(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 394/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające, w odniesieniu do rozszerzenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na kraje EFTA-EOG, rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE ( 1 ), w szczególności jej art. 18a ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje: (1) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE ( 2 ) zmieniono dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. (2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 ( 3 ) ustanawia wykaz operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. (3) Celem wykazu jest zmniejszenie ciężaru administracyjnego ponoszonego przez operatorów statków powietrznych poprzez udostępnienie informacji o tym, które z państw członkowskich jest regulatorem danego operatora statków powietrznych. (4) Włączenie do unijnego system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych uzależnione jest od wykonywania działalności lotniczej wymienionej w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE i nie jest uzależnione od wpisania do wykazu operatorów statków powietrznych ustanowionego przez Komisję na podstawie art. 18a ust. 3 wspomnianej dyrektywy. ( 1 ) Dz.U. L 275 z , s. 32. ( 2 ) Dz.U. L 8 z , s. 3. ( 3 ) Dz.U. L 219 z , s. 1. (5) Z dniem 4 grudnia 2009 r. decyzja Komisji 2009/339/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji oraz danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą ( 4 ) została włączona do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 148/2009 zmieniającej załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG ( 5 ). Miało to na celu zagwarantowanie terminowego rozporzęcia przez operatorów statków powietrznych monitorowania działalności lotniczej prowadzonej w granicach terytoriów państw EFTA-EOG, pomiędzy państwami EFTA-EOG, a nawet między państwami EFTA-EOG a państwami trzecimi pozostającymi poza EOG. (6) Dyrektywę 2008/101/WE włączono do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniającą załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG ( 6 ). (7) Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na kraje EFTA-EOG oznacza, że kryteria ustanowione zgodnie z art. 18a ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE w celu określania właściwego państwa członkowskiego administracji dla poszczególnych operatorów statków powietrznych muszą być uwzględnione. W konsekwencji należy przypisać pewnych operatorów statków powietrznych do konkretnych państw EFTA- EOG do celów administracyjnych. (8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 748/2009, ( 4 ) Dz.U. L 103 z , s. 10. ( 5 ) Dz.U. L 62 z , s. 47. ( 6 ) Dz.U. L 93 z , s. 35.

2 L 107/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 748/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2011 r. W imieniu Komisji José Manuel BARROSO Przewodniczący

3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/3 ZAŁĄCZNIK Wykaz operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego EOG dla każdego operatora statków powietrznych BELGIA 123 Abelag Aviation BELGIA 7649 AIRBORNE EXPRESS STANY ZJEDNOCZONE ALLIED AIR LIMITED NIGERIA AVIASTAR-TU CO. FEDERACJA ROSYJSKA AVIA TRAFFIC COMPANY FEDERACJA ROSYJSKA 908 BRUSSELS AIRLINES BELGIA CAIRO AVIATION EGIPT 4369 CAL CARGO AIRLINES IZRAEL CAPITAL AVTN SRVCS NIDERLANDY CLASSIC JET HERITAGE ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO CONTRAIL AVIATION STANY ZJEDNOCZONE f11336 CORPORATE WINGS LLC STANY ZJEDNOCZONE CRESAIR INC STANY ZJEDNOCZONE 985 EAT BELGIA EGYPTAIR CARGO EGIPT ENJOY AIR SZWAJCARIA f11102 FedEx Express Corporate Aviation STANY ZJEDNOCZONE f11256 Flying Partners CVBA BELGIA Flying Service N.V. BELGIA FAYARD ENTERPRISES STANY ZJEDNOCZONE GAFI GENERAL AVIAT SZWAJCARIA GREAT ALLIANCE WORLD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO HAINAN AIRLINES (2) CHINY HEWA BORA AIRWAYS KONGO INTER-WETALL SZWAJCARIA 9542 INTL PAPER CY STANY ZJEDNOCZONE KALITTA AIR STANY ZJEDNOCZONE LAS VEGAS CHARTER STANY ZJEDNOCZONE MASTER TOP LINHAS BRAZYLIA MERIDIAN (AIRWAYS) BELGIA 1084 MIL BELGIUM BELGIA MONTE CARLO AVTN BELGIA NEWELL RUBBERMAID STANY ZJEDNOCZONE f11805 NUCOR CORP STANY ZJEDNOCZONE N604FJ LLC STANY ZJEDNOCZONE f11462 N907WS AVIATION LLC STANY ZJEDNOCZONE f10341 OfficeMax Inc STANY ZJEDNOCZONE ORCA AVIATION BVBA BELGIA

4 L 107/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej BELGIA RIPPLEWOOD AVTN STANY ZJEDNOCZONE 2344 SAUDIA ARABIA SAUDYJSKA SEA-AIR BELGIA SIA CARGO PTE LTD SINGAPUR SILVERBACK CARGO RWANDA SONOCO PRODUCTS CO STANY ZJEDNOCZONE SOUTHERN AIR STANY ZJEDNOCZONE TECHNOMAG SZWAJCARIA THOMAS COOK ARL BELG BELGIA TNT AIRWAYS BELGIA TRIDENT AVIATION SVC STANY ZJEDNOCZONE TUI AIRLINES - JAF BELGIA ULTIMATE ACFT SERVIC STANY ZJEDNOCZONE UTAIR CARGO FEDERACJA ROSYJSKA VF CORP STANY ZJEDNOCZONE VF INTERNATIONAL SZWAJCARIA VIPER CLASSICS LTD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO V L M BELGIA f11467 WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC STANY ZJEDNOCZONE f11460 ZG AIRCRAFT LEASING LLC STANY ZJEDNOCZONE a11534 Operator używający kodu TAIL NB: VPBDV Nieznane a11549 Operator używający kodu TAIL NB: VQBHA Nieznane BUŁGARIA AEROTRANS KAZAKSTAN KAZACHSTAN AEROVISTA ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE AERO POWER LTD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO AIR BAN BUŁGARIA AIR IBERIA LTD. GRUZJA AIR LIBYA 2 LIBIA AIR VIA BULGARIAN BUŁGARIA AIR VICTORY GRUZJA AIR WEST GEORGIA GRUZJA ANIKAY AIR MIDDLE E JORDANIA ARARAT INTERNATIONAL ARMENIA ASIAN SPIRIT FILIPINY BAHRAIN AIR BAHRAJN BEIBARS CJSC KAZACHSTAN BH AIR BUŁGARIA BULGARIAN AIR CHRTR. BUŁGARIA BULGARIA AIR BUŁGARIA

5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/5 BUŁGARIA CARGO AIR LTD. BUŁGARIA EAST WING KAZAKHSTAN KAZACHSTAN FLY ADJARA GRUZJA HEMUS AIR BUŁGARIA INTERNAL MINISTRY UU FEDERACJA ROSYJSKA IRANIAN AIR TRANSPOR IRAN JORDAN INT AIR CARGO JORDANIA KHORIV AVIA UKRAINA KOKSHETAU AIRLINE KAZACHSTAN KOMIAVIAVIATRANS 2 FEDERACJA ROSYJSKA KREMENCHUK FLIGHT UKRAINA MOSCOW AIRLINES JSC FEDERACJA ROSYJSKA PMT AIR KAMBODŻA ROSAVIA AIR COMPANY UKRAINA RUBYSTAR BIAŁORUŚ SAYAT AIR KAZAKSTAN KAZACHSTAN 1830 SENEGALAIR SENEGAL SERTUR AVIATION TURCJA SKY JET KAZAKHSTAN KAZACHSTAN STARLINE KZ JSC KAZACHSTAN TABAN AIR IRAN VICTORIA AIR VM LTD BUŁGARIA VIP-AVIA GRUZJA ZAGROS AIRLINES IRAN REPUBLIKA CZESKA 7824 ACL SLOVACKY REPUBLIKA CZESKA ACS SA HISZPANIA AERO VODOCHODY REPUBLIKA CZESKA f11813 AERSALE INC STANY ZJEDNOCZONE AIRCRAFT INDUSTRIES REPUBLIKA CZESKA ATMA AIRLINES ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE AVTN SPECIALTIES INC STANY ZJEDNOCZONE AXIS AVIATION GROUP STANY ZJEDNOCZONE CAA CZECH REPUBLIC REPUBLIKA CZESKA CABLEVISION SYSTEMS STANY ZJEDNOCZONE CAIMITO ENTERP. LTD CYPR 859 CZECH AIRLINES REPUBLIKA CZESKA CZECH CONNECT AIRLIN REPUBLIKA CZESKA f10182 Executive Flight Services, Inc. STANY ZJEDNOCZONE EARTH ONE LIMITED ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

6 L 107/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej REPUBLIKA CZESKA GEORGIAN INTERNATION GRUZJA GLOBAL AVIATION LIBY LIBIA HYUNDAI MOTOR CO REPUBLIKA KOREI ILIN AIRCOMPANY FEDERACJA ROSYJSKA LETS FLY SRO REPUBLIKA CZESKA MIDAMERICA HOLDINGS STANY ZJEDNOCZONE 3597 MIL CZECH REPUBLIC REPUBLIKA CZESKA NORSE AIR CHARTER RPA NOVA CHEMICALS STANY ZJEDNOCZONE OKAY HOLDING AS REPUBLIKA CZESKA PETROPAVLOVSK AIR FEDERACJA ROSYJSKA f10379 Red.Com STANY ZJEDNOCZONE RETENTURA LTD. CYPR 2276 ROCKWELL AUTOMATION STANY ZJEDNOCZONE SKYDIVE LK REPUBLIKA CZESKA SKY DIVING FOR FUN SŁOWACJA SKY GEORGIA GRUZJA SKY KG AIRLINES FEDERACJA ROSYJSKA STEVENS EXPRESS STANY ZJEDNOCZONE TRAVEL SERVIS A.S. REPUBLIKA CZESKA UKRAINIAN PILOT UKRAINA VIDEOTAPE CENTER STANY ZJEDNOCZONE DANIA AIR ALPHA A/C SALES DANIA 3456 AIR ALSIE DANIA AIR GREENLAND DANIA ALIGAP A/S DANIA ALUMECO A/S DANIA 142 ATLANTIC AIRWAYS DANIA AVIATION HOLDINGS STANY ZJEDNOCZONE A/S MAERSK AVIATION DANIA BRASILIA JET CENTER BRAZYLIA CANYON GATE FLT SVCS STANY ZJEDNOCZONE CHC DENMARK DANIA 781 CIMBER AIR DENMARK DANIA

7 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/7 DANIA CITICAPITAL LOCAVIA FRANCJA f10500 Duchossois Industries, Inc. STANY ZJEDNOCZONE 366 DANISH AIR TRANSPORT DANIA DRT VERTRIEBS GMBH DANIA ELMAGAL AVIATION SUDAN EXECUJET EUROPE A/S DANIA FAROE JET DANIA FIRST GREENWICH ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO f10218 GCTPA, LLC STANY ZJEDNOCZONE GENCHART B.V. NIDERLANDY GE CAPITAL SOLUTIONS DANIA GLOBAL TRANSERVICE STANY ZJEDNOCZONE GRAAKJAER A/S DANIA JET FLEET INTL STANY ZJEDNOCZONE JET TIME A/S DANIA JJO INVEST APS DANIA KIRKBI INVEST DANIA KIRKBI TRADING DANIA KIRK AVIATION A/S DANIA LAO CAPRICORN AIR REPUBLIKA LAOSU NAPLES FLIGHT MGMT STANY ZJEDNOCZONE OLGA LEASING LTD BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) PARTNERSELSKABET DANIA PHARMA NORD DANIA POLICE & BOARD EE ESTONIA PRIMERA AIR SCAND DANIA QUAD/AIR LLC STANY ZJEDNOCZONE RHEINLAND AIR SERV. NIEMCY ROMANIAN AIRPORT SVC RUMUNIA SCANDINAVIA EXECUTIV DANIA 9918 STAR AIR DANIA STERLING AIRLINES DANIA 4357 SUNAIR DENMARK DANIA SUN WAY GEORGIA GRUZJA THOMAS COOK SCAND. DANIA TRANSAVIA DENMARK DANIA VIP PARTNERFLY DANIA

8 L 107/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DANIA VISIONAIR STANY ZJEDNOCZONE WEIBEL SCIENTIFIC DANIA NIEMCY ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG NIEMCY f10001 Academy of Art University STANY ZJEDNOCZONE 3647 Adolf Würth GmbH & Co. KG NIEMCY 156 Aeroflot - Russian Airlines FEDERACJA ROSYJSKA Aerologic GmbH NIEMCY 6802 Aero Personal s.a de c.v. MEKSYK Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH NIEMCY AirBridgeCargo Airlines LLC FEDERACJA ROSYJSKA Air Astana JSC KAZACHSTAN 8221 Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG NIEMCY Air China Cargo Co., Ltd CHINY 786 Air China Limited CHINY Air-Service GmbH NIEMCY 8901 Archer Daniels Midland Company STANY ZJEDNOCZONE Asiana Airlines REPUBLIKA KOREI Atlasjet Airlines TURCJA Atlas Air, Inc. STANY ZJEDNOCZONE ACG AIR CARGO NIEMCY ACM AIR CHARTER GMBH NIEMCY ADVANCED AV. LOGIST NIEMCY 150 AERODIENST NIEMCY AEROFLOT CARGO FEDERACJA ROSYJSKA AEROTRESALIA MEKSYK AERO MONGOLIA MONGOLIA AFI FLIGHT INSPECT. NIEMCY AGRATA AVIATION ESTONIA AHSEL HAVA TURCJA AIRCASTLE ADVISOR STANY ZJEDNOCZONE AIRCRAFT ASSET MGT. NIEMCY AIRCRAFT GENERAL WŁOCHY f11396 AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE STANY ZJEDNOCZONE AIRCRAFT MNGMT LS SZWAJCARIA AIRCRAFT RENT A.S. REPUBLIKA CZESKA AIRLIFT SERVICE D.O. BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII

9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/9 NIEMCY AIRSEVEN GMBH NIEMCY AIRVIP LTD. BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) AIR ALLIANCE GMBH NIEMCY AIR CHINA BUSINESS CHINY AIR FINKENWERDER NIEMCY AIR FUHLSBUETTEL NIEMCY AIR KUBAN FEDERACJA ROSYJSKA AIR MACAU CO. LTD. MAKAU (ChRL) 5663 AIR NAMIBIA NAMIBIA AIR NATIONAL CORP NOWA ZELANDIA AIR SERVICE BERLIN NIEMCY AIR TRANSPORT INTL 2 STANY ZJEDNOCZONE AIR 1 AVIATION STANY ZJEDNOCZONE AIR 1 AVIATION GMBH NIEMCY AJWA AVIATION ARABIA SAUDYJSKA 5165 ALPLA AIR CHARTER AUSTRIA AL HOKAIR BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) AL-THANI KATAR AMENTUM CAPITAL LTD IRLANDIA AMJET AVIATION STANY ZJEDNOCZONE AOP AIR OPERATING SZWAJCARIA API HOLDING NIEMCY ARTOC AIR EGIPT ASIA CONTINENTAL KAZACHSTAN ASIA CONTINENT AVIA KAZACHSTAN ASIA TODAY LTD CHINY ASTRON AVIATION LTD SZWAJCARIA f11211 ASW Air-Service Werkflugdienst GmbH & Co. KG NIEMCY ATG SWISS FIRST SZWAJCARIA AUGSBURG AIRWAYS GMB NIEMCY AURON LTD BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) AVIATION CAP GRP ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO AVIATION INVESTMENT NIEMCY AVIATION JOLINA SEC KANADA AVIATION PARTNERS S HONDURAS 516 Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz NIEMCY Zweigniederlassung Mannheim Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf NIEMCY mbh & Co. f10795 Beef Products Inc. / BPI Technology Inc. STANY ZJEDNOCZONE 561 Bertelsmann AG NIEMCY Blue Sky Airservice GmbH NIEMCY Blue Wings AG NIEMCY Bombardier PreOwned STANY ZJEDNOCZONE

10 L 107/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej NIEMCY Bombardier Transportation GmbH NIEMCY Bundespolizei-Fliegergruppe NIEMCY Business Jet Ltd NOWA ZELANDIA 7897 BAE SYSTEMS FLT SYST STANY ZJEDNOCZONE BALL CORP STANY ZJEDNOCZONE BARBEDOS GROUP LTD NIGERIA 509 BASF SE NIEMCY BATAVIA AIR INDONEZJA BAVARIA INTERNATION NIEMCY BEDO BETEILIGUNGS NIEMCY BEECHCRAFT BERLIN NIEMCY BERGER JULIUS NIGERIA BESTAIR TURKEY TURCJA BLUE SKY GROUP STANY ZJEDNOCZONE BMW AG NIEMCY 6667 BOMBARDIER AEROSPACE STANY ZJEDNOCZONE BREMENFLY GMBH NIEMCY 680 BURDA REISEFLUG NIEMCY Chai Ltd. BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) Challenge Aero AG SZWAJCARIA Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbh NIEMCY f10709 Colgan Air Services STANY ZJEDNOCZONE 824 Condor Flugdienst GmbH NIEMCY Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. CHORWACJA CANJET AIRLINES KANADA CAPE CHAMONIX WINE REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI CARSON AIR LTD KANADA CA Air Moldova IS REPUBLIKA MOŁDOWY CEBU PACIFIC AIR INC FILIPINY CENTRAL MOUNTAIN AIR KANADA CHONGQING AIRLINES CHINY CIRRUS AVIATION NIEMCY CLASSIC SERVICES INC STANY ZJEDNOCZONE CLUB SAAB 340 SZWAJCARIA COMMANDER FLUGDIENST NIEMCY COMMANDER MEXICANA MEKSYK CONTINENT AIRLINE UU FEDERACJA ROSYJSKA COOK AIRCRAFT STANY ZJEDNOCZONE CORPORATE JET MNGT ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO CORP JET SVCS ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO CTL LOGISTICS S.A. POLSKA 4484 Delta Air Lines, Inc. STANY ZJEDNOCZONE

11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/11 NIEMCY 8980 Delta Technical Services Ltd NIEMCY 1776 Deutsche Lufthansa AG NIEMCY 2044 Dr. August Oetker KG NIEMCY DANAHER CORPORATION STANY ZJEDNOCZONE DAO AVIATION DANIA 967 DAS DIRECT AIR NIEMCY DATELINE OVERSEAS CYPR DAUAIR NIEMCY DBA LUFTFAHRTGESELL. NIEMCY f10558 DCS Management Services STANY ZJEDNOCZONE DC Aviation GmbH NIEMCY DEERE & COMPANY STANY ZJEDNOCZONE f10774 DFZ, LLC STANY ZJEDNOCZONE f10589 DH Flugcharter GmbH NIEMCY DIETZ AG NIEMCY DIEVB GMBH & CO.KG NIEMCY DLR BRAUNSCHWEIG NIEMCY DOGAN HAVACILIK TURCJA DONAVIA JSC FEDERACJA ROSYJSKA DORNIER NO LIMITS NIEMCY DULCO HANDEL GMBH NIEMCY 968 DUSSMANN P STANY ZJEDNOCZONE DUTCH ANTILLES EXPR. ARUBA, ANTYLE HOLENDERSKIE D2 AVIATION STANY ZJEDNOCZONE Emil Capital Partners, LLC STANY ZJEDNOCZONE f10180 Epps Air Service, Inc. STANY ZJEDNOCZONE EAT LEIPZIG GMBH NIEMCY EEA GMBH NIEMCY EON AVIATION CHINY ERSTE ASSET INVEST. NIEMCY ESCHMANN H D NIEMCY EUROCOPTER DEUTSCHL. NIEMCY 1980 EUROPEAN AIR EXPRESS NIEMCY 3639 EVERGREEN AIRLINES STANY ZJEDNOCZONE EXECUJET AVIATION REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI EXECUTIVE SVCS (AZ) STANY ZJEDNOCZONE 8082 E.I. du Pont de Nemours and Company STANY ZJEDNOCZONE 8272 Farnair Switzerland AG SZWAJCARIA Federal State Unitary Enterprise State Transport FEDERACJA ROSYJSKA Company Russia Firma Steiner-Film NIEMCY 1778 Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung NIEMCY (FlBschft BMVg) Fresena Flug GmbH & Co KG NIEMCY

12 L 107/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej NIEMCY 4783 FAI RENT-A-JET NIEMCY FALCON 007 S.A.R.L. FRANCJA FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG SZWAJCARIA FAS GMBH NIEMCY FINKCAS NIEMCY FLAIR JET NIEMCY FLIGHT CALIBRATION NIEMCY FLIGHT CAL. MALAYSIA MALEZJA FLUGSCHULE HAMBURG NIEMCY FMG-FLUGSCHULE NIEMCY 1595 FRENZEL G NIEMCY 4232 FRONTIER AIRLINES STANY ZJEDNOCZONE 9243 Germania Fluggesellschaft mbh NIEMCY Germanwings GmbH NIEMCY Gibbs International, Inc. STANY ZJEDNOCZONE f10232 Gruss & Company STANY ZJEDNOCZONE GABINETTE (ANG) ANGOLA GALAXIAS AVIATION WYSPY DZIEWICZE (Zjednoczone Królestwo) GAS AIR SERVICE GMBH NIEMCY GEKO TRADE NIEMCY 3349 GENERAL MOTORS STANY ZJEDNOCZONE GEOJET LUFTFAHR. (2) NIEMCY GERMAN SKY AIRLINES NIEMCY GE CAPITAL B.V. NIDERLANDY GE CAPITAL SOL. SZWAJCARIA GHASSAN AHMED AL ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE GLOBAL AVTN BERMUDA BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) GLOBAL A/C CONSULT STANY ZJEDNOCZONE GOMEL AIRLINES BIAŁORUŚ GOVERNMENT CROATIA CHORWACJA GOVERNMENT MACEDONIA BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII 2395 GROB AIRCRAFT AG NIEMCY GULF JET ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE G-92 KFT WĘGRY 4703 Hapag-Lloyd Express GmbH NIEMCY 1389 Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbh NIEMCY Haworth Transport STANY ZJEDNOCZONE HeidelbergCement AG NIEMCY f11187 Herc Management Services LLC STANY ZJEDNOCZONE Herrenknecht Aviation GmbH NIEMCY HANSGROHE AG NIEMCY HAPAG LLOYD EXECUTIV NIEMCY

13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/13 NIEMCY HASLBERGER FINANZ. NIEMCY HAWKER HUNTER AVTN ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO HI HAMBURG International Luftverkehrsgesellschaft mbh & Co. Betriebs-KG NIEMCY HOMAC AVIATION AG NIEMCY HONG WEI CO LTD TAJWAN HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES) TURCJA Intermap Technologies STANY ZJEDNOCZONE f10652 IAC FALCON HOLDINGS Nieznane IFM Traviation GmbH NIEMCY ILYUSHIN AVIATION FEDERACJA ROSYJSKA 1528 IRANAIR IRAN 1562 Jat Airways SERBIA Joint Stock Company Ural airlines FEDERACJA ROSYJSKA JEJU AIR REPUBLIKA KOREI 2200 JETAIR FLUG GMBH NIEMCY JETFLIGHT AVIATION Inc. SZWAJCARIA JETSTAR PACIFIC WIETNAM 3328 JETS EXECUTIVOS MEKSYK JET EXECUTIVE INT. NIEMCY JET GROUP LTD IZRAEL JOHNSON CONTROLS STANY ZJEDNOCZONE JOHNSON CTRLS SZWAJCARIA JORDAN INTNL CHINY JUNEYAO AIRLINES CHINY JUNKER ERWIN GRINDI REPUBLIKA CZESKA Knauf Astra Ltd. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Kompass GmbH & Co. KG NIEMCY 1610 KARMANN GMBH NIEMCY KAZAVIASPAS KAZACHSTAN KIEV AVIATION PLANT UKRAINA f10653 KIMBERLY CLARK CORP Nieznane 1652 KOREAN AIR LINES CO., LTD. REPUBLIKA KOREI KRASNOJARSKY AIRLINE FEDERACJA ROSYJSKA KUGU HAVACILIK TURCJA Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR NIEMCY Luftfahrt-Bundesamt NIEMCY 3857 Lufthansa Cargo AG NIEMCY Lufthansa Technik AG NIEMCY LANARA LTD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO LANGNER E NIEMCY LEAR HOLD COR STANY ZJEDNOCZONE

14 L 107/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej NIEMCY 6383 LECH-AIR FLUGZEUG NIEMCY LGM LUFTFAHRT GMBH NIEMCY LIBRA TRAVEL SZWAJCARIA 1767 LTU LUFTTRANSPORT NIEMCY LUFTHANSA TECH. VIP NIEMCY LUFT AVTN CHARTER AUSTRALIA Montenegro Airlines CZARNOGÓRA MAHAN AIR IRAN MAKEDONSKI AVIOTRANS BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII MARXER ANLAGEN NIEMCY MAT AIRWAYS BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII MENEKSE HAVAYOLLARI TURCJA MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines) TURCJA 3057 MOELLERS MASCHINEN NIEMCY MUADIB NIEMCY MYN AVIATION ARABIA SAUDYJSKA M. Bohlke Veneer Corp. STANY ZJEDNOCZONE Nasser Ltd. KAJMANY (Zjednoczone Królestwo) Nike, Inc. STANY ZJEDNOCZONE NATIONAL LEGACY KUWEJT NAYAK AIRCRAFT SERV. NIEMCY NAYAK INTERNATIONAL NIEMCY NEUMEYR FLUGGERAETE NIEMCY NEW YORKER GROUP NIEMCY NORTH AMERICAN JET STANY ZJEDNOCZONE NOVELLUS SYSTEMS STANY ZJEDNOCZONE NOVESPACE FRANCJA f10785 N16FX Trust STANY ZJEDNOCZONE Omni Air International STANY ZJEDNOCZONE 2073 Ostfriesische Lufttransport GmbH NIEMCY 567 OBO JET-CHARTER GMBH NIEMCY OCA INTERNATIONAL NIEMCY 2061 OMNIPOL REPUBLIKA CZESKA ORANGE AIRCRAFT (2) NIDERLANDY 8236 OWENS-CORNING STANY ZJEDNOCZONE Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG NIEMCY Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd. PAKISTAN 775 Pentastar Aviation, LLC STANY ZJEDNOCZONE 852 PARAGON RANCH STANY ZJEDNOCZONE PARC AVTN IRLANDIA

15 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/15 NIEMCY PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl SZWAJCARIA PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. TURCJA 4265 PHIFER WIRE PRODUCTS STANY ZJEDNOCZONE 5225 PHOENIX AIR GMBH NIEMCY 3085 PICTON II LTD BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) POLET ACFT MNGT BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) PRESIDENTIAL AVTN STANY ZJEDNOCZONE PRINCESS AVIATION LIBAN PRIVATAIR GMBH NIEMCY PRIVATE JET HOLD. WYSPY DZIEWICZE (Zjednoczone Królestwo) PRIVATE WINGS NIEMCY 3343 P&P PROMOTION NIEMCY f11900 Rentair UK Ltd ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Rhema Bible Church STANY ZJEDNOCZONE 606 Robert Bosch GmbH NIEMCY RADIC AVIATION ARABIA SAUDYJSKA RAE - REGIONAL AIR NIEMCY RAY ENTERPRISES STANY ZJEDNOCZONE REGIO AIR MECKLENBRG NIEMCY RELIANCE COMMERCIAL ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE RIKSOS TURIZM LT TURCJA RSG RENTAL SERVICES NIEMCY RUAG AEROSPACE SERV NIEMCY RUIZ, L NIEMCY 9200 RYAN INTL AIRLINES STANY ZJEDNOCZONE Samsung Techwin Co., Ltd. REPUBLIKA KOREI f10701 Servicios Aereos Regiomontanos, S.A. MEKSYK Siberia Airlines FEDERACJA ROSYJSKA Spirit of Spices GmbH NIEMCY SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.) TURCJA Sun D'or International Airlines LTD IZRAEL Südzucker Reise-Service GmbH NIEMCY f10788 SAP America Inc. STANY ZJEDNOCZONE SAP AG NIEMCY SCHNEIDER THOMAS NIEMCY SCHROTT WETZEL GMBH NIEMCY 5031 SCHWARZMUELLER AUSTRIA SEARAY BD100 REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI SEGRAVE AVIATION INC STANY ZJEDNOCZONE SEVKETIYE MAHALLIYE TURCJA SG FINANS A/S NORGE SZWECJA SHANGHAI AIRLINES CHINY

16 L 107/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej NIEMCY SHENZHEN AIRLINES CHINY SIK-AY Hava Tasimacilik A.S. TURCJA 1034 SIRTE OIL LIBIA SKIPPERS AVIATION AUSTRALIA SKYBUS KAZACHSTAN SKYBUS AIRLINES STANY ZJEDNOCZONE SKYPLAN SERVICES KANADA 2477 SKY JET SZWAJCARIA SMATSA SERBIA SMS Aviation GmbH NIEMCY SM AVIATION NIEMCY SOMON AIR TADŻYKISTAN f11331 SOUTHLAKE AVIATION LLC STANY ZJEDNOCZONE SPECTRA ENERGY STANY ZJEDNOCZONE SPIRIT AIRLINES 2 STANY ZJEDNOCZONE SSP AVIATION INDIE STAR ARIES SHIPMGMT CYPR STAR AVIATION (G) NIEMCY STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN UKRAINA BUREAU STRONG AVIATION KUWEJT SWISS AV CONSULTANTS SZWAJCARIA SWISS GLOBAL JET MGT SZWAJCARIA S SEFA FRANCJA 2681 Thai Airways International Public Company TAJLANDIA Limited f10445 Thomas H. Lee Partners STANY ZJEDNOCZONE Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH NIEMCY Tidnish Holdings Limited KANADA 2758 Turkish Airlines THY TURCJA 8360 TACA SALWADOR TATHRA INTERNATIONAL WYSPY DZIEWICZE (Zjednoczone Królestwo) TB INVEST GROUP REPUBLIKA CZESKA TEAM AVIATION NIEMCY TEC AIRCRAFT LEASING AUSTRIA TESLA AIR SZWAJCARIA TIGER HERCULES CORP TAJWAN TOKOPH D P Republika Południowej Afryki TURBOJET KFT WĘGRY TURKUAZ AIRLINES TURCJA T'WAY AIR CO LTD REPUBLIKA KOREI 8960 United Parcel Service Co STANY ZJEDNOCZONE UKRAINIAN MEDITERRAN UKRAINA

17 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/17 NIEMCY UKSATSE UKRAINA f10464 USAA STANY ZJEDNOCZONE USA 3000 AIRLINES STANY ZJEDNOCZONE 4692 US Airways, Inc. STANY ZJEDNOCZONE UTair Aviation, jsc FEDERACJA ROSYJSKA Vacuna Jets Limited BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) f10791 Vecellio Management Service STANY ZJEDNOCZONE 2833 Viessmann Werke GmbH & Co. KG NIEMCY Volga-Dnepr Airlines LLC FEDERACJA ROSYJSKA VARIG LOGISTICA SA BRAZYLIA VEREIN FLIEGER MUS. SZWAJCARIA 5198 VHM SCHUL & CHARTER NIEMCY VIVAT TRUST LTD. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO VOLARIS MEKSYK 2840 VOLKSWAGEN AG NIEMCY 2812 VRG Linhas Aereas S/A BRAZYLIA Wheels Aviation Ltd. NIEMCY Wirtgen BgmbH NIEMCY WATERLOO AVIATION KANADA WDL AVIATION NIEMCY WEBER MANAGEMENT NIEMCY 1323 WEKA Flugdienst GmbH NIEMCY WESTMORE SYSTEM FEDERACJA ROSYJSKA WHS LEASING AG SZWAJCARIA WINAIR AUSTRIA AUSTRIA WIZZAIR UKRAINE LLC UKRAINA WOELBERN FLIGHT 01 NIEMCY WOELBERN FLIGHT 02 NIEMCY 2930 WORLD AIRWAYS STANY ZJEDNOCZONE XL Airways Germany GmbH NIEMCY XRS Holdings, LLC STANY ZJEDNOCZONE XR-GMBH NIEMCY 5960 Zeman FTL NIEMCY ZEUS TAXI A REO BRAZYLIA f S LLC STANY ZJEDNOCZONE SUPPORT SERVICES NIEMCY a11495 Operator używający kodu TAIL NB: N450T Nieznane a11501 Operator używający kodu TAIL NB: N62914 Nieznane a11503 Operator używający kodu TAIL NB: N653MK Nieznane a11751 Operator używający kodu TAIL NB: N77080 Nieznane a11508 Operator używający kodu TAIL NB: N880GC Nieznane a11510 Operator używający kodu TAIL NB: N903G Nieznane a11558 Operator używający kodu TAIL NB: XAFRD Nieznane

18 L 107/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ESTONIA ENIMEX ESTONIA ESTONIAN AIR ESTONIA ESTONIAN STATE AVTN ESTONIA KAPO AVIA FEDERACJA ROSYJSKA MIL JAPAN JAPONIA MIL RUSSIA FEDERACJA ROSYJSKA 1117 MIL SWITZERLAND SZWAJCARIA SMALL PLANET (EE) ESTONIA ULS Airlines Cargo TURCJA ZAMBEZI AIRLINES ZIMBABWE GRECJA AEGEAN AIRLINES GRECJA AEROJET SERVICES STANY ZJEDNOCZONE AEROLAND GRECJA AEROSVIT UKRAINA AERO-KAMOV FEDERACJA ROSYJSKA AFRICAN EXPRESS AWYS KENIA AIRCRAFT SUPPRT&SRVC LIBAN AIR COLUMBUS UKRAINE UKRAINA AIR LINK UKRAINE UKRAINA ALEXANDAIR GRECJA ALKAN AIR EGIPT ALS - A/C LEASING KENIA AMREF FLYING DOCTORS KENIA ASTRA AIRLINES GRECJA ATHENS AIRWAYS GRECJA AVTN RESOURCE MGMT STANY ZJEDNOCZONE BARRICK GOLD EXPLOR. KANADA BELAIR AIRLINES LTD SZWAJCARIA BELRESCUEAVIA BIAŁORUŚ BLUEBIRD AVIATION KENIA BLUE BIRD AIRWAYS GRECJA CAAC FLIGHT INSPECT CHINY CASSEL INVEST LTD WYSPY DZIEWICZE (Zjednoczone Królestwo) CENTAVIA SERBIA COMERAVIA WENEZUELA CONQUISTADOR HELO STANY ZJEDNOCZONE COSTAIR LTD GRECJA DAL GROUP (SUDAN) SUDAN

19 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/19 GRECJA DESINENCE LTD WYSPY DZIEWICZE (Zjednoczone Królestwo) DIAMONDS OF RUSSIA FEDERACJA ROSYJSKA DONBASSAERO UKRAINA DOVE AIR INC STANY ZJEDNOCZONE f11403 DRAGON LEASING CORP STANY ZJEDNOCZONE EAGLE AIR LTD UGANDA ELITE AIRLINES GRECJA EPSILON AVIATION GRECJA EUROAIR LTD GRECJA EURO AVIATION GRECJA EXECUTIVE AIRL.PTY AUSTRALIA FIRST AIRWAYS GRECJA FLIGHT OPTIONS (AUS) AUSTRALIA FLYING RESEARCH UU FEDERACJA ROSYJSKA FLY HELLAS GRECJA GAINJET GRECJA GHALAYINI I EGIPT GLOBAL AVTN REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI GOLIAF WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA GREECE AIRWAYS GRECJA f10233 GS LLC STANY ZJEDNOCZONE f11417 GS200 INC TRUSTEE STANY ZJEDNOCZONE GULF HELICOPTERS CO KATAR HCAA GRECJA HELICOPTERS (NZ) NOWA ZELANDIA HELLAS JET GRECJA HELLAS WINGS LTD GRECJA HELLENIC IMPERIAL GRECJA HELOG AG SZWAJCARIA HERITAGE ACFT LTD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO HERITAGE AVTN DEV. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO INTERISLAND AIRLINES FILIPINY INTRACOM GRECJA INTRALOT STANY ZJEDNOCZONE ISLANDSITE INVEST. REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI JADAYEL AVIATION ARABIA SAUDYJSKA JET AIRLINES JSC KAZACHSTAN JP AIR OU ESTONIA JUBILANT ENPRO PVT INDIE Kenrick Ltd. IZRAEL KAIZEN AVTN STANY ZJEDNOCZONE KSENODOXEIA ELLADOS GRECJA LEXATA GRECJA

20 L 107/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej GRECJA LINAIR LTD. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO MACEDONIAN AIRLINES GRECJA MCKINLEY CAPITAL STANY ZJEDNOCZONE MERPATI NUSANTARA 2 INDONEZJA 1099 MIL GREECE GRECJA NEW TEMPUS JETS INC STANY ZJEDNOCZONE OLYMPIC AIR GRECJA 2055 OLYMPIC AIRLINES GRECJA ORASCOM EGIPT ORENBURG AIRLINES FEDERACJA ROSYJSKA OXY USA STANY ZJEDNOCZONE PAKISTAN STATE PAKISTAN PALMYRA AVIATION LTD GRECJA PARADISE AVTN GRECJA PEBUNY LLC STANY ZJEDNOCZONE PECOTOX AIR REPUBLIKA MOŁDOWY PETROLEUM AIR SVCS 2 EGIPT POLISH MORSKI POLSKA PORT SIVIL HAVACILIK TURCJA PRIVILIGE JET AIRL. JORDANIA QUICK FLIGHT LIMITED TAJLANDIA REFUSE EQUIPMNT MFTG ARABIA SAUDYJSKA RELIANCE INDUSTRIES2 INDIE ROSTVERTOL-AVIA FEDERACJA ROSYJSKA RUSSIAN SKY AIRLINES FEDERACJA ROSYJSKA SEVEN X AVIATION CZARNOGÓRA SIKORSKY AIRCRAFT 2 STANY ZJEDNOCZONE SINCOM AVIA UKRAINA SINDEL HAVACILIK TURCJA SKOL AIRLINE FEDERACJA ROSYJSKA SKY EXPRESS GREECE GRECJA SKY WINGS AIRLINES GRECJA SPORTSTOP JETCHARTER AUSTRALIA SWIFTAIR HELLAS GRECJA SWIFT FLITE AVIATION REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 9012 S & K BERMUDA LTD BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) TAHE HAVA DANISMANLI TURCJA TAIMYR AIRLINE JSC FEDERACJA ROSYJSKA TAMIR AIRWAYS IZRAEL

21 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/21 GRECJA TRANS AVIATION KUWEJT TRAVCO AIR EGIPT 9459 UNIVERSAL AIR LINK STANY ZJEDNOCZONE VERAVIA VERNIKOS GRECJA VERTIR ARMENIA WEM LINES SA GRECJA WORLD HEALING CENTER STANY ZJEDNOCZONE WORLD HEALING CENT 2 STANY ZJEDNOCZONE YAMAL FEDERACJA ROSYJSKA 7307 ZAHID TRACTOR ARABIA SAUDYJSKA ZEN AIR LLC STANY ZJEDNOCZONE ZR AVIATION LIBAN a11496 Operator używający kodu TAIL NB: N517AF Nieznane a11522 Operator używający kodu TAIL NB: PPBIR Nieznane HISZPANIA f10630 Aerolider, S.A. de C.V. MEKSYK f10912 Aguila del Sur S.A. ARGENTYNA Airmax, LLC STANY ZJEDNOCZONE f10006 Air Products & Chemicals Inc. STANY ZJEDNOCZONE f10612 Al Tameer Co. Ltd. ARABIA SAUDYJSKA f10332 Astra 136 LLC STANY ZJEDNOCZONE f11141 Averuca, C.A. WENEZUELA AEROCARDAL CHILE AERODATA BELGIUM BELGIA AEROGAL EKWADOR AEROLANE HISZPANIA 160 AEROLINEAS ARGENTINA ARGENTYNA AEROLINEAS SOL MEKSYK AEROLINEA PRINCIPAL CHILE AEROTAXI LOS VALLES HISZPANIA 2880 AEROVIAS DE MEXICO MEKSYK 4648 AERO ANGELES MEKSYK AFRIQUE CARGO SERV SENEGAL AIRLEASE CORPORATION STANY ZJEDNOCZONE AIRLIFT USA LLP STANY ZJEDNOCZONE AIRLINK SOUTH AFRICA REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI AIR AMDER MAURETANIA AIR COMET S.A. HISZPANIA 9345 AIR EUROPA HISZPANIA

22 L 107/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej HISZPANIA AIR LOGISTICS (LUX) LUKSEMBURG AIR NOSTRUM HISZPANIA AIR TRACTOR EUROPE HISZPANIA ALPEMA & TOURISM HISZPANIA AL JABER AVIATION ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE AMB GROUP STANY ZJEDNOCZONE AMERICAN KING AIR FE STANY ZJEDNOCZONE ANDALUS LINEAS AER. HISZPANIA ANGEL MARTINEZ RIDAO HISZPANIA ANSETT WORLDWIDE AUSTRALIA ANTRAK AIR GHANA GHANA ARABASCO AVIATION ARABIA SAUDYJSKA ARC EN CIEL SENEGAL ARKAS S.A. KOLUMBIA ASTAR (RCH FLIGHTS) STANY ZJEDNOCZONE ATLAS EXECUTIVE AIR HISZPANIA AVEX AIR TRAINING REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI AVIACION COMERCIAL MEKSYK AVIALSA HISZPANIA 460 AVIANCA KOLUMBIA AVIONICA SUVER S.L. HISZPANIA AVPRO INC (2) STANY ZJEDNOCZONE AWAIR ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO f10074 Bank of America, NA STANY ZJEDNOCZONE f11811 BANK OF UTAH TRUSTEE STANY ZJEDNOCZONE BELLON AVIATION LTD. SZWAJCARIA 2621 BINTER CANARIAS SA HISZPANIA BIONIC AVIATION CC REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI BRASIL WARRANT BRAZYLIA BRISTOW HELI NIGERIA f11870 Caleton Holdings KAJMANY (Zjednoczone Królestwo) f11018 Condor Express S.A. ARGENTYNA f10127 Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda BRAZYLIA f10710 Contessa Premium Foods STANY ZJEDNOCZONE f10551 Covington Aviation STANY ZJEDNOCZONE CABO VERDE EXPRESS REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA CALIMA AVIACION SL HISZPANIA CANADIAN METRO AIRL KANADA CAPITEQ AUSTRALIA CARABO CAPITAL STANY ZJEDNOCZONE 736 CASA HISZPANIA CASA AIR SERVICES MAROKO CETO MARKETING S.A. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

23 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/23 HISZPANIA CHC HELI.(CAMEROON) KAMERUN f10567 CITGO Petroleum Corporation STANY ZJEDNOCZONE f10706 CI-TEN Leasing Corp. STANY ZJEDNOCZONE CLEARSKIES AUSTRALIA CONSORCIO JPP BRAZYLIA CONVIASA WENEZUELA f11327 COOK CANYON (GP) LLC STANY ZJEDNOCZONE CORPORATE OIL & GAS NIGERIA CORP YGNUS AIR S.A. HISZPANIA COVIDIEN INC STANY ZJEDNOCZONE COVINGTON AVIATION STANY ZJEDNOCZONE COYABA LLC STANY ZJEDNOCZONE f11342 CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE STANY ZJEDNOCZONE CSIM AIR STANY ZJEDNOCZONE C.AEROLINEAS INSULAR HISZPANIA C.S.P.SOCIETE MAURETANIA f10136 Dayco Properties Ltd STANY ZJEDNOCZONE DANA (2) NIGERIA DEAN FOODS STANY ZJEDNOCZONE DES R CARGO EXPRESS MAURETANIA DNEST AVIATION MALEZJA 3464 DODSON AVIATION STANY ZJEDNOCZONE f10915 Electric Boat Corporation STANY ZJEDNOCZONE 8808 EASTMAN KODAK STANY ZJEDNOCZONE EAST COAST JETS INC STANY ZJEDNOCZONE ECUATO GUINEANA (2) GWINEA RÓWNIKOWA 6101 EDELWEISS SUISSE SZWAJCARIA EHEIM VERWALTUNGS NIEMCY EJS-AVIATION SERVICE BRAZYLIA ELYSIAN AIRLINES REPUBLIKA GWINEI ENGUIA GEN CE LTDA BRAZYLIA EUROCONTINENTAL HISZPANIA 7968 EUROCOPTER FRANCE FRANCJA EXECUTIVE AIRLINES HISZPANIA EXECUTIVE AIR SVCS STANY ZJEDNOCZONE EXECUTIVE SKYFLEET STANY ZJEDNOCZONE EXEC JET SERVICE (N) NIGERIA Flo-Sun Aircraft, Inc. STANY ZJEDNOCZONE FAIRMONT AVTN COMP SZWAJCARIA FIRST INTL AVTN STANY ZJEDNOCZONE FLANA REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI FLIGHTLINE SL HISZPANIA

24 L 107/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej HISZPANIA FLYANT SERVICIOS AER HISZPANIA FLYING FALCON STANY ZJEDNOCZONE FORMACION AEROFAN SL HISZPANIA FRAPMAG LTD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO FUGRO AVIAT CANADA KANADA FUJI DREAM AIRLINES JAPONIA FULUCA INVESTMENTS REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI f10221 Ginnaire Rental Inc. STANY ZJEDNOCZONE f10226 Glass Aviation, Inc. STANY ZJEDNOCZONE 4402 GESTAIR HISZPANIA f10220 GG Aircraft LLC STANY ZJEDNOCZONE GOAL VERWALTUNGS (2) NIEMCY GOF AIR SA DE CV MEKSYK GOLDNER D STANY ZJEDNOCZONE GO AHEAD INTERNATION BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) GRAND CHINA EXPRESS CHINY GUARDA COSTEIRA GV REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA HAGEL W AUSTRIA HARPO INC STANY ZJEDNOCZONE HARVARD OIL & GAS KANADA HAWKAIRE STANY ZJEDNOCZONE HELVETIC AIRWAYS SZWAJCARIA HENNIG. REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI HERON AVIATION TEAM NIEMCY HISPANIA FLYJET HISZPANIA f11786 HI FLITE INC STANY ZJEDNOCZONE HOLA AIRLINES S.L. HISZPANIA HOLLYWOOD AVIATION STANY ZJEDNOCZONE HONG KONG EXPRESS HONGKONG (ChRL) HYUNDAI COLOMBIA KOLUMBIA HYUNDAY COLOMBIA KOLUMBIA f11875 H&S Air, LLC. STANY ZJEDNOCZONE 1475 IBERIA HISZPANIA IBERWORLD S.A.U. HISZPANIA ICE BIRD SZWAJCARIA ILFC STANY ZJEDNOCZONE 1416 INAER HELI.OFF-SHORE HISZPANIA 4470 INDUSTRIAS TITAN HISZPANIA INSEL AIR ARUBA, ANTYLE HOLENDERSKIE INTERALIMENT S.A.L. LIBAN INTL CONCERTS WYSPY DZIEWICZE (Zjednoczone Królestwo) INTL PRIVATE JET SZWAJCARIA

25 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/25 HISZPANIA IRS AIRLINES LTD NIGERIA ISLAS AIRWAYS HISZPANIA f10284 Jupiter Leasing Inc. STANY ZJEDNOCZONE JAIR REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI f11143 JEM Investments LLC STANY ZJEDNOCZONE JEM INVESTMENTS STANY ZJEDNOCZONE J.W. Childs Associates STANY ZJEDNOCZONE KAMA AVIATION FEDERACJA ROSYJSKA KAVMINVODYAVIA FEDERACJA ROSYJSKA KAZ AIR JET KAZACHSTAN KELLY CORP STANY ZJEDNOCZONE KING AIR & TRAVELS NIGERIA KUNPENG AIRLINES CHINY LAI WENEZUELA 1689 LAN AIRLINES SA HISZPANIA LAN PERU SA HISZPANIA LARK AVTN STANY ZJEDNOCZONE LEGACY ACFT HOLDONGS STANY ZJEDNOCZONE LEMCO HOLDINGS LTD. BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) LETS FLY SL HISZPANIA LEWIS AERONAUTICAL STANY ZJEDNOCZONE f10606 LHF Holdings Inc. STANY ZJEDNOCZONE LIBYAN CAA LIBIA 8562 LIDER TAXI AEREO BRAZYLIA LIFE TECHNOLOGIES STANY ZJEDNOCZONE LIFT IRELAND LEASING IRLANDIA LITORANEA LINHAS AER BRAZYLIA LTH JET LEASING BRAZYLIA f11439 MACYS CORPORATE SERVICES INC STANY ZJEDNOCZONE MALI AIR EXPRESS MALI MEDAIR CHARTER REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI MENAJIAN STANY ZJEDNOCZONE MEXICANA MEKSYK MIKES AIRPLANE RENT2 STANY ZJEDNOCZONE 1095 MIL SPAIN HISZPANIA MOBIL NIGERIA 2 NIGERIA MONARCH GEN AVIATION SZWAJCARIA MSA V STANY ZJEDNOCZONE MULTIPROMOTUR S.L. HISZPANIA f11397 M G A 546 LEASING CORP STANY ZJEDNOCZONE NASAIR ARABIA SAUDYJSKA 604 NAYSA HISZPANIA

26 L 107/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej HISZPANIA NHT LINHAS AEREAS BRAZYLIA f10331 NII Holdings Inc. STANY ZJEDNOCZONE NITA JET STANY ZJEDNOCZONE NOAR LINHAS AEREAS BRAZYLIA 1997 NOMADS STANY ZJEDNOCZONE NORMAN AVIATION STANY ZJEDNOCZONE NYGREN U SZWECJA f10321 N T Air, Inc. STANY ZJEDNOCZONE f11388 N450JE LLC STANY ZJEDNOCZONE OBODEN IBRU ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE OCEANAIR TAXI AEREO BRAZYLIA ODYSSEY AVTN STANY ZJEDNOCZONE ORIONAIR S.L. HISZPANIA Perm Airlines FEDERACJA ROSYJSKA PALM AVIATION ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE PCS Aviation Services, LLC STANY ZJEDNOCZONE f11164 PDVSA Petroleo S.A. WENEZUELA 8455 PERSONAL JET FLORIDA STANY ZJEDNOCZONE PHOENICIA AVIATION LIBAN PIRINAIR EXPRESS SL HISZPANIA PORTSIDE INTL LTD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO PRESIDENTIAL(N981BW) STANY ZJEDNOCZONE PRIVILEGE STYLE SA HISZPANIA PRIYAN FOUNDATION STANY ZJEDNOCZONE PRONAIR AIRLINES SL HISZPANIA PULLMANTUR AIR S.A. HISZPANIA PUNTO-FA HISZPANIA QUANTUM AIR HISZPANIA Q JETS AVIATION KANADA RAINBOW AIR WENEZUELA RAMSAY AIRCHARTER STANY ZJEDNOCZONE RAYTHEON AIRCRAFT ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO f11770 REAL WORLD TOURS INC STANY ZJEDNOCZONE RED WINGS CJSC FEDERACJA ROSYJSKA RING AIR STANY ZJEDNOCZONE ROVOS AIR REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI RPK CAPITAL LLC STANY ZJEDNOCZONE RYJET HISZPANIA SAICUS AIR S.L. HISZPANIA SAL EXPRESS WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA SANTANA TEXTIL BRAZYLIA SANTA BARBARA (2) WENEZUELA SAS INSTITUTE STANY ZJEDNOCZONE

27 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/27 HISZPANIA SATA VENEZUELA WENEZUELA SEA SA ARGENTYNA SENTRUS OVERSEAS LTD WYSPY DZIEWICZE (Zjednoczone Królestwo) SERAIR TRANSWORLD HISZPANIA SEV AEREO POLICIA HISZPANIA SIENNA CORP SERVICES SZWAJCARIA SIERRA NEVADA CORP. STANY ZJEDNOCZONE SKM LTD AUSTRIA SKYPLAN FZC ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE SKYWAY LTD. GRUZJA SKY AIR WORLD AUSTRALIA SKY HELICOPTEROS SA HISZPANIA SOLAIRUS AVIATION STANY ZJEDNOCZONE SONAIR ANGOLA ANGOLA SOSOLISO A/L (2) NIGERIA SOTAN BRAZYLIA SOUTH AVIATION INC STANY ZJEDNOCZONE SOUTH EAST ASIAN FILIPINY 4298 SPANAIR S A HISZPANIA SPENAERO STANY ZJEDNOCZONE SQUADRON AVTN SVCS BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) 1485 STOCKWOOD V STANY ZJEDNOCZONE STREAMLINE RUSSIA FEDERACJA ROSYJSKA SUGAR PINE AVIATION LLC STANY ZJEDNOCZONE SUNRIDER CORPORATION STANY ZJEDNOCZONE SVS AERO COSTA AZAHA HISZPANIA SWIFTAIR ESPANA HISZPANIA 2638 SWISS AIR AMBULANCE SZWAJCARIA S ARGENTINA ARGENTYNA f11131 Transportes Aereos Tauro, S.A. de C.V. MEKSYK TAG AVTN ESPANA HISZPANIA TAILWIND AIRLINES TURCJA TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A BRAZYLIA TATARSTAN AIRLINES FEDERACJA ROSYJSKA TAXI FLY GROUP SA HISZPANIA TIANJIN AIRLINES CHINY TITAN AVAITION ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE TRABAJOS EXTREMENOS HISZPANIA TRAMAS TEXTILES SA WENEZUELA TRANSAERO AIRLINES FEDERACJA ROSYJSKA TRANSCON INVESTMENTS BRAZYLIA TRANSPAIS AEREO MEKSYK TRANSP AEREOS XALAPA STANY ZJEDNOCZONE

28 L 107/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej HISZPANIA TRANS AER BOLIVIANA BOLIWIA TRINIDAIR UK LTD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO TURBOR AIR CARGO (2) SENEGAL UAML AIR CHARTER STANY ZJEDNOCZONE UNICASA IND. MOVEIS BRAZYLIA URGEMER CANARIAS SL HISZPANIA USN AVIATION LLC STANY ZJEDNOCZONE VESEY AIR LLC STANY ZJEDNOCZONE VIM AIRLINES FEDERACJA ROSYJSKA VIRCOP JETS S.L. HISZPANIA VIRGIN BLUE AUSTRALIA VUELING AIRLINES HISZPANIA f10475 Westair Corporation STANY ZJEDNOCZONE WINGS JET LTD MAROKO WIN WIN SERVICES STANY ZJEDNOCZONE WORLD WIDE AC FERRY KANADA WTORRE S.A. BRAZYLIA XTO ENERGY INC STANY ZJEDNOCZONE ZOREX S.A. HISZPANIA TH FLIGHT UNIT FEDERACJA ROSYJSKA PILOT SERVICES STANY ZJEDNOCZONE a11479 Operator używający kodu TAIL NB: N142HC Nieznane a11484 Operator używający kodu TAIL NB: N227CP Nieznane a11488 Operator używający kodu TAIL NB: N371FP Nieznane a11490 Operator używający kodu TAIL NB: N410M Nieznane a11517 Operator używający kodu TAIL NB: N9895 Nieznane a11523 Operator używający kodu TAIL NB: PPBST Nieznane a11528 Operator używający kodu TAIL NB: PRGPA Nieznane a11529 Operator używający kodu TAIL NB: PRPTR Nieznane a11531 Operator używający kodu TAIL NB: VHXCJ Nieznane a11552 Operator używający kodu TAIL NB: VTSTV Nieznane a11553 Operator używający kodu TAIL NB: XAATL Nieznane a11556 Operator używający kodu TAIL NB: XABLZ Nieznane a11557 Operator używający kodu TAIL NB: XACXW Nieznane a11559 Operator używający kodu TAIL NB: XAGMD Nieznane a11563 Operator używający kodu TAIL NB: XASKY Nieznane FRANCJA f10002 Act Two, Inc. STANY ZJEDNOCZONE f10003 Aerolineas Centrales S.A. de C.V. MEKSYK Aerorio Taxi Aereo BRAZYLIA

29 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/29 FRANCJA Air Caraibes FRANCJA Alatheer Aviation ARABIA SAUDYJSKA f10726 Arcadia Aviation LLC STANY ZJEDNOCZONE f10038 Au Revoir Air STANY ZJEDNOCZONE f10059 Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda BRAZYLIA f10060 Aviation 604 AG SZWAJCARIA AAK COMPANY BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) AAS EUROPE FRANCJA ABC AEROLINEAS SA MEKSYK ABDULLAH SAID B. SZWAJCARIA ABSOLUTE AVIATION REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 4306 ACCOR SA FRANCJA ACFT MGMT & TRADING ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO ACFT SARL 2 LUKSEMBURG ACTIFLY FRANCJA f11808 ADAMS OFFICE LLC STANY ZJEDNOCZONE ADAM AVIATION STANY ZJEDNOCZONE ADVANCED TRAINING SY STANY ZJEDNOCZONE AELIS AIR SERVICES FRANCJA AERCAP AVIATION NIDERLANDY AERCAP IRELAND LTD. IRLANDIA AEROGAVIOTA KUBA AEROJET MANAGEMENT NIEMCY AEROLINEAS MEXICANAS MEKSYK AEROMAR AIRLINES MEKSYK AERONEXUS CORP. LTD REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 5461 AEROSTOCK FRANCJA AERO CAPITAL SAS FRANCJA AERO JET CORPORATE FRANCJA AERO SAINT EXUPERY FRANCJA AERO SERVICES LF FRANCJA AERO SVC CORPORATE FRANCJA 8491 AERO SVC EXECUTIVE FRANCJA AERO VISION SARL LF FRANCJA AFRIJET GABON AFRIJET AIRLINES(2) NIGERIA AFRIQIYAH AIRWAYS LIBIA 1769 AIGLE AZUR FRANCJA 2496 AIRBUS OPER. SAS FRANCJA 308 AIRBUS SAS FRANCJA AIRBUS TRANSPORT FRANCJA AIRCRAFT SALE&LEASE LUKSEMBURG AIRCRAFT SUPPORT LIBAN

30 L 107/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej FRANCJA AIREDALE ENTERPRISE ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE AIRFLEET CREDIT STANY ZJEDNOCZONE AIRFLITE STANY ZJEDNOCZONE AIRLINAIR FRANCJA 182 AIR AFFAIRES GABON GABON AIR AFFAIRES TWINJET FRANCJA AIR ALBATROS SAS FRANCJA 186 AIR ALGERIE ALGIERIA AIR ARABIA MAROC MAROKO AIR ASIA MALEZJA AIR AUSTRAL 2 FRANCJA AIR BOTSWANA CO.BW BOTSWANA AIR BURKINA (2) BURKINA FASO AIR CAIRO EGIPT AIR CORPORATE FRANCE FRANCJA AIR DECCAN INDIE AIR DIVISION KAZAKH KAZACHSTAN 227 AIR FRANCE FRANCJA 231 AIR GEFCO FRANCJA f877 AIR GUYANE FRANCJA AIR GUYANE 2 FRANCJA AIR HORIZON (TOGO) TOGO AIR INDEPENDENCE LO AUSTRIA AIR IVOIRE (2) WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ AIR KING JET SZWAJCARIA AIR LEASING KAMERUN 252 AIR MADAGASCAR FRANCJA AIR MANA FRANCJA 261 AIR MAURITIUS MAURITIUS AIR MEDITERRANEE FRANCJA AIR ND FRANCJA AIR PRINT LUKSEMBURG 5998 AIR SAINT PIERRE FRANCJA AIR SARINA SZWAJCARIA 2564 AIR SENEGAL INTL SENEGAL 5636 AIR SEYCHELLES SESZELE AIR SRPSKA BOŚNIA I HERCEGOWINA AIR SWIFT LTD. BERMUDY (Zjednoczone Królestwo) AIR TAHITI NUI FRANCJA AIR TURQUOISE SAS FRANCJA AIR VENDEE INVEST FRANCJA AIR WING LTD BELIZE AIR 26 ANGOLA

31 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107/31 FRANCJA AKDN LOGISTIQUE FRANCJA AK BARS AERO OJSC FEDERACJA ROSYJSKA f10019 ALA Services, LLC STANY ZJEDNOCZONE ALCATEL USA STANY ZJEDNOCZONE ALENIA AEROSPAZIO WŁOCHY ALFA AIR (GM) MAROKO ALLJETS CAPITAL AVV FEDERACJA ROSYJSKA 5117 ALL NIPPON AIRWAYS JAPONIA ALPHA CHARLIE STANY ZJEDNOCZONE ALPHA GOLF AVIATION MONAKO ALPHA JET (ALABAMA) STANY ZJEDNOCZONE ALPHA STAR AVTN SVCS ARABIA SAUDYJSKA ALTONA SZWAJCARIA 2987 ALTRIA CLIENT SVCS STANY ZJEDNOCZONE ALWAFEER AIR ARABIA SAUDYJSKA 8231 AL ANWAE TRADING ARABIA SAUDYJSKA AL MISEHAL GROUP ARABIA SAUDYJSKA AL NASSR LTD SZWAJCARIA AL-GHAZZAWI (N35GZ) ARABIA SAUDYJSKA AL-GHAZZAWI (N727GG) ARABIA SAUDYJSKA f836 AMERICAN EAGLE STANY ZJEDNOCZONE AMERICAN ELECTRIC STANY ZJEDNOCZONE 8928 AMERICAN HOME PROD STANY ZJEDNOCZONE AMERIDAIR FRANCJA AMER GROUP EGIPT AMJET EXECUTIVE AVTN GRECJA ANCFCC MAROKO ANGODIS ANGOLA ANISTANTE HOLDING CYPR AOSKY CORPORATION STANY ZJEDNOCZONE f10036 APiGroup, Inc STANY ZJEDNOCZONE 984 APACHE AVIATION FRANCJA 6188 APEX OIL STANY ZJEDNOCZONE AQUARIUS AVIATION KAJMANY (Zjednoczone Królestwo) 406 ARKIA ISRAEL AL IZRAEL ARLINGTON ACFT (AZ) STANY ZJEDNOCZONE ARMAVIA AVIACOMPANY LLC ARMENIA ARTEMIS SA FRANCJA ASECNA (SENEGAL) SENEGAL 8624 ASHMAWI AVIATION HISZPANIA ATLANTA JET STANY ZJEDNOCZONE ATLAS BLUE MAROKO AVANGARD AVTN LTD FEDERACJA ROSYJSKA

32 L 107/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej FRANCJA AVDEF FRANCJA AVEL BRAO FRANCJA AVIALAIR FRANCJA AVIAMARKET LIMITED ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO f11782 AVIATION ASSOCIATES LLC STANY ZJEDNOCZONE AVIATION CAPITAL GRP STANY ZJEDNOCZONE AVIATION CMP KANADA AVIATION INC STANY ZJEDNOCZONE AVIATION PARTNERS 2 STANY ZJEDNOCZONE AVIATION STARLINK(2) KANADA AVIA TREASURY GMBH AUSTRIA AVIENT AVIATION ZIMBABWE AVIENT LTD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO AVIJET UK LTD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO AVIONAC FRANCE FRANCJA f1026 AVIOR Nieznane AVIREX GABON AVTEX AIR SERVICES AUSTRALIA AWSAJ AVIATION SVCS LIBIA AXIS AIRWAYS FRANCJA AZUL LINHAS AEREAS BRAZYLIA 9347 Barron International Holding LUKSEMBURG f10079 Beach Capital Management STANY ZJEDNOCZONE f10082 BelAir Aviation LLC STANY ZJEDNOCZONE f11004 Billion Mark Ltd. HONGKONG (ChRL) f10878 Blue Vista, LLC STANY ZJEDNOCZONE f10647 Bolloré SA Nieznane f10834 Boulder Aviation Management STANY ZJEDNOCZONE BALTIC JET AIRCOMP. ŁOTWA BANCO SAFRA SA BRAZYLIA BANGKOK AIRWAYS TAJLANDIA BB AVIATION INC. SZWAJCARIA BELL FINANCIAL CORP WENEZUELA 7723 BELL TEXTRON STANY ZJEDNOCZONE BERGAIR SZWAJCARIA BERKUT AIR KAZACHSTAN BERLYS AERO SA LUKSEMBURG BEST AERO HANDLING FEDERACJA ROSYJSKA BEST AVIATION LTD BANGLADESZ BF JET AIR GHANA BHG FLIGHTS LLC STANY ZJEDNOCZONE BISMILLAH AIRLINES BANGLADESZ BIZAIR LTD ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Start. Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji

Start. Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji Start Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji Przejdź do działu >>> Domeny Przejdź do działu >>> E-Serwery Przejdź do działu >>> E-Kreacja Przejdź do działu >>> E-Marketing Przejdź

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej 1. Miesięczne opłaty abonamentowe Usługa Sposób rozliczania Opłata abonamentowa za konto Użytkownika Opłata za pojedyncze konto UM Opłata abonamentowa za jeden Opłata za pojedynczy Linksys Linksys Opłata

Bardziej szczegółowo

KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju

KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju COMMISSION FOR STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES OUTSIDE POLAND affiliated to the Surveyor General of Poland

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

1200,00 (1476,00) 4000,00 (4920,00) 0,00 (0,0) 79,00 (97,17) 0,00 (0,0) 79,00 (97,17) 20,00 (21,60) (21,60)

1200,00 (1476,00) 4000,00 (4920,00) 0,00 (0,0) 79,00 (97,17) 0,00 (0,0) 79,00 (97,17) 20,00 (21,60) (21,60) plany taryfowe cennik: opłaty stałe aktywacyjne i abonamentowe Aktywacja abonenta standardowa Aktywacja abonenta promocyjna 1 Abonament Pakiet telefon i Internet Pakiet TV kablowej dla jednego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Na podstawie 26 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015 Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.0.201 1. Opłaty podstawowe a) Opłaty abonamentowe Internet Abonenci korzystający z innych usług GVT Internet 18 Mb/s 69,90 zł 74,91 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r.

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. 1. Opłaty podstawowe. a) Opłaty abonamentowe. Internet Abonenci korzystający z innych usług JMDI JMDI 18 Mb/s 69,90

Bardziej szczegółowo

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia do Abonentów PSC w naszej Rodzinie 0,17 Minuta połączenia do krajowych sieci stacjonarnych 0,17 Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O.

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O. CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług telewizji kablowej i telewizji cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-06-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50

1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50 Załącznik Nr 3 Cennik do Umowy o świadczenie usługi telenetk@ nr zawartej w dniu w I. Postanowienia ogólne 1. Cennik określa wysokość oraz zasady naliczania opłat za usługę telenetk@ realizowaną w technologii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik usług dla Abonentów Sami Swoi Cennik ważny od 01.07.2014

Szczegółowy cennik usług dla Abonentów Sami Swoi Cennik ważny od 01.07.2014 Szczegółowy cennik usług dla Abonentów Sami Swoi Cennik ważny od 01.07.2014 Opłaty za połączenia krajowe Opłaty za połączenia międzynarodowe Karty Sami Swoi Usługi Usługi "Krótkim kodem" Usługa SMS Premium

Bardziej szczegółowo

Cennik dla taryfy Mix6 dla Abonentów Plus Mix

Cennik dla taryfy Mix6 dla Abonentów Plus Mix Cennik dla taryfy Mix6 dla Abonentów Plus Mix Cennik ważny od 01.07. 2014 1. Opłaty podstawowe Krajowe połączenia głosowe za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel Sp. z o.o. oraz do abonentów dostawców

Bardziej szczegółowo