Plan prezentacji. CZĘŚĆ I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan prezentacji. CZĘŚĆ I"

Transkrypt

1

2 Plan prezentacji. CZĘŚĆ I 1. Problem plagiatów w szkolnictwie wyższym. Przykłady. 2. Co ma do tego Plagiat.pl? Zadania Systemu. 3. Procedura antyplagiatowa na uczelni. Dobre Praktyki Plagiat.pl. 4. Korzyści ze stosowania systemu antyplagiatowego i aplikacji ASAP.

3 Problem plagiatów w szkolnictwie wyższym. Handel pracami dyplomowymi i pisanie PRAC na zamówienie

4 Plagiatowanie w szkolnictwie wyższym. Skala zjawiska Nie dysponujemy twardymi danymi. Nie ma badań nad skalą zjawiska. 1. Inne kraje europejskie: 1) Wielka Brytania: a) VI % studentów ; b) VI % nauczycieli akademickich styka się z plagiatowaniem. (dane UK Plagiarism Advisory Service) 2) Niemcy: a) % prac dyplomowych; b) >50% prac dyplomowych. (badania dr Joan Bleicher, Hamburg) 2. Dlaczego sądzimy, że problem jest b. poważny także w Polsce: 1) mnogość ofert (150 tys. wyników w Google dla zapytania praca magisterska na zamówienie, lipiec 2012 r.) 2) niskie ceny (pr. licencjacka: >1000 zł, pr. magisterska: >1500 zł) 3) bezkarność (z systemu Plagiat.pl korzysta 163 z >458 polskich uczelni)

5 PRZYKŁADY PLAGIATÓW pośród studentów 1. Emila P r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu odebrał jej tytuł magistra. Studentka pisała pracę z filozofii. Okazało się, że ponad połowę przepisała z monografii dr hab. Marka Kiljanka z Poznania. Toruński sąd uznał studentkę winną i skazał ją na osiem miesięcy prac społecznych w zawieszeniu na dwa lata. (Źródło: Katarzyna Wójcik-Adamska, Za plagiat student może stracić tytuł magistra, Dziennik Gazeta Prawna, artykuł z dnia: ) 2. 6 prac studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nie zostało dopuszczonych do obrony. Powód? Zbyt duża ilość zapożyczeń. 4 prace odrzucone przez Plagiat.pl pochodzą z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki, jedna z Wydziału Technicznego i jedna z Wydziału Prawa i Administracji. (Źródło: Paulina Lipka, Studenci polegli na Plagiacie.pl, Plagiat.pl, Gazeta.pl, ) 3. Autor feralnej pracy jest studentem politologii na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Wzbudził podejrzenia, bo nie konsultował tego, co pisze, z promotorem. Jakie konsekwencje poniesie teraz student? - Może być nawet relegowany z wydziału. (Źródło: Michał Kokot, Plagiat pracy licencjackiej na Uniwersytecie Wrocławskim, Gazeta.pl Wrocław, )

6 Obieg prac dyplomowych

7 Plagiat.pl - Zadania Systemu 1. Porównanie badanego dokumentu z zasobami światowego internetu i bazą danych. 2. Dostarczenie Użytkownikowi Raportu podobieństwa umożliwiającego ocenę, czy w tekście doszło do naruszeń autorstwa. Uwaga: System nie ocenia, jest tylko narzędziem! 3. Dokładne wskazanie źródeł oraz rozmiarów ew. zapożyczeń.

8 Ogólnopolski System Antyplagiatowy

9 Przyrost liczby uczelni i wydziałów współpracujących z Plagiat.pl w latach

10 Przyrost liczby uczelni i wydziałów wymieniających się bazami w latach

11 Statystyki - uczelnie stosujące system antyplagiatowy Liczba uczelni: 163 z 458 ( ponad 32%) [dane o liczbie uczelni: MNiSW, stan ze stycznia 2010] Uczelnie publiczne: (78) oraz Uczelnie niepubliczne: (85) a) Uniwersytety: 11 z 20 (50%) b) Publiczne uczelnie ekonomiczne: 5 z 5 (100%) c) Uczelnie pedagogiczne: 6 z 6 (100%) d) Uczelnie medyczne: 8 z 10 (80%) e) Uczelnie techniczne: 11 z 24 (45%) f) Uczelnie rolnicze: 4 z 6 (67%) g) Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe: 17 z 34 (50%)

12 Procedura antyplagiatowa Dobre praktyki Plagiat.pl 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej a) Szczelność b) Skuteczność c) Konsekwencja 2. Otwarcie na społeczność akademicką a) Wykładowcy b) Studenci

13 Procedura antyplagiatowa Droga pracy dyplomowej w procedurze antyplagiatowej

14 Korzyści ze stosowania systemu antyplagiatowego 1. Jakość kształcenia: a) skuteczne i sprawdzone procedury antyplagiatowe 2. Korzyści wizerunkowe: a) Absolwenci wartość dyplomu na rynku pracy b) Studenci sprawiedliwe ocenianie c) Pracodawcy d) PKA

15 Korzyści ze stosowania aplikacji ASAP Bezpieczne elektroniczne archiwum prac studentów. Nowoczesne, zintegrowane zarządzanie procesem dyplomowania. Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy administracją uczelni, promotorami i studentami. Lepsza jakość obsługi studenta. Wypełnianie dokumentów on-line. Zmniejszenie obciążenia pracą pracowników administracyjnych.

16 Plan prezentacji. CZĘŚĆ II 1. Bazy porównawcze w systemie antyplagiatowym Plagiat.pl 2. Interpretacja Raportu podobieństwa 3. Interpretacja Raportu podobieństwa z alertem

17 Analiza w systemie antyplagiatowym - bazy porównawcze Bazy porównawcze: zasoby światowego Internetu, wewnętrzna baza prac uczelni, bazy prac uczelni biorących udział w programie wymiany baz, Baza Aktów Prawnych. Wynik analizy w systemie antyplagiatowym Plagiat.pl: Raport podobieństwa

18 Interpretacja Raportu podobieństwa Raport podobieństwa

19 Interpretacja Raportu podobieństwa z alertem Raport podobieństwa z alertem

20 Plan prezentacji. CZĘŚĆ III 1. Akademicki System Archiwizacji Prac charakterystyka 2. Logowanie do systemu ASAP 3. Konto użytkownika 4. Obieg pracy dyplomowej w systemie ASAP 5. Akademicki System Archiwizacji Prac dostęp do archiwum

21 AKADEMICKI SYSTEM ARCHIWIZACJI PRAC - charakterystyka ASAP - nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl oraz systemem obsługi studiów (ProAkademia). Główne zalety systemu ASAP: usprawnia zarządzanie procesem dyplomowania studentów, upraszcza proces oceny samodzielności pisania prac dyplomowych, umożliwia bezpieczne archiwizowanie wszystkich prac dyplomowych powstających na uczelni.

22 Obieg pracy dyplomowej w systemie ASAP - zadania użytkowników STUDENT wprowadzenie pracy do systemu ASAP OPERATOR koordynowanie obiegu pracy dyplomowej w systemie ASAP NAUCZYCIEL (promotor, recenzent, przewodniczący komisji) akceptacja treści pracy dyplomowej, analiza Raportu podobieństwa i wystawienie opinii, wystawienie oceny pracy dyplomowej, wystawienie recenzji pracy dyplomowej.

23 Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www: https://asap.pwsz-ns.edu.pl

24 Konto użytkownika - edycja ustawień

25 Konto użytkownika - moje dane

26 Konto użytkownika - zgłaszanie niepoprawnych danych

27 Konto użytkownika - zmiana hasła

28 Konto użytkownika - lista dokumentów

29 Obieg pracy dyplomowej w systemie ASAP I STUDENT Wprowadzenie pracy do systemu II PROMOTOR Akceptacja treści pracy i wysłanie jej do systemu Plagiat.pl III PROMOTOR Analiza raportu podobieństwa IV PROMOTOR Wystawienie opinii V PROMOTOR Wystawienie oceny pracy VI RECENZENT Wystawienie recenzji pracy VII OPERATOR Dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego VIII OPERATOR Zarchiwizowanie pracy dyplomowej

30 Logowanie studenta do systemu ASAP - akceptowanie regulaminu antyplagiatowego Użytkownik: STUDENT

31 Obieg pracy I. WPROWADZANIE PRACY DO SYSTEMU Użytkownik: STUDENT

32 Obieg pracy I. WPROWADZANIE PRACY DO SYSTEMU Użytkownik: STUDENT

33 Obieg pracy I. WPROWADZANIE PRACY DO SYSTEMU Użytkownik: STUDENT

34 Obieg pracy I. WPROWADZANIE PRACY DO SYSTEMU Użytkownik: STUDENT

35 Obieg pracy I. WPROWADZANIE PRACY DO SYSTEMU Użytkownik: STUDENT

36 Obieg pracy I. WPROWADZANIE PRACY DO SYSTEMU Użytkownik: STUDENT Status dokumentu: do sprawdzenia

37 Obieg pracy II. Akceptacja treści pracy formalna (wariant 1.) Użytkownik: PROMOTOR lub OPERATOR Status dokumentu: do sprawdzenia

38 Obieg pracy II. Akceptacja treści pracy formalna (wariant 1.) Użytkownik: PROMOTOR lub OPERATOR Status dokumentu: zaakceptowany przez nauczyciela

39 Obieg pracy II. Akceptacja treści pracy formalna i merytoryczna (wariant 2.) Użytkownik: PROMOTOR

40 Obieg pracy II. Akceptacja treści pracy formalna i merytoryczna (wariant 2.) Użytkownik: PROMOTOR Status dokumentu: do poprawy

41 Obieg pracy II. Akceptacja treści pracy formalna i merytoryczna (wariant 2.) Użytkownik: PROMOTOR Status dokumentu: do sprawdzenia

42 Obieg pracy III. Analiza Raportu podobieństwa Użytkownik: PROMOTOR, RECENZENT, OPERATOR lub STUDENT Status dokumentu: raport podobieństwa wymaga analizy

43 Obieg pracy IV. Wystawienie opinii Użytkownik: PROMOTOR Status dokumentu: raport podobieństwa wymaga analizy

44 Obieg pracy IV. Wystawienie opinii Użytkownik: PROMOTOR

45 Obieg pracy V. Wystawienie oceny pracy przez promotora Użytkownik: PROMOTOR Status dokumentu: gotowy do oceny przez promotora

46 Obieg pracy V. Wystawienie oceny pracy przez promotora Użytkownik: PROMOTOR Status dokumentu: gotowy do oceny przez recenzenta

47 Obieg pracy VI. Wystawienie recenzji pracy przez recenzenta Użytkownik: RECENZENT Status dokumentu: gotowa do oceny przez recenzenta

48 Obieg pracy VI. Wystawienie recenzji pracy przez recenzenta Użytkownik: RECENZENT Status dokumentu: oceniona przez recenzenta

49 Obieg pracy VII. Zakwalifikowanie pracy do egzaminu dyplomowego Użytkownik: OPERATOR Status dokumentu: praca zakwalifikowana do obrony

50 Obieg pracy VIII. Zarchiwizowanie pracy dyplomowej Użytkownik: OPERATOR Status dokumentu: praca zarchiwizowana

51 Obieg pracy VIII. Zarchiwizowanie pracy dyplomowej - dostęp do archiwum

52 Obieg pracy VIII. Zarchiwizowanie pracy dyplomowej - dostęp do archiwum

53 Dziękujemy za uwagę Przemysław Lech Dyrektor sprzedaży Plagiat.pl Sp. z o. o. tel.: (22) , Michał Wykurz Menedżer ds. promocji i rozwoju Plagiat.pl Sp. z o. o. tel.: (22) , POMOC

ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac

ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac Plan prezentacji 1. Charakterystyka ASAP 2. Typy kont użytkowników 2. Schemat obiegu pracy w aplikacji 3. Moduł edycji pracy 4. Archiwum prac dyplomowych 5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Spis treści: I. Informacje o Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl II. Logowanie III. Sprawdzanie dokumentu IV. Raport

Bardziej szczegółowo

Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej

Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej połączone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Spis treści: I. Informacje o Systemie Antyplagiatowym II. Logowanie do serwisu Plagiat.pl III. Sprawdzanie dokumentu IV. Raport

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

I. Odpowiedzi na pytania ogólne

I. Odpowiedzi na pytania ogólne Warszawa, 15 marca 2013 r. Odpowiedź firmy Plagiat.pl na wybrane pytania zawarte w ankiecie związanej z Konsultacjami społecznymi na temat cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej.

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system antyplagiatowy PLAGIAT.PL jako narzędzie umożliwiające zapobieganie naruszeniom autorstwa w pracach dyplomowych

Elektroniczny system antyplagiatowy PLAGIAT.PL jako narzędzie umożliwiające zapobieganie naruszeniom autorstwa w pracach dyplomowych Dr Sebastian Kawczyński Prezes Zarządu Plagiat.pl Sp. z o. o. Elektroniczny system antyplagiatowy PLAGIAT.PL jako narzędzie umożliwiające zapobieganie naruszeniom autorstwa w pracach dyplomowych W ciągu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? 1 MOTYWACJA Obserwacja problemów, jakie mają dyplomanci, z punktu widzenia opiekuna prac dyplomowych recenzenta prac dyplomowych przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 Podstawa prawna procedury PROCEDURA DYPLOMOWANIA Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 1225

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 10/15 z dn. 29.01.2015 r. Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

aktualności 18 wioska.net

aktualności 18 wioska.net 3 Od redakcji 4 Wirtualna biblioteka metody, formy i programy kształcenia 5 Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Czyhając na plagiat. Kaja Cudak

Czyhając na plagiat. Kaja Cudak Kaja Cudak Czyhając na plagiat Jak mówią ostrożne statystyki, 10% nas, studentów, to złodzieje. Te 10% (a może więcej?) kradnie dorobek intelektualny innych, podając go za swój. Badanie dotyczyło tylko

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny FILOLOGIA POLSKA

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny FILOLOGIA POLSKA STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny FILOLOGIA POLSKA Standardy zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne uczelni do obsługi toku studiów

Systemy informatyczne uczelni do obsługi toku studiów Systemy informatyczne uczelni do obsługi toku studiów Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski jmd@mimuw.edu.pl Warszawa, 2014-10-14 Plan prezentacji 1. O czym nie będzie mowy: system finansowo-księgowy,

Bardziej szczegółowo

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 2021 Cel szczegółowy II.5:Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy. Zadanie: II.5.1.1:Podjęcie wspólnych działań

Bardziej szczegółowo