RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2012 r. OD r. do r. GREMPCO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY. Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2012 r. OD 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. GREMPCO"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2012 r. OD r. do r. GREMPCO GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS Podstawa prawna przekazania raportu: 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2 1 WYBRANE DANE FINANSOWE GREMPCO SA Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortyzacja 0,0 1,8 0,0 0,9 Zysk (strata) na sprzedaży -30,3-39,4-17,1-23,1 Zysk (strata) na działalność operacyjnej -30,4-39,4-17,2-23,1 Zysk (strata) brutto -29,3-30,1-17,0-16,6 Zysk (strata) netto -29,3-30,1-17,0-16,6 EBITDA -30,4-37,6-17,2-22,1 Kapitał własny , , , ,5 Inwestycje długoterminowe , , , ,8 Inwestycje krótkoterminowe 64,9 201,3 64,9 201,3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64,9 201,3 64,9 201,3 Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe 304,9 149,9 304,9 149,9 Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 1,3 25,3 1,3 25,3 CIAT Sp. z o.o Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży 6 593, , , ,0 Amortyzacja 387,6 404,0 193,6 209,0 Zysk (strata) na sprzedaży -189,6-676,0 276,4-161,0 Zysk (strata) na działalność operacyjnej -176,4-627,0 265,6-145,0 Zysk (strata) brutto -486, ,0 106,6-451,0 Zysk (strata) netto -486, ,0 106,6-451,0 EBITDA 211,2-223,0 459,2 64,0 Kapitał własny 7 434, , , ,0 Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje krótkoterminowe 161,3 715,0 161,3 715,0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 161,3 715,0 161,3 715,0 Należności długoterminowe 27,0 27,0 27,0 27,0 Należności krótkoterminowe 7 099, , , ,0 Zobowiązania długoterminowe , , , ,0 Zobowiązania krótkoterminowe 8 536, , , ,0 2

3 GRYFITLAB Sp. z o.o Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży ,0 653,0 Amortyzacja ,0 77,0 Zysk (strata) na sprzedaży ,0 94,0 Zysk (strata) na działalność operacyjnej ,0 123,0 Zysk (strata) brutto ,0 37,0 Zysk (strata) netto ,0 37,0 EBITDA ,0 200,0 Kapitał własny Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe FLUID-DESK Sp. z o.o Wybrane dane finansowe '000 PLN '000 PLN '000 PLN '000 PLN Przychody netto ze sprzedaży 672,2 472,8 304,0 189,0 Amortyzacja 110,5 138,1 59,4 69,1 Zysk (strata) na sprzedaży 28,7-89,4-42,7-33,4 Zysk (strata) na działalność operacyjnej 31,2-89,5-42,7-30,0 Zysk (strata) brutto 24,4-91,1-45,4-31,7 Zysk (strata) netto 10,5-91,1-34,9-31,7 EBITDA 141,7 48,6 16,7 39,1 Kapitał własny 1 583, , , ,0 Inwestycje długoterminowe 533,4 499,0 515,2 499,0 Inwestycje krótkoterminowe 104,3 10,1 393,6 21,9 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 104,3 10,1 393,6 21,9 Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe 743,5 531,5 549,0 688,4 Zobowiązania długoterminowe 325,2 159,8 364,0 182,1 Zobowiązania krótkoterminowe 62,4 127,3 199,7 308,6 3

4 2 GREMPCO S.A. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: GREMPCO Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Łozienica, ul. Prosta 2A Goleniów Nr telefonu, faksu: tel.: + 48 (91) fax.: + 48 (91) Adres strony internetowej: Adresy stron internetowych spółek portfelowych: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data rejestracji w KRS: 5 maja 2010 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: GREMPCO Spółka Akcyjna została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U z późn. zm.) oraz Statutu GREMPCO Spółka Akcyjna. W dniu 5 maja 2010 roku, GREMPCO Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. z o.o., będąca dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inżynierii budownictwa. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem 4

5 akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych, jak również dostarczająca rozwiązania informatyczne dla pozostałych spółek portfelowych GREMPCO S.A. oraz innych podmiotów. Dane finansowe GREMPCO S.A. oraz Spółek portfelowych nie podlegają konsolidacji, z powodu zwolnienia z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 56 ustawy o rachunkowości. W drugim kwartale 2012 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 5 raportów bieżących Data Typ Numer Temat :32:44 bieżący 11/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A :11:57 roczny 10/2012 Raport roczny GREMPCO S.A r :04:28 bieżący 9/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. na dzień r :27:10 bieżący 8/2012 Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie zamiany akcji zwykłych imiennych serii B i C na akcje zwykłe na okaziciela :47:02 kwartalny 7/2012 Raport kwartalny za IQ 2012 roku - GREMPCO S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu GREMPCO S.A. prezentuje się następująco: Akcjonariusze GREMPCO SA powyżej 5% Ilość akcji % Ilość głosów % Roman Kazimierz Jędrzejewski ,49% ,10% Pozostali ,51% ,90% Razem ,00% ,00% 5

6 3 CIAT Sp. z o.o. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba, adres: Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62m Konstantynów Łódzki Liczba udziałów ogółem: szt. Cena nominalna jednego udziału: 2.500,00 zł Udział GREMPCO S.A. 100,00% Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Data rejestracji w KRS: 28 marzec 2003 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć kategorii produktowych: Zabezpieczenia przeciwpożarowe, Wentylacja pożarowa, Dyfuzja powietrza, Regulacja wydajności i ochrony przed hałasem, Elementy i systemy fasadowe. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Spółka kontynuowała z powodzeniem prace nad rozwojem nowości produktowych, których wprowadzenie na rynek planowane jest na Q3 i Q Zrealizowane zostały kolejne zamówienia w segmencie systemów wentylacji pożarowej, dzięki czemu Spółka umocni swoją pozycję rynkową w tej grupie produktowej. Kontynuowane były prace na wystąpieniem o rejestracje kolejnego patentu na wynalazek. Spółka kontynuowała negocjacje z potencjalnymi agentami na nowych rynkach eksportowych z 6

7 zadowoleniem śledząc przebieg współpracy z dotychczasowymi partnerami handlowymi. Sfinalizowana została umowa z partnerem z Finlandii, który po przeprowadzonym szkoleniu pracowników w Siedzibie spółki rozpoczął działalność dystrybucyjną. Mimo trwających końcowych uzgodnień umowy dystrybucyjnej z partnerem handlowym z Portugalii Spółka rozpoczęła sprzedaż na tym rynku. Po zakończeniu końcowych ustaleń z klientem francuskim trwały intensywne prace na uruchomienie produkcji wyrobów przeznaczonych na rynek Francuski. Trwają prace Zarząd Spółki podjął również decyzję o przesunięciu terminu złożenia wniosku do KUKE S.A. o indywidualne ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu na drugi kwartał 2012 w celu znaczącego zmniejszenia ryzyka działań związanych z rozwijaniem działalności eksportowej. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W drugim kwartale 2012 odnotowano wzrost sprzedaży o 41% w stosunku do analogicznego okresu Spółka kontynuowała prace nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań w zakresie wentylacji pożarowej oraz regulacji wydajności. W związku z realizacją Projektu "Integracja systemów spółki CIAT i dystrybutorów wyrobów w celu elektronicznej wymiany danych i informacji poprzez platformę GRYFITnet" w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG /10-00 działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki POIG, w drugim kwartale 2012 r. został zakończony drugi etap projektu: Realizacja prototypu - uszczegółowienie specyfikacji w zakresie raportowania oraz realizacja prototypu sytemu GRYFITnet 2.0. Zakupiono także część środków trwałych umożliwiających realizację projektu. Obecnie zostały podjęte działania mające na celu zakończenie prac nad systemem GRYFITnet 2.0 poprzez dopracowanie szczegółów systemu. Realizacja projektu może mieć kluczowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju rynków eksportowych. 7

8 4 GRYFITLAB Sp. z o.o. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: Siedziba, adres: Liczba udziałów ogółem: Cena nominalna jednego udziału: GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łozienica, ul. Prosta 2, Goleniów 650 szt ,00 zł Udział GREMPCO S.A. 100,00% Nr telefonu, faksu: tel.: + 48 (91) , fax.: + 48 (91) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Data rejestracji w KRS: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 21 czerwiec 2005 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: GRYFITLAB Sp. z o.o. świadczy usługi badawczo - rozwojowe w ramach trzech jednostek laboratoryjnych: Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej: Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów, Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych. Laboratorium akustyki, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych oraz w środowisku: Badania parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien, Badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń, Środowiskowe badania akustyczne. 8

9 Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania: Właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nie-izotermicznych, Badania parametrów komfortu mikroklimatycznego wewnętrznego w skali 1:1. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE GRYFITLAB Sp. z o.o. w drugim kwartale 2012 prowadziła standardowe prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zanotowano kilkunastoprocentowy spadek ilości wykonywanych badań ogniowych, oraz znaczący wzrost ilości wykonywanych badań akustycznych. Negatywna tendencja dotycząca ilości zleceń na badania ogniowe oraz ich średniej ceny miała z jednej strony związek z ogólną stagnacją na rynku budowlanym jak również była związana z uruchomieniem nowych laboratoriów badawczych przez dotychczasowych konkurentów Spółki. W zakresie działalności marketingowej Spółka rozpoczęła intensywna promocje na rynku niemieckim. Zatrudniono nowych pracowników, których głównym zadaniem ma być zdobywanie nowych zleceń na terenie Niemiec oraz rozwój nowych metod badawczych. Między innymi w związku z promocją Spółki na rynku Niemieckim, Spólka uczestniczyła w Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Lubece. W pierwszym dniu Zjazdu odbyło się forum gospodarcze tematycznie odnoszące się do współpracy przedsiębiorstw i firm z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo-badawczymi. Na forum tym Spółka przedstawiła swoje doświadczenia w tym zakresie oraz swoją ofertę usług. Dzięki udziałowi w tej imprezie udało się zapoznać z ofertą Zespołu Laboratoriów wielu potencjalnych klientów. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W okresie objętym raportem należy odnotować kilka znaczących wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności. Najistotniejszym z nich było aż dwukrotne rozszerzenie zakresu notyfikacji Spółki. Niezwłocznie po rozszerzeniu zakresu notyfikacji, Spółka odnotowała kilka zapytań od firm europejskich jak również z poza Unii. Spółka złożyła aplikację do Europejskiej Organizacji Laboratoriów Badań Ogniowych EGOLF. Wniosek Spółki przeszedł pozytywna weryfikacje i wyznaczony został termin auditu w Spółce, w wyniku którego potwierdzone zostanie członkostwo Spółki w tej organizacji. Równocześnie Spółka złożyła wniosek o wpisanie jej na listę uznawanych laboratoriów przez VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) na terenie Szwajcarii. Biorąc pod uwagę fakt intensywnej promocji usług Spółki na terenie Niemiec, Zarząd prognozuje znaczący wzrost przychodów uzyskiwanych z eksportu usług do końca bieżącego roku. W drugim kwartale 2012 Spółka rozpoczęła intensywne prace mające na celu rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne metody badawcze badania systemów napowietrzania, badania wyzwalaczy termicznych klap przeciwpożarowych., badania aerodynamiczne przepustnic oraz przewodów wentylacyjnych i oddymiających. Spółka planuje złożenie wniosku do PCA oraz przeprowadzenie stosowanego auditu akredytacyjnego i rozszerzenie zakresu akredytacji do końca br. 9

10 5 FLUID DESK Sp. z o.o. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa Spółki: Siedziba, adres: Liczba udziałów ogółem: Cena nominalna jednego udziału: FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wojska Polskiego 107 B lok. 14, Szczecin 100 szt. 500,00 zł Udział GREMPCO S.A. 95,0% Nr telefonu, faksu: tel.: + 48 (91) , fax.: + 48 (91) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Data rejestracji w KRS: Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 22 maja 2002 roku Nr KRS: Nr REGON: FLUID DESK Sp. z o.o. jest jedną z niewielu europejskich firm, która umożliwia producentom urządzeń instalacyjnych oraz wyrobów budowlanych, publikację profesjonalnej biblioteki CAD, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz dostępność informacji w serwisie B2B. Dzięki tej ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem zbytu na usługi w zakresie opracowania bibliotek CAD, a jednocześnie współpraca ta przyczynia się do promocji programów FLUID DESK Sp. z o.o. Od grudnia 2003 roku Firma współpracuje z międzynarodowym koncernem firmą Danfoss A/S z Danii, która zleca Spółce opracowywanie bibliotek swoich urządzeń w oprogramowaniu Coolpack, a obecnie również w FLM, po czym promuje te narzędzia projektowe wraz ze swoimi bibliotekami w krajach Unii Europejskiej, jak również na innych rynkach zagranicznych. Kompetencje FLUID DESK Sp. z o.o. wykorzystywane są również przez CIAT Sp. z o.o. oraz przez innych producentów, takich jak Uniwersal, Enix, BH-RES, Burgman, Foko, Karpol, Rosenberg itd. W skali kraju wykorzystywanych jest w biurach projektów ponad aktywnych licencji oprogramowania FDBES. WPROWADZENIE Fluid Desk Sp. z o.o. w drugim kwartale 2012 podpisał umowę z producentem paneli z wełny szklanej na opracowanie biblioteki CAD. Prace te będą przeprowadzone na początku trzeciego kwartału. Publikacja nowej biblioteki elementów oznacza dla Spółki rozszerzenie współpracy marketingowej polegającej na promowaniu oprogramowania wśród projektantów przez partnera biznesowego, co powinno przynieść wymierne korzyści obydwu firmom już w III i IV kwartale

11 W drugim kwartale Spółka kontynuowała akcję marketingową pod hasłem Oswajanie technologii. Zostały przeprowadzone pierwsze szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania CFD. Akcja ta może przynieść wymierne korzyści związane ze zwiększeniem ilości sprzedanych licencji FloVENT i FloEFD jeszcze w tym roku i będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach. Na początku kwartału Spółka wzięła udział w dużej imprezie wystawienniczej tj. Międzynarodowe Targi Poznańskie Instalacje 2012, które odbyły się w kwietniu w Poznaniu. Na Targach tych, Zarząd Spółki odebrał Złoty Medal, którym zostało wyróżnione oprogramowanie FDBES Ventpack dla Bricscad V12. Powyższe osiągnięcie ułatwi bez wątpienia promocję oprogramowania dla nowego środowiska CAD, co przełożyło się bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży ilości licencji modułów FDBES już w drugim kwartale 2012, oraz powinno mieć wymierny wpływ na sprzedaż też w kolejnych kwartałach 2012 roku oraz w kolejnych okresach obrachunkowych. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W zakresie działań handlowych Fluid Desk położył również duży nacisk na intensyfikację sprzedaży produktów firmy Mentor Graphics służących do symulacji numerycznych CFD (Computational Fluid Dynamics) oraz sprzedaż licencji oprogramowania FDBES. Wyniki tych działań bez wątpienia przyniosą rezultaty w kolejnych kwartałach 2012 r. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻENIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH. W I kwartale 2012 Spółka koncentrowała się na podnoszeniu wydajności oprogramowania FDBES 3.0 Ventpack ze środowiskiem graficznym Bricscad V12. Wynikiem tego działania była publikacja kolejnej wersji programu w maju Nowe środowisko graficzne uniezależnia ofertę produktową Fluid Desk od Autodesk (dotychczasowego monopolisty na rynku) i otwiera Firmie dostęp do nowego rynku użytkowników oprogramowania Bricscad. Fakt ten stanowi jednocześnie dużą szansę na zwiększenie eksportu do krajów europy środkowej i wschodniej, dla których cena oprogramowania ma istotne znaczenie przy wyborze narzędzia do projektowania systemów wentylacyjnych. Przygotowywano też specyfikacje nowych funkcji, których wdrożenie planuje się w FDBES 3.0 Coolpack. Pozwolą one na sprawniejsze i szybsze projektowanie instalacji chłodniczy wody lodowej z wykorzystaniem tego modułu. Prace nad ich wdrożeniem planuje się w drugiej połowie trzeciego kwartału. 11

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn.31 marca 2015 roku 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY POWER MEDIA S.A.

RAPORT ROCZNY POWER MEDIA S.A. RAPORT ROCZNY POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2007 31 GRUDNIA 2007 Wrocław, maj 2008 Raport Roczny 2007 rok strona 2 SPIS TREŚCI PISMO OD ZARZĄDU... 4 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Kraków dn. 14 marca 2014 r. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. 8 czerwca 2012 roku 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny z istotnymi dla Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A. za 2013 rok 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r. Tajęcina, dnia 18 marca 2015 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Marzec 2011 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2013r do 30.06.2013r. SPIS TREŚCI: I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Chojnów, sierpień 2013 Spis treści 1. ZASDAY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

I. WYBRANE DANE FINANSOWE 1 Spis treści I.WYBRANE DANE FINANSOWE...3 II.INFORMACJE OGÓLNE...4 III.DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA...11 IV.ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W I KWARTALE 2013 ROKU...12

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (dane za okres 01.04.2013 r. 30.06.2013 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za II kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Warszawa 2010-1 - 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): B3System Spółka Akcyjna Skrót firmy: B3System S.A. Siedziba: Warszawa Adres:

Bardziej szczegółowo