Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B"

Transkrypt

1 Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe INTELLIGENT SYSTEMS Kraków, ul. Ściegiennego 70/102 tel/fax (012) , Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B Obiekt: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Kraków, ul. Reymonta 25 Branża: Elektryczna słabo i silnoprądowa Stadium: Inwestor: Projekt budowlano wykonawczy Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Opis: Nazwisko; Imię; Uprawnienia Data: Podpis: Główny projektant: mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk nr upr. BPP 332/82IA-PMK-8/02/WM mgr inż. Rafał Łucki Asystenci projektanta: inż. Matusz Styś mgr inż. Bartłomiej Grochowiec mgr inż. Konrad Adamczyk Sprawdzający: Nr egz.: / 2 Opracowanie w 2kpl.+CDKraków, marzec 2011 r.

2 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 2 z 11 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot i zakres projektu Podstawa opracowania Wykaz użytych pojęć i skrótów STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY Instalacja silnoprądowa Okablowanie i trasy kablowe Rozdzielnie elektryczne zasilanie... 5 Gniazda i odbiorniki Oświetlenie Instalacja teleinformatyczna Instalacja sygnalizacji pożarowej (SAP) Instalacja KD i SSWiN PRZEDSIĘWZIĘCIA ĘCIA BHP, ERGONOMII I POŻAROWE System ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym System ochrony przed przepięciami i pożarem System ochrony przed czynnikiem ludzkim Uwagi końcowe CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys.1 Rys.2 Plan instalacji elektrycznej i teleinformatycznej biblioteki- gniazda, oświetlenie, PEL-e Plan instalacji słaboprądowej biblioteki - KD, SSWiN, SAP ZAŁĄCZNIKI: 1) Oświadczenie projektanta. 2) Zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby i uprawnienia projektanta. 3) Wytyczne BiOZ. 4) Zestawienie materiałów. 5) Wyniki symulacji oświetlenia w programie DIALUX. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

3 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 3 z WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres projektu. Przedmiotem projektu budowlano-wykonawczego jest przebudowa instalacji elektrycznej silnoprądowej i instalacji słaboprądowych, komputerowych, oraz instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej SAP, KD, SSWiNw związku z przebudową pomieszczeń magazynowogospodarczych 08 i 09 w budynku B (hala) Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Kraków, ul. Reymonta w celu dostosowania ich do funkcji biblioteki. Modernizacja instalacjiw projektowanej bibliotece obejmuje: rozmieszczenie gniazd standardowych i dedykowanych, łącznikówoświetlenia i innego osprzętu elektrycz, zasilanie silnoprądowe urządzeń - miedziane, w systemie 3-żyłowym TN-S prowadzone z istniejących rozdzielni i zabezpieczeń, wymianęopraw oświetleniowych i dostosowanie oświetlenia pomieszczeń do obowiązujących norm i przepisów, instalacja gniazd telefonicznych i internetowych w pomieszczeniu z istniejącej serwerowni, wyposażenie pomieszczenia w instalację monitoringu ppoż SAP, instalacje słabo prądowe kontroli dostępu KD, antywłamaniowa SSWiN. Osobne opracowanie stanowi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Podstawa opracowania. Opracowanie zostało sporządzone na podstawie: umowy z Inwestorem, inwentaryzacjii dokumentów przekazanych przez Inwestora, norm i przepisów dotyczących projektowania instalacji elektrycznej i strukturalnej Wykaz użytych pojęć i skrótów. nn system energetyczny niskiego napięcia 0.4 kv 400 V, 50 Hz. TN-S układ instalacji elektrycznej wg standardu 400V/230V/N/PE; 50Hz tj. 3 i 5-cio przewodowej - żyłowej z rozdzielonym przewodem N i PE. TN-C układ sieci elektrycznej wg. standardu 400V/230V/PEN; 50Hz tj. 2 i 4 przewodowej żyłowej z wspólnym przewodem PEN. KD- kontrola dostępu. SSWiN system sygnalizacji włamania i napadu. SAP system alarmowania pożarowego. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

4 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 4 z STAN ISTNIEJĄCY. Prace będą prowadzone w budynku naukowo-laboratoryjny Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, przy ul. Reymonta 25. Pomieszczenia objęte projektem znajdują się w budynku B przy istniejącej hali zlokalizowanej na parterze. Remontowane pomieszczenia posiadają numery administracyjne nr 08 i 09. W chwili obecnej pełnią ą funkcję pomieszczeń gospodarczych (magazyny podręczne materiałów biurowych i magazynu OC.). Budynek wyposażony ony jest w instalacje: elektryczną, teletechniczną, komputerową ą LAN, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, alarmową, centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną. Istniejąca instalacja elektryczna i słaboprądowa w stanie dobrym i zgodnym z przepisami, w pomieszczeniach adaptowanych wymaga dostosowania do nowego przeznaczenia pomieszczeń. Instalacja silnoprądowa w pomieszczeniach wykonana jest przewodami miedzianymi w układzie zasilania TN-S. Rozdzielnia RS zasilająca obwody standardowe pomieszczeń remontowanych, znajduje się w pomieszczeniu Hali Technologicznej jako szafę stojącą złożoną ą z 2 szaf. Tablica RD0.3 umieszczona w szafie rozdzielni RS do zasilania odbiorników komputerowych w poszczególnych pomieszczeniach budynku B. Rozdzielnie w stanie dobrym zmodernizowane. Ochrona przepięciowa klasy B+C, oraz klasy D dla obwodów dedykowanych. Przewody prowadzone wtynkowo, lub natynkowo w rurkach PVC, oraz w korytkach i na drabinkach. Osprzęt elektryczny został wymieniony na nowy.oświetlenie wietlenie głównie świetlówkowe, zwieszane. Instalacja teletechniczna sieć informatyczna, oraz telefoniczna prowadzona z serwerowni, na parterze budynku A. W serwerowni umieszczone centrale systemu KD (Roger), oraz SSWiN (Satel). Instalacja sygnalizacji pożarowej SAP prowadzona z centrali Polon w portierni (przy wejściu do budynku A). Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

5 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 5 z STAN PROJEKTOWANY. Prace projektowe modernizacji instalacji elektrycznej należy skoordynować z pracami pozostałych branż. Pomieszczenia 08 i 09 zostaną połączone i adaptowane do funkcji biblioteki. Będą posiadać jedno wejście i zostaną wyposażone w sufit podwieszany. Znaczną część pomieszczenia zajmą regały przesuwne. Projektuje się jedno stanowisko komputerowe.zaprojektowana instalacja elektryczna dostosowana została do nowej funkcji i rozkładu pomieszczeń.zapewniony został monitoring pożarowy, kontrola dostępu i ochrona antywłamaniowa. Nie przewiduje się zwiększenia przydziału mocy zapotrzebowanej owanej pomieszczenia biblioteki. Należy zdemontować ć istniejący osprzęt przeznaczony do wymiany. Zdemontowany osprzęt przekazać inwestorowi Instalacja silnoprądowa. Okablowanie i trasy kablowe. Cała nowa instalacja wykonana zostanie w systemie TN-S przewodami miedzianymi 3-żyłowymi. Zabezpieczyć ć przejścia kablowe przez ściany rurami osłonowymi. Stosować przewody o wytrzymałości izolacji min. 750V.Wszystkie puszki łączeniowe i przelotowe montować pod sufitem w odległości do 30cm od sufitu. Przekroje kabli i przewodów dobrano zgodnie z zapisami normy PN IEC Wszystkie przewody należy prowadzić w liniach prostych (prostopadle i równolegle do płaszczyzn ścian i sufitów) zgodnie z zasadami prowadzenia tras kablowych. Przewody należy przykryć warstwą tynku gipsowego o grubości nie mniejszej niż 5mm. Wszystkie przewody należy prowadzić w liniach prostych (prostopadle i równolegle do płaszczyzn ścian i sufitów) zgodnie z zasadami prowadzenia tras kablowych. Przewody należy prowadzić w pomieszczeniu podtynkowo, oraz nad sufitem podwieszanym na istniejących drabinkach kablowych stalowych ocynkowanych Wszystkie obwody oświetlenia należy prowadzić przewodami YDYżo 3x1,5mm 2, 450/750V. Wydzielono sieć elektryczną dedykowaną dla odbiorników komputerowych. Gniazda zwykłe i dedykowane prowadzone kablem YDYżo 3x2,5mm2 450/750V. Rozdzielnie elektryczne zasilanie. Wszystkie odbiory końcowe dla instalacji elektrycznych wewnętrznych oświetlenia i gniazd standardowych w bibliotece zasilane będą z rozdzielni RS, istniejącej, zlokalizowanej przy wejściu w Hali Technologicznej (po lewej stronie od wejścia). Obwód oświetlenia podpiąć do istniejącej rezerwy (obwód 49).Obwód gniazd standardowych podpiąć do zabezpieczenia Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

6 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 6 z 11 istniejącego gniazd w magazynie (obwód 50), obwód nr 51 także zasilający gniazda w magazynach przed przebudową pozostanie jako rezerwa. Instalację dedykowaną należy prowadzić z istniejącej rozdzielni obwodów dedykowanych RD 0.3 znajdującej się w szafie rozdzielni RS w Hali Technologicznej. Obwód gniazda dedykowanego podpiąć do istniejącej rezerwy (obwód 4). Ochrona dodatkowa zapewniona będzie poprzez samoczynne szybkie wyłączenie. Po wykonaniu rozdzielni należy opisać wszystkie zabezpieczenia w sposób pozwalający na identyfikację obwodów. Gniazda i odbiorniki. Wszystkie końcowe odbiory (oświetlenie, gniazda standardowe, dedykowane) należy oznaczyć zgodnie z poniższym kluczem: Rozdzielnia, z której zasilany jest obwód / numer obwodu / kolejny numer odbioru Projektuje się, że e wszystkie gniazda i łączniki należy montować podtynkowo w puszkach o głębokości nie większej niż ż 50mm.Wysokość montowania gniazd i osprzętu elektrycznego dostosować do istniejącego umeblowania pomieszczenia, zainstalowanego osprzętu oraz po uzgodnieniu z Inwestorem przy przyjęciu ogólnej zasady jak następuje: - gniazda standardowe jednofazowe: 0,3 m od podłoża lub 0,2m nad blatem biurka - gniazda dedykowane jednofazowe: 0,3 m od podłoża lub 0,2m nad blatem biurka Wszystkie wymieniane gniazda 1-fazowe będą podwójne z bolcem ochronnym. Projektuje się wykonanie Punktu Elektryczno-Logicznego (tzw. PEL) w pomieszczeniu biblioteki. Na jeden zestaw PEL składać się będą dwa gniazda elektryczne dedykowane 230/V oraz gniazda RJ45. Projektuje się ę zestaw PEL, które należy wykonać wg przedstawionych poniżej rysunków: Punkt elektryczno logiczny (PEL) 2xGniazdo elektryczne MOSAIC + 1x RJ45 komputerowe + 1x RJ45 telefoniczne Gniazda dedykowane koloru czerwonego, powinny być opisane jak gniazda zwykłe.punkt logiczny stanową 2 gniazda elektryczne 2x230V 2Z+N+PE i 2 gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

7 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 7 z 11 (komputery). Każde gniazdo dedykowane jest kluczowane.do gniazd dedykowanych nie należy podłączać drukarek, zwłaszcza laserowych, ze względu na duży prąd rozruchowy. Gniazda elektryczne i logiczne montowane wtynkowo. Oświetlenie. W zakresie oświetlenia zostaną wymienione stare oprawy oświetlenia podstawowego, wraz z całym oprze wodowaniem. Łączniki oświetleniowe 1,1m od podłoża montowane wtynkowo Nowe oprawy n.p.: Plexiform ROMA 4x18W, montowane w suficie podwieszanym.zastosowano wysokosprawne oprawy świetlówkowe ( liniowe, rastrowe), ze statecznikami elektronicznymi EVG..Średnie natężenie oświetlenia ogólnego, zaprojektowanego ego w miejscach pracy, w pomieszczeniach spełnia wartości z normy Polskiej PN-EN : - przestrzeń między półkami min 300lx -Biblioteka- czytelnia (praca na komputerze)- 500lx Zasady konserwacji i eksploatacji oświetlenia : Projektowane oświetlenie ma zapewnić równomierność oświetlenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN :20041:2004 wyrażoną współczynnikiem Ra na poziomie powyżej 80. Źródła oświetlenia ogólnego należy wymieniać grupowo na nowe raz na 6000 godzin dla wydanych w projekcie źródeł światła, dokonując jednoczesnego czyszczenia kloszy w oprawach. Obliczenia instalacji oświetleniowej (symulacje w programie DIALUX). Obliczeń oświetlenia (wymagane natężenie i równomierność) dokonano za pomocą programu Dialux, z wykorzystaniem baz opraw udostępnionych przez ich producentów. W załączniku nr 5przedstawiono wyniki symulacji oświetlenia.wyniki równomierności i natężenia w płaszczyźnie pracy, przedstawione w załączniku, są wynikami dla całej powierzchni pomieszczenia. Równomierność dla konkretnych pól zadań w danym pomieszczeniu jest większa od przedstawionych. Równomierność E min/e m obliczona dla całego pomieszczenia jest wyższa niż 0.5, czyli wymaganarównomierności w bezpośrednim otoczeniu pola zadania Instalacja teleinformatyczna. Gniazda końcowe teleinformatyczne i telefoniczne montować obok, w linii wg uzgodnień z gniazdami elektrycznymi dedykowanymi do sieci komputerowej. indywidualnych życzeń Inwestora dla poszczególnych gniazd. Poszczególne gniazda teleinformatyczne RJ45w zestawie PELa należy ponumerować zgodnie z kluczem: Teleinformatyka: kolejny numer gniazda / typ gniazda (T: gniazdo telefoniczne, K: gniazdo komputerowe) Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

8 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 8 z 11 Instalację sieci komputerowej należy wykonać w kategorii 6 z oprzewodowaniem RJ45 UTP skrętka nieekranowana (4 pary, PVC, 250MHz). Zakres projektu obejmuje instalację końcowych gniazd wtykowych (RJ45) oraz okablowanie (trasy kablowe) zakończone na w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku A. Wszystkie przewody UTP należy doprowadzić od gniazd wtyczkowych RJ45 do pomieszczenia serwerowni. Na korytarzu bud. A przewody UTP należy prowadzić nad sufitem podwieszanym w istniejącym metalowym korytku kablowym przeznaczonym dla instalacji słaboprądowych.w pomieszczeniach kable UTP należy rozprowadzać za pomocą rurek, podtynkowo. Zabezpieczyć ć przejścia kablowe przez ściany rurami osłonowymi Instalacja sygnalizacji pożarowej (SAP). Projektuje się system sygnalizacji pożarowej, który obejmuje urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. Projektuje się ochronę ę w pomieszczeniu biblioteki przy zastosowaniu konwencjonalnych optycznych czujek dymu np.: adresowalna czujka DOR Należy umieścić jedną czujkę na poziomie sufitu podwieszanego i jedną w przestrzeni nad sufitem, ze wskaźnikiem zadziałania tej czujki, tuż pod nią na suficie podwieszanym. Projektowane czujki dymu należy połączyć w pętle dozorową istniejącej centrali sygnalizacji pożaru SAP (Polon),zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni na parterze budynku.rozmieszczenie czujek pokazane na planach instalacji SAP. Powierzchnia dozorowania czujek: Wysokość pomieszczeń nie przekracza 6m; Dla potrzeb projektu przyjęto zalecenie normy PN-E : Dla czujek dymu dla wysokości pom. do 6 m przyjmuje się maksymalny promień dozorowania równy 6 m (patrz pkt normy), Czujek nie należy umieszczać bliżej niż 1 m od otworów wentylacyjnych nawiewnych (patrz pkt normy), Odległość czujek od ścian i podciągów większych niż 20 cm nie może być mniejsza niż 0,5 m (patrz pkt normy ), Właściwa odległość (tzn. w granicach od 30 do 200 mm) elementu aktywnego czujki od stropu zapewniona będzie przez geometrię samego urządzenia (patrz pkt normy). Linie dozorowe pętlowe należy wykonać przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8PH90 zgodnie z planem instalacji systemu alarmowania. okablowanie poprowadzić w istniejących korytach kablowych instalacji teletechnicznych dla części słaboprądowej, oraz w rurkach ochronnych PCV 12podtynkowo Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

9 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 9 z 11 przewody przechodzące przez ściany lub stropy prowadzić w osłonach rurkowych PCV (przepustach ) 3.4 Instalacja KD i SSWiN. Instalacja kontroli dostępu realizowana jest za pomocą kodu dostępu wprowadzanego z klawiatury SL200B projektowanej przy wejściu do pomieszczenia. Pomieszczenie zamykane zworą elektromagnetyczną 12VAC, 0,5A, zasilanego poprzez transformator sieciowy 230V/12V. Wewnątrz pomieszczenia przycisk otwarcia drzwi. Drzwi wyposażone one także w magnetyczne czujniki otwarcia drzwi Satel K-1 po jednym dla kontroli dostępu i systemu antywłamaniowego. System SSWiN wykonany poprzez montaż czujników ruchu PIR Satel Amber.Czujniki PIR należy montować, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokości około 2,4 m, tak aby tor podczerwieni mógł wykryć ruchpoprzeczny do chronionej strefy. Należy unikać źródeł ciepła, miejscnasłonecznionych i refleksów światła (lustra, gładkie metalowepowierzchnie). Zakłócenia pracy czujnika mogą powodować również lampy fluorescencyjne. Miejsce montażu należy tak dobrać, aby czujniknie miał martwych stref tzn. nie był przysłonięty przez meble, półki, ściany itp. Podczas montażu nie wolno dotykać powierzchni elementupir co może spowodować zmniejszenie czułości ci toru podczerwieni. Elementy systemu KD należy podłączyć do istniejącej centrali Roger, natomiast elementy systemu SSWiN do istniejącej centrali Satel. Obie centrale zlokalizowane w serwerowni, na parterze w budynku A, PAN-u. Stosować przewody wielożyłowe komunikacyjne TKSY 1x4x0,8 i 5x2x0,8(dla klawiatury), typy zgodnie z rysunkiem nr2. Okablowanie poprowadzić w istniejących korytach kablowych instalacji teletechnicznych dla części słaboprądowej, oraz w rurkach ochronnych PCV 12 podtynkowo. Opis elementu-adresu w systemie KD oraz SSWiN będzie umożliwiał dokładne jego zlokalizowanie. 4. PRZEDSIĘWZIĘCIA BHP, ERGONOMII I POŻAROWE System ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym. Całą instalację wykonać jako układ sieci TN-S.Ochrona porażeniowa podstawowa w postaci izolacji i obudów. Ochronaporażeniowa dodatkowa w postaci wyłączników nadmiarowych i różnicowo-prądowych(dla urządzeń klasy I z prądem różnicowym 30 ma), dla których należy przyjmować czas wyłączenia 0,2-0,4 sek oraz dla ochrony w rozdzielni 5 sek. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

10 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 10 z System ochrony przed przepięciami i pożarem. Projektuje się ochronę ę przepięciową klasyb+c, oraz D dla obwodów komputerowych (na poziomie 2,5/1,5kV oraz 1,2kV w tablicach obwodów dedykowanych) realizowaną przez ochronniki przepięciowe. Pomieszczenie biblioteki chronione systemem SAP System ochrony przed czynnikiem ludzkim. Pomieszczenie biblioteki chronione systemem alarmowym SSWiN, oraz systemem kontroli Dostępu Uwagi końcowe. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację z pozostałymi instalacjami budynku. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać badania ochrony przeciwporażeniowej instalacji,pomiary rezystancji izolacji kabli,pomiary ochronne instalacji, wg PN-IEC 60364, oraz pomiary natężenia oświetlenia Wszystkie wykonywane prace, oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. Warunki ogólne Wykonawca jest zobowiązany zany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej objętej zakresem prac w sposób zapewniający jej pełną funkcjonalność. Wykonawca jest zobowiązany zany do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami dotyczącymi zapewniania bezpieczeństwa, użyteczności i należytej staranności zakresu prac. Zobowiązany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnień, zaświadczeń i certyfikatów poświadczających cych o tym, że jest on przeszkolony i przygotowany do wykonania wszystkich prac ujętych w całym zakresie. Przed przystąpieniem pieniem do prac oferent/wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z pełną dokumentacją ą projektową. Opis techniczny, rysunki i schematy, które zawarto w dokumentacji projektowej stanowią integralną całość i wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie elementy, które zawarto w opisie technicznym, a nie przedstawiono w części rysunkowej oraz przedstawiono w części kosztorysowej, a nie zawarto w opisie technicznym, przedmiarze,stwior należy traktować tak, jakby zawarto w wszystkich częściach i się wzajemnie uzupełniają. Uwaga: Zgodnie z zasadami Zamówień Publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemne, tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk, udowodnić, że e zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę ę wydajności oraz pewności prawidłowego selektywnego i kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

11 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 11 z 11 zapewnia ochronę i bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. Równoważność techniczną musi po weryfikacji technicznej pisemnie potwierdzić - przedstawiciel Inwestora i Projektant Prawa Autorskie Za zespół projektowy: Wiesław Jędrzejczyk Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

12 Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe "INTELLI- GENT SYSTEMS" Kraków, ul. Ściegiennego 70/102 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Inne instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B ADRES INWESTYCJI : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 INWESTOR : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN ADRES INWESTORA : Kraków, ul. Reymonta 25 BRANŻA : Elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Stachura SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Jędrzejczyk DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: Opracował : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

13 przedmiar _Modernizacja Instalacja elektryczna TABELA częsc B ELEMENTÓW Hali PAN SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM 1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZE- WODOWA, i ROBOTY POMOCNICZE 2 MONTAŻ I URUCHOM. URZADZEŃ SYGN. POŻARU, WŁAMANIA, KONTR- OLI DOSTĘPU ORAZ DODATKOWYCH GNIAZD 230V, TELETECHNICZNYCH I OŚWIETLENIA 3 Pomiary elektryczne, metryki urzadzeń wyrównania potencjału, natężenia oświetlenia RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja 4.21

14 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU, WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU ORAZ GNIAZD 230V, TELETECHNICZNYCH I OŚWIETLENIA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEWODOWA, i ROBOTY POMOCNICZE 1.1 kal indywid Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym kpl 1 przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych oraz inne- go osprżetu rg 1.2 KNNR Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach otw lub stropach z cegły 1.3 KNNR Przepusty rurowe w ścianie, dla rur do Fi 21 mm - p. analogię szt KNNR Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym szt. 20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory szt 30 pod mocowanie na zaprawie, w cegle Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach szt. 13 dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt KNNR KNNR KNNR KNNR Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m KNNR Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych m bruzdach w podłożu innym niż beton 1.10 KNNR Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, m rury, przekrój do 7,5 mm2 - YnTKSYekw 1x2x0,8mm KNNR Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, m rury, przekrój do 7,5 mm2 - TKSY 1x4x0, KNNR Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, m rury, przekrój do 7,5 mm2 - TKSY 5x2x0, KNNR Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, m rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 3x1, KNNR Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, m przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 3x2, KNNR Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, m przekrój do 7,5 mm2 - przewód UTP kat KNR Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2 końc.kabl KNR Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 3x2 końc.kabl KNR Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 5x2 końc.kabl Norma PRO Wersja 4.21

15 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) MONTAŻ I URUCHOM. URZADZEŃ SYGN. POŻARU, WŁAMANIA, KONTROLI DOSTĘPU ORAZ DODAT- KOWYCH GNIAZD 230V, TELETECHNICZNYCH I OŚWIETLENIA 2.1 KNR Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie 2.2 KNR Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 2.3 KNR Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania 08 w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach szt. 2 szt. 2 szt. 1 wraz ze sprawdzeniem 2.4 KNR Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - szt p. analogię uruchomienie dodatkowych czujek 2.5 KNR Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SSWiN na got.podłożu szt z podłączeniem - manipulator zewnętrzny 2.6 KNR Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SSWiN na got.podłożu szt z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących - p. analogie instalacja rygla elektromagnetycznego 2.7 KNR Montaż i uruchomienie czujnika podczerwieni układ KNR Montaż i uruchomienie czujnika otwarcia drzwi układ KNR Programowanie linii dozorowych i sygnałowych centralki szt 5 05 sygn. włamania, czytników 2.10 KNR Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - szt p. analogię programowanie manipulatora, skonfigurowanie do 2.11 KNNR KNR pracy w istniejącym systemie Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Zarobienie,rozszycie na gn.nożowych i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 4x2 - p. analogię montaż gniazda komputerowego szt. 5 końc.kabl KNNR Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa kpl do 4x40 W 2.14 KNNR Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt KW Kalkulacja indywidualna - szkolenie obsługi kpl. 1 Norma PRO Wersja 4.21

16 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Pomiary elektryczne, metryki urzadzeń wyrównania potencjału, natężenia oświetlenia 3.1 KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar niskiego napięcia 3.2 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar KNR AT-14 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar KNR AT-14 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego 3.5 KNR AL-01 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów szt liniowych 3.6 KNR-W 4-03 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu przew sprawdzenie stanu izolacji 3.7 KNNR-W 9 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach punkt pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 3.8 KNP 18 D Aktualizacja dokumentacji, powyżej 100 pakietów elektronicznych (wsuwek) p,.analogię do opracowania dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej x 2 x CD instalacje ukł. 2 Wartość zł (5 x 6) PODSUMOWANIE RAZEM OGÓŁEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja 4.21

17 przedmiar _Modernizacja Instalacja elektryczna częsc ZESTAWIENIE B Hali PANMATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. Czujka optyczna dymu DOR 4046 szt Wskażnik zadziałania WZ-31 szt Transformator wewnętrzny SCOT DE-06-12T szt przycisk wyjscia BT-2 szt klawiatura SL2000B szt Gniazdo G40 szt Gniazdo 2P+Z z blokadą szt ramka potrójna Simon szt ramka podwójna Simon szt Wkład gniazda komputerowego UTP 1xRJ45-kat. 6 szt Pokrywa gniazda komp. podwójna kątowa Simon Classic szt Zwora elektromagnetyczna EL-350S szt Wspornik montażowy typu "L" szt śruby,podkładki,nakrętki kg śruby,podkładki,nakrętki' kg Zaprawa cementowa m oprawa oświetleniowa pxif IP44, 4x18 szt świetlówki szt YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 m YDYżo 3x2,5 m YDY żo 3x1,5 m Łącznik świecznikowy Simon Classic szt gniazdo podwójne 16A/230V Simon Classic szt detektor ruchu Amber szt puszka instalacyjna gł. 40 szt puszka podtynkowa rozgałęźna szt czujnik otwarcia drzwi k-1 szt Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL22 m Rura sztywna RB Max 12 m złączki szt TKSY 1x4x0,8(6x0,8) m przewód UTP 4x2x 0,5 mm2, kat. 6 m TKSY 5x2x0,8 m kołki rozporowe plastykowe szt kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt materiały pomocnicze zł 37. materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja 4.21

18 przedmiar _Modernizacja Instalacja elektryczna częsc ZESTAWIENIE B Hali PAN SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g środek łączności bezprzewodowej m-g RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja 4.21

19 istn. drzwi istn. drzwi 3x1,5 B B RS/49 RS/49 Plexiform ROMA 4x18W R1 istn. drzwi B B istn. drzwi RS/47 symbol rozdzielni/nr obwodu(zabezpieczenia) R1 RS/49 RS/49 R2 R2 3x2,5 R1 Korytarz h pom. = 243cm 2 A A RS/49 RS/49 Biblioteka-budynek B Korytarz h pom. = 243cm 2 K,T Biblioteka-budynek B R1 R1 3x2,5 2xUTP kat. 6 gniazdo internetowe i dystrybucyjnej i centrali w serwerowni na parterze istn. drzwi A RS/49 A RS/49 R1 A RS/49 A RS/49 R1 B A istn. drzwi INSTALACJA GNIAZD INSTALACJA OŚWIETLENIA 1:100 UWAGI UWAGI 3)Instalacja w pomieszczeniu nad sufitem podwieszanym, oprawy wbudowane w sufit

20 istn. drzwi Czujka optyczna dymu DOR 4046 R1 KD klawiatura R1 istn. drzwi czujnik otwarcia drzwi-kd zwora el-mag. R1 detektor ruchu PIR Czujnik umieszczony na suficie podwieszanym R2 R2 R1 Korytarz h pom. = 243cm K Czujnik otwarcia dzwi-sswin 2 Czujnik umieszczony na suficie z nad sufitem podwieszanym w przestrzeni nad sufitem YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 podwieszanym Biblioteka-budynek B R1 R1 1 x TKSY 1x4x0,8 K 1 x TKSY 1x4x0,8 KD YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 4 x TKSY 1x4x0,8 1 x TKSY 5x2x0,8 istn. drzwi UWAGI 1:100

21 Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe INTELLIGENT SYSTEMS Kraków, ul. Ściegiennego 70/102 tel/fax (012) , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: Projekt budowlano-wykonawczy. Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV Roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie okablowania komputerowego Roboty malarskie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Nr egz.: / 2 Opracowanie w 2 kpl.+ CD Kraków, marzec 2011r.

22 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 2 z 23 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres stosowania specyfikacji Zakres robót objętych specyfikacją Określenia podstawowe Wymagania ogólne MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne dla instalacji elektrycznej Wymagania szczegółowe wybrane Wymagania dla instalacji oświetleniowej Harmonogram Konserwacji i eksploatacji do Projektu wykonawczego Konserwacja i harmonogram wymiany świetlówki Wymagania dla instalacji słaboprądowej, teletechnicznej,sap,sswin Zakres budowy sieci niskoprądowych Sieć komputerowa Dokumenty Inne wymagania wykonawcze Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego 9 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru Odbiór końcowy Badania odbiorcze instalacji elektrycznych Oględziny instalacji elektrycznych Estetyka i jakość wykonanej instalacji Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych Oznaczenia przewodów Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodów, łączników, bezpieczników, zacisków Połączenia przewodów Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych GWARANCJE PRZEPISY ZWIĄZANE WYMAGANIA A OGÓLNE DOTYCZĄCE CE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

23 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 3 z WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych obejmujących modernizację ę instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B, poprzez dostosowanie pomieszczeń magazynowo- gospodarczych do funkcji biblioteki wbudynku u instytutu metalurgii i inżynierii materiałowej im. Aleksandra Krapkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych specyfikacją Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z demontażem i montażem nowej instalacji elektrycznej,strukturalnej, SAP, KD i SSWiN: kabli i przewodów elektrycznych opraw oświetleniowych, gniazd 1-fazowych, osprzętu elektroinstalacyjnego, Instalacji rozdzielczych tablice elektryczne wraz z przygotowaniem robotami towarzyszącymi, podłoża i kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, wykonaniem wszelkich robót pomocniczych okablowania i urządzeń instalacji słaboprądowej, teleinformatycznej,sswin, KD okablowania i urządzeń instalacji słaboprądowej, wykrywania i sygnalizacji pożaru 1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami Wymagania ogólne Zamawiający jest zobowiązany zany do przekazania w terminie zgodnym z Umowa terenu Budowy, wszystkich prawnych i administracyjnych uzgodnień oraz dokumentacje projektową. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane przez Inwestora stanowią integralna część Umowy. Wymagania zawarte w tych materiałach są obowiązujące dla Wykonawcy. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

24 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 4 z 23 Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujęte Projektem należy wykonać ściśle według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: część D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach Użyteczności ci publicznej oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty rozbiórkowe winny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MGPiB z dnia r w sprawie warunków i toku postępowania powania przy rozbiórkach oraz ogólnie obowiązujące przepisy BHP. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń ń Elektroenergetycznych oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. Wszystkie czynności wykonywane w pobliżu istniejących i czynnych urządzeń elektrycznych, rozdzielnic winny być prowadzone za zgoda użytkownika budynku, pod nadzorem upoważnionych pracowników służb eksploatacyjnych posiadających wymagane świadectwa kwalifikacyjne. Od daty rozpoczęcia robót aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca odpowiada za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia używane do pracy. 2. MATERIAŁY Wykonawca odpowiada za jakość robót i materiałów. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej i winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. Inspektor Nadzoru może zezwolić na wbudowanie tylko materiałów, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa potwierdzający, że e została zapewniona zgodność z wymaganiami Polskich Norm i aprobat technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna dla tych materiałów i wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy - jeśli nie są objęte certyfikatem określonym w poprzednim punkcie i które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej. Materiały musza posiadać wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i odpowiednie znaki towarowe krajowe B lub europejskie CE. 3. SPRZĘT. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu prowadzenia tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności ci pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

25 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 5 z 23 Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. 4. TRANSPORT. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentów. 5. WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne dla instalacji elektrycznej. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać przejrzyście po liniach prostych i pionowych. Dopuszcza się montaż w szybach, korytkach, drabinkach w podłodze i ścianach według projektu wykonawczego, oraz według wpisów w dziennik ik nadzorów autorskich. Ciągi instalacji - układać w istniejących korytach i rurkach PVC zgodnie z projektem. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Przy układaniu przewodów na trasie odległości pomiędzy uchwytami nie powinny być ć większe niż 0,5 mb dla przewodów kabelkowych i 1,0 m dla kabli Wymagania szczegółowe wybrane. a) Przejścia przewodów przez ściany, stropy itp. należy wykonywać: w rurach z materiału izolacyjnego, przez z otwory w płytach z materiału izolacyjnego zamontowanych w otworach konstrukcji budowlanych, przez izolatory przepustowe, przez rury metalowe, po uprzednim pokryciu przewodu na odpowiedniej długości izolacją (taśmą z PVC lub rurą termokurczliwą) w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym. Przewody należy łączyć za pomocą zacisków śrubowych, zaprasowywanych lub karbowanych Nie wolno łączyć przewodów przez lutowanie po uprzednim skręceniu. Połączenia muszą wytrzymywać naciąg przewodów w każdych, występujących w danym pomieszczeniu warunkach. Łączenie przewodów powinno być wykonane w pobliżu punktów ich mocowania. Doprowadzenia do odbiorników należy wykonać ć tak, aby skraplająca się na przewodach woda nie spływała do ich wnętrza. b) Urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (wyłączniki przeciwporażeniowe, eniowe, wyłącznik instalacyjne nadmiarowe, transformatory bezpieczeństwa itp.) powinny być ć dostarczone wraz z zaświadczeniami, potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

26 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 6 z Wymagania dla instalacji oświetleniowej Przebudowa obejmuje wymianę opraw i okablowania oświetlenia ogólnego.w ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. 1. Gniazda bezpieczników należy montować na szynie TH-3,5, blachach wsporczych, lub bezpośrednio na kołkach rozporowych osadzonych w ścianie. Wyłączniki instalacyjne płaskie należy montować na listwach aparatowych. 2. Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy i długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki Harmonogram Konserwacji i eksploatacji do Projektu wykonawczego Konserwacja i harmonogram wymiany świetlówki Świetlówki - z uwagi na brak gwarancji w przypadku jakiegokolwiek błędnego zadziałania należy wymienić na nowe średnio co 6 tys. godzin. Elektronika - zalecana jest wymiana grupowa co 6-8 lat,chyba że wcześniej ulegnie uszkodzeniu. Wymiana grupowa opraw - zaleca się wymienić grupowo oprawy po 6-8 lat. Koszt wymiany 100% wartość opraw i źródeł światła Wymagania dla instalacji słaboprądowej, teletechnicznej,sap,sswin Zakres budowy sieci niskoprądowych. dostawa i instalacja okablowania i urządzeń sieci logicznej w bibliotece (rozbudowa istniejącego systemu) dostawa i instalacja okablowania i urządzeń sieci SAP, KD, SSWiN zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej (rozbudowa istniejącego systemu) wdrożenie i przeszkolenie w zakresie systemu monitoringu sieci logicznej, telefonicznej,, elektrycznej,sap.kd,sswin wg. PW Sieć komputerowa Dopuszcza się każdy system okablowania spełniający wszystkie poniższe wymagania: Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

27 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 7 z 23 Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe potwierdzone następującymi programami i certyfikatami: między innymi Six Sigma, ISO 9001, GHMT Premium Verification Program Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm na Kategorię 6 wg.: ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN :2004, IEC : :2002. Producent systemu musi przedstawić ć odpowiednie certyfikaty niezależnego nego laboratorium, np. Delta Electronics, GHMT, potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym. Wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze. Instalacja ma być ć poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji UTP o częstotliwości ci min.250mhz i średnicy żyły 23AWG, kat.6.. Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.300mhz. Kabel ma posiadać ć separator par transmisyjnych i osłonę trudnopalną (LSZH). W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą ą być zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Nie dopuszcza się złącz zarabianych metodami beznarzędziowymi. Zalecane są takie rozwiązania, do których montażu możliwe jest zastosowanie narzędzi zautomatyzowanych zapewniających powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże marginesy bezpieczeństwa pracy. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 umieszczonych w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być większy niż 6,0 mm. Pomiary wszystkich zainstalowanych torów transmisyjnych muszą zostać wykonane miernikiem co najmniej poziomu III umożliwiającego pomiar Cat.6 do 250 MHz. Pomiary torów transmisyjnych muszą wskazywać zgodność wymienionych poniżej parametrów torów z wymaganiami normy ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN :2004 dla Cat.6: Mapa połączeń: Impedancja; Rezystancja pętli stałoprądowej; Prędkość propagacji; Opóźnienie propagacji; Tłumienie; Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego; Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego; Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

28 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 8 z 23 Stratność odbiciowa; Zmniejszenie przesłuchu zdalnego; Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej. Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej; Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu; Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu. Wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać ć się udokumentowaną, kompleksową realizacją projektów z zakresu tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej oraz dostawą, instalacją oraz konfiguracją centrali dla tego samego projektu Dokumenty Należy przedstawić dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą ę ą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia: W przypadku ofertowania systemu uznanego przez oferenta za równoważny, należy przedstawić pisemną opinię ę o równoważności od Projektanta systemu, jak również przekazać Zamawiającemu (Inwestorowi) dołączyć do oferty - wszelką dokumentację techniczną i użytkową rozwiązania uznanego przez Wykonawcę za alternatywne - karty katalogowe, certyfikaty niezależnych nych laboratoriów, opis możliwości funkcjonalnych i użytkowych, specyfikację wykonania robót,nowe opracowanie zgodne z ofertowanym systemem alternatywnym - celem oceny i decyzji przez Zamawiającego Inne wymagania wykonawcze. a) okablowanie strukturalne musi być prowadzone w wtynkowych w rurkach o rozmiarach niezbędnych do pomieszczenia wymaganej ilości kabli, oraz na istniejących korytach metalowych b) instalacja gniazd logicznych musi być wykonana w technologii podtynkowej c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian odnośnie prowadzenia torów kablowych oraz szczegółowego rozmieszczenia gniazd w pomieszczeniach. d) dopuszcza się wprowadzenie zmian przez Wykonawcę, po uprzednim ich uzgodnieniu z Zamawiającym zmiany mogą dotyczyć jedynie rozmieszczenia punktów dostępowych, wprowadzane zmiany nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu na ostateczną cenę ę realizowanego przedmiotu zamówienia. e) wprowadzone zmiany nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu na jakość, trwałość, funkcjonalność czy bezpieczeństwo użytkowania przedmiotu zamówienia, f) wszelkie zmiany i odstępstwa, muszą zostać zaakceptowane zarówno przez Zamawiającego projektanta jak i przez Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem ich unieważnienia. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie Wartość kosztorysowa Słownie: PLN PRZEDMIAR Remont budynku w Szczepankowie Obiekt Budowa Remont budynku w Szczepankowie Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B.

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B. Przedmiar robót Data: 2014-06-11 Budowa: Instalacja elektryczna - Roboty instalacyjne elektryczne, Obiekt/Rodzaj robót: Lokalizacja: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminy Niebylec ADRES INWESTYCJI : Niebylec INWESTOR : Gmina niebylec, Bank ADRES INWESTORA : Niebylec BRANŻA : Elektryczna DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: :

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: : VANELLUS BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29a tel.(071) 344 82 17, 691022211 Przedmiar robót Inwestor : Obiekt: : Inwestycja : Stadium: Branża: Nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice Przedmiar robót Obiekt KOSZTORYS INWESTORSKI BUDYNEK PRZEDSZKOLA 3- ODDZIAŁOWEGO - BRANŻA ELEKTRYCZNA Kod CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne Budowa ul. Przedszkolna 10 Inwestor Zespół

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek 62-800 Kalisz ul. Radwana 7 45310000-3 45310000-3 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego mieszkania ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Wrzeszcz, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej, drugie piętro budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016 Przedmiar robót Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY Kod CPV 4510000- - Roboty instalacyjne elektryczne Budowa 87-00 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Branża Elektryczna CPV: , Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kosztorys Ślepy. Branża Elektryczna CPV: , Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kosztorys Ślepy Data: 2016-03-31 Budowa: ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. PARTER Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Sanatoryjna 34, 22-440

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki męskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10 Przedmiar Data: 2010-07-10 Budowa: Wycena szkód powodziowych Szkoła Podstawowa Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek szkoły Sokolniki. Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys budowlany Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Obiekt Budowa Białogard, ul. Szpitalna 7 Inwestor 78-200 Białogard, ul. Chopina 29 Tabela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR-BUDYNEK GARAŻOWY

PRZEDMIAR-BUDYNEK GARAŻOWY Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "AM- PERTECH" ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp PRZEDMIAR-BUDYNEK GARAŻOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Publicznych nr 1 INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych nr 1 ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45311000-0 INSTALACA ELEKTRYCZNA 1 KNNR 5 d.1 1209-06 Przebijanie otworów śr. 40 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 32 32.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Dział Techniczny Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10 Kosztorys Data: 2010-07-19 Budowa: Wycena szkód powodziowych Dom Kultury i Ośrodek Zdrowia Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I 1 KNR 4-03 1115- Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000 Data utworzenia: 2012-08-27 Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie - ROBOTY ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Dział nr 1. Sala weselna 1. KNNR 5 1101-0200 Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym -

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym - Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Razem 0,000 Zestawienie materiałów Strona 5/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Główki bezpiecznikowe szt 8,240 2 Gniazda 2 biegunowe podwójne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja nakładczy Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor 45310000-3 ul.hallera 79 87-100 Toruń Zespół Szkół nr 14 w Toruniu maj 2017 Rodos 7.0.12 [9771] Strona 2/7 Przedmiar Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR szt RAZEM KNNR

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR szt RAZEM KNNR KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR 9 0201-01 Demontaż i ponowny montaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt 1 szt 1.000 2 KNNR 5 0407-04 Rozłącznik lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Internat - wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Internat - wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Internat - wymiana instalacji elektrycznych Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Elektryczna. Inwestycja:

Przedmiar robót. Elektryczna. Inwestycja: Przedm robót Branża: Elektryczna Inwestycja: Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w ieszczeniach byłego baru adaptowanych na ieszczenia administracyjno-biurowe dla realizacji świadczeń rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Stawiarski DATA OPRACOWANIA : luty Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Stawiarski DATA OPRACOWANIA : luty Stawka roboczogodziny : NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej. Etap I. Muzeum im. "Orła Białego" Budynek biurowy - Okablowanie strukturalne. ADRES INWESTYCJI : ul. Słoneczna 90,

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18

INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18 P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18 Data: 2013-09-30 Inwestor: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych Gliwice ul. Bojkowska 16,18 Obiekt: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1. DEMONTAŻ INSTALACJI 1 Demontaż istniejących instalacji 1 kpl. d.1 RAZEM 1.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1. DEMONTAŻ INSTALACJI 1 Demontaż istniejących instalacji 1 kpl. d.1 RAZEM 1. PRZEDMIAR Adaptacja budynku na potrzeby Brygady Patrolowej Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7 D- II przetarg. BRANŻA ELEKTRYCZNA w Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1 DEMONTAŻ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń IV piętra budynku. CPV 0000-. ADRES INWESTYCJI : -9 Warszawa, ul. Powązkowska c INWESTOR : PKP S.A. ADRES INWESTORA : -9 Warszawa, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja elektryczna

KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja elektryczna Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie Kraków ul. Montelupich 3 KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja elektryczna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar robót

Przedmiar robót. Przedmiar robót Data: 2013-07-25 Budowa: Wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej oraz okablowania strukturalnego Obiekt: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/10 UP Iwanowice - Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót Strona 1/10 UP Iwanowice - Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Strona 1/10 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W 4-03 0903/02 2 KNR-W 4-03 1116/03 3 KNR-W 4-03 1124/02 4 KNR-W 4-03 1122/02 5 KNNR-W 9 0406/01 6 KNR-W 4-03 0401/01 7 KNNR-W 9 0301/01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin Przedmiar robót Strona 2/5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt KOSZTORYS INWESTORSKI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA PRZEDSZKOLE W GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR.1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiar robót. CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Przedmiar robót Obiekt Budowa 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 Inwestor Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wykonawca Z.U.P.H. "CEL-BUD" 63-421 Przygodzice ul. Szkolna 3 CPV 45311100-1

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV Adinistracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji elektrycznej w lokal u społeczno - oświatowy ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Piaskowa 7 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,...

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie budowa instalacji elektrycznych Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Leżajsk ul. Opalińskiego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY 519-60-001

KOSZTORYS ŚLEPY 519-60-001 Complex-Projekt Kościan Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY 519-60-001 Nazwa robót: Modernizacja - przebudowa sali Domu Strażaka Lokalizacja: Krzywiń, ul. Kasztelańska, działka nr.560/5 i 559/4 Zamawiający:..

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej Kosztorys elektrycznej wewnętrznej w Sali Obiekt lub rodzaj robót: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne Budowa: Branża: Inwestor: Zmiana sposobu użytkowania lokalu apteki na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy Czerwonak oraz przebudowa pomieszczeń Urzędu Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 23/17

Przedmiar robót 23/17 Przedmiar robót 23/17 Obiekt BRANŻA ELEKTRYCZNA - Modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sierakowice-elektryka

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sierakowice-elektryka Przedmiar Budowa: Kody CPV: Obiekt: Instalacja elektryczna 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej Sierakowice działka 573/186 577/188 286/187 Gmina

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa dźwigu osobowego ADRES INWESTYCJI : Łódź, Plac Wolności 10 INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : 90-244 Łódź, ul. Jaracza 77/79 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót 1. Montaż przewodów i osprzętu instalacyjnego 1 KNNR 5 1207-030-040 Wykucie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa "ES-PROJEKT Piotr Wolak PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ

Pracownia Projektowa ES-PROJEKT Piotr Wolak PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ Pracownia Projektowa "ES-PROJEKT Piotr Wolak ul. Partyzantów 1A tel/fax: 017 861 39 07 35-242 Rzeszów e-mail: esprojekt@poczta.onet.pl PRZEDMIAR ROBÓT Temat: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE etap I

Przedmiar robót. INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE etap I Przedmiar robót TELETECHNICZNE etap I Budowa: Budowa sieci logicznej wraz z dedykowaną siecią elektryczną Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Lokalizacja: Bukowina Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ST- 03 Instalacje elektryczne kotłowni gazowej ADRES INWESTYCJI : Wegrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : listopad 2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania listopad 2016

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : listopad 2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania listopad 2016 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453111-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 453112-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 453156-4 Instalacje niskiego napięcia 453157-5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: DOSTOSOWANIE BUDYNKU nr 32 w RZESZOWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 5 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. - INSTALACJA HYDRANTOWA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Dostawy inwestora Strona 7/7

Dostawy inwestora Strona 7/7 Dostawy inwestora Strona 7/7 Lp Wyszczególnienie Jm Ilość Cena Wartość Materiały 1 Klosze do opraw świetlówkowych szt 6,000 2 Lampy bakteriobójcze ścienne kpl 2,000 3 Oprawy świetlówkowe szt 6,000 Razem

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARCHIWUM ( w budynku kina ) ADRES INWESTYCJI : 70-891 SZCZECIN - ZDUNOWO ul. Sokołowskiego 11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty instalacyjne elektryczne Nazwa inwestycji : Modernizacja oświetlenia sal wykładowych Collegium Biomedicum GUMed - sala nr im. Mozołowskiego

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Inwestor : Zakład Komunalny w Kostrzynie 62-025 Kostrzyń, ul. Poznańska 2 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna Przedmiar robót Gliwicach - Instalacja elektryczna Data: 2009-03-13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Gimnazjum nr 10 44-100 Gliwice ul. Lipowa 29 Stawka roboczogodz.: 14,15

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PAŹDZIERNIK 2008

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PAŹDZIERNIK 2008 OKABLOWANIE STRUKTURALNE - PRZEDMIAR PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 32000000-3 Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna i podobna NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży Data opracowania: 2008-12-18 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży Adres inwestycji: Łomża ul.polna 40A Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne, Okablowanie strukturalne, RTV, Instalacja przyzywowa

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne, Okablowanie strukturalne, RTV, Instalacja przyzywowa ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne, Okablowanie strukturalne, RTV, Instalacja przyzywowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Data: 2009-12-20 Budowa: w pomieszczeniach sanitariatów Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 5 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Społdzielcze Biuro Projektów Projbud Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

Serwerownia - instalacje elektryczne

Serwerownia - instalacje elektryczne Serwerownia - instalacje elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312200-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

Przediar portiernia pułtusk-elektryka Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg - Rozdzielnia TE obiar =

Przediar portiernia pułtusk-elektryka Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg - Rozdzielnia TE obiar = WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. ul. 17 Stycznia 13 06-400 Ciechanów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowany Szpital w Pułtusku -Portiernia INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE PUŁTUSK

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane gr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45314000-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Przedmiar robót Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Data: 2010-07-06 Budowa: Wierzbanowa Dz. nr 426 Gmina Wiśniowa Obiekt: Remont w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót.

Kosztorys - Przedmiar robót. Kosztorys - Przedmiar robót. Obiekt Remont pracowni chemicznego badania pasz na terenie zakładu higieny weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy - Branża Budowa 85-090 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

m d.1 Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wył. p.poż. 0.16

m d.1 Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wył. p.poż. 0.16 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Raze Tablice bezpiecznikowe, wewnętrzne linie zasilające Wykucie wnęk o głębokości do / ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej - ZK- 0. 0.0 5 7 9 0 0707-0

Bardziej szczegółowo