Ilościowa analiza sygnału EEG. Zastosowanie badawcze i diagnostyczne. 1. Elektroencefalografia, czyli pomiar aktywności bioeletrycznej mózgu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ilościowa analiza sygnału EEG. Zastosowanie badawcze i diagnostyczne. 1. Elektroencefalografia, czyli pomiar aktywności bioeletrycznej mózgu."

Transkrypt

1 Mgr Dariusz Zapała Katedra Psychologii Eksperymentalnej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Ilościowa analiza sygnału EEG. Zastosowanie badawcze i diagnostyczne 1. Elektroencefalografia, czyli pomiar aktywności bioeletrycznej mózgu. Elektroencefalografia (EEG) jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i najczęściej stosowanych metod badania pracy mózgu. Początki tej techniki sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy to po raz pierwszy zaczęto rejestrować, przy pomocy elektrod umiejscowionych na skórze głowy, zmiany w polu elektrycznym, których źródłem jest aktywność skupisk komórek nerwowych. O ile sama zasada działania elektroencefalografów pozostała niezmieniona przez dziesięciolecia, o tyle komputeryzacja procesu obróbki danych z rejestracji poszerzyła znacznie zakres stosowania EEG w badaniach naukowych i diagnostyce klinicznej. Początkowo rejestrowana oscylacja potencjałów zbieranych za pomocą kilku elektrod na skórze głowy był przenoszony na ciągły zapis w postaci papierowego elektroencefalogramu, który następnie analizowanł ekarza w sposób podobny jak np. zapis aktywności serca (elektrokardiogram). Oparta na wzrokowej analizie diagnoza okazała się szczególnie pomocna w badaniach zaburzeń snu oraz epilepsji. Głównymi ograniczeniami tradycyjnego sposobu przekształcania sygnału, był brak możliwości: analizowania większej liczby źródeł sygnału (z elektrod), wizualizacji danych w poszczególnych pasmach częstotliwości, czy też synchronizacji zapisu z bodźcami prezentowanymi osobie badanej. Dopiero możliwość zamiany rejestrowanej aktywności na zapis cyfrowy znacznie rozszerzył wachlarz zastosowań techniki EEG. Obecnie elektroencefalografy umożliwiają rejestrację sygnału z 64., 128., a nawet 256. elektrod jednocześnie, co gwarantuje bardzo dobre odwzorowanie zmian w sygnale w zależności od miejsca w którym dokonywany jest pomiar. Nie stanowi problemu, również możliwość skojarzenia ze sobą momentu w jakim osobie badanej zaaplikowano określony bodziec (np. w postaci wzrokowej, dźwiękowej, czy dotykowej) z reakcją jego mózgu, z dokładnością do pojedynczych milisekund. Współczesne oprogramowanie do analizy EEG pozwala na dokonywanie szeregu przekształceń surowego sygnału, w celu: odfiltrowania zakłóceń z otoczenia, usunięcia z zapisu

2 sygnału nie pochodzącego z mózgu, lokalizacji źródła poszczególnych zmian, czy też wizualizacji w zakresie częstotliwości czy czasu odpowiadającym potrzebą diagnosty lub badacza (Jaśkowski, 2009). Dzięki temu postępowi EEG stało się ważną metodą :w diagnostyce przedoperacyjnej, lokalizacji źródeł wyładowań padaczkowych, monitorowaniu stanu śpiączki i stwierdzeniu śmierci mózgu, a także wykrywania niektórych schorzeń (np. choroba Creutzfelda-Jakoba). Możliwe stało się również odnoszenie wyników badania elektroencefalograficznego do danych uzyskiwanych z innych metod badania aktywności mózgu, jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fmri). Jednak nie tylko medycyna skorzystała na możliwościach cyfrowej obróbki sygnału EEG. Wyraźny postęp nastąpił w zakresie badań podstawowych z obszaru psychofizjologii i neurobiologii. Elektroencefalografia jako metoda rejestracja aktywności mózgu w badaniach eksperymentalnych umożliwiła odkrycie prawidłowości w sygnale skojarzonych z określonymi zdaniami umysłowymi, procesami poznawczymi czy cechami indywidualnymi. Obecnie znamy komponenty sygnału stanowiące odwzorowanie takich zjawisk jak: reakcja na twarz, wyobrażony ruch dłoni, rozpoznanie określonego obiektu w przestrzeni czy też znalezienie rozwiązania na złożonego problemu. Odkrywane są również wzorce aktywności dla bardzo subtelnych procesów, jak przewidywanie zamiarów i stanów emocjonalnych innych osób (Pineda, 2005). Odkrycia w dziedzinie badań podstawowych nad aktywnością bioeletryczną mózgu przełożyły się natomiast na konkretne urządzenia wykorzystujące sygnał EEG nie jako wzorzec do diagnozy lub wyjaśniania zjawisk psychicznych, lecz mechanizm sterujący (Allison i in., 2007). 2. Interfejsy mózg-komputer oraz terapia neurofeedback jako szczególne zastosowanie EEG Urządzenia do treningu neurofeedback oraz interfejsy mózg-komputer to narzędzia, które wykorzystują to samo zjawisko, czyli tzw. biologiczne sprzężenie zwrotne (ang. biofeedback) do dwóch różnych celów. Pierwsza technika służy usprawnieniu różnych zdolności fizycznych (np. kontrola mięśni) lub psychicznych (np. uwaga, pamięć, koncentracja) poprzez naukę kontroli określonych zmian w sygnale EEG, których własności interpretowane są jako odzwierciedlenie trenowanych funkcji. Interfejsy mózg-komputer (ang. brain-computer interface; BCI) również wykorzystują świadomą kontrolę aktywności EEG, ale w celu kontroli zewnętrznych urządzeń jak: komputer; wózek inwalidzki czy proteza, głównie w celu usprawnienia komunikacji z otoczeniem (Graimann i in., 2010). Sprzężenie zwrotne (Rys. 1) stanowiące podstawę działania wszystkich systemów neurofeedback oraz BCI opiera się o te same etapy ilościowych przekształceń sygnału EEG (Wolpaw, i in., 2002; Allison, i in., 2007). Jest to:

3 a) Rejestracja sygnału, czyli przechwycenie oraz zapis do postaci cyfrowej aktywności mózgu użytkownika wykonującego określoną czynność umysłową (np. koncentrującego się na obserwacji wybranego elementu na ekranie, w przypadku neurofeedbacku lub chęci poruszenia prawą lub lewą dłonią w sterowaniu BCI). b) Wydobywanie charakterystycznych cech sygnału, czyli wyprowadzenie z zapisu aktywności EEG takich zmian, które są typowe dla trenowanej funkcji lub efektu wykorzystywanego do sterowania uprzędzeniem. c) Klasyfikacja, polegająca na dopasowaniu wyodrębnionych cech sygnału do znanych wzorców dla danej czynności. W ten sposób możliwe jest określenie w jaki stopniu użytkownik poprawnie wykonuje zadanie (neurofeedback) lub jaką reakcje chce wywołać (brain-computer interface). d) Oddziaływanie na otoczenie, na tym etapie poprawie zakwalifikowane zmiany w sygnale zamieniane są na reakcje urządzenia, którą może zaobserwować użytkownik. Dla celów treningowych może to być wizualizacja jego postępów (w postaci gry komputerowej lub wskaźników ilościowych), zaś w komunikacji BCI reakcja zgodna z intencją (ruch kursora w wybranym kierunku, przesunięcie protezy we właściwą stronę). Rys. 1 Schemat sprzężenia zwrotnego i etapów przetwarzania sygnału w interfejsach mózgkomputer (na podstawie: Cudo, Zabielska, Zapała, w druku).

4 W odróżnieniu od analizy na potrzeby diagnostyki lub badań psychofizjologicznych, przekształcenia sygnału EEG w systemach neurofeedback oraz BCI odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzowany i niemal w trybie online. Postawienie przed użytkownikami oraz algorytmami sterującymi tak trudnego zdania powoduje, że większość obecnie stosowanych urządzeń tego typu cechuje się dość małą efektywnością (Cudo i in. 2011). Użytkownicy, czyli osoby korzystające z urządzeń neurofeedaback oraz BCI przejawiają duże różnice indywidualne w tempie oraz skuteczności nauki kontroli własnych fal mózgowych. Niektóre osoby są w stanie wytrenować taką umiejętności w ciągu kilku krótkich sesji, natomiast inni uzyskują słabe efekty nawet po wielogodzinnych próbach. Przeszkadza to w powszechnym wykorzystywaniu takich metod. O ile w przypadku terapii neurofeedback trening kontroli fal mózgowych jest celem samym w sobie, bo ma prowadzić w efekcie do poprawienia trenowanej sprawności, o tyle systemy BCI nie spełniają swojej funkcji, gdy kontrola jest niewystarczająca (Allison, Neuper, 2010). Kolejna przeszkoda to skuteczność samych algorytmów stosowanych w obróbce sygnału EEG. Jak wspomniano wcześniej obróbka sygnału odbywa się w systemach neurofeedback oraz BCI w czasie rzeczywistym i w sposób automatyczny. Wydobycie jednak z sygnału i poprawne sklasyfikowanie poszukiwane reakcji jest zadaniem bardzo trudnym. Dzieje się tak dlatego, że w samym sygnale rejestrowanym przez EEG znajduje się bardzo dużo elementów, które nie pochodzą z aktywności mózgu, lecz są artefaktami pochodzenia: mięśniowego, okoruchowego, skórnego lub sztucznego (np. sieć elektryczna) (Luck, 2005). Takie błędne informacje mogą zostać uwzględnione przez program sterujący i przekształcone na niewłaściwą reakcję systemu. Dodatkowo same zmiany w zapisie reprezentujące zadanie wykonywane przez użytkownika są trudne do opisania w sposób umożliwiający je łatwe odnalezienie w całym sygnale. Duża zmienność pomiędzy warunkami rejestracji oraz cechami indywidualnymi użytkowników sprawiają, że jakiekolwiek ilościowe analizy sygnału EEG na potrzeby neurofeedback czy BCI są wciąż bardzo mało skuteczne. 3. Analiza ilościowa sygnału EEG Niezależnie, czy zapis sygnału EEG zostanie wykorzystany do diagnostyki, badań eksperymentalnych czy sterowania urządzeniami zewnętrznymi, prowadzenie na nim analiz ilościowych wymaga wykonania tych samych kroków. Służą one: wyczyszczeniu zapisu z zakłóceń, wydobyciu z niego poszukiwanych cech oraz wykorzystaniu jako materiał porównawczy, lub do wizualizacji.

5 3.1 Filtracja danych Podczas każdego pomiaru EEG elektroda umiejscowiona na skórze głowy oprócz aktywności bioelektrycznej mózgu odbiera cały szereg sygnałów pochodzących z otoczenia oraz różnych części ciała osoby badanej. Są to w dużej mierze sygnału sztuczne, jak zakłócenia pochodzące bezpośrednio z sieci elektrycznej lub przedmiotów przewodzących napięcie. Mogą to również być dystraktory biologiczne: rytm serca, skurcze mięśni, ruchy oczu, czy zmiany przewodności skóry. Pierwszą,,linią obrony przed tego typu zanieczyszczeniami jest stosowanie filtrów do zarejestrowanego sygnału. Z doświadczenia wiem, że fale mózgowe oscylują w paśmie częstotliwości w większości od 1 do 50 Hz, więc wszystko co znajduje się poniżej oraz powyżej tej granicy nie powinno nieść żadnej istotnej informacji. Dokonuje się zatem,,odcięcia tych częstotliwości przy pomocy filtrów górnoprzepustowych (dla odcięcia niskich częstotliwości) oraz dolnoprzepustowych (dla wysokich częstotliwości). Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, ponieważ nie pozostaje bez wpływu na resztę danych. Dodatkowo istnieją rytmy, których zakres występowania jest bardzo bliski dolnej granicy (fale wolne) i górnej granicy (fale gamma) stosowania filtrów. Część zakłóceń, jak chociażby pole elektryczne (50 Hz), może pozostawiać ślad w postaci tzw. harmonicznych, czyli fal o podobnej charakterystyce, ale innej częstotliwości, które pozostają obecne w zapisie nawet po filtracji. Można więc stosowań ten zabieg dopiero jako wstęp do właściwego czyszczenia sygnału. 3.2 Wykrywanie artefaktów Pomimo wielu lat rozwoju technik cyfrowej obróbki danych, wciąż najskuteczniejszą metodą usuwania z sygnału zakłóceń (artefaktów) jest wzrokowe przeszukiwanie zapisu przed doświadczonego elektroencefalografistę. Zakres zmienności charakterystyk poszczególnych artefaktów jest tak duża, że trudno jest je opisać w postaci jakiejkolwiek formuły matematycznej. Co więcej, wiele zakłóceń przypomina komponenty sygnału mogące świadczyć o patologii lub będące specyficzną reakcją na bodziec. Dopiero odniesienie zapisu do kontekstu w jakim odbywało się badania umożliwia technikowi właściwe odróżnienie sygnału od szumu. O ile w procedurze badań klinicznych czy eksperymentalnych wzrokowa ocena sygnału jest możliwa, o tyle w urządzeniach typu neurofeedback oraz BCI wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym. Niezbędne jest zastosowanie zastosowanie algorytmów komputerowych. Najprostszym i obarczonym największym ryzykiem błędu sposobem automatycznego usuwania artefaktów, jest wprowadzenie prostych charakterystyk w postaci zakresu częstotliwości, zmienności w czasie oraz mocy sygnału dla poszczególny rodzajów zakłóceń. Niestety modelowe lub uśrednione wartości dla artefaktów rzadko odpowiadają parametrom rejestrowanym w konkretnym badaniu. Dlatego też, gdy wprowadzone przez nas wartości będą zbyt,,liberalne istnienie ryzyko przeoczenia znacznej liczby zakłóceń, zaś podejście zbyt,,konserwatywne

6 powoduje odrzucenie z zapisu wielu dobrych próbek. Zdecydowanie lepsze rezultaty przynosi stosowanie metod bardziej zaawansowanych jak sztuczne sieci neuronowe lub analiza niezależnych składowych (ICA). Są to metody, które w mniejszym stopniu polegają na ustalonych a priori przez użytkownika wartościach. W przypadku sztucznych sieci neuronowych program,,uczy się rozpoznawać, co jest lub nie jest artefaktem poprzez wielokrotne przetwarzanie zadanego materiału. Analiza składowych niezależnych poszukuje zaś prawidłowości w sygnale, które są rejestrowane przez różne źródła (elektrody), ale posiadające wspólne cechy świadczące, że stanowią to samo zjawisko (Vigário, 1997). Pomimo, że te techniki również cechują się mniejszą skutecznością, niż analiza wzrokowa, to bez ich stosowania trudno byłoby tworzyć urządzenia korzystające z sygnału EEG przetwarzanego w czasie rzeczywistym. 3.3 Przekształcanie sygnału Oczyszczony z zakłóceń zapis można poddać przekształceniom mającym na celu odnalezienie w sygnale takich cech, które mają wartość diagnostyczną (badania kliniczne); stanowią neurofizjologiczną odpowiedź mózgu na zadany bodziec (badania eksperymentalne) lub świadczą o dokonaniu przez użytkownika określonego wyboru (neurofeedback; BCI). Istnieje kilka technik, które służą ekstrakcji takich cech, w zależności od celu, któremu mają potem służyć. Metoda potencjałów wywołanych skorelowanych ze zdarzeniem (ang. event related potentials; ERP) jest jedną z najczęściej spotykanych. Zasadą jej działania jest zsynchronizowanie z zapisem EEG momentu pojawienia się bodźca, który zostaje podany osobie badanej. W przypadku badań klinicznych może to być np. stymulacja świetlna lub dźwiękowa mająca na celu stwierdzenie, na jakim poziomie fizjologicznym doszło do upośledzenia zmysłów pacjenta. Obszar badań eksperymentalnych w których stosuje się ERP jest natomiast bardzo szeroki, gdyż bodźcami których odpowiedź analizujemy mogą być zarówno przekazy na granicy świadomej percepcji, jak również zadania wyobrażeniowe, werbalne lub pamięciowe. W przypadku ERP musimy po prostu dokładnie umiejscowić na linii czasu moment w którym bodziec został odebrany z tym jakim zmianą podlegał uśredniony zapis EEG po jego pojawieniu się. Z dotychczasowych badań wiemy już, że istnieją określone załamki (komponenty) sygnału, które obecne są w zapisie w reakcji na określony bodziec w również określonych ramach czasowych (Szelenberger, 2000). Jednym z nich jest tzw. komponent P300, który jest dodatnim wychyleniem w uśrednionym z wielu prób zapisie EEG, następującym w ok. 300 ms po pojawieniu się bodźca, który był oczekiwany przez osobę badaną (Conroy i in., 2007). Natura tego zjawiska związana z świadomym skierowaniem uwagi użytkownika na konkretny istotny element w gronie obiektów nieistotnych znalazł zastosowanie, również w urządzeniach neurofeedback (trenowanie uwagi) i interfejsach mózg-komputer (wybór reakcji zgodnej z intencją) (Donchin i in., 2000).

7 Inna metoda tzw. analiza częstotliwościowa polega na wyodrębnieniu z pełnego sygnału EEG poszczególnych jego składowych częstotliwości (np. za pomocą tzw. transformacji Fouriera) i analizowanie ich cech, takich jak moc (amplituda). Obecnie identyfikujemy kilka rodzaii fal mózgowych, które posiadają określone zakresy częstotliwości, a ich zmienność łączona jest z konkretnymi zjawiskami umysłowymi (Jaśkowski, 2007). Na przykład fale o częstotliwości od 8 do 13 Hz to tzw. rytmy alfa, która są dobrze widoczne w zapisie w czasie relaksu i przy braku stymulacji różnymi bodźcami. Ich udział w sygnale maleje, gdy tylko wzrasta aktywność poznawcza i percepcyjna osoby badanej. Szczególny ich rodzaj znalazł zastosowanie w urządzeniach BCI oraz neurofeedback, bo okazało się, że jest wrażliwy nie tylko na bodźce płynące z zewnątrz, ale również na aktywność wyobrażeniową, w tym wypadku polegającą na planowaniu ruchu prawej lub lewej dłoni (Pfurtscheller, Neuper,. 1997). Odczytując zmiany w tym paśmie częstotliwości możemy wiedzieć, czy użytkownik chciałby skierować kontroler w jedną, czy w drugą stronę (Pfurtscheller, Neuper,. 2001). Udział poszczególnych fal w zapisie ma również zastosowanie diagnostyczne np. zmniejszenie mocy sygnału z zakresu od 13 do 30 Hz (rytmy beta) może świadczyć o różnych zmianach patologicznych, jak zaburzenia poznawcze. Rozbijając sygnał na poszczególne zakresy częstotliwości możemy analizować nie tylko ich moc, ale również jej zmianę w czasie, rozłożenie na poszczególnych elektrodach, a także potencjalne źródło. Pierwszą rzecz umożliwiają przekształcenia czasowo-częstotliwościowe takie jak ERSP (ang. event related spectral perturbation), dzięki którym uzyskujemy bardzo dobrą wizualizację jak moc w poszczególnych zakresach częstotliwości zmieniała się wraz z upływem czasu od zdarzenia, czyli momentu pojawienia się bodźca (Makeig, 1993). W aspekcie synchronizacji w czasie metoda ta przypomina wspomnianą wcześniej technikę ERP. Uzyskany tu wynik jest jednak wynikiem z poszczególnych elektrod lub uśrednionych grup elektrod, więc nie daje nam całościowego obrazu jak zmieniały się potencjały we wszystkich źródeł z których pochodzi sygnał. Taka możliwość uchwycenia charakterystycznego rozkładu napięcia w kluczowym dla procedury momencie umożliwia wcześniej wspomniana technika ICA., bowiem może ona szukać różnych prawidłowości w sygnale, nie tylko tych będących artefaktami. Ma ona spore znaczenie dla działania systemów opartych o analizę sygnału w czasie rzeczywistym jak urządzenia BCI (Graimann i in., 2010). Rozwiązaniem w dużej mierze kontrowersyjnym są rozwiązania poszukujące źródła rejestrowanego sygnału w mózgu. Z racji ograniczeń technicznych samej elektroencefalografii (elektrody rejestrują aktywność tylko z górnej warstwy kory mózgu, ulegającą licznym zniekształceniom i rozproszeniu) nie można powiedzieć, że miejsce z którego pochodzi pomiar jest również miejscem w którym sygnał ma swoje źródło (Luck, 2005). Tym niemniej istnieją metody, które w oparciu o różnego typu przekształcenia matematyczne i statystyczne wyznaczają domniemane miejsca z których dane zjawisko bierze swój początek (np.

8 BESA; LORETA). Takie dopasowanie wyładowania z miejsca w którym mogło ono powstać miałoby niebagatelne znaczenie z punktu widzenia zastosowań medycznych (np. lokalizacja źródeł napadów padaczkowych). 4. Podsumowanie Pomimo, że elektroencefalografia jest metodą rozwijającą się od ponad wieku i jej praktyczne zastosowanie nie podlega dyskusji, to nadal tak jak na początku jej skuteczność uzależniona jest od doświadczenia człowieka na wielu etapach analizy wyników. Współczesne metody automatycznego przekształcania i czyszczenia zapisu cechują się mniejszą skutecznością, niż tradycyjna ocena wzrokowa doświadczonego elektroencefalografisty. Ogranicza to możliwość stosowania tej techniki w medycynie, badaniach naukowych a zwłaszcza w technikach opartych o przetwarzanie sygnału w czasie rzeczywistym (neurofeedback, interfejsy mózg-komputer). Bez rozwoju metod ilościowej analizy sygnału EEG, które pozwoliłby zautomatyzować oraz zobiektywizować ten proces, technika ta straci swoją dotychczasową pozycję oraz przydatność. Nie postęp techniczny w zakresie rejestracji sygnału, a zmiany w algorytmach komputerowej obróbki danych definiują obecnie granice zastosowania elektroencefalografii w praktyce. 5. Bibliografia Allison, B.Z., Neuper, Ch. (2010). Could anyone use a BCI? W: D.S. Tan, A. Nijholt (red.), Brain Computer Interfaces. Applaying our Minds to Human-Computer Interaction (s ). London: Springer-Verlag. Allison, B.Z., Wolpaw, E.W., Wolpaw, J.R., (2007) Brain-computer interface systems: progress and prospects. Expert Review of Medical Devices, 4, Conroy, M.A., Polich, J. (2007). Normative Variation of P3a and P3b from a Large Sample. Gender, Topography, and Response Time. Journal of Psychophysiology, 21(1), Cudo, A., Zabielska, E., Bałaj, B. (2011) Wprowadzenie w zagadnienia interfejsów mózg-komputer. W: O. Gorganiuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek, A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Studia z psychologii w KUL, T. 17 (s ). Lublin: Wydawnictwo KUL. Cudo, A., Zabielska, E., Zapała, D. (w druku) Interfejsy mózg-komputer oparte o techniki elektroencefalograficzne. Studia z psychologii w KUL, T. 18. Lublin: Wydawnictwo KUL. Donchin, E., Spencer, K.M., Wijesinghe, R. (2000). The mental prosthesis: assessing the speed of a P300-based brain-computer interface. Transactions on Rehabilitation Engineering, IEEE,

9 8, Graimann, B., Allison, B.Z., Pfurtscheller, G. (2010). Brain-Computer Interfaces: a gentle introduction. W: B. Graimann, B.Z. Allison, G. Pfurtscheller (red.), Brain Computer Interfaces Revolutionizing Human Computer Interaction (1-28). New York: Springer Publishing. Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Warszawa: Vizja Press&IT. Luck, S.J. (2005). An Introduction to Event-Related Potential Technique. Cambridge, Massachussets: MIT Press. Makeig, S. (1993). Auditory event-related dynamics of the EEG spectrum and effects of exposure to tones.electroencephalography and clinical neurophysiology, 86(4), Pfurtscheller, G., Neuper, C. (1997). Motor imagery activates primary sensorimotor area in humans. Neuroscience Letters, 239, Pfurtscheller, G., Neuper, C. (2001). Motor imagery and direct brain-computer communication. Proceedings, IEEE, 89, Pineda, J. A. (2005). The functional significance of mu rhythms: Translating seeing and hearing into doing. Brain Research Reviews, 50, Szelenberger, W. (2000) Potencjały wywołane. Warszawa: "Elmiko" Wolpaw, J.R., Birbaumer, N., McFarland, D.J., Pfurtscheller, G., Vaughan, T.M. (2002). Brain computer interfaces for communication and control. Clinical Neurophysiology, 113, Vigário, R. N. (1997). Extraction of ocular artefacts from EEG using independent component analysis. Electroencephalography and clinical neurophysiology, 103(3),

INTERFEJSY MÓZG-KOMPUTER OPARTE O TECHNIKI ELEKTROENCEFALOGRAFICZNE

INTERFEJSY MÓZG-KOMPUTER OPARTE O TECHNIKI ELEKTROENCEFALOGRAFICZNE Studia z Psychologii w KUL, tom 18 red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek ISBN 978-83-7702-726-4 Lublin, Wyd. KUL 2012, s. 195-216 Andrzej Cudo 1, Emilia Zabielska 2, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Andrzej Cudo, Emilia Zabielska, Bibianna Bałaj 1 Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie. Andrzej Cudo, Emilia Zabielska, Bibianna Bałaj 1 Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Studia z Psychologii w KUL, tom 17 red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek, A. Błachnio, A. Przepiórka ISBN 978-83-7702-473-7 Lublin, Wyd. KUL 2011, s. 189-211 Andrzej Cudo,

Bardziej szczegółowo

1. Elektrofizjologiczne podstawy metody potencjałów wywołanych

1. Elektrofizjologiczne podstawy metody potencjałów wywołanych Paweł Stróżak Instytut Psychologii Katedra Psychologii Eksperymentalnej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Metoda potencjałów wywołanych w neuronauce poznawczej 1. Elektrofizjologiczne podstawy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Elektroenergetyki Autoreferat rozprawy doktorskiej Zastosowanie modeli populacyjnych w interfejsach mózg komputer Promotor:

Bardziej szczegółowo

Model zmian synchronizacji czynności EEG związanych z wykonywaniem ruchu

Model zmian synchronizacji czynności EEG związanych z wykonywaniem ruchu UNIWERSYTET WARSZAWSKI Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Agnieszka Grabska-Barwińska Model zmian synchronizacji czynności EEG związanych z wykonywaniem ruchu Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Biofeedback POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA DOMINIKA RAUDZIS BIOFEEDBACK

Biofeedback POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA DOMINIKA RAUDZIS BIOFEEDBACK POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA DOMINIKA RAUDZIS BIOFEEDBACK Opole, 24.02.2009 1 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Rys historyczny...4 3. Cel pracy...9

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych 219 Marek Kamiński, Piotr Kopniak Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób

Bardziej szczegółowo

UWAGA! MÓZG W DZIAŁANIU. O NEURONALNYCH PODSTAWACH MECHANIZMU UWAGI.

UWAGA! MÓZG W DZIAŁANIU. O NEURONALNYCH PODSTAWACH MECHANIZMU UWAGI. UWAGA! MÓZG W DZIAŁANIU. O NEURONALNYCH PODSTAWACH MECHANIZMU UWAGI. Eligiusz Wronka Zakład Psychofizjologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński Perceiving is as much a motor phenomenon as

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne aspekty projektowania serwisów internetowych

Psychologiczne aspekty projektowania serwisów internetowych Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agata Zielińska Nr albumu: 342257 Psychologiczne aspekty projektowania serwisów internetowych Praca magisterska na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Psychiatria a neuronauka

Psychiatria a neuronauka I Psychiatria a neuronauka Jerzy Mozrzymas 1. Wprowadzenie Neuronauka (neuroscience lub neurosciences) to dziedzina zajmująca się badaniem układu nerwowego, a w szczególności mózgu. W języku polskim termin

Bardziej szczegółowo

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII Łukasz Stasiak, Adam Czajka, Przemysław Strzelczyk, Marcin Chochowski, Andrzej Pacut Pracownia Biometrii, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Automatyki

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA TELEKOMUNIKACJI Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja mobilna ułatwiajaca eliminację

Bardziej szczegółowo

O umiejętnościach matematycznych uczniów Cz.II Prognoza

O umiejętnościach matematycznych uczniów Cz.II Prognoza Cz.II Prognoza 1 O umiejętnościach matematycznych uczniów Cz.II Prognoza Autorzy: Mirosław Dąbrowski Anna Dereń Anna Pregler Małgorzata Sieńczewska Małgorzata Żytko Redakcja naukowa Cz.II dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Eyetracking w e-mail marketingu

Eyetracking w e-mail marketingu Jak konstruować mailingi i newslettery Eyetracking w e-mail marketingu Kraków, lipiec 2013 user experience studio Eyetracking w e-mail marketingu Naocznie o mailingach i newsletterach 2 Wprowadzenie Kluczowym

Bardziej szczegółowo

Ewa Holt (2246) Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji

Ewa Holt (2246) Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji Ewa Holt (2246) Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji Słowa kluczowe: medytacja, emocje, potencjały wywołane Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Pozna«skie Forum Kognitywistyczne TEKSTY POKONFERENCYJNE NR 4

Pozna«skie Forum Kognitywistyczne TEKSTY POKONFERENCYJNE NR 4 Pozna«skie Forum Kognitywistyczne TEKSTY POKONFERENCYJNE NR 4 Studenckie Koło Kognitywistyczne Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji Poznań 2010 Patronat: Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne Zakład Logiki

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I narzędzia dostępne w poradniach

Bardziej szczegółowo

Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie

Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie PRACA POGLĄDOWA Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie Selected applications of computer models in medicine Emilia Mikołajewska 1, Dariusz Mikołajewski 2 STRESZCZENIE 1 Oddział Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Problematyka.......................... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy...................... 5 2 Analiza zagadnienia 7 2.1 Wprowadzenie.......................... 7 2.2 Eksploracja

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Mózgi i Edukacja: W Stronę Fenomiki Neurokognitywnej

Mózgi i Edukacja: W Stronę Fenomiki Neurokognitywnej Informatyka w Edukacji, 5-7 lipiec, 2013; Toruń Mózgi i Edukacja: W Stronę Fenomiki Neurokognitywnej Włodzisław Duch, wduch@is.umk.pl Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 18 Teoretické štúdie Communication Today. Teoretické štúdie

Wstęp. 18 Teoretické štúdie Communication Today. Teoretické štúdie Teoretické štúdie Czym jest neuromarketing? What is neuromarketing? Józef W. Bremer Abstract: Neuromarketing is a relatively new domain of applied marketing research that studies the cognitive and affective

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. Rozwój przedsiębiorstwa jest konieczny dla zachowania konkurencyjnej pozycji

Bardziej szczegółowo