Źródło: Studium wykonalności dla projektu kluczowego Budowa nowoczesnej hali widowiskowosportowej w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

GOLĘCIN - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy. prezentacja głównych wyników konsultacji społecznych Poznań, 16 września 2014

GOLĘCIN - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy. prezentacja głównych wyników konsultacji społecznych Poznań, 16 września 2014 GOLĘCIN - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy. prezentacja głównych wyników konsultacji społecznych Poznań, 16 września 2014 Konsultacje społeczne dotyczące Golęcina i Rusałki to jedno

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 15 stycznia 29r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 74 Nr XXVII/626/28 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 września 28r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013 2012/2013 Egzemplarz bezpłatny B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y M i a s t a i G m i n y B r u s y Kładka na Brdzie w Męcikale Posterunek Policji w Brusach Budynek socjalno-sportowy w Brusach Świetlica

Bardziej szczegółowo

GMINA MUROWANA GOŚLINA

GMINA MUROWANA GOŚLINA ZAŁĄCZNIK NR 1b WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU GMINA MUROWANA GOŚLINA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIERUNKI TOM II STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1b

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA kancelaria doradztwa gospodarczego Warszawa 2012 Warszawa, 10 kwietnia 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu

Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu tel. 62 747-15-96, fax (62) 747-33-37 e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl www.powiat-jarocinski.pl Gmina Żerków 1. Stadion Sportowy

Bardziej szczegółowo