RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2012 r. OD r. do r. GREMPCO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2012 r. OD 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. GREMPCO"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2012 r. OD r. do r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS Podstawa prawna przekazania raportu: 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2 1 WYBRANE DANE FINANSOWE GREMPCO SA Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortyzacja 0,0 1,8 0,0 0,9 Zysk (strata) na sprzedaży -30,3-39,4-17,1-23,1 Zysk (strata) na działalność operacyjnej -30,4-39,4-17,2-23,1 Zysk (strata) brutto -29,3-30,1-17,0-16,6 Zysk (strata) netto -29,3-30,1-17,0-16,6 EBITDA -30,4-37,6-17,2-22,1 Kapitał własny , , , ,5 Inwestycje długoterminowe , , , ,8 Inwestycje krótkoterminowe 64,9 201,3 64,9 201,3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64,9 201,3 64,9 201,3 Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe 304,9 149,9 304,9 149,9 Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 1,3 25,3 1,3 25,3 CIAT Sp. z o.o Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży 6 593, , , ,0 Amortyzacja 387,6 404,0 193,6 209,0 Zysk (strata) na sprzedaży -189,6-676,0 276,4-161,0 Zysk (strata) na działalność operacyjnej -176,4-627,0 265,6-145,0 Zysk (strata) brutto -486, ,0 106,6-451,0 Zysk (strata) netto -486, ,0 106,6-451,0 EBITDA 211,2-223,0 459,2 64,0 Kapitał własny 7 434, , , ,0 Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje krótkoterminowe 161,3 715,0 161,3 715,0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 161,3 715,0 161,3 715,0 Należności długoterminowe 27,0 27,0 27,0 27,0 Należności krótkoterminowe 7 099, , , ,0 Zobowiązania długoterminowe , , , ,0 Zobowiązania krótkoterminowe 8 536, , , ,0 2

3 GRYFITLAB Sp. z o.o Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży ,0 653,0 Amortyzacja ,0 77,0 Zysk (strata) na sprzedaży ,0 94,0 Zysk (strata) na działalność operacyjnej ,0 123,0 Zysk (strata) brutto ,0 37,0 Zysk (strata) netto ,0 37,0 EBITDA ,0 200,0 Kapitał własny Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe FLUID-DESK Sp. z o.o Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży 672,2 472,8 304,0 189,0 Amortyzacja 110,5 138,1 59,4 69,1 Zysk (strata) na sprzedaży 28,7-89,4-42,7-33,4 Zysk (strata) na działalność operacyjnej 31,2-89,5-42,7-30,0 Zysk (strata) brutto 24,4-91,1-45,4-31,7 Zysk (strata) netto 10,5-91,1-34,9-31,7 EBITDA 141,7 48,6 16,7 39,1 Kapitał własny 1 583, , , ,0 Inwestycje długoterminowe 533,4 499,0 515,2 499,0 Inwestycje krótkoterminowe 104,3 10,1 393,6 21,9 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 104,3 10,1 393,6 21,9 Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe 743,5 531,5 549,0 688,4 Zobowiązania długoterminowe 325,2 159,8 364,0 182,1 Zobowiązania krótkoterminowe 62,4 127,3 199,7 308,6 3

4 2 GREMPCO S.A. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: GREMPCO Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Łozienica, ul. Prosta 2A Goleniów Nr telefonu, faksu: tel.: + 48 (91) fax.: + 48 (91) Adres strony internetowej: Adresy stron internetowych spółek portfelowych: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data rejestracji w KRS: 5 maja 2010 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: GREMPCO Spółka Akcyjna została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U z późn. zm.) oraz Statutu GREMPCO Spółka Akcyjna. W dniu 5 maja 2010 roku, GREMPCO Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. z o.o., będąca dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inżynierii budownictwa. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem 4

5 akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych, jak również dostarczająca rozwiązania informatyczne dla pozostałych spółek portfelowych GREMPCO S.A. oraz innych podmiotów. Dane finansowe GREMPCO S.A. oraz Spółek portfelowych nie podlegają konsolidacji, z powodu zwolnienia z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 56 ustawy o rachunkowości. W drugim kwartale 2012 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 5 raportów bieżących Data Typ Numer Temat :32:44 bieżący 11/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A :11:57 roczny 10/2012 Raport roczny GREMPCO S.A r :04:28 bieżący 9/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. na dzień r :27:10 bieżący 8/2012 Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie zamiany akcji zwykłych imiennych serii B i C na akcje zwykłe na okaziciela :47:02 kwartalny 7/2012 Raport kwartalny za IQ 2012 roku - GREMPCO S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu GREMPCO S.A. prezentuje się następująco: Akcjonariusze GREMPCO SA powyżej 5% Ilość akcji % Ilość głosów % Roman Kazimierz Jędrzejewski ,49% ,10% Pozostali ,51% ,90% Razem ,00% ,00% 5

6 3 CIAT Sp. z o.o. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba, adres: Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62m Konstantynów Łódzki Liczba udziałów ogółem: szt. Cena nominalna jednego udziału: 2.500,00 zł Udział GREMPCO S.A. 100,00% Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Data rejestracji w KRS: 28 marzec 2003 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć kategorii produktowych: Zabezpieczenia przeciwpożarowe, Wentylacja pożarowa, Dyfuzja powietrza, Regulacja wydajności i ochrony przed hałasem, Elementy i systemy fasadowe. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Spółka kontynuowała z powodzeniem prace nad rozwojem nowości produktowych, których wprowadzenie na rynek planowane jest na Q3 i Q Zrealizowane zostały kolejne zamówienia w segmencie systemów wentylacji pożarowej, dzięki czemu Spółka umocni swoją pozycję rynkową w tej grupie produktowej. Kontynuowane były prace na wystąpieniem o rejestracje kolejnego patentu na wynalazek. Spółka kontynuowała negocjacje z potencjalnymi agentami na nowych rynkach eksportowych z 6

7 zadowoleniem śledząc przebieg współpracy z dotychczasowymi partnerami handlowymi. Sfinalizowana została umowa z partnerem z Finlandii, który po przeprowadzonym szkoleniu pracowników w Siedzibie spółki rozpoczął działalność dystrybucyjną. Mimo trwających końcowych uzgodnień umowy dystrybucyjnej z partnerem handlowym z Portugalii Spółka rozpoczęła sprzedaż na tym rynku. Po zakończeniu końcowych ustaleń z klientem francuskim trwały intensywne prace na uruchomienie produkcji wyrobów przeznaczonych na rynek Francuski. Trwają prace Zarząd Spółki podjął również decyzję o przesunięciu terminu złożenia wniosku do KUKE S.A. o indywidualne ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu na drugi kwartał 2012 w celu znaczącego zmniejszenia ryzyka działań związanych z rozwijaniem działalności eksportowej. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W drugim kwartale 2012 odnotowano wzrost sprzedaży o 41% w stosunku do analogicznego okresu Spółka kontynuowała prace nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań w zakresie wentylacji pożarowej oraz regulacji wydajności. W związku z realizacją Projektu "Integracja systemów spółki CIAT i dystrybutorów wyrobów w celu elektronicznej wymiany danych i informacji poprzez platformę GRYFITnet" w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG /10-00 działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki POIG, w drugim kwartale 2012 r. został zakończony drugi etap projektu: Realizacja prototypu - uszczegółowienie specyfikacji w zakresie raportowania oraz realizacja prototypu sytemu GRYFITnet 2.0. Zakupiono także część środków trwałych umożliwiających realizację projektu. Obecnie zostały podjęte działania mające na celu zakończenie prac nad systemem GRYFITnet 2.0 poprzez dopracowanie szczegółów systemu. Realizacja projektu może mieć kluczowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju rynków eksportowych. 7

8 4 GRYFITLAB Sp. z o.o. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: Siedziba, adres: Liczba udziałów ogółem: Cena nominalna jednego udziału: GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łozienica, ul. Prosta 2, Goleniów 650 szt ,00 zł Udział GREMPCO S.A. 100,00% Nr telefonu, faksu: tel.: + 48 (91) , fax.: + 48 (91) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Data rejestracji w KRS: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 21 czerwiec 2005 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: GRYFITLAB Sp. z o.o. świadczy usługi badawczo - rozwojowe w ramach trzech jednostek laboratoryjnych: Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej: Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów, Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych. Laboratorium akustyki, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych oraz w środowisku: Badania parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien, Badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń, Środowiskowe badania akustyczne. 8

9 Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania: Właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nie-izotermicznych, Badania parametrów komfortu mikroklimatycznego wewnętrznego w skali 1:1. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE GRYFITLAB Sp. z o.o. w drugim kwartale 2012 prowadziła standardowe prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zanotowano kilkunastoprocentowy spadek ilości wykonywanych badań ogniowych, oraz znaczący wzrost ilości wykonywanych badań akustycznych. Negatywna tendencja dotycząca ilości zleceń na badania ogniowe oraz ich średniej ceny miała z jednej strony związek z ogólną stagnacją na rynku budowlanym jak również była związana z uruchomieniem nowych laboratoriów badawczych przez dotychczasowych konkurentów Spółki. W zakresie działalności marketingowej Spółka rozpoczęła intensywna promocje na rynku niemieckim. Zatrudniono nowych pracowników, których głównym zadaniem ma być zdobywanie nowych zleceń na terenie Niemiec oraz rozwój nowych metod badawczych. Między innymi w związku z promocją Spółki na rynku Niemieckim, Spólka uczestniczyła w Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Lubece. W pierwszym dniu Zjazdu odbyło się forum gospodarcze tematycznie odnoszące się do współpracy przedsiębiorstw i firm z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo-badawczymi. Na forum tym Spółka przedstawiła swoje doświadczenia w tym zakresie oraz swoją ofertę usług. Dzięki udziałowi w tej imprezie udało się zapoznać z ofertą Zespołu Laboratoriów wielu potencjalnych klientów. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W okresie objętym raportem należy odnotować kilka znaczących wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności. Najistotniejszym z nich było aż dwukrotne rozszerzenie zakresu notyfikacji Spółki. Niezwłocznie po rozszerzeniu zakresu notyfikacji, Spółka odnotowała kilka zapytań od firm europejskich jak również z poza Unii. Spółka złożyła aplikację do Europejskiej Organizacji Laboratoriów Badań Ogniowych EGOLF. Wniosek Spółki przeszedł pozytywna weryfikacje i wyznaczony został termin auditu w Spółce, w wyniku którego potwierdzone zostanie członkostwo Spółki w tej organizacji. Równocześnie Spółka złożyła wniosek o wpisanie jej na listę uznawanych laboratoriów przez VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) na terenie Szwajcarii. Biorąc pod uwagę fakt intensywnej promocji usług Spółki na terenie Niemiec, Zarząd prognozuje znaczący wzrost przychodów uzyskiwanych z eksportu usług do końca bieżącego roku. W drugim kwartale 2012 Spółka rozpoczęła intensywne prace mające na celu rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne metody badawcze badania systemów napowietrzania, badania wyzwalaczy termicznych klap przeciwpożarowych., badania aerodynamiczne przepustnic oraz przewodów wentylacyjnych i oddymiających. Spółka planuje złożenie wniosku do PCA oraz przeprowadzenie stosowanego auditu akredytacyjnego i rozszerzenie zakresu akredytacji do końca br. 9

10 5 FLUID DESK Sp. z o.o. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: Siedziba, adres: Liczba udziałów ogółem: Cena nominalna jednego udziału: FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wojska Polskiego 107 B lok. 14, Szczecin 100 szt. 500,00 zł Udział GREMPCO S.A. 95,0% Nr telefonu, faksu: tel.: + 48 (91) , fax.: + 48 (91) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Data rejestracji w KRS: Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 22 maja 2002 roku Nr KRS: Nr REGON: FLUID DESK Sp. z o.o. jest jedną z niewielu europejskich firm, która umożliwia producentom urządzeń instalacyjnych oraz wyrobów budowlanych, publikację profesjonalnej biblioteki CAD, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz dostępność informacji w serwisie B2B. Dzięki tej ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem zbytu na usługi w zakresie opracowania bibliotek CAD, a jednocześnie współpraca ta przyczynia się do promocji programów FLUID DESK Sp. z o.o. Od grudnia 2003 roku Firma współpracuje z międzynarodowym koncernem firmą Danfoss A/S z Danii, która zleca Spółce opracowywanie bibliotek swoich urządzeń w oprogramowaniu Coolpack, a obecnie również w FLM, po czym promuje te narzędzia projektowe wraz ze swoimi bibliotekami w krajach Unii Europejskiej, jak również na innych rynkach zagranicznych. Kompetencje FLUID DESK Sp. z o.o. wykorzystywane są również przez CIAT Sp. z o.o. oraz przez innych producentów, takich jak Uniwersal, Enix, BH-RES, Burgman, Foko, Karpol, Rosenberg itd. W skali kraju wykorzystywanych jest w biurach projektów ponad aktywnych licencji oprogramowania FDBES. WPROWADZENIE Fluid Desk Sp. z o.o. w drugim kwartale 2012 podpisał umowę z producentem paneli z wełny szklanej na opracowanie biblioteki CAD. Prace te będą przeprowadzone na początku trzeciego kwartału. Publikacja nowej biblioteki elementów oznacza dla Spółki rozszerzenie współpracy marketingowej polegającej na promowaniu oprogramowania wśród projektantów przez partnera biznesowego, co powinno przynieść wymierne korzyści obydwu firmom już w III i IV kwartale

11 W drugim kwartale Spółka kontynuowała akcję marketingową pod hasłem Oswajanie technologii. Zostały przeprowadzone pierwsze szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania CFD. Akcja ta może przynieść wymierne korzyści związane ze zwiększeniem ilości sprzedanych licencji FloVENT i FloEFD jeszcze w tym roku i będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach. Na początku kwartału Spółka wzięła udział w dużej imprezie wystawienniczej tj. Międzynarodowe Targi Poznańskie Instalacje 2012, które odbyły się w kwietniu w Poznaniu. Na Targach tych, Zarząd Spółki odebrał Złoty Medal, którym zostało wyróżnione oprogramowanie FDBES Ventpack dla Bricscad V12. Powyższe osiągnięcie ułatwi bez wątpienia promocję oprogramowania dla nowego środowiska CAD, co przełożyło się bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży ilości licencji modułów FDBES już w drugim kwartale 2012, oraz powinno mieć wymierny wpływ na sprzedaż też w kolejnych kwartałach 2012 roku oraz w kolejnych okresach obrachunkowych. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W zakresie działań handlowych Fluid Desk położył również duży nacisk na intensyfikację sprzedaży produktów firmy Mentor Graphics służących do symulacji numerycznych CFD (Computational Fluid Dynamics) oraz sprzedaż licencji oprogramowania FDBES. Wyniki tych działań bez wątpienia przyniosą rezultaty w kolejnych kwartałach 2012 r. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻENIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH. W I kwartale 2012 Spółka koncentrowała się na podnoszeniu wydajności oprogramowania FDBES 3.0 Ventpack ze środowiskiem graficznym Bricscad V12. Wynikiem tego działania była publikacja kolejnej wersji programu w maju Nowe środowisko graficzne uniezależnia ofertę produktową Fluid Desk od Autodesk (dotychczasowego monopolisty na rynku) i otwiera Firmie dostęp do nowego rynku użytkowników oprogramowania Bricscad. Fakt ten stanowi jednocześnie dużą szansę na zwiększenie eksportu do krajów europy środkowej i wschodniej, dla których cena oprogramowania ma istotne znaczenie przy wyborze narzędzia do projektowania systemów wentylacyjnych. Przygotowywano też specyfikacje nowych funkcji, których wdrożenie planuje się w FDBES 3.0 Coolpack. Pozwolą one na sprawniejsze i szybsze projektowanie instalacji chłodniczy wody lodowej z wykorzystaniem tego modułu. Prace nad ich wdrożeniem planuje się w drugiej połowie trzeciego kwartału. 11

RAPORT KWARTALNY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ 2011 r. OD 01.07.2011 r. DO 30.09.2011 r. GREMPCO

RAPORT KWARTALNY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ 2011 r. OD 01.07.2011 r. DO 30.09.2011 r. GREMPCO RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ 2011 r. OD 01.07.2011 r. DO 30.09.2011 r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2014 r. OD 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. GREMPCO

RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2014 r. OD 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. GREMPCO RAPORT OKRESOWY Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2014 r. OD 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2015

raport kwartalny III kwartał 2015 raport kwartalny III kwartał 2015 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r.

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. List przewodni Zarządu do Akcjonariuszy... 3 II. Informacje o Spółce... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r.

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport za IV kwartał 2009

Raport za IV kwartał 2009 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2009 ROKU od dnia 01.10.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku Dąbrowa Górnicza, 15.02.2010 Raport kwartalny zawiera: 1. Informacje o Spółce 2. Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 kwietnia 30 czerwca 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, drugi kwartał 2013 roku potwierdził

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 5 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 r.) KATOWICE, 14 sierpnia 2013 r. 2 Graphic S.A. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE........ 3 Władze Spółki. Struktura akcjonariatu.......

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q1 2012

Raport kwartalny: Q1 2012 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Warszawa, dnia 14 maja 2012 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 SPIS TREŚCI: 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2012 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2012 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku Warszawa, 15 maj 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy kapitałowej SUNEX S.A IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy kapitałowej SUNEX S.A IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Skonsoliwany Raport Kwartalny Grupy kapitałowej SUNEX S.A IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10-2012r. 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU Racibórz, 14.02.2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 203r. (tj. za okres 0.04.203 30.06.203) WROCŁAW, 4 SIERPIEŃ 203r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SFD S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SFD S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SFD S.A. Opole, 15 maja 2013 roku Firma: SFD Spółka Akcyjna Siedziba: Opole Adres: ul. Książęca nr 17, 45-580 Opole Telefon: + 48

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.01.2013r do 31.03.2013r. SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZOO CENTRUM. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

ZOO CENTRUM. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław 50-25 Gliniana 65/13 Telefon:

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES 01.10.2009 R. DO 31.12.2009 R. 15 Luty 2010

RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES 01.10.2009 R. DO 31.12.2009 R. 15 Luty 2010 K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES 01.10.2009 R. DO 31.12.2009 R. 15 Luty 2010 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM...

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2011 r. Wrocław, maj 2011 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE:... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 4. KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl III kwartał 2011 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 listopada 2011 SPIS TREŚCI: I.

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY DOM ZDROWIA S.A.

INTERNETOWY DOM ZDROWIA S.A. INTERNETOWY DOM ZDROWIA S.A. Raport za I kwartał 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe. 2. Podstawowe informacje o spółce 3. Organy spółki 4. Informacja o akcjonariuszach spółki 5. Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ ROKU 2013 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ ROKU 2013 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ ROKU 2013 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.04.2012 do 30.06.2012) Gdańsk, 14 sierpnia 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.04.2012 do 30.06.2012) Gdańsk, 14 sierpnia 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.04.2012 do 30.06.2012) Gdańsk, 14 sierpnia 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 1.1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 r.

Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 r. Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 r. Warszawa, dnia 16 maja 2011 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce 2. Wybrane jednostkowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2013

raport kwartalny III kwartał 2013 raport kwartalny III kwartał 2013 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01-10-2012 roku do dnia 31-12-2012 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za IV kwartał 2012 i IV kwartał 2011 oraz narastająco w tych latach.

2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za IV kwartał 2012 i IV kwartał 2011 oraz narastająco w tych latach. Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za IV kwartał 2012 i IV kwartał 2011 oraz narastająco w tych latach. 3. Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2012 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 12 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2012 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 12 listopada 2012 roku jednostkowy ZA STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 12 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI 1. LIST DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 30.06.2013 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 ROKU SIERPIEO 2013 1. Informacje Ogólne 1.1. Dane jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 3.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 Poznań, 15 maj 2013 Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE......2 1.1. Skład Grupy Kapitałowej........2 1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012

Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 15 maja 2012 r. Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Strona1 Raport Kwartalny Good Idea S.A. II kwartał 2015/2016 r. (dane za okres 30.09.2015r. 31.12.2015r.) Strona2 Warszawa 13 luty 2016r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE..3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za III kwartał 2012 r. 2. Informacje o emitencie 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. 4.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo