Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk"

Transkrypt

1 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk

2 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: a) higieny środowiska, b) higieny pracy w zakładach pracy, c) higieny radiacyjnej, d) higieny procesów nauczania i wychowania, e) higieny wypoczynku i rekreacji, f) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi jest aparatem wykonawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i działa w formie jednostki budżetowej. - ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2011r. Nr 212,poz.1263, z 2012r.poz 460 i 892 oraz z 2013r.poz. 2) - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2013r poz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012r. poz.1548 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i, będącej podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Przystąpienie do Unii Europejskiej zobowiązało Państwową Inspekcję Sanitarną do działań w kierunku spełnienia koniecznych warunków dostosowania się do przepisów technicznych i standardów m.in. w dziedzinie badań laboratoryjnych poprzez wprowadzenie systemu zarządzania jakością i uzyskania akredytacji badań wykonywanych z zakresu badania wody, badań epidemiologicznych oraz narażenia środowiskowego i zawodowego na czynniki szkodliwe dla zdrowia jak i systemu zarządzania jakością w działalności nadzorowej. 2

3 Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 543 z dnia 25 października 2004r. W 2012r. Oddział Laboratoryjny uzyskał bardzo dobre wyniki w trakcie auditu PCA odnawiającego posiadaną akredytację na następne 4 lata. Uzyskany certyfikat potwierdził skuteczność systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań zawartych w zakresie akredytacji aktualny zakres akredytacji Nr AB 543 wyd. 10 z dnia r. Celem wdrożonego systemu zarządzania jest budowanie zaufania do Naszej Jednostki oraz spełnianie wymagań Klienta, jak też wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach. Badania laboratoryjne wykonywane są przez kompetentny personel, zgodnie z obowiązującymi metodami, przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej i pomiarowej. Działania Oddziału Laboratoryjnego zmierzają do podnoszenia jakości świadczonych usług w celu spełnienia oczekiwań klientów. Ciągle wzrastająca liczba klientów korzystających z usług Oddziału Laboratoryjnego potwierdza, że zadania i cele uwzględniające przede wszystkim potrzeby klientów są właściwie realizowane. W Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, funkcjonują cztery laboratoria : Sekcja Badań Wody wykonuje badania w zakresie: 1. analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 2. Legionella w wodzie ciepłej; 3. naturalnych wód mineralnych i naturalnych wód źródlanych; 4. wody z kąpielisk i basenów; W 2012r. w tym laboratorium wykonano 5446 badań w tym 5279 oznaczeń chemicznych, 7297 oznaczeń fizycznych, 4286 oznaczeń mikrobiologicznych. Laboratorium posiada wdrożoną i akredytowaną metodę amerykańską Colilert pozwalającą na szybkie uzyskanie wyników w zakresie badań mikrobiologicznych wody. Sekcja Badań Bakteriologicznych wykonuje: 1. badania skuteczności sterylizacji (Sporale A i Sporale B), 2. badania mikrobiologicznej czystości powierzchni, 3. badania mikrobiologicznej czystości powietrza, 4. badania w kierunku nosicielstwa gronkowców chorobotwórczych, 5. badania właściwości bakteriobójczych próbek. W 2012r. w tym laboratorium wykonano 524 badania wymazów sanitarnych ze środowiska placówek medycznych w celu zapewnienia właściwego poziomu sanitarnego w otoczeniu pacjenta. Laboratorium jest jedynym w województwie łódzkim posiadającym akredytację PCA na wykonywanie tych badań. W 2012r. laboratorium prowadziło badania środowiska w zakresie czystości mikrobiologicznej dla stomatologii, branży farmaceutycznej i kosmetycznej jak również dla firm 3

4 współpracujących z placówkami służby zdrowia np. pralnie szpitalne. W związku dużym zapotrzebowaniem na te badania liczba klientów systematycznie rośnie. z Od wielu lat laboratorium bierze udział w ogólnopolskim sprawdzianie wiarygodności badań w mikrobiologii Polmicro, uzyskując bardzo dobre wyniki. Sekcja Badań Schorzeń Jelitowych wykonuje: badania kału i wymazy z odbytu: 1. w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, 2. w kierunku pałeczek Yersinia sp,. 3. w kierunku E. coli 0157, 4. w kierunku ogólnej flory bakteryjnej u dzieci do 3 lat, 5. antybiogramy. W 2012r. w tym laboratorium wykonano 3392 badania co stanowi oznaczeń mikrobiologicznych w tym z wynikiem dodatnim 176 badań. Od wielu lat laboratorium bierze udział w ogólnopolskim sprawdzianie wiarygodności badań w mikrobiologii Polmicro, uzyskując bardzo dobre wyniki. Sekcja Badań Środowiskowych Zajmuje się pomiarami czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy oraz pomiarami w środowisku komunalnym. 1. Pomiary drgań działających na organizm człowieka. 2. Pomiary warunków termicznych. 3. Pomiary oświetlenia. 4. Pomiary natężenia hałasu. 5. Pomiary stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i w budynkach użyteczności publicznej. 6. Pobieranie próbek do badania czynników chemicznych i pyłowych. W 2012r. w tym laboratorium wykonano 126 badań w tym oznaczeń chemicznych 28 i oznaczeń fizycznych 292. Badania i pomiary wykonywane w tym laboratorium służą ochronie zdrowia pracowników, zabezpieczeniu przed działaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz ochronie mieszkańców przed działaniem tlenku węgla i hałasu komunalnego. 4

5 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 W roku 2012 sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie łódzkim wschodnim w porównaniu z rokiem 2011 uległa zmianom w zakresie części chorób zakaźnych. W przypadku niektórych chorób podlegających rejestracji liczba przypadków zwiększyła się, a co za tym idzie zapadalność wzrosła. Wynika to między innymi z poprawiającej się zgłaszalności chorób zakaźnych przez podmioty lecznicze. Sytuację epidemiologiczną w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2012 można określić nadal jako korzystną. Odnotowano spadek zapadalności m.in. na: gruźlicę, zatrucia pokarmowe, wirusowe zakażenia jelitowe, w tym wywołane przez rotawirusy, podejrzeń grypę i schorzenia grypopodobne. Zgłoszono mniej przypadków osób pokąsanych przez zwierzęta. W roku 2012 nie zarejestrowano przypadków: inwazyjnej choroby wywołanej przez Streptococcus pneumoniae, inwazyjnej choroby wywołanej przez Haemophilus influenzae, inwazyjnej choroby meningokokowej, duru brzusznego, durów rzekomych, czerwonki bakteryjnej, zatruć pokarmowych jadem kiełbasianym, zatruć pokarmowych gronkowcowych, wirusowego zapalenia wątroby typu A, błonicy, tężca, odry, choroby Creutzfeldta-Jakoba, kleszczowego zapalenia mózgu, wrodzonych chorób wirusowych, w tym różyczki wrodzonej. malarii, listeriozy, wścieklizny. 5

6 Nie zarejestrowano przypadków ostrego porażenia wiotkiego u dzieci 0-14 lat. Od roku 2004 nie rejestruje się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przypadków: duru brzusznego, durów rzekomych, czerwonki bakteryjnej, zatruć jadem kiełbasianym, zatruć grzybami, ostrych porażeń wiotkich u dzieci w wieku 0-14 lat, odry, błonicy, tężca i włośnicy. Wzrosła liczba zachorowań na: wirusowe zapalenie wątroby, płonicę, krztusiec, różyczkę, ospę wietrzną, świnkę. Choroby zakaźne wieku dziecięcego W roku 2012 w porównaniu z 2011 rokiem wzrosła zapadalność na takie choroby zakaźne wieku dziecięcego jak: - ospa wietrzna - z 247,3 do 394,6 - różyczka - z 6,0 do 18,9 - krztusiec - z 11,9 do 23,3 - płonica - z 6,0 do 17,5 - świnka - z 6,0 do 7,3 /100 tys. lud. Nie zgłoszono przypadków odry. Wirusowe zapalenie wątroby Liczba zachorowań na wszystkie typy wirusowego zapalenia wątroby (ogółem) w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2012 jest większa w porównaniu z rokiem 2011 (wzrosła z 14 do 26), w tym wzw typu B - 11, a wzw typu C 15. Wszystkie zachorowania są to zakażenia przewlekłe. Korzystnie przedstawia się sytuacja epidemiologiczna wzw typu A. W latach zarejestrowano 1 przypadek (w 2009 roku). 6

7 Zatrucia i zakażenia pokarmowe Ogólna liczba przypadków zatruć i zakażeń pokarmowych w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2012 spadła ( , przypadków zachorowań). Minimalnie wzrosła ilość zachorowań na zatrucia pokarmowe salmonelozowe (z 8 na 10). Tak jak w 2011 r. większość odnotowanych w powiecie łódzkim wschodnim przypadków zatruć pokarmowych salmonelozowych było wywołanych przez pałeczki Salmonella z grupy D, najczęściej pałeczki Salmonella Enteritidis rzadziej przez inne typy serologiczne. Spadła liczba zakażeń rotawirusowych z 34 na 15. Ogniska zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych. W roku 2011 i 2012 na terenie powiatu łódzkiego wschodniego nie odnotowano ognisk zbiorowych zatruć/zakażeń pokarmowych. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu W powiecie łódzkim wschodnim w 2012 r. zarejestrowano 1 przypadek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii wirusowej nieokreślonej, zaś w 2011 r Podobnie jak w latach ubiegłych nie odnotowano przypadków zapaleń mózgu. Inne choroby zakaźne Spośród innych chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłaszania można wspomnieć o boreliozie liczba zachorowań w 2012 roku była taka sama jak w roku ubiegłym 3 przypadki. k kleszcze 7

8 Pokąsania ludzi przez zwierzęta Liczba zarejestrowanych w 2012 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego pokąsań ludzi przez zwierzęta spadła w porównaniu z 2011 rokiem (z 101 osób pokąsanych do 97) p/wściekliźnie wzrosła (z 30 do 37). natomiast liczba osób pokąsanych przez zwierzęta i szczepionych Tabela 1. Przypadki pokąsań ludzi przez zwierzęta na terenie powiatu łódzkiego wschodniego zarejestrowane w latach liczba % liczba % przypadków przypadków Pokąsania ogółem Pokąsania, po których wykonano szczepienia przeciwko wściekliźnie Pokąsania przez zwierzęta domowe Pokąsania przez zwierzęta dzikie Pokąsania przez psy Pokąsania przez psy znane Pokąsania przez koty Pokąsania przez koty znane Inne zwierzęta domowe będące sprawcami pokąsań Zwierzęta dzikie będące sprawcami pokąsań brak Szczur hodowlany - 1 brak lis 1 wiewiórka 1 *pokąsanie w Indonezji mysz 1 Szczepienia p/wściekliźnie w 2012 roku rozpoczęło 37 osób (w roku ), natomiast 1 osoba zakwalifikowana zrezygnowała ze szczepień. W roku 2012 podobnie jak w roku 2011 do PSSE w Łodzi nie zgłoszono przypadków wykrycia wścieklizny wśród zwierząt na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 8

9 Grypa W 2012 roku w powiecie łódzkim wschodnim zgłoszono przypadków podejrzeń grypy i schorzeń grypopodobnych (w roku poprzednim 9 116), w tym odpowiednio dzieci do lat r , 2011 r W 2012 r. nie odnotowano grypy wywołanej wirusem grypy A/H1N1 w roku przypadki zakażeń A/H1N1. Gruźlica W 2012 roku zarejestrowano ogółem 16 przypadków gruźlicy (w 2011 r. 19), w tym 14 przypadków gruźlicy płuc i 2 gruźlicy pozapłucnej. 9

10 L.p. Tabela 2. Zarejestrowane przypadki chorób zakaźnych i zatruć chemicznych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w latach Podana została liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. ludności Jednostka chorobowa Liczba zachorowań Zapadalność na 100 tys. ludności Liczba zachorowań Zapadalność na 100 tys. ludności 1 Cholera Dur brzuszny Dury rzekome A, B, C zatrucie pokarmowe 8 11, ,6 5 Salmoneloza posocznica inne zakażenie pozajelitowe Czerwonka bakteryjna (szigeloza) wywołane przez E. coli biegunkotwórczą 1 1,5 4 5,8 9 wywołane przez E. coli enterokrwotoczną Inne 10 wywołane przez E. coli inną i BNO bakteryjne 11 zakażenia wywołane przez Campylobacter jelitowe wywołane przez Yersinia enterocolitica lub 12 (ogółem) pseudotuberculosis inne 12 17,9 4 5,8 14 w tym u dzieci do lat Inne gronkowcowe bakteryjne jadem kiełbasianym (botulizm) zatrucia 17 wywołane przez Cl. perfringens pokarmowe (ogółem) inne w tym u dzieci do lat Lamblioza (giardioza) Kryptosporydioza wywołane przez rotawirusy 34 50, ,8 Wirusowe 23 zakażenia wywołane przez norowirusy 1 1,5 1 1,5 24 jelitowe inne 8 11,9 7 10,2 (ogółem) 25 w tym u dzieci do lat Biegunka i zapalenie żołądkowojelitowe BNO, o prawdopodobnie ogółem 5 7,5 5 7,3 27 zakaźnym pochodzeniu w tym u dzieci do lat Dżuma Tularemia Wąglik Bruceloza: nowe zachorowania Nosacizna Leptospiroza Jersinioza pozajelitowa Mikobakteriozy - inne i BNO Listerioza 1 1, ogółem Tężec 38 noworodków Błonica Krztusiec 8 11, Płonica (szkarlatyna) 4 6, ogółem Choroba 43 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu meningokokowa, 44 inwazyjna posocznica inna

11 46 ogółem 6 8,9 9 13,1 Choroba 47 róża 6 wywołana przez 8,9 9 13,1 48 Streptococcus zespół wstrząsu toksycznego pyogenes, 49 gorączka połogowa inwazyjna inna choroba legionistów Legioneloza 52 gorączka z Pontiac Borelioza z Lyme 3 4,5 3 4,5 54 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) Dur wysypkowy Gorączka Q Gorączka plamista i inne riketsjozy wywołane dzikim wirusem Poliomyelitis 59 wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) Encefalopatie 62 wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vcjd) gąbczaste inne Wścieklizna Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 32 47, ,3 66 Kleszczowe zapalenie mózgu Inne 67 opryszczkowe wirusowe zapalenie 68 inne mózgu 69 Wirusowe enterowirusowe zapalenie 70 opryszczkowe opon 71 mózgowych inne 2 3,0 1 1,5 72 Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) Gorączka zachodniego Nilu Żółta gorączka Wirusowe gorączki 76 krwotoczne Choroba wywołana przez hantawirusy Ospa wietrzna , ,6 79 Ospa prawdziwa Odra Różyczka 4 6, ,9 82 Pryszczyca typu A typu B - ostre typu B - przewlekłe 8 11, ,0 Wirusowe 86 zapalenie typu C - ostre wątroby typu C - przewlekłe 6 9, ,8 88 typu B+C (zakażenie mieszane) inne AIDS Zespół nabytego upośledzenia odporności 1 1,5 1 1,5 91 Nowo wykryte zakażenia HIV Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) 3 4,5 5 7,3 93 Malaria (zimnica) Bąblowica (echinokokoza) Wągrzyca (cysticerkoza) Włośnica

12 97 Choroba ogółem wywołana przez 98 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu Streptococcus 99 pneumoniae, posocznica inwazyjna inna Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli Choroba ogółem wywołana przez 103 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu Haemophilus 104 influenzae, posocznica inwazyjna inna Inne bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone ,9 108 Zapalenie mózgu inne i nie określone Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ogółem Grypa* 111 u dzieci w wieku 0-14 lat Wrodzone choroby 113 wirusowe Inne wrodzone 115 zakażenia i choroby pasożytnicze SARS Zespół ostrej niewydolności oddechowej Zatrucia pestycydami ostre Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm Ostre zatrucia żywnością skażoną 124 biologicznie i/lub chemicznie Grypa wywołana nowym wirusem ogółem 4 6, A(H1N1) u dzieci w wieku 0-14 lat 4 39,3 - - * zgłoszenia podejrzeń gryp i zachorowań na schorzenia grypopodobne ogółem Liczba ludności na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2011 roku Stan na r. 12

13 Ocena wykonawstwa szczepień ochronnych w punktach szczepień Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2012 r. znajdowało się 11 poradni podstawowej opieki zdrowotnej realizujących obowiązkowe i zalecane szczepienia ochronne. W 2012 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi przeprowadzili 18 kontroli wykonawstwa i dokumentacji szczepień. W bieżącym roku pracę punktów szczepień należy ocenić dość dobrze. Stan uodpornienia dzieci i młodzieży z powiatu łódzkiego-wschodniego w roku 2012 w porównaniu do uodpornienia dzieci i młodzieży zadeklarowanych w podmiotach leczniczych na terenie Łodzi był wyższy. Wynikało to z dużego zaangażowania personelu jak również dobrej organizacji pracy poradni. W porównaniu do roku 2011 wykonawstwo szczepień na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2012 było porównywalne. Niestety z roku na rok wzrasta na terenie powiatu łódzkiego wschodniego liczba tzw. środowisk uchylających się od szczepień, czyli rodziców przeciwnych szczepieniom. W 2010 r. takich środowisk było 20, w 2011 r.- 26, natomiast w 2012 r. zgłoszono 44 dzieci nie zgłaszających się na szczepienia. Powiatowa Stacja posiada elektroniczny system kontroli temperatur w lodówkach i chłodni gdzie przechowywane są preparaty szczepionkowe 13

14 Podmioty Lecznicze W 2012 roku nadzorem objęto: 9 zakładów opieki zdrowotnej, 3 szpitale, 21 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym 2 laboratoria diagnostyczne), 32 gabinety działające w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Zlikwidowane zostały obiekty takie jak: NZOZ Luxmedicum, Przychodnia Lekarska ul. Rokicińska 124 w Andrespolu oraz Gabinet Stomatologiczny Iwona Fortuna w Koluszkach. Do odwołania zawieszono działalność filii w Górkach Dużych Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie. NZOZ DENTIS i ESCULAP w Gałkowie Dużym zostały przeniesione do nowo wybudowanych pomieszczeń. W 2012 r. na terenie powiatu powstały nowe placówki min.: - Omega Dent Karolina Zielińska ul. Wł. Jagiełły 5 w Tuszynie W 2012 r. pracownicy powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przeprowadzili 71 kontroli w powiecie łódzkim wschodnim ( w tym 7 kontroli kompleksowych). Kontrole obiektów służby zdrowia dotyczyły zabezpieczenia p/epidemicznego, stanu czystości bieżącej i stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, zagadnień aseptyki i antyseptyki, zachowania właściwego reżimu sanitarnego stosowanego przez personel medyczny. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012, poz. 739) większość placówek z terenu powiatu jest nadal w trakcie przystosowywania pomieszczeń i urządzeń do nowych wymagań Ogólny stan sanitarny i higieniczny podmiotów leczniczych będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ulega ciągłej poprawie. Polecenia i zalecenia wydawane w trakcie bieżących kontroli wykonywane są w ustalonych terminach. Niezbędne jest prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w zakresie profilaktyki zagrożeń profilaktyki. Wpływa ona na wzrost wiedzy na temat zagrożeń chorobowych, umiejętności uchronienia się przed nimi oraz na wzrost świadomości społeczeństwa. Dezynfekcja w placówkach medycznych W 2012 roku do dezynfekcji narzędzi medycznych najczęściej stosowano: Orolin Multisept, Orolin Burbath Aniosyme DD1; Sekusept pulver + aktywator, Aldesan E + aktywator, Cidex + aktywator, Pera Med, Sekusept forte, Sekudril, Ultradesmit, Polsept + aktywator, Stabimed. Do dezynfekcji powierzchni dotykowych najczęściej stosowano: Propano AF, Presept, Incidur Spray, Incidin Liquid Spray, Aerodesin 2000, Fugaten Spray, Mikrozid AF Liquid, Desprej, Quick Des,, Incidin Plus, Incidin Foam. Do dezynfekcji powierzchni bezdotykowych najczęściej stosowano: Surfanios Lemon Fresh, Orolin OP Forte, Virufen, Medicarina, Desam Ox, Savo Prim, SumaTab D4, Desam Efekt. 14

15 Ponadto stosowane były Cidex, Thermosept ER i ED, Olimpus do dezynfekcji endoskopów oraz akcesoriów endoskopowych. Do dezynfekcji rąk i skóry personel służby zdrowia stosuje: Bakteriosol żel, Promanum, Skinman Soft, Sterillium, Esept, Etaproben, Softasept, Desderman N, Kodan i Octenisept. Do najczęstszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli należały: brak pojemników przeznaczonych do transportu narzędzi oraz nieprzestrzeganie wymaganego czasu dezynfekcji, stosowanie przeterminowanych środków do dezynfekcji. Sterylizacja w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej Większość szpitali na terenie powiatu łódzkiego wschodniego wykonuje sterylizację we własnym zakresie w centralnych sterylizatorniach, punktach sterylizacji lub też przy użyciu podręcznych autoklawów w znajdujących się w poradniach lub oddziałach szpitalnych. Niektóre placówki podpisały umowę z Centralną Sterylizatornią TZMO,ul. Świętojańska 3/5. Procesowi sterylizacji poddawane są narzędzia medyczne, bielizna operacyjna i materiały opatrunkowe. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi, ul. Okólna 181, - budynek przy ul. Okólnej 181 lokalna dwustrefowa sterylizacja: 1 parowy nieprzelotowy, - budynek przy ul. Szpitalnej 5 w Tuszynie - sterylizacja na Bloku Operacyjnym: 1 autoklaw parowy przelotowy i 1 plazmowy, Gameta Szpital w Rzgowie, ul. Rudzka 34/36 podręczna sterylizatornia przy bloku operacyjnym 1 autoklaw parowy przelotowy, Prywatna Klinika Psychiatryczna Inventiva w Tuszynie, ul. Polna 16/20 sprzęt jednorazowy. Sterylizacja w otwartych zakładach opieki zdrowotnej Sterylizacja głównie przeprowadzana jest w autoklawach parowych usytuowanych w oddzielnych pomieszczeniach lub aneksach przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub w gabinetach zabiegowych. W coraz większej liczbie obiektów spotyka się w użyciu sprzęt jednorazowego użycia. W niektórych zawarta jest umowa na usługi sterylizacji. Optymistyczny jest fakt, iż w coraz większej ilości placówek procesy dezynfekcji, mycia, suszenia, pakietowania i sterylizacji narzędzi przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ruch jednokierunkowy z zachowanym ciągiem technologicznym sterylizacji. W większości przypadków procesy sterylizacji kontrolowane są zgodnie z wytycznymi PZH, tzn. każdy proces i każdy pakiet kontrolowany jest testem chemicznym zintegrowanym (np. Twindicator, OK, Steam, 3M, Sterrad), raz w miesiącu testem biologicznym (np. Sporal A, lub Atest) oraz coraz częściej jest możliwość archiwizowania procesów sterylizacji wskaźnikami fizycznymi. Pomimo to nadal stwierdzić można, że najczęściej występującymi nieprawidłowościami w trakcie kontroli sanitarnych w Łodzi i w powiecie łódzkim wschodnim należą: brak oznaczenia sterylizowanych pakietów datą sterylizacji i datą ważności; zbyt ciasno umieszczone narzędzia w pakietach przez co spotyka się uszkodzone opakowania, wiertła stomatologiczne pakietowane w zbyt dużej ilości lub sterylizowane bez pakietów wyłącznie na szkiełkach; niesterylizowanie kątnic i prostnic w gabinetach stomatologicznych, brak rejestru przekazywania narzędzi do sterylizacji (dotyczy podmiotów leczniczych posiadających umowę na sterylizację narzędzi z firmą zewnętrzną); 15

16 We wszystkich szpitalach są powołane i działają Zespoły do Spraw Zakażeń Szpitalnych. Do zadań Członków Zespołów należą: konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń, zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji, działalność szkoleniowa dla personelu medycznego, bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych, nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego zakładu we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta, koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu, a szczególnie: metody i techniki pracy personelu, systemu transportu wewnętrznego, sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów, procesów dezynfekcji i sterylizacji, procedury higieniczne, nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej, uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych, określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu, współpraca z komórkami zakładu odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu, współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu przeciw W.Z.W.). Rejestracja zakażeń odbywała się w większości przypadków metodą bierną, co jest traktowane jako pierwszy etap przed wdrażaniem metody czynnej. W związki z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2011 nr 294 poz. 1741) nałożony został większy nacisk na monitorowanie zakażeń szpitalnych metodą czynną. Przeprowadzano są szkolenia, narady, inicjowane nowe procedury zapobiegawcze. W przypadku wystąpienia podejrzenia ognisk zakażeń zespoły kontroli zakażeń zakładowych współpracowały z PSSE w Łodzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi co roku przypomina placówkom o obowiązujących przepisach prawnych oraz o terminie przekazywania raportu rocznego. Na podstawie uzyskanych dokumentów można wysnuć wniosek, że rejestracja zakażeń jest w trakcie wdrażania i wymaga udoskonalenia. 16

17 Gromadzenie, transport, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych Odpady i nieczystości z zakładów służby zdrowia podlegają segregacji w miejscu ich powstawania. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach zamykanych z 1x wsadem foliowym, a następnie usuwane przez wyznaczone osoby do zbiorczych kontenerów lub prasokontenerów. Każda placówka ma umowę na odbiór odpadów z wyspecjalizowanymi firmami: Remondis, MPO, Czystość, ZRK, Sanator- Rąbień. Odpady medyczne: ostre- zbierane do poj. bezpiecznych, zamykanych hermetycznie, inne do worków foliowych czerwonych- a następnie przekazywane do spalania. Nadzorowane placówki przekazują odpady medyczne: ECO- ABC Bełchatów, Emka Żyrardów, TPO. Działa linia do unieszkodliwiania odpadów medycznych w TPO przy ul. Mińskiej 2a dzierżawiona przez firmę EKO- TOP Sp. z o.o. Szpitale posiadają Decyzje Prezydenta Miasta Łodzi i Starosty Łódzkiego Wschodniego dotyczące wytworzenia odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Dezynsekcja i deratyzacja Zabiegi DDD na terenie placówek służby zdrowia wykonują wyspecjalizowane firmy. Zabiegi wykonywane są wg. harmonogramów, z uwzględnieniem specyfiki pomieszczeń. Gospodarka ściekami Ścieki z placówek usuwane są do kanalizacji miejskiej. Ścieki z WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie odprowadzane są do własnej oczyszczalni ścieków.. Nadzór nad ściekami z placówek lecznictwa zamkniętego sprawuje ZW i K. Porządek, czystość i estetyka otoczenia Tereny wokół podmiotów leczniczych są zagospodarowane, zieleń zadbana. Inne działania PSSE Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi przeprowadzili kontrole w placówkach zajmujących się diagnostyką i leczeniem osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem gruźlicy praktycznie z terenu całego województwa. W pierwszym kwartale 2011 r. kontrolą objęto: Przychodnię Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Łodzi, ul. Limanowskiego 47, Przychodnię Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Łodzi, ul. Mielczarskiego 35, Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie, ul. Szpitalna 5, Laboratorium medycznym dr n. med. Teresa Fryda w Łodzi, ul. Okólna 181. W większości w/w placówki usytuowane są w starych budynkach, których stan techniczny budzi wiele zastrzeżeń w związku z czym pomieszczenia wymagają generalnych remontów. Natomiast stan czystości bieżącej oraz stan sanitarny i higieniczny nie budził zastrzeżeń. Placówki wyposażone były w odpowiednie środki do dezynfekcji powietrzni dotykowych i bezdotykowych oraz do dezynfekcji skóry i rąk. Po kontrolach zostały wydane polecenia oraz zalecenia, które sukcesywnie były wykonywane zgodnie z narzuconymi terminami. W związku z Turniejem EURO 2012 w okresie od 01 czerwca 2012 r. do 16 lipca 2012 r. wykonano kontrole w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta, ul. Gen. S. Maczka 35 w Łodzi pod kątem zabezpieczenia przeciwepidemicznego oraz istniejących procedur postępowania służb medycznych. Kontrolą objęto w szczególności podmioty lecznicze posiadające w swojej strukturze oddziały SOR, oddziały chirurgiczne, oddziały obserwacyjno zakaźne. W celu realizacji wzmożonego nadzoru na obszarze całego kraju zwiększona została częstotliwość przesyłania sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach MZ-56 oraz sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę MZ 55 17

18 co tydzień. Wprowadzono także codzienne raporty przesyłane drogą elektroniczną do GIS i PZH NIZP w Warszawie. Na stronie internetowej PSSE w Łodzi umieszczono informację o obowiązku zgłaszania podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych w ciągu 24 godzin, także z uwzględnieniem kraju, z którego przybyła dana osoba chora. Ponadto umieszczono ulotkę informacyjną 5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibica. W 2012 r. przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną. Interwencja dotyczyła nie przestrzegania reżimu sanitarnego, braku odpowiedniego zabezpieczenia przeciwepidemicznego, Centrum Medyczne Medinea w Kraszewie, ul. Rokicińska 3 Zaopatrzenie w wodę do spożycia Zaopatrzenie wodę do spożycia na terenie powiatu łódzkiego wschodniego zapewniają następujące wodociągi: Wydajność w m³/d miasto wieś < inne 2 1 Stacja uzdatniania w Koluszkach Stan sanitarno-techniczny nadzorowanych wodociągów publicznych i lokalnych dobry. Jakość wody monitorowana jest poprzez badania wykonywane przez PIS, częstotliwość poboru wody uzależniona jest od zużycia wody przez ludność danego terenu. Próby wody pobierane są w obecności właścicieli wodociągów i użytkowników. Na terenie powiatu próbki wody pobierano z 43 wodociągów (z 86 punktami poboru próbek ).W 2012r. pobrano do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych 189 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 18

19 Jakość wody z wodociągów publicznych i lokalnych: Producent Zakład Gospodarki Wodnej w Andrespolu Nazwa wodociągu Bedoń Janówka Justynów Kraszew Stróża Wiśniowa Góra Jakość wody Parametry przekroczone Postępowanie administracyjne dobra - - Działania naprawcze Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Brójce Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Koluszki ul. Mickiewicza4 Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie ul. Stawowa 11 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie ul. Brzezińska 86a Bukowiec Brójce Kotliny Kurowice Pałczew Stefanów Wola Rakowa Koluszki Borowa Gałków Mały Gałków Duży Kaletnik Regny Stefanów Długie Zielona Góra Dąbrówka Dobieszków Lipiny Natolin Teolin Wiączyn* Rzgów Gospodarz Grodzisko Kalino Czyżeminek Romanów Modlica Niedas Górki Duże Szczukwin Rydzynki Tuszyn ul. 3-go Maja Tuszyn ul. Wschodnia Mn warunkowo nadaje się do spożycia Decyzja warunkowa Termin wykonania dobra - - dobra - - dobra - - dobra - - Fe, Mn warunkowo nadaje się do spożycia Decyzja warunkowa termin wykonania r. dobra - - Planowana rozbudowa stacji wodociągowej i budowa stacji uzdatniania Wiączyń*- wyłączony z eksploatacji w 2012 r. z powodu remontu. Odbiorcy zaopatrywani byli w wodę z wodociągu łódzkiego. W 2012 r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego nie odnotowano jakiegokolwiek pogorszenia jakości wody w nadzorowanych wodociągach. - 19

20 Legionella w instalacjach wody ciepłej W ramach monitoringu jakości wody ciepłej Inspekcja Sanitarna prowadzi badania wody w kierunku bakterii Legionella sp. L Rodzaj Ilość placówek, w Ilość W tym P obiektu których pobrano próby próbek ogółem zakwestionowanych 1 Szpitale Domy 2 pomocy 2* 7** - społecznej X Razem X 26** 9 * w tym 1 placówka WSSE ** w tym 4 próbki w placówce WSSE Baseny Pływalnia Oceanik w Tuszynie PSSE w Łodzi prowadzi nadzór nad 3 obiektami (w tym: 1 basen sportowy, 1 basen rekreacyjny, 1 brodzik, 2 wanny z hydromasażem, 1 zjeżdżalnia, 2 baseny rekreacyjne sezonowe). W 2012 roku nie wydano żadnej decyzji unieruchamiającej baseny. Wodę z basenów pobierano do badań bakteriologicznych 1 w miesiącu, pobrano 68 próbek wody. Stan techniczny basenów nie budził zastrzeżeń. Gospodarka odpadami Na terenie powiatu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.nieczystości stałe na terenach gmin gromadzone są w kontenerach bądź puszkach. Odpady wywożone przez specjalistyczne firmy na wysypiska śmieci w Kruszowie, Kalinku oraz na wysypisko w Koluszkach.. Nieczystości płynne odprowadzane są do kanalizacji lub do szamb. Szamba opróżniane systematycznie przez specjalistyczne firmy wywozowe do gminnych oczyszczalni ścieków rozlokowanych na terenie powiatu (Koluszki, Tuszyn, Rzgów, Kraszew). 20

21 Tabela 1. Gospodarka ściekowa na terenie nadzorowanego powiatu Nazwa powiatu Łódzki wschodni Nazwa gmin w powiecie Nazwa gminy posiadającej skanalizowa nie całego obszaru Czy jest prowadzona w poszczególnych gminach ewidencja? bezodpływowyc h zbiorników Koluszki - W trakcie prowadzenia ewidencji przydomowyc h oczyszczalni ścieków W trakcie prowadzenia ewidencji Liczba oczyszczalni ścieków na terenie powiatu/gmin y Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków w poszczególnych gminach Liczba bezodpływowych zbiorników w poszczególnych gminach 1 Koluszki nie Nowosolna - nie nie nie Brójce - Brak szczegółowej ewidencji Brak szczegółowej ewidencji Andrespol - W trakcie wprowadzania W trakcie wprowadzania Tuszyn - tak tak 1. Tuszyn Plan Kraszew nie Brzezińska 86a 2. Tuszyn Szpitalna 3.Żeromin Tuszyńska Rzgów - nie nie 1Rzgów ul. Stawowa nie nie Czy jest w budowie lub planowana (podać rok) na terenie (nazwa gminy) oczyszczalnia ścieków? 21

22 Szalety Szalety zlokalizowane są w: - Tuszynie przy ul. Żeromskiego i na terenie prywatnych bazarów przy al. Jana P.II II, - Kruszowie, - Koluszkach stacja PKP, - Rzgowie Centra Targowe: PTAK, POLROS, CHOLAŚ, Pl lecia 23 Wszystkie obiekty w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szalety podłączone do sieci wodociągowej woda ciepła i zimna. Kanalizacja miejska lub lokalna szamba opróżniane systematycznie. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, solaria, salony tatuażu Stan sanitarno-techniczny w/w placówek jest na ogół zadawalający. Znacznym utrudnieniem dla nowopowstających i funkcjonujących obiektów stanowi, od początku 2012 r.,brak aktualnego rozporządzenia MZ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty. Zakład fryzjerski - Tuszyn Hotele, motele i inne placówki świadczące usługi hotelowe Obiekty oceniane są jako dobre. Sukcesywne podwyższanie standardu poprzez remonty, wymianę wyposażenia, to obecnie norma w funkcjonujących obiektach. W związku z EURO 2012 r wzmożony został nadzór nad tymi obiektami. GOSiR Wiśniowa Góra Hotel Eden w Rzgowie 22

23 Dworce, przystanki W 2012 r., w związku z EURO 2012 wzmożono nadzór nad obiektami przeznaczonymi do obsługi podróżnych. Na terenie powiatu znajdują się: 1 dworzec PKP: Koluszki, 5 przystanków PKP: Żakowice, Justynów, Bedoń,Słotwiny, Gałkówek. Po modernizacji trasy Łódź- Warszawa stan techniczny i estetyczny obiektów uległ poprawie Dworzec PKP Koluszki Targowiska, minitargowiska, bazary Systematycznie ulegają poprawie warunki sanitarno-techniczne nadzorowanych targowisk: targowiska zaopatrzone są w wodę, posiadają prawidłowe odprowadzenie ścieków, są zaopatrzone w toalety dla osób zatrudnionych oraz dla klientów. 23

24 Stan sanitarny posesji, ulic, terenów rekreacyjnych Ogólny stan sanitarno- porządkowy miejscowości znajdujących się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego należy uznać za dobry.w 2012r. wpłynęło 7 interwencji z terenu powiatu łódzkiego wschodniego dot. dzikiego wysypiska,brudnej piaskownicy, braku wody, obecności prusaków i gryzoni oraz zanieczyszczeniu wód podziemnych (w 4 przypadkach uchybienia i awarie usunięto, 1 interwencję przekazano do Starostwa). 1-Słotwiny-dzikie wysypisko przy budynkach PKP; teren uprzątnięto 3 razy-bazary PTAK- brak wody- awaria(podstawiony beczkowóz) - prusaki, szczury- przeprowadzono zabiegi ddd 5.Starowa Góra- brudna piaskownica ( wymieniono piasek) 6.Gałków Mały- zanieczyszczenie wód podziemnych- przekazano do Wydz. Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 7.Basen Oceanik- woda zanieczyszczona kałem przeprowadzono kontrolę z pobraniem próbek wody. Wyniki prawidłowe Tereny rekreacyjne Tuszyn Rzgów - plac zabaw Koluszki 24

25 W zakresie nadzoru nad higieną żywności i żywienia. W 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nadzorował na terenie powiatu łódzkiego wschodniego: 71 zakładów produkcji żywności, 364 obiekty obrotu żywnością, w tym 2 markety (hala Makro Cash&Carry w Rzgowie oraz Tesco w Tuszynie), 183 zakłady gastronomiczne, 54 zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego, 10 miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. W nadzorowanych zakładach podejmowane były następujące działania: liczba przeprowadzonych kontroli: 440, w tym 56 to kontrole interwencyjne karanie mandatowe: 13 mandatów karnych na sumę 2200,00 zł; liczba wniosków do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o nałożenie kary pieniężnej: 6, wszystkie rozpatrzono. Nałożono kary na łączną kwotę zł. liczba wydanych decyzji administracyjnych: 2 obie nakazujące zwrot do dostawcy środka spożywczego niezgodnego z wymaganiami (dot. sfałszowanej masy jajowej w proszku); liczba zawiadomień złożonych do Prokuratury: 2 (dot. hurtowni suplementów diety w Rzgowie) Wszystkie skontrolowane zakłady ocenione zostały jako zgodne z wymaganiami. Mandaty karne nakładane były najczęściej za: brak porządku i czystości w pomieszczeniach zakładu (7), kontrola wewnętrzna nieudokumentowana ( brak zapisów) lub nieskuteczna (3), przeterminowana żywność w obrocie (3), brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych (1), brak środków czystości, brak warunków do utrzymania higieny osobistej (1). Wnioski do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nałożenie kary pieniężnej kierowane były za: rozpoczęcie działalności bez decyzji zatwierdzającej lub wpisu do rejestru (4) nieprawidłowe oznakowanie środka spożywczego (1) uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli (1). Pobrano do badań laboratoryjnych 36 próbek żywności (17 w zakładach produkcyjnych, 18 w obiektach obrotu żywnością i 1 w zakładzie gastronomicznym). Zakwestionowana została 1 próbka tłuszcz smażalniczy w restauracji McDonald s. Próbki badane były w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, poziomu metali szkodliwych, pozostałości pestycydów i in. 25

26 W 2012r. nie odnotowano na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych (analogicznie jak w 2011r.) W ramach kontroli granicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przeprowadził 4 kontrole importowe, w trakcie których i ocenił 10 partii środków spożywczych (herbaty z Indii, odżywki dla sportowców z USA i napoje z Korei Pd.) oraz 2 kontrole eksportowe (16 próbek herbaty wysyłanej do Chin i 40 próbek herbaty wysyłanej do Mongolii). W zakładach żywienia zamkniętego w trakcie kontroli oceniano również jadłospisy pod kątem realizacji zasad racjonalnego żywienia. W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę 34 jadłospisów dekadowych pod kątem realizacji zasad racjonalnego żywienia. W 8 badanych przypadkach jadłospis był mało urozmaicony. Część posiłków planowano bez udziału białka zwierzęcego oraz owoców i warzyw, które są podstawowym źródłem witamin i soli mineralnych. W każdym przypadku udzielano instruktażu nt. zasad racjonalnego żywienia. W szkolnych kioskach i stołówkach szkolnych propagowano ideę programu edukacyjnego Trzymaj formę, który łączy prawidłowe żywienie z zdrowym trybem życia. Zachęcano właścicieli kiosków do zastępowania słodyczy i wysokosłodzonych napojów owocami, kanapkami, deserami mlecznymi, woda mineralną itp. Sprawdzano skład i prawidłowość oznakowania słodyczy zawierających barwniki (w przypadku stwierdzenia w sprzedaży wyrobów zawierających w składzie barwniki o symbolach E102, E104, E110, E122, E124, E129 konieczne jest zamieszczane przez producenta ostrzeżenia o treści: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci ). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi udzielił instruktażu i oczekuje na poprawę sytuacji w tym zakresie. borowik szatański Zatrucia pokarmowe grzybami W 2012r. nie odnotowano przypadków zatruć grzybami. W sezonie grzybowym grzyboznawca zatrudniony w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi udzielił 28 porad dla ludności w zakresie identyfikacji gatunkowej grzybów. 26

27 W zakresie nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu kosmetykami W 2012r. w powiecie łódzkim wschodnim skontrolowane zostały 3 zakłady produkujące kosmetyki. Przeprowadzono w nich 4 kontrole, w trakcie których oceniono warunki produkcji kosmetyków, dokumentację kosmetyków oraz ich oznakowanie pod kątem zgodności z przepisami prawa. Uchybień nie stwierdzono. Pobrano również do badań laboratoryjnych chemicznych i mikrobiologicznych 13 próbek kosmetyków, z czego została zakwestionowana 1 za błędy w oznakowaniu. Podobnie jak w 2011r. jakość produkowanych kosmetyków i warunki ich produkcji nie budziły zastrzeżeń. Jakość środków spożywczych Ogółem w 2012r. w nadzorowanych obiektach w ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobrano do badań laboratoryjnych i oceniono 456 próbek krajowych środków spożywczych oraz 86 próbek środków spożywczych z importu. W kierunku parametrów mikrobiologicznych przebadano 324 próbki, z czego zakwestionowano 46 (14,2%) próbek środków spożywczych krajowych (w 2011r. 2,6%). Pod względem parametrów chemicznych i zanieczyszczeń biologicznych zbadano 203 próbki 10 (4,9%) zdyskwalifikowano (w 2011r. 0%). Ponadto pod kątem prawidłowości znakowania oceniono 263 próbki obowiązującym przepisom nie odpowiadało 13 (4,9%) w 2011r. 1,9%. Kwestionowane środki spożywcze GRUPA PROCENT PRZYCZYNA Tłuszcze roślinne 67,0 Zawyżona liczba kwasowa Inne środki spożywcze 32,0 Przetwory rybne 20,0 Sól spożywcza i jej zamienniki 18,7 Ciastka z kremem 17,1 Przetwory zbożowo-mączne 16,7 Drób, podroby, przetwory drobiarskie 15,4 Lody z automatu 9,6 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 8,8 Zanieczyszczenie Enterobacteriaceae powyżej dopuszczonego limitu Substancje słodzące oraz konserwanty powyżej dopuszczalnego poziomu Zawyżony poziom siarczanów i żelazocyjanku potasu Obecność Salmonella, zawyżona liczba Bacillus cereus Obecność szkodników, niedeklarowana zawartość glutenu Obecność Salmonella, nieprawidłowe oznakowanie Zanieczyszczenie Enterobacteriaceae powyżej dopuszczonego limitu Przekroczony dopuszczalny poziom kadmu, nieprawidłowe oznakowanie Warzywa i owoce 7,7 Nieprawidłowe oznakowanie Główne kierunki badań środków spożywczych w 2012r. to: organoleptyka, znakowanie, mikrobiologia, metale szkodliwe, substancje dodatkowe, pestycydy, mykotoksyny, WWA, GMO, histamina, skażenia promieniotwórcze, furan, 3-MCPD. 27

28 RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RAPEX Wspólnotowy System Szybkiej Wymiany Informacji o produktach niebezpiecznych W 2012r. wpłynęło 85 powiadomień z systemu RASFF, w tym 62 powiadomienia alarmowe, oraz 3 powiadomienia z systemu RAPEX. Działania związane z wycofywaniem niebezpiecznych produktów dotyczyły: I. Różnych środków spożywczych, np.: przetwory zbożowo-mączne deklarowane jako bezglutenowe, w których wykryto obecność glutenu (łącznie 8 powiadomień), masa jajowa w proszku i produkty pochodne wytwarzane w zakładach nienadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, ryby mrożone i produkty rybołówstwa nienadzorowana produkcja, nieprawidłowe oznakowanie, suplementy diety pochodzące z USA, w których stwierdzono obecność nieautoryzowanej substancji 1,3-dimetyloamyloaminy (DMAA) łącznie 15 powiadomień, suplementy diety zakwestionowane za stwierdzenie niedozwolonych substancji: dimetylosildenafilu i sildenafilu, zupa instant importowana z Wietnamu wykrycie wysokiej zawartości glinu, suszony borowik wykrycie wysokiej zawartości rtęci, suszone i kandyzowane owoce z Litwy wykrycie ponadnormatywnej zawartości dwutlenku siarki, morele z Turcji wykrycie ponadnormatywnej zawartości aflatoksyn, figi suszone z Grecji stwierdzenie obecności szkodników, rodzynki stwierdzenie obecności żywych szkodników, przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów ochratoksyny A (4 powiadomienia), mięso z indyka wykrycie obecności pałeczek Salmonella, herbata ROOIBOS wykrycie obecności pałeczek Salmonella, czarny sezam z Indii wykrycie DDT, mąka (różne typy) przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości ochratoksyny A (3 powiadomienia), papryka czerwona ostra wykrycie obecności niedozwolonego barwnika SUDAN 4 woda źródlana niegazowana stwierdzenie obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa, mleko początkowe dla niemowląt stwierdzenie obecności Cronobacter sakazakii. II. III. Materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, np.: materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (głównie importowane z Chin), np. czajniki elektryczne, przybory kuchenne drewniane, kubki, komplety szklanek, półmiski przekroczenie migracji ołowiu, kadmu, formaldehydu, zmiana cech organoleptycznych wody (10 powiadomień). Kosmetyków: różne kategorie kosmetyków z Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Irlandii, USA, Malezji. Przyczyną ich kwestionowania było zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi (Pseudomonas, Serratia) oraz obecność rtęci, pleśni i substancji niedozwolonych w składzie. 28

29 EURO UEFA 2012 Pierwsze półrocze 2012r. upłynęło na pracach związanych z przygotowaniami do zabezpieczenia turnieju UEFA EURO W pracę zaangażowany był cały personel zarówno w czasie godzin pracy Stacji, jak i po godzinach. Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku pełnił całodobowy dyżur (wspólnie z Oddziałem Higieny Komunalnej i Odziałem Epidemiologii). Działania te prowadzone były jednocześnie z normalną pracą oddziału. Wstrzymano udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom. Wzmożonym nadzorem objęto 20 obiektów na trasie przelotowej drodze krajowej nr 1. Przeprowadzono 34 kontrole, nałożono 5 mandatów karnych na sumę 1300,00 zł (niewłaściwej jakości tłuszcz smażalniczy, kwestionowane próbki sanitarne wymazy sanitarne ze sprzętu i naczyń). Do badan laboratoryjnych pobrano 30 próbek sanitarnych (wymazy ze sprzętu), w tym zakwestionowano 8. Przy użyciu testu lipidowego przebadano 6 próbek tłuszczów smażalniczych (zakwestionowana 1). W okresie trwania EURO 2012 nie odnotowano przypadków zatruć pokarmowych ani większej niż zwykle liczby interwencji. METANOL W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym, którego źródłem był sfałszowany alkohol wprowadzony do obrotu na terenie Czech konieczne było podjęcie szczególnych środków ostrożności. W dniu 16 września 2012r. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina. W ślad za tą decyzją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał własną decyzję wstrzymującą sprzedaż detaliczną, hurtową oraz w punktach gastronomicznych. W przypadku stwierdzenia alkoholu produkcji czeskiej wręczał postanowienie o zabezpieczeniu środka spożywczego. Wydano 11 decyzji, 8 postanowień, zabezpieczono 207 butelek różnego rodzaju mocnych alkoholi. Po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających pochodzenie i jakość alkoholu, postanowienia były sukcesywnie uchylane. W związku z pojawiającymi się nowymi przypadkami zatruć metanolem trwa wzmożony nadzór w tym zakresie. PPIS w Łodzi pozostaje w ciągłym kontakcie z Pogotowiem Ratunkowym oraz miejscowymi szpitalami. Informacje na bieżąco przekazywane są do Głównego Inspektora Sanitarnego. Sól wypadowa i proszek jajeczny W związku z nagłośnionymi medialnie sprawami zastosowania w produkcji środków spożywczych soli technicznej (wypadowej) jako soli spożywczej oraz masy jajowej w proszku wyprodukowanej w zakładach nienadzorowanych, PPIS podjął działania kontrolne w zakładach produkcji żywności oraz w magazynach hurtowych. W wyniku tych działań dokonano zabezpieczenia następujących wyrobów: 1.peklosól- 4042,5 kg 2.proszek jajeczny i mieszanki piekarnicze z udziałem jaj- 40,5 Łącznie w obu akcjach przeprowadzono 668 kontroli (353 w związku z solą wypadową i 315 w związku z proszkiem jajecznym). 29

30 Podsumowanie W 2012r. stan sanitarno-higieniczny zakładów produkcji i obrotu żywnością oraz zakładów żywienia zbiorowego nie budził poważniejszych zastrzeżeń. W porównaniu do 2011r. w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odnotowano spadek liczby nałożonych mandatów karnych oraz kar pieniężnych za naruszenie przepisów w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Jednakże, zaobserwowany w 2012r. wzrost liczby zakwestionowanych próbek żywności, wzrost liczby powiadomień alarmowych o niebezpiecznych produktach w obrocie (RASFF, RAPEX), ujawnione przypadki fałszowania żywności (sól, masa jajowa w proszku, alkohole) wskazują na konieczność zwiększenia nadzoru nad bezpieczeństwem żywności realizowanego: I. przez producenta w zakresie kontroli wewnętrznej opartej na zasadach systemu HACCP, II. przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie kontroli urzędowej Aby osiągnąć w tych działaniach zadowalające wyniki konieczne są odpowiednie środki finansowe na dostosowanie zakładów do obecnych standardów oraz na badania i szkolenia. Ocena stanu sanitarnego placówek oświatowo- wychowawczych Liczba placówek objętych ewidencją- 46 Liczba dokonanych kontroli- 64 Liczba zakładów, w których stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny- 2 Liczba wydanych decyzji ogółem- 5 w tym administracyjnych- 4 ( 1 pierwsza i 3 przedłużające), płatniczych- 1 Liczba wydanych upomnień- nie było Liczba tytułów wykonawczych- nie było Liczba dzieci i młodzieży objętych nadzorem Higiena warunków wychowania i nauczania: Liczba oddziałów, w których oceniono meble 20 w /14 placówkach / 471 dzieci Nieprawidłowości nie stwierdzono. - Rozkłady zajęć Skontrolowano oddziałów / w 23 placówkach. Nieprawidłowości nie stwierdzono Oddział sprawuje nadzór bieżący i zapobiegawczy nad takimi placówkami jak : przedszkola, szkoły w zakresie stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń, przestrzegania przepisów sanitarnych oraz zapewnienia prawidłowych warunków zdrowotnych dzieci młodzieży w tych placówkach. i W roku 2012 pracownik przeprowadził 64 kontrole sanitarne, na podstawie których dokonano oceny stanu sanitarnego placówek oświatowo- wychowawczych. PRZEDSZKOLA Nadzorem objętych jest 18 przedszkoli. Stan sanitarny placówek / dotyczy czystości bieżącej / bez zastrzeżeń. 30

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie maj 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Jakość wody do spożycia w powiecie łódzkim i łódzkim wschodnim

Jakość wody do spożycia w powiecie łódzkim i łódzkim wschodnim Zbiorniki wody- Stoki Jakość wody do spożycia w powiecie łódzkim i łódzkim wschodnim Zaopatrzenie wodę do spożycia na terenie powiatu łódzkiego zapewniają następujące wodociągi: a) o wydajności poniżej

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi

wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi będącej podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE

SZCZEPIENIA OCHRONNE Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl SZCZEPIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Andrzej Bielawski 1 Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

f) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

f) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, a) higieny środowiska, b) higieny pracy w zakładach pracy, c) higieny radiacyjnej, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 17 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 578 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów Informacja na sesję Rady Powiatu dotyczącą problematyki bezpieczeństwa w powiecie miechowskim w zakresie stanu sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwepidemicznego. W 2012 roku nadzorem objętych było 1476

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK 1. Domy pomocy społecznej. 2. Hotele, motele, pensjonaty. 3. Obiekty wczasowo-turystyczne oraz inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Bardziej szczegółowo

- ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2013r poz.2017 z późn.zm.)

- ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2013r poz.2017 z późn.zm.) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi jest aparatem wykonawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 578 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W sierpniu 2017 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów Zmniejszenie odległości dla usytuowania śmietnika wydawanie zgody na zachowanie odległości mniejszych niż określone w przepisach pomiędzy miejscami do gromadzenia pojemników na odpady stałe a oknami i

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK Opracowali: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach pod kierunkiem: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2016r.

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2016r. STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2016r. Państwowa Inspekcja Sanitarna działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O 2009 Spis treści: Wstęp 3-6 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo