Wprowadzenie / Introduction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie / Introduction"

Transkrypt

1 1

2 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają się nowe branże, dotychczas nieutożsamiane z miastem: centra usług biznesowych (BPO i IT), produkcja AGD i przemysł elektroniczny. Central localisation, ongoing development of transport infrastructure and an easy access to experienced and highly qualified personnel, these are just some of the main features of Łódź. Totally new sectors, not widely associated with this city as yet, are being developed in Łódź: business services centres (BPO and IT), white goods and electronics sector. Miasto położone jest na skrzyżowaniu powstających autostrad A1 i A2, planowanej drogi ekspresowej S8 oraz zachodniej obwodnicy S14. Realizowane inwestycje w postaci sprowadzenia kolejowego Dworca Fabrycznego pod ziemię oraz modernizacji linii kolejowej Łódź-Warszawa (skrócenie czasu podróży do 65 min.) przyczynią się do znacznego zwiększenia atrakcyjności miasta w oczach inwestorów. Trwa rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta. Nowy III Terminal o przepustowości 2,5 mln pasażerów rocznie ma zostać oddany do użytku w połowie 2011 roku. Sukcesywnie pozyskiwane są nowe połączenia do różnych miast Europy, obecnie m.in. do Londynu, Dublina, Dortmundu, Edynburga, od października 2010 r. do Mediolanu, natomiast od grudnia br. do Sztokholmu. Kolejne nowe połączenia planowane są na wiosnę 2011 r. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju miasta, opracowanej wspólnie z firmą doradczą McKinsey & Company oraz stworzenie i rozwój Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyniosły wymierne korzyści w postaci wielu inwestycji, zwłaszcza z priorytetowych dla Miasta sektorów BPO, IT, AGD i logistyki. Podmioty z tych branż są obsługiwane przez dedykowanych opiekunów inwestora, otrzymując równocześnie wsparcie że strony władz lokalnych we wszystkich podejmowanych działaniach. Łódź oferuje zachęty inwestycyjne dla firm chcących związać z nią swoją przyszłość. Warto zaznaczyć, że intensywność pomocy publicznej w Łodzi jest wyższa niż w innych dużych miastach i kształtuje się na poziomie 50% dla dużych przedsiębiorstw. Podstawowe zachęty inwestycyjne to: zwolnienie od podatku od osób prawnych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE), pakiet zwolnień od podatku od nieruchomości (5 miejskich programów pomocowych), zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie szkoleń dla pracowników. The city is located on the crossroads of two forthcoming highways A1 and A2, the expressway No. S8, which is yet to be built, and the western bypass of the road No. S14. Current huge investments, such as reconstruction of Łódź Fabryczna railway station which envisages taking it underground, as well as modernisation of railway tracks between Łódź and Warsaw (making the journey only 65 minutes long) will contribute to making the city even more attractive to prospective investors. Expansion works on the international Władysław Reymont airport are in progress. New Terminal III, which is scheduled to be opened in mid-2011, will have a capacity of 2.5 million passengers a year. New flight connections with various European cities are progressively added to airport s offer, now there are connections to London, Dublin, Dortmund and Edinburgh, flights to Milan will be available starting in October 2010 and to Stockholm from December 2010 onwards. There are more connections planned for next spring. Recently some measurable benefits, i.e. major investments, particularly in the sectors of the utmost importance such as BPO, IT, white goods and logistics, have been gained due to consistent realisation of the City development strategy, prepared in cooperation with the consulting firm McKinsey & Co., as well as due to establishment and development of Łódź Special Economic Zone. The designated investor guardians render services for entities operating in these sectors, which may also count on receiving support from local authorities in relation to all their undertakings. Łódź offers investment incentives for companies seeking to build their future here. It is worth noting that public support in Łódź is more intensive than in other big cities and big enterprises may count on support as big as 50% of their needs. The package of fundamental Spis tresci / Contents Wprowadzenie / Introduction... 2 Rynek biurowy / Office market... 4 Rynek handlowy / Commercial market... 7 Rynek magazynowy / Warehouse market...10 Nowe centrum Łodzi / The new centre of Łódź...13 Kontakt / Contact

3 Wprowadzenie / Introduction W ostatnich latach Łódź pozyskała znaczących inwestorów produkcyjnych m.in. Dell/Foxconn, P&G, Hutchinson. Rozwinęli się także inwestorzy już działający na terenie Łodzi: BSH, Indesit, Amcor. Dzięki ciągłemu rozwojowi łódzkiego rynku biurowego zaufali nam także inwestorzy z branży BPO i IT: Fujitsu Technology Solutions, Infosys BPO Poland, Accenture, TomTom, dla których magnesem był także dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz silny ośrodek akademicki. W Łodzi swoją siedzibę mają 23 szkoły wyższe, kształcące łącznie ponad 122 tys. studentów. Większość absolwentów mówi płynnie w przynajmniej jednym języku obcym. Władze Miasta, łódzkie uczelnie wyższe i łódzcy pracodawcy współpracują w celu zapewnienia szerokiego dostępu do dobrze wykształconych zasobów ludzkich w ramach realizowanego programu Młodzi w Łodzi (www.mlodziwlodzi.pl). W Łodzi wciąż rozwija się również rynek hotelowy. Po otwarciu pierwszego w Łodzi 4-gwiazdkowego hotelu Andels w 2009 r., w 2010 otwarto kolejny Ambasador oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę kolejnego DoubleTree by Hilton. W tym samym roku otwarto także nowe hotele 3-gwiazdkowe Hotel Borowiecki, mhotel. Łódź to znaczący ośrodek kulturalny i dobre miejsce do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Odbywają się tu liczne festiwale m.in. Łódź czterech kultur, Łódź Design Międzynarodowy Festiwal Designu, Łódzkie Spotkania Teatralne czy Międzynarodowy Festiwal Komiksu. Gości przyciąga unikalna XIX-wieczna architektura, ulica Piotrkowska i Manufaktura jedno z największych w Europie centrów handlowo-kulturalno-rozrywkowych. Oddana w 2009 r. do użytku najnowocześniejsza w Polsce wielofunkcyjna hala sportowa mogąca pomieścić 12 tys. widzów, przy której powstanie Stadion Miejski (ok. 20 tys. miejsc) spełniający wszelkie wymogi UEFA, razem z Aquaparkiem Fala stworzą największy w kraju kompleks sportowo-rekreacyjny. Do największych projektów inwestycyjnych Miasta należy Nowe Centrum Łodzi plan przebudowy i rewitalizacji 90 ha obszaru położonego w kwartale ulic Sienkiewicza, Tuwima, Kopcińskiego oraz Narutowicza. Częścią projektu jest sprowadzenie dworca Łódź Fabryczna pod ziemię oraz adaptacja najstarszej łódzkiej elektrowni EC1 na cele kulturalnoartystyczne. Dzisiejsza Łódź to miasto perspektyw, stawiające na nowoczesne branże, z bogatą ofertą biznesowo-kulturalną oraz kreatywnymi ludźmi. Nasze zalety jako centrum BPO&IT w swoich licznych raportach potwierdzają także międzynarodowe firmy doradcze i instytucje, m.in.: Colliers International (pierwsza piątka najlepszych lokalizacji dla sektora BPO), KPMG (Łódź została docenia za wykwalifikowane zasoby ludzkie), a także Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (pierwsze trzy miejsca pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej, zaawansowanej technologii oraz przemysłowej). Warto także wspomnieć o zajęciu pierwszego miejsca w Polsce, a 11 na świecie przez ŁSSE w rankingu najlepszych Stref Ekonomicznych według Financial Times. investment incentives includes exemptions from tax on judicial persons in the Łódź Special Economic Zone, package of exemptions from immovable property tax (5 municipal aid programmes), refund for buying or supplementing equipment for new workplaces, financing of employees trainings. During recent years Łódź gained important investors in the field of production, including Dell/Foxconn, P&G, Hutchinson. Also investors such as BSH, Indesit, Amcor, already present and operating in Łódź recently have developed their operations here significantly. Moreover, also investors from BPO and IT sectors, including Fujitsu Technology Solutions, Infosys BPO Poland, Accenture, TomTom, trusted in us, due to ongoing development of office space market in Łódź. And the access to highly qualified workforce and solid academic centre served as yet another incentives for them. The city has 23 university level schools, with a total of 122,000 students. The vast majority of graduates is fluent in at least one foreign language. The city authorities, schools and employers work hand in hand to ensure a wide access to well educated human resources within programme Youth in Łódź/Młodzi w Łodzi (www.mlodziwlodzi.pl). Also the hotel offer in Łódź is growing at considerable pace. Following the 2009 opening of Andels Hotel, the very first 4-star hotel in town. In 2010 another one the Ambasador Hotel was opened, and the last quarter of 2010 year saw a cornerstone being laid down for yet another luxury hotel the DoubleTree by Hilton. New, 3-star hotels (Borowiecki, mhotel) were also opened in Łódź is an essential cultural centre and a great place to spend one s leisure time in an attractive way. It is a city of many festivals, including Łódź of Four Cultures, Łódź Design-International Design Festival, Lodz Theater Meetings or International Festival of Comics. The visitors are attracted by unique 19th century architecture, Piotrkowska Street and Manufaktura, one of the largest commercial-cultural-entertainment centres in Europe. The modern, multi-purpose sports hall with 12,000 seats, launched in 2009, plus planned to be build next to it City Stadium (with approximately 20,000 seats) compatible with UEFA requirements, together with already existing FALA Aquapark will create the biggest sports and recreation complex in the whole country. One of the biggest investments under auspices of the City is the New City Centre a plan to rebuild and revitalize total area of 90 ha, located between Sienkiewicza Street, Tuwima Street, Kopcińskiego Street and Narutowicza Street. Taking the railway station Łódź Fabryczna underground and adapting the oldest power plant EC1 for cultural and artistic purposes is also part of this plan. Łódź of today is the city of new perspectives, focusing on new technologies, with ample business and cultural offer and filled with many creative people. Our advantages as BPO&IT centre are also recognized in the reports prepared by various international consulting companies and institutions, including Colliers International (top 5 of best locations for the BPO sector), KPMG (Łódź was appreciated for its highly qualified human resources), as well as the Institute for Market Economics (first three places in terms of investment attractiveness for services sector, advanced technologies sector and industrial sector). It is also worth highlighting that according to the Financial Times the Łódź Special Economic Zone was rated 11th amongst the world s best Economic Zones, thus becoming the number one in Poland. 3

4 Rynek biurowy / Office market Zasoby i podaż Łódzki rynek nieruchomości biurowych wciąż ma duży potencjał do wykorzystania, w porównaniu do pozostałych głównych miast regionalnych (Krakowa, Wrocławia, Poznania, Trójmiasta i Katowic). Przed rokiem 2000 miasto to miało jedynie m 2 nowoczesnej powierzchni biurowej. W ostatniej dekadzie obserwowany był stały wzrost podaży, z rekordowym rokiem 2008, kiedy do użytku oddano ok m 2 powierzchni biurowej. Pod koniec 3 kw r. zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Łodzi sięgają ok m 2, ale biorąc pod uwagę projekty, których zakończenie budowy planowane było na 4 kwartał 2010 roku (Sterlinga Business Center, Przędzalnia Braci Muehle), całkowita podaż powierzchni biurowej powinna osiągnąć poziom m 2. W kolejnych dwóch latach zasoby biurowe powinny wzrosnąć o kolejne m 2. Większość budynków biurowych w Łodzi zlokalizowana jest w centrum miasta, w pobliżu Al. Piłsudskiego i ul. Piotrkowskiej. Ten trend utrzymuje się nowe projekty realizowane są wciąż w centrum lub przy głównych arteriach miejskich. Charakterystyczną cechą Łodzi jest duża liczba klimatycznych, XIX-wiecznych obiektów poprzemysłowych a także budynków biurowych z lat 70., obecnie zrewitalizowanych i zaadaptowanych na potrzeby biur (np. Textorial Park, Synergia, Fabryka, Cross Point czy Red Tower). To właśnie te budynki cieszą się zainteresowaniem inwestorów z sektora BPO czy ITO. Nowoczesne budynki biurowe o wyższym standardzie klasy A zostały wybudowane w Łodzi dopiero w 2009 (np. University Business Park firmy GTC czy Forum 76 firmy Virako). Oferowana powierzchnia biurowa zaczyna być doceniana zarówno przez międzynarodowych, jak i lokalnych najemców. Staje się tak dzięki docenieniu udogodnień, jak i dostępie do usług, dobrej infrastrukturze drogowej, efektywnym systemom ogrzewania i klimatyzacji, kilku źródłom energii, łatwości aranżacji powierzchni i dostępowi do parkingów podziemnych. Dostępność biur Kryzys oraz duża ilość projektów biurowych oddawanych do użytku w 2009 i 2010 roku spowodowała wzrost wskaźnika Stock and supply The office market in Łódź still has a lot of potential in comparison to other major regional markets (Kraków, Wrocław, Poznań, Tricity or Katowice). Łódź before year 2000 had only 25,000 m 2 of modern office space. Over the last decade the city has seen a consistent increase in office space supplyr with a peak of about 60,000 m 2 of office accommodation delivered to the market in The modern office space in Łódź amounts to over 200,000 m 2 (as of Q3 of 2010), but due to number of buildings planned for completion in Q4 of 2010 (including Sterlinga Business Centre, Przędzalnia Braci Muehle) it should reach 220,000 m 2 by the end of year. Over the next two years stock is expected to grow further by approximately 50,000 m 2. The majority of office buildings is located in the city centre, alongside Al. Piłsudskiego and ul. Piotrkowska, this trend continues with new projects being built close to the city centre or near major city roads. One of characteristic features of Łódż is a large number of unique, post-industrial 19th century post-industrial buildings and office buildings from 1970 s, now refurbished and adapted for office space purposes (Textorial Park, Synergia, Fabryka, Cross Point and Red Tower). Investors from BPO and ITO sectors are often among those interested in those buildings. The majority of A-class buildings was made available in Łódź as late as 2009 (University Buisness Park by GTC or Forum 76 by Virako). The City s office space is now being appreciated both by international as well as local tenants. These properties provide good access to amenities, local transport infrastructure, efficient heating and air-conditioning systems, multiple power sources, flexibility of internal office arrangement and availability of underground parking. Office availability The recession hit Łódź at an unfortunate time with a large number of office completions in 2009 and 2010 pushing up the vacancy rate. The vacancy rate in the office market is now 19.8% (Q3 of 2010) having fallen by 4% since the record peak in Zasoby, pustostany na koniec 3 kw i nowa podaż do końca 2011 wg miasta Stock & vacancy rate as at Q and new supply by the end of 2011 by city 24% Nowa podaż, absorpcja netto i pustostany w Łodzi New supply, net absorption & vacancy in Łódź 28% % % % % m % 8% m % 12% % % % 0 Katowice Kraków Poznań Tricity Łódź Wrocław Zasoby (m 2 ) / Stock (m 2 ) Nowa podaż do końca 2011 (m 2 ) / New supply by end 2011 (m 2 ) Pustostany (%) / Vacancy (%) 0% Q1-Q New supply (m 2 ) / Nowa podaż (m 2 ) Net absorption (m 2 ) / Absorpcja netto (m 2 ) Vacancy (%) / Pustostany (%) 0% Źródło / Source: King Sturge Źródło / Source: King Sturge 4

5 Rynek biurowy / Office market Textorial Park, St. Paul s Development pustostanów, który wynosi teraz 19.8% (3 kw. 2010). Jest to jednak spadek o 4% w stosunku do najwyższego punktu w Popyt Największym zainteresowaniem wśród najemców cieszą się stosunkowo niewielkie biura, o powierzchni do 300 m 2, które są dostępne od zaraz. Najemcy z wyższymi wymaganiami, którzy decyzje o wynajmie powierzchni podejmują 6 12 miesięcy wcześniej, mogą wybierać zarówno między kilkoma budynkami istniejącymi jak i budynkami będącymi w budowie. Popyt jest zdominowany przez najemców lokalnych i instytucje publiczne, którzy coraz częściej korzystają z okazji i wynajmują nowoczesne powierzchnie biurowe na korzystnych warunkach finansowych. W mieście znajduje się również duża grupa międzynarodowych firm z sektora BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Service Centres) oraz IT. Ze względu na dostępność dobrze wykształconych pracowników oraz atrakcyjne stawki czynszów i relatywnie niższe płace w porównaniu z innymi dużymi miastami, w wyżej wymienionych sektorach upatrywana jest szansa rozwoju rynku biurowego w Łodzi. Czynsze Duża dostępność powierzchni biurowej w Łodzi (ok m 2 ) spowodowała obniżkę czynszów. W wyniku tej obniżki miasto Demand The majority of office requirements stem from tenants looking for small units of up to 300 m 2 with immediate availability. Tenants with higher expectations in terms of space which normally plan their real estate actions 6 12 month ahead may choose between existing projects as well as those under construction. The demand for office space is dominated by local companies and public institutions which are increasingly using the opportunity to lease modern office space under competitive financial conditions. Łódź also hosts a number of international companies in the BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Service Centres) and IT sectors. These sectors are seen as having strong potential for development of the city s office market, as availability of well educated personnel, lower rents and relatively lower salaries compared to those in other major cities in Poland, make Łódź attractive place for international relocations and expansions. Rents Łódź is now more competitive than the other major cities in Poland since high vacancy level (approx. 40,000 m 2 ) has seen rental values fall off significantly. Rents in the A-class buildings start at EUR13-14 (m 2 )month, while lower standard B-class offices can be leased from EUR 9-12 m 2 /month. Attractive incentive packages including rentfree periods and fit-out cost reimbursement are commonplace for tenants requiring large space. 5

6 Rynek biurowy / Office market University Business Park, GTC stało się bardziej konkurencyjne niż pozostałe wielkie miasta regionalne. Czynsze wywoławcze w budynkach klasy A wynoszą od /m 2 /miesiąc, natomiast w budynkach o niższym standardzie biura może zostać wynajęte za 9 12 /m 2 /miesiąc. Oferty najmu, zwłaszcza dla firm o większych wymaganiach dotyczących powierzchni, często uwzgledniają pakiet zachęt, który zawiera okresy bezczynszowe i pokrycie kosztów aranżacji powierzchni. Opłaty eksloatacyjne zwykle wynoszą od PLN 13 do PLN 16/m 2 / miesiąc i nie różnią się między budynkami. Perspektywy rozwoju W krótkiej perspektywie sytuacja na rynku biurowym w Łodzi ustabilizuje się. Absorpcja netto na poziomie ok m 2 oraz dość ograniczona ilość planowanych obiektów biurowych powinny powoli redukować wskaźnik pustostanów i utrzymać czynsze na poziomie podobnym do obecnego. W dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę ożywienie popytu krajowego i międzynarodowego, oczekujemy stabilnego wzrostu absorpcji netto, a co za tym idzie systematycznego spadku pustostanów. Service charges are typically between PLN m 2 /month and do not differ much between buildings. Development prospects In the short term development prospects will settle. Due to net absorption at around 30,000 35,000 m 2 per year alongside with quite limited office development plans the vacancy rate should slowly decrease and rents should remain at current levels. Long-term prospects are more positive; the revival of local and international demand should cause increase in net absorption, thus resulting in lower vacancy levels. m Zasoby i nowa podaż w Łodzi Stok & new supply in Łódź F 2011 F 2012 F Nowa podaż / New supply Zasoby / Stock Źródło / Source: King Sturge 6

7 Rynek handlowy / Commercial market Zasoby i nowa podaż Rozwój rynku powierzchni handlowych w Łodzi rozpoczął się w późnych latach 90. wraz z otwarciem pierwszego centrum handlowego Carrefour. Dzisiaj całkowite zasoby powierzchni handlowej w Łodzi wynoszą ok m 2 i są zdominowane przez centra handlowe, które stanowią 80% podaży. Stock & new supply The development of modern commercial space in the city started in late 1990 s with opening of the first Carrefour shopping centre. Current total commercial space in the city accounts for approx. 533,000 m 2 and is dominated by shopping centres which make up 80% of total space supply. Znaczna część powierzchni centrów handlowych (20%), funkcjonujących w Łodzi w liczbie 12, zlokalizowana jest w Manufakturze. Miejsce działa jako centrum handlowo-kulturalno-rozrywkowe, w którym powierzchnia handlowa wynosi ponad m 2. Obiekt działa od 2006 roku i uznawany jest za kulturalne centrum miasta, który składa się zarówno z budynków nowych, jak i odnowionych budynków poprzemysłowych. Drugim największym projektem w mieście jest Port Łódź, który wraz ze sklepami Ikea, Leroy Merlin, Piotr i Paweł oraz Saturn zajmuje powierzchnię ok m 2. Centrum zostało otwarte w pierwszej połowie 2010 (Ikea w 2009 r.) i położone jest w południowo-zachodniej części miasta, ok. 2 km od Międzynarodowego Lotniska im. Władysława Reymonta. Pozostałe ważne projekty handlowe w Łodzi to m.in. Galeria Łódzka ( m 2 ), M1 ( m 2 ) i Pasaż Łódzki ( m 2 ). There are 12 shopping centres in Łódź, vast part of the commercial space (20%) is concentrated in Manufaktura, a multifunctional centre with over 100,000 m 2 of commercial space. The centre opened in 2006 and is recognised as the cultural heart of the city, comprising both new, as well as revitalized post-industrial buildings. Port Łódź is the second largest commercial project within the city, which together with Ikea, Leroy Merlin, Piotr i Paweł and Saturn encompasses approx. 100,000 m 2. The centre, located in the South-West part of the city, about 2 km from the Władysław Reymont International Airport was opened in the first quarter of 2010 (Ikea in 2009). Other important commercial projects in the city include Galeria Łódzka (45,000 m 2 ), M1 (38,000 m 2 ) and Pasaż Łódzki (32,000 m 2 ). Sklepy typu DIY, których w mieście jest 7, reprezentowane są przez większość popularnych marek, jak Castorama, OBI, Praktiker, Nomi czy Leroy Merlin. There are 7 DIY stores in Łódź which are represented by most of the popular brands such as: Castorama, OBI, Praktiker, Nomi or Leroy Merlin. Manufaktura 7

8 Rynek handlowy / Commercial market Innym, ważnym adresem na mapie handlowej Łodzi jest ul. Piotrkowska. Jest to główna ulica w mieście z mocno ograniczonym ruchem samochodowym, przy której zlokalizowanych jest wiele sklepów, banków, instytucji publicznych i pubów. Another important address on the Łódź s retail map is ul. Piotrkowska. It is City s main street with very limited vehicle traffic. Many shops, banks, public institutions and pubs chosen this street for their locations. Współczynnik nasycenia powierzchnią handlową w Łodzi wynosi 719 m 2 na 1000 mieszkańców, co jest nieznacznie poniżej średniej dla 10 największych polskich miast (735 m 2 /1000 mieszkańców) i nie zmieni się w najbliższych 24 miesiącach ze względu na niewielką liczbę projektów planowanych. Commercial space density rate currently amounts to 719 m 2 /1,000 inhabitants, which is slightly lower than the average for the 10 biggest Polish cities (735 m 2 /1,000 inhabitants), and is not expected to rise over the next 24 months due to low levels of scheduled developments. Następne projekty, które powinny zostać ukończone do 2012/2013 roku to Sukcesja ( m 2 ) i Łódź Plaza ( m 2 ). Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN/miesiąc) Average gross salary (PLN/month) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 GLA i przeciętne wynagrodzenie w największych miastach w Polsce GLA and average salary in largest cities in Poland Katowice Warszawa Gdańsk Tricity Gliwice Poznań Gdynia Wrocław Szczecin Katowice* Kraków Olsztyn Zabrze Rzeszów Bielsko-Biała Toruń Lublin Białystok Łódź Kielce Bydgoszcz Radom Sosnowiec Bytom Częstochowa 2, ,050 1,200 Yet another commercial projects to be launched by are Sukcesja (35,000 m 2 ) and Łódź Plaza (29,000 m 2 ). Demand The financial crisis has hit the commercial sector most severely. Many projects were postponed or even cancelled due to the problems with securing finances for their realization. For that reason the activity on local market is quite limited. The demand for commercial space will start to increase in Łódź, just as in other large Polish cities. In principle the demand is concentrated in big cities, where purchasing power is usually higher and unemployment rate lower than those in smaller ones. GLA/1 000 mieszkańców (m², 3 kw. 2010) GLA/1,000 inhabitants (m², Q3 2010) * Aglomeracja katowicka / Katowice Conurbation Źródło / Source: King Sturge Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej i nowa podaż w Łodzi Modern retail stock & new supply in Łódź Popyt Rynek handlowy był tym, którego kryzys ekonomiczny doświadczył najbardziej. Ze względu na problemy z uzyskaniem finansowania wiele projektów zostało odłożonych w czasie lub nawet zrezygnowano z ich realizacji. Z tych powodów rynek łódzki doświadcza ograniczonej aktywności. W Łodzi, tak jak w innych dużych miastach w Polsce, popyt na powierzchnie handlowe będzie miał tendencję wzrostową. m Zasoby / Stock Nowa podaż w roku / New supply during the year Źródło / Source: King Sturge 8

9 Rynek handlowy / Commercial market Zgodnie z zasadą, popyt skupia się w dużych miastach, w których zwykle siła nabywcza jest wyższa, a bezrobocie niższe niż w mniejszych miejscowościach. Czynsze Wysokość czynszu za najem powierzchni handlowej uzależniona jest od jakości centrum oraz jego lokalizacji. Najwyższe czynsze za lokale o powierzchni do 200 m 2 szacujemy na około /m 2 /miesiąc, w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, jak Manufaktura czy Port Łódź. Perspektywy rozwoju Po okresie dynamicznego rozwoju, łódzki rynek nieruchomości handlowych nie odnotuje wzrostu podaży do 2012 roku. Ci najemcy, którzy nie są jeszcze obecni w mieście lub planują swoją ekspansję są zmuszeni do wynajęcia lokali w obiektach już istniejących lub czekać na te, których komercjalizacja dopiero się rozpocznie. Rents Rents for commercial space in Łódź differ depending on the centre s quality and location. Rent rates for units of up to 200 m 2 in the most attractive locations, like Manufatura or Port Łódź, equal approx. EUR m 2 /month. Development prospects After a period of dynamic development, Łódź s retail market is not expected to grow in the next two years. Retailers not yet present in the city or those planning on expansion are forced to lease space in existing buildings or should wait for the beginning of commercialization process of projects still in the pipeline. Port Łódź 9

10 Rynek magazynowy / Warehouse market Podaż Położenie Łodzi w centralnej części Polski oraz dogodny dostęp do ważnych korytarzy transportowych drogowych, kolejowych i lotniczych (CARGO), czynią z miasta jedno z najważniejszych centrów logistycznych kraju. Niewielka odległość od realizowanego w Strykowie (w oddalonym o 15 km od Łodzi) skrzyżowania autostrad A1 i A2 dodatkowo zwiększy jej znaczenie. Na koniec 3 kwartału 2010 zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce Centralnej osiągnęły m 2, co stanowi blisko 15% udziału w całkowitej podaży magazynowej na terenie kraju. Tym samym jest to trzeci największy rynek logistyczny w kraju, po Warszawie i Górnym Śląsku Zasoby, powierzchnia w budowie i wskaźnik pustostanów, 3 kw Stock, under construction & vacancy rate, Q % 30% 25% Supply Łódź s central location and convenient access to important road, railway and air (Cargo terminal) networks make the city one of the most important logistic centres in the country. The proximity of planned A1 and A2 motorways crossing situated in Stryków (approximately 15 km from Łódź) will additionally enhance its position. The total stock of modern warehouse space in Central Poland reached 915,000 m 2, which is about 15% of the total space supply in the country. Thus, Łódź is third biggest, right behind Warsaw and Upper Silesia, logistics market in the country. Developers with the highest share of warehouse space are: ProLogis, Panattoni, Segro and Emmerson. The majority of their projects is located in the area of Łódź, Stryków and Piotrków Trybunalski, with the latter two accounting for almost 70% of Central Poland s warehouse space supply. The largest projects in the region include Tulipan Park Stryków (163,300 m 2 ), Logistic City Piotrków Trybunalski (135,000 m 2 ) and Panattoni Park Stryków (107,100 m 2 ). m % 15% 10% 5% 0% Warszawa / Warsaw Polska Centralna Dolny Śląsk Małopolska Pomorze Górny Śląsk Wielkopolska Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Central Poland Lower Silesia Pomerania Upper Silesia Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zasoby (m 2 ) / Stock (m 2 ) W budowie (m 2 ) / Under construction (m 2 ) Pustostany (%) / Vacancy rate (%) Źródło / Source: King Sturge Convenient access to the most important transport routes in Poland encouraged international companies like Ikea, Tesco, Lidl, Bosh and Leroy Merlin to locate their distribution centres in this region. Currently two buildings amounting up to 12,100 m 2 are under construction within the city of Łódź: i.e. Tulipan Park Łódź (3,100 m 2 ) which will offer small business units (SBU) and Panattoni Business Centre in Łódź (9,000 m 2 ) which is already fully pre-let. Tulipan Park Stryków 10

11 Rynek magazynowy / Warehouse market Deweloperzy z największym udziałem w podaży w Polsce Centralnej to: ProLogis, Panattoni, Segro i Emmerson, a większość projektów zlokalizowana jest w Łodzi, Strykowie i Piotrkowie Trybunalskim. Dwie ostatnie lokalizacje skupiają około 70% powierzchni magazynowej w Polsce Centralnej. Największe projekty to: Tulipan Park Stryków ( m 2 ), Logistic City Piotrków Trybunalski ( m 2 ) i Panattoni Park Stryków ( m 2 ). Dogodny dostęp do głównych szlaków transportowych na obszarze Polski Centralnej zachęcił również takie firmy, jak Ikea, Tesco, Lidl, Bosch i Leroy Merlin do ulokowania w tym regionie swoich centrów dystrybucyjnych. Obecnie w Łodzi realizowane są budowy dwóch projektów, których łączna powierzchnia wynosi m 2. Są to: Tulipan Park Łódź (3100 m 2 ), oferujący niewielkie powierzchnie magazynowe (Small Business Units) oraz Panattoni Business Centre Łódź (9000 m 2 ), który jest już całkowicie wynajęty. However it is worth noting that many developers have land banks, which are predominantly undeveloped parcels, where according to market needs warehouse projects might be developed at short notice. Demand The total volume of transactions concluded in Central Poland between Q1 and Q3 of 2010 reached about 97,700 m 2, 23% of which accumulated in Łódź. In comparison to the same period of previous year the tenants activity fell by 5%. The simple fact that about 70% of all leasing agreements were new transactions (tenant as yet did not lease any warehouse space in given location) and net absorption reached 84,300 m 2 indicates that the region is still attractive on the logistics market. The most popular units are those below 5,000 m Nowa podaż, absorpcja netto i pustostany w Polsce Centralnej New supply, net absorption and vacancy in Central Poland 25% Warto jednak pamiętać, że wielu deweloperów posiada banki ziemi, czyli niezabudowane działki, na których w miarę zapotrzebowania rynku można stosunkowo szybko uruchomić budowy magazynów % 15% m2 Popyt % Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynku magazynowym w okresie od 1 do 3 kwartału 2010 to blisko m 2, z czego około 23% przypada na Łódź. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego aktywność najemców spadła o 5%. Jednak o tym, że region ten pozostaje atrakcyjną lokalizacją świadczy fakt, że około 70% wszystkich zawratych umów najmu stanowiły nowe transakcje (najemca nie wynajmował dotychczas Q1 - Q3 Nowa podaż (m 2 ) / New supply (m 2 ) Absorpcja netto (m 2 ) / Net absorption (m 2 ) Pustostany (%) / Vacancy (%) Źródło / Source: King Sturge 5% 0% Panattoni Park Łódź South 11

12 Rynek magazynowy / Warehouse market powierzchni magazynowej w danym parku), a absorpcja netto wzrosła o osiągnęła m 2. Największym zainteresowaniem wśród najemców cieszą się powierzchnie poniżej 5000 m 2. W 3 kwartale 2010 r. wskaźnik pustostanów wyniósł 15,9% co oznacza spadek o 2,4% w stosunku do poprzedniego roku. Współczynnik ten jest zdecydowanie niższy w Łodzi, gdzie wynosi 2,9%. Czynsze W trzecim kwartale 2010 czynsz nominalny za wynajem nowoczesnej powierzchni magazynowej w najlepszych lokalizacjach regionu centralnego kształtował się w przedziale 2,90 3,50 /m 2 /miesięcznie i jest na podobnym poziomie, jak w innych lokalizacjach logistycznych w Polsce. Zróżnicowanie czynszów jest większe w samej Polsce Centralnej, gdzie np. w Łodzi (dzięki atrakcyjnej lokalizacji, mniejszych oferowanych modułach i niskim poziomie pustostanów) czynsze są wyższe niż w magazynach położonych na terenie Strykowa czy Piotrkowa Trybunalskiego. Perspektywy rozwoju W najbliższym czasie deweloperzy działający w regionie centralnym będą koncentrować swe działnia głównie na wynajęciu pustostanów w istniejących obiektach lub rozwoju projektów typu BTS, a nie na inwestowaniu w projekty spekulacyjne. Na podstawie ograniczonej liczby projektów w budowie, rosnącej sprzedaży oraz koniunkturze konsumenckiej można oczekiwać wzrostu absorpcji netto oraz obniżenia wskaźnika pustostanów. In Q the vacancy rate stood at 15.9%, that means a 2.4% fall in comparison to the previous year. Łódź has particularly low vacancy rate of 2.9%. Liczba transakcji / No of transactions Rents Umowy najmu wg powierzchni w Polsce Centralnej Letting activity by size in Central Poland Q1-Q3 <1000 1,001-3,000 3,001-5,000 5,001-10,000 10,001-20,000 >20,000 Źródło / Source: King Sturge Nominal rent rates in Central Poland range from EUR 2.90 to EUR 3.50/m 2 /month and are in par with rental rates in other logistic regions of the country. Rental diversity is higher within Central Poland where for example rents in Łódź, due to its attractive location, smaller units availability and low vacancy level, are higher than thosefor warehouses located in Stryków and Piotrków Trybunalski. Development prospects Logistic developers operating in Central Poland will be primarily focused on leasing existing vacant spaces or on expanding built-to-suit development projects, rather than on investing in speculative projects. Limited activity in the logistic development market, increasing retail and consumer confidence are all expected to lead to increased net absorption and lower vacancy rates. ProLogis Park Piotrków 12

13 Nowe centrum Lodzi / The new centre of Lódz Łódź miasto rewolucyjnych przemian urbanistycznych i przemysłu kulturowego, w którym każdy może partycypować i zobaczyć na własne oczy jego efekty. Łódź the City of revolutionary urban changes and cultural industry, in which everyone can participate and see its effects for himself. Tym, co dziś dzieje się w Łodzi, interesuje się Europa i świat. Nowe Centrum Łodzi (NCŁ) jest przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla miasta, regionu i kraju. Ten śmiały projekt będzie urbanistycznym wehikułem czasu, w którym historia i nowoczesność przenikają się, tworząc jednolitą substancję miejską ikonę na kulturalnej mapie Europy. Projekt zakłada stworzenie w śródmiejskiej części miasta, na powierzchni prawie 90 ha, pomiędzy ulicami J. Tuwima, G. Narutowicza, H. Sienkiewicza i S. Kopcińskiego, nowego centrum kultury, sztuki, biznesu. Teren został podzielony na dwie strefy: 30 ha na których dominować będzie funkcja kulturalna i 60 ha przedsięwzięć komercyjnych, eksponowanych obiektów architektonicznych i unikatowej zabudowy wysokościowej. Europe and the entire World are interested in what is happening in Łódź. The New Center of Łódź is an undertaking of a particular meaning for the City, region, and the whole country. This daring project will be an urban time machine in which the history and modernity pervade creating homogenous city substance an icon on the cultural map of Europe. The project assumes creating in a downtown part of the City, in the area covering almost 90 ha between Tuwima, Narutowicza, Sienkiewicza and Kopcińskiego, a new center of culture, art and business. The area is divided into two zones: 30 ha which will be devoted to cultural functions and 60 ha of commercial undertakings, prominent architectural objects, and unique high-rise buildings. Najbardziej zawansowanym projektem w ramach programu Nowe Centrum Łodzi jest projekt pt. Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne, dofinansowywanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Miasta Łodzi. The most advanced project within the New Centre of Lodz is a project Revitalisation of EC1 and its adaptation for cultural and artistic purposes came into being. The project is co-funded by the European Union from the European Regional Development Fund and the City s budget. Do projektu Nowe Centrum Łodzi zaproszono luksemburskiego architekta Roba Kriera, który stworzył koncepcję urbanistyczną tego obszaru. Elementami Projektu NCŁ są: modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź oraz planowana Kolej Dużych Prędkości (w pierwszej fazie: z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania), zagłębienie dworca Łódź Fabryczna pod ziemią i stworzenie nad nim nowego centrum, którego sercem będzie Specjalna Strefa Sztuki (w ramach Specjalnej Strefy Kultury); cztery ulice: Polska, Żydowska, Rosyjska i Niemiecka; Rynek Kobro. Przedsięwzięcie budowy Nowego Centrum Łodzi stanowi szansę nie tylko dla społeczności lokalnej, ale także dla inwestorów, którzy chcieliby rozwijać swoją działalność w Łodzi. Nowa część miasta dzięki znakomitej lokalizacji, atrakcyjnemu otoczeniu i sprawnym połączeniom komunikacyjnym jest idealnym miejscem dla biznesu. Obok obiektów o funkcji kulturalnej, planowane są przestrzenie komercyjno-biurowe i mieszkaniowe. Mogą one zostać zlokalizowane w naziemnych kondygnacjach nowego Dworca Fabrycznego, części obiektów Specjalnej Strefy Kultury oraz w podziemnych przestrzeniach łączących dworzec z projektowaną przestrzenią publiczną. Otwarte dla inwestycji pozostają również tereny we wschodniej części projektu 34 ha, gdzie pod zabudowę przeznaczono 22,4 ha, pod drogi i wysokiej jakości zieloną przestrzeń publiczną po 5,8 ha. Zgodnie z planami dopuszcza się tam powstanie zabudowy wysokościowej do 120 m, z wolnostojącym, dominującym w sylwecie miasta, wieżowcem o wysokości m oraz unikatowej i zindywidualizowanej architekturze. Projekt przewiduje koncentrację usług w części centralnej. Obszary obrzeżne, zwłaszcza w części północnej i północno-wschodniej przeznaczono do realizacji zespołów mieszkaniowych wielorodzinnych z towarzyszącymi usługami. Obszar północno-zachodni to lokalizacja inwestycji innowacyjnych w oparciu o Uniwersytet Łódzki. Na opisanych obszarach ma wyrosnąć nowa dzielnica biznesu. Rob Krier, a Luxemburg architect, was invited to Łódź. He created the urban concept of the New Center of Łódź. The New Center of Łódź assumes modernization of the Łódź Warsaw railway line, putting the Łódź Fabryczna railway station underground and creating High Speed Line, which in the first stage will connect Warsaw, Łódź, Wrocław and Poznań. On the released space, in the downtown of Łódź, the new center will rise. Its heart will be the Special Art Zone within the Special Culture Zone with four streets: a Polish, a Jewish, a Russian, and a German one. Next to it the Kobro Square. The undertaking of the construction of the New Center of Łódź determines the chance not only for the local society but also for investors, who would like to develop their activity in Łódź. Thanks to a brilliant localization, an attractive surrounding and efficient communication connections, the new part of the city is an ideal place for business. Apart from buildings of cultural function, housing and commercial office space is planned. They may be located within the overground levels of the Łódź Fabryczna Railway Station, in parts of the Special Culture Zone and in the underground spaces connecting the railway station with the designed public space. Also the areas in the East part of the project remain open for investment 34 hectares, where 22,4 hectares are intended for buildings, roads and high quality green public space 5,8 hectares each. In accordance with plans the permission for high buildings even up to 120 meters, with a free-standing, dominating in the city s figure, high scraper meters high of a unique architecture, is given. The project assumes concentration of services in the central part. The bordering areas, especially in the North and North East part of the project, are designed for multi-family housing complexes with accompanying services. The North West area will be a place of innovative investments of inter alia the University of Łódź. Described areas will become a new district of business. 13

14 Nowe centrum Lodzi / The new centre of Lódz W 2007 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwały: o realizacji projektu Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalnoartystyczne oraz Projekt Nowe Centrum Łodzi. Podpisane zostały stosowne umowy i porozumienia pomiędzy partnerami Projektu: Miastem Łódź, PKP SA, PKP PLK SA, Województwem Łódzkim na wspólną realizację przetargów i prowadzenie inwestycji na obszarze Nowego Centrum Łodzi oraz porozumienie na wspólne zlecenie studium wykonalności dla tunelu średnicowego pod centrum miasta dla linii Kolei Dużych Prędkości, regionalnej i aglomeracyjnej. W trakcie odbioru jest dokumentacja studium wykonalności dla Projektu NCŁ. Rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję architektoniczną Specjalnej Strefy Sztuki, jak również podpisana została umowa na prace projektowe dotyczące tego obiektu. Ogłoszono przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac multimodalnego zintegrowanego węzła komunikacyjnego. Zatwierdzono wytyczne funkcjonalno-przestrzenne dla części środkowej NCŁ. Sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wschodniej NCŁ: biznesowo- -developerskiej. Projekt Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu miasta, posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje; teren kompleksu został przekazany wykonawcom, którzy zgodnie z harmonogramem zakończą prace do końca 2012 roku. Opracowanie EC 1 Łódź Miasto Kultury In 2007 the City Council of Łódź passed a resolution concerning the project of Revitalisation of EC1 and its adaptation for cultural and artistic purposes. Also in 2007 The City Council of Łódź unanimously approved the New Centre of Łódź Programme. Agreements and arrangements concerning the common tender implementation and running the investment in the area of the New Center of Łódź have already been signed between the partners of the project: the City of Łódź, Polish railway companies (PKP SA, PKP PLK S.A.) and the Łódź Voivodeship. The arrangement concerning the common order for the feasibility study for the underground diametric tunnel for regional, agglomeration, and High Speed Trains has been signed. The documentation of the feasibility study is in phase of reception. The results of the contest for the project of the Special Art Zone have been announced and a contract regarding design and author s supervision over the Special Art Zone have been signed. The tender procedure for the first stage of the works concerning the multimodal, integrated communication tie was declared. The Mayor of the City approved spatial guidelines for the central part of the New Centre of Łódź. The Mayor s Board passed a resolution concerning preparation of the Local Development Plan for the eastern part of the New Center of Łódź. The project of Revitalisation of EC1 and its adaptation for cultural and artistic purposes is being financed from two sources - the European Union funds and by the City of Łódź and has all the necessary permissions and decisions. Complex was transferred to the contractor who should completed, according to schedule, the work until the end of Kontakt / Contact Zespół Obsługi Inwestorów jednostka w Urzędzie Miasta Łodzi, której głównym zadaniem jest obsługa inwestorów w systemie one-stop-shop oraz koordynacja działań wszystkich lokalnych i regionalnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łodzi w tym zakresie. Każdy strategiczny inwestor w Łodzi, podczas całego procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu, jest obsługiwany przez dedykowanego Opiekuna Inwestorów specjalnie wyznaczonego do danego projektu inwestycyjnego. Opiekun jest wspierany przez wyższych rangą urzędników i specjalistów w Urzędzie Miasta Łodzi. Opiekun natychmiast przestawia informacje dotyczące: - ilości, jakości oraz koszty personelu wg specjalizacji, - dostępnych nieruchomości, magazynów i powierzchni biurowych, - infrastruktury dostępnej lub wymaganej w danej lokalizacji, - listy potrzebnych pozwoleń, procedury ich uzyskania, terminów i decydentów - dostępnej pomocy publicznej i jej źródłach, - wszelkich dodatkowych informacji na życzenie. Investors Relations Unit (Zespół Obsługi Inwestorów ZOI) unit in the City Hall whose main task is servicing investor in the one stop shop system and coordinating activities of all the local and regional departments of the Province Governor s Office, Marshal s Office, City of Łódź with this respect. Furthermore, each of key investors in our City is assisted, during the whole investment process and after, by a dedicated Investors Relations Manager specially appointed to a given case and supported by senior officers of the Łódź City Hall. The Manager will provide you with immediately available information concerning: - quantity, quality and cost of labor resources by specialization, - real estate, warehouses and office space availability, - infrastructure available and required at each real estate location, - list of necessary permits and timing as well as the decision makers in a given investment case - overview of public support sources available, - all additional information upon specific request. Zespół Obsługi Inwestorów, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104a, Łódź tel.: fax Investors Relations Unit, Entrepreneurship Development & Investor Relations Department, Łódź City Hall Piotrkowska 104 a Street, Łódź phone no: fax

15 Kontakt / Contact King Sturge należy do największych niezależnych firm doradczych działających na rynku nieruchomości w Europie (posiada 42 biura w 13 krajach europejskich). King Sturge zatrudnia przeszło 3000 pracowników w 215 własnych i stowarzyszonych biurach w 47 krajach na całym świecie. King Sturge is one of the largest international property consultancies in Europe with 42 owned offices in 13 European countries, forming part of a network of over 215 wholly owned, associated and affiliated offices in 47 countries worldwide. Over 3,000 staff throughout these offices cover all property sectors. Sieć obejmuje główne ośrodki handlowe w Wielkiej Brytanii oraz najważniejsze miasta Europy. Spółka posiada również firmy stowarzyszone w Australii, Indonezji, Malezji i Nowej Zelandii oraz partnerów handlowych w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, którzy działają poprzez King Sturge CORFAC International oraz ChainLinks Retail Advisors. In Europe, King Sturge operates in the major UK commercial centres and principal mainland European cities. In Asia Pacific, the firm has associations in Australia, Indonesia, Malaysia and New Zealand. In the Americas, King Sturge has business partners in North, Central and South America through King Sturge CORFAC International and ChainLinks Retail Advisors. Warszawskie biuro King Sturge zostało otwarte w styczniu 2000 roku w odpowiedzi na dynamiczny wzrost popytu na profesjonalne usługi doradcze na polskim rynku nieruchomości. W kwietniu 2008 roku zostało otwarte kolejne biuro w Katowicach. Zakres usług: Doradztwo Inwestycyjne Analiza Rynku i Doradztwo Powierzchnie Biurowych Powierzchnie Magazynowe Powierzchnie Handlowe Zarządzanie Nieruchomościami Zarządzanie Projektami Budowlanymi Wyceny Nieruchomości Pozyskiwanie Nieruchomości Gruntowych King Sturge Poland is represented by two offices. The main office, located in Warsaw, was opened in January 2000 in response to client demand for agency and professional advice in rapidly developing Polish real estate market. Katowice office is a second location of King Sturge operating since the beginning of 2008 and concentrating more on Silesia real estate market. Our services comprise: Investment and Development Research and Consultancy Office Agency Industrial Agency Retail Agency Asset & Property Management Building Consultancy Valuation Site Finding King Sturge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Deloitte House Al. Jana Pawła II Warsaw Tel Fax

16 Rynek biurowy / Office market Wydawca / Editor Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora City of Łódź Entrepreneurship Development & Investor Relations Department Łódź, ul. Piotrkowska 113 tel.: +48 (42) , fax: +48 (42)

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC.

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. 017 Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. Górny Śląsk cechuje się znakomitymi zasobami ludzkimi, świetnymi powierzchniami biurowymi oraz może się pochwalić

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY.

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY. 017 Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków akademickich i nowoczesne technologie. Rzeszów staje

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie RYNEK BIUROWY 017 Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM Kontakt: Monika Sułdecka - Karaś Knight Frank Sp. z o.o. Rynek Główny 46 31-017 Kraków Polska T +48 12 623 70 79 M +48 605 355 620 F +48 12 423 10 07 monika.suldecka@pl.knightfrank.com Orange Office Park

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE Eurobuild CEE: POLSKI RYNEK BIUROWY 12.10.2016 RYNEK BIUROWY 2 KW. 2016 Warszawa PODAŻ (MKW.) 4,9 mln 3,7 mln 10 mln W BUDOWIE (MKW.)

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Poznań jest jednym z największych ośrodków biznesowych w Polsce. RYNEK BIUROWY.

POZNAŃ. Poznań jest jednym z największych ośrodków biznesowych w Polsce. RYNEK BIUROWY. 017 Poznań jest jednym z największych ośrodków biznesowych w Polsce. Poznań jest piątym największym miastem w Polsce, jest to również piąty pod względem wielkości ośrodek akademicki w kraju. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych.

Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. RYNEK BIUROWY 017 Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. Główne strefy biurowe Warszawy są położone w centrum

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIASTO. Aglomeracja Gdańska to kluczowy ośrodek gospodarczy w północnej Polsce. RYNEK BIUROWY.

TRÓJMIASTO. Aglomeracja Gdańska to kluczowy ośrodek gospodarczy w północnej Polsce. RYNEK BIUROWY. 017 Aglomeracja Gdańska to kluczowy ośrodek gospodarczy w północnej Polsce. Nowoczesne powierzchnie biurowe w Trójmieście zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego łączącego

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

ARKOŃSKA BUSINESS PARK A1

ARKOŃSKA BUSINESS PARK A1 PARK A1 Kontakt: Joanna Gomułkiewicz Knight Frank Sp. z o.o. ul. Szafarnia 10 80-755 Gdańsk Polska T +48 58 303 60 76 M +48 669 970 051 joanna.gomulkiewicz@pl.knightfrank.com Arkońska Business Park A1

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011 310 raport rynek magazynowy Jones Lang LaSalle opracowanie raportu report development Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Pozytywne trendy obserwowane na rynku magazynowym w Polsce od końca 2010

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Półwiejska 2 Poznań Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat Warszawa. Victoria Wałbrzych Niwa Oświęcim Carrefour Glinki Bydgoszcz

Półwiejska 2 Poznań Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat Warszawa. Victoria Wałbrzych Niwa Oświęcim Carrefour Glinki Bydgoszcz SHOPPING CENTRES Outlet Park Szczecin Morski Park Handlowy Gdańsk Galeria Bialska Biała Podlaska Siódemka Elbląg Galeria Zduńska Wola CH Tarnowskie Góry Galeria Ogrody Półwiejska 2 Poznań Centrum Bankowo-Finansowe

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wrocław zwiększa swoją rolę jako centrum dla technologii informacyjnych a także jako ważne centrum finansów oraz usług BPO i SSC.

Wrocław zwiększa swoją rolę jako centrum dla technologii informacyjnych a także jako ważne centrum finansów oraz usług BPO i SSC. 017 Wrocław zwiększa swoją rolę jako centrum dla technologii informacyjnych a także jako ważne centrum finansów oraz usług BPO i SSC. Najbardziej dogodne lokalizacje dla biznesu i powierzchnie biurowe

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Market Overview 2013

Market Overview 2013 Market Overview 2013 Economic overview (2013) GDP, Inflation Unemployment 10% 20% 9% 18% 8% 16% 7% 14% 6% 12% 5% 10% 4% 8% 3% 6% 2% 4% 1% 2% 0% 0% GDP (%, left axis) Inflation (%, left axis) Unemployment

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I kw r.

Raport Rynek magazynowy w I kw r. Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w Polsce Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

REGIONY W POLSCE Polska Centralna

REGIONY W POLSCE Polska Centralna 017 Rynek Magazynowy w Warszawie REGIONY W POLSCE WARSZAWA Czynnikiem wpływającym na wzrost znaczenia regionu i rozwój rynku jest strategiczna lokalizacja w pobliżu skrzyżowania dwóch autostrad: A1 (północpołudnie)

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo