RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2012 r. OD r. do r. GREMPCO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2012 r. OD 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. GREMPCO"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2012 r. OD r. do r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS Podstawa prawna przekazania raportu: 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2 1 WYBRANE DANE FINANSOWE GREMPCO SA Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortyzacja 0,0 1,8 0,0 0,9 Zysk (strata) na sprzedaży -30,3-39,4-17,1-23,1 Zysk (strata) na działalność operacyjnej -30,4-39,4-17,2-23,1 Zysk (strata) brutto -29,3-30,1-17,0-16,6 Zysk (strata) netto -29,3-30,1-17,0-16,6 EBITDA -30,4-37,6-17,2-22,1 Kapitał własny , , , ,5 Inwestycje długoterminowe , , , ,8 Inwestycje krótkoterminowe 64,9 201,3 64,9 201,3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64,9 201,3 64,9 201,3 Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe 304,9 149,9 304,9 149,9 Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 1,3 25,3 1,3 25,3 CIAT Sp. z o.o Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży 6 593, , , ,0 Amortyzacja 387,6 404,0 193,6 209,0 Zysk (strata) na sprzedaży -189,6-676,0 276,4-161,0 Zysk (strata) na działalność operacyjnej -176,4-627,0 265,6-145,0 Zysk (strata) brutto -486, ,0 106,6-451,0 Zysk (strata) netto -486, ,0 106,6-451,0 EBITDA 211,2-223,0 459,2 64,0 Kapitał własny 7 434, , , ,0 Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje krótkoterminowe 161,3 715,0 161,3 715,0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 161,3 715,0 161,3 715,0 Należności długoterminowe 27,0 27,0 27,0 27,0 Należności krótkoterminowe 7 099, , , ,0 Zobowiązania długoterminowe , , , ,0 Zobowiązania krótkoterminowe 8 536, , , ,0 2

3 GRYFITLAB Sp. z o.o Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży ,0 653,0 Amortyzacja ,0 77,0 Zysk (strata) na sprzedaży ,0 94,0 Zysk (strata) na działalność operacyjnej ,0 123,0 Zysk (strata) brutto ,0 37,0 Zysk (strata) netto ,0 37,0 EBITDA ,0 200,0 Kapitał własny Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe FLUID-DESK Sp. z o.o Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży 672,2 472,8 304,0 189,0 Amortyzacja 110,5 138,1 59,4 69,1 Zysk (strata) na sprzedaży 28,7-89,4-42,7-33,4 Zysk (strata) na działalność operacyjnej 31,2-89,5-42,7-30,0 Zysk (strata) brutto 24,4-91,1-45,4-31,7 Zysk (strata) netto 10,5-91,1-34,9-31,7 EBITDA 141,7 48,6 16,7 39,1 Kapitał własny 1 583, , , ,0 Inwestycje długoterminowe 533,4 499,0 515,2 499,0 Inwestycje krótkoterminowe 104,3 10,1 393,6 21,9 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 104,3 10,1 393,6 21,9 Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe 743,5 531,5 549,0 688,4 Zobowiązania długoterminowe 325,2 159,8 364,0 182,1 Zobowiązania krótkoterminowe 62,4 127,3 199,7 308,6 3

4 2 GREMPCO S.A. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: GREMPCO Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Łozienica, ul. Prosta 2A Goleniów Nr telefonu, faksu: tel.: + 48 (91) fax.: + 48 (91) Adres strony internetowej: Adresy stron internetowych spółek portfelowych: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data rejestracji w KRS: 5 maja 2010 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: GREMPCO Spółka Akcyjna została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U z późn. zm.) oraz Statutu GREMPCO Spółka Akcyjna. W dniu 5 maja 2010 roku, GREMPCO Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. z o.o., będąca dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inżynierii budownictwa. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem 4

5 akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych, jak również dostarczająca rozwiązania informatyczne dla pozostałych spółek portfelowych GREMPCO S.A. oraz innych podmiotów. Dane finansowe GREMPCO S.A. oraz Spółek portfelowych nie podlegają konsolidacji, z powodu zwolnienia z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 56 ustawy o rachunkowości. W drugim kwartale 2012 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 5 raportów bieżących Data Typ Numer Temat :32:44 bieżący 11/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A :11:57 roczny 10/2012 Raport roczny GREMPCO S.A r :04:28 bieżący 9/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. na dzień r :27:10 bieżący 8/2012 Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie zamiany akcji zwykłych imiennych serii B i C na akcje zwykłe na okaziciela :47:02 kwartalny 7/2012 Raport kwartalny za IQ 2012 roku - GREMPCO S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu GREMPCO S.A. prezentuje się następująco: Akcjonariusze GREMPCO SA powyżej 5% Ilość akcji % Ilość głosów % Roman Kazimierz Jędrzejewski ,49% ,10% Pozostali ,51% ,90% Razem ,00% ,00% 5

6 3 CIAT Sp. z o.o. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba, adres: Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62m Konstantynów Łódzki Liczba udziałów ogółem: szt. Cena nominalna jednego udziału: 2.500,00 zł Udział GREMPCO S.A. 100,00% Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Data rejestracji w KRS: 28 marzec 2003 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć kategorii produktowych: Zabezpieczenia przeciwpożarowe, Wentylacja pożarowa, Dyfuzja powietrza, Regulacja wydajności i ochrony przed hałasem, Elementy i systemy fasadowe. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Spółka kontynuowała z powodzeniem prace nad rozwojem nowości produktowych, których wprowadzenie na rynek planowane jest na Q3 i Q Zrealizowane zostały kolejne zamówienia w segmencie systemów wentylacji pożarowej, dzięki czemu Spółka umocni swoją pozycję rynkową w tej grupie produktowej. Kontynuowane były prace na wystąpieniem o rejestracje kolejnego patentu na wynalazek. Spółka kontynuowała negocjacje z potencjalnymi agentami na nowych rynkach eksportowych z 6

7 zadowoleniem śledząc przebieg współpracy z dotychczasowymi partnerami handlowymi. Sfinalizowana została umowa z partnerem z Finlandii, który po przeprowadzonym szkoleniu pracowników w Siedzibie spółki rozpoczął działalność dystrybucyjną. Mimo trwających końcowych uzgodnień umowy dystrybucyjnej z partnerem handlowym z Portugalii Spółka rozpoczęła sprzedaż na tym rynku. Po zakończeniu końcowych ustaleń z klientem francuskim trwały intensywne prace na uruchomienie produkcji wyrobów przeznaczonych na rynek Francuski. Trwają prace Zarząd Spółki podjął również decyzję o przesunięciu terminu złożenia wniosku do KUKE S.A. o indywidualne ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu na drugi kwartał 2012 w celu znaczącego zmniejszenia ryzyka działań związanych z rozwijaniem działalności eksportowej. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W drugim kwartale 2012 odnotowano wzrost sprzedaży o 41% w stosunku do analogicznego okresu Spółka kontynuowała prace nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań w zakresie wentylacji pożarowej oraz regulacji wydajności. W związku z realizacją Projektu "Integracja systemów spółki CIAT i dystrybutorów wyrobów w celu elektronicznej wymiany danych i informacji poprzez platformę GRYFITnet" w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG /10-00 działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki POIG, w drugim kwartale 2012 r. został zakończony drugi etap projektu: Realizacja prototypu - uszczegółowienie specyfikacji w zakresie raportowania oraz realizacja prototypu sytemu GRYFITnet 2.0. Zakupiono także część środków trwałych umożliwiających realizację projektu. Obecnie zostały podjęte działania mające na celu zakończenie prac nad systemem GRYFITnet 2.0 poprzez dopracowanie szczegółów systemu. Realizacja projektu może mieć kluczowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju rynków eksportowych. 7

8 4 GRYFITLAB Sp. z o.o. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: Siedziba, adres: Liczba udziałów ogółem: Cena nominalna jednego udziału: GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łozienica, ul. Prosta 2, Goleniów 650 szt ,00 zł Udział GREMPCO S.A. 100,00% Nr telefonu, faksu: tel.: + 48 (91) , fax.: + 48 (91) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Data rejestracji w KRS: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 21 czerwiec 2005 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: GRYFITLAB Sp. z o.o. świadczy usługi badawczo - rozwojowe w ramach trzech jednostek laboratoryjnych: Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej: Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów, Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych. Laboratorium akustyki, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych oraz w środowisku: Badania parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien, Badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń, Środowiskowe badania akustyczne. 8

9 Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania: Właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nie-izotermicznych, Badania parametrów komfortu mikroklimatycznego wewnętrznego w skali 1:1. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE GRYFITLAB Sp. z o.o. w drugim kwartale 2012 prowadziła standardowe prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zanotowano kilkunastoprocentowy spadek ilości wykonywanych badań ogniowych, oraz znaczący wzrost ilości wykonywanych badań akustycznych. Negatywna tendencja dotycząca ilości zleceń na badania ogniowe oraz ich średniej ceny miała z jednej strony związek z ogólną stagnacją na rynku budowlanym jak również była związana z uruchomieniem nowych laboratoriów badawczych przez dotychczasowych konkurentów Spółki. W zakresie działalności marketingowej Spółka rozpoczęła intensywna promocje na rynku niemieckim. Zatrudniono nowych pracowników, których głównym zadaniem ma być zdobywanie nowych zleceń na terenie Niemiec oraz rozwój nowych metod badawczych. Między innymi w związku z promocją Spółki na rynku Niemieckim, Spólka uczestniczyła w Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Lubece. W pierwszym dniu Zjazdu odbyło się forum gospodarcze tematycznie odnoszące się do współpracy przedsiębiorstw i firm z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo-badawczymi. Na forum tym Spółka przedstawiła swoje doświadczenia w tym zakresie oraz swoją ofertę usług. Dzięki udziałowi w tej imprezie udało się zapoznać z ofertą Zespołu Laboratoriów wielu potencjalnych klientów. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W okresie objętym raportem należy odnotować kilka znaczących wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności. Najistotniejszym z nich było aż dwukrotne rozszerzenie zakresu notyfikacji Spółki. Niezwłocznie po rozszerzeniu zakresu notyfikacji, Spółka odnotowała kilka zapytań od firm europejskich jak również z poza Unii. Spółka złożyła aplikację do Europejskiej Organizacji Laboratoriów Badań Ogniowych EGOLF. Wniosek Spółki przeszedł pozytywna weryfikacje i wyznaczony został termin auditu w Spółce, w wyniku którego potwierdzone zostanie członkostwo Spółki w tej organizacji. Równocześnie Spółka złożyła wniosek o wpisanie jej na listę uznawanych laboratoriów przez VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) na terenie Szwajcarii. Biorąc pod uwagę fakt intensywnej promocji usług Spółki na terenie Niemiec, Zarząd prognozuje znaczący wzrost przychodów uzyskiwanych z eksportu usług do końca bieżącego roku. W drugim kwartale 2012 Spółka rozpoczęła intensywne prace mające na celu rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne metody badawcze badania systemów napowietrzania, badania wyzwalaczy termicznych klap przeciwpożarowych., badania aerodynamiczne przepustnic oraz przewodów wentylacyjnych i oddymiających. Spółka planuje złożenie wniosku do PCA oraz przeprowadzenie stosowanego auditu akredytacyjnego i rozszerzenie zakresu akredytacji do końca br. 9

10 5 FLUID DESK Sp. z o.o. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: Siedziba, adres: Liczba udziałów ogółem: Cena nominalna jednego udziału: FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wojska Polskiego 107 B lok. 14, Szczecin 100 szt. 500,00 zł Udział GREMPCO S.A. 95,0% Nr telefonu, faksu: tel.: + 48 (91) , fax.: + 48 (91) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Data rejestracji w KRS: Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 22 maja 2002 roku Nr KRS: Nr REGON: FLUID DESK Sp. z o.o. jest jedną z niewielu europejskich firm, która umożliwia producentom urządzeń instalacyjnych oraz wyrobów budowlanych, publikację profesjonalnej biblioteki CAD, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz dostępność informacji w serwisie B2B. Dzięki tej ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem zbytu na usługi w zakresie opracowania bibliotek CAD, a jednocześnie współpraca ta przyczynia się do promocji programów FLUID DESK Sp. z o.o. Od grudnia 2003 roku Firma współpracuje z międzynarodowym koncernem firmą Danfoss A/S z Danii, która zleca Spółce opracowywanie bibliotek swoich urządzeń w oprogramowaniu Coolpack, a obecnie również w FLM, po czym promuje te narzędzia projektowe wraz ze swoimi bibliotekami w krajach Unii Europejskiej, jak również na innych rynkach zagranicznych. Kompetencje FLUID DESK Sp. z o.o. wykorzystywane są również przez CIAT Sp. z o.o. oraz przez innych producentów, takich jak Uniwersal, Enix, BH-RES, Burgman, Foko, Karpol, Rosenberg itd. W skali kraju wykorzystywanych jest w biurach projektów ponad aktywnych licencji oprogramowania FDBES. WPROWADZENIE Fluid Desk Sp. z o.o. w drugim kwartale 2012 podpisał umowę z producentem paneli z wełny szklanej na opracowanie biblioteki CAD. Prace te będą przeprowadzone na początku trzeciego kwartału. Publikacja nowej biblioteki elementów oznacza dla Spółki rozszerzenie współpracy marketingowej polegającej na promowaniu oprogramowania wśród projektantów przez partnera biznesowego, co powinno przynieść wymierne korzyści obydwu firmom już w III i IV kwartale

11 W drugim kwartale Spółka kontynuowała akcję marketingową pod hasłem Oswajanie technologii. Zostały przeprowadzone pierwsze szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania CFD. Akcja ta może przynieść wymierne korzyści związane ze zwiększeniem ilości sprzedanych licencji FloVENT i FloEFD jeszcze w tym roku i będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach. Na początku kwartału Spółka wzięła udział w dużej imprezie wystawienniczej tj. Międzynarodowe Targi Poznańskie Instalacje 2012, które odbyły się w kwietniu w Poznaniu. Na Targach tych, Zarząd Spółki odebrał Złoty Medal, którym zostało wyróżnione oprogramowanie FDBES Ventpack dla Bricscad V12. Powyższe osiągnięcie ułatwi bez wątpienia promocję oprogramowania dla nowego środowiska CAD, co przełożyło się bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży ilości licencji modułów FDBES już w drugim kwartale 2012, oraz powinno mieć wymierny wpływ na sprzedaż też w kolejnych kwartałach 2012 roku oraz w kolejnych okresach obrachunkowych. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W zakresie działań handlowych Fluid Desk położył również duży nacisk na intensyfikację sprzedaży produktów firmy Mentor Graphics służących do symulacji numerycznych CFD (Computational Fluid Dynamics) oraz sprzedaż licencji oprogramowania FDBES. Wyniki tych działań bez wątpienia przyniosą rezultaty w kolejnych kwartałach 2012 r. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻENIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH. W I kwartale 2012 Spółka koncentrowała się na podnoszeniu wydajności oprogramowania FDBES 3.0 Ventpack ze środowiskiem graficznym Bricscad V12. Wynikiem tego działania była publikacja kolejnej wersji programu w maju Nowe środowisko graficzne uniezależnia ofertę produktową Fluid Desk od Autodesk (dotychczasowego monopolisty na rynku) i otwiera Firmie dostęp do nowego rynku użytkowników oprogramowania Bricscad. Fakt ten stanowi jednocześnie dużą szansę na zwiększenie eksportu do krajów europy środkowej i wschodniej, dla których cena oprogramowania ma istotne znaczenie przy wyborze narzędzia do projektowania systemów wentylacyjnych. Przygotowywano też specyfikacje nowych funkcji, których wdrożenie planuje się w FDBES 3.0 Coolpack. Pozwolą one na sprawniejsze i szybsze projektowanie instalacji chłodniczy wody lodowej z wykorzystaniem tego modułu. Prace nad ich wdrożeniem planuje się w drugiej połowie trzeciego kwartału. 11

GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS RAPORT OKRESOWY Z DZIAŁALNOŚCI ZA IV KWARTAŁ 2012 r. OD 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ 2011 r. OD 01.07.2011 r. DO 30.09.2011 r. GREMPCO

RAPORT KWARTALNY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ 2011 r. OD 01.07.2011 r. DO 30.09.2011 r. GREMPCO RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ 2011 r. OD 01.07.2011 r. DO 30.09.2011 r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2012 r. OD r. DO r. GREMPCO

RAPORT KWARTALNY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2012 r. OD r. DO r. GREMPCO RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2012 r. OD 01.01.2012 r. DO 31.03.2012 r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

Bardziej szczegółowo

GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS RAPORT OKRESOWY Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2013 r. OD 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS 0000355599

Bardziej szczegółowo

GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2011 r. OD 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 r. OD r. do r.

RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 r. OD r. do r. RAPORT OKRESOWY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 r. OD 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS 0000355599 Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2011 r. OD r. do r. GREMPCO

RAPORT KWARTALNY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2011 r. OD r. do r. GREMPCO RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2011 r. OD 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport okresowy za drugi kwartał 2013 roku Ścinawa, dn. 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 1. kwartał 2012 roku (okres od 1.01.2012 do 31.03.2012 r.) Ścinawa, dn. 15. maja 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2014 r. OD 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. GREMPCO

RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2014 r. OD 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. GREMPCO RAPORT OKRESOWY Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2014 r. OD 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Wrocław, 10.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 2 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za I kwartał 2013 r. 2. Informacje o emitencie 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. 4. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BIOERG SA. Raport za I kwartał 2011 r. od dnia r. do dnia r. DĄBROWA GÓRNICZA R.

BIOERG SA. Raport za I kwartał 2011 r. od dnia r. do dnia r. DĄBROWA GÓRNICZA R. BIOERG SA Raport za I kwartał 2011 r. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.03.2011 r. DĄBROWA GÓRNICZA 5.05.2011 R. Spis treści I. DANE EMITENTA... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 R.... 4 III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INNO-GENE S.A. IV KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY INNO-GENE S.A. IV KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY INNO-GENE S.A. IV KWARTAŁ 2012 Poznań, dnia 14 luty 2013 roku 1 Spis treści: Strona I. Wybrane dane finansowe (w złotych) 3 1. Jednostkowe dane finansowe 3 2. Skonsolidowane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2012r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Chorzów, 29.10.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 14 1 lutego 2013 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2012r. 1 lipca 2012r. 30 września 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2012r. 1 lipca 2012r. 30 września 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2012r. 1 lipca 2012r. 30 września 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. (dane za okres 01-04-2012 r. 30-06-2012 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012 ROKU JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. INFORMACJE O SPÓŁCE str. 3 1.1. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2015

raport kwartalny III kwartał 2015 raport kwartalny III kwartał 2015 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01-04-2010 roku do dnia 30-06-2010 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOLITY TEKST JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. INFORMACJE O SPÓŁCE str.

Bardziej szczegółowo

GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS RAPORT OKRESOWY Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2017 r. OD 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS 0000355599

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2013 ROKU od dnia 01-04-2013 roku do dnia 30-06-2013 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES III KWARTAŁU 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES III KWARTAŁU 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES III KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-10-2011 roku do dnia 31-12-2011 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres do roku

Jednostkowy raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres do roku Jednostkowy raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2012...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01-07-2012 roku do dnia 30-09-2012 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A.

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. IV kwartał roku 2012 obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Żagań, 4 luty 2013 roku 1 Spis Treści 1. Podstawowe informacje o spółce.....str. 4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A. RAPORT KWARTALNY I/2011 str. 1 SPIS TREŚCI: I. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 II. INFORMACJE OGÓLNE 4 III. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy Polfa S.A.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy Polfa S.A. Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy Polfa S.A. III kwartał 2012r. Warszawa, 14 listopada 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1) PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2) OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Chorzów, 13.08.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport kwartalny Za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. III kwartał 2012 roku Warszawa, 14 listopada 2012 r. Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 r. (dane za okres 01-10-2012 r. do 31-12-2012 r.) Autoryzowany doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r.

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. List przewodni Zarządu do Akcjonariuszy... 3 II. Informacje o Spółce... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres II kwartału 2013 r. (od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) I. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-05-15 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Warszawa, 14 maja 2013 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.04.2010 roku do 30.06.2010 roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.04.2010 DO 30.06.2010 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1. PRZYCHODY NETTO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r.

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2011 r. DO 31.12.2011 r. http://www.eurosnack.pl/ SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał roku 2012 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY. NewConnect. IV kwartał roku 2012

Raport okresowy IV kwartał roku 2012 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY. NewConnect. IV kwartał roku 2012 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo