1 Lotko W. (pod redakcją): Alternatywni paliwa i inne źródła energii Instytut Medżimiszmentu i Ekonomi, Ukraina IwanoFrankowsk 2001 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Lotko W. (pod redakcją): Alternatywni paliwa i inne źródła energii Instytut Medżimiszmentu i Ekonomi, Ukraina IwanoFrankowsk 2001 r."

Transkrypt

1 Wykaz publikacji naukowych i dydaktycznych pracowników Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydział Mechaniczny Politechnika Radomska za lata Publikacje naukowe - Monografie, w tym również autorskie części monografii 1 Lotko W. (pod redakcją): Alternatywni paliwa i inne źródła energii Instytut Medżimiszmentu i Ekonomi, Ukraina IwanoFrankowsk 2001 r. 2 Puchalski A. (pod redakcją): Diagnozowanie błędów wykonania i montażu układów wirujących, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo ITE Radom 2001 r. 3 Białczak B., Kotnarowski A., Makowski R.: Maszyny i urządzenia odzieżowe cz. 1. Politechnika Radomska, Radom, Luft S.: Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany paliwem LPG. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Radomskie, Radom Kowalewicz A.: Wybrane zagadnienia silników spalinowych. Wydanie drugie całkowicie zmienione. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom Lotko W.: Silniki spalinowe pojazdów szynowych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom Luft S.: Podstawy budowy silników. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa Kotnarowska D.: Procesy zużywania powłok polimerowych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003, stron Lotko W., Longwic R.: Dynamiczne własności pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego nowymi rodzajami paliw węglowodorowych. Politechnika Radomska ISBN Górski K.: Ocena podstawowych parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym pracującym w stanach nieustalonych. Monografia naukowa. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom Kotnarowska D.: Powłoki ochronne. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004, 283 s. 12. Lotko W.: Zasilanie silników wysokoprężnych mieszaninami paliwa rzepakowego 1

2 z olejem napędowym. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Monografia nr 90/ Jankowski K.: Laboratorium elektrotechniki samochodowej. Wydawnictwo PR. Radom Górski K.: Wybrane aspekty diagnostyki pokładowej pojazdów samochodowych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom Olszewski W., Guzik J., Maciąg A., Stachera B.: Paliwa i materiały smarowe, wyd. Politechnichniki Radomskiej Luft S.: Podstawy budowy silników. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej 1. Kowalewicz A., Wojtyniak M.: Alternative fuels and their application to combustion engines, P I Mech Eng D-J AUT, Vol. 219/2005 Part D: J. Automobile Engineering, pp Kowalewicz A.: Eco Diesel Engine Fuelled with Rapeseed Oil Methyl Ester and Ethanol. Part 1: Efficiency and Emissions, P I Mech Eng D-J AUT, Vol. 219/2005 Part D: Journal of Automobile Engineering pp Kotnarowska. D.: Examination of dynamics of polymeric coatings erosive wear process, Materials Science, Vol. 12/2006, nr 2, p Kotnarowska D.: Influence of Ultraviolet Radiation on Erosive Resistance of Modified Epoxy Coatings, Solid State Phenomena, vol. 113/2006 (Mechatronic Systems and Materials), pp Kotnarowski A.: Searching for Possibilities of Lubricating and Cutting Fluids Modification with Copper Micro- and Nanopowders, Materials Science, vol. 12/2006, no. 3, pp Kotnarowski A.: Tribological Properties of Oils Modified with the Addition of Metals Nanoparticles, Solid State Phenomena, vol. 113/2006, pp Kowalewicz A: Eco-diesel engine fuelled with rapeseed oil methyl ester and ethanol. Part 2: Comparison of emissions and efficiency for two base fuels: diesel fuel and ester, P I Mech Eng D-J AUT Vol. 220/2006, Part D: Journal of Automobile Engineering, pp

3 8. Kowalewicz A: Eco-diesel engine fuelled with rapeseed oil methyl ester and ethanol. Part 3: Combustion processes, P I Mech Eng D-J AUT Vol. 220/2006 Part D: Journal of Automobile Engineering, pp Rozdziały w monografiach, w tym również powstałych jako wybór referatów konferencji zagranicznych i międzynarodowych, wydanych przez liczące się wydawnictwa naukowe 1. Białczak B., Kotnarowski A., Makowski R. - opracowanie książki udział 66 %: Maszyny i urządzenia odzieżowe. Cz. 2 Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2002, ISBN W. Lotko, K. Górski, R. Longwic: Wybrane aspekty pracy silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach nieustalonych. Monografia pod redakcją Mieczysława Strusia nt. Paliwa roślinne do silników o zapłonie samoczynnym i eksploatacja zespołów napędowych wybrane problemy. Wrocław 2003, ISBN pp W. Lotko, K. Górski, R. Longwic: Wybrane aspekty związane z indykowaniem silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach nieustalonych. Monografia pod redakcją Mieczysława Strusia nt. Paliwa roślinne do silników o zapłonie samoczynnym i eksploatacja zespołów napędowych wybrane problemy. Wrocław 2003, ISBN pp Orliński S.: Porównanie opóźnienia samozapłonu paliwa węglowodorowego ONM City 50 z zastępczym paliwem roślinnym rosbiodiesel rbd na bazie charakterystyki zewnętrznej w aspekcie ochrony środowiska, Monografia pod redakcją Mieczysława Strusia nt. Paliwa roślinne do silników o ZS i eksploatacja zespołów napędowychwybrane zagadnienia. Wrocław, pp W. Lotko, K. Górski: Wybrane aspekty zastosowania oleju rzepakowego do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych. Artykuł w monografii pod redakcją J. Zimny. Wydawnictwo AGH Kraków, 2004, pp Wołoszyn R.: Gaz ziemny jako przyszłościowe paliwo silnikowe w komunikacji miejskiej. Rozdział IV. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu pod redakcją Tadeusza Dyra. Wydawnictwo AUTOBUSY 2004r. 7. Dyr T., Wołoszyn R.: Autobusy CNG w strategii zarządzania jakością w MPK w Radomiu, Wydawnictwo AUTOBUSY Pacyna Ł., Krzemień E.: System zarządzania jakością a innowacyjność przedsiębiorstwa. W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług.- pod redakcją J. Żuchowskiego. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom

4 9. Różycki.: Zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej miejsca kolizji drogowej i uszkodzonych w jej wyniku samochodów. Opiniowanie Wypadków Drogowych. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Wydanie I. Warszawa Artykuły opublikowane w innych recenzowanych czasopismach naukowych 1. Lotko W., Longwic R.: Analiza wpływu sztywności sprężyn zaworów tłoczących pompy wtryskowej na wybrane parametry procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynny, Archwum Motoryzacji, Nr 4/ Kotnarowska D., WojtyniakM. Barański T.: Wpływ sposobu przygotowania stalowego podłoża na chropowatość powierzchni powłoki akrylowej, Inżynieria Powierzchni, 4/2001, pp Kotnarowska D., Siepracka B., Prot T., Szumniak J.: Ocena zużycia korozyjnego tarcz hamulcowych, Inżynieria Powierzchni, 1/2001, pp Kotnarowska D.: Wpływ liczby warstw powłok akrylowo-ftalowo-karbamido-wych na intensywność zużywa-nia erozyjnego, Problemy Eksploatacji 4/2001 (43), pp Wołoszyn R. Recyrkulacja spalin (EGR) jako sposób obniżenia emisji tlenków azotu (NO x ) w silnikach z zapłonem samoczynnym (ZS) Autobusy nr 1-2/ Wołoszyn R.: Elektronika we współczesnym DIESLU, Autobusy nr 10/ Wołoszyn R. : Wykorzystanie gazu naturalnego (ziemnego) w zakładach zasilania silników wybrane zagadnienia, Autobusy nr 11-12/ Wąsowicz A.: Koszty eksploatacji maszyn i urządzeń jako element kosztów logistycznych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Nr 4/ Nita J., Wołoszyn R.: Badania nad wpływem współczynnika recyrkulacji spalin na proces spalania w schłodzonym i nie obciążonym silniku benzynowym.,eksploatacja silników spalinowych, zeszyt nr 2/ Wołoszyn R.: Ograniczenia w stosowaniu turbodoładowania silników o zapłonie iskrowym Eksploatacja silników spalinowych, zeszyt nr 4/ Makowski R.: Ocena wpływu cząstek metali wchodzących w skład środka smarowego na stan warstwy wierzchniej, Tribologia. 4/2001 (178), pp Makowski R.: Eksploatacyjne badania agrega-tów sprężarkowych smarowa-nych olejem z dodatkiem cząstek metali, Tribologia. 6/2001 (180), pp

5 13. Maciąg A.: Anizotropia własności mechanicznych granicznej warstwy smarowej w wa-runkach tarcia ślizgowego, Tribologia, 3/2001, pp Marczak R., Starczewski L Szumniak J.: Termoutwardzalny kom-pozyt do skojarzeń śliz-gowych o niskich oporach tarcia (μ<0,1) i wysokiej odporności na zużycie, Tribologia, 3/2001, pp Marczak R., Marczak M., Ranachowski Z, Senatorski J.: Diagnostyka układów tribologicznych z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej, Tribologia, 4/2001, pp BurłakowaW.E. Kużarow A.A., Kużarow A.S., Krawczyk K., Kudła M., Kurowska I.: Tribologiczeskaja effektiwnost nanomietriczeskich klasterow miedi, Wiestnik DGTU, T.1. Nr 1(7) /2001, pp Kużarow A.S., Achwerdijejew K.C., Krawczyk K., Kużarow A.A.: Molekularnyje mechanizmy samoorganizacji pri trenii. Czast I. Issledowanie samoorganizacji w gidrodinamiczeskom reżimie trenia, Trenie i Iznos, 2001, TOM 22 Nr 1, pp Kużarow A.S., Bułgarewicz C.B., Krawczyk K., Kużarow A.A.: Molekularnyje mechanizmy samoorganizacji pri trenii. Czast II. Orientacjonnaja uporiadoczennost podderżiwajuszczewo słoja pri samoorganizacji w gidrodinamiczeskom reżimie trenia, Trenie i Iznos, TOM 22 Nr 2/2001, pp Kowalewicz A.: Lean-Burn Engine Potential Analysis, International Journal of Automotive Technology, Vol. 2, No.4/2001, pp Kotnarowska D.: Wpływ kąta padania cząstek erozyjnych na zużycie erozyjne powłok polimerowych elementów maszyn (w języku rosyjskim). Niezawodność i ocena urządzeń przemysłu naftowego i gazowego, Wydawnictwo Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Moskwie Nr 1/2002, pp Kotnarowska D., Marczak R., Wojtyniak M., Barański T.: Epoxy coating wear processes as a result of sulphuric acid water solution action, Problems of corrosion and corrosion protection of materials, Nr 3, 2002, Lwów, pp Kotnarowska D.: Effect of epoxy coating modification with glass microspheres on the erosive wear kinetics, Problemy chemii i chemicznej technologii, (Czasopismo naukowo-techniczne) Nr 3/2002, Dniepropietrowsk Ukraina, pp Маковски Р.: Эксплуатационные испытания компрессорных агрегатов, смазываемых маслами с добавками частичек Cu и Zn, The international scientific journal Problems of Tribology Nr2/2002, Ukraina, pp Marczak R.: Warstwa wierzchnia. Współczesny stan wiedzy i kierunki przyszłych badań, Tribologia 3/2002, pp

6 25. Maciąg A., Olszewski W.: Wpływ czasu eksploatacji oleju silnikowego na wytrzymałość filmu smarowego i opory tarcia, Tribologia Nr 2/2002, pp Guzik J.: Normalizacja pomiarów właściwości przeciwtarciowych olejów smarowych, Tribologia, Nr 3/2002, pp Maciąg A., Olszewski W.: Wpływ czasu eksploatacji oleju silnikowego na opory tarcia w warunkach smarowania granicznego, Hydraulika i Pneumatyka Nr 4/2002, pp Ranachowski Z., Marczak R., Moszczyński L.: Metoda emisji akustycznej w badaniach procesów technologicznych, Przegląd Mechaniczny Kotnarowska D., Siepracka B.: Kinetyka zmian parametrów chropowatości powierzchni powłok epoksydowych, poddanych starzeniu promieniowaniem ultrafioletowym, Inżynieria Powierzchni, Nr 4/2002, pp Wołoszyn R.: Zasilanie pojazdów gazem ziemnym - przepisy i normy międzynarodowe Ogólnopolski miesięcznik Autobusy, Nr 12/ Szymańczyk M.: Zastosowanie napędu hybrydowego w nowoczesnych autobusach miejskich, Autobusy, Nr 7-8/ Hofman P.: Analiza metod sterowania fazami rozrządu w silniku spalinowym czterosuwowym oraz perspektywy rozwoju silników w zakresie poprawy współczynnika napełniania czi i II, Autobusy, Nr 3 i 4/ Orliński S., Ambrozik A., Orliński P: Wpływ zasilania paliwa węglowodorowego CITY-50 i ROŚLINNEGO RBD na kąt opóźnienia samozapłonu, Autobusy, Nr 3/ Orliński S, Ambrozik A, Orliński P, Pawłowska I.: Wpływ zasilania paliwami węglowodorowymi i roślinnymi na nierównomierność prędkości obrotowej biegu jałowego oraz stopnia zadymienia spalin silnika o zapłonie samoczynnym, Autobusy, Nr 5/ Orliński S., Ambrozik A., Orliński P.: Sygnał wibroakustyczny jako parametr diagnostyczny drgań iglicy wtrskiwacza silnika o zapłonie samoczynnym, Autobusy, Nr 12/ Trela Z.: Анализ параметров технического состояния гидропривода строительных машин в аспекте бортового диагностирования, Транспортные средства Сибири Recenzowany zbiór międzynarodowych prac naukowych. Krasnojarsk Trela Z.: Анализ средств диагностирования гидропривода строительных машин в польши, Транспортные средства Сибири Recenzowany zbiór międzynarodowych prac naukowych. Krasnojarsk

7 38. Krawczyk K., Kużarow A.S., Burłakowa W.E.: Woltamperometria frikcjonnowo kontakta i tribotechniczeskaja effektiwnost smaznych materiałow, Wiestnik DGTU, Tom 24/2003Nr 4, pp Krawczyk K. Kużarow A.S., Burłakowa W.E., Triboelektrochimiczeskoje powiedienije stali w sistematiczeskom riadu odnoatomnych spirtow, Wiestnik DGTU, Tom 3/2003, Nr 1(15), pp Krawczyk K., Kużarow A.S., Burłakowa W.E., Kuczerenkow A.A.: Triboelektrochimiczeskoje powiedienije stali w wodnych rastworach mnogoatomnych spirtow, Trienije i Iznos DGTU, Tom 3/2003 Nr 3(17). 41. Luft S., Kozioł S.: Wybrane wyniki badań dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego głównie paliwem LPG, Journal of KONES, Internal Combustion Engines, Warszawa Kowalewicz A., Pajączek Z.: Dual-Fuel Engine Fuelled with Ethanol and Diesel Fuel, Journal of KONES, International Combustion Engines, vol. 1-2, Warszawa Różycki A.: Sieć neuronowa o radialnej funkcji bazowej w obliczeniach wybranych parametrów obiegu pracy silnika spalinowego o zapłonie iskrowym, Journal of KONES, International Combustion Engines, Warszawa Nita J., Borczuch A.: Wstępna ocena korelacji technik CUS i modalnej w badaniach homologacyjnych pojazdu pod względem emisji toksycznych składników spalin, Journal of KONES, Internal Combustion Engines, Warszawa 2003, pp Marczak R., Gospodarczyk J.:. Kompozyty na bazie żywicy fenolowoformaldehydowe o zadanych właściwościach triboelektrycznych, Tribologia, Nr 4/2003, s Maciąg A., Olszewski W.: Wpływ czasu eksploatacji syntetycznego oleju silnikowego na wytrzymałość warstwy smarowej, Problemy Eksploatacji, Nr 1/2003, pp Maciąg A.: Wyznaczanie zależności prężności par węglanu morfoliny od temperatury pod ciśnieniem atmosferycznym za pomocą spektroskopii IR, Ochrona Przed Korozją, 11S/A/2003, pp Kotnarowska D.: Wpływ kompozytowej warstwy pośredniej, z napełniaczem w postaci mikrosfer szklanych, na erozyjne zużywanie powłoki epoksydowej, Inżynieria Powierzchni, NR 1/2003, pp Kotnarowska D.: Badania dynamiki procesu erozyjnego zużywania powłok polimerowych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Nr 4/2003, pp Kotnarowska D., Kotnarowski A., Siepracka B., Wojtyniak M.: Wpływ wodnych roztworów chlorku sodu na destrukcję i adhezję powłok epoksydowych. Inżynieria Powierzchni, Nr 4/

8 51. Kotnarowska D.: Wpływ grubości i twardości powłok akrylowych na ich odporność na erozję, Tribologia, Nr 4/2003, pp Kotnarowski A.: Modyfikacja właściwości tribologicznych olejów za pomocą nanoproszków metali, Tribologia, Nr 4/2003, pp Kotnarowski A., Makowski R., Piczugin V.F.: Osobliwości oddziaływania materiałów smarowych na powierzchnię metalu w procesie tarcia, Tribologia, Nr 4/2003, pp Marczak R., Marczak M., Ludew R., Guzik J., Wojtyniak M.: Metody badania smarności i ich rozdzielczość, Tribologia, Nr 4 /2003 (190), pp Marczak R., Marczak M., Ranachowski Z., Guzik J., Wojtyniak M.: Współczynnik tłumienia amplitudy sygnału emisji akustycznej jako miara aktywności powierzchniowej dodatków smarnościowych. Tribologia, Nr 4 /2003 (190), pp Kowalewicz A. Wojtyniak M.: Paliwa alternatywne do silników spalinowych, Czystsza Produkcja w Polsce, Nr 1/2003, pp Wołoszyn R.: Gaz ziemny jako alternatywne i ekologiczne paliwo w środkach komunikacji miejskiej Autobusy, Nr 3/ Hofman P.: Nowoczesne filtry cząstek stałych Autobusy, Nr 1-2/ Hofman P.: Podnośniki hydrauliczne. Rozwiązania na przykładzie firmy STERTIL- KONI, Autobus,y, Nr 12/ Borowiak J.: SAP R/3 system klasy ERP, Spedycja Transport Logistyka, Nr 1/2003, pp Zygmunt Trela.: Бортовое диагностирование гидропривода строительных машин Транспортные средства Сибири Recenzowany zbiór międzynarodowych prac naukowych. Krasnojarsk Kotnarowska D.: Parameters determining polymeric coating resistance to tribological wear under the influence of hard particles impacts, TRIBOLOGY. SCIENCE AND APPLICATIONS, Publishing House; CUN PAN, Warszawa, 2004, pp Kotnarowska D., Kotnarowski A.: Influence of ageing on kinetics of epoxy coatings erosive wear, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 9/2004, pp Kotnarowski A.: Modification of oils with use of metal micro- and nano-powders, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 9/2004, p Kotnarowski A.: Modification of oils tribological properties by addition of metal powders, TRIBOLOGY. SCIENCE AND APPLICATIONS, Publishing House; CUN PAN, Warszawa, 2004, pp

9 66. Маковски Р.: Влияние смазочного средства содержащего в своём составе частички металлов на формирование эксплуатационного верхнего слоя, The international scientific journal Problems of Tribology Nr1/2004, Ukraina. 67. Krawczyk K.: Separated, elementary kinds of friction. Phase changes in the boundary layer, Tribology science and application, Scientific Centre of Polish Academy of Sciences, Vienna 2004, pp , 68. Kużarow A.S., Burłakowa W.E., Krawczyk K., S.B. Bułgariewicz, E.E. Akimow, Tribolektrochimiczeskij monitoring reżimow trienja, Wiestnik DGTU, tom 4/2004, Nr 1 (19), pp Luft S.: Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym wybrane zagadnienia procesu spalania, Journal of KONES Combustion Engines Vol. 11/2004, No 3-4 ISSN , pp Kowalewicz A., Pajączek Z.: Eco Diesel engine with additional injection of ethanol, Archivum Combustionis, vol. 23/2003 No. 3-4 (Wydano w 2004 roku). 71. Kowalewicz A., Wojtyniak M.: Alternative fuels and their applications to combustion engines, Prac. I Mech. E, Vol. 219/2004 Part D. Journal of Automobile Engineering. 72. Kowalewicz A., Wojtyniak M.: New Alternative Fuels for IC Engines A Review, Journal of Kones, vol. 11 No 1-2, Warsaw Kowalewicz A.: Emission Characteristics of Compression Ignition Engines Fuelled with RME/DF and Ethanol, Journal of Kones, vol. 11/2004 No 1-2, Warsaw. 74. Podsiadła Bulsa Z.: Computer Simulation of the Disordered Filter Structures, Journal of Kones, International Combustion Engines, Warsaw Kotnarowska D.: Prognozowanie kinetyki zużywania erozyjnego powłok polimerowych poddanych starzeniu. Tribologia 3/2004, pp Kotnarowska D., Kotnarowski A., Siepracka B., Wojtyniak M.: Wpływ wodnych roztworów chlorku sody na destrukcję i adhezję powłok epoksydowych, Inżynieria Powierzchni, Vol. 1/2004, pp Kotnarowski A., Makowski R., Marczak R., Morozow D.: Badanie możliwości modyfikacji olejowych cieczy chłodząco-smarujących za pomocą proszków metali, Tribologia, Vol. 2/2004, pp Kotnarowski A.: Zastosowanie nanoproszków miedzi do modyfikacji olejów obróbkowych, Tribologia, Vol. 2/2004, pp Kotnarowski A.: Zastosowanie nanoproszku molibdenu do modyfikacji olejów obróbkowych, Tribologia, Vol. 3/2004, pp

10 80. Kotnarowski A., Piczugin W.F.: Warstewki niskotarciowe powstające w olejach syntetycznych, Tribologia, Vol. 3/2004, pp Orliński S., Ambrozik A., Orliński P.: Wpływ zasilania wybranym paliwem węglowodorowym oraz roślinnym na charakterystyki ciepła podczas procesu spalania, Autobusy, Vol. I-II/ Guzik J.: Tribologiczne właściwości węzłów tarcia smarowanych olejami silnikowymi, Tribologia, Vol. 3/2004, pp Gospodarczyk J., Marczak R.: Wpływ triboelektryzacji na tribologiczne właściwości smarowanego skojarzenia stal- kompozyt polimerowy, Tribologia, Vol. 3/2004, pp Maciąg A., Olszewski W.: Proces docierania oleju silnikowego w czasie eksploatacji, Tribologia, Vol. 3/2004, pp Maciąg A.: Anizotropia własności tribologicznych granicznej warstwy smarowej w warunkach polaryzacji prądem stałym, Tribologia, Vol. 3/2004, pp Olszewski W., Maciąg A., Janik R.: Ocena wpływu czasu eksploatacji na właściwości użytkowe olejów silnikowych, Problemy Eksploatacji, Vol. 1/2004, pp Pacyna Ł.: Znaczenie technologii w działalności przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, Vol. 9/2004, pp , 88. Borowiak J.: Symulacja logistyki zdarzeń nadzwyczajnych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Vol. 12/2004, pp Kowalewicz A., Pajączek Z.: Ekologiczny silnik wysokoprężny. Czasopismo Techniczne Mechanika, Zeszyt 6/2004, Silniki Spalinowe, t Komorska I.: Nieliniowy model dynamiczny układu przeniesienia mocy jako narzędzie diagnozowania błędów osiowania, Diagnostyka, vol. 30, tom 1, 2004r. 91. Wołoszyn R.: Autobusy zasilane gazem ziemnym w ofercie Polskich Autobusów, Ogólnopolski miesięcznik Autobusy,Vol. 7 8/ Wołoszyn R.: Autobusy zasilane paliwem CNG na targach Kieleckich, Ogólnopolski miesięcznik Autobusy, Vol. 9/ Wojtyniak M.: Development of laboratory tests for diesel fuel lubricity evaluation, Journal of KONES Internal Combustion Engines. Vol. 12/2005, No. 3-4, pp Kowalewicz A.: Combustion Characteristics of Compression Ignition Engine Fuelled with RME and Ethanol, Journal of KONES Internal Combustion Engines, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, vol , No 1-2 s

11 95. Podsiadła Bulsa Z.: Issue of the computer simulation of the fibrous filter materials, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol. 12 No 1-2, pp , Warsaw Maciąg A., Olszewski W.: Badania tarcia granicznego eksploatowanego oleju silnikowego w warunkach zmiennych obciążeń, Journal of KONES Internal Combustion Engines ISSN /2005, pp Nita J., Stępniewski M.: Analiza składu mieszanki paliwowo-powietrznej w pojedynczym cylindrze silnika, Journal of KONES Internal Combustion Engines Górski J., Lotko W.: Selected aspects of vehicle s on board diagnostic. Journal of Kones European Science Society of Powertrain and Transport Publication Warsaw Płyta CD. 99. Orliński P., Orliński S.: Wpływ zasilania silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym paliwem mineralnym i roślinnym na prędkość narastania ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym oraz charakterystyki wydzielania ciepła, Journal of KONES 2005 Science Conference, Polanica 4-7 wrzesień Płyta CD Bejger A., Guzik J., Marczak M., Olszowski S., Ranachowski Z.: Portable system for fault diagnostics of the fuel injectors of medium power maritime diesel engine with application of acoustic signal, Archiwum Motoryzacji, ISSN X, Vol. 3/2005, pp Lotko W.: Wpływ wybranych właściwości olejów napędowych na niektóre parametry silników o różnym systemie zasilania paliwem, Archiwum Motoryzacji, Vol. 3/2005 Wydawnictwo Naukowe, PNNM, Radom 2005, pp Lotko W.: Ocena opóźnienia samozapłonu silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezposrednim zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami oleju rzepakowego, Archiwum Motoryzacji, Vol. 4/2005 Wydawnictwo Naukowe, PNNM, Radom 2005, pp Różycki A.: Drgania głowicy wysokoprężnego zasilanego dwupaliwowo, Archiwum Motoryzacji, pp. 2/2005 pp Luft S.: Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej, Archiwum Motoryzacji, Vol. 2/2005, ISSN , pp Guzik J Ranachowski Z.: Sygnał emisji akustycznej generowany w węźle tarcia smarowanym olejem z różnymi dodatkami smarnościowymi, Tribologia, ISSN , Vol. 4/2005, pp Maciąg A.: Wpływ polaryzacji strefy tarcia prądem stałym na opory tarcia granicznego, Tribologia, ISSN , Vol. 4/2005, pp

12 107. Nadolny K., Chmielewski Z., Nikoniuk J.: Bezinwazyjna metoda oceny zużycia tulei cylindrowych silnika ZS, Eksploatacja i Niezawodność, Vol. 4/2005, Warszawa Wołoszyn R., T. Dyr., Z. Rusak: Autobusy gazowe oferowane na rynku polskim Ogólnopolski miesięcznik Autobusy, Vol. 4/ Ludew R.: Dobór mechanizmu wspomagania układu kierowniczego a problemy eksploatacyjne, Autobusy, Vol. 1-2/ Makowski R.: Исследование распада єлементов прошков металлов исползованных в качестве присадок к смазочным средством на поверхности трения с применением рентгенвского микроанлизатора РТГ МАР, The international scientific journal Problems Of Tribology nr 2/2005 pp Ukraina Kowalewicz A.: Application of Biofuels to C.I. engines, Mechanics and Mechanical Engineering, Technical University of Łódź, vol. 9 Nr 1, 2005 pp Kotnarowska D., Klasek T.: Examination of epoxy coatings destruction under the influence of sulphuric acid water solutions, Surface Engineering, Vol , pp Lotko W.: Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego, Archiwum Motoryzacji, Vol. 4/2006, pp Górski K.: Ocena wybranych parametrów procesu spalania w silniku AD3.152 zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego, Archiwum Motoryzacji, Vol. 4/2006, pp Wąsowicz A.: Adaptacja zasad nauki o bezpieczeństwie do problemów logistyki, Logistyka, Vol. 3/ Kotnarowska D.: Wpływ agresywnych mediów na destrukcję powłok epoksydowych, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A/2006, pp Kotnarowska D.: Examination of dynamic of polymeric coatings erosive wear process, Tribologia,, Vol. 3/2006, pp Kotnarowska D., Kurcok M.: Zastosowanie badań termomechanicznych do oceny kinetyki starzenia powłok epoksydowych, Inżynieria Powierzchni, Vol. 1/2006, pp Kotnarowski A.: Modification of cutting fluids tribological properties with metal nanoparticles additives, Tribologia, Vol. 4/2006, pp Kotnarowska D., Klasek T.: Niekonwencjonalne metody badania trwałości eksploatacyjnej powłok polimerowych, Materiały Szkoły Niezawodności PAN 2006, pp

13 121. Маковски Р.: Эксплуатационные испытания легкового автомобиля с применением моторного масла с добавкой частичек меди, изготовленных электрохимическим методом, The international scientific journal Problems of Tribology, Ukraina, Vol. 4/2006,, pp Olszewski W., Maciąg A.: Influence of work period of the ZS oil on lubricating layer resistance in condition of boundary friction, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol , No 3, pp Guzik J., Wojtyniak M., Olszowki S., Ranachowski Z.: Investigation of acoustic emission signal generated in the friction pair lubricated with oils containing various lubricity additives, Engineering Transactions, Vol.. 54/2006, pp , Grzywaczewski M., Fiłatowa D., Krawczyk K., Nowiński E., Witecki Z., Głogowski T.: Problem wyznaczania zakresu parametrów występowania efektu tribologicznego możliwości sterowania siłą tarcia za pomocą prądu elektrycznego Terotechnika, Politechnika Świętokrzyska, Zeszyty Naukowe Nr 1/2006, pp Wołoszyn R., Rudkowski M.: Analiza porównawcza parametrów silnika autobusowego 6C(T)107 zasilanego gazem ziemnym sprężonym (CNG) i gazem ziemnym skroplonym (LNG). Eksploatacja silników spalinowych, Vol. 14/2006. Politechnika Szczecińska. Szczecin 126. Wołoszyn R., Hofman P.: Możliwości przystosowania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do zasilania gazem ziemnym. Ogólnopolski miesięcznik Autobusy, Vol. 12/ Podsiadła-Bulsa Z.: Achievements in the development of the filter media for car cabins air cleaning, Journal of Kones Powertrain and Transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Vol. 13/ Różycki A.: Analiza drgań głowicy silnika wysokoprężnego zasilanego dwupaliwowo, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol. 13/ Wojtyniak M.: Application of natural gas to compression ignition engines, Journal of KONES, Internal Combustion Engines, Vol. 13/2006, No. 2, pp Luft S.: Dual-fuel compression ignition engine fuelled with LPG injection at Liquid State, Journal of Kones - Powertrain and Transport, Vol. 13, Nr l, ISSN , pp Kowalewicz A: Processes in C.I Engine Fuelled with Rape Oil Methyl Ester and Ethanol, Archivum Combustionis, Vol. 26/2006 No. 1-2 pp Kowalewicz A: Analysis of Combustion Processes in CI Engine Fuelled either with Diesel Fuel or Rape Oil Ethyl Ester and Additionally with Ethanol, Journal of Powertrain and Transport KONES, Vol. 13 No. 2 pp

14 133. Kowalewicz A: Comments to the Paper Experimental Study of Compression and Combustion Processes in a Very Small Engine by P. Kalita, M. Rusinowski and J. Jarosiński, Published in Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2005 vol. 12 No Journal of Powertrain and Transport KONES, vol. 13 No. 4, 2006, pp Referaty (pełne referaty, nie abstrakty) opublikowane w materiałach konferencji zagranicznych i międzynarodowych w Polsce oraz kongresów międzynarodowych i krajowych. 1. Lotko W., Longwic R., Swat M.: The effect of rape oil diesel oil mixture composition on particulate matter emission level in diesel engine Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, ATTCE 2001, Barcelona Marczak R., Marczak M., Ranachowski Z., Senatorski J.: Some experiences in application of acoustic emission method in tribological investigations, II Światowy Kongres Tribologiczny Wiedeń Kowalewicz A.: Learn-Burn SI Engine Concept of The Engine Friendly For Environment Sixth International Conference on Technologies and Combustion For a Clean Environment, Porto, Portugalia 9-12 lipiec Luft S.: Dual Fuel CI Engine Fuelled With Propane-Butane Mixture- Selected Problems, 8 th European Automotive Congress, Bratislava Luft S.: The Influence of Regulating Parameters of Dual Fuel Compression Ignition Engine Fuelled with LPG on its Maximum Torque, Overall Efficiency and Emission Automotive and Transportation Technology Congress, Barcelona, Spain 1-3 Październik Krzysztof Jankowski.: Diagnostyka alternatorów samochodowych w procesie produkcji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pojazdów 2001, Kazimierz V, 2001 r. Politechnika Lubelska. 7. Lotko W., Wiesław Olszewski, Stanisław Orliński, Piotr Orliński.: Wpływ procesu eksploatacji oleju silnikowego Lotos Sintetic na opory tarcia maszyn tłokowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pojazdów 2001, Kazimierz V, 2001 r. Politechnika Lubelska. 8. Lotko W., Longwic R., Górski K.: Analiza porównawcza pracy silnika o ZS w warunkach charakterystyki zewnętrznej i swobodnego rozpędzania, II Międzynarodowa Konferencja EXPLO- DIESEL&GAS TURBINE`01, Gdańsk-Międzyzdroje Kopenhaga, kwiecień , Politechnika Gdańska. 14

15 9. Lotko W., Longwic R., Górski K.: Wstępna analiza porównawcza przebiegu wtrysku oleju napędowego City Diesel w różnych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym, II Międzynarodowa Konferencja EXPLO- DIESEL&GAS TURBINE`01, Gdańsk-Międzyzdroje Kopenhaga, kwiecień , Politechnika Gdańska. 10. Nita J., Wołczyński Z.: Wpływ dynamiki układu paliwowo-powietrznego silnika benzynowego na efektywność reaktora katalitycznego, KONES Jastrzębia Góra r. 11. Olszewski W.: Wybrane zagadnienia recyklingu przepracowanych olejów smarowych, Międzynarodowa Konf. N-T, Warszawa-Rogów, Olszewski W.: Możliwości oceny stanu jakości oleju silnikowego podczas eksploatacji za pomocą pomiaru własności dielektrycznych, Journal of Kones - International Combustion Engines, Gdynia-Jastrzębia Góra, Guzik J.: Pomiar i porównanie przeciwtarciowych właściwości olejów smarowych, KONES 2001, Gdynia-Jastrzębia Góra, r. pp Kowalewicz A.: Fuel-Cell: Power For Futur, International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Journal of KONES, Warszawa - Gdynia Kowalewicz A.: Learn-Burn SI Engine Concept of The Engine Friendly For Environment, 17 th International Symposium on Combustion Processes, Poznań września Kowalewicz A.: Learn-Burn SI Engine Concept of The Engine Friendly For Environment International Scientific Conference, pt: Develpment of Design of Internal Combustion Engines and Quality of Fuels to Meet Future Levels, Kraków czerwiec Luft S.: Dobór parametrów regulacyjnych dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego głównie ciekłym gazem propan-butan. International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Warszawa - Gdynia Różycki A.: Metoda obliczania podstawowych parametrów obiegu pracy tłokowego silnika spalinowego, 27 th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Jastrzębia Góra 9-12 września Podsiadła Bulsa Z.: Badania i ocena przydatności filtrów do oczyszczania benzyny w silnikach samochodów Daewoo Lanos, 27 th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Jastrzębia Góra 9-12, września Gola M.: Analiza wpływu wtryskowego zasilania silnika o ZI ciekłym butanem na zmianę jego parametrów użytecznych, 27 th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Jastrzębia Góra 9-12, września

16 21. Michalczewski A.: Silnik dwupaliwowy o ZS zasilany głównie LPG wybrane aspekty procesu spalania, 27 th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Jastrzębia Góra 9-12, września Olszewski W., Lotko W., Orliński S., Orliński P.: Wpływ lepkości kinematycznej świeżych, handlowych olejów silnikowych na opory tarcia maszyn tłokowych, JOURNAL OF KONES INTERNATIONAL COMBUSTION ENGINES vol 9,No 3-4, 2002, pp Maciąg A., Olszewski W., Jakóbiec J.: Badanie wpływu stopnia przepracowania syntetycznego oleju silnikowego na parametry tarcia, JOURNAL OF KONES INTERNATIONAL COMBUSTION ENGINES vol 9,No 3-4, 2002, pp A.S. Kużarow, A.W. Bułgariewicz, A.A. Kużarow, K.Krawczyk: Molekularnyje miechanizmy samoorganizacji w usłowijach granicznowo trienija, Trienie i Iznos T.23/2002 Nr 6 pp Kowalewicz A., Pawlak G., Pajączek Z.: Preliminary investigation of diesel engine with additional injection of ethyl alcohol, Journal of KONES vol. 9, No. 3-4, Warszwa Gdańsk Gola M., Luft S.: Analiza możliwości poprawy podstawowych parametrów roboczych silnika o zapłonie iskrowym zasilanego wtryskowo ciekłym butanem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa KONES 2002,Journal of KONES vol. 9 (1-2) pp , ISSN Kozioł S., Luft S.: Ocena trwałości elementów układu tłokowo korbowego silnika o ZS zasilanego głównie LPG, Międzynarodowa Konferencja Naukowa KONES 2002, Journal of Kones vol. 9 (3-4) pp , ISSN Luft S., Michalczewski A.: Próba wyjaśnienia poprawy sprawności ogólnej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo głównie LPG, Międzynarodowa Konferencja Naukowa KONES 2002, Journal of KONES vol. 9 (1-2) s , ISSN Lotko W., R. Longwic, K. Górski: Ocena wpływu kąta dynamicznego początku tłoczenia paliwa na opóźnienie samozapłonu w silniku zasilanym olejami reformułowanymi, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Journal of KONES 2002 (vol. 9), Warszawa Gdańsk 2002, ISSN Lotko W., Olszewski W., Orliński S., Orliński P.: Wpływ lepkości kinematycznej świeżych handlowych olejów silnikowych na opory tarcia maszyn tłokowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Journal of KONES 2002 (vol. 9), Warszawa Gdańsk 2002, ISSN Gola M., Luft S.: SI Engine Fuelled with Injected Liquid Butane Choosen Aspects of Examination, Automotive and Transportation Technology Congress Paris Proceedings of ATT Congress CD_ROM ISBN

17 32. Luft S., Michalczewski A.: Analysis of Choosen Parameters of Dual Fuel CI Engine Fuelled with Propan-Butane Gas as an Main Fuel, Automotive and Transportation Technology Congress Paris Proceedings of ATT Congress CD_ROM ISBN Kotnarowska D., Marczak R., Wojtyniak M., Barański T.: Epoxy coating wear processes as a result of sulphuric acid water solutionaction, Problems of corrosion and corrosion protection of materials, Nr 3, 2002, Lwów, p Orliński S., Lipski R.: Recykling elementów polimerowych w procesie złomowania samochodów, III Konferencja Naukowa pod patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, Recykling Tworzyw Sztucznych, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, 17-20, , Czechy Jesenik. 35. Trela Z.: Sowerszenstwowanie diagnostirowania giropriwoda stroitielnych maszin, Reconstruction 2002, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sankt-Petesburg Trela Z.: Diagnostirowanie gidropriwoda stroitielnych maszin pri pomoszczi elektronnych priborow, Transportiwne credstwa Sibiri 2002, Recenzowany zbiór miedzynarodowych prac naukowych, Krasnojarsk Trela Z.: Proektirowanie gidropriwoda stritielnych maszin s ispolzowaniem koliuternoj techniki, Transportnyje credstwa Sibiri Recenzowany zbiór miedzynarodowych prac naukowych, Krasnojarsk Luft S., Gola M.: Silnik o ZI zasilany wtryskowo ciekłym butanem wybrane aspekty badań, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna Autoprogres KONMOT 2002 Silniki Spalinowe T.2, s , ISBN Luft S., Michalczewski A.: Analiza wybranych wskaźników pracy dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego głównie mieszaniną gazów propan butan, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna Autoprogres KONMOT 2002 i zamieszczony w materiałach konferencyjnych Silniki Spalinowe T.2, s , ISBN Gidlewski M.: Modelowanie dynamiki samochodu ciężarowo-terenowego, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna AUTOPROGRES KONMOT Materiały konferencyjne. Konstrukcja i badania. Tom 1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji Różycki A.: Obliczenia wybranych parametrów procesu spalania w kolejnych cyklach pracy silnika o zapłonie iskrowym, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna Autoprogres KONMOT 2002 Silniki Spalinowe. 42. Różycki A.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do obliczania wybranych parametrów obiegu pracy silnika spalinowego zapłonie iskrowym, Międzynarodowa Konferencja Naukowa KONES 2002, Journal of KONES. 17

18 43. Kotnarowska D.: Estimation of erosive wear kinetics of epoxy coating, 6th International Symposium INSYCONT 02, New achievements in tribology. Cracov 2002, s Kotnarowska D., Wojtyniak M., Barański T.: Cracking and blistering of epoxy coatings as a result of sulphuric acid water solution action, ACT 02, 5-8 November 2002 Katowice, Advances in coatings technology (paper 39), pp Kotnarowski A., Piczugin V.F.: Some aspects of tribological properties examination of lubricating and cutting oils with four-ball machine use, Materiały 6th International Symposium INSYCONT 02 NEW ACHIEVEMENTS in TRIBOLOGY, Kraków, września 2002, pp Maciąg A.: Wpływ długości przerwy w obciążaniu węzła kinematycznego maszyny TR-2 na trwałość granicznej warstwy smarowej, 28th International Scientific Conference on Combustion Engines Conference Proceedings, Jurata 2002, pp Maciąg A., Jakóbiec J., Janik R., Olszewski W.: Ocena zmian właściwości użytkowych oraz składu chemicznego olejów smarowych w trakcie eksploatacji w aspekcie zagrożenia dla środowiska naturalnego., II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY RECYKLINGU, Rogów 2002, pp Guzik J. : Normalizacja pomiarów właściwości przeciwtarciowych olejów smarowych, 28th International Scientific Conference on Combustion Engines Conference Proceedings, Jurata Marczak R., Marczak M., Ranachowski Z, Senatorski J.: Diagnostyka układów tribologicznych z wykorzystaniem sygnału EA, Międzynarodowa Konferencja - XXX Jubileuszowa Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk Marczak R.: Identyfikowanie stanu procesu tribologicznego na podstawie analizy jego emisji akustycznej, Międzynarodowa Konferencja - XXX Jubileuszowa Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk Jędra I., Kowalczyk A., Krawczyk K., Wronka G.: Własności tribologiczne materiałów stosowanych w ślizgowych węzłach tarcia, VIII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów mechanicznych Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, grudnia 2002 Warszawa-Rynia11-13 grudnia Jędra I., Krawczyk K., Wronka G.: Własności rozruchowe olejów silnikowych, VIII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów mechanicznych Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, grudnia 2002 Warszawa-Rynia11-13 grudnia Jędra I., Kosmynin A., Krawczyk K., Wronka G.: Urządzenie do badania tribologicznych zjawisk i procesów w ślizgowej strefie tarcia, VIII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów mechanicznych Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, grudnia 2002 Warszawa-Rynia grudnia

19 54. Jędra I., Krawczyk K., Wronka G. Założenia do opracowania metody i urządzenia do badania zjawisk występujących w strefie tarcia, VIII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów mechanicznych Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, grudnia 2002 Warszawa-Rynia11-13 grudnia Grzywaczewski M., Kozłowski P., Krawczyk K., Kudła M., Kurowska I.: Optymalizacja długości strefy tarcia ze względu na maksymalną nośność filmu olejowego z wykorzystaniem sieci neuronowych, VIII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów mechanicznych Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, grudnia 2002 Warszawa-Rynia grudnia Nita J., Szymańczyk M. Wyznaczanie trakcyjnego obciążenia silnika metodą odwzorowania jego stanu na hamowni podwoziowej Kones 2002 JURATA GDAŃSK 57. Lotko W., Longwic R., Górski K.: Wybrane problemy związane z indykowaniem silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach nieustalonych, V Intrnational Scientific Conference on Combustion Engines Konsspal Wrocław 2002, ISSN Lotko W., Longwic R., Górski K.: Wybrane aspekty pracy silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach nieustalonych, V Intrenational Scientific Conference on Combustion Engines Konsspal Wrocław 2002, ISSN Orliński S., Ambrozik A, Orliński P.: Porównanie opóźnienia samozapłonu paliwa węglowodorowego ONM City 50 z zastępczym paliwem roślinnym ROSBIODIESEL RBD na bazie charakterystyki zewnętrznej w aspekcie ochrony środowiska naturalnego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa KONSSPAL, WROCŁAW Trela Z.: Diagnostyka układów hydraulicznych maszyn roboczych. Nowe kierunki mechanizacji górnictwa, Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. KOMTECH, Szczyrk Orliński S., Lipski R.: Recykling gumy z opon samochodowych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy prawne, techniczne i ekonomiczne zagospodarowania odpadów Politechnika Radomska, Radom 4 X Orliński S., Lipski R.: Recykling materiałów polimerowych, z odpadów elektrotechniczych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy prawne, techniczne i ekonomiczne zagospodarowania odpadów Politechnika Radomska, Radom 4 X Kotnarowska D.: Influence of sulphuric acid water solution on epoxy coating destruction, International Symposium Frontiers of Polymers and Advanced Materials. Bucarest, Romania, 2003, pp Kotnarowska D.: Parameters determining polymeric coating resistance to tribological wear under the influence of hard particles impacts, Tribology: Science and applications Vienna Book of abstracts, p

20 65. Kotnarowska D.: Influence of organic coating macrostructure on its resistance to erosive wear, Internacional Symposium Corrosion Science in the 21 st Century. Manchester, UK, 6-10 July 2003, Abstracts, pp Kotnarowski A.: Modification of oils tribological properties by addition of metal powders, Abstract of contributed presentation in Materials of Conference TRIBOLOGY: Science and Applications, Vienna, April 23-27, 2003, pp Trela Z.: Средства измерения диагностических параметров гидропривода строительных машин, "Reconstruction " Międzynarodowa konferencja naukowo- techniczna. SPGACU, Sankt-Petersburg Trela Z.: Определение параметров технического состояния гидропривода строительных машин, "Reconstruction " Międzynarodowa konferencja naukowo- techniczna. SPGACU, Sankt-Petersburg Krawczyk K.: Separated elementary kinds of friction. Phase changes in the boundary layer, Tribology: Science and Applications Review Conference on scientific cooperation between Austria, Poland and their world-wide partners especially from Middle-European Countries, Wiedeń, Austria kwietnia Luft S.: Dual Fuel Compression Ignition Engine Fuelled with LPG, 4 th International Colloquium, Ostfildern 2003 (RFN) 71. Kowalewicz A., Pajączek Z.: Eco-Diesel Engine with Additional Injection of Ethanol, Proceedings of 6 th International Conference on Combustion Technologies for a Clean Air. Lisbon Maciąg A., Olszewski W., Guzik J.: Czterokulowa maszyna tarcia. Rozszerzenie możliwości badawczych w warunkach zmiennych obciążeń, XXVI Szkoła Tribologiczna, Łódź-Niedzica 2003, str Guzik J. Maciąg A.: Maszyna MT-1 do badania własności tribologicznych ze zmianą nacisku jednostkowego, XXVI Szkoła Tribologiczna, Łódź-Niedzica 2003, pp Trela Z.: Zagadnienia doboru i pomiaru parametrów diagnostycznych układów hydraulicznych, Międzynarodowa konferencja naukowa. CYLINDER, Szczyrk Trela Z..: Zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn budowlanych poprzez zastosowanie pokładowych systemów diagnostycznych, Międzynarodowa telekonferencja naukowa. Politechnika Częstochowska Lotko W., Górski K,: Zasilanie gazem LPG silnika o zapłonie samoczynnym w różnych warunkach jego pracy aspekty wybrane, Teka Komisji Naukowo Problemowej Motoryzacji PAN. Zeszyt nr IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej. Kazimierz Dolny maj ISSN pp

21 77. Orliński S.: Wpływ zasilania silnika o zapłonie samoczynnym różnymi paliwami na porównanie kąta opóźnienia samozapłonu w aspekcie ochrony środowiska, Komisja Lubelska Polskiego Naukowo Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Eksploatacja i Niezawodność, Nr 3/2003. pp Rudkowski M.,.Wołoszyn R: Warunki rozwoju pojazdów NGV w Polsce. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Silniki gazowe 2003, Częstochowa 2003r. 79. Luft S., Pawlak G., Gola M.: Analiza wpływu wybranych parametrów procesu roboczego na sprawność ogólną silnik o zapłonie iskrowym zasilanego ciekłym butanem wtryskiwanym do kolektora dolotowego, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej, Luft S., Gola M.: Silnik spalinowy o zapłonie iskrowym zasilany wtryskowo ciekłym butanem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Silniki Gazowe Częstochowa Kowalewicz A., Pajączek Z.: Combustion Characteristics of Compression Ignition Engine Fuelled with Ethanol and Diesel Fuel, 8 th International Symposium on Combustion Processes, Ustroń Nita J., Kozłowski P.: Zastosowanie sieci neuronowych do interpretacji prądu jonowego w procesie spalania w silniku benzynowym, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne technologie w motoryzacji a bezpieczeństwo ruchu drogowego Słupsk, maj 2003, pp Lotko W., K. Górski: Wpływ zjawiska doładowania dynamicznego na wybrane parametry cyklu roboczego silnika o zapłonie samoczynnym, Prace Naukowe Transport nr 1(17), VII Konferencja Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu TransComp. Zakopane ISSN pp Orliński S.: Wpływ zasilania paliwem węglowodorowym ONM City 50 i roślinnym rosbiodiesel RBD na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania, VII Konferencja, Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu TRANSCOMP, Zakopane 2-4 grudnia 2003 (opublikowane w Pracach Naukowych Politechniki Radomskiej: Seria Transport, pod red. Z. Strzyżakowskiego, Nr 1(17) 2003). Str Różycki A.: Zastosowanie jednokierunkowej wielowarstwowej sieci neuronowej do prognozowania emisji silnika spalinowego, Materiały konferencji TransComp Zygmunt Trela.: Использоване электронной техники в диагностировани элементов годропривода строительных машин, Międzynarodowa konferencja naukowo- techniczna. SPGACU, Sankt-Petersburg

22 87. Kotnarowska D, Siepracka B., Wojtyniak M.: Influence of aggressive media action on the porosity of epoxy coatings m, Materiały konferencyjne. Electronic Processes in Organic Materials. Ukraina, Kijów, Kotnarowska D.: Influence of aggressive media action on cracking of polymeric coatings, Materiały konferencyjne. Electronic Processes in Organic Materials. Ukraina, Kijów, Kotnarowska D., Kotnarowski A., Siepracka B.: Influence of epoxy coating thickness on erosive wear intensity, Materiały konferencyjne. Materiały kompozytowe w przemyśle. Jałta, 2004, pp Kotnarowska D.: Wpływ kąta uderzania cząstek erozyjnych na zużywanie powłok polimerowych, Materiały konferencyjne. Materiały kompozytowe w przemyśle. Jałta, 2004, pp (w języku rosyjskim). 91. Kotnarowski A.: Modification of oils with use of copper nanopowders, Materiały konferencji: Electronic Processes in Organic Materials. Kijów Krawczyk Krzysztof, Grzywaczewski M.: Matiematyczieskoje modeliowanie jawlieni trienja dla niekatorych, techniczieskich ustanowog, Modern, applied problems and technologies of education on mathematics and informatics, Briest BIAŁORUŚ Wrzesień 2004 r., pp , 93. Krawczyk Krzysztof, Wronka G., Grzywaczewski M., Jędra I., Kosmynin A.,: Isliedowanja elemientarnych jawlieni w zonie trenija. Jawlienia elkrtyczieskowo charaktera, Integrated Scientific-and-Logistical support of tribological objects, their quality, production and operation, St. Petersburg, Wrzesień 2004, s Krawczyk Krzysztof, Wronka G., Grzywaczewski M., Jędra I., Kosmynin A.: Matemateczyskije medieli triboloczeskich modielji. Popytka primienienija nieriosetiej, Integrated Scientific-and-Logistical support of tribological objects, their quality, production and operation, St. Petersburg, Wrzesień 2004 r., pp Kowalewicz A.: Application of Biofuels to Compression Ignition Engines, RENEWABLES International Conference on New Renewable Energy Technologies, Evora, Portugalia Kowalewicz A.: Eco Diesel Fuelled with RME and Ethanol, Proceedings of the International Conference on Vehicle Alternative Fuel Systems and Environmental Protection VAFSEP 2004, Dublin, Irlandia W. Lotko, K. Górski: Porównanie własności dynamicznych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego biopaliwami, Prace naukowe Transport. VIII Konferencja naukowa TransComp Zakopane Zygmunt Trela.: Koncepcja systemu diagnostyki pokładowej i monitoringu układów hydraulicznych maszyn roboczych, Międzynarodowa konferencja naukowa. CYLINDER

Wykaz publikacji naukowych i dydaktycznych pracowników Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydział Mechaniczny Politechnika Radomska za rok 2007

Wykaz publikacji naukowych i dydaktycznych pracowników Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydział Mechaniczny Politechnika Radomska za rok 2007 Wykaz publikacji naukowych i dydaktycznych pracowników Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydział Mechaniczny Politechnika Radomska za rok 2007 Publikacje naukowe - Monografie, w tym również autorskie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN    tel. Wydział Mechaniczny INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN www.iepim.uniwersytetradom.pl e-mail: iepim@uthrad.pl tel.: 0-48 361 76 42 OFERTA BADAWCZA Obszar I Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniami

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Nazwa modułu: Silniki spalinowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-307-EW-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF POWERING 1104C PERKINS WITH MIXTURE OF DIESEL WITH THE ADDITION OF THE ETHANOL TO HIS SIGNS OF THE WORK

INFLUENCE OF POWERING 1104C PERKINS WITH MIXTURE OF DIESEL WITH THE ADDITION OF THE ETHANOL TO HIS SIGNS OF THE WORK Andrzej AMBROZIK 1 Tomasz AMBROZIK 2 Piotr ORLIŃSKI 3 Stanisław ORLIŃSKI 4 silnik spalinowy, wtrysk paliwa, diagnostyka silnika, paliwa ekologiczne, środowisko WPŁYW ZASILANIA PERKINS 1104C MIESZANINĄ

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Eksploatacja samochodów Studia stopnia: I-go Dr inż. Marek Gola 1. Rozwój systemów zmiennych faz rozrządu w silnikach spalinowych. układów rozrządu w tłokowych

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwości tribologicznych paliw roślinnych w aspekcie wpływu na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym

Ocena właściwości tribologicznych paliw roślinnych w aspekcie wpływu na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym MOTROL, 2009, 11c, 65-69 Ocena właściwości tribologicznych paliw roślinnych w aspekcie wpływu na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym Piotr Ignaciuk, Leszek Gil, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EXPLO-SHIP 2006 Karol Franciszek Abramek Zmiana stopnia sprężania i jej wpływ na

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK *

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym przegląd wybranych wyników badań dual-fuel compression ignition engine result of the investigation Streszczenie Abstract W Instytucie

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAD MODYFIKOWANIEM WARUNKÓW PRACY ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH

BADANIA NAD MODYFIKOWANIEM WARUNKÓW PRACY ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 12 14 maja 1999 r. Stanisław LABER, Alicja LABER Politechnika Zielonogórska Norbert Niedziela PPKS Zielona Góra BADANIA NAD MODYFIKOWANIEM WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok 1 A 5809 III ABC Jakości od 1996 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3 Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) studia niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) studia niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

BADANIA SMARNOŚCI WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

BADANIA SMARNOŚCI WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM BADANIA SMARNOŚCI WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM Hubert KUSZEWSKI, Artur JAWORSKI, Adam USTRZYCKI 1 W artykule przedstawiono wyniki badań smarności wybranych paliw zastępczych.

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs Profesorowie Pracownicy Zakładu adu Silników w Spalinowych prof. dr hab. inŝ. Stanisław W. Kruczyński(kierownik Zakładu) prof. dr hab. inŝ. Zdzisław Chłopek Docenci Doc. dr inŝ. Maciej Tułodziecki Adiunkci

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI

BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 4 (158) 2010 ISSN 1731-8157 Leszek GIL Piotr IGNACIUK Andrzej NIEWCZAS BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI

Bardziej szczegółowo

Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej

Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej ARCHIWUM MOTORYZACJI, pp. - () Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej SŁAWOMIR LUFT Politechnika Radomska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn W Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw Nazwa modułu: Procesy spalania w silnikach tłokowych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-2-206-TP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150

WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150 4-2012 T R I B O L O G I A 227 Michał STYP-REKOWSKI *, Jarosław MIKOŁAJCZYK ** WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150 EFFECT OF AN ADDITIVE ON LUBRICATING PROPERTIES OF SN-150 BASE OIL

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH OMiUO 2005 Karol Franciszek Abramek Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie

Bardziej szczegółowo

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak ***

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** PORÓWNANIE EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH SILNIKA ZS ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I BIOPALIWAMI OPARTYMI NA ESTRACH OLEJU LNIANKI I ESTRACH OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego

Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 403-410 (2006) Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego WINCENTY LOTKO Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS

ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS Journal of KONES Internal Combustion Engines 02 No. 1 2 ISSN 31 4005 ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS Wincenty

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN US-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN US-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne Nazwa modułu: Silniki spalinowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN-2-307-US-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 OBLICZENIA SYMULACYJNE POWSTAWANIA NO X i CO PRZY SPALANIU OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU ETANOLU DO MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTREM FAME NA EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA PERKINS-1104C-44

WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU ETANOLU DO MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTREM FAME NA EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA PERKINS-1104C-44 Stanisław Kruczyński Instytut Transportu Samochodowego Stanisław Orliński Wyższa Szkoła Biznesu Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska Maciej Gis Instytut Transportu Samochodowego WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Zdzisław CHŁOPEK 1 EKOLOGICZNE SKUTKI ZASILANIA SILNIKÓW AUTOBUSÓW MIEJSKICH PALIWEM BIOGAZOWYM 1. Wstęp W poszukiwaniu proekologicznych rozwiązań w komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW ()/ Stanisław W. Kruczyński, Piotr Orliński, Marcin K. Wojs, Marlena Owczuk OCENA MOŻLIWOŚCI SPALANIA BIOGAZU W SILNIKU O ZAPŁIE SAMOCZYNNYM Z DAWKĄ PILOTUJĄCĄ OLEJU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ Diagnostyka samochodowa : laboratorium : praca zbiorowa / pod redakcją Zbigniewa Lozia ; [autorzy lub współautorzy poszczególnych rozdziałów: Radosław Bogdański, Jacek Drobiszewski, Marek Guzek, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1, Konrad Suprowicz 2 OCENA ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH W OPARCIU O ANALIZĘ WSKAŹNIKÓW PORÓWNAWCZYCH 1. Wprowadzenie Konstrukcje silników spalinowych

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprzętu Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-3_1 Rok: 3 Semestr: 5 Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 10-11 maja 2005r. Janusz LUBAS Instytut Techniki Uniwersytet Rzeszowski WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO

PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO Inżynieria Rolnicza ()/00 PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO Andrzej Ambrozik Katedra Maszyn Cieplnych, Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

The influence of physicochemical fuel properties on operating parameters in diesel engine

The influence of physicochemical fuel properties on operating parameters in diesel engine Article citation info: LEJDA K., KUSZEWSKI H., LEW K. The influence of physicochemical fuel properties on operating parameters in diesel engine. Combustion Engines. 2015, 162(3), 915-920. ISSN 2300-9896.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA OLEJU SILNIKOWEGO W CZASIE EKSPLOATACJI

DIAGNOSTYKA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA OLEJU SILNIKOWEGO W CZASIE EKSPLOATACJI 6-2012 T R I B O L O G I A 139 Paweł PIEC * DIAGNOSTYKA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA OLEJU SILNIKOWEGO W CZASIE EKSPLOATACJI DIAGNOSTICS OF THE WEAR INTENSITY OF ENGINE OIL DURING OPERATION Słowa kluczowe: olej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie dr inż. Ryszard Wołoszyn Stowarzyszenie NGV Polska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechnika Radomska CNG LNG (83-99% metanu) (90-99% metanu)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Tomasz OSIPOWICZ WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Streszczenie Celem artykułu było omówienie

Bardziej szczegółowo

I rok studiów stacjonarnych I stopnia kierunek: Budownictwo S E M E S T R 1

I rok studiów stacjonarnych I stopnia kierunek: Budownictwo S E M E S T R 1 kierunek: Budownictwo S E M E S T R 1 1. Geometria wykreślna dr inż. A. Markiewicz 03.02. g.10 s.131 10.02. g.10 s.131 13.02. g.10 s.211 2. Materiały budowlane 1 dr inż. A. Mazurkiewicz 25.01. g.11.15

Bardziej szczegółowo

I rok studiów stacjonarnych I stopnia kierunek: Budownictwo S E M E S T R 1

I rok studiów stacjonarnych I stopnia kierunek: Budownictwo S E M E S T R 1 I rok studiów stacjonarnych I stopnia kierunek: Budownictwo S E M E S T R 1 1. Geometria wykreślna dr inż. A. Markiewicz 03.02. g.10 s.131 10.02. g.10 s.131 13.02. g.10 s.211 2. Materiały budowlane 1 dr

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Grzegorz Dzieniszewski Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii Jacek Biedrzycki Przemysłowy Instytut Motoryzacji 71 Forum Energia - Efekt Środowisko - Ekologiczne formy transportu Warszawa, 31.03.2015r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości

Bardziej szczegółowo

Silniki. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Silniki. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński REFORMA 2012 Silniki pojazdów samochodowych Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8 SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Oleje silnikowe i płyny eksploatacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA NA POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

BADANIA WPŁYWU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA NA POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Jan FILIPCZYK BADANIA WPŁYWU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA NA POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Oleje silnikowe i płyny eksploatacyjne Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM

CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM Krzysztof Motyl, Aleksander Lisowski Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne W książce podano zagadnienia dotyczące diagnozowania silnika, układu przeniesienia napędu, mechanizmów nośnych i jezdnych, układu kierowniczego i hamulcowego, układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZASILANIA SILNIKA G9T PALIWEM F-34 ORAZ JEGO MIESZANINAMI Z BIOKOMPONENTEM

PROBLEMY ZASILANIA SILNIKA G9T PALIWEM F-34 ORAZ JEGO MIESZANINAMI Z BIOKOMPONENTEM MIROSŁAW KARCZEWSKI, MICHAŁ WILK PROBLEMY ZASILANIA SILNIKA G9T PALIWEM F-34 ORAZ JEGO MIESZANINAMI Z BIOKOMPONENTEM DELIVERY PROBLEMS IN A G9T ENGINE SUPPLIED WITH THE FUEL F-34 AND ITS BICOMPONENT MIXTURES

Bardziej szczegółowo

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO

MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO Jan GUZIK, Artur MACIĄG Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO Słowa kluczowe Tarcie, właściwości tribologiczne, metoda

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM Studia I st. stacjonarne i niestacjonarne Specjalność: Diagnostyka i Naprawa Samochodów

SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM Studia I st. stacjonarne i niestacjonarne Specjalność: Diagnostyka i Naprawa Samochodów SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM Studia I st. stacjonarne i niestacjonarne Specjalność: Diagnostyka i Naprawa Samochodów dr inż. Krzysztof Jankowski 1. Wpływ stanu technicznego i ustawienia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Orliński 1 OCENA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRACY SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJAMI ROŚLINNYMI 1. Wstęp Problematyka zastosowania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 Piotr Orliński 1, Stanisław Orliński 2, Marcin K. Wojs 3 WPŁYW OBCIĄŻENIA SILNIKA ROLNICZEGO PERKINS ZASILANEGO BIOPALIWEM Z LNIANKI NA EFEKTYWNE WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PALIWA NA EMISJĘ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PODCZAS ZIMNEGO ROZRUCHU

WPŁYW PALIWA NA EMISJĘ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PODCZAS ZIMNEGO ROZRUCHU Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik Dr inż. Tomasz Ambrozik Dr inż. Piotr Łagowski Department of Automotive Engineering and Transport Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Kielce University

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku Molyslip 2001E na właściwości. przeciwzużyciowe olejów silnikowych

Wpływ dodatku Molyslip 2001E na właściwości. przeciwzużyciowe olejów silnikowych INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN Wpływ dodatku Molyslip 2001E na właściwości przeciwzużyciowe olejów silnikowych Wykonawcy pracy: dr inż. Jan Guzik kierujący pracą inż. Barbara Stachera mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Płyny eksploatacyjne Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM-2-306-ET-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2 W OBECNOŚCI PREPARATU EKSPLOATACYJNEGO O DZIAŁANIU CHEMICZNYM

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2 W OBECNOŚCI PREPARATU EKSPLOATACYJNEGO O DZIAŁANIU CHEMICZNYM 5-29 T R I B O L O G I A 117 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2 W OBECNOŚCI PREPARATU EKSPLOATACYJNEGO O DZIAŁANIU CHEMICZNYM THE STUDY OF TRIBOLOGICAL

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM

WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM 1-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 257 Adam KONIUSZY, Bartłomiej BATKO Akademia Rolnicza, Szczecin WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM Słowa kluczowe Paliwo

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Konrad PRAJWOWSKI, Tomasz STOECK ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Streszczenie W artykule opisana jest elastyczność silnika ANDORIA 4CTi90 obliczona na podstawie rzeczywistej charakterystyki prędkościowej

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)

Bardziej szczegółowo

GRANICA SPALANIA STUKOWEGO W DWUPALIWOWYM SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM KNOCK COMBUSTION LIMIT IN A TWO-FUEL DIESEL ENGINE

GRANICA SPALANIA STUKOWEGO W DWUPALIWOWYM SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM KNOCK COMBUSTION LIMIT IN A TWO-FUEL DIESEL ENGINE ANDRZEJ RÓŻYCKI Streszczenie Abstract GRANICA SPALANIA STUKOWEGO W DWUPALIWOWYM SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM KNOCK COMBUSTION LIMIT IN A TWO-FUEL DIESEL ENGINE W artykule opisano kryterium, za pomocą

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (92)/23 Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik 2, Dariusz Kurczyński 3, Piotr Łagowski 4 CHARAKTERYSTYKI WYDZIELANIA CIEPŁA PODCZAS PROCESU SPALANIA OLEJU NAPĘDOWEGO I ESTRÓW

Bardziej szczegółowo

IMPACT OF FUEL APPLICATIONS MICROEMULSION THE HYDROCARBON -ESTER - ETHANOL INDICATORS FOR EFFECTIVE WORK ENGINE PERKINS C -44

IMPACT OF FUEL APPLICATIONS MICROEMULSION THE HYDROCARBON -ESTER - ETHANOL INDICATORS FOR EFFECTIVE WORK ENGINE PERKINS C -44 Stanisław Kruczyński Instytut Transportu Samochodowego Stanisław Orliński Wyższa Szkoła Biznesu Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska Ewa Fudalej-Kostrzewa Politechnika Poznańska Maciej Gis Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

BADANIE SMARNOŚCI OLEJU NAPĘDOWEGO Z DODATKIEM ESTRÓW OLEJU RZEPAKOWEGO PRZY UŻYCIU APARATU HFRR

BADANIE SMARNOŚCI OLEJU NAPĘDOWEGO Z DODATKIEM ESTRÓW OLEJU RZEPAKOWEGO PRZY UŻYCIU APARATU HFRR Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009 BADANIE SMARNOŚCI OLEJU NAPĘDOWEGO Z DODATKIEM ESTRÓW OLEJU RZEPAKOWEGO PRZY UŻYCIU APARATU HFRR Bartłomiej Batko, Tomasz K. Dobek Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Ewidentne wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle w wyniku zastosowania produktów z grupy Motor-Life Professional

Ewidentne wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle w wyniku zastosowania produktów z grupy Motor-Life Professional Ewidentne wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle w wyniku zastosowania produktów z grupy Motor-Life Professional Daniel Olszewski - PLASTMAL Polska Bartosz Adamczyk - PLASTMAL Polska

Bardziej szczegółowo

POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN

POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN Journal of KONES Internal Combustion Engines No. 1 ISSN 131 POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN Sławomir Luft, Marek Gola Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Rafał Longwic 1, Wincenty Lotko 2, Krzysztof Górski 2 WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

GAZOWE UKŁADY ZASILANIA DO SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

GAZOWE UKŁADY ZASILANIA DO SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Ryszard WOŁOSZYN 1 paliwa alternatywne, układy zasilania, układy dwupaliwowe, spręŝony gaz ziemny GAZOWE UKŁADY ZASILANIA DO SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

AN ATTAUPT EXPLAIN IMPROVEMENT OVERALL EFFICIENCY OF DUAL CI ENGINE WITH MAINLY LPG

AN ATTAUPT EXPLAIN IMPROVEMENT OVERALL EFFICIENCY OF DUAL CI ENGINE WITH MAINLY LPG Journal of KES Internal Combustion Engines No. ISSN AN ATTAUPT EXPLAIN IMPROVEMENT OVERALL EFFICIENCY OF DUAL CI ENGINE WITH MAINLY LPG Sławomir Luft, Andrzej Michalczewski Politechnika Radomska Instytut

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Technika i rzeczoznawstwo samochodowe Studia stopnia: II-go Dr inż. Marek Gola 1. Analiza metod szacowania ubytku wartości rynkowej pojazdu po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Badania procesów wtrysku i spalania paliwa rzepakowego w silniku o zapłonie samoczynnym

Badania procesów wtrysku i spalania paliwa rzepakowego w silniku o zapłonie samoczynnym BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 3, 2 Badania procesów wtrysku i spalania paliwa rzepakowego w silniku o zapłonie samoczynnym JEY WALENTYNOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

MODEL SAMOCHODOWEGO SILNIKA ZASILANEGO WODOREM

MODEL SAMOCHODOWEGO SILNIKA ZASILANEGO WODOREM Łukasz GRABOWSKI, Konrad PIETRYKOWSKI, Mirosław WENDKER MODEL SAMOCHODOWEGO SILNIKA ZASILANEGO WODOREM Streszczenie W artykule przestawiono model silnika opracowany w programie AVL BOOST. Model oparto

Bardziej szczegółowo

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF UTILIZATION DEGREE OF THE SYNTETIC MOTOR OIL ON FRICTIONAL PARAMETERS

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF UTILIZATION DEGREE OF THE SYNTETIC MOTOR OIL ON FRICTIONAL PARAMETERS Journal of KONES Internal Combustion Engines 22 No. 3 4 ISSN 1231 45 INVESTIGATION OF INFLUENCE OF UTILIZATION DEGREE OF THE SYNTETIC MOTOR OIL ON FRICTIONAL PARAMETERS Artur Maciąg, Wiesław Olszewski

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2 1-2010 T R I B O L O G I A 41 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2 THE STUDY OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF BRONZE CuSn12Ni2 Słowa kluczowe: właściwości

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych V Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce paliw silnikowych Organizatorzy Patron Honorowy 2014 Główny Partner Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych Partnerzy Patroni medialni

Bardziej szczegółowo