PROGRAM XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU ROGÓW R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU ROGÓW 18 19.11.2008 R."

Transkrypt

1 PROGRAM XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU ROGÓW R. ZAKWATEROWANIE GODZ KOLACJA GODZ PONIEDZIAŁEK ( R.) WTOREK ( R.) ŚNIADANIE GODZ Aula (godz ) SESJA PLENARNA Otwarcie Konferencji Dietz Hans, Krzosek Sławomir Innovationen-Wertschöpfungspotentiale für die Holzindustrie. (Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu drzewnego). Kundzewicz Andrzej W., Kundzewicz Zbigniew W. Wood protection and climate change mitigation. (Ochrona drewna a łagodzenie zmian klimatu). Orłowski Kazimierz A., Wasielewski Roman Estimating of the rough green target size in lumber manufacturing on the twin shaft multi-rip saws. (Szacowanie wymiaru początkowego tarcicy przy przecinaniu drewna na dwuwrzecionowych wielopiłowych pilarkach tarczowych). Wierzbicka Monika, Swaczyna Irena The project of the fittings of a home office. (Projekt wyposażenia gabinetu do pracy w domu). Smardzewski Jerzy Stiffness modelling of dual conical upholstery spring. (Modelowanie sztywności dwustożkowych sprężyn tapicerskich). ZŁOŻENIE KWIATÓW POD TABLICĄ PAMIATKOWĄ PROF. DR HAB. FRANCISZKA KRZYSIKA GODZ Przerwa (kawa) Sala aula, godz SESJA: STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI DREWNA. Przewodniczy: prof. dr hab. Witold Dzbeński Bajkowski Bogusław, Cyrankowski Mariusz Problem of the automatic measurement of wood grain direction. (Zagadnienie automatycznego pomiaru nachylenia włókien drzewnych.). Tomczak Arkadiusz Basic density of juvenile wood and its variation in stem profile of Scots pine (Pinus sylvestris L.). (Zróżnicowanie gęstości umownej drewna młodocianego na przekroju podłużnym pnia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)). Tomczak Arkadiusz, Pazdrowski Witold, Jelonek Tomasz, Szaban Jarosław, Jakubowski Marcin Variability in selected macrostructural characteristics of juvenile wood in stems of Scots pine (Pinus sylvestris L.). (Zmienność wybranych cech makrostrukturalnych drewna młodocianego w pniach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)). Fabisiak Ewa, Moliński Waldemar, Zieliński Łukasz Variation in the microfibril angle in tangent walls of tracheids in individual annual rings of dominant pine trees (Pinus sylvestris L.). (Zmienność kąta nachylenia mikrofibryl w stycznych ścianach cewek w obrębie pojedynczych przyrostów rocznych dominujących drzew sosny (Pinus sylvestris L.)). Fabisiak Ewa, Moliński Waldemar Variation in the microfibril angle in tangent walls of tracheids in individual annual rings at different height in a larch tree (Larix decidua Mill.) from plantation culture. (Zmienność kąta nachylenia mikrofibryl w stycznych ścianach cewek w pojedynczych przyrostach rocznych na różnych wysokościach drzewa modrzewia (Larix decidua Mill.) z uprawy plantacyjnej). Pavlovičs Gunārs, Daugavietis Māris, Daugaviete Mudrīte, Cīrule Dace, Alksne Anda, Lavnikoviča Ilzīte, Antons Andis, Dolacis Jānis Comparison of the anatomical elements and physical properties of wild cherry 1

2 (Prunus avium L.) and alder hybrid wood. (Porównanie elementów anatomicznych oraz własności fizycznych dzikiej wiśni (Prunus avium L.) oraz hybrydy olchy szarej i czarnej). Krauss Andrzej, Moliński Waldemar, Fabisiak Ewa Gradient of tensile strength of cell walls along the grain in individual annual rings of dominant pine trees (Pinus sylvestris L.). (Gradient wytrzymałości ścian komórkowych na rozciąganie wzdłuż włókien w pojedynczych przyrostach rocznych dominujących drzew sosny (Pinus sylvestris L.). Sala parter, godz SESJA: TECHNOLOGIA I STRUKTURA TWORZYW DRZEWNYCH. Przewodniczy: prof. dr hab. Danuta Nicewicz Bits Galyna, Bekhta Pavlo, Sedliačik Ján Gluing of veneers with high moisture content. (Klejenie fornirów o wysokiej wilgotności). Borysiuk Piotr, Mamiński Mariusz, Sosińska Krystyna Thin polyethylene-bonded hot re-formable particleboards. (Cienkie płyty wiórowe spajane polietylenem przeznaczone do formowania na gorąco). Czechowska Joanna, Borysiuk Piotr, Mamiński Mariusz, Boruszewski Piotr Low-density particleboards filled with waste PUR foam. (Płyty wiórowe o niskiej gęstości z wypełnieniem z odpadowej pianki poliuretanowej). Dukarska Dorota, Łęcka Janina Polyurethane foam scrap as MUPF and PF resin filler in the manufacture of exterior plywood. (Odpadowa pianka poliuretanowa jako wypełniacz żywic MUPF oraz PF w procesie wytwarzania sklejek wodoodpornych). Gozdecki Cezary, Kociszewski Marek, Wilczyński Arnold, Zajchowski Stanisław Use of coarse wood chips for fabrication of wood-polypropylene composites by means of injection molding. (Zastosowanie grubych wiórów do wytwarzania kompozytów drzewno-polipropylenowych za pomocą formowania wtryskowego). Jastrząb Joanna Die Eigenschaften der OSB Platten in der Abhängigkeit von der Holzspangeometrie in der Mittelschicht. (Właściwości płyt OSB w zależności od geometrii wiórów w warstwie wewnętrznej). Jastrząb Joanna Der Einfluss des Hexaminzusatzes auf die Eigenschaften der HDF Platten. (Wpływ dodatku heksaminy na właściwości płyt HDF). Sedliačik Ján, Jurkovič Peter Agglomerated materials on the base of mineral binders. Part I. Present state. (Materiały aglomerowane na bazie spoiw mineralnych. Część I. Stan obecny). Sala I piętro, godz SESJA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE DRZEWNYM. Przewodniczy: prof. dr hab. Leszek Żukowski Lis Wojciech Wood sales by National Forests in year ( Sprzedaż drewna przez Lasy Państwowe w 2009 roku ). Wieruszewski Marek, Gotych Viktor, Gaik Arkadiusz Cooperation in production of semi-finished articles for the needs of furniturewood industry. (Kooperacja w produkcji półfabrykatów na potrzeby przemysłu mebli giętych). Wieruszewski Marek, Hruzik Ginter J., Gotych Viktor, Gaik Arkadiusz, Kalupa Łukasz, Bober Piotr Effectiveness of wood processing into furniture semi-finished products of domestic turnover. (Efektywność przerobu drewna na półfabrykaty meblowe w obrocie rynku krajowego). Romankow Jacek, Kokociński Wojciech Some aspects of protection against wood dust at the workplace. (Niektóre aspekty ochrony przed pyłem drzewnym w miejscu pracy). Sztanc Magdalena, Szymanowski Wacław Analysis possibilities of sales products and services in wood and furniture trades by Internet on UE markets. (Analiza możliwości sprzedaży produktów i usług w branży drzewnej i meblarskiej poprzez Internet na rynkach państw Unii Europejskiej). Polek-Duraj Kornelia An examination of the quality of working conditions in the sawmill industry of Opole Silesia as revealed through to a survey questionnaire administered in chosen companies. (Badanie jakości warunków pracy w przemyśle drzewnym Śląska Opolskiego na podstawie badań ankietowych w wybranych zakładach). Polek-Duraj Kornelia Sawmills operating in the face of foreign direct investments (case study). (Funkcjonowanie tartaków w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych (studium przypadku)). 2

3 Sala II piętro, godz SESJA: SUSZENIE I TERMICZNA OBRÓBKA DREWNA. TECHNIKA CIEPLNA. Przewodniczy: prof. dr hab. Ladislav Dzurenda Bombin A.M., Kondratyuk V.A., Schelokov V.M. Drying of logs for the wooden house-building of superhigh frequency of electromagnetic energy in combination with the shallow vacuum. (Suszenie kłód przeznaczonych na domy z bala w polu elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości połączonym z niską próżnią). Делийски Ненчо Алгоритм для вычисления режимных заданий в системе автоматического следящего управления процессом сушки пиломатериалов. (Algorytm obliczania punktów charakterystycznych w systemie automatycznej kontroli suszenia tarcicy). Делийски Ненчо, Соколовски Славчо Изменение температуры и влажности воздуха в автоматизированном складе для высушенных пиломатериалов. (Zamiany temperatury i wilgotności w zautomatyzowanym magazynie suszonej tarcicy suszonej). Dobrowolska Ewa, Zbieć Marcin, Kłosińska Teresa Einfluss der hydrothermischen Behandlung auf Qualität des Robinie-Holzfurniers. (Wpływ obróbki hydrotermicznej na jakość powierzchni fornirów pozyskiwanych z drewna z grochodrzewu (Robinia pseudoacacia L.)). Dobrowolska Ewa, Bieżońska Agnieszka, Kłosińska Teresa Influence of hydrothermal treatment on mechanical properties of false acacia wood (Robinia pseudoacacia L.). (Wpływ obróbki hydrotermicznej na właściwości mechaniczne drewna grochodrzewu (Robinia pseudoacacia L.). Laurova Marta, Kacik Frantisek, Kacikova Danica, Sivak Jozef Influence of hydrothermal treatment on dissolution of aspen. (Wpływ obróbki hydrotermicznej na rozpuszczalność topoli). Gáborík Jozef, Dudas Juraj The bending properties of aspen wood. (Gięcie drewna topoli) Gáborík Jozef, Dudas Juraj Thermo-mechanical Smoothing of Wood. (Termo-mechaniczne wygładzanie drewna). OBIAD GODZ Sala aula, godz SESJA: STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI DREWNA. Przewodniczy: prof. dr hab. Witold Dzbeński Jelonek Tomasz Wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Poland. (Gęstość drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce). Jelonek Tomasz, Pazdrowski Witold, Tomczak Arkadiusz, Szaban Jarosław, Jakubowski Marcin The effect of former farmland on selected wood properties of Scots pines (Pinus sylvestris L.) from mature stands. (Wpływ gruntów porolnych na kształtowanie się wybranych właściwości drewna sosen zwyczajnych (Pinus sylvestris L.) pochodzących z drzewostanów rębnych). Jelonek Tomasz, Pazdrowski Witold, Szymański Marek, Nawrot Marcin The form of dead bark in mature Scots pines (Pinus sylvestris L.) and self-pruning. (Forma kory martwicowej rębnych sosen zwyczajnych (Pinus sylvestris L.) a proces oczyszczania się drzew z gałęzi). Moliński Waldemar, Krauss Andrzej, Fabisiak Ewa, Janusz Radosław Gradient of tensile strength of wood along the grain in individual annual rings of dominant pine trees (Pinus sylvestris L.). (Gradient wytrzymałości drewna na rozciąganie wzdłuż włókien w pojedynczych przyrostach rocznych dominujących drzew sosny (Pinus sylvestris L.)). Werner Marta, Jakubowski Marcin, Giefing Dieter Franciszek, Nawrot Marcin, Szymański Marek The change of growth increments of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as a result of artificial pruning. (Zmiana wielkości przyrostów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na skutek zabiegu podkrzesywania). Cīrule Dace, Alksne Anda, Lavnikoviča Ilzīte, Antons Andis, Pavlovičs Gunārs, Dolacis Jānis Comparison of the physical properties of grey alder (Alnus incana (L.) Moench) and black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) wood in Latvia and elsewhere. (Porównanie własności fizycznych olchy szarej (Alnus incana (L.) Moench) i czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na Łotwie). Jakubowski Marcin, Pazdrowski Witold, Jelonek Tomasz, Tomczak Arkadiusz, Szaban Jarosław Selected properties of wood comes from beech (Fagus sylvatika L.) windbreaks. (Wybrane właściwości drewna buka (Fagus sylvatica L.) pochodzącego z wiatrołomów). Szaban Jarosław, Kowalkowski Wojciech, Jakubowski Marcin, Jelonek Tomasz, Tomczak Arkadiusz The adopted density of the common beech wood (Fagus sylvatica L.) from different proveniences.(gęstość umowna drewna buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) pochodzącego z różnych proweniencji). 3

4 Sala parter, godz SESJA: TECHNOLOGIA I STRUKTURA TWORZYW DRZEWNYCH. Przewodniczy: prof. dr hab. Włodzimierz Oniśko Nicewicz Danuta, Chada Jakub, Danecki Leszek Utilisation of recovered wood in the production of MDF boards. (Wykorzystanie drewna poużytkowego w produkcji płyt MDF). Matyašovský Ján, Meluš Pavol, Duchovič Peter, Kopný Ján Agglomerated materials based on mineral Binders. Part II. Leather shavings bonded by plaster. (Materiały aglomerowane na bazie lepiszczy mineralnych. Część II. Skrawki skór sklejane gipsem). Matyašovský Ján, Meluš Pavol, Duchovič Peter, Jurkovič Peter Agglomerated materials based on mineral binders. Part III. Leather shavings bonded by cement.(materiały aglomerowane na bazie lepiszczy mineralnych. Część III. Skrawki skór sklejane cementem). Belchinskaya L.I., Khodosova N.A., Lavlinskaya O.V. New hardening compound of glue composition for agglutination of plywood. (Nowy typ utwardzacza w klejach przeznaczonych do sklejek). Murawski Krzysztof Critical stress of squat cylindrical and square shaped plywood compressed by ball-andsocket joints according to the Tetmajer-Jasiński hypothesis. (Naprężenie krytyczne krępej cylindrycznej i kwadratowej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy ściskanej przez przeguby kuliste według hipotezy Tetmajera-Jasińskiego). Murawski Krzysztof Critical stress of squat cylindrical and square shaped plywood made of birch compressed by ball-and-socket joints according to the Engesser-Karman-Shanley s modified hypothesis. (Naprężenie krytyczne krępej cylindrycznej i kwadratowej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy ściskanej przez przeguby kuliste według zmodyfikowanej hipotezy Engessera-Karmana-Shanley a). Murawski Krzysztof Critical stress of squat cylindrical and square shaped plywood made of birch compressed by ball-and-socket joints according to the Ylinen hypothesis. (Naprężenie krytyczne krępej cylindrycznej i kwadratowej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy ściskanej przez przeguby kuliste według hipotezy Ylinena). Murawski Krzysztof Critical stress of squat cylindrical and square shaped plywood made of birch compressed by ball-and-socket joints according to the Březina s hypothesis. (Naprężenie krytyczne krępej cylindrycznej i kwadratowej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy ściskanej przez przeguby kuliste według hipotezy Březiny). Murawski Krzysztof Critical stress of squat cylindrical and square shaped plywood compressed by ball-andsocket joints according to the Johnson-Ostenfeld hypothesis. (Naprężenie krytyczne krępej cylindrycznej i kwadratowej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy ściskanej przez przeguby kuliste według hipotezy Johnsona- Ostenfelda). Gozdecki Cezary, Kociszewski Marek Study of the screw withdrawal capacity in wood-polymer composites exposed to the accelerated ageing process. (Badanie nośności wkrętów w kompozytach drzewno-polimerowych poddanych przyspieszonemu starzeniu). Półka M., Ziębaczewski Ernest A comparative study on some thermal kinetic parameters of Laminated Veneer Lumber (LVL). (Analiza porównawcza wybranych parametrów termokinetycznych laminowanego fornirowego drewna wytworzonego z drewna świerkowego). Boieriu Camelia, Curtu Ioan, Lica Dumitru New structures of composite panels made of mixed hardwood lamellas. (Nowe struktury płyt z mieszanego drewna liściastego). Sala I piętro, godz SESJA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE DRZEWNYM. Przewodniczy: dr hab. Wacław Szymanowski Parys Tomasz Advantages of use of the ERP class system in enterprise of wood industry from SME sector. (Korzyści zastosowania systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie branży drzewnej z sektora MSP). Kowal Edward, Kaźmierczak Paweł Evaluation of psychomotor fitness of wood exploitation workers. (Ocena sprawności psychomotorycznej pracowników pozyskiwania drewna). Jenczyk-Tołłoczko Izabella Preliminary results of demands research for wooden houses. (Wstępne wyniki badania zapotrzebowania na budownictwo drewniane). Szczawiński Mieczysław Timber valuation based on quality class. (Metoda wyceny wartości tarcicy według klas jakości). Szymański Sebastian Analysis of economic effectiveness of wood trade enterprises quoted on the Warsaw Stock Exchange. (Analiza efektywności gospodarowania w przedsiębiorstw branży drzewnej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). 4

5 Biernacka Justyna Selected polynomials as tools of economic condition analysis of stock-listed wood companies Grajewo SA and Forte S.A.. (Wybrane modele dyskryminacyjne jako narzędzia oceny kondycji ekonomiczno - finansowej giełdowych spółek branży drzewnej na przykładzie Grajewo SA i Forte S.A.). Pachelska Hanna Organisational determinants of development of sawmill industry in Poland after World War II. (Organizacyjne uwarunkowania rozwoju przemysłu tartacznego w Polsce po II wojnie światowej). Sala II piętro, godz SESJA: SUSZENIE I TERMICZNA OBRÓBKA DREWNA. TECHNIKA CIEPLNA. Przewodniczy: dr hab. Ewa Dobrowolska Gaff Milan Irregular pressing of wood surface in relation to its plasticizing treatment. (Nierównomierne prasowanie drewna związane z jego uplastycznianiem). Półka M., Ziębaczewski Ernest A comparative study on some thermal kinetic parameters of Laminated Veneer Lumber (LVL). (Analiza porównawcza wybranych parametrów termokinetycznych laminowanego fornirowego drewna wytworzonego z drewna świerkowego). Kacikova Danica, Krakovsky Alexander, Babiak Marian Utilisation of chimney combustion chamber at the description of wood burning. (Zastosowanie komory spalania w badaniach spalania drewna). Pilát Peter, Jandačka Jozef, Malcho Milan Fire-place stove inwall material effect on heat and emission parameters of local heat sources. (Wpływ materiału paleniska na ciepło oraz emisję zanieczyszczeń w małych źródłach ciepła). Kacikova Danica, Osvald Anton, Makovicka-Osvaldova Linda, Vacek Vladimir Influence of tree parts on thermal degradation of selected softwoods. (Wpływ pochodzenia drewna na rozkład termiczny wybranych gatunków iglastych). Półka M. Comparative analysis of minimal ignition temperatures clouds of wooden dusts. (Analiza porównawcza minimalnych temperatur zapłonu obłoków pyłów drzewnych). Jandačka Jozef, Pilát Peter Heat source emission parameters at various combustion conditions. (Parametry emisji źródła ciepła w różnych warunkach spalania). Соколовски Славчо, Делийски Ненчо, Дзуренда Ладислав Тепловой расчет автоклавов для обработки древесины. (Termiczne wymiarowanie autoklawów do impregnacji drewna). PRZERWA GODZ. (KAWA) Sala aula, godz SESJA: STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI DREWNA. Przewodniczy: dr hab. Ewa Fabisiak Dzbeński Witold, Zakrzewska-Rudzińska Weronika Scientific activity of wood collections at Wood Technology Faculty of SGGW in Warsaw. (Działalność naukowa Ksyloteki Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie). Lachowicz Hubert Tensile strength parallel to the grain of silver birch wood in north-eastern Poland. (Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien drewna brzozy brodawkowatej w północno wschodniej Polsce). Jakubowski Marcin, Wyszogrodzka Agata, Pazdrowski Witold, Bembenek Mariusz, Mederski Piotr Variability of features of birch (Betula pendula L.) wood comes from seed orchard. (Zmienność właściwości drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula L.) pochodzącej z plantacji nasiennej). Kowal Maria, Częstochowski Czesław, Kaźmierczak Adam Research on the influence of wood moisture content and its anatomic direction, on energy absorption of a wood sample under impact test. (Badania wpływu wilgotności i kierunku anatomicznego na chłonność energii drewna poddanego próbie udarowej). Hrčka Richard, Kurjatko Stanislav Thermal properties of chosen diffuse-porous species. (Właściwości cieplne wybranych gatunków rozpierzchłonaczyniowych). Kurjatko Stanislav, Solár Rastislav, Hudec Ozef The permeability of poplar and hornbeam wood for water and n-hexane. (Przepuszczalność wody oraz n-heksanu przez drewno topoli oraz grabu). Szaban Jarosław The problem of tapping tree stands caused by the deer and its influence on the technical quality of wood raw material of chosen coniferous species. (Wpływ spałowania drzewostanów przez jelenie na jakość techniczną surowca drzewnego wybranych gatunków iglastych). Tomczak Arkadiusz, Pazdrowski Witold, Nawrot Marcin, Szymański Marek Social class of tree position in the community in European larch (Larix decidua Mill.) and technological value of timber. (Pozycja socjalna drzew modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) w zbiorowisku a wartość techniczna surowca). 5

6 Sala parter, godz SESJA: MECHANICZNA OBRÓBKA DREWNA. Przewodniczy: dr hab. Kazimierz Orłowski Czarniak Paweł, Górski Jarosław The effect of tool wear on feed force in chipboard drilling. (Wpływ zużycia narzędzia na siłę posuwu podczas wiercenia w płycie wiórowej). Laszewicz Katarzyna, Wilkowski Jacek, Górski Jarosław Влияние износа инструмента на точность обработки во времия фрезеровки ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП). (Wpływ zużycia narzędzia na dokładność obróbki podczas frezowania płyty wiórowej laminowanej). Javorek Lubomir, Hric Jozef Non traditional turning technique turning with self propelled rotary tool. (Nowoczesne techniki toczenia toczenie narzędziem obrotowym). Wasielewski Roman Circular saws with closed chip grooves. (Piły tarczowe z domkniętymi rowkami wiórowymi). Wieloch Grzegorz, Osajda Marcin Construction of self-propelled rotary tool (SPRT) for wood turning. (Konstrukcja samoobrotowych narzędzi (SPRT)do toczenia drewna). Wasielewski Roman, Orłowski Kazimierz A Dynamics of the circular sawing machine spindle system. (Dynamika układu wrzecionowego pilarki tarczowej). Wasielewski Roman, Walkowiak Tomasz Geometrical accuracy of the objects in the axial run-out conditions. (Dokładność geometryczna przedmiotów w warunkach bicia osiowego ostrzy). Orłowski Kazimierz A., Wasielewski Roman Estimating of the rough green target size in lumber manufacturing on the twin shaft multi-rip saws. (Szacowanie wymiaru początkowego tarcicy przy przecinaniu drewna na dwuwrzecionowych wielopiłowych pilarkach tarczowych). Wilkowski Jacek, Czarniak Paweł The usage of digital image processing methods for quality control of drilling in laminated chipboard (Zastosowanie metod cyfrowej analizy obrazu do kontroli jakości wiercenia w płycie wiórowej laminowane). Szwajka Krzysztof, Zielńska-Szwajka Joanna Processing of sensor signals for tool - wear monitoring in wood cutting operations - a review of methods. (Przegląd metod obróbki sygnałów pochodzących z czujników do diagnostyki stanu narzędzia przy cięciu drewna). Sala I piętro, godz SESJA: TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJE MEBLARSKIE. Przewodniczy: prof. dr hab. Jerzy Smardzewski Krystofiak Tomasz, Lis Barbara, Proszyk Stanisław, Komorowicz Łukasz Investigations of some properties of PUR and SH lacquer coatings for wooden floor materials. Part I. Aesthetic-decorative features. (Badania wybranych właściwości powłok z lakierów PUR i SH przeznaczonych do materiałów podłogowych z drewna. Cz. I). Krystofiak Tomasz, Proszyk Stanisław, Lis Barbara, Komorowicz Łukasz Investigations of some properties of PUR and SH lacquer coatings for wooden floor materials. Part II. Wettability. (Badania wybranych właściwości powłok z lakierów PUR i SH przeznaczonych do materiałów podłogowych z drewna. Cz. II. Zwilżalność). Lis Barbara, Proszyk Stanisław, Krystofiak Tomasz, Komorowicz Łukasz Investigations of some properties of PUR and SH lacquer coatings for wooden floor materials. Part III. Adherence to the substrate. (Badania wybranych właściwości powłok z lakierów PUR i SH przeznaczonych do materiałów podłogowych z drewna. Cz. III). Proszyk Stanisław, Lis Barbara, Krystofiak Tomasz, Komorowicz Łukasz Investigations of some properties of PUR and SH lacquer coatings for wooden floor materials. Part IV. Resistance to mechanical factors. (Badania wybranych właściwości powłok z lakierów PUR i SH przeznaczonych do materiałów podłogowych z drewna. Cz. IV). Sudoł Ewa Testing Glue Bonds in Window Elements under pr EN (Testowanie połączeń klejowych w elementach okiennych zgodnie z normą EN ). Makowski Andrzej The numerical modeling of flexible wooden elements within elastic-plastic deformations. Part 1. (Modelowanie numeryczne zginanych elementów drewnianych w zakresie sprężysto-plastycznego odkształcania materiału Cześć 1). Makowski Andrzej The numerical modeling of flexible wooden elements within elastic-plastic deformations. Part 2. (Modelowanie numeryczne zginanych elementów drewnianych w zakresie sprężysto-plastycznego odkształcenia materiału. Część 2). Policińska - Serwa Anna Major changes in the design rules of timber structures. (Ważniejsze zmiany w zasadach projektowania konstrukcji drewnianych) Sydor Maciej, Wieloch Grzegorz Wood - construction and technological properties. 6

7 Rohanová Alena Quality standards for spruce wood designed for structural application in Slovakia. (Standardy jakościowe drewna świerka przeznaczonego na elementy konstrukcyjne na Słowacji). Kúdela Jozef, Štefka Vilém Stability of columns made from particle boards with different density profiles. (Stabilność kolumn wykonanych z płyt wiórowych o różnym rozkładzie gęstości). Piekarczuk Artur Designing corner joints in timber windows. (Projektowanie naroży okien drewnianych). Sala II piętro, godz SESJA: CHEMICZNE BADANIA DREWNA I MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W TECHNOLOGII WYTWARZANIA WYROBÓW Z DREWNA. Przewodniczy: prof. dr hab. Donata Krutul. SESJA - POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. DR HAB. CHEM. JURIJA HROLSA Batog Jolanta, Kozłowski Ryszard, Przepiera Alojzy Activation of lignocellulosic composites by oxidizing enzymes. (Aktywacja kompozytów lignocelulozowych enzymami utleniającymi). Doczekalska Beata, Zakrzewski Roman, Bartkowiak Monika Esterification of wood with maleic anhydride in the presence of the catalyst sodium carbonate. (Estryfikacja drewna bezwodnikiem maleinowym w obecności katalizatora węglanu sodu). Doczekalska Beata, Borysiak Sławomir Influence of concentration of NaOH on degree of crystallinity of poplar wood. (Wpływ stężenia NaOH na stopień krystaliczności drewna topoli). Doczekalska Beata, Szaniecka Magdalena Investigations of willow and poplar wood hygroscopicity esterified by selected acid anhydrides. (Badania higroskopijności drewna wierzby i topoli estryfikowanych wybranymi bezwodnikami kwasowymi). Antczak Andrzej, Radomski Andrzej, Zawadzki Janusz, Zielenkiewicz Tomasz Influence of propyl gallate on thermal ageing of cellulose. (Wpływ galusanu propylu na termiczne starzenie celulozy). Kacik Frantisek, Geffertova Jarmila, Kacikova Danica Degradation of hardwood pulp during accelerated ageing. (Rozkład ścieru drzewnego podczas przyspieszonego starzenia). Cofta Grzegorz, Waliszewska Bogusława, Zborowska Magdalena HS-SPME analysis of volatile organic compounds of impregnated wood. (Analiza HS-SPME lotnych związków organicznych z drewna impregnowanego). Doczekalska Beata, Bartkowiak Monika, Zakrzewski Roman Thermogravimetric investigations of Poplar wood treated with sodium hydroxide. (Badania termograwimetryczne drewna topoli poddanej działaniu wodorotlenku sodowego). UROCZYSTA KOLACJA WIECZÓR DYSKUSYJNY, GODZ ŚRODA ( R.) ŚNIADANIE GODZ Sala parter, godz SESJA: OCHRONA DREWNA. Przewodniczy: dr hab. Adam Krajewski Andres Bogusław, Borysiuk Piotr Resistance of dry-formed fibreboard panels with thermoplastic bond against Coniophora puteana fungus. (Odporność suchoformowanych płyt pilśniowych spajanych termoplastem na działanie grzyba Coniophora puteana). Cofta Grzegorz, Modzelewska Izabela, Jaszczur Anna Effect of the addition of biocide on the speed of biodegradation by microfungi in papers supplemented with white and rye bran. (Wpływ dodatku biocydu na szybkość degradacji wytworów papierniczych z dodatkiem otrębów zbożowych przez mikrogrzyby). Fojutowski Andrzej, Kropacz Aleksandra, Jóźwiak Mariusz The white rot of hardwood plywood caused by fungi. (Rozkład biały sklejki liściastej powodowany przez grzyby). Mazela Bartłomiej, Hochmańska Patrycja, Letmann Monika, Kotewa Alicja Biological durability of wood plastic composites. (Odporność biologiczna kompozytów drewno-polimerowych (WPCs)). Dolacis Jānis, Belkova Lubov, Cīrule Dace, Alksne Anda, Lavnikoviča Ilzīte, Antons Andis, Pavlovičs Gunārs Changes in the physical and chemical properties of pine (Pinus sylvestris L.) upon the prolonged presence in sea waters. (Zmiany własności fizycznych i chemicznych sosny (Pinus sylvestris L.) po przedłużonym przebywaniu w wodzie morskiej). Wesołek Dorota, Władyka-Przybylak Maria, Kozłowski Ryszard The effect of nanoadditives on effectiveness of intumescent fire retardant coatings. (Wpływ nanodomieszek na efektywność powłok przeciwogniowych). 7

8 Grześkowiak Wojciech, Cofta Grzegorz, Mazela Bartłomiej Fire retardant efficacy of selected chemical compounds. (Skuteczność ogniochronna wybranych związków chemicznych). Monder Sławomir Effectiveness tests for marine salt as a timber fire protection agent. (Badanie skuteczności zabezpieczenie drewna solą morską przed działaniem Witomski Piotr Preservative properties of rock salt for wooden objects in the Muzeum Żup Krakowskich in Wieliczka. (Konserwujące właściwości soli kamiennej w drewnianych obiektach z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce). Krajewski Adam Sodium chloride toxic values against larvae of Ptilinus pectinicornis L.. (Wartość owadobójcza chlorku sodu w stosunku do larw Ptilinus pectinicornis L.). Nowakowska Magdalena Usefulness of acoustic method to various size of old-house borer larvae detection. (Wykorzystanie metody akustycznej do wykrywania różnej wielkości larw spuszczela pospolitego). Wójcik Aleksandra Environment humidity variations caused by insect presence. (Zmiany wilgotności otoczenia wywołane obecnością owadów). Sala I piętro, SESJA: TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJE MEBLARSKIE. Przewodniczy: prof. dr hab. Stanisław Proszyk Mielczarek Zbigniew, Wąsowicz Klaudia Space structures made from medium-size round wood. (Konstrukcje przestrzenne ze średniowymiarowego drewna okrągłego). Mielczarek Zbigniew, Lange Małgorzata, Graf Tomasz Conception of space structures made of sawn and round middle size timber, steel and wood-base materials. (Koncepcje struktur przestrzennych z tarcicy średniowymiarowego drewna okrągłego, płyt Izopanel i stali). Kędzierski Andrzej A study of the change in characteristics of wood finishes due to accelerated aging and exposure to natural climate. (Badania zmian właściwości powłok malarskich pod wpływem przyspieszonego starzenia i długotrwałego działania normalnego klimatu). Šúriková Anna, Joščák Pavol The juvenile poplar wood in joints with self-bohred wood screws. (Drewno topoli w połączeniach na wkręty samowiercące). Pohl Piotr, Radzikowski Krzysztof, Wołpiuk Marcin Investigations on the local reinforcement of chipboards in the place of anchoring screw fasteners. (Badania nad lokalnym wzmacnianiem płyt wiórowych w miejscu mocowania łączników śrubowych). Joščák Pavol, Šimun Milan Analysis models of ultimate strength of furniture dowel joints. (Modele analityczne granicznej wytrzymałości połączeń kołkowych). Kokociński Wojciech, Romankow Jacek Body local thermal balance in contact with working board.( Lokalny bilans termiczny ciała w styczności z płytami roboczymi). Wiaderek Krzysztof, Smardzewski Jerzy Analysis of the contact problem of human thighs and elastic seat cushion. (Analiza kontaktu ciała ludzkiego z elastyczna poduszką). Wieloch Grzegorz The height of beds and possibility of its regulation the attribute of its functionality. (Wysokość łóżek i możliwość jej regulacji - atrybutem funkcjonalności). (Modelowanie sztywności dwustożkowych sprężyn tapicerskich). Sydor Maciej, Wieloch Grzegorz Wood - construction and technological properties. (Drewno - właściwości techniczno technologiczne). Wieloch Grzegorz Wooden shoes in Netherlands iconography. (Buty drewniane w ikonografii niderladzkiej). Gawroński Tomasz, Pilśniak Krzysztof Parametric designing of kitchen furniture. (Parametryczne projektowanie mebli kuchennych). Gawroński Tomasz, Tarnawski Hubert Estimation of times of manual activities at workstations with mechanical feed. (Normowanie czasów czynności manualnych na stanowiskach z posuwem mechanicznym). Kajba Peter, Veselovský Juraj Gothic wooden furniture in Slovakia. (Gotyckie meble drewniane na Słowacji). Sala II piętro, godz SESJA: CHEMICZNE BADANIA DREWNA I MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W TECHNOLOGII WYTWARZANIA WYROBÓW Z DREWNA. Przewodniczy: prof. dr hab. Włodzimierz Prądzyński Zawadzki Janusz, Zielenkiewicz Tomasz, Antczak Andrzej, Więckowski Rafał XRF spectrometric analysis of chlorine originated from wood preservative in Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood. (Analiza zawartości chloru w drewnie sosny (Pinus silvestris L.) pochodzącego od środka ochrony drewna przy użyciu spektrometru XRF). 8

9 Drożdżek Michał, Radomski Andrzej, Zawadzki Janusz, Antczak Andrzej Changes of molar mass of pinewood (Pinus sylvestris L.) cellulose prepared by Kürschner-Hoffer method (Badanie zmian stopnia polimeryzacji celulozy podczas wydzielania jej metodą Kürschnera-Hoffera z drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)) Modzelewska Izabela, Bartkowiak Monika Thermogravimetric analysis of paper articles containing with rye and wheat bran. (Analiza termograwimetryczna wytworów papierniczych z dodatkiem otrębów pszennych i żytnich). Krutul Donata, Zawadzki Janusz, Radomski Andrzej, Zielenkiewicz Tomasz, Antczak Andrzej Content of the high fatty acids in the oakwood. (Zawartość kwasów tłuszczowych w drewnie dębowym). Ratajczak Izabela, Mazela Bartłomiej, Jarmuszkiewicz Paulina Chemical reaction of alkoxysilane molecules in wood modified with silanol groups (Reakcje chemiczne zachodzące podczas modyfikacji drewna organosilanami). Kucerova Viera, Kacik Frantisek, Kacikova Danica Alterations of spruce polysaccharides after thermal loading Part 1: Changes of hemicelluloses. (Zmiany polisacharydów w drewnie świerka przy ogrzewaniu. Część I. Zmiany w hemicelulozach). Kucerova Viera, Kacik Frantisek, Kacikova Danica Alterations of spruce polysaccharides after thermal loading Part 2: Changes of cellulose. (Zmiany w polisacharydach drewna świerka po ogrzewaniu. Część II. Zmiany w celulozie). Szczukowski Stefan, Prądzyński Włodzimierz, Waliszewska Bogusława, Wojech Renata Chemical composition and heat of combustion of new varieties of Salix genus. (Skład chemiczny i ciepło spalania nowych odmian rodzaju Salix). Waliszewska Bogusława, Wiaderek Iwona, Prądzyński Włodzimierz Non-structural substances in selected species of exotic trees. (Substancje niestrukturalne w wybranych gatunkach drzew egzotycznych). Wiaderek Iwona, Waliszewska Bogusława, Prądzyński Włodzimierz Chemical composition of selected species of exotic wood. (Skład chemiczny wybranych gatunków drzew egzotycznych). Podsumowanie konferencji OBIAD GODZ

Baza Ekspertów w dziedzinie drzewnictwa w Polsce (uczelnie)

Baza Ekspertów w dziedzinie drzewnictwa w Polsce (uczelnie) Stopień Nazwisko Imię Uczelnia Katedra/Instytut Miejscowość Kod Ulica Email Dr inż. Andres Bogusław Ochrony Drewna i Ochrony Drewna bogusław_andres@sggw.pl Dr inż., Babeł Krzysztof Chemicznego Przerobu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty badań spektroskopowych drewna upłynnionego i surowca drzewnego poddanego upłynnieniu

Wybrane aspekty badań spektroskopowych drewna upłynnionego i surowca drzewnego poddanego upłynnieniu Wybrane aspekty badań spektroskopowych drewna upłynnionego i surowca drzewnego poddanego upłynnieniu Dominika Janiszewska, Anna Sandak, Jakub Sandak, Iwona Frąckowiak, Karolina Mytko Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

dr inż jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Budowa ciwości drewna DRZEWOSTAN POLSKICH LASÓW

dr inż jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Budowa ciwości drewna DRZEWOSTAN POLSKICH LASÓW Drewno i materiały drewnopochodne jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Kraków, semestr zimowy 200/20 Dr inż. Dorota KRAM 93 zawiązanie 2 98 szybki wzrost bez utrudnień ze strony otoczenia

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Hubert Lachowicz stanowisko: adiunkt telefon:

Dr hab. inż. Hubert Lachowicz stanowisko: adiunkt telefon: Dr hab. inż. Hubert Lachowicz stanowisko: adiunkt telefon: 022 5938132 e-mail: hubert.lachowicz@wl.sggw.pl WYKSZTAŁCENIE 12.07.2016 doktor habilitowany nauk leśnych, 16.02.2016 ukończone Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16 Spis treści 1. Wiadomości ogólne 9 1.1. Technologia i materiałoznawstwo 9 1.2. Rola technologii w procesie produkcyjnym 10 1.3. Normalizaąja 11 1.4. Zagadnienie oszczędności drewna. Charakterystyka przemysłu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

DYDAKTYKA/ EDUCATION. Prowadzone zajęcia/ Subjects: Struktura Drewna The Structure of Wood

DYDAKTYKA/ EDUCATION. Prowadzone zajęcia/ Subjects: Struktura Drewna The Structure of Wood DANE PODSTAWOWE dr Teresa Kłosińska adiunkt Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Wydział Technologii Drewna, SGGW e-mail: teresa_klosinska@sggw.pl tel: 225938648 pok. nr 2/65 Teresa Kłosińska, PhD

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski Tomasz Wiśniewski PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE Bezpieczeństwo pożarowe stanowi jedną z kluczowych kwestii w projektowaniu współczesnych konstrukcji budowlanych. Dlatego zgodnie z PN-EN 1990 w ocenie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa

Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa Wojciech GORYL AGH w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw II Konferencja Naukowa Drewno Polskie OZE, 8-9.12.2016r., Kraków www.agh.edu.pl Drewno

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY -

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - 1 Charytoniuk Anna 1 2 Ciełuszecki Tomasz 1 3 Dunda Andrzej 1 4 Dybacka Beata 1 5 Gienieczko Joanna 1 6 Kaliszuk

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego: Wyniki egzaminu gimnazjalnego: Wyniki klas klasa H MP H+MP J H+MP+J 3a 41,54 38,42 79,96 47,67 127,63 3b 31,39 20,61 52,00 25,44 77,44 3c 33,54 22,64 56,18 31,54 87,71 3d 30,96 25,08 56,04 38,19 94,23

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA KĄTOWE DREWNA I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ DWUTEOWYCH. Piotr POHL * Krzysztof RADZIKOWSKI ** Marcin WOŁPIUK ***

POŁĄCZENIA KĄTOWE DREWNA I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ DWUTEOWYCH. Piotr POHL * Krzysztof RADZIKOWSKI ** Marcin WOŁPIUK *** POŁĄCZENIA KĄTOWE DREWNA I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ DWUTEOWYCH Piotr POHL * Krzysztof RADZIKOWSKI ** Marcin WOŁPIUK *** STRESZCZENIE Artykuł przedstawia innowacyjne połączenia dwuteowe mające

Bardziej szczegółowo

I Cykl Tygodniowy. ipady wygrywają: Głośniki Creative wygrywają:

I Cykl Tygodniowy. ipady wygrywają: Głośniki Creative wygrywają: I Cykl Tygodniowy Mariusz K. Krasne Potockie **********2408 Grzegorz R. Warszawa **********3351 Maciej C. Tarnów **********9561 Tomasz O. Gdynia **********9135 Piotr P. Łańcut **********5793 Ryszard S.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Szkoła Logistyki

P R O G R A M. Szkoła Logistyki P R O G R A M Szkoła Logistyki Wisła 10-13 stycznia 2017r 10 stycznia (wtorek) Od 12 00 rejestracja uczestników 13 00-15 00 obiad 15 30 17 30 otwarcie Konferencji i Obrady Plenarne 15 30-17 30 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of

Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of environmental protection" Koncepcja zagospodarowania odpadów wiertniczych powstających podczas wierceń lądowych i morskich w

Bardziej szczegółowo

Współczynnik jakości wytrzymałościowej drewna młodocianego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i jego zmienność na przekroju podłużnym pnia

Współczynnik jakości wytrzymałościowej drewna młodocianego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i jego zmienność na przekroju podłużnym pnia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk rolniczych i leśnych Forestry Letters dawniej Prace komisji nauk rolniczych i komisji nauk leśnych Tom 106 2013 Współczynnik jakości wytrzymałościowej

Bardziej szczegółowo

Okręg 1. KWW Tomasz Kiliński Jacek Cichański KWW Nasze Miasto Nowa Ruda. Cyman KWW Rozwój i Partnerstwo Krystyna Górska.

Okręg 1. KWW Tomasz Kiliński Jacek Cichański KWW Nasze Miasto Nowa Ruda. Cyman KWW Rozwój i Partnerstwo Krystyna Górska. Okręg 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Alfred Stanisław Balawajder KWW Tomasz Kiliński Jacek Cichański Andrzej Cyman Krystyna Górska KW Platforma Obywatelska Józef Teofil Stanisław Marian Kochniarczyk Kołacki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobylinie z dnia 02 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 18/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobylinie z dnia 02 listopada 2010 r. Uchwała Nr 18/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 18 ust. 1, 1a, 2 i (2a) ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - - WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano DERYNG Justyna Joanna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Twój

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu)

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu) 14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego przewodnicząca Irena Wałkowska 631008751 członek zespołu Magdalena Malinowska ZSH 1. 9 00-9 30 Boiński Wiktor 3A 2. 9 15-9 45 Czyż Wiktoria 3A

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 05 października 2015 r. Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Państwowej

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATE. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße Neumarkt Germany ISO 9001:2008

CERTIFICATE. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße Neumarkt Germany ISO 9001:2008 CERTIFICATE The Certification Body of TÜV SÜD Management Service GmbH certifies that Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH including the sites and scope of application see enclosure has established and applies

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Spartakiada Zakladowa KWK "Chwalowice" - Wisla 2013

Spartakiada Zakladowa KWK Chwalowice - Wisla 2013 GRUPA I ( Kobieta / Rok : 1998 Do 2010) 1 2 Górecka Dorota 23.47 2 9 Pogorzałek Marta 28.88 5.41 3 6 Skurzok Patrycja 28.90 5.43 4 4 Śliwka Monika 30.40 6.93 5 17 Czosnyka Julia 31.12 7.65 6 10 Brachmańska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 191.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Jaworze Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Armii Krajowej Nr 9, Jawor 1. Ewelina

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATE. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße Neumarkt Germany ISO 14001:2004

CERTIFICATE. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße Neumarkt Germany ISO 14001:2004 CERTIFICATE The Certification Body of TÜV SÜD Management Service GmbH certifies that Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt including the sites and scope of application see

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of

Bardziej szczegółowo

Warsaw University of Life Sciences

Warsaw University of Life Sciences Annals Warsaw University of Life Sciences Forestry and Wood Technology No 84 Warsaw 2013 Contents: AGATA PAWLICKA, BEATA DOCZEKALSKA "Determination of surface oxygen functional groups of active carbons

Bardziej szczegółowo

Spis sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Spis sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Spis sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu LP. Nazwisko i imię Wydział 1. SSR Aleksandrowicz Marek XII Wydział Cywilny 2. SSR Banach Stanisław VIII Wydział Karny 3. SSR Bartoszek Mateusz

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

SKŁAD. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gniewie Szkoła Podstawowa ul. Gdańska 16

SKŁAD. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gniewie Szkoła Podstawowa ul. Gdańska 16 Izabela Dyczewska Paulina Myk 3. ElŜbieta śak Ewelina Elwira Laskowska Beata Teresa Koszowska Agata Justyna Schulz- Szatkowska Maria Jolanta Wesołowska Obwodowej Wyborczej Nr 1 w ie Szkoła Podstawowa ul.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIE

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIE 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2017 / 2018

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2017 / 2018 Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2017 / 2018 Komisja polonistyczna 1. Bernarda Borowska 2. Monika Kasperska 3. Patrycja Kurasińska 4. Łukasz Pszczółkowski 5. Sylwia Schwarz 6. Maria Rybicka I po 110a

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Wójta Gminy Borowa z dnia 6 października 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Borowej

INFORMACJA. Wójta Gminy Borowa z dnia 6 października 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Borowej INFORMACJA Wójta Gminy Borowa z dnia 6 października 2015 r. Na podstawie 10 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 l ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPADKU WYTRZYMAŁOŚCI DREWNA ŚWIERKOWEGO MODYFIKOWANEGO TERMICZNIE W WARUNKACH TEMPERATUR POŻAROWYCH

BADANIE SPADKU WYTRZYMAŁOŚCI DREWNA ŚWIERKOWEGO MODYFIKOWANEGO TERMICZNIE W WARUNKACH TEMPERATUR POŻAROWYCH Drewno. Pr. Nauk. Donies. Komunik. 2011, vol. 54, nr 185 Marcin Oszust, Daniel Pieniak, Paweł Ogrodnik, Lesław Dec 1 BADANIE SPADKU WYTRZYMAŁOŚCI DREWNA ŚWIERKOWEGO MODYFIKOWANEGO TERMICZNIE W WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1651 Antoni JOHN SUB Gottingen 7 217 780 458 2005 A 3012 IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA Gliwice 2004

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań

Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań Paulina Rola, Paweł Staniszewski, Robert Tomusiak, Paweł Sekrecki, Natalia Wysocka

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku L Imię i nazwisko Adres zamieszkania funkcja Zgłaszający p. 1. Sara Wiktoria Chrulenko Pieńsk członek Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

OKW ,

OKW , OBWÓD GŁOSOWA- NIA Liczba osób uprawnionych do głosowania (1) ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W WĄGROWCU Głosowanie 25 maja 2014 r. Komisja otrzymała kart do głosowania (2) wydanych

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 7 listopada 04r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie I. Dla wyboru Rady Gminy Żytno utworzono 5 okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU JUBILEUSZOWA XXV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU JUBILEUSZOWA XXV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Drewno. Pr. Nauk. Donies. Komunik. 2012, vol. 55, nr 187 Ewa Dobrowolska 1 DREWNO MATERIAŁ XXI WIEKU JUBILEUSZOWA XXV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Konferencja Drewno materiał XXI wieku, która odbyła

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Miejskiej Komisji Wyborczej w Dęblinie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Dęblin w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Wielkopolski Grodzisk Wielkopolski

Grodzisk Wielkopolski Grodzisk Wielkopolski Załącznik do Zarządzenia Nr 34 / 2010 z dnia 31 maja 2010r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w u m 1. Drzymała Jadwiga 2. Ginter Marzena 3. Poślednia Marzena 4. Fulczyk Teresa 5. Tadeusz Maria 6. Siciński

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych ul. Ostrowska 58 1) Bogumiła Nadany Przewodnicząca Komisji 2) Jacek Kikoła Zastępca Przewodniczącej 3) Andrzej Tokarski 4) Anna Konferowicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W BIELANACH WROCŁAWSKICH z dnia 28 października 2014 roku

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W BIELANACH WROCŁAWSKICH z dnia 28 października 2014 roku OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W BIELANACH WROCŁAWSKICH 1 Bożena Noga PRZEWODNICZĄCA 2 Marzena Czajkowska ZASTĘPCA 3 Marek Krężel CZŁONEK 4 Paweł Jakub Ruszkiewicz CZŁONEK 5 Zenon Konstanty Muraczewski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 2013 Konkurencja Nawigacja. Klasyfikacja indywidualna kierowców

Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 2013 Konkurencja Nawigacja. Klasyfikacja indywidualna kierowców Konkurencja Nawigacja Klasyfikacja indywidualna kierowców Lokata Kierowca Klub Okręg I II III IV V VI VII hc1 hc2 SUMA 1 Labocha Aleksander AK Kędz.-Kozielski Opolski hc hc 100 95 100 93 100 100 100 500

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Lipno. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2:

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Lipno. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2: 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /15 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.04.2015r. Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Lipno Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: 1. Małgorzata Dorota Komorowska, zam:

Bardziej szczegółowo