1 Lotko W. (pod redakcją): Alternatywni paliwa i inne źródła energii Instytut Medżimiszmentu i Ekonomi, Ukraina IwanoFrankowsk 2001 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Lotko W. (pod redakcją): Alternatywni paliwa i inne źródła energii Instytut Medżimiszmentu i Ekonomi, Ukraina IwanoFrankowsk 2001 r."

Transkrypt

1 Wykaz publikacji naukowych i dydaktycznych pracowników Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydział Mechaniczny Politechnika Radomska za lata Publikacje naukowe - Monografie, w tym również autorskie części monografii 1 Lotko W. (pod redakcją): Alternatywni paliwa i inne źródła energii Instytut Medżimiszmentu i Ekonomi, Ukraina IwanoFrankowsk 2001 r. 2 Puchalski A. (pod redakcją): Diagnozowanie błędów wykonania i montażu układów wirujących, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo ITE Radom 2001 r. 3 Białczak B., Kotnarowski A., Makowski R.: Maszyny i urządzenia odzieżowe cz. 1. Politechnika Radomska, Radom, Luft S.: Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany paliwem LPG. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Radomskie, Radom Kowalewicz A.: Wybrane zagadnienia silników spalinowych. Wydanie drugie całkowicie zmienione. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom Lotko W.: Silniki spalinowe pojazdów szynowych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom Luft S.: Podstawy budowy silników. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa Kotnarowska D.: Procesy zużywania powłok polimerowych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003, stron Lotko W., Longwic R.: Dynamiczne własności pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego nowymi rodzajami paliw węglowodorowych. Politechnika Radomska ISBN Górski K.: Ocena podstawowych parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym pracującym w stanach nieustalonych. Monografia naukowa. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom Kotnarowska D.: Powłoki ochronne. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004, 283 s. 12. Lotko W.: Zasilanie silników wysokoprężnych mieszaninami paliwa rzepakowego 1

2 z olejem napędowym. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Monografia nr 90/ Jankowski K.: Laboratorium elektrotechniki samochodowej. Wydawnictwo PR. Radom Górski K.: Wybrane aspekty diagnostyki pokładowej pojazdów samochodowych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom Olszewski W., Guzik J., Maciąg A., Stachera B.: Paliwa i materiały smarowe, wyd. Politechnichniki Radomskiej Luft S.: Podstawy budowy silników. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej 1. Kowalewicz A., Wojtyniak M.: Alternative fuels and their application to combustion engines, P I Mech Eng D-J AUT, Vol. 219/2005 Part D: J. Automobile Engineering, pp Kowalewicz A.: Eco Diesel Engine Fuelled with Rapeseed Oil Methyl Ester and Ethanol. Part 1: Efficiency and Emissions, P I Mech Eng D-J AUT, Vol. 219/2005 Part D: Journal of Automobile Engineering pp Kotnarowska. D.: Examination of dynamics of polymeric coatings erosive wear process, Materials Science, Vol. 12/2006, nr 2, p Kotnarowska D.: Influence of Ultraviolet Radiation on Erosive Resistance of Modified Epoxy Coatings, Solid State Phenomena, vol. 113/2006 (Mechatronic Systems and Materials), pp Kotnarowski A.: Searching for Possibilities of Lubricating and Cutting Fluids Modification with Copper Micro- and Nanopowders, Materials Science, vol. 12/2006, no. 3, pp Kotnarowski A.: Tribological Properties of Oils Modified with the Addition of Metals Nanoparticles, Solid State Phenomena, vol. 113/2006, pp Kowalewicz A: Eco-diesel engine fuelled with rapeseed oil methyl ester and ethanol. Part 2: Comparison of emissions and efficiency for two base fuels: diesel fuel and ester, P I Mech Eng D-J AUT Vol. 220/2006, Part D: Journal of Automobile Engineering, pp

3 8. Kowalewicz A: Eco-diesel engine fuelled with rapeseed oil methyl ester and ethanol. Part 3: Combustion processes, P I Mech Eng D-J AUT Vol. 220/2006 Part D: Journal of Automobile Engineering, pp Rozdziały w monografiach, w tym również powstałych jako wybór referatów konferencji zagranicznych i międzynarodowych, wydanych przez liczące się wydawnictwa naukowe 1. Białczak B., Kotnarowski A., Makowski R. - opracowanie książki udział 66 %: Maszyny i urządzenia odzieżowe. Cz. 2 Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2002, ISBN W. Lotko, K. Górski, R. Longwic: Wybrane aspekty pracy silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach nieustalonych. Monografia pod redakcją Mieczysława Strusia nt. Paliwa roślinne do silników o zapłonie samoczynnym i eksploatacja zespołów napędowych wybrane problemy. Wrocław 2003, ISBN pp W. Lotko, K. Górski, R. Longwic: Wybrane aspekty związane z indykowaniem silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach nieustalonych. Monografia pod redakcją Mieczysława Strusia nt. Paliwa roślinne do silników o zapłonie samoczynnym i eksploatacja zespołów napędowych wybrane problemy. Wrocław 2003, ISBN pp Orliński S.: Porównanie opóźnienia samozapłonu paliwa węglowodorowego ONM City 50 z zastępczym paliwem roślinnym rosbiodiesel rbd na bazie charakterystyki zewnętrznej w aspekcie ochrony środowiska, Monografia pod redakcją Mieczysława Strusia nt. Paliwa roślinne do silników o ZS i eksploatacja zespołów napędowychwybrane zagadnienia. Wrocław, pp W. Lotko, K. Górski: Wybrane aspekty zastosowania oleju rzepakowego do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych. Artykuł w monografii pod redakcją J. Zimny. Wydawnictwo AGH Kraków, 2004, pp Wołoszyn R.: Gaz ziemny jako przyszłościowe paliwo silnikowe w komunikacji miejskiej. Rozdział IV. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu pod redakcją Tadeusza Dyra. Wydawnictwo AUTOBUSY 2004r. 7. Dyr T., Wołoszyn R.: Autobusy CNG w strategii zarządzania jakością w MPK w Radomiu, Wydawnictwo AUTOBUSY Pacyna Ł., Krzemień E.: System zarządzania jakością a innowacyjność przedsiębiorstwa. W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług.- pod redakcją J. Żuchowskiego. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom

4 9. Różycki.: Zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej miejsca kolizji drogowej i uszkodzonych w jej wyniku samochodów. Opiniowanie Wypadków Drogowych. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Wydanie I. Warszawa Artykuły opublikowane w innych recenzowanych czasopismach naukowych 1. Lotko W., Longwic R.: Analiza wpływu sztywności sprężyn zaworów tłoczących pompy wtryskowej na wybrane parametry procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynny, Archwum Motoryzacji, Nr 4/ Kotnarowska D., WojtyniakM. Barański T.: Wpływ sposobu przygotowania stalowego podłoża na chropowatość powierzchni powłoki akrylowej, Inżynieria Powierzchni, 4/2001, pp Kotnarowska D., Siepracka B., Prot T., Szumniak J.: Ocena zużycia korozyjnego tarcz hamulcowych, Inżynieria Powierzchni, 1/2001, pp Kotnarowska D.: Wpływ liczby warstw powłok akrylowo-ftalowo-karbamido-wych na intensywność zużywa-nia erozyjnego, Problemy Eksploatacji 4/2001 (43), pp Wołoszyn R. Recyrkulacja spalin (EGR) jako sposób obniżenia emisji tlenków azotu (NO x ) w silnikach z zapłonem samoczynnym (ZS) Autobusy nr 1-2/ Wołoszyn R.: Elektronika we współczesnym DIESLU, Autobusy nr 10/ Wołoszyn R. : Wykorzystanie gazu naturalnego (ziemnego) w zakładach zasilania silników wybrane zagadnienia, Autobusy nr 11-12/ Wąsowicz A.: Koszty eksploatacji maszyn i urządzeń jako element kosztów logistycznych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Nr 4/ Nita J., Wołoszyn R.: Badania nad wpływem współczynnika recyrkulacji spalin na proces spalania w schłodzonym i nie obciążonym silniku benzynowym.,eksploatacja silników spalinowych, zeszyt nr 2/ Wołoszyn R.: Ograniczenia w stosowaniu turbodoładowania silników o zapłonie iskrowym Eksploatacja silników spalinowych, zeszyt nr 4/ Makowski R.: Ocena wpływu cząstek metali wchodzących w skład środka smarowego na stan warstwy wierzchniej, Tribologia. 4/2001 (178), pp Makowski R.: Eksploatacyjne badania agrega-tów sprężarkowych smarowa-nych olejem z dodatkiem cząstek metali, Tribologia. 6/2001 (180), pp

5 13. Maciąg A.: Anizotropia własności mechanicznych granicznej warstwy smarowej w wa-runkach tarcia ślizgowego, Tribologia, 3/2001, pp Marczak R., Starczewski L Szumniak J.: Termoutwardzalny kom-pozyt do skojarzeń śliz-gowych o niskich oporach tarcia (μ<0,1) i wysokiej odporności na zużycie, Tribologia, 3/2001, pp Marczak R., Marczak M., Ranachowski Z, Senatorski J.: Diagnostyka układów tribologicznych z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej, Tribologia, 4/2001, pp BurłakowaW.E. Kużarow A.A., Kużarow A.S., Krawczyk K., Kudła M., Kurowska I.: Tribologiczeskaja effektiwnost nanomietriczeskich klasterow miedi, Wiestnik DGTU, T.1. Nr 1(7) /2001, pp Kużarow A.S., Achwerdijejew K.C., Krawczyk K., Kużarow A.A.: Molekularnyje mechanizmy samoorganizacji pri trenii. Czast I. Issledowanie samoorganizacji w gidrodinamiczeskom reżimie trenia, Trenie i Iznos, 2001, TOM 22 Nr 1, pp Kużarow A.S., Bułgarewicz C.B., Krawczyk K., Kużarow A.A.: Molekularnyje mechanizmy samoorganizacji pri trenii. Czast II. Orientacjonnaja uporiadoczennost podderżiwajuszczewo słoja pri samoorganizacji w gidrodinamiczeskom reżimie trenia, Trenie i Iznos, TOM 22 Nr 2/2001, pp Kowalewicz A.: Lean-Burn Engine Potential Analysis, International Journal of Automotive Technology, Vol. 2, No.4/2001, pp Kotnarowska D.: Wpływ kąta padania cząstek erozyjnych na zużycie erozyjne powłok polimerowych elementów maszyn (w języku rosyjskim). Niezawodność i ocena urządzeń przemysłu naftowego i gazowego, Wydawnictwo Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Moskwie Nr 1/2002, pp Kotnarowska D., Marczak R., Wojtyniak M., Barański T.: Epoxy coating wear processes as a result of sulphuric acid water solution action, Problems of corrosion and corrosion protection of materials, Nr 3, 2002, Lwów, pp Kotnarowska D.: Effect of epoxy coating modification with glass microspheres on the erosive wear kinetics, Problemy chemii i chemicznej technologii, (Czasopismo naukowo-techniczne) Nr 3/2002, Dniepropietrowsk Ukraina, pp Маковски Р.: Эксплуатационные испытания компрессорных агрегатов, смазываемых маслами с добавками частичек Cu и Zn, The international scientific journal Problems of Tribology Nr2/2002, Ukraina, pp Marczak R.: Warstwa wierzchnia. Współczesny stan wiedzy i kierunki przyszłych badań, Tribologia 3/2002, pp

6 25. Maciąg A., Olszewski W.: Wpływ czasu eksploatacji oleju silnikowego na wytrzymałość filmu smarowego i opory tarcia, Tribologia Nr 2/2002, pp Guzik J.: Normalizacja pomiarów właściwości przeciwtarciowych olejów smarowych, Tribologia, Nr 3/2002, pp Maciąg A., Olszewski W.: Wpływ czasu eksploatacji oleju silnikowego na opory tarcia w warunkach smarowania granicznego, Hydraulika i Pneumatyka Nr 4/2002, pp Ranachowski Z., Marczak R., Moszczyński L.: Metoda emisji akustycznej w badaniach procesów technologicznych, Przegląd Mechaniczny Kotnarowska D., Siepracka B.: Kinetyka zmian parametrów chropowatości powierzchni powłok epoksydowych, poddanych starzeniu promieniowaniem ultrafioletowym, Inżynieria Powierzchni, Nr 4/2002, pp Wołoszyn R.: Zasilanie pojazdów gazem ziemnym - przepisy i normy międzynarodowe Ogólnopolski miesięcznik Autobusy, Nr 12/ Szymańczyk M.: Zastosowanie napędu hybrydowego w nowoczesnych autobusach miejskich, Autobusy, Nr 7-8/ Hofman P.: Analiza metod sterowania fazami rozrządu w silniku spalinowym czterosuwowym oraz perspektywy rozwoju silników w zakresie poprawy współczynnika napełniania czi i II, Autobusy, Nr 3 i 4/ Orliński S., Ambrozik A., Orliński P: Wpływ zasilania paliwa węglowodorowego CITY-50 i ROŚLINNEGO RBD na kąt opóźnienia samozapłonu, Autobusy, Nr 3/ Orliński S, Ambrozik A, Orliński P, Pawłowska I.: Wpływ zasilania paliwami węglowodorowymi i roślinnymi na nierównomierność prędkości obrotowej biegu jałowego oraz stopnia zadymienia spalin silnika o zapłonie samoczynnym, Autobusy, Nr 5/ Orliński S., Ambrozik A., Orliński P.: Sygnał wibroakustyczny jako parametr diagnostyczny drgań iglicy wtrskiwacza silnika o zapłonie samoczynnym, Autobusy, Nr 12/ Trela Z.: Анализ параметров технического состояния гидропривода строительных машин в аспекте бортового диагностирования, Транспортные средства Сибири Recenzowany zbiór międzynarodowych prac naukowych. Krasnojarsk Trela Z.: Анализ средств диагностирования гидропривода строительных машин в польши, Транспортные средства Сибири Recenzowany zbiór międzynarodowych prac naukowych. Krasnojarsk

7 38. Krawczyk K., Kużarow A.S., Burłakowa W.E.: Woltamperometria frikcjonnowo kontakta i tribotechniczeskaja effektiwnost smaznych materiałow, Wiestnik DGTU, Tom 24/2003Nr 4, pp Krawczyk K. Kużarow A.S., Burłakowa W.E., Triboelektrochimiczeskoje powiedienije stali w sistematiczeskom riadu odnoatomnych spirtow, Wiestnik DGTU, Tom 3/2003, Nr 1(15), pp Krawczyk K., Kużarow A.S., Burłakowa W.E., Kuczerenkow A.A.: Triboelektrochimiczeskoje powiedienije stali w wodnych rastworach mnogoatomnych spirtow, Trienije i Iznos DGTU, Tom 3/2003 Nr 3(17). 41. Luft S., Kozioł S.: Wybrane wyniki badań dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego głównie paliwem LPG, Journal of KONES, Internal Combustion Engines, Warszawa Kowalewicz A., Pajączek Z.: Dual-Fuel Engine Fuelled with Ethanol and Diesel Fuel, Journal of KONES, International Combustion Engines, vol. 1-2, Warszawa Różycki A.: Sieć neuronowa o radialnej funkcji bazowej w obliczeniach wybranych parametrów obiegu pracy silnika spalinowego o zapłonie iskrowym, Journal of KONES, International Combustion Engines, Warszawa Nita J., Borczuch A.: Wstępna ocena korelacji technik CUS i modalnej w badaniach homologacyjnych pojazdu pod względem emisji toksycznych składników spalin, Journal of KONES, Internal Combustion Engines, Warszawa 2003, pp Marczak R., Gospodarczyk J.:. Kompozyty na bazie żywicy fenolowoformaldehydowe o zadanych właściwościach triboelektrycznych, Tribologia, Nr 4/2003, s Maciąg A., Olszewski W.: Wpływ czasu eksploatacji syntetycznego oleju silnikowego na wytrzymałość warstwy smarowej, Problemy Eksploatacji, Nr 1/2003, pp Maciąg A.: Wyznaczanie zależności prężności par węglanu morfoliny od temperatury pod ciśnieniem atmosferycznym za pomocą spektroskopii IR, Ochrona Przed Korozją, 11S/A/2003, pp Kotnarowska D.: Wpływ kompozytowej warstwy pośredniej, z napełniaczem w postaci mikrosfer szklanych, na erozyjne zużywanie powłoki epoksydowej, Inżynieria Powierzchni, NR 1/2003, pp Kotnarowska D.: Badania dynamiki procesu erozyjnego zużywania powłok polimerowych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Nr 4/2003, pp Kotnarowska D., Kotnarowski A., Siepracka B., Wojtyniak M.: Wpływ wodnych roztworów chlorku sodu na destrukcję i adhezję powłok epoksydowych. Inżynieria Powierzchni, Nr 4/

8 51. Kotnarowska D.: Wpływ grubości i twardości powłok akrylowych na ich odporność na erozję, Tribologia, Nr 4/2003, pp Kotnarowski A.: Modyfikacja właściwości tribologicznych olejów za pomocą nanoproszków metali, Tribologia, Nr 4/2003, pp Kotnarowski A., Makowski R., Piczugin V.F.: Osobliwości oddziaływania materiałów smarowych na powierzchnię metalu w procesie tarcia, Tribologia, Nr 4/2003, pp Marczak R., Marczak M., Ludew R., Guzik J., Wojtyniak M.: Metody badania smarności i ich rozdzielczość, Tribologia, Nr 4 /2003 (190), pp Marczak R., Marczak M., Ranachowski Z., Guzik J., Wojtyniak M.: Współczynnik tłumienia amplitudy sygnału emisji akustycznej jako miara aktywności powierzchniowej dodatków smarnościowych. Tribologia, Nr 4 /2003 (190), pp Kowalewicz A. Wojtyniak M.: Paliwa alternatywne do silników spalinowych, Czystsza Produkcja w Polsce, Nr 1/2003, pp Wołoszyn R.: Gaz ziemny jako alternatywne i ekologiczne paliwo w środkach komunikacji miejskiej Autobusy, Nr 3/ Hofman P.: Nowoczesne filtry cząstek stałych Autobusy, Nr 1-2/ Hofman P.: Podnośniki hydrauliczne. Rozwiązania na przykładzie firmy STERTIL- KONI, Autobus,y, Nr 12/ Borowiak J.: SAP R/3 system klasy ERP, Spedycja Transport Logistyka, Nr 1/2003, pp Zygmunt Trela.: Бортовое диагностирование гидропривода строительных машин Транспортные средства Сибири Recenzowany zbiór międzynarodowych prac naukowych. Krasnojarsk Kotnarowska D.: Parameters determining polymeric coating resistance to tribological wear under the influence of hard particles impacts, TRIBOLOGY. SCIENCE AND APPLICATIONS, Publishing House; CUN PAN, Warszawa, 2004, pp Kotnarowska D., Kotnarowski A.: Influence of ageing on kinetics of epoxy coatings erosive wear, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 9/2004, pp Kotnarowski A.: Modification of oils with use of metal micro- and nano-powders, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 9/2004, p Kotnarowski A.: Modification of oils tribological properties by addition of metal powders, TRIBOLOGY. SCIENCE AND APPLICATIONS, Publishing House; CUN PAN, Warszawa, 2004, pp

9 66. Маковски Р.: Влияние смазочного средства содержащего в своём составе частички металлов на формирование эксплуатационного верхнего слоя, The international scientific journal Problems of Tribology Nr1/2004, Ukraina. 67. Krawczyk K.: Separated, elementary kinds of friction. Phase changes in the boundary layer, Tribology science and application, Scientific Centre of Polish Academy of Sciences, Vienna 2004, pp , 68. Kużarow A.S., Burłakowa W.E., Krawczyk K., S.B. Bułgariewicz, E.E. Akimow, Tribolektrochimiczeskij monitoring reżimow trienja, Wiestnik DGTU, tom 4/2004, Nr 1 (19), pp Luft S.: Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym wybrane zagadnienia procesu spalania, Journal of KONES Combustion Engines Vol. 11/2004, No 3-4 ISSN , pp Kowalewicz A., Pajączek Z.: Eco Diesel engine with additional injection of ethanol, Archivum Combustionis, vol. 23/2003 No. 3-4 (Wydano w 2004 roku). 71. Kowalewicz A., Wojtyniak M.: Alternative fuels and their applications to combustion engines, Prac. I Mech. E, Vol. 219/2004 Part D. Journal of Automobile Engineering. 72. Kowalewicz A., Wojtyniak M.: New Alternative Fuels for IC Engines A Review, Journal of Kones, vol. 11 No 1-2, Warsaw Kowalewicz A.: Emission Characteristics of Compression Ignition Engines Fuelled with RME/DF and Ethanol, Journal of Kones, vol. 11/2004 No 1-2, Warsaw. 74. Podsiadła Bulsa Z.: Computer Simulation of the Disordered Filter Structures, Journal of Kones, International Combustion Engines, Warsaw Kotnarowska D.: Prognozowanie kinetyki zużywania erozyjnego powłok polimerowych poddanych starzeniu. Tribologia 3/2004, pp Kotnarowska D., Kotnarowski A., Siepracka B., Wojtyniak M.: Wpływ wodnych roztworów chlorku sody na destrukcję i adhezję powłok epoksydowych, Inżynieria Powierzchni, Vol. 1/2004, pp Kotnarowski A., Makowski R., Marczak R., Morozow D.: Badanie możliwości modyfikacji olejowych cieczy chłodząco-smarujących za pomocą proszków metali, Tribologia, Vol. 2/2004, pp Kotnarowski A.: Zastosowanie nanoproszków miedzi do modyfikacji olejów obróbkowych, Tribologia, Vol. 2/2004, pp Kotnarowski A.: Zastosowanie nanoproszku molibdenu do modyfikacji olejów obróbkowych, Tribologia, Vol. 3/2004, pp

10 80. Kotnarowski A., Piczugin W.F.: Warstewki niskotarciowe powstające w olejach syntetycznych, Tribologia, Vol. 3/2004, pp Orliński S., Ambrozik A., Orliński P.: Wpływ zasilania wybranym paliwem węglowodorowym oraz roślinnym na charakterystyki ciepła podczas procesu spalania, Autobusy, Vol. I-II/ Guzik J.: Tribologiczne właściwości węzłów tarcia smarowanych olejami silnikowymi, Tribologia, Vol. 3/2004, pp Gospodarczyk J., Marczak R.: Wpływ triboelektryzacji na tribologiczne właściwości smarowanego skojarzenia stal- kompozyt polimerowy, Tribologia, Vol. 3/2004, pp Maciąg A., Olszewski W.: Proces docierania oleju silnikowego w czasie eksploatacji, Tribologia, Vol. 3/2004, pp Maciąg A.: Anizotropia własności tribologicznych granicznej warstwy smarowej w warunkach polaryzacji prądem stałym, Tribologia, Vol. 3/2004, pp Olszewski W., Maciąg A., Janik R.: Ocena wpływu czasu eksploatacji na właściwości użytkowe olejów silnikowych, Problemy Eksploatacji, Vol. 1/2004, pp Pacyna Ł.: Znaczenie technologii w działalności przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, Vol. 9/2004, pp , 88. Borowiak J.: Symulacja logistyki zdarzeń nadzwyczajnych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Vol. 12/2004, pp Kowalewicz A., Pajączek Z.: Ekologiczny silnik wysokoprężny. Czasopismo Techniczne Mechanika, Zeszyt 6/2004, Silniki Spalinowe, t Komorska I.: Nieliniowy model dynamiczny układu przeniesienia mocy jako narzędzie diagnozowania błędów osiowania, Diagnostyka, vol. 30, tom 1, 2004r. 91. Wołoszyn R.: Autobusy zasilane gazem ziemnym w ofercie Polskich Autobusów, Ogólnopolski miesięcznik Autobusy,Vol. 7 8/ Wołoszyn R.: Autobusy zasilane paliwem CNG na targach Kieleckich, Ogólnopolski miesięcznik Autobusy, Vol. 9/ Wojtyniak M.: Development of laboratory tests for diesel fuel lubricity evaluation, Journal of KONES Internal Combustion Engines. Vol. 12/2005, No. 3-4, pp Kowalewicz A.: Combustion Characteristics of Compression Ignition Engine Fuelled with RME and Ethanol, Journal of KONES Internal Combustion Engines, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, vol , No 1-2 s

11 95. Podsiadła Bulsa Z.: Issue of the computer simulation of the fibrous filter materials, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol. 12 No 1-2, pp , Warsaw Maciąg A., Olszewski W.: Badania tarcia granicznego eksploatowanego oleju silnikowego w warunkach zmiennych obciążeń, Journal of KONES Internal Combustion Engines ISSN /2005, pp Nita J., Stępniewski M.: Analiza składu mieszanki paliwowo-powietrznej w pojedynczym cylindrze silnika, Journal of KONES Internal Combustion Engines Górski J., Lotko W.: Selected aspects of vehicle s on board diagnostic. Journal of Kones European Science Society of Powertrain and Transport Publication Warsaw Płyta CD. 99. Orliński P., Orliński S.: Wpływ zasilania silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym paliwem mineralnym i roślinnym na prędkość narastania ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym oraz charakterystyki wydzielania ciepła, Journal of KONES 2005 Science Conference, Polanica 4-7 wrzesień Płyta CD Bejger A., Guzik J., Marczak M., Olszowski S., Ranachowski Z.: Portable system for fault diagnostics of the fuel injectors of medium power maritime diesel engine with application of acoustic signal, Archiwum Motoryzacji, ISSN X, Vol. 3/2005, pp Lotko W.: Wpływ wybranych właściwości olejów napędowych na niektóre parametry silników o różnym systemie zasilania paliwem, Archiwum Motoryzacji, Vol. 3/2005 Wydawnictwo Naukowe, PNNM, Radom 2005, pp Lotko W.: Ocena opóźnienia samozapłonu silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezposrednim zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami oleju rzepakowego, Archiwum Motoryzacji, Vol. 4/2005 Wydawnictwo Naukowe, PNNM, Radom 2005, pp Różycki A.: Drgania głowicy wysokoprężnego zasilanego dwupaliwowo, Archiwum Motoryzacji, pp. 2/2005 pp Luft S.: Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej, Archiwum Motoryzacji, Vol. 2/2005, ISSN , pp Guzik J Ranachowski Z.: Sygnał emisji akustycznej generowany w węźle tarcia smarowanym olejem z różnymi dodatkami smarnościowymi, Tribologia, ISSN , Vol. 4/2005, pp Maciąg A.: Wpływ polaryzacji strefy tarcia prądem stałym na opory tarcia granicznego, Tribologia, ISSN , Vol. 4/2005, pp

12 107. Nadolny K., Chmielewski Z., Nikoniuk J.: Bezinwazyjna metoda oceny zużycia tulei cylindrowych silnika ZS, Eksploatacja i Niezawodność, Vol. 4/2005, Warszawa Wołoszyn R., T. Dyr., Z. Rusak: Autobusy gazowe oferowane na rynku polskim Ogólnopolski miesięcznik Autobusy, Vol. 4/ Ludew R.: Dobór mechanizmu wspomagania układu kierowniczego a problemy eksploatacyjne, Autobusy, Vol. 1-2/ Makowski R.: Исследование распада єлементов прошков металлов исползованных в качестве присадок к смазочным средством на поверхности трения с применением рентгенвского микроанлизатора РТГ МАР, The international scientific journal Problems Of Tribology nr 2/2005 pp Ukraina Kowalewicz A.: Application of Biofuels to C.I. engines, Mechanics and Mechanical Engineering, Technical University of Łódź, vol. 9 Nr 1, 2005 pp Kotnarowska D., Klasek T.: Examination of epoxy coatings destruction under the influence of sulphuric acid water solutions, Surface Engineering, Vol , pp Lotko W.: Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego, Archiwum Motoryzacji, Vol. 4/2006, pp Górski K.: Ocena wybranych parametrów procesu spalania w silniku AD3.152 zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego, Archiwum Motoryzacji, Vol. 4/2006, pp Wąsowicz A.: Adaptacja zasad nauki o bezpieczeństwie do problemów logistyki, Logistyka, Vol. 3/ Kotnarowska D.: Wpływ agresywnych mediów na destrukcję powłok epoksydowych, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A/2006, pp Kotnarowska D.: Examination of dynamic of polymeric coatings erosive wear process, Tribologia,, Vol. 3/2006, pp Kotnarowska D., Kurcok M.: Zastosowanie badań termomechanicznych do oceny kinetyki starzenia powłok epoksydowych, Inżynieria Powierzchni, Vol. 1/2006, pp Kotnarowski A.: Modification of cutting fluids tribological properties with metal nanoparticles additives, Tribologia, Vol. 4/2006, pp Kotnarowska D., Klasek T.: Niekonwencjonalne metody badania trwałości eksploatacyjnej powłok polimerowych, Materiały Szkoły Niezawodności PAN 2006, pp

13 121. Маковски Р.: Эксплуатационные испытания легкового автомобиля с применением моторного масла с добавкой частичек меди, изготовленных электрохимическим методом, The international scientific journal Problems of Tribology, Ukraina, Vol. 4/2006,, pp Olszewski W., Maciąg A.: Influence of work period of the ZS oil on lubricating layer resistance in condition of boundary friction, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol , No 3, pp Guzik J., Wojtyniak M., Olszowki S., Ranachowski Z.: Investigation of acoustic emission signal generated in the friction pair lubricated with oils containing various lubricity additives, Engineering Transactions, Vol.. 54/2006, pp , Grzywaczewski M., Fiłatowa D., Krawczyk K., Nowiński E., Witecki Z., Głogowski T.: Problem wyznaczania zakresu parametrów występowania efektu tribologicznego możliwości sterowania siłą tarcia za pomocą prądu elektrycznego Terotechnika, Politechnika Świętokrzyska, Zeszyty Naukowe Nr 1/2006, pp Wołoszyn R., Rudkowski M.: Analiza porównawcza parametrów silnika autobusowego 6C(T)107 zasilanego gazem ziemnym sprężonym (CNG) i gazem ziemnym skroplonym (LNG). Eksploatacja silników spalinowych, Vol. 14/2006. Politechnika Szczecińska. Szczecin 126. Wołoszyn R., Hofman P.: Możliwości przystosowania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do zasilania gazem ziemnym. Ogólnopolski miesięcznik Autobusy, Vol. 12/ Podsiadła-Bulsa Z.: Achievements in the development of the filter media for car cabins air cleaning, Journal of Kones Powertrain and Transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Vol. 13/ Różycki A.: Analiza drgań głowicy silnika wysokoprężnego zasilanego dwupaliwowo, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol. 13/ Wojtyniak M.: Application of natural gas to compression ignition engines, Journal of KONES, Internal Combustion Engines, Vol. 13/2006, No. 2, pp Luft S.: Dual-fuel compression ignition engine fuelled with LPG injection at Liquid State, Journal of Kones - Powertrain and Transport, Vol. 13, Nr l, ISSN , pp Kowalewicz A: Processes in C.I Engine Fuelled with Rape Oil Methyl Ester and Ethanol, Archivum Combustionis, Vol. 26/2006 No. 1-2 pp Kowalewicz A: Analysis of Combustion Processes in CI Engine Fuelled either with Diesel Fuel or Rape Oil Ethyl Ester and Additionally with Ethanol, Journal of Powertrain and Transport KONES, Vol. 13 No. 2 pp

14 133. Kowalewicz A: Comments to the Paper Experimental Study of Compression and Combustion Processes in a Very Small Engine by P. Kalita, M. Rusinowski and J. Jarosiński, Published in Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2005 vol. 12 No Journal of Powertrain and Transport KONES, vol. 13 No. 4, 2006, pp Referaty (pełne referaty, nie abstrakty) opublikowane w materiałach konferencji zagranicznych i międzynarodowych w Polsce oraz kongresów międzynarodowych i krajowych. 1. Lotko W., Longwic R., Swat M.: The effect of rape oil diesel oil mixture composition on particulate matter emission level in diesel engine Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, ATTCE 2001, Barcelona Marczak R., Marczak M., Ranachowski Z., Senatorski J.: Some experiences in application of acoustic emission method in tribological investigations, II Światowy Kongres Tribologiczny Wiedeń Kowalewicz A.: Learn-Burn SI Engine Concept of The Engine Friendly For Environment Sixth International Conference on Technologies and Combustion For a Clean Environment, Porto, Portugalia 9-12 lipiec Luft S.: Dual Fuel CI Engine Fuelled With Propane-Butane Mixture- Selected Problems, 8 th European Automotive Congress, Bratislava Luft S.: The Influence of Regulating Parameters of Dual Fuel Compression Ignition Engine Fuelled with LPG on its Maximum Torque, Overall Efficiency and Emission Automotive and Transportation Technology Congress, Barcelona, Spain 1-3 Październik Krzysztof Jankowski.: Diagnostyka alternatorów samochodowych w procesie produkcji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pojazdów 2001, Kazimierz V, 2001 r. Politechnika Lubelska. 7. Lotko W., Wiesław Olszewski, Stanisław Orliński, Piotr Orliński.: Wpływ procesu eksploatacji oleju silnikowego Lotos Sintetic na opory tarcia maszyn tłokowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pojazdów 2001, Kazimierz V, 2001 r. Politechnika Lubelska. 8. Lotko W., Longwic R., Górski K.: Analiza porównawcza pracy silnika o ZS w warunkach charakterystyki zewnętrznej i swobodnego rozpędzania, II Międzynarodowa Konferencja EXPLO- DIESEL&GAS TURBINE`01, Gdańsk-Międzyzdroje Kopenhaga, kwiecień , Politechnika Gdańska. 14

15 9. Lotko W., Longwic R., Górski K.: Wstępna analiza porównawcza przebiegu wtrysku oleju napędowego City Diesel w różnych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym, II Międzynarodowa Konferencja EXPLO- DIESEL&GAS TURBINE`01, Gdańsk-Międzyzdroje Kopenhaga, kwiecień , Politechnika Gdańska. 10. Nita J., Wołczyński Z.: Wpływ dynamiki układu paliwowo-powietrznego silnika benzynowego na efektywność reaktora katalitycznego, KONES Jastrzębia Góra r. 11. Olszewski W.: Wybrane zagadnienia recyklingu przepracowanych olejów smarowych, Międzynarodowa Konf. N-T, Warszawa-Rogów, Olszewski W.: Możliwości oceny stanu jakości oleju silnikowego podczas eksploatacji za pomocą pomiaru własności dielektrycznych, Journal of Kones - International Combustion Engines, Gdynia-Jastrzębia Góra, Guzik J.: Pomiar i porównanie przeciwtarciowych właściwości olejów smarowych, KONES 2001, Gdynia-Jastrzębia Góra, r. pp Kowalewicz A.: Fuel-Cell: Power For Futur, International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Journal of KONES, Warszawa - Gdynia Kowalewicz A.: Learn-Burn SI Engine Concept of The Engine Friendly For Environment, 17 th International Symposium on Combustion Processes, Poznań września Kowalewicz A.: Learn-Burn SI Engine Concept of The Engine Friendly For Environment International Scientific Conference, pt: Develpment of Design of Internal Combustion Engines and Quality of Fuels to Meet Future Levels, Kraków czerwiec Luft S.: Dobór parametrów regulacyjnych dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego głównie ciekłym gazem propan-butan. International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Warszawa - Gdynia Różycki A.: Metoda obliczania podstawowych parametrów obiegu pracy tłokowego silnika spalinowego, 27 th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Jastrzębia Góra 9-12 września Podsiadła Bulsa Z.: Badania i ocena przydatności filtrów do oczyszczania benzyny w silnikach samochodów Daewoo Lanos, 27 th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Jastrzębia Góra 9-12, września Gola M.: Analiza wpływu wtryskowego zasilania silnika o ZI ciekłym butanem na zmianę jego parametrów użytecznych, 27 th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Jastrzębia Góra 9-12, września

16 21. Michalczewski A.: Silnik dwupaliwowy o ZS zasilany głównie LPG wybrane aspekty procesu spalania, 27 th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2001, Jastrzębia Góra 9-12, września Olszewski W., Lotko W., Orliński S., Orliński P.: Wpływ lepkości kinematycznej świeżych, handlowych olejów silnikowych na opory tarcia maszyn tłokowych, JOURNAL OF KONES INTERNATIONAL COMBUSTION ENGINES vol 9,No 3-4, 2002, pp Maciąg A., Olszewski W., Jakóbiec J.: Badanie wpływu stopnia przepracowania syntetycznego oleju silnikowego na parametry tarcia, JOURNAL OF KONES INTERNATIONAL COMBUSTION ENGINES vol 9,No 3-4, 2002, pp A.S. Kużarow, A.W. Bułgariewicz, A.A. Kużarow, K.Krawczyk: Molekularnyje miechanizmy samoorganizacji w usłowijach granicznowo trienija, Trienie i Iznos T.23/2002 Nr 6 pp Kowalewicz A., Pawlak G., Pajączek Z.: Preliminary investigation of diesel engine with additional injection of ethyl alcohol, Journal of KONES vol. 9, No. 3-4, Warszwa Gdańsk Gola M., Luft S.: Analiza możliwości poprawy podstawowych parametrów roboczych silnika o zapłonie iskrowym zasilanego wtryskowo ciekłym butanem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa KONES 2002,Journal of KONES vol. 9 (1-2) pp , ISSN Kozioł S., Luft S.: Ocena trwałości elementów układu tłokowo korbowego silnika o ZS zasilanego głównie LPG, Międzynarodowa Konferencja Naukowa KONES 2002, Journal of Kones vol. 9 (3-4) pp , ISSN Luft S., Michalczewski A.: Próba wyjaśnienia poprawy sprawności ogólnej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo głównie LPG, Międzynarodowa Konferencja Naukowa KONES 2002, Journal of KONES vol. 9 (1-2) s , ISSN Lotko W., R. Longwic, K. Górski: Ocena wpływu kąta dynamicznego początku tłoczenia paliwa na opóźnienie samozapłonu w silniku zasilanym olejami reformułowanymi, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Journal of KONES 2002 (vol. 9), Warszawa Gdańsk 2002, ISSN Lotko W., Olszewski W., Orliński S., Orliński P.: Wpływ lepkości kinematycznej świeżych handlowych olejów silnikowych na opory tarcia maszyn tłokowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Journal of KONES 2002 (vol. 9), Warszawa Gdańsk 2002, ISSN Gola M., Luft S.: SI Engine Fuelled with Injected Liquid Butane Choosen Aspects of Examination, Automotive and Transportation Technology Congress Paris Proceedings of ATT Congress CD_ROM ISBN

17 32. Luft S., Michalczewski A.: Analysis of Choosen Parameters of Dual Fuel CI Engine Fuelled with Propan-Butane Gas as an Main Fuel, Automotive and Transportation Technology Congress Paris Proceedings of ATT Congress CD_ROM ISBN Kotnarowska D., Marczak R., Wojtyniak M., Barański T.: Epoxy coating wear processes as a result of sulphuric acid water solutionaction, Problems of corrosion and corrosion protection of materials, Nr 3, 2002, Lwów, p Orliński S., Lipski R.: Recykling elementów polimerowych w procesie złomowania samochodów, III Konferencja Naukowa pod patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, Recykling Tworzyw Sztucznych, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, 17-20, , Czechy Jesenik. 35. Trela Z.: Sowerszenstwowanie diagnostirowania giropriwoda stroitielnych maszin, Reconstruction 2002, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sankt-Petesburg Trela Z.: Diagnostirowanie gidropriwoda stroitielnych maszin pri pomoszczi elektronnych priborow, Transportiwne credstwa Sibiri 2002, Recenzowany zbiór miedzynarodowych prac naukowych, Krasnojarsk Trela Z.: Proektirowanie gidropriwoda stritielnych maszin s ispolzowaniem koliuternoj techniki, Transportnyje credstwa Sibiri Recenzowany zbiór miedzynarodowych prac naukowych, Krasnojarsk Luft S., Gola M.: Silnik o ZI zasilany wtryskowo ciekłym butanem wybrane aspekty badań, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna Autoprogres KONMOT 2002 Silniki Spalinowe T.2, s , ISBN Luft S., Michalczewski A.: Analiza wybranych wskaźników pracy dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego głównie mieszaniną gazów propan butan, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna Autoprogres KONMOT 2002 i zamieszczony w materiałach konferencyjnych Silniki Spalinowe T.2, s , ISBN Gidlewski M.: Modelowanie dynamiki samochodu ciężarowo-terenowego, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna AUTOPROGRES KONMOT Materiały konferencyjne. Konstrukcja i badania. Tom 1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji Różycki A.: Obliczenia wybranych parametrów procesu spalania w kolejnych cyklach pracy silnika o zapłonie iskrowym, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna Autoprogres KONMOT 2002 Silniki Spalinowe. 42. Różycki A.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do obliczania wybranych parametrów obiegu pracy silnika spalinowego zapłonie iskrowym, Międzynarodowa Konferencja Naukowa KONES 2002, Journal of KONES. 17

18 43. Kotnarowska D.: Estimation of erosive wear kinetics of epoxy coating, 6th International Symposium INSYCONT 02, New achievements in tribology. Cracov 2002, s Kotnarowska D., Wojtyniak M., Barański T.: Cracking and blistering of epoxy coatings as a result of sulphuric acid water solution action, ACT 02, 5-8 November 2002 Katowice, Advances in coatings technology (paper 39), pp Kotnarowski A., Piczugin V.F.: Some aspects of tribological properties examination of lubricating and cutting oils with four-ball machine use, Materiały 6th International Symposium INSYCONT 02 NEW ACHIEVEMENTS in TRIBOLOGY, Kraków, września 2002, pp Maciąg A.: Wpływ długości przerwy w obciążaniu węzła kinematycznego maszyny TR-2 na trwałość granicznej warstwy smarowej, 28th International Scientific Conference on Combustion Engines Conference Proceedings, Jurata 2002, pp Maciąg A., Jakóbiec J., Janik R., Olszewski W.: Ocena zmian właściwości użytkowych oraz składu chemicznego olejów smarowych w trakcie eksploatacji w aspekcie zagrożenia dla środowiska naturalnego., II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY RECYKLINGU, Rogów 2002, pp Guzik J. : Normalizacja pomiarów właściwości przeciwtarciowych olejów smarowych, 28th International Scientific Conference on Combustion Engines Conference Proceedings, Jurata Marczak R., Marczak M., Ranachowski Z, Senatorski J.: Diagnostyka układów tribologicznych z wykorzystaniem sygnału EA, Międzynarodowa Konferencja - XXX Jubileuszowa Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk Marczak R.: Identyfikowanie stanu procesu tribologicznego na podstawie analizy jego emisji akustycznej, Międzynarodowa Konferencja - XXX Jubileuszowa Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk Jędra I., Kowalczyk A., Krawczyk K., Wronka G.: Własności tribologiczne materiałów stosowanych w ślizgowych węzłach tarcia, VIII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów mechanicznych Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, grudnia 2002 Warszawa-Rynia11-13 grudnia Jędra I., Krawczyk K., Wronka G.: Własności rozruchowe olejów silnikowych, VIII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów mechanicznych Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, grudnia 2002 Warszawa-Rynia11-13 grudnia Jędra I., Kosmynin A., Krawczyk K., Wronka G.: Urządzenie do badania tribologicznych zjawisk i procesów w ślizgowej strefie tarcia, VIII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów mechanicznych Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, grudnia 2002 Warszawa-Rynia grudnia

19 54. Jędra I., Krawczyk K., Wronka G. Założenia do opracowania metody i urządzenia do badania zjawisk występujących w strefie tarcia, VIII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów mechanicznych Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, grudnia 2002 Warszawa-Rynia11-13 grudnia Grzywaczewski M., Kozłowski P., Krawczyk K., Kudła M., Kurowska I.: Optymalizacja długości strefy tarcia ze względu na maksymalną nośność filmu olejowego z wykorzystaniem sieci neuronowych, VIII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów mechanicznych Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, grudnia 2002 Warszawa-Rynia grudnia Nita J., Szymańczyk M. Wyznaczanie trakcyjnego obciążenia silnika metodą odwzorowania jego stanu na hamowni podwoziowej Kones 2002 JURATA GDAŃSK 57. Lotko W., Longwic R., Górski K.: Wybrane problemy związane z indykowaniem silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach nieustalonych, V Intrnational Scientific Conference on Combustion Engines Konsspal Wrocław 2002, ISSN Lotko W., Longwic R., Górski K.: Wybrane aspekty pracy silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach nieustalonych, V Intrenational Scientific Conference on Combustion Engines Konsspal Wrocław 2002, ISSN Orliński S., Ambrozik A, Orliński P.: Porównanie opóźnienia samozapłonu paliwa węglowodorowego ONM City 50 z zastępczym paliwem roślinnym ROSBIODIESEL RBD na bazie charakterystyki zewnętrznej w aspekcie ochrony środowiska naturalnego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa KONSSPAL, WROCŁAW Trela Z.: Diagnostyka układów hydraulicznych maszyn roboczych. Nowe kierunki mechanizacji górnictwa, Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. KOMTECH, Szczyrk Orliński S., Lipski R.: Recykling gumy z opon samochodowych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy prawne, techniczne i ekonomiczne zagospodarowania odpadów Politechnika Radomska, Radom 4 X Orliński S., Lipski R.: Recykling materiałów polimerowych, z odpadów elektrotechniczych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy prawne, techniczne i ekonomiczne zagospodarowania odpadów Politechnika Radomska, Radom 4 X Kotnarowska D.: Influence of sulphuric acid water solution on epoxy coating destruction, International Symposium Frontiers of Polymers and Advanced Materials. Bucarest, Romania, 2003, pp Kotnarowska D.: Parameters determining polymeric coating resistance to tribological wear under the influence of hard particles impacts, Tribology: Science and applications Vienna Book of abstracts, p

20 65. Kotnarowska D.: Influence of organic coating macrostructure on its resistance to erosive wear, Internacional Symposium Corrosion Science in the 21 st Century. Manchester, UK, 6-10 July 2003, Abstracts, pp Kotnarowski A.: Modification of oils tribological properties by addition of metal powders, Abstract of contributed presentation in Materials of Conference TRIBOLOGY: Science and Applications, Vienna, April 23-27, 2003, pp Trela Z.: Средства измерения диагностических параметров гидропривода строительных машин, "Reconstruction " Międzynarodowa konferencja naukowo- techniczna. SPGACU, Sankt-Petersburg Trela Z.: Определение параметров технического состояния гидропривода строительных машин, "Reconstruction " Międzynarodowa konferencja naukowo- techniczna. SPGACU, Sankt-Petersburg Krawczyk K.: Separated elementary kinds of friction. Phase changes in the boundary layer, Tribology: Science and Applications Review Conference on scientific cooperation between Austria, Poland and their world-wide partners especially from Middle-European Countries, Wiedeń, Austria kwietnia Luft S.: Dual Fuel Compression Ignition Engine Fuelled with LPG, 4 th International Colloquium, Ostfildern 2003 (RFN) 71. Kowalewicz A., Pajączek Z.: Eco-Diesel Engine with Additional Injection of Ethanol, Proceedings of 6 th International Conference on Combustion Technologies for a Clean Air. Lisbon Maciąg A., Olszewski W., Guzik J.: Czterokulowa maszyna tarcia. Rozszerzenie możliwości badawczych w warunkach zmiennych obciążeń, XXVI Szkoła Tribologiczna, Łódź-Niedzica 2003, str Guzik J. Maciąg A.: Maszyna MT-1 do badania własności tribologicznych ze zmianą nacisku jednostkowego, XXVI Szkoła Tribologiczna, Łódź-Niedzica 2003, pp Trela Z.: Zagadnienia doboru i pomiaru parametrów diagnostycznych układów hydraulicznych, Międzynarodowa konferencja naukowa. CYLINDER, Szczyrk Trela Z..: Zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn budowlanych poprzez zastosowanie pokładowych systemów diagnostycznych, Międzynarodowa telekonferencja naukowa. Politechnika Częstochowska Lotko W., Górski K,: Zasilanie gazem LPG silnika o zapłonie samoczynnym w różnych warunkach jego pracy aspekty wybrane, Teka Komisji Naukowo Problemowej Motoryzacji PAN. Zeszyt nr IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej. Kazimierz Dolny maj ISSN pp

21 77. Orliński S.: Wpływ zasilania silnika o zapłonie samoczynnym różnymi paliwami na porównanie kąta opóźnienia samozapłonu w aspekcie ochrony środowiska, Komisja Lubelska Polskiego Naukowo Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Eksploatacja i Niezawodność, Nr 3/2003. pp Rudkowski M.,.Wołoszyn R: Warunki rozwoju pojazdów NGV w Polsce. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Silniki gazowe 2003, Częstochowa 2003r. 79. Luft S., Pawlak G., Gola M.: Analiza wpływu wybranych parametrów procesu roboczego na sprawność ogólną silnik o zapłonie iskrowym zasilanego ciekłym butanem wtryskiwanym do kolektora dolotowego, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej, Luft S., Gola M.: Silnik spalinowy o zapłonie iskrowym zasilany wtryskowo ciekłym butanem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Silniki Gazowe Częstochowa Kowalewicz A., Pajączek Z.: Combustion Characteristics of Compression Ignition Engine Fuelled with Ethanol and Diesel Fuel, 8 th International Symposium on Combustion Processes, Ustroń Nita J., Kozłowski P.: Zastosowanie sieci neuronowych do interpretacji prądu jonowego w procesie spalania w silniku benzynowym, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne technologie w motoryzacji a bezpieczeństwo ruchu drogowego Słupsk, maj 2003, pp Lotko W., K. Górski: Wpływ zjawiska doładowania dynamicznego na wybrane parametry cyklu roboczego silnika o zapłonie samoczynnym, Prace Naukowe Transport nr 1(17), VII Konferencja Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu TransComp. Zakopane ISSN pp Orliński S.: Wpływ zasilania paliwem węglowodorowym ONM City 50 i roślinnym rosbiodiesel RBD na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania, VII Konferencja, Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu TRANSCOMP, Zakopane 2-4 grudnia 2003 (opublikowane w Pracach Naukowych Politechniki Radomskiej: Seria Transport, pod red. Z. Strzyżakowskiego, Nr 1(17) 2003). Str Różycki A.: Zastosowanie jednokierunkowej wielowarstwowej sieci neuronowej do prognozowania emisji silnika spalinowego, Materiały konferencji TransComp Zygmunt Trela.: Использоване электронной техники в диагностировани элементов годропривода строительных машин, Międzynarodowa konferencja naukowo- techniczna. SPGACU, Sankt-Petersburg

22 87. Kotnarowska D, Siepracka B., Wojtyniak M.: Influence of aggressive media action on the porosity of epoxy coatings m, Materiały konferencyjne. Electronic Processes in Organic Materials. Ukraina, Kijów, Kotnarowska D.: Influence of aggressive media action on cracking of polymeric coatings, Materiały konferencyjne. Electronic Processes in Organic Materials. Ukraina, Kijów, Kotnarowska D., Kotnarowski A., Siepracka B.: Influence of epoxy coating thickness on erosive wear intensity, Materiały konferencyjne. Materiały kompozytowe w przemyśle. Jałta, 2004, pp Kotnarowska D.: Wpływ kąta uderzania cząstek erozyjnych na zużywanie powłok polimerowych, Materiały konferencyjne. Materiały kompozytowe w przemyśle. Jałta, 2004, pp (w języku rosyjskim). 91. Kotnarowski A.: Modification of oils with use of copper nanopowders, Materiały konferencji: Electronic Processes in Organic Materials. Kijów Krawczyk Krzysztof, Grzywaczewski M.: Matiematyczieskoje modeliowanie jawlieni trienja dla niekatorych, techniczieskich ustanowog, Modern, applied problems and technologies of education on mathematics and informatics, Briest BIAŁORUŚ Wrzesień 2004 r., pp , 93. Krawczyk Krzysztof, Wronka G., Grzywaczewski M., Jędra I., Kosmynin A.,: Isliedowanja elemientarnych jawlieni w zonie trenija. Jawlienia elkrtyczieskowo charaktera, Integrated Scientific-and-Logistical support of tribological objects, their quality, production and operation, St. Petersburg, Wrzesień 2004, s Krawczyk Krzysztof, Wronka G., Grzywaczewski M., Jędra I., Kosmynin A.: Matemateczyskije medieli triboloczeskich modielji. Popytka primienienija nieriosetiej, Integrated Scientific-and-Logistical support of tribological objects, their quality, production and operation, St. Petersburg, Wrzesień 2004 r., pp Kowalewicz A.: Application of Biofuels to Compression Ignition Engines, RENEWABLES International Conference on New Renewable Energy Technologies, Evora, Portugalia Kowalewicz A.: Eco Diesel Fuelled with RME and Ethanol, Proceedings of the International Conference on Vehicle Alternative Fuel Systems and Environmental Protection VAFSEP 2004, Dublin, Irlandia W. Lotko, K. Górski: Porównanie własności dynamicznych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego biopaliwami, Prace naukowe Transport. VIII Konferencja naukowa TransComp Zakopane Zygmunt Trela.: Koncepcja systemu diagnostyki pokładowej i monitoringu układów hydraulicznych maszyn roboczych, Międzynarodowa konferencja naukowa. CYLINDER

2004 r. Monografie: Publikacje w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych:

2004 r. Monografie: Publikacje w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych: 2004 r. Monografie: 1. Juda Z., Diagnostyka pojazdów samochodowych budowa, eksploatacja, naprawa, tom 2 Mechanika ruchu, hałas, diagnostyka komputerowa, mechatronika pojazdów samochodowych, ISBN 83-919887-2-4.

Bardziej szczegółowo

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.):

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): 1. Tendencje rozwojowe metalowych materiałów kompozytowych w budowie samochodu. J. Sobczak, A. Wojciechowski. s. 26-29.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

IMS Publikacje naukowe 2001-2006

IMS Publikacje naukowe 2001-2006 IMS Publikacje naukowe 2001-2006 Monografie: 2003 Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu płynów lepkich. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 30/2003, s. 1-174. (monografia). Kęsy Z.: Sterowanie przekładni

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych dotyczących zastosowania paliw gazowych w energetyce i motoryzacji

Analiza trendów rozwojowych dotyczących zastosowania paliw gazowych w energetyce i motoryzacji Analiza trendów rozwojowych dotyczących zastosowania paliw gazowych w energetyce i motoryzacji (Podsumowanie seminarium technicznego Paliwa Gazowe w Energetyce i Motoryzacji orgaznizowanego w Instytucie

Bardziej szczegółowo

PRACA DOKTORSKA. mgr inż. Maciej Andrzejewski WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA ZUŻYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W SPALINACH.

PRACA DOKTORSKA. mgr inż. Maciej Andrzejewski WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA ZUŻYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W SPALINACH. P O L I T E C H N I K A P O Z N A Ń S K A WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU PRACA DOKTORSKA mgr inż. Maciej Andrzejewski WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA ZUŻYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2013 AKTUALNOŚCI 2 Ze świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1 ANALIZY 13 Strategia rozwoju transportu do 2020 r. 26 Ocena jakości statycznej informacji

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni. Autoreferat

Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni. Autoreferat Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni Autoreferat Informujący o działalności naukowo badawczej, dydaktyczno wychowawczej oraz organizacyjnej Gdynia 2014 1. Imię i Nazwisko: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów

Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów WYKAZ PUBLIKACJI W 2002 2008 2002 1. Sychta Zygmunt.: Spowolnienie procesu rozkładu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006 SPIS TREŚCI Karol NADOLNY, Zbigniew CHMIELEWSKI, Jan NIKONIUK Prognozowanie trwałości silnika spalinowego na podstawie zmian własności fizykochemicznych oleju silnikowego Forcasting durability of ic engine

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek

Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr hab. inż. Bolt Adam Dziedzina: Nauki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia mechaniki maszyn

Zagadnienia mechaniki maszyn O4 Zagadnienia mechaniki maszyn Wstęp O4/Z1/T1 Metody analizy i detekcji uszkodzeń w elementach maszyn Cel i przedmiot pracy Celem pracy było sformułowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych metod

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

Selected aspects of application of dual fuel marine engines

Selected aspects of application of dual fuel marine engines Selected aspects of application of dual fuel marine engines Tomasz KNIAZIEWICZ Leszek PIASECZNY PTNSS-2012-SS1-104 Selected aspects of application of dual fuel marine engines The paper presents examples

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 113-121 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA

Bardziej szczegółowo

Publikacje w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych:

Publikacje w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych: Monografie: 1. Gajek A., Strzępek P., Założenia i weryfikacja monitora nierówności sił hamowania w pokładowym systemie diagnostycznym układu hamulcowego pojazdu samochodowego. Rozdział w monografii: Elementy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

A research into a gasoline HCCI engine

A research into a gasoline HCCI engine Jacek HUNICZ Andrzej NIEWCZAS Paweł KORDOS PTNSS-2010-SS1-101 A research into a gasoline HCCI engine Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is nowadays a leading trend in the development of gasoline

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok CZASOPISMA KRAJOWE L.p. Autor Dane o publikacji BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ SONIC TESTING IN ASSESSMENT OF CASTING QUALITY. 2. HARATYM ROMAN ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE;

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTW INSTYTUTU LOTNICTWA. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Prace Instytutu Lotnictwa Kwartalnik Naukowy

KATALOG WYDAWNICTW INSTYTUTU LOTNICTWA. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Prace Instytutu Lotnictwa Kwartalnik Naukowy KATALOG WYDAWNICTW INSTYTUTU LOTNICTWA Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa Prace Instytutu Lotnictwa Kwartalnik Naukowy Warszawa 2007 W katalogu zawarto informacje o publikacjach wydanych przez Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Monographs and textbooks

Monographs and textbooks A Monografie i artykuły Monographs & textbooks 177 A Monographs and textbooks A 1. Chróścielewski J., Makowski J., Pietraszkiewicz W.: Statyka i dynamika powłok wielopłatowych: Nieliniowa teoria i metoda

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka dorobku naukowego

Charakterystyka dorobku naukowego Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Charakterystyka dorobku naukowego Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, wk5@tu.koszalin.pl Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, lat 69, absolwent Politechniki

Bardziej szczegółowo

O ROZRUCHU SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM START-UP OF A DIESEL ENGINE

O ROZRUCHU SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM START-UP OF A DIESEL ENGINE Paweł DROŹDZIEL O ROZRUCHU SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM START-UP OF A DIESEL ENGINE W niniejszym artykule przedstawiono problematykę rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym. Omówiono także wybrane parametry

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE WYKAZ PUBLIKACJI 1. Kacalak W.: On performance testing of grinding wheels. Materiały

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz Organizatorzy: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta

Bardziej szczegółowo