PROGRAM XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU ROGÓW R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU ROGÓW 18 19.11.2008 R."

Transkrypt

1 PROGRAM XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU ROGÓW R. ZAKWATEROWANIE GODZ KOLACJA GODZ PONIEDZIAŁEK ( R.) WTOREK ( R.) ŚNIADANIE GODZ Aula (godz ) SESJA PLENARNA Otwarcie Konferencji Dietz Hans, Krzosek Sławomir Innovationen-Wertschöpfungspotentiale für die Holzindustrie. (Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu drzewnego). Kundzewicz Andrzej W., Kundzewicz Zbigniew W. Wood protection and climate change mitigation. (Ochrona drewna a łagodzenie zmian klimatu). Orłowski Kazimierz A., Wasielewski Roman Estimating of the rough green target size in lumber manufacturing on the twin shaft multi-rip saws. (Szacowanie wymiaru początkowego tarcicy przy przecinaniu drewna na dwuwrzecionowych wielopiłowych pilarkach tarczowych). Wierzbicka Monika, Swaczyna Irena The project of the fittings of a home office. (Projekt wyposażenia gabinetu do pracy w domu). Smardzewski Jerzy Stiffness modelling of dual conical upholstery spring. (Modelowanie sztywności dwustożkowych sprężyn tapicerskich). ZŁOŻENIE KWIATÓW POD TABLICĄ PAMIATKOWĄ PROF. DR HAB. FRANCISZKA KRZYSIKA GODZ Przerwa (kawa) Sala aula, godz SESJA: STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI DREWNA. Przewodniczy: prof. dr hab. Witold Dzbeński Bajkowski Bogusław, Cyrankowski Mariusz Problem of the automatic measurement of wood grain direction. (Zagadnienie automatycznego pomiaru nachylenia włókien drzewnych.). Tomczak Arkadiusz Basic density of juvenile wood and its variation in stem profile of Scots pine (Pinus sylvestris L.). (Zróżnicowanie gęstości umownej drewna młodocianego na przekroju podłużnym pnia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)). Tomczak Arkadiusz, Pazdrowski Witold, Jelonek Tomasz, Szaban Jarosław, Jakubowski Marcin Variability in selected macrostructural characteristics of juvenile wood in stems of Scots pine (Pinus sylvestris L.). (Zmienność wybranych cech makrostrukturalnych drewna młodocianego w pniach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)). Fabisiak Ewa, Moliński Waldemar, Zieliński Łukasz Variation in the microfibril angle in tangent walls of tracheids in individual annual rings of dominant pine trees (Pinus sylvestris L.). (Zmienność kąta nachylenia mikrofibryl w stycznych ścianach cewek w obrębie pojedynczych przyrostów rocznych dominujących drzew sosny (Pinus sylvestris L.)). Fabisiak Ewa, Moliński Waldemar Variation in the microfibril angle in tangent walls of tracheids in individual annual rings at different height in a larch tree (Larix decidua Mill.) from plantation culture. (Zmienność kąta nachylenia mikrofibryl w stycznych ścianach cewek w pojedynczych przyrostach rocznych na różnych wysokościach drzewa modrzewia (Larix decidua Mill.) z uprawy plantacyjnej). Pavlovičs Gunārs, Daugavietis Māris, Daugaviete Mudrīte, Cīrule Dace, Alksne Anda, Lavnikoviča Ilzīte, Antons Andis, Dolacis Jānis Comparison of the anatomical elements and physical properties of wild cherry 1

2 (Prunus avium L.) and alder hybrid wood. (Porównanie elementów anatomicznych oraz własności fizycznych dzikiej wiśni (Prunus avium L.) oraz hybrydy olchy szarej i czarnej). Krauss Andrzej, Moliński Waldemar, Fabisiak Ewa Gradient of tensile strength of cell walls along the grain in individual annual rings of dominant pine trees (Pinus sylvestris L.). (Gradient wytrzymałości ścian komórkowych na rozciąganie wzdłuż włókien w pojedynczych przyrostach rocznych dominujących drzew sosny (Pinus sylvestris L.). Sala parter, godz SESJA: TECHNOLOGIA I STRUKTURA TWORZYW DRZEWNYCH. Przewodniczy: prof. dr hab. Danuta Nicewicz Bits Galyna, Bekhta Pavlo, Sedliačik Ján Gluing of veneers with high moisture content. (Klejenie fornirów o wysokiej wilgotności). Borysiuk Piotr, Mamiński Mariusz, Sosińska Krystyna Thin polyethylene-bonded hot re-formable particleboards. (Cienkie płyty wiórowe spajane polietylenem przeznaczone do formowania na gorąco). Czechowska Joanna, Borysiuk Piotr, Mamiński Mariusz, Boruszewski Piotr Low-density particleboards filled with waste PUR foam. (Płyty wiórowe o niskiej gęstości z wypełnieniem z odpadowej pianki poliuretanowej). Dukarska Dorota, Łęcka Janina Polyurethane foam scrap as MUPF and PF resin filler in the manufacture of exterior plywood. (Odpadowa pianka poliuretanowa jako wypełniacz żywic MUPF oraz PF w procesie wytwarzania sklejek wodoodpornych). Gozdecki Cezary, Kociszewski Marek, Wilczyński Arnold, Zajchowski Stanisław Use of coarse wood chips for fabrication of wood-polypropylene composites by means of injection molding. (Zastosowanie grubych wiórów do wytwarzania kompozytów drzewno-polipropylenowych za pomocą formowania wtryskowego). Jastrząb Joanna Die Eigenschaften der OSB Platten in der Abhängigkeit von der Holzspangeometrie in der Mittelschicht. (Właściwości płyt OSB w zależności od geometrii wiórów w warstwie wewnętrznej). Jastrząb Joanna Der Einfluss des Hexaminzusatzes auf die Eigenschaften der HDF Platten. (Wpływ dodatku heksaminy na właściwości płyt HDF). Sedliačik Ján, Jurkovič Peter Agglomerated materials on the base of mineral binders. Part I. Present state. (Materiały aglomerowane na bazie spoiw mineralnych. Część I. Stan obecny). Sala I piętro, godz SESJA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE DRZEWNYM. Przewodniczy: prof. dr hab. Leszek Żukowski Lis Wojciech Wood sales by National Forests in year ( Sprzedaż drewna przez Lasy Państwowe w 2009 roku ). Wieruszewski Marek, Gotych Viktor, Gaik Arkadiusz Cooperation in production of semi-finished articles for the needs of furniturewood industry. (Kooperacja w produkcji półfabrykatów na potrzeby przemysłu mebli giętych). Wieruszewski Marek, Hruzik Ginter J., Gotych Viktor, Gaik Arkadiusz, Kalupa Łukasz, Bober Piotr Effectiveness of wood processing into furniture semi-finished products of domestic turnover. (Efektywność przerobu drewna na półfabrykaty meblowe w obrocie rynku krajowego). Romankow Jacek, Kokociński Wojciech Some aspects of protection against wood dust at the workplace. (Niektóre aspekty ochrony przed pyłem drzewnym w miejscu pracy). Sztanc Magdalena, Szymanowski Wacław Analysis possibilities of sales products and services in wood and furniture trades by Internet on UE markets. (Analiza możliwości sprzedaży produktów i usług w branży drzewnej i meblarskiej poprzez Internet na rynkach państw Unii Europejskiej). Polek-Duraj Kornelia An examination of the quality of working conditions in the sawmill industry of Opole Silesia as revealed through to a survey questionnaire administered in chosen companies. (Badanie jakości warunków pracy w przemyśle drzewnym Śląska Opolskiego na podstawie badań ankietowych w wybranych zakładach). Polek-Duraj Kornelia Sawmills operating in the face of foreign direct investments (case study). (Funkcjonowanie tartaków w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych (studium przypadku)). 2

3 Sala II piętro, godz SESJA: SUSZENIE I TERMICZNA OBRÓBKA DREWNA. TECHNIKA CIEPLNA. Przewodniczy: prof. dr hab. Ladislav Dzurenda Bombin A.M., Kondratyuk V.A., Schelokov V.M. Drying of logs for the wooden house-building of superhigh frequency of electromagnetic energy in combination with the shallow vacuum. (Suszenie kłód przeznaczonych na domy z bala w polu elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości połączonym z niską próżnią). Делийски Ненчо Алгоритм для вычисления режимных заданий в системе автоматического следящего управления процессом сушки пиломатериалов. (Algorytm obliczania punktów charakterystycznych w systemie automatycznej kontroli suszenia tarcicy). Делийски Ненчо, Соколовски Славчо Изменение температуры и влажности воздуха в автоматизированном складе для высушенных пиломатериалов. (Zamiany temperatury i wilgotności w zautomatyzowanym magazynie suszonej tarcicy suszonej). Dobrowolska Ewa, Zbieć Marcin, Kłosińska Teresa Einfluss der hydrothermischen Behandlung auf Qualität des Robinie-Holzfurniers. (Wpływ obróbki hydrotermicznej na jakość powierzchni fornirów pozyskiwanych z drewna z grochodrzewu (Robinia pseudoacacia L.)). Dobrowolska Ewa, Bieżońska Agnieszka, Kłosińska Teresa Influence of hydrothermal treatment on mechanical properties of false acacia wood (Robinia pseudoacacia L.). (Wpływ obróbki hydrotermicznej na właściwości mechaniczne drewna grochodrzewu (Robinia pseudoacacia L.). Laurova Marta, Kacik Frantisek, Kacikova Danica, Sivak Jozef Influence of hydrothermal treatment on dissolution of aspen. (Wpływ obróbki hydrotermicznej na rozpuszczalność topoli). Gáborík Jozef, Dudas Juraj The bending properties of aspen wood. (Gięcie drewna topoli) Gáborík Jozef, Dudas Juraj Thermo-mechanical Smoothing of Wood. (Termo-mechaniczne wygładzanie drewna). OBIAD GODZ Sala aula, godz SESJA: STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI DREWNA. Przewodniczy: prof. dr hab. Witold Dzbeński Jelonek Tomasz Wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Poland. (Gęstość drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce). Jelonek Tomasz, Pazdrowski Witold, Tomczak Arkadiusz, Szaban Jarosław, Jakubowski Marcin The effect of former farmland on selected wood properties of Scots pines (Pinus sylvestris L.) from mature stands. (Wpływ gruntów porolnych na kształtowanie się wybranych właściwości drewna sosen zwyczajnych (Pinus sylvestris L.) pochodzących z drzewostanów rębnych). Jelonek Tomasz, Pazdrowski Witold, Szymański Marek, Nawrot Marcin The form of dead bark in mature Scots pines (Pinus sylvestris L.) and self-pruning. (Forma kory martwicowej rębnych sosen zwyczajnych (Pinus sylvestris L.) a proces oczyszczania się drzew z gałęzi). Moliński Waldemar, Krauss Andrzej, Fabisiak Ewa, Janusz Radosław Gradient of tensile strength of wood along the grain in individual annual rings of dominant pine trees (Pinus sylvestris L.). (Gradient wytrzymałości drewna na rozciąganie wzdłuż włókien w pojedynczych przyrostach rocznych dominujących drzew sosny (Pinus sylvestris L.)). Werner Marta, Jakubowski Marcin, Giefing Dieter Franciszek, Nawrot Marcin, Szymański Marek The change of growth increments of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as a result of artificial pruning. (Zmiana wielkości przyrostów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na skutek zabiegu podkrzesywania). Cīrule Dace, Alksne Anda, Lavnikoviča Ilzīte, Antons Andis, Pavlovičs Gunārs, Dolacis Jānis Comparison of the physical properties of grey alder (Alnus incana (L.) Moench) and black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) wood in Latvia and elsewhere. (Porównanie własności fizycznych olchy szarej (Alnus incana (L.) Moench) i czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na Łotwie). Jakubowski Marcin, Pazdrowski Witold, Jelonek Tomasz, Tomczak Arkadiusz, Szaban Jarosław Selected properties of wood comes from beech (Fagus sylvatika L.) windbreaks. (Wybrane właściwości drewna buka (Fagus sylvatica L.) pochodzącego z wiatrołomów). Szaban Jarosław, Kowalkowski Wojciech, Jakubowski Marcin, Jelonek Tomasz, Tomczak Arkadiusz The adopted density of the common beech wood (Fagus sylvatica L.) from different proveniences.(gęstość umowna drewna buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) pochodzącego z różnych proweniencji). 3

4 Sala parter, godz SESJA: TECHNOLOGIA I STRUKTURA TWORZYW DRZEWNYCH. Przewodniczy: prof. dr hab. Włodzimierz Oniśko Nicewicz Danuta, Chada Jakub, Danecki Leszek Utilisation of recovered wood in the production of MDF boards. (Wykorzystanie drewna poużytkowego w produkcji płyt MDF). Matyašovský Ján, Meluš Pavol, Duchovič Peter, Kopný Ján Agglomerated materials based on mineral Binders. Part II. Leather shavings bonded by plaster. (Materiały aglomerowane na bazie lepiszczy mineralnych. Część II. Skrawki skór sklejane gipsem). Matyašovský Ján, Meluš Pavol, Duchovič Peter, Jurkovič Peter Agglomerated materials based on mineral binders. Part III. Leather shavings bonded by cement.(materiały aglomerowane na bazie lepiszczy mineralnych. Część III. Skrawki skór sklejane cementem). Belchinskaya L.I., Khodosova N.A., Lavlinskaya O.V. New hardening compound of glue composition for agglutination of plywood. (Nowy typ utwardzacza w klejach przeznaczonych do sklejek). Murawski Krzysztof Critical stress of squat cylindrical and square shaped plywood compressed by ball-andsocket joints according to the Tetmajer-Jasiński hypothesis. (Naprężenie krytyczne krępej cylindrycznej i kwadratowej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy ściskanej przez przeguby kuliste według hipotezy Tetmajera-Jasińskiego). Murawski Krzysztof Critical stress of squat cylindrical and square shaped plywood made of birch compressed by ball-and-socket joints according to the Engesser-Karman-Shanley s modified hypothesis. (Naprężenie krytyczne krępej cylindrycznej i kwadratowej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy ściskanej przez przeguby kuliste według zmodyfikowanej hipotezy Engessera-Karmana-Shanley a). Murawski Krzysztof Critical stress of squat cylindrical and square shaped plywood made of birch compressed by ball-and-socket joints according to the Ylinen hypothesis. (Naprężenie krytyczne krępej cylindrycznej i kwadratowej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy ściskanej przez przeguby kuliste według hipotezy Ylinena). Murawski Krzysztof Critical stress of squat cylindrical and square shaped plywood made of birch compressed by ball-and-socket joints according to the Březina s hypothesis. (Naprężenie krytyczne krępej cylindrycznej i kwadratowej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy ściskanej przez przeguby kuliste według hipotezy Březiny). Murawski Krzysztof Critical stress of squat cylindrical and square shaped plywood compressed by ball-andsocket joints according to the Johnson-Ostenfeld hypothesis. (Naprężenie krytyczne krępej cylindrycznej i kwadratowej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy ściskanej przez przeguby kuliste według hipotezy Johnsona- Ostenfelda). Gozdecki Cezary, Kociszewski Marek Study of the screw withdrawal capacity in wood-polymer composites exposed to the accelerated ageing process. (Badanie nośności wkrętów w kompozytach drzewno-polimerowych poddanych przyspieszonemu starzeniu). Półka M., Ziębaczewski Ernest A comparative study on some thermal kinetic parameters of Laminated Veneer Lumber (LVL). (Analiza porównawcza wybranych parametrów termokinetycznych laminowanego fornirowego drewna wytworzonego z drewna świerkowego). Boieriu Camelia, Curtu Ioan, Lica Dumitru New structures of composite panels made of mixed hardwood lamellas. (Nowe struktury płyt z mieszanego drewna liściastego). Sala I piętro, godz SESJA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE DRZEWNYM. Przewodniczy: dr hab. Wacław Szymanowski Parys Tomasz Advantages of use of the ERP class system in enterprise of wood industry from SME sector. (Korzyści zastosowania systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie branży drzewnej z sektora MSP). Kowal Edward, Kaźmierczak Paweł Evaluation of psychomotor fitness of wood exploitation workers. (Ocena sprawności psychomotorycznej pracowników pozyskiwania drewna). Jenczyk-Tołłoczko Izabella Preliminary results of demands research for wooden houses. (Wstępne wyniki badania zapotrzebowania na budownictwo drewniane). Szczawiński Mieczysław Timber valuation based on quality class. (Metoda wyceny wartości tarcicy według klas jakości). Szymański Sebastian Analysis of economic effectiveness of wood trade enterprises quoted on the Warsaw Stock Exchange. (Analiza efektywności gospodarowania w przedsiębiorstw branży drzewnej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). 4

5 Biernacka Justyna Selected polynomials as tools of economic condition analysis of stock-listed wood companies Grajewo SA and Forte S.A.. (Wybrane modele dyskryminacyjne jako narzędzia oceny kondycji ekonomiczno - finansowej giełdowych spółek branży drzewnej na przykładzie Grajewo SA i Forte S.A.). Pachelska Hanna Organisational determinants of development of sawmill industry in Poland after World War II. (Organizacyjne uwarunkowania rozwoju przemysłu tartacznego w Polsce po II wojnie światowej). Sala II piętro, godz SESJA: SUSZENIE I TERMICZNA OBRÓBKA DREWNA. TECHNIKA CIEPLNA. Przewodniczy: dr hab. Ewa Dobrowolska Gaff Milan Irregular pressing of wood surface in relation to its plasticizing treatment. (Nierównomierne prasowanie drewna związane z jego uplastycznianiem). Półka M., Ziębaczewski Ernest A comparative study on some thermal kinetic parameters of Laminated Veneer Lumber (LVL). (Analiza porównawcza wybranych parametrów termokinetycznych laminowanego fornirowego drewna wytworzonego z drewna świerkowego). Kacikova Danica, Krakovsky Alexander, Babiak Marian Utilisation of chimney combustion chamber at the description of wood burning. (Zastosowanie komory spalania w badaniach spalania drewna). Pilát Peter, Jandačka Jozef, Malcho Milan Fire-place stove inwall material effect on heat and emission parameters of local heat sources. (Wpływ materiału paleniska na ciepło oraz emisję zanieczyszczeń w małych źródłach ciepła). Kacikova Danica, Osvald Anton, Makovicka-Osvaldova Linda, Vacek Vladimir Influence of tree parts on thermal degradation of selected softwoods. (Wpływ pochodzenia drewna na rozkład termiczny wybranych gatunków iglastych). Półka M. Comparative analysis of minimal ignition temperatures clouds of wooden dusts. (Analiza porównawcza minimalnych temperatur zapłonu obłoków pyłów drzewnych). Jandačka Jozef, Pilát Peter Heat source emission parameters at various combustion conditions. (Parametry emisji źródła ciepła w różnych warunkach spalania). Соколовски Славчо, Делийски Ненчо, Дзуренда Ладислав Тепловой расчет автоклавов для обработки древесины. (Termiczne wymiarowanie autoklawów do impregnacji drewna). PRZERWA GODZ. (KAWA) Sala aula, godz SESJA: STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI DREWNA. Przewodniczy: dr hab. Ewa Fabisiak Dzbeński Witold, Zakrzewska-Rudzińska Weronika Scientific activity of wood collections at Wood Technology Faculty of SGGW in Warsaw. (Działalność naukowa Ksyloteki Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie). Lachowicz Hubert Tensile strength parallel to the grain of silver birch wood in north-eastern Poland. (Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien drewna brzozy brodawkowatej w północno wschodniej Polsce). Jakubowski Marcin, Wyszogrodzka Agata, Pazdrowski Witold, Bembenek Mariusz, Mederski Piotr Variability of features of birch (Betula pendula L.) wood comes from seed orchard. (Zmienność właściwości drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula L.) pochodzącej z plantacji nasiennej). Kowal Maria, Częstochowski Czesław, Kaźmierczak Adam Research on the influence of wood moisture content and its anatomic direction, on energy absorption of a wood sample under impact test. (Badania wpływu wilgotności i kierunku anatomicznego na chłonność energii drewna poddanego próbie udarowej). Hrčka Richard, Kurjatko Stanislav Thermal properties of chosen diffuse-porous species. (Właściwości cieplne wybranych gatunków rozpierzchłonaczyniowych). Kurjatko Stanislav, Solár Rastislav, Hudec Ozef The permeability of poplar and hornbeam wood for water and n-hexane. (Przepuszczalność wody oraz n-heksanu przez drewno topoli oraz grabu). Szaban Jarosław The problem of tapping tree stands caused by the deer and its influence on the technical quality of wood raw material of chosen coniferous species. (Wpływ spałowania drzewostanów przez jelenie na jakość techniczną surowca drzewnego wybranych gatunków iglastych). Tomczak Arkadiusz, Pazdrowski Witold, Nawrot Marcin, Szymański Marek Social class of tree position in the community in European larch (Larix decidua Mill.) and technological value of timber. (Pozycja socjalna drzew modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) w zbiorowisku a wartość techniczna surowca). 5

6 Sala parter, godz SESJA: MECHANICZNA OBRÓBKA DREWNA. Przewodniczy: dr hab. Kazimierz Orłowski Czarniak Paweł, Górski Jarosław The effect of tool wear on feed force in chipboard drilling. (Wpływ zużycia narzędzia na siłę posuwu podczas wiercenia w płycie wiórowej). Laszewicz Katarzyna, Wilkowski Jacek, Górski Jarosław Влияние износа инструмента на точность обработки во времия фрезеровки ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП). (Wpływ zużycia narzędzia na dokładność obróbki podczas frezowania płyty wiórowej laminowanej). Javorek Lubomir, Hric Jozef Non traditional turning technique turning with self propelled rotary tool. (Nowoczesne techniki toczenia toczenie narzędziem obrotowym). Wasielewski Roman Circular saws with closed chip grooves. (Piły tarczowe z domkniętymi rowkami wiórowymi). Wieloch Grzegorz, Osajda Marcin Construction of self-propelled rotary tool (SPRT) for wood turning. (Konstrukcja samoobrotowych narzędzi (SPRT)do toczenia drewna). Wasielewski Roman, Orłowski Kazimierz A Dynamics of the circular sawing machine spindle system. (Dynamika układu wrzecionowego pilarki tarczowej). Wasielewski Roman, Walkowiak Tomasz Geometrical accuracy of the objects in the axial run-out conditions. (Dokładność geometryczna przedmiotów w warunkach bicia osiowego ostrzy). Orłowski Kazimierz A., Wasielewski Roman Estimating of the rough green target size in lumber manufacturing on the twin shaft multi-rip saws. (Szacowanie wymiaru początkowego tarcicy przy przecinaniu drewna na dwuwrzecionowych wielopiłowych pilarkach tarczowych). Wilkowski Jacek, Czarniak Paweł The usage of digital image processing methods for quality control of drilling in laminated chipboard (Zastosowanie metod cyfrowej analizy obrazu do kontroli jakości wiercenia w płycie wiórowej laminowane). Szwajka Krzysztof, Zielńska-Szwajka Joanna Processing of sensor signals for tool - wear monitoring in wood cutting operations - a review of methods. (Przegląd metod obróbki sygnałów pochodzących z czujników do diagnostyki stanu narzędzia przy cięciu drewna). Sala I piętro, godz SESJA: TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJE MEBLARSKIE. Przewodniczy: prof. dr hab. Jerzy Smardzewski Krystofiak Tomasz, Lis Barbara, Proszyk Stanisław, Komorowicz Łukasz Investigations of some properties of PUR and SH lacquer coatings for wooden floor materials. Part I. Aesthetic-decorative features. (Badania wybranych właściwości powłok z lakierów PUR i SH przeznaczonych do materiałów podłogowych z drewna. Cz. I). Krystofiak Tomasz, Proszyk Stanisław, Lis Barbara, Komorowicz Łukasz Investigations of some properties of PUR and SH lacquer coatings for wooden floor materials. Part II. Wettability. (Badania wybranych właściwości powłok z lakierów PUR i SH przeznaczonych do materiałów podłogowych z drewna. Cz. II. Zwilżalność). Lis Barbara, Proszyk Stanisław, Krystofiak Tomasz, Komorowicz Łukasz Investigations of some properties of PUR and SH lacquer coatings for wooden floor materials. Part III. Adherence to the substrate. (Badania wybranych właściwości powłok z lakierów PUR i SH przeznaczonych do materiałów podłogowych z drewna. Cz. III). Proszyk Stanisław, Lis Barbara, Krystofiak Tomasz, Komorowicz Łukasz Investigations of some properties of PUR and SH lacquer coatings for wooden floor materials. Part IV. Resistance to mechanical factors. (Badania wybranych właściwości powłok z lakierów PUR i SH przeznaczonych do materiałów podłogowych z drewna. Cz. IV). Sudoł Ewa Testing Glue Bonds in Window Elements under pr EN (Testowanie połączeń klejowych w elementach okiennych zgodnie z normą EN ). Makowski Andrzej The numerical modeling of flexible wooden elements within elastic-plastic deformations. Part 1. (Modelowanie numeryczne zginanych elementów drewnianych w zakresie sprężysto-plastycznego odkształcania materiału Cześć 1). Makowski Andrzej The numerical modeling of flexible wooden elements within elastic-plastic deformations. Part 2. (Modelowanie numeryczne zginanych elementów drewnianych w zakresie sprężysto-plastycznego odkształcenia materiału. Część 2). Policińska - Serwa Anna Major changes in the design rules of timber structures. (Ważniejsze zmiany w zasadach projektowania konstrukcji drewnianych) Sydor Maciej, Wieloch Grzegorz Wood - construction and technological properties. 6

7 Rohanová Alena Quality standards for spruce wood designed for structural application in Slovakia. (Standardy jakościowe drewna świerka przeznaczonego na elementy konstrukcyjne na Słowacji). Kúdela Jozef, Štefka Vilém Stability of columns made from particle boards with different density profiles. (Stabilność kolumn wykonanych z płyt wiórowych o różnym rozkładzie gęstości). Piekarczuk Artur Designing corner joints in timber windows. (Projektowanie naroży okien drewnianych). Sala II piętro, godz SESJA: CHEMICZNE BADANIA DREWNA I MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W TECHNOLOGII WYTWARZANIA WYROBÓW Z DREWNA. Przewodniczy: prof. dr hab. Donata Krutul. SESJA - POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. DR HAB. CHEM. JURIJA HROLSA Batog Jolanta, Kozłowski Ryszard, Przepiera Alojzy Activation of lignocellulosic composites by oxidizing enzymes. (Aktywacja kompozytów lignocelulozowych enzymami utleniającymi). Doczekalska Beata, Zakrzewski Roman, Bartkowiak Monika Esterification of wood with maleic anhydride in the presence of the catalyst sodium carbonate. (Estryfikacja drewna bezwodnikiem maleinowym w obecności katalizatora węglanu sodu). Doczekalska Beata, Borysiak Sławomir Influence of concentration of NaOH on degree of crystallinity of poplar wood. (Wpływ stężenia NaOH na stopień krystaliczności drewna topoli). Doczekalska Beata, Szaniecka Magdalena Investigations of willow and poplar wood hygroscopicity esterified by selected acid anhydrides. (Badania higroskopijności drewna wierzby i topoli estryfikowanych wybranymi bezwodnikami kwasowymi). Antczak Andrzej, Radomski Andrzej, Zawadzki Janusz, Zielenkiewicz Tomasz Influence of propyl gallate on thermal ageing of cellulose. (Wpływ galusanu propylu na termiczne starzenie celulozy). Kacik Frantisek, Geffertova Jarmila, Kacikova Danica Degradation of hardwood pulp during accelerated ageing. (Rozkład ścieru drzewnego podczas przyspieszonego starzenia). Cofta Grzegorz, Waliszewska Bogusława, Zborowska Magdalena HS-SPME analysis of volatile organic compounds of impregnated wood. (Analiza HS-SPME lotnych związków organicznych z drewna impregnowanego). Doczekalska Beata, Bartkowiak Monika, Zakrzewski Roman Thermogravimetric investigations of Poplar wood treated with sodium hydroxide. (Badania termograwimetryczne drewna topoli poddanej działaniu wodorotlenku sodowego). UROCZYSTA KOLACJA WIECZÓR DYSKUSYJNY, GODZ ŚRODA ( R.) ŚNIADANIE GODZ Sala parter, godz SESJA: OCHRONA DREWNA. Przewodniczy: dr hab. Adam Krajewski Andres Bogusław, Borysiuk Piotr Resistance of dry-formed fibreboard panels with thermoplastic bond against Coniophora puteana fungus. (Odporność suchoformowanych płyt pilśniowych spajanych termoplastem na działanie grzyba Coniophora puteana). Cofta Grzegorz, Modzelewska Izabela, Jaszczur Anna Effect of the addition of biocide on the speed of biodegradation by microfungi in papers supplemented with white and rye bran. (Wpływ dodatku biocydu na szybkość degradacji wytworów papierniczych z dodatkiem otrębów zbożowych przez mikrogrzyby). Fojutowski Andrzej, Kropacz Aleksandra, Jóźwiak Mariusz The white rot of hardwood plywood caused by fungi. (Rozkład biały sklejki liściastej powodowany przez grzyby). Mazela Bartłomiej, Hochmańska Patrycja, Letmann Monika, Kotewa Alicja Biological durability of wood plastic composites. (Odporność biologiczna kompozytów drewno-polimerowych (WPCs)). Dolacis Jānis, Belkova Lubov, Cīrule Dace, Alksne Anda, Lavnikoviča Ilzīte, Antons Andis, Pavlovičs Gunārs Changes in the physical and chemical properties of pine (Pinus sylvestris L.) upon the prolonged presence in sea waters. (Zmiany własności fizycznych i chemicznych sosny (Pinus sylvestris L.) po przedłużonym przebywaniu w wodzie morskiej). Wesołek Dorota, Władyka-Przybylak Maria, Kozłowski Ryszard The effect of nanoadditives on effectiveness of intumescent fire retardant coatings. (Wpływ nanodomieszek na efektywność powłok przeciwogniowych). 7

8 Grześkowiak Wojciech, Cofta Grzegorz, Mazela Bartłomiej Fire retardant efficacy of selected chemical compounds. (Skuteczność ogniochronna wybranych związków chemicznych). Monder Sławomir Effectiveness tests for marine salt as a timber fire protection agent. (Badanie skuteczności zabezpieczenie drewna solą morską przed działaniem Witomski Piotr Preservative properties of rock salt for wooden objects in the Muzeum Żup Krakowskich in Wieliczka. (Konserwujące właściwości soli kamiennej w drewnianych obiektach z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce). Krajewski Adam Sodium chloride toxic values against larvae of Ptilinus pectinicornis L.. (Wartość owadobójcza chlorku sodu w stosunku do larw Ptilinus pectinicornis L.). Nowakowska Magdalena Usefulness of acoustic method to various size of old-house borer larvae detection. (Wykorzystanie metody akustycznej do wykrywania różnej wielkości larw spuszczela pospolitego). Wójcik Aleksandra Environment humidity variations caused by insect presence. (Zmiany wilgotności otoczenia wywołane obecnością owadów). Sala I piętro, SESJA: TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJE MEBLARSKIE. Przewodniczy: prof. dr hab. Stanisław Proszyk Mielczarek Zbigniew, Wąsowicz Klaudia Space structures made from medium-size round wood. (Konstrukcje przestrzenne ze średniowymiarowego drewna okrągłego). Mielczarek Zbigniew, Lange Małgorzata, Graf Tomasz Conception of space structures made of sawn and round middle size timber, steel and wood-base materials. (Koncepcje struktur przestrzennych z tarcicy średniowymiarowego drewna okrągłego, płyt Izopanel i stali). Kędzierski Andrzej A study of the change in characteristics of wood finishes due to accelerated aging and exposure to natural climate. (Badania zmian właściwości powłok malarskich pod wpływem przyspieszonego starzenia i długotrwałego działania normalnego klimatu). Šúriková Anna, Joščák Pavol The juvenile poplar wood in joints with self-bohred wood screws. (Drewno topoli w połączeniach na wkręty samowiercące). Pohl Piotr, Radzikowski Krzysztof, Wołpiuk Marcin Investigations on the local reinforcement of chipboards in the place of anchoring screw fasteners. (Badania nad lokalnym wzmacnianiem płyt wiórowych w miejscu mocowania łączników śrubowych). Joščák Pavol, Šimun Milan Analysis models of ultimate strength of furniture dowel joints. (Modele analityczne granicznej wytrzymałości połączeń kołkowych). Kokociński Wojciech, Romankow Jacek Body local thermal balance in contact with working board.( Lokalny bilans termiczny ciała w styczności z płytami roboczymi). Wiaderek Krzysztof, Smardzewski Jerzy Analysis of the contact problem of human thighs and elastic seat cushion. (Analiza kontaktu ciała ludzkiego z elastyczna poduszką). Wieloch Grzegorz The height of beds and possibility of its regulation the attribute of its functionality. (Wysokość łóżek i możliwość jej regulacji - atrybutem funkcjonalności). (Modelowanie sztywności dwustożkowych sprężyn tapicerskich). Sydor Maciej, Wieloch Grzegorz Wood - construction and technological properties. (Drewno - właściwości techniczno technologiczne). Wieloch Grzegorz Wooden shoes in Netherlands iconography. (Buty drewniane w ikonografii niderladzkiej). Gawroński Tomasz, Pilśniak Krzysztof Parametric designing of kitchen furniture. (Parametryczne projektowanie mebli kuchennych). Gawroński Tomasz, Tarnawski Hubert Estimation of times of manual activities at workstations with mechanical feed. (Normowanie czasów czynności manualnych na stanowiskach z posuwem mechanicznym). Kajba Peter, Veselovský Juraj Gothic wooden furniture in Slovakia. (Gotyckie meble drewniane na Słowacji). Sala II piętro, godz SESJA: CHEMICZNE BADANIA DREWNA I MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W TECHNOLOGII WYTWARZANIA WYROBÓW Z DREWNA. Przewodniczy: prof. dr hab. Włodzimierz Prądzyński Zawadzki Janusz, Zielenkiewicz Tomasz, Antczak Andrzej, Więckowski Rafał XRF spectrometric analysis of chlorine originated from wood preservative in Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood. (Analiza zawartości chloru w drewnie sosny (Pinus silvestris L.) pochodzącego od środka ochrony drewna przy użyciu spektrometru XRF). 8

9 Drożdżek Michał, Radomski Andrzej, Zawadzki Janusz, Antczak Andrzej Changes of molar mass of pinewood (Pinus sylvestris L.) cellulose prepared by Kürschner-Hoffer method (Badanie zmian stopnia polimeryzacji celulozy podczas wydzielania jej metodą Kürschnera-Hoffera z drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)) Modzelewska Izabela, Bartkowiak Monika Thermogravimetric analysis of paper articles containing with rye and wheat bran. (Analiza termograwimetryczna wytworów papierniczych z dodatkiem otrębów pszennych i żytnich). Krutul Donata, Zawadzki Janusz, Radomski Andrzej, Zielenkiewicz Tomasz, Antczak Andrzej Content of the high fatty acids in the oakwood. (Zawartość kwasów tłuszczowych w drewnie dębowym). Ratajczak Izabela, Mazela Bartłomiej, Jarmuszkiewicz Paulina Chemical reaction of alkoxysilane molecules in wood modified with silanol groups (Reakcje chemiczne zachodzące podczas modyfikacji drewna organosilanami). Kucerova Viera, Kacik Frantisek, Kacikova Danica Alterations of spruce polysaccharides after thermal loading Part 1: Changes of hemicelluloses. (Zmiany polisacharydów w drewnie świerka przy ogrzewaniu. Część I. Zmiany w hemicelulozach). Kucerova Viera, Kacik Frantisek, Kacikova Danica Alterations of spruce polysaccharides after thermal loading Part 2: Changes of cellulose. (Zmiany w polisacharydach drewna świerka po ogrzewaniu. Część II. Zmiany w celulozie). Szczukowski Stefan, Prądzyński Włodzimierz, Waliszewska Bogusława, Wojech Renata Chemical composition and heat of combustion of new varieties of Salix genus. (Skład chemiczny i ciepło spalania nowych odmian rodzaju Salix). Waliszewska Bogusława, Wiaderek Iwona, Prądzyński Włodzimierz Non-structural substances in selected species of exotic trees. (Substancje niestrukturalne w wybranych gatunkach drzew egzotycznych). Wiaderek Iwona, Waliszewska Bogusława, Prądzyński Włodzimierz Chemical composition of selected species of exotic wood. (Skład chemiczny wybranych gatunków drzew egzotycznych). Podsumowanie konferencji OBIAD GODZ

Komunikat 2. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komunikat 2. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Komunikat 2 Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej w dniach 22-23 września 2014 r. LEŚNICTWO W GÓRACH I REGIONACH

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 59 (3/12/III) 2012 STRESZCZENIA Dariusz HEIM, Marcin JANICKI Politechnika Łódzka OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU

Bardziej szczegółowo

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji Adres do korespondencji 8 Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni 2011 Surface Engineering 2011 PROGRAM KONFERENCJI Częstochowa / Wisła Jawornik Hotel Stok 20 23 września 2011 8 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok CZASOPISMA KRAJOWE L.p. Autor Dane o publikacji BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ SONIC TESTING IN ASSESSMENT OF CASTING QUALITY. 2. HARATYM ROMAN ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE;

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 152/10/2012-2016 z dnia 29.05.2013r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 Maciej Roskosz Krzysztof Fryczowski Stefan

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY

STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 1/2012 vol. 4 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MELCER

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 R SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 I Zagadnienia ogólne energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej Elektroenergetyka polska na progu 2009 roku. Problemy o charakterze wyzwań ze spuścizny roku 2008 H. L. Gabryś

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes Projekty 2013/2014 Nazwa Instytucji Politechnika Łódzka Michał Tylman, Katarzyna Nawrotek, Jacek Balcerzak, Kamil Kamiński, Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE, BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ TRANSPORTU TO

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE Redakcja naukowa Ewa Ratajczak Poznań 2010 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 2/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK IWAŃSKI,

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 491/32/2012-2016 z dnia 27.05.2015 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 XX Międzynarodowa Konferencja 20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie New Methods

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6 ROCZNIKI NAUKOWE Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVI Zeszyt 6 Warszawa Poznań Lublin 2014 2 ANNALS of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. XVI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz Organizatorzy: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta

Bardziej szczegółowo

II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej

II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Kwiecień 16 18.04.2012; Rogów Polska ISBN 978-83-7283-490-4 Dział Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych 90-924 Łódź, ul.wólczańska 223 tel.:(42) 631-20-87 tel./fax. (42)

Bardziej szczegółowo