W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem. Janusz Andres. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XVI Zjazdu PTAiIT Prezes-Elekt PTAiIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem. Janusz Andres. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XVI Zjazdu PTAiIT Prezes-Elekt PTAiIT"

Transkrypt

1

2 Kraków, listopad 2007 roku Drogie Koleżanki i Koledzy, W imieniu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XVI Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który odbędzie się w dniach września 2008 roku w Krakowie, w Auditorium Maximum, nowoczesnym ośrodku kongresowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem Zjazdu jest przedstawienie i przedyskutowanie najnowszej wiedzy w zakresie naukowych i praktycznych zainteresowań anestezjologów, a także dalsza integracja środowiska oraz określenie naszej roli w systemie ochrony zdrowia w Polsce w XXI wieku, w perspektywie, jaką daje nam członkostwo w Unii Europejskiej oraz powstanie Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii (ESA), jednoczącego anestezjologów w Europie. Komitet Naukowy XVI Zjazdu przygotuje bogaty program naukowy w postaci sesji, warsztatów oraz wykładów, które obejmują wszystkie aktualnie ważne tematy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Międzynarodowe grono ekspertów i wykładowców zapewni wysoki poziom merytoryczny obrad, a lokalny Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby oferta kulturalna w czasie wolnym, była równie atrakcyjna jak program naukowy XVI Zjazdu. W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem Janusz Andres Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XVI Zjazdu PTAiIT Prezes-Elekt PTAiIT

3 Krakow, November, 2007 Dear Colleagues On behalf of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy I cordially invite you to participate in the 16th International Congress of our Society to be held in Krakow, September 24-27, The aim of our Congress is to present and discuss the modern science and practice in anaesthesiology, the further integration of our specialty as well as the future role of anaesthesiologists in health care system in Poland in the context of our membership in the European Union and the establishment of the European Society for Anaesthesiology. The Scientific Committee will prepare the programme composed of sessions, workshops and lectures covering the most current fields of anaesthesia and intensive care medicine. An international panel of lecturers and experts will contribute to high scientific level of the congress and the local organizing committee will do its best to arrange the cultural and social programme, which I am sure will meet your expectations. I look forwad to seeing you in Krakow Janusz Andres MD, PhD Chairman of the Scientific and Organizing Committee of the 16th Congress of the PTAiIT President-Elect (term ) of the PTAiIT

4 pierwszy komunikat Janusz Andres Przewodniczący Alicja Macheta Vice-Przewodnicząca Jan Dobrogowski Leon Drobnik Rafał Drwiła Wojciech Gaszyński Przemysław Jałowiecki Ewa Karpel Krzysztof Kobylarz Andrzej Kübler Krzysztof Kusza Ewa Mayzner-Zawadzka Andrzej Nestorowicz Jerzy Wordliczek Andrzej Zawadzki Janusz Andres Przewodniczący Alicja Macheta Vice - Przewodnicząca Marta Banach Helena Fröss Agnieszka Frączek Wojciech Popiela Wiesław Pyrczak Tomasz Skóra Joanna Szostak-Wieczorek Janina Wójcik Tadeusz Wójcikiewicz oraz Pracownicy Katedry i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM

5 Janusz Andres Chairman Alicja Macheta Vice-Chairman Jan Dobrogowski Leon Drobnik Rafał Drwiła Wojciech Gaszyński Przemysław Jałowiecki Ewa Karpel Krzysztof Kobylarz Andrzej Kübler Krzysztof Kusza Ewa Mayzner-Zawadzka Andrzej Nestorowicz Jerzy Wordliczek Andrzej Zawadzki first announcement Janusz Andres Chairman Alicja Macheta Vice-Chairman Marta Banach Helena Fröss Agnieszka Frączek Wojciech Popiela Wiesław Pyrczak Tomasz Skóra Joanna Szostak-Wieczorek Janina Wójcik Tadeusz Wójcikiewicz and employees of the Chair and Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine UJCM

6 pierwszy komunikat Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. Krupnicza września 2008 środa Rejestracja uczestników Ceremonia otwarcia Zjazdu Wykład Inauguracyjny Otwarcie wystaw firm Welcome Party

7 Auditorium Maximum Jagiellonian University Krakow, 33 Krupnicza Street first announcement September 24, 2008 Wednesday Registration am 6.00 pm Opening Ceremony 5.00 pm 5.30 pm Inauguration lecture 5.30 pm 6.30 pm Exhibitions 6.30 pm 7.00 pm Welcome Party 7.00 pm 9.00 pm

8 pierwszy komunikat 25 września 2008 czwartek Obrady Sala A 600 osób Układ oddechowy w anestezjologii i intensywnej terapii Leki zwiotczające mięśnie Znieczulenie miejscowe, przewodowe, regionalne Sala B 600 osób Układ krążenia w anestezjologii i intensywnej terapii Profilaktyka przeciwzakrzepowa Zakażenie w intensywnej terapii u dorosłych i dzieci Sala C1 135 osób Anestezjologia i intensywna terapia w położnictwie i ginekologii Znieczulenie w kardio-torakochirurgii Monitorowanie w anestezjologii i intensywnej terapii Sala C2 135 osób Ból ostry i przewlekły Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej terapii Jakość i bezpieczeństwo znieczulenia Sala D 100 osób Znieczulenie w przypadkach nagłych lub plakatowa Historia anestezjologii i intensywnej terapii Problemy etyczne i prawne w anestezjologii i intensywnej terapii Sala S 160 osób Sesje Sekcji PTAiIT lub warsztaty praktyczne lub plakatowa Spotkanie w Ogrodach Muzeum Archeologicznego ul. Poselska 3

9 September 25, 2008 Thursday 9.00 am pm Scientific sessions Hall A 600 persons The respiratory system in anaesthesiology and intensive therapy Muscle relaxants Local and regional anaesthesia first announcement Hall B 600 persons The cardiovascular system in anaesthesiology and intensive therapy Thromboprohylaxis Infections in intensive therapy of adults and children Hall C1 135 persons Anaesthesiology and intensive therapy in obstetrics and gynecology Anaesthesia in cardio-thoracic surgery Monitoring in anaesthesiology and intensive therapy Hall C2 135 persons Acute and chronic pain Nursing in anaesthesiology and intensive therapy Anaesthesia quality and safety Hall D 100 persons Anaesthesia in emergency cases Industry or poster session History of anaesthesiology and intensive therapy Ethical and legal issues in anaesthesiology and intensive therapy Hall S 160 persons Sessions of the PTAiIT Sections or workshops Industry or poster session 6.30 pm Meeting in the Gardens of the Museum of Archaeology 3 Poselska Street

10 pierwszy komunikat 26 września 2008 piątek Obrady Sala A 600 osób Znieczulenie dożylne Monitorowanie układu krążenia Znieczulenie noworodków i małych dzieci Sala B 600 osób Znieczulenie w chirurgii jednego dnia, znieczulenie ambulatoryjne Znieczulenie wziewne Ośrodkowy układ nerwowy w medycynie okołooperacyjnej Sala C1 135 osób Płynoterapia w okresie okołooperacyjnym Transfuzjologia i hemostaza Intensywna terapia w niewydolności nerek Sala C2 135 osób Niewydolność wielonarządowa Sedacja w intensywnej terapii Resuscytacja i medycyna stanów nagłych Sala D 100 osób Nauczanie anestezjologii i intensywnej terapii lub plakatowa Neuroanestezja Współpraca międzynarodowa w anestezjologii i intensywnej terapii Sala S 160 osób Sesje Sekcji PTAiIT lub warsztaty praktyczne lub plakatowa Krakowski Wieczór Teatralny

11 September 26, 2008 Friday 9.00 am pm Scientific sessions Hall A 600 persons Intravenous anaesthesia Monitoring the cardiovascular system Anaesthesia in neonates and children first announcement Hall B 600 persons Anaesthesia in one day surgery, ambulatory anaesthesia Inhalation anaesthesia The central nervous system in perioperative medicine Hall C1 135 persons Perioperative fluid therapy Transfusion medicine and haemostasis Intensive therapy in renal failure Hall C2 135 persons Multiorgan failure Sedation in intensive therapy Resuscitation and emergency medicine Hall D 100 persons The teaching of anaesthesiology and intensive therapy Industry or poster session Neuroanaesthesia International cooperation in anaesthesiology and intensive therapy Hall S 160 persons Sessions of the PTAiIT Sections or workshops Industry or poster session 7.00 pm Theater evening

12 pierwszy komunikat 27 września 2008 sobota Obrady Sala A 600 osób Farmakologia znieczulenia ogólnego Sala B 600 osób Ocena chorego przed znieczuleniem Sala C1 135 osób Leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym Sala C2 135 osób Transplantologia Sala D 100 osób Genetyka w anestezjologii lub plakatowa Sala S 160 osób Sesja Sekcji PTAiIT lub warsztaty praktyczne lub plakatowa Walne Zebranie PTAiIT Zakończenie Zjazdu

13 September 27, 2008 Saturday 9.00 am pm Scientific sessions Hall A 600 persons Pharmacology of general anaesthesia Hall B 600 persons Patient evaluation prior to anaesthesia first announcement Hall C1 135 persons Perioperative nutritional treatment Hall C2 135 persons Transplantology Hall D 100 persons Genetics in anaesthesiology Industry or poster session Hall S 160 persons Sessions of the PTAiIT Sections or workshops Industry or poster session Board meeting of PTAiIT End of the Congress

14 pierwszy komunikat Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteu Jagiellońskiego Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Podkarpacki Kraków, ul. Kopernika 17 tel./fax , tel./fax Bank PKO BP S.A. Kraków, ul. Wielopole 19/21 Konto PL Swift BPKO PL PW Regon NIP Symposium Cracoviense ul. Krupnicza 3, Kraków tel , fax Bank BRE Bank S.A. o/kraków, ul. Augustiańska 15 Konto Pl Swift BREXPLPWKRA Regon NIP

15 Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of Jagiellonian University, Collegium Medicum first announcement Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy Krakow, 17 Kopernika Street phone , phone/fax Bank PKO BP S.A. Kraków, 19/21 Wielopole Street Bank account PL Swift BPKO PL PW Regon NIP Symposium Cracoviense 3 Krupnicza Street, Krakow phone , fax Bank BRE Bank S.A. o/kraków, 15 Augustiańska Street Bank account PL Swift BREXPLPWKRA Regon NIP

16 pierwszy komunikat do po na miejscu Uczestnicy, członkowie PTAiIT 600 PLN 700 PLN 800 PLN Uczestniczy pozostali 700 PLN 800 PLN 900 PLN Pielęgniarki, ratownicy medyczni 300 PLN 400 PLN 400 PLN Osoby towarzyszące 500 PLN 600 PLN 600 PLN Studenci za okazaniem legitymacji wstęp wolny Uczestnictwo jednodniowe 300 PLN 300 PLN 300 PLN Opłata rejestracyjna obejmuje: wstęp na sesje naukowe i wystawy firm, materiały zjazdowe, przerwy kawowe, lunch, Welcome Party i bilet do teatru Opłata dla osób towarzyszących obejmuje: Welcome Party, bilet do teatru, program turystyczny lub rekreacyjny W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o przesłanie on line lub pocztą, na niżej podany adres, wypełnionego formularza rejestracji zjazdowej, który dostępny jest na stronie Warunkiem rejestracji będzie dokonanie opłaty na konto Organizatora: Komitet Organizacyjny XVI Zjazdu PTAiIT Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM Krakow, ul Kopernika 17 Bank PKO BP S.A. Kraków, ul. Wielopole 19/21 Konto Pl Swift BPKO PL PW, Regon , NIP której wysokość jest uzależniona od terminu jej uiszczenia. W celu dokonania rezerwacji hotelowej prosimy o przesłanie on line lub pocztą, na niżej podany adres, wypełnionego formularza rezerwacji hotelowej, który dostępny jest na stronie internetowej Warunkiem uzyskania miejsca hotelowego będzie przesłanie depozytu hotelowego na konto Biura Organizacyjnego: Symposium Cracoviense ul. Krupnicza 3, Kraków Bank BRE Bank S.A. o/kraków, ul. Augustiańska 15 Konto PL Swift BREXPLPWKRA, Regon , NIP Ostateczny termin rezerwacji hotelowej upływa z dniem 5 września 2008 r.

17 before after on site Members of PTAiIT 600 PLN 700 PLN 800 PLN Non-members 700 PLN 800 PLN 900 PLN Nurses, paramedics 300 PLN 400 PLN 400 PLN Accompanying persons 500 PLN 600 PLN 600 PLN Students with valid ID free 1-day participation 300 PLN first announcement Registration fee covers: participation in scientific sessions, conference materials, coffee breaks, lunch, Welcome Party and a ticket to the theatre Registration fee for the accompanying person covers: Welcome Party, a ticket to the theatre, tourist programme To register please visit where the registration form can be found. The filed out form should be submitted either on-line or send by post. The fee payment is required to quarantee the registration; please make the payment to: Organizing Committee of the 16th International Congress of PTAiIT Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of Jagiellonian University, Collegium Medicum Krakow, 17 Kopernika Street Bank PKO BP S.A. Kraków, 19/21 Wielopole Street Bank account PL Swift BPKO PL PW Regon NIP To book hotel accommodation please visit where the hotel reservation form can be found. The filled out form should be submitted to Symposium Cracoviense on-line or send by post. To book and guarantee the reservation a one-night deposit is required; please make the payment to: Symposium Cracoviense 3 Krupnicza Street, Krakow Bank BRE Bank S.A. o/krakow, 15 Augustiańska Street Bank account PL Swift BREXPLPWKRA Regon NIP The deadline for hotel reservation is September 5, 2008

18 pierwszy komunikat Abstrakty prac należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres do dnia 30 kwietnia 2008 r. Rada Programowa Zjazdu dokona oceny prac i podziału na prezentacje ustne i postery do dnia 30 maja 2008 r. Informacja o przyjęciu pracy będzie dostępna na stronie Abstrakt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim w formacie programu Microsoft Word (*.doc), zgodnie z następującymi wytycznymi: dokument powinien zawierać mniej niż 300 słów, wliczając cyfry, czcionka Arial 10, akapit z lewej strony, tekst wyrównany do prawej strony, pojedyncze odstępy. Margines lewy i prawy powinien być ustawiony na 2,5 cm. Abstrakt powinien zawierać Tytuł (drukowanymi literami, pogrubioną czcionką), pełne Imię i Nazwisko Autora (pogrubioną czcionką), Instytucję, Miasto, Kraj, Wstęp, Metodologię, Wyniki, Wnioski oraz nie więcej niż 3 pozycje piśmiennictwa. Poster do Sesji Plakatowej należy przygotować: Wymiary 90 cm szerokość, wysokość do 2 m Na Posterze powinien być zamieszczony: Tytuł pracy, Imię i Nazwisko autora lub autorów, nazwa Instytucji oraz informacje podane wg. schematu: cel pracy, materiał, metoda, wnioski.

19 All abstracts have to be submitted electronically on before April 30, 2008 Programme Committee will mark the abstracts and make the selection for oral presentations and poster sessions by May 30, 2008 first announcement Information on abstract acceptance will be available on Abstracts should be written in Polish or English, should be less than 300 words, including figures, preferably written as a Microsoft Word (*.doc) document in compliance with the following rules: please use 10 point Arial font, left aligned and right justified, single spacing. All margins (left and right) must be set to 2.5 cm. The abstract should contain Abstract title (in bold and in capitals), full Author s name (in bold), Affiliation, City, State, Introduction, Methodology, Results, Conclusions and references. Posters should be prepared according to the following rules: Width 90 cm, height up to 2 m Posters should include: Poster Title, Author s name, Affiliation and information given on the scheme: objective, material, method and conclusions.

20 pierwszy komunikat Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne na podstawie rozp. Min. Zdrowia z (Dz.U.nr 231.poz 2326) 30 kwietnia 2008 ostateczny termin nadsyłania abstraktów 30 maja 2008 informacja dla autorów o kwalifikacji prac 1 lipca 2008 termin zwiększenia opłaty rejestracyjnej 5 września 2008 ostateczny termin rezerwacji hotelowej 24 września 2008 rejestracja uczestników w Auditorium Maximum UJ 24 września 2008 otwarcie XVI Zjazdu PTAiIT 25, 26 września 2008 obrady XVI Zjazdu PTAiIT 27 września 2008 Walne Zebranie PTAiIT oraz zakończenie XVI Zjazdu PTAiIT Spotkanie w Ogrodach Muzeum Archeologicznego, ul. Poselska 3 w dniu 25 września 2008 (udział płatny poza rejestracją) Krakowski Wieczór Teatralny w dniu 26 września 2008 (udział w ramach opłaty rejestracyjnej)

21 Information concerning CME accreditation will be available April 30, 2008 deadline for abstracts submission May 30, 2008 information on abstract acceptance July 1, 2008 increase of registration fees September 5, 2008 deadline for hotel reservations September 24, 2008 registration in Auditorium Maximum Septebmer 24, 2008 opening of the 16th Congress of PTAiIT September 25, 26, 2008 scientific sessions of the 16th Congress of PTAiIT September 27, 2008 board meeting of PTAiIT and the end of the congress first announcement Welcome Party in the Gardens of the Museum of Archaeology, 3 Poselska Street, on September 25, 2008 (not included in the registration fee) Theater evening on September 26, 2008 (included in the registration fee)

22

www.anest.eu p r o g r a m

www.anest.eu p r o g r a m www.anest.eu p r o g r a m Główni sponsorzy / Major Sponsors Sponsorzy / Sponsors Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. Baxter Poland Sp. z o. o. Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o. o. Gambro Poland

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 st Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Program Spis treści / Table of contents

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku T h e I n t e r n a t i o n a l D i s a b l e d P e o p l e s

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 PONSORZY PARTNER RADIOLOGICZNY PATRONI MEDIALNI Scientific Chairman Dr Ewa Czochrowska Kierownik naukowy Dr n. med. Ewa Czochrowska

Bardziej szczegółowo

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 29 września 1 października 2011 25 lat Polskiej Osteoartrologii

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011

40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011 40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011 I 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Drogie Kole anki i Drodzy Koledzy! Cz onkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ârodowiskowej oraz Sympatycy PTMÂ!

Drogie Kole anki i Drodzy Koledzy! Cz onkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ârodowiskowej oraz Sympatycy PTMÂ! KOMUNIKATY ANNOUNCEMENTS Medycyna Ârodowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 1, 99-103 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Drogie Kole anki i Drodzy Koledzy!

Bardziej szczegółowo

HTA. & Health Insurance. Preliminary programme. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. Evidence-Based Health Care

HTA. & Health Insurance. Preliminary programme. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. Evidence-Based Health Care Central and Eastern European Society V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Health Insurance Preliminary programme Zarys programu Sympozjum Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do 2008 Krakowa na / We heartily invite you to 24-25 listopada November 24 th -25 th 3 rd International Symposium Evidence-Based Health Care s Kraków, Poland

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Exploring human Geography bilingual approach

ZAPROSZENIE. Exploring human Geography bilingual approach Toruń, 26 lipca 2010r. ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH GEOGRAFII W JĘZYKU ANGIELSKIM W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii w Toruniu (działające przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

International Congress on Valvular Heart Disease

International Congress on Valvular Heart Disease International Congress on Valvular Heart Disease ICVHD 2003 8-10 May 2003, Kraków, Poland Contents Welcome Address Committees General Information Sponsors Programme - at - a - Glance Satellite Sessions

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH

GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ Education

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków, lipiec sierpień 2013 W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE Kraków, July

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII i INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA zapraszają do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: INSULINOTERAPIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Mapping the world spatial skills in bilingual education

ZAPROSZENIE. Mapping the world spatial skills in bilingual education Toruń, 10 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH GEOGRAFII I HISTORII W JĘZYKU ANGIELSKIM W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH W GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ SOP Oświatowiec Toruń uprzejmie zaprasza

Bardziej szczegółowo

Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012

Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012 Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012 19.12.2012 Wyrożnieni Doktoranci Decyzją Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII kadencji, za dotychczasową działalność na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE 1 Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE Szanowne Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Polskiej Sekcji IEEE: Polecając Państwu lekturę jesiennego numeru Newslettera chciałbym poinformować o następujących wydarzeniach

Bardziej szczegółowo